Zasady udostępniania


Cyfrowy Dolny Śląsk udostępnia zgromadzone w bazie danych zbiory (publikacje i ich meta dane) nieodpłatnie do zastosowań niekomercyjnych, w tym:

•    użytku osobistego,
•    dla celów dydaktycznych,
•    do celów administracyjnych, sądowniczych oraz celów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Jeśli umowa z twórcami dzieł lub posiadaczami praw autorskich majątkowych nie stanowi inaczej (odpowiednie informacje widoczne w polu „prawa”), w stosunku do zbiorów cyfrowych  dozwolone jest:

•    swobodny dostęp do danych,
•    sporządzanie na własny użytek kopii cyfrowej lub drukowanej całości lub części dokumentu,
•    sporządzanie w celach dydaktycznych lub naukowych kopii cyfrowej lub drukowanej całości lub części dokumentu, z podaniem źródła.

Kopię każdego elementu bazy należy opatrzyć dokładnym adresem bibliograficznym, wykorzystując bezpośredni link do cytowanego obiektu lub jego cyfrowy identyfikator (OAI).

Wszystkie udostępniane w CDŚ zasoby nienależące do domeny publicznej objęte są prawami autorskimi.

W przypadku zastosowań komercyjnych, niezbędny jest kontakt z właścicielem praw autorskich majątkowych (pole „prawa” w opisie publikacji).

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz inni uczestnicy projektu przechowują kopie master (wysoka rozdzielczość i jakość) obiektów cyfrowych udostępnianych w bibliotece cyfrowej.

Do domeny publicznej należą wszystkie utwory, które zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.) nie są objęte ochroną praw autorskich lub ich ochrona wygasła. Wszystkie znajdujące się w domenie publicznej utwory są własnością wspólną, z której można korzystać w dowolny sposób, z poszanowaniem praw autorskich osobistych.

Wzór umowy licencyjnej dla twórców ( doc | pdf ) oraz wydawców ( doc | pdf )

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji