Opis projektów

2018

„Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry. 70 lat wydarzeń w bibliotece cyfrowej. Kontynuuj udział w kulturze on-line"


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kultura Cyfrowa oraz dotacji celowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

70 lat teatru im C. K. Norwida: kontynuacja dokumentowania spektakli teatru z lat 1989-2015 w postaci afiszy, programów teatralnych, fotosów i fotografii z przedstawień, łączy się z kolekcją filmów;
40 lat Zdrojowego Teatru Animacji: dokumentacja niemal 150 spektakli dla dzieci i młodzieży: afisze, barwne plakaty i fotografie uzupełniające archiwum filmowe teatru;
40 lat Galerii Biuro Wystaw Artystycznych: ponad 400 dzieł sztuki, 10 wydawnictw książkowych, 300 katalogów i ponad 500 plakatów i afiszy do wystaw, wernisaży i plenerów;
Jeleniogórskie Centrum Kultury: 19 edycji Biennale Fotografii Górskiej to 500 fotografii, 38 katalogów z wystaw i imprez towarzyszacych konkursowi.

Zapraszamy do smakowania kultury zachowanej w dziełach sztuki, fotografiach i ponad 3000 różnych dokumentów sztuce towarzyszących.

 

2016

„Cyfrowe dziedzictwo kulturowe Jeleniej Góry. 70 lat wydarzeń w bibliotece cyfrowej. Weź udział w kulturze on-line”

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kultura Cyfrowa oraz dotacji celowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

70 lat teatru im C. K. Norwida: kolekcja ponad 100 spektakli, dokumentów z prób generalnych, kolejnych edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych, różnorodne dokumenty życia społecznego w postaci afiszy, programów, projektów scenografii, fotosów;
40 lat Zdrojowego Teatru Animacji: niemal 100 spektakli we fragmentach, trailery, dokumenty filmowe z udziału w festiwalach;
40 lat Galerii Biuro Wystaw Artystycznych: ponad 300 dzieł sztuki, około 200 dokumentów filmowych z imprez, wernisaży, plenerów;
Jeleniogórskie Centrum Kultury: bogate zbiory filmowe pracowni dokumentacji, uzupełniające zbiory innych instytucji kultury.

W skrócie olbrzymi zbiór 1200 dokumentów z bogatego życia kulturalnego miasta stanie się dostępny dla każdego zainteresowanego.
logotypy grantodawcow

 

2012-2014

„Virtuelle Bibliothek e-Grenzgebiet”

Das Projektziel ist die Errichtung einer Virtuelle Bibliothek e-Grenzgebiet, die Zugriff auf digitalisierte Dokumente der Projektpartner auf Polnisch und Deutsch anbietet, basierend auf den Erfahrungen der in der Riesengebirgsbibliothek vorhandenen Internetbibliothek sowie die Ergänzung des biografischen Lexikons des Hirschberger Landes um neue grenzgebietsbezogene Stichworte. Dank der Zusammenarbeit mit dem deutschen Partner wird der Zugriff auf seinen digitalisierten grenzgebietsbezogenen Bestand möglich sein und er kann einer größeren Gemeinschaft zugänglich gemacht werden. Errichtung historischer Datenbasis über Grenzgebiet mit Nutzung vom Internet erlaubt zu vergessen, dass es Grenzen gibt.

„Wirtualna biblioteka e-Pogranicze”

Celem projektu jest utworzenie wirtualnej biblioteki e-Pogranicze udostępniającej w języku polskim i niemieckim cyfrowe dokumenty partnerów w oparciu o doświadczenie funkcjonującej Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej i uzupełnienie Słownika Biograficznego Ziemi Jeleniogórskiej o nowe hasła dotyczące pogranicza. Dzięki współpracy z partnerem niemieckim będzie możliwy dostęp do jego zasobów bibliotecznych dotyczących pogranicza i udostępnienie ich w formie cyfrowej szerszej społeczności. Stworzenie bazy danych historycznych o regionie pogranicza wykorzystując narzędzie jakim jest Internet pozwala na zapomnienie o istnieniu granic.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013.

        


2009-2010

Cyfrowy Dolny Śląsk jest efektem współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 6: "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)", Działanie nr 6.4: "Turystyka kulturowa."

Podstawą Cyfrowego Dolnego Śląska stała się Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, utworzona w 2006 roku z inicjatywy Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze (ówczesnej Grodzkiej Biblioteki Publicznej), przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Obecnie portal Cyfrowy Dolny Śląsk tworzą Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, Wrocławska Biblioteka Cyfrowa, Zgorzelecka Biblioteka Cyfrowa i Świebodzicka Biblioteka Cyfrowa.

Celem uczestników projektu, współtworzących zasób Cyfrowego Dolnego Śląska jest prezentacja na wspólnej platformie cyfrowej, elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

Zasób Cyfrowego Dolnego Śląska dzieli się na następujące kolekcje:

Archiwalia - regionalne dokumenty historyczne, mapy i wzorniki.

Czasopisma - regionalne czasopisma, również archiwalne.

Dokumenty Życia Społecznego - katalogi, materiały z konferencji i wystaw, księgi adresowe, plakaty i afisze, wspomnienia ludzi związanych z regionem.

Edukacja - księgi jubileuszowe szkół, kroniki, informatory oświatowe.

Film - filmy dokumentalne, rejestrujące wydarzenia związane z regionem, dokumentujące sylwetki ludzi zasłużonych dla regionu oraz promujące walory turystyczne.

Ikonografia - fotografie i grafika artystów związanych z regionem.

Książki - cenne wydawnictwa znajdujące się w zbiorach współpracujących bibliotek, Muzeum Karkonoskiego i Archiwum Państwowego we Wrocławiu, bibliografie tematycznie związane z regionem.

Materiały naukowo-dydaktyczne - monografie, przewodniki regionalne.

Miejscowości - materiały, dokumenty dot. poszczególnych miejscowości Dolnego Śląska – często pozyskane z kolekcji prywatnych.

Pocztówki - w wyborze zbiór pocztówek z Karkonoszy, Jeleniej Góry i okolic, Zgorzelca oraz wielu innych miejscowości województwa dolnośląskiego stanowiących zasób bibliotek lub kolekcje osób prywatnych.

Słownik Biograficzny - biogramy osób związanych z Ziemią Jeleniogórską i Ziemią Wrocławską, od czasów najdawniejszych do współczesnych, z wyłączeniem osób żyjących.

Sport - kroniki i historia wydarzeń sportowych, materiały dot. sekcji sportowych.

Sybiracy – publikacje autorskie oraz przekazane przez Sybiraków, członków Oddziału Sybiraków w Jeleniej Górze.

Varia – dokumenty nie mieszczące się w pozostałych kolekcjach m.in. cenne informacje i artykuły, opracowania dotyczące regionalnych atrakcji turystycznych, zabytków, obiektów, wydarzeń oraz twórczość miejscowych poetów.

Cyfrowy Dolny Śląsk funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie dLibra, opracowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, umieszczony jest na serwerze Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej.

Ewa Grzempa
sekretarz redakcji
"Cyfrowego Dolnego Śląska"

Jelenia Góra, 01 grudnia 2010 r.

Książnica Karkonoska
http://biblioteka.jelenia-gora.plZobacz również:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji