Kolekcja

Biuro Wystaw Artystycznych

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
galeria sztuki współczesnej BWA została założona w 1976 r. i jest jedną z najważniejszych galerii poświęconych sztuce współczesnej w regionie. Naszą misją jest upowszechnianie sztuki najnowszej, prowadzimy działalność wystawienniczą, wydawniczą oraz edukacyjną. Organizujemy aukcje dzieł sztuki, wycieczki, performensy i akcje artystyczne. Galeria jest miejscem niekomercyjnego podejścia do sztuki, żywo reagującym na aktualne i najciekawsze zjawiska sztuki XX i XXI wieku, preferującym różnorodność programową. Galeria realizuje wystawy czasowe wybitnych artystów polskich i zagranicznych.

BWA in Jelenia Góra
the gallery of contemporary art was founded in 1976, and is one of the premier art galleries in the region. Our mission is to popularize contemporary art. In addition to hosting exhibitions, we are involved in publishing and education. We organize art auctions, excursions, and performances of live art. BWA promotes a non-commercial approach to art, keeps up with the current and most interesting trends in 20th and 21st century art, and prefers diversity in its program. The gallery stages temporary exhibitions of outstanding Polish and international artists.

BWA in Jelenia Góra
Galerie für zeitgenössische Kunst wurde 1976 gegründet und ist eine der wichtigsten Galerien dieser Art in der Region. Unsere Mission ist die Verbreitung der gegenwärtigen Kunst. Unsere Tätigkeit umfasst Ausstellungen, Veröffentlichungen und Bildung. Wir veranstalten Auktionen der Kunstwerke, Ausflüge, Performances und andere Maßnahmen. Die Galerie ist ein Ort der nichtkommerziellen Herangehensweise an die Kunst, sie reagiert lebhaft auf die aktuellen und interessantesten Phänomene der Kunst des 20. und 21. Jh. Vielfalt zeichnet unser Programm aus. Die Galerie veranstaltet zeitgenőssische Ausstellungen aussergewőhnlicher polnischer und internationaler Künstler

Galeria Sztuki Współczesnej
A Gallery of Contemporary Art
Biuro Wystawa Artystycznych w Jeleniej Górze


ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 611 10 47 841


tel.: +48 75 75 26 669, 75 76 75 132
www.galeria-bwa.karkonosze.com
bwa@jeleniagora.pl
Facebook: @bwa.jeleniagora
Instargam: @bwajeleniagora

Działalność BWA jest finansowana z budżetu Miasta Jelenia Góra

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji