čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  
 

Cyfrowy Dolny Śląsk

čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: 17. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Potrzeba racjonalnej integracji w celu prowadzenia planowych i przemyślanych działań promujących Dolny Śląsk we Wrocławiu doprowadziła do zarejestrowania 26 czerwca 1996 roku Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Celem Stowarzyszenia jest integracja mieszkańców naszego regionu. Jako instytucja działająca non-profit, Stowarzyszenie inspiruje różne działania istotne dla utrwalania w świadomości Dolnoślązaków poczucia tożsamości i przynależności regionalnej. SPDS promuje nasz region, jako miejsce pielęgnujące wielowiekową tradycję społeczeństwa wielokulturowego, otwartego na współpracę gospodarczą i kulturalną.

Liczba publikacji w kolekcji: 39

Najczęściej przeglądane

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...