čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  
 

Cyfrowy Dolny Śląsk

čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Książka i Czytelnik

czasopismo zmieniało tytuły

Materiały Metodyczne
Książka i Czytelnik
Książka i Czytelnik : zeszyty Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego
Książka i Czytelnik : pismo bibliotek publicznych województwa dolnośląskiego
Książka i Czytelnik : czasopismo bibliotekarzy Dolnego Śląska

W latach 2002-2003 tytuł nie ukazywał się.

Liczba publikacji w kolekcji: 193

Ostatnio dodane

Ładowanie...