Kolekcja

Syców

W zbiorach Muzeum Regionalnego w Sycowie przeważają różnorodne rękopisy i wydawnictwa; w znacznej większości w języku niemieckim. Szczególnie cenne i wyjątkowe są zarządzenia królów pruskich, publikowane po polsku i niemiecku. Dotyczyły ważnych wydarzeń z dziejów książęcej rodziny Bironów (np.: ogłoszenie o ślubie księcia Piotra Birona, czy ogłoszenie o zgonie ks. Jana Ernesta Birona) oraz spraw obyczajowych. Zarówno ich forma jak i treść wskazują, że były wygłaszane z ambony.
W 1734 r. miasto i zamek Syców, duży i mały folwark zamkowy, miasteczko Bralin oraz dziesiątkę wsi kupił Ernst Johann von Biron, hrabia, a od 1737 r. książę Kurlandii. Splot wydarzeń i zawirowań politycznych spowodował, że już w lutym 1741 r. hrabia Burchard Christoph von Műnnich odebrał Bironowi sycowskie wolne państwo stanowe na przeszło 23 lata. Ernst Johann von Biron odzyskał swą własność w sierpniu 1764 r. I odtąd aż do 1945 r. na zamku w Sycowie i okolicznych włościach rządził ród Bironów von Kurland. Rodzina ta wywierała przemożny wpływ na funkcjonowanie miasta i powiatu, a także na życie ludności Sycowa i okolic. Dzięki nim niewielki Syców znany był daleko poza granicami Dolnego Śląska. Wielokrotnie wspierali miasto finansowo. Każdy z książąt władający wolnym państwem stanowym powiększał majątek o kolejne wsie i folwarki, wprowadzał innowacje w uprawach i hodowli oraz ulepszenia techniczne. W 1934 r. Bironowie niezwykle uroczyście świętowali 200-lecie własności wolnego państwa sycowskiego.
W okresie kontrreformacji ewangelicy w sycowskim państwie stanowym utracili wszystkie kościoły. Dopiero w 1736 r. hrabia Ernest Jan Biron uzyskał cesarską zgodę na utworzenie kaplicy ewangelickiej - w jednym ze skrzydeł zamku, naprzeciw dzisiejszego kościoła, na miejscu rozbudowanego i odpowiednio przystosowanego pomieszczenia dawnej wozowni. Natomiast kościół zamkowy został wzniesiony w 1789 r. z woli i na koszt księcia Piotra Birona, dziedzica i następcy Ernesta Jana. Autorem projektu był znany architekt Karl Gotthard Langhans (autor m. in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie oraz kościołów w Wałbrzychu, Rawiczu i Dzierżoniowie). Kościół sycowski stanowi masywną, prostokątną bryłę z czterospadowym dachem i przyległą wieżą - prostokątna u podstawy i przechodząca w cylindryczny walec nakryty kopułą. Budowla miała pełnić funkcje zboru parafialnego i kościoła zamkowego, stąd ma dwa wejścia: główne - zwieńczone gładkim, trójkątnym frontem - przeznaczono dla parafian, boczne natomiast łączyło się z książęcym ogrodem. Wnętrze tworzy owalna nawa wypełniona dwiema kondygnacjami drewnianych empor-galerii dla wiernych. Na ołtarzu sycowskiej świątyni znajduje się obraz wniebowstąpienia Chrystusa ufundowany dla kościoła w 1908 r. przez księżną Franciszkę Biron von Curland.
Wskutek działań II wojny światowej powiat sycowski został bardzo zniszczony; w Sycowie straty w zabudowie sięgały ok. 50%. Zamek Bironów był podpalony i ograbiony z kosztowności, został ostatecznie rozebrany. Przetrwało tylko mauzoleum mieszczące się w zrewitalizowanym w 2012 r. sycowskim parku. Mauzoleum to rodzinny grobowiec książęcy wybudowany w latach 1889-1890 przez Gustawa Petera Johannesa Birona von Curland jako jednokondygnacyjna budowla na planie sześcioboku z prostokątnymi aneksami w kształcie absyd przy pięciu bokach z wejściem w szóstym. W 1890 r. została w nim pochowana żona Gustawa oraz ich nowo narodzony syn Karl Ludwig Kalikst. Książę przeniósł tam również trumnę swego ojca z cmentarza przy ul. Kaliskiej oraz dziadka Gustawa Kaliksta i wuja Karla. Autorem projektu budowli był architekt z Wrocławia, Wilhelm Rhenius, a samą budowę realizował mistrz budowlany Weber z Kępna. Projekt parkowego otoczenia mauzoleum opracował inżynier ogrodnictwa R. H. Richter z Wrocławia.
KOLEJNI WŁAŚCICIELE SYCOWA Z DYNASTI BIRONÓW:
Ernst Johann von Biron, Peter Biron, Gustaw Kalikst Biron, Karl Friedrich Biron, Kalikst Biron, Gustaw Peter Johannes Biron, Karl Peter Biron

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji