Kolekcja

e-Pogranicze

„Wirtualna biblioteka e-Pogranicze”

Celem projektu jest utworzenie wirtualnej biblioteki e-Pogranicze udostępniającej w języku polskim i niemieckim cyfrowe dokumenty partnerów w oparciu o doświadczenie funkcjonującej Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej i uzupełnienie Słownika Biograficznego Ziemi Jeleniogórskiej o nowe hasła dotyczące pogranicza. Dzięki współpracy z partnerem niemieckim będzie możliwy dostęp do jego zasobów bibliotecznych dotyczących pogranicza i udostępnienie ich w formie cyfrowej szerszej społeczności. Stworzenie bazy danych historycznych o regionie pogranicza wykorzystując narzędzie jakim jest Internet pozwala na zapomnienie o istnieniu granic.

„Virtuelle Bibliothek e-Grenzgebiet”

Das Projektziel ist die Errichtung einer Virtuelle Bibliothek e-Grenzgebiet, die Zugriff auf digitalisierte Dokumente der Projektpartner auf Polnisch und Deutsch anbietet, basierend auf den Erfahrungen der in der Riesengebirgsbibliothek vorhandenen Internetbibliothek sowie die Ergänzung des biografischen Lexikons des Hirschberger Landes um neue grenzgebietsbezogene Stichworte. Dank der Zusammenarbeit mit dem deutschen Partner wird der Zugriff auf seinen digitalisierten grenzgebietsbezogenen Bestand möglich sein und er kann einer größeren Gemeinschaft zugänglich gemacht werden. Errichtung historischer Datenbasis über Grenzgebiet mit Nutzung vom Internet erlaubt zu vergessen, dass es Grenzen gibt.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji