1337 r., Dokument Henryka ks. Śląska, pana Książa i Jawora dotyczący sprzedaży lasu między Piechowicami a Sobieszowem
pieczęć piesza księcia Henryka1337 r., Dokument Henryka ks. Śląska, pana Książa i Jawora dotyczący lasu między Piechowicami a Sobieszowem

Data i miejsce wystawienia dokumentu:
1337, 28 stycznia (an den achtintage nach sand Agnethin tage), Jawor (Jawor)
Treść:
Henryk ks. Śląska, pan Książa i Jawora, sprzedaje Wernerowi, mieszczaninowi jeleniogórskiemu, las między Piechowicami (Petirsdorff) a Sobieszowem (Hermsdorff) za 150 grzywien groszy polskiej liczby.
Opis zewnętrzny:
Oryginał, pergamin, 305 x 162 mm, zakładka – 47 mm,
Literatura:
Regest dokumentu publikowany w:
  • Codex diplomaticus Silesiae, Regesten zur schlesischen Geschichte, t. XXIX, Breslau 1923, nr 5826, s. 136.
  • Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska, t. III, opr. R. Żerelik, Wrocław 1991, nr 297, s. 80.
Miejsce przechowywania:
Archiwum Państwowe we Wrocławiu,

Akta majątku Schaffgotschów w Cieplicach, Dokumenty, sygn. 326.

Roman Stelmach


Archiwalia Jeleniej Góry i okolic
pieczęć piesza księcia Bolka pieczęć piesza księcia Bernarda pieczęć piesza księcia Henryka pieczęć piesza księcia Henryka pieczęć piesza księcia Henryka pieczęć księżnej Agnieszki