1361 r., Dokument księcia Bolka potwierdzający sprzedaż dziedzicznego wójtostwa w Jeleniej Górze pieczęć piesza księcia Bolka

1361 r., Dokument księcia Bolka potwierdzający sprzedaż dziedzicznego wójtostwa w Jeleniej Górze
Data i miejsce wystawienia dokumentu:
1361, 13 sierpnia, Funfhufen (?)
Treść:
Bolko, książę Śląska, pan na Książu (Furstinberk) i Świdnicy (Swydnicz) stwierdza, że Dorota (Dorothea), żona Hannusa von Schyldaw (z Wojanowa) i jej siostra Agnieszka (Agnes), żona Nitsche von Waldycz, wójta dziedzicznego w Jeleniej Górze posiadają prawa do sądownictwa dziedzicznego w mieście.
Opis zewnętrzny:
Pergamin, 475x227 mm, zakładka 480 mm, język – niemiecki. Przy dokumencie, zawieszona na zielonych sznurach, pieczęć piesza księcia Bolka z kontrasigillum.
Literatura:
  • Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska, opr. R. Stelmach, t. IV, Wrocław 1993, nr 514, s. 119.
Miejsce przechowywania:
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Oddział w Jeleniej Górze
,
Akta miasta Jeleniej Góry, Dokumenty, sygn. 14

Ivo Łaborewicz

1361 r., Dokument księcia Bolka potwierdzający sprzedaż dziedzicznego wójtostwa w Jeleniej Górze

1361 r., Dokument księcia Bolka potwierdzający sprzedaż dziedzicznego wójtostwa w Jeleniej Górze

Archiwalia Jeleniej Góry
pieczęć piesza księcia Bolka pieczęć piesza księcia Bernarda pieczęć piesza księcia Henryka pieczęć piesza księcia Henryka pieczęć piesza księcia Henryka pieczęć księżnej Agnieszki