Pasek Józef
ur. 6 lutego 1922, Chorągwica
zm. 22 grudnia 1988, Jelenia Góra
Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej

muzyk, profesor szkoły muzycznej, magister sztuki, kapelmistrz orkiestry wojskowej, pedagog, nauczyciel

 Józef Pasek

Józef Pasek przyszedł na świat 6 lutego 1922 roku w miejscowości Chorągwica, wówczas w powiecie Wieliczka w dawnym województwie krakowskim. Był synem Józefa i Anny z domu Tańcula, bratem Stefana, Sylwestra i Marysi. Do 13 roku życia uczęszczał do szkoły podstawowej, którą ukończył w 1935 r. i w tym samym roku rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wieliczce. Po ukończeniu dwóch klas w 1937 r. wstąpił do orkiestry 32 pułku piechoty w Modlinie k/Warszawy, w której występował w charakterze elewa orkiestry. Przebywał tam aż do wybuchu wojny w 1939 r.

Podczas wojny brał udział w walkach w obronie Warszawy i Modlina, po czym wycofując się z wojskiem w kierunku Kowla, dostał się do niewoli niemieckiej w małej miejscowości Szack koło Lubomla. Miejscowość ta znajduje się obecnie na Ukrainie. Po kilku dniach niewoli zbiegł z obawy przed wywiezieniem do Niemiec. W tym czasie przebywał kilka tygodni w Bystrzycy k/Kraśnika.

Do domu wrócił dnia 20.11.1939 r. i przebywał w Chorągwicy aż do 10.02.1940 r. pomagając rodzicom w gospodarstwie rolnym. W 1940 r. rozpoczął pracę w Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie jako górnik pracował aż do roku 1945. W tym samym czasie wstąpił ochotniczo do orkiestry 2 pułku piechoty w Krakowie, zaraz później przeszedł do 52 pp, zaś w samym roku w grudniu dostał przeniesienie do 16 Kotobrzeskiego pp, również w Krakowie. W orkiestrze tej grał do 15.01.1948 r. jako podoficer orkiestry i następnie trafił do Oficerskiej Szkoły Kapelmistrzów Wojskowych w Łodzi jako st. szeregowy podchorąży. Pełnił tam funkcję podoficera nadterminowego orkiestranta. Rok później, w 1949 r. przeniesiony został do OSKW w Rembertowie.

Oficerską Szkołę Kapelmistrzów Wojskowych ukończył w lutym 1950 r. ze specjalnością - instrumenty dęte. Został skierowany do 43 pp do Żar k/Żagania na stanowisko kapelmistrza orkiestry wojskowej.

W kwietniu 1954 r. wstąpił w związek małżeński z Danielą Mandzińską.

W 1955 r. jako kapelmistrz orkiestry przeniesiony został do Jednostki Wojskowej w Żaganiu. Wówczas to na świat przyszła pierwsza córka Józefa i Danieli - Elżbieta.

W roku 1956 dostał przeniesienie do Jeleniej Góry na stanowisko kapelmistrza orkiestry garnizonowej, gdzie rok później urodziła się druga córka Anna.

W 1959 r. rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Wychowania Muzycznego, w zakresie prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych, które odbył w latach właśnie 1959-1964. W 1976 r. uzyskał tytuł magistra sztuki z wynikiem bardzo dobrym.

W roku 1960 skomponował operetkę „Angelinę”, która w tym samym roku została wystawiona przez amatorski zespół operetkowy w Klubie Garnizonowym w Jeleniej Górze. Przez ponad pół roku zespół przygotowywał się do tego przedstawienia. Śpiew w wykonaniu Danieli Pasek i Jana Stróżańskiego wypadł bardzo dobrze, tak jak zresztą całe przedstawienie. Libretto operetki napisał Tadeusz Chorążyczewski [1].

W październiku 1967 r. obchodzono XV – lecie Ludowego Wojska Polskiego. Była to również okazja do wyróżnienia wielu oficerów i podoficerów. Złotym Krzyżem Zasługi, między innymi, odznaczony został również kpt. Józef Pasek [2].

Pracując w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej, wówczas jako kapitan, skomponował muzykę do hymnu Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, do którego słowa napisał Wacław Kazimierski. Hymn OSR obecnie nazywany jest „Pieśnią radiotechników” [3].

Jako człowiek dobry i szlachetny w 1968 r. wraz z żoną zaopiekował się małą, niespełna 2-letnią Gosią, córka zmarłej kuzynki Danieli.

W 1969 r. został zatrudniony jako puzonista w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Jeleniej Górze, rok później jako major rozpoczął pracę w Państwowej Szkole Muzycznej I II st. im. St. Moniuszki w Jeleniej Górze.

21.06.1980 r. został powołany na stanowisko Profesora Szkoły Średniej.

W szkole jako pedagog zdobywał coraz to nowe osiągnięcia. Jego uczniowie zajmowali wysokie miejsca na konkursach i festiwalach muzycznych. Przykładem jest tutaj Festiwal Liceów i Średnich Szkół Muzycznych Ziem Zachodnich i Północnych w 1970 r., gdzie Bogusław Pawłowski zajął III miejsce w dziale instrumentów dętych – puzon [4].

„Niemałą rolę w wychowaniu estetycznym podchorążych i żołnierzy odgrywa film, okolicznościowe występy zespołów i koncerty orkiestry dętej pod batutą doświadczonego kapelmistrza mjr mgr Józefa Paska” [5]. To kolejny dowód świadczący o wysokim zaangażowaniu w wykonywaną pracę.

Józef Pasek był osobą ogromnie życzliwą, pomocną i bardzo lubianą przez otoczenie. Odwiedzając Szkołę Muzyczną słyszy się pełne ciepła wspomnienia o Józefie wypowiadane przez pracowników szkoły.

Choć to przykre, klepsydra napisana przez Pana Stefana Strahla, wieloletniego przyjaciela i dyrektora PWSM, świadczy tylko o tym, jak wielką stratą było Jego odejście.

Czterdziestoletni staż pracy i ogromne doświadczenie pedagogiczne stawia go w rzędzie czołowych jeleniogórskich pedagogów. Pomocny w różnych akcjach społecznych, przy organizowaniu koncertów, nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami. Godne uwagi jest, iż dzięki niemu możliwa była współpraca, między WOSR a Jeleniogórską Orkiestrą Symfoniczną.

Był odznaczany: Medalem Janka Krasickiego (il. 4), medalem za udział w wojnie obronnej w 1939 r. (il. 2), medalem Zwycięstwo i Wolność 1945 r. (il. 1), złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (il. 3), srebrnym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (il. 6), medalem za udział z walkach o Berlin 1945 r. (il. 7), medalem za Warszawę 1939-1945 r. (il. 8), medalem Praca Walka Socjalizm 1944-1984 (il. 5), z okazji XX lecia Ludowego Wojska Polskiego odznaczony został, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski [6]. (il. 9)

Józef Pasek zmarł nagle 22 grudnia 1988 r. Po upadku w Szkole Muzycznej, nie odzyskał już przytomności. Śmierć Jego była wielkim ciosem dla całej rodziny.


Bibliografia:

 1. Zarys Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej 1952-1967, pod red. W. Kazimierskiego, Jelenia Góra 1967.
 2. S. Tarnawski, Rozwój oświaty na Ziemi Jeleniogórskiej, cz. V, Rocznik Jeleniogórski, T. IX, 1971, s. 121-122.
 3. Angelina urodziła się w Jeleniej Górze, Nowiny Jeleniogórskie, 1960, nr 42, s.13.

Przypisy:

[1]„Angelina” urodziła się w Jeleniej Górze, Nowiny Jeleniogórskie, 1960, nr 42, s. 13.

[2]Zarys historii Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej 1952-1967, pod red. W. Kazimierskiego, Jelenia Góra 1967, s. 45.

[3]Strona dostępna w World Wide Web: www.radar.jgora.pl [dostęp dnia 16 kwietnia 2007].

[4]S. Tarnawski, Rozwój oświaty na Ziemi Jeleniogórskiej, cz.V, Rocznik Jeleniogórski, T. IX, 1971 r., s. 121-122.

[5]Zarys historii Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej 1952-1967, pod red. W.Kazimierskiego, Jelenia Góra 1967, s. 138.

[6]Tamże, s. 122.


Fotografie

 • Józef Pasek (fot. 1, 6, 17)
 • Józef Pasek z przyjaciółmi, 1956 (fot. 2)
 • Plakat do Operetki Angelina(fot. 3)
 • Operetka Angelina Józefa Paska, 1960 (fot. 4-5)
 • Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra 1955 (fot. 7)
 • Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra (fot. 8-9)
 • Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra 1972 (fot. 10)
 • Józef Pasek, Hymn OSR (fot. 11)
 • Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra 1951 (fot. 13)
 • Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra(fot. 12,14,15,16)
 • odznaczenia Józefa Paska

Agata Kempiak1. Józef Pasek
2. Józef Pasek z przyjaciółmi, 1956
3. Plakat do Operetki 'Angelina'
4. Operetka 'Angelina' Józefa Paska, 1960
5. Operetka 'Angelina' Józefa Paska, 1960
6. Józef Pasek
7. Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra 1955
8. Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra
9. Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra
10. Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra 1972
11. Józef Pasek, Hymn OSR
12. Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra
13. Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra
14. Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra
15. Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra
16. Józef Pasek z orkiestrą, Jelenia Góra
17. Józef Pasek, Jelenia Góra
(il. 1) medal Zwycięstwo i Wolność 1945 r. (il. 1) medal Zwycięstwo i Wolność 1945 r. (il. 2) Medal za udział w wojnie obronnej w 1939 r. (il. 2) Medal za udział w wojnie obronnej w 1939 r.
(il. 3)) medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (il.4). Medal Janka Krasickiego (il. 5) medal Praca Walka Socjalizm 1944-1984 (il. 6) srebrny medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
(il. 7) medal za udział z walkach o Berlin 1945 r. (il. 7) medal za udział z walkach o Berlin 1945 r. (il. 8) medal za Warszawę 1939-1945 r. (il. 8) medal za Warszawę 1939-1945 r.
(il. 9) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (il. 9) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej © Grodzka Biblioteka Publiczna 2006
Jelenia Góra