Zawadzki Wojciech
ur. 24 czerwca 1950, Wrocław
zm. 22. czerwca 2017, Jelenia Góra
Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej

Fotograf, edukator, kurator wystaw, organizator działalności kulturalnej, muzyk, z wykształcenia geograf

1. Wojciech Zawadzki, fot. Ewa Andrzejewska

Jeden z najważniejszych fotografów polskich przełomu XX i XXI wieku. Urodził się 24 czerwca 1950r. we Wrocławiu.

Wojciech Zawadzki pochodził z rodziny inteligenckiej, o arystokratycznych korzeniach ze strony matki: dziadkowie posiadali majątek na Wileńszczyznie, we wsi Baranowicze. Dziadek Wojciecha Zawadzkiego był wojskowym wysokiej rangi, po wybuchu II wojny światowej przyjechał wraz z rodziną do Warszawy. Jego córka Danuta Czaplińska, przyszła matka Wojciecha Zawadzkiego walczyła w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka. Po zakończeniu wojny przyjechała do Wrocławia i na krótko związała z Ryszardem Zawadzkim, ojcem Wojciecha Zawadzkiego.

Matka Wojciecha Zawadzkiego była lekarką - radiologiem. Studiowała we Wrocławiu, m. in. u prof. Zbigniewa Kubrakiewicza, uznanego przed wojną we Lwowie profesora radiologii i radioterapii, za którego wyszła za mąż. Zbigniew Kubrakiewicz po zakończeniu wojny uczestniczył w odbudowie klinik i pracowni radiologicznych podporządkowanych Wydziałowi Lekarskiemu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Był współtwórcą wrocławskiej szkoły radiologii i radioterapii. Jako uznany profesor i lekarz otrzymał willę na Biskupinie we Wrocławiu przy ul. Olszewskiego 11.

Wojciech Zawadzki wczesne dzieciństwo spędził we Wrocławiu, w mieszkaniu babci. W willi przy ul. Olszewskiego 11 zamieszkał dopiero po ukończeniu siódmego roku życia. Miał przybrane rodzeństwo – Janusza i Hannę.

Jak opowiadał z właściwym sobie poczuciem humoru, o wybranej drodze życia zadecydowała wygrana lornetka w konkursie fotograficznym czasopisma Światowid. Tak naprawdę pasją fotografowania zaraził go ojczym, Zbigniew Kubrakiewicz, który należał przed wojną do Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Ojczym nauczył Wojciecha Zawadzkiego podstaw fotografowania, jeździł z nim w góry, m.in. w Tatry, do rodziny mieszkającej w Zakopanem.

Wojciech Zawadzki Szkołę Podstawową ukończył w 1964 roku. Uczęszczał następnie do II Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, maturę zdał w 1968 roku. W latach 1970–1977 studiował geografię na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracy magisterskiej nie napisał ponieważ jak wspominał, „na poważnie zajął się fotografią”. W czasie studiów pracował w Rejonowym Biurze Handlowym, a od 1973 r. do 1984 r. - w Pracowni Fotochemicznej Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu jako laborant i fotochemik. Była to ważna dla niego praca, ponieważ miał tam stały dostęp do ciemni fotograficznej.

Wojciech Zawadzki uprawiał fotografię od lat 70. Debiutował w 1976 r. wystawą Przedmiot w Galerii „Foto-Medium-Art” we Wrocławiu. Zainteresowania fotografią rozwijał w Dolnośląskim Towarzystwie Fotograficznym oraz przez blisko dziesięć lat w kierowanej przez Jerzego Olka Galerii „Foto-Medium-Art” we Wrocławiu.

Zawadzki wywarł duży wpływ na ukonstytuowanie się nurtu fotografii elementarnej oraz fotografii czystej. Narodziny pojęcia fotografii elementarnej, czyli fotografii wykraczającej poza zwyczajowy mimetyzm w stronę poszukiwań istoty fotografii, wiążą się z jednym z pierwszych plenerów organizowanych w ramach Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze w schronisku Samotnia, we wrześniu 1983, kiedy w jednym miejscu spotkały się znane dziś osobowości fotografii, m. in.: Jan Bortkiewicz, Jakub Byrczek, Bogdan Konopka Adam Lesisz, Andrzej J. Lech, Jerzy Olek i Wojciech Zawadzki. W wyniku sporów i dyskusji narodziła się idea fotografii czystej, nazwanej przez Jerzego Olka fotografią elementarną a nurt kultywujący ten rodzaj podejscia do fotografii – elementaryzmem. Mimo, że każdy z uczestników tego pleneru rozwijał swą twórczość w różny sposób, wydaje się jednak, że dla każdego z nich był to ważny moment, który zmienił ich podejście do fotografii jako sztuki i w każdym rozwinął indywidualny potencjał artystyczny. Jako, że wielu z tych fotografów zajęło się organizacją życia artystycznego i fotograficznego w różnych galeriach w Polsce i za granicą, można powiedzieć, że plener w Samotni miał duże znaczenie dla rozwoju polskiej fotografii współczesnej.

Wojciech Zawadzki jeszcze jako mieszkaniec Wrocławia często bywał w Karkonoszach. Uczestniczył w plenerach w Domku Myśliwskim, we wszechnicach Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, był jednym z autorów wystawy Karkonosze wielorakie pokazanej w 1978 r. w Muzeum Okręgowym w Jeleniej Górze.

Jednym z ważniejszych miejsc, które fotografował w latach siedemdziesiątych był stary las w Karkonoszach. W obrazach Wojciecha Zawadzkiego jawi się jako mroczne, zapomniane miejsce. Martwe drzewa i korzenie powrastane w powierzchnię kamieni są jedynym śladem życia dawnych czasów i ukazują surowość zastygłej w czasie natury.

Wojciech Zawadzki fotografował w Karkonoszach przez wiele lat, podobnie w Tatrach, Górach Stołowych, Rudawach Janowickich; zdarzały się również fotografie z Pienin.
Potrzeba dokumentacji, którą wyczuwa się we wszystkich jego cyklach fotograficznych, ujawniała się także w fotografiach górskich. Artysty nie interesowała zmienność górskiej aury ani różnorodność formy w górach. Ważniejsze dla jego obrazów jest coś istotniejszego: skupienie na pojęciowej i fizycznej analizie materii gór. Górskie fotografie Wojciecha Zawadzkiego dotyczą kategorii wieczności i trwałości, docierają do istoty pojęcia tajemnicy gór i pokazują ich możliwą do wyrażenia w sztuce esencję: milczącą moc kamienia i pozorną niezmienność żywiołu ziemi.
Wiele górskich fotografii łączy motyw kamienia. Najważniejsze spośród cykli górskich o kamieniu to Miejsce kamienia, Od miejsca kamienia do miejsca wody, Moje hieroglify, w których kamienie stają się znakami, swoistym alfabetem artysty.
Jeżeli Zawadzki fotografuje kamień, to na nim koncentruje całą swą uwagę. Pokazuje wizualną analizę powierzchni kamienia, próbuje dotrzeć do jego istoty, przez co zwyczajny kamień staje się poprzez fotografię symbolem całego wszechświata.

Fotografie Wojciecha Zawadzkiego cechuje doskonałość, precyzja, dyscyplina kompozycji i dbałość o zapis struktury przedstawianego przedmiotu. Charakterystyczne dla niego są ciasno kadrowane ujęcia wybranych fragmentów natury, które wypełniają jednolicie obraz fotograficzny od dolnej aż po jego górną krawędź bez podziału horyzontalnego na niebo i ziemię. Detalom świata nadaje nowe znaczenia, koncentruje na nich swoją uwagę, wydobywa ich wizualne konstrukcje i dociera do sedna swojego z nimi kontaktu. Jest nim jego indywidualne spotkanie z naturą, z milionami lat przeszłości, które są zapisane w strukturze tych detali. Fotografie górskie Wojciecha Zawadzkiego wymykają się konkretności przedstawień, choć przecież określone czas i miejsce są dla niego punktem wyjścia. Odnoszą się do uniwersalnych pojęć dotyczących pejzażu, przestrzeni czy sposobu ujmowania i przeżywania natury. Wojciech Zawadzki spogląda jakby nie na samą naturę ale także poprzez nią, aby dotrzeć w ten sposób do jej istoty.

Wojciech Zawadzki za zestawy górskich fotografii z Karkonoszy w 1980 r. został laureatem trzeciej nagrody na I Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze. W 1984 r. Podczas III Biennale otrzymał I nagrodę. IV Biennale Fotografii Górskiej w 1986 r. organizował już osobiście, ponieważ w 1984 r. przeprowadził się do Jeleniej Góry.

W latach osiemdziesiątych Wojciech Zawadzki był internowany za działalność opozycyjną. Jak napisał o tym Bogdan Konopka: (Wojciech Zawadzki) „Zawsze stał po stronie światła”. Sam w życiorysie w związku z podaniem o przyjęcie do pracy w Wojewódzkim Domu Kultury w Jeleniej Górze, napisał, że najważniejsze jest dla niego „uprawianie fotografii czystej, nie zaangażowanej w służenie żadnym opcjom ideologicznym – łączącej osobiste refleksje z rozpatrywaniem samej fotografii jako specyficznego medium.”

Fotografia była najważniejszą dziedziną jego działalności. Miał szczęście, że przez całe życie mógł łączyć osobistą pasję z pracą etatową. W 1984 został zatrudniony w charakterze instruktora fotografii w Wojewódzkim Domu Kultury w Jeleniej Górze, od 1989 był instruktorem fotografii Miejskiego Ośrodka Kultury w Jeleniej Górze, w którym, dzięki staraniom Wojciecha Zawadzkiego, w 1989 r. powstała pierwsza Galeria Korytarz. Kiedy MOK został połączony z Regionalnym Centrum Kultury, Galeria Korytarz zmieniła siedzibę i została przeniesiona na ul. 15 grudnia (obecną Bankową). Regionalne Centrum Kultury przekształcone zostało w 2002 r. w Jeleniogórskie Centrum Kultury. Wojciech Zawadzki pracował w nim do końca życia.

Jako instruktor fotografii zajmował się organizowaniem Biennale Fotografii Górskiej od 1986 do 2016 r. (XIX edycja) oraz towarzyszących Biennale wystaw, plenerów w górach (najczęściej w Samotni, ale także w Wojkowie, Kliczkowie, Jagniątkowie, Maciejowcu, Karłowie, na Szrenicy, Odrodzeniu, w Strzesze Akademickiej i w Trzcińsku). Na otwarciach prawie każdego Biennale powtarzał zdanie: „Biennale jako konkurs i jako wystawa zawsze starało się rozwiązać dylemat: czy jest ono dedykowane autorom, którzy poważnie chodzą po górach i fotografują czy też tym, którzy poważnie fotografują i chodzą po górach”.

Przez 25 lat kierował programem wystaw wspomnianej Galerii Korytarz. Pierwszą wystawą inaugurującą działalność Galerii Korytarz była prezentacja fotografii Ewy Andrzejewskiej. Jedną z wystaw rozpoczynających 25 lecie Galerii w 2016 r. była również wystawa Ewy Andrzejewskiej. Wojciech Zawadzki pisał prawie wszystkie teksty do katalogów wystaw Galerii Korytarz, zajmował się opracowaniem graficznym i wydawaniem katalogów galerii w oficynie wydawniczej będącej częścią Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Grabowskiego.
Wojciech Zawadzki kontynuował również ideę Wszechnicy Fotograficznej, na które od lat przyjeżdzali wszyscy zainteresowani fotografią z okolic Jeleniej Góry a później z całej Polski i z Czech.

Od 1990 r. w działalności fotograficznej i edukacyjnej Wojciech Zawadzki współpracował z Ewą Andrzejewską, która w tym czasie rozpoczęła pracę na podobnym stanowisku instruktora fotografii w Wojewódzkim Domu Kultury. Wojciech Zawadzki był również wybitnym edukatorem: wykładowcą w Zielonej Górze, Studium Fotografii Kwadrat we Wrocławiu, autorem wykładów za granicą m.in. w Danii. Od 1988 r. wykładał w Wyższym Studium Fotografii ZPAF w Warszawie. Ponieważ WSF zakończyło działalność po dwóch latach, podjął decyzję o utworzeniu Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze. Szkoła rozpoczęła działalność w 1996 roku jako Jeleniogórskie Studium Fotografii przy Regionalnym Centrum Kultury. Decyzją Narodowego Centrum Kultury przy MKiS przekształcone zostało w trzyletnie Wyższe Studium Fotografii będące kontynuacją warszawskiego WSF. Studium istniało do 2011 r. i przekształciło się następnie w dwuletnią Jeleniogórską Szkołę Fotografii.
Wojciech Zawadzki w 1991 r. wstąpił do Związku Polskich Artystów Fotografików (nr leg. 667). Przez kilka kadencji był również kierownikiem Karkonoskiego Oddziału Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. Oprócz tego przez całe życie pracował twórczo. Uczestniczył we wszystkich ważniejszych wystawach fotografii w Polsce, miał również wystawy za granicą.

Wojciech Zawadzki był człowiekiem otwartym na świat. Potrafił łączyć ludzi i dzielić się przyjaciółmi. Miał wielkie poczucie humoru, bywał tzw. duszą towarzystwa, która to cecha wspaniale przydawała się w etatowej pracy organizatora imprez kulturalnych. Czuł się zawsze w obowiązku dbania o dobry humor innych, dlatego na plenerach i wszechnicach fotograficznych chętnie grał na gitarze i śpiewał piosenki. Lubił dzielić się wiedzą, a w dziedzinie fotografii tradycyjnej był autorytetem.

Wojciech Zawadzki miał znajomych w wielu kręgach. Jednym z nich był krąg muzyków jazzowych skupionych wokół klubu jazzowego Rura we Wrocławiu. Artysta był również niezłym muzykiem. Na gitarze nauczył się grać sam i żałował, że rodzice nie zapisali go do szkoły muzycznej. Muzyka była bardzo ważna w jego życiu. Pisał piosenki, znał wielu muzyków, kolekcjonował płyty, fotografował koncerty i muzyków jazzowych. Przyjaźnił się również z Wojciechem Jarocińskim – muzykiem, kompozytorem, autorem tekstów i wokalistą Wolnej Grupy Bukowina.

Drugim bardzo ważnym dla niego był krąg znajomych związanych z fotografią. W latach siedemdziesiątych byli to artyści fotografii skupieni wokół Galerii Foto-Medium Art we Wrocławiu, którzy rozwijali ideę tzw. fotografii czystej, czy elementarnej. Byli to m.in. Jan Bortkiewicz, Jakub Byrczek, Bogdan Konopka, Andrzej Jerzy Lech, Adam Lesisz, Jerzy Olek, Andrzej Saj i wielu innych. Wojciech Zawadzki wraz z nimi jeździł na plenery i wszechnice, uczestniczył w dyskusjach o fotografii, sam był jednym z ważniejszych kreatorów tej nowej fotografii. Po wyjeździe z Wrocławia Wojciech Zawadzki skupił wokół siebie w Jeleniej Górze krąg twórców zainteresowanych fotografią czystą, która w niedługim czasie została przez krytyków określona jako „jeleniogórska szkoła fotografii”.

Jako organizator plenerów górskich i wszechnic fotograficznych zapraszał wszystkich fotografujacych twórców, którzy myśleli podobnie o fotografii. Oprócz znajomych z czasów wrocławskich w Jeleniej Górze zaczęli się pojawiać m.in Janusz Nowacki, który przez wiele lat prowadził Galerię Fotografii pf w Poznaniu, malarz i fotograf Eugeniusz Józefowski, Jaroslav Beneš – fotograf z Pragi, Maciej Hnatiuk ze Szczawna Zdroju, Piotr Komorowski, Jacek Jaśko, Halina Morcinek, Janina Hobgarska z Jeleniej Góry, Rafał Swosiński z Chodzieży, Marek Szyryk, Sławoj Dubiel z Opola, Tomasz Mielech, Krzysztof Niewiadomski z Jeleniej Góry, Marcin Kiełbiewski i Marek Dziedzic oraz Tomasz Michałowski z Warszawy, malarz Patryk Lewkowicz i wielu, wielu innych.

Szkoła Fotografii, którą powołał w Jeleniej Górze, gromadziła kolejnych znajomych, którzy z czasem stawali się bliscy, zarówno spośród kadry pedagogicznej (Adam Sobota, Andrzej Pytliński, Marek Liksztet, Wojciech Jankowski, Joanna Mielech) jak i studentów (Mariola Nehrebecka, Wojciech Miatkowski, Jolanta Chowańska i wielu innych).

W życiu osobistym najważniejsze były: pierwsza żona Bożena, z którą miał syna Tomasza (Tomasz Zawadzki został zawodowym kucharzem i mieszka w Cape Cod w Massatchussets), Maria Szubart, która została matką drugiego syna – Jana Zawadzkiego, z nią Wojciech Zawadzki wyjechał z Wrocławia do Jeleniej Góry (Jan Zawadzki fotografuje i również zawodowo zajmuje się fotografią). Trzecią partnerką, a od 1997 roku żoną Wojciecha Zawadzkiego była Ewa Andrzejewska, wybitna artystka fotografii.

Artysta mieszkał w Jeleniej Górze pod kilkoma adresami. Po przeprowadzce z Wrocławia przy ul. Wyczółkowskiego 63/79 w Jeleniej Górze, następnie przy Placu Piastowskim 20 w Jeleniej Górze – Cieplicach. Z Ewą Andrzejewską przy ul. Świętojańskiej 4/5. W 2010 roku po sprzedaży rodzinnego domu przy Olszewskiego 11 we Wrocławiu, Wojciech Zawadzki kupił pół domu przy ul. Ignacego Daszyńskiego 10/2 w Jeleniej Górze. Mieszkał tam z Ewą Andrzejewską do końca życia. Ich dom był otwarty, miał duże znaczenie dla integracji środowiska fotograficznego.

Ważnym miejscem dla rozwoju fotografii i integracji środowiska fotograficznego w Jeleniej Górze była również Pracownia JCK przy Placu Ratuszowym 25/26 na ostatnim piętrze kamienicy, z widokiem na ratusz.

Jako artysta Wojciech Zawadzki całe życie pozostał wierny szlachetnej technice fotograficznej. Wykonywał czarno-białe fotografie tradycyjną metodą, za pomocą kamer wielkoformatowych – kamerą 9x12 cm, drewnianym, amerykańskim aparatem B&J o formacie 4x5 cali, Mamyą Rb 67, o formacie kliszy 6x7 cm, oraz Sinarem. Ulubionym aparatem małoobrazkowym był Nikon z obiektywem szerokokątnym o ogniskowej 20 mm.

Fotografie z negatywów wykonywał na papierze fotograficznym w ciemni. Styki pokazywał rzadko, wykonywał wspaniałe, bardzo dobre technicznie, czarno-białe powiększenia z małoobrazkowego Nikona. Słynna idea czarnej ramki – pojawiła się wraz z Wojciechem Zawadzkim. Oznaczała koniec kadru, prawdę o wykonanym zdjęciu. Świadomość kadru określała również działanie twórcy jako zamierzone, przemyślane i dojrzałe już w momencie wyboru fotografowanego obrazu.

Wojciech Zawadzki miał niezwykłą zdolność wydobywania światła z ciemności. Potrafił je zarejestrować w miejscach na pozór zupełnie go pozbawionych. Głębia skali przestrzeni tonalnej, jaką osiągał pomiędzy czernią o dużej gęstości a bielą, w partiach której również rejestrował wiele szczegółów była przykładem jego świetnego warsztatu. Oprócz fotografii pejzażowych był Wojciech Zawadzki autorem kilku ważnych projektów fotograficznych, takich jak: Światło (koniec lat siedemdziesiątych), Zamek Książ (1987), Moja Ameryka (1997-2003), Olszewskiego 11 (1975-2007) Portret ulicy (2004) i Hobbiton (do 2017).

Już we wczesnych fotografiach z cyklu Światło Wojciech Zawadzki ujawnia poprzez fotografię swoje zainteresowania filozofią. Poprzez wizualną analizę form udaje mu się przekazać w fotografii pojęcia filozoficzne. W tytułowym cyklu pokazał zestaw fotografii ze szklaną płytką, przez którą przenika promień światła. W kolejnych fotografiach autor poddaje fotomedialnej analizie zmienność przestrzeni w zależności od światła. W fotografii: Apeiron — wszystkie obrazy fotograficzne, artysta wykreował zaskakującą wizualizację przedstawienia zasady świata według koncepcji dualizmu. Fotografia jest próbą ukazania kosmogonicznej wizji źródła wszechrzeczy. Według artysty istotą bytu jest światło, które wyłoniło się z ciemności. Wszystko się na nim kończy i zaczyna. Elementaryzm, prostota tej fotografii wizualizuje pojęcie. Nie dookreślając w niej niczego, sama staje się symbolem dwoistości zasady świata, naszego widzenia, wreszcie symbolicznym obrazem idei samej fotografii.

Podobne zagadnienia analizował Wojciech Zawadzki w cyklach Przedmiot, w fotografiach martwych natur m.in. zatytułowanymi Alicja z krainy czarów i Zamek Książ. Fotografie tych cykli skupiają się na analizie form materii, czy też form architektury, surowych wnętrz, pustych przestrzeni, których zmienność w zależności od światła i mroku interesuje fotografa.

Z lat siedemdziesiątych pochodzi również początek cyklu fotografii domu rodzinnego Olszewskiego 11. Dom przy ul. Olszewskiego 11 na Biskupinie we Wrocławiu był okazałą, przedwojenną willą z ogrodem. Portrety wnętrz tego domu i ogrodu artysta wykonywał przez trzydzieści lat: od 1975 do 2007 r. Wojciech Zawadzki przedstawia ciche życie przedmiotów pozostawionych samym sobie, które wydają się istnieć we własnym czasie i przestrzeni. Fotografie sa zapisem czasu, który dzięki fotografiom Wojciecha Zawadzkiego w tym domu został zatrzymany, stanął w miejscu. To niezwykła umiejętność fotografa: panowania nad światłem i materią w taki sposób, aby uzyskać wrażenie zatrzymania czasu przez wiele lat. Olszewskiego 11 jest hołdem dla wielkiego artysty Josefa Sudka, wiele fotografii nawiązuje wręcz do podobnych układów martwych natur czy przedmiotów w fotografiach czeskiego artysty.

Elżbieta Łubowicz napisała o fotografiach z tego cyklu: „Zanurzony w wieczności obraz domu i ogrodu przemienia się w mit o raju utraconym”. „Dom i Ogród jest tak naprawdę cyklem nie tylko o czasie, ale także o wierności. Mówi, że choć wszystko się zmienia, to w istocie pozostaje wciąż takie samo, ponieważ niezmiennie trwa jego obraz w naszej pamięci”. (Dom i ogród. Tu zbiegają się ścieżki czasu, w: Wojciech Zawadzki. 100 fotografii. 1975-2006, Kropka, Września 2007)

Cykl Moja Ameryka jest zestawem fotografii destrukcji obszarów przemysłowych i miejskich Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Powstawał w latach 1997–2003. Fotografie z tego cyklu cechuje intensywność obserwacji. Adam Sobota napisał w katalogu wystawy wydanego przez BWA w Jeleniej Górze w 2004 r. Moja Ameryka”: “pewien katastroficzny wydźwięk (...) dowody ludzkiej zapobiegliwości mieszają się z przykładami zaniedbania i sprzecznych dążeń”. Dorota Hartwich w tym samym katalogu: “Jego fotografią rządzą treściowe napięcia – na każdym z obrazów ścierają się ład – chaos, tworzenie – niszczenie, powstanie – rozpad (...) w śmietniku świata, hic et nunc, tu i teraz, także tkwi piękno, piękno na co dzień, głęboko ukryte, zakamuflowane, które dopiero oglądane przez obiektyw nagle zaczyna się uwalniać, odsłaniać. (...) Przeplatają się obrazy zrujnowanych fabryk, sterczących niczym kikuty szkieletów hal przemysłowych, wygasłych kominów, zamurowanych okien, zadrutowanego przewodami elektrycznymi nieba, pordzewiałych dróg żelaznych. Uderza pustka (...).”

Zupełnie inny charakter ma Portret ulicy. Jest to cykl powstały w przeciągu 1984 roku i dotyczy głównej arterii komunikacyjnej Jeleniej Góry – ulicy 1 Maja. Wojciech Zawadzki wykonał portrety zbiorowe pracowników sklepów, zakładów usługowych, restauracji i instytucji przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze. Sepiowane fotografie nawiązują do zachowanych do czasów współczesnych przedwojennych portretów zbiorowych, które do dziś zachwycają powagą i dostojnością. Adam Sobota napisał o tym cyklu: „Sportretowani ludzie robią wrażenie podpory i gwarancji trwania istniejącego stanu rzeczy, gdyż ukazują się jako osoby dumne i pełne optymizmu. Niewątpliwie jest to w dużej mierze zasługa fotografa, który zmobilizował ich do takiego aktu demonstracji”. (Trzy strony medalu, w: Wojciech Zawadzki. 100 fotografii 1975-2006, wyd. Kropka, Września 2007)

Ostatni cykl Wojciecha Zawadzkiego to Hobbiton, realizowany do końca życia cykl nostalgicznych portretów brzydoty ludzkich siedzib. Fragmenty tekstu Wojciecha Zawadzkiego do wystawy Hobbiton, która miała odbyć się w styczniu 2017 r. w Wałbrzychu.
„...W tej wystawie, po prostu, usiłuję zrozumieć człowieka...innych, za pomocą zbliżenia się do istoty fotografii. ...Pomysł spojrzenia na fotografię jako uprzedmiotowującą ideę w postaci akwarium nasunął mi się po przeczytaniu Krótkiej Historii Czasu Stephena Hawkinga ...Wydawać by się mogło, że w proces zrozumienia istoty fotografii wkracza furia nieoznaczoności – im bardziej ... usiłujemy dotknąć przedmiotu badań tym wyraźniej odsuwa się on od nas o jakiś nieokreślony dystans..."

„... Nośnikiem informacji i ontologiczną podstawą każdego obrazu jest jego znacząca powierzchnia. Przez proces patrzenia dokonujemy rekonstrukcji abstrakcyjnych wymiarów... Wszystko to, co możemy okiełznać to jedynie wejście i wyjście... Wszystko, co dzieje się wewnątrz czarnego pudełka, pozostaje poza naszą kontrolą...“ Tyle Vilem Flusser... Być może, za jego sprawą odkryłem, że na fotografię mogę patrzeć jak na akwarium gdzie jego frontowa ściana stanowi wymiary kadru. Dwa. Głębokość zastępujemy tonalnością uzyskując trzeci wymiar – grubość fotografii. Ale jest jeszcze coś. Miejsce w największej głębi gdzie znajduje się owo „Barthesowskie“ „punctum“ inicjujące, za sprawą wybuchu myśli nacisnięcie spustu migawki i uruchomienie czwartego wymiaru – stożka czasoprzestrzeni, który wysyła tę myśl w przyszłość początkując jednocześnie własne życie obrazu fotografcznego... Magia energii? Tyle ja...”

Wojciech Zawadzki zmarł 22 czerwca 2017 r. w Jeleniej Górze po ciężkiej chorobie. Pochowany na Starym Cmentarzu przy ul. Sudeckiej wraz z Ewą Andrzejewską.

Był autorem wielu wystaw indywidualnych, z których najważniejsze to:


Wystawy indywidualne :

 1. 1978 - Przedmiot, Galeria Foto-Medium Art, Wrocław
 2. 1979 - Re–Media, Galeria Foto-Medium Art, Wrocław
 3. 1984 - Fotografia, Galeria Foto-Medium Art, Wrocław
 4. 1984 – Karkonosze, Salon Sztuki Współczesnej, Jelenia Góra
 5. 1985 - Niepotrzebne fotografie, Jelenia Góra
 6. 1988 - 50 Fotografii, 1985–1987, Galeria ZPAF, Katowice
 7. 1989 – Karkonosze - Fotografie 1974–1987, Galeria BWA Jelenia Góra
 8. 1989 – Między ziemią, między niebem, Okręg ZPAF, Bielsko-Biała
 9. 1991 - Fotografie, Galeria Image, Aarhus, Dania
 10. 1991 – Fotografia, Galeria Fotografii RELAX, Śrem (wraz z E. Andrzejewską-Ziębą)
 11. 1994 - Fotografie, Galeria Pusta, Katowice
 12. 1995 - Fotografie, Galeria Sztuki, Kłodzko
 13. 1995 - Niepotrzebne fotografie, Galeria Korytarz, Jelenia Góra
 14. 1996 - Miejsce i Czas, Mała Galeria Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
 15. 1999 - Kazimierz – Kraków, Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków (z Ewą Andrzejewską)
 16. 2000 - Miejsce Kamienia, Jelenia Góra, Galeria Korytarz, Galeria 48, Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Wałbrzych
 17. 2000 - Kalendarz, 2000, Galeria Korytarz, Jelenia Góra
 18. 2002 - Moja Ameryka, Galeria Fotografii pf Poznań, Domek Romański, Wrocław
 19. 2003 - Moja Ameryka, Galeria BWA Jelenia Góra
 20. 2004 - Moje Hieroglify, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra
 21. 2004 - Portret ulicy, Galeria Karkonoska, Jelenia Góra
 22. 2004 – Moja Ameryka, Galeria Fotografii B&B , Bielsko–Biała
 23. 2005 - Moja Ameryka, Galeria Sztuki, Bamberg, Niemcy
 24. 2006 - Dedykując żyjącym i nieżyjącym grafikom, Galeria Pod Brązowym Jeleniem, Jelenia Góra
 25. 2006 - Moja Ameryka, Galeria Pusta, Katowice
 26. 2007 – Rzeczywistość nieistniejąca. Galeria Fotografii Pakt, Szczawno Zdrój
 27. 2008 - Olszewskiego 11, Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański we Wrocławiu
 28. 2010 - Olszewskiego 11, Galeria BWA Jelenia Góra
 29. 2014 - Przedmiot 1972–2012, Galeria BWA Jelenia Góra
 30. 2014 - Fotografie, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra
 31. 2017 - (wrzesień) Hobbiton, Muzeum Archidiecezjalne, Białystok
 32. 2018 – Ewa Andrzejewska. Wojciech Zawadzki. Góry - Fotografia. BWA Jelenia Góra
 33. 2018 – Ewa Andrzejewska. Wojciech Zawadzki. Miejsce – Fotografie, wystawa w ramach Opolskiego Festiwalu Fotografii, Opole

Ważniejsze wystawy zbiorowe :

 1. 1978 - Karkonosze wielorakie, Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra
 2. 1980 - Światło, Zespół roboczy 4 +, Galeria Foto-Medium Art, Wrocław
 3. 1984 - Karkonosze, Galeria Sztuki Współczesnej, Jelenia Góra
 4. 1985 - Polska Fotografia Krajobrazowa 1944–1984, Galeria BWA, Kielce
 5. 1986 - Fotografia Elementarna, Galeria BWA, Szczecin
 6. 1987 - II Międzynarodowy Salon Sztuki Miniatury, Toronto, Kanada
 7. 1987 – Krajobrazy świata w oczach polskich podróżników
 8. 1989 - Kontakty, Galeria BWA Zielona Góra, BWA Szczecin
 9. 1990 - Looking East, Galeria Image, Aarhus, Dania
 10. 1990 - Fotografie, Aachen, Niemcy
 11. 1991 - Kontakty, Galeria BWA, Jelenia Góra, BWA Zielona Góra
 12. 1992 - Konfrontacje bez sankcji, Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski
 13. 1992 - Fotografia Wyobraźni, Galeria BWA, Jelenia Góra
 14. 1992 - Fotografia Polska lat 80–tych, Muzeum Sztuki, Łódź
 15. 1993 - Karkonosze, Instytut Polski, Lipsk
 16. 1994 - Kontakty – Spotkania, Galeria BWA, Jelenia Góra, Galeria Pusta, Katowice
 17. 1994 - Fotografie, Galeria FF, Łódź
 18. 1994 - Góry Stołowe, Galeria BWA, Jelenia Góra
 19. 1995 – Konstelacja 2, Uniwersytet Maximiliana, Monachium, Niemcy
 20. 1995 – Tatry: Ewa Andrzejewska, Janusz Nowacki, Rafał Swosiński, Wojciech Zawadzki, Galeria Fotografii pf , Poznań
 21. 1996 – Tatry: Ewa Andrzejewska, Janusz Nowacki, Rafał Swosiński, Wojciech Zawadzki, Galeria Korytarz, Jelenia Góra
 22. 1996 - Góry, Instytut Polski, Praga, Czechy
 23. 1996 - Karkonosze, Galeria BWA, Jelenia Góra
 24. 1996 - Bliżej Fotografii, Galeria BWA Jelenia Góra, BWA Wrocław, BWA Szczecin, BWA Zielona Góra, Galeria Pusta, Katowice, Galeria Fotografii pf, Poznań, BWA Sieradz, BWA Leszno, Galeria Wzgórze Zamkowe Lubin, Pacamera Suwałki
 25. 1997 - Fotografia Roku, Fundacja Turleja, Kraków
 26. 1997 - Fotografia we Wrocławiu 1945-1997, Galeria BWA, Wrocław
 27. 1997 - Kontakty, Przestrzeń Intymna, Galeria Pusta, Katowice, Galeria BWA, Jelenia Góra, Galeria BWA Szczecin, BWA Wrocław, BWA Poznań, Praga
 28. 1997 - Into the Magic, Sarajewo, Lubliana, Jugosławia
 29. 1998 - Warszawa na dzień przed..., Galeria Zachęta, Warszawa
 30. 1998 - I Biennale Fotografii Polskiej, Galeria BWA Arsenał, Poznań
 31. 1998 - Fotografia Roku, Fundacja Turleja, Kraków
 32. 1998 – Rudawy Janowickie, Galeria Fotografii pf, Poznań
 33. 1999 – Kazimierz – Kraków, Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków
 34. 1999 - Wspaniały Krajobraz. Artyści i Kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, BWA Jelenia Góra, Wrocław, Goerlitz
 35. 2000 – Pejzaż z końca wieku, Galeria Fotografii pf, Poznań
 36. 2000 – Bulletin Board for the New Millenium, Galeria Image, Aarhus, Dania
 37. 2001 – Kontakty. Przełom czasu – Czas przełomu, Galeria Pusta, Katowice, Instytut Kultury Polskiej, Praga
 38. 2001 - Mistrzowie Polskiego Krajobrazu, Miejska Galeria Sztuki, Łódź
 39. 2002 - Wokół dekady. Fotografia polska lat dziewięćdziesiątych, Muzeum Sztuki, Łódź, Muzeum Narodowe Wrocław
 40. 2002 - Magazyn wyobraźni, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Hünfeld, Niemcy
 41. 2002 - Pro Figura, Bautzener Kunstverein, Niemcy
 42. 2003 - Mały festiwal fotografii czarno–białej, Zakopane
 43. 2005 - Ja - inni. Auto-portret Fotografii, BWA, Jelenia Góra, Galeria FF, Łódź,BWA Wrocław, Galeria Sztuki Współczesnej Legnica, Galeria Fotografii pf, Poznań
 44. 2005 – Fotografie, Szczawno Zdrój 2005, Wystawa poplenerowa, Dom Fotografii Pakt, Szczawno Zdrój
 45. 2005 – Okruchy pamięci, Mała Galeria Weisswasser, Niemcy
 46. 2006 - XX wiek w Fotografii Polskiej z Kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, The Shoto Museum of Art, Tokyo, Japonia
 47. 2006 - Pamiątka z Karkonoszy. Fotografia – Nowe Media, Galeria BWA, Jelenia Góra
 48. 2006 – Szczawno Zdrój. Wystawa poplenerowa, Dom Fotografii Pakt, Szczawno Zdrój
 49. 2007 - Dwie tradycje, wystawa poplenerowa. Plener dla artystów – fotografów z krajów Grupy Wyszehradzkiej 2006, Górnoślaskie Centrum Kultury, Galeria Pusta, Katowice
 50. 2007 - Miasto nie moje, Muzeum Sztuki, Łódź
 51. 2007 - Efekt rzeczywistości, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
 52. 2007 – Dziedzictwo. Plener fotograficzny. Wystawa z okazji 300. rocznicy śmierci Michaela Wilmanna, Kamienna Góra, Jelenia Góra, Žacléř (wraz z Ewą Andrzejewską, Jirim Grundem, Josefem Hledikiem, Janiną Hobgarską, Tomaszem Mielechem, Tadeuszem Piotrem Prociakiem, Evą Rennerovą, Marcinem Wegnerem)
 53. 2008 - Dwie tradycje, Polski Instytut w Pradze, Czechy
 54. 2010 - V Festiwal Sztuki im Jerzego Buszy Random in Radom, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, Radom
 55. 2010 - Góry w pięciu odsłonach, Galeria Sztuki Fundacja Turleja, Kraków
 56. 2011 - Góry w pięciu odsłonach, Salon Wystaw Artystycznych, Żary
 57. 2011 - Wejście na Świętą Górę, BWA Jelenia Góra
 58. 2011 - XX wiek w fotografii polskiej z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, Galeria w Tokio, Japonia
 59. 2011 - Trwałość i przemiana, Galeria Domek Romański, Wrocław
 60. 2012 - Kształt teraźniejszości, Muzeum Współczesne, Wrocław
 61. 2012 - 20 lat Galerii Fotografii B&B, Bielsko Biała
 62. 2013 – Znaki czasu/zapisy przestrzeni. Fotografia, BWA Jelenia Góra
 63. 2013 – Miasto, którego nie było, BWA Jelenia Góra
 64. 2014 - Karkonosze – Fotografia Hand Made, Galeria N, Jablonec nad Nisou, Galeria Pałac Staniszów
 65. 2014 - Impresje/Impressionen. II wystawa fotografii Karkonoskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików w Jeleniej Górze. Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, Jelenia Góra 2014.
 66. 2015 - Metafory realności, Galeria Domek Romański, Wrocław
 67. 2015 - Niebieska Flasza. Piktorialny walor fotografii 1914/2014, Muzeum Narodowe, Wrocław
 68. 2015 - Dualizm fotografii 2015, ZPAF Wrocław, Domek Romański Wrocław, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra
 69. 2015 - Paradoksy natury rzeczy, wystawa Oddziału Karkonoskiego ZPAF, Galeria Korytarz, JCK
 70. 2016 - Polska fotografia w XX wieku, wystawa z okazji jubileuszu 70-lecia ZPAF
 71. 2016 - Cztery kominy. Fotografia, Galeria BWA, Jelenia Góra
 72. 2017 - 40/40 Now is here. 40. lat BWA w Jeleniej Górze, BWA Jelenia Góra
 73. 2017 - Globalizacja i indywidualność. Wystawa z okazji 70 lecia Dolnośląskiego Oddziału ZPAF, Wrocław
 74. 2017 - Góry x 19. Fotografie nagradzane na Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze, Galeria Foto–Gen, OkiS, Wrocław.
 75. 2018 - Cztery kominy. Fotografia, Stara Kopalnia, Wałbrzych
 76. 2018 - Widoki z okien pracowni, Galeria Sztuki Mediów KINO, Wrocław, Galeria Korytarz, Jelenia Góra

Nagrody i odznaczenia:

 • W 1978 r. Medal na VI Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach
 • W 1980 r. Wojciech Zawadzki został laureatem III nagrody Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze.
 • W 1984 r. otrzymał I nagrodę na III Biennale.
 • W 2009 r. Wojciech Zawadzki odznaczony został odznaką Zasłużony dla kultury polskiej.
 • W 2017 r. otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitny wkład twórczy w rozwój polskiej fotografii.

Fotografie Wojciecha Zawadzkiego posiadają w swoich kolekcjach muzea i galerie, m.in.:

 1. Muzeum Sztuki w Łodzi
 2. Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
 3. Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 4. Muzeum Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego
 5. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Hünfeld, Niemcy
 6. Śląska Kolekcja Sztuki Współczesnej – Fundacja dla Śląska, Katowice
 7. Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
 8. Kolekcja Dolnośląskiej Zachęty we Wrocławiu
 9. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Bibliografia:

  1980
 1. 1 Ogólnopolskie Biennale Fotografii Górskiej : Jelenia Góra '80. [Katalog wystawy]. Wojewódzki Dom Kultury, Jelenia Góra 1980.
 2. 1984
 3. III Biennale Fotografii Górskiej. Katalog wystawy. Wojewódzki Dom Kultury, Jelenia Góra 1984.
 4. 1986
 5. 4 Biennale Fotografii Górskiej. [Katalog wystawy]. Wojewódzki Dom Kultury, Jelenia Góra 1986.
 6. Fotografia elementarna, katalog wystawy, BWA Szczecin, Galeria Sztuki Współczesnej, Szczecin 1986.
 7. 1989
 8. Jeleniogórski Chór Chłopięco–Męski. Druk pamiątkowy pod red. Romualda Witczaka. Jelenia Góra 1989. Fotografie chóru w Krzeszowie, Cieplicach, Michałowicach, nad wodospadem Szklarki – autorstwa Wojciecha Zawadzkiego.
 9. Kontakty. Fotografia, katalog wystawy prezentowanej w BWA w Zielonej Górze, Jeleniej Górze, Szczecinie, Katowice 1989.
 10. Wojciech Zawadzki. Karkonosze. Fotografie 1974-1987 [Katalog wystawy], BWA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 1989.
 11. 1992
 12. Jurecki Krzysztof. Konfrontacje bez sankcji. Exit 1992, s.3.
 13. Komorowski P. Tylko fotografia, Format 1992, nr 3-4.
 14. 1994
 15. Katalog wystawy poplenerowej VIII Biennale Fotografii Górskiej. Karłów 93/94. Regionalne Centrum Kultury, Jelenia Góra 1994.
 16. Kontakty. Fotografia. [katalog wystawy prezentowanej w BWA w Jeleniej Górze, Galerii pf, Centrum Kultury Poznania “Zamek”, Galerii Pustej w Katowicach]. BWA, Jelenia Góra 1994.
 17. Wojciech Zawadzki. Fotografie. Górnośląska Macierz Kultury w Katowicach, Galeria Pusta. Katowice 1994.
 18. 1995
 19. Tatry: Ewa Andrzejewska, Janusz Nowacki, Rafał Swosiński, Wojciech Zawadzki: katalog wystawy. Galeria Fotografii pf, Centrum Kultury Zamek, Poznań 1995.
 20. 1996
 21. Bliżej Fotografii. [oprac. merytoryczne katalogu Andrzej Saj ; tł. Rafał Krawczyk]. Biuro Wystaw Artystycznych, Jelenia Góra 1996. ISBN 83-905923-3-9.
 22. Wojciech Zawadzki. Miejsce i czas [Katalog wystawy]. Mała Galeria ZPAF, CSW Warszawa, 1996.
 23. Wojciech Zawadzki, Janusz Nowacki, Ewa Andrzejewska, Góry/Hory. [katalog wystawy zorganizowanej przy okazji dni województwa jeleniogórskiego]. Praga 1996.
 24. 1997
 25. IX Wojewódzki Przegląd Fotografii Amatorskiej Fascynacje : Jelenia Góra, [9 edycja Przeglądu środowiska fotograficznego Jeleniej Góry], Galeria Korytarz RCK, Jelenia Góra 1997.
 26. Fotografia we Wrocławiu 1945-1997 [album wydany z okazji 50 lat ZPAF]. ZPAF Okręg Dolnośląski, Wrocław 1997. ISBN 8390844206.
 27. Sobota, Adam. Grupa Jeleniogórska. [tekst do katalogu wystawy]. Galeria FF, Łódź 1997.
 28. 1998
 29. X Biennale Fotografii Górskiej. Katalog wystawy towarzyszącej „Rudawy Janowickie”. Regionalne Centrum Kultury. Jelenia Góra 1998.
 30. X Biennale Fotografii Górskiej. Katalog wystawy towarzyszącej „Awit Szubert. Fotografie tatrzańskie”. Regionalne Centrum Kultury. Jelenia Góra 1998.
 31. Jaśko Jacek. 18 lat Biennale. Karkonosze 1998. nr 3-4. s. 17-22. ISSN 1252-3535.
 32. Józefowski Eugeniusz. Na marginesie myślenia o aktywności fotograficznej. Karkonosze 1998, nr 3-4, s. 23-24. ISSN 1252-3535.
 33. Kontakty. Fotografia [katalog wystawy prezentowanej w Galerii Pustej w Katowicach, BWA w Jeleniej Górze, Galerii Fotografii pf w Poznaniu, Krakowie, Suwałkach, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Bratysławie, Pradze]. Katowice 1998.
 34. Zawadzki Wojciech. fotografie na okładce: Karkonosze W: Karkonosze. maj – sierpień 3-4/98. ISSN 1235-3535.
 35. 1999
 36. Cencora Arkadiusz. Fotografia... W: Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku. Gesellschaft für interregionalen Kulturaustausch e.V. Berlin, Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra 1999, ISBN 83907423-3-0. s. 217-222.
 37. Krakowski Kazimierz. 50 fotografii Ewa Andrzejewska. Wojciech Zawadzki. Fundacja Turleja. Kraków 1999. ISBN 83-86959-11-8.
 38. Sobota, Adam. Karkonosze fotograficzne po 1945 roku. W: Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku. Gesellschaft für interregionalen Kulturaustausch e.V. Berlin, Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra 1999, s. 333-336. ISBN 83907423-3-0.
 39. Turlej Zbigniew. W: Krakowski Kazimierz. 50 fotografii. Ewa Andrzejewska. Wojciech Zawadzki. Fundacja Turleja. Kraków 1999. ISBN 83-86959-11-8.
 40. Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku. Gesellschaft für interregionalen Kulturaustausch e.V. Berlin, Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra 1999, ISBN 83907423-3-0.
 41. 2000
 42. XX Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Krajobraz górski” im. Jana Sunderlanda, Tatrzański Park Narodowy i Miejski Ośrodek Kultury Nowy Targ 2000.
 43. XI Biennale Fotografii Górskiej. Regionalne Centrum Kultury. Jelenia Góra wrzesień 2000.
 44. Kontakty : czas przełomu - przełom czasu : Galeria "Pusta", czerwiec 2000. Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice 2000. ISBN 83-88418-07-6.
 45. Mielech Joanna. Współczesność wyrosła z tradycji? W: Wokół Wielkiej Góry/ Kolem velké Hory/ Rund um den grossen Berg. Katalog wystawy pod red. Janiny Hobgarskiej, Joanny Mielech. Galeria Sztuki BWA Jelenia Góra 2000. ISBN 83-87871-11-7. s. 109–134.
 46. Pejzaż końca wieku, katalog wystawy, Pejzaż końca wieku, Galeria pf, Poznań 2000.
 47. Sobota Adam. Zakresy Kontaktów. W: Kontakty. Czas przełomu. Przełom czasu. Katowice 2000. ISBN 83-88418-07-6.
 48. Tożsamość miejsca. Sympozjum towarzyszące wystawie Wokół wielkiej góry. Red. Joanna Mielech, Henryk Dumin.Galeria Sztuki BWA. Jelenia Góra 2000. ISBN 83-87871-15-X.
 49. Wokół Wielkiej Góry/ Kolem velké Hory/ Rund um den grossen Berg. Katalog wystawy pod red. Janiny Hobgarskiej, Joanny Mielech. Galeria Sztuki BWA Jelenia Góra 2000. ISBN 83-87871-11-7.
 50. Zawadzki Wojciech. Tekst do katalogu XI Biennale Fotografii Górskiej. Regionalne Centrum Kultury. Jelenia Góra 2000.
 51. Zawadzki Wojciech. Tekst do katalogu: Janusz Nowacki. Tatry. Wystawa towarzysząca XI Biennale Fotografii Górskiej. Regionalne Centrum Kultury. Jelenia Góra wrzesień 2000.
 52. 2001
 53. 40 lat JTF 1961-2001. Album wydany z okazji 40 tej rocznicy powstania Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, JTF. Jelenia Góra 2001. ISBN 83-908639-3-6.
 54. Pejzaż końca wieku. Fotografia. Katalog wystawy Galeria Pusta Górnoslaskie Centrum Kultury w Katowicach 2001. ISBN 83-88418-11-4.
 55. 2002
 56. XII Biennale Fotografii Górskiej. Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jelenia Góra 2002.
 57. Wojciech Zawadzki : moja Ameryka [katalog wystawy]. Galeria Fotografii pf. Wyd. Centrum Kultury Zamek, Poznań 2002. ISBN 8391617572.
 58. Wokół dekady. Fotografia polska lat 90. Muzeum Sztuki w Łodzi, Galeria FF Łdk, Muzeum Narodowe Wrocław, 2002.
 59. 2003
 60. Metamorfozy fotografii, Wokół galerii pf z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, katalog wystawy Galerie 10, Brno, Centrum Kultury „Zamek” Poznań 2003.
 61. Moja Ameryka : Wojciech Zawadzki : fotografia : wrzesień - październik 2003 [katalog wystawy]. Jelenia Góra : Galeria Sztuki BWA 2003. ISBN 8387871303.
 62. Schronisko „Samotnia”, seria wydawnicza “Fotografie”, Studio Wydawniczo-Typograficzne Typoscript Andrzej Ploch, Wrocław 2003.
 63. Tomaszczuk, Zbigniew. Świadomość kadru. W: Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii. Kropka ISBN 83-89494-04-3 Wydawnictwo Kropka, Września 2003. s. 47-69.
 64. Wiesbadener Fototage 1-27 VII 2003 pol.-niem. warsztaty „Moda nie do noszenia”, E. Andrzejewska, M. Hnatiuk, E. Józefowski, P. Komorowski, A. Kwiatkowska, A. PlochT.P. Prociak, W. Zawadzki, I. Kaczmarczyk, H. Wolfraum, F. Deubel, R. Berg oraz goscie: Z. Tomaszczuk, Z. Dados, M. Dziedzic, Fotografia 2003, nr 13, s. 108. ISSN 1509-9628.
 65. 2004
 66. Ewa Andrzejewska. Fotografia botaniczna. Wojciech Zawadzki. Moje hieroglify. Muzeum Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra 2004.
 67. Hartwich Dorota. Tekst do katalogu: Wojciech Zawadzki. Moja Ameryka, katalog wystawy. Galeria Fotografii B&B, Bielsko – Biała 2004.
 68. Wojciech Zawadzki. Fotografia, Portret ulicy czyli najkrótsza historia ulicy 1-go Maja [katalog wystawy]. Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra, 2004.
 69. Wojciech Zawadzki. Moja Ameryka, katalog wystawy. Galeria Fotografii B&B, Bielsko – Biała 2004.
 70. Zawadzki Wojciech. Ciemna strona światła. O wystawie Adama Grygierca w Galerii Korytarz. s. 15. W: Karkonosze Nr 2/2004 (226). ISSN 1252-3535.
 71. Zawadzki Wojciech. Tekst do Katalogu 3naste Biennale Fotografii Górskiej. Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jelenia Góra 2004.
 72. 2005
 73. Ja-inni: Autoportret w fotografii. BWA Jelenia Góra 2005. Katalog wystawy. ISBN 83-878771-38-09.
 74. Saj Andrzej. Auto-portret w fotografii. W: Ja-inni: Autoportret w fotografii. BWA Jelenia Góra 2005. Katalog wystawy. ISBN 83-878771-38-09.
 75. 2006
 76. Foremny Jan. O różnorakich Karkonoszach czyli o serii wystaw fotograficznych w jeleniogórskich galeriach, których tematem były Karkonosze. Karkonosze 2006, nr 4 (240), s. 32-35. ISSN 1232-3535.
 77. Fotografia jest jedna. Rozmowa z Mają Herzog – Majewską. Biuletyn Fotograficzny (2006), nr 7,8, Kraków.
 78. Katalog XIV Biennale Fotografii Górskiej. Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jelenia Góra 2006.
 79. Pamiątka z Karkonoszy. Fotografia - Nowe media. Galeria BWA Jelenia Góra 2006.
 80. Trzy razy pejzaż, Ewa Andrzejewska, Janusz Nowacki, Wojciech Zawadzki, Stara Galeria Warszawa 2006.
 81. Wojciech Zawadzki : moja Ameryka : kwiecień - maj 2006. Górnośląskie Centrum Kultury. Galeria Pusta, Katowice 2006. ISBN 978-83-88418-79-2.
 82. Zawadzki Wojciech. Tekst do Katalogu XIV Biennale Fotografii Górskiej. Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jelenia Góra 2006.
 83. 2007
 84. Dwie tradycje. Katalog wystawy poplenerowej. Plener dla artystów – fotografów z krajów Grupy Wyszehradzkiej 2006, Górnoślaskie Centrum Kultury Galeria Pusta, Katowice 2007. ISBN: 978-83-88418-95-2.
 85. Katalog wystawy: Dziedzictwo. Plener fotograficzny. Wystawa z okazji 300. rocznicy śmierci Michaela Wilmanna, Kamienna Góra, Jelenia Góra, Žacléř (wraz z Ewą Andrzejewską, Jirim Grundem, Josefem Hledikiem, Janiną Hobgarską, Tomaszem Mielechem, Tadeuszem Piotrem Prociakiem, Evą Rennerovą, Marcinem Wegnerem, wyd. Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze, 2007.
 86. Łubowicz Elżbieta. Między przeszłością a przyszłością. Tekst do katalogu wystawy Dwie tradycje. Katalog wystawy poplenerowej. Plener dla artystów – fotografów z krajów Grupy Wyszehradzkiej 2006, Górnoślaskie Centrum Kultury Galeria Pusta. Katowice 2007. ISBN: 978-83-88418-95-2.
 87. Wojciech Zawadzki. 100 fotografii 1975-2006. Wydawnictwo Kropka, Września 2007. ISBN 978-83-89494-20-7
 88. 2008
 89. Karkonosze. Janina Hobgarska, Jan Kotlarski, Marek Liksztet, Tomasz Mielech, janusz Moniatowicz, Tomasz Olszewski, Jerzy Wiklendt, Wojciech Zawadzki. Katalog wystawy przygotowanej w ramach obchodów 60-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików, BWA Jelenia Góra 2008. ISBN 97-883-87871-56-7.
 90. Kotlarski Jan. Z historii Oddziału Karkonoskiego Okręgu Dolnoslaskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. W: Karkonosze. Janina Hobgarska, Jan Kotlarski, Marek Liksztet, Tomasz Mielech, janusz Moniatowicz, Tomasz Olszewski, Jerzy Wiklendt, Wojciech ZawadzkKatalog wystawy przygotowanej w ramach obchodów 60-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików, BWA Jelenia Góra 2008. s. 8 ISBN 97-883-87871-56-7.
 91. Łubowicz Elżbieta. Epickie opowieści i liryczne medytacje. W: Karkonosze. Janina Hobgarska, Jan Kotlarski, Marek Liksztet, Tomasz Mielech, janusz Moniatowicz, Tomasz Olszewski, Jerzy Wiklendt, Wojciech ZawadzkKatalog wystawy przygotowanej w ramach obchodów 60-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików, BWA Jelenia Góra 2008. s. 3-5.ISBN 97-883-87871-56-7.
 92. Pierściński Paweł. Karkonosze. W: Karkonosze. Janina Hobgarska, Jan Kotlarski, Marek Liksztet, Tomasz Mielech, janusz Moniatowicz, Tomasz Olszewski, Jerzy Wiklendt, Wojciech ZawadzkKatalog wystawy przygotowanej w ramach obchodów 60-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików, BWA Jelenia Góra 2008. s. 6-7. ISBN 97-883-87871-56-7.
 93. Wokół Jeleniej Góry. Katalog wystawy pod red. Joanny Mielech. Galeria Sztuki BWA, Jelenia Góra 2008. ISBN 978-83-87871-61-1.
 94. Zawadzki Wojciech: Tekst do katalogu: Biennale Fotografii Górskiej 1980-2008. Karkonosze. Wybór. Album wydany z okazji XV edycji Biennale Fotografii Górskiej Jelenia Góra – Wrocław 2008. ISBN 987-83-925449-5-1.
 95. 2009
 96. 50 lat Karkonoskiego Parku Narodowego.Katalog wystawy. KPN. Jelenia Góra 2009. ISBN 978-83-928295-5-3.
 97. 2010
 98. Andrzej Więckowski, Wejście na świętą Górę, Obserwatorium Karkonoskie, Galeria Sztuki BWA, Jelenia Góra 2010.
 99. I Międzynarodowe Spotkania z Fotografią Górską. XVI Ogólnopolskie Biennale Fotografii Górskiej. Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra 2010.
 100. Zawadzki Wojciech, Tekst do katalogu: I Międzynarodowe Spotkania z Fotografią Górską. XVI Ogólnopolskie Biennale Fotografii Górskiej. Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra 2010.
 101. 2012
 102. Historia, teraźniejszość i współczesne dylematy fotografii. Sympozjum z okazji 65 – lecia Związku Polskich Artystów Fotografików. ZPAF Okręg Dolnośląski. Wrocław 15 grudnia 2012. ISBN 978-83-908442-4-4.
 103. Wojciech Wilczyk, Starzy dokumentaliści albo podrabiane archiwum, Fotografia 2012, nr 38, s. 115-118. ISSN 1509-9628.
 104. Zawadzki Wojciech, Tekst do katalogu Polsko- Českié Karkonošze. Festiwal Fotografii Górskiej Polsko – Czeskie Karkonosze. Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jelenia Góra 2012.
 105. Zawadzki Wojciech, Okiem starego jurora... Tekst do katalogu Polsko - Niemiecki Konkurs Fotografii Górskiej 2012 w Jeleniej Górze towarzyszący XVII Biennale Fotografii Górskiej,Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jelenia Góra 2012.
 106. 2013
 107. Miasto, którego nie było/Die Stadt, die nicht gewesen ist, katalog wystawy, Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2013.
 108. Znaki czasu. Zapisy przestrzeni. Fotografia. Katalog wystawy z okazji 35 lecia BWA w Jeleniej Górze, Galeria BWA Jelenia Góra 2013.
 109. 2014
 110. Impresje/Impressionen. Katalog II wystawy fotografii Karkonoskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików w Jeleniej Górze. Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, Jelenia Góra 2014. ISBN 978-83-61288-74-9.
 111. Karkonosze. Fotografia Hand Made. Katalog wystawy pod red. Joanny Mielech. Galeria Sztuki BWA. Jelenia Góra 2014. ISBN 978-83-87871-86-4.
 112. Mielech Joanna. Jeleniogórskie Biennale. Karkonosze 2014, nr 3(277), s. 40-41. ISSN 1252-3535.
 113. Nauczyciele i uczniowie. Święto negatywu. Katalog wystawy. Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra 2014.
 114. Tomás Balej, Jaroslav Beneš, Karel Kuklik, Tomás Rasl I gościnnie Wojciech Zawadzki: “W ogrodzie Rothmayera” Fotografia, Galeria Korytarz, JCK, Jelenia Góra 2014.
 115. Zawadzki Wojciech, Tatry Rafała Swosińskiego czyli poza modą I czasem, Tekst do katalogu wystawy towarzyszącej XVIII Biennale Fotografii Górskiej. Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra 2014.
 116. 2015
 117. Katalog wystaw 2015. Galeria Pusta cd. w Jaworznie.
 118. Paradoksy natury rzeczy, katalog wystawy Oddziału Karkonoskiego ZPAF, Galeria Korytarz, JCK 2015.
 119. Wojciech Zawadzki. Działki W: Katalog wystaw 2015. Galeria Pusta cd. w Jaworznie.
 120. 2016
 121. Cztery kominy. Fotografia, katalog wystawy BWA Jelenia Góra 2016.
 122. Dolny Śląsk w tworzeniu = Lower Silesia in the (art)making : Silesia Art Biennale 2016. Pod red. Izoldy Topp, Andrzeja Saja, Piotra Jakuba Fereńskiego, Silesia Art Biennale 2016. OkiS Wrocław 2016. ISBN 978-83-62290-79-6.
 123. Dualizm fotografii 2015. Związek Polskich Artystów Fotografików. Okręg Dolnośląski. Wrocław 2016. ISBN 978-83-908442-8-2.
 124. Galeria Korytarz 1989-2016. 25 lat działalności. Katalog. Galeria Korytarz JCK. Jelenia Góra 2016.
 125. Fotografové Krkonoš.Od po átků fotografie po sou asnost. Správa Krkonošského národního parku. Vrchlabí 2016. ISBN 978-80-7535-033-6.
 126. Mielech Joanna. Dualizm fotografii. W: Dualizm fotografii 2015. Związek Polskich Artystów Fotografików. Okręg Dolnośląski. Wrocław 2016. ISBN 978-83-908442-8-2. s. 3-7.
 127. Mielech Joanna. Jeleniogórskie Biennale Fotografii Górskiej. Karkonosze 2016, nr 4(286), s. 33-34. ISSN 1252-3535.
 128. Mielech Joanna. Potencjał artystyczny Jeleniej Góry i okolic. W: Dolny Śląsk w tworzeniu. Lower Silesia in the (Art) Making pod red. Izoldy Topp, Andrzeja Saja, Piotra Jakuba Fereńskiego, Silesia Art Biennale 2016. OkiS Wrocław 2016. ISBN 978-83-62290-79-6.
 129. Zawadzki Wojciech. Tekst do katalogu: XIX Biennale Fotografii Górskiej. Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jelenia Góra 2016.
 130. 2017
 131. 40/40 Now is here. 40. lat BWA w Jeleniej Górze, katalog wystawy, BWA Jelenia Góra 2017.
 132. Globalizacja i indywidualność. Wystawa z okazji 70 lecia Dolnośląskiego Oddziału ZPAF, Wrocław, 2017.
 133. Góry x 19. Fotografie nagradzane na Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze, Galeria Foto – Gen, OkiS, Wrocław. 2017.
 134. Hobgarska Janina. In Memoriam. Wojciech Zawadzki (24.06.1950-22.06.2017). Rocznik Jeleniogórski 2017, T. 49, s. 360-363. ISSN 0080-3480.
 135. Konopka Bogdan. My - Twoja Ameryka. Hommage á Wojciech Zawadzki. Format - Pismo artystyczne 2017, nr 76-77, s. 114. ISSN 0867-2555.
 136. 2018
 137. Ewa Andrzejewska. Wojciech Zawadzki. Góry – Fotografia [katalog wystawy]. Galeria BWA, Jelenia Góra 2018, pod red. Joanny Mielech, teksty: Joanna Mielech. Jeleniogórskie Centrum Kultury Jelenia Góra 2018. ISBN 978-83-951303-1-1.
 138. Ewa Andrzejewska. Wojciech Zawadzki. Miejsce – Fotografia, książka pod red. Janiny Hobgarskiej wydana w ramach projektu Pamięć I Fotografia, Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii, Jelenia Góra 2018. ISBN 978-83-951602-0-2.
 139. Fotografia w Karkonoszach, Karkonosze w Fotografii. Katalog XX Biennale Fotografii Górskiej. Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jelenia Góra 2018.
 140. Hommage á Ewa Andrzejewska i Wojciech Zawadzki. Katalog wystawy w ramach projektu „Pamięć i Fotografia”, Książnica Karkonoska, Jeleniogórska Strefa Fotografii, Jelenia Góra 2018.
 141. Jaśko Jacek. Obecność. Tekst zamieszczony jako Dodatek do katalogu: Ewa Andrzejewska. Wojciech Zawadzki. Miejsce – Fotografia, Jeleniogórska Strefa Fotografii, Jelenia Góra 2018.
 142. Mielech Joanna: Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze 1980-2018. W: Fotografia w Karkonoszach, Karkonosze w Fotografii. Katalog XX Biennale Fotografii Górskiej. Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jelenia Góra 2018.
 143. Mielech Joanna. W poszukiwaniu kamienia filozoficznego. O fotografii górskiej Wojciecha Zawadzkiego. W: Ewa Andrzejewska. Wojciech Zawadzki. Góry – Fotografia, katalog wystawy BWA Jelenia Góra 2018, pod red. Joanna Mielech, teksty: Joanna Mielechwyd. Jeleniogórskie Centrum Kultury Jelenia Góra 2018. ISBN 978-83-951303-1-1.
 144. Rok odchodů polských fotografů, Janusz Moniatowicz, w: Krkonoše, przekład: Jiři Dvořak, 2018 nr 4, s. 22-23.
 145. Saj Andrzej. Życie Po-Fotograficzne w twórczości E. Andrzejewskiej i W. Zawadzkiego. Tekst zamieszczony jako Dodatek do katalogu: Ewa Andrzejewska. Wojciech Zawadzki. Miejsce – Fotografia, Jeleniogórska Strefa Fotografii, Jelenia Góra 2018.
 146. Sobota Adam. Przedmiot Wojciecha Zawadzkiego.Tekst zamieszczony jako Dodatek do katalogu: Ewa Andrzejewska. Wojciech Zawadzki. Miejsce – Fotografia, Jeleniogórska Strefa Fotografii, Jelenia Góra 2018.
 147. Szyryk Marek. Czyste spojrzenie. Wojtek. W: Hommage á Ewa Andrzejewska i Wojciech Zawadzki. Katalog wystawy w ramach projektu „Pamięć i Fotografia”, Książnica Karkonoska, Jeleniogórska Strefa Fotografii, Jelenia Góra 2018.
 148. Szyryk Marek. Wasze Ameryki. Tekst zamieszczony jako Dodatek do katalogu: Ewa Andrzejewska. Wojciech Zawadzki. Miejsce – Fotografia, Jeleniogórska Strefa Fotografii, Jelenia Góra 2018.

Informacje dostępne w internecie

 1. Wojciech Zawadzki. W: wikipedia
 2. Wojciech Zawadzki. W: culture.pl
 3. fototapeta.art.pl
 4. wyborcza.pl
 5. offoto.pl
 6. jeleniagora.pl
 7. fotoplois.pl
 8. jelonka.com
 9. nj24.pl
 10. galeria-bwa.karkonosze.com
 11. galeria-korytarz.blogspot.com
 12. jsfjck.blogspot.com
 13. biennalefotografiigorskiej.blogspot.com
 14. fotografiakarkonoszy.blogspot.com
 15. zpaf.pl

filmy na Youtubie

 1. wernisaż wystawy Wojciecha Zawadzkiego "Przedmiot”. BWA Jelenia Góra 7.03.2014. Studio Kortas.
 2. Wojciech Zawadzki. Moje hieroglify. Wernisaż wystawy w Galerii Promocje, ODK w Jeleniej Górze.
 3. Mikołaj Pływacz. Twarzą w twarz. Film o Wojciechu Zawadzkim. Film zrealizowany przez ASP we Wrocławiu.

słuchowiska radiowe

 • wywiad z Wojciechem Zawadzkim Hanny Marii Gizy, Program II Polskiego Radia.
Teksty Wojciecha Zawadzkiego
 1. VIII Wojewódzki Przegląd Fotografii Amatorskiej "Fascynacje" : Jelenia Góra, Salon "Na Antresoli" Klubu MPiK [Międzynarodowej Prasy i Książki, 1985 / Wojewódzki Dom Kultury w Jeleniej Górze ; wstęp Wojciech Zawadzki]. WDK, Jelenia Góra [1985].
 2. VII Biennale Fotografii Górskiej. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Karkonosze. Regionalne Centrum Kultury. Jelenia Góra 1992.
 3. Fotografia. [Tekst do katalogu P. Komorowski, Wojciech Zawadzki]. Galeria Pusta, Katowice 1994.
 4. Fotografia. [Tekst do katalogu Adam Sobota, Wojciech Zawadzki]. Galeria Sztuki, Kłodzki Ośrodek Kultury, Kłodzko 1994.
 5. Wystawa konkursowa VIII Biennale Fotografii Górskiej. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Regionalne Centrum Kultury. Jelenia Góra 1994.
 6. Ewa Andrzejewska. Fotografie. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Pusta Górnośląska Macierz Kultury, Regionalne Centrum Kultury, Katowice, Jelenia Góra 1995.
 7. Ewa Andrzejewska. Fotografie. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Sztuki Kłodzki Ośrodek Kultury, Regionalne Centrum Kultury, Kłodzko, Jelenia Góra 1995.
 8. Magdalena Boczula: Twarze Wasze – Twarze Moje. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki], Galeria Korytarz, Regionalne Centrum Kultury, Jelenia Góra 1995.
 9. Recenzja książki Andrzeja Raja i Andrzeja Stachurskiego „Karkonosze”. Karkonosze 1995, nr 4(204). s. 35. ISSN 1252-3535.
 10. Wojciech Zawadzki, Miejsce i czas, katalog wystawy, Mała Galeria ZPAF, CSW Warszawa, 1996.
 11. IX Biennale Fotografii Górskiej.Karkonosze [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Regionalne Centrum Kultury, Jelenia Góra 1996.
 12. IX Biennale Fotografii Górskiej. Wystawa konkursowa. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Regionalne Centrum Kultury, Jelenia Góra 1996.
 13. IX Biennale Fotografii Górskiej. Czesław Odo Mostowski. Wystawa indywidualna [tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Regionalne Centrum Kultury, Jelenia Góra 1996
 14. IX Biennale Fotografii Górskiej. Tatry. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Regionalne Centrum Kultury, Jelenia Góra 1996
 15. Armenia. Daniel Antosik. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz, Regionalne Centrum Kultury Jelenia Góra 1997.
 16. Ewa Andrzejewska. Fotografie. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Foto-Medium-Art, Wrocław, Regionalne Centrum Kultury, Jelenia Góra 1997.
 17. X Biennale Fotografii Górskiej. Karkonosze 1998, nr 3-4, s. 16. ISSN 1252-3535.
 18. X Biennale Fotografii Górskiej [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Regionalne Centrum Kultury. Jelenia Góra 1998.
 19. Jelfa Jelenia Góra [fotografia barwna Ewy Andrzejewskiej i Wojciecha Zawadzkiego]. Karkonosze 1997, nr 1-3, okładka strona 4. ISSN 1235-3535.
 20. Jelenia Góra [2 fotografie Wojciecha Zawadzkiego]. Karkonosze 1997, nr 4-6, strona 2, 3 okładki. ISSN 1235-3535.
 21. Jelenia Góra [2 fotografie barwne Wojciecha Zawadzkiego]. Karkonosze 1998, nr 1-2, okładka strona 1, 4. ISSN 1235-3535.
 22. Ewa Andrzejewska. Fotografia. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Mała Galeria ZPAF, CSW Warszawa 1999.
 23. Ewa Andrzejewska. Fotografia. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria fotografii pf. Centrum Kultury „Zamek”. Poznań 1999.
 24. Marek Liksztet “La Fin de l`Usine” [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra 1999.
 25. Krzysztof Niewiadomski, Fotografia. Miejsca Nie oznaczone. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz, JCK, Jelenia Góra 2000.
 26. XII Biennale Fotografii Górskiej. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jelenia Góra 2002.
 27. XII Biennale Fotografii Górskiej. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Fotografii B&B, Bielsko-Biała, Jelenia Góra 2002.
 28. Plener w Hünfeldt. Fotografia 2002, nr 10, s. 73.
 29. Sceny przydrożne – ciąg dalszy. W: katalog XXXi Konfrontacji Fotograficznych. Gorzów Wielkopolski 2002.
 30. Schronisko „Samotnia”. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Seria wydawnicza “Fotografie”, Studio Wydawniczo-Typograficzne Typoscript Andrzej Ploch, Wrocław 2003.
 31. Ewa Andrzejewska. Fotografia botaniczna. Wojciech Zawadzki. Moje hieroglify. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Muzeum Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra 2004.
 32. Jestem fotografem, który przy okazji chodzi po górach. Karkonosze 2004, nr 1, s. 1. ISSN 1232-3535.
 33. Miejsce kamienne, miejsce żyjące. Paweł Socha [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Seria wydawnicza “Fotografie”, Studio Wydawniczo-Typograficzne Typoscript Andrzej Ploch, Wrocław 2004.
 34. Halina Morcinek „Miejsca niczyje”. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz, JCK, Jelenia Góra 2005.
 35. Janina Hobgarska „Miejsca - Karkonosze”. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Muzeum Sportu i Turystyki, Karpacz 2005.
 36. Marek Szyryk „Moje Karkonosze”. Fotografia. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2005.
 37. Patryk Lewkowicz „Paryż – linia nieskończoności”. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2005.
 38. Ewa Andrzejewska. Fotografia pamiątkowa. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Pusta Górnośląskie Centrum Kultury. Katowice 2006. ISBN 978-83-88418-75-4.
 39. Andrzej Jerzy Lech „Dziennik Podróżny”. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2007.
 40. Wojciech Miatkowski. Inneräume/Pejzaż metafizyczny. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Steinhaus e.V., Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra 2007.
 41. Wojciech Zawadzki „Rzeczywistość nieistniejąca”. Galeria Fotografii Pakt, Szczawno Zdrój 2007.
 42. Wyższe Studium Fotografii. Dyplomy 2011. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2011.
 43. Marcin Oliva Soto „Bliskość”. Fotografia. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2012.
 44. Marek Lercher „Spór o geometrię czyli pamięć wiatru” (grafika). [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2012.
 45. Kilka refleksji... [odpowiedź na artykuł: Wojciech Wilczyk, Starzy dokumentaliści albo podrabiane archiwum, Fotografia 2012, nr 38, s. 115-118.]. Fotografia 2012, s. 118-120. ISSN 1509-9628.
 46. „Dyplomy 2013” wystawa absolwentów Jeleniogórskiej Szkoły Fotografii. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2013.
 47. Polsko-czeska Wszechnica Fotograficzna [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jelenia Góra 2013.
 48. Jan Bebel „Osobowości jazzu” [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2015.
 49. Janusz Moniatowicz „Z pracowni Josefa Sudka”. [Wojciech Zawadzki, tekst do katalogu wystawy – notatki z rozmowy z Januszem Moniatowiczem]. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2015.
 50. „Paradoksy natury rzeczy” - wystawa Oddziału Karkonoskiego ZPAF. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz JCK, 2015.
 51. Wojciech Bykowski „Świat obcy – Świat doskonały”. [Rozmowa Wojciecha Zawadzkiego z Wojciechem Bykowskim]. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2015.
 52. Bogdan Konopka „Piesek przydrożny”. [Tekst do katalogu Wojciech Zawadzki]. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2016.
 53. Ćwierć wieku w KORYTARZU. [Rozmowa Jacka Jaśko z Wojciechem Zawadzkim, 26 maja 2016 r.]. W: Galeria Korytarz 1989-2016. 25 lat działalności. Galeria Korytarz JCK, Jelenia Góra 2016.

Spis fotografii:

 • Fot. 1. Wojciech Zawadzki, fot. Ewa Andrzejewska
 • Fot. 2. Wojciech Zawadzki - Autoportret
 • Fot. 3. Wojciech Zawadzki, fot. Ewa Andrzejewska
 • Fot. 4. Wojciech Zawadzki, Samotnia 1983, fot. Andrzej J. Lech
 • Fot. 5. Wojciech Zawadzki Karkonosze 1975
 • Fot. 6. Moje hieroglify 15, fot. Wojciech Zawadzki
 • Fot. 7. Wojciech Zawadzki
 • Fot. 8. Galeria Korytarz
 • Fot. 9. W Aarhus w Danii fot. Jacek Jaśko
 • Fot. 10. Wojciech Zawadzki fot. Marcin Oliva Soto
 • Fot. 11. Wojciech Zawadzki fot. Janusz Nowacki
 • Fot. 12. Moritz w Danii fot. Jacek Jaśko
 • Fot. 13. Fot. Tomasz Mielech
 • Fot. 14. Wojtek i Janek Zawadzki nad Malym Stawem fot. Jacek Jaśko
 • Fot. 15. Przed studiem, fot. R. Swosinski
 • Fot. 16. Widoki z okien pracowni, fot. Wojciech Zawadzki
 • Fot. 17. Wojciech Zawadzki, 1996, fot. Ewa Andrzejewska
 • Fot. 18. Apeiron large, fot. Wojciech Zawadzki
 • Fot. 19-20. Zamek Książ, fot. Wojciech Zawadzki
 • Fot. 21. 1992.07.01 Wrocław, Olszewskiego 11, fot. Jacek-Jaśko
 • Fot. 22. W ogrodzie na Olszewskiego 11, 1992.07.01-02 Wrocław, Wojtek z Mamą, fot. Jacek-Jaśko
 • Fot. 23-24. Fot. Wojciech Zawadzki
 • Fot. 25. Moja Ameryka, fot. Wojciech Zawadzki
 • Fot. 26. Fot. Wojciech Zawadzki

Opracowanie Joanna Mielech

Autorami fotografii są: Ewa Andrzejewska, Maciej Hnatiuk, Jacek Jaśko, Andrzej Jerzy Lech, Tomasz Mielech, Halina Morcinek, Janusz Nowacki, Marcin Oliva Soto, Rafał Swosiński, Wojciech Zawadzki.2. Wojciech Zawadzki - Autoportret

3. Wojciech Zawadzki, fot. Ewa Andrzejewska

4. Wojciech Zawadzki, Samotnia 1983, fot. Andrzej J. Lech

5. Wojciech Zawadzki Karkonosze 1975

6. Moje hieroglify 15, fot. Wojciech Zawadzki

7. Wojciech Zawadzki

8. Galeria Korytarz

9. W Aarhus w Danii, fot. Jacek Jaśko

10. Wojciech Zawadzki, fot. Marcin Oliva Soto

11. Wojciech Zawadzki, fot. Janusz Nowacki

12. Moritz w Danii, fot. Jacek Jaśko

13. Fot. Tomasz Mielech

14. Wojtek i Janek Zawadzki nad Malym Stawem, fot. Jacek Jaśko

15. Przed studiem, fot. R. Swosinski

16. Widoki z okien pracowni, fot. Wojciech Zawadzki

17. Wojciech Zawadzki, 1996, fot. Ewa Andrzejewska

18. Apeiron large, fot. Wojciech Zawadzki

19. Zamek Książ, fot. Wojciech Zawadzki

20. Zamek Książ, fot. Wojciech Zawadzki

21. 1992.07.01 Wrocław, Olszewskiego 11, fot. Jacek-Jaśko

22. W ogrodzie na Olszewskiego 11, 1992.07.01-02 Wrocław, Wojtek z Mamą, fot. Jacek-Jaśko

23. Fot. Wojciech Zawadzki

24. Fot. Wojciech Zawadzki

25. Moja Ameryka, fot. Wojciech Zawadzki

26. Fot. Wojciech ZawadzkiSłownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej
© JCIiER Książnica Karkonoska 2019
Jelenia Góra