1384 r., Dokument Wacława, króla rzymskiego i czeskiego, stwierdzający przekazanie praw do dóbr w Cieplicach, Kowarach i do lasu koło Jeleniej Góry.
pieczęć księcia Wacława

Data i miejsce wystawienia dokumentu:
1384, 15 stycznia (am nechsten Freytag vor sancte Prisce Tag, unser Reiche des Behemischen in dem XXI und des Romischen in dem VIII Jare), Praga
Treść:
Wacław, król rzymski i czeski, stwierdza, że Otto i Gotsche Schoff na Solgast, Gunter i Luter na Würtenberg przekazali Gotsche Schoff na Kamienicy (Kemnitz) prawa do dóbr w Cieplicach, Kowarach i do lasu koło Jeleniej Góry.
Opis zewnętrzny:
Oryginał, pergamin, 366 x 225 mm zakładka – 50 mm, język - niemiecki.
Literatura:
  • Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska, t. VI, opr. Wrocław. Chmielewska, Wrocław 1995, nr 216, s. 47.
Miejsce przechowywania:
Archiwum Państwowe we Wrocławiu,

Dokumenty majątku Schaffgotschów, sygn. 333.

Roman Stelmach


Archiwalia Jeleniej Góry i okolic
pieczęć księcia Wacława pieczęć piesza księcia Bolka pieczęć piesza księcia Bernarda pieczęć piesza księcia Henryka pieczęć piesza księcia Henryka pieczęć piesza księcia Henryka pieczęć księżnej Agnieszki