čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  
 

Digital Library of Jelenia Góra

čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Dokumenty z Sycowa z XVIII w.

Publication structure:
 • Dokumenty
  • Bericht des Magistrates der Stadt Hirschberg in Schlesien über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten im Jahre 1. April 1886/87
  • Deklaracja ideowa założycieli Ośrodka Kultury Ekologicznej "Eko", Spółka z o.o. w Jeleniej Górze
  • Der Kaiserstiel auf dem Burgthorturm wurde am 10ten August 1898 erneuert
  • Dokument Agnieszki, księżnej Śląska, pani na Książu, Świdnicy i Jaworze potwierdzający sprzedaż folwarku położonego między Twardzielem (Harte) a Jelenią Górą
  • Dokument Agnieszki, księżnej Śląska i pani na Książu i Świdnicy, stwierdzający, że Gotsche Schoff posiada czynsze z dóbr koło Jeleniej Góry
  • Dokument Henryka ks. Śląska, pana Książa i Jawora dotyczący sprzedaży lasu między Piechowicami a Sobieszowem
  • Dokument Karola cesarza rzymskiego i króla Czech zwalniający obywateli wymienionych miast, przybywających do Czech i Pragi od wszelkich ciężarów i ceł
  • Dokument książąt Henryka i Bernarda nadający ziemię rycerzowi Friczko w Jeleniej Górze (Malinniku)
  • Dokument księcia Bolka dotyczący produkcji piwa w Jeleniej Górze
  • Dokument księcia Bolka i księżnej Agnieszki nadający miastu Jelenia Góra i całemu okręgowi miejskiemu przywilej dotyczący eksploatacji rud żelaza
  • Dokument księcia Bolka nadający przywileje miastu Jelenia Góra
  • Dokument księcia Bolka potwierdzający sprzedaż dziedzicznego wójtostwa w Jeleniej Górze
  • Dokument księcia Henryka Jaworskiego dotyczący nadań lasów dla rycerza Friczko
  • Dokument księcia Henryka Jaworskiego dotyczący sprzedaży dóbr w Jeleniej Górze
  • Dokument księcia Henryka Jaworskiego dotyczący sprzedaży lasu między Piechowicami a Sobieszowem
  • Dokument księcia Henryka Jaworskiego nadający ziemię rycerzowi Friczko koło zamku w Jeleniej Górze
  • Dokument księcia Henryka Jaworskiego poświadczający, słudze Johannowi Buch i jego synowi Ticzco dochodów z majątku w Jeżowie Sudeckim (Grunowe)
  • Dokument księżnej Agnieszki potwierdzający sprzedaż folwarku w Jeżowie Sudeckim
  • Dokument Wacława, króla rzymskiego i czeskiego, stwierdzający przekazanie praw do dóbr w Cieplicach, Kowarach i do lasu koło Jeleniej Góry
  • Dokumenty z Sycowa z XVIII w.
   • Der rechte Gebrauch der chriftlichen Tempel, in der bey Einweihung der neu erbauten evangelischen Schloss Kurche Pohlnisch Wartenberg am 1. Advent Sonntage den 29 Novemb. 1789 gehaltenen Predigt, vorgestellet von Johann Wenzel Saffadius, hofprediger.
   • O właściwym użytku świątyni chrześcijańskiej w kazaniu wygłoszonym przy poświęceniu nowo wybudowanego ewangelickiego kościoła zamkowego w Polskim Wartenbergu w pierwszą niedzielę adwentu, 29 listopada 1789 roku przez Jana Wacława Zassadiusa kaznodzieję nadwornego
   • [Przywilej Cesarza Karola VI, zezwalający, by Ernst Biron wybudował kaplicę w sycowskim zamku, wydany w Wiedniu 5 września 1735 r.]
   • [Polecenie zgłaszania urodzeń do konsystorza brzeskiego, 3 październik 1735 r.]
   • [Sporządzenie Fryderyka II nakazujące zgłaszanie przez rodzinę pochówków do parafii zmarłego w celu wpisania tego faktu do ksiąg parafialnych, 12 styczeń 1764]
   • [Ogłoszenie kościelne o zgonie księcia Jana Ernesta Birona, ogłoszenie kościelne 29 grudnia 1772 r.]
   • [Ogłoszenie kościelne o ślubie księcia Piotra Birona z księżną Eudoksią Jusupową 1774 r., niemiecki]
   • [Ogłoszenie kościelne o ślubie księcia Piotra Birona z księżną Eudoksią Jusupową 1774 r., polski]
   • [Historia parafii ewangelickiej w Sycowie od czasów reformacji do 1766 r.]
   • [Edict względem żebraków wydany z Berlina dnia 28 sierpnia 1776]
   • Verordnung wegen Verpflegung der Armen, und des gänzlich abzustellenden Bettelns in Schlesien, Berlin 28 August 1776
   • Reglement für das Armen und Arbeits Haus zu Kreuzburg, und welchergestalt es mit der Aufnahme und Reception der muthwilligen Bettler gehalten werben soll, Breslau 4 Februar 1779
   • Reeglement wegen der zu Kusroffung des herumschweiffenden lüderlichen Gesindels zu ergreiffenden näheren Maassregeln, Potsdam 1 December 1782
  • Emballirt vom Kanzleigehülfen Richteraus Landeshut gebürtig
  • Getreide-Markt-Preis der Königl. Preuß. Stadt Hirschberg
  • Getreide-Markt-Preis der Stadt Hirschberg
  • Jährliche Bekanntmachung von dem Zustande der öffentlichen Armenpflege und Nachweisung der Einnahmen und Ausgaben aus den verschiedenen Armen-Anstalten vom Jahre 1842
  • Krasoń, Stanisław, 2011, Stanisława Krasonia ołówkowe listy do żony : 1939-1945
  • Krause, Theodor, 1715, Miscellanea Gentis Schaff Gotschianae, oder Historisch-Genealogischer Bericht von dem uralten Geschlechte Derer Herren von Schaff-Gotschen, aus unterschiedlichen so wohl gedruckten als ungedruckten Nachrichten
  • Kronika : 53 Drużyna Harcerzy im. Bolesława Chrobrego w Cieplicach Śląskich
  • Księga lotów nr 1
  • Księga pochowanych żołnierzy Armii Radzieckiej w Oławie
  • Liebig, Fritz. jr, 1934, Die Fahnenstange wurde im Frühjahr 1934 durch Sturm umgebrochen und im Mai desselben Jahres wieder aufgestellt
  • Namensverzeichniß sämmtlicher im Monat August des Jahres 1843 im Amte stehenden Herren Rathsherren, sowiedes rathhäuslichen Beamten -Personals
  • Spis dokumentów miasta Hirschberg zamkniętych w kapsule z baszty nieistniejącej Bramy Zamkowej z 19 lipca 1888 roku
  • Uebersicht des Geschäfts-Verkehrs, sowie des Vermögens-Abschlusses der städtischen Sparkasse zu Hirschberg am 31. März 18881
  • Uebersicht des Kassen- und Vermögenszustandes der Stadt Hirschberg am Ende des Jahres
  • Verzeichnis der Städtischen Behörden, Deputationen und Beamten
  • Verzeichnis der Städtischen Behörden, Deputationen und Beamten
  • Verzeichniß der bei der Spar-Kasse bis ult. Dezember 1842 eingelegten Kapitalien einschließlich der denselben zugeschriebenen Zinsen
  • Verzeichniß der Mitglieder des Magistrats zu Hirschberg am 1. Juni 1842
  • Na pamiątkę = Ky niềm
  • 1960-1969, SKP Klub w Jeleniej Górze
  • [Kodeks pergaminowy zawierający odpisy przywilejów książęcych dla miasta śląskiego. Inc.: "Vitate pofsident, ca nobis..."]
  • Publikandum wegen der immediaten Beschwerde-Führungen
  • [Koppenbuch von 1800-1806]
  • [Koppenbuch von 1812-1821]