čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  
 

Cyfrowy Dolny Śląsk

čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  

Publikacja

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

  • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Skopová, Ladislava, 2000, Im Dienste der Informationsgesllschaft Bibliotheken der Euroregionen Neisse und Elbe = Veřejné knihovny euroregionů Nisa a Labe ve službách informači společnosti = Usługi informacyjne dla potrzeb Społeczeństwa Biblioteki Euroregionu

Trwa otwieranie jedynego wydania publikacji...