čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  
 

Cyfrowy Dolny Śląsk

čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  

Publikacja

Ulubione pozycje

Tagowanie
tylko prywatne
Zaloguj lub zarejestruj się, aby użyć dodatkowych opcji!

Zapisz ten adres...

  • Dodaj do "Zakładek"

Opis publikacji

Kurková, Karìna, 2013, Polsko-czesko-polski słownik terminologii biznesowo-administracyjnej / wyrażeń i pojęć ekonomicznych = Polsko-česko-polský slownìk obchodnì a administratiwnì terminologie / ekonomických pojmů a obchodných wýrazů [Dokument elektroniczny]

Trwa otwieranie jedynego wydania publikacji...