čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  
 

Digital Library of Jelenia Góra

čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Kurková, Karìna, 2013, Polsko-czesko-polski słownik terminologii biznesowo-administracyjnej / wyrażeń i pojęć ekonomicznych = Polsko-česko-polský slownìk obchodnì a administratiwnì terminologie / ekonomických pojmů a obchodných wýrazů [Dokument elektroniczny]

Opening only publication edition...