/1998-13.djvu

			Nie zabijać nadziei - strona 8
••
■£ Jedno
pytanie.
...do Krystyny Derę-
gowskiej, dyrektora do
spraw handlu w PPO
.Siechnice"
- Modernizacja
zakładu na przełomie lat
80.i 90. to także bardzie/
plenne odmiany warzyw i
kwiatów. Skąd one
podważą?
- Zaopatrujemy się
wyłącznie w nasiona z
firm holenderskich. Majq
one długą tradycję i
sprawdzoną markę na
rynku. Dobrą okazją do
transakcji są odbywające
się co roku w Poznaniu
targi rolnicze .POLAGRA '.
Koncentracja firm w
jednym miejscu pozwala
na wybranie najbardziej
optymalnej, poszukiwanej
przez nas odmiany. Mamy
swoje sprawdzone typy,
ale też co roku 
sprowadzamy nowości. 
Uprawiamy je na niewielkich
powierzchniach i 
obserwujemy. Jeśli spełniają
nasze oczekiwania,
wprowadzamy do 
produkcji.
Trzeba ciągle śledzić
nowości, gdyż są takie
odmiany, które po dwóch,
trzech latach degenerują
się i trzeba z nich 
rezygnować, str. 9
MOPS w Oławie
pilnie poszukuje:
- encyklopedii i 
sprawnego komputera dla 
chłopca z porażeniem mózgowym
- sprawnej maszyny do
szycia dla wdowy z trójką
małych dzieci.
Na sygnały czekamy w
redakcji „7 dni-WO" - 
Oława, Rynek 1 (teł. 33-557),
lub w MOPS Oława, ul. 
Żołnierzy AK 7 (teł. 329-21)
dni W
WIADOMOŚCI
TYGODNIK LOKALNY
13(256) 2 KWIETNIA 1998 cena 1,50 zł
L
ctf / //
JB Mister
Dolnego Śląska
z Jelcza-Laskowic
Męskie
imperium
■ SCA
wchodzi
- Jest to inwestycja, 
która w moim przekonaniu
przełamie pewną zapaść
gospodarczą w naszym
mieście - mówił burmistrz
Oławy Waldemar Wią-
zowski 31 marca, tuż po
podpisaniu aktu natorialne-
go (prezentuje go na fot.),
finalizującego sprzedaż
koncernowi SCA terenów
na budowę fabryki papieru
w Oławie.
- Jestem przekonany, że
przyczynimy się do rozwoju
tego rejonu, a przede 
wszystkim Oławy - dodał Jakub
Scheuermann, 
przedstawiciel koncernu SCA Hygie-
ne Paper.
Ile zainwestuje w 
Oławie końcem SCA?
Kiedy rozpocznie się
produkcja?
Ilu ołowian znajdzie
pracę w nowym zakładzie?
strona 2
Wywiad z „Misterem Dolnego Śląska 98"
- na stronie 4
8 marca, w Night-
CLubie „Imperium" we
Wrocławiu odbył się
regionalny finał 
konkursu „Mister Poland '98".
Zwyciężył startujący z
numerem 7 - TOMASZ
KARE�? z 
Jelcza-Laskowic. Obecne na sali panie
przyznały mu także tytuł
„Mistera Publiczności".
SPRZEDAJE
W PONIEDZIA�?KI OD 8.00 DO 10.00
KARPIA ŻYWEGO
W CENIE 7,50 zł/kg
oferujemy karpia 0,5 kg -1 kg
do zarybiania stawów (oena do uzgodnienia)
gwarantujemy dowóz
Jelcz-Laskowice
ul. Parkowa 3
tel. 071-318-15-88
WYK�?ADZIN
NOWO OTWARTY SKLEP
Oława, ul. 1 Maja 44 a (przed wiaduktem)
sklep czynny w godz. 8.00 -18.00
OFERTA SPECJALNA
JUŻ OD 8 zł/m2
Prowadzimy również sprzedaż ratalną
Dowóz bezpłatny - zapraszamyl
4 kwietnia
(sobota)
godz. 18.00
^\mfi \AM J\ E2 f* IE?
NOWEGO SOLARIUM
"Za Odra"
Oferujemy:
- nowoczesny sprzęt
- konkurencyjne ceny
- przyjemną i miłą atmosferę
Jl. 393-99
ZAPRASZAMY
©
.TRAHS-FORMERS
0 US�?UG! KOMUNALNE
ZAMIATANIE ULIC
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI P�?YNNYCH
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STA�?YCH CO TYDZIE�?
• pojemnik 110 litrów
•pojemnik 240litrów
•pojemnik 1100litrów ■
• kontenery na gruz - śmieci
- 6.06 zi/mife: iqc
- 15.60 zt/młesiqc
- 54.13 zt/mietiqc
ZG�?OSZENIA TELEFONICZNIE
Oława, ul. Portowa 7
OKNV DOTYCZĄ I
@32-917
Redakcja "Tdimi - Wiadomości Oławskie" pracuje na markowych komputerach z firmy
Td
Ml
*^%
urodzili się:
urodzili się:
Oławą
O Pamela Schiller
O WUhelm Schiller
O Dżesika Kamińska
O Agata Szczypek
O Urszula Calów
■Ieł«-Laskpwice
O Weronika Majchrowska
O Natalia Regec
O Aleksandra Tyszecka
Święta Katarzyna
O Tomasz. Prymaka
Włazów
O Justyna Galasińska
Domaniów
O Madej Michniewicz
O Ewelina Michałek
powiedzieli TAK
.lelcz-Laskowice
• Agnieszka Chmiel
- Grzegorz Dąbrowski
odeszli:
Oława:
Genowefa Czoch
- ur. 1921
Ludwika Kac/.marz
- ur. 1913
Edward Szwarc
■ ur.1928
Jan Wrona - ur. 1936
Zofia Antonina
Niesluchowska - ur. 1922
Edward Cieplik - ur. 1926
Piotr Kudlak - ur. 1924
Czernica;
Helena Rawluk
- ur. 1925
■lelcz-Laskowice:
Jan Antosik - ur. 1933
Stefan Misa - ur. 1911
Franciszek Greszczuk
- ur. 1928
Paweł Bogdan
Kowalski
- ur. 1958
31 marca podpisano akt notarialny, na mocy którego
koncern SCA Hygiene Paper stał się właścicielem terenów
pokoszarowych przy ul. 3 Maja w Oławie, na których 
zamierza utworzyć ogromną fabrykę papieru higienicznego
SCA wchodzi
. - Badaliśmy kilka 
krajów, ale ostatecznie 
zdecydowaliśmy się na Polskę - mówi Jakub
Scheuermann z SCA. - 
Sprawdzaliśmy tu wiele miejscowości i 
Oława okazała się najlepszą 
lokalizacją. Przed półtora rokiem 
nawiązaliśmy pierwsze kontakty z 
władzami miejskimi i dzisiaj 
podpisujemy akt notarialny 
kupna-sprzedaży terenów-na naszą fabrykę. 
Stworzyliśmy tym samym 
podstawę pod nasz cel 
strategiczny, którym jest wybudowanie 
swojego zakładu 
produkującego przede wszystkim na 
potrzeby Europy Środkowej.
SCA jest międzynarodowym
koncernem szwedzko-niemiecko-
austriackim. Zajmuje się produkcją
papierów pakunkowych (np. 
tektury falistej), papieru do przemysłu
poligraficznego i papierów 
higienicznych. W Europie ma 30 
zakładów, m.in. w Szwecji, Niemczech,
Holandii, Austrii i Anglii. 
Zatrudnia 7900 osób. Roczne obroty 
firmy wynoszą ok. 6 mld DM.
W Oławie ma powstać fabryka
papieru higienicznego, 
przetwarzanego potem m.in. na papier 
toaletowy, chusteczki higieniczne, 
serwetki itp.
- Jeszcze w tym roku 
zainwestujemy 11,5 min DM - mówi Jakub
Scheuermann. - Dalej, około
2003-4 roku zainwestujemy kolejne
170 min DM. Każda następna 
maszyna to 150 min DM. Docelowo w
Oławie mają stanąć trzy takie 
maszyny. Do 2008-9 roku 
zainwestujemy w waszym mieście ok. 300 min
DM.
- Te starania o inwestora 
kosztowały 
Oławę ok. 2 mld st. zl - mówi burmistrz
Oławy Waldemar Wiązowski. -
Chodzi o wykup terenu od osób
prywatnych, zmianę planu 
przestrzennego zagospodarowania.
Jednak to, co zainwestowaliśmy,
zwróci się w wymiarze 
piętnastokrotnym.
■ W przyszłości liczymy na
wpływy z podatków, także od 
nieruchomości i od gruntu, gdy minie
okres trzyletnich wakacji 
podatkowych - dodaje zastępca burmistrza
Franciszek Październik. - 
Potem będzie to znacząca 
pozycja w budżecie miejskim, 
stabilizująca dochody. Zwiększą się 
wskaźniki dochodu na jednego 
mieszkańca.
Oprócz większego dochodu,
Oława liczy na zmniejszenie 
bezrobocia. Jak mówił na konferencji
prasowej przedstawiciel SCA, 
firma jeszcze w tym roku zamierza
zatrudnić 70-75 osób. W grudniu
tego roku planuje się, że z 
oławskiej fabryki wyjadą pierwsze go-
Uwaga Rolnicy ■ Działkowcy
Firma Nasienno - Handlowa
CEN • ROL
Oława ul. 3 Maja 24 (teren bazy STW, biurowiec II p)
tel. 13-58-02
OFERUJE: kwalifikowany materiał siewny
- zbóż jarych
- nasion kukurydzy hodowli francuskiej
- sadzeniaków ziemniaka, b. wczesny "Orlik",
średnio-późne "Bryza", odmiany jadalne
Zapraszamy do naszego magazynu w godz. 7.30 - 15.00
sobota 8.00 - 12.00
NAJNIŻSZE CENY w REJONIE
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy towarzyszyli w uroczystościach
pogrzebowych
MARII KISIEL
mąż, syn i synowa
towe produkty, na razie jednak 
wytwarzane z półproduktów. Wraz z
przejściem do produkcji papieru,
SCA zatrudni kolejnych 50 osób.
W pierwszym etapie, który potrwa
do 2003 roku, firma da pracę ok.
125 osobom, ale drugie tyle ma
szansę znaleźć zatrudnienie 
pośrednio.
- Będziemy potrzebowali ludzi
do napraw, co stworzy nowe 
miejsca pracy - mówił Scheuermann.
W 2003 roku SCA planuje 
oddać do eksploatacji pierwszą 
maszynę papierniczą, co da pracę 450
osobom. Jeśli sytuacja na rynku
będzie korzystna dla firmy, w
2008-2009 roku koncern zamierza
zainstalować w Oławie drugą 
maszynę papierniczą i wtedy 
dodatkowo zatrudni 300 osób. Razem więc
za 10 lat w SCA pracę znajdzie ok.
700 osób. Trzecia maszyna 
również jest planowana, ale w bliżej
nie określonej przyszłości. Dwie
pierwsze maszyny mają dać 
rocznie ok. 100 tys. ton produkcji.
Burmistrz Wiązowski, pytany
przez dziennikarzy, dlaczego 
zapraszając na konferencję prasową
mówił o 1500 nowych miejscach
pracy, przyznał, że miał na myśli
efekt ostateczny, gdy w mieście
staną trzy maszyny, co możliwe 
będzie jednak nie wcześniej niż za
kilkanaście lat.
- Gdy przyjdzie trzecia 
maszyna, zatrudnimy nowych ludzi -
mówi Scheuermann. - W tej 
chwili jednak ciężko powiedzieć, co 
będzie produkowane za 10 lat, a od
tego zależy ilość zatrudnionych. 
Jeśli jednak będą trzy maszyny, 
zatrudnienie wzrośnie do 1000-1200
osób.
Zakład ma być kierowany
przez Polaków. SCA poszukuje
obecnie poprzez swoje biuro 
personalne kierownika produkcji. 
Pracownicy będą przeszkalani w 
zagranicznych zakładach. Jeżeli 
chodzi o ich przyszłe zarobki, Jakub
Scheuermann powiedział, że firma
opierać się będzie na wysokości 
zarobków, jakie są w Polsce.
Pytany o zagrożenie 
ekologiczne, przedstawiciel SCA stwierdził,
że poczyniono już wszelkie 
niezbędne uzgodnienia. Przyznał, że
produkcja papieru kojarzy się jako
ta szkodliwa dla środowiska i 
generalnie nikt nie chce mieć z nią do
czynienia. - Wszystkie nasze 
fabryki przestrzegają przepisów 
dotyczących ochrony środowiska w 
danym kraju - przekonywał 
Scheuermann. - Dotyczy to norm w 
zakresie hałasu, Wody i powietrza. Aby
rozwiać wasze obawy, oławscy 
radni odwiedzili naszą fabrykę w 
Austrii i myślę, że udało nam się
dowieść im, jak potrafimy 
obchodzić się ze środowiskiem. Wierzę,
że przyczynimy się do rozwoju tego
rejonu, a przede wszystkim Oławy.
Jerzy Kamiński
PRZETARGI * PRZETARGI
ZARZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE,
ul. Witosa 24 tel/fax 318-16-11
ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny, ofertowy
na wykonanie robót budowlanych na budowie rcmizo-świetlicy w
G rędzinie.
Zakres prac:
1. Wykonanie posadzki betonowej z izolacjami.
2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
Szczegółowy zakres prac - wg. specyfikacji nr 1.
Termin realizacji do dnia 5 czerwca 1998 r.
Termin związania ofertą 45 dni od daty złożenia.
Wykonawca przystępujący do przetargu winien spełnić 
następujące warunki:
1. posiadać odpowiedni sprzęt,
2. posiadać doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac,
3. wykupić dokumentację przetargową w pokoju nr 13 Urzędu M-G,
cena dokumentacji 1,0 zl,
4. wnieść wadium w wysokości 1000,0 zl do dnia 7 kwietnia 1998 r.
do godz. 14.00. Wadium może być wnoszone za pomocą środków 
przewidzianych w art. 41.2 ustawy o zamówieniach publicznych.
W przypadku wnoszenia wadium w gotówce należy je wpłacić na
konto BS Jelcz-Laskowice 95780O01-202-36O011-4 lub w kasie Urzędu
w godz. 8.00-12.00 i 13.00-14.00,
5. złożyć oświadczenia wymienione w art.; 22 ustawy o 
zamówieniach publicznych.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji 
krajowych.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 7 
kwietnia 1998 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-La-
skowicach, ul. Witosa 24 pokój nr 20.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 8 kwietnia 1998 r. o godz. 9.00 w
l Ir/ętl/if Miasta i Gminy w Jdczu-Laskowicach, ul. Witosa 24, pokój nr U.
I I
7 DNI - WIADOMOŚCI O�?AWSKIE:
Rcda;ujq: Jerzy Kamiński (red. naczelny). Krzysztof Andrzej Irybulski (zastępca red.
nacz.), Zbigniew Bachul (red. techniczny), Edward Bykowski (sekr. redakcji), Grażyna Notz,
Jacek 1'ola.sz, Adam Sieczka.
7 DNI W TELCZU-LASKOWICACH: tcl./fax 318 39 88
Rcdayujg: Jolanta Lubowicz (red. odpowiedzialny), Jerzy Smyk (strona UMiG w Jclczu-La-
skowicach), Małgorzata Ryjewska (reklamy).
DZIAK RKKLAM: Bogusław Szymański, Aneta Pakiet (ogłoszenia, przetargi), Artur 
Adamczak (reklamy).
STALI WSPÓ�?PRACOWNICY: Stanisław Borkowski, Dawid Dobrucki, Zbigniew 
Jakubowicz, Antoni Markiewicz, Bogusława Notz, Bogdan Maciej Olejnik, Jerzy Omiecińskł, 
Przemysław Pawłowicz, Michał Szczupak, Bolesław Telip, Małgorzata Zachęba.
Strona 12 mulacji jclc/ańsko-laskowickicj dolinansowywuna jest z. hudżclu
miasla i gminy Jelcz -Laskowice.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji materiałów i zmiany tytułów.
Zl trcs'ć ogłoszeń redakcja nic ponosi odpowiedzialności i nic /wraca materiałów
nic zamówionych.
Wzory reklam chronione prawem autorskim.
Podziękowania i życzenia do 10 słów drukujemy bezpłatnie, powyżej KI słów - jak ogłoszenia
drobni-, instytucje społeczne - hczplainie (po wcześniejszym uzgodnieniu treści).
Hiuro ogłoszeń w Oławie czynne codziennie w godz.9-14, w poniedziałki
również w godz. 16-1K i we wtorki w godz. 15-17. Adres: Oława, Rynek I. Tcl.0-711/33-557
Wydawca: sc RYZA, 55-20(1 Oława - ul.ks.Jana Janowskiego 11, lel.0-711/.13-557.
�?amanie: ART-PROF, IcIJOK-SIO. Druk: NORPOL-PRILSS Wrocław.
• Wiadomości Oławskie
ZtA
ni
5 marca w oławskiej Szkole Podstawowej nr 6 odbył się finał miejskiego 
turnieju wiedzy pożarniczej, przebiegającego pod hasłem:
"Młodzież zapobiega pożarom
u
Brały w nim udział 
trzyosobowe reprezentacje siedmiu szkół
podstawowych i trzech średnich z
terenu miasta Oława. Zespól Szkół
Zawodowych wystawił trzy 
odrębne drużyny, reprezentujące Liceum
Zawodowe, Liceum Handlowe
oraz Technikum Ochrony 
Środowiska. Uczestnicy finałowego 
turnieju, którzy zostali wyłonieni we
wcześniejszych eliminacjach
szkolnych, najpierw rozwiązywali
test pisemny. Po czterech 
najlepszych zawodników w 
poszczególnych kategoriach zakwalifikowało
się do finału ustnego.
W gronie uczniów szkół 
ponadpodstawowych największą
wiedzą na temat zapobiegania i 
likwidowania pożarów wykazał się
�?ukasz Adamczyk z Liceum
Ogólnokształcącego. Drugie 
miejsce zajęła Wioletta Szczepańska z
Liceum Zawodowego, a trzecie
Bartosz Nowak z Technikum
Ochrony Środowiska. Czwarty był
Adrian Kamiński z LO.
Wśród uczniów szkół 
podstawowych zwyciężył Marcin 
Zagórski z SP nr 6, wyprzedzając
Przemysława Żukiewicza z SP nr
8, Katarzynę Krycka z SP nr 3 i
Karolinę Dobrowolską z SP nr 9.
Finaliści otrzymali dyplomy i
nagrody rzeczowe, ufundowane
przez oławski Zarząd Miejski
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. Jury stanowili 
strażacy zawodowi i emerytowani z 
Komendy Rejonowej PSP w Oławie:
Stanisława Socha, Eugeniusz
Engel i Stefan �?abowski. 
Zwycięzcy oławskiego turnieju 
reprezentować będą nasze miasto w 
finale wojewódzkim.
Tekst i fot.: (kat)
•* Nagrodzeni finaliści, uczniowie szkół podstawowych.
Od lewej: Katarzyna Krycka, Karolina Dobrowolska, Marcin
Zagórski i Przemysław Zukiewicz
•o Na pytania członków jury odpowiadajg uczniowie
szkół średnich. Od lewej: Adrian Kamiński, �?ukasz 
Adamczyk, Wioletta Szczepańska i Bartosz Nowak
W poniedziałek 30 marca, w Gminnym Centrum
Kultury, odbywała się sesja Rady Gminy Żórawina.
Głównym tematem obrad była dyskusja nad 
budżetem gminy na rok bieżący
Żórawina ma budżet
Policja na sesji
Większość problemów i 
sporów rozstrzygnęli radni wcześniej
w komisjach, stąd też dyskusja na
sesji była już mało emocjonująca.
Według tego, co zaplanowali i
uchwalili żorawińscy radni, ich
gmina winna w tym roku 
osiągnąć dochód w wysokości
8.724.495 zł, co w przeliczeniu na
głowę jednego statystycznego
mieszkańca uplasuje ją w 
pierwszej dziesiątce wrocławskich 
jednostek samorządu 
terytorialnego. Po stronie wydatków aż
3.120.353 zl pochłonie utrzymanie
szkól i przedszkoli. Dla 
zrealizowania zadań inwestycyjnych 
przewidziano m.in. 1.200.0(X) zl na
kontynuację budowy oczyszczalni
s;cieków i 900.000 zl na rozbudowę
kanalizacji sanitarnej w Żórawinie.
Jest to ostatni budżet, jaki
uchwaliła obecna Rada Gminy,
gdyż jej kadencja kończy się w 
polowie bieżącego roku. Gdy po sesji
zapytałem radnego Kazimierza
Mazurkiewicza - członka Zarządu
Gminy Żórawina, czy jest to więc
tzw. "budżet wyborczy", 
odpowiedział: - Nie. To jest normalny,
zwykły budżet. (Szerzej o 
dochodach i wydatkach żórawińskiego
samorzqdu postaramy się napisać
w jednym z najbliższych wydań "7
dni-WO").
W trakcie poniedziałkowej 
sesji radni uchwalili radykalne 
zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Żórawiny (chodziło m.in. o ochronę terenu
dla potrzeb cmentarza 
komunalnego, o powiększenie gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe oraz o
wydzielenie stref objętych 
zakazem gnojowicowania).
Żorawińscy rajcowie uchwalili
lakże Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Patologii Społecznej, wraz z 
regulaminem komisji antyalkoholowej;
upoważnili Mariannę Brodzińską
- kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, do 
wydawania decyzji administracyjnych;
przyjęli także uchwalę o zasadach
zbywania gminnych 
nieruchomości.
W trakcie interpelacji najwięcej
czasu zajęła sprawa 
zanieczyszczonych rowów melioracyjnych w 
rejonie wsi Jaksonów i Przeclawice.
Według wyjaśnień wójta Jana
Herby i radnego Kazimierza 
Mazurkiewicza - na co dzień 
pracownika Spółek Wodnych, winę za zly
stan rowów w dużym stopniu 
ponoszą sami rolnicy, nie dbający o
ich drożność i nie płacący składek
na rzecz Spółek Wodnych, które
opiekują się rowami.
(kat)
23 marca na sesji Rady Gminy
Oława, nowy komendant rejonowy
policji, podkomisarz Józef Kuś
przedstawił radnym stan 
zagrożenia przestępczością w gminie i 
rejonie. Zdaniem komendanta, ze
względu na położenie w pobliżu
Wrocławia i przy ruchliwych 
szlakach komunikacyjnych, Oława 
należy do rejonów poważnie 
zagrożonych przestępczością. Podobnie
jak w całym kraju, wzrasta 
procentowy udział przestępców 
nieletnich.
W samej gminie Oława w
ubiegłym roku najwięcej 
przestępstw zanotowano w 
Marcinkowicach i Bystrzycy. Wzrost 
przestępczości nie powinien, zdaniem
Józefa Kusia, stanowić problemu
wyłącznie dla policji. 
Przeciwdziałanie jest również zadaniem 
szkoły, domu i innych środowisk 
wychowawczych. Na zakończenie,
komendant obiecał położyć 
większy nacisk na prewencję, aby 
przeciwdziałać negatywnym 
zjawiskom u źródła.
Przybyły razem z. 
komendantem pracownik pionu 
kryminalnego, aspirant sztabowy Czesław
Miłosz, został powołany w skład
Gminnej Komisji 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
Podziękowawszy za wybór i 
obdarzenie przez radnych zaufaniem,
Czesław Miłosz uzasadnił swoją
kandydaturę doświadczeniem 
wynikającym z. wieloletniej pracy w
policji i udziałem w podobnej 
komisji w oławskiej Radzie 
Miejskiej.
(a)
PRZEDSI�?BIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "MOTROL"Sp. z o.o.
55-200 Oława, Godzikowice 106/A
OG�?OSZENIE
PTH "MOTROL" Spółka z o.o.
ogłasza przetarg ofertowy
na zbycie nieruchomości przy ul. Opolskiej 42 o pow. 241 m
wraz z działką 1196 m , posiadających księgę wieczystą nr 20029
w Sądzie Rejonowym w Oławie
Pisemne oferty należy składać w siedzibie Zarządu Spółki
w Godzikowicach 106/A w terminie
do 15 kwietnia '98 roku
Bliższych informacji udzielają członkowie Zarządu
do godz. 15.00 pod tel. 071-132097, lub 071-134075
• 27 marca Sqd Rejonowy w 
Oławie zastosował środek zapobiegawczy
w postad tymczasowego aresztu 
wobec 19-latka z Jelczo-Laskowic, który
w nocy z 25 na 26 marca włamał się do
miejscowej kawiarni "Uśmiech".
• 27 marca o godz. 17.00, w 
Oławie przy uL Szymanowskiego 23, 
włamano sie do samochodu fiat 126p,
z którego skradziono panel do 
radioodtwarzacza o nazwie satelitę oraz dwa
głośniki tej samej marki
• W nocy z 27 na 28 marca,
w Radwanicach przy ul Wrocławskiej,
włamano się do baru, skqd skradziono
1720 zł oraz trzy butelki wódki.
• W nocy z 27 na 28 marca,
w Siechnicach przy ul. Fabrycznej, nie
ustalony sprawca włamał się do sklepu
i ukradł 62 butelki wódki, 124 
opakowania kawy, 300 poaek papierosów,
100 tubek pasty do zębów, 30 
szamponów, 20 pianek do układania 
włosów. �?ączne straty wynoszą, 4250 zł.
• 28 marca o godz. 4.40, w 
Oławie przy ul. ks. Kutrowskiego, 
włamano się do kiosku "RUCH" i skradziono
dwie paczki papierosów wartośd 8 zł.
• 29 marca o godz. 9.00 
ujawniono kradzież 15 uli z pasieki znajdującej
się na polu w pobliżu wsi Psary. Wła-
śddel oszacował skradzione ule wraz
z rojami pszczół na 5000 zł.
• 29 marca około godz. 15.35,
w Chrzqstawie Wielkiej na ul. 
Wrocławskiej, kierujący motocyklem MZ
18-letni mieszkaniec tej miejscowości
nie zapanował nad łuku drogi nad 
kierowanym pojazdem , zjechał na lewy
pas i uderzywszy w przydrożne 
drzewo poniósł śmierć na miejscu.
• W nocy z 29 na 30 marca,
w Siechnicach przy ul. Polnej 6, 
włamano się do budowanego domu. Po 
spenetrowaniu pomieszczeń sprawca skradł
30 m przewodu elektrycznego, 15 
pianek uszczelniających, 15 butelek 
rozpuszczalnika, dwie drabiny i inne
przedmioty.
• 30 marca między godz. 8.00
a 11.00, w Oławie przy uL 
Warszawskiej, nieznany sprawca włamał się do
zaparkowanego tam samochodu fiat
126p, nr rej. WOL-6996, i skradł 
radioodtwarzacz sald.
• 30 marca około godz. 13.00,
w Oławie przy ul. Słowackiego 10,
z manekina stojącego w korytarzu
sklepowym, nie ustalony sprawca
skradł płoszą damski koloru 
granatowego, wartośd 298 zł.
• 30 marca o godz.) 6.45 
włamano się do samochodu wartburg, nr rej.
KLK-0980, zaparkowanego przy ul. B.
Chrobrego. Sprawca skradł 
radioodbiornik, koło zapasowe, podnośnik,
trójkąt ostrzegawczy, akumulator oraz
4 płaskie klucze. �?ączne straty 
wynoszą 700 zł.
Opracował
Zenon Modzelewski
KRP Oława
Wiadomości Oławskie <
7d
ni
Z Tomaszem Kardem
- "Misterem Dolnego Śląska '98'
rozmawia Jolanta Lubowicz
ęskie
imperium
- Na pewno niewiele osób
wiedziało, że odbywają się
właśnie eliminacje do 
konkursu „Mister Poland" i że
bierze w nich udział 
kandydat z Jelcza-Laskowic. Jak
to się stało, że 
wystartowałeś w tym konkursie?
- Była to dość nagła decyzja. W
sobotę wieczorem oglądałem 
wiadomości Telewizji Dolnośląskiej.
Dowiedziałem się z komunikatu,
że jest jeszcze możliwość udziału
w elinunacjach. W niedzielę rano
pojechałem i zgłosiłem swoją 
kandydaturę. Zostałem przyjęty i
wziąłem udział we wstępnych 
eliminacjach. Z 80 zapisanych 
chłopaków, zgłosiło się na nie tylko 30.
Z tej grupy wyłoniono 12 
kandydatów, którzy mieli wystartować w
wiec/ornym finale. Udało mi się
znaleźć wśród nich.
- Czym kierowałeś się
podejmując decyzję o
udziale w konkursie?
- To po prostu chęć przeżycia
ciekawej przygody, poznania 
ciekawych ludzi. Miałem także 
ochotę stanąć oko w oko z 
obiektywem. Do tej pory zdarzało mi się
wykonywać zdjęcia innym, sam
rzadko byłem fotografowany.
• I jak się czułeś?
- Okazało się, że zdecydowanie
trudniej jest być fotografowanym,
niż robiącym zdjęcia. Każdy z nas
chce na fotce wypaść jak najlepiej i
dlatego próbuje jakoś się do tego
ustawić, a to trzeba umieć.
- Jakiego typu konkurencje
czekały na kandydatów do
tytułu mistera?
- Na początku była prezentacja
w garniturach. Kto chciał, mógł
rozpiąć marynarkę, zdjąć ją, 
przewiesić przez ramię. Ja zdjąłem.
Potem odpowiadaliśmy na pytania
zadawane przez redaktor 
Fałkowską z Telewizji Wrocław, czyli
każdy miał swoje pięć minut. 
Potem prezentowaliśmy się w 
kamizelkach założonych na goły tors i
w muszkach. Tańczyliśmy, 
zdejmowaliśmy kamizelki, 
machaliśmy nimi.
- Jak zareagowały obecne
na sali panie na tę część
prezentacji?
- Trzeba przyznać, że dość 
żywiołowo. Doping byl bardzo 
intensywny. Następnie 
zaprezentowaliśmy się w koszulkach 
reklamujących Wrocław.
Oprócz wyjść, braliśmy udział
w różnych konkursach. Jednym z
nich było na przykład uspokojenie
dziecka. Dodam, że za dziecko 
„robiła" lalka Zużka. Inny konkurs, to
na przykład taniec z 
przyczepionymi do nóg balonami, które należało
jak najszybciej przebić, czy też 
taniec z owocem w rytmie techno.
- Czy panie, z którymi 
tańczyliście, były przygotowane
do tego wcześniej?
- Nie, tańczyliśmy z paniami z
publiczności, które same się 
zgłaszały.
- Jak zareagowali 
konkurenci na twoją wygraną?
- Konkurencja jest, owszem,
bardzo ważna. Jednak w trakcie 
imprezy tworzyliśmy, o dziwo, jedną
wielką rodzinę. Była między nami
solidarność. Nawet w szatni, gdzie
przygotowywaliśmy się do 
kolejnych wyjść, jeden drugiemu 
pomaga! wiązać krawat czy muszkę, 
ułożyć odpowiednio koszulę. Lustro
było bowiem jedno, a nas 
dwunastu, więc walka o dostęp do niego
nie miała sensu. Na koniec 
nawzajem sobie gratulowaliśmy i 
rozstaliśmy się z nadzieją, że jeszcze się
kiedyś zobaczymy.
- Jak się czuje ktoś, kto stał
się nagle obiektem 
zainteresowania tylu kobiet?
- Faktem jest, że wybory 
mistera były wyłącznie imprezą dla 
kobiet. W sali, w której odbywały się
wybory, zgromadziło się około 300
pań. Teraz, już po konkursie, 
niektórzy ludzie rozpoznają mnie,
uśmiechają się. Od przechodzących
dziewczyn słyszę czasami: - "O!
Popatrz, to mister!" Muszę 
przyznać, że jest to bardzo mile i 
przyjemne uczucie. Ale jest to także 
trochę stresujące.
- Czy teraz, po wygranej,
planujesz swoją przyszłość
w zawodzie modela?
- Owszem, chciałbym dorabiać
jako model, statysta, itp. czy też
kręcić jakieś reklamówki. Jest to
możliwe. Ale właśnie kończę 
szkołę celną i chciałbym jednak 
pracować w tym właśnie zawodzie.
• Gdyby zaproponowano ci
teraz zagranic głównej roli w
filmie, to czy przyjąłbyś tę
propozycję?
- Nie sądzę, aby było to 
możliwe. Muszę przede wszystkim 
rozwijać się, poznawać nowe agencje
modclingowe. W samym 
Wrocławiu jest ich niewiele, a to oznacza,
że propozycji współpracy też jest
niewiele, lub nie ma ich wcale.
Mam koleżankę, którą poznałem w
trakcie konkursu. Od 7 lat obraca
się ona w kręgu modelek i można
powiedzieć, że dzięki temu jest już
kimś w branży. Jeździ dwa razy w
miesiącu do Francji, dwa razy w
tygodniu pozuje w Warszawie.
Jednak nawet jej jest trudno wyżyć
z modelingu.
- A co będzie, gdy wygrasz
półfinał, a potem finał 
konkursu „Mister Poland"?
- Gdyby tak się stało, nie sądzę,
aby zmieniły się moje poglądy.
Wszystko jest bowiem kwestią
chwili. Popularność trwa przez rok,
potem ktoś inny przejmuje szarfę, ja
ją przekazuję. I właściwie człowiek
staje się jak gdyby „zapomniany".
- W jakim jesteś wieku?
- Mam 24 lata. Od 17 lat 
mieszkam w Jelczu-Laskowicach.
Ukończyłem technikum 
fotograficzne. Potem miałem rok przerwy.
Postanowiłem jednak kształcić się
dalej i aktualnie kończę Policealne
Studium Administracji Celnej we
Wrocławiu.
- A co ma wspólnego szkoła
celna ze szkolą 
fotograficzną?
- Szkoła celna uczy 
spostrzegawczości i znajomości 
charakterów ludzkich. Te właśnie 
umiejętności nabyłem, zajmując się 
fotografiką.
- Czy masz dziewczynę?
- Nie, nie mam. Szukam właśnie
miłości swojego życia, a ona szuka
mnie.
- Czym interesujesz się na co
dzień, oczywiście oprócz 
nauki i startowania w 
konkursie na mistera?
- Interesuję się fofografiką, 
informatyką. Uprawiam sport. 
Kocham muzykę.
- A jakiej muzyki słuchasz
najchętniej?
- Jestem romantykiem, więc i
muzyka której słucham jest właśnie
taka. Lubię wypoczywać na 
przykład przy utworach Celinę Dion i
Toni Braxton.
- Tańczysz?
- O tak, bardzo chętnie. 
Ukończyłem kurs II stopnia w tańcu 
towarzyskim.
-Jak zareagowali rodzice na
twój sukces?
- Byli szczęśliwi. Chociaż na
początku nie bardzo wierzyli, że
uda mi się wygrać. Zresztą, ja sam
także w to nie bardzo wierzyłem.
Nawet teraz wstaję rano i patrzę czy
szarfa, którą otrzymałem, jeszcze
wisi, czy też nie. Okazuje się, że jest
na miejscu, czyli jednak udało się.
- Czy przygotowujesz się w
jakiś szczególny sposób do
następnej tury konkursu?
- Przygotowuję się sam. Nie
mam żadnego menedżera. W 
zasadzie większość czasu spędzam 
pomiędzy siłownią, basenem i 
solarium. Ponieważ nie pracuję, tylko
się uczę, jest to dla mnie dość 
kosztowne.
- Jakie nagrody otrzymał
„Mister Dolnego Śląska"?
W tym roku sponsorzy byli
mniej chojni, niż dawniej. Teraz w
nagrodę mogę wyjechać na 
trzydniowy weekend do pięknego 
hotelu w zamku w Kraskowie.
-Sam?
- Nie, z osobą towarzyszącą i
dlatego cały czas zastanawiam się,
kogo zabrać ze sobą?
- Może więc ogłosimy 
konkurs na dziewczynę mistera?
- Chyba jednak wybiorę ją sam.
- Co jeszcze otrzymałeś od
organizatorów?
- Roczny karnet do klubu 
„Imperium" we Wrocławiu oraz sporo
tzw. "ciuchów", czyli marynarki,
krawaty, muszki, kamizelki. Było
też czerwone i białe mai li ni
- Czy po tym konkursie
któraś z agencji zajmuje się
twoją osobą?
- Tak. Mam podpisany kontrakt
z agencją, która zajmuje się 
poszukiwaniem pracy modela dla mnie.
Teraz w kwietniu, być może 
wspólnie z ubiegłoroczną wicemiss 
Polski, będę brał udział w promocji 
sieci komórkowej "Idea". Oprócz tego
oczywiście pokazy mody, czyli 
praca na wybiegu.
• Dziękuję za rozmowę.
• Wiadomości Oławskie
BffiEL
a 1 9 marca w późnych
godzinach wieczornych, 
zatrzymano sprawcę włamania
do pijalni piwa przy ul.
Oławskiej. Okazał się nim
20-letni mieszkaniec Jelcza-
Laskowic. W toku składania
wyjaśnień przyznał się 
jeszcze do dokonania w nocy z
18 na 19 marca włamania
na zaplecze sklepu przy ul.
Techników. Zabrał stamtqd
trzy rowery górskie. 
Rowery odzyskano i zwrócono
właścicielce, która nic nie
wiedziała o tym włamaniu.
n 24 marca 
zakończono dochodzenie w sprawie
kradzieży kołpaków 
samochodowych, które miały
miejsce na parkingu przy
basenie oraz na osiedlu 35-
lecia. Sprawcy, to 17-letni
AP oraz 16-letni U 
Wszystkie kołpaki odzyskano i
przekazano właścicielom.
17-latek będzie odpowiadał
za swoje czyny przed sqdem
jako dorosły, 16-latek 
stanie przed sqdem rodzinnym.
CI 25 marca zakończono
dochodzenie w sprawie 
włamań do samochodów na 
terenie Jelcza-Laskowic. 
Miały one miejsce w styczniu i
lutym. Pracownicy sekcji 
kryminalnej ustalili, że spraw-
cq jest 17-letni mieszkaniec
Jelcza-Laskowic. 
Udowodniono mu ó włamań. Za
swoje czyny będzie 
odpowiadał przed Sqdem 
Rejonowym w Oławie.
Cl 26 marca w 
godzinach rannych ujawniono
włamanie do restauracji
„Uśmiech" przy ul. 
Techników. Sprawca, po wybiciu
szyby, dostał się do 
środka, skqd ukradł: dwie 
kuchenki mikrofalowe, ekspres
do kawy, papierosy oraz
inne artykuły spożywcze,
powodujqc straty w 
wysokości 770 zł. Zatrzymano go
po dwóch godzinach od
przyjęcia zgłoszenia.
Sprawcg okazał się 20-letni
mieszkaniec Jelcza-Laskowic
Grzegorz S. Wszystkie 
skradzione przedmioty 
odzyskano. Ujęcie sprawcy w tak
szybkim czasie było 
możliwe dzięki informacji od 
jednego z mieszkańców. 27
marca, postanowieniem
Sądu Rejonowego w 
Oławie, Grzegorz S. został
tymczasowo aresztowany.
Za pomoc w ustaleniu
sprawcy włamania, policja
i pokrzywdzony składają 
podziękowania anonimowemu
obywatelowi.
Cenny dnr dln kościoła Miłosierdziu Bołego w Ołowie
Chrzci od pięciu wieków
Oławska parafia pod
wezwaniem 
Miłosierdzia Bożego 
wzbogaciła się w ostatnich
dniach marca o 
zabytkową chrzcielnicę z
1520 roku.
Pochodzi ona z Brzezimie
rza, z kościoła pw. Krzyża Świę
tego. Przekazała ją 
oławskim wiernym wspólnota
parafialna z Brzezimierza
oraz ksiądz Henryk 
Matuszak, proboszcz parafii 
Domaniów. Wszystko odbyło
się za zgodą ks. kardynała
Henryka Gulbinowicza.
Cenny i wyjątkowy dar
stanął w pobliżu 
prezbiterium. Zanim jednak służyć
będzie parafianom 
podczas sakramentu chrztu,
trzeba ją najpierw poddać
konserwacji.
Renasansową 
chrzcielnicę wykonano z piaskowca, w
formie ośmiobocznej czaszy,
usytuowanej na kwadratowej
podstawie. Czaszę zdobią 
dekoracje w postaci koguta -
herbu Oławy, orła śląskiego
oraz kartuszy herbowych, 
będących zapewne siadem 
fundatorów. Niestety, na razie zabytek
odwrócony jest kogutem do 
ściany, więc herbu oławskiego nie
widać. Chrzcielnica pochodzi z
1520 roku, o czym informuje 
stosowny napis na czaszy: MDXX
(M + D + X + X, czyli 1000 + 500
+ 10 + 10, co daje właśnie 1520).
Datę powstania chrzcielnicy 
możemy odczytać też na filarze 
kamiennego zabytku. Tego typu
chrzcielnica należy do rzadkości,
gdyż. oprócz bogatych walorów 
dekoracyjnych mamy tu do 
czynienia z zapisem daty jej powstania
na dwa sposoby, co jest 
wyjątkowe.
Na ziemi oławskiej 
najprawdopodobniej nie ma 
drugiej chrzcielnicy z 
wizerunkiem oławskiego herbu - 
symbolu osadników walońskich.
Oprócz pięknej 
chrzcielnicy, parafia Miłosierdzia 
Hożego wzbogaciła się też o dwa
kielichy mszalne, ofiarowane
przez pochodzącego z Oławy
księdza Krzysztofa Szuwarta,
który obecnie sprawuje 
posługę we Wrocławiu-Leśnicy.
Jak nam powiedział ks. 
Jacek, wspólnota parafialna przy
kościele Miłosierdzia Bożego
jest głęboko wdzięczna 
ofiarodawcom za otrzymane dary,
obiecując jednocześnie pamięć
w modlitwach.
opr.Zbigniew
Jakubowicz
Pracownik socjalny
Obsługuje rejon 
zamieszkały przez 2521 osób, przy
następujących ulicach:
Kamienna, Kościelna, 
Kopernika, Szymanowskiego, św.Ro-
cha, św.M.M.Kolbego, pl.Gim-
nazjalny, pl.Piastów.
Kontakt: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Oławie,
ul.Żołnierzy Armii Krajowej 7,
tel.327-40.
Mało kiedy, w wyjątkowo radosnych i podniosłych sytuacjach,
miewamy słoneczny nastrój przy słotnej, ponurej pogodzie. Jej wpływ
na ludzkie nastroje znany jest powszechnie nie od dziś. Wiele osób
potrafi przewidywać pogodę z tzw. "łamania w kościach" czy z
innych sygnałów swojego organizmu. Również pory roku nie są
obojętne i zabarwiają nasze spojrzenie na to, co się wokoło dzieje.
To nic dziwnego. Wszak człowiek jest cząstką przyrody, więc 
trudno żeby podlegał innym regułom niż wszystko, co go otacza.
Właśnie rozpoczęła się wiosna, wprawdzie z zimowymi 
wstawkami, ale jednak jest to najbardziej optymistyczna pora roku. 
Przywołuje ona na myśl budzenie się do życia, rozwój, rozkwit, 
podrywa z pozimowego odrętwienia, skłania do przyspieszenia
rytmu, do patrzenia na świat i życie z większą 
nadzieją. Nawet jeśli pada deszcz w kwietniu czy w
maju, to jest on całkiem inaczej przez nas 
postrzegany, niż np. w listopadzie.
Niestety, dzisiejsze tempo życia i codzienne 
problemy sprawiają zbyt często, że jakby nie 
zauważamy nadejścia wiosny. Przytłoczeni i zaganiani,
nie próbujemy przestawić się na wiosenną nutę,
na szczyptę kiełkującego optymizmu i nadziei. 
Tkwimy w jesienno-slotawym nastroju, pełni pretensji do
wszystkich i o wszystko, z nosami na kwintę. Zostawmy
politykom i aktorom wyreżyserowane, sztuczne 
uśmiechy, ale spróbujmy jednak mniej ponuro spojrzeć na te ^
swoje codzienności. Zagnębianie się na pewno niczego
nie poprawi, a tylko jeszcze hardziej nas pognębi, kłopoty jakby
bardziej urosną i przytłoczą. W takim nastroju samonakręcającym
się w złą stronę trudniej będzie dać sobie radę i wrócić do 
równowagi, do nadziei na lepsze. A przecież życie bez nadziei - to już
prawie nie życie, lecz raczej ograniczona wegetacja.
Oczywiście, można szukać chwilowej ulgi w narzekaniu, 
pomstowaniu, szukaniu winnych i współwinnych osobistej sytuacji
czy kłopotów, ale przez to nic na lepsze się nie zmieni, nie 
przybędzie pieniędzy, nie ubędzie ciężaru, życie nie stanie się łatwiejsze,
nie wygospodarujemy nawet sekundy czasu, którego teraz tak 
bardzo i coraz bardziej wszystkim brakuje.
Spieszymy się wszędzie i zawsze. To wcale nieprawda, że jeśli się
bardzo spieszymy, to więcej
zrobimy. Nerwowy 
pośpiech nie sprzyja 
racjonalnemu działaniu, zaś 
chaotyczne rwanie praktycznie
jeszcze bardziej pogłębia 
deficyt czasu. Wolniej, ale dokładniej - to stara zasada. Co nagle to po
diable - tak mawiali nasi przodkowie. Na pewno mieli rację, choć
nie wiedzieli co to telewizor, wspaniała skrzynka, największa 
zdobycz kultury XX wieku, ale też najokrutniejszy deprawator i złodziej
czasu. Czasu, którego nam tak bardzo brakuje na rozmowy z dziećmi
i sąsiadami, a także na zwyczajny uśmiech. Bo uśmiech i pośpiech
nie chodzą w parze. Staliśmy się po prostu obojętni - żeby nie 
powiedzieć gburowaci, wzajemnie obcy, oziębli i "samotni wśród tłumu".
Jakże często nie znamy nawet najbliższych sąsiadów. To wcale
nie anegdota, że na pytanie przybysza z zewnątrz, o to, czy mieszka
tu "Jan Kowalski", mieszkaniec tego bloku odpowiada: "Nie wiem,
bo ja tu mieszkam tylko 10 lat". Podobnie smutnym objawem jest
często sygnalizowany nam fakt, że dzieci i młodzież nie
potrafią powiedzieć najbliższym sąsiadom "Dzień 
dobry!". To drobny szczegół, ale charakterystyczny, 
dobitnie świadczący o tym, że rodzice nie mają czasu
na przygotowanie swoich dzieci do życia i bycia
wśród ludzi. Zaniedbania wychowawcze mszczą się
względnie wolno, ale bezlitośnie, zresztą nie tyle na
otoczeniu, ile na wychowywanych i wychowawcach. Bez
najmniejszych wątpliwości już dziś wiadomo, że te dzieci,
dla których dzisiejsi rodzice nie mają czasu i życzli-
ww«)C7 wego uśmiechu na co dzień, za lat ileś tam odwdzię-
*•'*"' czą się wielokrotnie tym samym...
%T £V&M'Wt' Zauważmy zatem wiosnę, poderwijmy się do ży-
*^^jj •* *• cia, do pogodniejszego patrzenia na wszystko co nas
otacza. Przypomnijmy sobie nie tylko dręczące tak wielu pustawe
kieszenie przed nieuchronnie zbliżającymi się zakupami 
przedświątecznymi, ale spróbujmy mimo wszystko wykrzesać z siebie i okazać
trochę słońca, radości, nadziei. Radości - że dożyliśmy kolejnej 
wiosny i Świąt Wielkanocnych. Co do nadziei, to ciśnie mi się pod 
długopis jeden z wpisów do pamiętnika:
"Wiara, nadzieja i miłość - te trzy źródła cnoty
Niechaj przewodzą całej Twej przyszłości.
W wierze nasz pokój ducha, w nadziei - czar złoty,
Szczęście - w miłości."
Wiosennym być - to nic nie kosztuje. Wystarczy trochę chcieć...
.Wiadomości Oławskie
OPOLSKA 7
tel. 350-61 wewn. 7
PRZYJDŹ - PRZYJEDŹ
ZOBACZ
a stwierdzisz, że warto !
7«ini
Hurtownia
\XELL
sieć handlowa
Zapraszamy
do pierwszej
samoobsługowej hurtowni
fwim&rao wyc™erpfemia zkenms&w
NAMIOT OGRODOWY
3m x 3m
134,06 zł
!% VAT
+ 22% VAT
AJAX WINDOW
ze spryskiwaczem
do okien
4,36 zł
+ 22% VAT
KRZES�?O
KOLOROWE OGRODOWE
^^k import Włochy
12,89 zł EM
A
KOSZ 60 I
NA BIELIZN�?
import Czechy
16,88 zł
I + 22% VAT I
KRZES�?O
BIA�?E OGRODOWE
import Włochy
11,60 zł
+ 22% VAT
;osz
|B^MIECI "klip"
import Czechy
JL«J7*«J7^ JLtW
!% VAT
LOROX
do WC - żel
3,48 zł
I + 22% VAT
IDOLUX �?ÓŻKO POLOWE
do połogi + MATERAC
3,93 Zł import Włochy
i+22%VATi 63,65 zł
AJAX
płyn uniwersalny
0,5 L biały ^1
2,63 zł
+ 22% VAT
PODSTAWA
POD PARASOL
9,10 zł
+ 22% VAT
+ 22% VAT
POLLENA 2000
2,4 kg
biała i kolor
9,40 zł
NA
PROSZEK
PERSIL
r^2A kg
11,45 zł
+ 22% VAT
+ 22% VAT
;osz
ŚMIECI
^ŹVlADREM
import Czechy
17,16 zł
+ 22% VAT
PONADTO WIELE INNYCH ARTYKU�?ÓW
OBJ�?TYCH PROMOCJĄ D
$&
rAT
g0
IES!£L
.7dn1.
Przytulić się w „Kuźni"
W piątek 27 marca o godz. 18.00 po 
miesięcznej przerwie wznowił w Oławie działalność klub
„Kuźnia". Siedziba mieści się przy ulicy 1 Maja 48
Kluby „Kuźni" pojawiły się w
całym kraju w 1993. Zawiaduje
nimi Towarzystwo do Spraw 
Zapobiegania Patologiom 
Społecznym „Kuźnia" z siedzib;) w 
Warszawie.
Remont oławskiej „Kuźni"
trwał miesiąc. Wykonali go sami
klubowicze z materiałów 
zakupionych przez Urząd Miejski.
Klub funkcjonuje według 
programu przygotowanego w 
Warszawie. Centrala Towarzystwa 
sprawuje też opiekę merytoryczną. 
Natomiast pieniądze na działalność
pochodzą z Urzędu Miejskiego.
Jest ich niewiele. Szefowa klubu -
Aldona Wilińska skarży się, że nie
może zaproponować swoim 
podopiecznym atrakcyjnych zajęć.
Pieniędzy wystarcza tylko na 
podstawową działalność.
Z młodzieżą przychodzącą do
„Kuźni" zajęcia prowadzą 
Aldona Wilińska i Beata Glejzow. Z
powodu nieregularnego 
otrzymywania pensji, dotychczas kadra
zmieniała się często. - Pierwsze
pieniądze, za marzec dostałyśmy w
lipcu - mówi pani Beata - ale teraz
jest już. lepiej i mamy zamiar 
wytrzymać. Do klubu przychodzi 
codziennie 30-35 młodych ludzi, 
czasem mniej. „Kuźnia" otwarta jest
codziennie oprócz, sobót i niedziel
od 16.00 do 20.00. Jeśli 
klubowicze sobie ż.ycz.ti, klub otwarty jest
również, w soboty.
Trzy niewielkie pomieszczenia
służą młodzieży, która może
tam odrobić lekcje, pogadać,
wypić herbatę. Najważniejsze,
ze tu mają spokój, którego czę- ~y
Sto brakuje w ich otoczeniu. ~-j.
Wyposażenie klubu jest na ra- *"
zie więcej niż. skromne. Widać
to wyraźnie teraz, po remoncie,
kiedy od białych, czystych ścian
odbijają zniszczone, wysłużone
ławki i plastikowe krzesła 
przekazane przez Sąd Rejonowy. 
Brakuje przyzwoitego telewizora, półek,
szafek, wyposażenia kącika ku-
chennnego. Jak trafnie określiła to
kurator sądowy Renata Skrzypek
- jest tu czysto, ale brak ciepła, 
które nadaje pomieszczeniom 
odpowiednie wyposażenie i drobiazgi.
Ponieważ na razie nic ma 
widoków na pieniądze z samorządu,
opiekunowie i młodzież z 
„Kuźni" poszukują sponsorów.
- Nie chcemy nic za darmo, nie
wyciągamy jedynie ręki po pomoc.
Oferujemy w zamian to, co nasi
podopieczni potrafią: pomoc w
pracach porządkowych, 
transportowych, w malowaniu pomieszczeń
- deklaruje Beata Glejzow.
Młodzież i opiekunowie 
czekali w piątek na przedstawiciela
samorządu miejskiego. Mimo 
wysłanych zaproszeń, na otwarciu
..Kuźni" nic ziawil się nikt,
Almado
TochntkA Biurowa
i Komputerowa
Oława
ul. Kościuszki 4
tel. 13-73-38
2tmS2flrtł
WY�?ĄCZNIE W ALMADO
MONITORY
ADI
KASY I DRUKARKI FISKALNE
komu można by przedstawić
trudną sytuację materialną tej
placówki.
Aldona Wilińska chciałaby
pojechać ze „swoimi" dziećmi na
porządną wycieczkę, 
zorganizować biwak. Dla wiciu z nich byłby
to pierwszy pobyt pod namiotami.
Na wszystko jednak potrzeba 
pieniędzy...
(sie-ka)
Zebranie 
założycielskie oławskiego 
oddziału Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami, 
odbywające się 27 marca w
Klubie Nauczyciela,
zgromadziło ponad 30
osób. - To dużo jak na
początek i dobrze 
rokuje przyszłości 
towarzystwa w Oławie - 
stwierdziła Agnieszka Sorbian
z grupy inicjatywnej.
Do utworzenia oddziału 
Towarzystwa potrzebna jest deklaracja
30 osób. Sobotnie zebranie 
spełniało więc te wymogi. Powołano
na nim tymczasowy zarząd, który
zajmie się przygotowaniem 
zebrania wyborczego. Ustalono też
wysokość składki członkowskiej.
Wyniesie ona 3 zł miesięcznie.
Opiekunowie zwierząt
Emeryci, renciści, uczniowie i 
inwalidzi płacić będą półtora 
złotego. Przy wstępowaniu do TOnZ
obowiązywać będzie też tzw.
„wpisowe". Na deklaracjach 
pojawiała się najczęściej kwota 10 zl.
Pieniądze uzyskane ze składek
będą wspierały działalność 
statutową towarzystwa.
Najważniejsze zadania 
tymczasowego zarządu, to szybkie
załatwienie spraw formalnych,
znalezienie w Oławie siedziby dla
TOnZ, rozpoczęcie akcji 
informacyjnej w szkołach.
Zadaniem dalekosiężnym jest
utworzenie w Oławie schroniska
lub przechowalni dla zwierząt. -
Ale to praca na kilka lat - mówi
Małgorzata Sitko.
Oprócz dwóch wymienionych
osób, w skład tymczasowego 
zarządu weszli: lekarz weterynarii
�?ukasz Kotapski, Amanda 
Leśniewska i Elżbieta Paszkiewicz.
To bardzo dobre, integrujące
oławskie środowisko 
przedsięwzięcie i będę je ze swej strony
popierał - powiedział obecny na
spotkaniu lekarz weterynarii
Szczepan Kawski - wiceprezes
zarządu wojewódzkiego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Kolejne spotkanie oddziału
wyznaczono na 17 kwietnia, na
godz. 18.00, w sali widowiskowej
oławskiego Ośrodka Kultury.
(a)
GPf iMC/S-iC
KASY FISKALNE
DRUKARKI FISKALNE, KOMPUTERY, SERWIS, SPRZEDAŻ
TRICOM s.c. Oława. ul. 3 Maja 20/22, tel./fax 32-146
czynne od pontedzlałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
w soboty od 10.00 do 12.00
OKNA PCV
DRZWI, WITRYNY
PoloknO 1 produkcja * montaż
Przetarg
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w
Jelczu-Laskowicach ogłasza przetarg 
ofertowy, nieograniczony na sprzedaż samo
chodu typu Nysa 522 T, rok produkcji
1991. Cena wywoławcza wynosi 1500 zl
Oferty w zamkniętych kopertach należy 
składać w sekretariacie ZGM do dnia 16 
kwietnia br. do godz. 14 M)
Pisemna oferta powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko, adres oferenta lub
nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem
jest osoba prawna.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał
się z warunkami przetargu
i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń.
4. Datę sporządzenia oferty.
5. Dowód wpłacenia wadium.
Wadium w wysokos'ci IO'/r nale/y
wpłacić w kasie ZGM do 16 kwietnia do
godz. 14.30.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 17
kwietnia o godz. 10.00, w siedzibie 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jelczu
Laskowicach, ul. Techników 29.
Regulamin przetargu znajduje się w
ZGM ul. Techników 29 w dziale 
techniczno-administracyjnym.
Informacji udziela kierownik działu
techniczno-administracyjnego Barbara
Kowalenko tel. 318-81-47 wewn. 25 w
godz. 8.00-10.00 w terminie od 3 do 16
kwietnia.
Oględziny w/w środka wystawionego
do przetargu można przeprowadzić w
dniach od 3 do 16 kwietnia od godz. 9.00
przy ul. Techników 29.
Niezawarcie umowy po wygraniu 
przetargu w terminie 7 dni powoduje utratę
wadium.
ZGM zastrzega sobie prawo 
swobodnego wyboru oferty lub uznania bez 
podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatu
Ratowice k. Jelcza
ul. Odrzańska 34
tel./fax (071)318-91-37
tel. (071) 318-91-84
BIURO HANDLOWE: * '
Wrocław, ul. Krupnicza 6/8, tel./FAX (071) 44-87-531
PSL z tradycję
24 marca odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze 
oławskiego kola Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele władz wojewódzkich 
partii. Zebrani odnosili się w swoich 
wystąpieniach do jego spraw 
wewnętrznych, jednakże wiele miejsca 
poświęcili debacie na temat lokalnych 
wyborów samorządowych. Wyrazili
zgodny pogląd, że PSL powinno w
samej Oławie i na Ziemi Oławskiej
silnie zaznaczyć swoją obecność, a
postawą i patriotycznym 
zaangażowaniem nawiązać do najchlubniej-
szych tradycji ruchu ludowego z 
czasów Wincentego Witosa i Stanisława
Mikołajczyka. - Oławscy członkowie
PSL wyrazili przekonanie, że 
miejscowi działacze przyczynią się swoim
konstruktywnym postępowaniem do
pomyślności mieszkańców naszej 2ie-
- powiedział nam Antoni Koniu-
wski, szef koła PSLw Oławie,
(ck)
Wiadomości Oławskie •
7d
.111
Rozmowa z prof. Jerzy Stępniem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji
Nie zabijać nadziei...
- Panie ministrze, ile tak 
naprawdę będzie w Polsce 
województw?
- Gdybyśmy chcieli zrobić 
radykalną reformę, to regionów 
powinno być osiem. Województwa
rzeszowskie i olsztyńskie są bardzo
słabiutkie, utrzymywane raczej z
powodów historyczno-ekonomicz-
nych. Białostockie i lubelskie też
są słabe, ale są to jakieś 
metropolie, które mogą służyć 
realizowaniu naszej polityki na tzw. ścianie
wschodniej. Przy okazji, ze źródeł
dobrze poinformowanych wiem, że
budowanie dużych województw w
Polsce wywołało pewne niepokoje
u wszystkich naszych sąsiadów.
- Co to za niepokoje?
- Po prostu nie są zachwyceni,
że powstają tak silne organizmy.
- Dlaczego także niektórzy
polscy politycy tak 
histerycznie reagują na reformę
administracji państwowej?
- Czasami mówią inaczej 
publicznie, inaczej w kuluarach. To
jest cała gra. Są posłowie, którzy
przychodzą do nas i mówią, że
trzeba jakiś powiat utrzymać, bo
tak chcą przedstawiciele gmin, ale
wychodząc mrugają znacząco, że
tak naprawdę można likwidować.
Nie chcą się po prostu narażać
swoim wyborcom, ale widzą 
bezsens tego wszystkiego.
• Rząd przedstawi! projekt
podziału Polski na 12 
województw...
- To, co w tej chwili 
zaprojektowaliśmy, jest efektem pracy 
wielu lat. Pracy ekspertów, 
urzędników... Ta siatka generalnie została
ukształtowana już w 1993 roku,
chociaż od tamtego czasu zaszły na
niej dość istotne zmiany. Na razie
jest to projekt aktu prawnego,
który będzie rozporządzeniem 
wykonawczym w stosunku do ustawy
o podziale na województwa. Teraz
musimy poczekać na uchwalenie
przez Sejm ustawy wojewódzkiej.
Dwa tygodnie od momentu, gdy
zostanie ona ogłoszona w 
Dzienniku Ustaw, będziemy mogli ogłosić
rozporządzenie w sprawie podziału
Polski na powiaty.
- Czy liczba 12 województw
jest ostateczna?
- Jeszcze dwa lata temu byłem
przekonany, że to się skończy na
25 województwach. Dlaczego? W
1975 roku na dobrą sprawę nie 
zlikwidowano powiatów i 17 
województw. Ale tak naprawdę, to po
wojnie nigdy nie mieliśmy 17 
województw. Zawsze tutaj było jakieś
zamieszanie. Na początku mieliśmy
ich czternaście. W 1950 doszły
trzy: zielonogórskie, opolskie i 
koszalińskie. Później dołączono tzw.
miasta wojewódzkie. 
Uświadommy sobie jednak, że władza 
państwowa wcale nie była w radach
narodowych, w rządzie czy w 
parlamencie. Władza państwowa była
w komitetach powiatowych oraz
wojewódzkich partii, no i 
oczywiście w Komitecie Centralnym. 
General Kiszczak jako minister spraw
wewnętrznych nie bral nigdy
udziału w posiedzeniach Rady 
Ministrów. Nie wysyłał tam nawet
swojego zastępcy, ale zawsze bral
udział w posiedzeniach Biura 
Politycznego, którego był członkiem.
Bo tam realnie była władza. Nie
miał czasu na chodzenie na jakieś
tam posiedzenia Rady Ministrów,
bo to nie było miejsce, gdzie
podejmowano najważniejsze 
decyzje. Zresztą tam był podsłuch,
więc gdy odbywały się 
posiedzenia Rady Ministrów, w Biurze 
Politycznym wszystko wiedzieli i
mogli to kontrolować. W każdym
razie, tych komitetów partyjnych
na szczeblu wojewódzkim było
więc nie 17, tylko na
dobrą sprawę 22. W
1983 roku ukazała się
taka książeczka "Wła-
zdaniem, praktycznie w Polsce nie
było nigdy 49 województw. Na
szczeblu dawnego powiatu 
zlikwidowano tylko komitety powiatowe
partii. Natomiast cała 
administracja pozostała.
Co więcej, w 1976 roku 
zaczęto odtwarzać komitety powiatowe,
tylko pod inną nazwą. No bo do
czego służyły te komitety? Przede
wszystkim prowadziły sprawy 
personalne. Gdy komitety powiatowe
zniknęły, ich funkcje przejęły 
komitety wojewódzkie. W związku z
czym one musiały na szczeblu 
wojewódzkim pilnować całego ruchu
kadrowego i zaczęły się w tym 
gubić. Trzeba było odtworzyć 
komitety powiatowe, które nazwano 
rejonowymi.
wództwem. Albo inni mówią, że
jeśli już oni tracą status 
województwa, to niech jeszcze stracą ci, ci i
tamci. To jest po prostu filozofia
polskiego piekiełka. I 
paradoksalnie rzecz biorąc, dużo więcej jest
takich, którzy zainteresowani są,
aby jak najwięcej miast straciło
status województwa.
- Niedawno szef 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji Janusz 
Tomaszewski powiedział, że 300
powiatów to jest za dużo, bo
Polski po prostu nic stać na
nie.
- Nie chciałbym polemizować z
moim zwierzchnikiem, ale wydaje
mi się, że koncepcja, która głosi
Jelcz-Laskowice
Oława - gmina
Domaniów
Powiat oławski
według nowej
propozycji rządu
Oława
- miasto
Wiązów
dza lokalna u progu kryzysu". Jest
to wynik kilkuletnich badań nad
administracją w czterech 
wybranych województwach. Badania
prowadził zespół pod kierunkiem
prof. Jerzego Wiatra. I oni tam 
napisali, że właściwie w Polsce są 22
województwa, bo są 22 komitety
wojewódzkie partii. W tej 
książeczce wykazany jest cały absurd
administracyjnej reformy 
gierkowskiej. Trzymam tę książeczkę i jak
już będzie bardzo gorąco, wyjmę ją
i pokażę, co pisali wtedy niektórzy
panowie. W każdym razie, skoro
były 22 komitety, realnie mieliśmy
22 województwa.
I teraz pytanie, czy w 1975 
roku te województwa zlikwidowano.
Otóż z badań wynika, że mimo tej
reformy, administracja specjalna
ciągle działa na siatce 17 starych
województw. Gdyby zobaczyć na
przykład organizacje komend 
wojewódzkich policji, to okaże się, że
jest 17 dużych komend i do tego 32
jakby dodatkowe. Czyli, moim
• Skoro, jak pan twierdzi, w
wyniku reformy 
gierkowskiej nie udało się 
praktycznie zlikwidować żadnego z
tych 17 województw, to czy
teraz, w tej nowej reformie,
uda się?
- Jeszcze dwa lata temu moja
odpowiedź brzmiała: Nie. Nawet
patrzyłem z podziwem na tych,
którzy odważyli się lansować
podział na 12 województw, ale 
teraz wydaje mi się, że jest on 
sensowny.
- Ten podział jest jednak
kwestionowany...
- Ale nikt już dziś nic mówi o
25 województwach. Zresztą ja też
myślałem, że te 12 województw to
jest kompletnie absurdalny 
pomysł, ale okazuje się, że nie. 
Przedstawiciele jednego z miast 
powiatowych na Kielecczyźnic dzwonią
do mnie i mówią: Dobrze, dobrze,
że te Kielce przestały być woje-
SLD, czyli 100 powiatów, jest 
niemożliwa do zrealizowania. To 
byłoby takie zwarcie społeczności 
lokalnej, którego Warszawa by nic
przetrzymała. Nota bene, to 
zwarcie już raz zostało przegrane przez
rząd Mazowieckiego w 1990 roku,
kiedy to budowano siatkę rejonów
administracji ogólnej. W lipcu 
zaproponowano 180 rejonów, ale
atak ze strony nowo wybranych rad
był tak silny, że już we wrześniu
rząd Mazowieckiego musiał 
wprowadzić 286 rejonów, czyli 100
więcej. A zatem, nie myślę, aby
można było mówić o mniejszej
liczbie powiatów, niż te 286. 
Osobiście negocjuję siatkę gmin, a pan
premier Tomaszewski rzadko 
spotyka się z reprezentantami 
lokalnych samorządów, którzy 
przychodzą i przekonują, że ich powiat 
musi być. Wiem, jak szalenie trudno
zabijać nadzieję. Rzeczywiście, na
taką siatkę ok. 300 powiatów nas
nie stać, ale z drugiej strony może
jeszcze gorszą rzeczą byłoby 
zabijanie nadziei w społecznościach
lokalnych.
- Kiedy odbędą się wybory?
- Dokonano nowelizacji 
ordynacji wyborczej do rad gmin, która
daje premierowi możliwość 
wyznaczenia terminu wyborów po
wakacjach. Ta ustawa została 
przyjęta przez Sejm 20 marca (27 
marca bez poprawek przyjął ją także
Senat - przyp. J.K.). Wybory 
odbędą się w jednym terminie, w ciągu
120 dni, licząc od 19 czerwca, a
więc najprawdopodobniej 27 
września lub w najgorszym razie - 4
października.
- Czy reforma ma szansę
powodzenia?
- Jak dotąd, to ona idzie od 
sukcesu do sukcesu. Z wielkim bólem,
ale jednak każde glosowanie w
parlamencie jest wygrywane. Raz
tylko sprawa uciekła z porządku
obrad Sejmu. Mam zresztą pewne
sygnały z SLD, bo tam też jest
przecież mnóstwo ludzi 
rozsądnych, którzy mówią tak:
- Przecież dostajemy te 65 min st.
zł po to, aby być opozycją, a 
rzeczą opozycji jest krytykować rząd.
Przynajmniej publicznie. Ale w
komisjach przecież niekoniecznie
musimy zachowywać się 
nieracjonalnie. Moje doświadczenie 
wskazuje, że reforma administracyjna
idzie w pewnym sensie lepiej niż
reforma samorządowa w 1990 
roku. I wiem, kiedy się zakończy.
Otóż będzie to 6 lutego 1999 roku.
Dlaczego? Bo właśnie w tym dniu
minie 10 lat mojej bezpośredniej
współpracy z Michałem Kuleszą
(pełnomocnikiem rządu ds. 
reformy administracji publicznej -
przyp. J.K.). Dziesięć lat i "chwa-
tit"! Ani dnia więcej. Jestem 
jednak optymistą. Uważam, że ta 
reforma obudzi bardzo wiele 
pozytywnych uczuć. Myślę, że warto
zawsze pamiętać to, co napisał
wielki polski poeta: "Wszystko w
Polsce jest możliwe, nawet zmiany
na lepsze...".
Rozm. Jerzy Kamiński
(wypowiedzi prof. Jerzego
Stępnia nie są autoryzowane)
PS. 26 marca SLD złożył w
Sejmie projekt ustawy zakładajqcy
utworzenie 17, a nie - jak chce
rzqd -12 województw. PSI złożyło
wniosek o przeprowadzenie 
referendum w sprawie reformy.
• Wiadomości Oławskie
EEKŚEL
7«iirf
^o««ooo*Q
Siec&Htce
Siechnicki lot
trzmiela
Trzmiele przylatują do Siechnic z Belgii, ale nie
na własnych skrzydłach, lecz samolotami, w 
specjalnych kartonowych ulach. Muszą podróżować
komfortowo, gdyż na miejscu czeka na nie 
mnóstwo pomidorowych kwiatów do zapylenia
Zakład Produkcji Ogrodniczej
„Siechnice" jest największym
producentem warzyw i kwiatów
na Dolnym Śląsku. Na początku
lat 90. przedsiębiorstwo zostało
całkowicie zmodernizowane i w
tej chwili należy do 
najnowocześniejszych przedsiębiorstw 
ogrodniczych w Polsce. Duża w tym
zasługa prezesa Zbigniewa 
Ślązaka, mieszkańca podoławskich
Marcinkowic.
Uprawy prowadzone są 
metodami bezglebowymi, stosuje
się tzw. „zintegrowaną ochronę
biologiczną" przed 
szkodnikami roślin.
Słynne są trzmiele, które 
zapylają pomidory w siechnickich
szklarniach.
Automat rządzi
produkcją
- Modernizacja 
przeprowadzona na początku lat 90., to -
jak mówi Wojciech Kobus, 
starszy specjalista d/s marketingu -
przede wszystkim wprowadzenie
centralnego sterowania 
komputerowego produkcją roślin; 
dokarmianie, podlewanie, 
temperatura i wilgotność dozowane są
automatycznie; rola człowieka
sprowadza się do nadzorowania
systemu.
Od kilku już lat w Siechnicach
nie uprawia się roślin w glebie,
lecz na podłożu z wełny 
mineralnej lub keramzytu.
- Przejście na bezglebowy
system uprawy - dodaje 
Wojciech Kobus - spowodowało
znaczne zwiększenie 
wydajności, która w ogrodnictwie 
mierzona jest wielkością plonu 
uzyskanego z jednego metra 
kwadratowego uprawy.
- Odizolowanie roślin od 
naturalnego podłoża zapobiega
występowaniu chorób 
grzybowych i bakteryjnych - mówi 
Krystyna Deręgowska dyrektor do
•*Z&~';
i wprowadzić na rynek zdrowe,
pozbawione nawet śladów 
środków chemicznych, owoce 
pomidora i ogórka.
Trzmiel -
zapylacz
W naturalnych warunkach
pomidory kwitną wiosną i 
zaczynają owocować dopiero w lecie.
Przyrodę można „oszukać",
utrzymując w szklarniach 
wysoką temperaturę i sztucznie 
zapylając kwiaty. Do niedawna, 
podobnie jak większość polskich
A Przy pomocy podręcznego sprzętu kontrolujemy tzw. EC,
czyli przewodność elektryczną roztworu dostarczanego roślinom.
Dzięki temu wiemy, czy pomidory są odpowiednio odżywiane -
mówi Ewa Gostkowska z Siechnic
>•
■i HUH|
1 ■jn
. 1 i
�? f-Mb
PH *^9£
Tl
A Jeden z węzłów systemu
nerwowego Siechnic; ten 
komputer steruje uprawą kwiatów
doniczkowych
spraw handlu w siechnickim
kombinacie.
Po skończeniu uprawy 
podłoże każdorazowo jest 
likwidowane, a kolejną uprawę rozpoczyna
się w świeżym.
Lustratorzy
dobroczynni
Nad kondycją siechnickich
upraw czuwają specjaliści z działu
ochrony roślin. Brygady 
„lustratorów" dokonują 
regularnego przeglądu 
pomidorów i ogórków.
W wypadku 
pojawienia się szkodników,
wykładają 
odpowiednie ilości larw 
„zjadaczy" mączlików
szklarniowych i przę-
dziorków. Z larw 
wykluwają się dobro-
czynki i dobrocznice
szklarniowe, które
odżywiają się 
mączlikami i przędziorkami.
Po zlikwidowaniu
szkodników, dobroczynki giną.
Ten sposób walki ze 
szkodnikami pozwolił „Siechnicom" 
zrezygnować z ochrony chemicznej
ogrodników, również siechnicki
kombinat używał do tego celu
„Betoxonu". Rośliny owocowały
co prawda prędzej, ale były 
często niekształtne i nierównej 
wielkości. Wolny rynek zaostrzył 
wymagania w tym zakresie. 
Zastukano więc po pomoc do ...trzmieli,
które znacznie lepiej niż środki
chemiczne spełniają i
rolę zapylaczy.
- Trzmiele przylatują
do nas z Belgii - mówi
Wojciech Kobus - ale nie
na własnych skrzydłach,
lecz samolotami, 
zamknięte w specjalnych, 
kartonowych ulach. W każdym
„domku" mieszka 
trzmiela rodzina złożona z 70-
90 osobników. Nie są to
jednak takie same „bc\ki",
jakie spotykamy na 
polskich łąkach.
- Są nieco mniejsze
od „naszych" - dodaje
Krystyna 
Deręgowska. - Poza tym, dzięki
zabiegom mutacyjnym,
zaczynają loty już w 
lutym. Pozwala to 
przyspieszyć zbiory o cały
miesiąc.
W takim 
kartonowym ulu w 
siechnickich szklarniach
mieszka około 70
trzmieli ^■
Trzmiele są bardzo
pracowite. Zaczynają
równo ze słonkiem, o
świcie. Każda 
„robotnica" (wśród trzmieli 
obowiązuje podobna hierarchia jak
wśród pszczół; jest więc królowa,
są robotnice i oczywiście - trutnie)
pracuje około dwóch godzin
dziennie. Na jednym hektarze
uprawy stoi pięć ulików, 
zamieszkałych przez około 350 - 400 
osobników. Do zapylenia kwiatów 
pomidora to zupełnie wystarcza.
- Od czasu, kiedy do 
zapylania używamy trzmieli, owoce 
pomidorów są wyrównane, 
wypełnione w środku. Nie trafiją się
„pustaki" jak poprzednio - 
dodaje Krystyna Deręgowska. -
Znacznie zwiększyły się leż plony.
Kiedy niedawno państwo 
Gucwińscy nagrywali tu swój 
program, pan Antoni zażyczył sobie,
aby otworzyć jeden z uli. 
Wówczas trzmiele stały sie agresywne
i dwa lub trzy użądliły pana 
Gucwińskiego. Ale nic, poza 
spuchnięciem jak od pszczoły, nie 
stało się. - Na co dzień, zajęte 
pracą, nie są groźne - twierdzi pani
Krystyna.
Aby trzmiele dobrze 
wypełniały swą powinność i łatwo
przenosiły pyłek z kwiatka na
kwiatek, musi on być sypki. A to
wymaga odpowiedniej, stałej
wilgotności powietrza w 
szklarni. Jeszcze raz więc kłania się
przydatność komputerowego 
sterowania „parametrami 
produkcji", które utrzymuje właściwy
poziom temperatury, wilgotności
i dokarmiania.
W
i&?
■
f
:&& i
A Elżbieta Gołąb
ze Stanowic usuwa
boczne pędy z 
pomidorów
Osiem metrów
„Aromaty"
Przeciętnemu „uprawiaczowi
pomidorów" trudno w to 
uwierzyć, ale łodyga odmiany „Aro-
mata", osiągnie za kilka miesięcy
8-10 metrów długości, a owoce
zostaną zebrane z ponad 
dwudziestu wyrównanych gron.
- Jeszcze kilka lat temu - mówi
Ewa Gostkowska, brygadzistka za-
rządzająca hektarem uprawy tej 
odmiany - pomidory sadziło się dwa
razy w roku: wymagało to dużo 
więcej pracy, kosztowało więcej 
pieniędzy, a plony były niższe.
W tej chwili prowadzimy
tzw. „uprawę przedłużoną". 
Pomidory, sadzone w styczniu w
podłoże z wełny mineralnej, 
plonują od marca do października.
Prowadzone są na jeden pęd, do
sznurka przyczepia się je 
specjalnymi klipsami. Nie 
okręcamy już łodyg wokół sznurka.
Na hektarze powierzchni 
szklarniowej rośnie 25 tysięcy roślin. Daje
to, w przeliczeniu, dwie i pól 
rośliny na metr kwadratowy. - 
Poprzednio z dwóch nasadzeń zbieraliśmy
około 13 kilogramów z metra 
kwadratowego. Teraz, Z tej samej 
powierzchni zbieramy do 40 
kilogramów! A nakłady śą znacznie 
mniejsze, gdyż tylko raz w roku kupuje
się nasiona, raz robi rozsadę i raz
przygotowuje podłoże - 
kontynuuje pani Ewa.
ooo
- To wolny rynek wymusił
zmiany w firmie. Do 1993 
sporo eksportowaliśmy, ale potem
państwa zachodnioeuropejskie
wprowadziły tzw. „ceny 
wejścia", które praktycznie 
wyrzuciły nas z tamtego rynku. 
Zwiększyliśmy więc swoją aktywność
w Polsce. W tej chwili 
obejmujemy swym zasięgiem całą połu-
dniowo-zachodnią część kraju.
Jesteśmy też poważnym 
dostawcą warzyw i kwiatów dla super-
i hipermarketów. Nasza 
kondycja jest w tej chwili na tyle 
dobra, że zaczynamy myśleć o 
kolejnych inwestycjach - dodaje na
zakończenie Wojciech Kobus.
tekst: Adam Sieczka
fot. Krzysztof A. Trybulski
..Ha Wiadomości Oławskie #
7cl»i
W SKLEPACH "SPO�?EM"
NADAL TANIO!
ceny obowiązują do 30 kwietnia 1998
SER EDAMSKI -11.78
SER MAZDAMERI -15,58
1 kg
™ N PIWO EB
1.86
butelka
0,33 litra
SOK MARCHEW
I MARCHEWKA
2.79
0,75 litra
PIWO
GROLSCH
2.26
UDKA KURCZAKA
7.33
butelka
0,33 litra
SER TOPIONY
już od
10.98
100 g
MOCNY
KAWA MK CAFE
już od
4.59
250 g
KIE�?BASA
ŚLĄSKA
11.10
1 kg
GALARETKA
już od
1.09
100 g
MLEKO
PURE LACK
1 39
MLEKO 1 nr
•■>-
KISIELE
BUDYNIE
MAKARON w-0.38
O�?AWSKI RODZYNKI
1.15 NITKA 300 g SU�?TA�?SKIE
1.59
200 g
RYZ KIM LAN
1.29
kartonik
CHRZAN TARTY
ROLNIK-1.23
CZEKOLADY PIASTEN -1.55
100 g
KIE�?BASA LITEWSKA
7.47
1 kg
SZANOWNI KLIENCI!
"SPO�?EM" ZAPEWNIA TOWARY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
DUŻY WYBÓR FACHOWA OBS�?WO�?, ATRAKCYJNE CENY DOGODNE GODZINY HANDLU
5 KWIETNIA - NIEDZIELA HANDLOWA
Zapraszamy!
HEEL
7^ I LISTY 13 OPINIE E3 OŚWIADCZENIA 13 PYTANIA 13 POLEMIKI
DLA
WAS .
OPINIE PREZENTOWANE NA TEJ STRONIE
NIE ZAWSZE SĄ ZGODNE
Z POGLĄDAMI REDAKCJI
Płonący Rumun i gaśnica
"Chemik"
odpowiada
W odpowiedzi na list 
"Głupota działkowicza z POD CHEMIK"
Z 12 marca wyjaśniam, że grunty
po północnej stronie przy 
ogródkach działkowych należą do 
Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Wiejska. 
Wspomnianych dziur nie kopali działkowi-
cze, tylko robotnicy, którzy 
likwidowali napowietrzną linię 
energetyczną. Owe wykopy były 
prowadzone przez ogród działkowy
na wspomniany plac budowy.
Dziwię się, że autor listu 
jechał tą ścieżką, gdzie jest 
prowadzona budowa domu 
mieszkalnego i wykonywane są prace 
związane z likwidacją napowietrznej
linii energetycznej. Przecież 20
metrów bliżej jest droga, 
częściowo utwardzona przez 
Powszechną Spółdzielnię Mieszkaniową.
Drogą tą dojeżdżają inni dział-
kowicze oraz właściciele 
budowanych garaży. Autor listu, chcąc
dowiedzieć się czegoś na temat
wykopów, powinien zasięgnąć 
języka u Zarządu POD "CHEMIK"
lub w PSM, a nie pisać "głupich
listów", twierdząc że ziemia była
przysypana śniegiem. W tym dniu
była piękna, słoneczna pogoda,
około 15 stopni Celsjusza. Autor
listu nie upadł. Jadąc, zatrzymał
się przy ogrodzeniu i miał 
pretensje do działkowiczów, że nie
wyrównują ścieżki. Odgrażał się,
że "im pokaże" (tak twierdzą
działkowicze).
Zarząd POD "CHEMIK" 
rozpatrzył tę sprawę i doszedł do
wniosku, że autor listu powinien
jeździć drogą przeznaczoną do
tego celu, a nie placem budowy.
Danuta Chamarczuk
wiceprezes POD "Chemik"
Ulicą 11 Listopada w Oławie
przejeżdżał samochód. Nagle,
gdy zbliżał się do świateł, spod
maski i kół zaczął się 
wydostawać niewielki dym. Kierowca
zatrzymał się (był to chyba 
Rumun), podniósł maskę i 
bezradnie stał. Pomyślałam: - "No, 
wyciągaj gaśnicę, bo ogień coraz
większy". Jednak biedaczysko
nie miał gaśnicy. �?apał coś 
gołymi rękoma, parząc się. Z 
samochodu szybko wysypała się 
gromadka malutkich dzieci i kobiet
z jeszcze mniejszymi dziećmi na
rękach. Wkoło samochodu 
robiło się coraz większe 
zgromadzenie gapiów (dorosłych i dzieci).
Samochód palii się już żywym
ogniem, dość dużym płomieniem.
Kierowcy spokojnie mijali 
palący się samochód. Kiedy wreszcie
z poloneza i malucha wyszło
dwóch kierowców, aby udzielić
pomocy, okazało się, że jedna z
gaśnic była niesprawna, a dru-
17 marca około godziny 15.00 byłam
świadkiem pewnego zdarzenia, o którym
postanowiłam napisać - być może będzie
ono przestrogą dla innych.
ga tylko na chwilę przytłumiła
ogień, bo był już on za duży. Nikt
nie pomyślał o zawiadomieniu
strażaków, chociaż to niedaleko.
Spora grupa gapiów 
przygotowała się na "doskonałe 
widowisko" (nie zdając sobie sprawy z
niebezpieczeństwa). Sama tez
stałam osłupiała i bezsilna.
Nagle zatrzymał się jeszcze
jeden samochód, wybiegł z 
niego młody chłopak i pobiegł w
stronę palącego się auta. 
Pomyślałam sobie: "O, jeszcze jeden
żądny sensacji...". Zanim 
zdążyłam do końca tak pomyśleć i
wszyscy wkoło zorientowali się
o co chodzi, ognia już nie było.
To trwało dosłownie kilka 
sekund. Okazuje się, że chłopiec
przybiegł z gaśnicą, lecz trochę
większą (taką podwójną) i tak
sprawnie, szybko nią zadziałał,
że właściciel pojazdu nie zdążył
nawet zauważyć, kto to był. Nikt
mu nawet nie podziękował. 
Chłopiec za moment odjechał.
Przyglądając się bezmyślnie
temu wszystkiemu, z większej 
odległości, zaskoczona całym 
wydarzeniem, zdążyłam zapytać
jeszcze tego młodego i 
sympatycznego człowieka, jak mu się
udało tak skutecznie i 
błyskawicznie zadziałać, skąd takie 
doświadczenie, bo pożar zniknął
jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki? Ten uśmiechnął się
i powiedział: - "Po prostu 
miałem większą gaśnicę z bardzo
dobrym proszkiem. A 
doświadczenie? Prowadzę w Oławie zakład
naprawy sprzętu gaśniczego".
Tłum zaczął się rozchodzić,
jakby niezadowolony, że to już po
wszystkim, a ja, idąc do domu,
pomyślałam, że od dziś będę 
jednak wozić gaśnicę w swoim 
samochodzie. Nie ze względu na
przepisy, które nie zawsze są
najmądrzejsze, ale dla swego
lub innych bezpieczeństwa.
Zaskoczyło mnie jeszcze 
jedno - kierowcy bardzo 
niechętnie zatrzymują się w takich 
sytuacjach, aby sobie pomóc. Nie
wiem, czy tak jest zawsze, czy
tylko dlatego, że to była 
rumuńska rodzina. Dla mnie nie ma to
znaczenia -byli to po prostu
ludzie. Bądźmy życzliwi dla
wszystkich, bo nigdy nie 
wiadomo, czy nam nie zdarzy się 
kiedyś taka sytuacja.
Maria Grudzińska
Stanowisko Oławskiego Środowiska Wolnych Socjaldemokratów
Obserwując debatę, dotyczącą dalszego etapu reformy 
samorządowej państwa, widzimy, że w tej sprawie nie ma podziału ściśle
politycznego. Podzielona jest w tej sprawie aktualnie sprawująca 
władzę koalicja, jak i też opozycja.
PSL, UP, PPS dążą do referendum, powołując się niesłusznie na art.
5 europejskiej karty samorządu terytorialnego. W Polsce samorządowe
są tylko gminy, a proponowana reforma dotyczy samorządowych
powiatów i silnych dużych samorządowych województw. Po
debacie konstytucyjnej jest to jedna z najważniejszych narodowych
dyskusji dotyczących przyszłości państwa. Oławskie Środowisko 
Wolnych Socjaldemokratów zwraca się z apelem do parlamentarzystów
Dotyczy listu pt. "Skąd tasiemcowe kolejki?"
"7 dni - WO" z 12 marca br.
Jeszcze ten się nie urodził
SLD o ograniczenie bezwzględnej opozycyjności w tej sprawie. 
Jesteśmy za mądrą krytyką, ale i aktywnym uczestnictwem w pracach 
dotyczących dalszego etapu reformy samorządowej.
Do parlamentarzystów obecnej koalicji rządowej apelujemy o
uczciwe i merytoryczne rozpatrzenie wniosków opozycji. Jest to zbyt
ważna reforma, dotycząca przyszłości państwa, aby stawiać veto 
wnioskom opozycji, tylko dlatego, że składa je opozycja. Oławskie 
Środowisko Wolnych Socjaldemokratów popiera ideę samorządowego 
powiatu i dużego, silnego, aktywnego województwa samorządowego.
Uważamy, że po wejściu w życie dalszego etapu reformy
samorządowej nasze miasto praktycznie nic nie straci, a może wiele
zyskać, choć projekt rządowy przewiduje zwiększenie obowiązków
nowych władz samorządowych.
W imieniu Oławskiego Środowiska Wolnych Socjaldemokratów
Krzysztof Hampel
Sklep, który autorka krytykuje, 
zasługuje na miano sklepu 
wzorcowego, z uprzejmą obsługą w dobie cen
wolnorynkowych - zasługuje na 
miano sklepu "taniego", co jest 
powodem gigantycznych kolejek. Sklep ten
został zorganizowany w trosce o
klienta uboższego.
Wizerunek "wędkarza"
końca wiek
Siedzisz sobie człe-
cze cichutko i czekasz,
aż wielgachne ryby
wejdą w twoją zanętę.
Nagle z rykiem silnika i radia
zajeżdża rodzima torpeda PF
126p. Podmuch wywołany przez
trzaskające drzwi chce ci urwać
głowę. Ryczący silnik milknie, 
magnetofon ryczy nadal. "No i jak
biorą?"słyszysz, zamiast 
zwyczajowego - dzień dobry. Po tym ser-
U
decznym przełamaniu lodów, twój 
sąsiad rozkłada kilka swoich wędek,
lokując je akurat tam, gdzie masz 
zarzuconą swoją. Twój sąsiad 
"wędkarz" również czeka, aż w twoją 
zanętę wejdą wielgachne ryby. W 
zanętę weszły ryby. Tyje wypuszczasz, bo
niewymiarowe, dla sąsiada 
zaliczają się do tych wielgachnych, więc 
pakuje je do siat. Ciebie szlag trafia, bo
jedyne, co mu możesz zrobić, to 
ewentualnie mu możesz skoczyć na... 
zgodnie z nowym regulaminem.
AK
• ••
Z listu wynika, że autorka jest 
częstym klientem tej placówki, a w opinii
na temat pracy placówki i jej 
charakteru przejawia się nuta złośliwości.
Obsługiwanie największego 
stoiska w tym sklepie jest bardzo 
pracochłonne ze względu na różnorodność
sprzedawanych artykułów. W 
pozostałych natomiast stoiskach sprzedaje się
towar pakowany i po cenach mniej
atrakcyjnych.
Uważamy, że pan Andrzej, który
prowadzi placówki handlowe nie od
dziś, propozycji lej nie będzie mógł
zaliczyć do rewelacyjnych. W opinii
swojej obraża ona ludzi mniej 
sprawnych, którzy również muszą znaleźć 
zatrudnienie.
Jesteśmy stałymi klientami sklepu
p. Andrzeja, lecz robiąc zakupy, mamy
na uwadze trudną i niewdzięczną 
służebną rolę sprzedawcy. Wchodząc do 
sklepu towarzyszy nam myśl "bądź grzeczny,
a będziesz grzecznie obsłużony".
Do góry głowa, panie Andrzeju -
jeszcze ten się nie narodził, żeby
wszystkim dogodził.
Stałe klientki
(27 czytelnych podpisów)
Będzie pomnik
Rada i Zarząd Fundacji im. Św. Andrzeja Boboli
zwracają się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe
budowy Pomnika ku Czci Obywateli Polskich 
Pomordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-
1947 przez OUN-UPA.
Pomnik będzie wzniesiony we Wrocławiu na bulwarze
Ksawerego Dunikowskiego, u wylotu ul. A. Frycza 
Modrzewskiego. Projekt został wyłoniony w drodze konkursu
18 kwietnia 1996 roku, a Rada Miejska Wrocławia
uchwałę o budowie pomnika podjęła 18 grudnia 1997.
Odsłonięcie planuje się na 11 lipca 1998 r., w 55.
rocznicę największego nasilenia mordów bezbronnej
ludności polskiej na Wołyniu i w innych rejonach Kresów
Południowo-Wschodnich II RP.
Inicjatorami budowy pomnika są organizacje kresowe i
kombatanckie, ich prezesi wchodzą w skład Społecznego
Komitetu Budowy.
Wpłaty: Konto Fundacji im, Św. Andrzeja Boboli
PI. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
PKO BP III/O Wrocław
Nr konta 10205242-203267-270-1
Cegiełki nominału 10 zł, 15 zł, 20 zł do nabycia
pod w/w adresem w poniedziałki w godz. 11 -15.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu
71- 44-23-43 lub 34-362-92 (we Wrocławiu).
• Wiodomości Oławskie
Tdni
Oława w Warszawie
5 marca w Warszawie otwarto
bardzo ciekawą wystawę "Godło
i barwa Polski samorządowej".
Wśród wielu flag i herbów gmin
z całej Polski, były eksponowane
również symbole miejskie Oławy.
Wystawę zorganizował Instytut
Wzornictwa Przemysłowego, a 
patronat nad całością objął marszałek
Sejmu RP Maciej Plażyński. 
Opisywana ekspozycja była pierwszą
w Polsce, szeroką prezentacją
gminnej symboliki. Ostatnie lata
przyniosły proces powrotu do 
wielu zapomnianych tradycji 
miejskich. Ambicją samorządów jest
posiadanie, oprócz herbu, także
flagi miejskiej i innych insygniów
władzy. W Polsce, w 
przeciwieństwie do wielu krajów 
europejskich, poza kilkoma wyjątkami, nie
było tradycji ustanawiania flag
miejskich. Tymczasem flaga 
miejska, obok herbu, umacnia poczucie
własnej tożsamości i 
samodzielności, jest znakiem integrującym 
społeczności lokalne, może stać się
również znakomitym środkiem
promocji miasta lub gminy.
Przygotowania do wystawy
trwały długo, współpracowano
/. urzędami wojewódzkimi i 
sejmikami samorządowymi, dzięki
którym zestawiono listę ponad 350
miast i gmin posiadających własne
flagi. Warszawski Instytut 
skierował do tych właśnie lokalnych
urzędów zaproszenie do wzięcia
udziału w wystawie.
Zgłosiło się ponad 180 miast
i gmin, również Oława. W efekcie
zgromadzono ponad 2500 
eksponatów, w tym blisko 130 
oryginalnych flag. Pozostałe eksponaty to,
obok herbów, wszelkie materiały
promocyjne, plany miast, foldery,
MIEŚCISKO (19%)
NYSA
medale, druki urzędowe, 
wizytówki, tablice z nazwami ulic, 
mundury straży miejskich, oraz inne
przedmioty zawierające wizerunek
symboli miejskich. Podstawowym
problemem dla organizatorów 
wystawy było uzyskanie informacji,
które miasta i gminy posiadają
własne flagi, ponieważ w Polsce
nie prowadzi się centralnego, 
urzędowego rejestru herbów i flag.
Wystawa przyniosła znakomite
efekty, przygotowano specjalne
wydawnictwo książkowe, fachowo
opisujące aktualny stan badań, 
zawierające również rozprawy o 
heraldyce (nauce o herbach) i weksy-
lologii (nauce 0 flagach) miast 
polskich, podstawowej terminologii
dotyczącej tych dziedzin, zasadach
projektowania flag, elementy 
protokołu flagowego oraz związanych
z tym aspektów prawnych. 
Najważniejszym osiągnięciem było
przygotowanie pełnej listy (wraz
z unikatowym atlasem) polskich
miast i gmin, które już posiadają
flagi lokalne.
Nasze miasto było widoczne na
wystawie, herb z kogutem byl 
eksponowany w sąsiedztwie herbów
Zbąszynia i Zbąszynka. Podobnie
było z naszą flagą wiszącą obok
flag Białegostoku i Kętrzyna. 
Ekspozycji towarzyszyła m.in. 
możliwość samodzielnego "bicia" 
okolicznościowej monety, na 
specjalnie przygotowanym stanowisku.
Duże zainteresowanie wzbudzały
tradycyjne insygnia władzy, 
łańcuchy przewodniczących rad i 
burmistrzów, laski przewodniczących
(na wzór laski marszałkowskiej)
pieczęci lakowe i suche - tłoczone
na dokumentach, duże klucze do
bram miasta. Zaprezentowano
również pochodzący z Bydgoszczy
dzwonek z herbem - używany
w czasie sesji. Inne grupy 
eksponatów to wzory obligacji miejskich,
egzemplarze prasy lokalnej, filate-
lia - datowniki, koperty, zdjęcia 
tablic wjazdowych - tzw. witaczy.
LUBA�? (1993)
Liczba miast
i gmin
posiadających
flagi lokalne
gobeliny, serwisy a także tzw. va-
ria, czyli różne przedmioty 
zdobione herbami, jak np. latarnia uliczna
z warszawską syrenką.
Tak ogromna i niezwykła 
koncentracja gminnych eksponatów
doskonale uwypukla kulturowy
dorobek samorządów, dorobek 
najczęściej niedoceniany lub 
pomijany przez rady wielu gmin. 
Ekspozycja jest próbą zmiany tego stanu
rzeczy. Jak zapewniali 
organizatorzy, podobne wystawy będą się
odbywać corocznie, stale będą
również zbierane eksponaty. Na 
temat celów wystawy wypowiadał
się także dyrektor Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego prof. dr
hab. Rafał Krawczyk.
- Wystawa ma służyć 
oddziaływaniu na wyobraźnię 
przedstawicieli samorządu terytorialnego -
mówił prof.Krawczyk. - Ma 
pokazać bogactwo tradycji gmin i miast
polskich oraz obywatelskie 
przywiązanie do ciągłości historii. Ma
również pokazać białe plamy na
samorządowej mapie Polski, gdzie
brak wyobraźni, ambicji i - może
niełatwo to stwierdzić - wiążącego
emocjonalnie patriotyzmu 
lokalnego. Czy może dlatego Polacy z 
zagranicy udają, że nie rozpoznają
swoich pobratymców? Czy może
więc jedni mieszkańcy Polski są
dumni ze swojego miejsca zamie-
O�?AWA (19%)
szkania, a drudzy się go wstydzą?
Przyjrzyjmy się zatem śmiało 
naszym lokalnym symbolom, 
porównajmy je i niech zdrowa 
konkurencja pobudzi nas do działania na
rzecz naszych małych ojczyzn.
Przemysław Pawłowicz
Pomysł nadania Zespołowi Szkół Rolniczych w Jakubowicach imienia 
Aleksandra hr. Szembeka kiełkuje już od dziesięciu lat, kiedy to po raz pierwszy
spotkali się Andrzej Unicki - dyrektor szkoły w Jakubowicach i Władysław 
Szeląg - prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
Jakubowice
imienia Szembeka?
Skąd ich ród?
Szembckowie wywodzą się z
Niemiec. Osiedlili się w Polsce już
w XVI w. Szybko spolonizowali
się i należą do najstarszych i 
bardzo patriotycznych rodów 
polskich. Jeden z ich protoplastów -
Bartłomiej Szembek, w 1566 
osiedlił się w Krakowie. Za zasługi dla
nowej ojczyzny otrzymał od króla
Zygmunta Augusta . indygenat
(przyznanie cudzoziemskiemu
szlachcicowi szlachectwa 
polskiego) i został zaliczony w poczet
szlachty polskiej.
Herb Szembeków stanowi 
tarcza z pasem biegnącym w dół od
lewego do prawego boku. Na pasie
umieszczono trzy róże, a nad i pod
nim w polu błękitnym, po jednej
kozic. Zwieńczenie stanowi pól
kozy i hełm z orlimi skrzydłami.
Ród ten wydał wiele 
znakomitych osobistości m.in. dwóch 
prymasów, sześciu biskupów, kilku
generałów i dyplomatów. 
Szembckowie byli powiązani z rodem 
Fredrów.
Żywot Aleksandra
Aleksander hr. Szembek - 
prawnuk Aleksandra Fredry, 
największego polskiego komediopisarza,
urodził się w 1886 w rodowej 
siedzibie, w Siemianicach koło 
Kępna. Z powodu działalności 
patriotycznej miał kłopoty ze zdaniem
egzaminów maturalnych. 
Studiował następnie we Francji i 
Niemczech. Jego praca doktorska 
zawierała gruntowną analizę 
działalności zrzeszeń gospodarczych
chłopów polskich w zaborze 
pruskim.
W 1910 objął zarząd siemia-
nickiego majątku, propagując w
okolicy, poznane na zachodzie 
Europy, nowoczesne metody 
gospodarowania.
W 1918 byl jedynym 
ziemianinem, którego wybrała ludność 
polska powiatu kępińskiego do grona
delegatów na Polski Sejm 
Dzielnicowy, który zebrał się w Poznaniu.
W czasie Powstania 
Wielkopolskiego kierował wydziałem 
rolnictwa w Komisariacie Naczelnej 
Rady. Później został pierwszym 
polskim prezesem Wielkopolskiej
Izby Rolniczej. Szembek był także
członkiem komisji, która tworzyła
przy Uniwersytecie Poznańskim
wyższą szkolę rolniczą, 
przekształconą później w wydział 
rolno - leśny.
W wolnej już Polsce 
Aleksander Szembek poświęcił się służbie
dyplomatycznej. Będąc doradcą w
polskiej ambasadzie w Paryżu,
zdziałał wiele w dziedzinie 
naprawy stosunków polsko - 
francuskich. Nie rezygnował przy tym ze
swych zainteresowali rolniczych.
Z Francji sprowadził pierwsze
traktory, tzw. buldogi.
W początkach 1928 wyjechał
do Paryża, aby wygłosić tam 
odczyt "Siły twórcze Polski". Zmarł
tam 28 lutego 1928 na atak serca.
Miat zaledwie 42 lata. Pochowany
został w krypcie rodowej 
Szembeków w Siemianicach.
•
Szkoła w Jakubowicach 
będzie pierwszą w kraju, której 
zostanie nadane imię tego 
zasłużonego dla Polski i rozwoju 
rolnictwa potomka Aleksandra 
Fredry.
(as)
h^bmi Wiadomości Oławskie •
-ii dul
jira
MATRYMONIALNE
■ Klub Przyjaciół "INCOGNITO"
00-981 Warszawa 91 skr. 71 m
■ Ustatkowani Niemcy 
poznają panie z Polski w różnym 
wieku. Cel matrymonialny. Listy w
języku polskim oraz fotografie
prosimy przesyłać na adres:
BEAT�? NIELAND WATTEN-
SCHEIDER HELLWEG 132
44869 BOCHUM (NIEMCY).
Tel. 00492327/55667 ,„
PRACA
WYDZIERŻAWIMY
SZATNI�?
I TOALETY GOŚCI
ZATRUDNIMY KUCHARZY
I KELNERÓW
W RESTAURACJI "ADRIA"
W O�?AWIE, RYNEK 14
TEL. 32-342
lub (71)67-53-30 do 16.00 ,„
■ Przyjmę do pracy (umowa 
zlecenia) stolarza ze znajomością 
robienia schodów Tel. 38-30612)
■ Przyjmę uczennicę do 
praktycznej nauki zawodu 
kucharza. Wiadomość: Cafe Bar „
ITALIA" Oława, plac 
Gimnazjalny 11 c, tel. 39-277 |&)|
■ Przyjmiemy uczniów na
praktyczną naukę zawodu w
charakterze sprzedawcy.
Hurtownia HADEX w Oławie,
ul. Lipowa 28, tel. 35-318 ,6a,
■ Centrum Ogrodnicze - 
Oława, ul. Strzelna 1 przyjmie
uczniów na praktyczną naukę
zawodu sprzedawcy |3|
■ Doskonale płatna praca 
dodatkowa lub stała - 30842 ,„
PRZYJM�? DO PRACY
KIEROWCÓW
Z UPRAWNIENIAMI NA
PRZEWÓZ �?ADUNKÓW
NIEBEZPIECZNYCH.
KONTAKT: TEL. 340-16
wewn. 5„,
ZATRUDNI�? STOLARZA
TEL. 318-58-25,,,
FIRMA "ALTEX"
ZATRUDNI SZWACZKI
OD ZARAZ
RADWANICE
UL. SZKOLNA 1 a
tel. 71/117-525,,,
■ Zatrudnimy 3 panie. Praca
na dwie zmiany. Tel. 320-74
wgodz. 9.00-14.00 (11
■ Zatrudnię do prac 
ogólnobudowlanych. Tel. 0602715485 (2|
ZATRUDNI�?
PRZEDSTAWICIELI
HANDLOWYCH
DO DYSTRYBUCJI
NAJNOWSZEJ TELEFONII
KOMÓRKOWEJ IDEA
Zarobki prowizyjne
ok. 6000 zl/mies.
Oława pi. MM. Kolbe 3
(sklep CENTERTEL)
Tel. (0711)324-87
0-90 281-425 ,„
■ ZATRUDNI�? SZWACZKI CRE-
DOOMS O�?AWA ul. 1 MAJA 43 a,
tel. 330-77 B
■ PRZYJMIEMY UCZNIÓW W
BRANŻY BUDOWLANEJ.
TEL. 370-60 ,6,
■ Poszukuję pracy na Stara
200 z przyczepą. Tel. 37-282 (2|
0 Wiadomości Oławskie ^^^_
FIRMA
"PROMET PLAST" S.C.
GODZIKOWICE 50 a
tel. 30042
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKACH
- KONSTRUKTORA:
wymagana znajomość
konstrukcji wtryskowych,
tłoczników, wykrojników,
umiejętność posługiwania się
komputerem
- MISTRZA NARZ�?DZIOWNI:
wymagania znajomość
obróbki skrawaniem,
rysunku technicznego,
umiejętność kierowania
ludźmi, DYSPOZYCYJNOŚĆ
- FREZERA, TOKARZA,
SZLIFIERZA: wymagana
praktyka w zawodzie ,,,
MOTORYZACYJNE
■ Sprzedam poloneza 1994 
benzyna + gaz: poloneza, 1985, 5-bie-
gowy. PILNIE. Tel. 39408 m
■ Auta rozbite kupimy.
090615163 Wrocław (2|
■ Sprzedam fiata 126p, 1987,
przebieg 80 tys. km, 
garażowany. Bystrzyca, ul. 
Chrobrego 43,21
■ Auta powypadkowe kupimy.
090267238 Wrocław |21
■ Kupimy auta skorodowane
po wypadku. 090354003 
Wrocław B
■ Sprzedam fiata 126p., 1986r,
Oława, ul. Orla 18,,,
■ Auta niesprawne do 
remontu kupimy. 0601646274 
Wrocław m
■ Sprzedam fiata 126p, 1986r„
przebieg 9 tys, tel. 355-86 „■,
■ Auta zniszczone po 
wypadku kupimy. 0601617279 
Wrocław B
■ Sprzedam opla Vadetta 1,4,
1991r, bordo-metalik, 16.500.
Tel. 38-353 „,
■ Sprzedam ładę 2107, 1986,
pojemność 1300 - tanio.
Tel. 39-530 (21
■ Sprzedam fiata 126p., biały
- kompletna wymiana 
nadwozia 1989 (dokumentacja), silnik
po remoncie, lotnicze fotele, 
alternator, dmuchawa, stan 
idealny, cena 3300 zł. Wiadomość:
Oława, ul. Kamienna 9/8 n)
■ Ciągniki: ursus C-360 3P,
rok 1987/88 - I właściciel,
czeska kabina, stan b. dobry
oraz C-330 - I właściciel, stan
dobry. Tel. 71/3164795„,
■ Autoalarmy - centralne 
zamki, radia, zestawy głośno 
mówiące, montaż, serwis. Gać 46.
Auto Mechanika. Tanio, 
szybko, remonty silników. Tel. 315-
89 i tel. kom. 090347559 l2)
5PR2IBS2
OGRODNICZY PUNKT
SPRZEDAŻY
przy ul. NOWEJ
(naprzeciw ZTS "Erg")
OFERUJE SZEROKI
WYBÓR DRZEWEK,
KRZEWÓW OZDOBNYCH
I OWOCOWYCH ORAZ
ELEMENTY DREWNIANE
WYPOSAŻENIA
OGRODÓW.
SPRZEDAŻ CODZIENNIE
w godz. 10.00-18.00
w SOBOTY do 14.00
ZAPRASZAMYI ,„
Producent
Odzieży Damskiej
„CREDO-JMS" organizuje
PRZEDŚWIĄTECZNĄ
WYPRZEDAŻ ODZIEŻY
codziennie
w godz. 7.00-15.00
Oława, ul. 1 Maja 43 a...
SKUP - SPRZEDAŻ
MASZYN I NARZ�?DZI
TEL. 0601-78-33-66 ,.,
■ Sprzedam tanio kurtkę z 
rudych lisów (rozm. 38-40) w 
dobrym stanie. Tel. 315-69 (1|
■ Sprzedam antyki: 2 
kredensy, 2 fotele, stół, kanapę, 3
maszyny do szycia "singei".
Tel. 077/164229 „,
■ Rower górski fabrycznie
nowy, kola 26 cali, gruba rama,
osprzęt SHIMANO-SIS, cena
410 zł. Tel. 38-956,
71/318-91-58 ,„
■ Wózek 4-funkcyjny. Tel. 37-399 (11
■ Sukienkę komunijną (140 cm).
Tel. 349-30 a
■ Suknię ślubną. Oława, ul. 1 Maja
34/1, tel. 33-997 ()|
■ Telewizory: grundig 21 cali, sharp
14 cali, Schneider 28 cali, tunery
satelitarne. Tel. 326-99 <„
■ Siano. Kurów 16m
■ Ogródek. Tel. 343-77,,,
■ Okno skrzynkowe (145x210)
i drzwi balkonowe (230x90) w
dobrym stanie. Tel. 35-482 ,2,
■ Maszyny do pisania 
walizkowe. Tel. 315-34 po 19.00 „,
■ Sprzedam tanio ladę 
bufetową nadającą się do sklepu i 
biura. Tel. 37-970 wieczorem „,
■ Tanio używane zamrażarki:
Polar, Mors i Pingwin 
(szufladkowy) oraz 
chłodziarko-zamrażarkę Polar 284. Tel. 345-32,,,
■ Hurtownia odzieżyroboczej.
Oława, ul. 3 Maja 22,
tel. 35066 |2,
■ Sprzedam kozy, wykocone,
dojne. Tel. 329-46 „,
■ Dwa koziołki 1,5-miesięczne.
Tel. 1/315-13 po 19.00 „,
■ Ziemniaki, sadzeniaki, 
odmian "ATOL", "BRYZA", cena
do uzgodnienia, powyżej 0,5
tony zapewnimy dowóz. Wil-
gosiewicz, Jaczkowice 43 n|
■ 1500 cegieł K-3 (potrójna 
dziurawka) - za pól ceny.
Tel. 38-995 po 18.00 „,
■ Magnetowidy: sharp i 
grundig - 480 zl; hanseatic - 450 zł;
CD PLAYER SONY PHILIPS -
420 zł; HANDY SIEMENS S3 -
500 zł; HANDY SIEMENS S6 -
600 zl. Tel. 38-995 po 18.00(1)
REGA�?Y SKLEPOWE
TEL. 36-314,.,
KUPNO
■ Skórę do żelowania butów,
mogą być kawałki.
Tel. 077/164229,,,
LEKARSKIE
■ Prywatny gabinet 
stomatologiczny Oława, ul. Rybacka 5
(Zakłady Tworzyw 
Sztucznych), lek. stomatolog 
DOROTA NAGLIK przyjmuje: 
poniedziałki 14.00-20.00, wtorki
14.00-20.00, środy 14.00-
20.00, czwartki 15.00-20.00,
piątki 15.00-20.00, soboty
13.00-18.00. Leczenie w 
znieczuleniu, ekspresowe usługi
protetyczne, naprawa protez
zębowych, korony i mosty
porcelanowe. Leczenie 
wspomagane laserem biostymula-
cyjnym. Usuwanie kamienia
nazębnego ultradźwiękami 
(Informacja tel. 090-343-150 od
8.00 do 22.00)
■ GABINET INTERNISTYCZ-
NO-GASTROLOGICZNY dr
nauk medycznych BARBARA
WOŹNIAK-STOLARSKA, 
specjalista chorób wewnętrznych
Przyjmuje w soboty w godz.
11.00-13.00 Oława, ul. 
Wrocławska 8
■ Lekarz stomatolog 
JADWIGA MARCINKIEWICZ 
przyjmuje codziennie, tel. 379-16
■ PRYWATNY GABINET 
GINEKOLOGICZNY, ul. Rybacka 5
(przychodnia przy ZTS Erg)
przyjmuje starszy asystent
KLINIKI GINEKOLOGII 
ONKOLOGICZNEJ z Wrocławia ul.
Hirszfelda lek. med. A. TRAFI-
D�?O w dniach: wtorek od
15.30 do 18.00; środa od 15.30
do 18.00; czwartek od 15.30
do 18.00. Świadczy usługi w
zakresie; ogólne porady 
onkologiczne, cytologia, 
kompleksowe badanie piersi, 
wykrywanie guzów narządów rodnych,
leczenie dolegliwości okresu
przekwitania, prowadzenie 
ciąży (zatrucia ciążowe)
■ Gabinet lekarski - 
przychodnia przy ZTS Erg, ul. Rybacka
5 w dniach: poniedziałek 12-18;
środa 12-18; piątek 12-18.
Przyjmuje specjalista II stop-
roa chorób wewnętrznych
BRONIS�?AWA NAWARA - tel.
38-305 lub w godz. przyjęć do
15.00 tel. 330-11 wewn. 290,
po godz. 15.00 tel. 330-13. 
Polecamy usługi: EKG z opisem,
leczenie laserem biostymula-
cyjnym, akupunktura 
laserowa. Nowoczesna metoda 
leczenia wielu schorzeń polem
elektromagnetycznym
■ GABINET ULTRASONO-
GRAFICZNO-INTERNISTYCZ-
NY - specjalista chorób 
wewnętrznych lek. med.. EWA
SUPERSON-BYRA, Oława, uf
Gazowa 7, wtorki i piątki 16-
18, tel. 341-51,322-55. 
WIZYTY DOMOWE,,,,
lek. med. ARTUR K�?ÓSEK
spcjalista ginekolog-położnik
przyjmuje
w czwartki 16.30-17.30
Sp-nia Inwalidów „Oławianka"
ul. Brzeska 29
Adres służbowy: Klinika
Położnictwa Wrocław,
ul. Dyrekcyjna 5/7
tel. 67-10-41
■ GABINET USG ANNA 
CHODOROWSKA lekarz radiolog.
USG: jamy brzusznej, 
pediatryczne, stawów biodrowych
u dzieci, przezciemiączkowe,
tarczycy, piersi, prostaty, 
jąder, ginekologiczne. Ul. 11 
Listopada 14 (przychodnia nr 2),
czwartki 11.00-13.00, 
rejestracja tel. 324-21 od poniedziałku
do piątku (6,
■ Prywatny gabinet 
NEUROLOGII DZIECI�?CEJ DANUTA
MERMER-KUTEK specjalista
neurolog dziecięcy. Bierutów,
ul.. Kochanowskiego 6, tel.
071/3146274 - poniedziałek,
wtorek, czwartek, w godz.
16.00-19.00 (401
■ MANICURE, PEDICURE- 
usługi w domu u klienta.
Tel. 32494 w godz. 8.00-11.00,.,
■ INTERNISTA lek. med.. 
MIROS�?AW ADAMKIEWICZ.
Wtorki i czwartki godz. 17.00-
18.00 "LASER-DENT" Oława,
ul.. Wiejska 34/2, tel. 388-16.
WIZYTY DOMOWE - tel. 0-
601423671 (21
■ GABINET USG TOMASZ
HARA�? specjalista radiolog.
USG: jamy brzusznej, 
pediatryczne, stawów biodrowych
u dzieci, przezciemiączkowe,
tarczycy, piersi, prostaty, 
jąder, ginekologiczne i położnicze.
Ul. 11 Listopada 14 
(przychodnia nr 2), środy 15.00-18.00, 
rejestracja tel. 324-21 od 
poniedziałku do piątku |61
■ PRYWATNY GABINET 
CHIRURGICZNY lek. med 
GRZEGORZ MICHALSKI - chirurg.
Przyjmuje: poniedziałki w godz.
16.00-18.00. Poradnia 
chirurgiczna Szpitala Rejonowego, ul.
Baczyńskiego; czwartki w
godz. 16.00-17.00 prywatne 
gabinety lekarskie, plac 
Zamkowy 3 a. Zabiegi chirurgiczne,
porady, leczenie zachowawcze
chorób chirurgicznych. Tel. 
domowy 39-358 (3d|
LOGOPEDA
DYPLOMOWANY
-ZABURZENIA MOWY
- OPÓŹNIONY
ROZWÓJ MOWY
- TRUDNOŚCI
W CZYTANIU I PISANIU
TEL. 32-348 „,
■ TESTY ALERGICZNE I 
ODCZULANIE - NOWOCZESNE
METODY. TEL. 0601778238
■ Terapia manualna - Masaż.
Pływalnia Jelcz-Laskowice.
Poniedziałek -piątek 15.00-
19.00,,,
■ GABINET MASAŻU 
LECZNICZEGO mgr ALDONA 
PROKOP, Zakład Przyrodoleczniczy,
wtorek, czwartek 16.00-
17.00, tel. 323-16; WIZYTY
DOMOWE („
NIERUCHOMOŚCI
KUPI�? LUB WYNAJM�?
POWIERZCHNI�?
HANDLOWĄ
W CENTRUM O�?AWY
TEL. 077/102322
0602775024 (1)
■ Sprzedam lub wydzierżawię
kiosk na targowisku przy ul.
Sportowej. Tel. 34-664 do 16.00
lub 35-776 m
■ Zamienię (kupię) 2-pokojo-
we, 48 m kw., os. Chrobrego,
na większe. Tel. 37-552 (1|
KUPI�?
■ Mieszkanie 2-pokojowe w
Oławie do II piętra (do 38 m
kw.). Tel. 38-710 ,„
■ Działkę budowlaną w Jelczu-
Laskowicach bądź w okolicy.
Te. 318-65-37, 318-21-02,,,
At>APTACJ£ U/H�?TIZ2
zaprasza do współpracy oferując
sprzedaż oraz montaż w zakresie:
~W ^L I ^r I ET wewnętrzne z materiału
■ifl mm \3 Ciii ■■ aluminiowe antywłamaniowe
POZIOME SIATEK PRZECIW OWADOM
srebrne, kolorowe MARKIZ TARASOWYCH
PIONOWE SUFITÓW PODWIESZANYCH
szeroka gama kolorów
Biuro: SDH , ul. Chrobrego 23, tel. 38-413
czynne od poniedziałku, do piątku wgodz.14-17, w soboty w godz. 10-14
s. lub pi. Szymanowskiego 23/1, tel. 38-506, wgodz.8-20 .
SPRZEDAM
40 arów
działki budowlanej przy
szosie na Opole
w okolicach Oławy.
Tel. 13-15-69 pol 8.00 m
m Działkę budowlaną w Jacz-
kowicach (0,10-0,50 ha). 
Wiadomość: Jaczkowice 57 (1|
■ Działkę ogrodową. Tel. 35-735 (1|
■ Działkę budowlano-usługo-
wą o pow. 0,9366 ha, 
uzbrojoną, w Jelczu-Laskowicach,
gratis 1,25 ha laki |41
■ Działkę rzemieślniczo-bu-
dowlaną (12 arów, prąd) w 
Stanowicach. Tel. 39-217
■ Dom na os. Nowy Górnik.
Tel. 34-905 po 17.00 l?1
■ Mieszkanie 3p, 50,60 m kw.,
II p, z telefonem, ul. Chopina.
Cena 1500/m kw.Tel.38-554
■ 3-pokojowe 57,5 m kw., 1.350
zł/ m kw. Tel. 324-18 po 17.00w,
■ Garaż za stadionem.
Tel. 39-812 (2|
■ Mieszkanie własnościowe
3-pokojowe (55,60 m kw.) w
Oławie, ul. B. Chrobrego 74/9.
Cena do uzgodnienia.(21
■ Mieszkanie, 40 m kw., w 
Jelczu-Laskowicach. Tel. 332-24 („
SZUKAM
■ Poszukuję do wynajęcia 
garażu w centrum Oławy.
Tel. 35463,,,
WYNAJM�?
JACK-POL
POSIADA GARAŻE
DO WYNAJ�?CIA
STRZEŻONE CA�?Ą DOB�?
TEL. 33-861 «,
■ Pomieszczenie 130 m
kw.l piętro. Tel. 325-99 |21
■ Do wynajęcia 2 garaże przy
ul. Nowoosadniczej (obok
POM). Tel. 380-04,,,
■ 40 m kw. - zakład krawiecki
z maszynami. Tel. 38-763 (2,
POMIESZCZENIE
160 M KW.
TEL. 37-521 O�?AWA
ZAMIENI�?
■ Zamienię mieszkanie 4-po-
kojowe na dwa mieszkania
2-pokojowe. Tel. 360-55 ,„
■ Własnościową kawalerkę 
(wysoki parter) na 2-pokojowe (może
być zadłużone). Tel. 347-84,,,
■ Wrocław spółdzielcze (50 m
kw., I piętro) z kredytem 
zamienię na Oławę.
Tel. 1/33-684 |4|
■ Mieszkanie 2-pokojowe na
os. Chrobrego na os. 
Sobieskiego. Tel. 36-096 „,
■ Kawalerkę kwaterunkową
(19 m kw., IVp, centralne
ogrzewanie) przy pi. 
Zamkowym, na kawalerkę lub 
większe w innym miejscu, może
być z zadłużeniem lub z 
odstępnym. Tel. 332-35 (1|
WYDZIERŻAWI�?
■ Do wydzierżawienia 
pomieszczenie 30 m kw.
Tel. 71/61-55-67 wieczorem ,„
■ Do wydzierżawienia kiosk prze-
mysłowo-spożywczyw Oławie,
tel. 33967 po 18.00 (2,
ODSTĄPI�?
■ Odstąpię sklep. Tel. 377-85
wieczorem „,
KffiEL
„AS" Nieruchomości >=> TEL. 090329290 CA�?ODOBOWO
Oława, ul. 3 Maja 20/22
9 OD PONIEDZIA�?KU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-16.30
s> WSOBOTYWGODZ.900-13.00tel.321-26w.33ocl8.00do16.30
tel./fax 326-56 w. 33 (8.00 -15.00); po godz. 16.30 tel. 38-207
Oferujemy Państwu: LOKALE UŻYTKOWE, MIESZKANIA,
DOMY, DZIA�?KI, GARAŻE, ZAK�?ADY DO SPRZEDAŻY
I WYNAJMU ORAZ INNE CIEKAWE OFERTY
na terenie woj. wrocławskiego Z DORADZTWEM PRAWNYM
Sprzedamy:
- dom w Janikowie do remontu, cena 60.000 zl
- 500 m kw. na 20-arowej działce w Godzikowicach z zapleczem
socjalnym, nadające się na hurtownię, cena 90.000 zł
- mieszkanie 55 m kw, wysoki parter na Żołnierza Polskiego w 
Oławie, cena 70.000 zł
- dom w Bystrzycy Ol. do remontu na działce 10-arowej,
cena 60.000 zł
-1/2 domu na ul. Kasztanowej (4 pokoje, kuchnia, łazienka, garaż)
z działką, cena 120.000 zl
- mieszkanie 59 m kw. (III piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
2 balkony), cena 85.000 możliwość dokupienia garażu i działki
- mieszkanie do remontu - 200 m kw., w Skrzypniku, I piętro,
z zabudowaniami gospodarczymi, 5 arów ogródka,
cena 5.500 do negocjacji
- mieszkanie 77 m kw. (4 pokoje, 2 balkony, II piętro) z trójkątem
na os. Sobieskiego, cena 115.000 zl
- mieszkanie do remontu -100 m kw., w Skrzypniku, I piętro,
z zabudowaniami gospodarczymi, 5 arów ogródka,
cena 2.500 do negocjacji
WYNAJM�?
- 2 hale po 1000 m kw. każda, na duże hurtownie, w Strzelinie
SPRZEDAM:-agregat prądotwórczy, 18 KW,
nadający się do piekarni lub kurników.
DLA ZDECYDOWANEGO KLIENTA FIRMA POSZUKUJE 
MIESZKANIA 2-,3-POKOJOWEGO W RYNKU LUB NA UL. PA�?ACOWEJ. 
WYNAJM�? LOKAL 57 M KW. Z TELEFONEM PRZY STACJI PKP W
O�?AWIE NA BIURA LUB FIRMIE, CENA 600 Z�? MIESI�?CZNIE + VAT.
KUPI�?!! I DLA ZDECYDOWANEGO KLIENTA DOM 
WOLNOSTOJĄCY W O�?AWIE do 180.000 zł. WSZYSTKIE CENY DO NEGOCJACJI
WROC�?AWSKA GIE�?DA NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSTAWICIELSTWO W JELCZU-LASKOWICACH
ul. Bryły 3 tel. 71/318-11-97
Sprzedam: - OKAZJA M-4, 50.000 zł - OKAZYJNIE M-2
- atrakcyjne działki - dom poniemiecki, 130.000 zł
WGN -WROC�?AWSKA GIE�?DA NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSTAWICIELSTWO W O�?AWIE, ul. 1 Maja 13 (klub Parnas)
CZYNNE OD PONIEDZIA�?KU DO PIĄTKU
w godz. 8-16 tel./fax 0711 33381 wieczorem 33748
- sprzedamy 2 domy wolnostojące komfortowe w Oławie
- sprzedamy dom wolnostojący o powierzchni 28 m kw., w
centrum Bystrzycy Ol., nadający się na działalność usługową,
handlową lub biurową. Cena 25 000 zl
- pilnie kupimy dla obcokrajowca dom (może być do remontu)
pomiędzy Żórawiną a Domaniowem oraz wynajmiemy mieszkanie
OFERTA ZG�?OSZONA W NASZYM BIURZE DOST�?PNA JEST
W SIECI BIUR WGN W CA�?EJ POLSCE
Redakcja przeprasza
wszystkich 
zainteresowanych za błąd w poprzedniej
emisji ogłoszenia WGN -
Przedstawicielstwo
w Oławie.,,,
US�?UGI
■ VIDEOFILMOWANIE
„U PAW�?A". Tel. 341 -55 po 20.00
lub sklep zielarski k.basenu |b|
■ JUNKERSY TEL. 344-39
A.W. LUBAWA |41,
■ Junkersy, kuchenki - Glejzor.
Tel. 344-55 (40|
■ PRALKI AUTOMATYCZNE.
Tel. 38-138 ™
■ VIDEOFOTOGRAFOWANIE.
Tel. 328-26 „,
■Videofilmowanie. Tel. 37-494,
0601226931 m
■ VIDEOFILMOWANIE.
TEL. 388-29
■ Videofilmowanie.
Tel. 318-32-41...
■ VIDEOFILMOWANIE - 
obróbka komputerowa. Tel. 39-829
VIDEOFILMOWANIE
DIGITAL
FOTOA/IDEO-JAREK
TEL. 071 318-68-58
po 18.00 318-15-47 |161
Biuro usług różnych:
księgi i rejestry podatkowe;
PIT-y; BHP.
Tel./fax 0-711/35-370,,,
Anteny RTV.
Montaż i handel
art. instalacji antenowej.
ślusarstwo.
MONTEX Z.
Tel. 38-859
Oława, ul. Parkowa 24
■ Transportwe - BUS 1,4 tony.
TANIO. Tel. 34-826 ...
(w
■ Usługi transportowe, fiat du-
cato maxi. Kraj, zagranica.
Tel. 300-57 wieczorem (2|
■ BUS 1,5 tony, 11 m sześć.,
B/E. Nawiążę współpracę.
Tel. 38-387, 0602647712,.,
7tlnl
BHP i P. Poż.
KOMPLEKSOWA
OBS�?UGA FIRM
TEL. 37445 „
USZCZELNIANIE OKIEN
TEL. 339-51 ,„
HYDRAULICZNE
- ENERGOOSZCZ�?DNE
CENTRALNE OGRZEWANIE
Z RUR MIEDZIANYCH
- INSTALACJE 
WODOCIĄGOWE, GAZOWE
I KANALIZACYJNE
- PRZY�?ĄCZA 
WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE
DO BUDYNKÓW.
WYSTAWIAMY
FAKTURY VAT
ZUH „TECH-MONT"
O�?AWA. TEL. 30-102,.,
US�?UGI HYDRAULICZNE
INSTALOWANIE 
ZBIORNIKÓW GAZOWYCH
PROPAN BUTAN
O�?AWA (0711)
38-668 po 18.000|
■ Hydrauliczne, 
energooszczędne instalacje co., 
miedziane; przeróbki łazienek, 
kuchenki, liczniki; instalacje 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe.
Tel. 39-530(61
■ PLACE, PODJAZDY, 
PARKINGI Z KOSTKI 
BETONOWEJ. TEL. 362-85„„,
PRZYCINANIE WYCINANIE
DRZEW ORAZ SADÓW
O�?AWA, TEL. 39-460 „
■ MALOWANIE, 
WYG�?ADZANIE, KASETONY. TEL. 37O60 „
ZAK�?AD
DEKARSKO-BLACHARSKI
PLAC ZAMKOWY 22/3 „,
OGÓLNOBUDOWLANE
DEKARSKO - BLACHARSKI?
OCIEPLANIE DOMÓW
TEL. 310-02 ,„
US�?UGI
OGÓLNOBUDOWLANE
. TEL. 39-559 „„
OGÓLNOBUDOWLANE
GLAZURA
TEL. 0602715485,,,
WYKA�?CZANIE WN�?TRZ:
MALOWANIE, TAPETOWANIE,
PANELE, P�?YTY GIPSOWE,
HYDRAULICZNE, CO.,
POD�?OGI, DOCIEPLANIE,
SZYBKO I TANIO
TEL. 39-559 „„,
MEBLE KUCHENNE
NA WYMIAR
SPRZ�?T AGD DO ZABUDOWY
PORTOWA 1 TEL. 320-64
ZAK�?AD MEBLOWY
ul. Portowa 1, tel. 32-064
posiada w sprzedaży:
- P�?YTY MEBLOWE
LAMINOWANE - BLATY
- OBRZEŻA MEBLOWE
- OKUCIA I AKCESORIA
MEBLOWE
OFERUJEMY CI�?CIE P�?YT
NA WYMIAR ORAZ
TRANSPORT,,,
MEBLE NA WYMIAR
BIUROWE SZAFY
GARDEROBY I INNE
PORTOWA 1 TEL. 320-64
ZAK�?AD BUDOWLANY
PRZYJMIE ZLECENIA
NA BUDOWY
OD PODSTAW
PRACE WYKO�?CZENIOWE
TYNKI ZWYK�?E GIPSOWE
ŚCIANKI DZIA�?OWE
RYGIPS
OCIEPLANIE DACHÓW
WYLEWANIE POSADZEK
TEL. 35-568,,,
NAPRAWA ŻALUZJI
PIONOWYCH I POZIOMYCH
TEL. 350-11 „,
OGRZEWANIE; REGULACJA
CIEP�?A WODA
- NOWOCZESNE
KOT�?OWNIE Z PE�?NĄ
AUTOMATYKĄ ZASILANE
GAZEM ZIEMNYM, OLEJEM
OPA�?OWYM, 'PROPANEM.
. -PROFESJONALNE
DORADZTWO,
KOMPLETACJA,
MONTAŻ.SERWIS
URZĄDZE�?.
MONTAŻ WK�?ADÓW
KOMINOWYCH
-INFORMACJE DOTYCZĄCE
PREFERENCYJNYCH
KREDYTÓW
NA PRZEBUDOW�?
NIEEKOLOGICZNYCH
KOT�?OWNI.
TEL.0602600354
«/0711/39495 - /0711/33-572
■ Wkłady kominowe. Blachar-
stwo. Dekarstwo. 
Ciesielstwo. Oława, ul. Grota 
Roweckiego 12. Tel 30-040 ,_,
DUET MUZYCZNY
KONTRAST
TEL. 34-667 i 38-390 „
■ Zespól Muzyczny RELAX
Tel. 343-57
■ Zespól Muzyczny.
Tel. 37-362 m
■ Grupa Muzyczna „EFEKT".
Tel. 71/318-89-62,,,
Ib)
■ Zespól Muzyczny ATACK.
Tel. 39-306 „
■ Zespół Muzyczny COLOR.
Tel. 39-192 po 17.00 ...
Zespół muzyczny
„ARIS"
Tel. 349-46,.,
KORPORACJA UBEZPIECZENIOWA
FILAR S.A.
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
Oława, Ul. 1 Maja 13, tel. 333-81
* Ubezpieczenia mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunkiem
* Ubezpieczenia komunikacyjne w
pełnym zakresie (()("., AC, Zielona
Karta)
* ubezpieczenia osób od następstw
nieszczęśliwych wypadków
* Ubezpieczenia mienia w mieszkaniu
* oraz inne według potrzeb Klienta
NA NAS MOŻESZ SIC OP&eĆ
Oława, ul. Żołnierzy AK. 7a, czynne od pon. do pt. w godz. 10-18, sob. 1
kupujc
DH' U LUBY w
UPUSTY
ZAPRASZA NA ZAKUPY WIOSENNO - PRZEDŚWIĄTECZNE
Zapewniamy:
NAJWI�?KSZY WYBÓR
MODNEJ I PRAKTYCZNEJ
, . . ■ ^ ■ , PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ
damskiej ODZIEŻY soozł- s%
męskiej iooozł-io%
młodzieżowej życzymy wesołych i spokojnych świąt wielkanocnych
L-EEsrraa
HOK ZA�?OŻENIA - 108J
Brzeg, ul. Reja 27, tel. 077-165193
Brzeg, ul. Młynarska 5,
tel 077-161604 (P�?YTKI CERAMICZNE)
NAJWI�?KSZE
SALONY
MEBLOWE
Oława, ul3 Maja (BUDYNEKPEWEKU), tel. (0-711)39-703
TRANSPORT
MEBLI NA
TERENIE O�?AWY
I B RZEC U
BEZP�?ATNIE.
W PROMIENIU
20 KM PRZY
ZAKUPACH
POWYŻEJ
3.000 Z�?
RÓWNIEŻ
BEZP�?ATNIE.
tnusn
WE WROC�?AWIU
STOL - REM
Zakład Stolarski
Bogusław Karpiński
Otawa, ul. Polna 1 (teren "Wtórmetu")
tel. 071138676, tel. 0602712374
DRZWI-0KNA-SCH0DY
MONTAŻ PANELI
CI�?CIE NA WYMIAR
P�?YT, BLATÓW, FRONTÓW
OfZAZ \NNB US�?UCt
I ROBOTY
srroLAissiae
UWAGA od 1 kwietnia '98 r. zmiana cen reklam 1 moduł cz-b na środkowych str. 40,00 zl + VAT, kolorowy na środkowych stronach 45,00 + VAT, I strona 120,00 -t-YAT, ostatnia strona 85,00 + VAT I I V98
STUDIO
YISAGE
Dorota Chmura
tel. 1/33-347, 1/39-763
w godz. 8-11 i 16-20
Oferuje usługi
kosmetyczne w domu Klienta
MAKIJAŻE ŚLUBNE
WIECZOROWE
NOWOŚ Ć !
Skuteczna metoda odchudzania
i odtoksyczniania organizmu
FIRMA
HANDLOWA
Jelcz-Laskowice
"BOGUSIA",.
c.
Bożk£»1
SPJOC! f)Q»
LODÓWKI
ZAMRAŻARKI
ROBOTY
PLASTIKI
KOSMETYKI
Upusty dla cmcrytfiw, rencistów
i powodzian -1 wplata 5%
g5§
Przedsiębiorstwo Usług Techniczno-Socjalnych
55-221 Jelcz-Laskowice, ul. Techników 12
NIP 912-000-28-22
OG�?ASZA
I przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż środków transportowych i nieruchomości (wiaty o konstrukcji metalowej)
cena wywoławcza 2.500zł
cena wywoławcza 9.500zł
cena wywoławcza 5.600zł
cena wywoławcza 59.800zł
19.800zł
40.000zł
- wszystkie wiaty
zostaną sprzedane
poprzez rozbiórkę
1 .Wiata o konstrukcji metalowej - powierzchnia użytkowa 77,8 m2
2.Wiata o konstrukcji metalowej - powierzchnia użytkowa 207,2 m2
3.Wiata o konstrukcji metalowej - powierzchnia użytkowa 184,5 m2
4. Działka Nr 13/74
grunt 2383 m2
budynek pawilonu powierzchnia 315m2
5. Samochód ciężarowy JELCZ typ 315 M. Nr rej. WRB 613 E rok produkcji 1975 cena wywoławcza 13.500 zł
6. Przyczepa do samochodu (wywrotka) Nr rej. WRP 933 L rok produkcji 1980 cena wywoławcza 3.000 zł
typ HL- 8011
7. Przyczepa samochodowa typ D - 50 Nr rej. WRP 030S rok produkcji 1975 cena wywoławcza 1.500 zl
8. Autobus JELCZ - międzymiastowy typ 043 Nr rej. WRB - 051M rok produkcji 1984 cena wywoławcza 9.000 zł
9. Autobus JELCZ - międzymiastowy typ 044 Nr rej. WRB - 091M rok produkcji 1986 cena wywoławcza 10.500zł
Ponadto posiadamy do sprzedaży, po przetargu, na podania: maszyny i urządzenia, środki transportowe oraz działki.
1. Wiertarka kolejowa
2. Piła ramowa
3. Zakrętarka do szyn
4. Wiertarka promieniowa
5. Samochód osobowy FIAT 125p
6. Samochód dostawczy "NYSA" T-522
7. Działka Nr 13/7 powierzchnia 5109m2
8. Działka Nr 13/33 powierzchnia 2805m2
9. Działka Nr 13/81 powierzchnia 5191m2
10. Działka Nr 13/82 powierzchnia 3462m2
11. Działka Nr 13/98 powierzchnia 8560m2
sprawna technicznie
sprawna technicznie
sprawna technicznie
sprawna technicznie
sprawny technicznie - rejestracja ważna
sprawny technicznie - rejestracja ważna
pod zabudowę (teren uzbrojony)
budynek biurowy 393m2 + warsztat 1025m2
budynek biurowy 91 m2 + wiata 224m2 +wiata 230m2 + wiata 300m'
pod zabudowę (teren uzbrojony)
na działce znajduje się węzeł betoniarski.
W/w działki znajdują się w Jelczu-Laskowicach , posiadają wszystkie media techniczne (energia elektryczna, siła, woda,
centralne ogrzewanie, sprężone powietrze, kanalizacja)
Przetarg I odbędzie się 16 kwietnia 98 o godz. 11.00 w siedzibie PUTS przy ul. Techników 12
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium płatne w kasie PUTS najpóźniej
do dnia 16.04.98 do godz. 9.00 (kasa czynna codziennie od godz. 6.45 do 13.00). Oferty pisemne pod adresem PUTS należy składać wraz
z dowodem wpłaty w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, w zalakowanych kopertach. Wadium zostanie zaliczone nabywcy w poczet ceny
pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Zastrzega się utratę wadium na rzecz sprzedawcy w przypadku uchylenia
się przez oferenta którego oferta zostanie przyjęta. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego wyboru
oferenta i odwołania przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod
tel. (071) 318-83-61 wewn. 62-36 lub 61-80.
Oglądanie środków transportowych w dniach 9 i 10 kwietnia 98 w.godz. od 10.00 do 14.00
cmuzA
lEZAKOlfi
CFJtABI
CDR
materiały budowlane
artykuły wyposażenia mieszkań
Oława, ul. Opolska 7
Ul. 32-860
ZAK�?AD PRODUKCJI I HANDLU
MATERIA�?ÓW BUDOWLANYCH
SX O�?A - BET 1=
Oława, ul. Zwierzyniecka 9, tel. 1/325-11, tel. 1/375-95
WYKONUJE:
* BLOCZKI BETONOWE
* P�?YTY KORYTKOWE
* PUSTAKI "ALFA"
* NADPROŻAL-19
* P�?YTY STROPOWE WPS
* BELKI STROPOWE DZ
* STROPY TERIWA (ULEPSZONE)
* BETON PRZEMYS�?OWY
* ELEMENTY DROGOWE
OBRZEZA TRAWNIKOWE
P�?YTY JOMBY
KR�?GI BETONOWE
i i i i i i i i i i i i i
EBEEL
.Tdnl
■ Montaż anten satelitarnych.
Tel. 33-681 m
■ Specjalistyczne czyszczenie
i odnawianie skór licowych,
zamszu, kożuchów, futer, 
mebli. Brzeg, ul. Kotlarska 3 
(boczna Fabrycznej), czynne od 9.00
do 17.00. Tel. 077/16-21-87 |)dl
■ CZYSZCZENIE DYWANÓW,
TAPICERKI 
SAMOCHODOWEJ. Tel. 328-26 ,„
SERWIS SPRZEDAŻ
KONFIGUROWANIE
KOMPUTERÓW
TEL. 38-043 „,
BIURO US�?UG
KOMPUTEROWYCH
"TECHROM"
Indywidualne i grupowe
szkolenia -
obsługi komputerów,
programowania 
komputerowego, księgowości
komputerowej.
Ponadto sprzedaż 
komputerów po atrakcyjnych cenach
Tel. 0602 17 4933,,,
CA�?ODOBOWE
POGOTOWIE
KOMPUTEROWE.
KOMET s.c.
Tel. 0602118727
Tel. 0602609769
- serwis w domu klienta
- komputeryzacja
przedsiębiorstw
- szkolenia indywidualne
i grupowe
- montaż sieci
komputerowych .,.
JURBUD
mgr inż. Zygmunt Sawicki
usługi budowlane w
zakresie
- wykonawstwa (remonty,
modernizacje, inwestycje)
- nadzorów budowlanych
- kosztorysowania
tel. 33-751
lub 0602748522 ,„,
■ Nadzory budowlane, 
kosztorysowanie, projekty 
zagospodarowania działek i 
przyłączy wod-kan. w Jelczu-Lasko-
wicach. Tel. 318-35-80 (6)
■ Docieplanie, styropianowe
elementy dekoracyjne, 
remonty - tel. 071/318-12-40
121
■ Ogólno-budowlane, 
elektryczne, sztukatorstwo.
Tel. 71/318-26-19 .„
■ PANELE, GLAZURA, RYGIP-
SY. TEL. 30-366B|
■ Naprawa maszyn do 
pisania i kalkulatorów. Tel. 39-236 ,M
^mmJk'^
NAGROBKI
„na każdą kieszeń"
B. SENDAL
ul. Broniewskiego 17
tel. 38-724 „„
■ Komputerowe 
przepisywanie prac dyplomowych i 
innych. Druk laserowy.
Tel. 71/318-19-35|?|
■ Komputeropisanie. Tanio!
Tel. 39-716 „,
■ Komputeropisanie.
Tel. 36-126 „,
T�?UMACZENIA
NIEMIECKI - ROSYJSKI
TEL. 357-23 ,,,
(0
c
(0
o
.2*
'n
■o
o
CL
Krzysztofowi 
Czernikowi (FOSPOL) za 
założenie żaluzji do 
pracowni biochemicznej w 
laboratorium szpitalnym
wdzięczne laborantki
Józefowi 
Bączkowskiemu (DEK-REM) za 
pomalowanie laboratorium
w oławskim szpitalu
wdzięczne laborantki
INFORMATOR
ROŻNE
URZĄDZANIE
TERENÓW
ZIELONYCH
- wykonywanie trawników
sadzenie drzew i krzewów
- układanie kostki
granitowej i betonowej
- zabiegi pielęgnacyjne
tel. 0602182633 ,,,
■ Jeśli chcesz mieć godną
emeryturę - zadzwoń 30842 l2.
WRÓŻENIE Z TAROTA
STAWIANIE HOROSKOPÓW
Danuta Czerniecka
Oława, ul. Paderewskiego 9/8
Tel. 382-08 „
NAUKA
polski.
■ Korepetycje - j
Tel. 318-81-8113|
■ Korepetycję - matematyka.
Tel. 38-518 po 16.00OI
■ Korepetycje z matematyki -
zakres szkoły podstawowej i
średniej. Student wrocławskiej
AE. Tel. 38-334 (Michał) ,„
Marian Wilkosz - radny
z Nowojowic (gmina 
Żórawina) składa serdeczne 
podziękowania w imieniu
mieszkańców, a zwłaszcza
dzieci i młodzieży ze swojej
miejscowości - zarządom
firm "Agropol" Polwica i
"Dromex" Warszawa 
(Oddział w Polwicy), za 
bezpłatne dostarczenie ziemi w
cdu poszerzenia boiska 
sportowego oraz do naprawy
wału przeciwpowodziowego.
Uczniowie "Jedynki"
dziękują Zbigniewowi Fałi-
kowskiemu i Jerzemu 
Jaroszowi, właścicielom firmy
"JAFA", za pomoc 
finansową udzieloną Szkole Podsta- r
3
5'
■u
o
&
N
r
wowej nr l w Oławie. 
Wsparcie pieniężne umożliwioło
nam korzystanie z siłowni
przy basenie. Liczymy na
dalszą pomoc finsową 
przyjaciół "Jedynki".
Afy
O OD 1 KWIETNIA
NOWE CENY REKLAM I OG�?OSZE�?
PT
O
s
fi)
UWAGA!
1. Ogłoszenia drobne: yjjv pjy
o 50 gr za słowo + VAT
o ramka do ogłoszenia drobnego: 8 zl + VAT
o nekrolog: 8 zl + VAT
2. Reklamy na środkowych stronach ogłoszeniowych
o 1 moduł czarno-biały: 40 zł + VAT
o 1 moduł z kolorem: 45 zł + VAT
3. Kolorowe reklamy na okładce
o 1 moduł na stronie pierwszej: 120 zł + VAT
o 1 moduł na stronie ostatniej: 85 zł + VAT
4. Reklama ekspresowa (zamówiona we wtorek po godz. 12.00)
o 100% drożej, po wcześniejszym uzgodnieniu.
5. Reklama w miejscu wskazanym przez zamawiającego
o 50% drożej, po wcześniejszym uzgodnieniu.
PPH U BETA
Oferuje:
* żaluzje pionowe
* żaluzje poziome
* rolety antywłamaniowe
* rolety tekstylne (wewnętrzne)
* drzwi harmonijkowe
Dzisiaj zamawiasz
jutro montaż
Biuro Handlowe
Oława, ul. Opolska 9
(budynek przed CPN )
tel. 35-330 wewn. 34 lub 36
oraz 0-602170914, tel. 387-67
CZYNNE OD 8.00 DO 17.00
Repertuar
scen wrocławskich
Teatr
Fblski
O Duża Scena,
ul. Zapolskiej 3
7, 8, 9 kwietnia,
godz.
19.00
„Platonów"
O Teatr Kameralny, ul. Świdnicka 35
2, 3, 4, 5 kwietnia, godz. 19.00
„Wszystko w rodzinie"
7, 8, 9 kwietnia, godz. 16.00
„Wszystko w rodzinie"
O Teatr na Świebodzkim
pi. Orląt Lwowskich
5, 7, 8, 9 kwietnia, godz. 19.00
„Nasz człowiek"
ul Rzeźnicza 12
teatr
współczesny
O Duża Scena
2, 3, 4, 5 kwietnia, godz, 19.00 - „Kordian*
7, 8 kwietnia, godz, 10.00, 12.30
„Moralność pani Dulskiej"
O Mała Scena
8 kwietnia, godz. 19.00 - „Kochanek"
Teatr K2
ul Kuźnicza 29a (na scenie Kalamburu)
5 kwietnia, godz. 17.00
„Ballady Morderców"
6 kwietnia, godz. 19.00, 21.00 - „Ballady
Morderców"
�?nfefc ^
2, 3 kwietnia, g. 10.00 -
4, 5 kwietnia, g. 11.00 -
7, 8, 9 kwietnia, g. 10.00
pi Teatralny 4
- „Jadwiga ze Śląska"
- „Jadwiga ze Śląska"
„Jadwiga ze Śląska"
KINO „ODRA" zaproszą
W Oławie tel. 319-25
a* 3,4, 5 kwietnia
>- godz. 19.00 - SZAKAL, prod. USA, od lat 15
> godz. 21.30
- DEMONY WOJNY, polski, od lat 15
w Jelczu-Laskowicach
tel. 18 52-53
** 3,4, 5 kwietnia
►godz. 17.00 - SZAKAL,
prod. USA, od lat 15
>godz. 19.00 -ANAKONDA,
prod. USA, od lat 15
NOCNE DYŻURY APTEK
O�?AWA
o Od 1 do 5 kwietnia
O APTEKA "NADODRĄ"
ul. B. Chrobrego, tel. 37-555
O Od 6 do 12 kwietnia
O APTEKA "STAROBRZESKA "
ul. Brzeska, tel. 32-333
JELCZ-LASKOWICE
O w niedzielę 5 kwietnia w godz. 10.00-13.00
dyżur pełnić będzie
HAPTEKA „POD BI AL YM OR�?EM"
ul. Techników, tel. 318-15-51
Pamiętajmy o imieninach
2 kwietnia (czwartek)
- Franciszko, Władysława
3 kwietnia (piqtek)
- Ryszarda, Pankracego
4 kwietnia (sobota) - Izydora, Wacława
5 kwietnia (niedziela) - Ireny, Wincentego
6 kwietnia (poniedziałek)
- Celestyna, Wilhelma
7 kwietnia (Wtorek) - Donata, Rufina
8 kwietnia (środa) - Dionizego, Januarego
9 kwietnia (czwartek) - Mai, Dymitra
TELEFONY
TELEFONY ALARMOWE
•Pogotowie Ratunkowe - 999
•Straż Pożarna - 998
•Komenda Rejonowa Policji -997
•Pogotowie Gazowe - 992
TELEFONY SPECJALNE
•Biuro Numerów : 913
•Zamawianie rozmów
międzymiastowych - 900
■Zegarynka - 926
•Telefon zaufania - 988
TELEFONY O�?AWSKIE
•TAXI O�?AWA - RYNEK - 35-185
•Biuro badań telefonów - 322-60
Komanda Rejonowa
• Policji -320-41
•Szpital Rejonowy -321-28
•Straż Miejska - 324-99
■ Państwowa Straż
Pożarna - 340-45
•Pogotowie Energetyczne - 329-06
•Okręgowy Zakład
Gazownictwa - 323-61
•Całodobowa pomoc
drogowa -341-01
•Dom Pomocy Społecznej
' -391-03,322-06,301-10
■Dzienny Dom Pomocy
Społecznej -332-17
•Polski CZerwony Krzyż - 323-25
■Polski Komitet Pomocy
Społecznej - 324-36
•PKP Oława - 329-89
•PKS Oława -331-40
•LOT Wrocław - 343 90 32
lub 343 90 31
•Pomoc drogowa - 981 lub 954
TELEFONY ZAUFANIA
■Telefon zaufania - 22 17 17
•Anonimowych alkoholików i grup
rodzinnych (pon.- pt. 18.30-21.30)
- 21 84 03
•AIDS (10.00-20.00) - 21 80 39
URZ�?DY W O�?AWIE
•Urząd Miejski, sekretariat
- 32346, wewn. 302,303
•FAX -32491, w. 301
•Urząd Gminy - 33044
•Wójt - 32849
■Urząd Stanu Cywilnego - 338-58
■Urząd Rejonowy - 39433
•Rejonowy Urząd Pracy - 39652
•Urząd Skarbowy - 34025
lub 340-96
•ZUS - 394-87 lub 394-88
■Prokuratura Rejonowa - 340-11
Komornicy Sądu Rajonowago
■komornik rewiru I - 333-32
■komornik rewiru II -300-99
•Sąd Rejonowy, prezes - 324-44
URZ�?DY W JELCZU-LASKOWICACH
•Urząd Miasta i Gminy
sekretariat -3181137
FAX -3181511
•Urząd Stanu Cywilnego - 3181137
■Rejonowe Biuro Pracy -3181546
URZ�?DY W DOMANIOWIE
•Urząd Gminy -31182
•FAX - 33334
■Urząd Stanu Cywilnego - 31182
URZ�?DY W ŻÓRAWINIE
■Gminny Zespół Oświaty - 3165067
■Urząd Gminy -3165303
•sekretariat -3165157
•Urząd Stanu Cywilnego - 3 113202
INFORMACJE
• Niebieska Linia (dla ofiar przemocy w
rodzinie) połączenie bezpłatne
- 0 800 200 02
•Telefon zaufania dla dzieci 
wykorzystywanych sekusalnie przez dorosłych
- 72 04 55
■ Uczennicy i ucznia (pon. 17.00-19.00.
śr 19 00-21.00) -72 04 86
■ Dla kobiet ciężarnych (pon 17.00-
19.00, śr 19 00-21 00) -72 04 86
■ Poradnia naturalnej regulacji poczęć
i poradnia laktacyjna (pon 17.00-19 001
72 04 86
■ Młodzieżowy -988
poniedziałek 18 00-20.00
środa 19 00-21.00
czwartek 14.00-16.00
■ Porady psychologiczne dla 
młodocianych matek (środa 11.00-15 00)
-(022)635 86 20
■ Okręgowa Inspekcja Pracy (udziela
bezpłatnych porad prawnych 
dotyczących prawa pracy) (9 00-14 00) - 343 02 19
■PIH.Wiocław.ul. Ofiar Oświęcimskich
- 44 26 02
■ Federacja Konsumentów, Wrocław,
Kotlarska 41 (pon i czw 10-18,
wt. ipt. 10-161 -44-19-97
■ Wiadomości Oławskie
X«hii
JHS3
HOROSKOP
*•■ Baran (21.0.1 - 20.04.)
Już niedługo poznasz kogoś, kto Cię
^'_■ naprawdę zrozumie. Poczujesz się przy nim
bezpiecznie. Przed Tobą pomyślny okres.
Dobre notowania w pracy powinny zaowocować
awansem. Ale uważaj na zdrowie. Nie umawiaj się
pochopnie na randki.
*•■ Byk (21.04 - 21.05.) A�?*l
Nareszcie doczekasz się uznania śro- �?^,«ji
dowiska dla Twoich dotychczasowych po- ™».™
czynań. Doda Ci to skrzydeł i zaczniesz oddychać
wreszcie pełną piersią. Okaże się, że Twoje 
dotychczasowe przekonanie o niemożności wpływu na swój
los. są błędne. Twoja skrupulatność i dbanie o 
innych zaowocują.
*•■ Bliźnięta (22.05. - 21.06.)
fNie kombinuj za dużo, nie zbywaj ko-
\ goś, kto chce jasnej odpowiedzi, byle czym.
V Może to obrócić się przeciwko Tobie, czy
nie za ostro ostatnio żyjesz'.' Ciągły wir może
przynieść niechciane niespodzianki. Pomyśl o 
zdrowiu. Wyhamuj!
*•■ Rak (22.06. - 22.07.)
Czy to jest przyjaźń, czy to jest 
kochanie? - chciałoby się zapytać za 
Mickiewiczem obserwując Twoje zmagania z 
uczuciem. Nie da się utrzymywać tego, co od pewnego
czasu jest już tylko przyzwyczajeniem. Przynajmniej
lak myśli Twój partner. Nie myśl wyłącznie o 
sprawach zawodowych, jest jeszcze rodzina i przyjaciele.
*+■ Lew (2.1.07. - 22.08.)
Wszystko wskazuje na to, że wkróure
., zakochasz się do szaleństwa, w kimś, kto
pojawi sie im Twojej drodze zupełnie 
niespodziewanie. Na samotne Lwy 
nadchodzi koniec. Uczucie zawładnie Tobą niepodzielnie.
Postaraj sie jednak zachować choć odrobinę 
rozsądku.
*+ Panna (23.08. ■ 22.09.)
Nie opuszczają Cię dobry humor i 
samopoczucie. To potrwa jeszcze jakiś czas
Wykorzystaj to na naładowanie akumula-
torów, aby przeczekać gorszy okres, który
rozpocznie się niebawem. Otacza Cię sporo ludzi. Nie
wszyscy są godni Twojego zainteresowania. Uważaj
na fałszywych przyjaciół.
** Waga (23.09. - 23.10.)
Wraz Z wiosną ogarnia Cię przypływ
i cieplejszych uczuć. Twój partner też wydaje
się być „ożywiony". Co prawda, nie jest to
jeszcze uczucie gorącego lata, ale za-
wsze...Zastanów się, czy Wasz układ ma perspektywy.
Jeśli tak, może warto szczerze porozmawiać?
**• Skorpion (24.10. - 22. 11.)
To nieprawda, że zawsze musisz mieć rację. To
droga pełna zadrażnień i nieporozumień.
Czy nie łatwiej i lepiej pójść na kompromis i
posłuchać co sądzą inni? Przypomnij sobie
o łagodniejszej części natury Skorpiona.
*+Strzelec (23.11. ■ 22.12.)
Rozpoczyna się sezon łowiecki. Nie bę-
JBa^ dzie czasu, aby posiedzieć w domu. Twoja
^Sm gorąca natura wreszcie yuijdzie ujście. Sza-
^•^ lej więc, ale z umiarem. Bywa, że zabawa
kończy się niewesoło. Rozsądny myśliwy wyczekuje
na zwierzynę w ukryciu.
**> Koziorożec (22.12. ■ 20.01.)
Otrzymasz wkrótce kuszące propozycje. Będziesz
musiał podjąć decyzję. Albo sukces 
materialny, albo interesujące układy sercowe.
Rozważ to spokojnie. Wszystkiego nie 
ogarniesz. Najlepiej weź kilka dni wolnego.
*+ Wodnik (21.01. - 20.02.)
Gwiazdy mówią, że nadszedł czas, kie-
, dy możesz śmiało zaryzykować i podjąć
wreszcie decyzję naruszającą Twoją 
życiową stabilizację. Przecież nudzisz się w 
dotychczasowym układzie. Czekająca Cię wkrótce 
podróż może być początkiem zmian.
*•> Ryby (21.02. - 20.03.)
Co umiesz robić najlepiej? - Już wiesz?
Więc zajmij się tym właśnie. Wielkie 
pieniądze w pięć minut robi sie tylko w bajkach ii
tanich, amerykańskich filmach. Niech Cię
nie kuszą miraże szybkiego zarobku. Na świecie już
ciepło. Twoje wychłodzone ciało czekało na ten 
moment całą zimę.
Ar eta
# Wiadomości Oławskie
Na apel odpowiedzieli młodzi
ludzie ze szkół podstawowych
gminy Oława i „przylecieli" do
pałacu w Oleśnicy Małej na II
Gminne Poezjowanie dedykowane
w tym roku Adamowi 
Mickiewiczowi, mamy bowiem Rok 
Mickiewiczowski. A wydarzenie miało 
miejsce 26 marca w pięknym 
oleśnickim pałacu, dzięki, gościnności
Stefana Synowca, dyrektora
ZHiAR. „Wibrowały" słowa poezji,
dobrane przez młodych recytatorów
i nauczycieli - opiekunów... 
Pachniało poezją i wiosną
GMINNE POEZOOWANIE
Poezjowanie w pałacu
W „Poezjowaniu" wzięły udział szkoły z
Drzemlikowic, Gaci, Godzikowic, Jaczkowic,
Marcinkowic, Siedlec, Osieka i 01es'nicy.
Jurorzy, którym przewodniczyła Beata 
Pawłowicz - wizytator Oddziału Zamiejscowego
Kuratorium w Oławie, wysoko ocenili poziom
prezentacji i przyznali:
I miejsce - Piotrowi Romanowskiemu
z Oleśnicy Małej
II - Justynie Unickiej z Drzemlikowic
III - Katarzynie Drozd z Drzemlikowic
IV - Agacie Szczupał z Oleśnicy Małej
V - Małgorzacie Pliszczak z Godzikowic
W gminnym święcie poezji 
uczestniczyli: Jerzy Hawrysz - dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty, Stefan 
Synowiec - dyrektor Zakładu Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin w Oleśnicy 
Małej. Sponsorami imprezy byli: Centro-
złom PPZM Wrocław, Gminny 
Zespół Oświaty w Oławie, Jan 
Jabłoński i Grzegorz Włodarczyk - 
właściciele sklepów spożywczych w 
Oleśnicy Małej.
Dziękujemy uczestnikom,
gościom i sponsorom.
Do zobaczenia za rok.
Organizatorzy
- SP w Oleśnicy Małej
Wykorzystując znaczki pocztowe,
kartki, koperty oraz odbitki 
okolicznościowych datowników 
pocztowych, można stworzyć własny, \QS
oryginalny zbiór etnograficzny
Zbiory
etnograficznie
Trafiają tam czasem obiekty unikatowe, niedostępne
dla najbogatszych muzeów etnograficznych. Bywa, że
obiekty etnograficzne ukazane na zdjęciach, są z różnych
powodów niedostępne dla zwiedzających muzea. 
Filatelista, dzięki swoim zbiorom, ma dostęp do unikatów 
etnograficznych na co dzień.
Jednym z celów wystawiennictwa filatelistycznego jest
prezentacja wiedzy nieznanej szerszemu gronu zbieraczy
znaczków, przedstawianie ciekawych zjawisk dotyczących
kultury, historii, gospodarki, itp.
Zbiór, który ma być prezentowany na wystawie 
filatelistycznej, oprócz wielu wymagań formalnych (opracowanie
na kartach wystawienniczych, rozmieszczenie i opisanie 
walorów filatelistycznych, trafny dobór materiału 
filatelistycznego), spełnić musi również wymagania poznawcze. 
Oznacza to, że temat powinien być przedstawiony zgodnie z 
aktualnym stanem wiedzy, a zbiór powinien obejmować 
wszystkie aspekty.
Poczta Polska prezentowała na znaczkach, kartkach i
kasownikach pocztowych różne formy sztuki i 
zwyczajów ludowych.
W łowicki strój ludowy, W „kurek" wielkanocny
Znaczek
do
znaczka
Na znaczkach pocztowych możemy 
zobaczyć tańce ludowe, obrzędy, stroje. 
Natomiast kasowniki okolicznościowe 
upamiętniają imprezy i uroczystości odbywające się
w określonym czasie, np.:
„Dni �?owicza i Ziemi �?owickiej",
„Święto Pieśni i Tańca Ziemi
Śląskiej",„Dni Tarnogórskich
Gwarków"
Dni TARNOGÓRSKICH
GWARKÓW
5-S&018
Na temat choreografii istnieje bogaty
materiał pocztowy, z którego można 
opracować eksponat filatelistyczny.
Młodzi oławscy filateliści, 
przystępujący do opracowania zbioru 
tematycznego, mogą skorzystać z fachowej 
pomocy doświadczonych kolegów podczas
dyżurów w dziale dziecięcym oławskiej
biblioteki.
Michał Paszkiewicz
T kaszubska chata
■ - 1i r -* '
Tego nie zobaczysz
w telewizji!
Przygotowane specjalnie na
imprezy z publicznością -
„Spotkanie z balladą"
w oławskim amfiteatrze.
1 maja o 16.00 zobaczymy
krakowskich artystów w nowym
programie „W Kopydłowie wielkie
zmiany".
Bilet na to dwugodzinne, pełne
humoru przedstawienie kosztuje
jedynie 10 zł.
Patronat honorowy nad imprezą
objął burmistrz Oławy. Patronat
medialny sprawują „7 dni WO" i
Osiedlowa Telewizja Kablowa
Pamiętaj!
W telewizji tego nie było
i nie będzie!
„DOKTOR CHOCH
P0lECA"^P*\^r
▲ Andrzej Rutkowski
D RisOłłO Z WarzyW - ( pnepis Jadwigi Ozgi)
Składniki: 25 dig ryżu (najlepiej w saszetkach), 
opakowanie mrożonej mieszanki warzywnej, pół strąka 
papryki średniej wielkości, kilka łyżek kukurydzy 
konserwowej, cebula, 40-50 dag kiełbasy parówkowej lub
rożnowej (może być również konserwa wieprzowa z 
puszki), 4-5 łyżek sosu sojowego, olej
Przygotowanie: Ryż włożyó do otolonego wrzątku i
ugotować. Osobno, W małej ilofci wody, ugotować 
mrożona mieszankę warzywna. Cebule drobno posiekać, 
podsmażyć ni rozgrzanym oleju. Kiełbasę pokroić w 
słupki, podsmażyć. Paprykę pokroić w kostkę. Wszystkie
składniki wymieszać, dodać sos sojowy. Dusić pod 
przykryciem 10 minut.
© Grzanki - (przepis Stanisławy Święcickiej)
Skłedniki: 3 kromki białej bułki, 3 jajka, 3
plastry żółtego sera, oregano, sól, pieprz, tłuszcz
do smażenia
Przygotowanie: Z kromek bułki wydrążyć trochę
miąższu, na patelni rozgrzać masło, ułożyć kromki 
bułki i do każdego wydrążonego otworu wbić po jednym
jajku. Posypać sola, pieprzem i oregano.
Gdy jajka od spodu sie zetną, odwrócić kromki na
druga stronę i na każdej położyć po plasterku sera. Po
dwóch minutach grzanki nadają sie do jedzenia.
<3> Jabłecznik na biszkopcie
- (przepis Zofii Barwinskiej)
Składniki: Ciasto • 4 jajka, 3/4 szklanki cukru,
łyżeczka proszku do pieczenia; Masa - 3 średniej 
wielkości słoiki jabłak podsmażonych z eukrtm, 3-4 łyżki
żelatyny, pół szklanki wody, 2 torebki bittj śmietany W
proszku, 3 łyżeczki żelatyny, 2 szklanki milka
Przygotowanie: Cinto • Białka ubió na sztywni)
piana, dodać cukier i za chwili żółtka ciągle ubijając
do chwili, iż cukiir lit rozpuści. Wymieszać potim z
mąka i proszkiim do pieczenia. Piic około 20-30
minut W rozgrzanym piekarniku.
Masa - W połowił szklanki wody rozpuścić żelatynę
i po 10-15 minutach wymieszać z masa jabłkowa, 
wyłożyć ni powierzchnie placki.
Następnie ubić śmietanę i połączyć z uprzednio
przygotowana żelatyna. Wyłożyć na wierzch placka.
Smacznego!
PARAPETY • ŻALUZJE • ROLETY
najtaniej
producenta
MONTAŻ*DEMONTAŻ*RABAT 35%
Sulimow,ul. Kochanowskiego 42 a
łel. 071/311-43-95 do 6
Wrocław, ul. Kołłątaja 31
łel. 071/44-75-86
TARTAK
Oława, ul. W.Sikorskiego 10
tel. 711 33-111, fax 711 32-405
OFERUJE:
więźbę dachową według zamówienia
larcicę
podłogę sosnową
boazerię /sosna, świerk/ o grubości L5mm
elementy ogrodzeń /sztachet]
regały piwniczne
piaskownice dziecięce przykrywane K>ciipyJM£-
impregnację drewna /ifMY |(DNK**KP'>I
C6NY
FARBY, LAKIERY, KLEJE
Oława, plac Zamkowy 23a, ^^M
. tel. 34-123 ^^�?^
♦»
\ ^\^ Zapraszamy
■\^ klienfów indywidualnych
i zakłady lakiernicze
Komputerowa
mieszalnia lakierów
mAG4i£
O�?AWA, Rynek 24
(obok PKO)
tax serwis tel. (071) 1-35-759
KUSY FISKALNE ELZAB Wn
KOMPUTERY
Współpracujemy z CTBI sp. z o.o. ^^j
wykonawcą instalacji fiskalnych
w D.T. "Astra" i D.T. "Centrum" Wrocław
OCZOWWE |
[Oława, ul. Młyńska 3, tel. 0711/ 35-086
HHDEX
PRZEDSI�?BIORSTWO
HANDLOWE
Oława, ul. Lipowa 28, tel. 35-318, 35-319
HURTOWNIK POLCCfl
DUŻY WYBÓR
na
SUKIENEK,
GARNITURÓW
KOSZUL, BIELIZNY
ORAZ OBUWIA
lujemy
itow zlecenia
i^elndenek komunijnych
Zapewniamy największy wybór towaru
najniższe ceny, miłą obsługę
ZAPRASZAMY ODBIORCÓW
HURTOWYCH I DETALICZNYCH
poniedziałek - piqtek w godz. 10.00 - 18.00
sobota w godz. 10.00 - 14.00
"MD!!
spółka z o.o.
HURT
DETAL
Sklep czynny: .
w godz. 8.00 • 18.00, w soboty: 8.00 • 14.00
"WiD" zaprasza do nowej filii oławskiego sklepu "Artur i Daniel"
w Jelczu - Laskowicach przy ul. Liliowej 2
tel. 071/318-21-00
Oława, ul. Chrobrego 30a,tel./fax 39-094
Oława, ul. Chrobrego 18, (DAWNY "NASIENNY"), tel. 355-37
^ - art. elektroinstalacyjne
* przewody, źródła światła, przełączniki
^ - art. metalowe
* zamki, okucia budowlane, łączniki do drewna
* elektrody, tarcze do cięcia metalu, kołki rozporowe
^ - armatura sanitarna i hydraulika
* kształtki, baterie, wanny, brodziki RATY-CLA
^ - art. ogólnobudowlane
* farby, lakiery, kleje, zaprawy tynkarskie
PRZY WI�?KSZYCH ZAKUPACH TOWAR DOWOZIMY GRATIS!
OŚRODEK KSZTA�?CENIA
ZAWODOWEGO
Oława. ul. 1 Maja 44, tel. 325-99
KURSY DOSKONALĄCE
AKTUALNY NABÓR
1. Spawanie CO2
2. Kasy fiskalne 3, Wózki widłowe
4„ Pedagogiczny - instruktor praktycznej
nauki zawodu dla kierowników i właścicieli
sklepów - środa, piqtek godz. 16.00
Najnowocześniejsza pracownia
komputerowa oferuje:
Podstawy obsługi komputera Windows '95
Księgowość, rachunkowość,
kosztorysowanie np. robót budowlanych
z zastosowaniem komputera
AUTG DWANA STACJA < BS�?UGI
sprzedaż opon, dętek, felg - RATY
Oława, ul. Kilińskiego 9a
tel. (071) 138-666
tel kom. 0602-633-493
- doskonuł.i przyczepność
na suchych i mokrych
nawierzchniach
- polecana na autostradach
I drogach międzymiastowych
- niski poziom hałasu
Kormora
\M
HURTOWNIA FARB I LAKIERÓW
Oława, ul. 3 Maja 20/22, tel./fax 071/1 300-66, 071/1 395-73
Jelcz-laskowice, ul. Wrocławska 45, tel./fax 071/318-80-85
czynne od pon. do pt. w godz. 8-16, sob. 8-12 /0^
MIESZALNIA V
FARB
EMULSYJNYCH
I OGÓLNEGO
STOSOWANIA
*ART. BUDOWLANE*
O
w
I
A
- grzejniki:
PURMO, STELRAD, COSMOCOMPACT
- kotły gazowe:
BUDERUS, VAILLANT, SAUNIER DUVAL,
NECTRA
- rury i kształtki miedziane - najniższa cena
w Oławie
- świadczenie usług w zakresie
instalacji co. i sanitarnych
- modernizacja i budowa kotłowni olejowych
i gazowych
tel. 0-601710778
Oława, ul. Baczyńskiego 52
obok szpitala
fótMMM
BUDERUS VAIL"raNSIi
TRANSPORT GRATIS - KONKURENCYJNE CENY - RABATY DLA INSTALATORÓW - 10%™
7d
ni
LIGA HALOWA raz jeszcze
W połołowie marca zakończyły się rogrywki ligi halowej piłki 
nożnej w sezonie 1997/98. Z nastaniem wiosny rozpoczęły się nowe 
piłkarskie emocje na boiskach. Naturalną koleją rzeczy, halowe 
atrakcje odejdą w niepamięć, aż do grudnia, kiedy znów dopadną nas 
mrozy i wczesne wieczory. Do łask wróci wtedy poczciwa hala, w której
- miejmy nadzieję - spotkamy się ponownie.
Po ogłoszeniu ostatecznych wy- kich przepraw, jakie chłopcy prze-
ników ligi, zanim znikną, świeże
wrażenia, warto jeszcze w paru 
słowach powiedzieć o tych, którzy
przez 3 zimowe miesiące 
rozgrzewali kibiców z Oławy i okolic. 
Mowa oczywiście o zawodnikach 
tworzących 14 drużyn, często znacznie
różniących sio zarówno poziomem
umiejętności oraz doświadczeniem,
jak i wiekiem. Te różnice wynikaj;)
Z założenia, które przyświecało 
powstaniu ligi - jest ona adresowana
przede wszystkim do tych, którzy
nie mają okazji sprawdzić się w 
regularnych rozgrywkach, czy też
zwyczajnie pograć dla zdrowia i
przyjemności. Nie ma więc żadnej
selekcji, a ograniczenia (limity 
zawodników z III ligi i wyższych) 
mają na celu uczynienie ligi bardziej
popularną. Tak więc, poza 
drużynami „zawodowymi", poza kobietami
i najmłodszymi (poniżej szkól 
średnich), grać może każdy chętny,
któremu dopisuje zdrowie - 
decyduje tylko kolejność zapisów, gdyż
chętnych jest co roku więcej niż
liczba miejsc, określona 
możliwościami organizacyjnymi.
Wspomniane różnice między
drużynami są widoczne w tej lidze
od początku jej istnienia. W tym 
sezonie wszystkie miały jedną cechę
wspólną - waleczność do końca.
Otóż żaden z 91 meczów nie został
oddany walkowerem (!), każdy był
zacięty od pierwszego do ostatniego
gwizdka, nic więc dziwnego, że 
trybuny co tydzień całkowicie 
zapełniali równie niezawodni kibice.
Na szczególne uznanie zasłużył
jedyny prawdziwie amatorski,
wręcz „podwórkowy", team 
chłopców z OEP „Odra-Sobieski",
który już. od pierwszej kolejki w 
powszechnej opinii został spisany na
straty, a jednak do końca nic 
odpuścił ani jednego meczu. Mimo cięż-
żywali w niemal każdym spotkaniu
(końcowy bilans bramek 14 : 85),
zawsze grali z widocznym 
zaangażowaniem i przyjemnością, dostar-
czając
przy tym
sporo
emocji 
publiczności
reagującej
brawami.
Z 
kolei bezape-
lacyjnie
 
najlepszemu 
zespołowi ligi -
„Stalow-
com" - 
należy się
uznanie za
elegancki styl, w jakim wywalczył I
miejsce. „Stalowcy" zwyciężyli,
opierając swą grę raczej na technice
i współpracy, niż na żywiołowości i
konfliktowości. Efekty sq 
imponujące: 12 wygranych i tylko 1 
przegrana z drużyną „Topór Paździor-
no".
Cieszy też fakt, że publiczność
przychodząca do hali udowodniła,
że nic cierpi na popularny ostatnio
syndrom „pseudokibiców". 
Nieliczne wyjątki szczęśliwie nie zdołały
zepsuć sportowego charakteru 
imprezy. Na trybunach widać coraz
więcej kobiet, dziewcząt i dzieci.
Może, kiedy przestaną się bać,
wróci tradycja rodzinnych 
wypadów na mecze?
Wyrażając uznanie oraz 
dziękując wszystkim uczestnikom i 
obserwatorom rozgrywek, których 
zainteresowanie stanowi podstawę 
istnienia ligi, nie sposób pominąć 
sędziów. Bez nich, jak orkiestra bez
dyrygenta, liga nie mogłaby 
funkcjonować. Oławskie Centrum 
Kultury Fizycznej - organiza- 
^fetor imprezy - serdecznie dziękuje /a
niezawodność i dyspozycyjność 
panom: Bogusławowi Polanowskic-
mu - stałemu sędziemu oraz 
Zbigniewowi Isclowi i Władysławowi
Woźniakowi - sędziom 
„awaryjnym".
Skoro pojawiły się nazwiska,
warto przedstawić składy trzech
czołowych drużyn.
Siłę zwycięskich „Stalowców"
stanowili (na fotografii od lewej):
Krzysztof Nabiaiczyk, Wojciech
Ślusarski. Wojciech Kucharski,
Jarosław Sady, �?ukasz 
Boratyński, Andrzej Gałwiaczck, Szymon
Standio oraz Wojciech Bochniarz.
którego brakuje na zdjęciu.
W „Toporze Pa/dziorno" 
grali: Jacek Hajducki, Sławomir 
Hajducki, Grzegorz Kopcrtowski,
Adrian Mędak, Artur Pohorilo,
Marcin Salwach, Paweł Szachnie-
wicz, Jerzy Watral, Piotr Zabór i
Lucjan Zieliński, który został 
najlepszym strzelcem ligi.
Trzecią ekipę ligi - "Sokół"
Marcinkowice - tworzyli: Artur
Bąk, Jacek Herman, Rafał 
Kozina, Marcin Koziura, Jacek �?ą-
giewczyk, Marcin Mazur, 
Grzegorz Rogowski, Sławomir 
Smoleń, Andrzej Sokół, Artur 
Woźniak i Mirosław Zygadło.
Po przyszłego sezonu!
Jacek Słupski
Przed kilkoma dniami Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju,
przy współpracy z Oławskim Centrum Kultury Fizycznej, 
wznowił szkolną ligę strzelecką
Piękne strzelanie
Tomka Pięknego
Zawody odbywają się na 
strzelnicy w pawilonie na kąpielisku
OCKF przy ul. 1 Maja w Oławie.
Poszczególne szkoły 
reprezentowane są przez czteroosobowe drużyny.
Każdy zawodnik strzela z długiej
broni pneumatycznej, w pozycji 
stojącej, bez podpórki, do tarczy 
oddalonej o 10 metrów. Najpierw 
wykonuje trzy strzały próbne, a następnie
pięć ocenianych. Punkty uzyskane
na tarczach są podstawą klasyfikacji
poszczególnych zawodników.
Pierwsza tura zawodów, spośród
sześciu zaplanowanych na pierwsze
półrocze 1998 roku, odbyła się 17 i
18 marca.
W gronie uczniów szkół 
podstawowych najlepiej strzelała 
Katarzyna Dębogórska (SP 9), która 
uzyskała 45 punktów. Kasia 
wyprzedziła Tomasza Janczewskiego (SP 1) i
Marcina Kosowiekicgo (SP 9) -
obaj wystrzelali po 44 punkty. 
Drużynowo, z dorobkiem 150 punktów,
triumfowała Szkoła Podstawowa nr
9 w Oławie, wyprzedzając SP nr 1
(121 pkt)iSPnr4(118pkt).
Spośród uczniów szkól 
ponadpodstawowych zdecydowanie 
najlepiej strzelał Tomasz Piękny 
(Zasadnicza Szkoła Zawodowa), który
uzyskał 52 punkty; wyprzedzając 
Jakuba Tymburskiego (Technikum
Mechaniczne) - 49 pkt. oraz. 
Adriana Rajchela (TM), �?ukasza Ro-
stalskicgo (Liceum Handlowe - ZSZ
nr 2) i Dariusza Siekierkę 
(Technikum Ochrony .Środowiska ZSZ nr 2)
- cała trójka wystrzelała po 48 
punktów.
Technikum Mechaniczne przy
Zespole Szkół Zawodowych (z ul.
ks. Kutrowskiego w Oławie), 
zdobywając łącznie 176 punktów, 
zwyciężyło w klasyfikacji drużynowej, 
wyprzedzając Zasadniczą Szkołę 
Zawodową I ZSZ (166 pkt.) oraz
Technikum Ochrony Środowiska z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
Kolejna tura rywalizacji szkolnej
ligi strzeleckiej (SLS) odbędzie się w
piątek 3 kwietnia - początek o 
godzinie 13.00.
Od godziny 13.00 w każdą środę
i każdy czwartek, na strzelnicy w 
pawilonie OCKF przy ul. 1 Maja 
odbywają się treningi, na które 
organizatorzy zapraszają wszyslkieh 
startujących w SLS.
(kt-js-cc)
15 marca ruszyły rozgrywki w klasie okręgowej juniorów.
Na inaugurację rundy rewanżowej juniorzy "Czarnych" Jelcz-La-
skowice podejmowali na własnym stadionie "Widawę" 
Bierutów. Podopieczni trenera Adama Cieleka nie zawiedli swoich
kibiców i pewnie wygrali 4:1 (1:0).
Dobra forma "Bosmana"
Bramki dla zwycięzców 
zdobyli Andrzej Salomon -2, 
Dariusz Pachudzki i Witold 
Borucki - po 1. Natomiast juniorzy
"Energetyka" Siechnice spotkali
się we Wrocławiu z tamtejszym
"Inkopaxem-Polonią" i po bardzo
zaciętym meczu zremisowali 3:3,
przegrywając do przerwy 2:3.
Bramki dla sicchniczan zdobyli:
Sebastian Tylka - 2 i Daniel Fi-
trzyk.
A oto pozostałe wyniki tej 
kolejki: "Pogoń" - "Parasol" 1:0,
"Lotnik" - "Ślęza" 4:0, "Pekaes"
- "Barycz" 2:2, KP Brzeg Dolny -
Wratislavia 3:1. Mecz "Polar" -
"Strzelinianka" został przełożony,
a "Moto-Jelcz" Oława pauzował.
*
22 marca olawianie 
podejmowali "Polar" Wrocław. Po 
ciekawym meczu podopieczni trenera
Zdzisława Nabialczyka wygrali
4:1 (2:1). Bramki dla "Moto-Jcl-
cza" zdobyli: Sławomir Hajducki
■ 31 �?ukasz Burzyński-1. 
Winnym meczu "Energetyk" przegrał
ze "Strzelinianka" 0:5 (0:2). 
Spotkanie rozgrywano na biocie i 
śniegu, co z pewnością miało wpływ
na grę obu zespołów, a wynik tego
meczu wcale nie odzwierciedla 
sytuacji na boisku. Natomiast 
juniorzy "Czarnych" spotkali się we
Wrocławiu z miejscową "Ślęzą" i
wygrali 1:0, a "złotego" gola 
uzyska! Witold Borucki.
W pozostałych meczacli padły
następujące wyniki: "Barycz" -
KP Brzeg Dolny 4:4, "Pekaes" -
"Inkopax" 1:3 , "Wratislavia" -
"Lotnik" 0:3 , "Widawa" - 
"Pogoń" 0:2. Pauzował "Parasol"
Wrocław.
*
28 marca rozegrana została III
kolejka. W najciekawszym meczu
"Energetyk" Siechnice uległ "Mo-
to-Jelczowi" 0:4 (0:3). Dwie 
bramki zdobył Sławomir Hajducki, a
po jednym celnym trafieniu mieli
Andrzej Gancarczyk i Michał 
Sikorski. W Jclczu-Laskowicach
miejscowy zespól "Czarnych"
podejmował drugi zespół "Wrati-
slavii" Wrocław. Gospodarze 
wygrali 2:1, po bramkach Marka
Bartoszewicza i Krzysztofa
Strzemedłowskiego.
W pozostałych meczach 
uzyskano następujące rezultaty: 
"Polar" - "Parasol" 0:1, "Pogoń" -
"Ślęza 1:0", "Lotnik" - "Barycz"
1:3, Brzeg Dolny - "Pekaes" 6:1 .
Pauzowała "Widawa".
Tabela:
1. Moto-Jelcz Ol. 16 44 37:8
2. Lotnik Wr.
3. Pogoń Olesn.
4. Parasol II Wr.
5. Czarni J-L
6. KP Brzeg D.
7. Polar Wr.
8. Strzelinianka
9. Ślęza Wr.
1 O.Barycz Milicz
1 l.Inkopax-Wr.
17 40 35:14
17 41 31:9
16 4042:15
16 3138:25
17 30 38:24
16 28 30:24
15 24 34:18
17 23 31:32
17 18 28:54
16 17 21:36
12.Energetyk S-ce 17 15 25:36
13.WidawaB.
14.Wratislavia II
15.Pekacs Wołów
16 15 20:29
16 15 20:40
17 11 20:42
Dado
Oława wciąż najlepsza
Na przełomie lutego i marca
na terenie województwa 
wrocławskiego rozgrywana była kolejna
edycja Wojewódzkiej Spartakiady
Młodzieży w piłce siatkowej szkół
średnich w kategorii chłopców.
Przed dwoma laty mistrzem 
został oławski "ogólniak". Pr/ed 
rokiem natomiast tytuł mistrzowski
zdobyła reprezentacja Zespołu Szkół
Zawodowych im. Tadeusza 
Kościuszki w Oławie, a na czwartej pozycji
uplasowali się oławscy licealiści. W
tegorocznych rozgrywkach 
wystartowała rekordowa liczba szkól, 
łącznie 37 reprezentacji.
Do ścisłego finału awansowały
cztery zespoły, wśród których dość
niespodziewanie nie było ani jednej
szkoły z Wrocławia. W finale 
wystąpili: Zespół Szkół Leśnych 
Milicz, LO Milicz, ZSZ Oława i LO
im. Jana III Sobieskiego w Oławie.
16 marca, w meczu rozegranym
awansem, spotkały się dwie 
oławskie szkoły średnie. "Zawodówka"
wygrała 2:0(11, 6).
17 marca, w Miliczu, rozegrano
pozostałe mecze. Oławski ZSZ, 
trenowany przez Stanisława Pławskie-
go, pokonał dwie drużyny z Milicza
• LO 2:1 i ZSL 2:1. Natomiast 
podopieczni trenera Jarosława Gęba-
rzewskiego (LO Oława), wygrali z
ZSL 2:1 i przegrali z LO Milicz 0:2,
a w derbach Milicza LO pokonało
ZSL 2:0.
A oto jak wygląda tabela 
końcowa:
1. ZSZ Oława 6 6:2
2. LO Milicz 5 5:3
3. ZS I .eśnych Milicz 4 3:4
4. LO Oława 4 2:5
DaDo
CYKLO-ROMMTB
Oława, ul. 11 listopada 27b
tel. 0-602 772 517
OFERUJE ROWERY,
NA KTÓRYCH
JEŹDZI KADRA NARODOWA
KOLARZY GÓRSKICH
I SZOSOWYCH
POLECAMY:
* ROWERY MTB, ATB
TRENINGOWE I MIEJSKIE
* CZ�?ŚCI ZAMIENNE
* FACHOWĄ OBS�?UG�?
' PROFESJONALNY SERWIS
• Wiadomości Oławskie
UWAGA od 1 kwietnia '98 r. zmiana cen reklam 1 moduł cz-b na środkowych str. 40,00 zl + \ A i , kolorowy na środkowych stronach 45,00 + VAT, I strona 120,00 +VAT, ostatnia strona 85,00 + VAT
P.W. "FAN-FAN",FIRMA RELESA, Oława, pi. MM Kolbe 3, tel./fax 0-711/324-87
SNTEKTEL
NOKIA 450 - 294 zł + VAT
NOKIA 550 - 794 zł + VAT
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
^Majwiększy
jmżasięg w Polsce
BENEFON DELTA - 220 zł + VAT
BENEFON SIGMA - 544 zł + VAT
ER0MOCJA'
-i2łu ' . .'..ii- '- " i
'j&ziiiwirM.
MINKOWICE O�?.UL. KOŚCIUSZKI 37A
TEL. (071) 318-63-88
Tt*-fct^ MT/-CLA
OPUSTY DLA POWODZIAN
EMERYTÓW I RENCISTÓW
I WP�?ATA 5 % WARTOŚCI
ID
OKNA
DRZWI
ROLETY PCV
PRODUKCJA ' MONTAŻ
5 LAT GWARANCJI
POMIAR I TRANSPORT GRATIS
W SYSTEMACH:
Kkbe
PANORAMA
CENY KONKURENCYJNE
Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 39
tel./fax 0-71/318-41-43, tel.0-71/ 318-41-44
SALON P�?YTEK CERAMICZNYCH
dom
oferujemy również:
- sufity podwieszone
korek ścienny i podłogowy
- boazerię drewnictnqr panelowq, PCV
- kleje, fugi, silikony
- armaturę sanitarne) - wanny
URZ�?DOWSKI
•M
OKNA
ANDRZEJ TWARDOWSKI
55-200 Oława, ul. Kutrowskiego 1 a
tal. 071/13-24-22 tel/fax 071/13-55-54
P.H "JUTA"
OFERUJEMY
NOWE CZ�?ŚCI ZAMIENNE
DO SAMOCHODÓW
NIEMIECKICH
RABATY DLA
WARSZTATÓW I TAKSÓWKARZY
Oława, ul. Broniewskiego 27 b
tel. 34-779
ZAPRASZAMY od 9.00 do 18.00
Wfa ph u "KONEKTA"
■ ^%fl Oława. ul. Opolska 9,biurowiec obok CPN telJtax (0-71) 1/35-320
wbw \» a/m mośm wmmat
■ PI
I OK
I OK
I STF
IŻ
CENY
PRODUCENTÓW
OKNA DREWNIANE
OKNA PCV
STROPY
RYNNY PCV
POKRYCIA DACHOWE:
- SZWEDZKA BLACHA
DACHÓWKOWA
- GONTY PAPOWE
- DACHÓWKA:
UNIBET
IBF
BRAAS
II
E S
ś
a*. WANNY
Trójkątne
WANNY Z
Oława, ul.Opolska 7
tal. 32-860
PRODUKCJA I SPRZEDA
[3011
Zapraszamy do salonu firmowego ( 250 m2)
Ofąia
sosnowe Urzędowski
mahoniowe
pvc
dachowe
werandy
*
Panele
boazeryjne
podłogowe
deski podłogowe
listwy przypodłogowe
fff
KBT
ff
Sp. z o.o
O�?AWA
ul. Ofiar Katynia 2
tel. 0-711-33697
^(Drzzui
- 250 modeli w ofercie
- sosna, dąb, buk,
mahoń, mdf, pvc
- antywłamaniowe Gerda
- bramy garażowe "Hórmann
TRANSPORT GRATIS DO 30 KM
^Ogrodzenia
- drewniane
- siatkowe
- segmentowe
- bramy ogrodzeniowe
Zapraszamy na targi budowlane TARBUD '90
we Wrocławiu - Hala ludowa (pawilon nr 8, stoisko nr 5)
WULKANIZACJA
I MECHANIKA
firma
"WERONIKA"
Oława, ul.Żołnierzy AK
(warsztaty szkolne)
Zakład czynny w godzinach:
8-18, sobota 8-14
ofeme
* oleje i smary samochodowe
SHELL
- wymiana bezpłatnie
* oleje i smary innych firm
* kosmetyki samochodowe
SHELL
* wymiana filtrów:
oleju i powietrza
* ekspresowe drobne naprawy
mechaniczne
* sprzedaż i wymiana
ogumienia .
* usługi wulkanizacyjne
Ta
ni
"Polar" schłodził "Moto-Jelcz"
0:1 - Tryba (7 min.), 0:2 -
Tryba (22 min.), 0:3 - Szewczyk
(52 min.), 1:3 - Gortowski (87
min.)
Oława, Widzów ok. 400. 
Sędziował Roman Adach - przy 
pomocy asystentów liniowych: 
Jacka Betta i Józefa Jeremicza
(OKS Zielona Góra).
"Moto-Jelcz": Skrocki, Koper-
towski, Bęś, T.Watral (od 66 min.
Pikaus), Szwarc, Flejterski,
M.Pluciński, Grabowski, 
Wysocki (od 46 min. Standio), 
Józefowicz (od 46 min. Majew-
ski), Gortowski.
"Polar": Gniewek, 
Zalewski (od 71 min. Na-
kielski), R.Lis, Szewczyk,
Ogórek, Tomziński (od
79 min. Ignasiak), P.Lis,
Sztylka, Ozimina, Tryba
(od 85 min. 
Kołodziejczyk), Kruszelnicki (od
81 min. Binda).
W kolejnym 
wiosennym spotkaniu o trzecioli-
gowe punkty piłkarze
"Moto-Jclcza" Oława 
gościli wicelidera tabeli -
wrocławski "Polar". 
Jesienią oba zespoły stoczyły
zacięty, wyrównany pojedynek, w
którym dość szczęśliwe 
zwycięstwo (3:2) odnieśli wrocławianie.
Zawdzięczali je wówczas w dużym
stopniu mało obiektywnie 
sędziującemu zielonogórskiemu 
arbitrowi - Jackowi Kapturowi.
W dwóch pierwszych meczach
rundy rewanżowej olawianie 
odnieśli dwa zwycięstwa, natomiast
"Polar" przegrał aż 2:6 w 
Głogowie i z trudem (1:0) pokonał u 
siebie "Rawie" Rawicz. Oławscy 
kibice mieli więc uzasadnione 
podstawy do tego, aby w pojedynku z
kandydatem do drugoligowego
awansu liczyć na dobrą postawę
swoich ulubieńców.
Niestety, ich nadzieje zostały
szybko ostudzone. Jedna z
pierwszych akcji piłkarzy "Pola-
•o Piłkę wybija Rafał Lis ("Polar"), który
jeszcze rok temu stanowił podporę defensywy
"Moto-Jekza" fot. (kat)
ru" od razu przyniosła im 
powodzenie. Szalejący na lewym
skrzydle Rafał Ozimina łatwo
ograł kilku oławskich obrońców i
zacentrował na środek pola 
karnego, gdzie na piłkę czyhał Jacek
Tryba. Kapitan "Polaru" popisał
się efektownym "szczupakiem" i
głową skierował piłkę do 
bramki.
Po upływie 15 minut olawianie
nieco się ożywili. Najpierw zza 
linii pola karnego groźnie, lecz 
minimalnie niecelnie, strzelał Marek
Grabowski, a kilka chwil później
prawym skrzydłem zaatakował
Marcin Józefowicz i po minięciu
obrońców znalazł się w sytuacji
sam na sam z bramkarzem. Młody
napastnik chyba bal się strzelać z
dość ostrego kąta i zapewne 
dlatego zagrał do dobrze
ustawionego na 
drugim skrzydle Tomasza
Watrala. Rutynowany
obrońca miał przed
sobą pustą bramkę,
ale nie był pewien
swojej prawej nogi -
długo składał się do
strzału, aż wrócili 
defensorzy "Polaru" i
zdołali go 
zablokować. Nastąpił szybki
kontratak wrocławian,
po którym w sytuacji
sam na sam z 
oławskim bramkarzem
znalazł się Mariusz
Tomziński i bardzo silnie strzelił z
bliskiej odległości. Jacek Skrocki
jeszcze tym razem nie dał się 
pokonać i sparował piłkę na rzut
rożny. Jego wykonawcą był 
Tomziński, który idealnie dośrodko-
wal na głowę Jacka Tryby. Piłka
Trzeci wiosenny mecz i trzecia z rzędu porażka "Wedanu". Powoli sytuacja żórawińskiego
klubu w trzecioligowej tabeli robi się coraz mniej ciekawa...
"Polonia" Świdnica - "Wedan" Żórawina 2:1 (1:1)
Pechowiec Głowik
0:1 - Skrabka (18 min.), 1:1 -
J.Filipczak (35 min.), 2:1 - Stypuła
(53 min.)
Świdnica. Widzów ok. 400. 
Sędziował Jan Suchecki z Zielonej
' Góry, który za grę faul ukarał 
żółtymi kartkami Chruścińskiego,
Szczerbę, Tomasia i Wolniewicza.
"Polonia": Fornalski, 
Michalski, Wolniewicz, Iwan (od 83 min.
Goździejewski), Stypuła, Dychus
(od 89 min. Krupczak), Fojna,
A.Tragarz, Pawłowski, 
J.Filipczak, Stachyra (od 46 min.
M.Górecki).
"Wedan": Zdrojewski, 
Witkowski (od 46 min. Szczerba), Woźny,
Tomaś , Chruściński, Bochniarz,
Skrabka, Girul (od 65 min. 
Roman), Krzykowski (od 65 min.
Rutkowski), Sikorski (od 30 min.
Adamów), Glowik.
Żórawinianie rozpoczęli ten mecz
z dużą wolą zwycięstwa, a zachętą do
tego była nie najlepsza, jak dotąd, 
forma rywali. Początek meczu ztlawał się
potwierdzać optymistyczne prognozy.
Od pierwszego gwizdka sędziego 
piłkarze "Wedanu" zdecydowanie 
zaatakowali, uzyskując dużą przewagę w
polu.
W 18 minucie, będący w tym
dniu w dobrej dyspozycji Tomasz
Skrabka ograł kilku obrońców
"Polonii" i strzałem z bliskiej 
odległości pokonał Tomasza 
Fornalskiego. Goście mogli prowadzić już
wcześniej, ale idealnych sytuacji do
strzelenia goli nie wykorzystali 
kolejno: Sikorski, Krzykowski i Glowik.
Najlepszą zmarnowano w 17 
minucie, kiedy to po dośrodkowaniu z 
prawego skrzydła. Fornalski minął się /
piłką, a Artur Glowik strzelając 
głową z 10 metrów nie trafi) do pustej
bramki.
Po zdobyciu prowadzenia
żórawinianie nieco spasowali i 
inicjatywę przejęli gospodarze. 
Efektem ich naporu był wyrównujący
gol, którego kąśliwym strzałem z
rzutu wolnego zdobył Jacek 
Filipczak - piłka przeleciała ponad 
murem obrońców "Wedanu", odbiła
się od słupka i wpadła do bramki
obok rozpaczliwie 
interweniującego Zdrojewskiego.
Początek drugiej części meczu
znów należał do "Wedanu". W 46
minucie podobny błąd jak przed
przerwą popełnił Fornalski, mijając
się z dośrodkowaniem. Piłka znów
trafiła do Artura Głowika, ale ten i
tym razem miał pecha - spudłował z
bliskiej odległości, mimo że teraz
strzela! nogą. Minutę później silnym
uderzeniem z dalszej odległości 
popisał się Dariusz Girul,
ale piłka wylądowała ni 
poprzeczce.
Kilka chwil później 
rozstrzygnęły się losy meczu. Szybką akcję
"Polonii" zakończył celnym 
strzałem głową Piotr Stypuła. Nie bez
winy był tu golkiper "Wedanu",
który trochę za daleko wyszedł z
bramki i został przelobowany.
Gospodarze poszli za ciosem i w
75 minucie mogli zdobyć trzeciego
gola. Zaledwie z 5 metrów strzelał
Stypuła, ale Zdrojewski zdołał 
sparować piłkę na tyle skutecznie, że ta,
wirując wokół własnej osi, 
zatrzymała się przed linią bramkową.
W końcówce trener Sławomir
Haraf postawił wszystko na jedną
kartę, wymieniając równocześnie
trzech piłkarzy. Niestety, mimo 
dobrej gry w polu, żórawinianie 
zawodzili w sytuacjach strzeleckich. W
78 minucie Arkadiusz Adamów
strzałem głową z 5 metrów nie zdołał
pokonać Fornalskiego, a dobitka 
Romana minęła bramkę. W 87 minucie
Wiesław Rutkowski znalazł się w
sytuacji sam na sam z bramkarzem,
ale naciskany przez obrońców nie
zdołał dobrze opanować piłki i 
strzeli! zbyt słabo, ułatwiając tym zadanie
Fornalskiemu.
(kat)
wylądowała w okienku bramki
Skrockiego i w ten sposób 
"Polar" prowadził już 2:0.
W 25 minucie trochę szczęścia
zabrakło Ireneuszowi Gortowskie-
mu, który w tym meczu 
wykazywał sporo chęci do gry. Oławianin
przedarł się z lewej strony na pole
kamę i strzelił z około 15 metrów.
Silnie uderzona piłka trafiła w 
górną część poprzeczki i wyszła na
aut. W 37 minucie, po dalekim 
podaniu od Grabowskiego, ponownie
Gortowski znalazł się w dobrej 
sytuacji, ale i tym razem niezbyt 
dokładnie uderzył piłkę, dzięki 
czemu dobrze znany miejscowym 
kibicom Wiesław Gniewek bez trudu
obronił.
W przerwie meczu jeden z
oławskich kibiców zachęcał 
naszych piłkarzy do lepszej gry,
obiecując premię finansową za
każdego zwycięskiego gola. Na
niewiele się to zdało, bo i tym 
razem początek należał do "Polaru".
W 52 minucie Watral 
niezbyt dokładnie podawał do Gor-
towskiego, którego uprzedził
Krzysztof Szewczyk. 
Wrocławianin, zanim strzeli! trzeciego gola
dla swojej drużyny, przebiegi z
piłką ponad 60 metrów, po 
drodze mijając obrońców niczym
tyczki slalomowe.
W końcówce meczu 
podopieczni trenera Ryszarda 
Paluszka wyraźnie zwolnili tempo gry,
zadowalając się wysokim 
prowadzeniem. Olawianie ambitnie 
dążyli do zdobycia chociaż 
honorowego gola, za co należy ich 
pochwalić. Bliski tego był w 72 
minucie Gortowski, który po błędzie
Rafała Lisa znalazł się w dogodnej
sytuacji, ale z około 12 metrów
strzelił wysoko ponad Gniewkiem
i ponad bramką.
Ambicja oławian została 
nagrodzona w 87 minucie, kiedy to
po trójkowej akcji Pluciński -
Grabowski - Standio, w 
zamieszaniu podbramkowym zimną
krwią wykazał się Gortowski,
strzelając z 8 metrów do pustej
bramki.
Krzysztof Andrzej Trybulski
*
Można oczywiście gdybać, co
by było, gdyby w 21 minucie 
Marcin Józefowicz lub Tomasz Watral
wykorzystali stuprocentową 
sytuację do zdobycia gola. Nie ulega
jednak wątpliwości, że w sobotnim
meczu drużyna "Polaru ", 
imponująca warunkami fizycznymi swoit li
piłkarzy, przewyższała olawian w
każdym elemencie gry i ani przez
chwilę nie czuła się zagrożona.
Podopieczni trenera Ryszarda 
Paluszka (przed dwoma laty w 
niezbyt przyjemnej atmosferze 
zrezygnowano w Oławie z jego usług),
po zwycięstwie nad "Moto-Jel-
czem " wyszli na czoło 
trzecioligowej tabeli, potwierdzając tym 
samym, że nadal pozostają głównym
kandydatem do drugoligowego
awansu.
Tabela III ligi
po 22 kolejkach
Rezultaty z 28 lub 29 marca:
"Moto-Jelcz"-"Polar" 1:3,"Polonia"-"Wedan"2:1, "Lechia" -
"Prochowiczanka" 1:1, "Ślęza" - "BKS" 1:3, "Pogoń" - "Piast" 3:2, 
"Promień" - "Orzeł" 2:3, "Kryształ" - KP 2:2, "Rawia" - "Bielawianka" 2:0,
"Chrobry-lmpel" - "Obra" 2:3, SMS "Sport-Contacf" - "Górnik" 0:6.
Miejsce Klub
Zwycięstwa Porażki Bramki
Remisy Punkty
1. Polar Wrocław
2. Pogoń Świebodzin
3. Obra Kościan
4. BKS Bolesławiec
5. Górnik Polkowice
6. Chrobry-lmpel Głogów
7. Rawia Rawicz
8. Lechia Dzierżoniów
9. Promień Żary
10. Prochowiczanka
11. Kryształ Stronie ŚI.
12. Moto-Jelcz Oława
13. Polonia Świdnica
14. Bielawianka Bielawa
15. Wedan Żórawina
16. Ślęza Wrocław
17. Piast Czerwieńsk
18. Orzeł Ząbkowice
19. KP Brzeg Dolny
20. SMS "Sport-Contact"
13
12
12
13
13
12
11
9
7
8
7
7
6
7
6
6
4
3
3
0
4
6
6
3
3
1
4
6
8
4
6
3
4
1
4
3
3
5
2
0
4
3
3
5
4
7
6
5
6
8
8
11
11
12
11
12
14
13
16
22
43
42
42
42
42
37
37
33
29
28
27
24
22
22
22
21
15
14
11
0
42:20
38:16
41:22
41:23
47:18
46:26
34:20
30:17
31:19
32:35
20:28
33:37
30:42
25:36
28:39
21:32
20:46
20:58
13:58
20:98
W następnej - 23 kolejce, 4 lub 5 kwietnia, grać będą:
"Bielawianka" - "Moto-Jelcz" (2:6), "Wedan" - "Kryształ" (1:2),
'Polar" - "Polonia" (3:1), "Chrobry-lmpel" - "Lechia" (1:2), "Obra" -
'Rawia" (0:2), "KP" - "Promień' (1:1), "Orzeł" - "Pogoń" (0:4), "Piast"
"Ślęza" (0:3), "Górnik" - "Prochowiczanka" (5:1), "BKS" - SMS
'Sport-Contact" (4:0).
(W nawiasach rezultaty spotkań w rundzie jesiennej).
• Wiadomości Oławskie
Tdni
Piłka
na małych stadionach ^
ikręgowa seniorów * Klasa "A" 'W ^] W
ów-"Anna-Sokół" 1:2 "Polonia" Miloszvce - "Orzeł" "■k*
Klasa "B"
"Piast" �?ojowice - "Teneta" Brożec
* Klasa okręgu
"Manix" Borów - "Anna-Sokół" 1:2
W lokalnych derbach, ponownie 
nieznacznie skuteczniej zagrali marcinkowiczanie. 
Prowadzenie objęli gospodarze w 27 minucie po
celnym strzale Ryszarda Szumskiego. W tej
części gry borowianie wielokrotnie pudlowali
z dogodnych sytuacji. O losach meczu mogli
rozstrzygnąć na korzyść "Manixu" m.in.: 
�?ukasik, Rak, Szczepaniak i Muzyka. Szczęście
dopisało tym razem podopiecznym trenera
Zbigniewa Iscla, którzy dzięki celnym 
trafieniom Marcina Koziury i Andrzeja Mazepy,
odnieśli pierwsze zwycięstwo w rundzie 
wiosennej. Na szczególne wyróżnienie w tym 
spotkaniu zasłużył debiutujący w "Sokole" - 
Andrzej Mazepa, który przed tygodniem strzelał
jeszcze bramki w klasie "B" dla oławskiej "Fo-
to-Higieny".
Wyniki pozostałych spotkań:
"Piast" Żmigród - "Moto-Jelcz" II 1:0
"Śląsk" II - "Widawa" Bierutów 5:1
"Odra" Malczyce - "Banasik" Woł. 1:2
"Piast" Dobrzeń - "Barycz" Sułów 3:0
"Bystrzyca" K.- "Olimpia" Podgaj 5:1
"Lotnik" Twardogóra - "Pogoń" 0:0
"Polonia" - "Zjednoczeni" 1:0
Tabela po XVIII kolejce:
3:1
1. Śląsk II Wrocław
2. Banasik Wołów
3. Anna-Sokół Marc.
4. Piast Żmigród
5. Piast Dobrzeń
6. Odra Malczyce
7. Bystrzyca Kąty
8. Pogoń Miękinia
9. Manix Borów
10. Lotnik Twardog.
11. Polonia Kobierz.
12. Widawa Bierutów
13. Barycz Sułów
14. Zjednoczeni Law.
15. Moto-Jelcz II Oł.
16. Olimpia Podgaj
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
49 96-12
36 45-29
31 26-27
30 34-30
29 32-29
28 51-28
28 39-25
25 35-32
24 26-28
23 27-29
22 23-36
21 22-30
20 26-35
19 28-43
15 25-42
8 20-97
Polonia" Miloszyce - "Orzeł'
2:1
W meczu na przeciętnym poziomie
wyraźną przewagę posiadali gospodarze.
Obie bramki dla "Polonii" strzelił były 
kolarz, pozyskany z Ratowic, Sebastian 
Szafrański.
"Energetyk" - "Strzelinianka" II 1:1
Gospodarze prowadzili po celnym 
trafieniu Rafała Marca z rzutu wolnego, lecz w
ostatniej minucie stracili bramkę.
"Błyskawica" Gać - PKS �?any 0:2
LZS Osiek - "Czarni" J-L 4:2
Wicelider, po żenującej grze, przegrał na
boisku outsidera klasy "A". Bramki dla gości
zdobyli: Rafał Mika i Grzegorz Strzelec.
Jeżeli laskowiczanie poważnie myślą o
awansie do klasy okręgowej, to nie mogą
lekceważyć rywali.
Wyniki pozostałych spotkań:
"Polonia" U K. - "Zieloni" 1:7
"Drewbek" - "Ślęża" Sobótka 1:1
"Piast" Żerniki - "Cosmos" 0:0
Tabela po XV kolejce:
1. Zieloni �?agiewniki 15 38 60-18
2. Czarni Jelcz-Laskow. 15 34 34-16
3. Ślęża Sobótka 15 33 32-14
4. Drewbek Kondrat. 15 25 39-21
5. PKS Lany 15 25 32-23
6. Cosmos Juszczyn 15 25 30-34
7. Strzelinianka II Karsz. 15 23 28-26
8. Błyskawica Gać 15 21 27-26
9. Polonia Miłoszyce 15 16 27-35
10. Polonia II Kobierzyce 15 15 29-43
11. Piast Wrocław Żem. 15 14 24-34
12. LZS Osiek 15 10 25-38
13. Energetyk Siechnice 15 10 16-40
14. Orzeł Bukówek 15 10 19-54
Oldboje wygrywają
W kolejnych spotkaniach wrocławskiej
ligi oldbojów "Moto-Jelcz" Oława pokonał
na własnym boisku drużynę "Pogoń-Oldbo-
ys" Miękinia 4:0, prowadząc do przerwy 3:0.
Dwie bramki (w tym jedną z karnego) 
zdobył Bogdan Sak, a po jednym golu uzyskali
Bronisław Zendwalewicz i Andrzej Kolen-
dowski. I tym razem oławscy weterani 
piłkarscy nie mieli problemów z pokonaniem
przeciwnika. Szczególnie dobrą dyspozycją
wykazuje się Bogdan Sak, który aktualnie li-
deruje najlepszym strzelcom bramek.
Oldboje "Wedanu" Żórawina 
podejmowali u siebie "Strzeliniankę-OSiR" Strzelin,
wygrywając 3:2. Już do przerwy trzy gole
dla żórawinian strzelili Karol Pręcikowski,
Jacek Szukalski oraz po efektownym rajdzie
i uderzeniu pod poprzeczkę - Krzysztof Du-
rawa. W bramce "Wedanu" tym razem 
wystąpił Henryk Tyczyński, który został 
pokonany w drugiej połowie, po dwóch strzałach
Piotra Kotwickiego.
W następnej kolejce oba nasze zespoły
występować będą na wyjeździe. Oławianie
jadą do Wołowa, gdzie będą podejmowani
przez drużynę Old Boys "Sanig", a żórawi-
nianie - do Obornik, na mecz z drużyną
MLKS "Bór".
(kt)
Być albo nie być "Erjotu
%
W ostatnią sobotę, 28 marca, w kolejnym
spotkaniu o mistrzostwo II ligi tenisiści
stołowi LZS "Erjot" Oława przegrali w
Polkowicach z miejscowym "Górnikiem"
3:7. Punkty dla oławian uzyskali Andrzej
Jeżewski i Paweł Malarz, którzy wygrali po
jednym pojedynku singlowym oraz w deblu.
Jak nas poinformował Roman Jędrzejowski,
prezes klubu LZS "Erjot", przełomowy
moment w meczu nastąpi! przy stanie 2:2,
kiedy to Jeżewski został pokonany w drugim
singlu 2:1. W decydującym secie oławianin
przegrał 22:24, a przeciwnik ostatnie trzy
punkty uzyskał po odbiciu
się piłeczki o kant stołu.
Porażka ta czyni sytuację
oławskiego klubu w dru-
goligowej tabeli coraz bardziej dramatyczną.
W środę 1 kwietnia, "Erjot" rozegrał
przełożony z ubiegłej kolejki mecz z
"Bobrami" Jelenia Góra, a w najbliższą
sobotę 4 kwietnia, podejmować będzie
"Victorię" Wałbrzych. Oba te pojedynki są z
gatunku "być albo nie być" tenisistów
"Erjotu" w II lidze.
(kt)
O zwycięstwie gospodarzy 
zadecydowała dobra skuteczność braci Gołąbów:
Sławomir strzelił dwie bramki, a Andrzej -
jedną. Dla gości jedynego gola zdobył 
Zbigniew Wiaderek.
KP-86 Borek Strzel. - "Wedan" II 1:0
"Złotą" bramkę dla gospodarzy strzelił
szczupakiem Grzegorz Sowizdrzał w 55
min. Bardzo dobrze bronił miejscowy 
bramkarz Ireneusz Stępień, który wyszedł
obronną ręką z trzech sytuacji sam na sam.
"Jankowianka" - "Foto-Higiena" 1:0
Gospodarze odnieśli ciężko wywalczone
zwycięstwo. Oławianie okazali się trudnym
rywalem. Jedynego gola zdobył Cezary
Skorupa z rzutu wolnego.
"Rapid" Domaniów - "Świteź" 1:2
Po zaciętej grze więcej szczęścia 
dopisało gościom, dla których obie bramki zdobył
Andrzej Zakrawać/.
"Tęcza" Olbrachtowice - "Szałuna" 5:1
Bramki dla gospodarzy strzelili: Marian
Krężołek i Krzysztof Kulczycki • po 2
oraz Adam Krzyński.
"Nefryt" Jordanów - "Burza" 3:4
Cenne zwycięstwo odnieśli bystrzycza-
nie na boisku w Jordanowie. Bramki dla 
gości uzyskali: Artur Prokopowicz, 
Mirosław Jabłoński, Tadeusz Gelles i Leszek
Świegot.
"Skrzypnik" - "Olimpia" 0:3 
(walkower) - zespól z Siecieborówic wycofał się z
rozgrywek.
Tabela po XV kolejce:
1. Świteź Wiązów
2. KP-86 Borek Strzel.
3. Olimpia Żerniki Wr.
4. Tęcza Olbrachtowice
5. Szaluna Zębice Wr.
6. Jankowianka Janków
7. Nefryt Jordanów
8. Wedan II Wilczków
9. Teneta Brożec
10. Piast �?ojowice
11. Foto-Higiena Oława
12. Burza Bystrzyca Ol.
13. Rapid Domaniów
14. Skrzypnik Sieciebor.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
50-14
53-19
48-31
42-22
31-26
33-23
35-39
37-30
39-48
35-48
37-49
31-45
12 35-49
0 6-69
Jacek Polasz
Oławska
liga bilardowa
W czwartej edycji ligi w odmianie pool-
bilarda "9", rozegranej w poniedziałek 30
marca, startowało 18 zawodników. Po
trwających blisko pięć godzin rozgrywkach
Bartosz Humeniuk pokonał w finale
Krzysztofa Witka 5:4, a w pojedynku o
trzecią lokatę Radosław Januszkiewicz w
takim samym stosunku zwyciężył
Bartłomieja Marcinowa.
Czołówka tabeli po 4 turniejach:
m.
1. (1) A. Lasota
2. (2) R. Januszkiewicz
Pkt
48
40
39
28
26
23
21
19
U
9
9
W
18
18
15
14
12
11
9
9
7
6
6
P
6
6
5
7
7
7
s
4
5
5
s
3. (3) B. Humeniuk
4. (4) D. Bartoszek
5. (5) A. Niedziółka
6. (7) B.Marcinów
7. (9) K.Witek
8. (6) R. Cylny
9. (8) T. Kórnicki
10. (9) D. Konieczny
"(16) K.Moroz
Legenda: M - miejsce w ubiegłym 
tygodniu, Pkt - ilość zdobytych punktów , T -
ilość turniejów, W - wygrane, P - 
przegrane,
Czwartą edycję sponsorował Bar
"Pizzeria" przy ul. B. Chrobrego w
Oławie.
Kolejny turniej w poniedziałek 6 
kwietnia o godzinie 19.00 w "Sportowym Klubie
Bilardowym", w budynku dworca PKS w
Oławie. W imieniu organizatora 
zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w lidze.
W poprzednim wydaniu "7 dni-WO"
błędnie podaliśmy nazwisko jednego z
uczestników ligi - Arkadiusza Kokoszy.
Przepraszamy.
* Tenis stołowy *
* II liga
Soboto - 4 hvietnia, godz. 17.00 (mała
halo na stadionie):
"Erjot" Oława - "Victoria" Wałbrzych
* Pool bilard *
Sobota - 4 kwietnia, godz, 11.00:
SKB Oława - Witaszyce (III polska liga
bilardowa)
Niedziela - 5 kwietnia, godz. U.00:
Regionalny Junior-Tour - II edycja
Obie imprezy bilardowe odbędą się w
klubie SKB na Dworcu PKS w Oławie.
* Piłka nożna *
* III liga
Niedziela - 5 kwietnia:
"Bielawiąnka" Bielawa - "Moto-Jelcz"
Oława (godz. 11.00)
"Wedan" Żórawina - "Kryształ" Stronie
Śl. (godz. 15.00)
* Klasa okręgowa seniorów
Wszystkie mecze w niedzielę - 5 kwietnia:
"Odra" Malczyce - "Manix" Borów
(godz. 15.00)
"Moto-Jelcz" II - ZPC "Anna-Sokół"
Marcinkowice (godz. 16.00)
* Klasa okręgowa juniorów
Sobota - 4 kwietnia, godz. 10.00:
kalendarzyk
imprez ♦;*
sportowych
"Moto-Jelcz" Oława - "Strzelinianka"
Strzelin
Pozostałe mecze w niedzielę - 5 kwietnia,
godz. 13.00:
"Barycz" Milicz - "Czarni" Jelcz-
Laskowice, "Parasol" Wrocław - "Energetyk"
Siechnice
* Klasa "A" seniorów
Wszystkie mecze w niedzielę - 5 
kwietnia, godz. 14.00:
"Czarni" Jelcz-Laskowice - "Polonia"
Miłoszyce, "Energetyk" Siechnice - LZS
Osiek, "Orzeł" Bukówek - "Błyskawica" Gać.
* Klasa "B" seniorów
Wszystkie mecze w niedzielę - 5 kwietnia,
godz. 14.00:
"Teneta" Brożec - "Nefryt" Jordanów,
"Burza" Bystrzyca Oł. - "Tęcza"
Olbrachtowice, "Olimpia" Żerniki Wr. -
"Rapid" Domaniów, "Świteź" Wiązów -
"Jankowianka" Janków, "Foto-Higiena"
Oława - KP-86 Borek Strzel., "Wedan" II
Wilczków - "Piast" �?ojowice, "Szaluna"
Zębice Wr. - "Skrzypnik" Siecieborowice.
Wiadomości Oławskie <
♦ BRZESKA 29,
poniedziałek - sobota 12.00-19.00
♦ DWORZEC PKS, poniedziałek - piątek
12.00-19.00, sobota 11.00-17.00
WYPOŻYCZALNIE
O SZCZ�?ŚLIWEGO NOWEGO JORKU
- komedia polska (film kinowy)
O MISJA SPECJALNA - akcja, USA
(video premiera)
O HOODLUM - gangsterski, USA
(film kinowy)
O NEKROLOG - sensacja, USA
(video premiera)
O NADBAGAŻ - komedia, USA
(video premiera)
O 13 POSTERUNEK - komedia polska
(serial Canal +)
O CITY HALL - sensacja, USA
(film kinowy)
O KILER - komedia polska (film kinowy)
O UWOLNIĆ ORK�? - przygodowy, USA
(film kinowy)
O SZALE�?STWA MltOŚCI - komedia,
USA (video premiera)
JEŻELI MACIE PA�?STWO OCHOT�?
PRZYPOMNIEĆ SOBIE TAKI FiLM
JAK W1NNETOU, BARDZO
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
KASET VIDEO
«* PROPONUJEMY PA�?STWU
W NASZYCH
WYPOŻYCZALNIACH
OKO�?O 5000 KASET
■>* W WYPOŻYCZALNI
PRZY ul.. Brzeskiej
POWI�?KSZYLIŚMY
ILOŚĆ TYTU�?ÓW DO 3000
<•*■ W NASZYCH
WYPOŻYCZALNIACH
WSZYSTKIE NOWOŚCI NA
BIEŻĄCO
w WSZYSTKIE KASETY
W JEDNEJ CENIE
»• PROFESJONALNA
OBS�?UGA
■* NOWOŚCI DWA RAZY W
TYGODNIU
■* MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI
FILMÓW
Z MIESI�?CZNYM
WYPRZEDZENIEM
Adam Menartowicz
Piotr Rządkowski
Jeśli chcecie Państwo
og!qdać kasety
najwyższej jakości od
renomowanych
dystrybutorów
zapraszamy
WYPOŻYCZALNIE
KASET VIDEO
*
codziennie od 12.00 do 20.00
w niedziele i święta od 12.00 do 17.00
O plac Zamkowy 2
O DH "Kwadraciak"
- sklep "Merkury" Paderewskiego
* TITANIC NIEZATAPIALNY STATEK - dramat
* SZCZ�?ŚLIWEGO NOWEGO JORKU - komedia
■tr SZTOS - komedia
* THEODORE REX ■ familijny
* W�?ADZA WYKONAWCZA - sensacyjny
•k GANGSTER - sensacyjny
* FACECI W CZERNI - sensacyjny
* MISJA SPEGALNA - sensa
Tir KRZYK - thriller
-fr KILER - komedia
*** *** *** *** *** ***
BIURO US�?UG KOMPUTEROWYCH
W
ud*0
TECHROM
TANIO!!!
- KOMPUTERY i artykuły komputerowe
■ SZKOLENIA komputerowe
(Indywidualne I grupowe)
UWAGA III
■ Przy zakupie zestawu komputerowego
2 godziny szkolenia GRATIS U!
■ Nie musisz wychodzić z domu!!!
możemy przyjść do ciebie II!
ZADZWO�? !!!
tel. 0602 174933
1
|
N
i
o
s
5
Ti rri
en to
W "Kwadraciaku"oferujemy największy wybór
"wideoteki domowej"w Oławie, ponad 2000 tytułów
*** NAJWI�?KSZY WYBÓR BAJEK ***
e
55
i
8.
<śt domat Spółka z o.o.
▼ ▼ O�?AWA, UL. RÓŻANA 21, tel. 13-27-16
imaca wosem oztmA ceń nt\ wciel kamjeńw
�?
RIA�?Y
BUDOWLANE
1*
komputery
ADAX . S|,arp
elzab
- adax
fiskalne
PIMONAL COMPUTER
Brzeg,
ui. Staromiejska 12/1 a
te!./fax (077) 165204
- ner
Oława, ul. 1 Maja 31 b
tel./fax (0711) 32663
SPRZ�?T
AGD
\4famjrt,
f
ZAKUPY
NA RATY
korzystne odsetki
MASTAR
Oława
Rynek 15,
tel. 390-99
OPUSTY
DLA POWODZIAN,
EMERYTÓW I RENCISTÓW
CLLCJ WKL CBLtAMlCZAli
UMKOWSKI
FABRYKA ŚRODA ŚLĄSKA
Roben
TONBAUSTOFFE
Nmwzszfi mmc
tWSttiBSSA TBmm
O�?AWA, UL. OPOLSKA 7
tel. 32-860
WE�?NA MINERALNA
P�?YTA GIPSOWA
PUSTAKI MAX
ISTNIEJE. MOŻLIWOŚĆ
NEGOCJACJI CEN