/83_2000.djvu

			OLEŚNICY 
• ycic3twa 1 
Panorama Oleśnicka* 
Rodzina na wykopaliskach 
Kiedyś orali tu starożytni. W średniowieczu rozpalano tu 
palenisko. A w 2002 roku zamieszkają tu 22 rodziny. 
Najpierw sprawdzimy, jak mieszkali tu nasi przodkowie.. 
MAGAZYN MATERIA�?ÓW 
BUDOWLANYCH-OPA�?OWYCH-NAWOZÓW 
HfnMiiA -W�?GIEL 
UlCllljC! -MIA�? IIA. KOKS _ 
* -NAWOZY 
— PASZE 
MATERIA�?Y BUDOWLANE 
Dobroszyce - Nowica. lei. 314-16-11. 314-11-40. 314-94-90 IL\ 
SK�?AD OPA�?OWY OLEŚNICA, ul. Brzozowa 4. tel. 314-94-90 *»?«*■■* 
»?2f 
1 
■/"""■"Wł 
,.J.J 
Ij�?tar • 
~wti 
Gawin i^Andrzej 
FABRYKA MEBLI 
Andrzej Gawin 
Królewska Wola 17 A, 56-512 Bukowina Sycowska 
tel. (062) 785-63-01 do 05 
OFERUJE 
»- meble systemowe •*• kuchnię 
m- segmenty pokojowe m- sypialnie 
m- zestawy toplcerowane m- lawy 
SKUP FIRMOWY. CEHY PRODUCENTA 
SPRZEDAJEMY FRONTY MDF ! 
Z«PW»Miy! - 
Na rogu ulic Traugutta i 
Okrężnej na razie widzimy dziurę w 
ziemi i uwijającą się tam ekipę. 
Trwają właśnie prace archeologiczne. A 
za 1 -1,5 roku ten fragment miasta 
diametralnie zmieni swoje oblicze. 
Dziś wykopaliska... 
Na terenie przyszłej inwestycji od 
dwóch tygodni prowadzone są 
prace archeologiczne. Zajmuje się nimi 
Pracownia Archeologiczno-Kon- 
serwatorska Eksplorer z 
siedzibami w Radwanicach i Wrocławiu. Co 
odkryła? Wiele interesujących 
rzeczy... 
Najogólniej - powiedział 
Panoramie archeolog Romuald Piwko 
- odnaleźliśmy zabytkowy materiał 
ceramiczny i zabytki metalowe. Te 
ostatnie to noże, ośnik, czyli 
dokończenie na .itr. 3 
Okno KómmeiuiriG 
VEKA-M&S 
OKNA jyPOWE-PROMOCJAt 
NOWOŚĆ - PROFIL 5-komorowy, 
szyba k=1,1 -standard 
Runek. Centrum market, stoi/ko na 
parterze. Tel./fak/ (071) 5 M 95 49 
Tel. (071) 314 14 43 
a potem sami tu zamieś 
1 
ZAS�?UGUJESZ NA 
NAJLEPSZA OFERT�? 
Abonament 
19,90 miesięcznie 
ompEx 
SSSEBESEm 
Nokia WID 
cena 49 zł 
Alowtal OTC db 
cena 1 O zł 
oana 1 B zł 
56-400 Oleśnica, ul. Rynek 52, tel. 399 97 95, fax 399 97 95 
Cny nntto. Aktywacja 11 xl natto. 
Szczegółowy regulamin promocji dostępny jaat w punktach sprzedaży aiaci Era GSM. i 
www.sragłiti.pl 
/ 
OKNA 
TERMflN 16 DNI 
SPRZEDAŻ RATALNA 
szyby ciepłochronne k = 1,1 i mikrowentylacja ^*J&* 
ROLETY* PARAPETYt»ŻAEtjZJ E 
Oleśnica, ul. Poprzeczna 16 (Zielone Ogrody) 
tel./ fax 398-32-62, 0-601-83-75-82 
Fabryka Mebli "BODZIO" 
Goszcz ul. Sycowska 16 tel. 31 58 666, fax. 39 87 366 
internet: www.bodzio.pl 
Zapraszamy do sieci SALONÓW FIRMOWYCH: 
- OLEŚNICA ul. Rzemieślnicza 7c tel. (0 71) 39-81-902 
- BRZEG ul. Trzech Kotwic 11 tel. (0 77) 41-61-148 
Sprzedaż po cenach fabrycznych 
DNI W PANORAMIE 
Mocnie] w zielone gramy W co się inwestuje 
Ozdobne rabaty, nowe 
drzewa, krzewy - Oleśnica 
staje się coraz bardziej 
zielona. A będzie pod tym 
względem jeszcze 
ładniejsza. 
Od trzech lat oleśnicką zielenią 
opiekuje się Zakład Zieleni 
Wiesława Niedzielskiego. O to, aby 
Oleśnica była zielonym miastem, dba 
9 pracowników firmy plus osoby 
zatrudniane na umowy-zlecenia. 
Sam właściciel zielenią zajmuje się 
już od 23 lat. Kiedy pracował w 
Zaciszu, trzykrotnie wygrywał woje- 
wygląd ulega powoli 
zdecydowanej zmianie. Coraz więcej tu 
zieleni. A to jeszcze nie koniec. Na 
placu pojawią się jeszcze dwie 
dodatkowe rabaty ozdobne. 
A dwie nowe możemy już 
podziwiać u zbiegu ulic 
Kilińskiego i Lwowskiej. Mały placyk 
koło dawnego domu kultury 
Odry w mgnieniu oka stał się 
jednym z ładniejszych zakątków w 
mieście. 
Już niedługo poprawi się 
wygląd oleśnickich parków. 
Pierwsze prace zaczną się przy 
Skwerku Kombatantów. Potem przyj- 
W mgnieniu oka wyrosła tu gęstwina ozdobnych krzewów. 
wódzkic konkursy na utrzymanie 
zieleni. Wydaje się, że po niezbyt 
udanych doświadczeniach z firmą 
Melbud, tym razem władze 
miejskie trafiły w dziesiątkę. 
Rabatka zamiast betonu 
Chyba wszyscy mieszkańcy 
Oleśnicy pamiętają, jak jeszcze 
kilka lat temu wyglądał plac 
Zwycięstwa. Jak duża betonowa 
plama w środku miasta. Dzisiaj jego 
dzie kolej na następne. 
Będziemy - powiedział Panoramie 
Wiesław Niedzielski - sadzili 
drzewa i krzewy, głównie duże 
egzemplarze, drzewa 10-12 letnie, 
aby uchronić je jak najlepiej 
przed ewentualnymi złodziejami, 
z bryłami korzeniowymi, żeby się 
dobrze przyjęły. Będą nowe sku- 
piny krzewów liściastych i 
powoli parki staną się wizytówką 
miasta. 
Wiesław Niedzielski przyjął dewizę te zieleń trzeba pielęgnować na okrągło. 
Randka pod cyprysem 
Nowe nasadzenia to drzewa i 
krzewy szlachetne. Z dziewczyną nie 
będziemy się umawiać pod pospolitą 
topolą, ale pod pięknym cyprysem. 
Sadzone w Oleśnicy krzewy iglaste 
to właśnie cyprysy, jałowce płożące 
i kolumnowe, tuje złociste i 
srebrzyste. Krzewy liściaste to efektowny 
bordowy berberys, trzmielina, sucho- 
drzew, irga, czy ognik szkarłatny. I 
wreszcie drzewa: graby, lipy, 
jarzębiny, kuliste akacje. 
Staramy się dobierać takie 
rośliny - mówi Wiesław Niedzielski - 
które zimą nie zrzucają liści. Na 
białym śniegu będą wyglądały 
niezwykle efektownie. 
Właściciel opiekującej się 
zielenią firmy podkreśla bardzo dobrą 
współpracę ze szkółką państwa 
Michalaków. To jej hodowli 
zawdzięczamy te efektowne drzewa 
i krzewy. 
Zieleń w mieście wygląda już w 
miarę dobrze - ocenia nasz 
rozmówca - ale mogłoby być jeszcze 
lepiej. Brakuje głównie rabat 
upiększających. Dużo drzew i krzewów 
trzeba ponasadzać w parkach. 
Miasto jest nasze 
No właśnie... Często jednak o tym 
zapominamy. Pomińmy złodziei 
drzew i krzewów. Może jeszcze 
gorsi są pospolici wandale. Kiedy przed 
tygodniem oleśniccy poborowi szli 
do koszar ulicą Wileńską, złamali 6 
drzewek na ulicy Kleeberga, 
przewrócili kilka kubłów, a całą drogę 
znaczyli puszkami po piwie... 
Nagminnie niszczone są ławki. 
Młodzież przewraca kosze łia śmieci i 
siada na nich. Nie dość, że 
wysypuje śmieci, to jeszcze bardzo często 
kosze zostają zniszczone. Niektórzy 
wrzucają do małych kubłów popiół 
- ich dno przepala się. 
Systematycznie jest dewastowany amfiteatr nad 
stawami. Z kolei właściciele psów 
wypuszczają swoje czworonogi w 
nowe rabatki. Pieski załatwiają 
swoje potrzeby i niszczą np. 
iglaste krzewy, które na mocz są 
bardzo wrażliwe... 
Przydałaby się straż miejska, 
która wyłapywałaby takich wandali - 
mówi Wiesław Niedzielski. - A 
skoro jej nie mamy, to apeluję do 
mieszkańców Oleśnicy, abyśmy 
razem pilnowali porządku i dbali o 
naszą zieleń. 
(ror) 
fot. Krzysztof Dziedzic 
W czasie pobytu na uroczystym 
otwarciu hali sportowej w Ligocie 
Małej wojewoda wrocławski 
Witold Krochaml wraz z kuratorem 
Zbigniewem Paśko udzielili 
wywiadu lokalnym mediom. Pytania 
dotyczyły sal gimnastycznych, 
sposobu ich finansowania, realizacji 
wynagrodzeń z tytułu nowej Karty 
Nauczyciela i zwolnień 
nauczycieli w związku z reformą. 
W ostatnich latach - usłyszeliśmy 
- na terenie Dolnego Śląska 
wybudowano bądź wyremontowano 160 
szkół i 8 sal gimnastycznych. 14 
gmin wiejskich i 8 
miejsko-wiejskich otrzymało nowe autobusy. Na 
169 gmin każda ma przynajmniej 
jedną szkolną pracownię 
komputerową z Internetem. Są one w 121 
gimnazjach i w 488 szkołach 
podstawowych. Wojewoda dużo 
inwestuje w gminy wiejskie, by 
wyrównać dysproporcje w stosunku do 
szkół miejskich. Takiej sali 
gimnastycznej jak w Ligocie Małej nie ma 
żadna szkoła we Wrocławiu. 
Inwestycje oświatowe, a zwłaszcza sale 
gimnastyczne, mogą liczyć na trzy 
źródła finansowania: z budżetu 
państwa (wojewoda), UKFiT oraz 
Toto Lotka. Na dofinansowanie ze 
strony wojewody mogą liczyć te 
gminy, które same dużo inwestują 
w oświatę, a wszelkie inwestycje 
realizują planowo w krótkich 
terminach. W ubiegłym roku Urząd 
Wojewódzki wydał 13.000.000 zł 
na inwestycje oświatowe, w tym 9 
min na sale gimnastyczne we 
wsiach. 
Na Dolnym Śląsku jest 
zatrudnionych ponad 40.000 nauczycieli. 
Z zawodu odeszło 1219, z tego 
blisko połowa na emeryturę. Ci 
zwolnieni to nauczyciele o najniższych 
kwalifikacjach. Równocześnie w 
szkołach jest około 500 wakatów, 
bo brakuje informatyków i 
nauczycieli języków zachodnich. W 
związku z malejącym przyrostem 
naturalnym zmniejsza się 
zapotrzebowanie na nauczycieli. Reforma 
spowodowała racjonalizację 
zatrudnienia nauczycieli i 
wykorzystania obiektów oświatowych, a 
tym samym zmniejszenie 
wydatków. 
Realizację świadczeń z tytułu 
Karty Nauczyciela kurator ocenił na 
4. Jego zdaniem do końca roku 
zdecydowana większość gmin 
powinna uporać się z tym problemem. 
(stad) 
Ze sprawą do sądu 
Sąd Rejonowy 
Oleśnica, ul. 3 Maja 48/49 
tel. (0-71) 399-43-00 
fax (0-71) 399-43-09 
Serwer - polskie prawo: http://www.prawo.lex.pl 
http://www.olesnica.pl/main.htm 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.45 - 15.45 
Wydział sądu 
Oddział administracyjny 
- Prezes sądu 
- Wiceprezes Sądu 
Wydział I Cywilny 
- Sekretariat 
- Przewodniczący wyd/iału 
Wydział II Karny 
- Sekretariat 
- Przewodniczący wydziału 
Wydział III Rodzinny i Nieletnich 
- Sekretariat 
- Przewodniczący wydziału 
Wydział IV Pracy 
- Sekretariat 
- Przewodniczący wydziału 
Wydział V Ksiąg Wieczystych 
- Sekretariat 
- Przewodniczący wydziału 
Wydział VI Cywilno-Karny 
- Sekretariat 
- Przewodniczący wydziału 
KoIcKium do Spraw Wykroczeń 
- Sekretariat 
- Radca kolegium 
Kasa (czynna od 9 do 15) 
Biuro podawcze 
Księgowość 
Sekcja windykacji należności sądowych 
Kuratorzy koordynatorzy 
Kuratorzy zawodowi rodzinni 
i dla dorosłych 
Pokój adwokacki 
Dozorca 
Bufet 
Komornik sądowy Rewir I 
Komornik sądowy Rewir 11 
Telefon publiczny 
Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy 
pokój 
111 
107 
106 
120 
217 
11 
7 
220 
123 
15 
122 
301 
118 
117 
19 
24 
23 
20 
222 
parter 
210 
telefon 
399-43-00 
fax 399-43-09 
399-43-01 
399-43-02 
399-43-03 
399-43-04 
399043-05 
399-43-06 
399-43-07 
314-32-33 
314-20-78 
398-10-26 
314-30-52 
tel. wew. 
200 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
123 
515 
122 
301 
118 
117,417 
317,418 
519 
524 
523 
520,531 
221,231 
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1; 50-950 Wrocław, tel.informacyj- 
ny (0-71) 374-04-300 
2 
Panorama Oleśnicka nr 83 
17-19 października 2000 
Rodzina na wykopaliskach 
dokończenie ze sir. 1 
urządzenie do odkorowywania 
drewna i średniowieczne palenisko. 
O - nasz rozmówca wskazuje ręką 
na kawałek terenu - widać tutaj, w 
okolicy paleniska, jak ceglasty 
kolor ma ziemia. Archeolodzy 
odsłonili fragmenty obiektów zaplecza 
gospodarczego średniowiecznego 
budynku z okresu XII - XV wieku. 
Odkryli ziemne obiekty 
gospodarcze. Może i półziemianki - 
zastanawia się R. Piwko. 
Niewykluczone - mówi - że to pozostałości 
osadnictwa przedlokacyjnego. 
Ale odkryty materiał sięga 
jeszcze głębiej w naszą historię. Obok 
obiektów o średniowiecznej 
metryce - mówi archeolog - widać też 
ślady osadnictwa z epoki kamienia, 
najprawdopodobniej związane z 
kulturą ceramiki sznurowej lub 
amfor kulistych. 
Obie te kultury wiążą się z 
okresem neolitu, który w Polsce 
przypada na lata 4500 - 1700 p.n.c. 
Nazwa ceramika sznurowa wzięła się 
od ornamentu ceramiki 
odciskanego sznurem w świeżej glinie. 
Nazwa drugiej kultury od 
charakterystycznych amfor z kulistym brzuś- 
cem i cylindryczną szyjką. 
Obecnie - mówi Romuald Piwko 
- trwają intensywne prace naszej 
grupy (2 pracowników 
merytorycznych, 4 pracowników fizycznych z 
Eksplorera i 4 od inwestora) przy 
odsłanianiu poziomu calca, czyli 
rodzimego gruntu, na którym 
rysują się ziemne obiekty zabytkowe. 
Widać tu m.in. bardzo interesujące 
ślady starożytnej orki. 
...jutro tu zamieszkamy 
Kiedy nasza gazeta ukaże się w 
sprzedaży, prace archeologów 
powoli będą dobiegały końca. 
Wówczas na tym terenie zaczną się 
prace budowlane. 
Prowadzić je będzie Biuro 
Budowlane Piopus, którego właściciel 
Piotr Pustuła jest również 
właścicielem tego terenu Piopus tuż obok 
postawił budynek mieszkalno-usłu- 
gowy z 6 mieszkaniami i 2 
lokalami usługowymi. Ciekawa architek- 
Archeolodzy odsłonili fragmenty średniowiecznego budunku. 
W poszukiwaniu pamiątek przeszłości przeszukuje się każdy metr ziemi. 
Inwestor Piotr Pustuta (z lewej) ma szczęście do archeologicznych znalezisk. 
Z prawej - archeolog Romuald Piwko. 
tura i staranne wykonanie 
przyciągają uwagę niejednego 
mieszkańca Oleśnicy. 
Jak będzie wyglądał nowy 
obiekt? Możemy to zobaczyć na 
kolorowej wizualizacji na str. 1. 
Będzie równie efektowny, jak 
poprzednia inwestycja. W tym 
wielorodzinnym budynku znajdą się 22 
mieszkania, w tym 7 
dwupoziomowych. Ich powierzchnia wyniesie 
od 28 do 112 m2. Będzie tu też 5 
lokali użytkowych - od 40 do 200 
nr. Średnia cena za m2 mieszkania 
jest na dzisiaj skalkulowana na 
poziomie 2.100 złotych - powiedział 
Panoramie Piotr Pustula. - 
Planowany termin zakończenia 
inwestycji to koniec przyszłego roku. 
(ror) 
Tajemnica pod Kolumną z10leś!llckim 
Czy pod Kolumną Złotych 
Godów istnieje tajemnicza 
komnata? 
Prace przy renowacji Kolumny 
Złotych Godów są mocno 
zaawansowane. Odnowiona została 
kolumna z piaskowca. Wkrótce 
zostanie zamontowana na jej 
szczycie uzupełniona i pozłocona 
mitra książęca. Są w niej 
przestrzeliny po kulach. 
Odkryto, że cały pomnik 
był celem strzeleckim 
żołnierzy radzieckich, czego 
liczne ślady zostały do dziś. 
Problemem - powiedział 
Panoramie Ryszard Mi- 
gniewicz z firmy Konsmur 
- okazała się zniszczona 
bardziej niż pierwotnie 
zakładano podstawa pomnika. 
Jej naprawa powoduje 
opóźnienie w remoncie 
całego zabytku. Istnieje 
hipoteza, że głęboko pod 
Kolumną znajduje się 
komnata, do której prowadzą 
korytarze z zamku i od strony 
pobliskiego parkingu. Być może było 
w niej mauzoleum książęcej pary. 
Istnienie tego pomieszczenia 
potwierdzają najstarsi mieszkańcy, 
którzy zaglądali do niego tuż po 
wojnie. Nic sąjcdnak 
przewidziane prace zmierzające do zbadania 
gruntu pod pomnikiem. 
Historyczna zagadka nie zostanie więc 
rozwiązana. Podczas prac nie 
odnaleziono też puszki z dokumentami 
poświadczającymi okoliczności 
powstania pomnika. 
Zamontowana natomiast zostanie puszka z 
informacją o obecnym remoncie - dla 
potomnych. 
(kod) 
Jesteśmy coraz bliżej końca renowacji najstarszego oleśnickiego pomnika. 
akcentem 
W dniach 20-22 października 
odbędzie się we Wrocławiu w hotelu In- 
terhotel przy ul. Wejherowskiej 3. 
Międzynarodowa Konferencja 
Zarządzania i Komunikacji 
Międzykulturowej, organizowana przez holenderskę 
organizację Young Sietar, a 
personalnie przez pochodzącego z Oleśnicy 
Pawła Walentynowicza, od ponad 2 lat 
mieszkającego i studiującego 
zarządzanie międzykulturowe na 
Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii. 
Dziedzina międzykulturowości - 
powiedział Panoramie Paweł 
Walentynowicz - nic jest w Polsce jeszcze tak 
znana, ale za kilka lat jej popularność 
wzrośnie. Obejmuje ona szeroką 
tematykę, jak zachować się i jak 
funkcjonować w kontaktach ludzi z różnych 
kultur, mających swoją własną, 
odbiegającą od naszej percepcję świata. W 
czasie jednoczenia się Europy jest to 
bardzo ważna problematyka. 
Wszelkie informacje na temat 
konferencji można znaleźć na stronic 
internetowej : www.youngsietar.org/con- 
gress. 
(kad) 
DNI W PANORAMIE 
Powiatowe rządy 
Z kalendarza starosty 
27 września starosta Zbigniew 
Potyrała odbył spotkanie z 
czterema dziekanami Kościoła 
Rzymskokatolickiego z terenu 
powiatu. Mówiono o wzajemnej 
współpracy, w tym o wspieraniu 
pomocy socjalnej i 
dofinansowaniu remontu zabytkowych 
kościołów. 29 września starosta 
uczestniczył w Konwencie 
Starostów w Świdnicy. Jego 
głównym tematem było bezrobocie. 
Oleśnicki starosta został 
członkiem zespołu opiniującego 
rozdział środków finansowych na 
program rozwoju województwa, 
w tym zadania powiatowe. 
Szanse i bariery 
Na ofertę zagospodarowania 
obiektów na terenie dawnych 
koszar w Oleśnicy w ramach 
walki z bezrobociem 
odpowiedziało kilka osób. Barierą dla 
niektórych zainteresowanych 
okazała się konieczność 
spełnienia warunków sanitarnych 
odpowiednich dla przedsiębiorstwa, 
co wymaga dodatkowych 
nakładów finansowych. Złożone 
oferty zostaną wkrótce rozpatrzone, 
po czym podpisane zostaną 
umowy nieodpłatnego najmu. 
Mam nadzieję, że kilka miejsc 
pracy uda się uzyskać - mówi 
starosta. 
Przyczyna 
niepewna 
12 października o godzinie 14.40 
jeden z członków rodziny Janiny F. 
zawiadomił policję, że znalazł ją 
martwą w jej mieszkaniu przy 
ulicy Żeromskiego w Oleśnicy, w 
którym mieszkała wraz z synem. Na 
miejsce odkrycia przybyła ekipa 
dochodzeniowa. Dokonano 
oględzin zwłok. Wstępne ustalenia nie 
pozwoliły na jednoznaczne 
określenie przyczyny zgonu. Na ciele 
denatki odkryto obrażenia, ale nie 
wiadomo, czy miały one związek 
ze śmiercią. Dopiero sekcja zwłok 
pozwoli rozwiać wątpliwości. 
(kad) 
Śmierć na 
drzewie 
8 października około godziny 16 
mieszkaniec Smolnej w gminie 
Oleśnica dostrzegł w pobliżu 
boiska wiszącego na drzewie 
mężczyznę. Gdy podszedł bliżej, rozpoznał 
w nim mieszkańca tej samej wsi. 
63-letni Janusz Z. popełnił 
samobójstwo. Denat przed kilkoma 
tygodniami ugodził nożem swego 
brata, u którego mieszkał. O 
sprawie informowaliśmy w Panoramie. 
Po tamtym zdarzeniu wyprowadził 
się od rodziny. 
(kad) 
17-19 października 2000 
Panorama Oleśnicka nr 83 
3 
ROZMAITOŚCI W PANORAMIE 
Ten ważny dzień.. 
Święto nauczycieli 
obchodzono w Państwowej 
Szkole Muzycznej. 
Dzień Edukacji Narodowej 
zgromadził 13 października w auli 
Szkoły Muzycznej jej dyrekcją, grono 
pedagogiczne i uczniów. Wśród 
instrumentów i kwiatów napis na 
estradzie głosił: Nauczycielom 
życzymy cierpliwości, radości, 
pomyślności, uśmiechu, szczęścia. Pełniąca 
obowiązki dyrektora Szkoły 
Muzycznej Barbara Górecka powitała 
przybyłych i złożyła życzenia. 
Nagrody otrzymali nauczyciele: Alicja 
Kaszkowiak, Beata Kurdybacha, 
Monika Mikuś-Machała, Ewa 
Wolak, Aleksander Bobrowicz, 
Danuta Jabłońska, a ponadto pracownice 
sekretariatu: Henryka Dobrzańska i 
Elżbieta Kluziak. 
Pora teraz rozpocząć popis 
szkolny - występy dzieci 
uczących się gry na instrumentach w 
oleśnickiej Państwowej Szkole 
Muzycznej. Program 
zapowiadają uczniowie Magdalena Rożek i 
Marcin Podemski. 
Okolicznościowy wierszyk o Dniu 
Nauczyciela czyta uczennica Joanna Gu- 
gulska. Sekstet żeński z 
towarzyszeniem skrzypiec i gitary śpiewa 
dwie piosenki - jedną ułożyła 
uczennica Justyna Rachel 
(przygotowała nauczycielka Danuta 
Kołodziej). Paweł Jesionek gra na 
fortepianie krótki utwór 
(Elżbieta Wolak). Na estradę wchodzą 
młodsze dzieci z klasy III, chór 
złożony z 17 dziewczynek i 
czterech chłopców (Ewa Stępicń- 
Włuczkowska). Śpiewają piosnkę 
Dla pedagogów mamy muzyczne 
życzenia na klarnetach... 
F. Chopina. 
jet gitarowy Mag- 
Kwiaty od uczniów dla pani dyrektor.. 
dalena Bielecka i Dominika Szeler- 
ska (Kornelia Sulińska). Następują 
dwa krótkie utwory fortepianowe - 
gra Daria Grudzień (Alicja 
Kaszkowiak) oraz Anna Nowicka (Joanna 
Sawicka). Na akordeonie walca gra 
Roman Chmielewski (Danuta 
Jabłońska). Znaną miniaturę �?abędź, 
tym razem na flecie, wykonuje 
Anna Fajerman (Barbara Górecka, 
przy fortepianie Alicja 
Kaszkowiak). Polkę grają: Dominik 
Mączka i Anna Jagiełło - na klarnetach, 
Paweł Jesionek - fortepian, Michał 
Puchała - perkusja, Grzegorz Krze- 
szowski - kontrabas (Aleksander 
Bobrowicz). Walc - musette jest wy- 
ny im zagramy na gitarach 
konany na akordeonie przez 
Jakuba Meszczyńskiego (Danuta 
Jabłońska). Na gitarze solo gra Kamila 
Osip (Beata Kurdybacha). 
Okolicznościowy wierszyk ze 
słowami ...my cię kochamy, profesorze 
czyta Agata Bielecka. Krótki utwór 
fortepianowy Czajkowskiego 
wykonuje Paulina Kaszuba (Róża Lubo- 
jańska). Duet fletowy Anna Puszyń- 
ska i Lucyna Szierok gra walca G. 
Rossiniego (Barbara Górecka). 
Gitarowe opracowanie 
kompozycji Beatlesów realizuje Marta 
Skorek (Beata Kurdybacha). Duet 
gitarowy Joanna Dudziak i Karolina 
Burzyńska gra taniec kubański 
(Kornelia Sulińska). Dziecięcy chór 
szkolny w licznym składzie 
wykonuje psalm M. Gomółki i 
okolicznościową piosenkę nauczycielom 
(Monika Mikuś-Machała, 
akompaniament na dwóch fletach i gitarze). 
Na ręce dyrektor Heleny Ostapo- 
wicz i p.o. dyrektora Barbary 
Góreckiej zostają złożone życzenia i 
gratulacje. Kwiaty. Oklaski. W 
pamięci uczniów i nauczycieli 
pozostanie ważny dzień w życiu Szkoły 
Muzycznej. 
Czesław Panek 
fot. Krzysztof Dziedzic 
BY�?Y SZPILKI, 
BY�?A KARUZELA, 
TERAZ JEST*** 
I Ml li 
PYTAJ W KIOSKACH! 
/ Wybory Miss Powiatu Oleśnickiego 
24 listopada 2000, Hotel Perła 
Pod patronatem Panoramy Oleśnickiej 
wiek 15-25 lat 
Wielkie nagrody: Miss i Wicemiss uczestniczą 
w ogólnopolskim Finale Konkursu Piękności 
Best Figures & Faces of the World 2001 
Organizator: Marion Global Promotion 
Wrocław, ul. Ruska 46a. Tel. 372-56-63 od godz. 16-19,0-603-622-484 
Marion Global Promołon 
Polski organizator konkursu 
Besł figures & face of fhe World 
Zgłoszenie - UMOWA 
Dane personalne 
1. Imię 2. Nazwisko 
3. Data urodzenia 
4. Adres 
5. Telefon 
6. Zawód wyuczony 
7. Znwód wykonywany 
8. Obecne miejsce pracy 
y. Agencja reklamowa Z którą uczestniczka mu podpisać umowę 
10. Zainteresowania oraz znajomość języków obcych . 
11. S|Kisób i termin powiadamiania 
12. Dowód osobisty seria , nr 
13. WYMIARY KANDYDATKI 
wzrost , waga 
obwód biustu , talii 
długość nogi , obwód głowy 
rozmiar bielizny.... obuwia 
PESF.I... 
nieć zgodę jednego lub obojga 
trybie 
14. Kandydatka do konkursu w wieku poni/cj IR lat musi 
md/iców/prawnego opiekuna. 
15. W razie podania fałszywych danych uczestniczka będzie zdyskwalifikowana 
natychmiastowym. 
16. Uczestniczka konkursu wnosi opłatę wpisową w kwocie zł 
7. chwilą podpisania umowy. 
17. Po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa potwierdzam swój ud/.ial w konkursie i wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych i zdjęć pracz firmę MARION GLOBAL PROMOTIONS w 
celu marketingu i promocji mojej własnej i firmy. 
data i miejsce ~ 
■ qt* 
podpis kandydatki 
j->-w|.... nunujugi^i — |JWU£fl.> \t\ t.jfji 
podpis przyjmującego zgłoszenie 
. i 
4 
Panorama Oleśnicka nr 83 
17-19 października 2000 
ROZMAITOŚCI W PANORAMIE 
Czarująca stolica 
Tańczące fontanny i 
mieszkanie Franza Kafki to tylko 
niektóre atrakcje, jakie 
podczas swojej wycieczki 
oglądali oleśniczanie. 
Praga jest nie tylko miastem 
czarującym, ale także niezwykle 
tajemniczym i romantycznym. Każdy, 
kio nie zobaczył jeszcze tej 
cudownej metropolii, ma czego żałować. 
Być w Czechach i nie zwiedzić 
Pragi to jakby być w Paryżu i nie 
obejrzeć wieży Eiffela. Panorama wraz 
z ponad 40-osobową grupą olcśni- 
czan, pracowników ZNTK SA w 
Oleśnicy i członkami ich rodzin, 
miała okazję przekonać się o tym 
na własne oczy. 
Małpa w Skalnym Mieście 
Na dwudniową wycieczkę 
zorganizowaną przez Dział Zaopatrzenia 
przy ZNTK SA w Oleśnicy 
wyruszamy wczesnym rankiem 29 
września. Kierowniczka naszej 
wyprawy Elżbieta Glazer, upewniwszy 
się, że wszyscy wycieczkowicze 
zajęli już miejsca, daje kierowcy 
znak do odjazdu. Wśród obecnych 
w autokarze najważniejszym 
tematem rozmów jest drugi złoty medal 
naszego olimpijczyka Roberta 
Kodowała zwiększenie strumienia 
spadającej wody. Rewelacyjną częścią 
tej wycieczki była podróż 
gondolami po małym jeziorku. Dobry 
humor podczas naszego rejsu 
nieustannie zapewniał nam dowcipny 
gondolier. Jego opowiadania 
rozbawiły każdego z wycieczkowiczów. 
Obejrzenie bogatego w 
różnorodne formy skalne obszaru leśnego 
zajęło nam około dwóch i pół 
godziny. Troszkę zmęczeni, ale 
zadowoleni z przyjemnego spaceru po 
rezerwacie, ruszyliśmy dalej. 
Monotonię długiej trasy do Pragi 
ożywiały opowieści naszego 
przewodnika o ciekawostkach związanych 
z miejscami, przez które 
przejeżdżaliśmy. 
Witaj, Prago! 
Kilkanaście minut po godzinie 18 
dotarliśmy do hotelu Sokol w 
miejscowości Uvaly, gdzie mieliśmy 
spędzić noc. Znajdował się on na 
przedmieściach czeskiej stolicy, 
dzięki czemu podróż do centrum 
miasta zajmowała nam tylko pół 
godziny. Po ulokowaniu się w 
pokojach udaliśmy się na 
przyszykowaną dla nas kolację. Dość 
skromny posiłek nie zaspokoił wprawdzie 
naszego głodu do końca, ale na 
\» 1 
IMlIKti 
lii ■ i ■ '^�?m/m^H^�?m BP*-'"- BB 
ki 
Pobite szyby banków mówią o tym, co tu się stało.. 
rzeniowskiego. Wszyscy cieszą się 
z kolejnego złotego krążka dla 
Polski, dlatego też w dobrych 
nastrojach rozpoczynamy podróż. Po 
niespełna 3 godzinach jesteśmy na 
polsko-czeskim przejściu 
granicznym w Golińsku, gdzie część 
uczestników wycieczki dokonuje 
jeszcze wymiany walut w 
pobliskich kantorach. Po 
bezproblemowym przejeździe na czeską stronę 
zatrzymujemy się obok 
przygranicznych sklepików. Dokonujemy 
„niezbędnych" zakupów i z 
pełnymi torbami wyruszamy w dalszą 
trasę. Pierwszym punktem w 
programie naszej podróży było 
zwiedzenie Skalnego Miasta w 
Adrśpaśskich Skałach. Teren tego 
niewielkiego rezerwatu przyrody 
potrafił zadziwić przybyłych do 
niego oleśniczan. Podczas naszego 
spaceru zauważyliśmy, że każdej 
skale nadano nazwę odpowiadają- 
cąjej wyglądowi. I tak spotkaliśmy 
Dzban, Małpę, Starostę i 
Starościnę, Wielką Panoramę oraz Wielki 
Wodospad, pod którym 
odpowiednio wykrzyczana formułka powo- 
pewno dodał nam sił na wieczorny 
wyjazd do Pragi. Zachęcani przez 
przewodnika udaliśmy się na 
spektakl wodny do Kfiżikovej 
Fontanny. Zbudowany w 1891 r. 
wodotrysk napędza aż 50 pomp. Na jego 
oświetlenie składa się 1248 
reflektorów, które wraz z płynącą z 55 
głośników muzyką zmieniają 
swoją barwę, równocześnie ze 
zmieniającymi się figurami wodnymi. 
Basen fontanny mierzący 25 x 45 
metrów stał się areną wspaniałego' 
widowiska, które niejednemu 
zapiera dech w piersiach. 
Komputerowo kierowany spektakl przy 
akompaniamencie muzyki Vange- 
lisa wywarł na nas ogromne 
wrażenie. Był głównym tematem 
rozmów aż do następnego dnia. 
Ach, te Hradczany... 
Rankiem 30 września żegnamy 
się z hotelem Sokol i wyruszamy po 
raz drugi do Pragi. Zwiedzanie 
rozpoczynamy od Hradczańskiego 
Wzgórza. Idąc wąskimi uliczkami, 
z zaciekawieniem przyglądamy się 
znajdującym się tu domom. Każdy 
z nich ma swoją indywidualną 
historię. Po obu stronach uliczek 
widzimy wiele pałacyków 
reprezentujących różne style 
architektoniczne. Przechodząc obok Kaplicy 
Loretańskiej, w której wedle 
legendy znajdują się płyty kamienne z 
miejsca narodzin Chrystusa, 
docieramy do zamku królewskiego - 
niegdyś siedziby czeskich króli, 
dzisiaj prezydenckiej rezydencji. 
Stojąca przed zamkiem straż 
prezydencka prezentuje się bardzo 
okazale. Nie uchodzi to uwadze ole- 
śniczanek, które chętnie robią 
sobie zdjęcia z młodymi czeskimi 
żołnierzami. Po pamiątkowej fotce 
udajemy się na zamkowy 
dziedziniec z nadzieją, że w którymś z 
okien dostrzeżemy postać Vaclava 
Havla. Niestety, nie udaje się nam 
zauważyć tego wielkiego 
człowieka. Następnym punktem w 
programie jest katedra św. Wita. Na nasze 
nieszczęście odbywa się właśnie 
nabożeństwo, przez co możemy 
podziwiać tę jakże cudowną 
budowlę tylko z zewnątrz. Udając się 
w kierunku słynnej Złotej Uliczki 
mijamy zamkowe okna, z których 
w 1618 roku wyrzucono posłów 
austriackiego cesarza. Jak wiemy z 
historii, stało się to pretekstem do 
rozpoczęcia krwawej wojny 30-let- 
nicj, zakończonej dopiero w 1648 
roku traktatem westfalskim. 
Chwilę później jesteśmy już na Złotej 
Uliczce. Tutaj w jednym z 
malutkich domków przez rok mieszkał 
pisarz Franz Kafka. Człowiek, 
który wywarł duży wpływ na 
literaturę XX wieku. Prowadzeni przez 
naszego przewodnika po jakimś 
czasie jesteśmy już na Moście 
Karola, z którego możemy podziwiać 
bogate w zabytki praskie wzgórza. 
Krótką chwilę napawamy się 
niesamowitym widokiem i z lekkim 
żalem kierujemy się w stronę 
rynku. Tutaj na dwie godziny 
rozdzielamy się. Większa część 
wycieczkowiczów przechodzi na plac Vac- 
lava, gdzie przed zaledwie dwoma 
dniami miały miejsce zamieszki 
zorganizowane przez 
przeciwników globalizacji. Udaje się nam 
znaleźć pozostałości po tych 
wydarzeniach. Zbite szyby w bankach 
dość obrazowo mówią o tym, co się 
tutaj działo. W poszukiwaniu 
dalszych znamion praskich zamieszek 
dochodzimy do Muzeum 
Narodowego. Zamiast śladów 
chuligaństwa, widzimy stąd wspaniałą 
panoramę praskiej starówki. Nie 
możemy zbyt długo podziwiać tych 
pięknych widoków. Upływający 
czas przypomina nam, że niedługo 
będziemy musieli wracać do domu. 
Powoli idziemy na umówione 
miejsce spotkania. Czekamy na 
pozostałych kilkanaście minut, po czym 
udajemy się na parking, gdzie ma 
na nas oczekiwać autokar. 
Trasa powrotna wiedzie przez 
żydowską dzielnicę Pragi. Po 
drodze zatrzymujemy się przy 
najstarszej czynnej synagodze w Europie. 
Doprawdy - była stara, ale chyba 
nie wzbudziła większego zaintere- 
Oleśniczanki chętnie robią sobie zdjęcia z prezydenckim strażnikiem. 
sowania wśród oleśniczan. Tuż 
przed samym parkingiem mamy 
jeszcze okazję obejrzeć okazały 
gmach Wydziału Prawa praskiego 
uniwersytetu. Każdy z nas kieruje 
ostatnie spojrzenia na czeską 
stolicę i jej zabytki. Odjeżdżamy... 
Uwaga na kelnera! 
W drodze powrotnej zatrzymuje1 
my się w małej, przydrożnej 
restauracji Ohio Plus na małe co nieco. 
Niemiła obsługa, która próbowała 
wykorzystać naszą nieznajomość 
języka do zarobienia kilkuset 
koron, psuje nam wyśmienity dotąd 
nastrój. Najedzeni, ale i oburzeni, 
opuszczamy nieprzyjazny lokal i po 
zaledwie dwóch godzinach 
jesteśmy już na granicy. Przejście Na- 
chód - Kudowa pokonujemy dość 
szybko. Równie szybko mija trasa 
do Wrocławia, gdzie wysadzamy 
naszego sympatycznego 
przewodnika. Stąd do Oleśnicy jest już 
niedaleko. Zmęczeni długą jazdą z 
radością witamy oleśnickie mury. 
Zadowoleni obiecujemy sobie 
następny wyjazd, po czym żegnamy 
współtowarzyszy podróży i 
udajemy się w stronę swoich domów. 
Każdy z nas żywi nadzieję, że 
jeszcze kiedyś odwiedzi najpiękniejsze 
miasto nad Wełtawą. 
Grzegorz Szkoła 
fot. Autor 
Z bibliotecznej półki 
Nike 2000 
Nagroda Literacka Nike 2000 
przypadła Tadeuszowi 
Różewiczowi za książkę Matka odchodzi. 
Książka - pomnik nagrobny -jak 
napisał jeden z krytyków -jeden z 
najciekawszych pomników 
nagrobnych wśród wielu, jakie pisarze 
wszystkich epok wznieśli swoim 
zmarłym. Tadeusz Różewicz 
zbudował tę książkę z własnych 
dawnych i nowych wierszy, ułamków 
własnych i cudzych wspomnień. 
Książka Różewicza mówi o tym, 
że każdy z nas, nawet najbardziej 
osobny i osamotniony, jest skądś i 
jest od kogoś. Wydani jesteśmy na 
przemijanie, przeciw któremu 
słowo nie może być skuteczną bronią, 
lecz najwyżej krzykiem sprzeciwu. 
Tadeusz Różewicz, Matka 
odchodzi, Wrocław 1999 
Rubrykę redagują pracownicy 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Oleśnicy 
Komunikat Sprostowanie 
Uwaga, jeżeli: 
- ukończyłaś 40 rok życia, 
- w rodzinie występowały choroby 
nowotworowe piersi, 
- stwierdzasz u siebie 
nieprawidłowości w obrębie piersi, 
zgłoś się natychmiast bez 
skierowania do Poradni Profilaktyki Chorób 
Piersi mieszczącej się w Poradni dla 
Kobiet, ul. Kilińskiego 2. 
SZPZOZ w Oleśnicy organizuje dla 
kobiet z terenu miasta i gminy 
Oleśnica dni wczesnego wykrywania 
chorób nowotworowych piersi w 
soboty: 21.10 i 28.10.2000 r. 
Pamiętaj, co roku umiera w Polsce 
ponad 45.000 kobiet z powodu zbyt 
późno lub nie rozpoznanego raka 
piersi. 
Rejestracja (bez skierowania) 
osobiście w Poradni dla Kobiet, ul. 
Kilińskiego 2 lub tel. 314-38-51. 
Nie Michał - jak przeczytaliśmy w 
szkolnym programie - ale Michelle 
Woźniak zagrała melodię U misia 
na imieninach podczas 
uroczystości pasowania pierwszoklasistów w 
Państwowej Szkole Muzycznej I st. 
w Oleśnicy. Za niezawinioną przez 
redakcję pomyłkę przepraszamy. 
Międzyszkolne Warsztaty 
pod patronatem Parlamentu 
Młodzieży Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów 
m. Oleśnicy w ramach 
obchodów rocznicy 
uchwalenia Konwencji o 
Prawach Dziecka. 
Termin: 19.10.2000, godz. 16 - 
18.15. • • 
Temat: Dziecko to też człowiek 
Uczestnicy: uczniowie, rodzice, 
nauczyciele 
Miejsce: SP 4 
17-19 października 2000 
Panorama Oleśnicka nr 83 
5 
CZYTELNICY W PANORAMIE 
Echa naszych publikacji 
Wolna trybuna 
Pomieszanie z poplątaniem Oświadczenie 
Nie jestem zawodowym 
dziennikarzem Panoramy Oleśnickiej, stąd 
też nie ciąży na mnie obowiązek 
sprawdzania przekazywanych 
przeze mnie informacji. Notabene, 
wdzięczny jestem Redakcji 
Panoramy, że z tak jednoznacznym i 
czytelnym redakcyjnym 
zatytułowaniem umieściła mój artykuł. 
Szanowna, urocza Pani Dyrektor 
Kołodziej, w pierwszym rzędzie 
jestem winien Pani przeprosiny, że 
- no powiedzmy w 50% - 
zaniżyłem Szanownej Pani stanowisko. W 
paru zatem słowach zechcę się z 
tego fopa (towarzysko, nie jako 
winowajca) wytłumaczyć. Jest Pani 
dyrektorem Miejskiego 
(powtarzam raz jeszcze: MIEJSKIEGO) 
Domu Kultury. Co to może znaczyć 
dla zwykłego, przeciętnego 
zjadacza chleba? Ano to właśnie, że 
statut Miejskiego Domu Kultury, a 
więc cała jego formalno-prawna 
struktura, jak również podstawowa 
działalność merytoryczna, to 
miasto Oleśnica. Jeżeli więc jest 
Młodzieżowy Dom Kultury placówką 
powiatową, to czy nie jest 
Szanowna Pani powiatowym 
koordynatorem ds. kultury? No przecież tak. 
Wreszcie sprawa druga, ta 
odnosząca się do Powiatowego Przeglądu. 
Młodzieżowy Dom Kultury 
prowadzi różnorodną działalność 
kulturalną w Oleśnicy. Nie mogę 
zrozumieć Pani intencji, dlaczego 
Młodzieżowy Dom Kultury nie 
zaprezentował swojego dorobku na 
estradzie powiatowej? Taka 
prezentacja dorobku Pani placówki jakby 
mocno podniosła Pani prestiż w 
oczach tych, którymi Pani 
koordynuje. Na zakończenie nie mogę 
Listy do redakcji 
oprzeć się refleksji odnośnie 
przyjętego przez władze powiatu 
oleśnickiego sposobu administrowania 
i koordynacji powiatową kulturą. 
Jeżeli już przyjęto, że 
Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką 
powiatową, to trzeba było nazwać 
sprawę po imieniu: Młodzieżowy 
Dom Kultury zamieniamy wraz ze 
wszystkimi konsekwencjami 
prawnymi w Powiatowy Dom Kultury, 
a w statucie placówki określamy jej 
zadania w odniesieniu do 
Oleśnicy. Do tej pory przyjęty system to 
pomieszanie z poplątaniem. 
Niezrozumiały dla przeciętnego 
człowieka, a wątpię, czy zupełnie czytelny 
dla samych władz tak 
powiatowych, jak i miejskich. 
Wojciech Trzyhulski 
Oleśnica 
ul. Mickiewicza 7a/2 
W związku z dramatycznymi 
relacjami, sprawozdaniami i 
donosami radnego Dynaka o „brutalnym 
pobiciu" - proponuję dla 
uproszczenia całej sprawy, aby 
publiczne powieszenie Niesłychanego 
Bandziora z Klonowej - Sikory 
odbyło się w najbliższy czwartek 
na Rynku w Oleśnicy o godz. 18 
przed Ratuszem. Moim ostatnim 
życzeniem jest, by wyrok napisał i 
Po co rewolaryzacja? 
Jako emeryt wraz z innymi 
zapytuję się władzy rządzącej, 
począwszy od szczebla państwowego, 
poprzez powiaty i gminy, wszelkie 
samorządy i inne cudactwa, które 
chyba nie myślą, co czynią tej 
dzisiejszej biedocie. Jak długo 
będziemy tak oszukiwani i gnębieni? Po co 
w ogóle przeprowadzać rewolaryza- 
cję, skoro ona jest ciągle oszukana i 
nie wypłacana w stosunku do 
inflacji? To jest po prostu kpina z tej 
rzeszy ludzi, która przez swoje życie 
ciężko pracowała i wypracowała to, 
z czego dziś tysiące cwaniaków po- 
bogaciło się lub siedzi na posadach 
za zawrotne pensje. Dziś ci 
schorowani ludzie są przedmiotem 
manipulacji i kpiącego przetargu, muszą 
prowadzić głodówkę, aby uzyskać 
swoje - wstyd i hańba! Jak można 
rządzić, jak można myśleć w 
kategorii Polaka, chrześcijanina, czy 
urzędnika, robiąc ciągle 
nieprzemyślane i nieludzkie podwyżki, jeżeli 
np. chodzi o lekarstwa, ogrzewanie 
i wiele innych już do obrzydzenia 
podwyżek. A emerytów i rencistów 
to już tak w tej nowej reformie 
uszczęśliwiono, że tylko czeka na te 
ochłapy, które otrzymuje w połowie 
roku, ale podwyżki to zawsze nasi 
wyborcy robią od nowego każdego 
roku i cały rok. Także było to i w tym 
roku. Otrzymaliśmy tej jałmużny od 
18 do 40 zł. Jak się okazało, znów 
zostaliśmy oszukani około 50% i to 
przez tych, którzy kładą rękę prawą 
na sercu, czyniąc gest uczciwych i 
sprawiedliwych rządzących 
reformatorów. Jak można żyć w takim 
kraju, w którym robi się, co chce i 
jak chce? Ceny i opłaty również 
podnosi się, jak chce i jak wygodniej i 
to jest właśnie ta reformatorska 
przyczyna produkcji szerzącej się w 
Polsce nędzy. Nie ponosimy żadnej 
winy, a jesteśmy ciągle ośmieszani i 
ogłupiani. Panowie przy władzy, 
otwórzcie oczy i popatrzcie na fak- 
Wolna trybuna 
ty, jak można żyć, kiedy np. dwoje 
rencistów czy emerytów otrzymało 
rewolaryzacji razem 48 zł, a samo 
ogrzewanie wzrosło o 34,26 zł (62 
m2) miesięcznie. A przecież 
wszystko po cichaczu drożeje, od wody 
sodowej poprzez leki, żywność i 
wszystko, jak opłaty, czynsze i 
wszelkie nośniki energii. Przecież to 
ciągłe robienie z ludzi balonów i 
niezaradnych przygłupów. Po co ta 
rewolaryzacja, skoro ją zjada jedna 
podwyżka ogrzewania, a resztę 
zdzierstwajak wytłumaczyć? Za 
podobne podwyżki zarzucano władzy 
PRL, że wszędzie rządzi beton, bo 
wszystko załatwia podwyżkami (ale 
dzięki Bogu nie było tyle, co dziś, 
podatków). A czy dziś nie ma betonu? 
Może betonu nie, ale jest cement, 
jednak on niewiele różni się od 
starego betonu. 
Stanisław Kozicki 
Oleśnica 
(adres do wiadomości redakcji) 
Tachografy do kontroli 
Użytkownicy i właściciele 
pojazdów samochodowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej 9 ton i powyżej, 
zarejestrowanych po raz pierwszy po 
31 grudnia 1984 r., również 
autobusów regularnej komunikacji 
publicznej (z wyjątkiem autobusów 
komunikacji miejskiej) oraz pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 
3,5 t wyprodukowanych po 31 
grudnia 1999 r., powinni zgłaszać do 
uwierzytelnienia w urzędzie miar 
zainstalowane w pojeździe tachografy. 
Straciły ważność dowody 
uwierzytelnienia tachografów sprawdzanych 
w październiku 1998 r. W przypadku 
daty uwierzytelnienia wcześniejszej 
albo uszkodzenia tabliczki 
informacyjnej i cech uwierzytelnienia 
nałożonych na tachografie i na pojeździe 
również uwierzytelnienie tachografu 
jest nieważne. 
Niewłaściwe stosowanie tachografów 
lub stosowanie tych przyrządów 
niezgodnie z przepisami bez ważnego 
dowodu uwierzytelnienia jest poważnym 
wykroczeniem zagrożonym wysoką 
karą grzywny (art. 23 ustawy z 3 
kwietnia 1993 r. Prawo o miarach). 
Tachograf samochodowy jest 
przyrządem pomiarowym przeznaczonym 
do wskazywania kierującemu, a także 
rejestrowania chwilowej prędkości 
pojazdu, długości drogi przebytej przez 
pojazd, czasu jazdy i innych parametrów 
przebiegu. Często zapis przebiegu 
wymienionych parametrów jazdy jest 
jedynym świadkiem właściwej jazdy 
kierowcy zawodowego, który bierze udział 
w wypadku drogowym nie zawinionym 
przez niego. Dlatego właściwa 
eksploatacja tej „czarnej skrzynki", mającej 
ważne znaczenie dla bezpieczeństwa 
życia oraz używanie podczas jazdy 
odpowiednich tarcz wykresowych, a także 
posiadanie aktualnego dowodu 
uwierzytelnienia tachografu, może uwolnić 
kierowcą od niepotrzebnych kłopotów, a 
innych użytkowników dróg od poważnych 
zagrożeń. 
Zgłoszony tachograf (sprawny 
technicznie i czysty, z właściwymi 
oznaczeniami oraz dołączonymi 3 czystymi wy- 
kresówkami) jest sprawdzany wstępnie 
i ostatecznie bezpośrednio w siedzibie 
urzędu miar lub w punktach 
legalizacyjnych. Do sprawowania nadzoru nad 
stosowaniem przyrządów pomiarowych 
upoważnione są urzędy miar, policja, 
straż miejska oraz inne organy w 
zakresie prowadzonej działalności. 
Szczegółowe informacje: Obwodowy 
Urząd Miar we Wrocławiu, ul. Młodych 
Techników 61/63, tel.355-08-15 wewn. 
208. 
Naczelnik 
Obwodowego Urzędu Miar 
Andrzej Kraszewski 
odczytał mi radny Dynak, pętlę 
założył burmistrz Bronś, 
pocieszała tuż przed śmiercią 
przewodnicząca Jakimiec, a stołek spod nóg 
wykopnął - starosta Potyrała. Po 
egzekucji Sikory radny Dynak 
będzie publicznie demonstrował 
zgromadzonej ludności swoje 
„obrażenia cielesne". 
Ireneusz Sikora 
Oleśnica, w piątek 13 października 2000 r. 
Wolna trybuna 
Zaproszenie 
Szanowni Państwo, w wyniku 
przetargu ogłoszonego przez władze 
miasta Oleśnicy zostaliśmy wybrani 
do koordynacji prac nad 
opracowaniem strategii rozwoju Oleśnicy. W 
trakcie naszych działań 
przeprowadzonych zostanie szereg konsultacji 
z mieszkańcami. Celem spotkań 
będzie poznanie Państawa opinii o 
warunkach życia i szansach rozwoju 
miasta. Aktywny udział 
mieszkańców w tych przedsięwzięciach jest 
niezbędnym warunkiem skutecznej 
strategii, która określi kierunki 
rozwoju i stworzy szansę do 
realizowania aspiracji Was, mieszkańców 
Oleśnicy. Najbliższe spotkanie 
odbędzie się 18 października w sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Oleśnicy przy 
ul. M. Reja 10 w godz. 16-19. Na 
spotkaniu tym chcemy poznać 
Państwa opinie o szansach i barierach 
rozwoju oraz jakości życia w mieście 
Oleśnica. Liczymy na Państwa 
liczne przybycie. 
Plan spotkania: 
- Prezentacja zespołu 
koordynującego. 
- Przedstawienie celów spotkania. 
- Mocne i słabe strony, szanse oraz 
zagrożenia dla Oleśnicy. 
- Potrzeby i aspiracje mieszkańców 
naszego miasta. 
- Kierunki rozwoju miasta (próba 
określenia). 
- Informacja o dalszych pracach nad 
strategią. 
- Zakończenie spotkania. 
Jeśli chcecie mieć Państwo wpływ 
na kształt Oleśnicy w najbliższej i tej 
dalszej przyszłości, jeżeli uważacie, 
że Wasz głos powinien być 
wysłuchany z uwagą, to przyjdźcie 
koniecznie. 
Zespół koordynujący 
opracowanie strategii 
Dolnośląskie Centrum Szkolenia 
Samorządowego we Wrocławiu 
Na tej stronie zamieszczamy 
bezpłatnie komunikaty, oświadczenia 
i stanowiska. Nie należy ich traktować 
jako wyraz poglądów redakcji. 
Zapraszamy 
do konkursu 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Juliusza Słowackiego w Oleśnicy 
zaprasza reprezentacje klas 
pierwszych do udziału w III 
Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym. 
Konkurs odbędzie się w sali 
gimnastycznej 1 LO w Oleśnicy dnia 29 
listopada 2000 r. o godz. 9. Konkurs 
przeznaczony jest dla uczniów klas 
pierwszych szkół średnich. Każda 
szkoła deleguje 3 reprezentantów. 
Prosimy potwierdzić udział w naszej 
imprezie do 14 listopada 2000 r. (tel. 
314-32-80). Podczas konkursu 
obowiązuje pisownia według Nowego 
słownika ortograficznego PWN pod 
redakcją prof. Edwarda Polańskiego. 
Dla laureatów zostały przewidziane 
nagrody i dyplomy, a przede 
wszystkim Nagroda Starosty. Serdecznie 
zapraszamy polonistów i opiekunów 
młodzieży do pracy w komisji 
sprawdzającej prace. Do pisania dyktanda 
zachęcamy również gości: władze 
miasta, powiatu, dyrektorów szkół, 
nauczycieli. 
Serdecznie pozdrawiamy. Do 
zobaczenia! 
Poloniści I LO 
Szczegółowych informacji 
udzielają poloniści z I LO. 
Odpowiedzialna za organizację konkursu: Ewa 
Grączewska, tel 314-32-80, 
Oleśnica, I Liceum Ogólnokształcące, ul. 
Słowackiego 4. 
OG�?OSZENIE 
Zarząd Handlowo-Produkcyjnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
w Twardogórze wydzierżawi 
na dogodnych warunkach zakład 
gastronomiczny w Twardogórze 
przy ul. Ratuszowej 1. 
Szczegółowe informacje o warunkach 
dzierżawy można uzyskać 
w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 
podnrem (071)315-80-95. 
6 
• 
Panorama Oleśnicka nr 83 
17-19 października 2000 
rama Spwtowa 
Wielka czwórka 
i 
Po wygranej w Grabownie Gawin Międzybórz zrównał się punktami z prowadzącym dotąd duetem KP Brzeg Dolny i Bodzio 
Goszcz. Wszystkie te zespoły mają po 17 punktów. Ale nowym liderem został Banasik Wotów. Pomiędzy tymi czterema 
drużynami rozegra się walka o awans do klasy międzyokręgowej. Pokonanej u siebie w derbach Polonii nie pomogła 
zmiana trenera. W tym sezonie grabowianie będą bronili się przed spadkiem. O derbach Polonia - Gawin piszemy na str. III. 
Strachy na lachy 
Bogmar Bielsko Biała okazał się 
zespołem zdecydowanie 
słabszym, niż wynikałoby to z 
zajmowanej pozycji, aspiracji i 
prasowych relacji. Ale mimo to 
pokonał 2:0 oleśnicką Pogoń. 
Punkt był w zasięgu MKS-u. 
Remis na szczycie 
Do spotkania współliderujących 
w klasie okręgowej Bodzia i KP 
Brzeg doszło na boisku w 
Goszczu. Już do przerwy było 3:3, i 
wynik ten utrzymał się do 
ostatniego gwizdka, mimo że po 
przerwie Bodzio przeważał. 
Półfinał o krok 
O krok od awansu do półfinału 
eliminacji I ligi OMW są 
koszykarze oleśnickiego Relaksu. W 
ostatnim meczu pokonali 
wrocławskie' Słońca, a najwięcej 
punktów zdobył widoczny na 
zdjęciu (z nr. 6) Andrzej Fischer. 
Nie będzie mocnych 
...na koszykarzy z oleśnickiego 
Gimnazjum nr 3. Dotarli oni do 
finału ogólnopolskiego turnieju, 
w którym zajęli 6. miejsce. A 
czemu ma nie być na nich 
mocnych? Bo wrócili z koszulkami: 
Mam przyjaciół w Wołominie. 
17-19 października 2000 
Panorama Oleśnicka nr 83 
PANORAMA SPORTOWA 
2:0 (1:0) 
Pogoń 
Nie straszny, ale.. 
Nie taki diabeł straszny, 
jak go malują. Cosmos 
Podbeskidzia okazat się 
zespołem słabszym, niż 
przewidywaliśmy, ale... 
Ale wygrał z Pogonią 2:0. 
1-0 Marek SOKO�?OWSKI, 37 min 
2-0 Marek SOKO�?OWSKI. 88 min 
CERAMED: Matusiak - Zięba, 
Piekarski, Jendryczko, Kurzeja, 
Sokołowski (89. Dziamiaga), Kłoda, Bujok, 
Domagała Ż (46. Więzik), Olszar(81. Go- 
dwin), Moskała (71. Radzewicz). 
Trener: Wojciech BORECKI. 
POGO�?: Abongwa - Rodak Ż, 
Gałkowski, Mularczyk, Wolny, Graf (72. 
Przybył), Włażewski, Podstawek, 
Maciejewski (71. Dudzik), Józefowicz, 
Fliśnik. 
Trener: Jan Leszek RYBIA�?EK. 
Sędziował: Arkadiusz Derej (Opole). 
Klub Ccramed Bogmar powstał na 
gruzach Stali w 1995 roku. 
Systematycznie piął się do góry i w tym roku 
zadebiutował w III lidze. Skupił w 
swoich szeregach znanych 
zawodników lokalnych drużyn oraz 
mających l-ligową przeszłość Dziarma- 
gę, Moskałę i przed wszystkim Wię- 
zika, który po kontuzji wraca 
' N 
�?yk statystyk 
Ceramed Pogoń 
16 6 
strzały 
strzały celne 
rzuty rożne 
spalone 
^faule 
6 
5 
7 
12 
2 
6 
3 
20 
obecnie powoli do pierwszej 
jedenastki. Miejscowa prasa lokalna 
nazywa drużynę Cosmosem 
Podbeskidzia. 
Z tymże Cosmosem przyszło nam 
grać bez Nakielskiego (zamiast do 
Górnika Zabrza wyjechał do 
Niemiec), którego na stoperze zastąpił 
Gałkowski. Nasi zawodnicy 
nocowali w pobliżu Bielska (mecz 
rozgrywano w niedzielę o godz. 11). 
Spotkanie przyciągnęło na stadion 
kilku trenerów lll-ligowych drużyn, 
m.in. Andrzeja Sermaka, 
dopingujących gospodarzy. Z kolei Pogoni 
kibicowali Mariusz Klimek - 
właściciel znanej w Oleśnicy firmy 
Reporter, sam uprawiający niegdyś futbol 
na poziomic II- i lll-iigowym, oraz 
przedstawicel handlowy Nike (tego- 
róg. MKS próbuje zmienić 
niekorzystny rezultat, ale ostro atakowani 
przez rywali napastnicy nic mogą się 
uwolnić spod ich opieki. Kilka razy 
dynamicznie przedziera się 
wyróżniający gracz MKS-u Włażewski. 
Obsługuje kolegów podaniami, ale 
brakuje przysłowiowej kropki nad i. 
Jesteśmy bliscy wyrównania w 80. 
min, ale po akcji Przybyła nikt nic 
dochodzi do jego wrzutki na pole 
karne. W 85. min po koronkowej 
akcji Józefowicza z Mularczykiem 
ten ostatni wychodzi na czystą 
pozycję, ale ucieka mu piłka... 
I jak to zwykle bywa, w 
końcówce próbujący wyrównać goście zo- 
roczne Złote Buty są tej marki) 
Mariusz Szpak. 
Pogoń zaczęła dobrze i odważnie. 
Już w 4. min świetne prostopadłe 
podanie od Włażewskicgo dociera do 
Podstawka, ten wpada z prawej 
strony na pole karne, ale za daleko 
wypuszcza sobie piłkę i strzał zdołał 
oddać dopiero niemal z końcowej linii - 
trafia tylko w boczną siatkę. 
Gospodarze odpowiadają dobrą akcją 
dopiero pięć minut później. Graf nie 
zdążył do Jendryczki, ten do.środkował, 
piłki nic sięgnął Gałkowski, a 
główkujący szczupakiem Kłoda 
minimalnie chybia. 
W I połowie gospodarze są stroną 
dominującą, bardzo 
często strzelają (aż 10 
razy), ale nic prezentu- 
jąjakiegoś 
efektownego, szybkiego futbolu. 
Pomoc Ccramedu gra 
chodzonego, 
napastnicy sąpieczołowicie 
pilnowani. Goście 
umiejętnie skracają pole 
gry. W ostateczności 
możemy liczyć na 
Abongwę. Nasz golki- 
per broni w 23. min 
precyzyjne uderzenie 
Piekarskiego z 
wolnego i dobitkę Bujoka. 
Sprzyja mu szczęście, 
kiedy w 36. min Olszar 
uderza w dogodnej 
sytuacji nad 
poprzeczką Ale w 60 sekund Robert Gałkowski załatał dziurę na stoperze. 
później jest bezradny. Sokołowski nie stają skarceni. Cała sytuacja zaczy- 
daje sobie odebrać piłki, kapitalnie 
uderza z dystansu lewą nogą i piłka 
ląduje w widłach bramki MKS-u. To 
był filmowy strzał... 
W 42. min licznie zgromadzona 
widownia obrzuca najgorszymi 
obelgami sędziego. Gałkowski popełnił 
fatalny błąd - główkuje 
nieprecyzyjnie do Abongwy, piłkę przejmuje 
Olszar, wpada w pole karne, futbo- 
lówka trochę mu odskakuje, kiedy z 
całym impetem wpada na niego 
Abongwa. Obaj padają na murawę, 
ale sędzia, o dziwo, nakazuje grać 
dalej. A nasz bramkarz jeszcze w 44. 
min jakimś cudem odbija strzał 01- 
szara. 
W II połowic obraz'gry ulega 
zmianie. Inicjatywę przejmują, ku 
zaskoczeniu widzów, oleśniczanic. 
Już w 48. min mogło być 1:1. Po 
pięknej główce Fliśnika Matusiak 
końcami palców ekspediuje piłkę na 
na się od rzekomego faulu Dudzika. 
Nie udaje nam się wybić piłki, 
Radzewicz wrzuca ją na piąty metr, 
Sokołowski wyciąga nogę szybciej 
niż Mularczyk i pakuje futbolówkę 
do siatki. 
Szkoda tej porażki, bo jeśli 
Bogmar będzie tak dalej grał u siebie, na 
pewno w końcu straci tu komplet 
punktów. Nam jednak zabrakło w 
Bielsku dokładności i precyzji. 
Roman Rybak 
Okiem trenerów 
Wojciech Borecki: 
Nasi napastnicy byli dzisiaj bardzo dokładnie pilnowani. O naszym sukcesie 
zadecydowała więc gra II linii. Mieliśmy inicjatywę w środku i goście 
zagrażali nam tylko po kontrach. Nam brakowało wykończenia akcji pomocy przez 
napastników i może dlatego kibice uważają, że zagraliśmy dzisiaj słabiej. 
Pogoń mnie niczym nie zaskoczyła. To solidny, III-ligowy zespól, bez 
indywidualności. Podobał mi się tylko Józefowicz. To groźny napastnik, wiele 
potrafi. 
Jan Leszek Rybiałek: 
Myślę, że można zdobyć punkty w Bielsku. W pewnym sen- 
jP*f ł sic udowodniliśmy to, bo byliśmy równorzędnym 
przeciwnikiem gospodarzy, którzy mają ambicje ll-ligowc. Zabrakło 
Jf szczęścia, czasem umiejętności. W II połowic mieliśmy 
wyraźną przewagę. Nic umieliśmy jednak dograć piłki, 
wykończyć akcji. Nie mamy punktów, ale jestem zadowolony z gry 
zespołu. Zagraliśmy niezły mecz. 
f 
T^ 
Tak grali Inni: 
lnkopax - Zryw 
Warta -GórnikZ. 
Chrobry - Miedź 
Lubuszanin - Rozwó 
Concordia - Grunwald 
Raków - Odra II 
GKP - Górnik J. 
3:1 (2:0) 
1:1(1:1) 
0:2 (0:0) 
0:0 
2:1(1:1) 
2:3(1:2) 
4:0 (2:0) 
Górnik MK - Szczakowianka 1:2 (0:0) 
Pogoń Św. - Czarni 
0:1 (0:1)/ 
1. Miedź 
2. Czarni 
3. Szczakowianka 
4. Bogmar 
5. Concordia 
6. GKP 
7. Jastrzębie 
8. Grunwald 
9. Pogoń Ol. 
10. Górnik W. 
11. Chrobry 
12. Pogoń Św. 
13. Lubuszanin 
14. lnkopax 
15. Warta 
16. Rozwój 
17. Górnik K. 
18. Odra II 
19. Zryw 
20. Raków 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
33 17:3 
30 25:15 
29 35:18 
28 22:10 
27 18:7 
26 21:15 
23 21:16 
21 19:17 
20 20:16 
1814:17 
18 11:11 
17 15:14 
17 9:12 
17 20:25 
14 13:20 
14 13:20 
12 9:17 
13 17:27 
11 24:27 
5 7:42 
Zdaniem piłkarzy 
Grzegorz Więzik: 
Zagraliśmy dobry mecz. Parę akcji było na II-ligowym poziomic. Choć 
trochę na pewno dopisało nam szczęście. Walczyliśmy, bardzo chcieliśmy 
wygrać i kibice docenili to, dziękując nam po meczu brawami. 
Pogoń to niezły zespół. Tak jak każdy przyjeżdżający tu, sprężyła się na mecz 
z nami. Ale my mamy jeszcze lepszą drużynę, która chce walczyć o II ligę. 
Jeszcze 20 spotkań przed nami i wszystko może się zdarzyć. Ja jestem stąd, 
oddycham teraz górskim powietrzem, lubię to miasto i na stare lata chcę tu 
grać [Więzik ma 38 lat]. Tu chcę zakończyć karierę. Na razie zdrowie mi 
dopisuje, wydolnościowo nic odstaję od młodzieży, limit kontuzji już na ten 
sezon wyczerpałem, czasem mam kłopoty ze stawami skokowymi i 
kolanowymi, ale na razie o końcu gry nie myślę. 
Marcin Józefowicz: 
Myślałem, że gospodarze grają lepszą piłkę, że nas 
zabiegają. Tymczasem w II części gry nic mogli wyjść ze swojej 
połowy. Mogliśmy na pewno zdobyć tu punkty. Mieliśmy 
kilka sytuacji. Niestety, uważam, że sędzia nie pozwalał nam 
grać, bez przerwy gwizdał, kiedy ja, Jarek, czy któryś z 
pomocników zastawiał się. Zagwizdał mi urojoną rękę. Nie było 
aż tak ciężko, jak się spodziewaliśmy. Mogliśmy się pokusić o remis. Szkoda. 
Żałuję zwłaszczit sytuacji, kiedy w końcówce Mirkowi odskoczyła piłka. 
Złote Buty 
Po meczu z Ccramedem cenzurki pogoniarzom wystawiło aż dwóch ekspertów - 
właściciel firmy Reporter Mariusz Klimek i przedstawiciel handlowy Nike Mariusz Szpak. To 
właśnie buty Nike - model, w którym gra Hdgar Davids, będą nagrodą dla najlepszego 
zawodnika MKS-u w tym sezonie. Z ocen obu panów wyciągnęliśmy średnią. 
I po spotkaniu w Bielsku Białej ranking Panoramy i sklepu Sport-Styl Anna przedstawia 
się następująco: 
zawodnik Panorama Sport ekspert razem 
Jarosław Fliśnik 
Mirosław Mularczyk 
Robert Gałkowski 
Tomasz Nakielski 
Krzysztof Rodak 
Tomasz Idziorek 
Marcin Józefowicz. 
Mieczysław Moś 
Grzegorz Podstawek 
Grzegorz Szczypkowski 
Adam Woln; 
Krzysztof Włażewski 
Paweł Trzaska 
Dominie Abongwa 
Grzegorz Graf 
Adam MacicjcwsKi 
Artur Kozia ra 
Ismail Oladokun 
Paweł Dudzik 
Piotr Przybył 
Klasa okręgowa 
Różne cele 
Po VIII kolejce widać już, o co 
zagrają nasze zespoły w tym 
sezonie. Gawin i Bodzio o 
awans. Lotnik i Polonia o 
utrzymanie ligi. A Piast? O 
prestiż. 
Bodzio - KP 3:3 (3:3) 
Zagrali dla Banasika 
BODZIO: Konieczny - Marciniak, Ba- 
łabuszko, Skura, Wołk (10. Leszezy- 
szyn), Radkowski, �?yszczarz, Kaźmier- 
czak (70. Konarzewski), Michalcwski, 
Szewczyk, Jurkiewicz. 
Trener: Grzegorz MARCINIAK. 
Remis liderów przy wygranej 
Banasika zmienił trochę układ tabeli - obaj 
niedzielni przeciwnicy, do których dołączył 
Gawin, są teraz na II miejscu. Liderem 
został zespół z Wołowa. Te cztery 
drużyny będą walczyć w tym sezonie o awans. 
Goście z Brzegu w Goszczu zaczęli 
udanie, bo po kwadransie gry i zagraniu 
ręką w polu karnym przez jednego z 
miejscowych piłkarzy pewnie wykorzystali 
jedenastkę i było 0:1. W pięć minut 
później zamieszanie przed szesnastką 
wykorzystał Radkowski, uderzył po ziemi i 
piłka wturlała się do bramki. KP w kilka 
minut później ponownie obejmuje 
prowadzenie. Po rzucie wolnym bitym z 
lewej strony piłka nie wpada co prawda 
do siatki, ale zdaniem arbitra bocznego 
przekracza linię bramkową i robi się 1:2. 
Po pół godzinie gry wyrównuje 
Jurkiewicz. A po następnych pięciu minutach 
to gospodarze wychodzą na 
prowadzenie. Na lewym skrzydle Szewczyk 
ogrywa obrońcę, dośrodkowanie i Bułabusz- 
ko z 7. metra pakuje piłkę głową do 
siatki. Niestety, mija 60 sekund i jest 3:3 po 
koronkowej akcji gości. 
Pierwsza połowa ma wyrównany 
przbieg. W drugiej dominują 
gospodarze. Stwarzają dwie bardzo dobre 
okazje strzeleckie, ale nie wykorzystuje ich 
Jurkiewicz. I mecz na szczycie kończy 
się podziałem punktów. 
■ 
Iskra - Piast 2:4 (2:3) 
Lotnik - Polonia T. 0:1(0:0) 
Tam radość, tu smutek 
Tam radość - w Pasikurowicach 
cieszyli się zawodnicy Piasta Dobrzeń, 
którzy strzelili Iskrze aż cztery bramki i 
zainkasowali kolejne trzy punkty. Widać, 
że tradycyjnie zespół z Dobrzenia będzie 
walczył w tym sezonie o miejsce w 
górnej połówce tabeli. 
Tu smutek - twardogórscy lotnicy nie 
sprostali u siebie Polonii Trzebnica. 
Wzmocnieni tuż przed sezonem goście 
niespodziewanie zaliczają się do ligowej 
czołówki. Osłabiony Lotnik czeka w tym 
sezonie bardzo ciężka walka o 
utrzymane ligi okręgowej. (ror) 
II 
Panorama Oleśnicka nr 83 
17-19 października 2000 
PANORAMA SPORTOWA 
Powiatowe der by 
Klasa A 
Nowa miotła nie pomogła Derby gospodarzy 
Faworyt wygrał zasłużenie 
- gospodarzom nie 
pomogła nawet zmiana trenera: 
Zbigniewa Kucharka 
zastąpił Błażej Szulc. 
0-1 Grzegorz Rosiek, 15 min (wolny) 
1-1 Jacek Malczewski, 29 min 
(samobójcza) 
1-2 Grzegorz Rosiek, 39 min 
1-3 Grzegorz Rosiek, 57 min 
POLONIA: Noga - Grabiec (74. 
Górowski), G. Michalec (59. Pluta), J. 
Skafarek, Piziorski, A. Burdck (72. M. 
Burdek), Rycerz, Mizera, R. Skafarek, 
Kozieł, Kucharek Ż CZ. 
Trener: Błażej SZULC. 
GAWIN: Hłądzyński - Misiarz, 
Malczewski, Kowalski (64. Miziniak), 
Puchała, Ulkowski, Bednarek, Woźniak, 
Bachliński, Fornal, Rosiek Ż. 
Trener: Jacek MALCZEWSKI. 
Powiatowe derby w Grabownic 
Wielkim zgromadziły wiciu kibiców. 
Spora część z nich chciała obejrzeć 
pojedynek grających trenerów, czyli 
Zbigniewa Kucharka (napastnik 
Polonii) i Jacka Malczewskiego (stoper 
Gawina). Stoczyli oni kilka razy 
męskie boje, ale jeden z nich już nie jest 
trenerem. Ze Z. Kucharkiem nic 
przedłużono umowy o pracę i 
posadę trenera objął Błażej Szulc. 
Nowa miotła nie pomogła... Od 
pierwszych minut lepiej spisywał się 
Gawin. Do 20 minuty Polonia wyszła 
tylko z jedną akcją ofensywną! Już 
w 2. min mogło być 0:1, ale Woźniak 
nie trafił czysto w piłkę na 5 metrze. 
W 7. min bliski zdobycia bramki jest 
Kucharek, który jednak na linii pola 
karnego za daleko wypuszcza pitkę, i 
bramkarz Gawina łapie ją. 
Po kwadransie Gawin potwierdza 
przewagę w, wymierny sposób. 
Przed polem karnym faulowany jest 
Bednarek. Sędzia dyktuje rzut 
wolny. Rosiek strzela technicznie, piłka 
leci nad murem i wpada pod 
poprzeczkę. 0:1. Pięć minut później 
Rosiek egzekwuje kolejny rzut 
wolny sprzed szesnastki, przymierza i... 
trafia w słupek. To uderzenie budzi 
nieco ospałych polonistów. W 22. 
min Kucharek dostał idealne 
podanie w pole karne, uprzedził 
obrońcę, strzelił w krótki róg, ale trafił w 
nogi bramkarza. Wielu 
mieszkańców Grabowna zdążyło krzyknąć: 
Jest! No i wywołali wilka z lasu. 
Polonia wyrównała w 29. min. 
Miejscowi egzekwowali rzut wolny. 
Piłka odbiła się od Minia i zmierzała 
do końcowej linii boiska. Jednak 
ambitny Kozieł pobiegł za nią. 
Opanował ją i zagrał tak, że trafiła w 
Malczewskiego, po czym wpadła do 
bramki tuż przy słupku. A 
zaskoczony Hłądzyński oczekiwał jej na 
trzecim metrze pola karnego... 
Po tym golu obydwie drużyny 
uspokoiły grę. Gawin uśpił Polonię i 
w 39. min wyszedł znów na 
prowadzenie. Ulkowski z prawej strony 
zagrał na lewą na czwarty metr, 
obrońcy zaspali, bramkarz nic zdecydował 
się aa wyjście, więc Rosiek nic 
zmarnował takiej okazji i głową wepchną! 
piłkę do siatki. Tuż przed gwizdkiem 
na przerwę strzelał z szesnastki 
Mizera, ale minimalnie chybił. 
W II części do ataków ruszyli 
gospodarze, ale z ich przewagi nie nie 
wynikło. Gawin przetrzymał ataki i 
strzelił trzecią bramkę. Lewą stroną 
przeprowadził rajd Fornal. Ograł 
obrońcę, zagrał piłkę w pole karne 
Rośkowi idealnie między dwoma 
obrońcami. Rosiek spokojnie skierował 
ja po raz trzeci do bramki. Chwilę 
później obrońcami zakręcił Rosiek i 
doją będę pełnił obowiązki trenera. 
Próbuję jakoś skleić, połatać tę drużynę. 
Chcemy walczyć. Dzisiaj walka była, 
ale przegraliśmy. Myślę jednak, że w 
następnych meczach powinno być 
lepiej. Spodziewałem się dobrej gry 
gości. Wiedziałem, że groźny będzie 
Rosiek. Miał plastra, ale zdołał nam mimo 
wszystko strzelić 3 bramki. To bardzo 
dobry zawodnik. 
O piłkę walczono na ziemi i w powietrzu. 
grał piłkę do Fornala. Tego w ostatniej 
chwili uprzedził obrońca. Później 
dwukrotnie próbował szczęścia Artur 
Burdek: najpierw uderzył bardzo nicccl- 
nici potem strzał złapał Hłądzyński. W 
70. min napastnicy Gawina 
przeprowadzili ponownie swoją firmową akcje.. 
Prawą strona pomknął Rosiek. Minął 
obrońcę i odegrał piłkę na długi 
słupek do Fornala. Kibice już widzieli 
piłkę w siatce, ale ta, po strzale 
napastnika Gawina, otarła się o słupek i 
opuściła plac gry. 
�?yk statystyk 
strzały celne 
strzały niecelne 
rzuty rożne 
spalone 
faule 
żółte kartki 
Ngzerwone kartki 
Polonia Gawin 
6 9 
7 11 
5 3 
3 3 
16 22 
2 1 
1 oj 
Wśród gospodarzy próbował 
głownie Kozieł. Ale zabrakło mu szczęścia. 
W 73. min niecelnie główkował, a pięć 
minut później starł się w polu karnym 
z Malczewskim. Obaj upadli, a kibice 
Polonii domagali się karnego. Sędzia 
jednak nie zareagował i miał chyba 
rację. W 80. min Kucharek musiał 
opuścić boisko. Najpierw dostał żółtą 
kartkę, a później - za dyskusję z, arbitrem i 
nieparlamentarne słowa - czerwoną. W 
tym momencie wiadomo było już, że 
Polonia wiele nic wskóra. I tak też się 
stało. Gospodarze ograniczyli się 
tylko do gry w defensywie. A Gawin był 
bliski zdobycia następnych dwóch 
bramek. 
W nic najlepszej fonnic był sędzia 
tego meczu. Myli) się w obydwie 
strony. Były takie momenty, że w ogóle nie 
panował nad wydarzeniami na boisku. 
Na szczęście nic wypaczył wyniku 
meczu... 
Dla Panoramy 
mecz komentują 
Błażej Szulc: 
Nie przedłużyliśmy 
umowy ze 
Zbigniewem Kucharkiem ze 
względu na brak 
wyników. Do końca rundy 
fen mecz chyba pokazał, że chcemy 
grać. Walczymy. Myślę, że dziś był 
przełom. Gorzej bowiem już nie 
możemy grać. 
Jacek Malczewski: 
Jestem bardzo 
zadowolony z wyniku. W 
X Grabownie boisko 
m jest bardzo małe, a 
kibice bardzo blisko. To 
trochę deprymuje 
zawodników. Uczulałem ich na to. To 
były derby. Zawodnicy Polonii 
podeszli do meczu bardzo poważnie i 
ambitnie. Naprawdę było nam bardzo 
ciężko na tym terenie. W Grabownie 
niejedna drużyna straci punkty. 
Pechowo straciliśmy bramkę. Na 
szczęście przed przerwą zdobyliśmy 
drugą, która nas podbudowała. 
Martwią mnie niewykorzystane sytuacje. 
Woźniak, Fornal i Rosiek takie właśnie 
sytuacje zmarnowali. 
Niewykorzystane sytuacje się mszczą i piłka po do- 
środkowaniu wpadła do naszej 
bramki. Piłka odbiła się jeszcze od mojej 
głowy... Dziękuje zespołowi za to, że 
po utracie tej bramki się podniósł i 
zaczął grać. 
Przed meczem mówiłem chłopakom, 
aby zabiegać piłkarzy Grabowna. 
Jesteśmy bowiem lepiej przygotowani do 
rozgrywek. Mamy kilku zawodników, 
którzy mają tak zwane żelazne płuca. 
Nasze jasne punkty w meczu z Polonią 
to Rosiek, Bednarek i Puchała. 
Sebastian Musiałek 
Tak grali Inni: 
Barycz - Multimet 1:0 (0:0) 
Bór - Orla 2:0 
Mirków - Banasik 1:3 (1:1) 
1. Banasik 
2. Brzeg 
3. Bodzio 
4. Gawin 
5. Trzebnica 
6. Piast 
7. Oborniki 
8. Iskra 
9. Barycz 
10. Mirków 
11. Orla 
12. Lotnik 
13. Polonia 
14. Multimet 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
18 19:8 
17 31:8 
17 18:12 
17 18:12 
16 12:8 
14 15:11 
12 6:8 
9 12:17 
9 11:21 
8 12:14 
7 11:20 
5 9:12 
4 11:25 
1 1:17 
Do dwóch pojedynków 
derbowych doszło w VIII 
kolejce. W obu wygrywali 
miejscowi. 
Maraton - Lipka 6:0 (2:0) 
Lipka na rowerze 
MARATON: Werba - Siuś, J. 
Mularczyk, Smaga (60. Matczak), Kucharski, 
Janeczek, Janocha (80. Żuraw), 
Bednarski, Piotr Kasina (65. Nowosad), Piech 
(73. Paweł Kasina). 
Trener: Edmund KOZ�?OWSKI. 
Kiedy tenisista przegrywa dwa sety 
0:6, mówi się, że odjechał z meczu 
na rowerze. Na takim jednokołowym 
pojeździe odjechała z Dobroszyc 
Lipka. 
Do przerwy nic nie zapowiadało 
pogromu gości. Co prawda 
przeważali gospodarze, ale 
udokumentowali przewagę tylko dwiema 
bramkami. W 20. min po faulu na polu 
karnym jedenastkę na bramkę 
zamienił Piotr Kasina. A do szatni gola 
strzelił Tuła, który uderzył 
precyzyjnie z 11. metra. 
Po zmianie stron goście są o krok 
od strzelenia kontaktowej bramki. W 
51. min trafiają w poprzeczkę. A 
gospodarze nie pudłują - w 55. min 
Janeczek podwyższa na 3:0. W dwie 
minuty później znów Lipka jest 
bliska zdobycia gola - piłkę z linii 
bramkowej Maratonu wybija Kucharski. 
A w 62. min jest 4:0 - po dośrodko- 
waniu i przedłużeniu piłki głową 
przez Janochę bramkarz Lipki 
wybija ją przed siebie, a celnie uderza 
Piech. Gościom nie pomaga nawet 
rzut karny - w 67. min gracz Lipki 
strzela z jedenastu metrów dwa 
metry ponad bramką... 
A Maraton nadal trafia. W 74. min 
Matczak podwyższa na 5:0, a dzieło 
wieńczy w cztery minuty później 
Janeczek. 
■ 
Widawa S. - Widawa B. 3:1 (1:1) 
Która Widawa lepsza? 
WIDAWA S.: Stolarczyk - Żuraw, Dra- 
bent, Piotrowicz, Caban, �?usiak, Fryt 
(70. Lenda), Feluszczyk, Domagała, 
Błażej (85. Strug), Lempert. 
Trener: Czesław BOCHE�?SKI. 
WIDAWA B.: Barowicz - Juncewicz, 
Sz. Jarząb, Zbylut, Rak, 
Augustynowicz (30. Drapiewski), Głuch, 
Gajewski, Karakuła, Rubak, R. Szczepański 
(46. Musiał). 
Trener: Janusz SUCHE�?SKI. 
W derbach powiatowych 
zmierzyły się dwie drużyny o tej samej 
nazwie. Zwycięsko z tego pojedynku 
imienniczek wyszli gospodarze ze 
Stradomii. 
Wyrównany w I połowie mecz 
zaczął się lepiej dla gości. W 20. min 
po celnym strzale R. 
Szczepańskiego Bierutów prowadzi 1:0. W 
dziesięć minut później gospodarze 
wyrównali: �?usiak minął dwóch 
rywali, uderzył wzdłuż bramki, Barowicz 
odbił piłkę, a Domagała dobił ją do 
siatki. Przy stanie 1:1 - powiedział 
Panoramie trener gości Janusz Su- 
cheński - chłopcy stanęli, przestali 
grać, walczyć z zaangażowaniem. A 
gospodarzom, zwłaszcza po 
przerwie, wyrosły skrzydła. W drugiej 
połowie - powiedział Panoramie 
trener Czesław Bocheński - zagraliśmy 
bardzo dobre spotkanie. Na 2:1 
wyprowadził zespół Lempert. Najpierw 
Fryt ograł dwóch bierutowian, 
zagrał do Błażeja, ten minął obrońcę, 
przerzucił na lewą stronę, a Lempert 
w pełnym biegu uderzył do siatki. 
Wynik ustalono po akcji Lemperta, 
crossie do Błażeja, centrze i 
precyzyjnej główce Cabana. Zasłużone 
zwycięstwo gospodarzy, którzy 
odskoczyli od swego niedawnego 
sąsiada w tabeli. 
■ 
Pogoń - Orkan M.2.1 (1:0) 
Uczyli na więcej 
POGO�?: Widomski - Gałka, 
Marszałek, Morawski (Smorawski), 
Ziółkowski, Pycia (Kołodziej), Kiecka, A. 
Smorawski (Solarz), Kicol, Jankiewicz, Le- 
narczyk. 
Trener: Tadeusz KMIfiCIK. 
W spotkaniu z Orkanem, 
zajmującym przed tym meczem 
przedostatnią lokatę w tabeli, pogonia- 
rze liczyli na pewną zdobycz 
punktową. Tym bardziej, że do przerwy 
prowadzili 1:0. Po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego do bramki 
główkował Pycia. Po zmianie stron sy- 
cowianie zaatakowali, chcąc 
strzelić drugą bramkę i rozstrzygnąć 
losy meczu. Mieli mnóstwo 
doskonałych okazji, ale fatalnie pudłowa- 
li gracze napadu - Lenarczyk i 
Jankiewicz. Tymczasem Orkan w tej 
części gry przeprowadził trzy 
kontry, z których dwie zamienił na 
bramki. Przy drugiej rywal pomógł 
sobie ręką, ale nie zmienia to 
faktu, że przegraliśmy mecz przez 
indolencję strzelecką naszych 
napastników - powiedział Panoramie 
Tadeusz Kmiecik. 
■ 
Nowoszyce - Pogoń W. 6:1 (2:1) 
Ucieczka 
Po efektownej i wysokiej 
wygranej z outsiderem z Wińska gracze 
Nowoszyc uciekli ze strefy 
spadkowej i awansowali na 10. miejsce w 
tabeli. Nie są już też zespołem 
naszego powiatu plasującym się 
najniżej w tabeli. Został nim 
niespodziewanie spadkowicz z okręgówki 
- Widawa Bierutów... 
(ror) 
Tak grali Inni: 
Rekord - Orkan L.R 
Barycz - Victoria 
Zorza - Sokół W.L. 
4:1 (0:1) 
5:1 
5:3 (2:1)/ 
1. Zorza 
2. Barycz 
3. Rekord 
4. Sokót 
5. Maraton 
6. Widawa S. 
7. Orkan L.R 
8. Lipka 
9. Pogoń S. 
10. Nowoszyce 
11. Widawa B. 
12. Victoria 
13. Orkan m. 
14. Pogoń W. 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8' 
24 30:8 
19 27:7 
15 22:16 
12 28:19 
12 25:19 
12 18:26 
11 14:16 
11 11:19 
9 19:21 
9 22:26 
9 10:16 
8 15:20 
8 14:20 
3 9:29 
17-19 października 2000 
Panorama Oleśnicka nr 83 
III 
PANORAMA SPORTOWA 
Nasi w Wołominie Awans blisko 
Koszykarska drużyna chłopców 
z Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy od 3 
lat (wcześniej jako reprezentacja 
SP 6) uczestniczy z powodzeniem 
w krajowych turniejach. Tym razem 
zaproszenie przyszło z 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w 
Wołominie - organizatora 
Ogólnopolskiego Turnieju w Piłce 
Koszykowej Chłopców w dniach 29 
września -1 października. Zawody 
po serii eliminacji grupowych 
wyłoniły finałową ósemkę, w której 
znaleźli się chłopcy z Oleśnicy. 
Grzegorz Siworski, Damian 
Ziomek i Maciej Osuch wielokrotnie 
byli oklaskiwani za efektowną grę. 
Pozostałe zespoły (m.in. Wołomin, 
Pruszków, Stargard Szczeciński, 
Bydgoszcz, Prudnik, Elbląg) 
wywodziły się z placówek będących 
szkołami mistrzostwa sportowego, 
a zarazem stanowiących 
bezpośrednie zaplecze 1 i 11-ligowych klubów. 
W tym doborowym towarzystwie 
koszykarze Gimnazjum nr 3 zajęli 
ostatecznie VI lokatę, a 
mistrzostwo przypadło I zespołowi UKS 
Wołomin. Drużynę Henryka Żołę- 
dziowskiego z powodzeniem 
uzupełniali: Janusz Cierpka, Michał 
Terka, Wojtek Rytkowski, Krystian 
Woźny, Krzysiek Pieprzycki, 
Tomek Paszkowski i Maciek Jaros. 
Zespół młodych oleśnickich 
koszykarzy przywiózł puchar, 
dyplom, a każdy zawodnik 
pamiątkową koszulkę z napisem Mam 
przyjaciół w Wołominie. Chłopcy 
żartują, że teraz nie będzie na nich 
mocnych... 
(dsp) 
Oleśniccy gimnazjaliści przywieźli puchar i dyplom. 
Dolnośląska Liga Juniorów 
Dwie na siedem 
Dwie bramki na co 
najmniej siedem 
stuprocentowych sytuacji udato się 
strzelić juniorom MKS-u 
w meczu z Czarnymi 
Lwówek Śląski. 
POGO�?: Dembowski - Motylski, 
Wawrzyniak, Kiwak, Kokot, Kaspry- 
szyn (45. Osiewała), Góra (67. 
Szczypkowski), Rzepka, Nawrot (82. 
Martynice), Zaraziński (86. Grab), 
Czarkowski 
TYener: Jerzy MAKSYMCZAK/ Jerzy 
BANASZAK. 
Od początku spotkania z 
Czarnymi Lwówek Śląski na boisku 
zarysowała się wyraźna przewaga 
gospodarzy. Już w I. min Nawrot miał 
niewykorzystaną okazję do 
zdobycia prowadzenia. Chwilę później w 
podobnej sytuacji znajduje się 
Czarkowski. Niestety, jemu również nie 
udaje się pokonać golkipcra gości. W 
11 min. walczący bardzo ambitnie 
Czarek otrzymuje dokładne długie 
podanie, które zręcznie zamienia na 
bramkę. Prowadzimy 1:0 i nie 
rezygnujemy z walki o dalsze gole. Pięć 
minut po strzeleniu pierwszej 
bramki Czarkowski marnuje doskonałą 
okazję do podwyższenia wyniku. Po 
kwadransie zdecydowanej przewagi 
oleśniczan zawodnicy Czarnych 
przejmują inicjatywę. W 31. min 
Dembowski z trudem broni mocny 
strzał z wolnego, a w 35. min 
prowadzimy nadal tylko dzięki 
nieudolności napastnika gości, który z metra 
nie trafia do pustej bramki. W 38. min 
po błędzie Wawrzyniaka jeden z 
przeciwników znajduje się w sytuacji 
sam na sam z naszym bramkarzem. 
Na szczęście Dembowski zagradza 
Klasa B 
Z góry na dół 
Po VII kolejce zespoły 
naszego powiatu 
otwierają tabelę - Zbytowa i ją 
zamykają - Solniki Małe. 
Rywale powoli zaczynają 
oglądać plecy Zbytowej - po 
wygranej w Gądkowicach z Plonem 2:1 
(1:1) zbytowianie mają już 4 
punkty przewagi nad drugim 
zespołem. Na przeciwległym 
biegunie tabeli znajdują się Solniki 
Małe. Nie udało się im zdobyć 
punktów u siebie w derbach 
powiatu z Gromem Szczodrów. 
Goście wygrali 2:1 (0:1) i dzięki temu 
awansowali na III miejsce w 
tabeli. 
Solidarnie po 3:0 przegrywali: 
Maraton I{ Strzelce - na wyjeździe 
z Widawą Gronowice i Dziadowa 
Kłoda - u siebie z Sędzicami. 
Wygra natomiast wysoko sokołowicki 
Sokół - 6:2 (3:2) z Jurą Czeszów. 
(ds) 
Tak grali inni: 
Cieszków - Krośnice 2:2 (1:0] 
pitce drogę do siatki i wybija ją na 
róg. A w 41. min napastnik Czarnych 
uciekł naszym obrońcom i trafił lut- 
bolówką w boczną siatkę. 
Od lej chwili na boisku dominuje 
tylko jeden zespół - Pogoń. Jeszcze 
przed przerwą Kaspryszyn stara się 
technicznym uderzeniem zaskoczyć 
golkipcra ze Lwówka - 
nieskutecznie. Druga odsłona to zdecydowana 
przewaga gospodarzy. Już w 46. min 
kopnięta przez Zarazińskiego piłka 
omal nie znalazła drogi do siatki. 
Udało się jej tam dotrzeć bez 
problemów w 53. min, gdy po kardynalnym 
błędzie obrońcy gości Zaraziński 
przejmuje futbolówkę i posyła ją do 
bramki. Goście mają w tej części gry 
jedną okazję, ale w 63. min słupek, a 
potem Kokot i Dembowski ratują nas 
przed utratą gola. Przeważający po- 
goniarze raz po raz znajdują się na 
polu karnym przeciwników, ale 
mimo znakomitych sytuacji 
Czarkowskiego, Zarazińskiego i Graba 
nie udaje się im zmienić rezultatu. 
Wygrywamy zasłużenie 2:0, 
odsyłając do domu przeciwników z 
najniższym wymiarem kary. 
Grzegorz Szkolą 
Tak grali inni: 
Piast - Parasol 2:2(1:1) 
Pogoń G. - Polkowice 4:0 
Wratislavia - Nysa 3:2 
Chrobry - Polonia Śr. 0:2 (0:2) 
Zjednoczeni - Orzet 1:2 (0:1) 
Śląsk - Zagłębie 7:0 
Górnik W. - MKS Oława 3:1 (1:0) 
1. Zbytowa 7 18 18:7 
2. Krośnice 7 14 25:13 
3. Szczodrów 7 13 15:13 
4. Cieszków 7 12 16:15 
5. Gronowice 7 11 20:17 
6. Sokołowice 7 10 24:19 
7. Czeszów 7 9 10:18 
8. Strzelce 7 810:16 
9. Sędzice 7 7 11:12 
10. Dziadowa Kłoda 7 8 9:12 
H.Gądkowice 7 5 17:14 
12. Solniki 7 410:18 
1 .Górnik W. 
2. Otawa 
3. Zagłębie 
4. Wratislavia 
5. śląsk 
6. Parasol 
7. Pogoń G. 
8. Piast Matplast 
9. Orzet 
10. Pogoń Ol. 
11. Polonia 
12. Górnik R 
13. Chrobry 
14. Czarni 
15. Nysa 
16. Zjednoczeni 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
 
liii 
11 
11 
28 34 13 
25 30:13 
22 37:19 
20 37:19 
19 26:13 
19 26:18 
19 25:26 
18 23:17 
17 23:20 
16 23:18 
14 24:20 
9 10:21 
9 20:41 
7 16:32 
6 23:48 
5 11:33 
W 6. meczu grupowym zespół 
oleśnickich koszykarzy TKKF 
Relaks odniósł kolejne zwycięstwo. 
Tym razem nie sprostała mu 
drużyna Sun z Wrocławia, 
przegrywając różnicą aż 29 punktów - 68: 39. 
W pierwszych minutach gra była 
niezwykle zacięta i wyrównana, 
jednakże z upływem czasu rywale 
opadali z sił, co konsekwentnie 
wykorzystali nasi koszykarze. Na 
szczególne wyróżnienie zasłużyli 
zmiennicy pierwszej piątki: Tomasz 
Dawidowski i Andrzej Derkacz, 
którzy dali kolegom chwilę 
wytchnienia i powiększyli przewagę. 
A punkty dla Relaksu zdobywali: 
A. Fischer - 20, M. Błach - 14, M. 
Golański - 14, T. Dawidowski - 8, 
G. Nowak - 6, M. Krawczykow- 
ski - 4, A. Derkacz - 4, M. 
Jezierski - 2. 
Przed ostatnią kolejką fazy 
eliminacyjnej I ligi OMW drużyna 
Relaksu zajmuje drugie, 
premiowane awansem do półfinału, 
miejsce w grupie A. Ostatni mecz 
odbędzie się 14 października o godz. 
11 w SP nr 50 we Wrocławiu. 
GN,AF 
Wygrał Real i Wilki 
7 października na stadionie w 
Dobroszycach odbył się Gminny 
Turniej Piłki Nożnej Drużyn 
Podwórkowych, zorganizowany przez 
Gminne Centrum Kultury w 
Dobroszycach i Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy Dąb Dobroszyce. 
Była to jedna z cyklicznych imprez 
piłkarskich dla najmłodszych. Po 
raz pierwszy drużyny podwórkowe 
z całej gminy walczyły w Turnieju 
Wiosennym, który odbył się 1 maja. 
W październikowym turnieju 
wzięło udział 9 ośmioosobowych 
zespołów. Uczestnicy podzieleni byli na 
trzy kategorie wiekowe: do ki. IV, 
ki V i VI oraz gimnazjaliści. 
Turniej rozegrano jednak w dwóch 
grupach wiekowych, gdyż nie 
dojechała najmłodsza drużyna z Dobrzenia. 
III- i IV- klasiści z Dobroszyc 
zdecydowali się rywalizować ze 
starszymi kolegami. Mecze 
rozgrywane były na dwóch boiskach 
systemem każdy z każdym. Sędziował 
działacz ULKS Stanisław Tuła 
wraz synem Markiem, którego 
później zastąpił Andrzej Sojko. 
W kategorii szkół podstawowych 
zwyciężyły Wściekłe Wilki - 
uczniowie z SP Dobroszyce, 
mieszkańcy Bartkowa, Siekicro- 
wic i Malerzowa. Kapitanem 
zwycięskiej drużyny był Sebastian Ku- 
bów. Kolejne miejsca zajęli: II - 
(iladiatorzy - SP Dobroszyce, 
połączone siły z Dobroszyc, 
Strzelec i Sickicrowic, III - FC Dobrzeń, 
IV - Chclsa �?uczyna, V - FC 
Dobroszyce - najmłodsi uczestnicy 
turnieju. Królem strzelców w tej 
kategorii został Marcin Iwańczyk 
z Dobrzenia. 
Wśród gimnazjalistów 
najlepszymi okazali się zawodnicy 
Realu Sadków z kapitanem 
Damianem Paliwodą na czele. Drugie 
miejsce zajęła drużyna pod nazwą 
Sandały Judasza z Dobrzenia, trze- 
eie FC �?uczyna, a czwarte 
Tornado Bartków Białe Bioto. 
Najlepszym strzelcem został Dawid 
Sobieraj z �?uczyny. 
Wszystkie zespoły otrzymały z 
rąk Anny Sojko i Stanisława Tuły 
pamiątkowe dyplomy, a 
zdobywcy I i II miejsca piłki. Najlepsi 
strzelcy zostali obdafowani 
piłkami do koszykówki. 
(dg) 
Mistrzowie z gimnazjum 
12 października na stadionie w 
Oleśnicy odbyły się Mistrzostwa 
Oleśnicy gimnazjów w piłce 
nożnej. 
Wyniki spotkań: 
Gl :G3 1:1 
G2 : G3 5:0 
G2:G1 3:0 
Tabela 
1. Gimnazjum 2 
2. Gimnazjum 1 
3. Gimnazjum 3 
Zwycięska drużyna Gimnazjum 
nr 2 wystąpiła w składzie: �?ukasz 
Mazgaj (najlepszy strzelec 
turnieju - zdobywca 5 bramek), Artur 
Furman, Piotr Rybak, Paweł 
Bednarczyk, Grzegorz Paprowicz, 
Paweł Nazarów, Adam Krzysztopol, 
Adrian Zieliński, Piotr Lcmiech, 
Tomasz Kunysz, Tomasz Jabłoński, 
Krzysztof Koniec, Adrian Kułacz, 
Tomasz Stępień. Nauczyciel: Jacek 
Malczewski. 
(ds) 
Gimnazja futbolowe 
20 października Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w 
Twardogórze będzie organizatorem 
turnieju piłki nożnej gimnazjów z 
terenu powiatu oleśnickiego. W 
związku z tym pragniemy 
zaprosić wszystkie zespoły 
gimnazjalne oraz kibiców piłki nożnej do 
wzięcia udziału w naszej 
imprezie. Turniej z udziałem 6-osobo- 
wych zespołów przeprowadzony 
będzie na boisku KS Bodzio w 
Goszczu o godz. 12. Zespoły 
sześcioosobowe. Czas gry 2x5 
min. System rozgrywek - w 
zależności od ilości zespołów. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod nrem tel. 315-80- 
59. 
Marcin Pietos 
IV 
Panorama Oleśnicka nr 83 
17-19 października 2000 
PANORAMA GMIN 
LIGOTA MA�?A 
Kto dogoni wójta 
9 Hala w Ligocie 
Oddana dr> użvtkn w iihiei>łvm lv- nc.i i hihliotpiWe 7 n?vtplnia 
W gminie Oleśnica 
powstała druga hala 
sportowa. W planie są 
jeszcze trzy. 
Piątek 13 października był wielkim 
dniem Ligoty Małej. Takiego 
najazdu gości dawno tutaj nie widziano. 
Bo też okazja była wyjątkowa. 
Szkoła i zarazem cała społeczność 
wiejska otrzymała nową halę sportową. 
Nie żadną tam salę gimnastyczną 
przy szkole, ale właśnie halę. Taką 
samą, jaką dwa lata temu dostały 
Sokołowice. 
Uroczystość zaplanowana na 
godzinę 13 rozpoczęła się ze sporym 
opóźnieniem. Wójt Andrzej Prosz- 
kowski oczekiwał najważniejszego 
gościa - wojewody Witolda 
Krochmalą. Czas oczekiwań wypełniał 
śpiewem zespół ludowy Pokolenia. 
Wśród zebranych na dziedzińcu 
szkolnym narastało 
zniecierpliwienie. Wójt uspokajał, że wojewoda już 
jedzie i lada moment powinien 
przybyć. W końcu czas oczekiwania 
wyczerpał się i z przeszło półgodzinnym 
opóźnieniem uroczystość 
rozpoczęto. 
Wójt, kurator Zbigniew Paśko, 
dyrektor szkoły w Ligocie Stanisław 
Kuraś i najmłodszy uczeń Artur 
Fuchs przystąpili do posadzenia 
czterech świerków przed szkołą. W tym 
samym składzie dokonali przecięcia 
wstęgi. Ks. proboszcz Zbigniew 
Dąbrowski poświęcił obiekt i można 
było wejść do nowej hali - na dół 
goście i młodzież, a na galerię 
mieszkańcy. Pierwszy rzut oka na halę i 
pierwsze wrażenie. Wielka. Weszła 
cała młodzież szkolna, kilkadziesiąt 
osób dorosłych i zajęto może 20% 
przestrzeni. Można by tu grać w 
piłkę nożną niemal w pełnym składzie. 
Chór szkolny prowadzony przez 
nauczyciela muzyki Tadeusza Pencaka 
śpiewa pieśń o szkole. Gdy milknie, 
dyrektor Stanisław Kuraś wita gości. 
Przecięcie wstęgi było wspólnym dziełem wójta, kuratora, dyrektora i ucznia. 
Z okazji Dnia Edukacji złożył 
nauczycielom życzenia, przekazał 
młodzieży kilka piłek i wręczył dyrekto- 
drą Sierugą, ks. proboszcza, 
dyrektorów szkół, nauczycieli 
emerytowanych i pracujących, mieszkańców i 
na końcu gospodarza gminy - wójta. 
Powitały go wielkie brawa 
społeczności szkolnej. Najważniejsi 
goście otrzymali od uczennic z I 
klasy kwiaty w koszykach. 
Rozpoczął się program zapowiadany 
przez przewodniczącego 
samorządu szkolnego Michała Pucha. 
Najmłodsze dzieci wykonały 
taniec z parasolkami i następny do 
melodii z Jeziora łabędziego 
"Czajkowskiego. Czwórka starszej 
młodzieży zagrała na 
syntezatorze popularną pieśń chóru z 
opery Nabucco Verdiego. W tym czt 
sie pojawił się mocno spóźniony 
wojewoda Witold Krochmal. 
Wójt wraz z Feliksem 
Grudniem złożyli życzenia 
nauczycielom i wręczyli nagrody 
dyrektorom - Marii Barańskiej z Sokoło- Pierwsze drzewko posadził najmłodszy 
wic i Stanisławowi Kurasowi.UCzeri Artur Fuchs. Pomagał mu dyrektor 
Andrzej Proszkowski przypo-Feliks Grudzień. 
mniał, że w ciągu 4 lat powstały dwie rowi S. Kurasowi Atlas Rzeczypospo 
piękne hale, i obiecał, że w 
następnych latach staną trzy kolejne. Jak się 
ma taką Radę i takich wspaniałych 
mieszkańców, to warto nawet kosz- 
O naszej szkole jest teraz głośno... 
Najpierw tych z Wrocławia - 
kuratora Zbigniewa Paśko, byłego 
wicekuratora, a obecnie sekretarza Zarządu 
Miasta Wrocławia Włodzimierza 
Patalasa, starostę Zbigniewa Potyra- 
łę, wójtów i burmistrzów, 
komendanta CSIL, komendanta policji, straży 
pożarnej, dyrektorów banków, 
dyrektorów zespołów oświaty 
samorządowej w mieście, gminie i powiecie, 
radnych z przewodniczącą Aleksan- 
Oddana do użytku w ubiegłym 
tygodniu hala sportowa w Ligocie 
Małej jest drugim tego typu 
obiektem (po Sokołowicach) w gminie 
Oleśnica. Budowa trwała 2 lata, a 
koszt sali wraz z dodatkowymi 
pomieszczeniami wyniósł 2.140.000 zł. 
Sala ma wymiary 19,68 na 36,36 m i 
8 m wysokości, a powierzchnia 
użytkowa wynosi 715 m2. 
Szkoła uzyskała dodatkowo 3 izby 
lekcyjne, salę gimnastyki 
korekcyjnej. 
Starosta Zbigniew Potyrała 
przypomniał, że na 8 gmin w powiecie 
oleśnickim 7 wybudowało lub 
kończy budować obiekty oświatowe. 
Nikt się nie może równać z wójtem 
Proszkowskim, ale będą się starały 
go dogonić, choć to zadanie bardzo 
trudne. Wręczył dyrektorowi Atlas 
Śląska Dolnego i Opolskiego, a 
młodzieży piłki. 
Dyrektorzy szkół przekazali S. 
Kurasowi życzenia i kwiaty. A wójt 
otrzymał kwiaty naturalne i z 
metaloplastyki od mieszkańców Ligoty 
Małej jako wyraz wdzięczności za 
piękną halę. 
Na zakończenie uroczystości 
połączone chóry młodzieży, gości i 
mieszkańców pod batutą Tadeusza 
Pencaka odśpiewały pieśń 
patriotyczną Jak długo w sercach naszych 
tern dużego wysiłku pracować dla ich (wcześniej rozdano kartki z tekstem), 
dobra - stwierdził. Po części oficjalnej było spotkanie 
Nie ma bardziej racjonalnego wy- przy bogato zastawionym stole. Zo- 
dawania pieniędzy, jak inwestowanie fia Skowronek bacznym okiem go- 
w kształcenie młodzieży. W gminie spodyni doglądała, by czegoś nie za- 
Oleśnica zrozumiano to wcześniej, brakło. Mieszkańcy Ligoty Małej 
stąd jest tu dobra baza szkolna ipięk- okazali się tak gościnni i z gestem, 
ne obiekty sportowe. Liczymy, że że wszystkiego było w nadmiarze. A 
wyrosną tu kandydaci na olimpijczy- smakowało znakomicie, 
ków - stwierdził wojewoda Witold Stanisław Dziedzic 
Krochmal. fot. Krzysztof Dziedzic 
nej i bibliotekę z czytelnią. W skład 
hali sportowej wchodzą szatnie, 
sanitariaty, natryski, sanitariaty dla 
niepełnosprawnych i zaplecze dla 
kierownika. Wewnątrz sali są boiska do 
piłki ręcznej, koszykówki, 
siatkówki, nad salą galeria dla widzów. 
Obiekt ogrzewa kotłownia olejowa. 
Wykonawcą generalnym była firma 
Mapro-Klimex z Płocka, a 
inspektorem nadzoru Józef Mencel z 
Oleśnicy, (stad) 
Taką halę chciałoby mieć każde miasto.. 
SYCÓW 
Doczekali się 
Mieszkańcy ulicy 
Skłodowskiej doczekali się 
- będą mieli drogę z 
prawdziwego zdarzenia. 
stwo Drogowo-Mostowc na zlecenie 
Urzędu Miasta i Gminy przystąpiło 
do robót. Wykona drogę za kwotę 
168.626 zł. Miasto zapłaci w tym 
Są maszyny, jest robota - będzie droga.. 
Od kilku lat mieszkańcy ulicy 
Skłodowskiej monitowali Urząd 
Miasta i Gminy w sprawie budowy 
drogi. W okresiejesienno-wiosennym 
- pisali do burmistrza w 1997 roku - 
trudno jest dojechać i dojść do 
naszych posesji, gdyż nasze działki 
położone są na byłych terenach łąk. 
Rok później w kolejnym piśmie 
stwierdzali: Złożona we wrześniu 
1997 roku pisemna prośba o 
uwzględnienie naszej ulicy w planach 
budowy na rok 1998 utknęła w jakimś 
biurku. Słowne zapewnienia p. llskiego 
na zebraniu osiedlowym także nie 
przyniosły pozytywnego rezultatu. W 
roku 2000 rezultat jest, do czego 
przyczynił się występujący w 
imieniu mieszkańców radny Waldemar 
Grzędziak. Kępińskie Przedsiębior- 
roku 44.000 zł, a resztę w I kwartale 
roku przyszłego. Nową drogą będzie 
można przejechać już pod koniec 
tego miesiąca. 
(kad) 
Sprostowanie 
W naszej relacji z sesji Rady 
Gminy Oleśnica napisaliśmy, że tereny w 
okolicach Smardzowa nie będą 
miały dużej wartości dla inwestorów ze 
względu na wysoki poziom wody 
gruntowej. Tymczasem -jak wyjaśnił 
nam autor planu zagospodarowania 
przestrzennego Jacek Świtoń - 
problem ten dotyczy tylko fragmentu 
terenu opracowania, którym 
zainteresowana była firma Bosch. 
Pozostała większość gruntów to tereny 
bardzo atrakcyjne dla inwestorów. 
17-19 października 2000 
Panorama Oleśnicka nr 83 
11 
PANORAMA TOWARZYSKA 
• 0 
Panorama dzidziusiów 
Mamom i tatom gratulujemy! 
fot. Krzysztof Dziedzic 
Prezentujemy dzidziusie urodzone w szpitalu w Oleśnicy. 
Z0" 
ł ' 
v V 
;' 
■^rW 
Kacper Sottowski z Oleśnicy, 
urodzony 7 października 
Ewa Krawczyńska z Dobroszyc, 
urodzona 7 października 
Tomasz Siemiński z Oleśnicy, 
urodzony 9 października 
córka państwa Droźdźowskich z 
Oleśnicy, urodzona 10 października 
Kacper Śledź z Twardogóry, 
urodzony 6 października 
* Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Ponia- 
towicach składa serdeczne podziękowania 
p. Leszkowi Klękowi za duży wkład pracy 
w uporządkowanie boiska szkolnego. 
* Serdeczne podziękowanie p. Marioli 
Tokaj i p. Romanowi Bielakowi za 
przekazanie wykładziny dla świetlicy szkolnej i 
klasy „0" składają nauczyciele szkoły w Po- 
niatowicach. 
* Maluchy z grupy 4-latków z Przedszkola 
nr 6 w Oleśnicy składają serdeczne 
podziękowanie panu Leszkowf Gorczycy za 
nieodpłatne wykonanie zdjęć. 
* Chcę tą droga podziękować lekarzom z 
oddziału ginekologicznego ze szpitala w 
Oleśnicy, drowi Banaszakowi i wszystkim 
lekarzom za szczęśliwie przeprowadzoną 
operację, za opiekę. Siostrze Jakimkowej i 
wszystkim pielęgniarkom z oddziału 
ginekologicznego za cierpliwość, opiekę i 
wyrozumiałość, za ciepłą atmosferę. Również 
salowym za wszystko dziękuję. Również 
chcę podziękować lekarzom z oddziału 
chirurgicznego za sprawne 
przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, 
pielęgniarkom i salowym. Za wszystko dziękuje 
wdzięczna pacjentka z Oleśnicy. 
* Koordynator wymiany młodzieży polsko- 
węgierskiej w II Liceum 
Ogólnokształcącym dziękuje Przedsiębiorstwu Handlowo- 
Usługowcmu Floriana Pilarskiego za 
nieodpłatne przekazanie przyborów szkolnych na 
nagrody dla młodzieży. 
* Zarządowi związków zawodowych, 
szczególnie panu Bogdanowi Bulandzie - 
przewodniczącemu NSZZ Pracowników, 
serdecznie dziękujemy za dofinansowanie 
wycieczki z funduszu socjalnego. 
Uczestnicy. 
* Dyrekcja, nauczyciele i młodzież II 
Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy 
serdecznie dziękują Panu mgr. Zbigniewowi 
Potyrale, staroście powiatu oleśnickiego, za 
wsparcie finansowe i organizacyjne pobytu 
młodzieży z Szcnt Margit Gimnazium 
(Budapeszt) w naszym mieście i regionie. 
* Nauczyciele i młodzież II Liceum 
Ogólnokształcącego w Oleśnicy serdecznie 
dziękują Pani Dyrektor mgr Barbarze 
�?ukaszewicz i Radzie Rodziców za wsparcie 
finansowe i organizacyjne polsko-węgierskiej 
wymiany młodzieży. 
* Dyrekcja, nauczyciele i młodzież II 
Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy 
serdecznie dziękują Panu Andrzejowi 
Pawłowi Szachnowskiemu, rzecznikowi 
prasowemu Burmistrza Oleśnicy, za interesujące 
przedstawienie młodzieży z Szent Margit 
Gimnazium (Budapeszt) zabytków naszego 
miasta. 
* Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w 
Dobroszycach Anna Sojko wyraża 
serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do sprawnego przebiegu II 
Jesiennego Turnieju Wsi, który odbył się 1 
października w Dobrej: pani Irenie Scba- 
stiańskiej, pani Halinie Jakubowskiej, panu 
Eugeniuszowi Maikowi za prawdziwe 
zaangażowanie się w przygotowanie i 
organizację imprezy, sołtysom: pani Irenie Seba- 
stiańskicj, pani Halinie Jakubowskiej, panu 
Eugeniuszowi Szewczyszynowi i panu 
Ryszardowi Głowackiemu za zorganizowanie 
zespołów i ich dopingowanie, członkom 
reprezentacji wsi: Dobra, Dobroszyce, �?uczy- 
na i Sadków za czynny udział w zabawie, 
młodzieżowej drużynie strażackiej z �?uczy- 
ny i jej opiekunom za zorganizowanie 
pokazu, państwu Annie i Andrzejowi Sottow- 
skim za czekolady i piwko. 
* Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w 
Dobroszycach Anna Sojko serdecznie 
dziękuje działaczom ULKS Dąb Dobroszyce za 
ufundowanie nagród, sędziowanie i pomoc 
organizacyjną podczas Jesiennego 
Turnieju Pitki Nożnej Drużyn Podwórkowych, 
zorganizowanego w sobotę 7 października. 
Dziękuję także strażakom z OSP w 
Dobroszycach za urozmaicenie rozgrywek 
piłkarskich pokazem strażackim. 
SKiEP-WSZYSTKO DLA DZIECKA 
Duży wybór kurtek zimowych 
Oleśnica, ul. Skłodowskiej 4 (Zielony rynek), tel. 398-58-31 
ROCZNICA ŚLUBU 
* Ojcze, Mamo, długie lata żyjcie w 
zdrowiu, pomyślności. 
Niechaj pokój dni Wam splata. 
Nie doznajcie przeciwności. 
Niech mijają Was gorycze. 
Tego z serca Wam dziś życzę, 
byście radzi w każdej chwili 
zdrowi długich lat dożyli. 
Kochanym rodzicom Czesławie i 
Janowi Krzakom w 35. rocznicę Ślubu życzą 
córki Rcnia i Bogusia z mężami oraz 
wnuki Sebastian, Sylwia, Kamil, Oskar 
i Sandra. 
* Ktoś kiedyś powiedział: Miłość to 
chęć zestarzenia się razem. I choć 
jeszcze jesteśmy młodzi, ja już zaczynam 
doceniać tę prawdę. Z najlepszymi 
życzeniami szczęścia i wszystkiego naj... na 
dalsze wspólne lata oraz jednocześnie 
gorące podziękowania za już spędzone, 
z okazji 10. rocznicy ślubu dla 
wspaniałej i kochanej żony Marzeny Kisiel - mąż 
Wojtek. 
* W dniu tak pięknym i wspaniałym 
życzymy Wam sercem całym 
zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
żadnych smutków, moc radości. 
Niech Was kocha razem z nami 
dziś świat cały. 
Najserdeczniejsze życzenia z okazji 50. 
rocznicy ślubu kochanym rodzicom 
Marii i Michałowi Burczakom składają 
córki z mężami, syn z żoną, jedenaście 
wnuków z żonami i dziećmi oraz cztery 
prawnuczki. 
URODZINY 
* Moc życzeń z okazji urodzin Annie 
Churałel z Twardogóry składa zawsze 
pamiętająca córka Alina Churałel. 
& Z okazji zbliżających się 18. urodzin 
moc gorących pozdrowień Sylwii 
Bednarskiej z Grabowna Wielkiego 
przesyłają koledzy i Kaśka. 
IMIENINY 
•Ss Pani Jadwidze Sanetrze z okazji 
imienin wszystkiego najlepszego, a w 
szczególności zdrowia oraz wszystkiego, co 
dobre w życiu osobistym, życzy J. 
Rybka. 
DZIE�? NAUCZYCIELA 
& Wszystkiego najlepszego z okazji 
Dnia Nauczyciela nauczycielkom klasy 
2f z Gimnazjum nr 3, a szczególnie pani 
Grażynie Szulc, życzą Ewa i Karolina. 
* Szczęście niech Was nie opuszcza, 
a radość i uśmiech niech będą na 
Waszych ustach 
i marzenia, które macie, 
niech się spełnią w krótkim czasie. 
Z okazji Dnia Nauczyciela 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 
sukcesów zawodowych Panu Dyrektorowi 
Leszkowi Rybiałkowi oraz. całemu 
gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej 
w Boguszycach składa Rada Rodziców. 
* Piękne jak róże, gorące jak słońce 
i z głębi serca płynące 
najserdeczniejsze życzenia 
z okazji Dnia Nauczyciela, 
dużo zdrowia, szczęścia w życiu 
osobistym i dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej drogiej wychowawczyni Pani 
Barbarze Sławucic składają 
wychowankowie z klasy Ilb LE ZSZ w Oleśnicy. 
* Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
najserdeczniejsze życzenia sukcesów w 
pracy, zdrowia, pomyślności w życiu 
osobistym całemu Gronu 
Pedagogicznemu Gimnazjum Gminy Oleśnica składa 
klasa Id. 
Panorama nowożeńców 
■ ,f ' JM 
dfc 
^^j^BHi 
I. '^^B^|H| 
Monika Małek z Oleśnicy 
i Artur Młynarski z Namysłowa 
Agnieszka Hołubko z Dobroszyc 
i Grzegorz Dereniowski z Oleśnicy 
Agnieszka Pawłowska z Ligoty Malej 
i Tomasz Pończocha z Bystrego 
Katarzyna Belda z Oleśnicy 
i Mariusz Mochocki z Boguszyc 
Mirosława Kurczab ze Smolnej 
i Maciej Gardocki z Warszawy 
Zdjęcie wykonane w Zakładzie Fotograficznym Wincentego Gorczycy w Oleśnicy 
12 
Panorama Oleśnicka nr 83 
17-19 października 2000 
SPRZEDAM 
• Pianino Calisia, obudowa jasna, 
stan bardzo dobry. Tel. 314-25-52. 
• Syntezator Solton. Tel. 314-33- 
58. 
• Pite do drzewa. Tel. 398-53-58. 
• Kserokopiarkę Minolta, stan 
idealny, tanio. Tel. 314-30-71. 
• Wózek dziecięcy, 3-funkcyjny, z 
dodatkami. Tel. 314-27-48. 
• Perkusję kompletną, 600 zt. Tel. 
(062) 785-27-53. 
• Pomnik granitowy tanio. Tel. 314- 
31-94,398-19-38. 
• Dwa fotele, sofę, ławę, z wikliny, 
wypoczynkowe. Tel. 314-36-80. 
• Suknię ślubną. Tel. 399-32-50. 
• Suknię ślubną, rozmiar 38,172 
cm, z welonem. Tel. 399-37-82. 
bram. Tel. dom. (071) 314-88-88, 
tel. serwis 0-604-218-339. 
• Stojaki reklamowe (kobyłki), 
produkcja-sprzedaż, ploterowe 
wycinanie w folii, reklamy 
świetlne. REDIS, Oleśnica, pi. 
Zwycięstwa 2. Tel. (071) 398-44-19. 
• Dźwig 151,24 godz. Tel. 314-33- 
08. 
• Usługi transportowe - ford 
transit, maxi, ładowność 1,7 tony. Tel. 
0-502-080-079, 398-44-73. 
KUPI�? 
• Oryginalne stare ryciny, obrazy, 
fotografie - z widokami Oleśnicy. 
Tel. 0-601-785-165. 
• Niemiecki spis mieszkańców 
Oleśnicy. Tel. 0-601-785-165. 
• Stare mapy, monety. Tel. 398-27- 
76. 
• Kostkę brukową granitową. Tel. 
0-601-785-163. 
• Książkę „Oleśnica, Bierutów i 
okolice". Tel. 398-26-83. 
• Używane biurko i regał na 
książki. Tel. 398-54-27. 
• Materacyk do przewijania i 
ubranko do chrztu dla 
dziewczynki. Tel. 399-37-82. 
• Zakład usług radiowo-telewizyj- 
nych. Oleśnica, ul. Krzywoustego 
11. Tel. 398-33-62. 
US�?UGI 
• Naprawa pralek, chłodziarek, 
sprzedaż części. Tel. 314-77-04. 
• KSERO KOLOR, kopie do 
formatu A 0, pieczątki. Oleśnica, ul. 
Młynarska 7a. Tel. 398-40-24. 
• Instalatorstwo i pomiary 
elektryczne. I. Ruszel. Oleśnica, ul. 
Chopina 5/1. Tel. 314-99-81. 
• Nowoczesne instalacje 
grzewcze, gazowe i wodno-kanaliza- 
cyjne. Tel. 398-62-34, 0604-406- 
519. 
• Całodobowe awaryjne 
otwieranie samochodów i mieszkań. Tel. 
314-35-45 w godz. 10-18, 314-88- 
09 dom, 0-601-76-12-82. 
• ALARMY. ZAMKI ANTYW�?AMA- 
NIOWE. Tel. 314-35-45 w godz. 10- 
18, 314-88-09 dom, 0-601-76-12- 
82. 
• ELBO - okna Kómmerling, 
rolety, żaluzje. Oleśnica, DH 
Centrum, stoisko na parterze. Tel. 
314-14-43. 
• Konferansjer. Tel. 090-600-152. 
• Wykańczanie i remontowanie 
wnętrz, ścianki gipsowe, 
SOLIDNIE. Tel. 314-27-83 po godz. 18. 
• Okar, sprzedaż, montaż, okna, 
drzwi PCV, rolety, żaluzje. Tel. 
314-14-42 po godz. 16, 0-603- 
514-533. 
• Ubezpieczenia. Tel. 0-603-68- 
24-24. 
• US�?UGI TRANSPORTOWE - 
wywrotka jelcz, transport piasku, 
ziemi ogrodowej. Tel. (071) 399- 
38-65,0-601-194-752. 
• Orkiestra. Tel. (062)785-22-83. 
• Panele, podłogi, boazerie. Tel. 0- 
605-620-513. 
• PIASEK - transport, cena 
konkurencyjna. Tel. 398-74-05. 
• Usługi brukarskie. Tel. 399-74- 
85. 
• Wykańczanie wnętrz, 
gwarancje, Vat. Tel. 398-67-47,0-601 -556- 
996. 
• Naprawa junkersów. Tel. 398-38- 
23. 
• Usługi budowlane, instalacje 
elektryczne, hydrauliczne. Tel. 314- 
90-91,398-41-21. 
• Malowanie, tapetowanie, 
panele, glazura. Tel. 314-97-21. 
• Oferuję transport. Tel. 398-39-13. 
AGD 
• Sprzedam pralkę Polar mało 
używaną. Tel. 314-97-17. 
• Sprzedam witrynę Polar, 350 I. 
Tel. 314-12-82. 
TURYSTYKA 
• Biuro Podróży OPAL Oleśnica 
Dworzec PKS, tel. (071) 314-40- 
49, certyfikat Polskiej Izby 
Turystyki, koncesja organizatora 
turystyki. Wczasy i wycieczki 
krajowe i zagraniczne. 
Autoryzowany przedstawiciel Neckermann 
Polska, Fischer Polska. Tylko my 
dowozimy na lotnisko. Aktualna 
oferta Last Minut. 
• BP Opal Oleśnica Dworzec 
PKS, tel. (071) 398-33-65, 
wynajem autokarów, busów, 
organizacja zielonych szkół, wycieczek 
zakładowych i szkolnych. 
• Centrum Przewozów 
Autokarowych OPAL Oleśnica-Dworzec 
PKS, tel. (071) 314-40-49. 
Przejazdy autokarowe cała Europa, 
wyjazdy bezpośrednio z Oleśnicy i 
Sycowa. Zniżki do 50%. Certyfikat 
Polskiej Izby Turystyki. 
• Juventur Opole 
Przedstawicielstwo Oleśnica, ul. Lwowska 
22, tel. 398-57-69. Sanatoria w 
Polsce - 490 zł, wczasy - polskie 
morze od 225 zł, Lato 2000 
samolotem, Grecja - 799 zł, Tgrcja 
- 999 zł, Cypr - 999 zł, Kreta - 
1249 zł, Rodos -1249 zł, 
Chorwacja - 1411 zł, Dominikana - 
3995 zł, Chiny - 3595 zł, 
autokarem, Chorwacja - 550 zł, Grecja 
- 850 zł, Hiszpania - 888 zł, 
Włochy - 741 zł, Węgry - 595 zł, 
Francja - 801 zł. Bilety lotnicze i 
autokarowe, promowe. 
• Przewozy autokarowe. Tel. 314- 
97-86,0-601-76-02-97. 
• Oferuję transport. Tel. 398-39-13. 
MIESZKANIA 
Ogłoszenia osób 
fizycznych o sprzedaży 
mieszkań - za darmo 
i przez telefon! 
314-94-28 
• BIURO NIERUCHOMOŚCI 
BON, Oleśnica, ul. Mickiewicza 
4b, pok. 7, tel./fax (071) 314-49- 
77, 0-601-74-66-08: mieszkania, 
domy, działki, lokale, sprzedaż, 
kupno, zamiana, wynajem. 
• Własnościowe, 55 m2, w 
Oleśnicy na ul. Żeromskiego. Tel. 
314-43-53 wieczorem. 
• 75 m2 + 30 m2 strychu do 
adaptacji w Bierutowie, dwa duże 
pokoje, kuchnia, łazienka, co. Tel. 
314-62-55. 
• Własnościowe, spółdzielcze, 
56,9 m2, komfortowe, w centrum 
miasta, 3-pokojowe, VI piętro, 
telefon, we osobno. Tel. 0-605-314- 
400. 
• Własnościowe, 47 m2, balkon, 
telefon, telewizja kablowa, 2-poko- 
jowe w Oleśnicy. Tel. 315-50-10 po 
godz. 20. 
• Własnościowe, 58,8 m2,2-poko- 
jowe, I piętro, po kapitalnym 
remoncie, centrum Oleśnicy. Tel. 
314-47-46. 
• 37 m2, 2-pokojowe, I piętro, 
telefon, taryfa energii, umeblowane, 
Oleśnica, ul. Słoneczna. Tel. 314- 
46-41.. 
• Własnościowe, 55 
m2,3-pokojowe, niski czynsz, duży balkon i 
piwnica. Tel. 398-29-37 wieczorem. 
• 80 m2, w dobrym stanie, k. 
Sycowa, tanio. Tel. 0-603-639-646. 
• Spółdzielcze, własnościowe, 55 
m2, w Oleśnicy. Tel. 314-21-56. 
• 38 m2, 2-pokojowe, w Ligocie 
Polskiej. Tel. 315-47-26. 
• Własnościowe, 72 m2,4-pokojo- 
we, I piętro, ul. Sucharskiego, lub 
zamienię. Tel. 314-73-34. 
• Spółdzielcze, własnościowe, 49 
m2, 2-pokojowe, balkon, III piętro, 
osiedle Serbinów. Tel. 314-73-73 
po godz. 16. 
• Spółdzielcze, własnościowe, 60 
m2, 3-pokojowe, balkon, III piętro, 
garaż, osiedle Serbinów. Tel. 314- 
73-73 po godz. 16. 
• 61 m2, I piętro, 2-pokojowe, 
telefon, garaż, działka, 23.000 zt, w 
Zbytowej, lub zamienię na 
mniejsze. Tel. 314-49-77. 
• 50 m2,2-pokojowe, centrum 
Oleśnicy. Tel. 318-85-27. 
• Własnościowe, 86 
m2,3-pokojowe + trójkąt, Serbinów. Tel. 314- 
73-01. 
• Własnościowe, 62,5m2 z 
telefonem, 3 pokoje, I piętro, zadbane. 
Tel. do 1500 071 -314-38-36, po 1900 
071-314-78-06. 
• Spółdzielcze, własnościowe, 55 
m2, centrum Oleśnicy. Tel. 314-21 - 
56. 
• Własnościowe, 63 m2, Oleśnica, 
lub zamienię na Wrocław. Tel. 399- 
38-56 wieczorem. 
• 65 m2, 3-pokojowe, adaptacja 
strychu, komfortowe wykończenie, 
PANORAMA OG�?OSZENIOWA 
telefon, elektryczne ogrzewanie, 
atrakcyjna lokalizacja, Oleśnica. 
Tel. 0-604-480-522. 
• 53 m2, 2-pokojowe, Syców, lub 
zamienię na większe. Tel. 0-601- 
240-225. 
• 78 m2, komfortowe, parter, 
telefon + dodatkowy pokój 18 m2 z 
osobnym wejściem. Tel. 399-37- 
69. 
• Własnościowe, spółdzielcze, 72 
m2, 3-pokojowe, Serbinów, II 
piętro, lub zamienię na 2-pokojowe. 
Tel. 314-49-77. 
• Sprzedam własnościową, 
komfortową kawalerkę, 30 m2, w 
centrum Oleśnicy. Tel. 398-16-59. 
• 1 -pokojowe spółdzielcze-loka- 
torskie, 35 m2, parter z 
zabudowaną loggią balkonową w Oleśnicy 
na 2-pokojowe. Tel. 398-23-48. 
• Spółdzielcze, niewłasnościowe, 
46 m2, na 2 kawalerki. Tel. 398-46- 
04. 
• Do wynajęcia kawalerka. Tel. 
314-91-47. 
• Nie masz własnego mieszkania? 
Nie wynajmuj! Zamieszkaj we 
własnym. Rata od 499 zł. Tel. (022) 
864-57-90, 0-605-673-010. 
• Do wynajęcia duży pokój z 
osobnym wejściem. Tel. 314-97- 
33. 
• Poszukuję kawalerki do 
wynajęcia. Tel. 314-85-25. 
• Kawalerkę w centrum Oleśnicy. 
Tel. 314-49-77. 
• 3-pokojowe, Ligota Polska. Tel. 
0-608-316-206. 
LOKALE 
• Wynajmę lokale na biura. Tel. 
398-32-12,314-38-21. 
• Wynajmę halę, 100 i 220 m2, w 
Oleśnicy. Tel. 0-603-755-532. 
• Sprzedam halę - budynek, 200 
mz, strych, nowy, Oleśnica, na 
działce 5 arów. Tel. 398-11-54 po 
godz. 20. 
• Wynajmę halę 100 m2, Rataje, 
100 m od trasy E-8. Tel. 0-602-195- 
• KOMPLEKSOWE REMONTY - 
panele, glazura, gipsogładzie. 
Tel. 398-54-40, 0-604-71-54-14. 
• Montaż i serwis alarmów, 
domofonów, wideodomofonów, 
telewizji użytkowej, automatyka 
ZAWÓD 
przedstawiciel handlowy 
spec. ds. kadr. i księgowych 
kierownik produkcji 
dyrektor handlowy 
pracownik domowy 
technik krawiectwa 
ćwiekarz pięt 
obuwnik szwacz 
akwizytor 
przedstawiciel handlowy 
stolarz 
stolarz do przyuczenia 
tapicer 
szwaczka 
lakiernik pow. drewnianych 
akwizytor stolarki drzwiowej 
pracownik reklamy 
pracownik laboratorium 
mechanik-hydraulik 
intruktor systemów ochrony 
kierowca 
przedstawiciel handlowy 
księgowy/a 
księgowa 
magazynier 
pracownik fizyczny 
mechanik maszyn obuwn. 
obuwnik montażysta 
murarz 
Damy pracę 
FIRMA 
Hurtownia Markat Oleśnica, ul. Matejki 24. Tel. 398-60-79 
Bees-Bis Syców. Tel. (062) 785-36-05,785-48-15,315-15-90 po godz. 15 
-//- 
Armakan Prod. Kanalizacji Wewnętrznej 0-ca, ul. Wądoły 20. Tel. 399-96-50 
Media Press. Tel. 0-606-852-065 
Kaf Spalice 6. Tel. 399-40-14 
Fabryka Obuwia Everest s.c. Oleśnica, ul. Fabryczna 1 
-//- 
Robert Korż Firma Door intal Oleśnica. Tel. 0-502-130-889 
DGU? Interactive s.c. Oleśnica, ul. Mickiewicza 4B. Tel. 0-606-227-706 
Heban Spalice 7a. Tel. 314-33-11 
-//- 
Fabryka Mebli Andrzej Gawin Królewska Wola 17a. Tel. (062) 785-63-01 
■II- 
-II- 
Monter Oleśnica. Tel. 398-60-06 
Firma Reklamowa. Tel. 0-603-64-60-10 
Poliplast Oleśnica. Tel. 0605-66-24-75 
Poliplast Oleśnica. Tel. 0605-265-789 
Firma Ochroniarska Wrocław. Tel. (071) 368-78-26 
Trans Oleśnica. Tel. 314-97-03 
Zepter International. Tel. 0-607-482-485, 398-21-98 
Petro-Land Sp. z o.o Stradomia. Tel. (062) 785-83-32 
AFD SA Mirków, ul. Kielczowska 2. Tel. 315-10-91 
-II- 
-II- 
Mr. Softee Company Sp. z o.o. Oleśnica, ul. Stolarska 3a 
-//- 
Centrum Biurowe i Medyczne Oleśnica, ul. Mickiewicza 3 
OFERTY PRACODAWCÓW DRUKUJEMY BEZP�?ATNI1 
L. MIEJSC 
3 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
5 
4 
1 
4 
2 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
10 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
:. TEL./F 
! 
WARUNKI 
samochód, doświadczenie handlowe 
wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze 
kontakt wyłącznie telefoniczny 
wykszt. wyższe techniczne lub ekonomiczne, 
znajomość j. angiel. i niem., kontakt wyłącznie telefoniczny 
znajomość branży tworzyw sztucz., wiek 30-40 lat 
pełnoletni, na pól etetu, stale wynagrodzenie bez prowizji 
szycie odzieży skórzanej, możliwość przyuczenia 
maszynowo, praktyka, doświadczenie 
-II- 
kwalifikacje 
obsługa komputera, znajomość Internetu 
kwalifikacje 
kwalifikacje 
doświadczenie 
miody, operatywny, praktyka w branży 
prawo jazdy, wykształcenie średnie, plakatowanie 
wykształcenie chemiczne, obsługa komputera 
doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych 
średnie, świadectwo niekaralności 
solidny emeryt, rencista 
wysokie wynagrodzenie 
doświadczenie, pełna księgowość 
doświadczenie 
kobieta 
praca na ćwiekarce czubków 
kwalifikacje 
AX (071) 314-94-28. 
17-19 października 2000 Panorama Oleśnicka nr 83 13 
PANORAMA OG�?OSZENIOWA 
490. 
• Wynajmę lokal o pow. 24 nv 
przy ul. 3 Maja. Tel. 314-76-80,0- 
605-380-548. 
• Wynajmę lokal na cele 
handlowe, ul. Lwowska 11. Tel. 398-40- 
98. 
• Sprzedam kiosk z lokalizacją lub 
bez. Tel. 398-21-76. 
• Do wynajęcia lokal na 
działalność gastronomiczną w 
Twardogórze. Tel. 315-82-04. 
• Do wynajęcia hale 1400 m2 i 120 
m2. Tel. 0-608-316-206. 
• Sprzedam stoisko, nowa hala - 
Zielony Rynek. Tel. 398-34-08. 
• Firma poszukuje do wynajęcia 
lokali użytkowych o 
powierzchni od 20 do 30 m2. Cena do 
negocjacji w zależności od 
położenia i standardu lokalu. Tel. 316- 
87-97. 
• Wynajmę pomieszczenie na 
działalność gospodarczą lub 
hurtownię w Twardogórze, ul. Leśna 
9. Tel. 315-93-27. 
DOMY 
• Do wynajęcia dom w Sycowie 
na cele biurowe, gabinety lub 
mieszkalne. Tel. (071) 314-87-47. 
• Sprzedam rozpoczętą budowę 
domu jednorodzinnego, wolno 
stojącego w Oleśnicy. Tel. 0-601- 
755-459. 
• Kupię dom w Oleśnicy (rejon 
Zielonych Ogrodów), może być do 
remontu. Tel. 314-21-51,0-601-77- 
13-69. 
• Sprzedam dom na wsi, 120 m2, 
lub zamienię na mieszkanie w 
Oleśnicy. Tel. (062) 785-93-23 po 
godz. 18. 
11,57 ara, uzbrojona, prąd, woda, 
Komorów k. Sycowa. Tel. 0-601- 
240-225. 
• Sprzedam działkę budowlaną, 6 
arów, 11 zł/m2, Bierutów. Tel. 314- 
49-77. 
• Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną, ogrodzoną, niedaleko 
lasu, 36 arów, okolice 
Twardogóry. Tel. 315-87-91 po godz. 20. 
BUDOWLANE 
• PERFEKT-BUD s.c. SERWIS 
BUDOWLANY, ul. Krzywoustego 
30a w godz. 7-16. Tel. 398-59-65. 
Sprzedaż materiałów 
budowlanych, izolacyjnych, docieplenio- 
wych, okien i parapetów. 
Technologie gipsowe, farby, kleje, 
silikony. Sprawdź nasze ceny. 
• Nowość, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, opróżnianie raz 
na 3 lata, transport gratis. Tel. 
314-25-86. __^=====_== 
• Więźby budowlane. Tel. 0-603- 
823-898. 
• Sprzedam osikowe okna 
146x144,146x55, skrzynkowe. Tel. 
314-98-47. 
• Sprzedam kamień polny. Tel. 
0602-66-77-85. 
• Sprzedam betoniarkę, 380 wolt, 
100 litrów. Tel. 398-40-98. 
• Sprzedam grzejniki żeliwne. Tel. 
314-97-17. 
• Sprzedam piec centralnego 
ogrzewania Junkers, gazowy, 2- 
funkcyjny, nowy. Tel. 399-37-69. 
• Sprzedam nieruchomość w 
Sycowie, ul. Oleśnicka, potowa 
domu mieszkalnego, garaż 50 
nv\ biuro 50 m2, plac 
utwardzony, całość 19 arów. Tel. 0-602- 
460-664. 
• Sprzedam dom wolno stojący, 
200 m2, przy trasie głównej Wro- 
cław-Warszawa, k. Sycowa. Tel. 0- 
603-639-646. 
• Sprzedam pół bliźniaka, 220 m2, 
działka 350 m2 w rozliczeniu może 
być mieszkanie. Tel. 398-55-62 
wieczorem. 
• Sprzedam nowy dom w 
Goszczu k. Twardogóry. Tel. 314-49-77. 
DZIA�?KI 
BUDOWLANE 
• Sprzedam działkę budowlaną 
na Lucieniu, w zabudowie 
szeregowej, pow. 3,65 ara, wylane ławy, 
aktualne pozwolenie na budowę, 
26.000 zł, pilnie. Tel. 398-47-10. 
• Sprzedam działkę rekreacyjną 
ze stawem. Tel. 0-601-755-459. 
• Sprzedam działkę, 951 m2, w 
Oleśnicy. Tel. 398-36-10. 
• Sprzedam działki budowlane 
przy trasie nr 8. Tel. 399-34-60 po 
godz. 18. 
• Sprzedam działkę przemysłową 
10,27 arów z budynkiem, Borowa 
Oleśnicka przy trasie E8. Tel. 314- 
73-01. 
• Sprzedam 2 działki budowlane 
po 10 arów, Boguszyce. Tel. 314- 
73-01. 
• Sprzedam działkę budowlaną, 
22 ary, 8.000 zł, ziemię 5,2 ara i 
0,57 ar lasu. Malerzów 9. 
• Sprzedam działkę budowlaną, 
ROLNICZE 
• Kupuję pszenicę i kukurydzę na 
paszę. Ferma drobiu, Strzelce k. 
Dobroszyc. Tel. 314-11 -26. 
• Kupię każdą ilość żyta. Tel. 
314-87-27,314-87-47. 
• Karpie konsumpcyjne, 
zamówienia telefoniczne, odbiór w 
piątki w godz. 16-19, Cieśle przy 
stawach. Tel. 314-30-66, 0-602- 
800-099. 
• Sprzedaż kapusty szatkowanej 
i w główkach, Karwiniec 24. Tel. 
315-64-43,314-68-16. 
• Sprzedam ziemniaki jadalne 
Bryza, 40 gr/1 kg, transport gratis. 
Tel. 314-98-47. 
• Sprzedaż karpia - stawy 
Dobroszyce. Tel. 314-36-24, 0-603- 
786-405. 
• Sprzedam grunty orne 5 ha i 2,7 
ha, łąka 1,3 ha. Tel. 314-36-24, 0- 
603-786-405. 
• Sprzedam 1,50 ha ziemi ornej 
klasa IIIB, lub wydzierżawię 2,50 
ha ziemi ornej klasa IIIB, w Stra- 
domii Wierzchniej około 1,5 od 
zalewu. Tel. (062) 785-13-63 po 
godz. 17. 
• Sprzedam ziemię w dobrym 
punkcie. Drogoszewice 43. 
• Sprzedam 1,82 ha w Oleśnicy. 
Tel. 314-74-03. 
LEKARSKIE 
• NOWA METODA nieoperacyj- 
nego leczenia nietrzymania 
moczu i obniżenia narządu 
rodnego. CYFROWE USG 
TRÓJWYMIAROWE - COLOR DOPPLER - 
wykonujemy badania tętnic 
szyjnych, kręgowych, tarczycy, 
żylaków, sutków, jąder, prostaty, 
jamy brzusznej, ginekologia i 
położnictwo - precyzyjna 
diagnostyka: mięśniaków, torbieli, wad 
płodu. MAREK JAWOROWSKI - 
rejestracja codziennie w godz. 
16-19. Tel. 0-604-75-78-91. 
• MAREK JAWOROWSKI ginę- 
kolog-położnik, bezbolesne wy- 
mrażanie nadżerek. Oleśnica, ul. 
B. Prusa 6. Tel. 398-30-12, 
wtorek, piątek 16-18. 
ULTRASONOGRAFIA, sonda brzuszna i dopo- 
chwowa, środa godz. 16-18. 
• Lek. med. Andrzej Banaszak - 
specjalista ginekolog-położnik, 
wtorki-piątki od godz. 16, USG - 
poniedziałki 16-17. Centrum 
Medyczne Medyk, ul. Bratnia 7. Tel. 314- 
25-09. 
• Danuta Świderska, specjalista 
pediatrii - wizyty domowe. Tel. 314- 
21-33,0-602-804-816 
• GABINET 
STOMATOLOGICZNY, lek. stom. specj. Zbigniew 
Zieliński, przyjmuje: ul. Chopina 
5 (II piętro), wtorek, piątek 16-18. 
Tel. 314-28-42. 
• NAPRAWA PROTEZ 
Z�?BOWYCH Marta Masternak Oleśnica, 
ul. Prusa 6. Tel. 314-22-41, od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-11 
i 16-17, sobota 9-10. 
• Soczewki kontaktowe: 
systematycznej wymiany, kolorowe, 
płyny pielęgnacyjne. Zakład 
Optyczny Oleśnica, ul. 
Wrocławska 20. Tel. 314-96-60. 
ki odbytu - leczenie 
ambulatoryjne. Chirurg Tadeusz Ozga. Dom 
Rzemiosła, ul. Wrocławska 41, 
poniedziałek IS^-IT00. Tel. 398-33-23. 
• Gabinet ginekologiczno-położ- 
niczy, przyjęcia bezpłatne dla 
ubezpieczonych. CM Medyk, 
Oleśnica, ul. Mickiewicza 3, tel. 398-' 
13-74, lek. Małgorzata Ziemba, lek. 
Arkadiusz Czekański, CM Medyk 
Bierutów, ul. Polna 1a (Biersin), tel. 
315-62-42, lek. Maria Białoskór- 
ska-Żurek. 
• Pacjentów informuję, że USG 
serca wykonywane jest w CM 
Medyk, ul. Mickiewicza 3, tel. 398-13- 
74. Dr nauk medycznych Dorota 
Kratochwil - kardiolog. 
• Gabinet chirurgiczny lek. med. 
Romuald Machała SPECJALISTA 
CHIRURG przyjmuje: Oleśnica, ul. 
Wiejska 7a w środy w godz. 163°- 
1730, w soboty 13-14. Tel. 314-26- 
43. 
• SPECJALISTA UROLOG Stani- 
sław Pawlak, przyjmuje CM. 
Medyk Oleśnica, ul. Bratnia 7, 
czwartki w godz. 17-19. Rejestracje tel. 
314-25-09. 
• Prywatny Gabinet 
Chirurgiczny Andrzej Popiela - specjalista 
chirurg. Oleśnica, ul. 
Mickiewicza 3, Medyk, czwartki, godz. 14- 
16, badania, orzeczenia, 
konsultacje, obdukcje. 
• Pomoc uzależnionym. Tel. 314- 
44-69. 
• PEDIATRA-NEONATOLOG - 
lek. med. Elżbieta Gdowska, 
przyjmuje poniedz. 16-17, 
Oleśnica, Dom Rzemiosła, ul. 
Wrocławska 41. Tel. 398-33-23. 
Wizyty domowe. 
• LAPAROSKOPIA - małoinwa- 
zyjne operacje kamicy 
pęcherzyka żółciowego. Oleśnica, tel. 
314-30-81 wew. 353. 
• SPECJALISTA CHIRURG 
Adam Masternak, zabiegi, 
konsultacje. LASER - usuwanie 
brodawek. Tel. 314-21-57, 0-604- 
955-155 codziennie. 
• PORADNIA OSTEOPOROZY - 
konsultacje ortopeda Jacek 
Kowalski, poniedziałki 18-19, 
Przychodnia Medyk Oleśnica, ul. 
Mickiewicza 3, tel. 398-13-74. Dla 
pacjentów ze skierowaniami do 
ortopedy bezpłatnie. 
• Poradnia Dermatologiczna - 
Kasy Chorych: Dolnośląska i 
Branżowa, lekarz dermatolog 
Grażyna Franczak, Oleśnica, ul. 
Wrocławska 41,8-14,16-18. Tel. 
398-33-23. 
• GABINET ORTOPEDYCZNY 
lek. med. specjalista chirurg-or- 
topeda ZBIGNIEW OLEJNIK. 
Oleśnica, poniedziałek MEDYK 
16-19, czwartek DOKTOR ul. 
�?ąkowa 15 w godz. 16-18, 
Twardogóra INERMED, ul. Wojska 
Polskiego 1, wtorek od godz. 14. 
• Gastroskopia, rektoskopia, żyla- 
• ALKOHOLOWE odtruwanie, 
leczenie stanów zatrucia 
alkoholem, leczenie następstw 
działania alkoholu, badania EKG, 
dyskretnie w domu pacjenta. Tel. 
361-61-64,0501-147-718 
• SPECJALISTA NEUROLOG- 
INTERNISTA lek. med. Maciej Ja- 
kimek - poniedziałki, czwartki 16- 
18, Oleśnica, ul. Armii Krajowej 
38. Tel. 314-27-20. Twardogóra 
WHM, wtorek 16-18, piątek 9-11. 
• GABINET PSYCHIATRYCZNY 
Elżbieta Nasalska-Lisowska, 
Oleśnica, ul. Mickiewicza 3, 
poniedziałki, piątki 1530-1730, pokój 106, 
tel.0-601-77-98-18. 
• GINEKOLOG - JANUSZ LA- 
SMANOWICZ - Przychodnia 
Medyk Oleśnica, ul. Bratnia 7, 
poniedziałek, czwartek 16-18, tel. 
(071)314-25-09. 
PRACA 
• Firma przyszłości. Dołącz do 
globalnej instytucji finansowej o 
korzeniach szwajcarskich. Tel. 0- 
604-544-211. 
• Kierowca z własnym 
samochodem, ład. 700 kg, poszukuje 
pracy. Tel. 398-30-31. 
• Pracę w domu na pełny lub na 
pół etatu zleci zdyscyplinowanym 
Financial Partners, wynagrodzenie 
od 840 zł. Tel. 0-605-673-022. 
• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
starszą osobą. Tel. 314-91-62. 
• Dodatkowa dla kobiet. Tel. 314- 
83-43 po godz. 18. 
• Zatrudnię 5 bankrutów. Tel. 314- 
83-43 po godz. 18. 
• Jesteś doświadczonym 
handlowcem? Zadzwoń. Tel. 314-83- 
43 po godz. 18. 
• Młoda, średnie wykształcenie, 
kurs komputerowy (w trakcie), 
praktyka na stanowisku 
sprzedawcy, podejmie pracę w sklepie lub 
biurze. Tel. 398-41-85. 
• Media Press zatrudni na pół ete- 
tu pełnoletnich do pracy w domu. 
Stałe wynagrodzenie bez prowizji. 
Tel. 0-606-852-065. 
• Zaopiekuję się dzieckiem 
powyżej 1 roku życia. Tel. 314-42-20. 
• Firma produkująca żywność z 
siedzibą w Mirkowie, ul. Kiełczow- 
ska 2, zatrudni księgową, 
wymagane min. 2-letnie doświadczenie. 
Tel. 315-10-91. 
• Korepetycje z matematyki i 
chemii w zakresie szkoły 
podstawowej. Tel. 314-21-68. 
• Korepetycje z matematyki w 
zakresie szkoły podstawowej i 
średniej. Tel. 322-27-70, 0603- 
699-345. 
• Korepetycje z matematyki. Tel. 
314-94-39. 
• Korepetycje z polskiego i 
niemieckiego (szkoła podstawowa). 
Tel. 398-38-68. 
• Nauka: Word, Excel, CorelDraw, 
Photoshop. Tel. 314-43-30. 
• Korepetycje z matematyki, 
fizyki. Tel. 314-22-57. 
• Wypracowania z języka 
polskiego. Tel. 314-31-38 po godz. 16. 
• Korepetycje z języka 
francuskiego. Tel. 314-15-58. 
• Niemiecki dla początkujących. 
Tel. 0-606-575-395. 
NAUKA 
• Kursy języka angielskiego i 
niemieckiego. Tel. 398-30-82. 
• Kursy przygotowujące, 
kwalifikacyjne, doskonalące. Oleśnica, ul. 
Młynarska 3. Tel. 314-20-68. 
• Korepetycje z języka 
polskiego. Tel. 314-49-78. 
ZGUBY 
• Skradziono dokumenty: dowód 
osobisty DB 6803457 i 
legitymację ubezpieczeniową na nazwisko 
Bednarczuk Anna. Tel. 0-502-126- 
715. 
R0ZNE 
• Inwestycje kapitałowe. 
Emerytury. Polisy na życie. Światowy 
lider. Tel. 0-604-544-211. 
• Zdrowe odchudzanie, 
gwarancja 100%. Tel. 0-604-71-71-99. 
• Jeśli Ty lub ktoś z Twoich 
bliskich ma problem z alkoholem, 
narkotykami lub jesteś ofiarą 
przemocy, zadzwoń do punktu 
konsultacyjnego, Oleśnica, ul. 
Reja 10, tel. 398-35-05. 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji: 
poniedziałek, środa, piątek 9-12, 
wtorek, czwartek 15-18. Uwierz, 
że nie jesteś sam i nie musisz 
być sam. Nie ma powodu się 
wstydzić. 
ALKOHOLOWE 
odtruwanie 
leczenie stanów zatrucia 
alkoholem leczenie 
następstw działania 
alkoholu.Dyskretnie 
w domu pacjenta. 
Opieka lekarska. 
361 61 64,0501 147 718 
Panorama Oleśnicka 
Ogłoszenia przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń w Oleśnicy, 
ul. Młynarska 4B (żółta 
kamieniczka w głębi placu). 
Obiekt strzeżony przez system .Sezam" z 
natychmiastowym powiadomieniem policji. 
Czynne 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-13,15-18. 
Sprzedaż aut z podaną ceną 
i mieszkań - bezpłatnie i przez 
telefon-314-94-28. 
14 
Panorama Oleśnicka nr 83 
17-19 października 2000 
AUTO-MOTO 
PANORAMA OG�?OSZENIOWA 
Auta z ceną - bezpłatnie i przez telefon - <0"7"-|) 314-94-28 
• K.B. CAR Kredyty 
samochodowe, LEASING, CLIFING (auto 
osobowe w koszty), Oleśnica trasa nr 
8 Wrocław-Warszawa. Mercedes 
190E, 2,0,1988,16.900zł, hyundai 
pony, 1991/92, instalacja gazowa, 
11.200 zł, fiat tipo, 2,0, 1992, 
11.600 zł, opel kadett, 1,6,1990 zt, 
10.500 zł, daihatsu applause, 1,6, 
1991, 9.500 zł, ford sierra, 2,0, 
1988, 6.500 zł, opel kadett, 1,3, 
1987, 7.900 zt, skoda favorit, 1,3, 
1992, 7.900 zł, renault 5, 1,6D, 
1987,6.900 zł, peugeot 405,1,6D, 
1989, 11.000 zł, mazda 323, 1,5, 
1984, 3.700 zł, polonez, 1,5 1988, 
1.900 zł, fiat 1261990,3.000 zł, fiat 
126 bis, 1989/90,2.500 zł, fiat 126, 
1984,650 zł, fiat regata, 1,5,1986, 
2.000 zł, skoda, 1,2, 1989/90, 
2.500 zł, volkswagen transporter, 
1,8, 1987, 8.500 zł, ford transit, 
2,5D, 1994, 25.000 zł, star 200, 
1984, 8.000 zł, robur, 1990, 3.900 
zł, star 200 wywrotka, 1984, 5.900 
zt. Przyjmujemy do sprzedaży 
wszelkie pojazdy, kredytujemy 
auta do 20 lat, także spoza 
komisu. Przyjmujemy w rozliczeniu 
samochody. Pomagamy w 
znalezieniu samochodu na 
zamówienie klienta. Ubezpieczenia 
OC, od 330 zt bez względu na 
pojemność samochodu, AC od 4,9%. 
Zapraszamy w godzinach 10-17, 
oprócz niedziel. Tel. 398-53-34, 
0-605-314-414. 
AUTOUS�?UGI 
• AUTOALARMY-RATYl 
Komputerowa diagnostyka silników 
benzynowych (wtrysk benzyny). 
Naprawa elektryki 
samochodowej. PHU adamex Zakład 
Usługowy. Oleśnica, ul. Kopernika 
13(teren Urzędu Celnego). Tel. 
398-34-44, 0-601-774-637. 
• AUTO-MYJNIA ręczna, 
Oleśnica, ul. Kopernika 10g, tel. 314- 
31-13, codziennie w godz. 8-22, 
sobota w godz. 8-20. 
• AUTO-MYJNIA - ul. Kopernika 
10g - konserwacja spodów i 
profili zamkniętych, przechowalnia 
opon zimowych i letnich. 
• Całodobowa pomoc drogowa. 
Tel. 0-605-450-453. 
• 126 EL, 1998, zielony, zadbany, 
R-M, nadkola, 8.000 zł. Tel. 398- 
13-82. 
• 126, 1984, 96.000 km, 
czerwony, stan dobry, 700 zł. Tel. (062) 
785-02-07. 
• 126, 1984, oliwkowy, 1.000 zł, 
Boguszyce. Tel. 399-31-52. 
• 126,1997, czerwony, 
garażowany, 1. właściciel, z salonu, 7.500 
zł. Tel. 398-51-41. 
• Cinquecento 704, 1993/94, 
73.000 km, czerwony, R-M, 
serwisowany, 10.000 zł do negocjacji. 
Tel. 398-42-93 po godz. 20. 
• 125,1984,450 zł. Tel. 314-24-28. 
• 126,1986,1.500 zł. Tel. 398-53- 
58. 
• 126,1982, czerwony, alternator, 
hak holowniczy, stan dobry, lub 
zamienię na motocykl, 1.000 zł. Tel. 
399-41-19. 
• Palio weekend 1,4, 1989/99, 
8.000 km, ciemnozielony metalik, 
26.500 zł. Tel. 314-98-47. 
• 126, elegant, 1996, niebieski, 
zadbany, nadkola, R-M, 2 głośniki, 
pokrowce na siedzenia, pasy 
bezwładnościowe, okazja, 7.100 zł. 
Tel. 398-29-31, 0-606-183-920. 
• 126, 1992, stan bardzo dobry, 
4.500 zł. Tel. 314-16-20. 
• 126, elegant, 1996, 20.000 km, 
zielony, garażowany, stan bardzo 
dobry, tylne szyby uchylane, 6.800 
zł. Tel.-314-71-49. 
• 125, 400 zt. Tel. 314-24-28. 
• 126,1983,400 zł. Tel. 315-40-40. 
• 126,1990, 53.000 km, nowy 
lakier, akumulator, opony, fotele 
lotnicze, dmuchawa, 3.000 zł. Tel. 0- 
601-171-155. 
• 125, 1991, biały, silnik 
poloneza, skrzynia 5-biegowa, R-M, 3.000 
zł, Wrocław. Tel. 783-47-48. 
• 126,1981,500 zł. Tel. 314-18-90. 
• 126,1991, stan dobry, tylna 
szyba ogrzewana, zapłon w stacyjce, 
3.200 zł. Tel. 315-35-23 wieczorem. 
• 126, 1994, seledynowy, 
bezwypadkowy, zadbany, alarm, 5.400 zł. 
Tel. 315-40-65. 
• 126,1986,70.000 km, 
pomarańczowy, oryginalny lakier, 1. 
właściciel, garażowany, stan dobry, 
1.300 zł. Tel. 399-04-22. 
• 126,1994, seledynowy, 
bezwypadkowy, zadbany, alarm, 5.400 zł. 
Tel. 315-40-65. 
• 126, 1981, na chodzie, 
zarejestrowany do końca X 2000,800 zł. 
Tel. 398-79-35. 
• 126, 1987, lotnicze fotele, 
przyciemniane szyby, sportowy tłumik, 
2.200 zł. Tel. 315-89-47. 
• 126, 1991, zadbany, 
garażowany, 3.400 zł. Tel. 315-59-64. 
• Uno 1,1, 1984, niebieski, 
przegląd do VIII 2001,3.900 zł. Tel. 398- 
16-20. 
• Vectra B, kombi, 1997, 2,0 
turbo, diesel, eko-teck, wyposażenie 
pełne oprócz skóry, centralny z 
pilotem, 43.000 zł, możliwość rat. 
Tel. 0-608-473-678. 
• Astra 1,6, 1994, biały, 19.000 zł 
do negocjacji, pilnie. Tel. 398-23- 
27. 
• Ascona, 1986, instalacja 
gazowa, nowa, 7.000 zł. Tel. 0-502-081 - 
939. 
• Vectra CD0, 1,8 sedan, 1993, 
srebrny metalik, 133.000 km, 
garażowany, pełna dokumentacja, 
alarm, Multi-lock, poduszka, ABS, 
wykończenie drewnem, zimowe 
opony, 19.900 zł, Oleśnica. Tel. 
314-77-42. 
• Kadett sedan, 1,3,1988,147.000 
km, czerwony, alarm, odcięcie 
zapłonu, składak, 8.100 zł. Tel. 398- 
40-91. 
• Kadett, 1,3L, 1988, składak, 3- 
drzwiowy, morski metalik, alarm, 
kubełkowe fotele, obrotomierz, 
atermiczne szyby, aluminiowe 
felgi, 9.000 zł. Tel. 398-68-53, 0-601- 
844-524. 
• Corsa, 1997, 1. rejestracja w III 
1998, żółty metalik, alarm, 
kupiony w salonie w kraju, 
bezwypadkowy, centralny zamek na pilota, 
hak, 22.000 zł. Tel. 315-58-27. 
• Corsa, 1999, 1,7 diesel, 13.000 
km, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek, elektrycznie 
otwierane szyby, poduszka 
powitana, obrotomierz, welur, 25.900 
zł, Syców. Tel. (062) 785-47-78, 0- 
608-467-942. 
• Corsa sport, 1994, czarny, 
wspomaganie kierownicy, poduszka, 
65.000 km, 16.000 zt. Tel. 314-75- 
57. 
• Escort, 1995,1,3, kupiony w 
kraju, 1. właściciel, 21.000 zł. Tel. 314- 
30-71. 
• Fiesta, 1,3, 1981, 3.000 zł. Tel. 
315-01-76. 
• Escort, 1988,1,8 diesel, 4,5 ON, 
czarny, 9.000 zł. Tel. 315-35-80 po 
godz. 18. 
• Fiesta, 1996, 1,3, 45.000 km, 
granatowa perła, 5-drzwiowy, 
20.800 zt. Tel. 398-55-49. 
• 626,1990, diesel, biała, stan 
bardzo dobry, 13.000 zt. Tel. 314-31- 
97, 0-603-245-897. 
• 121, 1996, 55.000 km, zielony 
metalik, nowy model, stan bardzo 
dobry, 21.500 zt. Tel. 315-03-44. 
LLLi 
• Astra HB, 1997,1,61 benzyna, 
38.000 km, klimatyzacja, ABS, 
wspomaganie kierownicy, 2 
poduszki powietrzne, centralny 
zamek na pilota, 2 alarmy, blokada 
skrzyni biegów, kola aluminiowe, 
R-M, 6 głośników, garażowany, 
5 kół zimowych, 25.500 zl. Tel. 
314-93-44. 
SKODA 
• Favorit, 1989/90, stan bardzo 
dobry, 7.000 zł. Tel. 398-47-08, 0- 
602-399-663. 
• 105 S, 1983, 2.900 zł. Tel. 399- 
36-88. 
• Felicia, 1998,17.000 km, 23.200 
zł. Tel. 314-13-70 po godz. 16. 
• 205, 1987, 1,1, 130.000 km, 3- 
drzwiowy, srebrny metalik, R-M, 
rejestracja do VIII 2001, stan dobry, 
6.200 zł. Tel. 398-88-83. 
• Atu plus, 1998/99, 27.000 km, 
czerwony metalik, 1. właściciel, 
alarm, blokada skrzyni biegów, R- 
O, serwisowany, konserwacja, 
stan bardzo dobry, 18.000 zł lub 
przejęcie rat. Tel. 399-32-92. 
• 1991,2.700 zł. Tel. 314-22-11,0- 
6Q2-428-912. 
• 1500, 1983, ciemnozielony, po 
kapitalnym remoncie blacharki, po 
lakierowaniu, lub zamienię na 126, 
1.500 zł. Tel. 398-53-58 po godz. 
17. 
• 1,6, 1988, czerwony, 2.900 zł. 
Tel. 398-52-33. 
RENAULT 
• 9, 1,4, 1981, srebrny metalik, 
centralny zamek, elektrycznie 
opuszczane szyby, 2.500 zł. Tel. 
398-67-72. 
• 9 TSE, 1981, 1,4, czerwony, 
3.300 zł. Tel. 315-93-60 wieczorem. 
• Ronda, 1983, 1,2, niebieski, 
nowe opony, przegląd do V 2001, 
2.500 zł. Tel. 398-59-79. 
TOYOTA 
• Corolla, 1,6 16V, 1993, 
automatyczna skrzynia biegów, 
poduszka kierowcy, szary metalik, lampy 
ksenonowe, 80.000 km, 18.500 zł. 
Tel. 314-21-83. 
• Yaris, 2000, kupiony od dilera w 
Długołęce, zarejestrowany w 
styczniu 2000, perłowo-różowy 
metalik, 3-drzwiowy, dachowy 
bagażnik, zimowe opony, immobili- 
zer, Multi-lock, cena do 
uzgodnienia. Tel. 314-23-38,0-606-687-004. 
VOLKSWAGEN 
• Passat kombi, 1991, stan dobry. 
Tel. 314-29-51. 
• Passat kombi, 2,0,1996, ABS, 
klimatyzacja, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek, 
33.000 zł. Tel. 398-39-00,314-45- 
08,0601-874-872. 
• Passat, 1982, 1,6 diesel, stan 
bardzo dobry, do poprawek lakier, 
5.000 zt, Oleśnica. Tel. 0-603-697- 
070. 
• Golf II, 1989, 1,6 benzyna, 4- 
drzwiowy, szyberdach, lub 
zamienię na mniejszy, 11.000 zł. Tel. 0- 
603-755-532. 
• Passat, 1993, 1,8, biały, 
wspomaganie kierownicy, ABS + dużo 
dodatków, 23.000 zł. Tel. 0-607- 
170-564. 
DOSTA 
• MZ TZ 2500, 1984, 23.000 km, 
czerwony, oryginalny lakier, 
zadbany, bez przeróbek, stan bardzo 
dobry, 1.550 zł. Tel. 399-04-22. 
• Wartburg, 1983, stan bardzo 
dobry, zarejestrowny, 1.500 zł. Tel. 
398-37-36. 
• Audi 80, 1982, 1,6, bordowy, 
stan dobry, 3.500 zł. Tel. 0-607- 
170-564. 
• Zuk, kontener, 1988, 
zarejestrowany. Tel. 314-27-76. 
• Robur, 1988, diesel, 3,11, 
skrzynia, plandeka, 2.500 zł. Tel. 0-603- 
755-532. 
• Polonez truck, 1991, z 
nadbudową, 4.000 zł. Tel. 314-31-50, 314- 
85-14. 
• Nysa T522, 1982, 500 zł. Tel. 
398-86-40. 
• Kupię stary motocykl, 4-suw, 
może być do remontu. Tel. 314- 
35-34. 
CZ�?ŚCI 
• Sprzedam części do fiata ritmo 
2-drzwiowego. Tel. 0-604-617-369. 
• Kupię alternator do 126, 
używany, w dobrym stanie. Tel. 0-606- 
227-706. 
GARAŻE 
• Sprzedam dwa garaże na ul. 
Lwowskiej. Tel. 314-21-51, 0-601- 
77-13-69. 
• Sprzedam garaż przy ul. 
Kochanowskiego. Tel. 603-646-040. 
• Sprzedam garaż na ul. 
Skłodowskiej. Tel. 0-603-893-156. 
• Sprzedam nowy, murowany 
garaż na ul. Moniuszki. Tel. 0-603- 
693-242. 
• Sprzedam garaż przy ul. 
Glinianej. Tel. 314-74-04,0-603-557-356. 
• Wynajmę garaż przu ul. 
Kopernika. Tel. 314-70-54. 
• Sprzedam garaż szeregowy, ul. 
Leśna - Wspólna. Tel. 314-73-73 po 
godz. 17. 
• Sprzedam garaż blaszany, 
skręcany, nowy, wymiary 3x5, blacha 
ocynkowana, trapezowa, Syców. 
Tel. (062) 785-47-78, 0-608-467- 
942. 
• Sprzedam garaż przu ul. 11 
Listopada. Tel. 314-40-87 po godz. 
20. 
• Wynajmę lub sprzedam garaż 
blaszak na ul. Wojska Polskiego w 
Oleśnicy. Tel. 399-36-59. 
Ogłoszenie 
o sprzedaży auta 
- jeśli podasz jego cenę - 
możesz zgłosić 
• telefonicznie - (071) 314-94-28 
• faksem - (071) 314-94-28 
• przez Internet: 
panorama@olesnicaz.pl 
Jest bezpłatne. I skuteczne. 
Panorama Oleśnicka Ukazuje się od 29 marca 1990 r. II nagroda w III 
Konkursie dla Prasy Lokalnej 1994, Nagroda Miasta 
Oleśnicy 1998, nagroda w IV Konkursie dla Prasy 
Lokalnej 1998. Wydawca: „OLPRESS" (członek Izby 
Wydawców Prasy). Adres redakcji: „Panorama Oleśnicka", 56-400 Oleśnica, ul. 
Młynarska 4 B. Tel./fax (071) 314-94-28, e-mail: panorama@olesnica.z.pl, 
Internet: http: //www.panorama, z .pi. Redaguje kolegium: Stanisław Dziedzic 
(redaktor naczelny), Krzysztof Dziedzic (krzysztofdziedzic6poczta.onet.pl), 
Andrzej Furmanek (redaktor techniczny), Grzegorz Huk, Roman Rybak (sekretarz 
redakcji). Stali współpracownicy: Krystyna Bajcar, Tadeusz Baliński, Julian Bartosz, 
Marta Buczak, Piotr Chajec, Katarzyna Czarnecka, Roman Ćwiękała, Agnieszka 
Gąsior, Robert Górazda (Internet), Waldemar Grzędziak, Józef Karczmarczuk, Karo-' 
lina Kryszczyńska, Adam Kwaczyński, Małgorzata Marzec, Sebastian Musiałek, Jan 
Nycek, Czesław Panek, Walerian Pietrzak, Zbigniew Podurgiel, Ryszard Pstrocki, 
Robert Piętka, Szczepan Sadurski, Bartosz Słomka, Ewa Smolińska, Bolesław 
Szajna, Tadeusz Szczepaniak, Jerzy Szczerba, Grzegorz Szkoła, Krzysztof Szkoła, 
Stanisław Śmitkowski, Małgorzata Urbaniak, Tadeusz Witowski, Leszek Wołodźko 
(Sydney). Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam i nie zwraca materiałów nie 
zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów, opracowań 
redakcyjnych oraz zmiany tytułów. Publikowane listy i stanowiska nie muszą być zgod- 
ne z poglądami redakcji. Druk: Drukarnia Bielany Wrocław. 
17-19 października 2000 
Panorama Oleśnicka nr 83 
15 
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy 
KI |A© zaprasza na finał 
yi Dolnośląskiego Przeglądu 
Debiutów Wokalnych 
Próba Mikrofonu 2000 
pop, rock, hip-hop, blues, jazz, piosenka estradowa 
wystąpią: 
OLGA KOTEW - laureatka poprzedniej edycji Przeglądu 
grupa The Sound Office 
sobota, 21 października 
sala widowiskowa MOKiS-u, godz. 16 
Patronat medialny 
telewizja 
Panorama Oleśnicka 
Gazeta 
wroctawsKa 
w 
wroclaw 
Przyjaciel imprezy 
Sponsor 
(TlO) 
S O l.l N 
WWW. 
panorama.z.pi 
CENTRUM 
PANELI 
ADMAR 
Oleśnica 
ul. Wojska Polskiego 52d 
(teren byłych koszar) 
8 398-17-76 
Wrocław 
ul. Parnickiego 2/4 
(boczna Obornickie)) 
S 382-43-48 
^V transport gratis A* 
JK* 300 wzorów *�?%. 
^ ceny fabryczne '/* 
Najlepsza 
reklama 
w Panoramie 
Oleśnickiej! 
KURSY 
ZAWODOWE 
Centrum Szkoleniowe ALFA 
w Oleśnicy ul. Kleeberga 4 
organizuje kursy 
w następujących 
specjalnościach: 
1. Obsługa komputera 
2. Kasjera walutowego 
3. BHP 
4. Wychowawców kolonii 
i obozów 
5. Profesjonalna sekretarka 
6. Minimum sanitarne 
7. Języka angielskiego 
8. Języka niemieckiego 
Informacji udziela i zapisy 
przyjmuje sekretariat 
Centrum Szkoleniowego 
ALFA w Oleśnicy przy 
ul. Kleeberga 4, p. 211 
w godzinach 13-17. 
8 (071)399-40^44 
Tankując na stacji 100 I oleju 
napędowego (diesd), otrzymasz 
BON 
KONSUMPCYJNY 
do baru przy stacji 
Sieć Stacji 
Petrochemia 
Płock S.A. 
Marek Spigiel 
Smardzów 30eT 
CENTRUM OGUMIENIA „PAL-GUM" E.B.G. Paluszkiewicz 
Oleśnica, ul. Piaskowa 1 (przy trasie nr 8) «(071) 398-53-13 
lUflELKA PROMOCJA 
Zaoszczędzisz minimum 1 SO złl 
Opony: Dębica Frigo-Directional, Barum-Continental, Michalin, Good-Year, Viking. 
Przy zakupie kompletu opon zimowych do 30.10.2000 RABAT 10%. 
Laserowe sprawdzanie geometrii kół. Opony kupione w promocji będą montowane 
gratis (na podstawie okazania gwarancji). 
Wielkie otwarcie 
25 OC ZOOit toku 
Jesteś w ciąiyZIJ 
Wspaniale! 
Potrzebna Ci sukienka w groszki, 
dres do ćwiczeń, legginsy ciążowe, 
spodnie ogrodniczki, 
biustonosz do karmienia 
i wiele inngck rzeczy dla dzieci? 
O.K.! Wiemy, czego potrzebujesz. 
Wszystko dla przyszłej YAanty i jej dziecka 
w sklepie pp Warna i $a" 
w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 19. 
Sklep czynny od poniedziałku do piątku 
od W do 18, w soboty od 9 do H. 
niepotrzebna Ci 
sukienka w groszki? 
mc nie szkodził 
Przyjdziesz - kupisz 
w paski! 
+ 
�?^A 
ZHICZ 
plastikowy 50 g 
iSSi 
OLEŚNICA, ul. Sucharskiego 17 
jp INTER MABCHE 
Muszkieterowie 
// f 
m. 
Panorama Oleśnicka nr 83 
17-19 października 2000 -f