/36_1999.djvu

			Panorama Oleśnicka 
Odstaniamy tajemnice kościelnej krypty \j 
On widziaf 
te trumny 
Bijatyka 
przed sklepem 
Zaatakowali sprzedawcę, a 
potem walczyli z policjantami. 
W czwartek 2 września około 
godziny 17"' będący pod wpływem alkoholu 
oleśniczanie 17-letni Zenon W. i jego 
19-letni brat Bogusław weszli do 
sklepu z telefonami obok postoju taxi w 
Rynku. Zapytali o telefon stacjonarny. 
Kiedy sprzedawca pokazał im go, 
okazało się, że wcale nie są nim 
zainteresowani. Jeden z nich się zachwiał, drugi 
go podtrzymał. 42-letni sprzedawca 
Alfred K. zorientował się, że nie mają 
dobrych zamiarów. Poprosił, żeby opuścili 
sklep. Udało mu się wyprzeć ich z 
pomieszczenia. Przed sklepem jeden z 
niedoszłych „klientów" zaatkował 
sprzedawcę, uderzając go pięścią w 
czoło. Rozpoczęła się bijatyka. Kiedy 
Alfred K. schylił się po telefon 
komórkowy, który wypadł mu z kieszeni, został 
zaatakowany przez drugiego 
napastnika. Na pomoc rzucił się drugi 
sprzedawca Krzysztof S. Bijatyka nie ustawała. 
Na pomoc atakowanym ruszył Marcin 
dokończenie nu str. 2 
węgiel kamienny kostka 
węgiel kamienny orzech 
węgiel kamienny groszek 
koks gruby i orzech 
Tol. 314-94-90. 
I Transport na terenie Oleśnicy bezpłatny. 
Pierwsza z prawej - trumna fundatora krypty Christiana Ulricha, po lewej - trumny jego żon 
jaką ma przeciętny oleśniczanin o 
krypcie w świątyni św. Jana. Panuje też 
ogólne przekonanie, że od czasu zakończe- 
Mamy dla Czytelników 
Panoramy historyczną sensację 
- prezentujemy zdjęcia z krypty 
znajdującej się pod podłogą 
bazyliki św. Jana. 
dokończenie na str. 2 
Suknie Slume 
r 
SZYCIE 
WYPOŻYCZANIE 
^ DODATKI 
RENOWACJE 
TM A. VI A OLEŚNICA, UL. CEOLANA3 
Ul+* IM** T,|, 398-36-91 
Pod posadzką kaplicy chrzcielnej w 
bazylice jest krypta książęca - to zdanie 
wyczerpuje w zasadzie zasób wiedzy, 
nia 11 wojny światowej do podziemi nikt 
nie schodził. Onegdaj mówił też o tym 
w rozmowie z Panoramą najlepszy 
znawca bazylikowej historii artysta- 
konserwator Wiesław Piechówka. Od 
dawna chcą kryptę zbadać archeolodzy. 
te Ie Fony 
SALON 'TELEKOMUNIKACYJNY 
Oleśnica, Rynek 5, te/. iax (071) 39b-sb-h. oboisbwi 
Telefony stacjonarne już od 50 zł. 
10 telefonu 
zakupionego u nas mapa miasta gratis. 
Przedstawiciel handlowy PLUS GSM « 0601-84-33-00 
Tańsza rozmowy da 30% lab 30 minut gratlsl 
Promocja! Telefony komórkowe już od 49 zt netto + aktywacja? 
Isimpujs* 
PROMOCJA I 
W sieci Plus GSM 
do 40% taniej, 
stawka nocna 
0,25zł/min + VAT 
TERMIN 
16 DNI 
OKNA 
SPRZEDAŻ 
RATALNA 
tylacja^ftA' 
ROLETY»PARAPETY#ZALUZJE 
Oleśnica, ul. Poprzeczna 16 (Zielone Ogrody) 
tel./fax 398-32-62, 0-601-83-75-82 
coWzw 
KOMPUTERY «ł INTERNET 
Oleśnica ul. Wrocławska 
tel.398-58-07 
e-mail: comnet@pnet.pl 
Komputery 
Kasy fiskalne 
Sieci komputerowe 
Serwisy internetowe 
FWMUW 
/5TA PRODUCENT 
OKIEN, DRZWI, 
R0LETEK 
MATERIA�?OWYCH 
Przy zakupie okien - żaluzje gratis. 
Okśnka. ul. Hallera 21 tf 398-54*40 
tlBO 
ROIETKI fllATf RMtOUII 
« 5M-M-4J 
OKflfl. ROICTY juz 
od 230 zł/m\ ŻfllUZJC 
- kleje do styropianu 
od 17 ztyworek 
-tynki od 38 ztf25 kg 
OKgA 
INTERNATIONAL 
OKNA DREWNIA 
DRZWI PCV 
SYSTEM Piast" 
MONTAŻ, 
PARAPETY^ f &'" WGAR OBY, WN�?K. Z 
TRANSPORT BEZP�?ATNY SPRZEDAŻ RATALNA 
ZPHjUWtt 
[ Oleśnica, ul. Sinapiusa 12 (hotci "Perta"). Tcl./fax 314-40-50,0-601-78-77-39 
©CS^IL^IBrS s.c. Hurt-De 
I 
m 
■ wewnętrzne, zewnętrzne 
' pokojowe, łazienkowe 
• pljrcinowe, laminowane, mało; 
■ drewniane, kasetonowe. 
— 
^Zakupy do 24 rat! 
SPALICE 44 d, tal. 314-30-16 
Czynne w godz. 8-18, w soboty w godz. 8-13 
DACHÓW 
firmy ktiy lit' 
w cenie 
producenta 
Hurtownia Szkła, / 
Materiałów BudowJ^pyay 
\t& 
* 398-3547 
TYDZIE�? W PANORAMIE 
On widział te trumny 
dokończenie te str. I 
Wśród zainteresowanych krążą 
opowieści o możliwości zarażenia mikrobami, 
legendy o klątwie Wirttembergów, 
podobnej do klątwy Jagiellończyków z 
krypty na Wawelu... 
Tymczasem okazuje się, że 
oleśnickie podziemia odwiedził w... 1980 roku 
niemiecki historyk i publicysta Harald 
Schukraft... 
Biskup się zgadza 
W 1980 roku niemiecki historyk 
zwrócił się do wrocławskiego 
konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na 
zbadanie kościołów i krypt w Oleśnicy, 
Bierutowie, Dobroszycach i we 
Wrocławiu (kościół św. Wojciecha). 10 
października konserwator napisał do I laral- 
da Schukrafta: „Wyrażam zgodę na 
przeprowadzenie przez pana prac 
badawczych związanych ze studiami nad 
sztuką sepulkralną rodziny Wurttcmberg 
(...). Wszelkie formalności związane z 
pracami technicznymi przy otwieraniu 
krypt winien pan uzgodnić z Kurią 
Arcybiskupią Wrocławską oraz 
poszczególnymi administratorami parafii". 
5 listopada wikariusz generalny 
Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu biskup 
Wincenty Ubrań wystosował pismo do 
parafii w Oleśnicy, Bierutowie, 
Dobroszycach i Wrocławiu. Napisał w nim: 
Z lewej drewniana trumna Karola Fryderyka z resztkami aksamitu, z 
prawej bogato zdobiona trumna jego żony. 
gen des Hauses Wiirttemberg 
(Grobowce rodu Wiirttembergów). Jeden z 
podrozdziałów części Barock zeit (czyli 
Okres Baroku) zatytułowany jest Oels - 
Bernstadt - Juliusburg (Erste Schlesi- 
sche Linie). Znajdziemy w nim 
informacje na temat krypty w oleśnickiej 
bazylice, a także dwa zdjęcia z podziemi. 
Również w fundamentalnym 
biograficznym leksykonie Das Hans Wurtlem- 
berg (Ród Wiirttembergów) wydanym 
przed dwoma laty w Stuttgarcie, 
Berlinie i Kolonii, znajdziemy rozdział o ole- 
Trumnę Sylwiusza Nemroda (pierwsza z 
„Kuria Metropolitalna we Wrocławiu 
wyraża również zgodę na dokonanie 
zamierzonych prac naukowych (...) 
Prosimy Przewielebnych Duszpasterzy o 
ułatwienie i umożliwienie Panu Schu- 
krafiowi dokonania zaplanowanych 
badań (...)". Z kolejnego pisma Kurii 
wynika, że niemiecki historyk badania 
przeprowadził na przełomie listopada i 
grudnia 1980 roku. 
Owocem tych, a także prowadzonych 
w innych miejscach na terenie Europy, 
badań H. Schukrafta nad rodem 
Wurttembergów jest wydana w 1989 
roku w Stuttgarcie książka Pic Grable- 
prawej) aniołowie unoszą w niebiosa. 
śnickicj linii domu Wirttembergów, 
autorstwa Haralda Schukrafta. Ilustrację 
tekstu stanowi zdjęcie naszego zamku, 
podpisane: Oleśnicka rezydencja. 
A zdjęcia z oleśnickiej krypty 
Niemcy mogą obejrzeć w Hcrdcr-Institut w 
Marburgu. W tutejszym Bildarchiv 
znajduje się co najmniej 7 zdjęć z 
bazylikowych podziemi... 
A to historia... 
Harald Schukraft jest częstym 
gościem w Oleśnicy. Oprowadza po niej 
niemieckie wycieczki. W czasie tego- 
Harald Schuhkraft (drugi z lewej) podarował oleśniczanom 
egzemplarze swoich książek. 
rocznej wizyty w naszym mieście nie 
mógł wejść na zamek. Dotarł do ratusza 
i poprosił o pomoc wiceburmistrza 
Janusza Marszałka. Pomogłem w tym - 
opowiada Panoramie Janusz 
Marszałek - a nawet poszedłem razem z grupą 
do bazyliki. Pan Schukraft oglądał i 
komentował: Nie było tego, o, to jest też 
nowe. Wtedy wspólnie z Wiesławem 
Piechówką zaczęliśmy wypytywać o to, 
skąd zna tak dobrze nasz kościół. 
Wówczas gość opowiedział historię 
swojej przygody z oleśnickimi Wirllcin- 
bergami. Widziałem - mówi J. Marszalek 
- że Wiesiu [Piechówką] był zaskoczony 
jego informacjami na temat krypty... 
Tajemnice kaplicy 
1'nica I laralda Schukrafta to kolejny po 
opracowaniu z 1910 roku niemiecki 
przyczynek do historii oleśnickiej krypty. Co 
z. nich wynika? 
Kryptę wybudował książę Christian 
Urlich. Powstała w 1689 roku. Powodem 
budowy byl fakt, że znajdująca się pod 
ołtarzem stara krypta była już 
wypełniona prze/ trumny Wurttembergów. 
Pod posadzką kaplicy znajdują się 24 
cynowe, miedziane i drewniane trumny. 
12 trumien dzieci rodu Wurttemberg- 
Oels jest w specjalnych czterech niszach 
po bokach ośmiokątnego pomieszczenia. 
11 trumien dorosłych jest w środku 
pomieszczenia, jedna również w bocznej 
niszy. Krypta ma niewiele ponad 3 metry 
wysokości i ok. 6 metrów średnicy. 
Czyje prochy leżą w podziemiach? W 
największej, mającej prawie 240 cm, 
trumnie spoczywają zwłoki fundatora krypty 
Christiana Urlicha (zmarł w 1704 roku, żyl 
52 lata). Pozłacany i posrebrzany 
sarkofag podtrzymuje sześć orłów. Na wieku 
trumny znajduje się krucyfiks i książęca 
korona. Boki zdobi kilka płaskorzeźb. 
Po lewej stronie księcia (zmarłego w 
1704 roku) spoczywają zwłoki jego 
pierwszej żony (książę był czterokrotnie 
żonaty) Anny Elżbiety, księżniczki An- 
halt-Bernburg (zmarła w 1680 r., żyła 33 
lala). Obok niej trumna Sybilli Marii, 
księżnej von Saclisen-Mersburg (żyła 25 
lat, zmarła w 1693 r.) - drugiej żony Chri- 
st iana Urlicha. A w krypcie jest też 
trumna trzeciej żony księcia - Zofii 
Wilhelminy księżniczki Oslfriesland (/marla w 
1698 roku, żyta 44 lata) i wreszcie 
czwartej - Zofii, księżnej von Meeklemburg- 
(iustrow (żyła aż 72 lata, zmarła w 1738 
roku). Najładniejszą trumnę ma trzecia 
żona księcia - Zofia Wilhelmina. 
Posadowiono ją na Iwach i ozdobiono koroną 
ora/ czteroma gorejącymi sercami. 
Widać była to ulubiona połowica l Irlicha... 
D/iecięcie trumny w krypcie to 
ośmioro potomstwa księcia Urlicha. 
dwie córki i dwoje wnucząt jednej z sy- 
nowych księcia. Eleonora żyła rok, 
podobnie Urlika, Teodozja i Christian 
zmarli po urodzeniu, Elżbieta Zofia 
miała dwa latka... 
Dorośli to obok fundatora krypty i 
jego 4 żon: założyciele rodu - rodzice 
księcia, jego syn Karol Fryderyk z żoną 
Juliannę Sibylle Charlotte, synowa oraz 
córka. Obie ostatnie księżne bez mężów, 
gdyż małżonek synowej księcia 
przeszedł na katolicyzm (nic mógł więc 
spocząć w grobowcu protestanckiej 
rodziny), zaś córka księcia była rozwódką. 
Obok trumny księcia i jego trzeciej 
żony wyróżniają się miejsca spoczynku 
rodziców Christiana Urlicha. 
Posadowioną na miedzianych lwach trumnę 
Sylwiusza Nemroda (żyl 42 lata, zmarł w 
1664 roku) unoszą w niebiosa zastępy 
anielskie. Trumnę jego żony Elżbiety 
Marii podtrzymuje sześć pelikanów, które 
karmią pisklęta własną krwią. Bogato 
zdobiona jest też trumna żony Karola 
Fryderyka. Jej małżonek spoczął w 
zwykłej, drewnianej trumnie ze srebrnymi 
uchwytami. Była ona pokryta aksamitem, 
którego resztki widać na zdjęciu. 
Nie bez kozery podajemy długość lat 
życia książęcej rodziny. Jej członkowie 
żyli krótko. A już ilość dziecięcych 
trumienek budzi trwogę. Oleśnicka linia 
Wirttembergów (tzw. pierwsza linia 
śląska) skończyła się w 1805 roku. A była 
to boczna linia domu panującego. 
Gdyby ród byl płodnicjszy i nic wymarł, to 
w 1910 roku jego przedstawiciel miał 
szansę zasiąść na królewskim Ironie. 
Swego nie znacie 
Bazylika św. Jana, oprócz walorów 
architektonicznych, historycznych, czy pla- 
fr.i.*.. 
Mo^tsta 
Tak wygląda układ trumien w 
ośmiokątnej krypcie. 
stycznych, związanych nierozerwalnie z. 
samą budowlą i jej wnętrzem, ma dwa 
niezwykle cenne miejsca. Jedno to 
biblioteka łańcuchowa - jedyna w tej części 
Europy, która przetrwała w swoim 
pierwotnym mjejscu. Drugie to krypty 
kryjące prochy rodu Wirttembergów. Gdyby 
oba z nich zostały udostępnione, 
bazylika stałaby się ważnym celem 
wzmożonego ruchu pielgrzymkowego. A Oleśnica 
zyskałaby nieoceniony argument 
promocyjny. Nasze miasto uzyskałoby całkiem 
inną rangę na turystycznej mapie Polski. 
Rangę trudną do przecenienia... 
Niestety, jak na razie i neogotycka 
kruchta, w której przechowywany jest 
cenny księgozbiór, jak krypta, są 
niedostępne dla szerszej publiczności. Od dziś 
oba (o bibliotece pisaliśmy przed 
rokiem) oleśniczanie znają z publikacji w 
Panoramie. I tyle musi im (na razie?) 
wystarczyć. Przed przybyszami z 
zewnątrz wrota są szczelnie zamknięte... 
Roman Rybak 
J 
Nie zamykajmy drzwi 
Niemiecki Warendorf 
i francuskie Montbeliard 
to miasta, z którymi Oleśnica 
być może nawiąże 
bliższe kontakty. 
Warendorf to 28-lysięczne miasto w 
Niemczech, leżące pomiędzy Bielcfcld a 
Munster. Za rok będzie obchodziło 800- 
lecie swego istnienia. To idclny partner 
dla Oleśnicy - uważa wiceburmistrz 
Janusz Marszalek, od kilku lal spędzający 
urlopy w tej miejscowści. - Jestem pod 
wrażeniem Waręndorfu, jego atmosfery, 
jego terenów zielonych, oferty 
oświatowej, kulturalnej, sportowej. Uważam, że 
dla naszego miasta i jego mieszkańców 
kontakty z tym niemieckim partnerem 
byłyby bardzo korzystne. 
W sierpniu podczas pobytu w Waren- 
dorfie wiceburmistrz rozmawiał z 
dyrektorem Waręndorfu (to odpowiednik 
naszego burmistrza, niemiecki burgmeister 
to polski przewodniczący rady gminy). 
Niemcy są zainteresowani współpracą, 
zwłaszcza że w 2000 roku otrzymają od 
Unii Europejskiej tytuł miasta 
Zjednoczonej Europy, który wyznacza Warcn- 
dorfowi zadanie otwarcia się na wschód. 
Jesteśmy po wstępnych rozmowach - 
powiedział Panoramie Janusz 
Marszałek. - Teraz w Niemczech będą wybory 
samorządowe. Niewykluczone, że w 
listopadzie, na zaproszenie strony 
niemieckiej, przedstawiciele Oleśnicy będą 
gościć w Warendorfie. 
Oleśnica ma też inną propozycję 
nawiązania partnerskich stosunków - 
niemiecki historyk Harald Schukraft, o 
którego związkach z Oleśnicą piszemy w 
artykule On widział te trumny, 
przedstawił władzom miejskim ofertę 
francuskiego Montbeliard, położonego przy 
granicy z Niemcami i Szwajcarią. 
Nie możemy się zamykać - 
odpowiada wiceburmistrz. Oleśnicy na pytanie, 
czy nie zbyt dużo kontaktów 
nawiązujemy - musimy być otwarci. Jeśli dojdzie 
do współpracy z miastem niemieckim, 
czy francuskim, będziemy się starali 
położyć nacisk przede wszystkim na 
wymianę szkół, na kontakty dzieci i 
młodzieży. No a każde spotkanie z 
europejskim partnerem to nowe doświadczenia. 
(ror) 
Odeszli 
Ewa Kobiciccka ur. 1955 
Helena Debertur. 1920 
Józef Motyl ut. 1905 
Piotr Zydlewicz ur. 1914 
Rodzinom Zmarłych składamy wyrazy współczucia. 
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie 
Ś.p. Ewy Kobiereckiej 
składają 
burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Bierutowic. 
TYDZIE�? W PANORAMIE 
To już piąta 
Niedziela 
Po raz piąty Solidarność 
zorganizowała festyn 
Niedziela z Solidarnością. 
Jubileuszowa impreza rekreacyjna 
oleśnickiej Solidarności odbyła sic. w 
innym niż tradycyjnie miejscu - na placu 
Zwycięstwa. To sprawiło, że jej 
uczestników było znacznie więcej niż w 
poprzednich latach. Festyn rozpoczął się 
szalka. Mecze obserwowała liczna 
rzesza widzów, wśród nich burmistrz Jan 
Bronś, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Zdzisława Jakimicc i przewodniczący 
Komisji Kultury Rady Powiatu prof. 
Władysław Dynak. Gdy ucichły 
sportowe zmagania, ze sceny popłynęła 
muzyka oleśnickiego duetu Prestige, 
który umilał oleśniczanom pobyt na 
placu. Oklaskiwaliśmy też występ grupy 
Na futbolowym boisku miasto starło 
o godzinie 15, a trwał do wieczora. Jak 
zwykle organizatorzy przygotowali 
szereg zabaw z nagrodami dla dzieci. 
Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria 
fantowa, w której los kosztował 5 zł. 
Najwyższą nagrodę - rower do ćwiczeń 
Każdy Sobie. Zmęczeni słońcem mogli 
ugasić pragnienie w ogródku piwnym 
browaru Piast. Dodatkową atrakcję 
stanowiły okolicznościowe stoiska - Spo- 
Imotu prezentującego matiza, funduszu 
emerytalnego 7.urich Solidarni i firmy 
Po loteryjne nagrody ustawiła się dl 
sprawnościowych - zdobyła 
właścicielka losu nr 159. Tradycyjny mecz na 
murawie stadionu zastąpił turniej street 
soccera rozegrany na betonowej płycie 
placu. Na wydzielonym boisku do 
futbolowej rywalizacji przystąpiły 3 
drużyny. Zarząd Regionu NSZZ 
Solidarność reprezentowali: przewodniczący 
Janusz �?aznowski, poseł Włodzimierz 
Wasiński, Jacek Kugiel, Janusz Wblniak, 
Wincenly Styrcz, Kazimierz Kimso. W 
barwach powiatu wystąpili: Tadeusz 
Salik, Jan Głowa, Andrzej Graf, Andrzej 
Wożniak, Wiktor Bąk. Honoru 
Oleśnicy bronili: wiceburmistrz Janus/ 
Marszalek, Kazimierz Gębuś, Jan Matysz- 
czak, Kazimierz Stanowski. Pierwszy 
piłkarski pojedynek pomiędzy 
Zarządem Regionu a radnymi powiatu 
zakończył się remisem 2:2. W meczu 
pomiędzy radnymi powiatowymi i miejskimi 
padł wynik 3:1 dla miasta. W 
decydującej turniejowej rozgrywce radni 
miejscy pokonali aż 8:2 Zarząd Regionu, a 
to za sprawą nadzwyczaj bramkostrzel- 
'lych Jana Matyszczaka i >anusza Mar- 
PPUH DEKO 
Siatki ogrodzeniowe 
powlekane, zgrzewane 
Rabiza, druty, gwoździe 
skrętne i budowlane. 
Syców. ul. Szosa Kępińska 47 d 
lei. (062) 785-46-34 
lei. dom. (062) 785-27-97. lei. kom. 0-602-681-189 
Z policyjnego notesu 
Najbardziej tragiczne 
zdarzenie to śmierć dwóch 
uczestników wypadku 
drogowego. 
OLEŚNICA 
jga kolejka. 
Herbalife. Olcśniczanic tłumnie 
uczestniczyli w festynie, co dla miejscowych 
działaczy Solidarności było najlepszym 
potwierdzeniem, że organizowana przez 
nich od 5 lat masowa impreza jest w 
naszym mieście mile widziana. 
(kad) 
Jol. Krzysztof Dziedzic 
Sprostowanie 
W tekście Fala samobójstw (Panorama 
34) napisaliśmy, że Krzysztof D. miał w 
przeszłości skłonności samobójcze. 
Matka zmarłego w telefonicznej rozmowie 
/ Panoramą podważyła tę policyjną 
informację. 
Kieszonkowcy nie śpią 
27 sierpnia mieszkanka Oleśnicy 
odwiedziła targ przy ulicy Wrocławskiej. 
Kiedy wróciła, stwierdziła, że jej torba 
jest rozcięta. Zniknął z niej portfel z 
zawartością 300 zł i dokumenty. 
Kasie nie dali rady 
28 sierpnia stwierdzono włamanie do 
firmy Dexpol mieszczącej się przy 
ulicy Krzywoustego. Złodzieje po 
wyłamaniu zawiasów w drzwiach weszli do 
środka. Skradli komputer Optimus, 
telefax Panasonic. Próbowali też wyłamać 
drzwi do kasy pancernej, ale udało im 
się tylko wygiąć boczne listwy. 
Złodziejskie wprawki 
W nocy z 30 na 31 sierpnia miody 
człowiek najpierw próbował nogą zbić 
szybę w kiosku Kalipso przy ulicy Kle- 
eberga, a gdy się to nie udało - rozbił ją 
kamieniem. Zatrzymał go patrol policji. 
Niedoszłym włamywaczem okazał się 
17-letni Sebastian P. z. ulicy 
Sucharskiego- 
Kierowca po użyciu 
31 września o godzinie 1045 jadący 
volkwagenem passatem Dariusz S. na 
ulicy ks. Sudoła potrącił 8-letniego 
Radosława S. Chłopczyk doznał złamania 
kości uda i stłuczenia głowy. W 
wydychanym przez kierowcę powietrzu 
stwierdzono 1,1 promila alkoholu. 
Zbiera radia 
Rankiem 2 września stwierdzono 
włamanie do dwóch samochodów 
zaparkowanych przy ulicy Krzywoustego. 
Złodziej, który zbił trójątną szybkę w 
fiacie 126, zabrał z. niego radiomagnetofon 
Sanyo, 20 kaset i okulary. Z poloneza, 
w którym wybito szybę w przednich 
drzwiach, skradziono radiomagnetofon. 
Nie odjechali daleko 
35-lctni Robert R. i 22-letni Robert 
C. zaatkowali na parkingu naprzeciwko 
Aidy przy ulicy Wileńskiej 
prowadzącego rower składak Zbigniewa S. 
Zabrali mu rower i torbę z artykułami 
spożywczymi. Obu wkrótce zatrzymała 
wraz z cudzą własnością policja. 
LIGOTA POLSKA 
Złodziej - złota rączka 
Nieznany dotąd sprawca włamał się 
do magazynku gospodarczego na 
posesji Wiesława P. Skradł 2 pilarki kątowe, 
wiertarkę, a ze stojącego tam ciągnika 
wymontował rozrusznik i pompę 
wtryskową. . 
PONIATOWICE 
Do kiosku na skróty 
Nocą z 27 na 28 sierpnia ktoś zrobił 
dziurę w tylnej ścianie kiosku. 
Skradziono kawę, słodycze, papierosy. Straty 
wyniosły około 1.200 zł. 
SOKO�?OWICE 
Auto wróciło 
W nocy z 27 na 28 sierpnia 
skradziono należącego do mieszkańca 
Poniatowie fiata 126 w Sokołowicach. 
Następnego dnia znaleziono porzucone anto 
koło cmentarza w ...Poniatowicach. 
SPALICE 
Nocne zakupy 
W nocy z 27 na 28 sierpnia na nocne 
„zakupy" do sklepu na Spalicach 
wybrali się 33-letni Janusz K. z Cieśli 131- 
letni Bogusław S. z Oleśnicy. Do 
towarów dostali się po wyłamaniu kłódki i 
futryny w drzwiach. Zostali zatrzymani 
przez policjantów, jak dźwigali dwie 
torby z papierosami i alkoholem. 
DALBOROWICE 
Na łuku za szybko 
O godzinie 31029 sierpnia kierujący 
volkswagenem golfem 19-letni Mateusz 
T. z Gronowie na łuku drogi stracił 
panowanie nad autem. Uderzył w stojący 
nieopodal budynek. Kierowca doznał 
złamania nogi i ran głowy. Pasażer 
Adam P. miał tylko powierzchowne 
zranienia na twarzy. 
DZIA�?OSZA 
Jak kamfora 
Właściciel domku jednorodzinnego 
ujawnił 27 sierpnia, że z szalki 
zniknęły cenne rzeczy: biżuteria złota i 
srebrna, monety z papieżem i 1.000 zł. 
Wszystko to warte było około 9.000 zł. 
KOMORÓW 
Kradzież pod prądem 
Pod osłoną nocy z 27 na 28 sierpnia 
złodziej dostał się przekaźnika zasilania 
energetycznego. Ze znajdujących się 
tam kontenerów z osprzętem zabrał 
prostownik, spawarkę, 4 wiertarki, 3 
szlifierki. Straty wyceniono na 5.000 zł. 
�?UCZYNA 
Śmierć na drodze 
30 sierpnia doszło do tragicznego 
wypadku na drodze �?uczyna - Ludgie- 
rzowicc. Polonez najpierw zahaczy) o 
nieutwardzone pobocze, a potem w 
sposób niekontrolowany zjechał na 
przeciwny pas ruchu. Zderzył się z kama- 
zem z przyczepą. Śmierć ponieśli 
jadący autem osobowym 42-letni Janusz Ś. 
z gminy Prochowice i jego syn. 
NOWY DWÓR 
W siną dal 
27 sierpnia wieczorem obywatel 
Ukrainy dobijał targu, chcąc sprzedać 
swoje stare audi 80 (rocznik 1981). 
Najpierw zademonstrował nabywcy jazdę 
samochodem. Gdy ten poprosił o 
dopuszczenie go do kierownicy, Ukrainiec 
zgodził się. Nie zdążył jednak wsiąść do 
iiuta, którym „kupujący" odjechał w siną 
dal..., a konkretnie w kierunku Działo- 
szy. 
fAW> 
Bijatyka przed 
sklepem 
dokończenie ze str. I 
L. - barman z pobliskiego ogródka 
piwnego, który przytrzymał jednego / 
napastników. Braci W. udało się 
przytrzymać przy ziemi. Policjanci, którzy 
zostali wezwani na miejsce zdarzenia, 
spotkali się z agresją zatrzymanych. Na 
oczach dziesiątków gapiów musieli 
wobec rozwścieczonych mężczyzn użyć 
środków przymusu. W policyjnym 
wozie uszkodzone zostały drzwi i 
wewnętrzne okratowanie. 
(kad) 
ZAN 
MICZNY 
Oleśnica, ul. Pocztowa 2, łtl. 314-35-59 
OFERUJE US�?UGI W ZAKRESIE: 
PRZEZWAJANIA WIRNIKÓW DO ELEKTRONARZ�?DZI 
NAPRAWY ELEKTRONARZ�?DZI I SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH 
Na wykonane usługi udzielamy gwarancji. 
HURTOWNIA 
ELJOT 
Oleśnica, ul. Wiejska 15 
(teren Fructowinu) 
S090 246 052. tel./taks 314-90-71. 
Zapraszamy w go Az. 8-IB 
BETON KOMÓRKOWY (siporex) 
- dystrybutor ZPB Prof bat Milicz 
BUDOWLANE 
MATERIA�?Y 
- kleje „ATLAS" 
- ptyty kartonowo-nipsowe KNAUF 
- cement GÓRAŻDŻE 
- wapno GÓRAŻDŻE 
- walna PAROC. CUL.L.FIBHR 
- blachy dachówkowe PL.ANNJA 
- kostka brukowa KACZMAREK 
- rynny SIBA 
- styropian ZDU�?SKA WOLA 
15.3 zt/szt 
I 90 zł/tonę 
Z40 zł/tone 
74 zt/m3 
NAWOZY ROLNICZE - ceny producentów 
- papa ZDU�?SKA WOLA 33.SO zt/szt 
SK�?AD DREWNA ARTEX 
Spalić* 29 (200 m za hurtownią Uhr-1) 
ezynn. w oodz. «-16, Ul. 0-601-45-87-95 e.ły dzl.ń 
oferuje: tarcicę obrz> od 250 zł/m3, krawedziaki SS0 zł/m5, 
tarcicę podłogową 580 zł/m3, wieźby dachowe, łaty, stemple 
budowlane, listwy montażowe. Wykonujemy: 
pergole domki kempingowe, altany działkowe, ławki ogrodowe. 
7-13 września 1999 
.■ ...■ ■■: ■ 
Panorama Oleśnicka nr 36 
TYDZIE�? W PANORAMIE 
Wspomnienia po 10 latach 
Po 10 latach od momentu 
likwidacji „czerwonych 
koszar" spotkała się ich 
kadra i pracownicy. 
Przemiany, które dokonały się w 
Polsce po roku 1989, nie ominęły i wojska. 
W Oleśnicy została rozwiązana 
Jednostka Wojskowa 3604, czyli I Szkolny Pułk 
Samochodowy. Jednostka mieściła się w 
obiektach przy ulicy Wojska Polskiego, 
które w formie obiegowej 
funkcjonowały jako „czerwone koszary". W 10 lat 
po rozwiązaniu jednostki odbył się zjazd 
koleżeński byłej kadry i pracowników. 
Ponieważ „czerwone koszary" już nie 
istnieją, więc gościny udzielił 
komendant CSIL. 
Trochę historii 
Pierwszy Szkolny Pułk 
Samochodowy został powołany w roku 1972 na 
bazie Ośrodka Szkolenia Samochodo- 
ber, Wojciech Konopnicki. Pułk szkolił 
kierowców samochodów 
opancerzonych, autobusów, mikrobusów. W 
okresie 17 lat istnienia wyszkolono 8.750 
dowódców drużyn. Za działalność 
szkoleniową pułk był 6-krotnic wyróżniany 
przez MON Medalem za osiągnięcia w 
służbie. W roku I987 po inspekcji MON 
w jednostce rozpoczęto na szeroką 
skalę roboty budowlane i remontowe, m.in. 
przebudowano i utwardzono parking 
samochodowy. Jeszcze nie zdążono 
zakończyć rozpoczętych prac, gdy w 
marcu 1989 roku przyszedł rozkaz o 
rozwiązaniu jednostki i przekazaniu 
obiektów władzom samorządowym. Po 
17 latach JW 3604 przestała istnieć. 
10 lat temu 
Zjazd byłej kadry i pracowników 
jednostki odbył się w sobotę 28 sierpnia. O 
godzinie 8 ks. kapelan mjr Jan 
Suchecki odprawił mszę św. w intencji kadry, 
JW 3604 zastąpił dzisiaj CSIL 
wego. Dowódcą pułku został płk 
Henryk Badylak, ajego zastępcami: 
podpułkownicy Jerzy Bąk, Wacław 
Szczepański, Seweryn Pydyszewski, Bogusław 
Hołowiński i mjr Stefan Kabaciński. W 
krótkim czasie rozbudowano bazę 
szkoleniową i zaplecze techniczne. Oprócz 
szkolenia kierowców pułk wykonywał 
zadania specjalne w ramach Układu 
Warszawskiego. Pozytywnie zapisał się 
w historii Oleśnicy, współpracując z 
władzami miasta. Pomagał szkołom 
(m.in. Szkole Podstawowej nr 3, 
Zespołowi Szkół Zawodowych), 
przedszkolom i wykonywał wiele prac na rzecz 
miasta. Duże zasługi w rozwoju 
jednostki miał następny dowódca pik Leon 
Oktabiński. W latach 80. następowały 
częste zmiany na stanowiskach 
dowódców. Funkcje te pełnili: Tadeusz 
Majcherek, Lech Kamiński, Zdzisław Lu- 
pracowników i ich rodzin. Po niej 
uczestnicy zjazdu udali się do CSIL. Tu 
witali ich główni organizatorzy: 
Władysław Lejczak, Józef Janie i Wacław Po- 
lowczyk, wręczając wchodzącym 
wspominkową broszurę i okolicznościowy 
znaczek. Główna uroczystość odbyła się 
w sali konferencyjnej. Spotkanie 
otworzył pik w stanie spoczynku Władysław 
Lejczak, przewodniczący Koła 
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i 
Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego 
działającego przy CSIL. Komendant 
CSIL pik Władysław Melnarowicz w 
swoim wystąpieniu nawiązał do okresu 
istnienia JW 3604, podkreślając dobrze 
układającą się współpracę. Przedstawił 
zebranym krótką historie swojego 
ośrodka, jego aktualną strukturę 
organizacyjną, istniejące typy szkół. CSIL jest 
jedynym ośrodkiem wydającym 
certyfikaty na obsługę jednostek latających. 
Jako jednostka lotnicza wchodząca w 
skład NATO ma zapewnione 
funkcjonowanie przez najbliższe kilkanaście lat. 
Wacław Polowczyk rozpoczął swoje 
wystąpienie od przypomnienia 
dramatycznych wydarzeń sprzed 10 lat. Nikt 
z nas - mówił - nie chciał wierzyć, że 
tak ważna jednostka, wykonująca 
odpowiedzialne zadania dla Sztabu 
Generalnego i wielokrotnie wyróżniania za 
wybitne osiągnięcia ma przestać istnieć. 
Dla kadry, emerytów, rencistów i ich 
rodzin likwidacja jednostki - źródła 
utrzymania - była wielkim przeżyciem. 
Spora część kadry i wszyscy 
pracownicy cywilni zostali zwolnieni. Część 
kadry rozesłano do różnych jednostek w 
całym kraju. Po 10 latach zrodził się 
pomysł zorganizowania spotkania. 
Udało się go zrealizować. Mówca nawiązał 
także do historii pułku, eksponując 
zasługi dowódców i kadry, trudne 
zadania, które z powodzeniem były 
realizowane i doceniane przez przełożonych. 
Dlatego rozkaz o rozwiązaniu byl 
zaskoczeniem i wywołał wielkie 
rozgoryczenie. W okresie minionego 10-lecia 
zmarło 14 oficerów, chorążych i podoficerów 
rezerwy i 6 pracowników cywilnych. Ich 
pamięć uczczono chwilą ciszy, a 
delegacja udała się na cmentarz, by złożyć 
kwiaty na ich grobach. 
Część oficjalną zakończyło 
wręczenie medali pamiątkowych przyznanych 
na wniosek Zarządu Kola przez Zarząd 
główny Związku Byłych Żolnicr/y i 
Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego za 
aktywną działalność na rzecz lej 
organizacji. Otrzymali je: Władysław 
Melnarowicz, Andrzej Graczyk, Lucjan 
Lawniezek, Henryk Badylak, Leon 
Oktabiński, Tadeusz Majcherek, Lech 
Kamiński, Zdzisław Luber, Wojciech 
Konopnicki. Filmujący i fotografujący 
spotkanie Wincenty i Leszek Gorczyco- 
wie zaprosili wszystkich do wspólnej 
fotografii na tle samolotu. Ostatnim 
akcentem tej części spotkania był obiad w 
stołówce żołnierskiej. Wacław 
Polowczyk podziękował sponsorom: Eugeniu- 
szowi Ladżyńskiemu, Krystianowi 
Kwoezale i Szczepanowi Sekule oraz 
komitetowi organizacyjnemu w 
składzie: Władysław Lejczak, Józef .lanie, 
Jerzy Wójcik, Zbigniew Lejczak, 
Eugeniusz Wrześniewski, Krzysztof 
Mierzwa, Lucjan Lawniezek, Andrzej 
Krzemiński, Bogdan Buda, Jacek Wieczorek 
i Wacław Polowczyk. 
Wieczór wspomnień 
Po godzinie 15 w ośrodku 
wypoczynkowym CSIL zaczęła się część 
towarzyska. Na rozstawione na wolnym 
powietrzu stoły kelnerzy podawali różne sma- 
kowitośei: najpierw kawałek 
pieczonego prosiaka, polem grochówkę z 
wkładką i jeszcze coś z rożna. Toasty 
wznoszono gęsto. W przyjacielskich 
rozmowach przywoływano zdarzenia z 
przeszłości - i te dramatyczne, i te 
humorystyczne. Przez 17 lat nazbierało się 
ich sporo. Tymczasem orkiestra 
przygrywa skocznego begina -jak śpiewał 
Wojciech Młynarski. Pora na tańce. 
Betonowa płyta okazuje się równie dobra do 
zabawy jak parkiet, zwłaszcza w taki 
wieczór. Sympatycznie upływa ten 
pogodny, letni i wyjątkowy wieczór. 
Mógłby trwać i trwać... Ale czas upływa 
nieubłaganie. Północ blisko, więc pora sic 
żegnać. Organizatorzy dziękują 
gospodarzom obiektu - komendantowi W. 
Mclnarowiezowi i jego zastępcom za 
okazaną pomoc. Dziękująswoim byłym 
przełożonym i wszystkim kolegom 
przybyłym spoza Oleśnicy. Ci nic 
pozostają dłużni. Przeżyli tyle miłych 
chwil, tyle wzruszeń, spotkali się z 
przyjaciółmi. Warto było przyjechać znowu 
do Oleśnicy. 
Stanisław Dziedzic 
60 lat po Wrześniu 
W Oleśnicy uroczyście 
obchodzono 60. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. 
60. rocznica wybuchu II wojny 
światowej została upamiętniona także w 
Oleśnicy. 31 sierpnia w ratuszu odbył się 
okolicznościowy koncert. Trójka 
artystów z Wrocławia - pianistka Anna Przy- 
jemska oraz śpiewające małżeńsiwo 
skiego i ks. Piotra Mrzygłoda. Na 
zakończenie głos zabrał burmistrz Jan 
Bronś. Rozpoczął od zacytowania 
Pieśni o żołnierzach z Westerplatte 
Gałczyńskiego. Samotna, opuszczona przez 
sojuszników Polska - mówił burmistrz- 
została pokonana przez dwa totalitary- 
zmy: faszyzm i komunizm. Ale naród 
nie złożył broni, stawiając opór 
najeźdźcom przez całą wojnę, głównie w szere- 
Oni najmocniej przeżywają rocznicowe uroczystości. 
Kwiaty pod Pomnikiem Kombatantów złożyli przedstawiciele władz 
Oleśnicy. 
Spotkali się jak za dawnych lat. 
Maria i Jarosław Zawartkowie - 
zaprezentowała popularne pieśni wojenne i 
patriotyczne, jak Rozszumiały sic 
wierzby plączące, Jesienny deszcz, 
Warszawskie dzieci. ( zerwone maki oraz pieśni i 
kompozycje Szopena. W programie 
znalazła się także aria Skołuby ze 
Strasznego dworu Stanisława Moniuszki, za 
którą wykonawca zebrał największe brawa. 
W koncercie uczestniczyli 
kombatanci, przedstawiciele wojska, policji, władz 
samorządowych z wicestarostą 
Henrykiem Sarnowskim, przewodniczącą 
Rady Miejskiej Zdzisławą .lakimiee, 
wiceburmistrzem Januszem Marszalkiem, 
ks. kapelan Jan Suchecki. 
W środę 1 września o godzinie 18 w 
kościele Matki Bożej Miłosierdzia 
została odprawiona uroczysta msza 
święta w intencji poległych w obronie 
Ojczyzny. Odprawił ją ks. kapelan Jan 
Suchecki w asyście ks. Marka Troczyń- 
gacli Armii Krajowej, a oddziały polskie 
walczyły z wrogiem na wszystkich 
frontach II wojny. 
Po mszy świętej kompania honorowa 
Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa, 
poczty sztandarowe, przedstawiciele 
władz i pozostali uczestnicy 
nabożeństwa udali się pod Pomnik 
Kombatantów, Pod obeliskiem upamiętniającym 
uczestników walk w obronie Polski 
kwiaty składały delegacje władz, 
wojska, organizacji kombatanckich, 
instytucji, ZHP, szkól. Pierwszą delegację 
tworzyli: starosta I lemyk Bajcar. 
skarbnik powiatu Grażyna Sobieśniewska, 
wicewójt gminy Oleśnica Feliks 
Grudzień, kolejną: bunnistrz Oleśnicy Jan 
Bronś, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Zdzisława .lakimiee, wiceburmistrz 
Janusz Marszałek. 
(stad) 
CZYTELNICY W PANORAMIE 
Wolna trybuna 
Lekceważenie 
właścicieli-u. u 
W nrze 32 Panoramy Oleśnickiej rzecznik 
prasowy burmistrza Oleśnicy Pan Andrzej 
Paweł Szachnowski zamieścił dowcipną 
replikę pod tytułem Zarzuty są gołosłowne do 
publikacji Zarządu oleśnickiego 
Stowarzyszenia Właścicieli Mieszkań zatytułowanej 
Lekceważenie właścicieli, a zamieszczonej w nrze 
31 Panoramy Oleśnickiej. Zgodnie z 
życzeniem Pana Szachnowskicgo, z wielu 
nieprawidłowości, które mają miejsce w 
zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi prze/ 
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy, 
przytoczę kilka z nich, tych, które dotyczą 
niewiarygodnego i nierzetelnego rozliczania 
środków wnoszonych przez właścicieli 
lokali na koszty zarządu i za usługi komunalne, 
na rachunek bankowy ZBK. 
Podstawową wielkością w każdej 
nieruchomości jest jej powierzchnia użytkowa. 
Wielkość la służy do wyznaczenia wskaźnika 
udziału właściciela w nieruchomości 
wspólnej. Wskaźnikiem tym rozlicza się kos/ty 
wszystkich remontów oraz służy on do usta- 
lenia wysokości miesięcznych zaliczek 
właściciela na kos/ty zarządu. Manipulując 
powierzchnią użytkową nieruchomości, można 
zmieniać uclzial właściciela w kosztach. W 
nieruchomości nr 149 od 1995 roku nie było 
żadnych prac związanych z jej rozbudową, a 
jej powierzchnia użytkowa według zarządcy 
w poszczególnych latach wynosiła: w 1995 
roku - 4812,27 irr, w 1996 roku - 4890,00 m2, 
w 1997 roku - 4888,14 nv, w 1998 roku- 
4793,00 nr. Podane wielkości ZBK 
wykorzystywał do rozliczenia kosztów w 
poszczególnych lalach. Która z tych wielkości jest 
prawdziwą '.' Prawdziwą może być tylko jedna. 
Wobec powyższego rozliczenia kosztów za 
trzy lata są nieprawdziwe. Przykład ten 
dotyczy nic tylko nieruchomości nr 149 - 
większość nieruchomości wspólnot ma ten sam 
problem. 
Według rzecznika prasowego burmistrza 
Oleśnicy „Zakład Budynków Komunalnych 
co roku rozlicza indywidualnie każdego 
właściciela, wykazując koszty, które ten wniósł 
tytułem np. opłat za wodę, odprowadzenie 
ścieków, czy wywóz śmieci. Jakiekolwiek 
nadpłaty zawsze właścicielowi zwraca (wg 
jego uznania) Dla potwierdzenia Pana 
prawdomówności pros/ę chociaż o jedno 
rozliczenie zaliczki za 1998 rok, w którym ZBK 
wykazało poniesione kos/ty za wyżej 
wymienione usługi. Panie Andrzeju Pawle 
Szachnowski - Pan kłamie! Za 1998 rok ZUK nie 
rozliczył wpływów za ww. usługi, powiem 
więcej - nie ujął w rozliczeniu pozycji tych 
kosztów. ZBK jest dłużnikiem w stosunku do 
wspólnot mieszkaniowych w tej pozycji 
kosztów. W rozliczeniach zaliczek za 1997 rok 
zarządca wykazał obciążenia wspólnot 
mieszkaniowych kosztami za usługi komunalne - i 
co z tego ? Wykazanie kosztów, a ich 
rozliczenie - to dwie zupełnie odmienne operacje 
księgowe. Mając dane za 1997 rok o 
obciążeniach wspólnot mieszkaniowych kosztami za 
usługi komunalne, członkowie naszego 
stowarzyszenia rozliczyli je wielu wspólnotom, 
w takim stopniu, na ile pozwoliły ujawnione 
dane (pełne rozliczenie nie było możliwe do 
wykonania, ponieważ brakowało części 
danych, a zarządca zasłaniając się własną 
interpretacją art. 29, ust. 3 ustawy o własności 
lokali uniemożliwił nam ich otrzymanie). 
Wspólnota mieszkaniowa z ul. Jana Sina 
piusa I do 7 i ul. Lwowskiej 4 za pobór wody 
i odprowadzenie ścieków ZOStała obciążona 
kwotą 8.532,76 zł, Mieszkańcy z tej 
nieruchomości (be/ wplal od sześciu lokali usługowych 
- sklepów) wpłacili na rachunek bankowy 
ZUK kwotę 24.132,65 zl. Po rozliczeniu tej 
usługi nadpłata tylko w tej jednej wspólnocie 
mieszkaniowej za 1997 rok wyniosła kwotę 
15.599,89 zł (j całoroczne wpłaty z ww. 
sześciu lokali usługowych). l;.gzekwowanie 
nadpłaty od zarządcy na rzecz wspólnoty trwało 
bardzo długo i było nic do wyegzekwowania. 
Skargi w tej sprawie kierowane do burmistrza 
Pana .1. Brotisia pozostawały bez echa. 
Dopiero /głoszenie pr/cz siedmiu członków ww. 
wspólnoty pozwu do sądu, w myśl art. 25, ust. 
I ustawy o własności lokali, spowodowało 
podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia nad- 
płaty. 
Nadpłaty powinny być rzetelnie 
rozliczone, „pośpiech" uniemożliwił zarządcy 
przeprowadzenie takiego rozliczenia. Roczne 
opóźnienie rozliczenia winno spowodować 
dodatkowo wzrost nadpłaty o ustawowe 
odsetki i ich rewaloryzację. Zarządca w 
pośpiechu wypłacając właścicielom „ochłapy" 
zapomniał, a może nie wie, że każda wspólnota 
mieszkaniowa to oddzielny podmiot 
gospodarczy i w związku z tym obowiązują je 
określone prawem rozliczenia finansowe. 
Panie Andrzeju Pawle Szachnowski - 
przyjmij Pan do wiadomości, że wspólnoty 
mieszkaniowej nic można traktować jak 
podstawowej komórki społecznej, ajej właścicieli 
-jak dzieci, którym dobry tatuś - ZBK 
rozdaje „kieszonkowe na łakocie". 
Podobnie nie zostały rozliczone pieniądze 
właścicieli wniesione na rachunek bankowy 
ZBK /a: wywóz nieczystości stałych, energię 
cieplną, utrzymanie czystości, antenę 
zbiorczą RTV, itp. 
W ponad 90% wspólnot, w których 
przeprowadziliśmy rozliczenia, wpływy od 
właścicieli lokali przewyższały poniesione 
koszty. Właściciele lokali takim sprawowaniem za- 
r/ądu przez ZBK są narażani na s/kody. Chcę 
podkreślić, że wspólnoty mieszkaniowe - a 
szczególnie właściciele z małymi udziałami - 
zapewne zostali narażeni na szkody w 
stopniu wyższym, niż określa to znikoma 
szkodliwość społeczna czynu. 
Innym przykładem nierzetelnego 
rozliczania się Zarządcy ze wspólnotami 
mieszkaniowymi jest niezgodne z. prawem zawieranie 
umów o świadczenie usług na rzecz 
wspólnot. Jako dowód niech posłuży umowa 
zawarta w dniu 29 kwietnia 1993 roku w Oleśnicy 
pomiędzy Zakładem Usług Porządkowych s.c. 
Oleśnica ul. Kazimierza 6 (...) a Zakładem 
Budynków Komunalnych w Oleśnicy 
reprezentowanym przez mgra Eugeniusza 
Duszyńskiego (...) zwanym dalej zleceniodawcą (...), 
z której wynika: pkt. 1 Zleceniodawca może 
udostępnić Zleceniobiorcy pomieszczenie 
gospodarcze za opłatą; pkt.2 Zleceniobiorca 
zapłaci za pobór zimnej wody ryczałtem 0,1 
m' wody (na jeden budynek) miesięcznie 
według aktualnie obowiązujących cen", 
Pamiętając, że każda wspólnota 
mieszkaniowa jest oddzielnym podmiotem 
gospodarczym, to dlaczego zleceniodawcą usług jest 
ZBK, a nie wspólnota mieszkaniowa? 
Wiedząc, że pomieszczenia w rodzaju: pralnie, 
suszarnie, strychy, rowerownie, schowki itp. 
należą do nieruchomości wspólnej, 
udostępnienie któregoś z wyżej wymienionych 
pomieszczeń do wyłącznego dysponowania 
określonej osobie może odbyć się wyłącznie 
na podstawie uchwały zebrania wspólnoty 
mieszkaniowej, a przychody z tego tytułu 
zgodnie z art. 12, ust. 2 ustawy o własności 
lokali stanowią przychody z. nieruchomości 
wspólnej i winny być składowane na 
rachunku bankowym wspólnoty z. przeznaczeniem 
ich na pokrycie wydatków związanych z. 
utrzymaniem tej i tylko tej nieruchomości. 
Stąd pytanie: Dlaczego przychody te trafiają 
do „worka bez dna", tj. na rachunek bankowy 
ZBK, a nie na rachunek bankowy określonej 
wspólnoty mieszkaniowej? 
Rozumiejąc zagadnienie, że koszty za 
pobór wody przez personel sprzątający do 
mycia w nieruchomości wspólnej: klatek 
schodowych, korytarzy, okien i tym podobnych 
pomieszczeń, obciążają właścicieli lokali 
według wskaźnika udziału we 
współwłasności, stąd pytanie: Na podstawie jakiego 
przepisu prawnego ZBK czerpie korzyści 
materialne z dóbr. /a które właściciele lokali 
zapłacili i jak to się ma do art. 185, ust. 5 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami? 
Pozostałe postanowienia wyżej wymienio 
nej umowy są uogólnione, rozliczenie ich jest 
możliwe na zasadzie uśrednienia kosztów. 
Na straty właściciele lokali są również 
narażani tytułem „uśredniania kosztów" /a uslu 
gi. Budynek mieszkalny, w którym jest dwóch 
lub więcej właścicieli jest ich 
współwłasnością, „rzeczą wspólną" w rozumieniu 
kodeksu cywilnego. Właściciele lokali ponoszą 
kos/ly utrzymania budynku w proporcji do 
udziałów i w takiej samej proporcji czerpią 
przychody i inne pożytki (art. 12, ust. I 
ustawy o własności lokali). Jak można 
wiarygodnie dokonać tych wszystkich rozliczeń i jak 
można kontrolować rzeczywiste wydatki i 
przychody wspólnoty - jeżeli rachunek, o 
którym mówi ustawa, nie jest odrębnym 
rachunkiem dla każdej wspólnoty? Jak można 
stwierdzić, w jakim stopniu odnosi się do nich 
faktura wystawiona np. za remont różnych 
kominów na pięciu budynkach w różnych 
punktach miasta, skoro nie ma żadnego 
dowodu, w jakim wymiarze, ile materiałów i 
jakich, ile robocizny zostało zaangażowanych 
przy wykonywaniu remontu w tym i tylko w 
tym - ich budynku? len sposób rozliczania 
kosztów jest praktykowany przez naszego 
zarządcę. Jest to kontynuacja starych praktyk 
„uśredniania kosztów". 
Co to jest i do czego prowadzi 
„uśrednianie kosztów" wyjaśniała między innymi 
informacja zatytułowana Lekceważenie 
właścicieli, zamieszczona w Panoramie z 3-9 
sierpnia w nrze 31 na stronic 4 -5. Przypomnę w 
skrócie -jest to działanie zarządcy niezgodne 
z prawem. 
Dziś, po zaszłych przemianach, dokonanej 
transformacji, prawo musi być szanowane. 
Pieniądze, które wpłaca właściciel na 
utrzymanie nieruchomości wspólnej i za 
świadczone usługi, są jego pieniędzmi prywatnymi, a 
więc nie mogą wpływać na rachunek 
bankowy /BK, lec/ na rachunek bankowy 
wspólnoty mieszkaniowej, w której mieszka i 
ponosi koszty na jej utrzymanie. Muszą /ostać 
wyeliminowane niedorzeczności 
praktykowane przez ZBK i aprobowane przez zastępcę 
burmistrza Pana .1. Marszałka - dotyczące 
utajniania rozdysponowywanych środków 
wnoszonych przez właścicieli w gronie tychże 
właścicieli. 
Na duże straty właściciele lokali i ich 
nieruchomości są narażane przez błędną 
politykę remontową prowadzoną przez 
kierownictwo ZBK w Oleśnicy (stwierdzenie 
rzecznika prasowego burmistrza Oleśnicy: „zgodnie 
z. prawem budowlanym w pierwszej 
kolejności naprawia się w budynkach te 
uszkodzenia, które mogłyby spowodować zagrożenia 
zdrowia i życia ludzi ..."). 
Prawdą jest, że Zakład Budynków 
Komunalnych w Oleśnicy tak interpretuje i 
realizuje postanowienia ustawy Prawo budowlane. 
Ideą ustawy Prawo budowlane jest zupełnie 
co innego! Art. 61 ww. ustawy stanowi: 
„Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest 
obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego 
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 
środowiska oraz utrzymywać go w należytym 
stanic technicznym i estetycznym". 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami w 
art. 185, ust. 1 jeszcze bardziej czytelnie 
nakazuje zarządcom podejmowanie działań na 
rzecz utrzymania budynków w należytym 
stanie technicznym, a ponadto dodatkowo 
wskazuje, co należy zrobić, by cel ten osiągnąć. 
Należy pamiętać i brać pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji fakt, że raz naruszona 
równowaga konstrukcji nieodwracalnie 
pogarsza jej stan techniczny i zabezpieczenie jej 
w momencie, gdy jest już zagrożeniem dla 
zdrowia i życia, zwielokrotnia koszty, które 
muszą ponieść właściciele tych obiektów, z 
winy lekceważącego stosunku zarządcy do 
postanowień ustawy Prawo budowlane. 
Nie /nam osobiście innych gorszych 
działań, niż działania, w wyniku których 
dopuszcza się budynek lub jego elementy do stanu, 
w którym obiekt staje się zagrożeniem dla 
życia i zdrowia ludzi. Zarządca stan taki 
uzyskuje w wyniku nieudolnego zarządzania, 
mało wnikliwego dokonywania przeglądów 
stanów technicznych, w wielu przypadkach 
fikcyjnych - z za biurka, w następnej 
kolejności niewykonywania prac konserwacyjnych, 
zabezpieczających i nieprzestrzegania 
terminów wykonywania planowych remontów 
bieżących. Dowodami na powyższe są 
niezrealizowane do dnia dzisiejszego z 1993 roku i lat 
wcześniejszych zalecenia do wykonania w 
pierwszej kolejności z orzeczeń sprawności 
technicznej budynków, a dotyczące: 
dziurawych pokryć dachowych, gnijących więżb 
dachowych, odpadających elewacji, 
dziurawych opierzeń dachowych i gnijących ścian 
budynków, rozchodzenia się ścian budynków 
w miejscach łączeń technologicznych itp. O 
ile wyżej przytoczone uzasadnienia nie są dla 
Pana, Panie Szachnowski, wiarygodne, lo 
wnioskuję, by zarządca opublikował na 
lamach Panoramy chociaż jedną kompletną 
dokumentację techniczną dowolnej 
nieruchomości wspólnoty z miasta Oleśnicy zarządzanej 
przez. ZBK, a wówczas zostanie ujawniona: 
rzetelność, uczciwość i profesjonalizm 
obecnego zarządcy ora/ obraz jego pracy, którym 
lak jest Pan zachwycony. 
Kolejną „wpadką"' rzecznika prasowego 
burmistrza Oleśnicy jest stwierdzenie: 
„obecnie w Oleśnicy poza ZBK nie ma innego - 
uprawnionego - zarządcy nieruchomościami". 
Stwierdzenie to nie jest prawdziwe. 
Znowelizowana ustawa o gospodarce 
nieruchomościami przedłużyła o dwa lata możliwość 
zarządzania nieruchomościami dla osób, które 
wykonywały taką działalność przed dniem 
wejścia w życie ustawy. Spółdzielnia 
Usługowa Odra w Oleśnicy zarządzaniem 
nieruchomościami zajmowała się wcześniej, niż 
zaczęła obowiązywać ustawa o gospodarce 
nieruchomościami - wobec czego może 
przejmować i przyjmować w zarząd 
nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. Z ustawy, z. 
której ja korzystam, wynika, że obowiązek 
uzyskania licencji będą miały osoby 
zarządzające nieruchomościami w całości własności 
Skarbu państwa lub gminy. Wobec 
powyższego nieruchomościami wspólnot 
mieszkaniowych będzie można również zarządzać be/ li 
cencji. 
Roztrząsanie problemu, co ZBK może. a 
czego nie może, a co może chciałoby, do 
momentu podpisania umów ze wspólnotami 
mieszkaniowymi o zarządzanie ich 
nieruchomościami nie ma uzasadnienia. 
Zarządzanie nieruchomościami wspólnot 
mieszkaniowych nie należy do obowiązków 
statutowych ZBK. Jest to zadanie dodatkowe 
w innym uwarunkowaniu prawnym niż 
administrowanie zasobami komunalnymi. Wobec 
powyższego Zakład Budynków Komunalnych 
w Oleśnicy musi opowiedzieć się sam i 
podjąć slosowną decyzję w tej sprawie. 
O ile ZBK chce zarządzać 
nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, to /godnie z 
art. 18 ustawy o własności lokali i art. 185, 
ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami musi zawrzeć umowy o sprawowanie 
zarządu w formie aktu notarialnego z 
poszczególnymi Wspólnotami mieszkaniowymi. 
Z przytoczonych wyżej faktów wynika 
jednoznacznie, że zarządzanie 
nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w 
Oleśnicy przez Zakład Budynków Komunalnych w 
Oleśnicy pozostawia bardzo wiele do 
życzenia i w większości przypadków jest nie do 
przyjęcia przez właścicieli z małymi 
udziałami. 
O ile zaprezentowane fakty względnie 
sformułowania naruszają czyjąś godność, prestiż 
względnie stanowią pomówienie, wnioskuję 
o skorzystanie z postanowień wynikających 
żart. 212 kk lub innych. 
Wiceprezes 
Stanisław Pawelec 
Komunikaty 
Zarząd Główny Regionalnego Stwarzysze- 
nia Opieki nad Zwierzętami w Oleśnicy 
informuje, iż RSOnZ zostało wpisane do 
rejestru stowarzyszeń i uzyskało osobowość 
prawną w dniu 14.07.1999 r. Zarząd Główny 
ukonstytuował się w dniu 24.08.1999 r. W 
związku z tym obecnie RSOnZ jako pełnoprawna 
instytucja pozarządowa non profit 
rozpoczyna aktywną działalność dla poprawienia 
warunków bytowych zwierząt w naszym 
regionie. Początkowo Stowarzyszenie obejmie 
swoimi działaniami obszar powiatu 
oleśnickiego, a docelowo województwa 
dolnośląskiego. W pierwszym okresie priorytetem w 
naszych działaniach jest zorganizowanie 
inspektoratu, który będzie mógł zapewnić 
konieczną pomoc zwierzętom, oraz 
tymczasowego punktu przetrzymywania bezdomnych 
ZWierZąt, który będ/ie pełnił swoją funkcję do 
czasu powstania prawdziwego schroniska. 
Równocześnie planujemy wdrażać system 
monitorowania i kontroli populacji kotów oraz 
stopniowe realizowanie innych celów 
statutowych. Wszystkich chcących pomagać 
zwierzętom lub już, pomagających zapraszamy w 
każdy piątek w godzinach od 17 do 19 do 
siedziby RSOnZ przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego 6 w Oleśnicy. Informujemy, że na 
przełomie września i października rozpocznie się 
szkolenie inspektorów (społecznych 
opiekunów zwierząt). Zapraszamy wszystkich, 
którym nie jest obojętny los naszych mlods/ych 
braci - razem możemy więcej. Dodatkowe 
infonnacji mogą Państwo uzyskać osobiście 
w naszej siedzibie lub z naszej strony w 
Internecie: www. free.ngo.pl/rson/. 
Sekretarz 
Marcin Pietrzak 
■ 
Komitet Organizacyjny IV Zjazdu 
Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w 
Oleśnicy zaprasza na Zjazd, który odbędzie się 9 
października 1999 roku w sobotę pod hasłem 
„Nasze czasy fin dc siecle XX". Zjazd 
rozpocznie się o godzinie 8"1 Mszą św. w 
Bazylice Mniejszej Św. Jana. O godz. 14 
przewidziany jest obiad, a potem bankiet, dancing i 
występy artystyczne. Koszt orientacyjny - 80 zł. 
Do absolwentek, absolwentów, którzy 
ukończyli LO w Oleśnicy w latach 1947-1973, 
wysyłamy zaproszenia. Jednocześnie prosimy 
na 9 września 1999 roku na godzinę 17 w 
czwartek do LO wszystkich chętnych na 
spotkanie organizacyjne. 
Z upoważnienia 
Komitetu Organizacyjnego 
IVZjazdu Absolwentów LO 
Jerzy Woldański 
Listy do redakcji 
Jestem 
bezradny 
Zwracam się z prośbą do was, bo już 
jestem bezradny, nikt nie chce mi pomóc. 
Mieszkam nad kawiarnią, która powinna 
być czynna do 23.00, a jest czynna do 3.00 
rano, szczególnie iv piątki, soboty i 
niedziele. Zamiast odpoczywać, muszę 
wysłuchiwać krzyki, hałasy, wesela. 
Załatwialiśmy już u burmistrza w Bierutowie 
i Spółdzielni Mieszkaniowej, ale bez 
rezultatu. Pan Tomasz Król twierdzi, że 
burmistrz mu pozwala w wolne dni mieć do 
rana otwarte. My zamiast wypoczywać 
musimy cierpieć. Byty składane pisma 
również od mieszkańców bloku Rynek- 
Mickiewicza do burmistrza w Bierutowic 
i Spółdzielni Mieszkaniowej ..Zacisze " w 
Olesnu i[ ale In 1 skalku. Wtaśi ii teł móu■/, 
że wyciszył gąbką, ale to nieprawda - 
tylko sobie upiększył lokal. Zamiast 
kawiarni zrobił pijalnię piwa. Bardzo proszę, 
może ktoś z redakcji mi pomoże. Jestem 
niewidomy i już nie wiem, co mam robić. 
(...) 
Eugeniusz Nowosiadly 
(adres do wiadomości redakcji) 
UWAGA! GRYPA! 
Pomyśl o grypie - zanim grypa 
pomyśli o Tobie! 
Już od 13 września zapraszamy naszych 
pacjentów na szczepienia przeciwko GRYPIE! 
Informacje telefonicznie - 398-33-23 
Praktyka Lekarza Rodzinnego 
Joanna Benysek-Milewska 
ul. Wrocławska 41 
czynna: dni powszednie w godz. 730-1830, 
soboty w godz. 9-12 
Rejestracja - tel. 398-33-2 3 
Po godzinach pracy Praktyki w niedziele i święta 
w SPRAWACH NAG�?YCH kontakt z lekarzem 
- 0-90-33-34-34 
Osoby ubezpieczone w regionalnej 
i branżowej kasie chorych serdecznie 
zapraszamy do składania deklaracji. 
REKLAMA W PANORAMIE 
OG�?OSZENIE 
Gmina Miejska Oleśnicy 
Rynek Ratusz 56-400 Oleśnica 
tel. (071 ) 314-22-61, fax (071) 314-25-53 
ponownie ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie: 
1. oświetlenia terenu wokół bazyliki św. Jana w Oleśnicy; 
2. uzupełnienia oświetlenia w sięgaczu Bratnia - Wałowa. 
Projekty budowlano - wykonawcze do wglądu u zamawiającego. 
W ofercie należy podać wartość ryczałtową brutto oddzielnie 
za wykonanie każdego zadania. 
Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia 
wraz z przedmiarem robót można otrzymać w tutejszym 
Urzędzie w pokoju nr 202. Do udzielania informacji na temat 
realizacji zamówienia upoważniony jest Kierownik Sekcji Inwestycji 
inż. Andrzej Miśkiewicz. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w 
Sekretariacie Urzędu Miejskiego Oleśnicy do dnia 21.09.99 godz. 12.00. 
Termin wykonania zamówienia: 01.10.99 r. - 31.10.1999 r. 
KOMUNIKAT 
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy informuje, 
że od września br. rozpocznie się modernizacja ulicy 
3 Maja w Oleśnicy od ul. Chopina do ul. Stolarskiej 
przy jej całkowitym zamknięciu. 
Z uwagi na parametry techniczne możliwych do wykorzystania 
tras objazdowych zostały zaprojektowane dwie trasy 
objazdowe: oddzielnie dla pojazdów o wysokości powyżej 2,8 
m (skrajnia wiaduktu na trasie objazdowej) i pozostałych. 
Ruch pojazdów o wysokości powyżej 2,8 m prowadzony jest 
trasą ulic Reja - Moniuszki - Sudoła - Krzywoustego - dr. nr 451 
Solniki Wlk. - Gręboszyce -Smolna - Ligota Wlk. - dr. 47117 - 
Ludwikowska. Oznakowanie tego objazdu będzie w sposób 
czytelny oznakowane zgodnie z zatwierdzonym „Projektem 
technicznym organizacji ruchu zastępczego na czas 
zamknięcia ul. 3 Maja w Oleśnicy". Objazd będzie funkcjonował przez 
cały czas prowadzonych robót modernizacyjnych. 
Pozostałe pojazdy (o skrajni pionowej niżej niż 2,8 m) mają 
wyznaczony objazd ulicami: Chopina - Wiejską - Stawową - 
�?ukanowską - Ludwikowską. 
Prace modernizacyjne na ul. 3 Maja prowadzone przy 
wyłączeniu z ruchu zostały ze względów technologicznych 
podzielone na trzy etapy. 
Etap I 
- budowa kanalizacji deszczowej 
Dojazd do obiektów młyna i hurtowni odbywa się po drogach 
tymczasowych z płyt betonowych. 
Etap II 
- budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Dojazd do obiektów posiadających wjazdy od ul. Fabrycznej 
będzie się odbywał od ul. Stolarskiej. 
Ze względu na zamknięcie wlotu ul. Przemysłowej do ul. 
Ludwikowskiej dojazd do fabryki obuwia będzie się odbywał 
ulicami: Osada Bystre i Południową. Ruch pieszy w tym etapie 
odbywa się wzdłuż nasypu kolejowego. 
Etap lii 
- wyłączenie z ruchu ul. Ludwikowskiej na ode. ul. 
Przemysłowej do ul. Stolarskiej 
Na tym etapie robót istnieje swobodny dostęp od strony 
centrum do ulic Fabrycznej i Przemysłowej. Pozostałe relacje 
ruchowe odbywają się wyznaczonymi trasami objazdowymi. 
Planowane zakończenie I etapu inwestycji wyznaczono na 
30.11.1999 r. 
OG�?OSZENIE 
cena wyw. - 3.000 zł 
cena wyw. - 12.000 zł 
cena wyw. - 4.000 zł 
cena wyw. - 
cena wyw. - 
cena wyw. - 
cena wyw. - 
cena wyw. - 
cena wyw. - 
cena wyw. - 
cena wyw. - 
cena wyw. - 
cena wyw. - 
cena wyw. - 
cena wyw. - 
3.000 zł 
1.500 zł 
1.500 zł 
1.000 zł 
4.000 zł 
1.500 zł 
2.000 zł 
500 zł 
500 zł 
1.000 zł 
500 zł 
500 zł 
Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska" 
w Dobroszycach, ul. Oleśnicka 8 
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy 
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości oraz sprzętu i urządzeń: 
I. Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 808/3 o pow. 248 m2 położonej w 
Dobroszycach ul. Oleśnicka 6 oraz prawie własności budynku o pow. użytkowej 197,0 m2 
ujawnione w księdze wieczystej KW nr 40159. 
Cena wywoławcza wynosi 105.000 zł, w tym: 
cena prawa użytkowania wieczystego - 4.380 zł; 
cena budynku - 100.620 zł. 
II. Sprzętu i urządzeń: 
- ciągnik C-360 z ładowaczem „TUR" 
- IFA - ciągnik wraz z naczepą (paszowóz) 
- ciągnik C-360 3P nr rej. WRN 7574 
-ciągnik C-360 WRM 6177 
- przyczepa Sanok D-44B wywrotka nr rej. WRR 296A 
- przyczepa Sanok D-44B wywrotka nr rej. WRP 359M. 
- przyczepa Sanok D-44B nie wywrotka nr rej. WRR 283A 
- koparka „Waryński" na podwoziu stara 
- przyczepka Sanok D-44B wywrotka nr rej. WPP 356M. 
- wóz asenizacyjny (beczkowóz) 
- przenośnik SPR „Źmijka" 
- magiel elektryczny 
- piec na trociny niekompletny 
- waga bydlęca 
- waflownica i maszyny do wyrobu paluszków 
Do ustalonej w przetargu ceny budynku, sprzętu i urządzeń doliczany będzie 22% podatek VAT. 
III. Oferta powinna w części dotyczącej sprzedaży nieruchomości zawierać: 
1. Imię i nazwisko oferenta (nazwa, siedziba firmy) oraz datę oferty. 
2. Status prawny oferenta (aktualny wyciąg z rejestru handlowego). 
3. Oferowaną cenę oraz zobowiązanie do jej wpłacenia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia 
o rozstrzygnięciu przetargu. 
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i przyjmuje jego 
postanowienia bez zastrzeżeń. 
5. Zgodę na nabycie nieruchomości właściwych organów administracji państwowej w przypadku 
obcokrajowców lub podmiotów zagranicznych. 
6. Zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat związanych z przeniesieniem praw własności. 
7. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i przyjęcie 
ich bez zastrzeżeń. 
IV. Oferta w części dotyczącej sprzętu i urządzeń powinna zawierać: 
1. Imię i nazwisko oferenta oraz datę oferty. 
2. Oferowaną cenę oraz zobowiązanie do jej wpłacenia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia 
o rozstrzygnięciu przetargu. 
V. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: 
1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie do dnia 21.09.1999 r. do godziny 15 w 
siedzibie Spółdzielni w Dobroszycach przy ul. Oleśnickiej 8. 
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości oraz pojazdów i 
urządzeń w kasie Spółdzielni (Wytwórnia Pasz - Nowica) najpóźniej do dnia 21.09.1999 r. do godz. 
15. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli 
się od zawarcia umowy albo nie wpłaci w terminie ceny nabycia. Wadium oferentów, których 
oferta nie zostanie przyjęta zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty najpóźniej do dnia 
24.09.1999 r, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet 
ceny. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie najpóźniej do 
dnia 24.09.1999 r. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz prowadzenia 
dodatkowych rokowań odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 
3. Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży można oglądać w terminie uzgodnionym z 
Zarządem Spółdzielni w dni robocze w godz. 7.00-15.00. 
4. Sprzęt oraz urządzenia można oglądać na terenie Wytwórni Pasz w godzinach 9.00-14.00. 
Spółdzielnia nie daje rękojmi za sprawność eksploatacyjną pojazdów i urządzeń. 
Wszelkie informacje na temat przetargu oraz nieruchomości można uzyskać w biurze spółdzielni 
bądź pod numerem telefonu 314-11-21. 
SPOLMOT-5 Oleśnica 
ul. Wojska Polskiego 34 
zaprasza 
11-12 września 1999 roku 
sobota od 9:00 do 18:00 
niedziela od 10:00 do 16:00 
SPOLMOT 5 OLEŚNICA 
DNI OTWARTYCH DRZWI DAEWOO 
prezentacja Nowej Nubiry 
Weź udział w konkupsie 
i wygpaj Newą Nubfoę 
Panorama Oleśnicka nr 36 
7-13 września 1999 
Gimnazjów dzień pierwszy 
1 września ruszyły gimnazja. 
Uczestniczyliśmy w 
inauguracji roku szkolnego w dwóch 
z nich. 
Gminazjum gminy Oleśnica 
znalazło siedzibę na parterze budynku 
Zespołu Szkół Zawodowych na ulicy 
Wojska Polskiego. Inauguracja roku 
szkolnego odbyła się na placu 
apelowym wspólnie z uczniami ZSZ. Do 
uczniów i nauczycieli przemówił 
najpierw dyrektor popularnej dwudziestki 
Marian Horbacz. Nawiązał do 
rocznicy Września, a także do wydarzeń 
sprzed 10 lat, które zapoczątkowały 
zasadnicze przemiany w Polsce. 
Jednym z ich następstw jest 
wprowadzana właśnie reforma szkolnictwa. W 
obiekcie ZSZ znalazł swoją siedzibę 
nowy typ szkoły - gimnazjum. 
Dyrektor M. Horbacz przedstawił 
gimnazjalistów i zaapelował do starszych 
uczniów o ich życzliwe i partnerskie 
traktowanie. W samym Zespole 
rozpocznie w tym roku naukę 1800 
uczniów w szkole dziennej i 650 w 
wieczorowej. Aktualnie jest to jedna z 
największych szkół na Dolnym Śląsku. 
Dyrektor gimnazjum Anna 
Jackowiak podziękowała dyrekcji ZSZ za 
serdeczne przyjęcie w okresie 
przygotowań do rozpoczęcia nauki. 
Dyrektorowi M. Horbaczowi wręczyła 
ufundowany przez władze gminy upominek 
- pamiątkową srebrną monetę. 
Dalszy ciąg uroczystości przebiegał 
oddzielnie. Uczniowie dwudziestki 
pozostali na placu apelowym. Dyrektor 
w skierowanym do nich przemówieniu 
zaakcentował konieczność 
poszanowania uczniów młodszych klas, 
zapowiadając wydalenie ze szkoły tych, 
którzy praw młodszych kolegów nie usza- 
nują. Zaapelował o zachowanie 
ostrożności przy przejściu przez trasę 
nr 8. Udzielił także pierwszej lekcji 
savoir vivre'u, informując, że na takie 
uroczystości jak dzisiejsza należy 
przyjść odświętnie ubranym. 
Uczniowie i nauczyciele gminnego 
gimnazjum, a także wielu gości 
reprezentujących władze gminy Oleśnica, 
zgromadzili się w holu na parterze. 
Wejście do skrzydła budynku 
stanowiącego siedzibę szkoły zamknięte 
było symboliczną wstęgą. Jej 
uroczystego przecięcia dokonali wójt Andrzej 
Proszkowski i dyrektor Anna 
Jackowiak. Ks. Jarosław Witoszyński z 
parafii św. Jana poświęcił nowe 
gimnazjum. Wszyscy ruszyli obejrzeć klasy 
lekcyjne. W 5 oddziałach zasiądzie po 
27 uczniów. Dalsza część inauguracji 
odbyła się w szkolnej auli. Dyrektor 
Anna Jackowiak powitała gości: 
wójta, przewodniczącą Rady Gminy 
Aleksandrę Sierugę, dyrektora Gminnego 
Zespołu Oświaty Samorządowej 
Feliksa Grudnia, powiatowego 
komendanta policji Janusza Patykowskiego. 
Jesteśmy w swojej szkole - stwierdził 
wójt. Gmina zainwestowała w remont 
budynku, wyposażyła sale w 
niezbędny sprzęt - wszystko po to, by młodzież 
miała dobre warunki do nauki i by 
reforma się udała. Występ zespołu 
Każdy Sobie zakończył uroczystą 
inaugurację roku w gminnym gimnazjum. 
Swoje pierwsze inauguracje roku 
szkolnego miały też trzy miejskie 
gimnazja. W gimnazjum nr 3, gdzie 
zostaliśmy zaproszeni, uroczystość 
odbywała się na placu apelowym. Dyrektor 
Wioletta Kozyra powitała uczniów i 
gości w osobach burmistrza Jana Bron- 
sia, wiceburmistrza Janusza 
Marszałka, ks. proboszcza Jana Sucheckiego, 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 
Czesława 
Płuciennika. Nauczyciele są 
do reformy 
przygotowani - stwierdziła 
-i dla uczniów maj;! 
bogatą ofertę zajęć. 
Rodziców 
przekonywała, by się nie 
obawiali zmian w 
szkolnictwie. Pani 
dyrektor 
przedstawiła kadrę 
pedagogiczną i personel. 
Burmistrz Jan 
Bronś wyraził 
przekonanie, że praca w 
gimnazjum nr 3 
będzie dla nauczycieli 
przyjemnością, a 
uczniowie szkołę 
polubią i będą 
osiągać dobre wyniki. 
Życzenia 
nauczycielom i uczniom 
złożył także ks. 
proboszcz Jan 
Suchecki. 
Na zakończenie 
uroczystości 
wychowawcy klas 
wypuścili w powietrze 
wiązki balonów z 
szarfą z napisem 
„Gimnazjum nr 3". 
(stad) 
Wójt i dyrektor A. Jackowiak robią ostatnie ustalenia. 
W gminnym gimnazjum już pierwszego dnia było wesoło. 
Czwórka jubileuszowa 
Szkolą Podstawowa nr 4 
obchodziła jubileusz 
40-lecia istnienia. 
Uroczystym apelem l września 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Oleśnicy 
rozpoczęła nowy rok szkolny. 
Obchodzono jednocześnie 40-lecie istnienia 
tej placówki. 
O godzinie 9 na dziedzińcu szkoły 
zebrały się klasy z wychowawcami, by 
tradycyjnie kolejny rok przywitać 
hymnem czwórki. Po wniesieniu 
sztandaru zaczęła się część oficjalna. Na 
początku przewodnicząca samorządu 
Justyna Boińska krótko wspomniała o 
kilku wydarzeniach z historii szkoły 
oraz przypomniała poprzednich 
dyrektorów. Pierwszym był Stefan Zełga, 
który kierownictwo objął w 1959 roku. 
Niebawem także utworzono szczep 
harcerski (prace podjął wtedy Biryn 
Głombski, jego koordynator). 
Wieloletnim dyrektorem czwórki był 
Stanisław Czuczwara. Faktem z najnowszej 
historii jest objęcie stanowiska 
dyrektora przez dotychczasowego 
nauczyciela matematyki Kazimierza Ubow- 
skiego.' On też złożył uczniom 
życzenia na nowy rok szkolny, pierwszy po 
reformie oświaty. Szkoła ma być dla 
was bardziej przyjazna - mówił K. 
Ubowski. - Od 
waszej pracy będzie 
zależeć, jaka będzie 
nasza czwórka. 
Dyrektor mówił o 40. 
urodzinach szkoły 
oraz o 60. rocznicy 
wybuchu II wojny 
światowej. Podczas 
apelu został 
przyznany tytuł 
„Przyjaciela Czwórki" 
sponsorom i 
wykonawcom robót, 
które sprawiły, że szkoła wygląda teraz o 
wiele lepiej. Okolicznościowe 
dyplomy otrzymali przedstawiciele firmy 
Elefant, która położyła nową kostkę na 
dziedzińcu. „Przyjaciele Czwórki" to: 
Jerzy Batog, Marek Myjkowski, 
Waldemar Krzepina oraz inwestorzy, 
którzy wykonali roboty związane ze 
szkolną zielenią i inne: Wiesław 
Niedzielski i Andrzej �?apa. Gościom 
wręczono kwiaty, a za chwilę odsłonięto 
pamiątkową tablicę firmy Elefant, 
umieszczoną na frontowej ścianie 
szkolnego budynku. 
Dyrektor wspomniał o pracach 
mających na celu upiększenie czwórki: 
wykonanym nowym pokryciu dachu, 
częściowej wycince drzew oraz o 
rozpoczętym remoncie szkolnego boiska. 
Kazimierz Ubowski wyraził nadzieję, 
że czwórka będzie teraz piękniejsza i 
bezpieczniejsza. 
Głos zabrał też wiceburmistrz 
Oleśnicy Janusz Marszałek, absolwent i 
były nauczyciel Szkoły Podstawowej 
nr 4. Sentyment do was, do tej 
społeczności, będę czuł zawsze - mówił, 
składając uczniom życzenia: Abyście tę 
szkołę dla siebie, rodziców, nauczycieli 
tworzyli jak najlepszą. 
Dyrektor M. Horbacz przestrzegał po ojcowsku. 
Czwórka rusza z nowym dyrektorem. 
O „nowej szkole" 
mówił jeszcze 
przedstawiciel Rady 
Rodziców 
Aleksander Chrzanowski 
oraz 
rozpoczynający pracę w czwórce 
ksiądz Zbigniew 
Stokłosa. Odpłaćcie 
dyrekcji dobrem za 
wysiłek - namawiał. 
- Módlmy się, aby 
dziedziniec był 
bezpieczny. 
Odmówiono modlitwę Ojcze 
nasz, po czym 
ksiądz poświęci! pa- 
miątkoWą tablicę 
oraz zebranych. 
Na koniec J. 
Marszalek w imieniu Obecność burmistrza i proboszcza potwierdza że, szkoła 
burmistrza Oleśnicy t0 waźna sprawa. 
dyrekcji, 
nauczycielom i uczniom 
przekazał list 
gratulacyjny z okazji 40-lecia 
szkoły. Obecni 
goście wpisali się 
jeszcze do szkolnej 
kroniki, po czym 
wszystkie klasy 
przeniosły się do 
swoich sal. 
Piotr Chajec 
Gimnazjum - jak to będzie.. 
Dwie jedynki 
Jedynka jest jedną z najstarszych 
szkół w Oleśnicy. To placówka 
oświatowa z tradycjami. Chociaż co 
roku pojawiają się nowi uczniowie i 
nauczyciele, to mury szkolne są te 
same i pamiętają niepowtarzalną 
atmosferę, która panowała vi jedynce 
od początku jej istnienia.. Czasy się 
zmieniają i my w nich ulegamy 
zmianom. Wiele prawdy kryje w sobie ta 
łacińska maksyma. Wprowadzenie 
reformy oświaty spowodowało 
wiele zmian, które można będzie ocenić 
dopiero z pewnej perspektywy cza- 
• Niestety, skończyły się wakacje, 
zadzwonił pierwszy szkolny 
dzwonek i czas rozpocząć kolejny 
pracowity rok. I września na dziedzińcu 
jedynki odbył się uroczysty apel, 
pierwszy w zreformowanej szkole. 
Na boisku w odświętnych ubraniach 
po raz pierwszy wspólnie, w miłej 
atmosferze spotkali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 i 
Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy. Apel 
uświetnili swoją obecnością, potwierdzając 
zainteresowanie problemami 
oświaty, burmistrz Jan Bronś i kierownik 
Zespołu Oświaty Samorządowej 
Walerian Pietrzak, przedstawiciele 
Rady Rodziców i rodzice 
gimnazjalistów. Burmistrz w swoim 
wystąpieniu przedstawił nowych dyrektorów, 
którymi zostały panie: w Szkole 
Podstawowej nr 1 - Barbara 
Kołodziejczyk, a w Gimnazjum nr 1 - Maria 
Kaczmarek. Następnie złożył 
życzenia dyrekcji i nauczycielom 
sukcesów i zadowolenia z pracy oraz 
samych zdolnych i sympatycznych 
uczniów. Natomiast uczniom - aby 
nauka w nowej szkole obfitowała w 
sukcesy i umożliwiła realizację 
szkolnych planów i marzeń. 
Pomimo pewnych trudności 
budynki szkolne zostały właściwie 
przygotowane. Na uczniów czekają 
2 wyremontowane sale 
gimnastyczne i siłownia, świeżo pomalowane 
korytarze i gabinety lekcyjne 
wyposażone w pomoce dydaktyczne. 
Dyrektor gimnazjum i dyrektor 
podstawówki zgodnie zadeklarowały, że 
wszyscy nauczyciele będą rzetelnie 
wypełniać swoje obowiązki, wdrażać 
reformę i uatrakcyjniać pobyt, 
organizując ciekawe imprezy tak, aby 
szkoła była dla uczniów drugim 
domem i umożliwiła zdobywanie 
wiedzy na takim poziomie, aby w 
przyszłości mogli kontynuować naukę w 
wybranej przez siebie szkole średniej 
z powodzeniem, jak to czynią 
dotychczasowi absolwenci jedynki (W 
gronie uczniów, którzy najlepiej zdali 
matury w I LO w Oleśnicy, znalazło 
się 7 wzorowych absolwentówyet/yn- 
ki sprzed 4 lat). 
Małgorzata Kazan 
ifcBt- 
■ ■ 
■r-T 
Hi 
J 
r'fy***» 
Wt'- ■'' ■ 
W. Kozyra po raz pierwszy wystąpiła w 
roli dyrektora gimnazjum nr 3. 
7-13 września 1999 Panorama Oleśnicka nr 38 7 
ROZMAITOŚCI W PANORAMIE 
Jednym 
radość, 
drugim 
żal 
Cieszymy się z pójścia do 
szkoły? Maluchy tak. Starsi 
trochę mniej... 
W tym roku szkolnym będziemy 
mieli aż trzy roczniki 
pierwszoklasistów. Do klasy I pójdą uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich. Panorama zapytała kilku 
najmłodszych, starszych i najstarszych 
pierwszoklasistów o ich samopoczucie 
w dniu I września. 
Najmłodsi mieli przygotowaną na to 
standardową odpowiedź - nie było 
ucznia, który by się nie cieszył. Oto 
kilka wypowiedzi oleśnickich maluchów: 
Asia, 7 lat: 
Cieszę się, że zaczynam naukę. 
Bartek, 7 lat: 
Cieszę się, jak wszycy... 
Piotrek, 7 lat: 
Cieszę się, że zaczął się rok szkolny. 
Małgosia, 7 lat: 
Cieszę się, że idę do szkoły. 
Starsi byli nastawieni znacznie mniej 
entuzjastycznie, choć trafiali się 
(rzadko) też optymiści. 
Justyna, 16 lat: 
Bardzo się boję nowej szkoły. To 10 
miesięcy morderczej nauki. 
Bartek, 14 lat: 
Chciałbym, żeby jeszcze trwały 
wakacje. 
Paweł, 14 lat: 
Już gorzej być nie może! 
Paula, 14 lat: 
Czekałam na ten dzień, bo chciałam 
poznać nową klasę. Z drugiej strony 
chciałabym, żeby wakacje jeszcze 
trwały. 
Tomek, 16 lat: 
Czuję dużą radość, bo lubię poznawać 
nowych ludzi. 
Karolina, 14 lat: 
Bardzo się smucę z tego powodu, że 
idę do szkoły. 
Patrycja, 14 lat: 
Może być. Chociaż nie chce mi się 
chodzić do szkoły i uczyć się. Wolę 
chodzić do szkoły i spotykać się z 
koleżankami. 
Basia, 14 lat: 
Chciałabym więcej wakacji. Trochę 
boję się nowej szkoły i jestem 
zdenerwowana. 
Dlaczego im uczeń starszy, tym 
mniej chętnie idzie do szkoły? 
Najprostsza odpowiedź brzmi: bo wie, co 
go czeka.... W tym roku szkolnym 
wszystko ma być jednak inne. Szkoła 
ma być przyjazna uczniom. Może więc 
i te obawy starszych okażą się płonne, 
a optymizm najmłodszych będzie 
uzasadniony? Katarzyna Czarnecka 
OG�?OSZENIE 
BLACHY NA DACHY I ELEWACJE 
blacha dachówkowa 0,5 mm od 23,60 z VAT 
blacha trapezowa 0,5 mm od 21,60 z VAT 
blacha trapezowa ocynk 0,5 mm 13,50 z VAT 
Zakupione u nas blachy przycinamy 
pod wymiar, 
transport do klienta gratis, wycena, 
możliwość rat. 
MAT-BUD Sp. z o.o Wrocław, 
ul. Karmelkowa 41, pawilon 11, Ip. 
Tel./fax (071) 364-38-00 wew. 226 
Zarząd Miejski Oleśnicy 
ogłasza nieograniczony przetarg ustny 
na sprzedaż działek nie zabudowanych 
przeznaczonych pod budowę boksów garażowych 
w zabudowie szeregowej, położonych w Oleśnicy 
przy ul. Lwa Tołstoja 
1. dz. nr 19/13 AM 35 o pow. 24 m2, cena wywoławcza - 3.900 
zł, wadium - 400 zł 
2. dz. nr 19/14 AM 35 o pow. 24 m2, cena wywoławcza - 3.900 
zł, wadium - 400 zł 
3 dz. nr 19/17 AM 35 o pow. 25 m2, cena wywoławcza - 3.900 
zł, wadium - 400 zł 
Ceny wywoławcze obejmują również udział w wysokości 1/ 
13 części w dz. nr 19/11 AM 35 o pow. 347 m2 stanowiącej 
drogę dojazdową do ww. działek. 
Przetarg odbędzie się 23.09.1999 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego Oleśnicy II p. pok. nr 5. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w kasie tut. Urzędu najpóźniej do dnia 20.09.1999 r. 
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
zamknięcia przetargu. 
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a ulega przepadkowi na rzecz sprzedawcy w 
przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy notarialnej. 
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z 
przygotowaniem przetargu. 
Bliższe informacje pod nrem tel. 314-38-35 wew. 45 lub w 
Urzędzie pok. nr 102. 
Dynamicznie rozwijający się bank o zasięga 
ogólnopolskim poszukuje kandydata na stanowisko 
menedżera placówki w Oleśnicy. 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie 
za współtworzenie i realizację polityki pieniężno-kredytowej. 
Od kandydata oczekujemy: 
- wyższego wykształcenia z dziedziny ekonomii lub prawa 
- stażu pracy w banku lub instytucjach finansowych 
- umiejętności czynnej sprzedaży produktów finansowych 
- 3-letnieao doświadczenia w kierowaniu zespołem i samodzielnego 
podejmowania decyzji 
- dobrej orientacji i wiedzy o rynku lokalnym. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej: 
CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje 
na adres Panoramy Oleśnickiej, Oleśnica ul. Młynarska 4B 
z dopiskiem Oferta-Bank. 
Dyrektor Oddziału 
mgr Tadeusz Gurak 
Panorama w Internecie 
www. olesnica. cavern. pl/panorama 
LEKARSKIE 
Oleśnica, ul. Matejki 26/1, tel. 398-29-36 
poradnia stomatologiczna lek. siiuii, Cdi/ła Bufhfili-Zi/tfadlo 
poniedziałek, środa, czwartek 13-19, wtorek, sobota 8-13 
ORTODONCJA leh. Sllllll. Kala fW»Sla piątek 14-18 
RENTGEN STOMATOLOGICZNY! pn„ Śr„ cz. 12-20, wt., sob. 8-13 
Obsługa ratalna LUCAS, karła stałego klienta! 
xl ego 
lekarz internista KATARZYNA HORNUNG 
SPECJALISTA REUMATOLOG 
przyjmuje: ul. Chopina 5 (II piętro) 
poniedziałek, czwartek 16-18 
BEZP�?ATNIE, BEZ SKIEROWANIA (umowa z kasą chorych) przyjmuje 
Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny 
lekarz specjalista Innocenty Lewiński 
Oleśnica, ul. Kilińskiego 10, tel. 398-34-61 
pon. 9-13, wt. 13-18, śr. 9-13, czw. 9-13, pt. 13-18. 
Zza własnego płota 
a r 
Wrzesień 
Wygnała mnie z widawskiego podwórka, gdzie mi tak dobrze i błogo, 
reporterska potrzeba. Otrzymawszy z zagranicy konkretne zamówienie 
na pierwszowrześniowy reportaż z dawnego polsko-niemieekiego 
pogranicza, przez dwa dni włóczyłem się po sycowskiej okolicy, aby 
odnaleźć świadków wydarzeń z gorącego lala 1939 roku i spróbować 
wydobyć z nich wspomnienia. 
Niełatwe to było dziennikarskie przedsięwzięcie. Przed 30 laty, 
pamiętam, w trzydziestą rocznice, napaści III Rzeszy na Polskę, pisałem 
dla „Gazety Robotniczej" we Wrocławiu podobny w założeniu tekst. 
Wtedy, pamiętam, chodziłem wzdłuż dawnych, prawie już zasypanych 
rowów granicznych i niemal doszczętnie rozwalonych umocnień dla 
piechoty w towarzystwie pana Jędrusiaka ze Słupi, który doskonale znał i 
temat, i teren; służył tu bowiem w policji granicznej. On to prowadził 
mnie po miejscach charakterystycznych dla dawnego pogranicza, 
opowiadał o atmosferze tamtych dni wyczekiwania i niepewności, 
przedstawiał gospodarzom gdzieś aż w Namysłowskim albo w stronie 
międzyborskiej, gdzie wtedy granica nieraz biegła środkiem obejścia: po 
polskiej stronie stał dom, a stodoła i pola były już w Niemczech. Przy tej 
okazji dowiadywałem się, jak się to wtedy przerzucało kontrabandę 
przez granicę słoninę i wódkę do Niemiec, sacharynę, kamienie do 
zapalniczek, dętki rowerowe do Polski. Chyba z trzydziestu ludzi wtedy 
rozpytywałem i ten reportaż na 30-lecic wybuchu wojny wyszedł mi 
niezgorszy. 
A tera/? Tera/ zostały mi przy drodze numer 8 dwa domy położone na 
szczycie wzgórza 3-4 km za Sycowem w stronę Słupi-Bralina i dalej na 
Kępno. Pierwszy z tych domów, gdzie teraz pan Szyja ma warsztat 
meblarski, mieścił do 1939 roku polska placówkę celną, drugi, z 30 
metrów dalej, gdzie mieszkają teraz państwo Noczyńscy, był strażnicą 
polskiej policji granicznej tej, w której służył wspomniany pan 
Jędrusiak. Gdzieś 100 metrów poniżej wzgórza - w stronę Sycowa, za 
restauracją „Plon" (gdzie kiedyś była cegielnia) szutrową wówczas 6- 
metrowej szerokości szosę przecina! szlaban graniczny. W tym miejscu 
lak pisałem teraz w aktualnym reportażu mogło zostać zrobione owe 
słynne ujęcia fotograficzne i filmowe, na których widać, jak żołnierze 
Wehrmachtu rankiem 1 września 1939 roku otwierają szlaban, odsuwają 
go na bok i odrywają od niego Białego Orła w Koronie. 
I chociaż, mogło to być także w ponad 120 innych miejscach wzdłuż, 
ówczesnej granicy polsko-niemieckiej, nie zmienia to w ogóle istoty 
rzeczy; tędy, obecną drogą numer X, waliła od południa na Polskę 
niemiecka nawała, .lak mi mówił pułkownik prof. dr Ryszard Majewski z 
Wrocławia, posuwała się na lewym skrzydle 8. armii generała Blaskowit- 
za 10. dywizją generała Cochenhausena. mając przed sobą wysunięte 
pododdziały armii „�?ódź" generała Juliusza Rómmla. Walk nad samą 
granicą wtedy nie było. Polacy ustawili linię obrony nad Widawką - 
dalej na północ. Tutaj w polskiej obronie istniała pewna luka, w którą 
Niemcy wchodzili jak przysłowiowy nóż w masło. 
Pierwszą zajętą przez Niemców osadą po polskiej stronie była Słupia 
właśnie. Dotarłem do kilku jej mieszkańców. Pani Król, teściowa pana 
Szyi (który obok dawnej placówki celnej wybudował piękny dom) 
wspomina, że tego wczesnego ranka, kiedy zaczęła się wojna, została 
krzykiem „Raus" wywołana przez niemieckich żołnierzy z piwnicy, 
ustawiona z podniesionymi rękami wraz z innymi przed stodołą i 
patrzyła, jak ci obcy robili wszędzie rewizję. Były same kobiety i dzieci, 
a także pewien może 16-letni chłopak, który nie chciał rąk trzymać w 
górze, tylko włożył je do kieszeni. Wchrmaehtowiec już repelowal zamek 
w karabinie. Dziadek lego chłopaka dał wnukowi po gębie, krzycząc: 
„Podnieś ręce, bo cię zabije". Niemcy zagnali ich następnie z powrotem 
do piwnicy. Babcia Król, dziś licząca sobie 87 lat, nie pamięta, co było 
dalej. Po pewnym czasie (zimą, wiosną?) wrócili do Słupi mężczyźni, 
którzy gdzieś w połowie sierpnia odjechali umajonym wozem 
drabiniastym na stację w Kępnie, aby bronić Polski. Podobne wspomnienia ma 
pani Irena Janicka, wówczas 14-latka, dziś mieszkanka Sycowa, wdowa 
po policjancie. Pamięta piwnicę, z której im przez wiele dni nie wolno 
było wychodzić i hałas od nieustającego przesuwania się tuż nad 
głowami ciężkich pojazdów, czołgów, samochodów. Niemiecki 
Wehrmacht szedł tu na Polskę. 
Po drugiej stronie granicy, w Niemczech, dni te przeżywali pan 
Pielzonka, wledy 14-letni gospodarski syn / Dziadowej Kłody, od 
powojnia znany i ceniony rzemieślnik sycowski (jego syn prowadzi teraz 
po ojcu warsztat elektryczny) oraz pan Kran/, z Kozy Wielkiej, gdzie 
teraz na 40 ha gospodarzy jego syn. Obaj mają podobne wspomnienia: 
gdzieś od połowy sierpnia zakwaterowani byli w ich obejściach 
(stodołach) żołnierze Wehrmachtu w Dziadowej Kłodzie byli lo kawalerzyści 
z bawarskiego szwadronu w Oleśnicy, w Kozie Wielkiej strzelcy 
zmotoryzowani na motocyklach z przyczepą, na której umieszczony był 
ciężki karabin maszynowy. Obaj starsi panowie pamiętają, jak już raz, na 
kilka dni przed wybuchem wojny, żołnierze ci zwinęli swój majdan i w 
nocy wyszli na granice zresztą niedaleko, /a kartoflisko albo trochę w 
górę, pod las. Klęli, że to znów fałszywy alarm. Mieli nadzieję tak 
mówi pan Pielzonka, że wojny nie będzie, że to tylko na postrach 
Polakom się odbywa, żeby oddali Gdańsk i „korytarz". Bo o tym leż 
dniem i nocą trąbiło radio „Reichsender Breslau". Radiostacja la leż 
ciągle gadała o „blutendc Grenze" krwawiącej granicy, ale jak mówi 
tera/ Pielzonka nic takiego tutaj się nie d/ialo, tu było spokojnie. 
Julian Bartosz 
Panorama Oleśnicka nr 36 
7-13wra»*ni» 
1999 
PANORAMA KULTURALNA 
Pojechali w ciemno 
Jedziemy! - zapowiedział 
występ grupy Jafia Namuel 
Andrzej Szachnowski i 
amfiteatr... ogarnęły ciemności. 
Niedzielny koncert nad stawami był 
finałową imprezą z organizowanego 
przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 
cyklu Lato nad sławami. W ostatni 
wakacyjny weekend ole.śniczanie mogli 
posłuchać muzyki reagge. Gwiazdami 
wieczoru były grupy: Nally Radżas z 
Jeleniej Góry - finalista Oleśnickiego 
Wyskoku i Jafia Namuel z Piły -jeden z 
najlepszych zespołów reagge w Polsce. 
Pomyślano także o najmłodszych, dla 
których przygotowano różne konkursy i 
zabawy prowadzone przez 
zaproszonego z Wrocławia Stanisława Wolskiego. 
Występował on w ostatnią niedzielę 
sierpnia w podwójnej roli - klowna i 
konferansjera. 
Nie klaskali, nie gwizdali 
Popisy pierwszej formacji rozpoczęły 
się parę minut po godz. 18. Kwartet 
(Oktawian Mańdoch - klawisze, Jarosław 
Molly - perkusja, Artur Piech gitara i 
wokal, Bartosz Hobgowski gitara 
basowa) przez czterdzieści minut starał się 
rozruszać oleśnicką publiczność. A było 
kogo, ponieważ amfiteatr zapełnił się 
prawie do ostatniego miejsca, a sporo 
młodzieży wybrało także miejsca siedzące na 
trawie. Mimo niemal stuprocentowej 
frekwencji, oklasków, czy innych reakcji ze 
strony widowni było jak na lekarstwo. 
Wokalista po dwudziestu minutach nic 
wytrzymał i stwierdził wprost: Jest 
fajnie, ale za słabo reagujecie! Czy 
kochacie muzykę reagge?! Odpowiedzi się nie 
doczekał i kontynuował występ, 
wykrzykując co jakiś czas: Oleśnica! Po 
niespełna trzech kwadransach jeleniogórska 
formacja pożegnała się z publicznością 
jeszcze jednym takim okrzykiem i dopiero 
teraz dało się słyszeć oklaski. No, 
nareszcie - stwierdził wokalista i grupa Nally 
Radżas opuściła scenę. 
Panorama zapytała jej członków o 
wrażenia z. kolejnej wizyty w naszym 
mieście. Muzycy ocenili, że z oleśnicką 
widownią pracowało im się nader 
ciężko. To musi być takie kółko - wyjaśnia! 
Artur Piech. - My gramy, ludzie się 
bawią. Wtedy dajemy z siebie więcej, a 
publiczność bawi się jeszcze lepiej i 
dziękuje nam oklaskami. Dzisiaj nie 
wiedzieliśmy, czy nasz występ się tak bardzo nie 
Nad stawami popłynęło reagge. 
podoba, czy może samo siedzenie ludzi 
uznać za aprobatę dla nas... 
Racja brachu... 
Po pierwszej porcji reagge przyszła 
kolej na twórczość dziecięcą. Na scenę 
powrócił Stanisław Wolski i zapraszał do 
wzięcia udziału w oleśnickiej Szansie na 
sukces. Chętnych nic brakowało. W 
repertuarze występujących znalazła się m. 
in. dumka Sokoły, harcerski szlagier 
Stokrotka i przebój tegorocznych wakacji 
Prawy do lewego. To 
właśnie ta piosenka, 
wykonywana przez dziewczęce 
trio Strumyk, podbiła 
publiczność. 
Były i konkursy dla 
starszych. Do ubijania 
piany z czterech jaj nie 
zgłaszali się jednak 
ochotnicy. Stanisław 
Wolski wyszedł więc do 
widowni i zwerbował 
czterech zawodników: 
Przemka (wcześniej 
próbował go namówić do 
zaśpiewania), Janusza. 
Jurka i Zenona. Trzcpaczki 
poszły w ruch, a 
publiczność miała spory ubaw z 
„jajearskich" zmagań. 
Wygrał brodaty pan 
Janus/, a pierwsze 
gratulacje złożyła mu wnuczka. 
Zwycięzca i pozostali 
uczestnicy otrzymali w 
nagrodę po kullu piwa. 
Ponieważ przedłużała 
się przerwa między wy- Kto zaśpiewa najładniej? 
stępami, przed sceną 
zaimprowizowano 
dyskotekę dla najmłodszych. A 
Panorama obejrzała 
wtedy stoisko oleśnickiego 
Stowarzyszenia Ekolo- 
giczno-Kulturowego 
Terra (terra z lac. ziemia). 
Prezesuje mii studentka 
prawa Małgorzata Litoro- 
wicz. Stowarzyszenie 
zrzesza 15 osób, ale jest 
wielu, którzy chcieliby do 
nas dołączyć - mówili 
członkowie Terry. Podczas koncertu 
zbierali podpisy pod kierowanymi do sejmu 
petycjami. W pierwszej domagali się 
zmian warunków, w jakich transportuje 
się do uboju konie, a w drugiej 
protestowali przeciwko budowie kaskady na 
dolnej Wiśle. 
Im ciemniej, tym... 
Kłopotami na trasie wyjaśniano od 
godz. 19 opóźniające się przybycie 
formacji Jafia Namuel. W tym czasie próbował 
zabawić publiczność wrocławski 
konferansjer. Dwoił się i troił, ale powtarzane 
kilkakrotnie te same żarty i w założeniu 
dowcipne uwagi nic robiły już. na 
zniecierpliwionych oleśniczanach większego 
wrażenia. Około godz. 20'" dotarła nad stawy 
pilska grupa i po cztcrdziestoininutowyeh 
przygotowaniach była gotowa do 
koncertu. Jedziemy! - zapowiedział ich występ 
Oleśniczanie przyszli, by pożegnać wakacje. 
PODURG1EL OGRODOWY. Cztery strony poświęcił rzeźbom 
ogrodowym i parkowym oleśnickiego artysty plastyka Zbigniewa Podur- 
gicla miesięcznik Ogrody w swoim wrześniowym wydaniu. Moje „po- 
durgiele " - nosi tytuł publikacja na ten temat. Jej autorka Joanna Ways 
przedstawia wykonane przez rzeźbiarza drewniane place zabaw oraz 
rzeźby ogrodowe. Są wśród nich te znane z oleśnickich skwerów - 
przy ulicy Daszyńskiego, Żeromskiego, placu Zwycięstwa. Tekst 
został zilustrowany barwnymi fotografiami fragmentów placów zabaw 
wykonanymi przez samego rzeźbiarza, a także jego rysunkami 
przedstawiającymi nowe projekty, (kad) ./"'■ Krzysztof dziedzic 
Aiulr/ej Szachnowski. Popłynęły pierwsze 
takty i amfiteatr... ogarnęły egipskie 
ciemności. No, może nie takie egipskie, bo 
wysiadło „tylko" oświetlenie sceny i 
nagłośnienie. Minęło parę minut i kiedy 
udało się uruchomić reflektor i mikrofony, 
zgasły wszystkie lampy po tej stronic stawów. 
Wywołało to skrajne reakcje publiczności. 
Mniej cierpliwi wychodzili, młodsi 
głośnym aplauzem powitali zaistniałą 
sytuację. Przy skromnym świetle, ale wciąż 
licznej widowni, rozpoczęła się zabawa. 
Melodyjny głos wokalisty i przyjemna dla 
ucha muzyka szybko przyciągnęły pod 
scenę kilkudziesięciu tancerzy. Patrząc na 
zachowanie skaczącej młodzieży i mile 
zaskoczonych dorosłych, dopiero teraz 
można było powiedzieć, że Oleśnica dobrze się 
bawi. Jafia Namuel śpiewał po polsku i po 
angielsku. W jednej / piosenek 
przestrzegał nas: Nic warto ufać już nikomu, trzeba 
pilnować swego domu. Dominowała 
jednak radosna nuta reagge. Po godzinnej 
prezentacji Jafia Namuel zagrał bis z 
dedykacją dla „faceta, który poprzecinał kable". 
Jak powiedział Panoramie Andrzej 
Szachnowski, właśnie taka była 
przyczyna kłopotów ze światłem i nagłośnieniem. 
Dziesięć minut po godz. 22 organizatorzy 
zakończyli występ pilskich muzyków, 
zamykając tym samym wakacyjną serię 
plenerowych koncertów w oleśnickim 
amfiteatrze. 
■ 
Lato nad stawami dobiegło ki 
Oleśniczanie, którzy nie uczestniczyli w 
Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta 
Budka, Budka, 
pamiętasz... 
Przewiduję łezkę pod 
okularami - mówi Panoramie o 
jubileuszowym koncercie 
Budki Suflera 
Krzysztof Cugowski. 
Czas pędzi, zmieniają się gusty 
słuchaczy, jedne gwiazdy gasną, inne się rodzą, 
a Hudku Suflera wciąż na muzycznym 
topie. To już... 25 lat. Z okazji 
ćwierćwiecza istnienia od 2 do 28 września zespół 
da 11 koncertów w największych 
obiektach w Polsce. We Wrocławiu grupa 
będzie gościć 17 września. 
Zagramy to, co zawsze - powiedział 
Panoramie Krzysztof Cugowski. - 
Utwory, których domaga się publiczność. 
Będą też nowe rzeczy, a na koniec 
niespodzianka: we trzech zaśpiewamy nową 
piosenkę Piąty bieg. 
We trzech, tzn. z Romanem Czysta- 
wem i Felicjanem Andrzejczakiem, 
którzy przyjadą na ten jubileuszowy koncert. 
('żuję. że sam będę lekko wzruszony 
atmosferą tego koncertu - mówi K. 
Cugowski. - Przewiduję łezkę pod okularami.. 
Myślę, że to ostatnia okazja - dodaje 
Romuald Lipko - aby posłuchać zespołu 
w takiej formule. Nic będziemy przecież 
grali jeszcze przez kilkadziesiąt lat... Ja 
też jestem bardzo ciekawy tego 
koncertu. Wielu słuchaczy ma swoje osobiste 
przeżycia związane z różnymi utworami. 
Ktoś chodził Z dziewczyną za rękę, 
słuchając przeboju Jolka, Jolka, inny poznał 
swoją żonę przy piosence Za ostatni 
grosz. Wiele hitów ma w psychice 
słuchaczy odciśnięte swoje miejsce. 
My nic proponujemy czegoś na lato, 
czy na jesień - mówi R. Lipko - 
Zaprezentujemy to, co robiliśmy, i to, co 
robimy dzisiaj. Myślę, że będzie to duży, 
fajny przegląd naszej twórczości. 
Zagramy to, co zawsze... 
Niespodzianki 
dla Czytelników 
Fabryko Koncertowa Mirosława 
Klekota Walczaka, organizator 
wrocławskiego występu Budki, ufundowała dla 
Czytelników Panoramy atrakcyjne 
niespodzianki. Pierwsza osoba, która przyjdzie 
do redakcji we wtorek z tym wydaniem 
Panoramy i odpowie poprawnie na dwa 
pytania: 
1. Jak nazywał się oleśniczanin, który 
grał w liudcc Suflera! 
2. Kto śpiewał z Budką przebój Nie wierz 
nigdy kobiecie'! 
otrzyma bilet na wrocławski koncert. 
Na dwie kolejne osoby czekają: płyta 
kompaktowa i kaseta. Obie oczywiście 
z. nagraniami Budki Suflera. 
(ror) 
Bilety na koncert Budki Suflera można kupić w Oleśnicy w: 
sklepie Sport-Styl Anna, plac Zwycięstwa 
Biurze Podróży Opal, Dworzec PKS 
nim na żyw wczućwamfite 
atralną atmosferę dzięki cotygodniowym 
relacjom / koncertów zamieszczanych 
w Panoramie. 
Podczas ostatniego koncertu 
nagrodą za udział w konkursie ubijania piany 
byl kufel piwa. Otrzymali go wszyscy 
uczestnicy, a wśrói I nich także cl ilopiec, 
którego wcześniej konferansjer 
wywoływał do udziału w dziecięcej Szansie na 
sukces. Czy ktoś z organizatorów po 
prosił go dla pewności o dowód 
tożsamości lub.. i| ytal o wi 
Koncert nad stawami byl in 
masową. MOKi! 
pokojowe usposobię™ in, nie 
zatrudnił na tę ol 
porządku. I chociaż w trakcie p 
czterogodzinnej imprezy nie doszło do 
żadnej bijatyki, to jednak nie w: i 
mogli czuć się bezpiec/i ik i I Hi u zi ij |< >? 
Ano dlatego, że widok młodzieńca 
wymachującego składanym nożem tuż 
obok tańczącej młodzieży nie z 
cal do beztroskiej zabawy po /mroku... 
Krzysztof Szkolą 
fot. Robert Piętka 
OBIEKT DO SPRZEDAŻY 
LUB WYDZIERŻAWIENIA 
o pow. 300 m2 w Oleśnicy, 
ul. Wały Jagiellońskie. 
Tel. 314-45-99 w godz. 8-15. 
7-13 września 1999 
Panorama Oleśnicka nr 36 
9 
PANORAMA GMIN 
DOBROSZYCE 
Zgodnie z tradycją 
Gmina Dobroszyce 
obchodziła tradycyjne święto 
plonów. 
Święto plonów obchodzono w gminie 
Dobroszyce 29 sierpnia. Uczestnicy 
dożynek tradycyjnie skierowali najpierw 
swoje kroki do kościoła. O godzinie 12 
ks. Józef Sadkiewicz odprawił 
uroczystą mszę świętą dziękczynną za 
tegoroczne zbiory. Po mszy korowód 
dożynkowy przeszedł ulicami Dobroszyc do 
parku. Tu powitała go dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury Anna Sojko. Starosta 
dożynek Zdzisław Papiernik i 
starościna Eugenia Dąbek z Miodar przekazali 
wójtowi bochen chleba wypieczony z 
mąki z tegorocznych zbiorów. 
Poszczególne delegacje w towarzystwie 
sołtysów składały wieńce przed estradą. 
Reprezentowane były wsie: Dobroszyce, 
Miodary, Dobra, Dobrzeń, �?uczyna, 
Malerzów, Mękarzowice, Nowica, 
Sadków, Siekierowice, Strzelce. 
wołujących do zaniechania ich 
obchodów, co miałoby być formą protestu 
przeciwko polityce w sprawach 
rolnictwa. Takie argumenty wójt uznał za 
bezsensowne. Dożynki są świętem typowo 
rolniczym. Organizują je władze 
samorządowe gmin i województw, by złożyć 
hołd rolnikom za ich trud. Jan Głowa 
podziękował za liczny udział w święcie, 
za wieńce, księżom za odprawioną mszę, 
dyrektor GCK za przygotowanie 
programu uroczystości. 
Starosta Henryk Bajcar z uznaniem 
wyraził się o dobroszyckiej gminie za 
zorganizowanie pięknych dożynek. Do 
tej pory tylko o nich słyszał, a teraz 
osobiście się o tym przekonał. W 
symbolice wieńców dostrzegł związek z ludową 
i narodową tradycją. Zakończył 
życzeniami Szczęść Boże dla gminy!. 
Część artystyczną, którą prowadził 
Jerzy Tomaszewski z Radia Wrocław, 
rozpoczął Gminny Zespół Śpiewaczy 
Rząd gminnych i powiatowych osobistości. 
Jest okazja, żeby pośpiewać dla ludzi. 
Leszczynki z Dobroszyc. W trwającym 
Wójt Jan Głowa w okolicznościowym 
wystąpieniu krytycznie ocenił politykę 
rządu wobec rolnictwa. Nie 
zorganizowano na czas skupu zbóż - 
przypominał. Dożynki to rolnicze święto 
obchodzone od dziesiątków lat - zauważył i 
wyraził /d/iwicnie wobec głosów na- 
ponad pół godziny programie znalazły 
się pieśni ludowe, poważne, jak i 
pogodne, humorystyczne. Zespół istniejący już 
od kilku lat wyraźnie okrzepł, jego 
głosy brzmią coraz lepiej, dorobił się już 
bogatego repertuaru. 
Mieszkańcy licznie przybyli na rolnicze święto. 
Złożony z 4 pań śpiewających i 4 
panów grających zespół Uśmiech 
zaprezentował okolicznościowe przyśpiewki, 
czyli kuplety o rolnikach, policji, 
radnych, władzach gminy. Usłyszeliśmy też 
piosenki humorystyczne, a nawet fry- 
wolne. Zaletą zespołu jest bogata 
oprawa muzyczna i zróżnicowanie 
muzycznych form. 
W przerwie między występami 3-oso- 
bowe jury dokonało wyboru 
najładniejszego wieńca. Wybrano wieniec z 
Dobroszyc ze względu na oryginalną 
konstrukcję - była to fura zboża z końmi i 
powożącym. Nagrodą była ufundowana 
przez wójta butelka koniaku. Podobnie 
jak w ubiegłym roku zorganizowano 
loterię fantową. Los kosztował 4 zł. 
Główną nagrodę - ekspres do kawy - wygrała 
Anna Maleszka z Dobroszyc. Pozostałe 
nagrody: talon na wykonanie żaluzji (nr 
255), karma dla psa (nr 20), batony 
Grzesiek (nr 230) czekają na odbiorców. 
Interesujący program - bazujący na 
folklorze oraz staropolskich pieśniach i 
tańcach - zaprezentował wieloosobowy 
zespół artystyczny Wrocław. Obok 
profesjonalizmu jego atutem jest młodość i 
uroda pań. Publiczność owacyjnie 
przyjmowała występy. 
Artystą nietypowym okazał się 
Rosjanin od kilku lat mieszkający w Polsce - 
Jurij Mokriszczew. Rozpoczął od 
śpiewu z akompaniamentem gitary. Ale 
gwoździem programu okazał się pokaz 
hipnozy. Kolejny zespół - The Covers z 
Opola - podbił serca słuchaczy 
melodiami z lal 60. i 70. Starsi słuchali z 
rozrzewnieniem przebojów swojej młodości. 
W dobry humor wprawił wszystkich 
skrzącymi się dowcipem tekstami 
kabaret Paka. Końcowym akcentem dożynek 
był pokaz sztucznych ogni. Rewelacja - 
takie było odczucie wielu zachwyconych 
widzów. Nie mogło też zabraknąć 
zabawy tanecznej. Przy muzyce 
miejscowego zespołu Madar tańczono do godziny 
2. Samorządy wiejskie bawiły się w 
Domu Strażaka. 
(SD, AS) 
GMINA OLEŚNICA 
Jak dojechać 
do szkoły 
Praktyka pokazuje, czy dowóz 
uczniów jest dobrze 
przygotowany. 
Najpoważniejszym obecnie 
problemem dla władz gminy Oleśnica jest 
dowożenie dzieci do gimnazjum. Rolę 
przewoźnika polni głównie PKS, 
który obsługuje aż 8 tras. Tylko jeden kurs: 
wieś Boguszyce - Boguszyce Osiedle 
przejął prywatny przewoźnik. Gmina 
dysponuje także własnym autokarem, 
który będzie wykorzystywany w razie 
potrzeby. 
Dopiero w praktyce można 
sprawdzić, czy przyjęty plan dowożenia jest 
dobry. 2 września odnotowano 
spóźnienie autobusu wiozącego dzieci z 
Sokołowie. Stwierdzono ponadto 
nadmierne obciążenie autobusu na linii 
Smardzów - Nieciszów - Oleśnica. 
Poza uczniami ze zlikwidowanych 
szkól podstawowych i gimnazjalistami 
dojeżdża nim także młodzież ze szkól 
średnich. Jak powiedział Panoramie 
wójt Andrzej ProSZkowskl, trasa musi 
być obsługiwana przez większy pojazd 
albo trzeba będzie zorganizować 
dodatkowy kurs. 
W drugim dniu zajęć - zapewniła nas 
dyrektor gimnazjum Anna Jackowiak 
- nie było zakłóceń w dojazdach, 
Młodzież kończąca zajęcia wcześniej c/as 
oczekiwania na autobus spędzi w 
świetlicy. 
(stad) 
KRÓLEWSKA WOLA 
Królewskie rody 
strażackie 
Trzy złote i jeden srebrny 
medal za zasługi dla 
pożarnictwa otrzymali 
strażacy z Królewskiej Woli. 
Wszechobecnym wiadomym, iż 
członkowie OSP Królewska Wola, aby 
staropolskiej tradycji dotrzymać. 35. rocznicę 
powstania swojej jednostki odprawić za- 
miarują, a chcąc uroczystości blasku i 
świetności przysporzyć Redakcję 
Panoramy Oleśnickiej na uroczystość ową 
uniżenie proszą - takie zaproszenie do 
naszej redakcji wystosowali miejscowi 
strażacy. 
W niedzielę 29 sierpnia strażacy w 
Królewskiej Woli mieli swoje święto. 
Rozpoczęło się ono od wręczenia 
odznaczeń i dyplomów. Burmistrz 
Międzyborza Stanisław Kuświk odczytał list 
pochwalny dla jednostki i przekazał jej 
ufundowany przez samorząd gazowy 
piec. Prezes jednostki Bronisław 
Krawczyk wręczył członkom miejscowej OSP 
dyplomy, a prezes Zarządu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu odznaczył 
najbardziej zasłużonych strażaków: złote 
medale za zasługi dla pożarnictwa Otrzyma- 
Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęły 
się pokazy pożarnicze. Pięć jednostek, 
dowodzonych przez. Kazimierza Ciupę z 
Ose, Lesława Wiącka z Międzyborza, 
Marka Gerlacha z Domastawic oraz 
Henryka Babija z Królewskiej Woli i 
Mariusza Krawczyka (młodzieżowa jednostka 
gospodarzy) rywalizowało w kilku stra- 
Tu potrzebna jest sprawność. 
Strażacka wiara na pamiątkowej fotce. 
li Piotr Józiak, Stanisław Jasiński, 
Sławomir .łaskula, a srebrny - Grzegorz 
Węzik. W uroczystości uczestniczył też 
zastępca komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy 
Tadeusz Szczepaniak. 
Strażacy z Królewskiej Woli - 
powiedziała Panoramie prezes Zarządu 
Gminnego OSP Jolanta Wojtaszek - to jedna 
Z najlepszych jednostek w gimnie. 
Wykazują duże zaangażowanie w pracę 
społeczną. Wystarczy im jedno hasło, aby się 
szybko skrzyknęli. Cóż, dobry prezes to 
dobra jednostka - podsumowuje nasza 
rozmówczyni. 
żackich konkurencjach, Po składach 
zespołów widać, że służenie w straży to 
rodzinna tradycja. W Ose jest dwóch II- 
skich - Piotr i Andrzej. W Międzyborzu 
dwóch Wiącków - Lesław i Kazimierz 
oraz dwóch Kłobusów: Józef i Jacek. W 
Domasławicach trzecli Gerlachów - 
Marek, Krzysztof i Daniel. W Królewskiej 
Woli aż. czterech Krawczyków - 
Bronisław, Krzysztof, Mariusz i Piotr, dwóch 
Iwaśków - Adam i Artur. Strażacka 
tradycja przechodzi z pokolenia na 
pokolenie... 
A strażacki dzień w Królewskiej Woli 
zakończył się zabawą taneczną. 
(ror) 
Popatrzeć na strażaków - fajna 
7-13 września 
PANORAMA GMIN 
TWARDOGÓRA 
Koncert w starym kościele Sztuka rentgenowska 
W 
Waldemar Gromolak 
wystąpH w Twardogórze. 
Na pruskim murze umieszczono 
odręcznie wypisany afisz: „Zapraszamy 
mieszkańców naszego miasta na koncert 
na rzecz odnowy kościoła Świętej 
Trójcy przy ulicy Wielkopolskiej w 
Twardogórze, 29 sierpnia br.". Niewielkie 
wnętrze siedemnastowiecznej byłej 
świątyni o drewnianym wystroju ze śladami 
dawnej świetności. Jak tu było kiedyś?... 
Kościół p.w. Świętej Trójcy, zwany 
kiedyś „dolnym" lub „polskim", został 
wybudowany zapewne w 1538 roku, 
czyli przed wprowadzeniem do 
Twardogóry reformacji. Kiedy wybudowano 
„górny" kościół, większy, w centrum 
miasta - na dzisiejszym placu Piastów - 
ten „dolny" został zaniedbany, aż 
wreszcie popadł w ruinę, po czym 
postanowiono go rozebrać. Po pewnym czasie 
jednak na miejscu rozebranego „dolnego" 
kościoła zaczęto wznosić budowlę z 
użyciem konstrukcji „muru pruskiego" 
(1729 - 1738), tego zachowanego do 
dziś. To warto przypomnieć dlatego 
chociażby, że świątynia ta stała się ostoją 
polskości, albowiem ewangelickie 
nabożeństwa były odprawiane w języku 
polskim. Pomimo prób ich likwidacji, 
jeszcze przez pół wieku uparta ludność 
Twardogóry utrzymywała ten stan 
rzeczy. Dopiero początek XX wieku 
położył kres polskojęzycznym 
nabożeństwom w „dolnym" twardogórskim 
kościele. Wejdźmy do środka, czas na 
koncert... 
Świece i kaganki migając 
rozświetlają mrok. Czerwone i żółte światełka 
pełzają gdzieniegdzie, po ścianach, po 
suficie. Rozwieszone są tkaniny, makatki, tu 
i ówdzie witraże (czy raczej ich 
projekty). Na manekinie - paradny strój 
hiszpański, bogato zdobiona czerwona 
długa suknia. Obok wisi gitara. Na ławach 
pod ścianami i na maleńkich krzesełkach 
siedzi kilkadziesiąt osób, a kilka stoi, 
opierając się o drewniane filary. 
Na zaimprowizowaną niewielką es- 
tradkę wchodzi Waldemar Gromolak i 
recital rozpoczyna Sonatą C-dur Op. 15 
F. Sora, po czym gra muzykę polskich 
kompozytorów: Mazurka E. 
Jurkowskiego i dwie części Cavaliny A. Tansmana. 
1 jeszcze tradycyjne melodie ludowe, dwa 
tanga argentyńskie, odegrane na gitarze 
klasycznej, które mają nas zbliżyć do 
tego, co nastąpi za chwilę. 
Flamenco... Tańczy Anna Patkiewicz. 
Bardzo młoda, urodziwa. Swoje 
umiejętności zdobyła „u źródła", szkoląc się w 
Hiszpanii, i doskonali je od pięciu lat. 
Zanim jeszcze rozlegnie się gra 
instrumentów, tańczy przez chwilę w rytmie 
mocno wystukiwanym obcasami, potem 
z muzyką instrumentalną i wokalną 
nadawaną z głośników. Charakterystyczne 
wyraziste gesty. Każdy ruch dłoni, 
palców, nadgarstków wyraża żarliwość. 
Czerwone falbany u niebiesko-czarnej 
długiej sukni podkreślają wyrazistość 
ruchów tancerki. Ma temperament. O- 
le!... Oklaski. Jeszcze jeden ukłon. 
W drugiej części recitalu gitarowego 
Waldemar Gromolak, po dwóch 
fragmentach Sonatiny J. Morela, odegrał własną 
kompozycję w stylu „sweet musie" 
zatytułowaną Sen. Powiedział żartem, że 
jest to „światowa prapremiera", przed 
którą ma „straszną" tremę. Ten bardzo 
udany występ młodego wirtuoza 
zakończyły dwa utwory hiszpańskie: Romans 
Gomeza i Malagtiena R. Raamireza. 
Mistrzowska interpretacja została 
nagrodzona gromkimi brawami. Zresztą 
prawdziwego artystę poznaje się po tym, że tak 
samo poważnie traktuje swój występ na 
dużej estradzie, jak i w małym mieście. 
Szanuje słuchacza, ma respekt wobec 
Sztuki. 
Na kształt całej imprezy, na 
stworzony nastrój - co trzeba podkreślić - wpływ 
wywarła lokalna społeczność 
Twardogóry, przejawiając rozliczne starania. Z 
wrocławskiej galerii artystycznej Nobo 
został wypożyczony paradny hiszpański 
strój kobiecy. Projekty witraży 
wykonała uczennica Karolina Tyszer (córka), 
koncert prowadziła Teresa Tyszer 
(matka). Nagłośnienie - Jerzy Franc. W skład 
■■ 
mm 
Temperament i uroda, czyli Anna 
Patkiewicz. 
komitetu organizacyjnego weszły: 
Maria Pecican, Barbara Franc i Barbara 
Gąbka. Koncert sfinansowały władze 
miasta. Przybyli: starosta powiatu 
oleśnickiego Henryk Bajcar, burmistrz 
Twardogóry Alojzy Kulig, wiceburmistrz 
Jan Bernacki oraz świecki 
przedstawiciel ewangelików pan Gonschorek. 
Wejdźmy do środka kościoła, czas 
na koncert... 
POLICEALNE 
STUDIUM 
EKONOMICZNE 
w Twardogórze 
ogłasza nabór na rok 
szkolny 1099/2000: 
zawód technik ekonomista 
nauka trwa 2 lata 
specjalność 
- finanse i rachunkowość 
- marketing i zarządzanie 
system zaoczny i wieczorowy 
Informacje i zapisy 
Zespół Szkół Zawodowych 
56-510 Twardogóra, 
ul.Staszica 3, 
tel. 315-80-14,315-88-94. 
W piątek 3 września Jadwiga 
Sarnowska zorganizowała w prowadzonym 
przez siebie muzeum wernisaż 
wystawy. Jego gośćmi byli m.in. starosta 
Henryk Bajcar, burmistrz Stanisław 
Czajka, przewodniczący Komisji Oświaty 
Rady Powiatu Władysław Dynak, sy- 
cowscy radni i przyjaciele artystki. 
Zosia - powiedział wicestarosta Henryk 
Sarnowski - to moja koleżanka ze szkol- 
Waldemar Gromolak szanuje 
każdego słuchacza. 
Warto dodać, że ten obiekt zabytkowy 
jest w chwili obecnej własnością gminy 
Twardogóra. Tutejsi mieszkańcy 
pamiętają odbywające się tu w latach 70. 
plenery plastyczne oraz krótko działające 
Muzeum Ziemi Twardogórskiej. Potem 
nastąpił okres stagnacji. Dzięki 
ofiarności grupy twardogórzan dopiero teraz 
udaje się zapobiec dalszej dewastacji z 
zamiarem przywrócenia budowli na cele 
kulturalne - czego rzeczony koncert byl 
dowodnym przykładem. Jest jednak 
pewien szkopuł, i to niebagatelny. 
Ewangelicy wystąpili do władz o 
zwrot tego kościoła przy ulicy 
Wielkopolskiej w Twardogórze. Trzeba tę 
kwestię uregulować, bo od decyzji, jakie 
zapadną, będzie zależeć, co dalej?... Jakie 
będ/ie przeznaczenie - na obiekt o 
charakterze sakralnym, czy na cele 
kulturalne, co z remontem zabytkowej budowli, 
kto poniesie niezbędne koszty itd. 
Koncert w sierpniowy wieczór u 
schyłku lata miał zwrócić uwagę, wzmóc 
zainteresowanie tym obiektem w 
dzisiejszej sytuacji. Trzeba by zmobilizować 
twardogórzan - w tym również, chętnych 
sponsorów - do odrestaurowania 
zabytku oraz do poczynań kulturotwórczych 
na rzecz swej „małej Ojczyzny". 
Maria Pecican w imieniu 
organizatorów - wyraża szczególne 
podziękowanie dla mediów obecnych na rzeczonym 
koncercie w Twardogórze, 
przedstawicielom Programu Regionalnego Polskiego 
Radia Wrocław oraz Panoramy 
Oleśnickiej. 
Czesław Panek 
fot. Robert Piątka 
Czy zapis EEG może być 
źródłem twórczej inspiracji? 
Dla Zofii Werblickiej jest. 
Nigdy nie myślałam, że Zosia ma 
takie zdolności - mówi jedna z 
przyjaciółek Zofii Werblickiej do swojej 
koleżanki. Obie panie oglądają różnych form, 
rozmiarów i technik tkaniny artystyczne 
jej autorstwa. Nieraz realistyczne, jak 
Modrzew 
(nagrodzony w 
ogólnopolskim 
konkursie Pejzaż Polski), 
czy Kapliczka 
(nagrodzona w 
konkursie 
Kapliczki 
przydrożne), nieraz 
bardziej fantazyjne, 
jak pełna kolorów 
i zaskakujących 
kształtów 
Gwiazda, czy wreszcie 
wyrastające ca - jQ QWQC pjętnast0ietnjej pracy - mówiła Z. Werblicka. 
kiem z wyobraźni 
artystki fioletowa i granatowa Bezsenna nej ławy. Jestem pod wrażeniem jej 
noc, czy Fale inteligencji. Jest też swo- prac. Jest amatorką, ale ma bardzo pro- 
ista zabawa z 
formą, jak np. Ryba 
piła, czy Pióro 
Słowackiego. 
Wszystkie te 
prace, a także 
kilka malarskich 
impresji, głównie 
z cyklu �?omnica 
Tatrzańska, 
łączących 
akwarele z pastelą, 
można oglądać na 
wystawie 
twórczości Zofii Wer- JeJ pmce tQ króiestwo koiorow. 
blickiej, którą 
zorganizowano w Muzeum Regionalnym 
w Sycowie. To szósta indywidualna 
wystawa autorki, mocno związanej z 
ziemią sycowską. Pochodzi / Kraszowa, w 
którym chodziła do szkoły 
podstawowej. Potem ukończyła sycowskie liceum 
ogólnokształcące. Syców to bardzo mile 
i kochane miasto - wspomina. - Tutaj 
uczyłam się rysować pod kierunkiem 
mojej wychowawczyni Wandy Gale- 
wicz. Nie zawsze miałam u niej piątkę... 
Później artystka wyjechała do 
Wrocławia, skończyła szkołę medyczną. 
Dzisiaj pracuje jako technik rentgenowski. 
Sztuką zajmuje się amatorsko. 
fesjonalny warsztat, a jej prace to 
królestwo kolorów. 
Ta wystawa - mówiła Zofia 
Werblicka - to owoc moje piętnastoletniej 
pracy. Czasami inspirowanej 
wykonywaną pracą zawodową... Rzeczywiście są 
na wystawie takie przykłady, jak 
inspiracja... kręgosłupem lędźwiowym, czy 
sizalowe hale inteligencji. Ij. lale 
mózgowe z zapisu EEG. 
Zolla Werblicka ma nadzieję, że już 
niedługo wystawiane prace wrócą do jej 
rodzinnego Kraszowa, gdzie jej mąż 
przebudował starą obórkę na galerię. 
(ror) 
fot. Krzysztof Dziedzic 
SYCÓW 
Gimnazjalna 
trzynastka 
308 uczniów rozpoczęto naukę w 
miejscowym gimnazjum. 
*.' «■'■ 
# t 
Otwarcia placówki dokonała dyrektor W. Mikołajczyk. 
| Jak będzie w gimnazjum? 
W 13 klasach będzie uczyć się 30S sycowskich 
gimnazjalistów, którzy rozpoczęli 1 września 
naukę w nowej oświatowej placówce. Jej otwarcia 
dokonała dyrektor Władysława Mikołajczyk. Na to 
stanowisko została mianowana przez Zarząd 
Miasta i Gminy. W pierwszowrześniowej uroczystości 
uczestniczyli burmistrz Sycowa Stanisław Czajka 
i dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej Janusz 
Findlik. 
(wit) 
fot. Tadeusz Witowski 
7-13 września 1999 
Panorama Oleśnicka nr 36 
11 
PANORAMA TOWARZYSKA 
Panorama nowożeńców 
I 
JHL^F#^bB 
* 
w wm 
H 
J 
Agata Kleszcz z Miłowic 
i Rafał Stojek z Trębaczowa 
Małgorzata Drozd z Międzyborza i 
Grzegorz Koterba z Kępna 
Iwona Szpytma z i Marek Mon- 
dzelewski z Niwek Książęcych 
Izabela Pacholak z Bukowiny 
Sycowskiej i Marek Kozieł z Zawady 
Zdjęcia wykonane przez Zakład Fotograficzny Fotoland Stefana Mizery w Międzyborzu 
Wakacje się skończyły, ale wakacyjnych pocztówek mamy jeszcze sporo. Części nie mogliśmy dotąd 
zmieścić, kolejne wciąż przynosi pan listonosz. Postaramy sieje wszystkie opublikować. 
'<, ieD.., TftNcWw 
~fl(lLSKA/ 
fit YNĄ&U 
Ewa Kowalska z Radżowie i 
Paweł Jeziorny z Miłowic 
Barbara Mazurek z Sycowa i 
Wiesław Pyka z Dziadów Mostu 
Renata Franczak i Piotr Butrym z 
Sycowa 
Agnieszka Pietras z Dziesławic i 
Krzysztof Goś z Działoszy 
Zdjęcia wykonane w Zakładzie Fotograficznym Ewy Majewskiej^Janczak w Sycowie 
na uboczu, z dala od deptaków próżności, codziennie, na trzech poziomach 
Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Oleśnicy, kompetentny zespól 
terapeutów, masażystów i pracowników administracji z Panem Waldemarem 
mieszała pochyla się nad ludzkim nieszczęściem, przywracając zdrowie i 
sprawność ruchową starym i mtodym. Temu wspaniałemu zespołowi z 
wyrazami wdzięczności za przywrócenie sprawności kontuzjowanego 
ramienia serdeczne dzięki składa 3ózet Bober. 
IMIENINY 
'SS Każdego roku o tej samej porze 
każdy Ci życzy, czego tylko może, 
więc my Ci życzymy dużo radości, 
zdrowia i pomyślności. 
Z okazji imienin Reginie Dydynie 
wszystkiego dobrego życzy siostra z 
rodziną. 
ROCZNICA ŚLUBU 
* Kochanym Rodzicom Jadwidze i 
Henrykowi Ziemiańskim z okazji 25. 
rocznicy Ślubu stu lat w szczęściu i miłości oraz 
spełnienia wszystkich marzeń życzą 
dzieci. 
* W 30. rocznicę wstąpienia w związek 
małżeński Reginie i Januszowi Dydynom 
serdeczne życzenia składa siostra Jola 
wraz z rodziną. Życzymy Wam dużo 
zdrowia, wytrwałości i Bożej opieki na 
dalszej drodze życia. Niech Wasze życie 
mija słodko i bez waśni. 
* Prawdziwe szczęście, jakiego 
szukamy, jest najczęściej inne niż je sobie 
wyobraziliśmy. Jest tajemnicą, która 
przekracza nasze ludzkie wyobrażenie. 
Kochanym rodzicom Janinie i Bogdanowi 
Nikolin w 30. rocznicę Ślubu życzenia 
zdrowia, szczęścia oraz dalszego 
błogosławieństwa Bożego składają córki. 
IMPREZY 
OLEŚNICA 
piątek 10 nivi'śiii:i 
• Koncert uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej na rozpoczęcie Dni Europy - 
Rynek, godz. 18.- 
DZIADOWA K�?ODA 
niedziela 12 września 
• Pożegnanie lata '99 - boisko w Dzia- 
dowej Kłodzie, godz. 11. 
WYSTAWY 
OLEŚNICA 
• Pejzaż w grafice - Henryk 
Rogoziński - galeria na pi. Zwycięstwa. 
Czynna do 30 września w godz. 10-18, w 
soboty 10-15. 
SYCÓW 
• Haft i malarstwo Zofii Werblińskiej 
Muzeum Regionalne, pi. Wolności. 
Fanoraitia 0l€Śnick3 Ukazuie sie. ocl 29 marca 1990 r. II nagroda w III 
Konkursie dla Prasy Lokalnej 1994, Nagroda Miasta 
Oleśnicy 1998, nagroda w IV Konkursie dla Prasy 
Lokalnej 1998. Wydawca: „OLPRESS" (członek Izby 
Wydawców Prasy). Adres redakcji: „Panorama Oleśnicka", 56-400 Oleśnica, ul. 
Młynarska 4 B. Tel./fax (071) 314-94-28, e-mail: panorama@olesnica. z. pi, 
Internet: http: //www. olesnica. cavern. pi/panorama. Redaguje kolegium: 
Stanisław Dziedzic (redaktor naczelny), Krzysztof Dziedzic (panole@£riko6. onet.pi; 
www.olesnica.cavern.pl/dziedzic), Andrzej Furmanek (redaktor techniczny), 
Grzegorz Huk, Roman Rybak (sekretarz redakcji). Stali współpracownicy: Krystyna Bajcar, 
Tadeusz Baliński, Julian Bartosz, Robert Błaszczak, Józef Bober, Piotr Chajec, Stanisław 
Chowański, Roman Ćwiękała, Krystyna Grela, Robert Górazda (Internet), Józef Karczmar- 
czuk, Stanisław Kozłowski, Karolina Kryszczyńska, Adam Kwaczyński, Piotr Kwiecień, 
Małgorzata Marzec, Sebastian Musiałek, Maciej Najmrodzki, Marek Nienałtowski, Jan 
Nycek, Czesław Panek, Walerian Pietrzak, Zbigniew Podurgiel, Ryszard Pstrocki, Robert 
Piętka, Krzysztof Rybicki (Kanada), Marta Sikora, Bartosz Słomka, Ewa Smolińska, 
Bolesław Szajna, Tadeusz Szczepaniak, Krzysztof Szkoła, Stanisław Śmitkowski, Cezary 
Trzciński, Tadeusz Witowski, Leszek Wolodźko (Sydney). Redakcja nie odpowiada za treść 
ogłoszeń, reklam i nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo 
skracania i adiustacji tekstów, opracowań redakcyjnych oraz zmiany tytułów. Publikowane 
listy i stanowiska nie muszą być zgodne z poglądami redakcji. 
12 
Panorama Oleśnicka nr 36 
-13 września 1999 
PANORAMA TOWARZYSKA 
Panorama dzidziusiów 
Mamom i tatom gratulujemy! 
fot. Robert Piętka i Krzysztof Dziedzic 
Prezentujemy dzidziusie urodzone w szpitalu w Oleśnicy. 
Prezentujemy dzidziusie urodzone w szpitalu w Sycowie. 
Michał Pagacz z Oleśnicy, 
urodzony 28 sierpnia 
syn państwa Szramskich ze 
Stroni, urodzony 29 sierpnia 
syn państwa Elżbieciaków z Mateuszek Szlak z Sycowa, 
Oleśnicy, urodzony 30 sierpnia urodzony 28 sierpnia 
Damianek Adamski z Ignacowa, 
urodzony 1 września 
ś v 
córka państwa Barańskich z syna państwa Pawlaków z Patryk Starmach z Borowej Grześ Michałowski z Klonowa, 
Bierutowa, urodzona 28 sierpnia Gorzesławia, urodzony 28 sierpnia Oleśnickiej, urodzony 29 sierpnia urodzony 31 sierpnia 
córka państwa Dominiczaków ze 
Słupi, urodzona 31 sierpnia 
córka państwa Porębskich z córka państwa Dąbrowskich z 
Brzeziej �?ąki, urodzona 30 sierpnia Lubcza, urodzona 31 sierpnia 
Wioletka Tomaszewska z Sadko- Syn państwa Jabłońskich z syn państwa Maciejewskich z Niwek 
wa, urodzona 30 sierpnia Pisarzowic, urodzony 28 sierpnia Książęcych, urodzony 31 sierpnia 
Rodziców zapraszamy 
do redakcji po odbiór 
zdjęcia - upominku 
od Panoramy Oleśnickiej. 
córka państwa Kowalczyków z 
Oleśnicy, urodzona 30 sierpnia 
córka państwa Miarków z 
Brzezinki, urodzona 3 września 
Daria Banaś z Gorzesławia, 
urodzona 3 września 
Laura Etfer ze Stradomii 
Wierzchniej, urodzona 30 sierpnia 
Doniesienia z USC 
Daria Brąś z Posadowić, 
urodzona 2 września 
syn państwa Pstrockich z 
Paczkowa, urodzony 2 września 
* Młodzież i pracownicy Klubu 
Środowiskowego Kuźnia w Oleśnicy składają 
serdeczne podziękowanie Państwu Michalskim 
z baru lido za przekazanie żywności i 
pieniędzy na trzydniowy wyjazd do 
Trzebienia na II Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości pod hasłem Tak dalej być nie może. 
Państwo Michalscy już wielokrotnie 
przychodzili nam z pomocą, 
bezinteresownie i z wielką przyjemnością, dlatego też 
szczególnie dziękujemy za ich 
wielkoduszność i życzymy im wszystkiego, co 
najlepsze. 
* Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 
serdecznie dziękuje Panu Bogusławowi 
Gruszczyńskiemu - dyrektorowi Ośrodka 
Wypoczynkowego Relaks w Boguszycach za 
sponsorowanie imprezy związanej z 
obchodami 40. rocznicy istnienia szkoły. 
* Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Oleśnicy serdecznie dziękuje Panu 
Andrzejowi Susidce - właścicielowi sklepu Armax 
za usługi transportowe poczynione na rzecz 
szkoły. 
* Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 
serdecznie dziękuje absolwentowi Maciejowi 
Dudkowiakowi za wykonanie w technice 
komputerowej podziękowań dla sponsorów 
szkoły. 
* Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Oleśnicy serdecznie dziękuje Panu 
Andrzejowi �?apie za zamontowanie zadaszenia 
wiaty. 
* Serdecznie dziękuję w imieniu własnym 
i całej społeczności szkolnej: Panu 
Burmistrzowi Janowi Bronsiowi za wytypowanie 
naszej szkoły jako miejsca prowadzenia 
robót budowlanych przez firmę Elefant, 
która nieodpłatnie zobowiązała się wykonać na 
rzecz miasta pewien zakres prac; 
właścicielom firmy Elefant Panom: Jerzemu 
Batogowi, Markowi Myjkowskiemu i 
Waldemarowi Krzcpinie za akceptację miejsca 
prowadzenia robót, zakres wykonania prac i 
przeprowadzenie generalnego remontu 
dziedzińca szkolnego; pracownikom firmy 
Elefant za dokładne i staranne wykonanie 
wszystkich prac remontowych. Dyrektor 
córka państwa Rychlików z 
Nowoszyc, urodzona 2 września 
Szkoły Podstawowej nr 4 Kazimierz Ubow- 
ski. 
* Pani Ordynator Oddziału 
Wewnętrznego Szpitala w Oleśnicy dr Marii Giżyckiej, 
dr Annie Kołacińskicj oraz całemu 
personelowi za troskliwą opiekę i skuteczne 
leczenie mojej mamy Karoliny Gorczyńskiej 
serdecznie dziękuje syn Zbigniew. 
* Młodzieżowy Dom Kultury w Oleśnicy 
serdecznie dziękuje dyrektor MOKiS Pani 
Renacie Przygodzkiej za okazaną pomoc w 
umożliwieniu dzieciom odwiedzającym 
MDK w okresie wakacji bezpłatnego 
korzystania z basenu miejskiego. Dyrektor MDK 
Urszula Kołodziej. 
* Stowarzyszenie Organizacja Pomocy 
Bezrobotnym i Niepełnosprawnym w 
Oleśnicy serdecznie dziękuje wszystkim 
Darczyńcom, którzy udzielili wsparcia 
materialnego na organizowaną zabawę 
charytatywną dla dzieci z byłego PGR Zbytowa w dniu 
28.08.1999 r. Równocześnie składamy 
podziękowanie młodzieży z byłego PGR 
Zbytowa za przygotowanie placu zabawy i 
wspólną zabawę z dziećmi oraz Pani 
Krystynie �?azarskiej, Pani Halinie Miarce i Pani 
Barbarze Piórkowskiej za bardzo smaczne 
wypieki ciast na zabawę. 
(30 sierpnia - 4 września) 
Związek małżeński zawarli: 
Joanna Zielińska i Tomasz Michalik 
Mariola Bożek i Zbigniew Nowak 
Młodym Parom życzymy szczęścia! 
Urodzili się: 
Adrian Lyszczarz ■ 
Natalia Lisowska 
*Rada Sołecka wsi Wabienice dziękuje 
wszystkim, którzy pomogli przy 
organizowaniu festynu w dniu 29.08.99 r., a szczególnie 
sponsorom: Ambrożemu, Osadkowskiemu, 
Bryłce, Kojro, Mielczarskiej-Malik, 
Kutkowi, Smolarkowi ora/ mieszkańcom wsi, 
którzy wsparli finansowo imprezę. 
Bierutowskiemu Ośrodkowi Kultury za współudział 
w organizacji festynu, dzieciom z zespołu 
tanecznego przy BOK za uświetnienie 
festynu popisami tanecznymi. 
& Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w 
Dobroszycach Anna Sojko wyraża 
serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji i sprawnego przebiegu Gminnego 
Święta Plonów, które odbyło się 29 
sierpnia 1999 r. Szczególnie dziękuję: p. 
Eugenii Dąbek i p. Zdzisławowi Papiernikowi 
oraz wszystkim mieszkańcom wsi Miodary 
za zaangażowanie i wspaniałe wypełnienie 
roli gospodarza dożynek, wszystkim 
sołtysom i delegacjom za przygotowanie 
pięknych wieńców, sponsorom: p. 
Aleksandrowi Dachowskiemu i p.Teresie Niełacnej z 
Banku Spółdzielczego, p. Wiesławowi Przy- 
bytniowi, p. Józefowi Ziernikowi, p. 
Januszowi �?ukasiewiczowi, p. Andrzejowi Pod- 
lasiewiczowi i p.Witosławowi Pankalli za 
wsparcie finansowe, sponsorom loterii 
fantowej: p. Henrykowi Barańskiemu, p. Lu- 
Sebastian Tocha 
Malwina Kopeć 
Wiktor Elżbieciak 
Nikola Patela 
Dawid Szramski 
Wojciech Brzeziński 
Tomasz Piwnik 
Kornelia Barańska 
Szczęśliwym Rodzicom 
i Dziadkom gratulujmy! 
cynie Bąk, p. Wojciechowi Bociańskiemu, 
p. Wandzie Dobrzanieckiej, spółce Dowet 
(p. Wiesław Kromka, p. Krzysztof Sycian- 
ko, p. Donat Zawieja), p. Wiesławowi 
Drozdowi, p. Halinie Genewskiej, p. Joannie 
Gajewskiej, p. Krystynie Grzelak, p. 
Andrzejowi Hołdowi, p. Genowefie Jutrosin 
skiej, p. Wioletcie Kaczor, p. Dorocie Kiel- 
bus, p. Lidii Kierkicz, p. Janowi Kodzie, p. 
Jolancie �?anowej, p. Alicji �?uniewskiej, p. 
Elżbiecie Opoce, p. Annie Owoc, p. 
Zdzisławowi i Dariuszowi Palmom, p. 
Bogusławie Płaksej, p. Barbarze Sosnowskiej, p. 
Krystynie Smardz, p. Marii Walkiewicz, p. 
Kazimierze Włusek za nieodpłatne 
przekazanie fantów, panu Zbigniewowi 
Szklarskiemu - Komendantowi Powiatowemu 
Państwowej Straży Pożarnej za wypożyczenie 
namiotu na garderobę, zespołom 
śpiewaczym Leszczynki i Uśmiech za udane 
występy, Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Dobroszycach za zabezpieczenie pokazu ogni 
sztucznych oraz udostępnienie Domu 
Strażaka na zabawę, policjantom z Dobroszyc i 
Oleśnicy za czuwanie nad bezpieczeństwem 
uczestników imprezy, pracownikom GCK 
i tym, którzy im pomagali, za wzorową po- 
stawę.wszystkim mieszkańcom gminy i 
okolic za wspólną zabawę. Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Dobroszycach 
Anna Sojko. 
7-13 września 1999 
Panorama Oleśnicka nr 36 
13 
PANORAMA SPORTOWA 
0:1 (0:0) 
Lechia 
Oglądamy plecy 
Czyje plecy? Naszych rywali. 
Trzecioligowy peleton 
odjeżdża. Pogoń zostaje w tyle... 
0-1 Bartosz Cal, 54 min 
POGO�?: Idziorek - Szczypkowski Ż, 
Marek, Rodak (66. Sarniak Ż), 
Mularczyk, Moś (80. Przybył), Koziara, 
Trzaska, Fronczyk (60. Michalewski), 
Jurkiewicz (60. Kruszelnicki), Józefowicz. 
Trener: Bogusław WILK. 
LECHIA: Rymaszewski - Adamczak, 
Gumienny, Winograd, Tubiłowicz, 
Fiedorowicz Ż, Zych Ż, Korszun Ż, Cier- 
niak (70. Durczyński), Zeler (82. 
Michniewski), Cal. 
Trener: Zbigniew SAWCZUK. 
Sędziował: Adam Konarski (Poznań). 
Widzów: 450. 
Diabeł im nogi popętał, czy co?! - 
denerwowała się w końcówce meczu I lele- 
na Szósta, kiedy pogoniarzc marnowali 
kolejną dogodną sytuację do zdobycia 
bramki, która dałaby im choćby remis. 
Wychodzimy na murawę z wolą 
zwycięstwa i zaczynamy spotkanie od kilku 
groźnych akcji. W 6. min Józefowicz 
wypuszcza Jurkiewicza, ten mija 
bramkarza, ale łapie piłkę już za linią 
końcową. W 12. min po dobrym rozegraniu 
Trzaski Jurkiewicz robi na szesnastce 
zwód, uderza, ale niecelnie. Za chwilę 
ładna dwójkowa akcja Trzaski z Fronczy- 
kiem, piłkę dostaje Józefowicz, zagrywa 
prostopadle do Jurkiewicza, ten wpada 
w pole karne, przymierza się do strzału i 
w doskonałej sytuacji... nie trafia w 
piłkę. W minutę później po dośrodkowaniu 
Mosia Józefowicz uderza obok spojenia 
bramki lechitów. Goście rewanżują się w 
25. min , kiedy świetną okazję miał Zych, 
ale Szczypkowski z Markiem w ostatniej 
chwili wybijają mu piłkę. 
A my dalej stwarzamy okazje i dalej 
nie możemy trafić w światło bramki. Po 
podaniu Trzaski Jurkiewicz robi dwa 
zwody, strzela silnie i piłka ląduje na 
poprzeczce. Z kolei po rzucie rożnym 
wykonanym przez Szczypkowskiego 
pięknie złożył się do strzału Fronczyk, 
uderzył, ale na drodze piłki stanął... 
Józefowicz. 
Goście też mają dwie bramkowe 
okazje. Po błędzie Marka futbolówkę 
przejął Zeler, wpadł w pole karne i w 
sytuacji sam na sam trafił w stojącego w 
krótkim rogu Idziorka. Z kolei w 45. min Cal 
podaje do Zelera, a ten trafia w boczną 
siatkę. 
Dobra passa zielonogórzan z końca I 
połowy trwa również w II części. Goście 
są stroną przeważającą i po kilku 
groźnych akcjach zdobywają bramkę. W 54. 
min Fiedorowicz podaje do Cala, ten nie 
zagrywa do wychodzącego na pozycję 
Zelera, ale uderza sam z szesnastki i 
precyzyjnie bita piłka ląduje przy słupku 
bramki Idziorka, który spóźni! się / 
interwencją. 
Potem zaczyna się bicie oleśniczan 
głową w mur defensywy Lechii. Okazji 
nie brakuje, ale nerwowość powoduje, że 
gramy chaotycznie, bez pomysłu, 
mnóstwo podań jest niecelnych, zawodnicy 
boją się wziąć odpowiedzialność za 
Strzał, a z naszej gry przebija wielka 
niemoc. W 78. min po podaniu Michalew- 
skiego Kruszelnicki w doskonałej 
sytuacji trafia w słupek. Kontra gości omal 
nie przynosi im drugiej bramki, ale 
Idziorek ładną paradą wybija plasowany strzał 
na róg. W 80. min Kruszelnicki trafia w 
boczną siatkę, a na piłkę czeka stojący 
przed pustą bramką Józefowicz. W 
minutę później po rajdzie Przybyła w 
idealnej sytuacji nie sięgają podania 
Kruszelnicki i Józefowicz. Ten ostatni na 
minutę przed końcem dostaje piłkę na 12. 
metrze, ma czas, przymierza i... nie 
trafia. 
Zielonej Górze udaje się obrona 
Częstochowy, Oleśnica przegrywa i coraz 
Trenerski duel Szałajko - Wilk najprawdopodobniej poprowadzi MKS w 
Drezdenku. Trener Szałajko - powiedział Panoramie prezes T. Salik - zgłosi! się po 
meczu z Lechią z propozycją pomocy. Obiecuje punkty już z Lubuszaninem. 
Trener Wilk sprawia wrażenie załamanego. Nie wie, co się stało z drużyną. 
Jeśli zarząd klubu zgodzi się z taką koncepcją, to Szałajko będzie pracującym 
społecznie koordynatorem, a Wilk będzie prowadził treningi, z których 
jesteśmy bardzo zadowoleni. 
mocniej usadawia się na... ostatniej 
pozycji w tabeli. 
Roman Rybak, Sebastian Musialek 
•Y« ocena meczu w skali 1-6 
strzały celne 
strzały niecelne 
faule 
rzuty rożne 
spalone 
żółte kartki 
tystyk 
Pogoń 
4 
9 
24 
4 
1 
2 
Lechia 
3 
7 
21 
3 
3 
3 ) 
r Tak grali Inni:> 
Chrobry • 
Kotwica - 
Promień 
Miedź 
Progres 
■ Górnik W 
GKP - Lubuszanin 
Pogoń Ś. 
-Warta 
Flota - Górnik R 
Amica II - 
Polonia 
\Pomerania - Obra - 
2:0(1:0) 
4:1 (1:0) 
. 0:1 (0:1) 
1:1 (1:0) 
5:1(1:1) 
2:0 (0:0) 
1:0(0:0) 
przełożony J 
1. Flota 
2. Górnik W. 
3. Lubuszanin 
4. Górnik P. 
5. Chrobry 
6. Kotwica 
7. GKP 
8. Miedź 
9. Obra 
10. Amica II 
11. Promień 
12. Pogoń Ś. 
13. Polonia 
14. Pomerania 
15. Lechia 
16. Warta 
17. Progres 
18. Pogoń Oleśnica 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
13 16:6 
12 10:6 
10 11:7 
10 10:7 
10 8:7 
8 7:2 
8 7:6 
8 3:3 
7 6:5 
6 8:9 
6 4:6 
5 9:8 
5 5:6 
4 6:7 
4 3:6 
3 6:12 
3 4:15 
1 2:7 
W ocenie prezesa 
Tadeusz Salik: 
Jestem rozczarowany grą naszych zawodników. Do przerwy 
grali bardzo słabo. Po stracie bramki ruszyli do przodu, ale 
panował w zespole chaos. Za dużo było niedokładnych podań. 
Brakowało też potrzebnego w piłce szczęścia. 
Tak dalej być nie może. Będziemy rozmawiać z trenerem i 
zawodnikami. Myśleliśmy, że będziemy w czubie tabeli. Jest 
presja wyniku. Wszyscy chcą. Trener, działacze, zawodnicy też. 
O zmianie trenera nie chcę na gorąco mówić. 
Okiem trenerów 
Bogusław Wilk: 
Dzisiejszy wynik to ogromne rozczarowanie. Dla mnie, dla 
drużyny, dla całego środowiska Oleśnicy. Są sytuacje na 
robienie punktów, tak było też dzisiaj, ale nie wykorzystujemy ich... 
Brak wyników o czymś świadczy. W Legnicy byty symptomy 
poprawy. Wydawało mi się, że zespól zaczął się krystalizować. 
Nadal jednak brakuje lidera. Stawiam na Trzaskę, który jest 
zawodnikiem rozwojowym, ale Paweł sam w sobie nic ma cech 
przywódczych. W każdym spotkaniu jest popełniany w tyłach błąd, który 
kończy się dla nas tragicznie. W przerwie zwróciłem uwagę ldziorkowi, że jeśli 
drużyna gra wysoko, to bramkarz musi być bardziej czujny. Tymczasem Tomek 
chyba przysnął. Strzał był dokładny, ale lekki i taki dojrzały bramkarz powinien 
go obronić. 
Nie jestem człowiekiem słabym. Upaść to nie problem. Problemem jest wstać. 
Nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się przegrać czterech meczów z rzędu. Sprawa 
mojej dalszej pracy będzie zależała od pracodawców. Sam nigdy się nie 
poddaję. Jeśli prezes i zarząd wyrażą taką wolę, to zrobię wszystko, aby to, co 
ewentualnie, popsułem, naprawić. 
Zbigniew Sawczuk: 
Mecz nie zachwycił. Był słaby. Trzy punkty jednak zawsze cieszą. W 
końcówce Pogoń mogła zremisować albo nawet wygrać, ale taka jest piłka - liczą 
się bramki. 
Z ławki kibica 
Prawy do lewego 
Są na tym świecie rzeczy, któiych nie można kupić - śpiewał onegdaj 
nieżyjący już wokalista Dżemu. Do nich można by zaliczyć sportowe 
zwycięstwo. Niestety, o tym jak wygląda rzeczywistość, wiedzą chyba wszyscy. 
Kupić można bowiem coraz więcej rzeczy, w tym także, i to nie od dziś. 
boiskową victorię. Na takie właśnie posunięcie klubu liczyli niektórzy kibice 
oleśnickiej Pogoni. Nie było ich wielu, ot, dało się w paru miejscach trybuny 
usłyszeć podobne propozycje. Większość przewidywała jednak, że sobotni 
mecz. będzie punktem zwrotnym w dotychczasowych występach MKS-u. 
Słuchajcie, panowie - zagadywał kompanów tęgi jegomość - przecież gotyej 
być już nie może i musimy się wreszcie odbić od dna. Odpowiedź, nie napawała 
raczej optymizmem. Pewnie, że nie może być gorzej, ale ciągle może być tak 
samo beznadziejnie... Znaleźli się i tacy, co to z czarnym humorem za pan brat - 
Nie martwcie się chłopaki, jak spadniemy, to znowu będziemy królować w IV 
lidze. 
Kibice gadu, gadu, a tymczasem obie jedenastki wybiegły na murawę i 
zaczęło się widowisko. Ba, nie byle jakie, bo pierwsze piętnaście minut 
pozwalało zapomnieć o najsmutniejszych prognozach. Podanko, odegranie, o 
choroba - za mocno. Ale to dopiero pierwsza akcja. Za chwilę podobnie. Centra 
w środek, wysunięcie - kurczę, nie zdążył, A zresztą, niech się rozgrzeją. Minął 
moment i proszę - wrzulka, przyjęcie, no nie - gdzie on ma oczy? W sumie i tak 
nieźle jak na początek. 
I jeszcze jeden, i jeszcze raz... - oto obraz gry Pogoni po jednym remisie i 
trzech, a jak się za półtorej godziny okazało - czterech, porażkach z rzędu. 
Trudno się dziwić, że widzowie psy wieszali na naszych zawodnikach. Bakero, 
/.lok' Buty zobowiązuj;)! - krzyknął ktoś po niewykorzystanych przez 
Jurkiewicza sytuacjach. Patrz i ucz się - dodawano, gdy Józefowicz zakońo 
swoje wejście celnym strzałem. Żeby tylko Polska nie zagrała z Anglikami w 
waszym stylu - padło pod adresem całej drużyny. Niektórzy mieli sporo 
pretensji do trenera. Jak ty ich ustawiłeś, że po lewej stronie trawa jeszcze nie 
zdeptana?! - wrzeszczał w pierwszej połowic jakiś taktyk, (.'oś mi się zdaje, że 
to ostatni mecz Wilka u nas - mówił w przerwie pewien młodzieniec. 
Tyle ze strony mężczyzn, a przecież nie wypada zapomnieć o paniach. One 
tez lubią pokibicować. Są takie, co to, żeby ulubionego piłkarza zobaczyć, 
prawie na każdy mecz przychodzą i nawet pokrzyczą. Są i te, dla których 
największą frajdą jest podśmiewanie się z emocji mężów. Dawaj czarny, 
rozruszaj tę grę - podpowiadała jakaś dama w seledynowej garsonce. Kogo 
masz na myśli? - zapytał siedzący obok dżentelmen. No jak to, sędziego - 
odparła zdumiona, że małżonek laki niedomyślny. 
Słowem - kibice pici obojga robili, co mogli, żeby tylko na pogoniarskie 
konto spłynął chociaż jeden malutki punkcik. Niestety, bramka i słupek sprawy 
nie załatwią - jak stwierdził mój sąsiad z trybuny. 
Czyżby zalern istniała recepta na przerwanie zlej passy? 
A może gdyby Pogoń zagrała przy muzyce, poszłoby jej jak z nut. Kto wie? 
Na początek Prawy do lewego, a potem krótko - pod bramkę, strzał i 
upragniony gol. Pomarzyć - dobra rzecz... 
Krzysztof Szkoła 
Co jest grane? 
Tomasz Jurkiewicz: 
Jest fatalnie. Jeśli kibice przychodzą na mecze, płacą 
jakieś pieniądze i widzą, że zespól jest w dołku - to powinni 
nam pomagać. Nic powinni nas wyzywać. Uważani, że 
kibice w Oleśnicy są tragiczni. A piłkarze? Nie idzie nam. 
Marnowaliśmy wszystkie sytuacje podbramkowe i dlatego 
przegraliśmy. 
Replay 
Tomasz Idziorek: 
Myślę, że nie popełniłem błędu. Strzał był z szesnastki, ale 
dosyć silny. Nastawiłem się na wrzutkę, a on kopnął dosyć 
silnie i piłka wpadła do siatki... 
Bartosz Cal: 
Przejąłem piłkę przy bocznej linii, ograłem zawodnika 
Pogoni, podciągnąłem pod pole karne i uderzyłem. Bramkarz Pogoni był chyba źle 
ustawiony i piłka wpadła do siatki... 
Zdaniem piłkarzy 
Mieczysław Moś: 
Jestem załamany. Sporo osób mówi, że dobrze gramy. Ale 
gramy pod presją wyniku. Chyba pogubiliśmy się, nic 
pokazujemy tego, co graliśmy w zeszłym sezonie. Potrzebny nam jest 
drugi środkowy. Paweł jest dobry, ale sam nie podoła zadaniu. 
Treningi z trenerem Wilkiem są super. Trener stara się 
stworzyć jak najlepszą atmosferę. Zawsze z optymizmem 
podchodzimy do meczu. Ale przegrywamy spotkanie za spotkaniem... Każdy jest 
podłamany. Zakładaliśmy, że będziemy w okolicach szóstego miejsca. 
Nie chciałbym, aby kibice się od nas odwrócili. Wierzę, że będą przychodzić, a 
my zaczniemy wygrywać. Ale dzisiaj atmosfera jest zla. Po meczu było bardzo 
kiepsko. Jesteśmy załamani... 
Bartosz Cal: 
Spotkanie było wyrównane, z lekką przewagą gospodarzy. Pogoń miała wiele 
sytuacji, ale szczęście uśmiechnęło się do nas. Myślę, żę dzisiaj nastąpił koniec 
naszej czarnej serii. 
14 
Panorama Oleśnicka nr 36 
-yc*»^f:- 
7.13wrz.«nla1999 
PANORAMA SPORTOWA 
Klasa okręgowa - Wrocław 
Ci wygrywają, 
ci przegrywają 
Lotnik i Piast zanotowali 
drugie zwycięstwo, Widawa i 
Polonia drugą porażkę... 
Piast - Bystrzyca 3:0 (1:0) 
Pozazdrościć... 
I-O Piotr Przybył, 15 min 
2-0 Marcin Zawadzki, 67 min 
3-0 Konrad Leszczyński, 89 min 
PIAST: Szymczyk - Bober, Knysak, A. łłała- 
pacz, Husak Ż(46. Kucharek Ż), Kasina, 
Kłosiński, Grela (60. Bednarski), Zawadzki Ż(80. 
Mucha), Rogala, Przybył (80. Leszczyński). 
Trener: Wiesław KRASINKIEWICZ. 
Zawodnicy I drużyny Pogoni mogą tylko 
pozazdrościć rezerwom. Piast-Pogoń Dobrzeń 
wygrywa już drugi mecz z rzędu... 
I połowa spotkania z Bystrzycą, 
prowadzoną przez I lenryka Kowalczyka, to optyczna 
przewaga gospodarzy, którzy jednak pudrują 
w kilku dogodnych sytuacjach. Dwukrotnie 
bardzo dobrych okazji w pierwszych 10 
minutach nie wykorzystuje llalapacz, do siatki 
nie trafiają też Grela i Przybył. Ten ostatni 
jednak po centrze z prawej strony, dobrym 
wejściu i odegraniu prze/. Zawadzkiego, 
zdobywa prowadzenie dla Piasta. 
Po przerwie goście rzucają, sic cln 
odrabiania strat. Opanowują środek pola. ale są mało 
precyzyjni pod bramką Szymczyka, min. w 
55. min po rzucie rożnym piłka ociera sic o 
poprzeczki;. Sygnał do ataku daje partnerom 
Knysak, który 57. min przebiega z futbolów- 
ką całe niemal boisko - traci piłkę i pada 
dopiero na szesnastce. W dziesięć minut 
później Bednarski źle podaje do Przybyła, ale 
wyręcza go obrońca, który prostopadle wykłada 
piłkę Mikszturowi, ten uderza, bramkarz / 
obrońcą blokują strzał. Przybył poprawia, a 
futbolówkę do siatki dobija Zawadzki. 
Przy stanie 2:0 gospodarze kontrolują 
przebieg wydarzeń na boisku, a w kryzysowych 
sytuacjach mogą liczyć na Szymczyka, który 
w 81. min bardzo ładnie nogami broni strzał 
w sytuacji sarn na sam. W ostatnich pięciu 
minutach zrezygnowani i zmęczeni goście raz 
po raz dopuszczają gospodarzy do 
strzeleckich sytuacji. W 89. min Kucharek zagrywa 
do leszczyńskiego tak precyzyjnie, że temu 
nie pozostaje nic innego, jak skierować piłkę 
do siatki. I strzelce, i asystent mająjeszczc po 
jednej okazji, ale wynik 3:0 utrzymuje się do 
ostatniego gwizdka arbitra. 
Parasol - Lotnik 1:3(0:1) 
Wejście Szczota 
LOTNIK: Karwata - R. Szczot, Malczewski, 
Mazur, Kółeczko, Miziniak, G. Hałapacz, W. 
Michalec, Warszawski, Fornal, Rzepka (90. 
D. Szczot). 
Trener: Tadeusz MASTERNAK. 
Prawdziwe „wejście smoka" miał Dariusz 
Szczot, który w 90. min zastąpił Rzepkę. 
Młody gracz Lotnika dogonił zmierzającą poza 
linię końcową piłkę, wpadł na pole karne i 
lewą nogą uderzył nic do obrony, ustalając 
wynik meczu na 3:1 dla gości. 
Spotkanie z trenowanym przez Adama 
Bąka Parasolem ułożyło się od początku po 
myśli gości. Już. w 6. min mający świetną 
passę strzelecką Fornal po rzucie rożnym 
egzekwowanym przez Miziniaka uderza z 
powietrza i mimo rozpaczliwej obrony jednego z 
defensorów piłka grzęźnie w siatce. 
Gospodarze, pomimo optycznej przewagi, nie są w 
stanie przedrzeć się przez szczelne szyki 
defensywne twardogórzan. Podobnie obraz gry 
wygląda w II połowic. W 70. min 
Warszawski posyła długą piłkę, bramkarz Parasola 
krzyczy: Moja!, ale zanim ją sięgnie, między 
golkipera i obrońcę wchodzi Rzepka, 
przyjmuje piłkę w powietrzu, błyskawicznie 
strzela i jest 0:2. Na pięć minut przed końcem po 
kapitalnym uderzeniu, przy którym Karwata 
nie miał nic do powiedzenia, wrocławianie 
Strzelają honorową bramkę. A potem 
następuje wejście Szczota... 
Pogoń- Widawa 1:0(0:0) 
Gra jest, punktów nie ma 
WIDAWA: Szczepański - Szymański, Rak, 
Sz. Jarząb (Cybulski), Puchała, Gajewski 
(Bialik), Marszałek, K. Flciszcr, Karakuła, 
Głuch, Rubak (Adamczyk). 
Trener: Edward WOJTUS1K. 
Byliście lepsi - mówili bierutowianoin po 
meczu kibice Pogoni. Ale punkty zostały w 
Miękini... 
Goście stracili swoją szansę w I połowie, 
kiedy przeważali i stwarzali seryjnie 
doskonałe okazje bramkowe. Niestety, mieli 
fatalnie rozregulowane celowniki. Przestrzeli! w 
dogodnej sytuacji Marszalek. Niecelnie 
główkował Rubak. W sytuacji sam na sam K. Fle- 
is/cr zamiast mijać bramkarza zdecydował 
się na strzał - spudłował... W II połowie wi- 
dawianic mieli iść za ciosem. Oddali jednak 
inicjatywę gospodarzom, przesiali grać i 
jeden szybki wypad pogoniarzy dal im w 60. 
min zwycięską, jak się potem okazało, 
bramkę. W ostatnim kwadransie gospodarze, 
zamknięci w hokejowym zaniku, bronili się całą 
drużyną na własnej połowie i udało im się 
dowieźć korzystny rezultat do końca meczu. 
Polar II- Polonia 3:1 (1:0) 
Maja kontra Maja 
POLONIA: Noga - Rycerz, G. Michalec, Pi- 
ziorski, R, Maciejewski, Pluta (30. Kozieł), 
Fleiter, Mizera, Walaszczyk, Urbański, A. 
Burdck. 
Trener: Bolesław PANAS. 
W Polonii zagrał Rafał, w rezerwach 
Polaru Adam, wracający po kontuzji na boisko - 
bracia Maciejewscy stanęli naprzeciwko 
siebie. Po meczu zadowolony mógł być tylko 
starszy z braci - gospodarze wygrali 3:1. 
Do przerwy było 1:0 dla polarowców. 
Goście mieli doskonałą okazję bramkową, ale 
wpadającego w pole karne Burdka złapał za 
nogi bramkarz Polaru. Zdaniem arbitra 
zdarzenie nastąpiło przed szesnastką. W II 
części gry gospodarze podwyższają na 2:0. 
Potem Kozieł trafia w słupek. W odpowiedzi 
wrocławianie uderzają precyzyjnie i jest już 
3:0. Bramkę na 3:1 zdobywa dla grabowian 
Burdck, wykorzystując sytuację sam na sam. 
Potem w kolejnej takiej sytuacji bramkarz 
broni strzał Burdka, a celną dobitkę gracz 
Polonii oddaje, zdaniem sędziego, z pozycji 
spalonej. 
Rywal był lepszy - powiedział Panoramie 
trener Bolesław Panas. - Zagrał w silnym 
składzie, naszpikowanym graczami z I zespołu. 
Przy odrobinie szczęścia można było jednak 
pokusić się o punkt. Mimo porażki 1:3 jestem 
zadowolony z gry obrony. Doskonale 
spisywał się Paweł Noga - najlepszy gracz na 
boisku. 
Roman Rybak 
Następne mecze: 
czwartek 9 września, godz. 17 
Lotnik - Piast 
Widawa - Strzclinianka 
Polonia - Drewbck 
niedziela 12 września, godz. 16 
Piasl - Banasik 
Piast Ż- Lotnik 
Polar II - Widawa 
Ślęża - Polonia 
Tak grali Inni: 
Sokół- Banasik 0:1 (0:0) 
Piast Ż.-Odra 9:1 (2:1) 
Strzelinianka - Barycz 1:2 (0:0) 
^Drewbek - Ślęża 2:0(1:0) 
Dolnośląska Liga Juniorów 
1. Piast Ź. 
2. Piast Dobrzeń 
3. Lotnik Twardogóra 
4. Polar II 
5. Barycz 
6. Drewbek 
7. Strzelinianka 
8. Pogoń 
9. Banasik 
10. Parasol 
11. Bystrzyca 
12. Sokół 
13. Ślęża 
14. Widawa Bierutów 
15. Polonia Grabowno 
16. Odra 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11:1 
7:1 
7:2 
6:3 
5:2 
3:0 
5:3 
2:3 
2:4 
1:3 
0:3 
0:2 
2:5 
0:3 
2:7 
2:13 
Złote Buty 
Po meczu z Lechią swoje oceny przyznali członek Zarządu Pogoni 
Walerian Pietrzak w roli eksperta, Roman Rybak z Panoramy i Andrzej 
Lewandowski ze Sportu. 
zawodnik Panorama Sport 
mmmmm 
Paweł Trzaska 
Mariusz Marok 
Krzysztof Rodak 
Mieczysław Moś 
Marcin Józefowicz 
Mirosław Mularczyk 
Tomasz Jurkiewicz 
Grzegorz Szczypkowski 
Adam Wolny 
Adam Fronczyk 
Artur Ko/.iara 
Marcin Kruszelnicki 
Tomasz Sarniak 
Krzysztof Michałowski 
Piotr Przybył 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns ns 
ns 
ns 
25 
2-1 
19 
ix 
(ror) 
Klasa A - Kalisz 
Zmiana ról 
W spotkaniu lidera z wicelide- 
rem lepszy okazał się ten 
drugi. I został nowym liderem. 
LIPKA: Stajszczyk - Starzyński, W. Dybul, 
Bylicki, Mierzwa, Szyja, Miecznik (Kaszub- 
kiewicz), Lisek, Sobolewski, T. Kapka (M. 
Kapka. Włodarczyk), K. Kapka. 
Trener: Stanisław KRAWIEC. 
Po trudnym i wyrówanym meczu Lipka 
pokonała u siebie dotychczasowego lidera 
Sokola Bralin i wróciła na pierwsze miejsce 
w tabeli. W I polowie mec/u optyczną 
przewagę mieli gospodarze, ale nie wykorzystali 
dogodnych sytuacji, m.in. K. Kapka 
/.marnował okazje, sani na sam Z golkipercm gości. A 
że takie sytuacje się mszczą, więc w 60. min 
gola strzela Sokół. Losy meczu zmieniają się 
po brutalnym faulu na K. Kapce, po którym 
rywal otrzymuje czerwoną kartkę. W chwilę 
później gospodarze mają rzut karny, który 
Waldemar Dybul zamienia na bramkę. Ten 
sam zawodnik na kwandrans przed końcem 
meczu przechyla szalę zwycięstwa na stronę 
Gdzie jest bramkarz? 
Po fatalnych błędach Piotra 
Bagana juniorzy Pogoni na 
własnym boisku ulegli 
legnickiej Miedzi aż 4:0. 
0-1 �?ukasz Szymański, 3 min 
0-2 Krzysztof Weremko, 5 min 
0-3 Marcin Knop, 52 min 
0-4 Marcin Knop, 80 min 
POGO�?: Bagan - Bodzioch, Rudzki (28. 
Piszczałka), Wawrzyniak, Kiwak, Pietraszko, 
Widccki (61. Strągowski), Graf, Czarkowski 
(75. D. Góra), Markiewicz, Przeniosło. 
P. o. trenera: Czesław SZCZEPANIAK. 
W 6. minucie było już w zasadzie „po 
meczu". W 3. min goście wykonują rzut wolny. 
Odległość jest spora - prawic 40 metrów od 
naszej bramki. Bagan, spodziewając się 
zapewne dośrodkowania, wychodzi kilka 
metrów do przodu, a tymczasem silnie uderzona 
futbolówka przclobowujc go i ląduje w 
siatce. 0:1... Dwie minuty później przyjezdni 
przeprowadzają niepozorną akcję, 
zakończoną jednak celnym strzałem. Bagan łapie 
mokrą piłkę, ale ta ucieka mu z rąk, a 
nadbiegający Weremko nic marnuje okazji i pakuje ją 
między słupki. Pogoniarze zagrażają gościom 
dopiero w 14. min, kiedy Czarkowski oddaje 
po ziemi strzał prosto w bramkarza. 
Rośli i wybiegani przeciwnicy wyraźnie 
dominują na oleśnickim boisku, a ich 
umiejętności techniczne sprawiają, że chwilami 
pojedynek jest jednostronny. Mimo wysoko 
zawieszonej poprzeczki pogoniarze nie podda- 
|.i się i walczą o odrobienie strat. Po rzucie 
rożnym w 34. min główkuje Wawrzyniak, lecz 
piłka przelatuje obok słupka. Ostatnie 
minuty I połowy należą do gości. Tym razem 
Bagan staje na wysokości zadania: wybija 
najpierw silny strzał po ziemi i broni z parteru 
dobitkę, by odetchnąć z ulgą, gdy po trzeciej 
próbie futbolówka przechodzi nad poprzeć/ 
ką. 
Po reprymendzie w szatni gramy trochę 
odważniej w II polowie. Strzały 
Markiewicza i Wawrzyniaka są jednak niecelne. W 52. 
min skuteczniejsi są legniczanie Celnymi 
podaniami doprowadzają akcję na nasze pole 
karne, skąd Knop bez trudu zdobywa 
trzeciego gola dla Miedzianki. Dopiero na 20 minut 
przed końcem przejmujemy inicjatywę i 
jesteśmy w najlepszej sytuacji strzeleckiej. 
Uciekający lewą stroną Markiewicz 
wychodzi sam na sam z golkipercm, ale tamten 
odważnie opuszcza bramkę i blokuje strzał Mar- 
chewy. Trzy minuty potem Wawrzyniak radzi 
sobie z dwoma zawodnikami i uderza, ale 
bramkarz rywali jest na swoim miejscu. W 
ostatnich sekundach meczu tracimy czwartą 
bramkę, którą Knop zdobywa z główki. 
■ 
Niedzielny pojedynek pokazał, jak 
trudno będzie juniorom MKS u utrzymać 
się w Dolnośląskiej I idze Juniorów. Tym 
trudniej, jeśli drużyna nadal pozostanie 
bez zmiennika dla nie zawsze najlepiej 
dysponowanego Bagana. 
Krzysztof Szkolą 
Następny mecz: 
czwartek 9 września, godz 16 
I.SPM Zielona (ióra - Pogoń 
Klasa A - Wrocław 
Znowu seria? 
Na razie piłkarze Bodzia 
pewnie punktują - wysoko 
wygrali kolejny mecz. 
BODZIO: Konieczny - M. Wlazło, 
Marciniak, Frąckowiak, Obiegło, Lyszczarz, M. 
Wojciechowski, Konarzewski, B. 
Wojciechowski, Staniccki, Lenarczyk. 
Trener: Grzegorz MARCINIAK. 
Spotkanie z. Borem w Obornikach zaczęło 
się niepomyślnie dla Bodzia. W 25. min 
gospodarze objęli prowadzenie. Kiedy 
wydawało się, że takim rezultatem zakończy się 1 
polowa, w 45. min Lcnarczyk uderza z, IX. 
metra, a piłka po rykoszecie od obrońcy wpada 
do siatki. Ten gol do szatni uskrzydla gos/- 
c/.an i w II odsłonie dominują na boisku. Na 
2:1 podwyższa Lyszczarz, potem / dość 
ostrego kąta B. Wojciechowski strzela trzecią 
bramkę. W X0. min jest już 1:4 po trafieniu M. 
Wojciechowskiego. Gospodarze odpowiadają na 
tę kanonadę jeszcze jednym trafieniem i mecz. 
kończy się rezultatem 4:2 dla Bodzia. 
Gorzej poszło tym razem juniorom z 
Goszcza, którzy ulegli Obornikom 0:4. 
(ror) 
Tak grali inni: 
Barycz - Bio Frost 0:0 
Mirków - Orkan M. 5:3 (1:1) 
Marco - Victoria 1:3 (0:2) 
Iskra - Orkan LR 4:3(2:1) 
Błyskawica - Multimet 2:3 (2:0) 
^Pogoń - Sokół 3:5 (2:3) 
1. Bodzio 
2.Iskra 
3. Bio Frost 
4. Mirków 
5. Victoria 
6. Błyskawica 
7. Bór 
8. Marco 
9. Multimet 
10. Sokół 
11. Barycz 
12. Orkan L. 
13. Pogoń 
14. Orkan M. 
Następny mecz: 
niedziela 12 września, 
Bodzio - Barycz. Sułów 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
>odz. K 
6 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
9:4 
6:3 
3:0 
6:4 
4:2 
6:3 
6:5 
4:4 
3:4 
5:7 
1:4 
4:7 
5:10 
3:8 
gospodarzy, strzelając drugą bramkę. Lipka 
wygrywa z Sokołem 2:1. 
(ror) 
Tak grali inni: 
Widawa - Kraszewice 3:0 
Doruchów - Dróżki 3:2 
Ostrzeszów - Kobyla Góra 3:3 
Olszowa - Świba 1:0 
^Mikorzyn - Siemianice 5:0 
1. Lipka 
2. Sokół 
3. Mikorzyn 
4. Ostrzeszów 
5. Zefka 
6. Doruchów 
7. Kraszewice 
8. Mroczeń 
9. Siemianice 
10. Olszowa 
11. Stradomia 
12. Dróżki 
13. Świba 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
10 13:3 
9 9:3 
9 10:8 
7 11:6 
7 6:4 
6 8:8 
6 6:6 
4 1:1 
4 7:14 
3 7:10 
3 4:7 
1 3:7 
0 0:8 
Naslfpny tmc/: 
niedziela 12 września, godz. IA 
Sokół Świba - lipka 
Tenisowi 
dyrektorzy 
Michał Pater z Sycowa i 
Przemysław Jagła z Oleśnicy 
wygrali powiatowe 
mistrzostwa nauczycieli. 
W trzech kategoriach walczyli 
nauczyciele o tytuły mistrzów powiatu 
oleśnickiego. Zawody, zorganizowane przez 
OTT Smccz i MOKiS, odbyły się 5 
września. 
W grupie do 45 lat wygrał 
wicedyrektor I 1.0 w Oleśnicy Przemysław Jagła, 
który pokonał w finale Dariusza Durzyń- 
skiego z ZSZ Syców. W kategorii 
powyżej 45 lat triumfował dyrektor ZSZ w 
Sycowie Michał Pater. W finale uległ mu 
Jan Majewski z ZSZ Oleśnica. W deblu 
najlepsza okazała się sycowska para M. 
Pater - D. Durzyński. 
(ds) 
7-13 września 1999 
Panorama Oleśnicka nr 36 
15] 
PANORAMA SPORTOWA 
Spadochronowe Mistrzostwa Wojska Polskiego 
Akrobata Lamch 
drużynowo 
celność grupowa: 
I miejsce - WOSS WLOP z Olcśłiicy 
II miejsce - WOSS z Krakowa 
III miejsce - II WOSS z Oleśnicy 
Zaoramy z 
Lubuszanin, czyli czyja seria? 
Zwycięstwo w akrobacji i 
drugie miejsce w celności 
lądowania dały Andrzejowi 
Lamchowi z WOSS Oleśnica 
tytuł wojskowego 
mistrza Polski. 
Od 28 sierpnia do 4 września 
odbywały się w Oleśnicy Spadochronowe 
Mistrzostwa Wojska Polskiego. Ich 
organizatorem był Wojskowy Ośrodek 
Szkolenia Spadochronowego w 
Oleśnicy (jedyny tego typu ośrodek w Polsce). 
Na uroczyste rozpoczęcie mistrzostw 
Celnych skoków nie brakowało. 
przyjechał wiceminister Obrony 
Narodowej Robert Lipka. 
Zawody trwały od niedzieli do 
soboty. Na oficjalnym zakończeniu obecni 
byli: starosta powiatu Henryk Bajcar, 
burmistrz Oleśnicy Jan Bronś i wój 
gminy Oleśnica Andrzej Proszkowski. 
Oleśniccy mistrzowie - pierwszy z prawej 
W mistrzostwach wzięło udział 6 
drużyn - łącznic 37 zawodników. Oto 
oficjalne wyniki: 
indywidualnie 
celność lądowania: 
mistrz - st. sierż. Marcin Bielecki 
(Kraków) 
I wicemistrz - chor. Andrzej Lamch 
(Oleśnica) 
II wicemistrz - chor. Dariusz Kapela 
(Oleśnica) 
akrobacja: 
mistrz - chor. Andrzej Lamch (Oleśnica) 
I wicemistrz - chor. Mikołaj Marczyk 
(Kraków) 
II wicemistrz - st. sierż Marcin Bielecki 
(Kraków) 
w dwuboju spadochronowym (celność 
lądowania + akrobacje) 
I miejsce i tytuł mistrza Wojska 
Polskiego zdobył chor. Andrzej Lamch z 
Oleśnicy, I wicemistrzem został Marcin 
Bielecki, a II wicemistrzem st. sierż. 
Stanisław Gruszka (obaj z Krakowa). 
Adam Lamch. 
akrobacja zespołowa: 
I miejsce - WOSS z Krakowa 
II miejsce - WOSS WLOP Oleśnica 
III miejsce - WOSS z Bydgoszczy 
W klasyfikacji generalnej (celność 
grupowa i akrobacja zespołowa) 
wygrała drużyna WOSS w Krakowie, dwie 
kolejne lokaty przypadły I i II zespołowi 
WOSS WLOP w Oleśnicy. 
Nagrody specjalne dla najlepszej 
zawodniczki XXXV Spadochronowych 
Mistrzostw Wojska Polskiego Ewy 
Rybackiej ufundowali: starosta powiatu 
oleśnickiego (album), wójt gminy Oleśnica 
(puchar) i Bogdan Sabat - właściciel 
sklepu Hurtex (lodówkę turystyczną). 
Za tydzień w Panoramie rozmowa ze 
starszym chorążym Mirosławem Rapitą, 
który oddał najwięcej skoków w Polsce. 
Zapraszamy do interesującej lektury! 
Sebastian Musialek 
fot. Robert Piątka 
Rodzina 
na medal 
Andrzej Tomala i jego córka 
Anita wywalczyli brązowy 
medal Amatorskich 
Mistrzostw Polski. 
O bardzo dobrej postawie Andrzeja 
(ojciec) i Anity (córka) Tomalów w 
Regionalnych Amatorskich MP już 
pisaliśmy. Oleśnicki mikst awansował do 
finału imprezy, której pełna nazwa brzmi 
Amatorskie Mistrzostwa Polski w 
Rodzinnych Deblach i Mikstach Family 
Cup. 
Finały rozegrano w Warszawie na 
kortach City Tennis Club. Wystąpiły w nich 
aż 72 pary (w całym turnieju zagrało 
około 400 par). Oleśnicki mikst radził sobie 
bardzo dobrze i był rewelacją zawodów. 
W ćwierćfinale rodzina Tomalów 
pokonała rozstawione małżeństwo Jaworskich 
z Bydgoszczy 6:1, 6:1. W pófinale ole- 
śniczanie nie sprostali małżeństwu Sło- 
jewskich z Bydgoszczy, a w pojedynku 
o brązowy medal po zaciętej, trzyseto- 
wej walce wygrali z kolejnym 
rozstawionym małżeństwem - Kołodziejskimi z 
Lodzi 6:2, 4:6, 6:4. Nagrody wręczał 
zwycięzcom prezydent Aleksander 
Kwaśniewski. 
Córka jest uczennicą I klasy liceum 
ogólnokształcącego - powiedział 
Panoramie Andrzej Tomala, oleśnicki 
tenisista nr 1. - W tenisa gra rekreacyjnie od 4 
lat. Nie musiałem jej do tego sportu 
namawiać - sama chciała grać. 
We wrześniu oleśniczanie planują start 
w mistrzostwach Polski mikstów. 
(ror) 
Oleśnicki mikst (z prawej) na brązowym podium. 
11 września MKS zmierzy się 
z Lubuszaninem, który u 
siebie gromi rywali. Pogoń na 
wyjeździe nie zdobyła nawet 
bramki. Czyja seria przetrwa? 
Zmiany 
Kadra Lubuszanina opiera się na 
wychowankach. Najstarszy jest 39-lctni 
Fotek. W 23-osobowej kadrze jest 6 
zawodników, którzy nie ukończyli 20 lat. 
Wiek reszty oscyluje w granicach 26 - 
29 lat. 
Lubuszanin przed sezonem dokonał 
wielu wzmocnień. Najpoważniejszym 
jest pozyskanie Tataja z Polonii Słubice. 
Do klubu trafili także: Sławomir 
Bednarczyk (GKP), Kusiak (Remor Ręcz) i 
Tomasz Bednarczyk (Dąb Dębno 
Lubuskie). Jedynym zawodnikiem, który 
opuścił klub, jest Żarna. 
Jedenastka 
W IV kolejce Lubuszanin grał u 
siebie z Promieniem. Wygrał 3:1. Zagrał w 
składzie (w nawiasie oceny Sportu): 
Balicki (6) - Fotek (6), Kacinowski (7), 
Pastwa (6), Mucha (6) (87. Pienio), 
Stępień (5) (68. Myszka (2), Gorgiel (2) (46. 
Paczkowski 4) T. Bednarczyk (5), Tataj 
(6), Janczak (5). 
Trener: Waldemar STUPI�?SKI. 
Snajperzy 
Drużyna z Drezdenka jest jedną z 
najskuteczniejszych w lidze. Na uwagę 
zasługuje spora liczba graczy, którzy już 
dwukrotnie strzelali bramki: Janczak, 
Mucha, Myszka i Tataj. Po jednym 
trafieniu zaliczyli Kalinowski i Stępień. 
Asy w talii 
Największym jest Dariusz Tataj. 
Wcześniej gościł w Oleśnicy jako 
zawodnik Polonii Słubice. Od tego sezonu stał 
się zawodnikiem Lubuszanina i jest 
niekwestionowanym liderem drużyny. Dys7 
ponuje silnym i precyzyjnym strzałem. 
Szczególnie niebezpieczne są jego rajdy 
z głębi pola. W dwóch pierwszych 
spotkania na własnym boisku dwa razy 
trafiał do siatki rywali. Powinien mieć 
opiekuna - zneutralizowałoby to poczynania 
linii ofensywnej rywali. 
W bramce pewniakiem jest 29-letni 
Walery Balicki z Czajki Sewastopol. Jak 
na razie w każdym meczu wyciągał 
piłkę z siatki, ale jego koledzy z ataku 
szybko niwelowali straty. W defensywie 
występują bardzo doświadczeni zawodnicy: 
35-lelni stoper Kalinowski (asystent 
trenera), 39-lctni Fotek i 28-lctni Daniclik. 
Bardzo silna jest linia pomocy. Grą 
kieruje 30-lctni Pastwa. Pomagają mu 
Stępień i Tomasz Bednarczyk. 
Niebezpieczny jest 30-lctni prawy pomocnik Mucha. 
Jest dobrze wyszkolony technicznie, a po 
jego precyzyjnych dośrodkowaniach 
padło już kilka bramek. Tuż. za 
napastnikami gra Tataj. A w przodzic 
najgroźniejszy jest Ryszard Janczak. Podobnie jak 
Mucha i Tataj strzelił już dwie bramki. 
Przeprowadza dużo indywidualnych 
akcji i często strzela. Uwagę należy też 
zwrócić na Myszkę, który w IV kolejce 
dwukrotnie pokonał Abongwę. 
Wzloty i upadki 
Lubuszanin jest najlepszym beniamin- 
kiem naszej grupy. W 4 meczach zdobył 
9 punktów. Przegrał tylko z Kotwicą. 
Wszystkie mecze na własnym boisku 
wygrał, strzelając rywalom 10 bramek. 
Stopień trudności - 4 
skala 1 - 6 
Będzie ciężko. Lubuszanin jeszcze u 
siebie nie przegrał, a my na wyjazdach 
nawet nic zdobyliśmy bramki. Trzeba 
jednak mieć nadzieję - każda seria 
kiedyś się kończy. 
W ostatnich meczach u siebie 
Lubuszanin pokonał: Progres 3:1, Górnika 
Wałbrzych 4:1 i Promień 3:1. 
Prognoza 
Lubuszanin to drużyna, która z 
minuty na minutę gra lepiej. Przeciwników 
najczęściej pogrąża w II polowie. 
Promień wygrywa! w Drezdenku 1:0, ale 
druga połowa zmieniła ten wynik 1:3. 
Podobnie było w przypadku Górnika. 
Należy więc przystąpić do pojedynku 
/. olbrzymią wolą walki. Drużyna musi 
być bardzo skoncentrowana, by nie dać 
się zaskoczyć. Najgroźniejsi - Tataj, 
Janczak - muszą być bardzo uważnie kryci, 
a pilnujący ich nic mogą dać się nabrać 
na sztuczki rywali. Mucha może nam 
napędzić sporo strachu, bowiem nasza 
lewa strona od dawna szwankuje. 
Napastnicy powinni aktywnie szukać szansy, bo 
Lubuszanin często traci bramki. Problem 
polega na tym, że więcej ich strzela... 
Spokój w obronie i szczęście w 
kontratakach mogą dać nam jednak remis. 
Sebastian Musiałek 
Puchar Polski 
Powiatowe potyczki 
Pogoń, Bodzio i Lotnik w 
kolejnej rundzie, Pucharu 
Polski. Odpadły Widawa 
i Piast. 
Dwa pojedynki zespołów powiatu 
oleśnickiego rozegrano w ubiegłą 
środę. Zawodnicy Piasta Dobrzeń (z 
Michałowskim i Wolnym z I drużyny) 
przegrali 3:4 w Goszczu z 
miejscowym Bodziem.. Lotnik Twardogóra 
rozgromił zespół Mirków-Długołęka 
5:0. Hat-trickiem popisał się 
Waldemar Fornal. 
W Bierutowie miejscowa Widawa 
podejmowała oleśnicką Pogoń. 
Zespoły zagrały w składach: ' 
Widawa: Szczepański (80. Skoczylas) 
- Rak, Szymański, Karakuła (65. Zby- 
lut), Bęben (62. Cybulski), Puchała, 
Gajewski, Fleiszer, Marszałek, 
Adamczyk (65. Bialik), Rubak. Trener: 
Edward Wojtusik; 
Pogoń: Idziorek - Szczypkowski, 
Marek, Mularczyk, Rodak, Koziara, Moś 
.(63. Przybył), Trzaska, Fronczyk, 
Józefowicz (46. Kruszclnicki), 
Jurkiewicz. Trener: Bogusław Wilk. 
Sędziował: Mariusz Podgórski 
(Wrocław) 
Chcieliśmy wreszcie wygrać mecz 
o coś. Udało się. Były elementy 
lepszej i gorszej gry. Szkoda, że 
zmarnowaliśmy sporo sytuacji, bo zwycięstwo 
powinno być bardziej przekonujące. 
Nie jestem zadowolony z postawy 
drużyny. Za dużo było chaosu, 
brakowało płynności w grze. Teraz powinno 
być lepiej. Gramy drugi mecz, w 
którym skład uległ minimalnym 
korektom. Jeśli wygramy w sobotę, to w ten 
układ personalny warto będzie 
inwestować - mówił po meczu trener MKS-u 
Bogusław Wilk. Mimo że Widawę i 
Pogoń dzieli różnica dwóch klas 
rozgrywkowych, to gra była dość 
wyrównana. Już w 20 sekundzie w pole 
karne gości wdarł się Rubak, ale jego 
anemiczny strzał pewnie obronił Idziorek. 
W 10. min następuje akcja, która 
istotnie wpłynęła na losy spotkania. 
Stoper Widawy Paweł Szymański gubi 
piłkę w środkowej części boiska. 
Przejmuje ją Józefowicz, który po 
krótkim rajdzie strzelą na 0:1. Wydaje 
się, że następne bramki są kwestią 
czasu, ale tak się nic dzieje. Pudłują 
Jurkiewicz, Rodak i Moś. Minimalnie 
niecelny jest strzał Marka z rzutu 
wolnego. W 41. min Widawa powinna 
wyrównać: Maciej Gajewski mija 
trzech obrońców Pogoni i zagrywa 
piłkę na drugi słupek bramki ldzior- 
ka. Do piłki ofiarnym wślizgiem 
próbuje dojść Rubak, ale jej nie sięga. 
Dragą połowę bierutowianie 
rozpoczynają bardzo ambitnie. Próbują 
zepchnąć Pogoń do obrony. Nic potrafią 
jednak stworzyć klarownej sytuacji 
strzeleckiej i z czasem zaczynają 
oddawać pole gościom. W 63. min 
Pogoń przeprowadza akcję 
rozstrzygającą losy tego spotkania. Z lewej strony 
boiska sfaulowany został 
Kruszclnicki. Trzaska zagrał piłkę na szósty metr, 
a tam w długi róg bramki Widawy 
skierował ją głową Fronczyk. 
Ostatni kwadrans powinien 
przynieść dwie kolejne bramki. Najpierw 
Kruszclnicki nie wykorzystał 
doskonałego dośrodkowania Trzaski i nie 
trafił z 7 metrów do bramki, a w 88. 
min Szczypkowskicmu uciekł Rubak 
i był sam na sam z Idziorkiem. 
Bramkarz Pogoni wygrał ten pojedynek, 
broniąc nogami strzał widawianina. 
W MKS-ic wyróżnił się aktywny 
Fronczyk. U gospodarzy podobali się 
Gajewski, Fleiszer i do momentu 
kontuzji Karakuła. 
Sebastian Musiał'"' 
XV Międzynarodowy Bieg Uliczny 
Wybiegaliśmy jubileusz 
Już po raz 15. w Oleśnicy 
wystartują czołowi polscy 
zawodnicy, rywalizujący 
z silną ekipą biegaczy 
z zagranicy. 
Jubileuszowy Bieg Uliczny - 
Memoriał Bogusława Psujka zostanie 
rozegrany już za dwa tygodnie. Zawody 
rozpoczną się. w sobotę 18 września o godz. 945 
na placu Zwycięstwa w Oleśnicy. 
Tradycyjnie na starcie staną najlepsi 
zawodnicy WKS Oleśniczanka, z Grzegorzem 
Gajdusem, Karolem Dołęga i 
Mirosławem Plawgo na czele. Napływają też 
zgłoszenia od innych sportowców 
/. Polski. Z gości zagranicznych na 
pewno wystartują biegacze z I lo- 
landii, Belgii, Szwajcarii, Słowenii, 
Ukrainy, Niemiec i Białorusi. 
Organizatorzy zapraszają do 
startu dzieci i młodzież. Tegoroczną 
nowością będzie bieg dla dzieci klas 
najmłodszych I - III na dystansie 
I.000 m oraz bieg dla klas I 
gimnazjalnych. Punktacja zespołowa 
prowadzona będzie oddzielnie dla 
szkół podstawowych i gimnazjów. 
Stanisław Śmitkowski Karol Dołęga (z prawej) znów powalczy o 
zwycięstwo. 
Ich pięciu, medale cztery 
Dwa srebrne i dwa brązowe 
medale zdobyli zawodnicy 
Oleśniczanki na Regionalnych 
Mistrzostwach Armii. 
31 sierpnia w Bańskiej Bystrzycy na 
Słowacji odbyły się Regionalne 
Mistrzostwa Armii CISM w lekkiej atletyce 
zorganizowane przez Armię Słowacką. Star- _ 
towała w nich pięcioosobowa reprezen- Sre"™y 
tacja Wojska 
Polskiego złożona z 
zawodników WKS Oleśni 
czanka. 
Nasi biegacze 
zaprezentowali się bar 
dzo dobrze zdobywa 
jąc cztery medale 
Srebro wywalczyli: 
Jan Zakrzewski 
Jan Zakrzewski na 3 km z 
przeszkodami (czas: 8:49,17) i Adam Draczyński 
w biegu na 3 km (8:13, 17). Brąz 
zdobyli: Dariusz Klein na 
3000 m pprz 
(8:47,76) i Arkadiusz 
Sowa na 3.000 m 
(8:14,94). 
Tuż za podium 
uplasował się 
czwarty na 3 km z 
przeszkodami Marcin 
Grzegorzewsk i 
(8:56,07). 
Stanisław Śmitkowski 
Brązowy 
Dariusz Klein 
Koryo na góralskich wakacjach - ode. 5 
W kolejce na Giewont 
Giewont nas rozczarował. 
Ale cafe wakcje byty 
niezapomniane... 
Niestety, wakacje już za nami. Ale 
jeszcze ostatni raz powspominajmy 
nasz pobyt w Zakopanem. 
Nie ma chyba turysty, który nie 
marzyłby o wspięciu się na Giewont, by 
stanąć obok 17-mctrowego krzyża. Po 
podzieleniu uczestników obozu na 
tych, którzy mogą tam iść, i tych, 
którzy są po prostu jeszcze za młodzi na 
taką wyprawę - wybraliśmy się w góry. 
Muszę przyznać, że trasa była 
naprawdę ciężka. Wielu z nas to odczuło. 
Teraz dopiero okazało się, kto 
dysponuje dobrą kondycją, a kto musi nad nią 
popracować. Trasa jest naprawdę 
wspaniała. Widoki nie do opisania. 
Końcowy odcinek trochę stromy, ale 
można (a nawet trzeba) iść trzymając 
się łańcuchów. I tu spotyka nas 
pierwsze rozczarowanie. Ostatni fragment 
trasy okazuje się stosunkowo łatwy do 
pokonania (a słyszeliśmy o wielkich 
trudnościach). Zaczynają się co 
prawda kłopoty z wejściem, ale innego 
rodzaju. Pokonujemy tę część trasy, 
stojąc w... kolejce na szczyt! Trwa to 
około pół godziny (cały szlak pokonaliśmy 
w dwie godziny). W końcu 
wchodzimy. I tu znów szok! Okazuję się, że 
takich ja my śmiałków jest około 200! 
Wszyscy stoją w kolejce... do zejścia! 
Robi się korek. Nawet nie próbuję 
sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby 
nagle nadeszła burza z piorunami. A 
w całym tym zamieszaniu trudno było 
ocenić ewentualne piękno tego 
miejsca. Mamy więc tylko satysfakcję, że 
byliśmy lam, i nic więcej. Cóż, 
wyprawa, która miała być największą 
atrakcją tego dnia, okazała się niewypałem. 
Humory jednak poprawiły się nam w 
drodze powrotnej. Wracaliśmy przez 
Halę Kondratową. Dopiero tutaj 
stwierdziliśmy, że warto było iść taki 
kawał drogi. 
w następnych dniach dotarliśmy 
jeszcze do Morskiego Oka, a w kilka 
osób nawet do Czarnego Stawu. Były 
Giewont zdobyty. 
to już nasze ostatnie godziny w 
Zakopanem. Byliśmy tam 14 dni. Za 
krótko jednak, żeby zobaczyć wszystko, co 
planowaliśmy. Dlatego już teraz 
wiemy, że następny wyjazd 
zorganizujemy w czasie ferii zimowych i w 
pierwszym miesiącu wakacji. Jeżeli 
Czytelnicy Panoramy po naszych 
wspomnieniach nabrali ochoty na 
takie wakacje ze sportem (było również 
dużo treningów taekwon-do), to 
zapraszamy do wspólnego wyjazdu. . 
Kończąc te wakacyjne 
wspomnienia, chciałbym jeszcze tylko 
podziękować mojej żonie - Małgorzacie - za 
Jej nieocenioną pomoc i 
zaangażowanie w tworzenie programu obozu oraz 
za późniejsze wspólne dzielenie trosk 
i radości w obozowym codziennym 
życiu. 
Wszystkim uczestnikom wyjazdu 
dziękuję za wspaniałą atmosferę i 
dojrzałą postawę w czasie pobytu z nami 
oraz za wspólne treningi. Gratuluję 
udanego egzaminu na kolejne stopnie 
uczniowskie w taekwon-do ITF, 
szczególnie Agnieszce Auguścik, która 
posiada aktualnie już I cup (następny 
egzamin to już czarny pas!). 
A w naszym klubie zaczyna się 
teraz gorący okres - czekają nas 
przygotowania do zawodów. Na pierwsze 
powakacyjne spotkanie przyszło 
mnóstwo nowych osób. Cieszy fakt, że tak 
duża ilość dzieci chce ćwiczyć 
taekwon-do. Witamy w naszych 
szeregach. I zapraszamy do wspólnych 
treningów w gościnnej Szkole 
Podstawowej nr 6 w środę i piątek o godz. 1600 
(początkujący), poniedziałek godz. 
20'"', środa i piątek godz. 1730 
(zaawansowani). 
Cezary Trzciński 
PS Oleśnicki Klub Sportowy 
Taekwon-do ITF wita nowo powstały klub 
taekwon-do w Szkole Podstawowej nr 2 
Cieszymy się, że będzie w Oleśnicy 
jeszcze więcej osób ćwiczących 
taekwon-do. Gratuluję, Adam! 
Rodzinne 
puchary 
Ostatni weekend tegorocznych 
wakacji to zmagania siatkarzy i 
tenisistów o Puchar Dyrektora MOKiS. W 
sobotę odbył się turniej plażowy piłki 
siatkowej, do którego zgłosiły się 3 
zespoły kobiece i 8 męskich. 
Kobiety walczyły do dwóch 
wygranych setów, rywalizowały trzy 
zespoły Relaksu. Mecze były bardzo 
wyrównane o czym świadczą dwa trzy- 
setowe pojedynki. Właśnie sety 
decydowały o kolejności zespołów. 
Najkorzystniejszy stosunek setów 
miał Relaks I w składzie: A. 
Malczewska i K. Stryjak, które wyprzedziły 
Relaks II z H. Kwaczyńską i A. 
Wierzbińską. Trzecie miejsce zajęły panie 
O. Piasecka i B. Sałik reprezentujące 
Relaks III. 
Mężczyźni walczyli w dwóch 
grupach po 4 zespoły do jednego 
wygranego seta. W grupie pierwszej 
zdecydowanie najlepszymi zespołami 
byli panowie z Relaksu i Miłośnicy 
Mariolki, w drugiej natomiast Gremar 
i Mostostal. Zgodnie z 
przewidywaniami swoje grupy wygrali 
zawodnicy Relaksu i Gremaru i oni walczyli 
w finale. Tu nieco lepszym zespołem 
okazał się Gremar w składzie: J. 
Malczewski i S. Moździerz, którzy 
pokonali Z. Kataryńczuka i P. Szelerskie- 
go. Trzecim miejscem podzielili się 
Miłośnicy Mariolki z. A. Kwaczyń- 
skim i T. Banaszakiem oraz Mostostal 
Sam szczyt nas trochę rozczarował. 
Do rywalizacji stanął prezes OTTSmecz. 
z G. Nowakiem i Z. Smołuchem. 
Godny podkreślenia jest bardzo udany 
start oleśnickich siatkarskich 
małżeństw. Anna i Jacek Malczewscy 
zdobyli puchary Dyrektora MOKiS w 
kategorii kobiet i mężczyzn, a 
Henryka i Adam Kwaczyńscy startowali 
również bardzo udanie, zajmując 
miejsce drugie i trzecie. 
W niedzielę na kortach MOKiS 
spotkali się oleśniccy tenisiści. 
Turniej rozgrywano w trzech oddzielnych 
kategoriach: kobiet, mężczyzn i 
deblach. Wszystkie one zostały 
zdominowane przez rodzinę Tomalów. 
Anita Tomala po zwycięstwie nad 
H. Żeglińską zdobyła Puchar 
Dyrektora MOKiS, natomiast jej ojciec i 
trener Andrzej zdecydowanie wygrał 
wśród mężczyzn, pokonując w finale 
P. Nasiadka. Trzecie miejsca zajęli P. 
Zygan i G. Komarzyniec. W deblu 
również A.Tomala w parze z Z. Kata- 
ryńczukiem okazali się w finale lepsi 
od pary P. Jagła i K. Komarzyniec. 
Trzecim miejscem podzieliły się 
deble braci Zyganów. i Nasiadków. 
(ds) 
PANORAMA SPORTOWA 
Gotębie loty 
Bernburg VI 
1 sierpnia odbył się ostatni lot 
gołębi dorosłych hodowców gołębi 
pocztowych z oddziału PZHGP w Czeszo- 
wie w sezonie 1999. W miejscowości 
Bernburg po raz szósty wystartowało 
o godz. 6 199 gołębi hodowców cze- 
szowskich. Jako pierwszy powrócił 
gołąb do Jarosława Matusiaka z 
Twardogóry o godz. 124", który odległość 
397 km pokonał z prędkością 973 
metry na minutę. Trzeci gołąb z tego lotu 
powrócił również do tego hodowcy o 
godz. 1307. Drugi gołąb należał do 
Krzysztofa Domagały z Bukowie i 
powrócił o godz. 12". Czwarty gołąb 
zameldował się o godz. 13H do Wiktora 
Szymczyka z Twardogóry, a piąty do 
Jacka Sołtysa z Kuźniczyska o godz. 
13". 
Po zakończeniu lotów gołębi 
dorosłych mistrzem oddziału 
współzawodnictwa tradycyjnego został Zenon 
Lenart - zdobywca 1879 punktów i 58 
konkursów. I wicemistrzem został 
Jacek Sołtys - zdobywca 1761 punktów 
i 52 konkursów, natomiast tytuł II 
wicemistrza oddziału gołębi dorosłych 
wywalczył Wiktor Szymczyk - 
zdobywca 1378 punktów i 47 konkursów. 
Pierwsza osiemnastka hodowców po 
ukończeniu lotów przedstawia się 
następująco: 
punkty konkursy 
4. Jacenty Świątkowski 1339 48 
5. Stanisław Domagała 1173 49 
6. Jarosław Matusiak 1143 42 
7. Janusz Pałentka 1046 37 
8. Adam Chochoł 793 33 
9. Tadeusz Ginter 744 32 
10. Jerzy Jasiński 737 33 
11. Edward Gregorczyk 731 20 
12. Krzysztof Domagała 725 28 
13. Henryk Gradzik 652 24 
14. Mieczysław Bloch 623 27 
15. Waldemar Bednarski 589 28 
We współzawodnictwie tym z 
każdego lotu gołębi dorosłych pięć 
pierwszych gołębi z całości ułożonych na lot 
przez danego hodowcę zdobywało 
punkty i konkursy. 
We współzawodnictwie najlepszych 
lotników oddziału Czeszów puchary 
za następujące miejsca wywalczyli: 
lotnik] dorosłe - samce (zdobywcy 
pucharów) 
1. gołąb RP-47-94-40607 - zdobywca 
9 konkursów i 305 punktów - 
hodowca Wiktor Szymczyk 
2. gołąb RP-47-94-102128 - 
zdobywca 9 konkursów i 287 punktów 
hodowca Wiktor Szymczyk 
Aby zdobyć w tym 
współzawodnictwie puchar, gołąb musiał zdobyć 
minimum 9 konkursów w sezonie loto- 
wym gołębi dorosłych, 
lotniki dorosłe - samice (zdobywcy 
pucharów) 
1. gołąb RP-47-92-88863 - zdobywca 
9 konkursów i 315 punktów - 
hodowca Jacek Sołtys 
2. gołąb PL-47-96-64132 - zdobywca 
8 konkursów i 288 punktów - 
hodowca Jacenty Świątkowski 
3. gołąb PL-47-96-60834 - zdobywca 
8 konkursów i 248 punktów 
hodowca Zenon Lenart 
Aby zdobyć w tym 
współzawodnictwie puchar, gołąb musiał zdobyć 
minimum 8 konkursów w 14 lotach 
gołębi dorosłych. 
Po zakończeniu lotów gołębi 
dorosłych hodowcy czeszowscy będą 
uczestniczyć ze swoimi gołębiami 
młodymi w lotach zaplanowanych z 
następujących miejscowości: 
Kożuchów (140 km), Świebodzin (170 km), 
Słubice (230 km), Ludwigsfelde I (300 
km), Ludwigsfeldell (300 km). 
Mieczysław li loch 
7-13 września 1999 
Panorama Oleśnicka nr 36 
17 
REKLAMA W PANORAMIE 
: 
w iiPklNlJ 
Syców, ul. Komorowska 20. Tel. (062) 785-46-61 
Oferujemy za gotówkę i na raty 
• PILARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE 
• KOSIARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE ]. 
Sprzedawane z promocją 
(można zaoszczędzić ok. 60 zł) 
• KOSY SPALINOWE 
Sprzedawane z promocją 
(można zaoszczędzić ok. 95 zł) 
• MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE 
• PRZECINARKI DO ASFALTU I TARCZE DIAMENTOWE 
• �?A�?CUCHY, PROWADNICE, CZ�?ŚCI ZAMIENNE, OLEJE 
Prowadzimy naprawy kosiarek, pilarek, maszyn drogowych 
budowlanych w miejscowości Przedborów 31, tel. (062) 731-94- 
Zapraszamy! 
58. 
Dobroszyce-Nowica, tel. 314-16-11 
zaprasza od 23 sierpnia 
na zakupy węgla i koksu w bogatym asortymencie: 
Na terenie Dobroszyc i Noiuicy transport gratis 
Centrum Paneli 
ADMAR 
Oleśnica 
ul. Wo)ska Polskiego 52d 
(teren bytych koszar) 
a 398-17-76 
\T 300 wzorów 
ceny fabryczne 
PR0C0N-HURT 
Oleśnica, ul. Brat 
tel.398-32-12 
kominy Schiedel, 
wkładki kwanoodporm- 
uszczelnianie kominów 
masą SKI) 
dachówki BRAAS, IBF, 
WIEKOR 
bloczki gazobetonowe 
ki. 400-600 AHG dla 
ściany gr. 36,5 cm, 
K=0,3 W/m2K 
f Jlnglish Center - mor iitńm Górecki 
zaprasza insziistkitli zainteresowanych nauką 
J�?ZYKA 
ANGIELSKIEGO i NIEMIECKIEGO 
do udziału tu kursach dla wszystkich grup wiekowych 
i na wszystkich poziomach. 
Z ofaull tP-ltria działalno ki sihoiy prz^otowint 
zosiału sotrialnt prtmlt 1 rabatu. 
fid października tego roku specjalna oftrta- 
-kursu kwalifikacyjne dla osób dorosłyrh 
Wszelkie informacje udzielane są od l września iv siedzibie firmy iv Oleśnicy 
przn ul. HUtkleuiltza 4 luk telefonicznie nr 398-30-82 w oodz. 12-20. 
PRODUCENT 
Oleśnica, ul. 3 Maja 24 
8 314-95-61, 
0-604-336-307 
KURSY 
ZAWODOWE 
Centrum Szkoleniowe ALFA 
w Oleśnicy ul. Kleeberga 4 
organizuje kursy 
w następujących 
specjalnościach: 
1. Obsługa komputera 
2. Kasjera walutowego 
3. BHP 
4. Wychowawców kolonii 
i obozów 
5. Profesjonalna sekretarka 
6. Minimum sanitarne 
7. Języka angielskiego 
8. Języka niemieckiego 
Informacji udziela i zapisy 
przyjmuje sekretariat 
Centrum Szkoleniowego 
ALFA w Oleśnicy przy 
ul. Kleeberga 4, p. 211 
w godzinach 14-17. 
S(071)314-75-71 
Reklama? 
Tylko w dobrym towarzystwie, 
Zakład Stolarski 
DREWEX 
Oleśnica, ul. Wielkopolna 2c 
tel./fax 314-39-02 
OFERUJE: 
- okna termoizolacyjne 
- okna Urzedowski 
CENA 
PRODUCENTA 
• drzwi 
- schody 
- parapety 
Policealne Studium 
Zawodowe ALFA w Oleśnicy 
proponuje kształcenie 
w roku szkolnym 1999/ 
2000 w zawodach: 
- technik hotelarstwa - 2 lata 
- technik hotelarstwa 
(specjalność: obsługa konsumenta) 
- 2 lata 
- technik obsługi turystycznej 
- 2 lata 
- technik BHP -1 rok 
lub 1,5 roku 
Informacje i zapisy w 
sekretariacie STUDIUM 
Oleśnica, ul. Kleeberga 4 (SP nr 6) 
pok. 211 wgodz. 14-17, 
tel. (071)314-75-71, 
kom. 0-601-92-49-42 
Tankując na stacji 100 I oleju 
napędowego (diesel), otrzymasz 
BON 
KONSUMPCYJNY 
do baru przy stacji 
Sieć Stacji 
Petrochemia 
Płock S.A. 
Marek Spigiel 
Smardzów 30 
MIESZALNIA LAKIERÓW PPG 
Blacharstwo, lakiemictwo, mechanika. 
Płyta do naciągania samochodów. 
Komora bezpyłowa 
(TIR, ciężarowe, bus, osobowe) 
Remonty główne silników. Obsługi bieżące. 
TRUCK 
ENTRUM 
Cieśle 42, k. Oleśnicy (były GS) 
tel. 315-40-26, 0-603-944-292 
Powiatowa reklama 
w Panoramie Oleśnickiej1. 
Dolnośląski Zakład 
Doskonalenia Zawodowego 
Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego w Oleśnicy 
ogłasza nabór do 
Policealnego Studium w systemie zaocznym: 
technik-informatyk 
Rozpoczęcie nauki 01.10.1999 r. 
Informacji udziela i zapisy przyjmuje: 
- OKZ w Oleśnicy, ul. Młynarska 3, tel. 314-20-68 
- Liceum Ogólnokształcące nr 2, ul. Wojska Polskiego 56, 
tel. 314-22-22 
Informujemy, że organizujemy następujące 
rodzaje szkoleń: 
• Księgowość komputerowa 
• Kasy fiskalne 
• Palaczy co. 
• Wózki jezdniowe 
• Elektroenergetyczne E,D 
• Kwalifikacyjny w zawodzie sprzedawca 
• Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 
Informacji udziela i zapisy przyjmuje 
Sekretariat Ośrodka codziennie w godz. 9-17, 
ul. Młynarska 3, tel. 314-20-68. • 
UWAGA! 
BUDOWA MIESZKA�?! 
Zakład Budowlano-Montażowy OLBUD-2 
informuje, że trwa budowa nowego 
4-klatkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
w Oleśnicy przy ul. Lotniczej 15d-15g. 
Ilość mieszkań ograniczona, liczy się kolejność 
podpisywania umów. 
Cena mieszkań kształtuje się w granicach 1700 zł/m2 
z terminem oddania do użytku - IV kwartał 1999 r. 
oraz 1700-1900 zł/m2 z terminem III kwartał 2000 r. 
Szczegółowe informacje pod adresem: 
OLBUD-2 Oleśnica, ul. Krzywoustego 30F 
tel. 314-29-81, 398-51-52 
NIE PRZEGAP TEJ OKAZJIl 
Panorama Oleśnicka nr 36 
7-13 wrw*1'"'1'*" 
REKLAMA W PANORAMIE 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
informuje, że w roku szkolnym 1999/2000 
prowadzi nabór młodzieży 
do następujących szkół w systemie zaocznym: 
- Policealne Studium Ekonomiczne w zawodzie finanse 
i rachunkowość z doradztwem podatkowym - 2 lata 
- Policealne Studium Artystycznej Grafiki Komputerowej w 
zawodzie technik poligraf - 2 lata 
- Policealne Studium Zawodowe w zawodzie technik 
administracji i ubezpieczeń społecznych - 2 lata 
- roczny kurs eksternistyczny przygotowujący do egzaminów z 
całości programu Liceum Ogólnokształcącego. 
Informacje o warunkach przyjęcia i zapisy pod numerem telefonu 
314-48-07 w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 
(dawna SP 10) w godz. 8-15. Zapisy do 20 września. 
Serdecznie zapraszamy. 
litnitjąea od 15 lał 
najltbita na nattym rynku 
Szkoła Języków Obcych 
ENGLISH WORLD SCH00L 
m$f AndrziJ Tokarski 
OLEŚNICA, ul. św. Jadwigi 3/4, 
łel. 314-43-24 
zaprasza na 
MULTIMEDIALNE 
AUCI0-VIDE0-K0MPUTER0WE 
KURSY J�?ZYKÓW 
angłtiskiage, nitmltckUgo, 
hiszcańikiago, francuskiego. 
Wszystkie poziomy nauczania 
i grupy wiekowe. 
Ilość miejsc ograniczona, 
ceny konkurencyjne. 
Informacja i zapisy od 1 września 
w godz. 10-20. 
SKLEP 
„O TKANINACH 
PRAWIE WSZYSTKO" 
OFERUJE 
BOGATY WYBÓR 
TKANIN ORAZ 
KONFEKCJI DAMSKIEJ 
Jntetszyfc 
to Zwój stuli 
Oleśnica, 
ul. Kilińskiego 19 
* 389-14-26 
DREW-TEAK 
PARKIET PA�?ACOWY 
Oleśnica, ul. Brzozowa 3/2 
•ff (071)398-31-74 
■■■■■■■■■■HB1BK BB99 
IKUP ŚLIWEK 
AROWII 
■ JAB�?EK 
JPADÓiV 
Oleśnica Rataje, 
ul. Wrocławska 42 
(była Mleczarnia) 
TEL. 0-601-58-68-79 
PRZEDSI�?BIORSTWO HANDLOWE Sp. z o.o. w D�?BICY 
56*800 SYCÓW 
ul. Szosa Kępińska 45 a 
OGUMIENIE - HURT DETAL SERWIS 
OSOBOWE, CI�?ŻAROWE 
D�?BICA, GOOD YEAR, STOMIL OLSZTYN I INNE 
DIAGNOSTYKA, GEOMETRIA PODWOZIA 
WYMIANA OLEJU, MECHANIKA POJAZDOWA 
tel./fax (0-62) 785 32 60, tel./fax (0-62) 785 26 82 
F I A 
SALON SPRZEDAŻY 
tel. (0-62) 785 46 36 
AUTORYZOWANA STACJA OBS�?UGI 
tel./łax (0-62)78S9R tn 
LICENCJONOWANY DEALER POLSKIEGO TOWARZYSTWA SAMOCHODOWEGO 
TC AT Aj Andrzej Przygoda 
tWtlUHELOLETNIA TRADVCJA WMSZA 
ttttlNM) SAMOCHODÓW ZA GO.OlMf / M ROTY 
- Rewelacyjne systemy ratalne, raty do 7 lat bez poręczycieli. 
- Kredyty w 60 minut. 
- Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu, również OC i AC. 
- Przy zakupie u nas samochodu można pozostawić swój stary 
samochód. *|H 
- Przyjmujemy samochody do komisowej sprzedaży i zapewniamy H^i 
ich szybką sprzedaż. 
Zapraszamy codziennie w godz. 8-18, w soboty i niedziele w godz. 9-15 
Zapraszamy do 
nowo otwartego 
punktu sprzedaży 
ZEAT 
yj"KOKYO"|j ** 
TAEKWON-DÓ I.T.F. 
OG�?ASZA UPffl DZIEWCZĄTICH�?OPCÓW 
HM RM 199912000 
PROGRAM DZIA�?ALNOŚCI DYDAKTYCZNO-SPORTOWEJ: 
- stwarzamy alternatywę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, dbając nie tylko o wysoki 
poziom sprawności fizycznej, ale również o wysoką kulturę moralną ćwiczących; 
- prowadzimy szeroko rozumiane szkolenie o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na gry i zabawy ruchowe, będące wstępem do późniejszego 
treningu taekwon-do na najwyższym poziomie sportowym; 
- ukierunkowujemy zainteresowania i w efekcie odciągamy dzieci i młodzież od nałogów 
i czynności społecznie szkodliwych, jednocześnie motywując swych wychowanków do pilnej nauki 
i pogłębiania swoich zainteresowań; 
- wpajamy naszym uczniom chęć do systematycznego uprawiania ćwiczeń ruchowych dla zdrowia 
i przyjemności; 
- uczymy przyjaźni, miłości I koleżeństwa; 
- czerpiąc wzorce z filozofii orientalnej, wpajamy Jej zasady - grzeczność, uczciwość, wytrwałość, 
samokontrolę I odwagę; 
- dajemy możliwość reprezentowania naszego klubu, miasta I kraju na różnego rodzaju 
zawodach; 
- ORGANIZUJEMY LETNIE I ZIMOWE OBOZY SPORTOWE. 
Treningi prowadzi Cezary Trzciński II Dan 
- tel. 0-602-595-607 
Li 
O e.«.4 **JL f 
Treningi odbywają tlą 
w Szkole Podstawowej nr B. 
Orapa początkująca - środa 
I piątek w godz. 1B.00- 17.30 
Zaawansowani - poniedziałek 
w godz. 20.00-21.30, 
środa I piątek 
w godz. 17.30 -10.00 
STACJA PALIW 
OKT/�?N 
Dąbrowa 
Oleśnicka 46 
ON -1,96x1 
PB 98 - 2,89 sl 
E 94 - 2,86 zł 
Przy tankowaniu 
jednorazowym 1001 oleju 
napędowego - upust 2 gr/1 
Zapraszamy od poniedziałku 
do soboty w godz. 6-20, 
w niedziele 7-18. 
U nas zatankujesz do 
pełna najtaniej w okolicy! 
Reklama 
z powiatowym 
rozmachem 
fiłE^iCUlTł : 
Policealne Studium 
Zawodowe 
Meritum 
Oleśnica • Wrocław • Kobierzyce • Milicz • Trzebnica 
-Zaprasza na atrakcyjne kierunki: 
Administracji 
- administracja celna 
- administracja skarbowa i samorządowa 
Ekonomiczny 
- handel zagraniczny z obsługą celną 
- finanse i rachunkowość z obsługą podatkową 
- zarządzanie i marketing 
Informacji udziela: 
Policealne Studium Zawodowe Meritum w Oleśnicy 
56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 4 (sekretariat I LO) 
tel./fax (071) 314-32-80 
w godz. 8-15 (pn., śr., cz., pt.), 8-16 (wt.) 
7-13 września 1999 
Panorama Oleśnicka nr 36 
19 
PANORAMA SPORTOWA 
To i owo na sportowo 
Jesienne rozgrywki 
Jeszcze nie skończyło się lato, a już 
w oleśnickiej gminie rozpoczynają się 
rozgrywki systemowe rundy jesiennej w 
piłce nożnej uczniów szkół 
podstawowych. Do 20 września przyjmowane 
będą zgłoszenia drużyn 6- i 
II-osobowych dziewcząt urodzonych w roku 
1984 i młodszych, drużyn 
11-osobowych chłopców urodzonych w roku 
1984 i młodszych oraz 6-osobowych 
dziewcząt i chłopców urodzonych w 
roku 1987 i młodszych. Pierwsze 
mecze rozpoczną się już 26 września. 
Zgłoszenia przyjmuje Dział Sportu i 
Rekreacji OKiS Gminy Oleśnica. 
Zawody w Bystrem 
Ponad 30 osób brało udział w 
zawodach strzeleckich z broni 
pneumatycznej przeprowadzonych w ubiegłym 
tygodniu w Bystrem. Najcclniej strzelała 
Teresa Golas, trafiając do tarczy za 38 
pkt., drugie miejsce zajęła Dorota Sła- 
pek (również 38 pkt.), a trzecie - 
Barbara Szumczyk (34 pkt.). Spośród licznie 
zgromadzonych panów najwięcej - 41 
pkt.- wystrzelał Wojciech Robak, 
drugie miejsce z 35 pkt. zdobył Sławomir 
Leśniowski, a trzecie (również 35 pkt.) 
zajął Michał Kobak. Nagrody dla 
najlepszych ufundował Ośrodek Kultury i 
Sportu Gminy Oleśnica, a zawody jak 
zwykle prowadził sędzia strzelectwa 
sportowego Jerzy Teplicki. 
Pobierowo po raz ostatni 
W najbliższy piątek rozpoczyna się 
ostatni już w tym roku turnus 
wypoczynkowy w nadmorskim Pobierowie. 
Wyjazd o godz 16 sprzed budynku Urzędu 
Gminy przy ul. 11 Listopada 24, a 
powrót w niedzielę 19 września około 
godz. 19. Koszt pobytu (przejazd, 
zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz 
wycieczka do Świnoujścia) wynosi 200 zł 
od osoby. Kilka wolnych miejsc czeka 
jeszcze na spóźnialskich. Szczegółowe 
informacje można otrzymać 
telefonicznie (398-28-41) lub osobiście w Dziale 
Sportu i Rekreacji OKiS Gminy 
Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24. 
Zapraszamy w niedzielę 
12 września 
mecze o mistrzostwo gminy Oleśnica 
godz. 13"' 
Bogusławice - Wyszogród 
Brzezinka - Ostrowina 
Radzowice - Poniatowice 
Gręboszyce - Sokołowice 
godz. 16 
Smolna - Świerzna 
Ligota Mała - Stars Bystre 
Burza Bystre - Krzcczyn 
Smardzów - Dąbrowa 
Ryszard Pstrocki 
Ciężko, ale fajnie 
25 sierpnia wyruszyliśmy z 
trenerem Janem Nyckiem, prezesem 
klubu Dosan, do letniego ośrodka 
Centrum Szkolenia Specjalnego w 
celu przeprowadzenia szkolenia dla 
osób uczestniczących w obozie 
zorganizowanym dla służb 
mundurowych i specjalnego przeznaczenia. 
Zapraszający dr A. Bryl, założyciel 
Centrum oraz organizator tego typu 
szkoleń, już od wielu lat 
postrzegany jest w kraju jako 
profesjonalista i duży autorytet wśród służb 
mundurowych oraz osób 
zajmujących się sztukami walki. To twórca 
systemu walki BAS-3 w 
bezpośrednim dystansie, przeznaczonego dla 
wojska i jednostek 
antyterrorystycznych, autor wielu książek i 
publikacji o taktyce i interwencji. 
Do miejscowości Włościejewki 
dotarliśmy w godzinach porannych. 
Miejscem spotkania była stara 
leśniczówka, do której najlepiej 
dojechać samochodem terenowym. 
Położona wśród wysokich, gęstych 
lasów wyglądała na opuszczoną 
posiadłość, z oddali dochodziły 
odgłosy strzelania. Jeden ze 
strażników zaprowadził nas na 
strzelnicę, abyśmy mogli przywitać się z 
A. Brylem, prowadzącym 
strzelanie z pistoletu kaliber 45, który jest 
na wyposażeniu oddziałów 
specjalnych wojsk USA. Korzystając z 
okazji, sami mogliśmy 
wypróbować tę najnowszą broń. Wracając 
ze strzelnicy A. Bryl oprowadził 
nas po terenie, na którym położone 
jest letnie CSS. Rozległy teren o 
powierzchni lOhalasujezioribagien 
zachowany został jako rezerwat 
przyrody. 
Po obiedzie Jan Nycek rozpoczął 
szkolenie dla uczestników obozu. 
Większość z nich to mężczyźni 
powyżej 25 roku życia. Ale były też, 
kobiety, które chciały sprawdzić 
swoich sił z dala od cywilizacji i 
wygód. Kąpiele tylko w jeziorze 
lub pod kranem (ewentualnie w 
pobliskim bagnie jako kuracje 
odmładzające...). Chętnie 
przyjeżdżają tu, aby się odstresować, 
sprawdzić, przeżyć jakąś przygodę, 
nauczyć się przetrwać w lesie, jak i 
nauczyć się skutecznej 
samoobrony. Niektórzy sąjuż stałymi 
uczestnikami i przyjeżdżają co roku, 
między innymi ze Szwecji, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii. 
Jan Nycek jest jednym z 
niewielu specjalistów od walki przy 
pomocy noża lub kija. Dlatego też 
przeprowadzony został egzamin na 
stopień mistrzowski 1 dan w 
systemie combat kalaki arkanis - eskri- 
ma. Główni egzaminatorzy Jan 
Nycek i dr A. Bryl oceniali 
umiejętności techniczne z zakresu 
posługiwania się kijem i nożem. 
Decydującym sprawdzianem dla 
egzaminowanego było stoczenie 10 
walk pod rząd z wybranymi przez 
komisję egzaminacyjną osobami. 
Wyczerpujący egzamin zakończył 
Jan Nycek (z prawej) jest specjalistą od walki przy pomocy noża. 
ponownie został zaproszony do 
Włościejewki, aby poprowadzić 
zajęcia poświęcone nauce obrony 
przed nożem, walki nożem, kijem 
lub inną bronią. W drugim dniu 
szkolenie poświęcone było walce 
w bezpośrednim kontakcie combat 
kalaki - przy użyciu brutalnych 
technik uderzeniowych kijem, 
ręką, łokciem, nogą, jak również 
głową. Na zakończenie obozu w 
wybranym gronie instruktorów 
się wynikiem bardzo dobrym i 
pamiątkowymi czterema szwami na 
czole egzaminowanego.Tym 
samym egzaminowany dostał się do 
elitarnej grupy prowadzonej przez 
A. Bryla i J. Nycka. Grupa ta 
szkolona jest do uczestnictwa w 
Mistrzostwach Świata 
organizowanych w Kanadzie 2000 roku. Obóz 
zakończył się rozdaniem 
certyfikatów. Mówiono: Było ciężko, ale 
fajnie... 
Mateusz Blicharczyk 
DO. SAN. 
SZKO�?A SZTUK WALKI 
I SAMOOBRONY 
ogłasza zapisy 
od 6.09.1999 r. 
Profesjonalne szkolenia i kursy prowadzi 
Jan Nycek - IV dan 
Zajęcia odbywają sie w SP nr 3 
w Oleśnicy w poniedziałki i środy 
w godz. 1630 - 2030. 
Informacje: tel. 398-22-88, 0-601-70-50-33 
OG�?OSZENIE 
Zarząd Gminy Oleśnica 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości: 
I. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytk. 114,1 m2 i 
pomieszczenie przynależne (piwnica) o pow. użytk. 8,7 m2, położony w 
budynku mieszkalnym we wsi Smardzów 32 w granicach 
działki nr 50/3 o pow. 0,1354 ha wraz z udziałem wynoszącym 44,0% 
we współwłasności części zabudowanej i gruntu. * 
Cena wywoławcza wynosi -19.344 zł. 
Wadium wynosi -1.950 zł. 
Postąpienie wynosi - 200 zł. 
II. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz 
z lokatorem o łącznej pow. użytk. 88,5 m2 oraz strych o pow. 
użytk. 22,2 m2, położona we wsi Poniatowice, w granicach 
działki nr 117/11 o pow. 0,1042 ha. 
Ogólna wartość nieruchomości wynosi 14.949 zł, w tym: 
- wartość gruntu - 4.793 zł 
- wartość budynku -10.156 zł 
Cena sprzedaży budynku powiększona zostanie o podatek VAT 
w wysokości 7 %. 
Wadium wynosi 1.500 zł. 
Postąpienie wynosi 150 zł. 
III. Nieruchomość zabudowana budynkiem kwalifikującym 
się do rozbiórki, położona we wsi Sokołowice w granicach 
działki nr 420/4 o pow. 0,33 ha. 
Ogólna wartość nieruchomości wynosi 18.369 zł. 
Wadium wynosi -1.850 zł. 
Postąpienie wynosi 185 zł. 
Przetargi odbędą się w dniu 24 września 1999 r. 
na nieruchomość ad. I o godz. 10.00, 
na nieruchomość ad. II o godz. 11.00, 
na nieruchomość ad. III o godz.12.00 
w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24, pokój nr 4. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości jw. do dnia 21 września 1999 r. w kasie tut. urzędu lub 
na konto Urzędu Gminy Oleśnica w Banku Spółdzielczym w 
Oleśnicy nr 9584008-954-36000-3. 
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 
dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra 
przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedawcy w 
przypadku uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od 
zawarcia umowy. Nabywca pokrywa wszystkie koszty przgotowania 
nieruchomości do sprzedaży oraz koszty notarialne i sądowe. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu*w uzasadnionym 
przypadku. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Oleśnica ul. 11 Listopada 24 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami, pokój nr 23, pod numerem tel. 314-30-48,314-30-49. 
Wójt Gminy 
int Andrzej Proszkowski 
OG�?OSZENIE 
Zarząd Gminy Oleśnica 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych we wsi 
Wszechświęte w granicach działki nr 21 / 2 o pow. 0,0589 ha. 
Lp. 
Nr 
lokalu 
pow. 
lokalu 
1. 
2. 
3. 
2 
3 
4 
55,1 
62,7 
65,0 
pow. pomieszcz. 
przynależ. 
0 
0 
5,9 
udział 
proc. 
cena 
wywolaw. 
wadium 
17,0 6.453 zł 650 zł 
19,3 7.343 zł 750 zł 
21,9 4.482 zł 450 zł 
Postąpienie wynosi 1% wartości. 
Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 1999 r. o godz. 10 w 
siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24, pokój nr 4. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości jw. do dnia 20 września 1999 r. w kasie tut. urzędu lub 
na konto Urzędu Gminy Oleśnica w Banku Spółdzielczym w 
Oleśnicy nr 9584008-954-36000-3. 
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 
dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra 
przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedawcy w 
przypadku uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy. Nabywca pokrywa wszystkie koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży oraz koszty notarialne i sądowe. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym 
przypadku. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Oleśnica ul. 11 Listopada 24 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami, pokój nr 23, pod numerem tel. 314-30- 48, 314-30- 49. 
Wójt Gminy 
int Andrzej Proszkowski 
20 
Panorama Oleśnicka nr 36 
7-13 W«e 
esnia 1999 
PANORAMA 
wm 
SPRZEDAM 
•Piecyk gazowy wraz z butlą. Tel. 0-604-79- 
09-16. 
• Nowy poziomy trak do drewna, szerokość 
cięcia 90 cm, długość 8 m. Zbytowa 116 a, tel. 
314-80-39. 
•Pianino Calisia. Tel. 314-25-52. 
•Maszyny krawieckie ciężkie. Tel. 314-86-79. 
•Tanio huśtawkę ogrodową wykonaną z 
litego drewna. Tel. (062) 785-14-40. 
• Pianiono antyk, metalowa płyta, piękne 
brzmienie, stan dobry, 2.200 zl. Oleśnica, ul. 
Pocztowa 1/3. 
•Nowy kożuch męski tanio. Tel. 398-55-51. 
•Maszynę do pisania. Tel. 398-55-51. 
•Suknię ślubną z dodatkami, rozm. 36/38,300 
zl. Tel. 398-51-65. 
•Tanio suknię ślubną z dodatkami na 
szczupłą osobę, 170 cm. Oleśnica, ul. �?użycka 9/6. 
Tel. 314-23-75. 
•Telefon komórkowy Sony CMD-C1, wieżę 
Aiwa, kolumny Sony 90 W. Tel. 398-44-28. 
•Suknię ślubną z dodatkami. Tel. 314-38-75, 
314-39-37. 
•Wózek 2-funkcyjny, stan Idealny, okazja. 
Tel. 398-20-84. 
•Drewniane regały księgarskie 235x92x30 cm, 
80 zl. Tel. 314-26-10 w godz. 10-18. 
•Mieszarkę do pasz, agregat tynkarski, da- 
chówczarkę, rury ocynkowane, pilę tarczową, 
wagę dziesiętną. Tel. 314-20-95. 
•Nową gitarę klasyczną. Tel. 398-44-87. 
•Wózek 2-funkcyjny, ze śpiworkiem, 100 zl. Tel. 
314-32-81. 
•Tanio piec „cyganek" i dywan. Tel. 398-57- 
01. 
•Wózek spacerowy. Tel. 314-38-94. 
•Wózek 3-funkcyjny z wyposażeniem, 200 zl. 
Tel. 0-603-32-65-23. 
•Wózek 3-funkcyjny, głęboki, z 
wyposażeniem, granatowy, w idealnym stanie, 200 zl. Tel. 
398-56-36. 
•Piłę tarczową do cięcia drewna. Tel. 314-24- 
00. 
•Suknię ślubną z dodatkami i bolerkiem, na 
szczupłą niewysoką osobę. Tel. 398-67-24. 
•Wózek 3-funkcyjny firmy Hauck z 
przekładaną rączką, 200 zl oraz wózek głęboki. Tel. 398- 
53-89. 
•Piec co. do 100 m2. Tel. 315-53-93. 
•Sklepowe szklane gabloty. Tel. 315-53-93. 
•Suknię ślubną. Tel. 399-53-72 po godz.18. 
•�?óżko wodne 1 -komorowe z termostatem, 
bez obudowy, 213x183. Tel. 314-92-65, 0- 
603-519-682. 
•Tanio telewizor kolorowy Royal 14 cali z 
pilotem, 250 zl, sokowirówkę, 60 zl, podręczniki 
do I i II kl.LO. Tel. 398-22-52. 
•Poniemiecki kredens. Tel. 398-63-05. 
KUPI�? 
•Stare mapy, monety. Tel. 398-27-76. 
•Zakład usług radiowo-telewizyjnych. 
Oleśnica, ul. Krzywoustego 11. Tel. 398-33-62. 
•Sprzedam odtwarzacz kompaktowy Technics 
SL-PG 580A 2-letni z pilotem, 380 zl. Tel. 0-602- 
19-07-39. 
KOMPUTERY 
•Sprzedam skaner Primax Dlrect - A4, 300 
dpi, na gwarancji, 150 zl. Zainstaluję i 
nauczę obsługi. Tel. 314-43-30. 
•Usługi komputerowe. Tel. 314-92-30. 
•Sprzedam używany komputer IBM PS1 do 
nauki w szkole średniej, 500 zl. Tel. 398-53-64. 
•Sprzedam dyskietki do Pegasusa. Tel. 314- 
96-39. 
AUT0-M0T0 
Ogłoszenia moto 
z ceną - bezpłatnie 
i przez telefon - 314-94-28 
I�?\«M i tilfJ MI iftl 
• K.B. CAR. Kredyty Samochodowe, 
LEASING, CLIFING (auto osobowe w koszty), 
Oleśnica trasa nr 8 Wroctaw-Warszawa. Audi 
80 16 1990,20.000, bmw 525,2,5 24V, 1991, 
29.500 zl, ford mondeo, 2,0, 1993, 26.000 zl, 
ford orion, 1991, 14.500 zl, opel corsa, 1,2, 
1996 23 000 zl, ford fiesta, 1,1,1990,13.000 
zl fiat 126 ELX, 1997, 8.900 zl, fiat 126,1988, 
3.400 zl, fiat 126, 1996, 8.200 zl, fiat tempra, 
16 1991 16 500 zl, nissan primera, 2,0 d, 
1993 26 500 zl, ford transit, 2,5,1992,29.500 
zl fiat uno, 1,0, 1989, 12.000 zl, ford transit, 
2,5 TD, 1997, mercedes 208, 2,3, 1993, 
42.000zl, peugeot J 5,2,5 d, 1992,27.000 zl, 
mercedes 126,3,0 d, 1991, 35.500 zl, mazda 
323R 1,6, 16V, 1992, 22.000 zl, mazda 323, 
1,6, 16V, 1991,18.000 zl, opel kadett, 1,4, 
1991,15.000 zł, opel kadett, 1,6,1989,13.500 
S; °PQ| kadett, 1,6, 1988, 12.000 zl, opel ka- 
VlsBSTRa^988'12500 z|. opel vectra, 1,6, 
zl ODBl a«r Zl' opel veclra' 1.8 1992, 22.000 
™Z^y£JoToT0 zl'peugeot 
■ '<:.uuu zł, polonez truck, 1,6, 
1994 (instalacja gazowa), 11.000 zl, polonez 
caro, 1,6, 1994, 10.000 zł, polonez caro, 1,6, 
1993, 9.000 zl, polonez 1,6, 1992, 7.300 zl, 
mercedes, 123, 2,0d, 1978, 7.000 zl, renault 
11, 1987, 8.000 zł, renault 19, 1,4, 1990, 
14.200 zl, renault 21, nevada, 2,2 d, 1993, 
21.000 zl, skoda felicja, 1,3, 1995, 19.000 zl, 
skoda favorit, 1,3,1989,9.000 zl, skoda favo- 
rit, 1,3, 1991, 10.500 zl, star K-407 B, 1979, 
16.000 zl, volkswagen golf III, 1,6, 1994-95, 
29.500 zl. Przyjmujemy do sprzedaży 
wszelkie pojazdy, kredytujemy auta do 20 lat, 
także spoza komisu. Przyjmujemy w 
rozliczeniu samochody. Pomagamy w znalezieniu 
samochodu na zamówienie klienta. 
Zapraszamy w godzinach 10-17, oprócz niedziel. 
Tel. 398-53-34. 
AUTOUS�?U 
• AUTO ALARMY - diagnostyka silników 
benzynowych (wtrysk benzyny), naprawy 
elektryki i elektroniki samochodowej. PHU Ada- 
mex, Zakład Usługowy, Oleśnica, ul. 
Kopernika 13 (obok Urzędu Celnego). Tel. 398-34- 
44, 0-601-77-46-37, 314-46-37 po godz. 20. 
•KONSERWACJA AUT Oleśnica, automyj- 
nia, byty POM, ul. Kopernika 14. Tel. 314- 
31-13. 
FIAT 
• 126, 1983, alternator, fotele lotnicze, po 
remoncie blacharki, R-M, 1.700 zl. Oleśnica, 
ul.Sucharskiego 4d/8. Tel. 0-603-400-501. 
• Cinquecento 704, 1996, morski metalik, 
27.000 km, alarm, blokada skrzyni biegów, stan 
bardzo dobry, 13.800 zl. Tel. 398-21-27. 
• 126, 1984, 2.000 zl. Tel. 314-86-79. 
• 126, 1991, czerwony, nadkola, tylne szyby 
uchylne, dmuchawa, 1. właściciel, 
garażowany, pełny lifting, 4.200 zl. Tel 0-602-27-46-43. 
• 126, 1983, czerwony, po remoncie skrzyni 
biegów, 1.000 zl. Tel. 315-76-70. 
• 126 EL, 1996, czerwony, 27.000 km, 1. 
właściciel, rejestracja do 2001, blokada skrzyni 
biegów, nadkola, stan dobry, 8.100 zl. Tel. 324- 
15-66. 
• 126, 1980, 800 zl do uzgodnienia. Tel. 314- 
70-38 po godz. 16. 
• 126,1982,4 nowe opony, stan dobry, 900 zl. 
Tel. 314-42-72, 0-604-556-374. 
•Uno, 1,4,1995, niebieski metalik, wtrysk, 
nadkola, R-M, 1. właściciel, kupiony w salonie, 
17.500 zl. Tel. 315-02-22 po godz. 19. 
• 126, 1985, 120.000 km, orzechowy, nowe 
opony, fotele lotnicze, nowa prądnica, nowy 
akumulator, R-M, 2.200 zl. Tel. 398-62-82. 
• 126,1982, dobry, 56.000,1. właściciel, 
garażowany, 1.700 zl. Tel. 314-92-91. 
•126 EL, 1995, 43.000 km, czerwony, 
garażowany, stan bardzo dobry, 7.300 zl. Tel. 0-603- 
78-80-32. 
• 126, 1989/90, 2.950 zl. Tel. 398-14-68. 
• 126, 1994, 5.800 zl. Tel. 314-43-79. 
• 126 LR 1988, biały, 3.000 zl. Oleśnica, ul. 
Spokojna 16 (Rataje) po godz. 1630. 
• 126, 1989, beżowy, stan bardzo dobry, R-M 
Alpina, głośniki 2x 500 W, dodatkowe światło 
stop, halogeny, nowy zbiornik paliwa, 3.800 zl. 
Tel. 398-62-88. 
• 126,1993, morski błękit, stan bardzo dobry, 
6.100 zl. Tel. 398-46-11. 
• 126, 650, 1988, składak, 3.800 zł. Tel. 398- 
20-57. 
• 126,1991, biały, 67.000 km, stan bardzo 
dobry, 4.300 zl. Oborniki Śląskie, tel. 310-14-38, 
tel. grzecznościowy 31-26-200 - prosić Halinę 
Kotarę. 
•Fiesta 1100, biały, 3-drzwiowy, 1991 + 
komplet kól zimowych, 13.500 zl. Tel. 314-27-84. 
•Orion, 1,8 diesel, 1985, czerwony, 5-drzwio- 
wy, nowe sprzęgło i docisk, stan dobry, 7.800 
zl. Tel. 398-42-25. 
•Fiesta, 1989/97, czerwony, instalacja 
gazowa, R-M, katalizator, 9.900 zł. Tel. 398-50-85. 
•Fiesta, 1,1, 1981/87, biaty, 3-drzwiowy, stan 
dobry, tylna szyba ogrzewana, R-M, przegląd 
do VIII 2000, 4.500 zl. Tel. 398-53-89. 
•Fiesta, 1,1, 1981, brązowy metalik, stan 
dobry, 3.800 zl. Tel. 314-36-12 po godz. 16. 
•Sierra kombi, 1,6, 1984, biały, 6.000 zl do 
uzgodnienia. Tel. 398-17-22. 
•Corsa, 1991, 1. właściciel, biały, 11.500 zl. 
Tel. (062) 785-34-02. 
•Kadett, 1981, sprowadzony w 1991, po 
remoncie kapitalnym blacharki i silnika, dużo 
nowych części, 4.600 zl. Tel. 398-32-15,0-602- 
239-160. 
•Vectra, 2,0 benzyna, 1991,141.000 km, ABS, 
aluminiowe felgi, alarm, centralny zamek, 
srebrny metalik, elektryczne szyby, wspomaganie, 
18.500 zl. Tel. (0620 785-62-62, 0-604-48-56- 
10. 
•Astra, hatchback, 1992/93, granatowy 
metalik, szyberdach, 3-drzwiowy, dzielona tylna 
kanapa, 106.000 km, 17.500 zl. Oleśnica, ul. 
Wojska Polskiego 16d/5. Tel. 314-79-27. 
•Astra, 1,4 , 1995, 43.000 km, niebieski, 2- 
drzwiowy, stan bardzo dobry, 21.500 zt. Tel. 
398-25-07 po godz. 15. 
POLONEZ 
• 1988, biały, stan bardzo dobry, 5-biegowy, 
3.500 zl. Twardogóra, ul. Krzywoustego 1.. 
• 1500, 1980, pełne wyposażenie, hak, R-M w 
ciągłej eksploatacji, stan techniczny dobry, 
aktualny przegląd, 1.400 zl. Oleśnica, ul. 
Otwarta 5b/7. Tel. 398-39-83. 
• 1987, 60.000 km, biały, atrakcyjny wygląd, 
hak, nadkola, po remoncie zawieszenia, 
układu kierowniczego, hamulców, nowy 
akumulator, 3.200 zl lub zamienię na inne. Tel. 398-19- 
13. 
•Caro 1,6 GLI, 1995, biaty, stan bardzo dobry, 
1. właściciel, garażowany, 11.000 zl. Tel. 314- 
79-18. 
VOLKSWAGEN 
•Golf, 1,6 GTI, 1981, stan dobry, 5.000 zl. Tel. 
398-55-26 po godz. 18. 
•Golf, 1,6 diesel, 1985/94 składak, czerwony, 
7.500 zl. Tel. 314-27-83. 
•Golf, 1984, szary metalik, na białych 
tablicach, 5.000 zl. Tel. 315-73-06. 
•Transporter, 1600,1981, podwójna kabina + 
750 kg lad., 7.200 zl. Namysłów, tel. (077) 410- 
22-45. 
INNE 
•Audi 80 beczka, 1989, 142.000 km, 16.000 
zl. Oleśnica, tel. 0-601-971-406. 
• Matiz, 1999, srebrny metalik + dodatki, 
23.500 zl. Tel. 314-49-51. 
•Pegueot 65, 3,0, 6V, 1991, sprowadzony do 
Polski w maju 1993, nowy z fabryki, czarny, 
klimatyzacja, skóra, pełne wyposażenie, 26.500 
zt. Tel. 321-21-92, 0-604-99-80-15. 
•Trabant 601, elektroniczny zapłon, nowy wal 
+ drugi silnik, 2.200 zl. Ligota Mata 122. Tel. 
398-75-54. 
•Wartburg, 1986, po remoncie kapitalnym, 
1.600 zl. Tel. 314-84-04. 
•Volvo 440,1,9, TD, 1994, 69.000 km, 
granatowy, ABS, wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek, alarm, immobiliser, 27.500 zl. Tel. 
090-64-13-94. 
YKLE 
•Honda speace 150, skuter, automat, 
niebieski metalik, 22.000 km, 3.000 zl. Międzybórz, 
tel. (062) 785-62-62, 0-604-485-610. 
•Sprzedam różnorodne części do 126. Tel. 0- 
601-55-26-85. 
•Sprzedam części do citroena GSA X-3, 
skrzynia biegów + silnik, 400 zl. Tel. 398-67-24. 
•OPONY używane zachodnie, duży wybór-ser- 
wis. Teł. 398-53-13. 
•Do forda escorta kombi mechanizm 
podnoszenia okien przód, 240 zl. Tel. 0-602-190-739. 
•Sprzedam przyczepę handlową z pełnym 
wyposażeniem na Jarmarku i magazyn chłodnię. 
Tel. 0-604-242-647. 
US�?UGI 
• KSERO KOLOR, kopie do formatu A 0, 
pieczątki. Oleśnica, ul. Młynarska 7a. Tel. 398- 
40-24. 
• Naprawa pralek Waldemar Planeta. Ul. 
Chopina 7. Tel. 314-49-33, 0-601-78-86-87. 
• Instalatorstwo i pomiary elektryczne. I. 
Ruszel. Oleśnica, ul. Chopina 5/1. Tel. 
314-99-81. 
• Nowoczesne instalacje grzewcze, 
gazowe i wodno-kanalizacyjne. Tel. 398-62-34, 
0604-406-519. 
• Naprawa pralek, chłodziarek i sprzedaż 
części. Ul. WojskaPolskiego 16. Tel. 314-77-04. 
• PROCON - remonty, budowa kominów 
SCHIEDEL, pokrycia dachowe BRAAS, okna, 
drzwi pcv Knipping, kotły co. 10-300 kW Unl- 
cal, sprzedaż na zamówienie, doradztwo. Tel. 
398-32-12. 
• Całodobowe awaryjne otwieranie 
samochodów i mieszkań. Tel. 314-35-45 w godz. 10-18, 
314-88-09 dom, 0-601 -76-12-82. 
•ALARMY. DRZWI ANTYWLAMANIOWE. Tel. 
314-35-45 w godz. 10-18, 314-88-09 dom, 
0-601-76-12-82. 
• KLIMATYZACJA. Dostawa, montaż, serwis - 
raty, leasing urządzeń MITSUBIHI ELECTRIC. 
Dealer AIR System, tel. 398-30-83,0-604-86-71- 
85. 
•Producent rolet PCV i ALU, sprzedaż, montaż 
okien i drzwi drewnianych, PCV i ALU, usługi 
remontowo-budowlane i renowacyjne. Biuro i 
sklep, Oleśnica, ul. Kazimierza Wielkiego 22 (za 
pralnią chemiczną. Tel./fax 398-54-40, tel. kom. 
0-90-322-960. 
• CHATEX - ŻALUZJE PIONOWE, POZIOME. 
• CHATEX - SYSTEMY INSTALACYJNE, WOD.- 
KAN, GAZ, CO. Wrocławska 41. Tel. 398-40-73 
w godz. 8-16. 
•ELBO - rolety, żaluzje poziome i pionowe. 
Dobroszyce, ul. Kwiatowa 48. Tel. 314-14-43. 
• Konferansjer. Tel. 398-22-08. 
•PRODUCENT ROLET PCV i ALU, żaluzje, ro- 
letki materiałowe, sprzedaż, montaż okien, 
drzwi, usługi remontowe. Oleśnica, ul. 
Kazimierza Wielkiego 22 (za pralnią chemiczną). Tel. 
398-54-40, 0-90-322-960. 
•Pomoc drogowa. Transport samochodów 
na złom. Tel. 0-601-93-67-66. 
•Montaż i serwis alarmów, domofonów, wi- 
deodomofonów, telewizji użytkowej, 
automatyka bram. Tel. dom. (071) 314-88-88, tel. 
serwis 0-604-218-339. 
•Usługi transportowe - ford transit maxi. Tel. 
0-601-741-936 po godz. 17. 
•PERFEKT-BUD s.c. SERWIS BUDOWLANY, 
ul. Krzywoustego 30a. Tel. 398-59-65. 
Sprzedaż materiałów budowlanych, izolacyjnych, 
dociepleniowych, okien i parapetów. 
Technologie gipsowe, farby, kleje, silikony. 
Sprawdź i porównaj nasze ceny. 
• CZYŚCIWO. FAKTURY VAT. „TO", UL. 
SUCHARSKIEGO 2. 
•Zdejmuję Sim Locki z telefonów Nokia. Tel. 0- 
601-55-26-85. 
•Stojaki reklamowe (kobyłki), produkcja- 
sprzedaż, ploterowe wycinanie w folii, 
reklamy świetlne. REDIS, Oleśnica, pi. Zwycięstwa 
2. Tel. (071) 398-44-19. 
•Dźwig 151, 24 godz. Tel. 314-33-08. 
•Usługi transportowe - ford transit, ładowność 
1,7 tony. Tel. 398-44-73 lub 0-601-741 -963. 
•TRANSPORT-IVECO, 1,5 tony. Tel. 0-602- 
314-220. 
•Wldeofilmowanie. Tel. 0-604-591 -115. 
•AIG-AMPLICO-LIVE - II i III filar, 
ubezpieczenia na życie. Tel. 398-57-79. 
•Czyszczenie dywanów i taplcerki 
samochodowej. Oleśnica, ul. Brzozowa 3. Tel. 398- 
31-74. 
•Malowanie, tapetowanie, panele, glazura. Tel. 
314-97-21,0-603-848-921. 
•Układanie glazury. Tel. 398-39-55. 
•Układanie parkietu, podłóg, cyklinowanie. Tel. 
315-54-34. 
•Usługi tapicerskie. Tel. 314-82-81. 
•LUKA, żaluzje poziome i pionowe, roletkl 
materiałowe. Tel. 0-603-326-523. 
•Układanie paneli ściennych i podłogowych. 
Tel. 0-603-326-523. 
•Transport - mercedes bus. Tel. 398-41 -06, 0- 
603-848-675. 
•Wykańczanie wnętrz: panele, podłogi, regip- 
sy. Tel. 398-47-14. 
•Wideofilmowanie kamerą cyfrową. Tel. 315- 
82-59. 
•PODDASZA - docieplanie, wykańczanie. Tel. 
314-92-65, 0-603-519-682. 
•Malowanie, tapetowanie, gładzie, regipsy, 
panele. Tel. 314-92-65, 0-603-519-682. 
TURYSTYKA 
•SYLWESTER 2000 kraj, zagranica. OPAL. 
Tel (071) 398-33-65. 
•Wczasy w Hiszpanii. Wyjazd z Oleśnicy 
autokarem LUX, wyżywienie 3 x dziennie, hotel, 12 
dni. Wyjazdy co tydzień, 919 zł. OPAL. Tel. (071) 
398-33-65. 
•Atrakcyjna oferta LAST MINUT, Tunezja 7 dni - 
11B4 zł, 14 dni -1410 zł, Santorlnl Grecja 7 dni 
-1250 zł, 14 dni -1550 zł, Egipt B dni - 359 USD, 
15 dni - 575 USD, Kreta 7 dni -1250 zł, 14 dni - 
1450 zł, Dominikana, Tajlandia. 
•Centrum Przewozów Autokarowych OPAL 
Oleśnica Dworzec PKS. Tel. (071) 314-40-49. 
Przejazdy autokarowe cala Europa, wyjazdy 
bezpośrednio z Oleśnicy i Sycowa. Zniżki do 50%. 
•Biuro Podróży OPAL, Oleśnica Dworzec PKS, 
tel. (071) 314-40-49, autoryzowany agent NEC- 
KERMANN Polska. Atrakcyjna oferta Last 
Minut. 
•Biuro Podróży OPAL, Oleśnica Dworzec PKS, 
tel. (071) 314-40-49, atrakcyjna oferta Ust 
Minut, rewelacyjne zniżki dla dzieci. 
•BIURO US�?UG TURYSTYCZNYCH IKAR, 
Oleśnica, ul. Młynarska 7, tel./fax 398-44-20. 
Wczasy Bułgaria - wyloty z Wrocławia, Hiszpania - 
wyjazdy z Oleśnicy, Hajduszoboszlo - 
wyjazdy z Wrocławia. Tanie wczasy z ostatniej 
chwili. Bilety komunikacji międzynarodowej. 
•Oferty Last minutę do: Tunezji, Egiptu, 
Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Turcji już na sierpień 
od 809 zł/osoba. Zniżki dla dzieci i 
dorosłych! Tel. 398-57-69. 
•Tanio do wynajęcia komfortowe pokoje z 
prysznicami w Zakopanem. Tel. (018) 20- 
610-63. 
MIESZKANIA 
SPRZEDAM 
Ogłoszenia osób 
fizycznych o sprzedaży 
mieszkań - za darmo 
i przez telefon! 
TT 314-94-28 
• BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI 
Oleśnica, ul. Mickiewicza 4b. Od 
sprzedających mieszkanie w Oleśnicy nie pobieramy 
prowizji. Tel. 314-49-77. Tel. kom. 0-601-74- 
66-08. 
•Własnościowe, 40 m2, 3-pokojowe w centrum 
Oleśnicy, z balkonem, telefonem. Tel. 314-23- 
45,0-601-77-90-02. 
•Własnościowe, 51 m2, 3-pokojowe, II piętro, 
z garażem lub bez przy ul. Klonowej. Tel. 314- 
76-70. 
•Własnościowe, 65 m2, II piętro, nowe 
budownictwo, w centrum Oleśnicy, z balkonem i 
telefonem. Tel. 398-47-05. 
•50 rrf w Zbytowej. Tel. 314-66-40. 
•Własnościowe 51 m! do remontu w Ligocie 
Malej. Tel. 0-604-345-212. 
•2-pokojowe własnościowe z telefonem, 48,5 
m', III piętro, wykończone, 100.000 zl. Tel. 783- 
30-47. 
•Własnościowe spółdzielcze, 73 m2, Serbinów, 
II piętro, z balkonem i telefonem. Tel. 314-76- 
99. 
•Lub zamienię na mniejsze, 56,4 m2, w 
Oleśnicy. Tel. 398-32-73. 
•72 m2, na Sarbinowie. Tel. 314-77-09. 
•63 m2, spółdzielcze, własnościowe, 
Serbinów. Tel. 0-603-765-587-po godz. 18. 
•2-pokojowe, własnościowe, 40 m2, w 
Oleśnicy. Tel. 0-604-792-886. 
•57 m2, spółdzielcze^własnościowe, przy ul. 
Klonowej. Teł. 314-75-24. 
•3-pokojowe, 63 m2. Tel. 398-17-06. 
•Własnościowe, spółdzielcze, 72 m2, w 
Oleśnicy. Tel. 0-603-32-65-23. 
•3-pokojowe, 53 m2, parter. Tel. 314-67-88, 0- 
601-95-09-49. 
•2-pokojowe, 55 m2, w centrum Oleśnicy. Tel. 
398-56-81. 
ZAMI 
•Komunalne, 83 m2, w Oleśnicy, co. 
etażowe, na dwa oddzielne. Tel. 398-52-98. 
•Własnościowe 59 m2 w Brzezince, co., 
telefon, na kawalerkę w Oleśnicy. Tel. 315-41-45. 
•Komunalne 38 m2 na większe. Tel. 398-43- 
07. 
•3-pokojowe, 90 m2, w Rynku w Oleśnicy na 
2-pokojowe z co. Tel. 314-25-52 po godz. 17. 
•Własnościowe, 44 m2, 2-pokojowe na 
większe 3-pokojowe. Tel. 0-603-892-433. 
•Kwaterunkowe, 81 m2, na kawalerkę. Tel. 398- 
62-03. 
•Komunalne, 52 m2,2-pokojowe, kuchnia, co., 
łazienka, z telefonem, na dom w okolicy 
Wrocławia lub na dwa oddzielne mieszkania Tel 
398-53-21. 
•58 m2, w Grabownie Wielkim, na kawalerkę 
w Oleśnicy. Tel. 398-57-66. 
•Kwaterunkowe, 43 m2, we Wrocławiu, na 
Oleśnicę. Tel. 314-82-81. 
KUPI�? 
•Dam odstępne za mieszkanie 
kwaterunkowe, wykupię długi. Tel. 314-35-60 w godz. 9- 
17. 
•39 m2 w Bierutowie. Tel. 314-78-39. 
•Poszukuję do wynajęcia w Oleśnicy 
mieszkania lub piętro domu. Tel. 0-601-991-231 
• Do wynajęcia pokój osobie samotnej. Tel 
314-79-52. 
•Do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią i łazienką 
w domku jednorodzinnym. Tel. 314-95-79. 
•Do wynajęcia 3-pokojowe, w centrum 
Oleśnicy. Tel. 314-77-37 po godz. 17. 
•Poszukuję kawalerki do wynajęcia. Tel. 0-604- 
25-97-31. 
•Do wynajęcia pokój dla 2 dziewczyn przy ul. 
Krynickiej we Wrocławiu. Tel. 314-34-09. 
•Szukam pokoju do wynajęcia w Oleśnicy. Tel. 
314-82-23. 
•Mam mieszkanie do wynajęcia. Oleśnica, ul. 
Ludwikowska 8c. 
• Poszukuję 2-pokojowego umeblowanego 
mieszkania do wynajęcia w Oleśnicy. Tel. 314- 
76-50 w godz. 18-19. 
LOKALE 
•Do wynajęcia lokal o wysokim standardzie 
przy ul. 3 Maja w Oleśnicy, 24 m2. Tel. 314-76- 
80. 
•Wynajmiemy tanio pomieszczenia biurowe. 
Oleśnica, ul. Młynarska 7. Tel. 314-20-65. 
•Do wynajęcia obiekt na cele produkcyjne lub 
handlowe przy ul. Wiejskiej w Oleśnicy, 
atrakcyjne warunki. Tel. 0-62-785-18-61. 
•Do wydzierżawienia hala 300 m2, wys. 4 m 
800 zl/m-c Tel. 315-70-02 
•Sprzedam lub wynajmę kiosk. Tel. 398-21 -90 
po godz. 18. 
•Sprzedam lokal o powierzchni 68 m2 w 
Oleśnicy, stan surowy - parter, lokal nadaje się na 
usługi, biuro lub mieszkanie, cena do 
uzgodnienia. Informacje tel. kom. 0-601-79-31-12. 
•Oddam w dzierżawę lokal 60 m2 na 
działalność gospodarczą, Twardogóra - koniec ulicy 
Oleśnickiej. Tel. 315-87-46. 
•Do wynajęcia lokal, 30 m2. Oleśnica, ul. 
Spokojna 6. Tel. 314-93-09. 
•Do wynajęcia lokale na biura. Tel. 314-38-21. 
7-13 września 1999 
Panorama Oleśnicka nr 36 
21 
PANORAMA OG�?OSZENIOWA 
DOMY 
•Sprzedam nowy dom w Goszczu k. 
Twardogóry, 150 m2, na działce 1000 m', 7 pokoi, 2 
łazienki, kuchnia, garaż, podpiwniczony, cena 
195.000 zł. Tel. Wrocław 367-61-70. 
•Sprzedam dom w Niwkach Książęcych, 30 
arów. Tel. (062) 785-67-56. 
•Do wynajęcia dom mieszkalny na cele 
biurowe lub mieszkaniowe. Syców, ul. Kuso- 
clńskiego 31. Tel. (062) 785-35-81, 314-87- 
47. 
•Sprzedam dom w stanie surowym w 
Oleśnicy. Tel. 398-55-98. 
•Sprzedam parterowy dom podpiwniczony, 
w zabudowie szeregowej, atrakcyjna 
lokalizacja w Oleśnicy, powierzchnia całkowita 
200 m2. Tel. 348-41-10 po godz. 17. 
•Sprzedam pól bliźniaka, 82 m2, w 
Międzyborzu na działce 382 m2 z garażem i budynkami 
gospodarczymi. Tel. (062)-757-04-68. 
•Sprzedam dom w zabudowie szeregowej, 
stan surowy otwarty przy ul.-Poniatowskiego- 
Sudola, cena do uzgodnienia, w rozliczeniu 
może być mieszkanie do 40 m2. Tel. 0-603-797- 
487. 
• 
•Sprzedam dom w zabudowie szeregowej, 
stan surowy zamknięty, przy ul. Rejtana. Tel. 
314-32-20, 0-603-89-26-20, 
•Kupię dom do remontu w Oleśnicy lub 
okolicy. Tel. 398-17-06. 
•Kupię dom poniemiecki lub zabudowania 
poniemieckie w Oleśnicy lub okolicy. Tel. 0-603- 
32-65-23. 
•Sprzedam dom 180 m2 + warsztat 220 m2 
na działce 1 larów, 250.000 zł. Tel. 0-603-847- 
861. 
•Kupię dom lub pól domu do remontu. Tel. 
314-95-21. 
ne. Tel. 0-603-229-624. 
•Sprzedam piec gazowy, 2,5 m, stan idealny, 
mato używany, 1.000 zł. Tel. (062) 785-34-02. 
FIA, sonda brzuszna i dopochwowa, 
środa godz. 16-18. 
GARAŻE 
•ORTODONCJA lek. stom. Jadwiga 
Banaszak, specjalista orlodonta. Oleśnica, ul. 
Kazimierza Wielkiego 3D, poniedziałek od godz. 13. 
Tel. 314-44-92. Twardogóra, ul. Wojska 
Polskiego 1 (WHM), piątek godz. 16-18. Tel. 315-02- 
72. 
ROLNICZE 
DZIA�?KI 
BUDOWLANE 
•Sprzedam działkę budowlaną 10a, 
uzbrojoną, z pozwoleniem na budowę w Sycowie. Tel. 
(062)785-41-92. 
•Sprzedam działkę rzemieślniczą w Poniato- 
wicach przy trasie nr 8, 17 arów. Tel. 398-60- 
30. 
•Sprzedam działkę budowlaną, 18 arów, w 
Krzeczynie, woda, 13.000 zł. Tel. 398-74-93. 
•Sprzedam działkę rzemieślniczą, 29 arów w 
Chelstówku, gm.Twardogóra. Tel. 315-84-54. 
•Sprzedam działkę rzemieślniczą. Tel. 314-90- 
68. 
•Sprzedam działki budowlane w Poniatowi- 
cach 62. Tel. (012) 388-15-39. 
•Sprzedam działkę budowlaną 23 ary na 
Zielonych Ogrodach. Tel. 314-96-09. 
•Sprzedam garaż przy ul. Glinianej. Tel. 314- 
76-70. 
•Sprzedam garaż na ulicy Glinianej. Tel. 314- 
97-85. 
•Sprzedam garaż blaszak. Tel. 314-70-26. *Maria Tarnawska - pediatra, neonatolog, 
•Sprzedam garaż murowany na ul. Moniusz- poniedziałek, czwartek 17-19. Ul. Kllińskie- 
ki. Tel. 0-603-861 -160. go 2/1. Tel. 314-99-55. 
£F£%T 9araŻ PrZy "'' Krzyw0USteg0'Tel' »Lek. med. Andrzej Banaszak - specjalista gi- 
314-75-24. nekolog-polożnik, wtorki-piątki od godz.16, 
•Szukam garażu do wynajęcia lub kupię w USG - poniedziałki 16-17. Centrum Medyczne 
centrum Oleśnicy. Tel. 314-28-86. Medyk, ul. Bratnia 7. Tel. 314-25-09. 
•Do wynajęcia plac pod garaż przy ul. Rey- »MEDIX - mammografia, specjalistyczne 
monta. Tel. 314-96-09. USG, zdjęcia i badania RTG. Wrocław, ul. 
Grabiszyńska 37/39. Tel. 34-127-07. W godz. 
8-19, soboty 8-13. Badania wykonuje 
specjaliści Akademii Medycznej. 
•Sprzedam 1 -roczne sadzonki truskawek od- "Danuta Świderska, specjalista pediatrii - wi- 
miany Dukat 10 gr/szt. Tel. 398-20-39. zyty domowe. Tel. 314-21 -33, 0-602-804-816 
•Sprzedam 15 pni pszczół Dadant. Tel. 315- "GABINET ALERGOLOGICZNY - alergolog Jo- 
36-33 po godz. 19. lanta Hołda, ul. Kleeberga 4, poniedziałek i 
.8 ha ziemi ornej w Siekierowicach. Tel. 315- ^wartek 16-18. Tel. 0-602-77-85-06,314-77-75. 
48-55 
„e M ., . . . ..„„, . »GABINET STOMATOLOGICZNY, lek. stom. 
hf,Pr£H.h™TrXftT^i?«nny'7«983' S'an sP<"i- Zbigniew Zieliński, przyjmuje: ul. Cho- 
bardzo dobry, 7.000 zł. Tel. 314-80-76. ^ (llUpiętro)i „,„„,,<, piątek 16-18. Tel. 
•Sprzedam 34 ary ziemi ornej w Oleśnicy. Pół- 314-28-42. 
nocna 12. 
•Sprzedam klacz 16-letnią, 1.500 zł. Tel. 315- •Gastroskopia, rektoskopia, żylaki odbytu 
02-22 po godz. 19. " leczenie ambulatoryjne. Chirurg Tadeusz 
„ Ozga. Dom Rzemiosła, ul. Wrocławska 41, 
•Sprzedam krowę wysokomleczną po piątym medzialek , ^ 7.». Te, 39s.33.23. 
wycieleniu. Wszechświęte 2, tel. 314-89-66. K 
•Sprzedam konia pociągowego. Spalice 30. łNAPRAWA PROTEZ Z�?BOWYCH Marta Ma- 
Tel. 314-94-22 wieczorem. sternak 0|eśnicai uL Prusa 6. TeL 314.22-41, 
od poniedziałku do piątku w godz. 9-11 i 16- 
•Uwaga! WiM Hurt i Detal Owoców i Warzyw 17, sobota 9-10. 
zostanie otwarty we wrześniu w Oleśnicy. Za- 
praszamy. «Soczewki kontaktowe: systematycznej wy- 
miany, kolorowe, płyny pielęgnacyjne. Za- 
•Sprzedam kozia, 150 zl. Tel. 314-84-04. kład Optyczny Oleśnica, ul. Wrocławska 20. 
•Kupię pług 4-skibowy. Tel. 398-86-49. Tel. 314-96-60 
•Sprzedam sadzonki truskawek odmiana Ha- «Lek. med. M. Bialoskórska-Żurek gineko- 
noye, bardzo wczesna, plenna, 30 gr/szt. Tel. log-polożnik, wtorki-piątki, godz. 16-18, ul. 
398-18-29. Mickiewicza 4b. 
•Zamienię obornik na słomę. Tel. 0-603-50-66- 
80. 
•Kaczki nadziewane na różne okazje, 30 zł/ 
szt. Tel. 0-603-50-66-80. 
•Sprzedajemy kaczki żywe 10 zt/szt. I ubite 
13 zł/szt. z dostawą do domu klienta. Tel. 0- 
603-50-66-80. 
• NEUROLOG-INTERNISTA lek. med. 
Maciej Jakimck - poniedziałki, czwartki 16- 
18, Oleśnica, ul. Armii Krajowej 38. Tel. 
314-27-20. Twardogóra WHM, wtorek 16- 
18, piątek 9-11. 
ZWIERZ�?TA 
BUDOWLANE 
• GABINET WETERYNARYJNY - MA�?E 
ZWIERZ�?TA - Krzysztof Bielicki, Oleśnica, 
ul. Kazimierza Wielkiego 3f, tel. 314-27-47, 
całodobowo. 
•Zbiorniki na olej opałowy, szamba, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. OLTRANS 
Spalice 6. Tol./fax (071) 314-25-86. 
4 "' 
•Rusztowania Plettac wypożyczam. Tel. 0- 
602-330-585. 
•Sprzedam piec co. 50 kW na olej opałowy o 
powierzchni grzewczej 450 m2 i pustaki 
stropowe DZ-3 100 szt, 1,50 zt/szt. Tel. 315-70-02. 
•Sprzedam piec gazowy 2,5 m mało 
używany, 1.000 zl. Tel. (062) 785-34-02. 
•Sprzedam silos na cement 25.0001. Strzelce 
35. 
•Sprzedam okna z demontażu. Tel. 314-22- 
73. 
•Sprzedam bojler Buderus i 2 piece elektrycz- 
LEKARSKIE 
•NOWA METODA nieoperacyjnego leczenia 
nietrzymania moczu i obniżenia narządu 
rodnego. CYFROWE USG - COLOR DOPPLER - 
wykonujemy badania tętnic szyjnych, 
kręgowych, tarczycy, żylaków, sutków, jąder, 
prostaty, jamy brzusznej, ginekologia i 
położnictwo - precyzyjna diagnostyka: 
mięśniaków, torbieli, wad płodu. MAREK 
JAWOROWSKI - rejestracja codziennie w godz. 16- 
19. Tel. 0-604-75-78-91. 
•MAREK JAWOROWSKI ginekolog-poloż- 
nik, bezbolesne wymrażanle nadżerek. 
Oleśnica, ul. B. Prusa 6. Tel. 398-30-12, 
wtorek, piątek 16-18. ULTRASONOGRA- 
•GINEKOLOG PO�?OŻNIK Alina Warmińska, 
poniedziałek, czwartek 16-18, Kilińskiego 10 
(dawny magiel). Tel. 398-34-61. Certyfikat 
Izby Lekarskiej. 
•Gabinet psychiatryczny, Elżbieta Nasal- 
ska-Lisowska, wtorek 16-17™, środa 8-9, 
czwartek 16-18. Przychodnia Spółdzielni 
Sinol, Waty Jagiellońskie 24. Tel. 0-601-77- 
98-18 w godz. 8-20. 
•GINEKOLOG PO�?OŻNIK lek. med. Janusz 
Lasmanowicz, poniedziałek, czwartek 16-18. 
Centrum Medyczne Medyk, ul. Bratnia 7. Tel. 
314-25-09. 
•ORTOPEDA - TRAUMATOLOG Jacek 
Kowalski przyjmuje w poniedziałki w godz. 16- 
18 (Oleśnica, Dom Rzemiosła, ul. 
Wrocławska 41) i SYCÓW czwartek, 15M-16M, ul. 
Daszyńskiego 4. Tel. 0-602-135-909; wizyty 
domowe. Tel. 314-28-39. 
•Gabinet chirurgiczny lek. med. Romuald 
Machała SPECJALISTA CHIRURG przyjmuje: 
Oleśnica, ul. Wiejska 7a w środy w godz. 16ao- 
1730, w soboty 13-14. Tel. 314-26-43. 
• ENDOKRYNOLOG-PEDIATRA Elwira Zator 
przyjmuje co drugi wtorek w godz. 15-16 CM 
Medyk, Bratnia 7. 
•SPECJALISTA UROLOG Stanisław Pawlak, 
przyjmuje CM. Medyk Oleśnica, ul. Bratnia 7, 
czwartki w godz. 17-19. Rejestracje tel. 314-25- 
09. 
•Dr nauk med. ANDRZEJ JANECZKO 
specjalista chirurg, GABINET USG i CHIRURGII 
OGÓLNEJ. Tel. 314-31-11. Oleśnica, ul. 
�?ąkowa 15. 
• Urszula Bugajna - ginekolog-potożnik, 
przyjmuje: pon.-środa 16-18. Oleśnica, ul. 
Sejmowa 14/5. Tel. 314-93-35. 
• PORADNIA DERMATOLOGICZNA, LEKARZ 
KASY CHORYCH, lek. dermatolog Grażyna 
Franczak przyjmuje bezpłatnie bez 
skierowania CM. Hipokrates, Oleśnica, ul. Wrocławska 
41 (Dom Rzemiosła), od poniedziałku do 
czwartku w godz. 9-14 i 16-17, w piątki 9-14. Tel. 398- 
33-23. 
•Prywatny Gabinet Chirurgiczny Andrzej 
Popiela - specjalista chirurg. Oleśnica, ul. 
Mickiewicza 3, Medyk, czwartki, godz. 14-16, 
badania, orzeczenia, konsultacje, obdukcje. 
•Gabinet Internistyczno-Alergologlczny, 
Alicja Nowak-Podemska, internista, specjalista 
chorób ptuc, SPIROMETRIA, EKG, TESTY 
SKÓRNE, Oleśnica, ul. Mickiewicza 3, 
pok.105, poniedziałek, czwartek 16-18, 
wizyty domowe. Tel. 314-71 -41. 
•Pomoc uzależnionym. Tel. 314-44-69. 
•Prywatny gabinet internistyczno-reumato- 
loglczny. Halina Grzybek - Internista, 
specjalista reumatolog. Twardogóra, ul. 
Topolowa 11 - poniedziałek, wtorek, środa, 
czwartek 8-13 I dodatkowo poniedziatek, 
czwartek 16-18. Tel. gabinet 315-03-48 lub 
wieczorem po godz. 20 - 315-92-96. 
•PEDIATRA-NEONATOLOG - lek. med. 
Elżbieta Gdowska, przyjmuje ponledz. 16-17, 
Oleśnica, Dom Rzemiosła, ul. Wrocławska 
41 .Tel. 398-33-23. Wizyty domowe. 
• LAPAROSKOPIA - malolnwazyjne 
operacje kamicy pęcherzyka żółciowego. 
Oleśnica, tel. 314-30-81 wew. 353. 
•SPECJALISTA CHIRURG Adam 
Masternak, zabiegi, konsultacje. LASER - 
usuwanie brodawek. Tel. 314-21-57,0-604-955-155 
codziennie. 
•Małgorzata Popiela - neurolog przyjmuje w 
piątki godz. 17-18, Dom Rzemiosła, Oleśnica, 
ul. Wrocławska 41, rejestracja tel. 398-33-23. 
•PORADNIA OSTEOPOROZY - konsultacje 
ortopeda Jacek Kowalski, poniedziałki 18- 
19, Przychodnia Medyk Oleśnica, 
ul.Mickiewicza 3, tel. 398-13-74. Dla pacjentów ze 
skierowaniami do ortopedy bezpłatnie. 
•PEDIATRA Renata Mulowska-Galka, wizyty 
domowe. Tel. 398-46-49, 0-604-321-264. 
• KRIOTERAPIA - leczenie skóry metodą 
mrożenia. Oleśnica, ul. Wrocławska 41, tel. 
398-33-23. 
•Lekarz Kazimierz Szwed - specjalista 
chirurg przyjmuje wtorki 15™-16, czwartki 9-10 
Ośrodek zdrowia Twardogóra, recepty 
refundowane, obdukcje, wszywki. 
•Wszelkie usługi pielęgniarskie jak pobieranie 
krwi do badań laboratoryjnych w domu 
pacjenta (wynik tego samego dnia), pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi, zlecenia lekarskie typu: 
zastrzyki, opatrunki i kroplówki. Oleśnica, ul. 
�?użycka 9/6. Tel. 314-23-75. 
Damy pracę 
zawód 
sprzedawca 
kucharz 
kierowca 
spawacz-ślusarz 
tokarz 
nauczyciel j. niemieckiego 
nauczycielj. hiszpańskiego 
nauczyciel j. francuskiego 
stolarz 
szwaczka 
obuwnik montażysta 
pracownik biurowy 
sprzedawca 
technik budownictwa 
obuwnik szwacz 
obuwnik cholewkarz 
sprzedawca 
monter szaf wnękowych 
stomatolog 
technik-protetyk 
pracownik fizyczny 
pracownik fizyczny 
stoalrz meblowy 
szlifierz narzędziowy 
konserwator obrabiarek 
ustawiacz maszyn 
spawacz-monter 
majster budowlany 
kierownik budowy 
murarz 
stolarz 
malarz 
sprzedawca 
firma 
Kraj-Expo Oleśnica, ul. Mokra. Tel. 398-35-47 
Pizzeria Don Vito Oleśnica, Rynek 
Don Vito 
Zakład Mechaniczny Długołęka. Tel. 0-604-814-923 
-//- 
Szkola Języków Obcych Oleśnica. Tel. 314-43-24 
-II- 
■II- 
Drewnoland Węgrów 1 gm. Długołęka. Tel. 398-78-43 
Fabryka Obuwia Everest Oleśnica, ul. Fabryczna 1 
-//- 
Firma Ustugowo-Handlowa Oleśnica. Tel. 0-603-05-16-45 
Sklep Mięsny. Tel. 0-602-533-114 
Fabryka Mebli Królewska Wola 17a. Tel. (062) 785-63-01 (05) 
Fabryka Mebli Lesia Spalice 62 
-//- 
Centrum Market Oleśnica Rynek. Tel. 398-48-44 
Indeco Wrocław. Tel. 326-91-58 
Gabinet Stomatologiczny Oleśnica, ul. Spokojna 23, tel. 398-34-17 
-//- 
Zaktad Stolarsko-Tapicerski, Oleśnica ul. Ludwikowska 13. Tel. 398-32-40 
-//- 
Zaklad Stolarski Twardogóra, ul. Wielkopolska 21. Tel. 315-90-78 
Kwal Spalice 8a. Tel. 314-33-25 
-II- 
-II- 
PB M-Kwadrat. Tel. 398-33-55 
-II- 
-II- 
-II- 
Drewex Oleśnica, ul. Wielkopolna 2c. Tel. 314-39-02 1 
-II- 
-II- 
I. miejsc 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
15 
15 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
Oferty pn 
warunki 
kobieta, obsługa kasy fiskalnej 
wykszt. średnie, książeczka zdrowia 
wykszt. średnie, z samochodem 
biegła znaj. rysunku technicznego 
praktyka 
przygotowanie pedagogiczne 
-II- 
■II- 
praktyka 
doświadczenie, praktyka 
-//- 
kobieta do 38 lat 
kobieta 
5-letni staż na stanowisku majstra, uprawnienia budowlane 
specjalizacja ścienianie elementów wierzchniowych 
praca tylko w soboty 
praca we Wrocławiu 
praktyka w wyplataniu wikliny, mile widziani emeryci 
skręcanie mebli, mile widziani emeryci 
praktyka 
uprawnienia 
praca we Wrocławiu, uprawnienia budowlane 
icodawców drukujemy bezpłatnie. Ii-l. (071) U4-94-28. 
Wożniak, Oleśnica, ul. Wrocławska 41, 
środa, godz. 18. Tel. 0-602-32-32-96. 
•Naprawa protez zębowych. Oleśnica, ul. 
Chopina 19. Tel. 314-26-87. 
•Gabinet Nowoczesnej Stomatologii, lek. 
stom. Bożena Wiśniewska, przyjęcia wtorek, 
czwartek 16-19, środa, piątek 11-15, 
Oleśnica, ul. Mickiewicza 3/107b, tel. 372-89-47,0- 
601-74-86-69, zaprasza na bezpłatne 
leczenie członków Branżowej Kasy Chorych. 
•PEDIATRA Halina Hajdukiewicz, wizyty 
domowe. Oleśnica, ul. Sudoła 6/1. Tel. 314-98- 
80. 
•Wykwalifikowana pielęgniarka zaopiekuje się 
osobą chorą w godzinach popołudniowych. 
Tel. 398-36-88 po godz. 20. 
PRACA 
•Polska Firma Handlowo-Produkcyjna 
poszukuje osób do współpracy. Preferujemy 
osoby: ze średnim wykształceniem, o starannym 
wyglądzie, łatwo nawiązujące kontakty. 
Oferujemy pracę w nienormowanym czasie. 
Zapewniamy bezpłatne szkolenia. 
Zainteresowanych zapraszamy na ul. Wały Jagiellońskie 
14a w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki na 
godz. 18. 
•Praca dla młodego mężczyzny z własnym 
samochodem. Tel. 314-94-28. 
•Kobieta, 23 lata, technik administracji celnej, 
1,5-roczna praktyka w firmie eksportowo-im- 
portowej, znajomość komputera i języka 
niemieckiego, poszukuje pracy biurowej. Tel. 0- 
603-79-74-87. 
•Szukam pracy w zawodzie sprzedawca. Tel. 
314-13-15, 314-13-16 w godz. 15-20. 
•Rencista, 44 lata, szuka pracy. Tel. 398-61- 
57. 
•Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem. 
Tel. 315-68-10. 
•Szukam pracy w charakterze pomocy 
domowej. Tel. 314-23-00 po godz. 21. 
•Pilnie potrzebna opiekunka do starszej 
osoby. Tel. (062) 785-67-60. 
•Przyjmę krawcowe, praca we Wrocławiu, 
zapewniam ubezpieczenie i bilet miesięczny. Tel. 
326-06-67. 
•Młoda dziewczyna zaopiekuje się dzieckiem. 
Tel. 314-48-52. 
•Szukam opiekunki do dziecka. Tel. 314-38- 
94. 
•Praca dodatkowa, nie akwizycja. Tel. 398-18- 
05. 
NAUKA 
•CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO, 
rektoskopie, dr nauk medycznych Sławomir 
•Kursy języka angielskiego i niemieckiego. 
Tel. 398-30-82. 
•Kursy przygotowujące, kwalifikacyjne, 
doskonalące. Oleśnica, ul. Młynarska 3. Tel. 314-20- 
68. 
•Autor książki, grafik komputerowy, 
współpracownik gazety - uczy CorelDraw I 
Photoshop. Indywidualnie i w grupach 10 osób, 
świadectwa. Tel. 314-43-30. 
•ATUT - kursy przygotowujące do 
eksternistycznego ukończenia Liceum 
Ogólnokształcącego. Tel. 342-46-21, 315-20-63. 
•NIEMIECKI - korepetycje, indywidualna 
nauka. Tel. 314-37-39, 0-604-619-725. 
•ANGIELSKI - korepetycje i konwersacje, na- 
tive speaker. Tel. 0-604-77-08-83. 
•Korepetycje - j. niemiecki. Tel. 314-98-47. 
•Nauka j. włoskiego, korepetycje j. polski. Tel. 
314-42-56. 
•Korepetycje - matematyka, fizyka. Tel. 314- 
22-57. 
•Korepetycje z języka angielskiego 
prowadzone przez Amerykankę. Tel. 0-603-39-80-25. 
ROŻNE 
•Oddam aktywację Era GSM I dopłacę 50 
zl. Tel. 0-601-55-26-85. 
• Regionalne Stowarzyszenie Opieki nad 
Zwierzętami informuje, że członkowie 
zarządu pełnią dyżury w każdy piątek w godz. 17- 
19 w Oleśnicy przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 6. 
•Sprzedam pilnie kartę przesiedleńczą. Tel. 
(071)315-00-43. 
•Fundusze emerytalne. Tel. 0-603-229-624. 
•ODCHUDZANIE - bezpieczne, 100% 
gwarancji. Tel. 398-18-05. 
Panorama Oleśnicka 
Ogłoszenia przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń w Oleśnicy, 
ul. Młynarska 4B (żółta 
kamieniczka w głębi placu). 
Obiekt strzeżony przez system „Sezam" z 
natychmiastowym powiadomieniem policji. 
Czynne 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-13,15-18. 
Sprzedaż aut z podaną ceną 
i mieszkań - bezpłatnie i przez 
telefon-314-94-28. 
Ogłoszenie nadane do piątku 
włącznie ukaże się 
w najbliższy wtorek. 
/ 
- 
22 
Panorama Oleśnicka nr 36 
*nla1999 
11-12 września 1999 r. 
W programie między innymi 
prezentacja NOWEJ NUBIRY 
połączona z konkursem. 
Weź udział w konkursie I wygraj MOWĄ MUBIR�? ł 
Zapraszamy na dni otwarte w sobotę w godz. 9-18 i w niedzielę w godz. 10-16. 
UWAGA! W czasie otwartych dni w sobotę 
- bezpłatna diagnostyka samochodów DAEWOO - FSO 
7-13 września 1999 Panorama Oleśnicka nr 36 23 
Dziewczyna 
w Panoramie 
fot. Robert Piętka 
Megacom Siedem 
Plusów 
....... 
Plus gsm, jako pierwszy operator 
w Polsce wprowadził 6 nowych taryf 
dopasowanych do indywidualnych 
potrzeb Klientów. 
Teraz możesz korzystać z najlepszej 
dla Ciebie taryfy wybierając jeden 
z 7 doskonałych telefonów 
dostępnych w promocji Plus gsm. 
KUTA + MARKOWY 
maron juz od 
149,- 
Z�?OTYCH IIZ VAT 
Jedyny Autoryzowany Punkt Sprzedaży 
Sieci Plus GSM W OLEŚNICY 
ul. Wojska Polskiego 5 Tel.(071) 398 58 76 
Fax 398 11 72 Kom. 0601 79 47 88 
e-mail: SGSM_Olesnica@lmpel.com.pl; http://www.impel.plusgsm.pl 
Liczba zettawów promocyjnych ograniczona. 
Telefon działa wyłącznie z karta aktywacyjna lied Pluj GW. 
mim, m%%%%WLmW�?%%%%mmWmW�?mWK�?m 
dcZlOSTAWIClEl T|w .H^Illllllllll^MIIMHimBillllW 
Plus Trzymaj 
rękę 
na Plusie 
GSM 
BARAN - W końcu i 
tak stanie na twoim. 
Dlatego nie zbrój się. 
Nie atakuj. Nie 
zadrażniaj sytuacji. Spokojnie czekaj, aż 
twoje będzie na wierzchu. Wtedy 
zatriumfujesz. Cierpliwości. 
Spokoju ducha szukaj w częstych 
spotkaniach z bliską ci osobą. 
y*f ... BYK - Jesień idzie, nie 
J 
• ma na to rady. Ale za- 
/^/] raz jesiennym smutecz- 
kom się nie poddawaj. 
Od chandr wrześniowych trzymaj 
się z dala. Odpór daj migrenom 
powakacyjnym. Trzymaj w sercu 
maj. Kto ci w tym pomoże? 
Tylko on. Tylko ona. 
.Ą BLIŹNI�?TA - Konku- 
, '„ v rencja nie śpi. Usypia 
cię. Wprowadza w 
samozadowolenie. A 
tymczasem szykuje się. Zbroi. 
Bądź więc czujny. Lenistwu się 
nie daj. Myśl. Działaj. Wespół w 
zespół. I indywidualnie też. 
Wtedy cię nie zaskoczy. 
# 
rozlanym mlekiem. Szkoda 
czasu. Czas przyszłość wybrać. 
Znaleźć jakieś rozwiązanie. A każde 
zadanie, nawet najtrudniejsze, ma 
swoje rozwiązanie. 
JF 
SKORPION-Cóż, 
robota ciebie kocha i nie 
chce być inaczej. Ale 
nie przejmuj się. Tym 
razem wkład pracy będzie 
adekwatny do wypłaty. Chociaż raz... 
Więc nie pozoruj roboty, przyłóż 
się do obowiązków. To 
zaprocentuje. Jak 2 razy 2. 
STRZELEC - Kto się 
lubi, ten się czubi - 
mówi tak stare 
przysłowie pszczół. Ale z tym 
czubieniem się nie przesadź. Bo 
niedługo już o lubieniu się mowy 
nie będzie. A tym bardziej o 
kochaniu. Czasem nieustępliwy i 
wojowniczy Strzelec musi 
ustąpić. 
KOZIOROŻEC - A 
może namówić bliską 
osobę na jakiś remon- 
cik? Może uda ci się 
wmówić, że jest prawdziwą złotą 
rączką i nikt nie zrobi tego lepiej 
od niego. A ty obiecaj, że mu 
pomożesz. W pracy koncepcyjnej, 
ma się rozumieć. 
WODNIK - Decyzje 
musisz podejmować 
|, szybko. Ostatnio parę 
takich podjąłeś i dobrze 
na tym wyszedłeś. Teraz też nie 
deliberuj, nie radź się tysiąca 
przyjaciół i pseudoprzyjacioł, ale 
działaj. Tempo raz, tempo dwa. 
Czas nie czeka. On ucieka. 
RYBY - Serce nie 
sługa. Zabiło. Zakołatało. 
Zakołysał się świat. 
Teraz tylko trzeba dobrze 
sprawdzić, czy dobrze zrobił, że 
się zakołysał. Czy to właśnie jest 
to zakołysanie, o które ci 
chodziło. Ale na to czasu masz dość. 
Wszystko przed tobą. 
Astrolog 
RAK - No i szykują się 
nowe obowiązki. O, jak 
ty to lubisz. Ale cóż, 
służba nie drużba. Bez 
pracy niet kołaczy. Jakoś musisz 
się pogodzić z nowymi rzeczami 
na głowie. W związku z tym 
wyciskaj każdą wolną chwilę jak 
kąpielową gąbkę. 
LEW - Tu niby 
chłodno, a w sercu gorąco. 
No i fajnie. No i niech 
jest, jak jest. W spory z 
miłą sercu osobą nie wdawaj się. 
Nie zepsuj tego, co da los. Jutro 
może dać mniej. A miłość jest jak 
eter. Może trwać wiecznie, ale 
może się szybko ulotnić. 
% PANNA - Trochę rc- 
*a£yK'&-' fleksji nad mijającym 
^^^ czasem nie zaszkodzi. 
Kropla nostalgii 
uwzniośli. To czasem też bywa 
potrzebne. W codziennym wirze 
obowiązków, w wielkej gonitwie, 
w bitwie o byt, tak chwila 
refleksji będzie chwilą relaksu. 
WAGA - Życie ma 
swój bieg. A cp się 
stało, to już się nie 
odstanie. Nie czas płakać nad 
SĄ URODZINY, JEST OKAZJA, SĄ PREZENTY 
CCompEx 
autoryzowany dealer 
ALCATEL One Touch View 
ALCATEL One Touch Pocket 
SIEMENS C25 
NOKIA 5110 
cena za telefon wr 
OLEŚNICA ul. 3 Maja 61 
tel./fax 314-22-43 
0-604 934 770, 0-604 934 771 
Abonent, który zakupi taryfę Białą, Błękitną lub Granatową korzysta 
do 31 01.2000 r. z promocji 2xtaniej, tj. weekendowych zniżek na rozmo' 
Każdy kto zakupi dowolny telefon z aktywacją otrzyma 
dodatkowo plecak, kasetę video -^-— e 
z filmem "Armageddon" oraz /jV/7//9 /9V/} 
płytę CD zespołu "Perfekt". '"•V*1 
99 zl netto 
149 zl netto 
149 zl netto 
199 zl netto 
aktywacją 
r^ 
FABRYKA MEBLI 
"BODZIO" 
Goszcz ul. Sycowska 16 tel. 31 58 666, fax. 39 87 3660 
internet: www.bodzio.pl 
Kuchnia "IWONA" MDF z zabudową AGD. 
Zapraszamy do SALONU FIRMOWEGO w GOSZCZU 
oraz w OLEŚNICY przy ul. Rzemieślniczej 7c obok sklepu 
Szalony Max. Oferujemy w ciągłej sprzedaży 50 wzorów O Milicz 
mebli pokojowych, systemowych,sypialnianych I • Vii 
kuchennych z zabudową AGD i \£ GOSZCZ 
Sprzedaż po cenach fabrycznych od 740 zl. Twardogóra 
Salon czynny: pn, śr, czw: 10 -18 ; * 
wt, pt: 8 "-18" ; sob. 8"-15" 
Do 100 km dowóz gratis !!! oieonica 
TaUTUS« f!!e?f!!V?rZa,ne tocftnfc ****** Projekt, montai 
Oleśnica, PI. Zwycięstwa 2 tel. 39817 90 
24 
Panorama Oleśnicka nr 36 
7-13 w«» 
4ni»1999