/31_1999.djvu

			^ZYTE 
Panorama Oleśnicka 
rpRZHSKUt 
> ML SIC 
J620ińMH £.61"<0 D Sfc�?fcPU 
f&DeK A Z/l WM SrłOl 
i ufesz co. ona *JjV<^~4 
ffy/o o /rro/r od masakry 
Sąsiedzi poczuli fetor na klatce schodowej 
Cysterną Denat 
w sklep w bloku 
Cysterna z olejem 
opałowym 
przecięła rynek 
w poprzek 
i zatrzymała się 
na ladach w sklepie 
spożywczym. 
Piotr M. jest emerytem. Dorabia chód minął światła i skierował się 
jako kierowca w prywatnej firmie, w stronę rynku. Dochodziła godz. 
pracując na umowę-zlecenie. Po- 7 rano. Co było dalej, Piotr M. nie 
dobno przeszedł zawał serca. W pamięta. Stracił przytomność. Le- 
środę 28 lipca jechał z Kępna w karze określają stan, w jakim się 
kierunku Wrocławia. Kierował cy- wtedy znalazł, jako niedotlenienie 
sterną wypełnioną olejem opało- mózgu. 
wym. Wjechał do Sycowa. Samo- 
Cysterna „zaparkowała" w sklepie. 
}R 
Wynajmujemy FADROMC, 
wywrotkę i. koparkę 
POSEZONOWA OBNIŻKA CEN! 
węgiel kamienny kostka - 300 zl/t 
węgiel kamienny orzech ■ 280 zł/t 
węgiel kamienny groszek -230 zl/t 
koks gruby i orzech • 350 zl/t 
Tel. 314-94-90. 
I Transport na terenie Oleśnicy bapfatay. 
Ciężarówka tymczasem ścięła 6 
małych żelaznych słupków 
znajdujących się na chodniku, złamała 
dwa znaki drogowe wkopane vis- 
a-vis miejscowej drogerii Natura i 
wjechała na plac Wolności. Odbiła 
się od cokołu pomnika, 
znajdującego się w centrum miasta, jakimś 
cudem minęła obie stylizowane 
latarnie, przecięła jezdnię i... wpadła 
do sklepu spożywczego 
należącego do Stanisława Babło. Samochód 
stanął w sklepie, przy stoisku 
mięsnym... 
Całe szczęście - powiedziała 
Panoramie jedna ze sprzedawczyń - 
że sklep był zamknięty. Tutaj do 
mięsnego zawsze stoi kolejka. 
Byłaby-masakra. Nasze flaki by były 
dokończenie na sir. I? 
Przez 3 tygodnie 
martwy mężczyzna 
leżał w swoim 
mieszkaniu. 
28 lipca późnym wieczorem 
lokator z wielkiego bloku przy ulicy 
Daszyńskiego w Oleśnicy 
powiadomił Komendę Powiatową Policji, 
że zza drzwi mieszkania jego 
sąsiada dolatuje fetor, a jego samego od 
wielu dni nikt nie widział. 
Funkcjonariusze nie mieli problemu z 
wejściem do wskazanego mieszkania, 
bo zamek był otwarty. Znaleźli 
zwłoki mężczyzny w stanie 
rozkładu. Był to 36-letni Dariusz K. 
Zamieszkiwał samotnie, nie 
pozostawił rodziny. Sąsiedzi widzieli go 
często pijanego, mówią, że 
zakłócał spokój, czasem nawet trzeba 
było wzywać policję. Jego długa 
nieobecność nikogo nie zdziwiła, 
bo samotny lokator prowadził 
nieregularny tryb życia. Ostatni raz 
widziano go około trzy tygodnie 
temu. 
Oględziny miejsca śmierci 
mężczyzny nie doprowadziły do 
znalezienia śladów wskazujących na 
popełnienie przestępstwa. Dopiero 
jednak sekcja zwłok i opinie 
biegłych pozwoląjednoznacznie 
ustalić przyczynę zgonu. 
(kud) 
Mężczyznę znaleziono w 
mieszkaniu na I piętrze. 
Promocja Mfrmy 
MCREISEL. 
■ kleje do styropianu od 17 zt/worek 
- tynki od 38 zl/25 kg 
flfO 
ROlfTKI mflTERintOWE 
S I Ml 4-43 
OKMI, ROIETY. 
żniuzje 
(*^ 
1 -^^^^vP 
i miiimtiii^ai 
Tu może być tylko przedszkole. 
polskim rynku nie ma takich 
pieniędzy. Robimy, co możemy. Są 
wstępne rozmowy, rozesłaliśmy 
RKKLAMA NA ŚMIECI. Czytelnik zaalarmował nas, że obok 
garaży na ulicy Kopernika w Oleśnicy, w sąsiedztwie Urzędu 
Celnego, ktoś wyrzucił całą masą nowych widokówek, (idy pojechaliśmy 
na miejsce, zobaczyliśmy stertą obok ogrodzenia lotniska. Były na 
niej zapakowane pocztówki oraz plansze reklamujące kawą Tchibo. 
W każdej z 9 paczek znajdowało sią 2.000 pocztówek, 
Zapakowanych w czarną folią tekturowych plansz, służących do zmontowania 
stojaka do sprzedaży kawy, było kilkanaście. Wszystko było nowe i 
nie zniszczone. Można się jedynie domyślać, że nieuczciwa osoba 
przewożąca materiały reklamowe, zamiast dostarczyć je do adresata, 
porzuciła je w tym odludnym miejscu. 
(kad) 
ły kupić władze Oleśnicy, 
odpowiedziała: Miastu na pewno 
kotłownia by sią przydała, ale 
podejrzewam, że nic ma pieniędzy. 
To na pewno byłby zasadny 
zakup, bo kotłownia była 
projektowana na ogrzewanie fabryki i 
miasta - na wyrost. 
Zaskoczeniem mogą być 
problemy ze sprzedaniem 
przedszkola przy ulicy Kazimierza 
Wielkiego. Obiekt jest w dobrym stanie, 
pięknie położony na dużej 
działce. Dlaczego nie znajduje 
nabywcy? Powód jesl prosty - bo z 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Oleśnicy wynika, że może 
być w nim wyłącznie 
przedszkole. Bez zmiany planu na żaden 
inny cci tego obiektu nie można 
przeznaczyć. Kto dzisiaj wyda 
kilka miliardów na zrobienie 
prywatnego przedszkola w Oleśnicy? 
Syndyk ma jeszcze do 
sprzedania majątek we Wrocławiu przy 
ulicy Wielkopolskiej i w 
Wiązowie. W tej chwili nikt nic kupuje 
nieruchomości, bo to jest sezon 
ogórkowy - mówi nasza 
rozmówczyni, ale wyraża też nadzieją, że 
jesienią obiekty we Wrocławiu 
uda sią sprzedać. 
(kad) 
Piesi w opałach 
Piesi nie mogą czuć się w 
Oleśnicy bezpieczni. 
Potrącił znajdującą sią lam Lucją Sz. 
powodując u niej ciężkie obrażenia, 
w tym uraz głowy, wstrząśnienie 
Do Sądu Rejonowego trafiły oskar- mózgu, stłuczenie płuca. Jak się oka- 
żenia wobec kierowców, którzy w zało, ciężarówka miała niesprawne 
Oleśnicy najechali pieszych znajdu- hamulec. Akt oskarżenia zarzuca kie- 
jących sią na wyznaczonych przej- rowcy spowodowanie wypadku, któ- 
ściach lub na chodniku. rego następstwem był eiążki uszczer- 
45-letni Edward Z. z miejscowości bek na zdrowiu innej osoby, co za- 
Wicwiórka został oskarżony przez grożonc jest karą od pół roku do 8 lat 
oleśnicką Prokuraturę Rejonową o to, pozbawienia wolności. ' 
że 28 marca na 
drodze nr 8 w 
Oleśnicy 
nieumyślnie 
naruszył zasady 
bezpieczeństwa w 
ruchu lądowym, 
ponieważ 
kierując tarpanem 
potrącił na 
przejściu dla 
pieszych 
prawidłowo przeeho- , 
Przechodzenie przez ulicę bywa ryzykowne. 
dzących Piotra H v ' ' ' 
K. i Leokadię B. Poszkodowany mąż- 22-letni mieszkaniec Oleśnicy 
czyzna doznał złamania żeber, urazu Mariusz S. 3 kwietnia jechał oplem 
głowy i uda, a kobieta - złamania kadettem ulicą Kościelną. Na przej- 
obojczyka, co spowodowało rozstrój 
ich zdrowia na czas powyżej 7 dni. 
Zdaniem prokuratora kierowca 
popełnił przestępstwo określone w 
artykule 177 paragraf I kodeksu 
karnego, które podlega karze 
pozbawienia wolności do 3 lat. 
43-letni Andrzej Ś. / Kraszewic 
jechał 21 kwietnia drogą nr 8 przez 
Oleśnicę. Nagle zjechał na pas 
przeznaczony dla rowerów i chodnik. 
ściu dla pieszych potrąci! małoletnią 
Magdę B. Dziewczynka została 
uderzona zewnętrznym lusterkiem. 
Doznała otwartego złamania kości 
podudzia, co spowodowało rozstrój jej 
zdrowia na czas powyżej 7 dni. Nie 
karany dotąd kierowca został 
oskarżony o nieumyślne spowodowanie 
wypadku i spowodowanie obrażeń 
ciała innej osoby, za co grozi mu kara 
do 3 lat pozbawienia wolności. 
(kad) 
Poszło z dymem 
Wojsko i samoloty ^ w);(Czy|y ^ tc. 3 s;imo|o(y m/_ 
pomagały strażakom ^ ^ mid |c. mi a. 
w gaszeniu ognia. mj y .ycie tak du .ych si, po/wo|ik) 
29 lipca leśnik odpowiedzialny za powstrzymać rozprzestrzenianie się 
obserwację lasu dostrzegł z wieży ognia w suchym lesie, a następnie 
Wystarczyło kilkanaście minut, by wszystko poszło z dymem. 
dym za Kolonią Strzelec w pobliżu 
Dobroszyc. Zaalarmowano 
Państwową Straż Pożarną. Strażacy 
stwierdzili pożar w niedalekiej odległości od 
skrzyżowania dróg na Twardogórę i 
Malerzów. Z uwagi na jego rozmiar 
i ogromne zagrożenie dla 
okolicznych lasów, wezwano dodatkowe 
jednostki straży, a także wojsko. 12 
wozów strażackich i pluton wojska 
walczyły z szalejącym żywiołem. Do 
zdusić go. Spłonął 30-letni las 
sosnowy na powierzchni 0,7 ha, 7-letnia 
uprawa sosnowa na obszarze 2,7 ha 
oraz 3-letnia uprawa na powierzchni 
0,3 ha. Straty materialne 
oszacowano na około 40.000 zł. Sprawca 
podpalenia pozostaje nieznany. 
Tego samego dnia w Bogusławi- 
eacli spłonęła stodoła, a w Ligocie 
Polskiej stóg siana. 
(kad) 
Panorama Oleśnicka nr 31 
3-9 sierpnia 1999 
TYDZIE�? W PANORAMIE 
Ile kosztuje święto * ********* 
125.455 zt kosztowały nas 
Dni Oleśnicy. 
Po raz pierwszy nie musieliśmy 
„wykradać" sprawozdania 
finansowego z Dni Oleśnicy. W tym roku 
20.375 zł, nagłośnienie, 
oświetlenie, wypożyczenie sceny, i jej 
obsługa - 19.300 zł, Natalia Kukulska 
- 16.500 zł, zespoły folkowe i co- 
untrowe (Anikci, Zorba, Baletu; 
Bezdomne Kojoty) - 9.300 zl, 
ochrona- 8,440 zł, Czarno-Czarni- 7.000 
58VT 
I r 
MW*'* "^^^-^.^a. 
zł, Oleśnicki Wyskok - 4.977 zł, 
hotel dla artystów - 4.634 zł, reklama 
- 4.535 zł, fajerwerki - 4.131 zł, 
prąd - 4.083 zł, ZAiKS - 3.480 zł, 
Nagrody Oleśnicy- 3.000 zł, 
imprezy sportowe - 2.500 zł, Ewa. 
Uryga - 2.500 zł. Cieszące się 
bodaj największym zainteresowaniem 
wybory Miss Oleśnicy kosztowały 
ylko 1.450 zł. 
Organizatorzy Dni Oleśnicy 
odnotowali także 57.900 zł wpływów: 
51.700 zł od sponsorów, 5.650 zł z 
biletów na biesiadę i 550 /I z opłat 
za handlowanie na placu. 
(km/) 
Misski kosztowały nas niewiele... 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Ku 
tury i Sportu Renata Przygodzka 
przekazała nam go oficjalnie. Tak 
powinno być zawsze, bo przecież 
na organizację miejskiego święta 
wydaje się publiczne pieniądze. 
Co znajdujemy w sprawozdaniu? 
Najważniejsza jest w nim ostatnia 
kwota -125.455 zł. Tyle 
kosztowały Dni Oleśnicy 99. Największe 
wydatki to: biesiada na zamku - 
.a biesiada dla towarzyskiej śmietanki znacznie więcej... 
Cieplejsze 
Zacisze 
Trwa docieplanie bloków 
Zacisza. 
Już blisko 15 lat Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Zacisze w Oleśnicy, 
podobnie jak spółdzielnie w całym kraju, 
boryka się z problemem usuwania 
wad technologicznych w blokach z 
wielkiej płyty. Importowany z ZSRR 
hit budowlany lat 70. okazał się 
fuszerką. Konsekwencje tego 
lokatorzy odczuwają do dziś - ścinny 
bloków przemarzają i przeciekają. W 
Oleśnicy powstało około 60 domów 
z wielkiej płyty. Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej Zacisze'dość 
szybko przystąpił do ich remontu. 
Zaczęto od 4 bloków przy ulicy 
Klonowej. Doeieplono je poprzez 
obudowanie cegłą. Koszt tych prac 
wyniósł przed laty 7 milionów 
złotych - tyle, ile wydano na samą 
budowę 10 lal wcześniej. Była to więc 
metoda bardzo droga. Po roku 1990 
zastosowano tańszą - przy użyciu 
styropianu, siatki i tynku. Środki na 
ten cel szły przez wiele lat z 
budżetu państwa i Urzędu 
Wojewódzkiego w formie bezzwrotnych 
kredytów, 'laka korzystna sytuacja trwała 
do roku L997.0.d roku 1998 Zarząd 
Zacisza przeznacza na docieplanie 
już tylko własne środki. A są to 
kwoty dość pokaźne - ponad 600.000 zł 
rocznie. W tym roku na usuwanie 
wad technologicznych zaplanowano 
860.000 zł. Docicplanc są lub będą 
ściany w blokach przy ulicach: 
Sucharskiego 4-4c, 6-6k, 8-8d, 10, 
Wojska Polskiego 16-16i, 17-17h, 
karencja zaowocowała obniżeniem 
ceny, na przykład kwotę wyjściową 
245.000 zł obniżono do 146.000 zł, 
a 324.000 zł do 183.000 zł. 
Przetargi wygrały firmy: Rem-BudKarcze- 
wicz, Graz-Bud Zbigniew 
Grabowski, ZBUS Stanisław Garbicz, Kon 
bud Szałaj. Jeśli remonty zostaną 
zrealizowane - powiedział 
Panoramie prezes Włodzimierz Obiegło - 
to pozostanie jeszcze na przyszły rok 
północna ściana wieżowca na placu 
Zwycięstwa, dwie ściany na 
Klonowej 5-5b oraz budynki przy 
Krzywoustego 6-7 i Lotniczej l-5a. W 
kraju - zdaniem prezesa - niewiele 
Robotnicy zawieszeni na ścianie, to ostatnio częsty widok. 
Reja 1-5, Żeromskiego 9-11.3 Maja 
43-46, Skłodowskiej 6-7, plac 
Zwycięstwa I-Id. Okazało się, że za 
przewidzianą na remonty kwotę uda 
się wykonać więcej niż pierwotnie 
zaplanowano. Do przetargu na 
roboty przystąpiło 11 firm. Duża kon- 
SpÓłdzielni będzie się mogło 
poszczycić zakończeniem usuwania 
wad lechnologicznyeh. Docicplenic 
ma dać elekt w postaci mniejszych 
wydatków na ogrzewanie, co wielu 
lokatorów już odczuło. 
(dest) 
Śmiertelna ofiara wypadku 
i wiele kradzieży - to bilans 
ostatnich dni. 
OLEŚNICA 
Rozebrany maluch 
W nocy z 23 na 24 lipca ktoś 
skradł fiata .126 z osiedlowego 
parkingu przy ulicy Wojska 
Polskiego. 24 lipca policja 
otrzymała zawiadomienie, że jakiś 
samochód stoi porzucony na polu 
kukurydzianym w Boguszycach. 
Okazało się, że auto było całko- 
wicie rozebrane. Wymontowano 
silnik i wszystkie przydatne 
części. Część z nich była ukryta pod 
złamaną kukurydzą. 
Złodziejskie sprawki 
23 lipca nieznana osoba 
przecięła kobiecie na targu przy ulicy 
Wrocławskiej torbę reklamową 
i skradła ją razem z portfelem z 
pieniędzmi i dowodem 
osobistym. 
Klient, który podjechał 23 
lipca pod sklep Biedronka przy 
ulicy Wałowej; nie okazał się 
ostrożny. Pozostawił auto 
otwarte, a w nim telefon komórkowy 
Siemens. Jak łatwo się domyślić, 
po powrocie telefonu już nie 
znalazł... 
Pod osłoną nocy z 25 na 26 
lipca ktoś włamał się do 
remontowanego budynku na terenie 
„czerwonych koszar". Skradł 
dwa młoty pneumatyczne llilti 
i szlifierkę kątową. 
Nieuwagę ekspedientki sklepu 
Bobas przy ulicy 3 Maja 
wykorzystał złodziej, który zza lady 
wyrwał 500 zł. 
Więcej szczęścia miała 
właścicielka fiata tipo. Sprawcę 
jego kradzieży Marka J. 
zobaczył na ulicy 3 Maja jej 
znajomy. Zabrał złodziejowi 
kluczyki, które ten wykradł wcześniej 
z mieszkania, i odzyskał auto. 
SYCÓW 
Ciężarówka z rowerzystą 
Wczesnym rankiem 30 lipca 
przejeżdżający przez Nowy 
Dwór ciężarówką z naczepą 3 1 - 
letni obywatel Czech .laroslav V. 
podjął na prostym odcinku 
manewr wyprzedzania rowerzysty 
i potrącił go. 41-letni Jan F, ze 
Stradomii Wierzchniej wpadł do 
rowu. Zmarł w wyniku 
odniesionych obrażeń. 
Fartowny złodziej 
W nocy z 28 na 29 lipca złodziej 
dostał się przez okno na 
zaplecze hurtowni Fart przy ulicy 
Komorowskiej. Z szuflady 
biurka skradł ponad 1.000 zł. 
KOLONIA SOKO�?OWICE 
Skok na stodołę 
Nieproszony gość, który po 
oderwaniu desek włamał się do 
stodoły, zabrał z niej dwa rowery 
górskie, a z fiata 126 
akumulator i pięć kół. 
(kail) 
*Po krótkiej przerwie 
Bronzarium 
w Oleśnicy 
przy pi. Zwycięstwa 2 
serdecznie zaprasza na nowe łóżko 
ERCOLINE 41/4-POWER 
TURBO 
OPALAMY NA BERMUD 
C.OLD!" 
Zapraszamy codziennie w godz 
. 16-24T 
PPUH DEKO 
Siatki ogrodzeniowe 
powlekane, zgrzewane 
Rabiza. druty, gwoździe 
skrętne i budowlane. 
Syców, ul. Szosa Kępińska 47 d 
tcl. (062) 785-46-31 
tel. dom. (062) 785-27-97. (cl. kom. 0-602-681-189 
roletki materiałowe 
żaluzje 
markizy balkonowe 
sprzedaż, naprawy 
B 0-603-326-523 
SK�?AD DREWNA ARTEX 
Spalić* 29 (200 m za hurtownią Salir-2 ) 
czynna w godz. 8-16, tal. 0-601-45-87-95 cały dzieli 
oferuje: tarcicę obrz. od 2S0 zł/m', krawędziaki 550 zł/m', 
tarcicę podłogową S80 zł/m3, więźby dachowe, łaty, stemple 
budowlane, listwy montażowe. Wykonujemy: 
pergole domki kempingowe, altany działkowe, ławki ogrodowe. 
3-9 sierpnia 1999 
Panorama Oleśnicka nr 31 
CZYTELNICY W PANORAMIE 
Wolna trybuna 
SLD - partia 
z przeszłością? 
Lekceważenie właścicieli 
W Polsce trwa proces tworzenia 
„nowej" partii po lewej stronie sceny 
politycznej. Partii bardzo potrzebnej 
dla zdrowego funkcjonowania 
państwa. Środki przekazu dość 
obszernie informują o przebieg u tego 
procesu. Odnotowujemy w związku z 
tym kilka zjawisk, które są warte 
odnotowania. Nieco niepokoję się 
sposobem tworzenia się partii. W tej 
sytuacji jakże aktualne są te/y zawarte 
w moich publikacjach z numerów 11, 
21 i 23 Panoramy Oleśnickiej z 1999 
roku, zatytułowanych Jaka 
socjaldemokracja, SLD-tak, komunizm - nie 
i Oświadczenie. Miały moje 
prognozy uzasadnienie. 
To, co dzieje się podczas tworze- 
nia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
ma wiele pozytywnych oznak. 
Potrzeby społecznej lewicowej partii 
rozsądny człowiek nie neguje. Rzecz 
jednak w tym, aby za jej tworzenie 
nie brali się ludzie, którzy nadal 
uważają, że komunizm był zbawczy dla 
ludzkości, że nie było zbrodni 
stalinizmu. Winni odejść na w pełni 
zasłużoną polityczną emeryturę ludzie 
- permanentni budowniczowie 
kolejnej Polski. To nieprawda, że gdyby 
nic było komunizmu, to pojawiłby się 
w to miejsce inny totalitaryzm. Nic 
wolno tworzyć systemów społeczno- 
gospodarczyeh wbrew woli narodów 
i państw, wbrew logice i zdrowemu 
rozsądkowi. 
Miejmy nadzieję, że 
socjaldemokracja jakiej doświadczamy, w 
wykonaniu SLD na zawsze zapomni o 
swoich niesławnych korzeniach, 
lak jak wiele lat temu uczyniła to 
niemiecka socjaldemokracja. 
Wiele też będzie zależeć od ludzi, 
którzy tworzeniem nowej partii się 
zajmą. Nie powinni to być jednak 
ludzie, którzy wielokroć już 
uszczęśliwiali także polskie 
społeczeństwo w odległych latach. 
Ten rok jest dla SLD ważnym 
rokiem. Zakończyła swą 9-letnią 
działalność SdRP i powstaje nowe. 
Ale czy w istocie nowe? To 
prawda, że kierowanie powstającym 
partiom należy powierzać 
doświadczeniu. To nic mogą być debiutanci. 
Powstawanie partii to proces 
dynamiczny i o wielu nurtach, dlatego 
zrozumiałym jest, że kierownictwa 
to ludzie, którzy z niejednego 
pieca jedli chleb. Rozumiemy, że 
kierowaniem nową partią zajęli się 
Leszek Miller, Józef Oleksy, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy 
Szmajdziński, ale pewne 
zdziwienie wywołałoby zajmowanie się tą 
partią przez Edwarda Gierka, 
Wojciecha Jaruzelskiego, czy 
Mieczysława Rakowskiego, których nota 
bene cenię w swoisty sposób. 
Wiele jeszcze czasu upłynie, 
zanim dokona się historycznych ocen 
tego dziejowego eksperymentu, 
jakim był komunizm. Warto jednak 
zapoznać się z bardzo interesującą 
pracą zbiorową pt. Czarna księga 
komunizmu, wydaną w tym roku, 
czy z książką Aleksandra 
Małachowskiego zatytułowaną Zapiski z 
domu pod Bocianem albo książką 
Teresy Torańskiej Oni, czy Adama 
Michnika Polskie pytania. Aby 
zrozumieć teraźniejszość, trzeba 
zagłębić się w przeszłości. Wielokroć 
pisałem już o tym, że data 4 czerwca 
1989 roku była uwieńczeniem 
procesu ewolucyjnych przemian, które 
były nieuniknione i konieczne. Po 
likwidacji w 1990 roku PZPR 
powstała na jej gruzach SdRP, a teraz 
po okresie 9 lat - SLD. To, co działo 
się w Polsce przez ten czas, cechuje 
zrozumiała dialektyka.Nie 
wszystko udaje się tak, jak się 
spodziewano. Społeczeństwo to nie 
laboratorium, czy zacisze gabinetów - to 
żywy i czuły organizm, to ludzie. W 
Polsce reformowanie przychodzi 
łatwiej, bo komunizm nie zakorzenił 
się lak głęboko, jak w niektórych 
ościennych krajach. Zwycięstwo 
SLD w wyborach parlamentarnych 
w 1993 roku to też wypadkowa 
tejże dialcktyki. Wielkie nadzieje i 
szybkie rozczarowanie 
społeczeństwa w Polsce to tak najogólniej 
przyczyna sukcesu SLD. 
Dzisiaj kraj doznaje wielkich 
reform. Spada poparcie dla koalicji 
AWS i UW i dla rządu Jerzego 
Buzka. Nie powinniśmy źle życzyć temu 
rządowi, bo to o Polskę chodzi 
właśnie. Dlatego tak ważne jest i to, jaką 
twarz będzie mieć SLD. Piszę to w 
trosce o oblicze sensownej i 
potrzebnej partii lewicowej, zatem i czas na 
nowe twarze,, nowe umysły i nowe 
sumienia w nowej partii. 
Można by nawet pokusić się na 
dosadniejszc propozycje, ale 
pamiętając zasady wynikające z 
trzech praw dialcktyki i z triady 
Hegla, uznać należy, że nowe nie 
powstaje od zaraz, że wywodzi się 
ze starego. To taka negacja 
negacji. Ale tak to już w historii bywa. 
Polsce, aby normalnie się 
rozwijała, potrzebna jest prawica, ale i 
lewica. Po pewnym czasie różnice te 
będą coraz bardziej zacierać się, tak 
jak to jest n;i Zachodzie. Ale to 
trochę czasu jeszcze potrzeba. Polska 
idzie w dobrym kierunku, 
demokracja też, Sojusz Lewicy 
Demokratycznej w skali makro też. 
Jerzy Woldański 
radny Rady Miejskiej w Oleśnicy 
Z listy SLD 
Oświadczenie 
W związku z. kontrowersjami 
związanymi z lokalizacją dyskoteki przy 
ulicy Kopernika w Oleśnicy i 
zarzutami kierowanymi pod adresem 
władz gminy Oleśnicy, informuję, 
że dyskoteka zlokalizowana jest 
poza obszarem gminy Oleśnica - na 
terenie miasta, co oznacza, że 
władze gminy nic mogły mieć nic 
wspólnego z podejmowaniem 
decyzji w tej sprawie. 
Wójt !>miny Oleśnica 
Andrzej Proszkowski 
W stosunku do treści i form 
przeprowadzonych zebrań wspólnot 
mieszkaniowych w bieżącym roku, w 
których uczestniczyliśmy osobiście, 
oraz z otrzymanych informacji od 
członków i sympatyków - 
stwierdzamy: zarządca przygotował i 
przeprowadził zebrania we wszystkich 
znanych nam przypadkach z poważnym 
uchybieniem przepisów prawa 
wynikających z: ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 
nr 85, poz. 388 z późn. zm.), ustawy 
Kodeks cywilny i Kodeks 
postępowania cywilnego, ustawy Prawo 
budowlane, ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, itp. Z ubolewaniem 
stwierdzamy, że zarządca - ZBK w Oleśnicy 
od początku obowiązywania ustawy 
o własności lokali nic rozliczył się 
rzetelnie ze wspólnotami 
mieszkaniowymi z pieniędzy przyjętych od 
właścicieli lokali na własne konto 
bankowe Zakładu Budynków 
Komunalnych w Oleśnicy w poczet kosztów 
za usługi komunalne, tj. za dostawę 
wody i odprowadzenie ścieków, za 
wywóz, nieczystości stałych, dostawę 
energii cieplej oraz z kosztów 
zarządu, gdzie usługi były realizowane w 
myśl postanowień wynikających z 
zwartych umów. Niepokojącym jest 
fakt, że wszystkie te 
nieprawidłowości były akceptowane przez członków 
zarządu gminy obsługujących 
zebrania wspólnot mieszkaniowych. A 
jeszcze bardziej niepokojącym jest 
fakt, że wyżej prezentowane 
przykłady są aprobowane przez burmistrzów 
miasta Oleśnicy - Panów mgra inż. J. 
Bronsia i mgra J. Marszałka. 
Zarządca z uporem maniaka na zebraniach 
wspólnot mieszkaniowych od 1996 r. 
w częściach opisowych swojej 
działalności przekazuje bardzo 
lakonicznie informacje z działalności ZBK w 
określonym ROM-ie, które w 
większości przypadków ani jednym 
zdaniem nie mówią o działalności 
zarządcy w nieruchomości, na temat której 
odbywa się zebranie. 
Na zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych właściciele lokali byli 
okłamywani, wykorzystywana była ich 
łatwowierność, naiwność ora/niski 
stopień znajomości zagadnień prawa i 
ekonomii. 
Przekazywane informacje przez 
zarządcę na zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych zawierały dużo 
nieprawdziwych danych treściowych oraz 
jeszcze więcej finansowych 
wielkości uśrednionych. Wielkości 
uśrednione są wielkościami 
nierzeczywistymi, a tym samym wielkościami 
nieprawdziwymi. Minister finansów 
w lej sprawie powiedział (cyt. z 
pisma z dn. 2.03.1996 r., nr DR-J/JDa/ 
92/96/): „uśrednianie kosztów jest 
sprzeczne nie tylko ze zdrowym 
rozsądkiem i z elementarnym poczuciem 
sprawiedliwości, ale z 
obowiązującym prawem". Prowadzący 
(zazwyczaj byli to kierownicy ROM-ów) 
oraz obsługujący zebrania 
(pracownicy ZBK) w dyskusji w 
uzasadnianiu swoich racji w wiciu przypadkach 
byli niegrzeczni, a zdarzały się 
przypadki, że zachowania tych 
pracowników były aroganckie, ze 
znamionami agresji. 
Zarządca nasz, tj. Zakład 
Budynków Komunalnych w Oleśnicy, w 
okresie minionych czterech lat 
uzurpował sobie prawo ekonoma, który 
rozkazami, nakazami i zakazami, nie 
bacząc na przepisy obowiązującego 
prawa oraz normy współżycia 
społecznego, przeprowadzał zebrania 
pod kątem z góry założonego celu 
oraz zapewnienia sobie korzyści, tj. 
uzyskania akceptacji dla 
sprawozdania z działalności gospodarczej za rok 
sprawozdawczy, zdobycia 
absolutorium, zatwierdzenia planu 
gospodarczego ze szczególnym 
uwzględnieniem wynagrodzenia dla zarządcy, 
bez przedstawienia kalkulacji 
kosztów za czynności administracyjne. 
Właściciele lokali z małymi 
udziałami we współwłasności uczestnictwo 
w zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych w dużej liczbie przypadków 
opłacili nabyciem stresów, które 
wyrażały się szeregiem kolejnych nocy 
nieprzespanych. 
Jak wynika z powyższego, 
zarządca zapomniał, względnie nie rozumie, 
jakie obowiązki na nim spoczywają z 
przepisów prawa i norm współżycia 
społecznego. Zarządca w myśl 
postanowień ustawy 24 czerwca 1994 r. o 
własności lokali (Dz.U. nr 85, poz. 
388, z późn. zm.) oraz postanowień 
przepisów Kodeksu cywilnego ma 
działać na korzyść właścicieli i ich 
majątku pod odpowiedzialnością 
prawną, ma reprezentować icli na 
zewnątrz, ma realizować uchwały, 
zgłoszone wnioski i postulaty, itp. 
Bardziej szczegółowo i wnikliwie 
problem zarządzania reguluje ustawa 
z dnia 21 stycznia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 
115, poz. 741, późn. zm.) w 
artykułach 185,186 i innych. (...) 
O ile chodzi o naszego zarządcę, to 
w uprawnieniach wyprzedza 
wszystkie postanowienia wyżej 
wymienionych aktów prawnych, natomiast 
obowiązki według interpretacji zarządcy 
dotyczą wyłącznie właścicieli z 
małymi udziałami we współwłasności. 
Wyrazistym przykładem powyższego 
jest między innymi to, że stawkę na 
wynagrodzenie nasz zarządca 
wywindował z 0,19 zl/m2 w 1995 r. do 
pomni 0,60 zł/m2 za 1998 r., natomiast 
nakłady na utrzymanie budynku w 
należytym stanie technicznym spadły w 
tym okresie z 0,55 zt/m2 na 0,40 zł/ 
m2. Przykład ten wymownie 
świadczy o stosowanych preferencjach 
naszego zarządcy w działaniu. 
Ponadto zarządca do dnia 
dzisiejszego, tj. 24 czerwca 1999 r., nic 
wywiązał się z podstawowych 
postanowień wynikających z ustawy 0 
własności lokali. Po pierwsze - 
lekceważąco podszedł do realizacji 
art. 40 ustawy, którego zadaniem było 
ustalenie rzeczywistych kosztów, a w 
oparciu o nie ustalenie stosownych 
wpływów dla poszczególnych 
nieruchomości; by zgodnie z art. 61 
ustawy Prawo budowlane utrzymać je w 
należytym stanie technicznym. 
Zadanie to nie zostało rzetelnie 
zrealizowane. Niewykonanie powyższego 
spowodowało, że fikcyjnie ustalone 
wpływy, w większości (62^83%) 
przejadane przez zarządcę, 
uniemożliwiają wykonanie postanowień 
(konserwacji i remontów), wynikających 
z orzeczeń o stanie technicznym 
budynków opracowanych w latach 
1993/1994 r., zgodnie z art. 62, ust. I, 
pkt 1,2 ustawy Prawo budowlane. 
Po drugie - zgodnie z art. 29, ust. 
la ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 
własności lokali (Dz. U. nr 85, poz. 
388, z późn. zm.) zarządzający 
wspólnotami mieszkaniowymi są 
zobowiązani do prowadzenia dla każdej 
nieruchomości wspólnej odrębnej 
ewidencji kosztów i przychodów poprzez 
rachunek bankowy wspólnoty 
mieszkaniowej. Zarządca, tj. ZBK w 
Oleśnicy, postanowienia tego nie 
zrealizował, pomimo wielu żądań ze 
strony właścicieli lokali z małymi 
udziałami we współwłasności. 
Tłumaczenie przez członków zarządu 
gminy, że zarządca jest jednostką 
budżetową i nic musi prowadzić 
księgowości wynikającej z ustawy o 
własności lokali jest tłumaczeniem 
nieodpowiedzialnym. W żadnym z 
artykułów ustawy o własności lokali 
nie występuje zapis, że jednostki 
budżetowe muszą, względnie mają, 
prowadzić zarządzanie wspólnotami 
mieszkaniowymi. Wobec 
powyższego, jeżeli gmina nie chce przyjąć 
oferty zgłoszonej na zebraniach przez 
właścicieli lokali z małymi 
udziałami we współwłasności, by na rynek 
zarządzania nieruchomościami 
wprowadzić jeszcze inne jednostki 
konkurencyjne dla ZBK, a obecny 
zarządca nie chce odstąpić od 
administrowania, to zgodnie z obowiązującymi 
normami współżycia społecznego 
winien rozpocząć zarządzanie 
zgodnie z wytycznymi wynikającymi z 
ustawy o własności lokali. Nieolwar- 
cic rachunków bankowych dla 
wspólnot mieszkaniowych przez zarządcę 
jest działaniem na szkodę właścicieli 
i ich nieruchomości. Działanie takie 
zarządcy nic tylko, że nie mieści się 
w normach współżycia społecznego, 
ale jest niezgodne z prawem. 
Dotychczasowe formy działania 
zarządcy w dużym stopniu prowadzą do 
marnotrawienia prywatnych 
pieniędzy właścicieli i środków publicznych 
oraz do rosnących zaniedbań na 
odcinku utrzymania w należytym stanic 
technicznym nieruchomości wspólnot 
mieszkaniowych. 
W dużym stopniu na szybko 
postępujący proces dekapitalizacji 
substancji mieszkaniowej wspólnot mają 
wpływ między innymi: 
• nierzetelnie dokonywane 
przeglądy stanu technicznego budynków. 
Przeglądy w rozliczeniach 
rocznych zarządca wykazuje -należy 
przyjąć, że są wykonywane, ponieważ 
przy sporządzaniu dokumentacji z 
przeglądów można samemu trochę 
zarobić, względnie komuś dać 
zarobić, natomiast realizacja postanowień 
przeglądów przedstawia się 
niekorzystnie. Zaległości w realizacji 
wniosków z przeglądów są duże i z roku 
na rok narastają. Mimo to w 
zestawieniach rocznych nowe przeglądy są 
wykazywane. Dlaczego? Należy 
przypuszczać, że zarządca wychodzi 
z założenia: Są pieniądze 
zaplanowane, to trzeba je wydatkować. 
• brak kontroli w zakresie reali/a 
cji zlecanych do realizacji prac oraz 
kontroli realizacji zobowiązań 
wynikających ze stałych umów o 
świadczenie usług. 
dokończenie iui sir. 5 
Panorama Oleśnicka nr 31 
3-9 sierpnia 1999 
CZYTELNICY W PANORAMIE 
Wolna trybuna 
Sondaż uliczny 
Lekceważenie 
właścicieli 
dokończenie ze xli: 4 
Zawieranie umów o świadczenie 
usług na rzecz wspólnot 
mieszkaniowych też pozostawia wiele do 
życzenia. Zarządca zapomniał, że każda 
wspólnota mieszkaniowa jest 
odrębnym podmiotem gospodarczym i 
umowy z tego wzglądu powinny być 
zawierane między wspólnotami 
mieszkaniowymi a poszczególnymi 
usługodawcami dla eliminowania 
pośredników. Eliminowanie 
pośredników umożliwia zwiększenie 
wydatków na remonty, bieżącą 
konserwację itp. Zły zwyczaj został 
przyjęty przez zarządcę - bardziej zależy 
mu na układach z usługodawcami 
oraz na układach z najemcami 
(dzierżawcami) lokali usługowych, 
niż na dbałości o interes właściciela 
oraz jego nieruchomości. Dotyczy to 
przede wszystkim rozliczeń 
finansowych w zakresie: niezrealizowanych 
usług, przychodów z reklam, 
przychodów z nieruchomości wspólnej, 
korzystania z usług. Nierzetelne 
rozliczenie powyższego przyczynia się 
do zmniejszenia wpływów, a co za 
tym idzie, zmniejszenia możliwości 
rozmiarów remontów i konserwacji, 
co w efekcie końcowym odbija się 
na stanie technicznym budynków. 
Przyczyn tego stanu rzeczy 
Dolnośląskie Stowarzyszenie Właścicieli 
Mieszkań we Wrocławiu Oddział w 
Oleśnicy upatruje w tym, że 
zarządca pod parasolem gminy bezkarnie, a 
wręcz za jej przyzwoleniem i pełną 
aprobatą, prawie wszystkie działania 
podporządkowuje pod swoje 
potrzeby i korzyści, nie bacząc na 
postanowienia aktów prawa. Sytuacja la 
wpływa niekorzystnie na współpracę 
ze wspólnotami mieszkaniowymi 
oraz sumienne wykonywanie 
obowiązków przez zarządcę. 
W ROM-ic przy ul. Kazimierza 
Wielkiego jego kierownik tak był i 
jest zaabsorbowany wykonywaniem 
swoich obowiązków, że nie 
dostrzegał wiszącego na ścianie korytarza do 
kwietnia 1999 r. „Kodeksu 
powinności pracownika MPGKiM" z 1985 r., 
według postanowień którego 
pracownicy w dalszym ciągu umacniali siłę i 
autorytet socjalistycznego państwa, 
kierowali się socjalistycznymi 
zasadami sprawiedliwości społecznej itd. 
Fakt ten świadczy nie tylko o pracy 
kierownika ROM-u, ale o wszystkich, 
którzy sprawowali i sprawują nadzór 
nad tą jednostką. 
Aktualna sytuacja w zakresie 
realizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 
r. (Dz.U: nr 85, poz. 388, z późnTzm.) 
wymaga radykalnych zmian w formie 
zarządzania nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych. 
Właściciele lokali z małymi 
udziałami we współwłasności, 
rozumiejący postanowienia wynikające z 
wyżej wymienionej ustawy, sprzeciwia- 
li się jednoznacznie istniejącej 
sytuacji w zarządzaniu. 
19 wspólnot w marcu bieżącego 
roku na swych zebraniach 
ustawowych zgłaszało konkretne wnioski 
w celu rozpoczęcia świadomej 
realizacji omawianej ustawy. 
Wnioski określały: adresata, termin 
realizacji oraz cel. Wniosków było od 6 
do 10, zależnie od kategorii 
wspólnoty. Przewodniczący zebrań i inni 
pracownicy ZBK i ROM 
uczestniczący w zebraniach z oburzeniem i 
wyrzutami odnosili się do 
zgłaszających wnioski (...) Celem tych 
działań było odrzucenie wniosków 
przed czytaniem i nicprzyjęcie ich 
do protokołu zebrania. 
W szeregu przypadków, 
szczególnie tych, gdzie zgłaszający 
wnioski wykazywali niski stopień 
znajomości ustawy o własności lokali, 
ustąpili i wniosków nic dołączyli do 
protokołu. W kilku przypadkach 
właściciele lokali za 
pokwitowaniem wnioski przekazali do 
protokołu, a był przypadek, że nad 
zgłoszonymi wnioskami odbyło się 
głosowanie i głosów przeciwnych nic 
było. 
(ilównym założeniem 
zgłaszanych wniosków było wdrażanie w 
życic postanowień ustawy o 
własności lokali zgodnie z jej ideą i jej 
głównymi złożeniami. Osiągnięcie 
tego celu Dolnośląskie 
Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkań we 
Wrocławiu Oddział w Oleśnicy 
widzi we wprowadzeniu na rynek 
jeszcze innych jednostek 
zarządzających - konkurencyjnych dla 
Zakładu Budynków Komunalnych w 
Oleśnicy. Na zarządcę 
konkurencyjnego dla monopolisty, jakim jest 
ZBK, właściciele z małymi 
udziałami we współwłasności zgłaszali 
Spółdzielnię Usługową Odra z 
Oleśnicy. Spółdzielnia posiada 
doświadczenie w zarządzaniu i 
administrowaniu nieruchomościami. 
Ofertę spółdzielni za jej zgodą 
właściciele lokali składali do 
protokołu na marcowych zebraniach. 
Spółdzielnia deklarowała zarządzanie i 
administrowanie nieruchomościami 
wspólnot mieszkaniowych w całej 
rozciągłości zgodnie z 
postanowieniami ustawy o własności lokali, tj.: 
zawarcie umów o sprawowanie 
zarządu zgodnie Z 18 artykułem 
ustawy o własności lokali, prowadzenie 
księgowości zgodnie z art. 29 
ustawy ww., tzn. dla każdej wspólnoty 
mieszkaniowej oddzielny rachunek 
bankowy, w tym wyodrębnienie 
środków na remonty kapitalne, itd. 
Z dystansu minionych trzech 
miesięcy po zakończonej kampanii 
zebrań wspólnot mieszkaniowych z 
ubolewaniem stwierdzamy fakt, że 
zarządca i właściciel (monopolista) 
- gmina lekceważą sobie wnioski i 
postulaty zgłoszone przez 
właścicieli lokali na zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych. Pomimo tak 
długiego okresu czasu nikt z wyżej 
wymienionych nie ustosunkował się i 
nie udzielił odpowiedzi 
właścicielom na zgłoszone wnioski i 
postulaty. 
Dolnośląskie Stowarzyszenie 
Właścicieli Mieszkań we Wrocławiu 
Oddział w Oleśnicy nic akceptuje 
takiego stanowiska. Jest przeciwne takim 
formom działania i dlatego w 
imieniu właścicieli lokali wspólnot 
mieszkaniowych żąda udzielenia 
wnioskodawcom odpowiedzi na temat 
zgłoszonych wniosków i postulatów. 
Za Zarząd 
Wiceprezes Stanisław Pawelec 
Członek Zarządu Alfred Pysz 
Skarbnik Wanda Szumllewicz 
Wakacje w mieście 
Napotkanych na ulicy 
oleśniczan zapytaliśmy, jak 
w Oleśnicy można spędzić 
wakacje. 
Mechanik, 31 lat: 
Jak ktoś sam sobie czegoś nie 
zorganizuje, to będzie siedział w domu 
przed telewizorem. Nic ma w 
Oleśnicy ciekawych miejsc. 
Rencistka, 53 lata: 
Dla młodzieży to pozostają tylko 
baseny. A wieczorami 
przesiadywanie na placu Zwycięstwa. 
Uczeń, 18 lat: 
W Oleśnicy nie ma co robić. 
Lepiej wyjechać nad morze. 
Nic mi nie przychodzi do głowy. 
Wakacje to raczej trudny czas, 
żeby znaleźć jakąś atrakcję. 
Każdy przecież chce odppeząć. 
Kelner, 19 lat: 
Może w jakiejś knajpie - to 
wieczorem, a przez cały dzień można 
na przykład spać. 
Kucharka, 38 lat: 
Ja cały dzień spędzam w pracy. 
Wieczorami tylko wychodzę do 
znajomych lub na spacer po 
mieście. 
Przedsiębiorca prywatny, 48 lat: 
Nigdzie w Oleśnicy... Nie ma co tu 
siedzieć. Trzeba zebrać rodzinę i 
odetchnąć gdzieś nad wodą. 
Jest jedna możliwość: cały dzień na basenie. 
W tej rubryce zamieszczamy 
bezpłatnie komunikaty, oświadczenia 
j stanowiska partii politycznych 
i organizacji społecznych. 
Nauczycielka, 35 lat: 
Trudne pytanie. Są tylko baseny, a 
w pozostałe dni może dobra 
książka. 
Pielęgniarka, 41 lat: 
Przyjemnie siedzi się w tych 
ogródkach na Rynku. A poza tym to 
każdy sam musi sobie zorganizować 
wolny czas - nikt za niego tego nie 
zrobi. 
Fryzjerka, 23 lata: 
Jest tylko jedna możliwość: cały 
dzień na basenie, a wieczorem pub 
lub kawiarnia. 
Emeryt, 61 lat: 
Wakacje trzeba sobie planować 
dużo wcześniej. W Oleśnicy nic się 
nie dzieje. Moim zdaniem, właśnie 
teraz powinno być coś na wzór Dni 
Oleśnicy. 
Uczennica, 17 lat: 
Nigdzie. Nie ma co się kisić w tym 
mieście. W miarę możliwości 
trzeba stąd wyjechać, oczywiście nad 
morze. 
Laborantka, 37 lat: 
W dni powszednie to praca, praca i 
jeszcze raz praca. A W weekendy 
basen w Boguszycach z całą rodziną. 
Bezrobotna, 29 lat: 
Może na spacerach po stawach 
albo na basenie. Nie ma innych 
atrakcji. A najlepiej to w czasie 
wakacji wyjechać, by zobaczyć 
coś innego. 
Informatyk, 31 lat: 
Nie wiem. Szczerze 
powiedziawszy to w Oleśnicy jest nudno, 
niesie nie dzieje, żadnych koncertów, 
imprez sportowych, a przecież'są 
miejsca, gdzie można by świetnie 
się bawić. 
Położna, 42 lata: 
Nauczyciel, 42 lata: 
Wakacje to taki okres, gdy 
wszyscy są w rozjazdach. Trzeba sobie 
samemu coś organizować. W 
Oleśnicy pozostają jedynie kąpieliska. 
Kierowca, 38 lat: 
Teraz jest ta nowa dyskoteka. 
Emerytka, 66 lat: 
Nie ma tu za dużo atrakcji. Ale 
młodzież zawsze coś sobie załatwi, 
gorzej z tymi maluchami. Dla nich 
są tylko podwórka, nie zawsze 
bezpieczne i wygodne. 
Lekarz pediatra, 44 lata: 
Oleśnica to raczej spokojne miasto. 
Trudno o jakieś atrakcje i to 
jeszcze w czasie wakacji, gdy dorośli 
chcą odpocząć, a dzieci, co tu dużo 
mówić, nudzą się. 
Prawnik, 46 lat: 
Nie można, gdy nic ma się 
wakacji. Zostają jedynie niedziele w 
Boguszycach z rodziną i różno. 
Studentka, 24 lata: 
W Oleśnicy można posiedzieć 
kilka dni, aby odwiedzić starych 
znajomych, a potem trzeba uciekać i 
to jak najdalej. Najlepiej na 
Mazury. 
Agent ubezpieczeniowy, 33 lata: 
Trudno powiedzieć. Wszystko 
zależy od fantazji i funduszy. 
Najlepiej to chyba wylegiwać się na 
basenie i opalać się. 
Student, 22 lata: 
Na basenie wojskowym albo w 
Boguszycach. Można wynająć tam 
domek na kilka dni i może być 
naprawdę milo. 
Policjant, 34 lata: 
Szczerze powiedziawszy, to nie ma 
żadnego wyboru. Sam widzę po 
swoich dzieciach, że wolny czas 
spędzają przy telewizorze. Tylko 
rodzice mogą załatwić coś swoim 
pociechom. Wyjściem mogą być na 
przykład kolonie lub obozy, ale to 
już poza Oleśnicą. 
Obuwnik, 34 lata: 
Nie znam żadnego miejsca w 
Oleśnicy, gdzie można by spędzić 
wakacje. Każdy musi sobie sam 
urozmaicić wolny czas. Nie ma co 
liczyć na przychylność tych z góry. 
Bezrobotny, 30 lat: 
Jak ma się pieniądze, to wszędzie 
można spędzić wesołe i 
urozmaicone wakacje. 
Student, 26 lat: 
Są kawiarnie, puby, a całe dnie 
można spędzić na basenie. 
Ekonomistka, 38 lat: 
To bardzo trudne pytanie. Ciężko 
jest znaleźć coś w roku szkolnym, 
a co dopiero w wakacje, gdy 
wszyscy wyjeżdżają. 
Emeryt, 67 lat: 
Można spacerować mamy 
przecież piękne stawy. Można się 
opalać na działce albo chodzić na 
basen. Dla chcącego nic trudnego. 
Zawsze można znaleźć coś, by się 
nic nudzić. 
Sprzedawca, 29 lat: 
Nie wiem. Nie ma co tu robić. 
Najlepiej stąd wyjechać i zobaczyć coś 
nowego. Oleśnica to nudne 
miasteczko. 
Urzędniczka, 36 lat: 
Oleśnica w wakacje jest prawie 
wyludniona. Jedynie wieczorami 
można przejść się na Rynek i 
posiedzieć w ogródkach. 
Kosmetyczka, 30 lat: 
W pracy. Niestety, nie wszyscy 
mają wakacje. Oczywiście w 
weekendy najlepsze są kąpieliska 
lub grill w ogródku. 
Uczennica, 18 lat: 
Można starać się załatwić sobie 
jakąś pracę, zarobić trochę groszy 
i wyjechać, koniecznie naci 
morze. 
Pracownik umysłowy, 47 lat: 
Dla dzieci dużą atrakcją jest 
kolorowa kolejka. Przydałoby się 
jednak wesołe miasteczko albo 
cyrk. 
Oleśniczan pytały 
Karolina Kryszczyńska, 
Ewa Smolińska 
Wolna trybuna 
Komunikat 
Dolnośląskie Stowarzyszenie 
Właścicieli Mieszkań Oddział Oleśnica 
uprzejmie informuje, że na okres 
wakacji, t.j. w lipcu i sierpniu, 
działalność punktu konsultacyjnego w 
Zamku Piastowskim została 
zawieszona. Konsultacje podejmiemy od 
września, o czym poinformujemy 
wszystkich oddzielnym 
komunikatem. Za wynikłe niedogodności 
serdecznie przepraszamy. 
Prezes 
Oddziału DSWM w Oleśnicy 
Mateusz Piątkowski 
ROZMAITOŚCI W PANORAMIE 
Z kanadyjskich doświadczeń 
Co kraj, to obyczaj 
Kanada to wielość ras - biali, czarni, 
żółci i brązowi oraz coraz częstsze 
mutacje kolorów; to też wielość religii: 
katolicy, prawosławni, luteranie, mahometanie, 
wyznawcy hinduizmu, a w każdym 
kwartale miasta - cerkiew, kościół, kircha. Jest 
też wszechobowiązująca tolerancja ras, 
religii, narodowości i obyczajów. Tu się 
toleruje nawet „kochających inaczej" (bycie 
gejem nikogo nie szokuje). Na ulicy: w 
turbanie Hindus w taxi, Meksykanka w 
kolorowym poncho, Indianka w kolorowym 
samodziale, Somalijka w czerni - słowem: 
różnie i kolorowo. Strój Kanadyjczyka jest 
niedbały na co dzień, nie przywiązuje się 
do niego wagi, ma być relaksowy, 
wygodny, nikogo nic nic dziwi. Za to w święto, 
do kościoła - strojnie, broń Boże w 
dżinsach. Widzi się młode grube, które ruben- 
sowskich kształtów się nic wstydzą i 
niczego nie maskują. Tylko rodacy 
tradycyjnie, z rozpędu dbająo strój. „Kecp smiling" 
i „be happy" są obowiązkowe. Tu 
wszyscy szczerzą zęby w uśmiechu, tu wszyscy 
są szczęśliwi - nawet jeżeli nie są. 
Uśmiechać się wypada, choćby uśmiechem 
sztucznie przyklejonym - taka tu tradycja. 
Tu i ja, urodzony ponurak, nauczyłem się 
uśmiechu. Wypada też być szczęśliwym, 
skoro się o to wokół wszyscy dopytują. 
Każdy pyta na powitanie: Jak się masz, a 
odpowiedzią konieczną jest: Fajnie... 
Dla visitorów z kraju, gdzie się warczy 
lub zgrzyta zębami z byle powodu, może 
być szokiem widok uśmiechających się do 
nas ludzi zupełnie nam obcych. W każdy 
piątek po południu sznur aut odwozi 
Kanadyjczyków, w tym i Kanadyjczyków 
polskich, na tzw. łono przyrody. To 
obowiązek i iytuał. Na tę okoliczność zabiera się 
ze sobą sprzęt pływający, bo jezior tu 
zatrzęsienie, sprzęt turystyczny i mnóstwo 
jedzenia, z obowiązkową skrzynką piwa. W 
swobodnych strojach, często 
zdekompletowanych, będą Kanadyjczycy 
odpoczywać po trudach wyczerpującej pracy w 
lesie, nad wodą, w domku letniskowym. W 
niedzielę, po południu, będą wracać do 
domu, grzęznąc w ogromnym trafiku, 
kiedy szybkość na szosie spada do 20 km/ 
nawet w teatrze. Zmienia się tylko 
asortyment. Tych z nadwagą- mnóstwo. Pije się 
jakby mniej, a na pewno inaczej. 
Kanadyjczycy nic piją alkoholu w czystej postaci, 
nic mówiąc już o wynalazkach. Polacy - 
różnie, w sposób cywilizowany z 
dodatkiem dżiusu lub tradycyjnie, po polsku: seta 
w collcgu, a potem na uniwersytecie. 
Chętnie mieszkają same, bez kurateli mamy, acz 
ostatnio - zaczynają do mamy wracać jak 
bumerangi. Wychowywane są bczslreso- 
wo. Dowożą je do szkoły, przeprowadzają 
przez jezdnie. Młodzi są swobodni, na 
luzie, głośni - ale nic są wandalami (budki 
telefoniczne są całe, słuchawki są sprawne 
i wiszą). Jedzą foot fasty, namiętnie 
oglądają telewizję, jeżdżą na deskorolkach. 
Lepiej ustąpić im z drogi, bo nie zawsze 
wiedzą, że trzeba ustąpić starszemu. 
Drugi biegun - emeryci jeżdżą chętnie do Eu- 
Ekskluzywny Eton s Centrę. 
godz. Obiecują, że już nigdy więcej... -ale 
za tydzień znów pojadą. To zwyczaj - ale i 
troska o zdrowie. 
Kultura i sztuka... jedzenia jest czymś 
ważnym w Kanadzie. Nikt tu na jedzeniu 
nie oszczędza, żywność jest tania, w 
szerokim asortymencie, własna i 
importowana z całego świata, z Polski też. Wszyscy 
tu wszędzie przeżuwają - na ulicy, w 
kinie, na meczu, w samochodzie, w lokalu, 
Komary też są... 
i galareta. Zależy to od wielu 
okoliczności. Alkohol i papierosy są drogie, a sieć 
sklepów specjalistycznych, gdzie alkohol 
sprzedają, jest rzadka. W sklepach 
spożywczych alkoholu nie ma. Nic ma też 
głupawych programów walki z alkoholizmem. 
Jest powszechne potępienie dla stanów 
zamroczenia alkoholowego. W miejscach 
publicznych nic wolno pić nawet piwa. Ceny 
w Kanadzie są zróżnicowane, zależą od: 
I. firmy (są drogie dla snobów i tanie dla 
biedniejszych, np. Byeway. Byk); 2. 
miejsca (są ekskluzywne ciągi handlowe w 
centrum - są małe sklepiki na uboczu); 3. pory 
dnia (ten sam artykuł pod wieczór idzie za 
50%). Podatek tzw. taks (15%) płaci się od 
wszystkiego, z wyjątkiem podstawowej 
żywności. Obcokrajowcy otrzymują zwrot 
nadpłaty podatkowej przy powrocie - na 
granicy (lub w kraju) po przedłożeniu 
paragonów z kwotą od 200 dolarów. 
Opłacają się zakupy hurtowe. Skrzętna 
gospodyni na jednym zakupie na tydzień jest w 
stanic zaoszczędzić do 20 dolarów, co 
nawet w Kanadzie się liczy. 
Dużą szansą na dobry 
zakup jest wyprzedaż ze 
sklepu, który zbankrutował. Dla 
jednego smutek, dla 
drugiego radość: 
pełnowartościowy towar sprzedaje się za 
symbolicznego dolara. 
Niestety, zdarza się to rzadko. 
Nie dlatego, że sklepy nie 
bankrutują - głównie 
dlatego, że się o tym nic wic. Dla 
biednych, a takich i w 
Kanadzie nie brakuje (co może 
brzmi jak herezja, ale to 
prawda), są sklepy 
sprzedające towar z drugiej ręki 
odpowiedniki naszych lum- 
peksów, gdzie wszystko 
jest „tanyo". W sklepach 
Armii Zbawienia, obok 
najgorszej tandety, można coś 
trafić dla kuzynki w kraju 
za dolara. I tu, i tu słyszy się 
często język polski (a to 
Kanada właśnie!). W soboty, 
co jakiś czas, w 
wyznaczonych kwartałach, odbywają 
się tzw. garage sale. Przed domem, na 
trawniku, za uzgodnioną cenę starocie i 
niemodne lub zbędne rzeczy i przedmioty 
sprzedawane są bezpośrednio z ręki do 
ręki. Ruch w interesie duży. Dla 
Kanadyjczyków to normalne. Wstydzą się tylko 
Polacy. 
Dzieci w Kanadzie szybko się 
usamodzielniają. Od 16. roku życia pracują w dni 
wolne i wakacje, dorabiając do czesnego 
ropy lub na Florydę grzać stare kości. Do 
tego trzeba trzech rzeczy: pieniędzy, 
pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Oni je mają. 
Mają godziwe emerytury za lata pracy i za 
wiek. Nic dorabiają na pół etatu. Nic liczą 
na pomoc dzieci, ale i dzieci nic 
utrzymują. Nie bawią wnuków. Mają swoje kluby i 
swoje rozrywki. Bardzo często sprzedają 
domy i zamieszkują w tzw. kondominiach 
z basenem, sklepami, garażem i ochroną 
budynku. Są spokojni, bo wałachy pijanych 
wyrostków nic wyją im pod oknami. 
Sielanka? Tak, ale mąci jej urok świadomość, 
że nieuchronne nadchodzi. 
W Domu Spokojnej Starości, w 
popularnym tu Koperniku (założonym przez 
polskiego księdza), mieszka wielu 90-lat- 
ków, a średni wiek sięga 80 lat, co przy 
naszej średniej znów zakrawa na 
sielankę. A nasi? Nam się udaje postawić ładny 
dom, kupić - nawet jacht, raz na 5 lat 
pojechać do Polski, by zaszpanować przed 
krewniakami, a zwłaszcza kolegami z 
dzielnicy lub parafii. W trzecim pokoleniu 
zostaje nam już tylko polskie nazwisko, a 
z ojcowskiego życzenia: Jan przekształca 
się Johna u syna. I polszczyzna już jakby 
bardziej chropowata, nic wspominając o 
lukach wyrazowych w pamięci. Najlepsi z 
naszych w pracy (ale i w piciu oraz mor- 
dobiciu) są górale. Jest ich tu najwięcej, 
bo to bieda kazała im wyjeżdżać z 
Podhala po dudki. 
l Ificjalnie w Kanadzie trzeba mieć 
zezwolenie na pracę, ale przejmuje się tym 
tylko biuro imigracyjne. Reszta, starzy i 
młodzi, walą o 6 do roboty i to często za 
piątkę, byle keszem, gotówką, i byle z 
wypłatą w bieżący piątek. Bywa, że zostaje 
to w sferze marzeń. Jesteśmy pracowici. 
Nie musimy się wstydzić konfrontacji z 
Niemcami, czy Japończykami, 
uchodzącymi w kraju za symbol pracowitości. 
Potrafimy wiele, chęci mamy dużo, 
motywacji jeszcze więcej. Ale do zaszczytów 
i stanowisk wielkich nic dochodzimy. 
Deputowanymi i senatorami zostają inni. 
Wyjątki potwierdzają regułę. 
O zwyczajach i obyczajach można by 
w nieskończoność. Ich mnogość i 
różnorodność uwarunkowana jest wieloma 
czynnikami. Różnice kulturowe, etniczne, 
religijne i inne decydują o różnorodności 
tychże. Garść przytoczonych przykładów 
pozwoli czytelnikom Panoramy 
zorientować się w podobieństwach - a nade 
wszystko - w odmiennościach obyczajowych. W 
końcu, Polskę w to włączając, co kraj, to 
obyczaj. A wnioski nasuwają się same. 
Józef Bober 
Zza własnego plota 
Frymarczenie niewolniczą dolą II 
Przeczytawszy ostatni felieton doszedłem do wniosku, że na tym opisie 
frymarczenia dolą polskich niewolników pracy nie powinienem tematu 
kończyć. Przedstawiłem bowiem skandaliczne traktowanie tej kwestii przez 
władze polskie. A przecież zasadnicza przyczyna krzywdzenia polnische 
Arbeitssklaven tkwi w tym, że to Niemcy nie chcieli płacić! (Oczywiście, 
pisząc „Niemcy" mam na myśli RFN, albowiem to państwo w myśl własnej 
Ustawy Zasadniczej z maja 1949 roku uważało siebie za prawną 
kontynuatorkę niemieckiej państwowości - a nadto NRD jako płatnik nie wchodziło 
z „ideologicznych" i sojuszniczych wzglądów). 
Najpierw Niemcy, którzy na podstawie dwustronnych umów wypłacili 
milionowe odszkodowanie obywatelom Izraela i państw zachodnich, 
uzasadniali swoją odmową wobec polskich ofiar prześladowań 
hitlerowskich brakiem stosunków dyplomatycznych z Polską. Fen brak - dla 
przypomnienia - był następstwem tzw. doktryny Hallsteina, wedle której 
państwo utrzymujące stosunki z NRD nie może mieć normalnych relacji z 
RFN. Odbyłem w tej sprawie w latach 60. wiele rozmów- w Bonn, m.in. w 
tzw. Wiedergutmachungsbehoerdc (Urząd Odszkodowawczy), gdzie 
sekretarz stanu H. Niesert argumentował odmowę nadto tym, że Polska 
zabrała sobie niemieckie ziemie wschodnie. Były to jeszcze czasy rządów 
chadeckich, a potem tzw. wielkiej koalicji. Socjaldemokratyczni 
ministrowie w gabinecie najpierw Brandta, a następnie H. Schmidta, kontynuowali 
poprzednią linię, tym razem uzasadniając swoją rację tym, że podpisując w 
grudniu 1970 i ratyfikując w maju 1972 roku uznanie zachodniej granicy 
Polski na Odrze i Nysie i tak już wiele zrobili. Zresztą władze polskie 
czasów gierkowskich specjalnie nie nastawały na załatwienie kwestii 
cywilno-prawnych roszczeń obywateli polskich, o których raz jeden 
wspomniał premier Jaroszewicz w przemówieniu w Poznaniu w 1973 roku. 
Zdaje się, że stanęło po cichu takie porozumienie między Warszawą i Bonn, 
że Polska jakieś pieniądze dostanie, ale niech sama to podzieli. Jaka była 
treść not rządu PRL do rządów RFN z września 1972 i marca 1977 roku, 
nikt nic wie i dowiedzieć się nie może, bo były to noty tajne. W każdym 
razie w 1976 roku w Helsinkach Gierek wyciągnął od Schmidta 
niebagatelną sumę 1,3 mld DM, ale łapę na tych pieniądzach położyło państwo, 
oświadczając, że to „zryczałtowany zwrot wydatków poniesionych przez 
państwo polskie na leczenie i pomoc dla ofiar prześladowań hitlerowskich". 
Tak czy inaczej - same ofiary nic nie dostały. 
Trochę inaczej było po 1990 roku. (i, którzy zdołali odpowiednio 
udokumentować wywózkę na roboty do Niemiec i pracę na rzecz 
gospodarki wojennej III Rzeszy (około 600 tys. osób), dostali po parę milionów 
starych złotych z Funduszu „Pojednanie Polsko-Niemieckie" - zasilonego 
przez rząd RFN sumą 0,5 mld DM. Za 60 miesięcy pracy w III Rzeszy 
(najdłuższy okres) dostawało się 12 min starych złotych. Licząc po kursie z 
1993 roku, zapłacono polskim Arbeitsklaven po 20 DM za miesiąc - tyle, ile 
wynosiła w 1993 płaca za 1 godzinę dla pracownika niemieckiego. 
O wszystkich tych sprawach pisałem już wielokrotnie - ostatnio we 
wstępie do wspomnień polskich Zwangsarbciter wydanych przez 
Towarzystwo Miłośników Wrocławia. 
Jaka właściwie suma byłaby - posługując się słowami Andrzeja 
Szczypiorskiego z jego adoracyjnego komentarza w broszurze Fundacji 
„Pojednanie" - „zdolna przywrócić sens takim europejskim pojęciom, jak prawo i 
sprawiedliwość"? 
Nie wchodząc w szczegóły zreferowane przeze mnie na sympozjum 
TM W z 1985 roku, suma należności wynikających z samej niemieckiej 
siatki plac dla Polaków (a faktycznie z różnych powodów nie zapłacona) 
sięga średnio 50 % oficjalnej stawki przyznanej Polakom i sumuje się 
wielkością około 3 mld Reiehsmark. Zmarły już, niestety, prof. Alfons 
IClaflcowski dał mi w 1993 roku wydaną prywatnym sumptem własną 
ekspertyzę, z której wynikało, że licząc tylko 1 RM „niedopłaty" 
wierzytelność polskich Zwangsarbeitcrów u niemieckich „pracodawców" (koncerny, 
firmy, rolnicy i prywatni) sięga łącznie 20 mld DM. Jest to suma wynikająca 
jedynie z tzw. stosunku pracy. O cierpieniach fizycznych i moralnych, nie 
dających się przeliczyć na żadne pieniądze, tu nie piszę. Jednakże 
całkowicie moralnej i politycznej odpowiedzialności Niemców za bezlitosną 
eksploatację polskiej siły roboczej na rzecz g"ospodarki wojennej III Rzeszy 
przemilczeć nic wolno. Działo się to bowiem z ramach systemu prawdziwie 
niewolniczej pracy (opisanej zresztą przez obiektywnych niemieckich 
autorów młodszego pokolenia -jak np. Ulricha Herberta w kilku świetnie 
udokumentowanych pracach), a formalnie za len system odpowiedzialny 
„Pełnomocnik Rzeszy ds. Organizowania Pracy" Fritz Sauckel uznany 
został przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze za 
zbrodniarza wojennego i powieszony. Świadomy tych uwarunkowań wielki 
przyjaciel Polski (!) Helmut Kohl nawet słyszeć nie chciał o jakimkolwiek 
odszkodowaniu dla oliar tego „systemu pracy". Nein und basta! Jego 
następcą - Gerharda Schroedera z SPD ruszyło jednak sumienie i podjął 
wreszcie jako pierwszy ten temat, usiłując zorganizować specjalny fundusz 
z pieniędzy niemieckich koncernów. Jak zaś. ta sprawa trafiła przed sądy 
amerykańskie i kto to sprawił, że oficjalne czynniki polskie nie tylko 
zgodziły się na zaoceaniczne pośrednictwo, ale biorą w tym swoistym 
szachrajstwic udział - tego, dalibóg, pojąć nie jestem w stanie. Pewnie 
dowiemy sią tego w tzw. właściwym czasie... 
Julian Bartosz 
norama Oleśnicka nr 31 
3-9 sierpnia 1999 
ROZMAITOŚCI W PANORAMIE 
Bitwa pod Grunwaldem - 
rok 1999 
Największą bitwą XX wieku na- Francji (Podobno część rycerzy fran- 
zwano ostatnią inscenizację bitwy pod cuskich po zobaczeniu polskiej armii, 
Grunwaldem. Oczywiście nie mogło a w szczególności jej broni, postano- 
Na grunwaldzkim polu znowu było słychać szczęk oręża. 
p(Sf \ 
Krzyżacy nie wiedzieli, czy dołączyć do kolegów, czy uciekać. 
być mowy o innym 
zakończeniu niż to sprzed 589 lat, 
ale tym, którzy na lekcji o 
Grunwaldzie akurat 
makulaturę zbierali - przypomnę, 
że 15 lipca 1410 roku 
rycerze armii polsko - 
litewskiej odnieśli druzgocące 
zwycięstwo nad wojskami 
zakonu krzyżackiego. Tak 
też stało się i teraz. 
Widowisko odbyło się w skali 
mniej więcej 1:100 - to 
znaczy zamiast blisko 60.000 
zobaczyliśmy trochę ponad 
700 rycerzy. Zakuci w 
żelazne zbroje, kolczugi lub 
ubrani w skórzane stroje z 
epoki, uzbrojeni w ręcznie 
kute miecze, kolczatki, 
dzidy, piki, łuki, topory i inne 
wynalazki - robili 
piorunujące wrażenie na 40.000 
zgromadzonych kibiców, 
przepraszam, widzów. W 
bitwie wzięły udział 
wszystkie bractwa 
rycerskie z Polski oraz goście z 
Czech, Niemiec, Litwy, Na wezwanje stanęły bractwa rycerskie z całej 
wiła zaskoczyć przeciwnika ucieczką 
i wycofała się z walki). Bitwa toczyła 
się według planu opartego na 
przekazach historycznych, to 
znaczy: poselstwo 
krzyżackie (szkoda, że 
na piechotkę), 
wręczenie dwóch mieczy dla 
Jagiełły (ten na 
szczęście na koniu), rycerze 
polscy śpiewają 
Bogurodzicę (playback), 
pojedynki harcowników 
na kopie (owacja za 
każdego strąconego 
Krzyżaka - jeden zero 
dla nas), ostrzeliwanie 
pozycji z bombard i ha- 
kownic (petard nie 
żałowano), wystąpienie 
wojsk zakonnych i 
wyjście wojsk polskich, 
atak (każde starcie było 
bardzo efektowne: 
krzyk, szczęk oręża, 
<0& • rżenie koni, łopot 
sztandarów, bębny, dźwięk 
kobzy, na polu był 
również oddział Szkotów w 
spódniczkach!), setki 
strzał łuczników w 
powietrzu (wrażenie jak 
na filmie). Szkoda 
tylko, że momentami 
„siadała" dramaturgia - na 
przykład obok 
walczących stał oddział 
Krzyżaków, który nie 
wiedział, czy dołączyć do 
kolegów, czy czekać na 
powrót Litwinów, czy 
też uciekać w stronę 
lasu... Byl leż i 
„oleśnicki" akcent bitwy. 
Gdy Wielki Mistrz 
wprowadził 
do walki 
swoje 
oddziały, 
rycerz Witold 
von Kikenn 
z Miśni 
odważył się 
zaatakować 
samego 
Jagiełłę. Nie zdołał 
jednak 
dotrzeć do 
naszego króla 
(prywatnie 
pan Jacek 
Szymański z 
Warszawy, 
na co dzień 
grafik 
komputerowy), 
ponieważ 
padł pod 
ciosem biskupa 
 
oleśnickiego. 
„Gwoździem 
programu" była 
śmierć 
Wielkiego Krzyżacy co roku się 
Mistrza Urlicha von Jungingena (w tej 
roli wystąpił pan Jarosław Struczyń- 
ski z Gdańska). Był to nie tylko 
przełomowy, ale i najbardziej 
widowiskowy moment bitwy. Koń ugodzonego 
Krzyżaka stanął dęba, w powietrzu za- 
łopotał ogromny biały płaszcz, 
Wielki Mistrz runął w tłum rycerzy - 
wszystko jak u Matejki! Po tym 
wydarzeniu nastąpił ostatni atak na obóz 
krzyżacki, którego zdobycie nie było 
jednak takie proste. Okazało się 
bowiem,, że pewien zdesperowany 
Krzyżak bronił się ...pistoletem gazowym. 
Lecz gaz dla polskiego woja jest jak 
bułka z masłem. Po dokonaniu 
pacyfikacji obozu pozostało już tylko 
„humanitarne" dobijanie rannych, po 
czym nad każdym „zabitym" 
pochylał się zakonnik z kadzidłem. Paru 
„niedokończonych" Krzyżaków 
utykając próbowało dostać się do swoich, 
kilku „zombie" chodziło po polu ze 
strzałami w głowach, ogólnie zapano- 
odgrażają... 
wał radosny chaos. Pilnujący 
porządku żołnierze rozpoczęli „bitwę" z 
publicznością (każdy w patriotycznym 
zrywie chciał sobie chociaż kopnąć 
Krzyżaka!). �?ucznicy prosili o nieza- 
bieranie leżących na polu strzał 
(najtańsza - 8 zł). Kto wie, co by się 
zdarzyło, gdyby nie ulewny deszcz, 
który poderwał z ziemi nawet tych 
najbardziej zabitych i rozgonił całe 
towarzystwo do samochodów. 
Podsumowując, polecam wszystkim jako 
wakacyjną atrakcję Dni Grunwaldu 
2000. Okolice piękne, bardzo dobra 
organizacja i choć Krzyżacy co roku 
się odgrażają - zawsze wiadomo, kto 
wygra... Podobno „mieczy ci u nas 
dostatek", lecz warto na wszelki 
wypadek odwiedzić najbliższego kowala. 
Jeden „zerwikaptur" więcej nikomu 
nie zaszkodzi, co nie dotyczy 
Krzyżaków oczywiście. 
Mirosław Placzkowski 
Polski. 
Sklep Foto Cąrner i Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy prowadzą otwarty 
konkurs na zdjęcie miesiąca. Wszyscy fotograficy mogą do 20. każdego miesiąca złożyć 
swoje zdjęcia (format nie mniejszy niż 9x13 plus negatyw) w punkcie Folo w galerii. Dziś 
wyróżnione zdjęcie autorstwa Jarosława Chudka. 
3-9 sierpnia 1999 
Panorama Oleśnicka nr 31 
ROZMAITOŚCI W PANORAMIE 
Między dawnymi i młodszymi laty 
Wyrocznia czy przypadek? 
Odpowiedź na powyższe pytanie damy sobie na końcu niniejszego elaboratu 
po przeglądzie osobliwych szczegółów. Mianowicie pragnę zwrócić uwagę 
na dziwną zbieżność najciekawszych zdarzeń, które zaistniały w 
poszczególnych latach i zawsze w sierpniu - miesiącu spod zodiakalnego znaku Lwa. 
Oczywiście zdarzenia te miały przeogromny wydźwięk dziejowy dla 
naszego narodu i państwa oraz stanowią po dziś dzień najciekawsze zapisy 
historyczne z ostatniego stulecia drugiego tysiąclecia. A oto ten porządek rzeczy: 
W sierpniu 1914 roku wybuchła I wojna światowa, bez której nie przy- 
szloby do powstania Polski z zaborów. W tym miesiącu wyruszy! też Józef 
Piłsudski z 1 Kadrową Strzelców w bój, a w Rosji carskiej ks. Mikołaj Miko- 
lajewicz wydal odezwę do Polaków o planach wskrzeszenia Polski pod ber* 
lem cara. W roku 1917 sierpień przyniósł dymisję Tymczasowej Polskiej 
Rady Stanu, a w Lozannie powstał niepodległościowy Komitet Narodowy 
Polski. Miesiąc I ,wa 1919 roku ujawnił, że odrodzone Wojsko Polskie 
liczyło już 600 tysięcy żołnierza, a jednocześnie wtedy wybuchło 1 Powstanie 
Śląskie. Sierpień 1920 roku był znamienny w wydarzenia, bo wtedy odbył 
się niefortunny dla nas plebiscyt na Mazurach, wybuchło II Powstanie 
Śląskie i rozegrana została owa sławetna Bitwa Warszawska z bolszewikami, 
zwana do dziś „cudem nad Wisłą". Potem sierpnie oblltowaly w takie wyda- 
rzenia: inauguracyjne otwarcie nowo powstałego nabrzeża w Gdyni w roku 
1923. w Locarno Niemcy zbojkotowały uznanie naszej granicy zachodniej z 
nimi w roku 1925. natomiast w roku 1930 polski rząd pułkowników podjął 
decyzję o aresztowaniu działaczy tzw. Centrolewu w Berezie Kartuskiej. 
Kolejnymi wydarzeniami zapewne zmienne fatum kierowało, bo to nie 
mogło być przypadkiem, mianowicie w sierpniu 1932 po niezapomnianym 
„cudzie nad Wisłą" wszedł w życie pakt o nieagresji między Polską a ZSRR, ale 
w roku 1939, też. w sierpniu, przyszło do układu zdradzieckiego przeciw 
Polsce tzw. pakt Ribbentrop - Mołotow. W roku 1941 jakby na przekór 
temu wydarzeniu przyszło do utworzenia Armii Polskiej w ZSRR pod 
dowództwem gen. Andersa, a w roku 1943 za sprawą lewicowego Związku 
Patriotów Polskich powołano do działalności bojowej I Dywizję Wojska 
Polskiego im. Tadeusza Kościuszki. Kto żyje z tamtych lat, to na własne oczy 
widział tych żołnierzy, którzy u boku Armii Czerwonej szli w zwycięskim 
marszu na Berlin, ci sami z, telewizyjnego serialu pt. Czterej pancerni i pies. 
No ale jeszcze coś innego przyniosły tamte minione sierpnie, bo w 
tragicznym roku 1939 Anglia zawarła z. Polską sojusz, w roku 1940 Stronnictwo 
Ludowe w Polsce utworzyło organizację wojskową Bataliony Chłopskie, zaś 
w roku 1942 na ziemi lubelskiej w Treblince hitlerowcy wytruli gazem 
sierociniec żydowski z. opiekunem Januszem Korczakiem. Miesiąc Lwa roku 1944 
jeszcze do dziś historycznie nie został zamknięty. Jeszcze ciągle rozważamy 
to tragiczne Powstanie Warszawskie, które było tylko krwawą ofiarą 
narodową i „straconym złudzeniem". Ale w tymże samym roku i miesiącu 
wojskowe jednostki polskie walczące po stronie alianckiej wyróżniły się w 
bitwie z Niemcami pod Falaise. W tym czasie amerykańskie wojska w operacji 
Overlord lądowały we Francji. A gdy nadszedł rok 1945, na spotkaniu 
Wielkiej Trójki zwycięskich państw w Poczdamie zapadły decyzje o wytyczeniu 
zachodniej i północnej granicy Polski. Właśnie ów sierpień tamtego roku 
zdecydował, że wróciliśmy na ziemie naszych słowiańskich praojców. W 
tym samym roku i miesiącu Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej wydal 
dekret o amnestii, któiy umożliwił ujawnienie się działającym w konspiracji 
żołnierzom AK i BCh. Po tym fakcie na długie następne lata wydawało się, 
że sierpniowa wyrocznia przestała wpływać na bieg zdarzeń w kraju. Nie 
znaczy to, że nic ważnego się nie działo. Na tle przeobrażeń 
społeczno-politycznych i gospodarczych działo się nawet wicie, a to: ruchy migracyjne w 
kraju, odbudowa ze zniszczeń wojennych, reforma rolna, nacjonalizacja 
przemysłu, kolektywizacja wsi, biurokratyczne metody zarządzania krajem i 
protesty społeczne. Właśnie te protesty społeczne miały znamienny charakter i 
wstrząsały systemem politycznym w tzw. Polsce Ludowej, ale ich działanie 
wyznaczał inny czas. Były wydarzenia poznańskie w czerwcu 1956 r., był 
Październik tego samego roku, gdy „intronizowano" Władysława Gomułkę. 
Następnie przyszło do wydarzeń marcowych w 196H r., gdy studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego protestowali przeciw propagandzie antysemickiej. 
Wreszcie w roku 1970 byt protest robotników Wybrzeża, który wypadł w 
grudniu; chodziło o załamanie się produkcji rolnej i zle zaopatrzenie rynku 
w mięso. Przyszło nawet do krwawych utarczek z milicją. Potem w roku 
1976 w czerwcu wobec objawów kryzysu i narastania zadłużenia 
zagranicznego, a także wobec planu podwyżki cen, wybuchły strajki w Radomiu, w 
Ursusie i w Płocku. Były też krwawe zajścia z milicją. 
Sierpniowy znak zodiaku nie wpływał na te wydarzenia, a że zebrało się 
dużo tych przeciwności, więc 14 sierpnia 1980 r. wybuchł wielki strajk w 
Stoczni Gdańskiej. Jak wielkie zmiany zaszły w kraju wskutek tego strajku, 
nawet nie warto wspominać, bo każdy o tym wie. Jest pewne, że znów 
sierpień wytyczył jakieś nowe koleje narodowego losu, ale czy prawidłową 
drogą wiedzie nas ten sierpniowy Lew, za to chyba nie warto by dawać głowy. 
Na domiar wszelkiego złego i dobrego jeszcze Noslradamus wparował się 
nam z sierpniem i zapowiedział, że w roku 1999 na Ziemię zstąpi Król 
Grozy, czyli że wybuchnie konflikt zbrojny o nie spotykanej dotąd sile. Jeśli to 
się sprawdzi i poniesiemy dotkliwe szkody, to będzie dowód, że sierpnia 
trzeba się bać. No cóż, pozostanie nam za Kornelem Ujejskim powtarzać: 
O Panie Panic! ze zgrozą świata okropne dzieje przyniósł nam czas. 
Ponieważ kiedyś A. Dumas napisał, że celem każdego człowieka jest czekać i 
mieć nadzieję, to miejmy jeszcze nawet nie złą nadzieję. 
Bolesław Szajna 
Kubuś, który klapie zębami 
Do sarenki Zuzi dolączyt 
dzik Kubuś. 
Miesiąc temu pisaliśmy w 
Panoramie o sarence Zuzi, którą 
przygarnął w swoim domu mieszkaniec 
Oleśnicy Kazimierz Wziątek. 
Dzisiaj możemy poinformować, że 
domowe zoo przy ulicy Reymonta 
powiększyło się o ...dzika. Znalazł go 
mieszkaniec Cieśli - opowiada 
opiekun zwierząt. - Podobno były dwa - 
Ifif D:,ktj;k 
Domowe zoo to dzisiaj dwa dzikie zwierzaczki. 
Shell 
w Oleśnicy 
aktualności 
non zac 
piwo w 
I 1,60 
aństwa wiele ciekawa 
ji: 
- Pep: 
- Red I I9 zl 
■ 4 piv i ian + szk! 
Cech Rzemiosł Różnych 
w Twardogórze 
wynajmie pomieszczenie 
o powierzchni 14,25 m2, 
z telefonem, 
z przeznaczeniem na biuro. 
Lokal znajduje się przy 
ul. Ogrodowej 1 
i można go oglądać 
w godz. 8-15. 
Informacje telefoniczne: 
315-90-69 
jeden padł, a ten był bardzo 
przeziębiony. Przez szwagra trafiłem do 
Cieśli i wziąłem chorego dzika. Miał 
ze trzy miesiące. Zwierzę trzeba 
było wyleczyć. Pomógł w tym 
weterynarz Mazur, który doradził, co 
mu zaaplikować. Po kilku dniach 
nastąpiła poprawa - dzik zaczął 
przybierać na wadze. Nazwano go 
Kubuś. Imię sugeruje, że to 
niegroźny i sympatyczny zwierzaczek, ale 
pozory mylą. Kubuś jest dziki i 
potni li ugryźć. Gdy mu się coś nie 
podoba, kłapie zębami. Nie boi się też 
dwóch terierów, które z ujadaniem 
skaczą do siatki na jego widok. On 
doskakuje do niej z drugiej strony... 
Dzik rozpoznaje swojego pana po 
zapachu. Jak jednak się 
przekonaliśmy, pozostaje dzikim zwierzęciem 
i nawet jemu niechętnie daje się 
trzymać w rękach. Zresztą 
Kazimierz Wziątek nie chce zbytnio 
zwierzęcia udomowić. Wiadomo, że 
gdy podrośnie, trzeba go będzie 
przenieść w inne miejsce i lepiej dla 
niego, żeby był samodzielny i 
nieufny. Podobnie jak sarenka Zuzia, 
dzik Kubuś traii do ośrodka za 
lotniskiem, gdzie znajduje się 
ogrodzony teren. Kazimierz Wziątek jest 
członkiem Wojskowego Kola 
Myśliwskiego Jeleń i zna się na 
zwierzętach. 
W domu przy ulicy Reymonta 
zrobiło się tłoczniej. Żona pana 
Kazimierza mówi: Nie daj Hoże, żeby 
ktoś się jeszcze trafił z jakimś 
zwierzęciem. Mąż proponuje jednak 
nieśmiało: Może jeszcze weźmiemy 
bażanty... (kad) 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
GOSBUD, 
wykonawca nowo 
budowanego supermarketu 
Intermarche w Oleśnicy 
przy ul. Sucharskiego - 
Kleeberga, 
poszukuje wykonawcy 
instalacji kotłowni gazowej. 
Potencjalni wykonawcy 
proszeni są o kontakt 
z kierownikiem budowy. 
zachęcamy w! 
nia udziału w promocji: koszulka 
LEKARSKIE 
cii Oleśnica, ul. Matejki 26/1, tel. 398-29-36 
PORADNIA STOMATOLOGICZNA leh, Słom. U\\\i\ RdChrtll-ZMjaillo 
poniedziałek, środa, czwartek 13-19, wtorek, sobota 8-13 
ORTODONCJA leh. SlOIM. Italia fllllWla piątek 14-18 
RENTGEN STOMATOLOGICZNY! pn., Śr., cz. 12-20, wt., sob. 8-13 
Obsługa ratalna LUCAS, karlu sttttego klictttal 
wy : ;rac p 
)tę 150 Zl, 
jlkę. 
Aby okład 
port, należy przi 
ny na łączną kwotę 2 
nny! 
jt ni/ na 
iy otrzy 
lekarz internista KATARZYNA HORNUNG 
SPECJALISTA REUMATOLOG 
przyjmuje: ul. Chopina 5 (II piętro) 
poniedziałek, czwartek 16-18 
:.: '■'" 
(tekst sponsorowany) 
BEZP�?ATNIE, BEZ SKIEROWANIA (umowa z kasą chorych) przyjmuje 
Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny 
lekarz specjalista Innocenty Lewiński 
Oleśnica, ul. Kilińskiego 10, tel. 398-34-61 
port. 9-13, wt. 13-18, śr. 9-13, czw. 9-13, pt. 13-18. 
Tu jest tylko 20 numerów 
Mieszkańcy Wądofów W 
chcą należeć 
do gminy Oleśnica. 
To jest przekonanie, że 
lekarstwem na ból głowy 
jest głowę uciąć - 
komentuje burmistrz. 
Wądoły to specyficzna dzielnica 
Oleśnicy. To administracyjnie jeszcze 
kawałek miasta, a nic podolcśnicka 
wieś, jak można by sądzić, kiedy się 
tutaj trafi. Dawniej Wądoły były wsią, 
o czym świadczy ich rolniczy 
charakter i zamknięte skupisko gospodarstw 
położonych pośród pól. Ekspansja 
miasta, zwłaszcza przemysłu, 
spowodowała, że Oleśnica Wchłonęła 
Wądoły jako jedną ze swych dzielnic, 
podobnie jak sic to siało z Ratajami, czy 
Lucieniem. .lak wszędzie, lak i tu, 
mieszkańcy mają swoje problemy, 
których sami rozwiązać nic są w 
sianie. Są mocno rozgoryczeni, że 
lokalne władze robią dla nich zbyt mało. 
Kiedy pojechaliśmy na Wądoły po 
ostatniej ulewie, zobaczyliśmy 
mężczyznę brodzącego w wodzie obok 
swojej altany na ogródku. Jasiu, co ty 
kury uczysz pływać? - rzucił do 
niego przechodzień. Masz pieniądze? To 
na basen! - padła odpowiedź. Tu 
leciała jedna maziuga - opowiada Jan 
Szymała o potopie, jaki ogarnął 
Wądoły. Tu taki prąd był, że szkoda 
gadać... Nigdy tego nie było - dodaje. 
Woda napłynęła z pobliskich pól, 
które leżą wyżej, także z ulicy 
Energetycznej. Zalała gospodarstwo państwa 
Królów. Rzeka szła do garażu. 
Dobrze, że mam swoją pompę - 
opowiada Edmund Król. - Cztery osoby z 
pięć godzin wylewały. Pompa mnie 
uratowała. W garażu widać ślady 
powodzi, czuje się charakterystyczną 
przykrą woń. Podobnie jest w 
budynkach gospodarczych. Woda z ulicy 
rżnęła przez tą stodołę - pokazuje 
nam. Uważa, że stało się tak, 
ponieważ w trakcie kładzenia wodociągu 
zlikwidowano wielkie poniemieckie 
dreny i dużą studzienkę. Ja 
burmistrzowi mówiłem i ostrzegałem, żeby 
nic likwidowali studzienki, bo będzie 
zalewać - mówi Edmund Król. 
Studzienek, które są, nie ma kto czyścić 
- dodaj Krystyna Krauz. - Jak się 
zwracaliśmy z tym, to mówili, że nic 
ma ich na planie. 
Woda deszczowa to nie jedyny 
problem tutejszych mieszkańców. 
Kolejny lo „makabryczna droga". Po 
deszczu robi się jedno bajoro, przez które 
trudno przejechać. Jak jest słońce, to 
się wznosi jeden tuman kurzu. Latem 
nic ma pan prawa otworzyć okna. My 
50 lat to wdychamy - skarżą się. W 
nic dla łych ludzi - ocenia Stanisław 
Knabeldorf. W rozmowie pojawia się 
wątek zmiany przynależności 
administracyjnej osiedla. Chcieliby 
należeć do gminy Oleśnica. Myśmy kic- 
administracji wojewody. To jest 
kwestia dość długiego czasu. Czy Pan 
byłby skłonny Wądoły przyjąć do 
gminy? - pytamy. Ja byłbym skłonny 
ich przyjąć z całym terenem 
przemysłowym, który oni mają w swoich 
granicach, nie samą wioskę - słyszymy 
odpowiedź. - Wioska jest niedoinwe- 
stowana i tam by trzeba kupę 
pieniędzy włożyć. Te pieniądze skądś 
muszę wziąć. Mógłbym im wtedy 
obiecać, że większość pieniędzy, które 
wpłyną z tamtego rejonu, trafi na 
Wądoły na stworzenie infrastruktury. 
Ale myślę, że miasto zablokuje 
sprawę, czemu bym się nie dziwił. W grę 
wchodzą niemałe pieniądze, 
zwłaszcza że tam powsial teraz GKN, jest 
elektrownia, Konradek. To 
atrakcyjny kąsek. Takiego kąska ja bym nic 
oddał - przyznaje wójt, 
A co na temat oddania Wądołów 
gminie Oleśnica sądzi burmistrz? To 
Jasiu, co ty kury uczysz pływać? 
ubiegłym roku zrobiono wzdłuż 
drogi chodnik, ale mieszkańcy nie są / 
niego zadowoleni. Na betonowych 
klatkach można zniszczyć buty, a 
wózkiem nie da się po nich 
przejechać. Niech on ma jakiś wygląd - 
wyrażają swoje życzenie względem 
chodnika. Chcieli, żeby miasto 
udostępniło im teren na boisko. Pan Ko- 
marzyniee [były wiceburmistrz - red. | 
był ze dwa razy, wskazał nam na 
„bunkry" - wspominają - ale ze 
wzglądu na zagłębienie terenu urządzenie 
boiska wymagałoby ogromnych 
nakładów. Boiska i placu zabaww tej 
dzielnicy nie ma do dziś. Na wąskim 
wiadukcie, przez, klóry wbrew 
ograniczeniu nośności jeżdżą ogromne 
tiry, zamontowano metalowe bariery. 
Teraz dzieci nie mają się gdzie 
schować przed samochodami. 
Ciężarówki, które dojeżdżają do strefy 
przemysłowej, niszczą drogę na początku 
dzielnicy. Nic podcina się gałęzi 
drzew, które stoją przy ulicy 
prowadzącej do centrum miasta. 
Mieszkańcy przyznają, że władze 
miasta kilka lat temu wykonały im 
wodociąg. Tylko dlatego, że woda ze 
studni nic nadawała się do picia - 
twierdzą. - Teraz i tak woda jest jak 
herbata, bo na Wądołach się „kończy 
rura". Ta woda to za mało, żeby 
mieszkańcy Wądołów byli 
usatysfakcjonowani. Tu jest tylko 20 numerów, nic 
mamy siły przebicia - mówią. Miasto 
tylko bierze podatki, na wioskach 
lepiej ludzie mieszkają. To jest wstyd, 
żeby przez 50 lal miasto nie zrobiło 
Ja mówiłem burmistrzowi, żeby nie likwidowali studzienki - mówi 
Edmund Król. 
dyś byli gminą - przypomina 
Krystyna Krauz. - Przyłączyli nas sami, o 
zdanie nic pytali. Robi się w mieście 
ulice, uliczki na peryferiach, a na 
Wądołach nic. Wójl Proszkowski 
powiedział, że zrobi nam drogę i przez 
najbliższe ?t lala będzie inwestował. Do 
gminy bardzo chęlnic - potwierdza 
Stanisław Knabeldorf. 
Sprawa kanalizacji sanitarnej jest 
sprawą trudną, bo wymaga 
dodatkowej przepompowni z racji położenia 
terenu i około 2 kilometrów 
rurociągu tłocznego, co kosztowałoby mniej 
więcej stary miliard złotych na jedno 
gospodarstwo - odpowiada na 
zarzuty burmistrz Oleśnicy Jan Bronś. - W 
czasie ostatniej ulewy spadła 
rekordowa ilość wody deszczowej. Ten 
dzień nie był miarodajny, bo był 
wyjątkowy i trudno na jego podstawie 
kształtować opinię. Nie zmienia to 
jednak faktu, że kanalizacja 
deszczowa byłaby na Wądołach przydatna. 
Jesl lam fragment deszczówki, który 
być może się uda w tym roku 
udrożnić. 
Mieszkańcy Wądołów przez długi 
okres walczyli o likwidację hurtowni 
środków ochrony roślin, wskazując że 
zanieczyszcza ich wody gruntowe - 
przypomina burmistrz. - Nie dość, że 
już nic ma hurtowni, to został 
wykonany wodociąg. Wykonano też 
instalację oświetleniową. Droga jest 
regularnie naprawiana parę razy w roku. 
W tym roku prowadząca do Wądołów 
od zakładu energetycznego ulica 
Energetyczna zostanie 
powierzchniowo utwardzona. Droga na samych 
Wądołach może być wykonana po 
zrobieniu kanalizacji sanitarnej, bo 
wcześniej mijałoby się lo z celem. Nie 
stanic się lo jednak w ciągu 
najbliższych 3 lat. Jeśli mieszkańcy 
zdeklarują chęć samodzielnego urządzenia 
boiska z placem zabaw, lo będziemy 
szukać takiego terenu - zapewnił 
burmistrz. 
Procedura jesl dość 
skomplikowana - mówi wójt gminy Oleśnica 
Andrzej Proszkowski, poproszony przez 
nas o komentarz do życzenia 
mieszkańców Wądołów. - Ma się wszystko. 
zacząć od nich samych - musieliby 
zrobić referendum. Polem wolę 
zmiany terytorium muszą wyrazić 
samorządy obu gmin. Później to trafia do 
ROZMAITOŚCI W PANORAMIE 
jest wszechobecne przekonanie, że 
lekarstwem na ból głowy jest głowę 
uciąć - mówi Jan Bronś. - Fakt 
przynależności do gminy nic nie zmieni, 
bo to problemy techniczne, a nie 
niechęć, powodują obecny stan. A więc 
władze miasta nie zgodzą się na 
oddanie tej dzielnicy? - pytamy. 
Oczywiście, że nie - pada odpowiedź. - Bo 
miasto jest najmniejszą gminą w 
województwie dolnośląskim. Obecnie 
występuje o poszerzenie swojego 
obszaru, żeby móc wykonywać 
podobne uzbrojenia. Ulica Wądoły jest 
drogą powiatową, a przy wylocie 
Południowej zaczyna się gmina. Równie 
dobrze gmina może wykonać 
fragment wodociągu, czy uzbrojenia, tak 
jak na Osadzie Bystre myśmy w 
finansowali w 50 procentach - 
stwierdza burmistrz Oleśnicy. 
Krzysztof Dziedzic 
fot. Auto) 
Jak mieszkać zdrowo 
Człowiek, aby posiadał dobry stan 
zdrowia i dobre samopoczucie, musi 
mieć zdrowy dom. O tym. czy dom jesl 
/lirowy, czy nie. decydują miejsce 
lokalizacji, użylc materiały do budowy 
oraz jego otoczenie. Dom w postaci 
wielopiętrowego bloku posiada cał- 
wc są siatki szwajcarskie 2. i 3. rzędu i 
siatka diagonalna. Ludzie często 
nękani przez choroby, najczęściej 
mieszkający w napromieniowanych domach 
lub pracujący w niedobrych miejscach, 
zdrowieją w czasie urlopu lub 
dłuższego przebywania w innym zdrowym 
kiem inne warunki niż domek jedno- miejscu poza domem. Niezdrowy dla 
rodzinny wybudowany w zdrowym 
terenie. Domy zawierające zbyt wiele 
materiałów syntetycznych PCV, żużli 
piecowych, zbrojenia metalowego, 
nieodpowiedniego cementu, będą miały 
szkodliwe dla mieszkańców 
promieniowanie, a nawet promieniowania 
radioaktywne. Domy zdrowe to te, które 
wykonane są z ekologicznych 
materiałów (palonej cegły), korzystnie 
wpływające na zdrowie człowieka, jego 
nastrój i samopoczucie. Aby określić, czy 
dany dom jest zdrowy, należy zbadać: 
jego położenie, rodzaj podło/a, c/y 
przez niego przepływają cieki wodne, 
jak usytuowane są siatki szwajcarskie 
i diagonalna i inne czynniki. Nie 
lokalizuje się domów na byłych 
cmentarzach, miejscach grzebania zwłok 
zwierząt i tam, gdzie były obozy, 
miejsca tortur ludzi. Promieniowania tych 
miejsc niedobrze wpływa na zdrowie i 
samopoczucie mieszkańców. Każdy 
budujący nowy dom powinien 
zasięgnąć opinii radiestety odnośnie 
lokalizacji, a od mieszkańców tego rejonu o 
historii miejsca przyszłej budowy. Na 
warunki panujące w domu duży wpływ 
ma rodzaj dachu. Jeśli połacie dachu 
stykają się pod kątem ostrym, jest 
dobry. Następuje wtedy odbicie części 
promieniowania kosmicznego, a tylko 
niewielka część 
nas dom to taki, w którym budzimy 
się zawsze zmęczeni i nie mamy 
wcale chęci wracać z pracy do niego. Jeśli 
po przespanej nocy doznajemy 
poczucia siły i zadowolenia z wypoczynku, 
to znaczy, że dom nasz jest zdrowy i 
posiada prawidłowy przepływ energii. 
Negatywnie też oddziałują przewody i 
urządzenia elektryczne, które 
wytwarzają drgania elektryczne o 
częstotliwości zbliżonej do drgań komórek 
człowieka, powodując ich destrukcję. 
W mieszkaniu należy uważnie 
obserwować zachowanie się dzieci, 
szczególnie podczas snu. Jeśli nic chcą spać, 
rzucają się w łóżeczku lub śpią w jego 
rogu, lo sygnalizują nam. że to 
miejsce dla nich jest niedobre. W takim 
mieszkaniu schną paprocie, a inne 
kwiaty słabo rosną. Zwierzęta, 
głównie psy. nie chcą w nim przebywać, a 
koty czują się znakomicie i mają 
swoje stale miejsce przebywania 
(szkodliwe dla ludzi). Zdrowy dom w pojęciu 
radiestetów to taki, w którym 
naturalne promieniowanie Ziemi zawiera się 
w granicach od 6800 do 8000 
jednostek Biovisa." Radiesteci skutecznie 
likwidują szkodliwe promieniowania w 
domach, stosując odpowiednie ekrany 
(odpromienniki) i enctgetyzalory. 
Najlepiej zabezpieczyć dom w czasie bu- 
WiAWO/, -<5lMt7Z< 
\ZYłrA CZAJ/ 
»AT*?A G£0&OG/CĆA/A 
f£*J MAT/?*KWIK*, 
WOD/YA 
PeoM/£A//OMAW£ 
WG/ 
przenika do 
środka. Domy z 
płaskim dachem 
oraz z uskokiem 
nie działaj:) 
pozytywnie na 
jego 
mieszkańców, 
przepuszczają dużo pro- 
m i en i o w a n i a 
kosmicznego. 
Promieniowa-j^ 
nia geopatyczne, Ij. cieków wodnych, dowy przed wylaniem fundamentów 
uskoków pustek geologicznych, czy kamieniami spolaryzowanymi i biopo- 
też promieniowania /lóż kopalnianych, larnymi. co jest trwale i działa, dopóki 
niekorzystnie wpływają na zdrowie istnieje budynek. Tak samo można za- 
mieszkańców. Powodują zakłócenia bezpieczyć dom już wybudowany, ale 
snu. arytmie serca, choroby nowotwo- to musi wykonać zawodowy radieste- 
rowe, nerwowość i ogólne osłabienie, la. Radiesteta może sprawdzić miesz- 
Równicż niekorzystnie wpływa na jego kanie i określić strefy szkodliwego pro- 
mieszkańców promieniowanie geobio- mieniowania. 
logiczne, ij. skrzyżowanie siatek szwaj- Jan Wulilko 
carskiej I. rzędu oraz bardzo szkodli- Autor jest mistrzem radiestezji. 
ztóe troPAc/As 
3-9 sierpnia 1999 
Panorama Oleśnicka nr 31 
9 
PANORAMA KULTURALNA 
Piórkiem Podurgiela 
■ p0i tyuj j 
11 %Ąf~ 
3V:\ 
rys. Zbigniew Podurgiel 
Kulturalny niewypał 
Impreza dla cierpliwych 
Koncert nad stawami 
odbył się 
z czterdziestominutowym 
opóźnieniem. 
W niedzielą 25 lipca w oleśnickim 
amfiteatrze nad stawami odbył się 
kolejny z cyklu wakacyjnych 
koncertów organizowanych przez 
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, 
browar Okocim i kawiarnię Iwona. 
się obyć bez piwa. Po raz kolejny 
właściciele kawiarni Iwona 
państwo Siweccy nic wystąpili w porę 
o wydanie koncesji na sprzedaż 
alkoholu. Ci, dla których piwo, nie 
muzyka, pozostaje główną atrakcją, 
także nie mieli czego szukać w 
amfiteatrze nad stawami. 
Oleśniczanie są przez 
organizatorów wakacyjnych imprez kul- 
i przyszła, ale nie potraktowano jej poważnie. 
Przez czterdzieści minut licznie 
zgromadzeni oleśniczanie czekali na 
występ zespołu. Wielu nie miało 
dość cierpliwości i opuściło 
amfiteatr. Mocno spóźniony ze swym 
koncertem „oleśnicko-zielonogórski 
zespół" Amigos okazał się duetem 
tworzonym przez młodych mężczyzn, 
którzy zaprezentowali repertuar 
popularnych melodii muzyki pop. 
Słaba słyszalność muzycznych 
popisów powodowała, że kolejni 
widzowie rezygnowali z udziału w 
koncercie. 
Podczas imprezy pod patronatem 
browaru Okocim piwa nie 
sprzedawano. Bynajmniej nie dlatego, by 
potwierdzić tezę, że kultura może 
turalnych traktowani po 
macoszemu. Finansowany z 
miejskich pieniędzy MOKiS 
uzależni) się od prywatnego 
podmiotu, który nie okazał się dobrym 
partnerem. Placówka kulturalna, 
która powinna zapewnić nam 
godziwą rozrywkę, odwołuje 
najpierw jeden koncert, kolejny 
okazuje się organizacyjno-re- 
pertuarowym niewypałem. 
Pożałowano pieniędzy, 
potraktowano jako przykry obowiązek. 
A może i pieniądze, i energię 
gromadzi się na wrześniowe Dni 
Europy - elitarną imprezę dla 
miłośników Unii Europejskiej i 
kilku dygnitarzy z centrali... 
(kad) 
Z bibliotecznej półki 
W bibliotece 
do postuchania 
Fonotcka Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Oleśnicy zaprasza do 
korzystania ze swoich zbiorów w 
godzinach od 10 do 18 od 
poniedziałku do piątku na ul. Mikołaja 
Reja 10, 1 piętro, p. nr 8. 
Wszystkie informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 314-30-39. 
Przedstawiamy nowość na letnie 
wieczory przy muzyce: Sofar... the 
best of Sinhead O 'Connor oraz 
Raingods with Zippos Fish, a dla 
słuchaczy, którzy cenią nowe 
zespoły, zakupiony został krążek Ca- 
lifomication Red I lot Chili Peppcrs 
oraz muzyka z filmów pt. Spawn 
(m.in. Metalica, Korn, Marilyn 
Manson, Prodigy) i Piąty element 
z muzyką Erica Sierry. 
Informujemy, że w dniach 16 
sierpnia - 3 września fonoteka 
będzie nieczynna z powodu 
urlopu. 
Rubrykę redagują pracownicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Oleśnicy 
Panorama poetycka 
Moje pragnienia 
Tak bym chciała choć jedną różę 
od ciebie, 
Która, nawet zwiędnięta, stałaby 
w moim wazonie na zawsze, 
Chociaż butelkę po twoich 
perfumach, 
By je wąchać co dzień, 
gdy otwieram oczy, 
Zdjęcie, by móc ci się przyglądać 
w dzień 
I w nocy. 
Ale najbardziej pragnę... 
Choć okruszka twojej miłości. 
Ewelina Majcherek 
Szafa gra 
Nogi same tańczą 
Mamy coś na czasie. Damce Dynamite vol. 3, czyli składankę 19 
dyskotekowych hitów. Dlaczego na czasie? Jak to!? Przecież w Oleśnicy ruszyła 
największa w powiecie dyskoteka Remi. Gdy zainaugurowała swoją działalność 
o godzinie 20, to do 22 na parkiecie były tylko trzy dziewczyny. Reszta piła 
piwo i się gapiła 
na migające 
światła. 
Dlaczego? Bo didżej 
nie miał kasety 
Dance 
Dynamite] Przy jej 
dźwiękach nogi 
same tańczą. 
Nawet radny z Ser- 
binowa, który 
wpadł z 
małżonką na inspekcję, nic oparłby się Mambo No. 5 Lou Bcga. Musiałoby go 
ponieść ze ślubną po parkiecie. Przy dźwiękach Livin La Vmda Loca Red Hardin 
dołączyłby do niego z pewnością radny poprzedniej kadencji, który słysząc 
przez szybę słabą muzykę zrezygnował z kupna biletu. Tak, tak, polecamy 
didżejowi Dance Dynamite. To 
prawdziwie wybuchowa mieszanka. Grają i 
śpiewają poza wymienionymi: Scatman 
John, Mojito, Dirty Boys, Funky Dia- 
monds, Sandra, Real McCoy, Chyp-No- 
tic, Tonc Loc, Lipstrip, Graaf, Mixed 
Emotions, Fancy D.I.S.C.O., Acido, Los 
Dcl Rio, Zoom, N-Drc, Dropzonc. Fani tanecznego szaleństwa będą 
zachwyceni. Ta płyta jest dla wszystkich, którzy kochają tańczyć. (kad) 
Jeśli mało wam dyskoteki, to możecie mieć ja. w domu. Żeby wzia.ć udział W losowaniu 
kasety Dance Dynamite vol. i, wystarczy podać na kartce swoje dane, nakleić kupon i 
tanecznym krokiem zanieść to do skrzynki w sklepie Corner w oleśnickim Rynku, A po 
kaście. Geri llalliwell już teraz zapraszamy do Cornera Monikę Pawlak, bo los tak chciał. 
Pełne słońca i uciech 
Oleśnicki emdek 
zorganizował kolonie w Ustroniu 
Morskim. Napisała o nich 
dyrektor Urszula Kołodziej. 
Pełni radości i zadowolenia powrócili 
z Ustronia Morskiego uczestnicy 
kolonii zorganizowanej przez 
Młodzieżowy Dom Kultury. Pomimo 
wczesnego rozpoczęcia kolonii i wielu 
obaw o sprzyjającą aurę i temperaturę 
wody w morzu, szczęście nas nie 
ominęło. Cały turnus był typowo letni, a 
woda w morzu osiągnęła 21 stopni 
Celsjusza. Warunki zakwaterowania i 
pobytu spełniły nasze oczekiwania, co 
pozwoliło nam w pełni zrealizować 
nasze zamierzenia. Wiele emocji 
dostarczały nam spartakiady kolonijne, 
udział w których wzięły dzieci z 
Oleśnicy, a także inne Z naszego ośrodka: 
z Przemyśla, Bydgoszczy, Wrocławia, 
Warszawy. Koloniści z MDK godnie 
reprezentowali Oleśnicę we 
współzawodnictwie obejmującym 10 
punktowanych konkurencji sportowych 
(m.in. skok w dal, slalom na jednej 
nodze, rzuty do kosza, strzelanie do 
bramki). W kategorii dzieci w wieku 
7-10 lat zwyciężyła Patrycja Witka z 
Oleśnicy. W gronie dzieci od lat 10 do 
16 zdecydowany prym wiedli nasi 
chłopcy: I miejsce - �?ukasz Psujek, II 
Marcin Jędrzejczak, III -�?ukasz 
Fornal, IV-Michał Fornal. 
Drugim wydarzeniem sportowym 
była olimpiada rozegrana pomiędzy 
Ośrodkiem Kolonijnym Zuzanna a 
Ośrodkiem Kolonijnym Zodiak z 
Kołobrzegu. Tu słowa uznania i 
gratulacje należą się drużynie siatkarek, w 
skład której wchodziły dziewczyny z 
Oleśnicy: Alicja Grela, Magdalena 
Zawada, Adriana Zawada, Wioletta 
Szady, Kornelia Witka. 
Bezkonkurencyjnie w trzech setach pobiły 
reprezentację Zodiaku. W zawodach 
pływackich rozegranych na basenie 
położonym na terenie ośrodka, przy silnym 
dopingu koleżanek i kolegów, II 
miejsce w stylu kraul zdobył Kuba 
Głowacki. W rozgrywkach tenisa 
stołowego bezkonkurencyjna okazała się 
Kornelia Witka, zajmując I miejsce 
w kategorii dziewcząt i chłopców. 
Kornelia w trakcie roku szkolnego 
rozwija swoje umiejętności pod opieką 
instruktora MDK Anclty Adamczuk. 
Wszystkim kolonijnym 
nowicjuszom (18 dzieci) dziewczyny z 
najstarszej grupy przygotowały chrzest 
kolonijny - Neptunalia. W postać 
Neptuna wcielił się Damian Kuś. Pod 
czujnym okiem diabłów i nimf 
wodnych nowicjusze przeszli tor przeszkód 
zjedzeniem „zupy" Neptuna, chłostą 
/ pokrzyw, kąpielą w morzu, 
przysięgą Neptunowi i nadaniem imienia. 
Każdy z ochrzczonych otrzymał 
pamiątkowy dyplom. Opisane wyżej 
wydarzenia urozmaiciły nam czas. Nie 
zapomnieliśmy organizować dzieciom 
wycieczek pieszych po okolicy, zabaw 
i gier terenowych, wycieczki do 
Kołobrzegu, rejsu statkiem - tego, co 
proponowaliśmy w ofercie. 
Zdecydowanie najwięcej uciechy sprawiały 
dzieciom kąpiele w morzu i na basenie oraz 
plażowanie. W tym roku szef ośrodka 
zapewni! dzieciom dyskoteki, które 
zintegrowały kolonistów ze 
wszystkich miejscowości. 
W dniu wyjazdu dziewczęta z 
płaczem rozstawały się ze swoimi 
sympatiami. Zadowolona kadra 
pedagogiczna z MDK Urszula Kołodziej, 
Mirosława Psujek i Janusz Grela - 
gratuluje rodzicom wspaniałych pociech 
i dziękuje za zaufanie. 
Urszula Kołodziej 
10 
Panorama Oleśnicka nr 31 
3-9 sierpnia 1999 
REKLAMA W PANORAMIE 
MNCN 
Centrum 
Nieruchomości 
Oleśnica 
MNCN 
Centrum Nieruchomości 
Dariusz Matławski - właściciel 
Umożliwiamy Państwu współpracę z naszą Giełdą Nieruchomości oraz szeroką 
gamę profesjonalnej obsługi w zakresie: 
KUPNA - SPRZEDAŻY - WYNAJMU - NAJMU - ZAMIANY - WYCENY 
Oferujemy Państwu pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
oraz fachową obsługę notarialną, a w szczególności zabezpieczenia 
ze strony prawnej podczas zawierania transakcji. 
Siedziba firmy: 
56-400 Oleśnica 
ul. Lwowska 3 
I piętro 
tel. kom. 
0-603-50-41-83 
tel./faks 
(071) 398-35-17 
Cena: 170 tys.(do neg.) Oleśnica 
Dom jednorodzinny - stan surowy otwarty, 
zadaszony z pełnym uzbrojeniem o pow. 
219 m2 na działce o pow. 849 m2 z 
możliwością budowy pawilonu usługowo-han- 
dlowego. 
Cena: 450 tys. (do neg.) Oleśnica 
Budynek mieszk.-usług. z 2 kortami 
tenisowymi + ściana treningowa. W 
budynku znajdują się pomieszczenia pod 
restaurację z barem, pom. na szatnię, 
natryski, saunę. Budynek do 
wykończenia. Działka 26 arów. Całość 
obsadzona zielenią. 
Cena: 450 tys. (do neg.) Oleśnica 
Budynek szeregowy, usługowy, dwa segmenty 
(słan surowy otwarły) bez zadaszenia. Bardzo 
dóbr.i lokalizacja z dobrym dojazdem. Miejsca 
parkingowe. 
SNOL-0293 
Cena: 85 tys. Plszkawa 
Dom jednorodzinny, stan surowy otwarty z 
pustaków storopianowychThermomur niopodpiwnl- 
czony Parterowy z poddaszem użytkowym. Pow 
domu 213 m1. na działce 38 arów Woda 
doprowadzona do budynku, prąd. Dach kryty papą. 
SDOL-0338 
jEBniM 
Cena: 200 tys. Twardogóra 
Dom jednorodzinny o pow. 184 nV na działce 4.86 
ara. 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, podłogi 
drewniane, co., kanalizacja miejska * nowy budynek 
gospod., okna plastikowe, o pow. 93.61 m*, 2 garaże, 
lolefon. Możliwość prowadzenia cichej produkcji 
SDOL-0341 
Cena 
Den i 
I,,.'().!■.. 
k.ltr,.., 
-j^BpfjS 
fljfl 
160 tys. 
, 
Syców 
170 nr na działce 
tal afiJSffcl w w 
SDOL-0340 
Cena: 44 tys. (do neg.) Dziadowa Kłoda 
Dom, slan surowy otwarły wraz z zadaszeniem o 
powierzchni 220 nr', na działce 7,60 tra, p<.| nv Osiedle domków 
jednorodzinnych 
-% «[ f J 
^k 
rf0-****'V PPRBRP 
y>^-Źv:\-:- 
Cena: 495 tys. (do neg.) Chełstów 
Dom jednorodzinny na działce o 
powierzchni 1,27 ha, powierzchnia 
użytkowa 350 m2, do niewielkiego 
wykończenia, oczko wodne, zrobiony wykop 
pod basen, całość ogrodzona siatką. 
Malownicza okolica. 
SDCHL-0400 
Cena: 400 tys. (do neg.) Stradomia 
Dom jednorodzinny w stanie surowym 
zamkniętym, z 2 garażami o pow. 300 m2+ pom. 
składowe. Pow. działki 1,5 ha. Przy 
zabudowaniach młody sad z drzewami owocowymi 
o pow. 0,9 ha. Możliwość kupna domu 
osobno z działką o pow. 50 ar i osobno sadu. 
Parter: 3 pokoje, kuchnia, łazienka + 
poddasze mieszkalne o pow. 150 m2. Woda sieć 
miejska. Całość ogrodzona siatką 
Cena: 250 tys. ok. Sycowa 
Hala murowana o pow 500 m' * pomieszczenia 
socjalne o pow. 100 m-' na działce 3.07 ha. wyr, 
hali 3,6-4 m, co., woda miejska, szamba Nadaje 
się na każdą działalność, również uciążliwa 
Możliwość wydzierżawienia 5 zl/m' miosięcznie. nowa 
waga przomysłowa 201, 
SHOI.-0344..A- 
Cena: 160 tys. (do neg.) Syców 
Dom jednorodzinny o pow 107 m', na działce 5 
ar 4 pokoje, kuchnia, łazienka, we w kallach, góra 
w boazerii, podłoga drewniana. Ogrzewanie 
gazowe lub koks/węgiel 
SDOL-0312 
5 W* 
im 
-i 
Cena: 35 tys. Syców 
Bttniak • rozpoczęła budowa - parter ze stropem, 
ta d/iałce o powierzchni całkowitej 793 m', teren 
częściowo uzbrojony 
DZIA�?KI KOMERCYJNE 
Cena: 37 zł/m' Oleśnica 
Działka budowlano-rzomleślnicza o pow. 37.22 ara, znajdująca się przy trasie 
E-8 Wrocław-Warszawa Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczona na budownictwo produkcyjno-przemysłowo, hurtownię, 
itp. Teron częściowo uzbrojony SDOL-0209 
Cena: 15 zł/m3 Oleśnica 
Działka przomysłowa o pow. 58,69 ara przy trasie Otośnica-Bierutow Zgodnie z p�?> 
nem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na cełe przemyatowo-składo- 
we z możliwością budowy stacji paliw, gastronomia, prąd jest, woda odwiert 
SDOL-0168 
Cena: 20 zł/m2 Oleśnica 
Działka przemysłowa o pow. 56.11 ara przy trasie Oleśnica- Biorutów 
przeznaczona na cele przemysłowo- składowe z możliwością budowy stacji paliw. 
SDOL-0169 
Cena: 45 tys. zł Poniatowice 
Działka budowlano-rzomioślnicza o pow. 50 arów, 100 m od trasy E-8 Wro- 
cław - Warszawa. U/hrojeme: prąd, woda w drodze SDOL-0108 
Cena: 7 zł/m2 Kobyla Góra 
Działki budowlane o pow. 27, 15 arów (8,5 zl/m') uzbrojenie: prąd 
SDOL-0209 
Cena : 8,5 zł/m2 Stradomia 
3 działki budowlano w Stradontli Wierzchniej o pow. 7 arów każda. 
Uzbrojenie: prąd, woda. Dobra lokalizacja, możliwość kupna w całości. 
Cena: 50 tys. zł ok. Międzyborza 
Grunty rolno. łąki. las. działki rekreacyjne i siedliskowe o pow. całk 12,5 ha 
z możliwością podziału. Malownicza panorama wokół terenu. SGOL-0374 
Cena: 80 tys. zł ok. Kobylej Góry 
Działka siedliskowa częściowo zabudowana o pow całk 3,70 ha Na 
terenie działki staw średniej wielkości. Możliwość podziału Atrakcyjna 
okolica z malowniczym plenerem. PILNIE SPRZEDAM! 
STOL-0920 
Cena: 11 tys. zł Kobyla Góra 
Działka rekreacyjna 7,50 ara. 
Cena: 210 tys. (do neg.) Syców 
Dom jednorodz. o pow. 130 m2 użyt, 7 pokoi, 
stylowa kuchnia z piecem kaflowym, kominek 
w pokoju, łazienka, we, altana, 2 garaże, 
podłogi drewniane. Wystrój wew. w drewnie, 
ogrzewanie gazowe. 
Domek jednorodzinny o pow. 90 m? użyt., 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, altana z kominkiem, 
ogrzewanie gazowe (możliwość adaptacji na 
działalność). Działka 7,6 ara, zadrzewiona, 
drzewa owocowe i iglaste, ogrodzona. 
Cena: 420 tys. (do neg.) Oleśnica 
Dom o powierzchni 220 m2 wraz ze 
sklepem 120 m2, na działce 449 m2.7 
pokoi, łazienka, we, pralnia, 
komfortowo urządzony, ogrzewanie gazowe 
konwektorowe. Teren ogrodzony. 
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
Miejscowość 
Syców 
Syców 
Syców 
Syców 
ok. Oleśnicy 
Syców 
Syców 
Syców 
Oleśnica 
Syców 
Syców 
Metraż 
58 m' 
64 m' 
67.3 nr 
90 m' 
38 m' 
53 m-' 
63 m' 
72.2 nr' 
72.8 m; 
66.4 m' 
63 m' 
Ilość pok. 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
Cena 
68.000 zl 
75.000 zl 
62.000 zl 
70.000 zl 
25.000 zl 
53.000 zl 
63.000 zl 
93.000 zl 
130.000 zl 
80.000 zl 
63.000 zl 
Szczegóły oferty 
I piętro, balkon, kuchnia, łazienka - kafle, (garaż-6000 zł) 
wysoki parter, komfortowe, nowe budownictwo 
nowe budownictwo, łazienka, we osobno 
kuchnia, łazienka, we, przedpokój 
do remontu, bez łazienki, we 
I piętro, kuchnia, łazienka, we 
kuchnia, łazienka, balkon, telefon 
wysoki standard wykończenia, nowe budownictwo 
własnościowe, kuchnia, przedpokój, łazienka, we 
I piętro, kuchnia na wymiar, centrum miasta 
wysoki parter, balkon, plastikowe okna, stan surowy 
Cena 60 tys. (do neg.) 
Chełstów 
Działka rolno-budowlana o 
powierzchni 2,23 ha, wraz z 
budynkiem gospodarczym 
do kapitalnego remontu, 
energia, siła, woda blisko 
przy drodze. 
Cena 160 tys. (do neg.) 
przy trasie 
Wrocław-Warszawa 
Działka położona przy trasie 
Wrocław-Warszawa o powierzchni 
26,59 ar. 
Działka uzbrojona, woda, prąd, 
gaz, telefon. Zgodnie z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczona na usługi lub 
produkcję nieuciążliwą. 
OJ�?„RIĄ_DLAJNWESTQBA 
Teren pod stację paliw 
Cena: 350 tys. 
Trasa nr 8 Wrocław - Warszawa 
Teron pod stację paliw o pow. 1.49 ha na od- 
cinku trasy szybkiego ruchu Oleśnica - Syców 
(24 tys. pojazdów na dobę), wraz z lowarzyszą- 
(■! Infrastrukturą: sklepy, bar. myjnia, parking. 
Pełna dokumentacja ze wszystkimi odbiorami 
wraz z pozwoleniem na rozpoczęcie 
inwestycji. 
W odległości ok. 1 km. bezpośrednio przy 
trasie, rozpoczęta realizacja dużego zbiornika 
wodnego {zalew rekreacyjny o pow. 36 ha) oraz 
przyległe tereny przeznaczone pod rekreację 
Więcej ofert w biurze, m.in. mieszkania, domy, działki komercyjne, itp. 
3-9 sierpnia 1999 
Panorama Oleśnicka nr 31 
11 
PANORAMA TOWARZYSKA 
Czekamy na Wasze wakacyjne widokówki i zdjęcia. Pamiętajcie o tych, którzy wakacje spędzają w Oleśnicy. 
Dzisiaj prezentujemy pocztówki z Mazur, Bielawy, Kobylej Góry i nadmorskich Sianożęt. Dziękujemy. 
itS.*—- W*-*-"-* 
. IM 
! ...CL4*niPi«4 
f Mtyh&irłk* 40 
$ OW, 
OLEŚNICKIE* 
v ^n>d* Pawcł Barylski i Robert 
nieprzysląpicnic do rozgrywek, Cisowski, pomocnicy - Krzysz- 
co wiąże się z automatycznym tof Bednarek, Tomasz Kozan i 
tycznie zespół nie 
prezentowałby się kadrowo źle. W IV lidze 
mógłby podjąć walkę o miejsce 
w środku tabeli. Ale - nawet 
pomijając fakt, że G. Rosiek jest, 
jak wynika z naszych 
informacji, zawodnikiem Z. Pabiniaka, 
a nie Pogoni - prawda o klubo- 
B. Kowalczyk i K. Gruszczyński 
wrócili z wypożyczeń. 
spadkiem do klasy A, 3. 
załatwienie startu już w tym 
sezonie w rozgrywkach 
wrocławskiej klasy okręgowej. W tej 
Dariusz Kuberski oraz napast 
nicy - Grzegorz Rosiek i Zbi 
gniew Pabiniak. 
Gdyby do tego zestawienia 
ostatniej sprawie w piątek 30 dokooptować jeszcze kilku naj- 
lipca rozmawiał we wrocław- zdolniejszych juniorów, teore- 
Skok po złoto 
Oleśnica nadal centrum 
polskich skoków. Z 
Mistrzostw Polski nasi 
spadochroniarze przywieźli złoto 
indywidualnie i drużynowo. 
Przez pięć cliii (od 20 do 25 lipca) 
w Olsztynie o miano najlepszych 
skoczków spadochronowych 
rywalizowali zawodnicy z 13 
drużyn. W XLIII Spadochronowych 
Mistrzostwach Polski w akrobacji 
i celności lądowania 
wystartowały także 2 zespoły z Wojskowego 
Ośrodka Skoków 
Spadochronowych w Oleśnicy. 
W klasyfikacji drużynowej 
trenujący w Oleśnicy 
spadochroniarze już po raz siódmy okazali się 
najlepsi. I zespół WOSSpad w 
składzie Andrzej Lamch, 
Zdzisław Caban, Piotr Augustyniak. 
Wojciech Białobrocki, Dariusz 
Kapela wywalczył złote medale. 
O krok od podium była II 
drużyna WOSSpad, startująca w 
zestawieniu: Krzysztof Wypych, 
Ryszard Sobczak, Janusz Wagner, 
Zdecydowałem się objąć 
funkcję szkoleniowca - 
powiedział Panoramie Tadeusz 
Kmiecik - nie z jakiejś wielkiej 
chęci, ale dlatego, że jeszcze nigdy 
nic było tak, żeby nie było w 
Sycowie zespołu seniorów. To 
był główny motyw. Ale liczy- 
Na klubowym zebraniu wierzono jeszcze w start seniorów. 
wej kadrze wygląda w praktyce 
znacznie gorzej... 
Nie ma szans na IV ligę? 
Gdybym 2-3 tygodnie przed 
rozgrywkami miał iia treningach 
Leszka i Zbyszka Pabiniaków, 
trzech graczy z Wrocławia 
(Gruszczyński, Barylski, 
Cisowski), naszych zawodników plus 
juniorów, to byłaby szansa 
walczyć o.utrzymanie się w IV lidze 
- mówi Panoramie nowy trener 
seniorów Tadeusz Kmiecik. 
Tak naprawdę jednak na 
treningach jest tylko kilku 
juniorów. Tych, którzy akurat nie są 
na wakacyjnych wyjazdach. 
Pozostali - nie wiedząc, że mają 
niemal w całości zastąpić 
starszych kolegów - pojechali na 
letni wypoczynek. Barylski jest 
w Czechach. Zarówno on, jak i 
Cisowski nie kontaktowali się z 
klubem. Pogoń - przypomnijmy 
- ma wobec nich finansowe 
zobowiązania. Zbigniew i Leszek 
Pabiniakowie mieli 
telefonicznie oświadczyć, że bez 
przygotowania nie są w stanie zagrać 
w IV lidze. Większość z 
pozostałych graczy bojkotuje 
treningi - mówi T. Kmiecik. - Byli w 
tym tygodniu, popatrzyli i 
poszli. Chcą grać w innych 
klubach. 
Piotr Błażewicz, Mariusz. 
Szczygieł. Ostatecznie zajęła czwarte 
miejsce. 
Złoto przypadło też ()lcśnicy w 
klasyfikacji indywidualnej. 
Andrzej Lamch wygrał obie 
konkurencje liczone do punktacji: 
zarówno akrobacje, jak i celność 
lądowania i bezapelacyjnie zajął I 
miejsce. Czwarty był Zdzisław 
Caban. 
Trzech skoczków z Oleśnicy: 
Lamch, Caban i Białobrocki 
znalazło się w kadrze Polski, 
przygotowującej się do Olimpiady CI- 
SMA w Chorwacji. 
(ror) 
juniorów i seniorów, m.in. w 
Goli Wielkiej i Sycowie. 
Wątpliwe, aby rzucił na szalę ten 
dorobek, mając w perspektywie 
niemal pewną degradację i 
przegrywanie spotkań po 5:0 w 
stylu zespołu TS Gruszczyce 
w poprzednim sezonie. Innych 
wyników kompletnie 
nieprzygotowana drużyna w IV lidze 
nic osiągnie. 
Byłaby wielka szkoda, gdyby 
nic było zespołu seniorów - 
ocenia trener. - W klubie jest dobre 
szkolenie, są trampkarze Jana 
Majewskiego, są juniorzy, 
kilku - jak Krzysztof i Filip 
Zmyślony, czy Grzegorz Kołodziej 
- wymaga oszlifowania i z 
powodzeniem, podobnie jak 
Tomek Kozan, mogliby grać w 
seniorach. 
Nie będzie IV ligi 
Z ostatniej chwili: 
W piątek 30 lipca Zarząd Ppgo- 
Icm, że będzie 10 seniorów, do- ni Syców podjął uchwalę o nic- 
kooptujemy do tego 6 - 7 junio- przystąpieniu zespołu seniorów 
rów, przygotujemy się i będzie do rozgrywek IV ligi. Zadecy- 
można grać. Niestety, polityka dowały o tym - powiedział Pa- 
Leszka Pabiniaka w tym sezonie nie będziemy oklaskiwać w Sycowie. 
klubu w ostatnich latach 
przynosi teraz taki skutek... 
Czy w tej sytuacji znany w 
Sy#cowie trener zdecyduje się 
poprowadzić drużynę w IV 
lidze? Wydaje się, że nic będzie 
narażał swojej reputacji. 
Tadeusz Kmiecik od 22 lat 
związany jest z Sycowem. Jest 
magistrem wychowania fizycznego, 
trenerem II klasy - uprawnienia 
zdobył na studiach dziennych w 
Gorzowie Wielkopolskim. 
Pracował w sycowskim Zespole 
Szkół Zawodowych, trenował 
noramie prezes Ryszard 
Rosiek - sytuacja finansowa 
klubu i brak zawodników. Przez ten 
rok będziemy się starali pospła- 
cać długi, odbudować zespół 
seniorów, aby za rok, po 
reorganizacji, wystartować w 
dolnośląskiej lidze okręgowej, a może 
nawet w IV lidze. 
Tak więc w sezonie 1999/ 
2000 sycowskim kibicom 
pozostanie dopingowanie juniorów i 
trampkarzy. Z seniorami 
żegnamy się. Czy tylko na rok... 
Roman Rybak 
Najlepsi polscy skoczkowie z WOOSpad Oleśnica. 
16 
anorama Oleśnicka nr 
3-9 sierpnia 1999 
PANORAMA SPORTOWA 
Wakacyjna 
plażówka 
Basen w Oleśnicy był miejscem 
Otwartego Turnieju Plażowej 
Piłki Siatkowej. Organizatorzy 
- MOKiS i Ognisko TKKF 
Relaks - do udziału w imprezie 
zaprosili 2-osobowe zespoły 
kobiet i mężczyzn. Zgłosiły się 
tylko 2 zespoły kobiece 
reprezentujące oleśnicki Relaks. 
Wśród 9 zespołów męskich 
znalazły się po 3 z Orla Milicz i 
Relaksu Oleśnica. Z dwóch 
kobiecych Relaksów lepszy okazał się 
I zespól grający w składzie: 
Anna Malczewska i Katarzyna 
Stryjak - panie po bardzo 
wyrównanym pojedynku pokonały 
II zespół w składzie: Dorota 
Piasecka i Izabela Kowalska. 
W turnieju mężczyzn doszło 
do rewanżu za finał 
Wojewódzkiej Spartakiady Rekreacyjnej, 
w którym zespoły Orla Milicz 
okazały się lepsze od 
reprezentantów Relaksu. Tym razem 
najlepsi byli zawodnicy I drużyny 
zespoły Orła Milicz. Drugie 
miejsce zajął II zespół Orla w 
składzie: Waldemar Zimny i 
Marcin Wojciechowski, a 
trzecie - I drużyna Orla z 
Krzysztofem Kudła i Mariuszem 
Matuszakiem. 
Piękna słoneczna pogoda oraz 
warunki stworzone przez 
gospodarzy basenu pozwoliły 
Wakacyjne podglądanie 
Plażowi siatkarze w komplecie. 
Relaksu Piotr Litwin i Grzegorz 
Masternak, którzy w 
finałowych meczach pokonali dwa 
przeprowadzić organizatorom 
imprezę w sympatycznej 
atmosferze. 
m 
LEGII NA RATUNEK? Warszawskiej Legii nie najlepiej idzie w 
rozgrywkach I ligi. Na odsiecz gwiazdom stolicy mieli ruszyć... 
Mieczysław Moś i Paweł Trzaska. Jeden z pośredników handlujących 
zawodnikami zaprosił obu wychowanków MKS-u na sparing, jaki rezerwy 
Legii miały rozegrać w Dębicy z zespołem Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Pośrednik ów prowadzi w Dębicy hotel. Obaj gracze mieli 
przebywać lam przez tydzień. Piłkarze chcieli jechać, ale prezes 
Tadeusz Salik w imienin klubu nic wyraził na ten wyjazd zgody. Gdyby 
rzeczywiście trener Legii był zainteresowany naszymi zawodnikami - 
powiedział Panoramie - to otrzymalibyśmy sygnały od osoby 
związanej oficjalnie z klubem. Tutaj odezwą! się tylko piłkarskt kupiec. Cala 
sprawa wyglądała niezbyt poważnie. A gdyby tak jeszcze doznali w 
czasie tego sparingu kontuzji" Myślę, że chłopcy zrozumieli te 
argumenty. Mają szansę pokazania się teraz w III lidze. Tu na każdym 
meczu są wysłannicy różnych klubów z całej Polski, (ror) 
RZEPKA CZACHY. Kwadrans 
przed zakończeniem sparingu z. 
Inkopaksem Wrocław mijający 
rywala Paweł Trzaska został 
brutalnie sfaulowany. Z boku 
wyglądało, że kopnięty w wyciągniętą 
nogę oleśniczanin doznał 
złamania. Prezes Tadeusz Salik 
natychmiast zawiózł zawodnika do 
szpitala. Chwilę później zjawiła sie 
w nim Panorama. Nasz 
rozgrywający siedział na wózku. Przy 
nim był już Dominie Abongwa - 
przyjaciel z zespołu. Zrobiono 
zdjęcie, a kontuzjowaną nogę 
obejrzał najpierw lekarz Adam 
Adamski. Mówił', że coś jest nie 
w porządku z rzepką, ale kazał 
czekać na diagnozę chirurga - 
Andrzeja Popieli. Ten stwierdził 
na szczęście tylko bardzo silne 
stłuczenie. Trzaska bierze 
zabiegi u masażysty klubowego 
Edwarda Pawlaka. Będziemy 
robić wszystko - powiedział 
Panoramie Tadeusz Salik - aby Paweł 
był gotowy do giy. Sam 
zawodnik nie wyobraża sobie, żeby 
mogło go zabraknąć w spotkaniu 
inaugurującym sezon, (ror) 
Nadmorski rywal MKS-u 
szykuje sie do sezonu. 
Będąc nad morzem, 
skorzystaliśmy z okazji i obejrzeliśmy mecz 
sparingowy Kotwicy Kołobrzeg z 
Pogonią Lębork..Kołobrzeska 
Kotwica jest beniaminkiem w naszej 
grupie i zmierzymy się z nią na 
koniec września, natomiast 
drużyna z Lęborka w nadchodzącej 
rundzie prawdopodobnie znowu 
będzie się bronić przed spadkiem z. 
III ligi (w grupie warszawsko-po- 
morskiej). 
Spotkanie przebiegało w sennej 
atmosferze sobotniego 
popołudnia. Cechowało się nic 
zamykanymi akcjami i licznymi pustymi 
wrzutkami. Piłkarze z Lęborka nie 
odstawali poziomem gry od 
Pogoni Syców, a w trakcie meczu 
stopniowo oddawali inicjatywę koło- 
brzeżanom. Nawet kiedy arbiter 
podyktował dla gości rzut karny, 
długo czekaliśmy, aż znajdzie się 
ktoś chętny do wyegzekwowania 
jedenastki. Golkipcr Kotwicy 
Rafał Mamrot (wcześniej w Gwardii 
Koszalin) wyczuł jednak intencje 
strzelca i obronił techniczne 
uderzenie. Wśród naszych przyszłych 
rywali na uwagę zasługiwał 
Rafa! Kosmcla - środkowy 
pomocnik występujący wcześniej w 
Arnice Wronki. Jak mówili 
miejscowi - to dzięki jego grze 
Kołobrzeg ma III ligę. Drugim 
wyróżniającym się zawodnikiem byl 
Arkadiusz Gosik - napastnik, 
mający na swym koncie występy w 
Petrochemii Płock, Lechii 
Zielona Góra i Gwardii Koszalin. To on 
z rzutu karnego pokonał w drugiej 
połowie bramkarza lęborskiej 
drużyny, ustalając wynik spotkania na 
1:0. Jeszcze nie wiadomo, czy 
wystąpi we wrześniu przeciw MKS- 
owi, ponieważ do końca lipca nie 
sfinalizowano jego transferu do 
Kotwicy. Gdyby zagrał, nasza 
obrona powinna się mieć na 
baczności. Pewne jest natomiast, że 
kołobrzeski klub wzmocnił się 
dwoma czarnoskórymi zawodnikami, 
z których jeden grał w Widzewie 
�?ódź. Niestety, trener Kotwicy nie 
chciał zdradzić ich nazwisk, 
twierdząc, że widzi tycli piłkarzy po raz 
pierwszy. Po 90 minutach 
sparingu można było odnieść wrażenie, 
że oleśnicka Pogoń powinna 
wywieźć stamtąd co najmniej jeden 
punkt. Może nam w tym pomóc 
fakt, że o ile kołobrzeżanie 
potrafią być groźni w ataku, o tyle 
odkrywają się bardzo w defensywie. 
Szybka kontra i celne uderzenie - 
tyle naszym zdaniem potrzeba, 
aby pokonać Kotwicę... 
Krzysztoj Szkolą 
Podwójne srebro 
W Zielonej Górze rozgrywane są 
zawody V OOM, w których 
startuje około 4.000 młodych 
sportowców w 20 dyscyplinach 
sportowych. W Krośnie Odrzańskim 
startowali biegacze Oleśniezanki, 
którzy zdobyli dwa srebrne 
medale. Biegi rozgrywano w trzech 
konkurencjach: sprint - 3900 m (12 
pkt.), klasyk - 7200 m (ló pkt.), 
sztafeta 3-osobowa 5,4-5,6 km 
(13 pkt.). Zawodnicy 
Oleśniezanki: Maciej Bzdowski, Tomasz Ma- 
łaniak, Marcin Olejniczak, Piotr 
Wieczorek spisali się bardzo dobrze 
na trasach biegu na orientację. W 
klasyfikacji klubowej Oleśniczan- 
ka zajęła 5 miejsce, walnie 
przyczyniając się do zwyeięstwa 
województwa dolnośląskiego w 
klasyfikacji województw. 
W biegu sprinterskim T. Małaniak 
zajął X. miejsce, M. Bzdawski - 10. 
W biegu klasyeznym Maciej 
Bzdawski zajął 2. lokatą i zdobył srebrny 
medal, T. Małaniak był 7., M. Olejez 
niezak - 12., P. Wieczorek - 16. W 
biegu sztafetowym do walki o 
kolejny medal stanęła sztafeta w składzie: 
T. Małaniak, P. Wieczorek i M. 
Bzdawski. Po emocjonującej walec 
od pierwszej do ostatniej zmiany 
zdobyła II miejsce i kolejny srebrny 
medal. OOM, która jest jednocześnie 
Mistrzostwami Polski Juniorów 
Młodszych, zakończyła się 
ponownie udanym startem biegaczy na 
orientację Oleśniezanki. 
Stanisław Smitkowski 
Panorama Oleśnicka Ukazuje się od 29 marca 1990 r. II nagroda w III 
Konkursie dla Prasy Lokalnej 1994, Nagroda Miasta 
Oleśnicy 1998, nagroda w IV Konkursie dla Prasy 
Lokalnej 1998. Wydawca: „OLPRESS" (członek Izby 
Wydawców Prasy). Adres redakcji: „Panorama Oleśnicka", 56-400 Oleśnica, ul. 
Młynarska 4 B. Tel./fax (071) 314-94-28, e-mail: panoramaSolesnica. z.pi, 
Internet: http: / /www. olesnica. cavern. pl/panorama. Redaguje kolegium: 
Stanisław Dziedzic (redaktor naczelny), Krzysztof Dziedzic (panole@ £ri ko6. onet. pi ,• 
www.olesnica.cavern.pl/dziedzic), Andrzej Furmanek (redaktor techniczny), 
Grzegorz Huk, Roman Rybak (sekretarz redakcji). Stali współpracownicy: Krystyna Bajcar, 
Tadeusz Baliński, Julian Bartosz, Robert Błaszczak, Józef Bober, Piotr Chajec, Stanisław 
Chowański, Roman Ćwiękała, Krystyna Grela, Robert Górazda (Internet), Józef Karczmar- 
czuk, Stanisław Kozłowski, Karolina Kryszczyńska, Adam Kwaczyński, Piotr Kwiecień, 
Małgorzata Marzec, Sebastian Musialek, Maciej Najmrodzki, Marek Nienałtowski, Jan 
Nycek, Czesław Panek, Walerian Pietrzak, Zbigniew Podurgiel, Ryszard Pstrocki, Robert 
Piętka, Krzysztof Rybicki (Kanada), Marta Sikora, Bartosz Słomka, Ewa Smolińska, 
Bolesław Szajna, Tadeusz Szczepaniak, Krzysztof Szkoła, Stanisław Smitkowski, Cezary 
Trzciński, Tadeusz Witowski, Leszek Wolodżko (Sydney). Redakcja nie odpowiada za treść 
ogłoszeń, reklam i nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo 
skracania i adiustacji tekstów, opracowań redakcyjnych oraz zmiany tytułów. Publikowane 
listy i stanowiska nie muszą być zgodne z poglądami redakcji. 
3-9 sierpnia 1999 
Panorama Oleśnicka nr 31 
REKLAMA W PANORAMIE 
I 9 JB W 
SycóW, ul. Komorowska 20. Tel. (062) 785-46-61 
Oferujemy za gotówkę i na raty 
• PILARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE 
• KOSIARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE 
Sprzedawane z promocją 
f \ 
(można zaoszczędzić ok. 60 zł) 
• KOSY SPALINOWE 
Sprzedawane z promocją 
(można zaoszczędzić ok. 95 zł) 
• MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE 
• PRZECINARKI DO ASFALTU I TARCZE DIAMENTOWE 
• �?A�?CUCHY, PROWADNICE, CZ�?ŚCI ZAMIENNE, OLEJE 
Prowadzimy naprawy kosiarek, pilarek, maszyn drogowych 
i budowlanych w miejscowości Przedborów 31, tel. (062) 731-94-58. 
Zapraszamy1. 
Policealne Studium 
Zawodowe ALFA w Oleśnicy 
proponuje kształcenie 
w roku szkolnym 1999/ 
2000 w zawodach: 
- technik hotelarstwa - 2 lata 
- technik hotelarstwa 
(specjalność: obstuga konsumenta) 
- 2 lata 
- technik obsługi turystycznej 
- 2 lata 
- technik BHP -1 rok 
lub 1,5 roku 
Informacje i zapisy w 
sekretariacie STUDIUM 
Oleśnica, ul. Kleeberga 4 (SP nr 6) 
pok. 211 wgodz. 930-14, 
tel. (071)314-75-71, 
kom. 0-601-92-49-42 
PZU ZYCIE S.A. 
Przedstawicielstwo w Oleśnicy 
ogłasza nabór 
na agentów 
ubezpieczeniowych. 
\trak<»vim* wynagrodzenie. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w siedzibie przedstawicielstwa 
w Oleśnicy, ul. Okrężna 1 
w godz. 15-17. 
Centrum Paneli 
ADMAR 
Oleśnica 
ul. Wojska Polskiego 52d 
(teren byłych koszar) 
» 398-17-76 
♦ 
<(* 300 wzorówfy 
9 
>> 
PR0C0N-HURT.... 
Oleśnica, ul. Bratnia 7 
tel. 39S-32-I2 
.5!wOi. 
Bank 
Siimvii u/y 
W Oli-ŚNICY 
OG�?OSZENIE 
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 
ogłasza, że w dniu 17 sierpnia 1999 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 
przy ul. Wrocławskiej 36 odbędzie się 
ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż samochodów osobowych marki: 
- Polonez Caro 1,4 GLI 16V, nr rej. WCF 7553, 
rokprod. 1995 
Cena wywoławcza: 11.200 zł. 
- Polonez Caro 1,4 GLI, nr rej. WCF 7553, 
rokprod. 1995 
Cena wywoławcza: 10.000 zł. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej 
do godziny 9 w dniu przetargu. 
Samochody można oglądać codziennie w siedzibie Banku 
w godz. 8-15. 
Bliższe informacje dotyczące samochodów, 
a także warunków przeprowadzenia przetargu, 
można uzyskać telefonicznie 
pod numerem telefonu 314-40-81 
lub osobiście w sekretariacie Banku. 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferty i odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 
DREW-TEAK 
PARKIET PA�?ACOWY 
Oleśnica, ul. Brzozowa 3/2 
«(071) 398-31-74 
cKenouuicfi/ 
cmeuu 
Tel. kom. 0603-47-861 Jf) 
PRODUCENT 
Oleśnica, ul. 3 Maja 24 
8 314-95-61, 
0-604-336-307 
Tankując na stacji 100 I oleju 
napędowego (diesel), otrzymasz 
BON 
KONSUMPCYJNY 
do baru przy stacji 
Sieć Stacji 
Petrochemia 
Płock S.A. 
Marek Spigiel 
Smardzów 30l 
PRACOWNIA ARCHITEKTURY 
THE ART 0F BUILDING 
56-400 Oleśnica, ul. Młynarska 7, pok. 14, 
tel. 314-2065 wew. 12, 0-602-66-76-74. 
□ Kompleksowe opracowania dokumentacji 
projektowej w zakresie: 
- budownictwa mieszkaniowego. Jednorodzinnego, 
Indywidualnego I wielorodzinnego 
- budownictwa użyteczności publicznej 
- budownictwa przemysłowego 
□ Sprzedaż z katalogu firmy typowych projektów 
domów jednorodzinnych 
- parterowych o powierzchni od 100 do 200 m2 
- piętrowych o powierzchni od 120 do 250 m2 
□ Kompleksowa obsługa klienta 
a Wystawiamy faktury VAT oraz rachunki uproszczone 
ZAPRASZAMY 
wtorki od godz. 9 do 14 
czwartki od godz. 9 do 14 
codzlenle od godz. 17 do 19 
UWAGA! 
BUDOWA MIESZKA�?! 
Zakład Budowlano-Montażowy OLBUD-2 
informuje, że trwa budowa nowego 
4-klatkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
w Oleśnicy przy ul. Lotniczej 15d-15g. 
Ilość mieszkań ograniczona, liczy się kolejność 
podpisywania umów. 
Cena mieszkań kształtuje się w granicach 1600-1700 zł/ 
m2 z terminem oddania do użytku - IV kwartał 1999 r. 
oraz 1700-1900 zł/m2 z terminem III kwartał 2000 r. 
Szczegółowe informacje pod adresem: 
OLBUD-2 Oleśnica, ul. Krzywoustego 30F 
tel. 314-29-81,398-51-52 
NIE PRZEGAP TEJ OKAZJI! 
18 
Panorama Oleśnicka nr 31 
3-9 sierpnia 1999 
PANORAMA SPORTOWA 
Kadra w ruchu 
Na aucie 
Kto odchodzi, kto 
przychodzi do Pogoni Oleśnica? 
Jeśli przyjmie warunki 
proponowane mu przez klub, będzie 
rywalizował o miejsce w ataku 
Kogo na pewno nie zobaczymy w MKS-u. Że Śląskiem Wrocław 
nadchodzącym sezonie w bar- Pogoń prowadzi rozmowy w 
wach Pogoni Oleśnica'? Bortni- sprawie rozgrywającego Sarnia- 
czaka, Michalca i Warszawskie- ka, wykupienia Rodaka i ewentu- 
go. Mariusz Bortniczak zagra w alnego oddania w rozliczeniu Na- 
Dangumie Smolna, który po po- kielskego. W sytuacji, kiedy na 
łączeniu z zespołem Nowoszyc stoperze gra Marek, a mogą go 
wystąpi od jesieni w klasie B. zastąpić Rodak, czy ewentualnie 
Niewykluczone, że będzie 
rywalizował z Maratonem 
Dobroszyce o awans do klasy. A. Waldemar 
Michalec - jak już pisaliśmy - 
przechodzi do Lotnika 
Twardogóra. Do zespołu trenera Tadeusza 
Mularczyk, dla Nakiela zaczyna 
brakować w klubowej kadrze 
miejsca. Interesujemy się też - 
mówi prezes Pogoni - 
Radosławem Flciterskim, wychowankiem 
Wratislavii, który grał w Moto 
Marcin Józefowicz (na pierwszym planie), 'Krystian Sawko.. 
Masternaka przejdzie też Sylwc- Jelczu. To byłaby inwestycja 
ster Warszawski. Michalec dostał przyszłościowa. Lewoskrzydłowy 
swoją kartę. Warszawski zostaje Krystian Sawko z SMS Contact i 
wypożyczony. defensor Grzegorz Maligranda są 
Kibice dzwonią do nas z pyta- też w kręgu zainteresowań MKS-u. 
niem, co się 
dzieje z Grzegorzem 
II a łapaczem. 
Obecnie nie gra 
w piłkę w 
żadnym klubie. Jak 
powiedział 
Panoramie prezes 
Tadeusz Salik, 
zawodnik 
otrzymał propozycję 
przychodzenia na 
treningi Pogoni. 
Jak na razie 
jeszcze z niej nie 
skorzystał. 
Podobnie jak jego 
młodszy brat 
Adam i 
utalentowany junior 
Marcin Wawrzyniak. 
Ten drugi chce nadal grać w ze- Piłkarską sensacją stała się de- 
spole juniorów. Szanse na zmiesz- klaracja chęci powrotu do Pogo- 
czenic się w kadrze seniorów ma ni Krzysztofa Wiśniewskiego. 
Kibice pamiętają go 
z lat, kiedy 
tworzył duet 
napastników ze 
Zbigniewem Ku- 
c h a r k i e m . 
Obdarzony 
naturalną szybkością 
(wcześniej 
trenował 
lekkoatletykę) Wiśnia siał 
postrach na 
skrzydłach rywa- 
li. Polem 
przeniósł się do 
Ostrowa. Grał w 
kilku 
tamtejszych klubach, 
ostatnio w IV li- 
... Tomasz Sarniak mają szansę na grę w Pogoń,. &tq Panorama 
natomiast inny junior Grzegorz dostrzegła go (w roli kibica) na 
Graf W sparingach prezentuje wiosennym meczu Pogoni Syców 
niezły futbol jest bardzo walecz- z Ostrovią w Ostrowie. 36-lctni 
ny imponuje sercem do gry - piłkarz zaprezentował się w 
spamowi prezes Salik. - W meczach ringu z Inkopaksem. Wciąż może 
jest jednak zbyt bojaźliwy. Musi zaimponować szybkością. Jeśli 
grać odważniej. trener Wi,k UZ,na' * bsób. Kiedy 
udało siego wyciągnąć na dłuższą pogawędkę, okazywało się, jak głębokie spojrzenie ma na piłkę nożną. Dodajmy też. że 
mówił bardzo poprawną polszczyzną. Ma podobno jedną pozaboiskową słabość, ale w Oleśnicy nigdy jej nie ujawnił. I 
wszystko pięknie, no ale wyników, niestety, nie miał Wiosną zdołowaJ nas tak, że w efekcie polecieliśmy z ligi. Z ławki 
kierował Pogonią już wtedy Józef Masztalerz. Po opanowanym Urbanku (prowadzi I V-ligową Polonię Środę Śląską) kolejny 
trener - żywioł, lak jak on klął podczas meczu, nie klął ani wcześniej, ani później, żaden trener w MKS-ie. Dla niektórych 
graczy był to szok. Po rzeczowych kazaniach Urbanka spadły na nich krótkie, nader żołnierskie słowa nowego coaeha. 
Lwowiak z urodzenia był sympatycznym rozmówcą, jednak nieszczególnie oryginalnym. Do sportowej historii MKS-u 
przeszedł jego komentarz po spotkaniu w Nowej Kudzię, gdzie zremisowaliśmy 1:1. Trener posłuchał jeszcze, jakie są inne wyniki, 
i stwierdził krótko: No to pozamiatane... Kiedy po kilku nie najlepszych spotkaniach w IV lidze ocenił, że widocznie nie mamy 
tak dobrych zawodników, jak nam się wydaje, wiedziałem, że jego dni są policzone. I tak się stało. Obecnie szkoli juniorów we 
wrocławskiej Leśnicy. 
A trenerska sinusoida znów wróciła do punktu - trener spokojny. Kultura, takt, opanowanie cechowały Jana Leszka Rybiał- 
ka. Trenerowi nawet ciężko się było zdenerwować. Mocno wkurzony miał problemy z wyartykułowaniem swoich 
przemyśleli. Słowa mu się rwały, głos wiązł w knitni. Ale rozmawiało się z, nim znakomicie. Miał swoje futbolowe koncepcje i był 
niezwykle fiiir wobec piłkarzy. Nigdy nie powiedział o nich złego słowa. I to go zgubiło. Czy jest zbyt spokojny na trenera? Nie 
sądzę. Kto nie wierzy w wojownicze cechy charakteru pana Leszka, niech wybierze się na sesję Rady Miejskiej Oleśnicy i 
posłucha jak radny Rybiałek daje odpór opozycji. 
No ale jako szacowny członek Zarządu Miejskiego nie mógł |xizwolić sobie na to, żeby pokazywano mu gest pewnego 
(yczkaiza i w tych okolicznościach na Brzozowej pojawił się Stanisław Szałajko. O Szałąjce kibice wiedzą swoje - tani i ma 
autobusy. O tych kwestiach mówił trener w niedawnym wywiadzie dla Panoramy. ( oś na pewno było na rzeczy, ale 
wszystkim wątpiącym w futbolową wiedzę Stanisława Szałajki proponuję dłuższą rozmowę z trenerem o piłce. Uczestniczyłem w 
niej w drodze do Chorzowa, na mecz Polski ze Szwecją, facet zna się na rzeczy - to najprostszy wniosek, jaki wysnułem po niej. 
Co do metod szkoleniowych nie chcę się wypowiadać - (xi lego są więksi laehmani, ale jedno jest pewne - zadanie utrzymania 
zespołu w III lidze trener wykonał i rozstał się z klubem w przyjacielskiej atmosferze. A to też świadczy o człowieku. 
I tak doszliśmy do Bogusława Wilka. Czytając zamieszczony w Panoramie wywiad z trenerem, trudno jednoznacznie 
wyrokować, jaką będzie osobowością od strony medialnej. Wydaje się, że nietuzinkową. Widać, że ma swoje jasne, 
sprecyzowane cele. Lubi ryzyko. Chętnie przyjmuje wyzwania. Obserwowałem go na ostatnim sparingu. Na ławce jest wulkanem 
energii. Każde złe zagranie nie daje mu spokoju. Co chwilę podbiega do linii, komentuje, zwraca uwagę. Zdecydowanie, 
czasami ostro, ale nie są to reprymendy dołujące zawodnika. Nie wdeptują w ziemię -jak to obrazowo określił prezes Salik. To 
kiytyka motywująca. Sebastian Musiałek trafnie porównał zachowanie trenera do gestykulacji Smudy. Mnie pasja, z jaką 
obserwował ten sparing, przywiodła na myśl Andrięja Urłepa, byłego szkoleniowca koszykarzy Zeptera. Dla jednego basket, 
illa drugiego futbol to życiowe narkotyki. 
A czy sportowe oceny pracy nowego trenera MKS-u będą równic wysokie jak Smudy i IJrlena, i czy medialnie będzie raczej 
kontaktowym Smudą czy niedostępnym Urlepem - zobaczymy. Życie -jak mówi Bogusław Wilk - to zweryfikuje. 
Roman Rybak 
3-9 sierpnia 1999 
Panorama Oleśnicka nr 31 
PANORAMA SPORTOWA 
To i owo na sportowo 
Mistrzostwa dla Nowoszyc 
Mistrzostwa gminy Oleśnica w 
piłce nożnej seniorów zakończyły sic 
zdecydowanym zwycięstwem 
zespołu piłkarskiego z Nowoszyc, który w 
siedmiu spotkaniach zdobył komplet 
punktów. Występował w składzie: R. 
Mencedowski, A. Mastalerz, A. Wią- 
cek, A. Hamarowski, D. Radzimow- 
ski, P. Kowalski, J. Rachwał, A. Foj- 
na, T. Głód, J. Krowicki, M. Derc- 
niowski, P. Połap, R. Białas, P. Pajor. 
Rozegrano 38 meczy z udziałem 16 
drużyn, strzelono 82 bramki. 
Królem strzelców został Mariusz Lelo- 
nek z Ligoty Małej - zdobywca 9 goli. 
Podajemy tabelę punktową 
mistrzostw: 
1. Nowoszyce 21 10:1 
2. Poniatowice 18 13:3 
3. Ligota Mała 13 12:5 
4. Smardzów 12 9:10 
5. Krzeczyn 11 4:4 
6. Burza Bystre 10 5:3 
7. Gręboszyce 9 6:4 
8. Stars Bystre 9 8:6 
9. lirze/inka 9 2:10 
10. Dangum Smolna 8 6:4 
11. Dąbrowa 7 0:4 
12. Ostrowina 6 1:6 
13. Wyszogród 5 2:2 
14. Bogusławice 5 1:3 
15. Świerzna 2 1:6 
16. Smolna II 0 2:9 
Pierwsze cztery drużyny 
otrzymały w nagrodę sprzęt sportowy 
ufundowany przez Ośrodek Kultury i 
Sportu Gminy Oleśnica. 
Aktywne lato 
Jak zwykle w okresie wakacji 
organizowane są turnieje piłkarskie 
seniorów. Na turnieju w Ligocie 
Malej, w którym uczestniczyły 4 
drużyny, zdecydowane zwycięstwo 
odniosły Nowoszyce, drugie miejsce 
zajęły Poniatowice, a trzecie - 
Ligota Mała. W turnieju rozegranym na 
boisku w Krzeczynie zwyciężyły 
100 godzin 
Na 100 godzin przed 
inauguracją III ligi 
Panorama rozmawia 
z trenerem i prezesem 
Pogoni Oleśnica. 
Zdaniem trenera 
Poznał Pan już Pogoń. Jak Pan 
ocenia te drużynę'? 
Próbowałem przestawić zespól na 
hardziej konsekwentną grę. Różne są 
lego skutki. Generalnie jest trochę 
bałaganu, ale w miarę upływu czasu 
chłopcy zrozumieją, o co chodzi. Na 
razie nie wiem. kto będzie 
załatwiony, kto będzie zdrowy - trudno więc 
mówić o jakimś ustawieniu drużyny. 
Czy zmieni Pan ustawienie? 
Zdecydowane braki widać po 
lewej stronie. Nie funkcjonuje lak jak 
trzeba środek pola. To są dwa 
główne problemy. Nie da się ukryć, że za 
dużo jest jednostronnych 
zawodników. Za to cieszę się z dobrej wspól- 
Gręboszyce, drugi był Krzeczyn, 
trzecia - Brzezinka. Turniej piłkarski 
w Świcrznej zakończył się 
zwycięstwem Burzy Bystre, drugie miejsce 
zajęły Bogusławice, a trzecie - 
Świerzna. Turniej w Ostrowinic 
zgromadził 6 drużyn piłki nożnej i 8 
siatkowej. W rozgrywkach futbolowych 
zwyciężył Szczodrów przed 
Brzezinką i Dąbrową, a w turnieju siatkówki 
bezkonkurencyjne okazały się obie 
reprezentacje Poniatowie. 
Sierpień w Pobierowie 
Kilkaset osób z Oleśnicy i 
okolicznych miast i gmin wypoczywa w 
jednej z najładniejszych 
miejscowości Wybrzeża Rcwalskiego - 
Pobierowie. Sosnowy las kryje w sobie 
około 80 uliczek i tylko w upalne 
południe na wspaniałej plaży można 
stwierdzić, ilu wczasowiczów gości 
w tym roku Pobicrowo. Również w 
pochmurny dzień na głównym 
deptaku, jakim jest kilkukilomctrowa 
ulica Grunwaldzka, można spotkać 
tysiące spacerujących, a wśród nich 
coraz więcej wypoczywających z 
naszego terenu. Stałych mieszkańców 
Pobicrowo liczy nieco ponad 800, 
natomiast w lipcu i sierpniu jest ponad 
20.000 wypoczywających. Dobrze, 
że domki i pensjonaty w większości 
ukryte są pośród sosen i tylko samo 
centrum tętni niesamowitym gwarem 
i muzyką - w pozostałej części jest 
przyjemna cisza. Szumiący las i 
świergot ptaków sprzyjają 
wypoczynkowi. Długie spacery leśnymi 
dróżkami to wypoczynek dla 
aktywnych. Szeroka i czysta plaża oraz 
czyste jeszcze morze - to wypoczynek 
dla lubiących morskie kąpiele. 
Mnóstwo barów, kawiarni i smażalni, a 
także straganów ze świecidełkami - 
to wypoczynek dla tych, którzy 
akurat to lubią. Również rodziny z 
dziećmi znajdą coś dla siebie. Baza 
kolonijna ZHP, w obiektach której wy- 
pracy z Pawiem Trzaską - myślałem, 
że będą większe trudności. 
Jest Pan zadowolony z okresu 
przygotowawczego? 
Każdy ma jakieś plany. Niestety, 
nie udało się pojechać na obóz, 
podczas którego mógłbym bardziej 
poznać drużynę. To są tylko 3 tygodnie 
- to śmieszna sprawa. Kilka 
treningów, sparingów i to wszystko. 
Kto z nowych zawodników zagra 
w Pogoni? 
Wszystko zależy od finansów, Nie 
czarujmy się. to nie są wzmocnienia, 
poczywają dzieci, młodzież i 
rodziny, wyposażona jest prawic we 
wszystko, na każde warunki 
atmosferyczne. Jest świetlica do gier, sala 
telewizyjna, kilka stołów ping-pon- 
gowych, sala dyskotekowa (co drugi 
wieczór dyskoteki dla młodzieży), 
duża stołówka z obsługą kelnerską, 
zakwaterowanie w domkach 
campingowych lub pawilonie (pokoje 4-5- 
osobowc), a dwa ujęcia wody 
gwarantują ciągłość ciepłej wody w 
natryskach. 
Kolejna grupa wypoczywających 
wyjeżdża z Oleśnicy 10 sierpnia 
o godz. 5, a wraca w nocy z 19 na 20 
sierpnia. Organizatorzy zapewniają 
przejazd w obie strony, 
ubezpieczenie, opiekę medyczną dla dzieci, 
strzeżony odcinek plaży, 
wyżywienie (trzy posiłki i podwieczorek) oraz 
zakwaterowanie - koszt pobytu 
wynosi 490 zł od osoby. Jest jeszcze 
kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia 
wraz z przedpłatą można dokonać w 
Urzędzie Gminy przy ul. 11 
Listopada 24 (pokój 12) lub telefonicznie 
-nr 0601-76-12-75. 
Ryszard Pstrocki 
Srebrny 
Szwajnoch 
W Krakowie zakończyły się 
Mistrzostwa Polski Juniorów, w 
których z powodzeniem wystartował 
w biegu na 3 km z przeszkodami 
Patryk Szwajnoch. Z czasem 
8:48,26 zdobył srebrny medal oraz 
nominację do startu w 
Mistrzostwach Europy Juniorów, które 
odbędą się pod koniec sierpnia w 
Rydze. Szwajnoch jest kolejnym 
zawodnikiem młodego pokolenia, 
który z powodzeniem kontynuuje 
tradycje oleśnickich przeszkodow- 
ców. 
(śmit) 
tylko rozszerzenie kadry. Najbardziej 
liczyłem na Tomka Sarniaka, ale w 
meczu z Brzegiem Dolnym 
rozczarował. Im bliżej więc pierwszego 
egzaminu, tym więcej rozterek. Będtf 
dylematy - na kogo postawić? Nikogo 
jeszcze nie przekreślam. 
Jak przepracujecie ostatnie dni? 
Jak zwykle: w poniedziałek akcent 
mototyczny, we wtorek gra, w środę 
akcent na technikę, np. rzuty karne, 
w czwartek trening taktyczny już pod 
mecz. W poprzednim sezonie Pogoń 
wygrała ze Słubicami 4:2. Chętnie 
przyjąłbym ten wynik... 
Okiem prezesa 
Dlaczego Pogoń nie pojechała na 
obóz? 
Nie odbył on się ze względów 
finansowych. Musimy oszczędzać 
każdą złotówkę. Uważam też. że nic był 
niezbędny. Trenowaliśmy na własnym 
boisku, rozegraliśmy kilka 
sparingów. Myślę, że zespól jest 
przygotowany do rozgrywek. Uważam, że jest 
obiecujący i mocniejszy, niż w minio- 
A teraz liga 
Dwa ostatnie sparingi 
rozegrali piłkarze Pogoni. 
W najbliższą sobotą MKS 
zainauguruje rozgrywki III ligi. 
W ubiegłym tygodniu Pogoń 
grała ostatnie mecze kontrolne. 
W środę 22 zawodników 
pokonało 3:1 Inkopax Wrocław. Do 
przerwy było 1:1. Prowadzili 
goście, wyrównał z wolnego 
Marek. Graliśmy w składzie: 
wym, Trzaska stłuczony staw 
kolanowy i masażysta Edward 
Pawlak ocenia szanse jego gry 
z Polonią na 50%. Mecz z KP 
rozpoczęliśmy w składzie: 
Abongwa - Szczypkowski, Na- 
kiclski, Maligranda, Sarniak, 
Kucharczyk, Koziara, 
Michałowski, Sawko, Józefowicz, 
Jurkiewicz. Do przerwy było 
0:0. Po przewie na boisko w 
Pogoni wybiegli: Abongwa - 
A teraz, panowie, stawiamy bramkę i gramy! 
Idziorek - Szczypkowski, 
Marek, Wolny, Rodak, Moś, 
Trzaska, Sarniak, Eronczyk, 
Kucharczyk, Wiśniewski. Po 
przerwie gole dla MKS-u zdobyli 
Jurkiewicz i Koziara. 
Wystąpiliśmy w II połowie w 
zestawieniu: Karwata - Sawko, Nakiel- 
ski, Maligranda, Koziara, 
Michałowski, Fleiterski, Miziniak, 
Józefowicz, Jurkiewicz. W 
sobotę w generalnym 
sprawdzianie z KP Brzeg Dolny olcśni- 
czan przetrzebiły kontuzje: 
Mularczyka, Przybyła i Trzaski 
oraz choroba Fronczyka. Ze 
Słubicami powinien zagrać 
Mularczyk. Fronczyk jest 
chory i na 2 tygodnie musi wziąć 
rozbrat z piłką, Miksztur ma 
problemy z mięśniem dwugło- 
Szczypkowski, Marek, 
Maligranda (66. Wolny), Rodak, 
Sarniak, Fleiterski, Sawko, 
Moś, Józefowicz, Jurkiewicz 
(66. (iraf). W II polowie MKS 
miał dwa karne: pierwszego 
Józefowicz wykorzystał, 
drugiego przestrzelił... Wygraliśmy 
1:0. Ostatni sparing wypadł 
najsłabiej ze wszystkich. Za 
dużo było kontuzji, za dużo 
testowanych wciąż zawodników. 
Mamy nadzieją, że do soboty 
trener Wilk poskłada te 
wszystkie piłkarskie klocki. 
Sebastian Musialck 
Następny mecz: 
Sobota, 7 sierpnia, godz. 1702 
Pogoń Oleśnica - Polonia Słubice 
(ceny biletów bez zmian) 
nym sezonie. Najważniejsze, aby jesteśmy wizytówką miasta i promu- 
wszyscy byli zdrowi. 
Czy MKS ma kłopoty finansowe? 
Ma kłopoty chwilowe - 
przynajmniej taką mam nadzieję, że 
chwilowe. W budżecie zaplanowano 
pieniądze za sprzedaż Mosia i Trzaski. A 
wiadomo, że tych pieniędzy nie 
będzie. Wyslinńlem do Urzędu 
Miejskiego o wsparcie dla klubu. Zarząd 
Miejski skierował pismo do Komisji 
Ekonomiczno-Prawnej Rady Miej 
skicjr która odbędzie się w sierpniu. 
Mam nadzieje, że jakieś pieniądze 
dostaniemy. Zawsze podkreślam, że 
jemy je w całej Polsce. Jako jedyny 
beniaminek utrzymaliśmy się w III 
lidze. Naprawdę za nieduże 
pieniądze. 
Do rozpoczęcia ligi już niewiele 
czasu. Jak Pan ocenia nowego 
trenera i sytuację w zespole? 
Myślę, że trener przyjął się. 
Zawodnicy na początku narzekali na 
ciężkie treningi, ale po tygodniu 
zmienili zdanie. Uważają, że zajęcia są 
urozmaicone i bardzo chwalą 
trenera. Myślę, że la współpraca 
zaowocuje. 
Sytuację w drużynie oceniałem 
lepiej tydzień temu. Teraz doszło 
trochę kontuzji i jestem zaniepokojony. 
Trener na pewno też. Musimy 
przyspieszyć transfery - głównie Rodaka 
i Sarniaka. Rozmowy trwają bardzo 
długo, bo trudno znaleźć Waldemara 
Prusika, odpowiedzialnego w śląsku 
za te sprawy. 
A w lidze myślę, że środek tabeli 
będzie wykładnikiem możliwości lej 
drużyny. 
Rozmawiał Sebastian Musialek 
fot. KrzysztofÓziedzic 
20 
Panorama Oleśnicka nr 31 
3-9 sierpnia 1999 
SPRZEDAM 
•OKAZJA! Wózek 2-funkcyJny Mikado, stan 
idealny. Tel. 398-20-84. 
•Rowery, bagażniki samochodowe. Centrum 
Rowerowe Spalice 6 przy trasie nr 8. 
• Pianino Calisia. Tel. 314-25-52 po godz. 17. 
•Wózek dziecięcy z wyposażeniem. Tel. 398- 
12-26. 
•Wózek inwalidzki 2-osobowy z silnikiem 
Simsona, firmy Duo, obudowany, kompletny, stan 
techniczny bardzo dobry. Ligota Wielka 59, tel. 
398-86-16. 
•Rower górski, 150 zl. Tel. 398-44-95. 
•Wózek głęboki + spacerówka z 
wyposażeniem: śpiwór, parasolka, torba, koszyk, 300 zl. 
Tel. 315-81-51. 
•Suknię ślubną w bardzo dobrym stanie, rozm. 
38 (czyszczona chemicznie), atrakcyjna cena. 
Tel. 315-87-09. 
•Wózek spacerowy w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 314-35-44, 0-604-599-691. 
•Lub wynajmę kserokopiarkę formatu A-3, A- 
4. Tel. 0-603-654-478. 
•Spawarkę Bester SPB-315 w bardzo dobrym 
stanie. Tel. 0-604-814-923. 
•Pręty stalowe gładkie, grubość 12 mm, dl. 12 
m, ok. 31. Tel. 0-604-814-923. 
•Suknię ślubną. Tel. 314-95-62. 
•Wózek dziecięcy 3-funkcyjny, 200 zl. Tel. 398- 
53-43. 
•Nowy wózek dziecięcy, spacerowy, 
wielofunkcyjny, 550 zl. Tel. 398-31-35. 
•Tanio odkurzacz i dywan. Tel. 398-57-01. 
•Kompletną wiertarkę stomatologiczno-jubiler- 
ską. Tel. 398-30-24. 
•Atrakcyjną suknię ślubną z dodatkami, rozm. 
38. Tel. 0-602-123-575. 
1978, 7.000 zl, renault 11, 1987, 8.000 zl, 
renault 19,1,4,1990,14.200 zl, renault 21, neva- 
da, 2,2 d, 1993, 21.000 zl. skoda felicja, 1,3, 
1995,19.000 zl, skoda favorit, 1,3, 1989, 9.000 
zl, skoda favorit, 1,3. 1991, 10.500 zl, star K- 
407 B, 1979, 16.000 zl, volkswagen golf III, 1,6, 
1994-95, 29.500 zl. Przyjmujemy do 
sprzedaży wszelkie pojazdy, kredytujemy auta do 20 
lat, także spoza komisu. Przyjmujemy w 
rozliczeniu samochody. Pomagamy w 
znalezieniu samochodu na zamówienie klienta. 
Zapraszamy w godzinach 10-17, oprócz 
niedziel. Tel. 398-53-34. 
KUPI�? 
•Stare mapy, monety. Tel. 398-27-76. 
•Sprzęt RTV i telefony GSM. Tel. 0-603-959-769. 
•Suknię ślubną, rozm. 38-40. Oleśnica, ul. 
�?użycka 2/7. 
•Wózek parasolkę z rozkładanym oparciem. 
Tel. 0-603-221-364. 
AGD 
•Sprzedam kuchenkę elektryczną, 4-palniko- 
wą, mato używaną, za pól ceny. Tel. 398-50-76. 
•Sprzedam zamrażarkę 220 I. Tel. 314-79-52. 
•Sprzedam tanio ladę chłodniczą sklepową. 
Twardogóra Osiedle, tel. 315-96-57. 
KOMPUTERY 
•Sprzedam Pentium 133 z akcesoriami. Tel. 0- 
604-796-335. 
AUT0-M0T0 
Ogłoszenia moto 
z ceną -bezpiatnie 
i przez telefon 
-314-94-28 
[ll(lHK1*t 
•AUTOALARMY, immobilisery, zestawy 
głośnikowe GSM. Diagnostyka silników 
benzynowych (wtrysk benzyny), naprawy 
elektryki i elektroniki samochodowej. PHU Adamex 
Oleśnica, Zaktad Usługowy ul. Kopernika 13 
(obok Urzędu Celnego). Tel. kom. 0-601-77- 
46-37. Tel. 314-46-37 po godz. 20. 
FIAT 
•Zakład usług radiowo-telewizyjnych. Oleśnica, 
ul. Krzywoustego 11. Tel. 398-33-62. 
•Sprzedam grę komputerową Nitendo, 
kompletną + 4 kartridże. Tel. 314-35-56. 
• Anteny - naziemne i SAT, instalacje. 
Zbigniew Malas. Tel. 314-73-02. 
•Oddam telewizor kolorowy Rubin 714 PAL. Tel. 
314-23-48 do godz. 9. 
•Sprzedam telewizor kolorowy Sanyo 21", 350 
zl. Tel. 398-20-39. 
• 126 LF, 1988, biały, stan dobry, 3.000 zl. 
Oleśnica Rataje, ul. Spokojna 16. 
• 126, 1986, po remoncie i malowaniu, pełny 
LF, 2.600 zl. Tel. 314-62-53 po godz. 16. 
• 126,1989, 57.000 km, biały, 3.500 zl. Tel. 398- 
26-06. 
• 126, 1985, zielony, po remoncie blacharki, 
1.800 zl. Tel. 314-96-81. 
• 126,198/83, 650, stan dobry, sprowadzony z 
zagranicy, ogrzewana tylna szyba, uchylne 
tylne szyby boczne, alternator, RM Grundig, 
plastikowe zderzaki, rozkładane fotele, duży szy- 
berdach, przegląd do VII 2000, okazyjna cena. 
Twardogóra, tel. 315-86-70. 
• 126,1984, żółty, 900 zl. Tel. 348-05-46.0-601 - 
42-18-60. 
• 126,1989, 3.500 zl. Oleśnica, ul. Wojska 
Polskiego 16e/2. 
• 125, 1986, stan dobry, 1.000 zl. Tel. 315-70- 
24 po godz. 21. 
•Cinquecento 704,1997/98, czerwony, 16.500 
zl. Tel. 399-52-62. 
• 125 kombi, 1984, 650 zl. Tel. 314-97-33. 
•Tipo, 1989 1,4 benzyna, 147.000 km, 
grafitowy metalik, 4-drzwiowy, w kraju od 2 lat, 
garażowany, 12.000 zl. Oleśnica, tel. 314-77-42. 
• 126, 1978 stan dobry, 600 zl. Tel. 398-87-38. 
• 125,1990, wiśniowy, 60.000 km, 5.500 zl. Tel. 
314-43-50. 
• 126, 1981, 600 zl. Tel. 314-42-53. 
• 126, 1989, groszkowy, po remoncie silnika, 
stan dobry. Lendziny 20. 
• 126,1981, 700 zł. Tel. 314-43-65 po godz. 16. 
• 126, 1994, 45.000 km, 5.800 zl. Tel. 314-43- 
79. 
• Escort , 1,6,1981, czerwony, 3-drzwiowy, szy- 
berdach, aluminiowe felgi, nowe opony, 
elektrycznie otwierane szyby, tylny spoiler, stan 
bardzo dobry, 4.600 zl do uzgodnienia. 
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 18d/8 wieczorem. 
•Taunus, 1,6, 1981, zielony metalik, stan 
bardzo dobry, 3.000 zl. Tel. (062) 785-34-02. 
•Sierra kombi, 1,6 1984, 6.200 zl. Tel. 398-17- 
22. 
•Escort, 1,4,1991,132.000 km, niebiesko-szary 
metalik, 5-drzwiowy, ABS, blokada skrzyni 
biegów, oznakowany, 1. właściciel w kraju, pełna 
dokumentacja, stan bardzo dobry, 14.200 zl. 
Strzałkowa 15/5, gm. Bierutów. Tel. (071) 398- 
92-34. 
QpE[_ 
•Kadett, 1989, biały, 12.000 zł. Tel. 314-74-08. 
•Omega, 1,8,1990, siwy metalik, 190.000 km, 
centralny zamek, szyberdach, 14.000 zl. Tel. 0- 
601-77-46-14. 
•K B. CAR. Kredyty Samochodowe, LEASING, 
CLIFING (auto osobowe w koszty), Oleśnica 
trasa nr 8 Wroclaw-Warszawa. Audi 80,1,6,1990, 
20 000, bmw 525,2,5 24V, 1991.29.500 zl, ford 
mondeo, 2,0,1993,26.000 zł, ford orion, 1991, 
14 500 zl opel corsa, 1,2,1996. 23.000 zl, ford 
fiesta 1 1 1990, 13.000 zl, fiat 126 ELX, 1997, 
8 900 zl' fiat 126,1988, 3.400 zl, fiat 126,1996, 
8 200 zl fiat tempra, 1,6 1991. 16.500 zl, 
nissan Drimera 2,0 d, 1993.26.500 zl, ford transit, 
2 5 19K 29500zl, fiatuno, 1,0,1989,12.000 
zl, ford transit, 2,5 TD, 1997, mercedes 208 2£ 
1993 42.000 zł, peugeot J 5,2,5 d, 1992,27.0UU 
zl mercedes 126. 3.0 d, 1991, 35.500 zl, 
mazda 323F, 1,6, 16V, 1992, 22.000 Zl, mazda 323. 
1 6 16V,1991,18.000zl, opel kadett, 1,4,1991, 
15.000 zl, opel kadett, 1,6,1989,13.500 zl, opel 
kadett, 1,6,1988,12.000 zl, opel kadett sedan, 
1988, 12.500 zl, opel vectra, 1,6,1988,16.800 
zl. opel vectra, 1,8 1992, 22.000 zl, opel asco- 
na, 1,6,1988, 9.000 zl, peugeot 205,1,1,1991, 
12.000 zl, polonez truck, 1,6, 1994 (instalacja 
^zowa). 11.000 zl, polonez caro, 1,6, 1994, 
!n™ °°z''Pol°nezcaro, 1,6,1993,9.000 zl, 
polonez 1,6,1992| 7 300 z| mercedes 123 20d 
• 1980, silnik po remoncie, 1.200 zł. Tel. 315- 
98-71. 
• 1983, pomarańczowy, w bardzo dobrym 
stanie, 1.800 zł do uzgodnienia. Tel. 398-74-96. 
•Peugeot 405,1990, stan techniczny dobry, 
radioodtwarzacz, blokada skrzyni biegów. Tel. 0- 
601-99-07-48. 
•Lada samara, 1,3, 1987, sprowadzona z 
Belgii, 5.500 zl. Mirowski Eugeniusz, Gronowice 
5. Tel. (062)785-91-86. 
•Mercedes 190 D, 1993, wiśnia, 130.000 km, 
ABS, poduszka, powietrzna, R-M, klimatyzacja, 
stan bardzo dobry, 37.000 zl. Tel. 314-35-05. 
•Peugeot 405,1,6 1991, czerwony, 
elektryczne, przyciemniane szyby, centralny zamek, 
alarm + pilot, dzielona tylna kanapa, 
regulowana kierownica, 15.800 zl. Twardogóra, tel. 
315-82-91. 
•Renault laguna kombi, 1,8, klimatyzacja, 1997, 
ABS, 2x airbag, 42.000 zl lub zamiana. Tel. 0- 
90-311-777. 
• Skoda 105 I, 1983, po remoncie, cena do 
uzgodnienia. Tel. 398-45-32 do godz. 12 lub po 
2130. 
•Golf 1,1981,1.6 benzynowy, 5.200 zl. Tel. 398- 
55-26. 
•Passat kombi, 1,6 diesel, 1995, składak, 5- 
biegowy. 8.500 zl. Tel. 0-602-59-99-27. 
•Volvo 440,1,9 TD, 1994, 69.000 km, 
granatowy, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek, alarm, immobiliser, 27.500 zl. Tel. 0-90- 
64-13-94. 
•Wartburg 353,1986, 1.800 zl. Tel. 314-84-04. 
•Sprzedam przyczepkę towarową. Tel. 314-38- 
65. 
•Nissan primera, 1998,1,6 16V, 4.500 km, 
zielony metalik, 5-drzwiowy, wszystkie dodatki 
oprócz skóry, książka serwisowa, 37.000 km. 
Tel. 0-601-73-18-50. 
•Volkswagen goił, 1,6 diesel, 1982, po 
naprawie blacharki, lakierowaniu, wymianie 
amortyzatorów tylnych, 2-drzwiowy, rejestracja do V 
2000. Oleśnica, ul. Klonowa 4d/10. 
•Toyota starlel, 1,3, 16V, zielony metalik, 3- 
drzwiowy, wspomaganie, aluminiowe felgi, 
28.000 km, 23.000 zl. Tel. 0-601-73-18-50. 
• Sprzedam przyczepkę bagażową, 
160x105x25 cm, kola 4,40x10. Tel. 398-13-93. 
398-54-40, 0-90-322-960. 
MOTOCYKLE 
•ETZ 250, 1985, 650 zl. Boguszyce 112/3. 
•Motorower jawa sport, 50 cm, 
czerwono-czarny, stan dobry + 2 silniki na części, 370 zl. Tel. 
315-59-28 po godz. 16. 
•MZ 250,1984, stan idealny, 1.500 zl. Tel. 398- 
26-49. 
•Simson skuter, 1987,1.200 zl. Tel. 399-50-59. 
—p_—. 
•Ford transit, 2,5 TD, krótki, niski, bezywpad- 
kowy, biały, nie eksploatowany w Polsce, 
150.000 km, książka przeglądów, 34.000 zl. Tel. 
0-601-73-18-50. 
•Nysa. 1988, 2.600 zl. Tel. 315-04-46 do godz. 
16 lub 315-02-06 po godz. 16. 
•Nysa, 1981, po kapitalnym remoncie silnika, 
lakierowaniu, sprawna, stan bardzo dobry, 
1.800 zl. Krzeczyn 31. 
•Sprzedam różnorodne części do 126. Tel. 0- 
601-55-26-85. 
US�?UGI 
•Przewozy autokarowe. Tel. (071) 314-22-51, 
0-603-66-95-28. 
• KSERO KOLOR, kopie do formatu A 0, 
pieczątki. Oleśnica, ul. Mtynarska 7a. Tel. 398- 
40-24. 
• Naprawa pralek Waldemar Planeta. Ul. 
Chopina 7. Tel. 314-49-33, 0-601-78-86-87. 
• Instalatorstwo i pomiary elektryczne. I. 
Ruszel. Oleśnica, ul. Chopina 5/1. Tel. 
314-99-81. 
• Nowoczesne instalacje grzewcze, 
gazowe i wodno-kanalizacyjne. Tel. 398-62-34, 
0604-406-519. 
•Pomoc drogowa. Transport samochodów 
na złom. Tel. 0-601-93-67-66. 
•Brukarstwo, odwodnienia. Tel. 0-601-76-02- 
66. 
•Renowacja mebli tapicerowanych, Oleśnica, 
ul. Rzemieślnicza 9 w godz. 8-18. Tel. 314-35- 
29. Transport zapewniony. 
•Montaż i serwis alarmów, domofonów, wi- 
deodomofonów, telewizji użytkowej, 
automatyka bram. Tel. dom. (071) 314-88-88, tel. 
serwis 0-604-218-339. 
•Usługi transportowe - ford transit maxi. Tel. 
0-601-741-936 po godz. 17. 
• PERFEKT-BUD s.c. SERWIS BUDOWLANY, 
ul. Krzywoustego 30a. Tel. 398-59-65. 
Sprzedaż materiałów budowlanych, izolacyjnych, 
dociepleniowych, okien i parapetów. 
Technologie gipsowe, farby, kleje, silikony. 
Sprawdź i porównaj nasze ceny. 
•CZYŚCIWO. FAKTURY VAT. „TO", UL. 
SUCHARSKIEGO 2. 
••Transport ciężarowy, wywrotka, 8t. Tel. 314- 
93-07. 
•TRANSPORT - lveco, 1,5 tony. Tel. 398-14-06 
lub 0-603-652-208. 
•Odnawianie mieszkań, regipsy, płytki, 
malowanie, tapetowanie, docieplanie budynków. 
Tel. (062) 785-65-02. 
•Wideofilmowanie. Tel. 0-604-591-115. 
•Zdejmuję Sim Locki z telefonów Nokia. Tel. 0- 
601-55-26-85. 
•Remonty pomieszczeń murarskie i 
malarskie, panele, docieplanie. Tel. 315-36-18 po 
godz. 20. 
• Stojaki reklamowe (kobyłki), produkcja- 
sprzedaż, ploterowe wycinanie w folii, 
reklamy świetlne. REDIS, Oleśnica, pi. Zwycięstwa 
2. Tel. (071)398-44-19. 
•Transport, 1,2 tony. faktury VAT. Tel. 398-53- 
00. 
•Komputeropisanie. Tel. 314-40-27 po godz. 
19. 
•Zaktad Usług Instalacyjnych - budowa 
gazociągów, przyłączy gazowych, instalacji ga 
zowych, konserwacji urządzeń gazowych, 
grzewczych, parowych, olejowych, budowa 
sieci wod.-kan., przyłącza wod.-kan. do bu 
dynków i instalacje wewnętrzne. Tel. 398-51 
21,0-601-269-384. 
•Pranie dywanów i czyszczenie taplcerki sa 
mochodowej. Oleśnica, ul. Brzozowa 3. Tel 
398-31-74. 
• Kosztorysowanie robót budowlanych. Tel 
(071) 398-59-71 po godz. 20 lub (0-90) 69-84 
69. 
•Kupno-sprzedaż telefonów GSM. Tel. 0-603- 
49-99-15, 0-603-55-73-88. 
•Osuszanie budynków. Tel. 0-604-905-725. 
•Układanie glazury. Tel. 398-39-55 
•Zakład Usług Instalacyjnych wykonuje 
przyłącza- gazu z PE, instalacje gaziwem wod.- 
kan, co. Tel. 398-51-21, 0-601-269-384. 
•Wideofilmowanie, kamera cyfrowa. Tel. 315- 
82-59. 
•PODDASZA - docieplanie, wykańczanie. Tel. 
314-92-65, 0-603-519-682. 
•Malowanie, tapetowanie, regipsy, gładzie. Tel. 
314-92-65. 0-603-519-682. 
• Dźwig 15 t, 24 godz. Tel. 314-33-08. 
•Montaż - panele, podłogi, regipsy. Tel. 398- 
47-14. 
• Naprawa pralek, chłodziarek i sprzedaż 
części. Ul. Wojska Polskiego 16. Tel. 314-77-04. 
• PROCON - remonty, budowa kominów 
SCHIEDEL, pokrycia dachowe BRAAS, okna, 
drzwi pcv Knipping, kotty co. 10-300 kW Uni- 
cal, sprzedaż na zamówienie, doradztwo. Tel. 
398-32-12. 
• Całodobowe awaryjne otwieranie 
samochodów i mieszkań. Tel. 314-35-45 w godz. 10-18, 
314-88-09 dom, 0-601-76-12-82. 
•ALARMY. DRZWI ANTYWLAMANIOWE. Tel. 
314-35-45 w godz. 10-18, 314-88-09 dom, 
0-601-76-12-82. 
• KLIMATYZACJA Dostawa, montaż, serwis - 
raty, leasing urządzeń MITSUBIHI ELECTRIC. 
Dealer AIR System, tel. 398-30-83,0-604-86-71 - 
85. 
•Producent rolet PCV i ALU, sprzedaż, montaż 
okien i drzwi drewnianych, PCV i ALU, usługi 
remontowo-budowlane i renowacyjne. Biuro i 
sklep, Oleśnica, ul. Kazimierza Wielkiego 22 (za 
pralnią chemiczną. Tel./fax 398-54-40, tel. kom. 
0-90-322-960. 
• CHATEX - ŻALUZJE PIONOWE, POZIOME. 
• CHATEX - SYSTEMY INSTALACYJNE, 
WOD.-KAN, GAZ, CO. Wrocławska 41. Tel. 398- 
40-73 w godz. 8-16. 
•ELBO - rolety, żaluzje poziome i pionowe. 
Dobroszyce, ul. Kwiatowa 48. Tel. 0-90-369- 
031. 
•LUKA - roletki materiałowe, żaluzje, 
sprzedaż, naprawy. Tel 0-603-326-523. 
•Konferansjer. Tel. 398-22-08. 
•Wideofilmowanie: studio. Tel. (062) 785-95-05. 
•PRODUCENT ROLET PCV i ALU. żaluzje, 
roletki materiałowe, sprzedaż, montaż okien, 
drzwi, usługi remontowe. Oleśnica, ul. 
Kazimierza Wielkiego 22 (za pralnią chemiczną). Tel. 
PANORAMA OG�?OSZENIOWA 
•US�?UGI TURYSTYCZNE - SZKOLBUS. 
Oleśnica, tel. 314-97-86 lub 0-601 -76-02-97, 
przewozy autokarowe, kraj, zagranica, wycieczki 
szkolne. 
•Juwentur Opole Przedstawicielskie Biuro 
w Oleśnicy, ul. Lwowska 22 proponuje: 
wczasy na południu Europy w domkach, hotelach, 
apartamentach - dojazd własny lub 
autokarem od 320 zł/os., wycieczki autokarowe 
(objazdowe) - promocje od 795 zł, wczasy w 
Grecji, Hiszpanii, Tunezji, Egipcie, Turcji, 
Bułgarii - samolotem od 809 zl/tydzień i 1650 zł/2 
tygodnie ze wszystkimi świadczeniami, 
sierpień - jeszcze wolne miejsca na obóz w 
Hiszpanii. Tel. 398-57-69. 
• Młodzieżowy Dom Kultury, Oleśnica, ul. 
Chopina 2, tel. 314-25-61, organizuje II 
turnus kolonii w Ustroniu Morskim, termin 13- 
24 sierpnia, koszt kolonii 460 zł. Informacji 
udziela sekretariat MDK w godz. 9-14. 
•JUWENTUR OPOLE - Biuro 
Przedstawicielskie w Oleśnicy, ul. Lwowska 22, proponuje: 
wczasy: Polska od 235 zł, Węgry i Europa 
Południowa, hotele i aprtamenty, domki, 
dojazd własny lub autokarem. Last Minutę - 
Europa i Afryka w sierpniu, samolotem od 
809 zł. Wolne miejscal Hiszpania - 14 dni, 
wszystkie świadczenia, 13.08-26.08.99 -1335 
zl. 
•Hiszpania 7 dni + Szwajcaria, Lichtenste- 
in, Andora, Lourdes, Nicea, Monaco, Monte 
Carlo -1049 zł - wrzesień. Tel. 398-57-69, 0- 
601-89-38-04. Zapraszamy. 
TURYSTYKA 
MIESZKANIA 
•53 oferty kolonii krajowych i zagranicznych. 
OPAL. Tel (071) 398-33-65. 
•Wczasy w Hiszpanii. Wyjazd z Oleśnicy 
autokarem LUX, wyżywienie 3 x dziennie, 
hotel, 12 dni. Wyjazdy co tydzień, 919 zł. OPAL. 
Tel. (071)398-33-65. 
•Atrakcyjna oferta LAST MINUT, Tunezja 7 
dni-1184 zł, 14 dni-1410 zł, Santorini 
Grecja 7 dni -1250 zł, 14 dni -1550 zl, Egipt 8 
dni - 359 USD, 15 dni - 575 USD, Kreta 7 dni 
- 1250 zł, 14 dni -1450 zl, Dominikana, 
Tajlandia. 
•Centrum Przewozów Autokarowych OPAL 
Oleśnica Dworzec PKS. Tel. (071) 314-40-49. 
Przejazdy autokarowe cała Europa, wyjazdy 
bezpośrednio z Oleśnicy i Sycowa. Zniżki do 
50%. 
•Biuro Podróży OPAL, Oleśnica Dworzec 
PKS, tel. (071) 314-40-49, autoryzowany 
agent NECKERMANN Polska. Atrakcyjna 
oferta Last Minut. 
• Biuro Podróży OPAL, Oleśnica Dworzec 
PKS, tel. (071) 314-40-49, atrakcyjna oferta 
Last Minut, rewelacyjne zniżki dla dzieci. 
•BIURO US�?UG TURYSTYCZNYCH IKAR, 
Oleśnica, ul. Młynarska 7, tel./fax 398-44-20. 
Wczasy: Bułgaria - wyloty z Wrocławia, Hiszpania - 
wyjazdy z Oleśnicy, Hajduszoboszlo - wyjazdy 
z Wrocławia. Obozy Włochy - 699 zł, Hiszpania 
- 979 zł, Czechy - 599 zł, Polska od 600 zl. 
Tanie wczasy z ostatniej chwili. Bilety 
komunikacji międzynarodowej. Wyjazdy z Oleśnicy, cala 
Europa. 
•Pokoje do wynajęcia w górach kolo Rabki 
na przełomie sierpnia i września, cena 8 zl 
od osoby za dobę, pokoje 4-osobowe. Tel. 
(071)314-28-56. 
•Oferty Last minutę do: Tunezji, Egiptu, 
Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Turcji już na sierpień 
od 809 zł/osoba. Zniżki dla dzieci i doroslychl 
Tel. 398-57-69. 
Ogłoszenia osób 
fizycznych o sprzedaży 
mieszkań - za darmo 
i przez telefon! 
1t 314-94-28 
• BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI 
Oleśnica, ul. Mickiewicza 4b Od 
sprzedających mieszkanie w Oleśnicy nie pobieramy 
prowizji. Tel. 314-49-77. Tel. kom. 0-601-74- 
66-08. 
•Własnościowe, 40 m?, 3-pokojowe w centrum 
Oleśnicy z balkonem, telefonem. Tel. 314-23- 
45, 0-601-77-90-02. 
•Własnościowe, 100 m', w Jeleniej Górze, 
w starym budownictwie, ogrzewanie 
centralne etażowe, doprowadzona sita, z telefonem 
i garażem. Tel. 764-97-42, 0-601-688-195. 
•Własnościowe, 83 m?, w nowym 
budownictwie, 3-pokojowe w Nowej Wsi gm. Gizałki. Tel. 
0-604-27-82-66. 
•Własnościowe do częściowego remontu. 
Ligota Mała. tel. 0-604-345-212. 
•Lub zamienię na mniejsze z dopłatą, 73 m*, 
własościowe, w centrum Oleśnicy. Tel. 398-52- 
27, 0-603-306-140. 
•40 m', parter, + garaż w Międzyborzu. Tel. 0- 
601-79-21-45. 
•Własnościowe, spółdzielcze, 57 m', przy ul 
Klonowej w Oleśnicy. Tel. 314 75-24. 
•W Oleśnicy - Serbinów, własnościowe, 72 m», 
4-pokojowe, kuchnia, przedpokój, w.c, 
łazienka, duży balkon, w rozliczeniu może być 
poniemiecki do remontu lub nie, Oleśnica lub 
okolice. Tel. 0-603-326-523. 
•Własnościowe, 2-pokojowe, 48 m', w 
Oleśnicy, III piętro. Tel. 78-33-047. 
•Pilnie, 2-pokojowe, 32 m?. Bierutów, ul. 
Oleśnicka 19/4. 
•Spółdzielcze, własnościowe, 72 m?. III piętro, 
Serbinów. Tel. 314-78-47. 
•Własnościowe, 35 m', IV piętro, co., 
budynek ocieplony, ul. Sudoła 19/19. Tel. 398-30-94 
po godz. 15. 
•Własnościowe, 3-pokojowe. jasna kuchnia, 54 
m7, w budynku ocieplonym, 81.000 zl. 
Oleśnica, ul. Kilińskiego 17/1. Tel. 314-43-81. 
ZAMIENI 
• Komunalne. 83 m*. w Oleśnicy, c.o. 
etażowe, na dwa oddzielne. Tel. 398-52-98. 
•2-pokojowe, 44,70 m', w Świebodzicach na 
Oleśnicę. Tel. 398-56-91. 
• Komfortowe, 42 m', z co., ciepłą wodą, we, 
garażem, w malowniczej miejscowości na 
Mazurach, na podobne lub większe w Oleśnicy. 
Pokryję koszty przeprowadzki i oddam w 
rozliczeniu samochód. Tel. (089) 718-83-54, 398- 
-14-41, 0-604-170-081. 
• Kwaterunkowe, 58 m', 3-pokojowe w 
Polanicy Zdrój na podobne w Oleśnicy. Tel. (074) 
682-315. 
• Kwaterunkowe, 58 m?, I piętro, piece, na 
mniejsze z dopłatą. Tel. 354-02-50. 
• Komunalne, 90 m» 3-pokojowe w Rynku w 
Oleśnicy na 2-pokojowe z c.o. Tel. 314-25-52 
po godz. 17. 
•Własnościową kawalerkę na większe. Tel. 0- 
604-56-98-83. 
• Bardzo ładną kawalerkę na 1 lub 
2-pokojowe mieszkanie (do II piętra). Tel. 398-12-61. 
•Kwaterunkowe, 52 m', 2-pokojowe, z co., 
na dom w okloicy Oleśnicy na wsi lub dwa 
oddzielne mieszkanie lub inne. Tel. 398-53- 
21. 
3-9 sierpnia 1999 
Panorama Oleśnicka nr 31 
21 
u 
u 
lTttlli 
•Własnościowe, 100 m2, stare budownictwo 
w Oleśnicy na 2 mniejsze lub domek w 
okolicy. Tel. 398-18-29. 
•Kwaterunkowe, 43 m?, we Wrocławiu na 
Oleśnicę. Tel. 328-46-86. 
KUPI 
•Dam odstępne za mieszkanie 
kwaterunkowe, wykupię długi. Tel. 314-35-60 w godz. 9- 
17. 
•Mieszkanie do 22.000 zt w Oleśnicy lub 
okolicy. Tel. 314-35-31. 
mm 
n 
•Do wynajęcia dom mieszkalny. 8 izb. na cele 
biurowe lub na mieszkanie. Syców. ul. Kuso- 
cińskiego 31. Tel. (0C2) 785-35-81, 314-87-47. 
•Pokój 2 uczennicom lub paniom pracującym. 
Tel. 354-02-50. 
•Wynajmę małe mieszkanie (kawalerkę) w 
Oleśnicy lub okolicy. Tel. 398-56-83 po godz. 1130. 
•Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 
komfortowe. Tel. 314-36-15 po godz. 12 
•Wynajmę małe mieszkanie z telefonem w 
Oleśnicy. Tel. 0-601-288-446. 
•Do wynajęcia pokój samotnej osobie. Tel. 314- 
79-52. 
•Do wynajęcia pokój w domku jednorodzinnym 
osobom samotnym. Tel. 314-97-33. 
•Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w 
Oleśnicy. Oleśnica, ul. Waty Jagiellońskie 23/11. 
Tel. 314-90-89. 
• Do wynajęcia 2-pokojowe z kuchnią i 
łazienką. Oleśnica, ul. Polna. Tel. 314-95-79. 
•Do wynajęcia 3-pokojowe z co., nowe 
budownictwo. Oleśnica, tel. 315-87-69. 
•Do wynajęcia 2 pokoje w domku. Tel. 314-42- 
83. 
LOKALE 
•Do wynajęcia lokal o wysokim standardzie 
przy ul. 3 Maja w Oleśnicy, 24 m'. Tel. 314-76- 
80. 
•Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. 
Oleśnica, ul. Młynarska 7. Tel. 314-20-65. 
•Do wynajęcia hala 27x9x3m w Dąbrowie 
Oleśnickiej. Tel. 314-85-08. 
•Oddam w dzierżawę lokal o powierzchni 60 
m? na działalność gospodarczą, Twardogóra 
(koniec ulicy Oleśnickiej). Tel. 315-87-46. 
•Kupię dom poniemiecki, może być do 
remontu. W rozliczeniu może być mieszkanie 
własnościowe, 72 m' na Serbinowie. Tel. 0-603-32-65- 
23. 
•Sprzedam duży dom wolno stojący, 380 m', 
na działce 530 m', stan surowy zamknięty, 
piwnica dostosowana na działalność gospodarczą, 
w Chodzieży, 225.000 zł. Tel. 0-604-189-704, 
(067) 28-223-43. 
DOMY 
DZIA�?KI 
BUDOWLANE 
•Sprzedam działkę rzemieślniczą, 15 arów, w 
Poniatowicach, przy trasie nr 8. Tel. 314-46-27 
w godz. 8-16, 314-30-08 po godz. 20. 
•Sprzedam działkę w zabudowie szeregowej, 
skrajna, 356 mp, Oleśnica Lucień. Tel. 0-601- 
74-74-36. 
•Sprzedam działkę budowlaną, 917 m', w 
Dąbrowie Oleśnickiej. Tel. 398-40-35. 
•Kupię działkę budowlaną w Oleśnicy. Tel. 0- 
603-848-915. 
•Sprzedam działkę budowlaną na Osiedu Bo- 
guszyce Tel. 314-74-03 
•Sprzedam działkę budowlaną 12 arów, 36.000 
zl, we wsi Kamień gm. Długołęka. Wiadomość: 
Kamień 17. 
•Sprzedam działkę budowlaną, 23 ary, 
Zielone Ogrody. Tel. 314-93-09. 
•Sprzedam rury 60 mm na słupki 
ogrodzeniowe. 6 zl/mb. Wiadomość: Zbytowa - 
spożywczy p. Mazur. 
•Sprzedam dachówczarkę, mieszarkę 
elektryczną do zapraw 1501, stół wibracyjny wraz z 
formami do pustaków alfa, agregat tynkarski, 
wagę dziesiętną i silnik elektryczny. Tel. 314- 
20-95. 
•Sprzedam 3,80 ha w Świerznej. Tel. 398-29- 
28. 
•Sprzedam sieczkarnię ręczną. Tel. 398-41 -24. 
•Sprzedam sadzonki truskawek, odmiana 
bardzo wczesna, plenna, odporna na choroby. Tel. 
398-18-29. 
•Sprzedam grunty orne, 9,90 ha, w tym 1 ha 
łąki, przy drodze Dąbrowa - Dobroszyce. Tel. 
314-36-24,0-603-78-64-05. 
•Sprzedam niską przyczepę wywrotkę do 
ciągnika. Tel. 398-36-24. 
BUDOWLANE 
•Zbiorniki na olej opatowy, szamba, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. OLTRANS 
Spalice 6. Tel./fax (071) 314-25-86. 
•Kupię fawiry. Tel. 314-85-28. 
•Sprzedam piece nadmuchowe i piec co. Tel. 
314-85-28 
•Sprzedam 200 szt. eternitu. Tel. 398-29-28. 
•Sprzedam nieużywany na gwarancji 
przepływowy podgrzewacz wody Siemens 18 kW, 
biały, dwupunktowy, 600 zl. Tel. 0-604-58-12-37. 
•Sprzedam wentylator ścienny, wywiewny. Tel. 
314-39-35. 
• Sprzedam drzwi drewniane, wejściowe 
210x100 z ościeżnicą, 200 zł. Tel. (071) 314-98- 
47. 
•Sprzedam okna zespolone używane w 
dobrym stanie. Tel. 398-30-24. 
•Sprzedam piec gazowy, wiszący, typ Termet 
Świebodzice, moc 19,8 kW, 300 zl. Tel. 398-36- 
53. 
•Sprzedam betoniarkę 1501 w dobrym stanie, 
600 zl. Tel. 398-36-53. 
GARAŻE 
•Sprzedam nowy dom w Goszczu k. 
Twardogóry, 150 m2, na działce 1000 m2, 7 pokoi, 
2 łazienki, kuchnia, garaż, podpiwniczony, 
cena 195.000 zl. Tel. Wrocław 367-61-70. 
•Sprzedam dom w Niwkach Książęcych, 30 
arów. Tel. (062) 785-67-56. ' 
•Sprzedam nowy dom, 250 m2, w Oleśnicy, 
w rozliczeniu mieszkanie 3-pokojowe. Tel. 
398-42-69, 398-33-45 po godz. 20. 
^"•Sprzedam okazyjnie dom w zabudowie 
bliźniaczej, 180 m2, na.działce 450 m?, 5 pokoi, 
garaż,, kominek w salonie, ogrzewanie 
olejowe, wszystkie media poza gazem, możliwość 
zaadaptowania poddasza, 126.000 zt. 
Bierutów, tel. (071)315-65-48. 
•Sprzedam nowy dom w Oleśnicy, 400.000 
zl. Tel. 0-603-848-915. 
• Kupię dom przedwojenny do remontu. Tel. 
0-603-848-915. 
• Sprzedam dom w zabudowie szeregowej 
przy ul. Witosa 17 lub zamienię na 
mieszkanie. Tel. 0-603-654-478. 
•Do wynajęcia dom mieszkalny na cele 
biurowe lub mieszkaniowe. Syców, ul. Kuso- 
cińskiego 31. Tel. (062) 785-35-81, 314-87- 
ROLNICZE 
•Skupujemy pszenicę i kukurydzę. Sokolowi- 
ce. Tel. 314-88-92. 
•Pilnie sprzedam zasiedlone ule 
wielkopolskie 100 zł/szt. Tel. (068) 377-20-65. 
•Sprzedam ciągnik C-330. Boguszyce 27, tel. 
314-93-41 po godz. 16. 
•Sprzedam ciągnik C-330, 1990, bez kabiny, 
16.000 zl. Grabowno Małe, tel. 315-78-45. 
•Sprzedam tanio przyczepę rolniczą do 
remontu oraz pług do ciągnika C-330. Tel. 398- 
56-09 po godz. 19. 
•Sprzedam 2,60 ha ziemi ornej. Dobra 58. 
•Pilnie sprzedam krowę mleczną. Tel. 314-40- 
39. 
ZWIERZ�?TA 
• Nowy gabinet weterynaryjny dla małych 
zwierząt - ceny promocyjne. Bielicki 
Krzysztof, ul. Kazimierza Wielkiego 3f, tel. 314-27- 
47 całodobowo, pon.-pt. 9M-12,15-18, śr. 15- 
18, sobota 9-12. 
•Sprzedam szczenięta jamnika krótkowłosego. 
Tel. 398-87-38. 
LEKARSKIE 
•NOWA METODA nieoperacyjnego leczenia 
nietrzymania moczu i obniżenia narządu 
rodnego. CYFROWE USG - COLOR DOPPLER - 
wykonujemy badania tętnic szyjnych, 
kręgowych, tarczycy, żylaków, sutków, jąder, 
prostaty, jamy brzusznej, ginekologia i 
położnictwo - precyzyjna diagnostyka: mięśniaków, 
torbieli, wad płodu. MAREK JAWOROWSKI - 
rejestracja codziennie w godz. 16-19. Tel. 0- 
604-75-78-91. 
•ORTODONCJA lek. stom. Jadwiga Banaszak, 
specjalista ortodonta. Oleśnica, ul, Kazimierza 
Wielkiego 3D, poniedziałek od godz.13. Tel. 314- 
44-92. Twardogóra, ul. Wojska Polskiego 1 
(WHM), piątek godz. 16-18. Tel. 315-02-72. 
•Maria Tarnawska - pediatra, neonatolog, 
poniedziałek, czwartek 17-19. Ul. Kilińskiego 2/ 
1. Tel. 314-99-55. 
•Lek. med. Andrzej Banaszak - specjalista 
ginekolog-polożnik, wtorki-piątki od godz. 16, USG 
- poniedziałki 16-17. Centrum Medyczne Medyk, 
ul. Bratnia 7. Tel. 314-25-09. 
• MAREK JAWOROWSKI ginekolog-poloż- 
nik, bezbolesne wymrażanie nadżerek. 
Oleśnica, ul. B. Prusa 6. Tel. 398-30-12, wtorek, 
piątek 16-18. ULTRASONOGRAFIA, sonda 
brzuszna i dopochwowa, środa godz. 16-18. 
•MED1X - mammografia, specjalistyczne USG, 
zdjęcia i badania RTG. Wrocław, ul. 
Grabiszyńska 37/39. Tel. 34-127-07. W godz. 8-19, 
soboty 8-13. Badania wykonują specjaliści 
Akademii Medycznej. 
•Danuta Świderska, specjalista pediatrii - 
wizyty domowe. Tel. 314-21-33, 0-602-804-816 
•GABINET ALERGOLOGICZNY - alergolog 
Jolanta Hołda, ul. Kleeberga 4, poniedziałek i czwartek 
16-18. Tel. 0-602-77-85-06,314-77-75 
•Sprzedam tanio rozkręcany garaż blaszany 
5x3 m. Tel. 314-21-28. 
•Sprzedam garaż przy ul. Poniatowskiego. Tel. 
0-603-65-44-78. 
•Do wynajęcia plac pod garaż przy ul. 
Reymonta w Oleśnicy. Tel. 314-96-09. 
•Sprzedam garaż przy ul. Krzywoustego w 
Oleśnicy. Tel. 314-75-24. 
•Sprzedam garaż przy ul. Kopernika. Tel. 398- 
15-85. 
•Do wynajęcia garaż w domku, ul. Boczna. Tel. 
314-42-83. 
16-18. Przychodnia Spółdzielni Sinol. Wały 
Jagiellońskie 24. Tel. 0-601-77-98-18 w godz. 
8-20. 
• GINEKOLOG PO�?OŻNIK lek. med. Janusz 
Lasmanowicz, poniedziałek, czwartek 16-18. 
Centrum Medyczne Medyk, ul. Bratnia 7. Tel. 
314-25-09. 
•ORTOPEDA - TRAUMATOLOG Jacek 
Kowalski przyjmuje w poniedziałki w godz. 16-18 
(Oleśnica, Dom Rzemiosła, ul. Wrocławska 
41) I SYCÓW czwartek, 153°-16M, ul. 
Daszyńskiego 4. Tel. 0-602-135-909; wizyty domowe. 
Tel. 314-28-39. 
•Gabinet chirurgiczny lek. med. Romuald 
Machała SPECJALISTA CHIRURG przyjmuje: 
Oleśnica, ul. Wiejska 7a w środy w godz. 16'10-17?°, 
w sobory 13-14. Tel. 314-26-43. 
• ENDOKRYNOLOG-PEDIATRA Elwira Zator 
przyjmuje co drugi wtorek w godz. 15-16 CM 
Medyk, Bratnia 7. 
• SPECJALISTA UROLOG Stanisław Pawlak, 
przyjmuje OM. Medyk Oleśnica, ul. Bratnia 7. 
czwartki w godz. 17-19. Rejestracje tel. 314-25- 
09. 
•Dr nauk med. ANDRZEJ JANECZKO 
specjalista chirurg, GABINET USG i CHIRURGII 
OGÓLNEJ. Tel. 314-31 -11. Oleśnica, ul. �?ąkowa 15. 
• CHOROBY SERCA-DR NAUK 
MEDYCZNYCH MAREK PELCZAR - czwartek, godz. 
16, ul. Wrocławska 41. Dom Rzemiosła. 
•Urszula Bugajna - ginekolog-polożnik, 
przyjmuje: pon.-środa 16-18. Oleśnica, ul. 
Sejmowa 14/5. Tel. 314-93-35. 
• PORADNIA DERMATOLOGICZNA, 
LEKARZ KASY CHORYCH, lek. dermatolog 
Grażyna Fronczak przyjmuje bezpłatnie bez 
skierowania CM. Hipokrates, Oleśnica, 
ul.Wrocławska 41 (Dom Rzemiosła), od poniedziałku 
do czwartku w godz. 9-14 i 16-17, w piątki 9-14. 
Tel. 398-33-23. 
• Prywatny Gabinet Chirurgiczny Andrzej 
Popiela - specjalista chirurg. Oleśnica, ul. 
Mickiewicza 3, Medyk, czwartki, godz. 14-16, 
badania, orzeczenia, konsultacje, obdukcje. 
•Gabinet Internistyczno-Alergologiczny, 
Alicja Nowak-Podemska, internista, specjalista 
chorób płuc, SPIROMETRIA, EKG, TESTY 
SKÓRNE, Oleśnica, ul. Mickiewicza 3, 
pok.105, poniedziałek, czwartek 16-18, 
wizyty domowe. Tel. 314-71-41. 
•Pomoc uzależnionym. Tel. 314-44-69. 
•Prywatny gabinet internistyczno-reumatolo- 
glczny. Halina Grzybek - internista, 
specjalista reumatolog. Twardogóra, ul. Topolowa 11 
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 8-13 i 
dodatkowo poniedziałek, czwartek 16-18. Tel. 
gabinet 315-03-48 lub wieczorem po godz. 20 
-315-92-96. 
•PEDIATRA-NEONATOLOG - lek. med. 
Elżbieta Gdowska, przyjmuje ponledz. 16-17, 
Oleśnica, Dom Rzemiosła, ul. Wrocławska 41 .Tel. 
398-33-23. Wizyty domowe. 
•GABINET STOMATOLOGICZNY, lek. stom. 
specj. Zbigniew Zieliński, przyjmuje: ul. 
Chopina 5 (II piętro), wtorek, piątek 16-18. Tel. 314- 
28-42. 
• Gastroskopia, rektoskopia, żylaki odbytu 
- leczenie ambulatoryjne. Chirurg Tadeusz 
Ozga. Dom Rzemiosła, ul. Wrocławska 41, 
poniedziałek 1530-1700. Tel. 398-33-23. 
•NAPRAWA PROTEZ Z�?BOWYCH Marta 
Masternak Oleśnica, ul. Prusa 6. Tel. 314-22-41, od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-11 i 16-17, 
sobota 9-10. 
•Soczewki kontaktowe: systematycznej 
wymiany, kolorowe, płyny pielęgnacyjne. Zakład 
Optyczny Oleśnica, ul. Wrocławska 20. Tel. 
314-96-60. 
•Lek. med. M. Bialoskórska-Żurek ginekolog- 
polożnik, wtorki-piątki, godz. 16-18, ul. 
Mickiewicza 4b. 
• NEUROLOG-INTERNISTA lek. med. 
Maciej Jakimek - poniedziałki, czwartki 16-18, 
Oleśnica, ul. Armii Krajowej 38. Tel. 314- 
27-20. Twardogóra WHM, wtorek 16-18, 
piątek 9-11. 
•GINEKOLOG PO�?OŻNIK Alina Warmińska, 
poniedziałek, czwartek 16-18, Kilińskiego 10 
(dawny magiel). Tel. 398-34-61. Certyfikat Izby 
Lekarskiej. 
•Gabinet psychiatryczny, Elżbieta Nasalska- 
Lisowska, wtorek 16-1730, środa 8-9, czwartek 
•LAPAROSKOPIA - malolnwazyjne operacje 
kamicy pęcherzyka żółciowego. Oleśnica, tel. 
314-30-81 wew. 353. 
• SPECJALISTA CHIRURG lek. med. Adam 
Masternak, CHIRURGIA OGÓLNA I 
LASEROWA - zmiany skórne. Tel. 314-21 -57,0-604-955- 
155. Oleśnica, ul. Armii Krajowej 38, środa 16- 
18. 
Damy pracę 
zawód 
nauczyciel j. niemieckiego 
nauczyciel j. angielskiego 
kucharz 
kierowca 
serwisant sprzętu komputerowego 
blacharz samochodowy 
lakiernik samochodowy 
germanista 
metematyk 
krawcowa 
obuwnik-montażysta 
obuwnik-szwacz 
operator wytłaczarki 
operator wtryskarki 
firma 
Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy. Tel. 314-75-51 
-//- 
Pizzeria Don Vito Oleśnica, Rynek 
■II- 
BPS Computer Studio. Tel. 314-29-51 
Autoserwis Piaseczny Smardzów 3a. Tel. 0-601-79-75-43 
-//- 
Szkota Podstawowa nr 4 w Oleśnicy. Tel. 314-24-38 
-//- 
Jersa Oleśnica, ul. Fabryczna 2 
Fabryka Obuwia Lesta Spalice 62 
-II- 
PPTSz Poliplast Spalice 6a, kontakt osobisty 
-//- 
I. miejsc 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
15 
10 
2 
Oferty p 
warunki 
kwalifikacje pedagogiczne 
-//- 
wykszt. średnie, książeczka zdrowia 
wykszt. średnie, z samochodem 
doświadczenie, prawo jazdy 
praktyka 
caty etat 
wymagany staż min. 2 lata 
mężczyzna, wykształcenie zawodowe, możliwość przyuczenia 
wykształcenie zawodowe mechaniczne, dyspozycyjność 
orzeczenie o lekkim stopniu niesprawności (III grupa inw.) 
tieodawców drukujenrfńiezplatnle. Tel (071) 314-94 '8 
PRACA 
•Zespól Szkół Zawodowych w Oleśnicy, ul. 
Wojska Polskiego 67/69 zatrudni w pełnym 
wymiarze godzin nauczycieli języka 
niemieckiego i języka angielskiego. 
•Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy poszukuje 
nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego 
z kwalifikacjami pedagogicznymi. Tel. 314-75- 
51. 
•Szkoła Podstawowa nr 4 w Oleśnicy 
zatrudni od 1 września br. na pełny etat 
nauczyciela matematyki i języka niemieckiego. 
•Poszukuję pracy. Tel. 398-50-87. 
•Polska Firma Handlowo-Produkcyjna 
poszukuje osób do współpracy. Preferujemy osoby: ze 
średnim wykształceniem, o starannym 
wyglądzie, łatwo nawiązujące kontakty. Oferujemy 
pracę w nienormowanym czasie. Zapewniamy 
bezpłatne szkolenia. Zainteresowanych 
zapraszamy na ul. Wały Jagiellońskie 14a w 
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki na godz. 18. 
•Młody, posiadający grupę inwalidzką, 
wykształcenie średnie, obsługa komputera, podejmie 
pracę. Tel. (062) 785-82-42. 
•Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 398-28-92. 
•Rencista kolejarz, wykształcenie średnie, 
technik energetyk, bezpłatny bilet PKP, szuka pracy. 
Tel. 318-95-30. 
•Posiadam ładowarkę Fadroma �?-200, przyjmę 
każdą pracę, tanio. Tel. (071) 314-85-27, 398- 
79-35. 
•Młody, 19 lat, praktyka ślusarka (spawacz), 
roboty budowlane, bez nałogów, szuka 
uczciwej pracy. Oleśnica, ul. Boczna 24, tel. 
grzecznościowy 314-42-83, prosić Michała. 
•Posiadam warsztat ślusarski, przyjmę 
wykonanie zamówienia w ramach kooperacji lub prace 
zlecone. Tel. 0-604-814-923. 
•Firma turystyczna zatrudni osobę na stano 
wisku kierowniczym. Praca stała, nie akwizy 
cja. Wymagania: wykształcenie min. średnie 
lub wyższe, wskazane o profilu turystycznym 
Spotkanie informacyjne: Wrocław, ul. Komu 
ny Paryskiej 72, środa godz. 14. 
•Zatrudnię kadrową, wymagana dyspozycyj 
ność, doświadczenie. Oferty pisemne 
zawierające życiorys, CV, list motywacyjny proszę 
składać w biurze przy ul. �?ąkowej 1 d w godz 
8-6. 
•Praca dodatkowa, nie akwizycja, 1000-1500 zł, 
m-c. Tel. 398-18-05. 
•GABINET PIEL�?GNIARSKO-ZABIEGOWY, ul. 
Kochanowskiego 5 (SM Zacisze), oferuje 
pełny zakres usług pielęgniarskich, opiekę w 
domu. Tel. 398-38-94, 0-603-646-040. 
• Małgorzata Popiela - neurolog przyjmuje w 
piątki godz. 17-18, Dom Rzemiosła, Oleśnica, 
ul. Wrocławska 41, rejestracja tel. 398-33-23. 
•Doktor nauk medycznych Mirosława 
Wojewódzka, specjalista chorób wewnętrznych, 
przyjmuje poniedziałki i piątki w godz. 16-18, 
Oleśnica, ul. Wrocławska 30 (plac targowy). 
• PORADNIA OSTEOPOROZY - konsultacje 
ortopeda Jacek Kowalski, poniedziałki 18- 
19, Przychodnia Medyk Oleśnica, 
ul.Mickiewicza 3, tel. 398-13-74. Dla pacjentów ze 
skierowaniami do ortopedy bezpłatnie. 
• Prywatny gabinet onkologiczny Centrum 
Medyczne Medyk, Oleśnica, ul. Bratnia 7, tel. 
314-25-09 - profilaktyka, leczenie, porady - 
onkolog - radioterapeuta Feliks Blaszczyk 
przyjmuje w czwartki w godz. 16-17. 
NAUKA 
f Kursy języka angielskiego i niemieckiego. 
Tel. 398-30-82. 
•Kursy przygotowujące, kwalifikacyjne, 
doskonalące. Oleśnica, ul. Młynarska 3. Tel. 
314-20-68. 
•Autor książki, grafik komputerowy, 
współpracownik gazety - uczy CorelDraw i 
Photoshop. Indywidualnie i w grupach 10 osób, 
świadectwa. Tel. 314-43-30. 
•ATUT - kursy przygotowujące do 
eksternistycznego ukończenia Liceum 
Ogólnokształcącego. Tel. 342-46-21, 315-20-63. 
• Udzielam lekcji gry na pianinie, gitarze, 10 
zl/godz. Tel. 314-20-83 po godz. 9. 
ZGUBY 
•Zaginął jamnik, czarny podpalany, jasnobrą- 
zowe łapki, wabi się Lego. Na znalazcę czeka 
duża nagroda. Tel. 0-601-73-97-71. 
ROŻNE 
•Oddam aktywację Era GSM i dopłacę 50 zt. 
Tel. 0-601-55-26-85. 
•Udzielam bezpłatnych informacji na temat 
reformy emerytalnej. Tel. (071) 314-76-40. 
Panorami Oleśnicka 
Ogłoszenia przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń w Oleśnicy, 
ul. Młynarska 4B (żółta 
kamieniczka w głębi placu). 
Obiokt strzeżony przez system „Sa/iim" z 
natychmiastowym powiadomieniem policji. 
Czynne 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-13,15-18. 
Sprzedaż aut z podaną ceną 
i mieszkań - bezpłatnie i przez 
telefon-314-94-28. 
Ogłoszenie nadane do piątku 
włącznie ukaże się 
w najbliższy wtorek. 
22 
anorama Oleśnicka nr 31 
3-9 sierpnia 1999 
Panorama śmiechu 
Podsłuchane w Oleśnicy: 
- Wacek, jak ty schudłeś! Jak to się 
stało?! 
- A wiesz, stosuję terapię 
wstrząsową. 
- To znaczy? 
- To znaczy - piję jeden tydzień, 
drugi, trzeci... a potem wstrząs: 
przez dwa dni ani kropli! 
□ 
Podsłuchane w Sycowie: 
Miejscowy szpital. Pod drzwiami 
porodówki siedzą dwaj 
mężczyźni. 
- To czekanie jest nie do 
wytrzymania - stwierdza w końcu jeden. 
- No - przytakuje drugi. - 
Niedługo wszystkie knajpy zamkną. 
□ 
Podsłuchane w Twardogórze: 
Pani B. skarży się mężowi: 
- Nigdzie mnie nie zabierasz! Ani 
do kina, ani do restauracji, ani na 
spacer! 
- O, wypraszam sobie! A jak w 
zeszłym roku złamałaś rękę, to kto 
cię zabrał na pogotowie?! 
□ 
Podsłuchane w Bierutowie: 
Panu W. urodził się wnuk. 
- .lak tam? - pytają znajomi. - 
Fajnie być dziadkiem? 
- Nawet fajnie. Tylko kiepsko mieć 
babcię za żonę... 
□ 
Podsłuchane w Międzyborzu: 
- Wiesz, Ewuniu, straciłam 75 
kilogramów. 
- 75? Jak to możliwe?! 
- Rozwiodłam się z moim starym... 
□ 
Podsłuchane w Dobroszycach: 
- Rychu, pożycz sto złotych. 
- A od kogo? 
□ 
Podsłuchane w Dziadowej 
Kłodzie: 
- Mietek, co ty byś zrobił, jakbyś 
wygrał teraz w tej kumulacji Totka 
parę milionów? 
- Poprosiłbym moją starą, żeby mi 
dala z tego jakąś stówkę na 
papierosy... 
ROZRYWKA W PANORAMIE 
Kociubą 
go! 
Sen i 
jawa 
Nikt nas nie dogoni.. 
mofd 
- Sir - zagaduje lorda książę Walii 
- czy był pan na Liście 
Schindlera? 
- Non. Ale widziałem film. 
♦ 
Lord z baronem wędrują po 
górach Szkocji. Na pięknym 
wrzosowisku wypoczywają w 
górskim szałasie. Nagle czują 
dym. 
- Coś się pali - mówi lord. 
- Yes - przytakuje baron. - Chyba 
nasz szałas. 
- O, ycs - zgadza się z 
przyjacielem lord. - Ciekawe, czy nas 
wyniosą? 
♦ 
- Byłem w weekend w Paryżu i 
jadłem ślimaki - chwali się lord. 
- Eee, ja bym sobie takiego 
paskudztwa nigdy nie zamówił - 
stwierdza baron. 
- Ja też nie! Poprosiłem tylko o 
sałatę. 
Już laką chłopską mam naturę: 
gotów ja diabłu sprzedać skórę. 
Ostatnią łezkę uroniłem 
i padół ziemski opuści/cm. 
Lucyper spytał bez ogródek: 
'/.jakich pan lulaj jest pobudek? 
O, królu piekieł, zwykła bieda, 
w mym kraju z roli żyć się nie da. 
I gdy wysłuchał moje żale, 
to rzeki: Nie pękaj, chłopie, wcale. 
U mnie tu zaczniesz życie prawe, 
kawałek pieklą dam w uprawę. 
Ludzie, jak on mi szedł na rękę. 
Tanie kredyty, nawozy, ziarno siewne. 
Najnowsza technologia. 
Sam żywiłem cale piekło, 
a jaki byłem poważany, 
a nawet odznaczany. 
Pianie koguta mnie zbudziło. 
Żal, że mi tylko to się śniło. 
Oj, chciałbym bardzo już na jawie, 
takiego szefa mieć w Warszawie... 
Koman Ćwiękala 
ŻAtitśift «o 
fe(22£6Al 
zw-aBY.zRoaiY: 2 »«>! j.VłepJs 
bldi P6Nl"ć wt£>D20J4 filc 2-tfe^O NK 
PP-Ac^Ą 
wAM tVLW WLkA pył** ^ 
tesUMH Los spowod^ 2&£<-firecA 
waszymm M^m+on no teMi^AutiaJ: 
rys. Bartos: Słomka 
3-9 sierpnia 1999 Panorama Oleśnicka nr 31 
23 
Dziewczyna 
Panoramie 
Megacom Siedem 
Plusów 
«•••«••••••••! 
0«U.» ItPIMICO INMI 
Plus gsm, jako pierwszy operator 
w Polsce wprowadził 6 nowych taryf 
dopasowanych do indywidualnych 
potrzeb Klientów. 
Teraz możesz korzystać z najlepszej 
dla Ciebie taryfy wybierając jeden 
z 7 doskonałych telefonów 
dostępnych w promocji Plus gsm. 
KARTA + MARKOWY 
TKlfONMZOD 
149,- 
ZtOTTCH BIZ VAT 
Jedyny Autoryzowany Punkt Sprzedaży 
Sieci Plus GSM W OLEŚNICY 
ul. Wojska Polskiego 5 Tel.(071) 398 58 76 
Fax 398 11 72 Kom. 0601 79 47 88 
e-mail: SGSM_Olesnica@impel.com.pl; http://www.impel.plusgsm.pl 
Liczba UMawiiw promocyjnych ograniczona. 
Telefon d/iala wyłącznie 7. k.nt,) aktywacyjna iieci Phll u\u. 
AUIOKWOWANY __f_ _______________^ 
Plus Trzymaj 
rękę 
na Plusie 
GSM 
• ••■ 
• • * 
■ 
BARAN - Nagła poprawa 
finansów. By się 
przydała. Ale cóż, sezon ogórko- 
P1 wy. A na ogórkach dużo 
się nie zarobi. 
Koniunktura nadal raczej średnia. Za to nagłe i 
mocne ożywienie sercowe. Tyż 
piknie! 
BYK - Nowe projekty są 
ł konieczne. Na każdą 
skalę. Mikro - w pracy, w 
domu. No i makro - 
pomysły życiowe. Bo coś w 
końcu trzeba zmienić. Dość utartych 
schematów. To dobry tydzień na 
zmiany. 
BLIŹNI�?TA - 
Romantyczne wieczory. Sie 
marzą. 1 dobrze. Ale 
marzenia trzeba realizować. Nie 
przychodzi góra do 
Mahometa - musi Mahomet wystartować 
do góry. Bez tego ani rusz. Startuj! 
RAK - Tradycyjny po 
pierwszym przypływ 
gotówki niech cię nie 
zwiedzie. Nie szastaj groszem. 
Złotówkami tym bardziej. Sierpień 
długi jest. Okazji na wydanie 
szmalu będzie 1000 i jeszcze jedna. 
,«*, LEW - Nadchodzi czas 
inwestycji. Trzeba się dobrze 
U zastanowić. Przeliczyć. 
Nie za mało, ale i nie za 
dużo. Trochę ryzyka nie zaszkodzi. 
Byle nie za wiele. Dobra kalkulacja 
podstawą sukcesu. Licz. 
® PANNA - Ten tydzień 
MMfc*' wniesie sporo dynamiki w 
JJp1 letnie dni. W cieple 
popołudnia. W gorące i parne 
wieczory. W noce namiętne. Więcej 
chyba nie muszę dodawać. Sprawy są 
jasne. Tylko nie przeholuj! 
WAGA - Dni lenistwu 
,*JP sprzyjać będą. 
Wypoczywaniu. Temperaturka 
bowiem skoczy w górę. Nie 
odmawiaj sobie odrobiny albo i 
kapki więcej tego relaksu. W końcu jest 
lato, co nie? Wczasujmy się! 
drzwi 
SKORPION - Nie 
szarżuj! Nie udawaj kogoś, 
kim naprawdę nie jesteś. 
Sam w sobie jesteś na tyle 
. interesujący, że nie ma co 
udawać. Serio. Szarżowanie może się 
źle skończyć. Normalność w cenie. 
STRZELEC - 
Sentymentalne Strzelce, samotne 
zwłaszcza, mogą liczyć 
na sercową przygodę, a 
kto wie, czy i nie na 
sercową powieść. A nowelę co najmniej. 
Trzeba się tylko rozejrzeć. Wzrok 
zarzucić. Oko zawiesić. 
KOZIOROŻEC - Zgoda 
buduje, niezgoda rujnuje. 
Po cóż walczyć ze świa- 
V 
tern, jak i tak jeden Koziorożec go 
nie zmieni. Lepiej ułożyć sobie 
zgodne ze światem stosunki. Ze świata 
skorzystać. Poużywać. 
 
WODNIK-Podejmowaniu zobowiązań czas 
sprzyja. 1 braniu na siebie 
zadań. Jesteś w coraz 
lepszej formie, nowości cię nie 
przerosną, za to profity nowe mogą 
przynieść. Działaj więc odważnie. 
Podejmij ryzyko. 
RYBY - Podróże na 
horyzoncie. Daj się skusić. 
Nie gnuśniej. Żałować 
potem będziesz, że 
mogłeś jechać, wyjechać i stąd się 
oddalić. W końcu wrócisz przecież w 
formie (i to doskonałej) do tych, CO 
tu zostali. 
Astrolog 
Fabryka Mebli 
"BODZIO" 
Goszcz ui. Sycowska 16 tel. 31 58 666, fax. 39 87 366 
Zestaw „JUSTYNA" zielona cena 740 zl (brutto) 
Zapraszamy do SALONU FIRMOWEGO w GOSZCZU oraz, 
w OLEŚNICY przy ul. Rzemieślniczej 7c obok sklepu 
Szalony Max. Oferujemy w ciągłej sprzedaży 50 wzorów. Mj.:c. 
mebli pokojowych, systemowych, kuchennych i sypialni. 
Sprzedaż po cenach fabrycznych od 740 zł. X^GOSZC2 
Salon czynny: pn, śr, czw: 10,M)-18°°; 
wt, pt: gN-18" ; sob. g*-15* 
wb^^^^^ S V C ó W 
Do 100 km dowóz gratis !!! Oleśnica 
iOGRO 
-wewnętrzne 
-zewnętrzne 
•antywfamaniowe 
usługi 
układanie paneli 
malowanie 
montaż drzwi 
^■jL&^jj 
drewniane- 
PCV- i 
na wymiar- ■ 
Ute 
II 
■ 1 
1 
: 
okna 
sdrzwi malowane J 
INTERDOOR<" 
rabat 20% 
■TaufuSM Nl.eP^rZa'ne toinie profesjonalny projekt, montai 
■ - Oleśnica, PI. Zwycięstwa 2 tel. 398 17 90