/panorama_olesnicka_1998_46.djvu

			CZYTELNIA GŁÓWNA 
w OLEŚNICY 
PI c Zw lęstwa 1 
3 
dfOHB 
I 
Nr 46 (386) Rok IX 
17-23 listopada 1998 r TYGODNIK POWIATU OLEŚNICKIEGO 1 5 zt ISSN 1232-552X 
Bajcar starostą, Sarnowski zastępcą, Bronś przewodniczącym \ ■ 
Oleśnicę wybrała na miejsce promocji firma CLA 
Władza w ręce gmin Wygrał fiata 
Oleśniczan chcę zapewnić, że 
chociaż przychodzę z 
Twardogóry, od wielu lat czuję 
się związany z Oleśnicą i 
absolutnie nie dopuszczę, aby 
straciła ona na ważności - 
deklarował w rozmowie z 
Panoramą nowo wybrany 
starosta powiatu oleśnickiego 
Henryk Bajcar. A deklaracja ta 
o tyle była istotna, że 
większość władzy w powiecie 
dostała się w ręce osób 
wywodzących się z 
okolicznych gmin. Pierwsza 
sesja Rady Powiatu 
Oleśnickiego przebiegała 
zgodnie ze scenariuszem 
przedstawionym tydzień 
temu w Panoramie. 
dokończenie na str. 2 
Emeryt Jerzy Wrzesiński z 
Oleśnicy wygrał fiata 126 
w ramach oleśnickiej akcji 
promocyjnej firmy CLA 
oferującej sprzedaż 
ratalną. 
Zrób zakupy i wygraj fiata). - z&- 
chęcało hasło reklamowe 
Systemów Sprzedaży Ratalnej C.L.A. 
Tym razem klienci oleśnickich 
sklepów stali się adresatami konkursu 
pod nazwą Rata za fiata. Aby w nim 
uczestniczyć, należało w okresie od 
l października do 9 listopada 
/robić zakupy ratalne w jednym ze 
sklepów: Hurtex (AGD, RTV, 
melbę), Solar 2 (okna, drzwi, materia- 
SZYCIE 
SUKIEN 
WIECZOROWYCH 
SZYCIE, WYPOŻYCZANIE 
SUKIEN 
ŚLUBNYCH 
V\l A 11 A O-EŚNICA. UL. CEGLANA 3 
PIANA Tel. 398-36-91 
»- 
Rada Powiatu Oleśnickiego I kadencji 
i NA. DR I PCV 
semuca 
mm 
,<< 5f*5l, 
Bk. 
d")JW 
•M I l -»r-jA I '( )(N. *l 
OFERUJE w ciągłej sprzedaży 
różne gatunki WĘGLA kamiennego, 
koksu oraz węgla brunatnego. 
Drewno na rozpałkę w wiązkach. 
Ceny jak w kopalni. Transport na terenie Oleśnicy bezpłatny. 
Tel. 314-94-90.1 yi ajmujemy FADROMC. virwrotkę i koparkę WARYŃSKI! 
OKNA 
X. PCV 
II I 
OLEŚNICA UL POPRZECZNA 16 TEL 398 32 62 
OKNA DREWNIANE 
MONTAŻ. PARAPETY ZEW. IWEW. 
TRANSPORT BEZPŁATNY 
SPRZEDAŻ RATALNA 
OIcmikm, ul. Siiupiusj 12 (lioicl "PcrtY ) 
1cl.'l ix 114-4000.0-601-78-77-3i> 
OLBUD-2 
ZflKŁflD A 
BUDOWLflNO-MONTflŻOWY 
56-400 Okinlca 
ul. Krzywoustego 30 F 
tel./faks 314-29-81 
r 
MoJM"4fflJJrt« 
mmmmmi 
4t s.c. Hurt-Detal 
Wi 
jrf -wewii 
I - poko| 
J -plycft 
«• - orewi 
wewnętrzne, zewnętrzne 
(owe, łazienkowe 
nowe, laminowane, matowane 
irewnlane, kimonowe 
Od1Xdo9 XI przy zakupach na raty 
- możliwość wygrania MALUCHA 
SPALICE 44 d, tel. 314-30-16 
Czynne w godz. 8-18, w soboty w godz. 8-13 
ły budowlane), Walbi (rowery). 
Cumpex (komputery), Anwil 
(stolarka PCV), Ewa (AGD), Kinga 1 
(armatura sanitarna, hydraulika), 
Kinga II (armatura sanitarna), Ar- 
max (armatura sanitarna) i ułożyć 
hasło reklamowe dotyczące 
zakupów na raty w CLA. 10 listopada 
redaktor Panoram v jako mąż 
zaufania uczestniczył w wyłonieniu 
zwycięzcy konkursu. Został nim Jerzy 
Wrzesiński, jak się później 
okazało - emeryt. Jeżeli masz .stałe 
wypłaty, kupujesz w CLA na raty - 
głosiło ułożone przez niego hasło. 
W samo południe w środę 11 
listopada przed sklepem Hurtex przy 
ul. 3 Maja mimo deszczu stało 
około 100 osób. Dzieci trzymały 
niebieskie baloniki i chorągiewki, a 
dorośli... parasole. Wszyscy byli 
ciekawi, komu przypadł 
eksponowany w Hurleksie pośród lodówek 
dokończenie na str. 2 
ZAKŁAD 
STOLARSKO- 
TAPICERSKI 
ORGANIZUJE 
ŚWIĄTECZNA 
PROMOCJE 
MEBLI 
- niższe ceny 
Sklep Firmowy 
Oleśnica 
ul. Wojska Polskiego 9a 
« 398-46-80 
fffO 
Dobro/iyo*. ul. Kwiatowa 46 
« 090-36-90-51 
OKMI, ROICTY. 
żniuzjc 
mm 
1 11X1 
Huffi 
Computer 
studio 
te U Fon 
.....bu 
ńn\M 
Owili 
Tel. 314-29-51 
mb w mx ta >■ h<_«»i mf*. 
Si U *■" 
ALON TtLEKOMl UMIKACYJNY 
Ol inlca, hynek 5, tel. fa (071 14 _ I 1 "01 58-72 71 
.Jifonystacjonarne b zprz ode .komórkowe 
domofony, akc >.o. .a 
Przedstawiciel handlowy PLUS GSM 8 0601-84-33-00 
AKTYWACJA U KLIENTA PROMOCJA PANASONIC G450 - 345 zł netto 
OFERTA JESIENNA! 
DOCEPIJJDOM! 
- styropian - od 22 zł opak. 
- tynki firm: 
KRE1SEL CERESIT ATLAS 
- cement 350 -180 zl/t 
- papa wierzchnie o 
krycia cz -won 
15 m2- 40 zl 
Ceny hurtowe 
Oleśnica, ul. Mokra 4 
* 398-35-47 
ANIMA Systemy Komputerowe. Oleśnica, ul. Kilińskiego 10, S 398-33-48/49, zapraszamy w godz 8-17. 
TYDZIEŃ W PANORAMIE 
Władza w ręce gmin 
dokończenie ze Mi: I 
We wtorek 3 listopada po raz 
pierwszy zebrała się Rada Powiatu 
Oleśniekicgo. Posiedzenie odbyło się 
w Sali Ryecrskiej oleśnickiego 
zamku. Oprócz rajców zasiedli w niej 
liczni goście - przedstawiciele 
samorządów, szefowie wielu instytucji, 
przewodniczący partii politycznych. 
W kuluarach komentowano 
nieobecność zaproszonych oleśnickich 
proboszczów i szefa oleśnickiej Unii 
Wolności Waldemara Mieszały. 
Pierwszy samorządowy powiat 
oleśnicki stal się faktem. Brawo! - 
tymi słowami zainaugurował 
posiedzenie przewodniczący Powiatowej 
Komisji Wyborczej Stanisław Polak. 
Polem obradom przewodniczył se- 
kończyła ją słowami: Tak mi 
dopomóż Bóg. 
Ponieważ kandydatury koalicji 
(AWS-Porozumienic2002-Prz.ymic- 
rzc Społeczne) na najważniejsze 
stanowiska w powiatowym samorządzie 
Panorama ujawniła już przed 
tygodniem, więc zainteresowanie 
wszystkich skupiło się na dwóch kwestiach 
- kto będzie zgłaszał pretendentów i 
ile dostaną głosów. Odpowiedzi na 
tę pierwszą zagadkę przyniosły dwie 
niespodzianki. 
Kandydaturę Jana Bronsia 
(Porozumienie 2002) na 
przewodniczącego Rady zgłosił Krzysztof Sycianko 
(AWS). Było to o tyle zaskakujące, 
że wiadomym było, iż sam 
zgłaszający wymieniany był długo jako 
jeden z faworytów do objęcia funkcji 
szefa Rady. 
Stanisław Chowański - członek Za 
rządu Powiatowego (Akcja Wyborcza 
Solidarność) 
Sycowianin. Historyk, 56 lat. 
nior Rady - Władysław Fcdoryszyn 
(SLD). 
Bronsia zgłasza... Sycianko 
Po odśpiewaniu hymnu 
ślubowanie złożyło 39 radnych. Zdzisław 
Wójcik (SLD) był nieobecny - 
przebywa w szpitalu. Radni wspólnie 
wygłosili tekst roty. C/ęść z nich za- 
Danuta Rudzka - wicperzewodniczą- 
ca Rady Powiatowej (Akcja Wyborcza 
Solidarność) 
Oleśniczanka. Instruktor higieny, ma 
48 lat. Mężatka, sześcioro dzieci 
Stanisław Pytel - członek Zarządu 
Powiatowego (Akcja Wyborcza 
Solidarność) 
Olesniczanin Teolog, ma 30 lat. 
Żonaty. Członek Stowarzyszenia 
Uwłaszczeniowego Miasta i Gminy Oleśnica 
Uczestnik Ruchu Do ego ściola 
To najlepsza kandydatura - 
stwierdził rekomendujący. - Będzie bardzo 
dobrze służyć pracy powiatu. 
Komisja skrutacyjna, pracująca w składzie: 
Aleksandra Szczepanik (SLD), 
Andrzej Czechowski (2002) i 
Aleksander Dachowski (AWS), rozpoczęła 
pracę. Jej wynik zebrani przyjęli 
długim apaluzem. Jan Bronś otrzymał 37 
Zbigniew Potyrała - 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (Porozumienie 
2002) 
Twardogórzamn Lat 40, dwóch synów, 
żonaty (nauczycielka). Ukończył 
Akademię Rolniczą i Studium Podyplomo 
we Organizacji i Zarządzania 1985-89 
- zastępca naczelnika i naczelnik 
Twardogóry, 1989-98 - radny i burmistrz 
głosów „za", l głos był pr/cciw, l 
osoba wstrzymała się. „Wyrażone 
zaufanie - powiedział nowo 
wybrany przewodniczący -jest trudnym 
zobowiązaniem. To miły, ale 
zaskakujący wynik". Jan Bronś 
zaproponował, aby druga sesja, na której 
miałyby się odbyć wybory starosty i 
Zarządu Powiatu, rozpoczęła się w 
kwadrans po zakończeniu pierwszej. 
A na niej wybrano jeszcze dwóch 
wiceprzewodniczących Rady. 
Walerian Pietrzak (2002) zgłosił 
kandydaturę Danuty Rudzkiej (AWS). 
Dostała ona 29 głosów. 7 radnych było 
przeciwnych, 2 wstrzymało się od 
głosu. Drugą osobą zaproponowaną 
przez W. Pietrzaka był Zbigniew 
Potyrała (2002). Dostał 39 głosów „za", 
I osoba była przeciw. 
Edward Puk - członek Zarządu 
Powiatowego (Porozumienie Samorządowe 
2002) 
Bierutowianin Inżynier rolnik, 52 lata. 
W latach 1990 - 1997 wiceburmistrz 
Bierutowa. W latach 1997 - 98 
burmistrz Bierutowa 
Na tym wyborze I historyczna 
sesja Rady Powiatu Oleśnickiego 
zakończyła się. A Panorama zapytała 
jeszcze Jana Bronsia, jak chce 
pogodzić obowiązki burmistrza z nową 
funkcją? „Myślę, że sobie dam radę 
- mówi Jan Bronś - z kilku 
względów. Kończę swoją działalność w 
Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego 
Jan Bronś - przewodniczący Rady 
Powiatowej (Porozumienie 
Samorządowe 2002). 
Olesniczanin Inżynier budownictwa, 
ma 39 lat. Żonaty (Ewa - prowadzi 
firmę komputerową), dwoje dzieci. 
Wiceburmistrz Oleśnicy 1990 - 1994, 
burmistrz Oleśnicy od 1994 r 
Henryk Bajcar - starosta (Akcja 
Wyborcza Solidarność) 
Twardogórzamn Lekarz weterynarii, ma 45 
lat. Żonaty (Krystyna - kierownik biblioteki), 
dwóch synów Radny Rady Miejskiej w 
Twardogórze w latach 1990 -1998. WI 
kadencji byt członkiem Zarządu Miasta I 
Gminy Wiceprzewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego AWS we Wrocławiu. Delegat 
Wojewódzkiej Izby Rolniczej Kandydat na 
posła w ubiegłorocznych wyborach 
parlamentarnych (z listy AWS) 
Zbigniew Kowalczyk - członek 
Zarządu Powiatowego (Porozumienie 
Samorządowe 2002) 
Inżynier rolnik, 48 lat. Żonaty, dwie 
córki Od 1989 r. sekretarz Urzędu Gminy 
w Dziadowej Kłodzie. W latach 1996- 
98 wicewójt Dziadowej Kłody. 
Henryk Sarnowski - wicestarosta 
(Porozumienie Samorządowe 2002) 
Sycowianin. Inżynier rolnik, ma 48 lat 
Żonaty (Jadwiga - kierownik Muzeum 
Regionalnego w Sycowie), dwoje 
dzieci Burmistrz Sycowa w latach 1994 
98, szef Sejmiku Samorządowego w 
Kaliszu W1993 r. kandydował do 
Sejmu (z listy SLD). 
Funduszu Ochrony Środowiska, w 
Radzie Nadzorczej Wrocławskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego, w 
Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia. 
Przestaję być delegatem na Sejmik, 
członkiem Komisji Budżetowej i 
Ochrony Środowiska Sejmiku. W 
związku z tym, zamiast tych 
wszystkich funkcji, mam jedną, nową. I 
mam nadzieję, że zdołam to pogodzić 
i poradzić sobie ze wszystkimi 
problemami". 
Bajcara zgłasza... Potyrała 
O tym. że najpoważniejszym 
kandydatem do funkcji starosty będzie 
Henryk Bajcar, spekulowaliśmy już 
od momentu ogłoszenia wyników 
wyborów. Ale co na to Zbigniew 
Potyrała, burmistrz Twardogóry, 
wobec którego radny był w II kadencji 
w zdecydowanej opozycji? - takie 
dokończenie nu sir. i 
Odeszli 
Józefa Władyka ur. 1931 
Weronika Glabian ur !925 
Włodzimierz Wójcik ur. 1933 
Kazimierz Mazur ur. 1942 
Rozalia Golanska ur. 1929 
Henryk Gorczyca ur. 1933 
Rodzinom '/marin U składamy 
wyrazy współczucia. 
Wszystkim lym, którzy w dniu 4 listopada 1998 
w/icli udział w ostatniej drodze 
Wacława Piechoty 
składamy podziękowanie. 
Żona i córka z rodziną. 
Non omnis moriur 
Rodzinie, Przyjaciołom zmarłego w wieku 65 lat 
Ś.p.Wlodziinicr/a Wójcika 
chora/egu Wojska Polskiego, pracownika Straży Pożarnej, miłośnika 
amatorskiego ruchu artystycznego, niezapomnianego człowieka 
o niezwykłej życzliwości, którego w drodze stąd do wieczności 
pożegnaliśmy na oleśnickim cmentaizu 13 listopada 1WS r. 
w imieniu grona znajomych z byłego Oleśnickiego Ośrodka Kultury 
wyrazy głębokiego współczucia składa Czesław Panek. 
Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
Ś.p. 
Władysława Stasika 
składają żona i córka. 
Panorama Oleśnicka nr 48 
17-23 listopada 1998 
TYDZIEŃ W PANORAMIE 
Wygraf 
fiata 
dokończenie ze sir. 2 
/ielony maluch. Zanim ogłoszono 
nazwisko zwycięzcy, nagrody dla 
swoich klientów rozdawał hojnie 
Bogdan Sabat. 5 odkurzaczy Elek- 
trolur, żelazka Bosch, radiobud/i- 
ki, aparaty fotograficzne odbierali 
posiadacze paragonów na najniższą 
i najwyższą kwotę. „Licytację" 
prowadził dowcipnie Janusz Grela. 
Najbardziej wartościową nagrodą 
ufundowaną przez Hurlex była 
chłodziarko-zamrażarka Indesit. 
Przypadła młodemu małżeństwu z 
dzieckiem. Jeszcze upominki 
swoim najsympatyczniejszym klientom 
wręczył sklep Ewa i przystąpiono 
do rozstrzygnięcia konkursu Rata 
za fiata. Przedstawiciele C LA 
ogłosili, że szczęśliwym posiadaczem 
wartego 12.000 zl fiata 126 będzie 
Jerzy Wrzesiński. Okazało się, że 
dokonał zakupu na raty stolarki 
okiennej z PCV w fnmie Anwil 
Andrzeja Wilczyńskiego, która ma 
~\ 
*** 
T* 
•«*& 
\ 
i 
Jerzy Wrzesiński (z prawej) wygrał fiata za zrobienie zakupów ratalnych w firmie Anwil Andrzeja 
Wilczyńskiego (z lewej). 
swoją siedzibę w hotelu Perlą (jej 
reklama ukazuje się systematycznie 
na 1. stronie Panoramy). Jerzy 
Wizesiński nie ma prawa jazdy, ale 
wygranym autem będzie jeździł 
syn. lc 
(kad) 
fol. Krzysztof Dziedzic 
Władza w ręce gmin 
],• 
4 
dokończenie ze sir. 2 
pytanie zadawaliśmy na łamach 
Panoramy. Nawiązał do niego Zbigniew 
Potyrała... zgłaszający Henryka Baj- 
cara na stanowisko starosty. 
Odpowiadam w ten sposób na zadane w 
Panoramie pytanie - powiedział. - 
Zgłaszam kandydaturę człowieka, 
którego doskonale znam, którego 
cechuje duża wiedza samoiządowa i 
pracowitość. 
W głosowaniu za tą kandydaturą 
opowiedziało się 28 radnych, 11 było 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. Ten wynik jest pewną 
niespodzianką. Oznacza on, że nic 
wszyscy członkowie koalicji opowiedzieli 
się za nowym starostą. AWS ma w 
Radzie 14 rajców. Porozumienie 
2002 - 12, a Przymierze Społeczne - 
3. To razem daje 29 mandatów. Ktoś 
z koalicji oddał głos przeciw. 
Głosowało też 9 radnych SLD i jeden Unii 
Wolności (razem 10 głosów). 
Ale mimo to nic zabrakło braw i 
gratulacji dla starosty. Obdarzyliście 
mnie kredytem zaufania - powiedział 
Henryk Bajcardo zebranych. - 
Dziękuję za głosy poparcia. Przeciwnych 
postaram się pracą przekonać i 
zaprosić do współpracy. Będę prowadził 
sprawy powiatowe z pełną 
odpowiedzialnością i uczciwością. Dołożę 
starań, aby każda z ośmiu gmin była 
właściwie postrzegana, aby 
doceniono jej rangę w powiecie. Niech nas 
łączą dobrze rozwiązane sprawy - 
apelował. - Widzę na sali licznych 
ludzi Solidarności - zakończył 
swoje wystąpienie. - Zanieście dobrą 
wiadomość do waszych środowisk. I 
pamiętajcie: Ciągle jest mi potrzebne 
wasze wsparcie. 
Starosta do Zarządu zaproponował 
pięć osób. Henryka Sarnowskiego 
(2002) z Sycowa na wiccstaroslę - 
dostał 30 głosów „za", 8 przeciw, I 
osoba wstrzymała się. A na 
członków: Stanisława Chowańskiego 
(AWS) z Sycowa - 29-9-1; Zbigniew 
wa Kowalczyka (2002) z Dziadowcj 
Kłody - 29-9-1; Udwarda Puka 
(2002) z Bici mowa - 29-4-6; 
Stanisława Pytla (AWS) z Oleśnicy - 35- 
3-1. 
Wybory Zarządu zakończyły II 
sesję Rady Powiatu. Kolejna 
odbędzie się już zapewne w siedzibie 
powiatu - dotychczasowym 
oleśnickim Urzędzie Rejonowym. Na niej 
dokonany zostanie wybór szefów 
komisji Rady. 
Rozmowa ze starostą llemykiem 
Bajcarem - obok. 
Roman Ryhak 
jot. Kizvsztoj DJedzie 
M m 
Klienci Hurteksu otrzymali chłodziarko-zamrażarkę od Bogdana 
Sabata. 
nrw 
^5c»vt Uwaga, kierowcy, jfsL 
firmy transportowo! 
We wrześniu 
przy Zajeździe Na Polance 
(trasa nr 8 Oleśnica - Wrocław) 
został uruchomiony nowy sklep z częściami zamiennymi 
i akcesoriami do samochodów: ciężarowych: Star, Jelcz, 
Liaz, dostawczych: łuk. Nysa oraz naczep. 
Zapraszamy i 
Premier 
w Oleśnicy 
Premier Jerzy Buzek był 
wieczorem w sqbotę 7 listopada w 
Oleśnicy. Tyle, że bardzo krótko... Premier 
przejechał przez nasze miasto trasą 
nr 8. Dostrzegł go wjeżdżający do 
miasta na skrzyżowaniu ze 
światłami dziennikarz Panoramy. W 
kierunku Wrocławia przemknęły na 
czerwonych światłach cztery 
czarne lancie z napisem VIP (z ang. 
bardzo ważna osoba) na tablicach 
rejestracyjnych. Przy ich zderzakach 
zamontowane były pulsujące światła 
sygnalizujące pojazdy uprzcwilejo- 
wanc. 
Zagadka: Gdzie jechał premier? 
została rozwiązana następnego dnia. 
Jerzy Buzek uczestniczył w 
uroczystości upamiętniającej pogrom 
Żydów w czasie Nocy Kryształowej we 
wrocławskiej synagodze. 
(kad) 
Trzy pytania do starosty 
Henryka Bajcara 
Złożona 
i trudna 
Rok temu na spotkaniu r 
przedstawicielami samorządów 
Twardogóry i Sycowa mówił Pan, że 
zostanie starostą. Był to żart, czy 
faktycznie miał Pan już wtedy takie 
plany? 
Nic potrafię powiedzieć. Może tu 
hvla intuicja? Może popali zylem w 
gwiazdy? A może tak miało być... 
Hieni, że dla niektórych hvlo to 
bardzo ważne. I dla mnie stało się 
w pewnym momencie 
drogowskazem, że w tym kierunku należy 
podążać. 
Co będzie najtrudniejsze w 
pierwszej kadencji nowego 
powiatu? 
/.daje sobie sprawi, że pierwsza 
kadencja będzie pracowita, 
złożona i trudna. Wiele rzeczy jest 
jeszcze dzisiaj nieprzewidywalnych. 
Najtrudniejszy będzie brak 
pełnego zabezpieczenia finansowego. 
Sądzę, że na wielkie, 
spektakularne sukcesy nie możemy liczyć: Ale 
postaramy sic działać dla 
mieszkańców powiatu oleśnickiego w sposób 
zorganizowany, uporządkowany. H 
pracy powiatowej będziemy 
czerpać z doświadczeń gminnych. 
Będziemy wykorzystywać wszystkie 
możliwości dla poprawy stanu ich 
życia. Chciałbym też, aby 
wszystkie instytucje powiatowe poczuły 
sie pewnie. 
Co hy Pan powiedział oleśniczu- 
nom, zaniepokojonym, że władze 
powiatu zdominowali 
przedstawiciele ościennych gmin? 
Oleśniczan pragnę po wielokroć 
zapnynić. że chociaż przychodzę z 
7Vi ardogón; czuję się od wielu lat 
związany z Oleśnicą. Absolutnie nie 
dopuszczę do lego, żeby pozycja 
Oleśnicy jako siedziby i centrum 
powiatu straciła na ważności i 
znaczeniu. Wiem. że zostały 
rozbudzone demony, że Oleśnica będzie 
parcelowana, że wywieziemy ją po 
części do Twardogóry i Sycowa 
Pragnę temu stanowczo zaprzeczyć. 
Dołożę starań, aby powiat 
rozwijał się w sposób równomierny, 
uporządkowany, z wyraźnie 
zaznaczonym centrum i nic nie tracącą 
pozostałą częścią. 
rozmawiał (ror) 
TEMIDA 
Biuro Ustug Prawnych i Pisania Podań 
D udzielanie konsultacji prawnych 
D spisywanie umów 
D pisanie pozwów, odwołań, wniosków, zażaleń 
□ pisanie podań i życiorysów 
(profesjonalnych curriculum vitae) 
□ sporządzanie regulaminów pracy 
Oleśnica, ul. Slnaplusa 12/1 (Hotel Perta) 
• on. - 1.10-17, sobota 9-14, 9398-46-87 
17-23 listopada 1998 Panorama Oleśnicka nr 46 
3 
TYDZIEŃ W PANORAMIE 
Lokator na cenzurowanym Z policyjnego notesu 
35 lokatorów Spółdzielni 
Mieszkaniowej Zacisze w 
Oleśnicy notorycznie 
uchyla się od płacenia 
czynszu. 2 przeniesiono w 
październiku do lokalu 
socjalnego. 
W październiku w wyniku 
wykluczenia z członkostwa i na 
podstawie wyroku sądowego dwie 
rodziny musiały opuścić dotychczas 
zajmowane lokale Spółdzielni 
Mieszkaniowej Zacisze w 
Oleśnicy. Z reguły odbywa sic. to poprzez 
eksmisje., ale tym razem 
wystarczyła perswazja komornika. Kiedy 
przedstawił koszty eksmisji, 
lokatorzy dobrowolnie przenieśli się do 
mieszkania socjalnego na ulicę 
Kopernika 13. Zarówno zaległości. 
jak i wszelkie koszty, w tym także 
czynsz bieżący, będą pokrywane z 
wkładów lokatorskich (jeden na 
12.000, a drugi na 16.000 zł) 
eksmitowanych mieszkańców. 
W Zaciszu notorycznie zalega z 
płatnościami 35 lokatorów. 
Zdecydowana większość - powiedział 
Panoramie prezes Włodzimierz 
Obiegło - to lud/ic dobr/c 
sytuowani i nawet o znanych w Oleśnicy 
nazwiskach. Wobec tych lokatorów 
działania Zarządu Spółdzielni i 
Rady Nadzorczej zmierzają do 
bezwzględnego wyegzekwowania 
należności. Rada Nadzorcza na 
swoim posiedzeniu w dniu 3 listopada 
postanowiła zaprosić dłużników na 
rozmowy wyznaczone na 18 i 19 
listopada. Jeśli perswazja nic 
pomoże - zapowiada prezes - podjęte 
zostaną bard/iej radykalne środki w 
postaci wykluczenia z członkostwa, 
procesu sądowego i eksmisji. 
Zacisze dysponuje jeszcze wolnymi 
pomieszczeniami na mieszkania 
socjalne przy ulicy Kopernika. 
Lokatorów, którzy rzeczywiście 
znajdują się w trudnej sytuacji. Zarząd 
traktuje z wyrozumiałością - 
zapewnił nas Włodzimierz Obiegło. 
Rozkłada im zadłużenie na raty i 
pomaga załatwić dodatki 
mieszkaniowe. 
Spółdzielnia co roku ma po kilka 
mieszkań z tzw. odzysku. Są one 
przydzielane członkom, którzy 
gotowi są podpisać umowę na 
warunkach własnościowego prawa do 
lokalu. Ale -jak powiedziała 
Panoramie główna księgowa Elżbieta 
Lajs/a - zainteresowanie taką 
formą pozyskiwania mieszkań jest 
niewielkie. 
(siad) 
\ , 
TRZYNASTEGO W PIĄTEK... Po godzinie 8 w piątek 13 listopada doszło do wypadku drogowego w 
oleśnickim Rynku. Wjeżdżający do Rynku ulicą Kościelną nowy fiat sienna potrącił znajdującą się na 
przejściu dla pieszych naprzeciwko pizerii przed ratuszem kobietę. 32-lctnia Irena I. doznała poważnego 
urazu głowy i została odwieziona do szpitala. Za kierownicą fiata siedziała 22-lelnia Agnieszka C. 
Komentujący zdai zenie gapie wskazywali na buty kierowcy, dopali ująć się w nich czynnika mogącego mieć wpływ 
na to, że doszło do wypadku. Młoda kobieta miała na nogach obuwie na kilkucentymetrowych giubych 
podeszwach. Modne, ale absolutnie nie nadające się do kierowania pojazdem. Wyjazd z ulicy Kościelnej 
jest szczególnie niebezpieczny. Z powodu słabej widoczności i zbyt szybkiej jazdy aut zagrożeni są tam 
piesi. I3yć może znak „Stop" lub próg spowalniający uchroniłby oleśniczan od przykrych zdarzeń. 
(kud) 
Jol Ki -yszlnf Dzii dzu 
Komunikat 
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z problemami 
psychicznymi i ich rodzin Samopomocowa Grupa Rodzin i 
Przyjaciół Osób z Problemami Psychicznymi Nie Jesteś Sam we 
Wrocławiu, zamierza oworzyć filię stowarzyszenia w 
Oleśnicy. W związku z tym w pierwszej dekadzie grudnia 
planujemy zorganizować spotkanie w Oleśnicy. O jego terminie 
powiadomimy w Panoramie Oleśnickiej. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach 11-15 - tel. 55-50-83 lub na 
adres 50-043 Wrocław, Podwale 13. 
Ogloszi me bezpłatne 
Sprostowanie 
Przepisując tekst poświęcony rocznicy 11 listopada napisaliśmy 
„Rada Regionalna" zamiast Regencyjna i Litwinów nazwaliśmy Li- 
twińeami. Za pomyłki przepraszamy. 
Sprostowanie 
Dwie podane nam przez 
policję informacje z ubiegłotygo- 
dniowego Notesu okazały się 
nieścisłe. Napastnik, który 
zaatakował pracownika stacji 
benzynowej w Twardogórze 
został ujęty nie przez policję, 
ale przez tegoż pracownika 
obezwładniony i oddany w 
ręce funkcjonariuszy. 
Śmierć Zbigniewa M. w 
Ligocie Małej nic nastąpiła w 
wyniku zachłyśnięcia się wodą 
w rowie, jak podejrzewano, ale 
w następstwie niewydolności 
układu krążenia. 
Za nieścisłości 
przepraszamy. 
Śmierć na drodze we 
Wszechświętych, zuchwałe 
kradzieże torebek, liczne 
włamania do samochodów 
i kolejna wizyta w Oleśnicy 
Cyganów - to 
najważniejsze wydarzenia 
zanotowane w minionym 
tygodniu w policyjnym 
notesie. 
Droga i śmierć 
Trzy poważne wypadki miały 
miejsce 10 i 12 listopada. 
Tragiczne były skutki potrącenia 
pieszego Romana M. we 
Wszechświętych. 10 listopada około godz. 20 
38-letni mieszkaniec wsi został 
potrącony przez audi 80 kierowane 
przez Arkadiusza A. i wpadł pod 
koła renaulta Kludiusza M. z 
Wabienie. Mężczyzna doznał lozlc- 
glych obrażeń, w wyniku których 
zmarł. Obaj kierowcy byli 
trzeźwi. Przyczyny tragedii badają bie- 
gli- 
W tym samym dniu ok. godz. 12 
na trasie nr 8, w pobliżu lokalu 
Bilbao w okolicach Ligoty Polskiej, 
jadący od strony Oleśnicy Ibid 
escort Bolesława G. zderzył się z 
jadącym w tę samą stronę 
ciężarowym mercedesem. W wyniku 
kolizji mercedes uderzył w 
zaparkowaną ciężarówkę jelcz. Obrażeń 
doznali kierowca i pasażer 
mercedesa. Ten drugi miał otwarte 
złamanie lewego podudzia. 
Z kolei 12 listopada ok. godz. 13 
opel astra Czesława M. z 
Wrocławia dostał się pomiędzy 
ciężarowe volvo a parkującego na 
poboczu stara. Astra została mocno 
zniszczona, ale kierowca wyszedł 
z tego z życiem, odnosząc 
obrażenia klatki piersiowej i łamiąc 
żebra. 
Brawura i nieostrożność 
Nie brakowało w minionym 
tygodniu zuchwałych kradzieży. 
7 listopada ponownie w 
Oleśnicy pojawili się Cyganie. Para 
zapukała do mieszkania starszej pani, 
oferując jej narzuty na tapczan. 
Mężczyzna poprosił o szklankę 
wody. Kiedy oleśniczanka 
oddaliła się, kobieta otworzyła szafę i... 
zabrała z niej 3.000 zł. 
8 listopada na cmentarzu przy ul. 
Wojska Polskiego nieznany 
sprawca ukradł sprzątającej grób 
kobiecie torebkę z pieniędzmi, 
dokumentami i kluczami. 
12 listopada na rogu ulic ks. 
Sudoła i Lelewela młody człowiek 
wyiwal przechodzącej z 
koleżankami oleśniezance torebkę. Było w 
niej 130 zł, dokumenty i 
kosmetyki. 
Wszyscy okradzeni zarzucają 
sobie po niewczasic nieostrożność. 
Ale najgorsze samopoczucie miał 
mężczyzna, który 12 listopada na 
ul. Matejki zmieniał koło w 
swoim maluchu. Był tak zaaferowany 
wykonywaną czynnością, że nie 
zauważył, jak ktoś otworzył drzwi 
samochodu i z siedzenia zabrał 
saszetkę z dokumentami i 
pieniędzmi oraz kurtkę. 
Kradzieże i samochody 
Nic ustają włamania do 
parkujących pod chmurką samochodów. 
W nocy z 6 na 7 listopada z. fiata 
125 p, stojącego na ul. 
Sikorskiego, zniknęły gaśnica i 
ciśnieniomierz. 
Z kolei w nocy z 8 na 9 
listopada policyjnemu patrolowi udało się 
ująć dwóch oleśniczan 
okradających samochody z kołpaków, 
emblematów i nazw różnych marek. 
W plecaku mieli znaczki opla cor- 
sy, audi, bmw, vw polo, passata, 
forda fiesty, seata cordoby. 
Wpadli przy zdejmowaniu kołpaków z 
bmw stojącego na ul. 
Wrocławskiej. 18-letni Krzysztof.1. i 19-let- 
ni Cirzcgorz Z. (obaj z Oleśnicy) - 
nie byli dotąd notowani na policji. 
W nocy z 10 na II listopada 
okradziono dwa maluchy 
zaparkowane na ul. Sucharskiego. Z 
jednego zabrano skrzynkę z 
kluczami samochodowymi, z drugiego 
radioodtwarzacz Samsung. W obu 
złodziej wybił szyby. 
W nocy z II na 12 listopada 
zniknął z parkingu na ul. Maczka 
ciemozielony audi. Odnalazł się... 
w lesie na diodze do Ostrowa. Nie 
było w nim zapasowego koła i 
głośników. 
(roi) 
KOSZEM W WITRYNĘ. I 
listopada po godzinie 23 doszło do 
zuchwałego włamania do sklepu 
odzieżowego Kalinex u zbiegu 
Rynku i ulicy Malejki w 
Oleśnicy. Dwaj młodzi mężczyźni izu- 
eili stojące w pobliżu metalowe 
kosze na śmieci w dwie witryny 
(patrz - zdjęcie) i wyi wali 
eksponowane na wystawie kurtki, 
swetry, płaszcz. Uciekli w ulicę 
Matejki. Natychmiastowa policyjna 
akcja z udziałem kilku patroli nie 
doprowadziła do schwytania 
sprawców. Pies tropiący 
poprowadził funkcjonariuszy na 
podwórko przy ulicy Okrężnej. 
Jeszcze tej samej nocy nieznany 
sprawca zbił szybę w witrynie 
sklepu kosmetycznego przy ul. 3 
Maja (niedaleko zakładu 
fotograficznego). Skradł drogie perfumy. 
Włamanie do kosmetycznego 
poprzez wybicie szyby miało tak 
że miejsce dzień wcześniej, (kud) 
lot. Krzysztof Dziedzic 
4 
Panorama Olełnlcka nr 46 
17-23 listopada 1998 
CZYTELNICY W PANORAMIE 
Listy do redakcji 
Ktoś za to 
odpowie 
Po przeczytaniu w ostatnim nume- 
ize „Panoramy Oleśnickiej" artykułu 
l>t. „Lewiatan nie chce odejść" 
nasunęło mi się kilka refleksji, dotyczących 
działalności obecnych władz PSS-ii w 
kontekście wniosków składanych na 
zebraniach i późniejszych uchwal 
realizowanych przez teraźniejsze władze. 
Część ich dotyczyła wyboru zarządu i 
kierownictwa spółdzielni, a 
mianowicie - prezesem Zarządu i głównym 
księgowym miały być osoby wyłonione z 
konkursu, czyli fachowcy, natomiast 
likwidatorem miała zostać osoba 
wyznaczona przez Krajowy Związek 
Rewizyjny Społem w Warszawie. A w 
rzeczywistości kogo my tu mamy prezesem, 
a następnie likwidatorem PSS-u? 
Zostaje nim po znajomości pan Marian 
Niemiec, natomiast główną księgową, 
kto? ... pani Maria Długołęcka. Na 
temat fachowości tych osób juź nic nie 
będę mówił. Niech sobie odpowiedzą 
czytelnicy, a szczególnie oszukani 
członkowie spółdzielni. 
Drugą kwestią, którą chciałbym 
poruszyć, jest sprawa rozwiązania 
umowy z dzierżawcą lokali Lcwialanem. 
Mianowicie, gdyby Lewiatan 
przychylił się do wniosku i oddał zajmowane 
sklepy, co by z nimi zrobili fachowcy? 
Przypuszczam, że to samo. co z 
obecnymi wolnymi powierzchniami w PSS- 
1 Rynek I piętro (około 150 nr), a 
także w pawilonach przy ulicy 
Kochanowskiego i Sikorskiego, które według 
moich obliczeń przynoszą miesięcznie 
około 8 tys. zł strat spółdzielni. Kto jest 
za to odpowiedzialny (gdzie przetargi 
na te obiekty)? Moim zdaniem sklepy 
byłyby podobne do tych z ubiegłego 
roku, które niemal o tym samym czasie 
wglądały następująco: PSS-1 Rynek 
- po wejściu do sklepu zauważyłem 
dwóch osobników siedzących na 
jednej z lad z butelką wina i kubkiem 
plastikowym w ręku, natomiast trzeci w 
końcu sklepu w kąciku załatwiał swoją 
potrzebę fizjologiczną i nikt ich 
stamtąd nie wyprosił, ponieważ obiekt bvl 
pusty, niestrzeżony, pozostawiony do 
dewastacji. Pozostałe obiekty 
wyglądały podobnie. Dzierżawiony sklep przy 
ul. Reja zamknięty bez towaru, w 
sklepach przy ulicach Kochanowskiego i 
Sikorskiego stały ekspedientki wkufąj- 
kach. czapkach i szalikach. Jest tam 
bardzo zimno, bo dostawca ciepła 
MCK w Oleśnicy - zamknął dopływ 
ogrzewania, gdyż zaległości PSS-u 
wynosiły około 10 tys. zł. Tak więc 
wszystkie lokale własnościowe PSS-u 
niszczały. Teraz się pytam, czy władze 
PSS-u mają pieniądze na samodzielne 
utrzymanie tych placówek? Nic. ho 
same podają, że kasa jest pusta. Ale 
moim zdaniem jest tak tylko z powodu 
ich nieudolności i braku myślenia, 
ponieważ z tego. co wiem. mają dużo 
sprzętu sklepowego do spi zedania. 
dlaczego tego nie odsprzedają? Można 
przecież na pustych powie, zchniach w 
PSS-1 Rynek na pic, wszy,,, piętrze ten 
sprzęt wyeksponować i .sprzedawać. 
Natomiast część pieniędzy uzyskanych 
ze sprzedaży przeznaczyć na 
zorganizowanie referendum wśród członków 
PSS-u, czy zgadzają się na taką formę 
likwidacji, Ij. sprzedaż wszystkich 
własnych obiektów. Może woleliby 
likwidatora z prawdziwego zdarzenia, któ- 
'">' zaproponowałby korzystniejszą 
formę likwidacji, choćby prze/>rowadzenic 
postępowania układowego z 
wierzycielami, spłacanie ich wierzytelności z 
pieniędzy uzyskanych z dzierżaw, jak 
to obecnie czyni komornik, który 
dysponuje pieniędzmi z dzieiżaw między 
innymi od Lewialana i spłaca wieizy- 
cicli PSS-u. Bo sprzedać ostatni 
majątek PSS Społem w Oleśnicy to każdy 
potrafi, ale uratować go przed tym 
trzeba umieć. Ale aby umieć to zrobić, 
trzeba wiedzy, doświadczenia i 
umiejętności długofalowego myślenia. 
Na sam koniec chciałbym się 
zapytać, dlaczego władze PSS-u nie 
informują swoich członków o 
Zgromadzeniach Delegatów? Czy już myślą, że 
osiągnęły swój cel i członkowie są im 
niepotrzebni? Niestety, tak nie będzie, 
ktoś za len okres będzie musiał 
odpowiedzieć, choćby nawet złożył 
rezygnację z dalszych działań w kierownictwie 
spółdzielni, co niektórzy już czynią w 
obawie przed odpowiedzialnością. 
Z poważaniem 
członek PSS Społem w Oleśnicy 
(nazwisko i adres 
do wiadomości redakcji) 
Cena nie 
warta chęci? 
Szanowna Redakcjo 
Panoramy Oleśnickiej! 
Dnia 30.X (piątek) w godzinach po- 
/mludniowych otrzymałam receptę od 
lekarza na krople robione do nosa dla 
mojego trzyletniego dziecka. By 
zrealizować receptę, pierwsze kroki 
skierowałam do apteki Pod Temidą przy ul. 3 
Maja. Tam dowiedziałam się, iż krople 
będą zrobione dopiero w poniedziałek, 
gdyż brakuje personelu (zaznaczam, że 
apteka miała pełnić dyżur w nocy z 30 
na 31 X). Rezygnując z realizacji 
recepty, lekko zdenerwowana udałam się 
do często reklamującej się na lamach 
Panoramy apteki Złotej w Rynku. I cóż. 
kolejne rozczarowanie - lek będzie w 
poniedziałek - dlaczego nie w sobotę? 
brak dodatkowego personelu. 
Zdeterminowana i wręcz bezsilna 
spróbowałam jeszcze zapytać w aptece Eskulap 
przy ul. Skłodowskiej. Przy/winniałam 
sobie, iż kiedyś, w okresie 
przedświątecznym, uprzejma pani kierownik 
tejże apleki pizy.szła mi z pomocą w 
podobnej sytuacji. 1 rzeczywiście nie 
myliłam się. Po okazaniu recepty 
usłyszałam: Ale na poniedziałek, 
chyba że. . w innej aptece na jutro. Gdy 
opowiedziałam, jak przedstawia się 
sytuacja w dwóch poprzednich 
aptekach i dodałam, że lek jest mi 
naprawdę bardzo potrzebny dla dziecka 
przynajmniej na sobotę (w porę nie 
wyleczony katar doprowadzi stan zdrowia 
malucha do dalszych następstw 
chorobowych -jest alergikiem). Pani mgr E. 
Colach stwierdziła, iż poprosi 
koleżankę i krople na pewno za 10 minut będą 
gotowe. Wdzięczność moja nic miała 
granic. Wieczorem mój trzyletni syn 
otrzymał pie, wsze krople, po których 
katar do poniedziałku pozostał w 
ilościach śladowych. 
Zastanawiam się, czy praca pań far- 
maceutek z aptek Pod Temidą i Złotej 
jest tak trudna, ciężka, czy 
wyczerpująca, że poświęcenie jedynie 10 minut 
jest czymś wyjątkowym, alty pomóc 
choremu? A może cena nie jest warta 
chęci? (lek kosztował jedynie 3 zł). 
(- ie.szę się jednak, że są w Oleśnicy 
ludzie wyjątkowi. 1 tu serdecznie na 
lamach tej poczytnej gazety chciałabym 
jeszcze raz podziękować Pani E. 
Colach za okazaną pizyslugę. 
Myślę, że inni pacjenci w podobnych 
sytuacjach i nie tylko u ybiorą spośród 
trzech wymienionych przeze mnie 
aptek tę właściwą. Ja na pi wno. 
(nazwisko i adres 
do wiadomości redakcji) 
0 lekarzu 
rodzinnym 
Artykuł zamieszczony 27 
października hr. na lamach „Panoramy 
Oleśnickiej" podpisany przez dyrektora 
ZPZOZp. St. Ptaka zawiera pewne 
nieścisłości związane z lekarzem 
rodzinnym. Ze względu na bardzo dużą wagę 
problemu postaram się rozwiać 
wątpliwości czytelników. 
Instytucja lekarza rodzinnego ma 
wieloletnią tradycję i związane z tym 
doświadczenia. I ekarz domowy 
działał w Polsce zarówno przed wojną, 
jak i w krótkim okresie powojennym. 
Dopiero przemiany polityczne lat 
pięćdziesiątych doprowadziły do 
likwidacji tej formy usług medycznych. 
Lekarz rodzinny bvl i wkrótce znów 
będzie osobą opiekującą się 
wszystkimi członkami rodziny: od 
najmłodszego do najstarszego. Dzięki temu. 
że Państwo wybieracie swojego 
lekarza rodzinnego, staje się on 
automatycznie przyjacielem całej rodziny, 
zna doskonale Państwa sytuację 
zdrowotną i osobistą. Będąc osobą 
obdarzoną zaufaniem, nawiązuje bliski 
kontakt z każdym członkiem rodziny. 
Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy 
swojego lekarza, nie musi on 
zaczynać wszystkiego od początku (tzn. 
zbieranie szczególowego wywiadu, 
wstępne badania, ilp.), co przedłuża 
proces leczenia. Państwa lekarz 
rodzinny wszystko to już wie. Gdy 
ponownie będziecie potrzebować jego 
pomocy, macie Państwo gwarancję, 
że z całą pewnością zostaniecie 
przyjęci o dogodnej dla Państwa porze, a 
w sytuacji koniecznej odwiedzi 
również chorego w domu. Lekarz 
rodzinny nic jest., tak zwanym lekaizem 
rodzinnym ", jak zostało to ujęte we 
wspomnianym artykule. Po 
wielomiesięcznym i bardzo intensywnym 
szkoleniu złożył on egzamin państwowy w 
Warszawie, zdobywając dyplom 
specjalisty medycyny rodzinnej 
równorzędny specjalizacji medycznej 
długiego stopnia. Jest więc lekarzem 
dobrze wyszkolonym, a ponadto swoją 
wiedzę i umiejętności medyczne 
zmuszony będzie weryfikować co pięć lat 
przed upoważnioną do tego komisją. 
Lekarz rodzinny nie jest specjalistą 
w każdej dziedzinie, ale dzięki 
solidnemu przeszkoleniu z podstaw 
różnych dziedzin medycyny będzie mógł 
nawiązać czynną i owocną 
współpracę ze specjalistami, co jest bardzo 
korzystne dla pacjenta. Lekarz 
domowy jest upoważniony do tego. by 
odwiedzać swojego pacjenta w szpitalu 
i nawiązywać koniak I z lekarzem 
prowadzącym chorego na oddziale. 
Ministerstwo Z.dix>wia 
postanowiło przywrócić do życia Praktyki 
Lekarza Rodzinnego nic tylko dlatego, 
że jest to najlepsza forma 
podstawowej opieki medycznej dla pacjenta, 
ale również z przyczyn 
ekonomicznych. Lekarz rodzinny jest sam dla 
siebie dyrektorem, kierownikiem i 
księgowym, kadrowcem, ild. Dzięki 
leniu można przeznaczyć większe 
środki służące bezpośrednio leczeniu. 
Zgodnie z planami Ministerstwa 
Zdrowia w cii{gu kilkunastu 
najbliższych lat podstawowa opieka 
zdrowotna ma być świadczona tylko w 
oparciu o Praktyki lekarza 
Rodzinnego. Kasa cho, ych. podpisując 
umowę z lekarzem rodzinnym i 
zobowiązując się do pokrywania kosztów 
opieki medycznej nad jego pat 
jelitami, wymaga od niego, by prowadził 
w swoim gabinecie leczenie dzieci i 
dorosłych, szczepienia dzieci oraz 
przeprowadzał bilans ich zdrowia 
Praktyka Lekarza Rodzinnego obok 
poczekalni, rejestracji i gabinetu 
lekarskiego musi mieć w pełni 
wyposażony gabinet zabiegowy, aparat 
EKG i zaplecze laboraloiyjne. Musi 
również zatrudnić wykwalifikowany 
personel pielęgniarski i zapewnić 
kontakt z lekaizem odgodz. 8 do 18. 
W sytuacjach nagłych po godzinie 18 
inlei weniować będzie jeszcze 
pogotowie ratunkowe. Jednak gdy 
powstanie sieć praktyk, wtedy całodobowo 
obowiązki pogotowia pełnić będą dy- 
żinujący lekarze rodzinni. W ramach 
umowy z kasą chorych także lekarz 
rodzinny będzie kierował swoich 
pacjentów na konsultacje 
specjalistyczne i badaniu diagnostyczne do 
różnych placówek, które podpiszą 
umowę z kasą chorych (np. ZPZOZ). 
dzięki czemu pacjent nie poniesie 
żadnych dodatkowych kosztów. 
Zgodnie z wymaganiami kasy 
chorych lekarze rodzinni, 
uruchamiający swoje praktyki, prowadzą 
dobrowolny nabór pacjentów poprzez 
wpisywanie się na listę. Nie obowiązuje 
tu żadna rejonizacja, a zapisy 
powinny bvć zakończone jak najszybciej, by 
Praktyki Lekarza Rodzinnego mogły 
bez żadnych przeszkćrd rozpocząć 
pracę od 1 stycznia 1999 roku. 
Lek. med. Joanna Benysek-Milewsku 
Przypominamy, że warunkiem 
publikacji listów w Panoramie jest 
opatrzenie ich imieniem, 
nazwiskiem I adresem nadawcy Dane te 
można zastrzec do wyłącznej 
wiadomości redakcji. 
Z podsłuchu 
Brawdziwy boom przeżywają w 
Oleśnicy sklepy z długimi płaszczami. Jak 
odbyli sprzedawcy, ma to ścisły 
związek z niedawnymi wyborami. Płaszcz 
do kostek to nieodzowny atrybut 
wszystkich nowych beneficjentów 
gminnej i powiatowej władzy. 1 tych. 
którzy do niej aspirują... 
W Gazecie Robotniczej ukazał się 
fotograficzny poczet zdjęć radnych Rady 
Miejskiej Oleśnicy. Spostrzegawczy 
obsei watorzy odkiyli, że zostały 
wykonane w tym samym miejscu. Gdzie? W 
toalecie Urzędu Miejskiego na 11 
piętrze... 
Wolna trybuna 
Wytyczna 
zrealizowana 
Jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwość 
odnośnie sprawowania władzy w 
najbliższych latach w kraju i, 
niestety, w Oleśnicy prze/ koalicję 
AWS i UW oraz Porozumienia 2002, 
to zostały one rozwiane po 
pierwszej sesji Rady Miejskiej III 
kadencji w Oleśnicy. Pierws/y zgrzyt 
nastąpił już podczas otwarcia obrad. 
Znany autorytet ds. samorządowych 
prof. L. Kicrcs odebrał prawo 
przyjęcia ślubowania radnych 
przewodniczącemu obradom p. 
Zbigniewowi Rubajowi, sugerując ponadto 
zakończenie ślubowania słowami: Tak 
mi domopomoż Bóg. 
Drugi to pos/erzenic porządku 
obrad przez koalicję o wybory 
członków Zarządu Miasta, 
przewodniczących komisji stałych Rady 
oraz burmistrza i jego zastępcy. 
Punkty te nic są przewidziane w 
porządku obrad pierwszej sesji - 
paragraf 18 Statutu Gminy 
Miejskiej Oleśnicy. Koalicjanci z AWS, 
UW i 2002 nie uznali także za 
celowe przedstawienie obecnym na sali 
swoich kandydatur na wszystkie 
stanowiska, pomimo sprzeciwu 
opozycyjnego SLD. Tego jednak było 
mało. Koalicja odrzuciła bowiem 
wniosek opozycji dotyczący 
poszerzenia porządku obrad o punkt: 
Interpelacje, zapytania radnych i 
oświadczenia. Radni SLD nie 
mogli więc się dowiedzieć o 
kompetencjach, kwalifikacjach, 
propozycjach planu pracy świeżo 
wybranych członków Zarządu Miasta, 
pr/cwodniczących komisji stałych 
Rady, zastępcy burmistrza. 
Poruszane sprawy są jaskrawym 
przykładem kneblowania ust lewicowej 
opozycji, a co za tym idzie - 
wyborcom głosującym na jej 
przedstawicieli. Zachowania takie, szc/ególnie 
ze strony AWS-u, muszą bud/ić 
zaniepokojenie. Wynika z nich 
bowiem, iż ponad 1/3 wyborców 
naszego miasta jest przez aktualnie 
władających Oleśnicą lekceważona 
i to od samego początku. Wytyczna 
centrali AWS z ust Mariana 
Krzaklewskiego o izolowaniu lewicy w 
samorządach, została w Oleśnicy 
zrealizowana. Teraz k... my. 
Mirosław Palka 
radny SLD 
NA ZAKUP POJAZDÓW 
NOWYCH I UŻYWANYCH 
Kredyt 2000 to: 
Nominalne oprocentowanie od 9 % do 12 % 
Okres kredytowania do 7 lat 
Ubezpieczenie pakietowe OC, AC, NW 
W kredycie 2000 można: 
Skredytować pełną wartość pojazdu 
Uzyskać kredyt bez poręczycieli 
W trakcie spłaty kredytu zamienić samochód na inny 
PRZYKŁADOWA KWOTA KREDYTU MIESIĘCZNA RATA 
10.000 PLN - od 176,5 PLN 
„EGAM" AGENCJA MARKETINGOWA 
GRZEGORZ BALAWAJDER 
Biuro Obsługi Klienta: 56-400 Oleśnica, ul. M.Reja 10 lip. 
(budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy) 
tel. 0601-735-444, 071/314-20-65, fax 071/314-30-39 
Zapraszamy: poniedziałek, środa, piątek od godz. 1000 do 2000: 
wtorek, czwartek od godz.17:00 do 20:00; sobola od godz 9:00 do 1500 
17-23 listopada 1998 
Panorama Oleśnicka nr 46 
ROZMAITOŚCI W PANORAMIE 
Czy PBK wyjdzie z cienia? 
W marcu tego roku przybył 
Oleśnicy kolejny bank. 
Niewielu oleśniczan 
dostrzegło ten fakt, bo 
otwarcie odbyło się bez 
rozgłosu, a kierownictwo nowej 
placówki nie zadbało o 
promocję. Od 1 września 
oleśnicka filia 
Powszechnego Banku Kredytowego 
ma nowe kierownictwo. 
Czy oznacza to szersze 
wyjście do klientów? 
Jak na miasto powiatowe, 
Oleśnica jest uboga w banki. Mamy PKO 
BP, Bank Zachodni i lokalny Bank 
Spółdzielczy. To niewielki wybór w 
porównaniu do krajów rozwiniętych, 
gdzie bank można spotkać na każdej 
ulicy. Skoro i my staramy się 
dorównać tamtejszym standardom, więc i 
w Oleśnicy możemy się spodziewać 
w niedalekiej przyszłości ekspansji 
banków. Pierwszym tego zwiastunem 
jest zlokalizowanie tu filii Powszech- 
Powszechny Bank Kredytowy S.A. 
w Warszawie istnieje już 10. rok i 
należy do największych polskich 
banków. Zatrudniająca 9 osób 
oleśnicka filia jest niewielka. Po wejściu 
do lokalu na placu Zwycięstwa 
znajdziemy się w jasnej sali recepcyjnej 
z dwiema kasami. Jest kameralnie i 
sympatycznie, a na dodatek nic 
trzeba stać w długim ogonku. Bank 
świadczy usługi dla osób 
indywidualnych, przedsiębiorców, organizacji 
społecznych, politycznych, 
zawodowych, stowarzyszeń, fundacji, 
jednostek i zakładów budżetowych. Nasza 
oferta prowadzenia rachunków 
oszczędnościowo-rozliczcniowych 
dla osób fizycznych - powiedział 
Panoramie kierownik Waldemar De- 
midowic7 - jest bardzo korzystna. 
Oprocentowanie środków wynosi 
13,50% w stosunku roc/nym przy 
miesięcznej kapitalizacji, co daje 
efektywną stopę procentową 14,37. 
Ponadto bank wydaje bezpłatnie 
posiadaczom rachunku międ/ynarodo- 
Bank wydaje też międ/ynarodową 
kartę płatniczo-bankomatową Euro- 
card/MasterCard PBK Univcrs typu 
charge, co oznacza, że obciążenie 
rachunku posiadacza karty 
następuje raz na koniec miesiąca i w tym 
terminie należy uzupełnić stan swego 
konta o kwoty zrealizowane przy 
użyciu karty. W ten sposób bank 
udziela darmowego kredytu swemu 
klientowi. Posiadacze ROR-ów 
mogą też skorzystać z możliwości 
podpisania umowy na saldo 
debetowe do wysokości miesięcznych 
wpływów bez jakichkolwiek 
zabezpieczeń lub udzielenia kredytu do 
wysokości 6 średnich miesięcznych 
wpływów. Innym klientom PBK 
oferuje kredyty konsumpcyjne, 
mieszkaniowe, samochodowe (posiadacze 
ROR-ów korzystają z I -procentowej 
bonifikaty), prowadzenie rachunków 
a-vista i lokat terminowych. Z 
kompleksowej obsługi depozylowo-krc- 
dytowej i obsługi transakcji-handlu 
• 
i 
y ofDzied:. 
Kameralny bank czeka na nowych klientów. 
nego Banku Kredytowego S.A. w 
Warszawie. Bank ma od marca 
bieżącego roku swoją sied/ibę w lokalu 
dzierżawionym od Spółdzielni 
Mieszkaniowej Zacisze przy placu 
Zwycięstwa, w miejscu, gdzie 
dawniej znajdowała się restauracja 
Arkadia. Gdyby nie powieszony na 
zewnątrz szyld, pewnie nikt nie 
dowiedziałby się o istnieniu nowej 
placówki. Ówczesne kierownictwo 
oleśnickiej filii PBK zmarnowało 
okazję, by zaproruować ją choćby 
przez nadanie jej otwarciu uroczystej 
opiawy. A skoro wsięga nic została 
pr/ecięta - banku nie ma... Nic więc 
dziwnego, że do nowej placówki nie 
waliły tłumy nowych klientów. Od 1 
września bank ma nowego 
kierownika. Zosta! nim 38-lctni oleśnieza- 
nin Waldemar Demidowicz, 
pracujący wcześniej w Banku Zachodnim. 
Jak powiedział Panoramie, 
oleśnicki odd/ial PBK dąży do świadczenia 
kompleksowej obsługi bankowej 
oleśniczan, a w niedalekiej przyszłości 
także mieszkańców całego powiatu. 
wą kartę bankomatową PBK Start zagranic/nego mogą też korzystać 
(Cirrus), za pomocą której można pr/edsiębiorstwa. 
wypłacać pieniądze z bankomatów Przed nowym bankiem jes/c/e 
na całym świecie'. Za 10 zł można długa droga, by dorównać w ilości 
otrzymać kartę płatniczą Hermes klientów funkcjonującym w Olcśni- 
PBK, która służy do bezgotówkowe- cy od lal placówkom. To nic lada 
go regulowania płatności w kraju, wyzwanie dla nowego kierownika. 
(kud) 
LEKARSKIE 
skj Oleśnica, ul. Matejki 26/1, tel. 398-29-36 
PORADNIA STOMATOLOGICZNA WL SlOłłt. fdl/la Ityfltrill-Zlfflilillo 
poniedziałek, środa, czwartek 14-19, sobota, wtorek 10-13 
PORADNIA ORTODONTYCZNA M. Slfllfl. Beala fItłOSlil 
piątek 14-18 
KARTA STAŁEGO KLIENTA 1 
lekarz internista KATARZYNA HORNUNG 
SPECJALISTA REUMATOLOG 
przyjmuje: ul. Chopina 5 (II piętro) 
poniedziałek, czwartek 16-18 
Praktyka Lekarza Rodzinnego 
Joanna Benysek-Milewska 
specjalista medycyny rodzinnej 
wtorek, czwartek 16-18, Centrum Medyczne Hipokrates, 
ul. Wrocławska 41 (Cech Rzemiosł) 
Zza własnego plota 
Listopadowa mgta 
Mgła na dworze, las niedaleki prawie już goły. siqj>i zimny 
kapuśniaczek. Listopad, dokładnie 10. dzień miesiąca. Ważny dzień, 
uroczysty, przedrocznicowy. Nu kominku mokra brzoza kwili, 
rozsiadam się wygodnie na fotelu, hy uczestniczyć jako telewidz w 
podniosłym akcie uczczenia pi zez Sejm i Senat HO. rocznicy 
odzyskania Niepodległości. Prezydent, prymas, marsza lkos iwo obu 
izb. ministrowie, posty i senatorowie, dyplomaci, komhatanci. inne 
dostojne towarzystwo, no i ja - w chałupie nad Widawą duchowo 
połączony ze Zgromadzeniem Narodowym. Gdy przemawia pani 
Alicja Grześkowiak, czuje się niemal jak na ogólnonarodowej 
sumie. Brak mi tylko dzwonu Zygmunta. 
Już poprzedniego dnia byłem świadkiem swoistego nabożeństwa, 
kiedy to w programie „Forum " słuchałem, jak różni mądrzy ludzie 
prawili o wielkim znaczeniu tego Dnia. Teraz, gdy to pisze, ogarnia 
mnie uczucie zawstydzenia z tego powodu, że kiedyś ośmieliłem się 
wyrazić wątpliwość w wielkość 11 listopada 191 fi roku. Przed liS 
laty napisałem w „ Gazecie Robotniczej " coś, co i teraz wyraził 
śmiało Aleksander Małachowski w owym „Forum". Ze mianowicie 
ludzie postępu i lewicy świętowali przed wojną dzień 7 listopada, 
kiedy to w Lublinie powstał rząd fgnacego Daszyńskiego złożony z 
ludowców i współbojowców socjalisty Piłsudskiego, f że świętem 
państwowym II listopada stał się dopiero po śmierci marszałka w 
. 1035 roku. już pod rządami nowej konstytucji. Małachowskiemu, w 
prostej linii potomkowi marszałka Sejmu 4-letniego. takie 
twierdzenie uchodzi „bezboleśnie", mnie natomiast obriigano przed 
l. 
Dwa dziki i lis to plon tegorocznego polowania. 
/ 
***»^ 
**K. 
? 
k 
V. 
-* 
«. 
# 
"« 
","»* 
Członkowie Huberta stanęli na tradycyjnej zbiórce. 
Oleśnica leży w Europie 
Po co ten Układ ? 
W informacjach 
przekazywanych przez mass media, a 
dotyczących procesu integracji Polski z 
Unią Europejską, mówi się często 
o podstawie traktatowych 
stosunków Polski z Unią, jakąjesl Układ 
Europejski (w pełnej nazwie 
brzmi on następująco: Układ 
Europejski Ustanawiający 
Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą 
Polską z jednej strony a 
Wspólnotami Europejskimi i ich 
Państwami Członkowskimi z drugiej 
strony). Cóż to takiego? Co kryje 
się właściwie pod tą nazwą i 
czego dotyczy? 
Po zmianach transformacyjnych 
w Europie Środkowo-Wschodniej 
państwa Zachodu musiały 
odpowiednio ustosunkować się do 
sytuacji politycznej, gospodarczej i 
społecznej w tej części 
Kontynentu. Wyrazem owej postawy i 
odpowiedzią na zmiany w krajach 
postkomunistycznych stało się 
między innymi podpisanie z nimi 
Układów Europejskich, co 
uczyniło z tych państw tzw. członków 
stowarzyszonych Unii 
Europejskiej. Najwcześniej Układy 
zostały podpisane z Polską i Węgrami 
(16 grudnia 1991 roku), a 
następnie z Czechami, Słowacją, 
Rumunią, Bułgarią, Estonią, Łotwą, 
Litwą i Słowenią. Po wejściu w 
życic Układu (I lutego 1994 roku), 
Polska złożyła formalny wniosek 
o przyjęcie do Unii w charakterze 
pełnoprawnego członka. 
Układ Europejski składa się z 
dziewięciu części i zawiera całą 
gamę instrumentów ułatwiających 
bezpośrednią współpracę polskich 
i wspólnotowych podmiotów 
gospodarczych. Poszczególne części 
dotyczą: dialogu politycznego; 
zasad ogólnych; swobodnego 
przepływu towarów; przepływu 
pracowników, zakładania 
przedsiębiorstw i świadczenia usług; 
płatności, kapitału, konkurencji i 
zbliżenia przepisów prawnych; 
współpracy gospodarczej, 
kulturalnej i finansowej; postanowień 
instytucjonalnych. Ostatnia część 
Układu powołała instytucje 
odpowiedzialne za wdrożenie jego 
zasad, a mianowicie Radę 
Stowarzyszenia, nadzoiującą realizację 
niniejszego Układu oraz Komitet 
Stowarzyszenia, który stanowi 
organ pomocniczy dla Rady. Układ, 
o którym mowa, wyposażył Radę 
Stowarzyszenia w uprawnienie 
utworzenia do tych celów innego 
organu, w wyniku czego 
powołała ona Parlamentarny Komitet 
Stowarzyszenia. Stanowi on 
forum spotkań i wymiany poglądów 
członków Parlamentu RP i 
Parlamentu Europejskiego. 
W ramach podpisanych 
Układów Europejskich państwa 
Europy Środkowo-Wschodniej 
zobowiązały się dostosować swoje 
ustawodawstwo do istniejącego w 
Unii, co dc facto jest warunkiem 
uzyskania pełnoprawnego w niej 
członkostwa. Uzupełnieniem 
Układów jako swego rodzaju 
wytycznych w procesie 
dostosowawczym do standardów unijnych jest 
tzw. Biała Księga przyjęta w 1995 
roku. Stanowi ona przewodnik 
mający na celu ułatwienie krajom 
stowarzyszeniowym 
przystosowanie się do wymogów 
Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii. 
w ramach którego realizowane są 
cztery zasady: swoboda 
przepływu kapitału, towarów, usług i siły 
roboczej. 
Również polska strona 
stworzyła swój własny system 
instytucjonalny, służący procesowi 
dostosowawczemu w różnych 
dziedzinach. Jego podstawę stanowi 
Komitet Integracji Europejskiej, 
który swą działalność rozpoczął 1 
stycznia 1997 roku. Komitet 
przygotował dokument przyjęty przez 
rząd w lutym tego samego roku 
pod nazwą Narodowa Strategia 
Integracji, a zawierający zespół 
wskazówek zarówno dla organów 
rządowych, jak i dla wszystkich 
innych uczestników procesu 
integracji. 
Radykalne zmiany w życiu 
każdego społeczeństwa niosą ze sobą 
pewne ryzyko, ale i możliwość 
odniesienia określonych korzyści. 
Osiągnięcie zatem maksymalnych 
zysków w procesie starań o 
członkostwo w Unii, jak i w 
przyszłości ze statusu Polski jako 
pełnoprawnego członka, zależy przede 
wszystkim od właściwego 
przygotowania administracji 
centralnej, przeprowadzenia zmian w 
sferze prawnej, gospodarczej oraz 
instytucjonalnej i wreszcie od 
przygotowania samego 
społeczeństwa. 
A netta Grzesik 
23 listopada 1998 Panorama Oleśnicka nr 46 
7 
REKLAMA W PANORAMIE 
A- ■ 
s.c. 
OLEŚNICA 
UL. MONIUSZKI 69 
* 314-95-03 
ZAPRASZAMY CODZIENNIE 
fY GODZ> V -18, SOBOfA V -14 
WIELKA PROMOCJA 
PAN EU ŚCIENNYCH 
MA MDF-IEI 
11 KOLORÓW, 
ATRAKCYJNA CENA. 
SPRZEDAŻ ZS SKŁADU 
FABRYCZNEGO 
FIRMY SWIBAU 
£pmpEx 
COMPUTER 
EXPRESS 
SERVICE 
o\ 
Zestaw komputerowy: 
Pentium II celeron 300 MHz 
pamięć RAM 32 MB 
dysk twardy 2,1 GB 
karta video S3 4 MB AGP 
napęd CD ROM x 36 
karta dźwiękowa 16 bit —' w' lu 
głośniki 80 W & i' __^ 
monitor kolor 15" ^ 
oraz 
atramentowa drukarka kolorowa 
2995 zł 
Prowadzimy sprzedaż ratalną 
Duży wybór: 
- gier komputerowych 
- multimediów 
- akcesoriów sieciowych 
- nośników danych 
- książek o tematyce 
komputerowej 
fl OLEŚNICA 
ul. 3 Maja 61 
j£ tel.314-22-43 
ZAPRASZAMY 
pon - pt 
sobota 
od 9 do 18 
od 9 do 14 
NA ZESTAWY KOMPUTEROWE UDZIELAMY 2 LATA GWARANCJI 
Sklep Thionville 
-KOMINKI FRANCUSKIE 
- TURBOWENT - skuteczna wentylacja i bezpieczne ogrzewanie 
(poprawa ciągu o kilkadziesiąt %) 
- ROTOWENT - skuteczne zwielokrotnienie ciągu w kominie, zapobiega powstawaniu 
odwrotnych ciągów, chroni komin przed zamakaniem, 
efektownie dekoruje komin 
Oleśnica, ul. Sucharskiego 2 (Serbinów) 
Oferujemy w sprzedały 
tanie i atrakcyjne 
paczki mikołajowe i świąteczne 
Hurtownia 
Artykuló Spo c 
Oleśniea 
al. Wiejska S6 b. 
tel. (071) 314-38-18 
Caynne od ponleds 
do piątku 7'°-lB 
w soboty 7*°-l: 
Zapraamamjr 
do współpracy. 
:* 
^ 
U AWA 
AHDR2EJK0WA 
iJHOlTl 
DASKOPOL 
f/To teł' śfler/tr w Ofeńnicij 
J2& listo/nula/ %Jl9&n oó('l\t(/ełtieeułti. 
. l/ra/nye i łłte,s/>ot/ziałł/{f. 
f/łezertoatya, 6i/e(tj - reee/tcja Aofe/tt 
I 
I 
I 
spraszamy na Andrzejki! 
piątek 27 listopada, godz. 20, 
ula widowiskowa H0KIS 
8 Wojciech Krocztk Show - muzyka 
na żywo 
8 Prezentacja uczestniczek konkursu 
Najładniejsze Sylwetki i Twarze Świata 
8 Wybory Miss Publiczności 
8 Pokaz Mody 
cena biletu -90 zł od osoby 
(w tym konsumpcja) - do kupienia w 
MOKiS-ie 
tobota 28 listopada, sala widowiskowa MOKIS 
godz. 15"> 
Przezabawny program kabaretowy w wykonaniu znanych bohaterów 
telewizyjnych „Spotkań z bolladą" „Tak jest, panie komendanciel 
czyli przegaduchy starszego posterunkowego Zenka z komendantem 
OSPwKopydłowie" 
cena biletu -18 zł-do kupienia w MOKiS-ie 
godz. ir» 
Finał Regionalny Konkursu Najładniejsze Sylwetki i Twarze Świata 
Zabawa 
bilety do nabycia w MOKiS-ie 
HURTOWNIA PAPIFROSOW 
AjreS 
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7-17, w toboły do godz. 15. 
Zapraszamy ponownie na zakupy. 
Nasza hurtownia znajduje się w Oleśnicy przy ul. Młynarskiej 6, 
w sąsiedztwie hurtowni spożywczej. Oferuje papierosy wszystkich 
polskich wytwórni tytoniowych po wyjątkowo niskich cenach. 
Możliwość negocjacji cen przy zamówieniach powyżej 1000 zł 
Realizujemy zamówienia telefoniczne do 12 godzin. 
Informacje telefoniczne - 398-34-87. 
Reklama na cały powiat w Panoramie Oleśnickief. 
OGŁOSZENIE 
W uzupełnieniu zamieszczonego w Panoramie 
Oleśnickiej nr 45 z 10.11.1998 r. ogłoszenia o przetargu na 
sprzedaż lokalu użytkowego nr VII położonego w 
Oleśnicy przy ul. 3 Maja 12 informujemy, że 
cena wywoławcza za ww. lokal wynosi 25.000.00 zł. 
Za przeoczenie przepraszamy. 
Dział Ogłoszeń 
8 
Panorama Oleśnicka nr 46 
17-23 listopada 1998 
ROZMAITOŚCI W PANORAMIE 
TowiMowij panteon 
> 
\ * 
Wiceburmistrz Oleśnicy Janusz Marszałek 
Rocznica z fajerwerkami 
Bardzo uroczyście obcho- koncert orkiestry wojsko- 
dzili oleśniczanie tegorocz- wej i widowisko 
historyczne Święto Niepodległości. ne. 
Obok tradycyjnej mszy sw. 
i apelu pod pomnikiem 
Kombatantów, mieliśmy na 
zamkowym dziedzińcu 
Po raz pierwszy w okresie 
powojennym tak uroczyście 
obchodzono w kraju 11 Listopada - Święto 
V! : 1 
/ 
\ 
v 
' W" 
X 
V 
\> 
I Hi' t Piętka 
Prawdziwy wybuch radości.. 
Niepodległości. Nic bez przyczyny. 
W tym roku przypada okrągła - 80. 
rocznica odzyskania 
niepodległości. Poprzednia - 70. - wypadła 
jeszcze w okresie PRL-u, a więc 
przeszła bez rozgłosu. 
Główne uroczystości odbyły się 
w Warszawie. W katedrze Św. Jana 
i w kościele Św. Krzyża zostały 
odprawione uroczyste msze św. przez 
prymasa i biskupa polowego 
Wojska Polskiego, w których 
uczestniczyli członkowie najwyższych 
władz RP. W południe na placu 
Piłsudskiego przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza i pod pomnikiem 
Marszałka odbyła się uroczysta 
odprawa wart i składanie wieńców. 
Oprócz naszych dostojników w 
uroczystości udział wzięli także 
goszczący w Polsce z okazji 
naszego święta prezydenci Litwy, 
Ukrainy, Węgier i Rumunii. Na 
honorowym miejscu znaleźli się także 
najstarsi kombatanci - uczestnicy walk 
o wolną Polskę z lat 1918-20. 
Bogaty program rocznicowy 
zaprezentowała telewizja publiczna. 
Tę doniosłą dla nas, Polaków, 
rocznicę uczciliśmy także w 
Oleśnicy. W dniu 11 listopada o 
godzinie 18 w kościele Matki Bożej 
Miłosierdzia została odprawiona msza 
św. w intencji Ojczyzny z udziałem 
władz samorządowych powiatu i 
miasta, wojska, kombatantów, 
harcerzy. Reprezentowali je: starosta 
Henryk Bajcar, wicestarosta 
Henryk Sarnowski, burmistrz Jan 
Bronś, wiceburmistrz Janusz 
Marszałek, komendant CSIL płk 
Władysław Mclnarowicz, prezes Koła 
Związku Kombatantów RP i By- 
C 
es 
łych Więźniów Politycznych 
Zygmunt Rutkowski. Bardzo licznie 
przybyli mieszkańcy Oleśnicy. 
Uroczystą oprawę nadawało mszy 
wojsko z kompanią honorową i 
orkiestrą oraz poczty sztandarowe 
Związku Kombatantów, Związku 
Sybiraków, ZHP i szkół. Mszę św. 
celebrował ks. kapelan Jan 
Suchecki. Po mszy jej uczestnicy przeszli 
pod pomnik Kombatantów. Na 
oczach licznie zgromadzonych 
mimo chłodu oleśniczan delegacje 
przedstawicieli władz, instytucji 
państwowych, organizacji 
kombatanckich i społecznych. Biura 
Poselskiego AWS, szkół złożyli pod 
obeliskiem wieńce i kwiaty. 
Żołnierze pełnili wartę honorową, a 
orkiestra CSIL odegrała Mazurka 
Dąbrowskiego i pieśń legionową. 
Dalszy ciąg miejskich obchodów 
Święta Niepodległości miał miejsce 
na zamkowym dziedzińcu, na 
który można było wejść przez 
wyjątkowo w tym dniu otwartą na oścież 
główną bramę. Oleśniczanie wysłu- 
chali tu koncertu orkiestry CSIL. 
Wojskowi muzycy stanęli na 
zamkowych krużgankach pod wieżą. 
Legionowe melodie w ich 
wykonaniu pięknie brzmiały pośród starych 
murów. Po koncercie orkiestry 
Miejski Ośrodek Kultury 
zaprezentował przygotowane przez Roberta 
Gawłowskiego widowisko pod 
tytułem Chwile niezwyczajne. 
Złożyły się nań: fragmenty archiwalnych 
filmów, dokumentalne zdjęcia, 
odtworzony głos marszałka 
Piłsudskiego, recytacje, muzyka, światło. 
A zwieńczeniem spektaklu były 
gejzery sztucznych ogni, które 
najpierw rozświetliły zamkowy 
dziedziniec, a polem strzeliły wysoko 
ponad wieże zamku i kościoła. 
Prawdziwy wybuch radości z 
odzyskania wolności... 
J (stad) 
Nasze www 
Internetowa Panorama Oleśnicka pod 
adresem http://www.ole^nica.ra- 
vern.pl/panorama rozwija się. Zgodnie 
z zapowiedzią, obok wybranych tekstów 
i zdjęć z bieżących numerów, nasz 
webmaster Robert Górazda zamieścił na niej 
24 fotografie z cyklu Dziewczyna w 
Panoramie. Promujemy więc uroki ziemi 
oleśnickiej! Jakby tego było mało, mamy 
dla naszych sieciowych gości 
spragnionych pięknych obrazów coś ekstra - 
zdjęcia dziewczyn biorących udział w 
eliminacjach Konkursu Piękności Best Figu- 
res & Faces oj the World, w tym 
oleśniczanek. Nie dość, że można je 
sobie powiększyć, to jeszcze na nie 
zagłosować. Wybierz najładniejszą! - zachęca 
nagłówek. Na stronie znajdziecie zasady 
głosowania i formularz dla tych, którzy 
chcą wziąć udział w losowaniu nagród. 
Za d wa tygodnie ogłosimy, która z 
dziewcząt została Listopadową Miss 
Internautów. 1 kto wygrał nagrodę. 
Nasza strona wydała się dostawcy 
usług internetowych firmie Cavern na 
tyle atrakcyjna i uczęszczana, że zechciał 
zamieścić na niej swój reklamowy baner. 
To dobry znak. Podobnie jak gratulacje, 
które z tytułu strony www otrzymaliśmy 
od związanych niegdyś z Oleśnicą sur- 
ferów z Nashvillc w USA, ze Szwecji i z 
Brazylii (!). 
Jakie niespodzianki szykujemy dla 
Was, żeglarze, w najbliższej przyszłości? 
Już lada chwila znajdziecie znacznie 
obszerniejszy niż w dzisiejszym 
papierowym wydaniu fotoreportaż z eliminacji 
Konkursu Piękności. Spełnimy także 
obietnicę pokazania kolejnych zdjęć 
Oleśnicy i z cyklu Dziewczyna w 
Panoramie. 
Zapraszamy w nasze strony! 
Krzysztof Dziedzic;-)) 
panole@friko6.onet .pi 
Shell 
w Oleśnicy 
-aktualności 
Stacja paliw Shell zaprasza 
wszystkich na zakupy do 
sklepu Select, gdzie nabyć 
można wiele ciekawych artykułów 
po atrakcyjnych cenach: 
- czekolada Fazer 3,50 zł 
- czekolada Milka 1,99 zł 
- czekolada miętowa 1,99 zł 
- Aqua Minerale czteropak 7 zł 
Dwa razy dziennie piekarnia 
Złoty Kłos dostarcza świeże 
pieczywo, które kupić można 
przez całą dobę. Oprócz 
pieczywa posiadamy także 
bogatą ofertę produktów 
nabiałowych, wędlin, warzyw oraz 
owoców. Jak zwykle 
przygotowaliśmy dla Państwa 
ciekawe oferty promocyjne: 
- cztery puszki Okocim 
Zagłoba - szklanka gratis 
- od 9 listopada każdy, kto 
dokona zakupów na stacji 
Shell, może otrzymać misia 
gratis. Aby zabrać ze sobą 
misia, należy przedstawić 
paragony (z podpisem klienta i 
numerem telefonu) na sumę 
100 zł - w tym 20 zł za zakupy 
w naszym sklepie lub mycie 
samochodu w auto - myjni. 
Zapraszamy! 
(tekst sponsorowany) 
-23 listopada 19 8 Panorama Oleśnicka nr 46 S 
ROZMAITOŚCI W PANORAMIE 
Nasza woda powszednia 
O problemach związanych 
z jakością wody w 
oleśnickich kranach, 
konieczności budowy II etapu 
Zakładu Uzdatniania Wody i 
związanych z tym 
perspektywach podwyżki cen za 
wodę i ścieki pisze dla 
Panoramy prezes Miejskiej 
Gospodarki Komunalnej 
Waldemar Zarębski. 
Oleśnica zaopatrywana jest w wodę z 
trzech kierunków: zachodniego - Zakład 
Uzdalniania Wody pr/y ul. Dohros/yckicj, 
północnego ZUW pr/y ul. Br/o/owej, 
wschodniego kontenerowa stacja 
uzdatniania wody przy ul. Ciepłej. Dobowa 
produkcja wody dla miasta wynosi ok. 8.000 
m'. 
Czemu woda bywa brązowa? 
Woda w pełni uzdatniona, tj. 
spełniająca warunki rozporządzenia Ministra 
Zdrowia, podawana jest tylko / ulic Br/o/owej 
i Cieplej. Stanowi ona tylko 20% dobowej 
produkcji. W pozostałej, chociaż 
odpowiada warunkom rozporządzenia pod 
względem bakteriologicznym, zauważalne są 
przekroczenia zawartości żelaza i 
manganu. Przekroczenia te nie mają wpływu 
na zdrowie olesniczan, związane są jednak 
z ujemnymi właściwościami wody pod 
względem organoleptycznym. 
Przypomnijmy: im wyższa zawartość żelaza od 
wartości dopuszczalnej, tj. 0,5 mg/l i w 
przypadku manganu 0,1 mg/1, tym bardziej 
zmienia się na niekorzyść barwa wody, jej smak, 
zapach i klarowność. Oprócz żółtej wody 
płynącej z kranu zachodzi groźniejsze 
zjawisko - polegające na odkładaniu się 
żelaza w postaci zwartych jego tlenków w 
rurach wodociągowych. W konsekwencji 
prowadzi to do występowania 
wspomnianej zmiany barwy wody płynącej z naszych 
kranów, a także do stopniowego zarastania 
sieci i obniżonego ciśnienia wody aż do 
jego zaniku. 
W jaki sposób można tym 
niekorzystnym zjawiskom zapobiec? Najprostszym 
rozwiązaniem jest systematyczne płukanie 
sieci wodociągowej. Gdy ono nie daje 
właściwych rezultatów, jedynym sposobem jest 
spowodowanie wytrącenia się żelaza i 
manganu z wody przed skierowaniem jej do 
sieci miejskiej. Celowi temu służy całość 
procesów uzdatniania zachodzących w 
Zakładzie Uzdatniania Wody. Z 
technologicznego punktu widzenia proces ten, przy 
stałych wartościach zanieczyszczeń, nie 
nastręcza większych trudności. Należy tylko 
znać proces i posiadać odpowiedni obiekt 
z urządzeniami technologicznymi. 
Niestety, Oleśnica jeszcze takiego dobrodziejstwa 
nie posiada, a 80% wody jest - po 
chwilowym przetrzymaniu w jednym z dwóch 
zbiorników o pojemności 3.000 m1 - 
tłoczona do miasta. 
Co zrobić, żeby byta czysta? 
Na wysokość opłat za wodę i 
odprowadzenie ścieków składa się wiele elementów 
zwanych kosztami rodzajowymi. Znajdują 
się tutaj m.in. koszty amortyzacji, energii 
elektrycznej, koszty usuwania awarii, 
koszty płac, materiałów. Przez wiele lat 
działalności MPGKiM, a teraz MGK Spotka z 
o.o., łączna suma opłat za wodę i 
odprowadzenie ścieków należała do najniższych 
w kraju. Nawet po uruchomieniu I etapu 
ZUW-u oraz nowej oczyszczalni ścieków 
i raptownym wzroście kosztów 
eksploatacji z tym związanych, nasze opłaty są, w 
porównaniu z innymi miastami, niskie. 
Według posiadanych przez MGK danych, 
oleśnickie opłaty stawiają nas na 254. 
miejscu na 273 miast sklasyfikowanych w 1998 
roku pod względem wysokości opłat za 
wodę i ścieki. Tak odległe miejsce i 
związana z nim niska oplata nic oznacza, że 
osiągnięto ten efekt kosztem stagnacji na 
infrastrukturze zarządzanej przez firmę. 
Było wręcz odwrotnie. Wykonano liczne 
prace, 7 których największe to: opomiaro- 
wanic wszystkich przyłączy 
wodociągowych, budowa kilometrów nowych sieci od 
ujęć do sieci magistralnej, remont 
kapitalny połączony z modernizacją ZUW-u przy 
ul. Brzozowej, budowa stacji kontenerowej 
przy ul. Ciepłej. MGK Spółka z o.o. 
została powołana jako spółka prawa 
handlowego i z założenia jest jednostką 
samofinansującą się. Wszystkie inwestycje są 
realizowane z wykorzystaniem wyłącznie 
środków własnych. Środkami tymi są: 
odpisy amortyzacyjne, zysk z działalności, 
zaciągane kredyty. Rok 1999 będzie 
przygotowaniem MGK do realizacji największej 
jej inwestycji, którą zgodnie ze złożoną 
deklaracją po zakończeniu budowy 
oczyszczalni ścieków, będzie budowa II etapu 
ZUW-u przy ul. Dohroszyckicj. 
Przedmiotem inwestycji będzie realizacja obiektów 
budynków wieży napowietrzającej i stacji 
filtrów wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi. Ocenia się, że wartość inwestycji, 
licząc w cenach obecnych, wyniesie ok. 5 
min zl. Całość realizowanych prac będzie 
prowadzona głównie ze środków własnych 
MGK, pochodzących w znacznej ilości ze 
zwiększonej amortyzacji, a także ze 
środków kredytowych, które spółka zamierza 
zaciągnąć w Funduszu Ochrony 
Środowiska. Zwiększony odpis na amortyzację i 
późniejsza obsługa zaciągniętego kredytu 
będą musiały spowodować wzrost opłat za 
wodę i ścieki. Wzrost len, niestety, będzie 
musiał przekroczyć wartość 
przyszłorocznej inflacji. 
Jaki wymierny efekt przyniesie 
realizacja wspomnianych założeń? Jaką korzyść 
przyniesie mieszkańcom naszego miasta? 
Odpowiedź jest jedna. Nareszcie, 
niezależnie od pory dnia i natężenia płynącej z 
kranu wody, popłynie z niego czysta woda, o 
przyjemnym zapachu i smaku. Będzie to 
woda na miarę 2000 roku. Budowa stacji 
filtrów będzie jedną z ostatnich, po 
wysypisku nieczystości stałych i oczyszczalni 
ścieków, inwestycji z dziedziny ochrony 
środowiska, które o Oleśnicy pozwolą 
mówić, że jest to nie tylko miasto wież i róż, 
ale także miasto, gdzie woda jest czysta i 
trawa zielona. 
Waldemar Zarębski 
Moc-na rubryka 
Macie przed sobą 
„panoramiczną " rubrykę 
poświęconą „Gwiezdnym wojnom". 
Prowadzi ją Klub Miłośników 
„GW" i Fantastyki. 
Każdy miłośnik GW będzie mógł tu 
znaleźć coś dla siebie. Zarówno giacz 
RPCi, CCG, czy komputerowy, jak i 
kinoman, meloman, mól książkowy lub 
komiksowy. 
Jakiś czas temu Krzysztof Szkoła 
napisał na temat naszego klubu, więc tylko 
dla uzupełnienia podam kilka 
informacji. 
Klub ostatnio nic spotyka się 
regularnie, ponieważ jeszcze nic ustalono, 
które dni tygodnia byłyby najlepsze. W 
razie gdyby ktoś z Was chciałby 
skontaktować się z nami, podaję namiary. Tomasz 
Możdżeń, teł. 314-73-62, e-inail: tom- 
moz@friko6.onet.pl, Artur 
Łuczyński, tel. 398-21-30 lub 0602-683-055, c- 
mail: nnanki@trikoS.onet-.pl. 
Chciałbym przypomnieć o 
ogłoszonym przez nasz klub konkursie na nazwę 
i logo. Technika dowolna, format A4, 
zalecane motywy rebelianckie i 
imperialne (jednak to nie jest warunek). Prace w 
OGŁOSZENIE 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna 
56-400 Oleśnica, ul. Moniuszki 20 
ogłoszają 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. środków trwałych: 
Lp. nazwa maszyny lub urządzenia 
1. Prasa cierna 
2. Tokarka karuzelowa 
3. Tokarka rewolwerowa 
4. Tokarka uniwersalna 
5. Strugarka poprzeczna 
6. Nożyce uniwersalne 
7. Szlifierka kłowa 
8. Szlifierka do płaszczyzn 
9. Wytwornice acetylenowe (4 szt.) 
10. Frezarka podłużna 
11. Piła spalinowa (2 szt.) 
12. Frezarka uniwersalna 
13. Przeciągarka linowa przewoźna 
14. Giętarka hydrauliczna do rur 
15. Frezarka podłużna bramowa 3-wrzecionowa 
16. Frezarka podłużna bramowa 
17. Betoniarka 
18. Koparko-ładowarka Ostrówek 
19. Samochód skrzyniowy Kamaz 
20. Żuraw samochodowy Hydros 
21. Suszarka komorowa do drewna 
typ 
PC 150 
54 HYPO 
IG-325 
SNA 
SP2 
NU13A 
C-1416 
SAB 100 
WA-2W 
5-48 
RP52 
8H5P 
PE-14, 15, 5, 9 
GH4 
6606 
FA-3 
BWS 250 
K-162 
5320 
FM 01 
DOKC 
rok produkcji 
1987 
1946 
1973 
1982 
1946 
1984 
1947 
1972 
1989 
1947 
1982 
1946 
1977 
1982 
1977 
1959 
1959 
1978 
1978 
1981 
1970 
cena wyw 
4.000 zł 
5.500 zł 
5.000 zł 
5.500 zł 
1.200 zł 
2.500 zł 
1.000 zł 
4.000 zł 
350 zł/szt. 
1.200 zł 
700 zł/szt 
1.500 zł 
500 zł/szt. 
1.800 zł 
8.000 zł 
5.000 zł 
1.000 zł 
15.000 zł 
10.000 zł 
32.000 zł 
1.750 zł 
II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż: 
1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej 
zlokalizowanej w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20, o pow. 2100 m2 (wydzielonej geodezyjnie 
części działki 6AM 74) 
Wartość gruntu -60.000,00 zł 
2. prawa własności budynku administracyjno-socjalnego 
o numerach inw. 144/45 i 124/31, znajdującego się na ww. gruncie. 
Budynek administracyjno-socjalny, wybudowany w 1975 roku, o konstrukcji żelbetonowej, 
dwupiętrowy, podpiwniczony, o kubaturze 15.500 m3, powierzchni użytkowej 2.530 m2 (bez 
powierzchni piwnic), wielofunkcyjny, składający się między innymi z: 
1. stołówki z zapleczem - 739,8 m2 
2. sali widowiskowej z zapleczem - 679,1 m2 
3. części biurowej - 862,9 m2 
4. łaźni - 247,8 m2 
Budynek wyposażony jest we wszystkie podstawowe media, w tym ogrzewanie z ciepłowni 
miejskiej. W sąsiedztwie budynku znajduje się parking na 80 miejsc postojowych. 
Wartość budynku -1.100.00,00 zł. 
Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz 
z prawem własności budynku wynosi -1.160.00,00 zł. 
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (071) 314-30-11 wew. 320, 310. 
Przetarg odbędzie się dnia 24.11.1998 r. o godz. 1100 (poz. I) i o godz. 1200 (poz. II) w sali nr 
4 Klubu Zakładowego przy ul. Moniuszki 20 w Oleśnicy. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest złożenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do godz.1030 w dniu przetargu. 
Wadium zostanie zwrócone zaraz po zakończeniu przetargu oferentom, którzy nie wygrali 
przetargu. Wadium przepada na rzecz ZNTK Oleśnica S.A., jeśli oferent, który wygrał przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy. 
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
zaklejonej i zaadresowanej do siebie 
kopercie prosimy przekazywać na adres: 
Artur Łuczyński, ul. Daszyńskiego Ka/2, 
piątki, soboty i niedziele w godz. 18-20. 
Oczywiście, jak w każdym konkursie, 
najlepsze projekty zostaną nagrodzone. 
Klub rezerwuje sobie jednocześnie 
prawo do korzystania z.e zgłoszonych prac 
w swoich publikacjach. 
(iarść aktualności. Ostatnio z serii GW 
ukazała się książka pt. / ando Calrissicm 
i mvślt>har/u Sitarów. Można także 
kupić jeszcze Przewodnik 
encyklopedyczny i Planetę zmierzchu. Niebawem ma się 
pokazać w księgarniach Ilustrowany 
przewodnik po statkach, okrętach i 
pojazdach O W. Amher, oprócz, pozostałych 
dwóch książek z. serii lando Calrissian, 
zapowiada także bardzo dobrą, dzicsię- 
cioczęściową serię X-wing. autorstwa 
Mike'a Stackpola oraz nie wydane 
pozycje /ahna. Być może w kioskach 
pojawią się na nowo wydane komiksy, 
które swego czasu nie miały dużego 
powodzenia z powodu niskiego poziomu 
edytorskiego. 
Z nowości komputerowych jest już na 
rynku gra R I"S pi. Star Wars 1'orce Com- 
mander. Natomiast na N64 niedługo 
pojawi się strzclanka Star Wars Iłoguc Sipi- 
udron. 
Gcorge Lucas właśnie poinformował, 
że pełny tytuł nowego filmu, który 
będzie miał premierę w USA 24 maja, a u 
nas 3 września pizyszłego roku, będzie 
brzmiał: Siar Wars: ICpisode I lite Pluin- 
lom Mcnace. Polski tytuł nie jest jeszcze 
znany. Na dzień dzisiejszy obsadę 
stanowią m.in.: Rycerz Jedi - 1 iam Nccson, 
Obi-Wan Kenobi - l;van McGregor, 
Młoda Królowa - Natalie Porlman, Anakin 
Skywalker - .lakę Lloyd, Palpaline - lali 
McHiarmid, Shmi Skywalker - Peinilla 
August, Yoda - frank Oz. Pojawi się 
także Samuel 1 . Jackson i wielu innych, jak 
chociażby Kenny Baker. 
Na dziś to już wszystko. Zapraszamy 
do klubu. Niech Moc będzie z Wami! 
Tomasz MożdieH 
vel l)ev „As" Tatar 
10 
Panorama Oleśnicka nr 46 
17-23 listopada 1998 
REKLAMA W PANORAMIE 
^^■J€J 
c r 
lS" 
r \s\K 
m 
\ s 
x> 
-3L i 
Polonez 
rabat do 3000zł. 
• •. 
Daewoo Lanos 
rabat do 3000zł. 
». 
Nowy Daewoo Tico 
rabat 2500zł. 
.•■. 
/Oj ^ 
Spolmot - 5 
Oleśnica - ul. Wojska Polskiego 34, 
tel. (0-71)314-35-17, 314-47-43. 
szczegóły dotyczące promocji u dealerów, czas promocji ograniczony 
Tylko w SpoImot-5 Oleśnica 
kupując samochód Polonez* 
otrzymasz 
4 opony zimowe lub ? 
3.000 zt bonifikaty. 
Czas promocji ograniczony 
oferta ograniczona ilościowo i asortymentowo 
17-23 listopada 1998 Panorama Oleśnicka nr 46 
11 
PANORAMA KULTURALNA 
Warsztaty po raz siódmy 
VII Ogólnopolskie 
Warsztaty Skrzypcowe - Nauczanie 
Początkowe przygotowane 
przez oleśnicką Szkolę 
Muzyczną odbyły się w 
dniach 5 - 8 listopada w 
auli oleśnickiego zamku. 
Szkoła Muzyczna w Oleśnicy - 
jako jedna z pierwszych w kraju - 
zainteresowała się dziećmi w 
wieku przedszkolnym, rozpoczynając 
ich edukację już w wieku 4-6 lat 
przez wprowadzenie w świat 
jemności pr/ez obcowanie dziecka 
z muzyką. I dopiero w sposób 
metodycznie zorganizowany zabawa 
przeistacza się w lekcję, w której 
uczeń ma aktywnie i twórczo 
uczestniczyć. Tego wszystkiego 
nauczyciele muzyki - ze 
szczególnym uwzględnieniem nauczania 
początkowego - muszą się sami 
nauczyć, a co za tym idzie, 
permanentnie korzystać z doświadczeń 
innych szkół muzycznych i innych 
pedagogów z kraju i zagranicy. 
Trzeba bowiem podkreślić, że glo- 
B 1 
I 
W 
fot Jerzy hluzjak 
Mali skrzypkowie z oleśnickiej Szkoły Muzycznej ćwiczą, bawiąc się pod uważnym 
okiem Anny Schmidt z Monachium i organizatorki Warsztatów Heleny Ostapowicz. 
dźwięków i kształtowanie 
wrażliwości pod fachową opieką 
nauczycielek działającego tutaj 
Przedszkola Muzycznego. Uzyskawszy takie 
podstawy, dzieci w siódmym roku 
życia przestępują progi Szkoły 
Muzycznej. Teraz dokonują 
wyboru instrumentu spośród dziesięciu 
proponowanych w Oleśnicy - np. 
gitary, fortepianu, skrzypiec - i 
rozpoczynają od podstaw naukę gry i 
kształcenie słuchu. W ramach 
zajęć szkolnych czynnie uczestniczą 
w rytmice, w chórze i w zespołacli 
instrumentalnych. Biorą udział w 
popisach szkolnych. Coraz bardziej 
świadomie słuchają muzyki na 
koncertach profesjonalnych aitystów 
grających i śpiewających gościnnie 
w murach szkoły. Często są to 
absolwenci tejże placówki - najlepszy 
przykład do naśladowania jako 
element ciągłości tradycji oleśnickiej 
Szkoły Muzycznej. Szkoła uczy... 
uczniów - to oczywiste, chociaż nie 
można poprzestać tylko na tym 
stwierdzeniu. Ustawicznemu 
kształceniu podlegają nauczyciele. 
Konieczność 
zindywidualizowanego podejścia do dziecka 
(osobowości, talentu) wymaga od pedagogów 
muzycznych twórczego 
poszukiwania coraz doskonalszych metod 
dydaktycznych. W tej dziedzinie 
kładzie się dzisiaj szczególny nacisk 
na wykorzystanie naturalnych, 
fizjologicznych i psychofizycznych 
predyspozycji dziecka do kontaktu 
z muzyką (w zależności od jego 
wieku). Duże znaczenie przydaje 
się więc zabawie i sprawianiu przy- 
balizacja - czyli szersze, bo 
wykraczające poza granice państw 
działanie - charakteryzuje dzisiejsze 
kształcenie pedagogów muzyki. W 
ciągu ostatnich kilku lal do 
oleśnickiej Szkoły Muzycznej przyjeżdżali 
na wykłady, zajęcia praktyczne i 
konsultacje indywidualne w 
dziedzinie gry na skrzypcach 
(szczególnie nauczania początkowego) 
najwybitniejsi specjaliści z kraju, z 
Rosji i Białorusi oraz Wielkiej 
Brytanii, a teraz ostatnio z Niemiec. 
Oleśnicka Szkoła Muzyczna jest 
ogólnopolskim punktem 
konsultacyjnym dla nauczycieli gry na 
skrzypcach nauczania 
początkowego. Dyrektor Helena Ostapowicz to 
specjalistka, która udziela 
merytorycznych porad i metodycznych 
wskazówek nauczycielom 
przybywającym w tym celu do Oleśnicy, 
a także wyjeżdża na konsultacje do 
zainteresowanych szkół 
muzycznych na terenie całego kraju. 
Twórczo i bardzo aktywnie pełni 
funkcję wiceprezesa polskiej sekcji 
ESTA - Europejskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli Gry na 
Instrumentach Smyczkowych. Pod 
patronatem Ministerstwa Kultury i 
Sztuki, Centrum Udukacji Artystycznej 
w Warszawie - co weszło już na 
stale do kalendarza ogólnopolskich 
przedsięwzięć tego rodzaju - 
odbywają się w Oleśnicy Ogólnopolskie 
Warsztaty Skrzypcowe - Nauczanie 
Początkowe. W dniach od 5 do 8 
listopada miała miejsce już siódma 
edycja Warsztatów, na które 
przybyło do naszego miasta około 
osiemdziesięciu nauczycieli gry na 
skrzypcach ze szkół muzycznych 
całego kraju - wielkomiejskich 
ośrodków kulturalnych, miast i 
miasteczek. 
Nasuwa się pytanie, czy jest to 
kurs o ustalonym programie 
edukacyjnym, który te same treści 
powtarza rokrocznie coraz to nowym 
uczestnikom? O, nic, bynajmniej. 
Połowa tegorocznych słuchaczy 
brała już udział w poprzednich 
Warsztatach Skrzypcowych i 
chętnie przyjeżdża do Oleśnicy 
ponownie, by podnosić 
swoje 
kwalifikacje zawodowe w 
prezentowanej 
tutaj atrakcyjnej i 
nowatorskiej 
formie. Niezmienny 
jest zasadniczy 
trzon problcma- 
i tyki Warsztatów- 
wykłady 
metodyczne, zajęcia z 
instrumentem 
dzieci i 
pedagogów oraz 
rozwijanie 
optymalnych możliwości 
organizmu, 
naturalnych cech i 
predyspozycji 
 
psychofizycznych dziecka 
podejmującego 
nauczanie gry na 
skrzypcach. 
Podobnie, jak i w latach ubiegłych, 
uczestnicy oleśnickich Warsztatów 
zapoznawali się z nowymi 
wydawnictwami melodycznymi, które są 
niezbędne nauczycielom gry na 
skrzypcach w rudymentarnej pracy 
z małoletnimi uczniami. Tak jak 
poprzednio, każdy uczestnik 
Warsztatów nie rozstawał się i w 
tym roku ze swoimi skrzypcami, 
zapraszany w Oleśnicy do 
grupowego, czy zespołowego grania. 
Chodzi lu bowiem o łączenie teorii 
z praktyką, a co więcej - o artyzm, 
klórcgo osiąganie daje 
przyjemność, a nic powoduje stresu 
rywalizacji. 
Głównym tematem VII 
Warsztatów Skrzypcowych było 
spopularyzowanie w kręgu polskich 
nauczycieli muzyki (zwłaszcza 
nauczania początkowego) szkoły gry 
na skrzypcach wedle metody 
Ericha Dofleina. Na czym polega jego 
koncepcja - wykorzystywana już w 
szkolnictwie muzycznym krajów 
niemieckojęzycznych. Wielkiej 
Brytanii, USA, Szwecji - teraz 
rozpropagowana przez oleśnicką 
placówkę także w naszym kraju? E. 
Doflcin (1900-1977) studiował 
m.in. w Brcslau (Wrocław), gdzie 
uzyskał tytuł doktora filozofii, a 
także pracował jako muzykolog i 
prywatny nauczyciel muzyki. W 
lalach 1941 -1944 był wykładowcą 
Seminarium Muzycznego w 
Brcslau. Po wojnie został m.in. 
dyrektorem Wyższej Szkoły Muzycznej 
we Erciburgu i współzałożycielem 
Instytutu Nowej Muzyki i 
Wychowania Muzycznego w Darmstadt. 
Żona Elma Dollein (1907-1979) 
była nauczycielką gry na 
skrzypcach m.in. w Brcslau (1928). Ich 
wspólnym dziełem 
zapoczątkowanym po dużej części jeszcze w 
okresie międzywojennym było 
opracowanie wyboru literatury muzycznej 
według metody prof. Dofleina. Ten 
5-częściowy podręcznik wydany w 
latach 1932-1973 jest do dziś 
uważany za jedną z najważniejszych 
pozycji współczesnej pedagogiki 
skrzypcowej. 
Metodycznie uporządkowany 
przebieg nauki gry powinien 
zawierać jak najwięcej dobrej, 
oryginalnej muzyki - powiada Erich 
Dollein. - Wiedza teoretyczna winna być 
nierozłącznie związana z 
wyobraźnią słuchową, a ta nierozerwalnie - 
z muzykowaniem. Ćwiczenie i 
muzykowanie nie muszą być 
dwiema różnymi czynnościami, 
albowiem nic tylko muzykowanie, ale 
ćwiczenie muzyki może również 
sprawiać radość. Zajmowanie się 
samymi ćwiczeniami, 
traktowanymi jako studia, gwoli nauki i 
postępu, może być szkodliwe dla istoty 
sensu muzyki. Szkoła Dofleina nie 
odbiera nauczycielowi myślenia. 
O tym niemieckim - i po trosze 
wrocławskim - filozofie, 
muzykologu i pedagogu w jednej osobie z 
pełnym zaangażowaniem 
emocjonalnym mówiła w cyklu siedmiu 
wykładów docent Anna Schmidt, 
nauczycielka gry na skrzypcach z 
Monachium, wspominając 
spuściznę Dofleinów - dzieło życia jej 
wujka i cioci. O praktykowanych 
w Polsce metodach nauczania 
małych dzieci gry na skrzypcach 
mówiła Helena Ostapowicz, 
zwracając uwagę m.in. na prawidłową 
postawę dziecka grającego na 
skrzypcach, a o tzw. technice 
Aleksandra - Dorota Kędzior. Odbyło się 
też spotkanie z lutnikiem 
Krzysztofem Mrozem, który zdobywa 
najwyższe nagrody na konkursach 
lutniczych w świecie. Otaczali go 
oleśniccy mali skrzypkowie, gdyż 
właśnie dla nich od ponad 
dwudziestu lat buduje także instrumenty. W 
tych czterodniowych zajęciach 
znalazło się wiele momentów quasi- 
zabawy piłeczkami, chusteczkami 
i balonikami. Uczestnicy nieraz 
wstawali z miejsc, rytmicznie 
klaskali, wznosili ręce i śpiewali. A 
wszystko po to właśnie, by w 
pracy nauczyciela muzyki z.dzieckiem 
wpoić i utrwalić nawyki 
zmierzające do umuzykalnienia, i to w 
sposób interesujący. Kulminacyjnym 
momentem VII Warsztatów 
Skrzypcowych był wcześniej 
przygotowany na próbach koncert 
dzieci i uczestniczących nauczycieli. Po 
konsultacjach indywidualnych 
udzielanych przez A. Schmidt i II. 
Ostapowicz - po wielu 
rozważaniach problemów nurtujących 
nauczycieli muzyki - odbył się 
wspólny wieczór wszystkich uczestników 
Warsztatów, w którym 
uczestniczyła Ewa Rulka z Warszawy, wizyta- 
torCcntium Edukacji Artystycznej. 
Były rozważane problemy 
wczesnego kształcenia 
instrumentalnego. Ustalono termin kolejnego 
spotkania - w listopadzie 1999 r. - 
mając nadzieję, że będzie ono możliwe 
w pięknym i gościnnym Zamku 
Piastowskim w Oleśnicy. 1 tak 
tegoroczne Warsztaty Skrzypcowe - 
Nauczanie Początkowe dobiegły 
końca, dając nowy impuls do 
pracy pedagogicznej, do wychowania 
estetycznego. 
Czesław Panek 
W krainie Offenbacha 
Teatr Mu/yc/ny - Operetka 
Wrocławska przy ul. 
Piłsudskiego 72 we Wrocławiu zaprasza w 
tym tygodniu na przedstawienia: 
środa 18X1 
181" Sztukmistrz z Lublina 
czwartek 19 XI 
18'" Sztukmistrz z Lublina 
piątek 20 XI 
1810 Sztukmistrz z Lublina 
sobota 21X1 
1850 Sztukmistrz z Lublina 
środa 25 XI 
18™ Sztukmistrz z Lublina 
Sztukmistrz z Lublina 
k 
9 
Zygmunt Konieczny - muzyka; 
Agnieszka Osiecka - songi; Michał 
Komar i Jan Szurmiej - libretto na 
podst. powieści lsaaca Bashcvisa 
Singera; Krystyna Szcrer - 
przekład, Zbigniew Malkowicz - 
kierownictwo muzyczne; Jan Szurmiej 
- reżyseria, inscenizacja, 
choreografia; Wojciech Jankowiak - 
scenografia; Maila llybka - kostiumy 
Tytułowy Sztukmistrz - Jasza 
Mazur to romantyczny bohater 
żyjący na granicy trzech światów, 
symbolizowanych także przez 
kobiety: magii (asystentka Magda), 
religii (żona Estera - bezpłodna 
Żydówka) i rzeczywistości (ruda 
kochanka Zewtcl, hrabina Emilia). 
Wewnętrznie rozdarły, bluźnierczo 
wadzący się z Bogiem, Jasza nigdy 
nic zazna spokoju. Sztukmistrza 
kochają kobiety, ale każdej z nich 
ziarnic serce. 
ha Michalcwiiz. Słowo Polskie 
W grudniu dla dzieci: Mały 
czarodziejski flet. O dwóch takich, co 
ukradli Księżyc 
Ceny biletów: normalne ulgowe 
I strefa 25 22 
II strefa 22 18 
III strefa 18 15 
Kasa czynna od wtorku do 
poniedziałku w godz. 12-19, w wolne 
soboty - 16-19, w niedziele - na 
godzinę przed przedstawieniem- 
Zamówienia na bilety zbiorowe - 
tcl. 343-56-52 w godz. 8-16. 
12 
Panorama Oleśnicka nr 46 
17-23 listopada 1998 
PANORAMA KULTURALNA 
Niepodległościowe recytacje 
2 okazji Święta 
Niepodległości Młodzieżowy Dom 
Kultury w Oleśnicy 
zorganizował Konkurs Pieśni i 
Poezji 
Niepodległościowej. Największą 
indywidualnością konkursu była 
Agata Sobiś. 
Konkurs Pieśni i Poezji 
Niepodległościowej oleśnicki MDK zorga- 
związanc z mała. pojemnością, sali 
wynagrodzili wykonawcy, którzy 
prezentując różnorodny repertuar 
niepodległościowy wykazali się 
wysokimi umiejętnościami 
wykonawczymi. 
Komisja konkursowa 
obradowała w składzie: przewodniczący 
Janusz Grela (reżyser, autor tekstów), 
członkowie lilżbieta Burak (muzyk) 
i Janusz Marszałek (muzyk).W gru- 
strowi Zabielncmu. Wyróżnieniami 
obdarowano łzę Zachorską oraz 
Magdę Cialkowską. Wszyscy 
laureaci są z 1 LO. Komisja 
konkursowa z żalem stwierdziła, że wiciu 
wykonawców nic mogło być 
poddanych ocenie konkursowej ze 
względu na niespełnienie warunków 
regulaminowych. Podkreślano 
profesjonalne zorganizowanie imprezy 
przez MDK. 
_ I 
Nagrody wręczał najlepszym wiceburmistrz Janusz Marszałek. 
nizował 10 listopada w swojej sali 
teatralnej. Wśród wykonawców 
znaleźli się przedstawiciele szkół 
ponadpodstawowych z Oleśnicy 
(uczniowie z 1 i II Liceum 
Ogólnokształcącego), podstawowych 
(szkoły nr 2,3,6) oraz 
reprezentantka MDK. 
Konkurs, uwzględniając pod/iał 
na szkoły ponadpodstawowe i 
podstawowe, odbywał się w dwóch 
kategoriach: pieśni i recytacji. 
Gośćmi byli wiceburmistrz Oleśnicy 
Janusz Marszałek, dyrektor II LO 
Barbara Łukaszewicz, wicedyrektor 
SI* nr 3 Józefa Potrząsaj oraz 
wicedyrektor SP nr 6 Celina Gląbska. 
Licznej publiczności niedogodności 
pic szkół podstawowych w 
kategorii recytacji I miejsce jury 
przyznało Agacie Sobiś z MDK. Zdaniem 
komisji, jak i wykonawców, 
Agatka była największą 
indywidualnością artystyczną tego konkursu. W 
kategorii pieśni I miejsca nic 
przyznano, II miejsce zajął zespół 
wokalny ze S/koły Podstawowej nr 3 
w Oleśnicy, a III nagrodę 
przyznano zespołowi wokalnemu ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnicy. 
Wyróżnienie uzyskał zespół 
wokalny Akoludci ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Oleśnicy. W grupie szkół 
ponadpodstawowych w kategorii 
recytacji przyznano jednogłośnie I 
miejsce Małgorzacie Ofton, II - Sylwc- 
Piórkiem Podurgiela 
*■$. 
f\l< 
^ 
N "^."k 
f 
"fi 
&Jy 
:^\ 
V"V 
Szafa gra 
Kogo Yoka 
przypomina? 
o i- 
ni 
Yoka to pseudonim nowej polskiej 
wokalistki. Właśnie znaleźliśmy w 
Cornerze jej płytę zatytułowaną 
Nadzieje ze szkła. Yoka nic ma zbyt 
oryginalnego głosu, a jej piosenki 
brzmią czasem jak kolędy Ireny 
Santor (Spróbuj nie pytać), albo jak 
wyznania Anety Lipnickiej (A zie- *v 
mia drży). Ale skoro do grudnia 
niedaleko, więc posłuchać można. 
Pobrzmiewa w 12 utworach Yoki 
piosenka poetycka, jest elektroniczna 
aranżacja, dużo melodyjnych chórków, są odważne zmiany rytmów. O 
klimacie towarzyszącej wokalistce muzyki decydują instrumenty 
klawiszowe, sekwensery i samplery Stefana Sendcckicgo. 
Co nam się spodobało najbardziej? Rozbudowana kompozycyjnie i 
nietuzinkowa piosenka Tam gdzie płynę. Tytułowe Nadzieje ze szkła ze 
śpiewanym niby szeptem refrenem. Rozkołysane gitarowym rytmem Dziś 
już wiem. Wyjątkowo mocna jak na delikatną YokęJest laka siła. 1 
brzmiąca po irland/ku zamykająca płytę kompozycja Myśli mam jasne. 
Yoka śpiewa głównie własne teksty. O uczuciach, o upływającym 
czasie, o miłości. Jak to zwykle... 
(kail) 
Jeśli chcecie wied/ieć, c/ym się różni Yoka od Ireny Santor i Anety 
Lipnickiej, podajcie na kartce swoje dane. 
• t. archiwum \IDK 
Pozytywnym zjawiskiem jest fakt 
uczestnictwa w konkursie tak dużej 
reprezentacji szkół 
ponadpodstawowych, natomiast niepokoi 
nieobecność wielu oleśnickich szkół 
podstawowych. Kiedyś organizowano 
podobne konkursy, poświęcone 
świętom 1 Maja, czy 22 Lipca - 
wówczas wykonawców ze szkół 
podstawowych było aż nadto. 
Ciekawe, że po przemianach 
ustrojowych, w warunkach pełnej 
demokracji, konkurs poświęcony Świętu 
Niepodległości w niektórych 
szkołach nie cieszy się podobną 
popularnością... 
Janusz Grela 
naklejcie kupon i wrzućcie swoją 
przesyłkę do skrzynki w sklepie Corncr w 
oleśnickim Rynku. Do rozlosowania 
kaseta Nadzieje ze szkła. A po kasetę 
Katarzyny Skrzyneckiej zapraszamy do 
Cornera Monikę Modrzejewską z 
Oleśnicy. 
M U S I C 
COBNEB 
rTjpof 
Z bibliotecznej półki 
Miękkie 
batoniki 
r 
W O K 6 L NA 
ifS 
Fri 
ni 
Batoniki Always miękkie jak 
deszczówka to historia dziewczyny o 
imieniu Agata, dla najbliższych 
Agalon. Autorka Marta Fox 
określa tę powieść jako mówiącą o 
dobrych i jasnych uczuciach, które 
tkwią w każdym z nas, o tym, że .^ 
możemy się rozumieć, pod warun- | ■* . 1*^ 
kicm że będziemy ze sobą szczerze 
rozmawiać, rozmawiać do końca i »*"©kkl 
rozstrzygająco. 
Marta Fox. Batoniki Always miękkie jak deszczówka, Wrocław 1997 
Rubrykę redagują pracownicy MBP 
Btażej w Oleśnicy 
W telewizyjnym Rowerze 
Błażeja ujrzymy niebawem 
oleśnickich rangersów. Po 
publikacji w Panoramie 
survivalowym klubem 
zainteresowała się 
telewizja. 
Ostatnio coraz częściej ekipy 
telewizyjne odwiedzają nasze miasto. 
W środę 11 listopada w Oleśnicy 
realizowano zdjęcia do programu 
młodzieżowego Rower Błażeja, 
który od września emituje Program 
ITVP S.A. Telewizja 
zainteresowała się oleśnickim Rangers Survival 
(juh, o którym już pisaliśmy w 
Panoramie. Prezentowane przez 
rangersów akcje filmowano w 
budynku po starej fabryce obuwia 
przy ulicy Kilińskiego i na starej 
strzelnicy za Spalicami. 
Przeprowadzono też krótkie rozmowy z 
niektórymi członkami klubu. 
Materiał zrealizowała ekipa 
wrocławskiej firmy produkcyjnej AD7 
Film na zlecenie Programu I. 
Przygotowali go Łukasz Łukasik i Piotr 
Chajec autor pomysłu, od 
niedawna współpracownik ADZ Film i 
TVPI 
Według informacji uzyskanych 
od autorów programu, oleśnickich 
rangersów będzie można ujrzeć w 
jednym z najbliższych wydań 
Roweru Błażeja. 
(pach) 
17-23 listopada 1998 
Panorama Oleśnicka nr 46 
13 
REKLAMA W PANORAMIE 
Ul 
WGN 
Oleśnica 
WGN 
Wrocławska Giełda Nieruchomości 
Przedstawicielstwo Oleśnica 
Dariusz Mattawski - właściciel 
Umożliwiamy Państwu współpracę z naszą Giełdą Nieruchomości oraz szeroką gamę 
profesjonalnej obsługi w zakresie: 
KUPNA - SPRZEDAŻY - WYNAJMU - NAJMU - ZAMIANY - WYCENY 
Oferujemy Państwu pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz fachową obsługę notarialną, 
a w szczególności zabezpieczenia ze strony prawnej podczas zawierania transakcji. 
Umożliwiamy szybką obsługę kredytową w Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym SA 
oraz banku PKO BP. 
Siedziba firmy: 
56-400 Oleśnica 
ul. Lwowska 3 
I piętro 
tel. kom. 
0-601-93-32-53 
tel./faks 
(071) 398-35-17 
Cena: 150 tys. Oleśnica 
Dom jednorodzinny w stanie surowym otwartym, 
podpiwniczony z poddaszem użytkowym, pokryty 
dachem dwuspadowym, woda doprowadzona do 
budynku, prąd. € pokoi, kuchnia, łazienka w-c 
Działka 2 ary 
SDOL-0303 
Cena: 900 tys. Oleśnica 
Hala pod działalność detaliczną lub hurtową Pow 
hali 880 m2. wysoki standard wykończenia, 
wszystkie wymagane .zezwolenia sanepidu. Nowy sys 
tern alarmowy Działka o pow 1556 m1, z dobrym 
dojazdem 
SHOL-200 
Cena: 250 tys. ok. Bierutowa 
Młyn pszenny zawrolkowy 10 lon/doba. pow 700 
m1 z częścią socjalną + mieszkanie o pow. 140 
m1. Brak ogrzewania. Pow. działki 0 26 ha. Młyn 
znajduje się nad odnogą Widawy, w pobliżu 
prywatne stawy rybne 
SMOL-0245 
Cena: 105 tys. ok. Oleśnicy 
Domek o pow 100 m* na działce 57 arów, 6 
pokoi, kuchnia łazienka, spiżarka, ganek, poddasze 
do zagospodarowanie. Ogrzewanie koks - węgiel, 
nomioszczenle gospodarcze, miody sad. toren 
ogrodzony. 
SDOL-0223 
Cena: 84 tys. (do neg.) Syców 
Hala produkcyjna o pow cal 5U0 mJ. 3 pomiosz- 
czenia biurowe z pełnym wyposażeniem Po- 
mioszczonie socjalne, stołówka, w-c. łazienka. 
Zasilanie w wodę (sieć miojska). Ogrzewaniu 
nadmuchowe. Dogodny doiazd. 
SOPOL-0084 
Cena : 180 tys. Syców 
Dom Jednorodzinny o pow. 220 nr1. Działka 7 arów. 
6 pokoi, w salonie kominek, holi w boazoni. 
łazienka, we, kafle, garaż, pomieszczenie gospodarcze 
Dom ogrodzony płolkiom drewnianym 
SNOL 0181 
*• 
I'" 
'*.* 
Cena: 80 tys. (do neg.) Syców 
Dom jednorodązlnny w stanie surowym otwartym 
o pow. 300 m* Działka 7 arów Dach kryty papą 
Prąd w budynku. 
SDOL-0103 
Cena: 70 tys. (do neg.) Syców 
Dom jednorodzinny, stan surowy otwarty, o pow. 
cal 265 m1, użyt.120 m' Dach kryty eternitem 
Woda z sieci miejskiej, energia elektryczna 
Działka 9 arów 
SBOL-0103 
Cena: 65 tys. ok. Dziadowej Kłody 
Dom wiejski z zabudowaniami gospodarczymi. 
Działka o pow. 0,98 ha. pow domu 120 m1,6 
pokoi, kuchnia, łazienka, centralne ogrzewanie. 
Częściowo ogrodzone 
SGOL-0229 
Cena: 45 tys. (do neg.) ok. Bierutowa 
Budynek sklepowy podpiwniczony, pow cał 187 
nV. grunt o pow 14 arów. sklep spożywczo-prze- 
mysłowyopow.90m1,mieszkanle4 pokojowe (do 
remontu). Górna kondygnacja ni z go pod rowa- 
na 
SBOL-0267 
- • T 
Cena: 97 tys. Bralin 
Dom o pow 280 m3 na działce 19 arów. 7 pokoi, 
kuchnia, łazienka, centralne ogrzewanie + 
pomieszczenia gospodarcze 
SDOL-027^ 
Cena: 360 tys. ok. Bierutowa 
Budynek wolno stojący, niepodpiwnlczony, 2-kon 
dygnacyjny, pow. 209 m', 5 pokoi, kuchnia. 2 
łazienki + budynek gospodarczy z rampą o pow 
373 m' Pow. działki 0.92 ha Toren częściowo 
ogrodzony siatką 
SDOL 0198 
Cena: 80 tys. Syców 
Dom wiejski połączony z zabudowaniami 
gospodarczymi Działka budowlana 6 arów przy tr 10 
nr 8 3 pokoje, kucrrla Góra do 
zagospodarowania Ogrzewanie - piece kaflowe 0 62 ha łąki 
1 SDOL-0274 
Cena: 142 tys. (do neg.) Syców. Cena: 138 tys. (do neg.) Bierutów Cena: 350 tys. 
Dom jednorodzinny o pow 220 m2 Działka 7 arów. 
5 pokoi, kuchnia z jadalnią, łazienka, w.c. taras. 
2 balkony, kotłownia, pralnia, garaż, telefon, siła, 
ogrzewanie koks-weglel 
SDOL-0268 
Dom jednorodzinny o pow użytkowej 110 m1 na 
działce 9 arów. salon, 4 pokoje, kuchnia, łazienka. 
w.c Otynkowany wew., wszystkie Instalacje wew 
(bez gazu), telefon dachówka ceramiczna, seta 
ny ocieplone wełną mineralną 
SDOL-0115 
Dom jednorodzinny o pow użył 140 mJ na 
działce 8 arów. 8 pokoi, kuchnia wyposażona z mobh- 
mi, kafle na podłogach w łazience I w.c W salonie 
kominek ogrzewanie elektryczne, garaż, szopka 
na drewno 
SOOL-02B9 
f* 
ł Tl 
Oleśnica Cena: 170 tys. (do neg.) Zembrzyce Cena: 120 tys. (do neg.) ok. Namysłowa 
Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniacze) o 
pow 390 m', 12 pokoi, 2 garażo, kuchnia, łnzlon- 
ka Możliwość adaptaqi nn pensjonat Miejscowość 
turystyczne, okolico Suchej Boskidzkie|. 
SBOL-0083 
Dom jednorodzinny, pow cał. 155 mJ, działka 14 
.irow. 4 pokoje + salon, kuchnia z jadalnią, kafelki 
w łazience, w.c . parkiet w salonie, deski w holu. 
boazeria, dach z blachy trapezowej. 
SDOL-0269 
i -tct 
Cena: 42 tys. ok. Perzowa 
Domek wiejski z zabudowaniami 
gospodarczymi, 3 pokoje, kuchnia, łazi nka. strych do 
zagospodarowania Działka 18 arów 
SDOL-0279 
Cena: 800 tys. (do neg.) ok. Sycowa 
< jaką mają płeć, narodowość, 
kolor skóry, jakim mówią językiem, 
Jaką religię wyznają, czy są pełno-, 
czy niepełnosprawne. Większość 
dorosłych kocha, rozumie i szanuje 
dzieci. Stara się, by wzrastały w 
atmosferze spokoju i miłości, by ich 
dzieciństwo było szczęśliwe, 
radosne. Zdarza się jednak, że prawa 
dziecka zostają naruszone. Może tak 
dziać się w szkole, w domu, czy na 
ulicy. Nic zawsze dorośli zdają 
sobie sprawę, że swoim 
postępowaniem krzywdzą dziecko, ranią jego 
godność, lekceważą, upokarzają. 
Jeszcze gorzej, gdy je biją, z byle 
powodu stosują surowe kary, głodzą, 
czy wykorzystują. Zdarzają się 
sytuacje, że sprawcami krzywdy dziecka 
są jego najbliżsi. Każde dziecko ma 
prawo do dobrego traktowania. 
Dzieci źle traktowane często boją się o 
tym mówić. Cierpią, myślą, że coś 
takiego zdarzyło się tylko im. 
Obwiniają siebie. Każde dziecko może 
szukać pomocy u pedagoga 
szkolnego, wychowawcy, jeśli nic potrafi 
szczerze rozmawiać ze swymi 
rodzicami. Gdy nie chce o swoich 
problemach mówić ani w domu, ani w 
szkole, może napisać lub zadzwonić do 
instytucji pomagającej dzieciom. Oto 
ich adresy: 
• Komitet Ochrony Praw 
Dziecka Warszawa, ul. Boleść 2, tcl. 
(022)831-24-29 
• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 0-K00-200- 
02 w godz. 10-22 (połączenie 
bezpłatne). Prawnik dyżuruje w 
poniedziałki w godz. 16-22. 
Ewa Prenio 
ba było przewieźć i postawić na 
stołku kubek pełen wody. Było sporo 
śmiechu. Najlepszymi okazali się: z 
SPS - Bartek Białecki, Dawid 
Zając, Arek Adamek, z SP 1 - Maciej 
Tomaszek, Kamil Babirzccki, Ala 
Sokołowska. 
W trakcie imprezy serwowano 
jogurt, a podczas dłuższej przerwy 
- kiełbaski na gorąco, bułki i 
herbatę. 
Ostatnią konkurencją były 
zawody w strzelaniu z pistoletu 
pneumatycznego. Jej pomysłodawcami i 
jednocześnie sędziami byli 
przedstawiciele Ligi Obrony Kraju: 
Adam Nowicki, Romuald Froński i 
Grzegorz Bukowski. Poświęcili oni 
swój wolny czas, aby dostarczyć 
emocji uczestnikom I Maratonu 
Uśmiechu. Najcelniejszc oko 
mieli: Bartek Białecki (SPS), Grzegorz 
Gołuch (SPS), Dawid Przybył (SP 
D- 
W czasie zawodów strzeleckich 
wszyscy uczestnicy imprezy sklejali 
z pasków papieru „łańcuch 
uśmiechu". Po zmierzeniu przez sekretarz 
Janinę Czekajło okazało się, że ma 
on - bagatela - 201 metrów! 
Impreza przebiegała zgodnie z jej 
hasłem - pod znakiem uśmiechu. 
Przyjemnie było patrzeć na 
zadowolone i roześmiane buzie dzieci w 
różnym wieku, o różnej 
sprawności i z różnych szkól. 
Organizatorzy mają nadzieję, że Maraton 
Uśmiechu wejdzie na stale do 
kalendarza szkolnych imprez. 
Aleksandra Potyralu 
Henryk Kluska, prezes 
Kota Łowieckiego Jeleń, 
napisał do Panoramy o 
tym, jak sycowscy myśliwi 
obchodzili święto swojego 
patrona. Oddali 37 
strzałów - trofea to 6 lisów i 
zając. Królem polowania 
został Jerzy Ruśkowski, 
który ustrzelił 2 lisy. 
Od wielu stuleci 3 listopada 
myśliwi obchodzą swoje święto - 
dzień świętego Huberta, który jest 
ich patronem. W tym roku 
uroczystość miała szczególny charakter, 
ze względu na obchodzony 
jubileusz 75-lccia Polskiego Związku 
Łowieckiego. Każdy jubileusz 
skłania do refleksji, podsumowań, 
a w łowiectwie szczególnie do 
wspomnień minionych lat. Koło 
Łowieckie ./f/e/i w Sycowie 
istnieje od 1946 r. Wśród swoicli 
członków zrzesza kolegów o długim 
stażu, którzy przekazują młodszym 
swoją wiedzę i doświadczenie, a 
nade wszystko chętnie 
opowiadają o lalach, kiedy okoliczne lasy 
były bardzo bogate w zwierzynę. 
Doskonalą okazją do wspominek 
są właśnie polowania hubertow- 
skic. 
W sobotę 7 listopada w pobliżu 
leśniczówki w Stradomii zebrali się 
myśliwi - członkowie Koła 
Łowieckiego Jeleń w Sycowie. Po 
odegraniu przez sygnalistów 
sygnału, 28 myśliwych ustawiło się 
DOBROSZYCE 
Kara umorzona 
Na swojej trzeciej sesji Rada 
Gminy w Dobroszycach 
zatwierdziła zmiany w 
gminnym budżecie. 
W czwartek 12 listopada odbyło się 
kolejne posiedzenie dobroszyckiego 
samorządu. Jego powodem była 
konieczność zatwierdzenia zmian w 
budżecie. Przeanalizowały je wcześniej 
komisje Rady i nie wniosły zastrzeżeń. 
Na 17 uczestniczących w głosowaniu 
radnych 16 było za przyjęciem zmian, 
a 1 przeciw. Dochody gminy 
zwiększyły się o 385.650 zł, o tyle samo 
wzrosły wydatki. Po stronic dochodów 
budżet wzrósł do kwoty 6.697.730 zł, a 
wydatków - 7.686.200 zł. 
Wójt Jan Głowa poinformował Radę 
o pracy Zarządu w okresie od końca 
czerwca do połowy października. Z 
satysfakcją podkreślił, że wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska umorzył 
karę, którą wcześniej nałożył na Zarząd 
Gminy za składowanie odpadów w 
niedozwolonym miejscu. Przypomnijmy, 
że jednym z autorów skargi był były 
wójt, za którego kadencji dzikie 
wysypisko już istniało. Powodem 
umorzenia kary było wybudowanie 
ekologicznego wysypiska w ustalonym terminie. 
W sprawozdaniu wójta znalazła się 
informacja o stanic inwestycji. 
Zakończona została budowa chodnika w 
Strzelcach. W trakcie realizacji jest 
wodociąg w Miodarach, utwardzany 
jest odcinek drogi w Dobrej. 
Niebawem zostaną ustawione wiaty na 
przystankach autobusowych w Miodarach 
i Dobrej. 
Na zakończenie trzeciej sesji 
przewodniczący Fdward Podczaszyński 
przypomniał radnym o obowiązku 
złożenia oświadczeń o ich stanic 
majątkowym. 
(siad) 
w dwuszeregu. Zebranych powitał 
prezes Koła I lenryk Kluska. 
Chwilą ciszy uczczono pamięć 
zmarłego kolegi Franciszka Pietrzaka. 
Następnie łowczy Roman Cichoń 
przypomniał o zasadach 
bezpieczeństwa i omówił przebieg 
polowania, określając gatunki 
zwierzyny, na którą wolno będzie polować. 
Dokonano losowania stanowisk, 
by po sygnale Darz hór! wyruszyć 
na łowy. Po intensywnych opadach 
deszczu w ostatnim okresie 
pogoda tego dnia była wymarzona. 
Wspaniałe kolory liści drzew, a 
także dywany z liści były wyrazem 
niezwykłego piękna przyrody, 
czyniąc len dzień jeszcze bardziej 
uroczystym. Niewątpliwie miało to 
również wpływ na doskonałą 
atmosferę polowania. 
Wczesnym popołudniem 
polowanie zakończono ułożeniem tzw. 
pokotu na świerkowych gałązkach 
pośród dwóch ognisk. Sygnaliści 
odegrali sygnał powitania gości. 
Łowczy Koła Roman Cichoń, 
który polowanie hubertowskie 
prowadził, ogłosił wynik polowania. 
Na polowaniu oddano 37 
strzałów, a na rozkładzie ułożono 6 
lisów i 1 zająca. Królem polowania 
został Jerzy Ruśkowski, który 
ustrzelił 2 lisy. Odegrano sygnał 
śmierci lisa i śmierci zająca. 
Pudlarzem został Jerzy Wojciechowski. 
Obydwaj zostali udekorowani 
przez łowczego Koła stosownymi 
medalami. Następnie odbyło się 
ślubowanie biorącego po raz 
pierwszy udział w polowaniu po 
zdanym egzaminie łowieckim 
Andrzeja Prusaka. Ślubowanie 
przyjął, wręczając na pamiątkę książkę 
o tematyce łowieckiej, prezes Koła. 
Sygnaliści odegrali Darz hór! oraz 
ciszę. Uczestników polowania i 
przybyłe na jego zakończenie 
rodziny myśliwych zaproszono na 
biesiadę przy ognisku. Jedzono 
golonkę w kapuście, pieczone 
kiełbaski i kaszankę, popijając piwem. 
Opowiadania myśliwych i śpiew 
przy akordeonie uczyniły to 
kolejne spotkanie w kniei hubcrlowskim 
świętem, godnym obchodów 75- 
lccia Polskiego Związku 
Łowieckiego. 
Henryk Kluska 
OGŁOSZENIE 
Zarząd Gminy Dobroszyce 
56-410 Dobroszyce Rynek 16, tel. 314-11-67 
ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny 
na sprzedaż działki nr 458/14 o pow. 92765 mz 
położonej w obrębie Dobroszyce i przeznaczonej w planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce 
pod przemysł i składy. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 519.484,00 zł 
Wadium w wysokości 51.949,00 zł należy wpłacić w kasie 
Urzędu Gminy Dobroszyce w terminie do 3 grudnia 1998 r do godz. 15. 
Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się 7 grudnia1998 r.o 
godzinie 9 w siedzibie UG Dobroszyce (sala konferencyjna). 
Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 3 UG 
Dobroszyce, tel. 314-11-67 i 314-12-10. 
Zarząd Gminy Dobroszyce zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od przetargu. 
23 listopa 99; Panorama Oleśnicka nr 46 
15 
PANORAMA TOWARZYSKA 
> i * 
Młodym Parom życzymy wiele szczęściai 
f 
Renata Błaszczyk z Oleśnicy i Leszek Zwierz z Boguszyc 
Zdjęcie wykonane przez fotoreporterów Zakładu 
Fotograficznego Wincentego Gorczycy w Oleśnicy przy ul. 3 Maja. 
<£#> 
* Wszystkim wyborcom z ul. Akacjowej, Granicznej, Kasztanowej, 
Krótkiej, Lipowej, Ogrodowej i Wiśniowej w Międzyborzu, którzy 
obdarzyli mnie zaufaniem i poparli moją kandydaturę w wyborach do 
Rady Miejskiej, składam serdeczne podziękowanie. Stanisław Kulig. 
* Zastępcy Komendanta Garnizonu Oleśnica Panu płk. Lucjanowi 
Ławniczakowi serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za 
życzliwe potraktowanie i zrealizowanie prośby składa Bogdan Drogi. 
* Organizatorzy I Dziecięcego Pleneru Rysunku i Rzeźby Zabytki Ziemi 
Oleśnickiej składają serdeczne podziękowania za pomoc 
organizacyjną i materialną Paniom: dyrektor SP 1 w Oleśnicy mgr Marii 
Kaczmarek, Lidii Wilk, Jolancie Furman, Bożenie Sucheckiej oraz Panom: 
Mariuszowi Dudkowi z hurtowni opakowań Mad i właścicielom 
cukierni Czak-Blecha w Oleśnicy. 
* Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze serdecznie 
dziękuje Panu Andrzejowi Jędrzejczakowi za piękny gest w postaci 
sponsorowanej prenumeraty czasopisma Eko-Raj. 
* Serdecznie dziękuję mieszkańcom Grabowna Małego, Bukowinki i 
Brodowic za poparcie mojej kandydatury w wyborach do Rady 
Miejskiej w Twardogórze. Andrzej Drapiewski. 
* Lekarzom z lecznicy dla zwierząt za wyleczenie suczki Mai 
dziękuje wdzięczny właściciel Piotr Grela. 
* Danuta Mermer-Kutek i dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Oleśnicy dziękują kolejnym szlachetnym ofiarodawcom na rzecz zakupu 
enccfalografu na potrzeby służby zdrowia: aptece Familijnej Ilony Brat- 
tig, Stanisławowi Dżugajowi z Sądrożyc i Marianowi Cichoniowi z 
Oleśnicy. 
•4 
» » 
» ♦ 
r 
i 
Anna Bedka z Gołębic i Adam Stajszczyk z 
Gołębic 
Karolina Drabent z Działoszy i Krzysztof Talaga z 
Sycowa 
Zdjęcia wykonane w Zakładzie Fotograficznym Ewy Majewskiej w Sycowie na pi. Wolności 5. 
ł e 
X 
' W 
/ ." 
V 
^i 
IMIENINY 
"SB Z okazji imienin Stanisławowi Makowskiemu, a z okazji urodzin 
limilii Makowskiej wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności oraz spełnienia wszystkich marzeń życzą Dobrowolscy z 
córką Agnieszką. 
& Z okazji imienin kochanemu tatusiowi Stanisławowi Głowicnkow- 
skiemu dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha i radości na co dzień 
życzą żona, Maciek, Magda, Bogusia, Asia oraz Janek. 
* Z okazji imienin siostrze Stanisławie Glowienkowskiej dużo 
zdrowia, powodzenia w szkole oraz zdania matury z dobrymi stopniami i 
zachowania radości na co dzień życzą rodzice, Maciek, Magda, Bo- 
guśka i Janek. 
URODZINY 
* Kochanej wnusi Kindze Bosak z okazji 16. urodzin dużo zdrowia, 
samych dobrych stopni w nauce i dużo uśmiechu na co dzień życzy 
kochająca babcia. 
Niechaj szczęście Twojego adresu nigdy nie zgubi, 
niechaj Ci sprzyja, niech wiernie Cię lubi. 
* Z okazji urodzin Małgorzacie Mazuch najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, humoru, pogody ducha i wiele radości składa siostra Iwona. 
Irena i Henryk Gębusiowie 
OSIEMNASTKA 
* Kochanemu synowi i bratu Sławkowi Greli z 
okazji wejścia w wiek dorosły wszelkiej 
pomyślności i szczęścia życzą mama i brat. 
"Ss Żyj w szczęściu i radości, 
nie znaj smutku i przykrości. 
Niechaj wszelkie zło Cię mija, 
niech Ci dobro w życiu sprzyja. 
Z okazji 18. urodzin koleżance Annie Krysiak dużo 
zdrowia, szczęścia, samych pogodnych dni w 
dorosłym życiu, spełnienia marzeń i uśmiechu życzą 
Dorota i Iwona. 
ROCZNICA ŚLUBU 
* Z okazji 50 rocznicy ślubu Państwa Genowefy 
i Franciszka Dąbrówków z Siekicrowic życzenia 
zdrowia, pociechy z wnuków składa syn Janek z 
rodziną. 
Stefania i Stanisław Dylewiczowie 
&■ 
* Serdeczne pozdrowienia dla Andrzeja Ł od 
Agnieszki M. Spotkajmy się na pi. Zwycięstwa 19 
listopada o god/. 13. 
* Pozdrowienia dla Rafała R. od Eweliny. 
PPHU 
16 
Panoram Oleśnicka nr 46 
17-23 listo ada 1998 
• s 
Mamom i tatom gratulujemy! 
Rodziców zapraszamy do redakcji po odbiór zdjęcia - upominku od Panoramy Oleśnickiej. 
PANORAMA TOWARZYSKA 
syn państwa Szmajdów z Oleśnicy 
fot. Krzysztof Dziedzic uro(feony 12 ljsłopa(ja 
Magdalenka Panek z Karwińca 
urodzona 10 listopada 
syn państwa Kowalczyków z Oleśnicy 
urodzony 10 listopada 
córka państwa Sargeyan z Oleśnicy, 
urodzona 9 listopada 
syn państwa Więcławów z Olszówki, 
urodzony 10 listopada 
Bartuś Chełmowski z Oleśnicy, 
urodzony 11 listopada 
Kamilka Balicka z Bogusławie 
urodzona 8 listopada 
córka państwa Wilków z Gorzesławia, 
urodzona 8 listopada 
syn państwa Pomorskich ze Smolnej, 
urodzony 13 listopada 
córka państwa Wróblów z Ostrowiny, 
urodzona 13 listopada 
Kacperek Papierski z Oleśnicy, 
urodzony 11 listopada 
IMPREZY 
OLEŚNICA 
sobota 21 listopada 
•/ Maraton UFO zorganizowany przez 
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu - MO- 
KiS, ul. Reja, godz. 17. 
piątek 27 listopada 
• Andrzejki - MOKiS, ul. Reja, godz. 20. 
W programie: Wojciech Kmczak Show. pre- 
zentacja uczestniczek konkursu 
Najładniejsze Sylwetki i Twarze Świata, wybory Miss 
Publiczności, pokaz mody. Cena biletu - 90 
zl od osoby (w tym konsumpcja) - do 
kupienia w MOKiS-ie. 
sobota 28 listopada 
• Program kabaretowy Tak jest, panie 
komendancie! czyliprzegaduchy 
starszego posterunkowego Zenka z 
komendantem OSP w Kopydlowie - sala 
widowiskowa MOKiS-godz. 1530. 
Bilety w cenie 18 zł do nabvcia w MOKiS- 
ie. 
• FINAŁ REGIONALNY 
KONKURSU PIĘKNOŚCI BESTFIGU- 
RES & FACES OF THE WORLD - 
sala widowiskowa MOKiS, ul. 
Reja, godz. 17. 
Organizatorem konkursu jest firma Marion 
Group. W finale wystajńą także oleśniczan- 
kil Prasowy patronat nad imprezą sprawuje 
„ Panorama Oleśnicka ". Bilety do nabycia 
w MOKiS-ie. 
środa 4 grudnia 
• Spotkanie z pisarką młodzieżową 
Martą Fox zorganizowane przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną i MOKiS - sala 
widowiskowa MOKiS. godz. 14. 
□ 
MIĘDZYBÓRZ 
sobota 21 listopada 
• Andrzejki organizowane przez Miejsko- 
Gminny Ośrodek Kultury - MGOK, godz. 19. 
Bilety w cenie 20 zł od pary (w tym 
konsumpcja: kiełbasa na gorąco, barszczyk, ciasto, 
kawa, herbata) do nabycia w MGOK-u. lei. 
78-56-037. Gra zespól kamp-Full. 
□ 
PONIATOWICE 
sobota 28 listopada 
•/ Andrzejki organizowane przez Ośrodek 
Kultury i Sportu Gminy Oleśnica - 
świetlica, godz. 20. 
Bilety w cenie 50 zl od pary do nabycia w 
OKiS w BoguszYcach - Osiedlu, lei. 314-97- 
94. 
□ 
TWARDOGÓRA 
czwartek 19 listopada 
• VII Gminny Konkurs Recytatorski i 
Poezji Śpiewanej - Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy, ul. Wielkopolska, godz. 9. 
piątek 27 listopada 
• Spotkanie towarzyskie emerytów i 
rencistów Spółdzielni Inwalidów Spamel 
- Spamel, ul. Wojska Polskiego, godz. 11. 
□ 
WYSTAWY 
OLEŚNICA 
•/ Madonny Kresowe - Galeria Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, pi. Zwycięstwa. 
Wystawa czynna do 30 listopada. 
• Muzyka nie wiadomo skąd - gwasze 
Sigmara Polkę - Sala Ślubów w ratuszu 
Wystawa MOKiS-u czynna w godz. 11-15 
do 27 listopada. 
SYCÓW 
*/ Na ty z przyrodą - wystawa prac arty- 
sty-amatora Romana Pawłowskiego - 
Muzeum Regionalne.pl. Wolności. 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-15. 
□ 
TWARDOGÓRA 
• Twórczość Adama Mickiewicza w 
zbiorach Biblioteki Publicznej w 
Twardogórze - wystawa w 200. rocznicę 
urodzin poety - Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy, ul. Wielkopolska 11. 
Wystawa czynna do końca roku. 
Agatka Rumińska z Twardogóry, 
urodzona 5 listopada 
Hubercik Kopciński z Oleśnicy, 
urodzony 12 listopada 
(9-14 listopada) 
14 listopada w oleśnickim Urzędzie 
Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość 50- 
lecia pożycia małżeńskiego Państwa Emy 
i Józefa Łukasiewiczów. Jubilatom 
wręczono medale i dyplomy 7d długoletnie 
pożycie. Dołączamy się do serdecznych 
życzeń! 
Związek małżeński zawarli: 
Agnieszka Kłosowska 
i Piotr Michalak 
Młodej Parze życzymy samych słodkich 
dni! 
Urodzili się: 
Jakub Trzciński 
Jakub Kucharczak 
Kewin Kowalski 
Aleksandra Janiszewska 
Krystian Zalewski 
Beata Zwarycz 
Albert Poliszczuk 
Klaudia Wilk 
Kamil Piejko 
Szczęśliwym Rodzicom i Dziadkom 
gratulujemy! 
17-23 listopada 1998 Panorama Oleśnicka nr 46 
17 
PANORAMA GMIN 
TWARDOG•RA 
J 
Męczenie burmistrza 
Dopiero po ósmym 
glosowaniu w sprawie 
wyboru burmistrza 
Twardogóry stało się 
jasne, że nie będzie nim 
Zbigniew Potyrała. 
W czwartek 12 listopada o 
godzinie 15 radni gminy Twardogóra 
zebrali się w ratuszu na swojej 
drugiej sesji, by wybrać 
burmistrza, członków Zarządu Miasta i 
Gminy oraz przewodniczących 
samorządowych komisji. Nic nie 
zapowiadało sensacji. Wydawało 
się pewne, że pozycja kandydata 
nr 1, dotychczasowego burmistrza 
Zbigniewa Polyrały, 
wzmocnionego kilka dni wcześniej 
wyborem na stanowisko 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Oleśnickiego, jest niezagrożona. Szykują 
się na podbój Oleśnicy - 
komentowano żartobliwie powiatowe 
nominacje Henryka Bajcara i 
Zbigniewa Potyrały. Nie było więc 
niespodzianką, że na sesji 
zgłoszono tylko jedną kandydaturę na 
burmistrza. Jerzy Stekicl 
rekomendował Zbigniewa Potyrałę: 
człowiek uczciwy) spokojny, z 
dużą wiedzą merytoryczną, 
umiejący współpracować z ludźmi. 
Komisja skrutacyjna w składzie: 
Andrzej Drapicwski, Jan Jędiycz- 
ko, Jan Pawlak (przewodniczący) 
przystępuje do przygotowania 
kart do tajnego głosowania. 
Radni kolejno podchodzą do 
mównicy, na której ustawiona jest unia. 
Dokonują zapisu na karcie, 
wrzucają ją, komisja wychodzi, by 
przeliczyć głosy. Jan Pawlak 
odczytuje wyniki: 8 głosów za 
kandydaturą Zbigniewa Potyrały, 9 
przeciw, 5 wstrzymujących się. 
Zapada absolutna cisza. Zbigniew 
Potyrała robi się blady na twarzy. 
Przewodniczący Rady Jan Dżugaj 
zaprasza radcę prawnego do 
swego biura i ogłasza przerwę. 
Również w jej trakcie w gwarnej 
zazwyczaj sali obrad jest cicho. 
Przewodniczący wraca po 
konsultacji. Wobec tego, że lista 
kandydatów na burmistrza została 
zamknięta, w obecnej sytuacji Rada 
powinna przegłosować, czy 
należy znowu otworzyć listę - mówi 
Jan Dżugaj i sam wnioskuje o 
ponowne jej otwarcie. Radni 
akceptują to. Jerzy Stekicl znowu 
zgłasza Zbigniewa Potyrałę, 
argumentując, iż aż 5 osób wstrzymało się 
od głosu. Piastował to stanowisko 
od kilku lal - przekonuje radnych. 
- W moim przekonaniu robił to 
najlepiej, jak potrafił. I nie wiem, 
czy ktoś potrafiłby to lepiej 
zrobić. Wynik głosowania jest dla nas 
zaskoczeniem. Ponowne 
przeanalizowanie i głosowanie powinno 
przynieść rozstrzygnięcie. 
Bronisław Żcgliński zgłasza drugą 
kandydaturę - Jana Bcrnackicgo. 
Młody, energiczny - mówi o nim. Ten 
jednak odmawia. Pytany o zgodę 
na ponowne kandydowanie 
Zbigniew Potyrała odpowiada: Tak, 
ale chciałbym przed głosowaniem 
mieć możliwość zabrania głosu. 
Wchodzi na mównicę. Wielkim 
zaskoczeniem jest dla mnie. że 
nikt nie podjął otwartej walki - 
rozpoczyna zgaszonym głosem. 
Nie ma w gminie Twardogóra 
wioski ani ulicy, na której w 
czasie mojej pracy w Urzędzie 
czegoś nie zrobiono - przedstawia 
efekty swojej działalności. 
Przypomina najważniejsze 
osiągnięcia, analizuje obecny bardzo 
dobry stan gminy, wylicza zadania 
na przyszłość. Prezentuje swoją 
biografię. W lalach 1985-88 
zastępca naczelnika miasta, 1988-89 
- naczelnik, 1990-1998 - radny i 
burmistrz. Do zaoferowania mam 
swoje kompetencje, 
doświadczenie, a także swoje nazwisko, po- 
1 
godę ducha, optymizm życiowy - 
mówi. Wzmacnia głos w 
końcowej części przemówienia: 
Uważam, że mam społeczny mandat 
do ubiegania się o stanowisko 
burmistrza. Wystawiłem się po raz 
kolejny pod społeczny osąd, tym 
razem wszystkich mieszkańców 
gminy. Uzyskałem największą 
liczbę głosów i niemal 
stuprocentową aprobatę na zastępcę 
przewodniczącego Rady Powiatu. Jak 
widać, poza Twardogórą jestem 
bardziej ceniony niż tutaj. Proszę 
państwa o poparcie mojej 
kandydatury - kończy. 
Kolejna przerwa na 
przygotowanie kart do głosowania. Jak lak 
dalej pójdzie, to paczka 
papierosów będzie za mało - rzuca 
żartem któryś z palaczy. Drugie 
głosowanie. 7a - 10 radnych, 
przeciw - 9, wstrzymujących się - 3. 
Kandydat nic otrzyma! 
wymaganej bezwględnej ilości głosów - 
wynosi ona 12. Czy ktoś z. 
kolegów radnych nie reflektowałby na 
burmistrza? - pyta całkiem 
poważnie Bronisław Żcgliński. Dłuższa 
przerwa ma pozwolić na 
konsultacje. Burmistrz Międzyborza 
Stanisław Kuświk, który zjawia się, 
by złożyć gratulacje 
Zbigniewowi Potyralc, jest całkowicie 
zaskoczony sytuacją. Po ponownym 
otwarciu listy Andrzej Zarówny 
(AWS) zgłasza kandydaturę 
Alojzego Kuliga. Jestem zszokowany 
tym, co się stało. Ale po tym, co 
się stało, wyrażam zgodę - 
obwieszcza dotychczasowy 
zastępca burmistrza. Jerzy Stekicl 
zgłasza ponownie Zbigniewa 
Potyrałę. Ten mówi: Przykre jest, że w 
rozmowach 19 osób deklaruje 
poparcie, a wynik głosowania jest 
laki, jaki jest. W sytuacji, kiedy 
jest kontrakandydat, wyrażam 
zgodę na kandydowanie po raz 
trzeci. Niech stanie się to w otwar- 
V. 
•v 
Dawni współpracownicy stanęli tym razem przeciwko sobie. Z lewej: Zbigniew Potyrała, z prawej: Alojzy 
Kulig. 
tej walce. Bronisław Żcgliński 
proponuje przysłuchującą się 
obradom Aleksandrę Szczepanik, 
dyrektora Przedszkola 
Miejskiego, powiatową radną z listy SLD. 
Operatywna, aktywna, prężna - 
lak o niej mówi. Głosowanie. 
Kulig - 10, Potyrała - 8, Szczepanik 
- 4 głosy. Pada propozycja, by 
teraz, głosować dwie kandydatury z 
największą liczbą głosów. Kulig 
-li, Potyrała - 10, wstrzymujący 
się - l. Jest godzina 202u. 
Przepada wniosek, by przełożyć 
dokończenie sesji na kolejny dzień. 
Piąta tura głosowania. Kulig -li, 
Potyrała - 10, wstrzymujący się - I. 
Wiceburmistrzowi braku je 
jednego głosu - tego wstrzymującego 
się. Jerzy Stekicl proponuje, żeby 
zagłosować po raz ostatni. 
Bogdan Szewczyk apeluje, by osoba 
wstrzymująca się od głosu 
jednoznacznie się opowiedziała. 
Alojzy Kulig - dla wyrównania szans 
- zostaje poproszony o 
zaprezentowanie się, jak uczynił to 
wcześniej kontrkandydat. Życic tak się 
potoczyło, że staliśmy się 
konkurentami - rozpoczyna. Pizedstawia 
swoją biografię. Kończy słowami: 
Nic jestem Brutusem, nawiązując 
do postaci starożytnego polityka 
i filozofa Marcusa Brutusa, który 
w imię ideałów republikańskich 
wystąpił pizeciwko darzącemu go 
przyjaźnią i zaufaniem 
przełożonemu cesarzowi Cezarowi i wbił 
w niego zdradziecki sztylet (Et tu, 
Brutc, fili? - I ty. Brutusie, 
przeciwko mnie? - miał według 
tradycji powiedzieć konający Cezar). 
Radni postanawiają, że po tym 
głosowaniu dalszy ciąg obrad 
zostanie przeniesiony na następny 
dzień. Komisja skrutacyjna 
przygotowuje karty z nazwiskami 
kandydatów. Kto się wslizymał? - pyta 
pół żartem, pół serio Bogdan 
Szewczyk. Wynik szóstego 
głosowania jest znów zaskakujący. 
Kulig - 10, Potyrała - 10, 
wstrzymujących się - 2. O godzinie 21l5 
sesja zostaje przerwana. Jej 
dokończenie ma nastąpić 
następnego dnia. 
Piątek 13 listopada. Obaj 
kandydaci na burmistrza wykorzystują 
przerwę na negocjacje. Czasu jest 
jednak niewiele. O godzinie 15'" 
w sali obrad zasiada 22 radnych. 
Burmistrz Zbigniew Potyrała jest 
przybity. Alojzy Kulig - wyraźnie 
zmęczony. Rada postanawia 
utrzymać dotychczasową listę z dwoma 
kandydatami. Akceptuje też 
wniosek przewodniczącego komisji 
skrutacyjnej, by głosować do 
trzech razy. Bronisław Żcgliński 
tuż przed głosowaniem ujawnia 
kulisy swojej prywatnej rozmowy 
z jednym z radnych, który 
„rozdaje karty". Powszechne 
zażenowanie. Przewodniczący odbicia mu 
głos. Głosowanie nr 7. Remis - po 
11 głosów. Jesteśmy w tym samym 
miejscu, co byliśmy, Wysoka Rado 
- komentuje Jan Dżugaj. Kolejne 
przygotowanie karl do głosowania. 
Głosowanie nr 8. Kulig - 12, 
Potyrała - 10. Alojzy Kulig zostaje 
burmistrzem Twardogóry! 
Zrezygnowany Zbigniew Polyrała 
dziękuje za współpracę, życzy 
sukcesów. Alojzy Kulig deklaruje, że 
swoją pracę będzie traktował jako 
apolityczną służbę. Postaram się 
nie zawieść. Tak mi dopomóż Bóg 
- kończy krótkie wystąpienie. 
Kontrkandydaci, którzy unikali się 
w kuluarach, podają sobie ręce. 
Brawa. Przerwa w celu 
przygotowania nominacji dla burmistrza. 
Radni gratulują nowemu 
gospodarzowi gminy. Po wznowieniu 
obrad Zbigniew Potyrała prosi o 
zwolnienie go z dalszego 
uczestnictwa. Alojzy Kulig składa 
ślubowanie. Wnioskuje, żeby 
odłożyć wybór zastępcy i członków 
Zarządu. Rada wybiera tylko pize- 
wodniczących komisji: 
Infrastruktury Wiejskiej - Andrzej 
Drapicwski, Infrastruktury Miejskiej - Jan 
Pawlak, Statutowej - Anna 
Ławniczak. 
Dramatyczna sesja dobiega 
końca. Rozluźniony już Alojzy Kulig 
deklaruje, że zgoli brodę, i 
zaprasza do swego gabinetu na lampkę 
szampana. Taki wymęczony ten 
burmistrz... - komentuje samokry- 
tycznic wyniki głosowania. 
Krzysztof Dziedzic 
fol Autor 
ALOJZY KULIG - burmistrz 
•Twardogóry. 
Urodzony w Drogoszowicach, lat 
45, od 1972 roku rwardogórzanin. 
Żonaty (Maria - główna 
księgowa w Szkole Podstawowej nr 2), 
dwie córki (20-letnia Katarzyna - 
studentka II roku Akademii 
Ekonomicznej, 13-letnia Kamila 
uczennica VII ki. szkoły 
podstawowej). Ukończył Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego i Podyplomowe 
Studia Samorządu Terytorialnego i 
Gospodarki Lokalnej oraz 
Podyplomowe Studium Zarządzania 
Jednostkami Gospodarczymi, 
obecnie student uzupełniających 
studiów prawa. W latach 1972-75 
stażysta, dyspozytor ruchu w 
PKP; 1975-90 - referent, 
magazynier, kierownik magazynu, 
specjalista ds. zarządzania, 
kierownik w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Twardogórze; od 1990 r. - 
zastępca burmistrza, radny trzech 
kadencji (w 1990 startował z listy 
Komitetu Obywatelskiego, 
później jako niezależny). Alojzy 
Kulig kilkakrotnie już poprawnie 
zinterpretował budzące rozbieżne 
opinie nawet wśród prawniczych 
autorytetów zapisy 
samorządowych aktów prawnych (np. o 
wygaśnięciu mandatu radnego - 
dyrektora szkoły, o niemożności 
łączenia mandatu radnego i 
działalności gospodarczej z 
wykorzystaniem majątku gminy). 
1 
Panorama Oleśnicka nr 46 
17-23 listopada 1998 
PANORAMA GMIN 
DZIADOWA KŁODA 
Czynsze idą 
w górę 
Przyjęcie projektu 
budżetu na 1999 rok, 
wysłuchanie informacji o 
stanie mienia 
komunalnego, 
uchwalenie nowych 
stawek czynszu - to 
najważniejsze punkty 
obrad Rady Gminy w 
Dziadowej Kłodzie. 
W sobotę 14 listopada na 
kolejnej sesji spotkali się w sali 
dyskotekowej Gminnego Ośrodka 
Kultury radni gminy Dziadowa 
Kłoda. Rozpoczęto od kilku 
interpelacji i zapytań. Potem skarbnik 
gminy Maria Kurzawa 
przedstawiła sprawozdanie z wykonania 
budżetu, a wójt Tadeusz 
Ziółkowski zapoznał radnych z projektem 
budżetu na rok 1999. W 
dokumencie przyjęto, że dochody 
łącznic z subwencją oświatową 
wyniosą 4.369.952 zł. Najwyższe 
kwoty pochodzić będą z: 
subwencji oświatowej - l .685.684 zł, 
podatku rolnego - 480.000 zł, 
dotacji na zadania zlecone - 450.000 
zł, podatku od osób fizycznych - 
441.835 zł, subwencji 
wyrównawczej - 401.239 zł, podatku od 
nieruchomości - 320.000 zl. 
Wydatki zaplanowano w wysokości 
4.689.952 zł. Najwięcej pieniędzy 
pochłoną: oświata i wychowanie 
- 2.120.068 zł, administracja 
samorządowa - 700.000 zł, 
inwestycje - 691.000 zł (wodociąg w Slra- 
domii Dolnej, kanalizacja w 
Dziadowej Kłodzie, chodnik w 
Dalborowicach. dokumentacja na 
wymianę centralnego ogrzewania 
w szkole w Miłowicach, 
opracowanie Studium i kierunków 
zagospodarowaniu gminy), opieka 
społeczna - 531.000 zł, 
oświetlenie ulic - 100.000 zł. Dotacje dla 
gminnych jednostek - biblioteki i 
GOK-u - wyniosą 75.000 zł. 
Niedobór budżetowy zostanie 
pokryty z nadwyżki za 1998 rok. 
Rezerwa budżetowa to 43.69J) zl. 
Radni zgłaszali indywidualne 
postulaty względem budżetu: Dać 
więcej na sport. Wziąć pod 
uwagę nic tylko piłkę nożną, 
Dlaczego tyle na administrację 
samorządową? Za mało na roboty 
publiczne, Nie pobierać podatku od 
posiadania psa. Zamiast na drogi, 
wydać na inne cele. Wójt 
zapewnił, że wszystkie propozycje będą 
rozpatrzone przez Zarząd Gminy, 
a uchwalony dokument to tylko 
prowizorium. 
Inspektoi Urzędu Grażyna 
Anders przedstawiła informację o 
stanie mienia komunalnego. 
Radni usłyszeli, że z mocy prawa 
komunalizacji podlegały 1093 
nieruchomości, a na wniosek gminy 
- 70. Obecnie do 
skomunalizowania pozostało 328 nieruchomości 
(w tym 10 dróg i 318 rowów). W 
okresie od listopada 1997 roku do 
dnia dzisiejszego gmina zbyła 41 
nieruchomości, w tym 19 
mieszkań. W 1997 roku uzyskano z 
tego tytułu 64.868, a w bieżącym 
- 171.570 zł. W 1999 roku 
planuje się sprzedaż 8 nieruchomości 
za około 90.000 zł. 
To, co było najlepsze do 
sprzedania, zostało już sprzedane - 
skomentował sprawozdanie 
przewodniczący Rady Grzegorz 
Otwinowski. 
Radni przystąpili do 
glosowania uchwał. Ustalili nowe stawki 
czynszu regulowanego za lokale 
mieszkalne i socjalne na terenie 
gminy. Za 1 nr powierzchni 
trzeba będzie zapłacić 0,65 zł. 
Dodatkowo czynsz będzie 
podwyższony z tytułu: łazienki w 
mieszkaniu - 10%, kanalizacji we w 
mieszkaniu - 10%, centralnego 
ogrzewania - 15%, łazienki w 
budynku - 5%, we w budynku - 5%. 
Łącznic maksymalnie 35%. Lo- 
^ 
Gminą Dziadowa Kłoda kierują w tej kadencji wójt Tadeusz Ziółkowski (z lewej) i jego zastępca Henryk 
Jerzyk. 
budynki inwentarsko-gospodar- 
cze. Ich wysokość została 
określona indywidualnie dla każdego 
z najemców. Waha się od 1 do 14 
zł za nr. Dla przykładu właściciel 
apteki w Dziadowej Kłodzie 
zapłaci 2,50 zł za metr. najemca 
sklepu w Radzowicach - 10,10 zł, 
najemcy lokali w szkołach w 
Dalborowicach, Miłowicach, Lipce - 
14 zl. Za garaże murowane 
wyznaczono stawkę 0,90 zł za nr, a 
ciu przystąpiono do realizacji 
punktu Dyskusja, wolne wnioski. 
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 
Jacek Przybył zasygnalizował 
trudności wynikające z reformy 
oświaty i wyjaśnił problemy 
związane z. dowozem dzieci do 
szkól. Przewodniczący Grzegorz 
Otwinowski apelował do 
radnych, by przyjęli za punkt wyjścia 
w rozmowach o budżecie 
konieczność zakończenia wodocią- 
• ~trr 
Za pracę Rady Gminy odpowiedzialni są: przewodniczący Grzegorz Otwinowski (w środku) i jego 
zastępcy: Jan Tata (z lewej) i Ryszard Owczarek (z prawej). 
katorzy najgorszych mieszkań 
będą mogli liczyć na obniżki za: 
brak instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnej - 30%, zly stan 
budynku kwalifikujący go do 
remontu lub rozbiórki - 10 do 50" o, 
poddasze lub suterenę - 20"o. 
blaszane - 0,60 zl, murowane po- gowania i skanalizowania Dzia- 
mieszczenia gospodarcze - 0,40 dowej Kłody. Narzekano na prze- 
zl, wiaty, szopy i stodoły - 0,20 zł ciągającą się telefonizację gminy. 
za m'. 
Rada powołała Komisję 
Inwentaryzacyjną ds. majątku gminy w 
składzie: Grażyna Anders, Anlo- 
Scsja samorządu zakończyła się 
po ponad dwu godzinach obrad. 
Krzysztof Dziedzic 
fol Autor 
GMINA OLEŚNICA 
W gminie 
patriotycznie 
10 listopada obchodzono 
uroczyście w gminie 
Oleśnica rocznicę 
Odzyskania 
Niepodległości. 
W przeddzień 80. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości odbyła 
się w Ośrodku Kultury i Sportu 
Gminy Oleśnica uroczysta 
akademia z udziałem władz samorządom 
wych, dyrektorów szkól, 
sponsorów. Gości powita! gospodarz, 
gminy wójt Andrzej Proszkowski. 
Złożył gratulacje wybranemu 
kilka godzin wcześniej 
przewodniczącemu Rady Powiatu Janowi 
Bronsiowi. Do sali weszły 
poczty sztandarowe Związku 
Kombatantów, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, gminy Oleśnica. 
Okolicznościowe wystąpienie miał prezes 
Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych 
Tadeusz Trojanowski. 
W części artystycznej montaż 
lilcracko-muzyczny 
zaprezentowały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Ligocie Małej. Wyboru 
tekstów dokonała Stefania Kuraś, a 
pieśni - Tadeusz Pęcak. Z 
wiązanką pieśni legionowych i ludowych 
wystąpił zespół każdy Sobie. 
Imprezę prowadził Paweł 
Pawlik, a scenografię przygotował 
Piotr Kochanowski. 
(OA1) 
ciemną kuchnię - 10%, wspólne ni Grygiel, Sabina Konecka, Ma- 
wc - 10%, wspólną łazienkę - ria Kurzawa, Miioslaw Ostry, 
10%. Łącznie nie więcej niż 60"«. Marian Piórkowski, Barbara 
Zastawka bazowa czynszu najmu wiślanska. Wydala także zgodę na 
lokalu socjalnego wyniesie 0,32 nabycie przez gminę działki o po- 
zl. Będzie podwyższona z tytułu wierzchni 60 irT w Dziadowym 
posiadania we - 10% i łazienki - Moście na poszerzenie drogi. 
10%. Wobec upływającej kadencji soł- 
W kolejnej uchwale samorząd tysów zarządzono nowe wybory, 
podwyższył stawki czynszu naj- Wszystkie uchwały radni pod- 
mu za lokale użytkowe, garaże i jęli jednomyślnie. Po ich przyję- 
Panorama Oleśnicka 
Tygodnik 
Powiatu Oleśnickiego 
co tydzień 
w Dziadowej Kłodzie ! 
17-23 listo ada 1098 Panorama Oleśnicka nr 46 ■ ■ 
PANORAMA SPORTOWA 
Medale zdobyte, sezon zamknięty 
Me ma sezonu bez medali 
- tak najkrócej można 
podsumować rokroczne 
osiągnięcia lekkoatletów 
Wojskowego Kubu 
Sportowego Oleśniczanka. Nie 
inaczej było w sportowym 
roku 1998, który klub 
podsumował na spotkaniu 
w Klubie Garnizonowym. 
12 listopada w Klubie 
Garnizonowym działacze, trenerzy i sportowcy 
WKS Oleśniczanka podsumowali 
sportowy sezon 1998. Jak co roku z 
każdej imprezy biegacze i orientali- 
ści WKS-u przywozili medale lub 
punktowane miejsca. Największe 
sukcesy seniorów to srebrny medal 
Grzegorza Gajdusa na Mistrzostwach 
Polski w półmdratonie i srebro Jana 
Zakrzewskiego w MP w biegu na 3 
km z przeszkodami. Srebrny medal 
w półmaratonic wywalczyła też 
drużyna Oleśniczanki, w składzie: G. 
Gajdus, Mirosław Plawgo, Tomasz 
Wilczyński. W Młodzieżowych MP 
Marcin Grzegorzewski zdobył srebro 
w biegu na 3 km pprz, a Adam Dra- 
czyński brąz w na dystansie 5 km. 
Karol Dołęga był 4. w Przełajowych 
MP, drugi w Memoriale B. Psujka. 
G. Gajdus doskonale spisywał się w 
maratonach w Wiedniu i Eindhovcn, 
wygrał Memoriał B. Psujka, 
Zakrzewski reprezentował Polskę w 
Mistrzostwach Europy w 
Budapeszcie, a A. Draczyński i M. 
Grzegorzewski w meczu z Węgrami i 
Rosją. Mirosław Plawgo wygrał bieg 
uliczny w Twardogórze. Najmłodsi 
lekkoatleci Oleśniczanki zdobywali 
liczne medale i punktowane 
miejsca w zawodach na 
szczeblu okręgu i 
makroregionu. Wygrywali je: Anna 
Kaczmarczyk, Ilona Żara, 
Michał Słoński, Maciej Kor- 
naszewski, Łukasz liniołck i 
Robert Boryczka. Biegacze 
na orientację w 
Ogólnopolskiej Spartakiadzie 
Młodzieży zdobywali złote medale 
indywidualnie (Tomasz 
Kaczmarek) i drużynowo - (T. 
Kaczmarek, Jarosław Teresiń- 
ski. Piotr Syc). Wywalczyli 
też dwa brązy. P. Syc był 6. w 
Mistrzostwach Iiuropy 
juniorów, a jego koledzy ze 
sztafety reprezentowali Polskę w 
wiclomeczu w Wilnie. 
O tych i innych sukcesach klubu 
mówił jego kierownik Zdzisław Ko- 
fot. Krzysrtof t a 
Stać nas na wiele więcej - mówi 
Zdzisław Kozłowski. 
rych podopieczni zdobywali w 
minionym sezonie medale i punktowa- 
zlowski. Przypomniał, że przed 
zawodnikami WKS-u jeszcze kilka 
prestiżowych imropcz (maratony w 
Palermo - Dołęga, i Florencji - Plawgo 
oraz Kontynentalne Mistrzostwa 
Armii - Plawgo, Zakrzewski, 
Draczyński, Grzegorzewski). Podkreślił, że w 
tym sezonie spośród młodych 
zawodników największe postępy 
zanotowali: Krzysztof Skuza, Adrian Sielski, 
Michał Słoński, Grzegorz 
Kaczmarzyk, Łukasz Górniak, Krystian Naj- 
mrodzki, Łukasz Sawicki, Łukasz 
Mysiorek, Dariusz Borowik, Anna 
Kaczmarczyk i Ilona Żara. Mówił też 
o licznych imprezach 
organizowanych przez działaczy klubu. 
Sukcesów nie byłoby bez trenerów i osób 
wspomagających klub - dodał. 
Dziewiątka szkoleniowców WKS-u, któ- 
fot. Robert Piętka 
Adrian Sielski Michał Słoński i trener Leszek Witkowski otrzymują 
nagrody z rąk Tadeusza Rychlaka 
<,% 
ne miejsca, to: Wiesław Kiryk, 
Włodzimierz Matos/, Leszek Witkowski, 
Jarosław Janeczek, Jacek 
Malczewski, Andrzej Szczupak, Czesław 
Wilk, Jerzy Łozowski i Zdzisław 
Hildcbrandt. Przy organizacji 
sztandarowej imprezy WKS-u - Biegu 
Ulicznego o Memoriał B. Psujka - 
wyróżnili się szczególnie: Marek 
^ifir fi>t- Robert Piątka 
Dla orientalistów Zdzisława Hildebrandta był to bardzo udany rok. 
ot. hrzyszfo lettzic 
Grzegorz Gajdus i jego żona 
mogą już wznieść toast za ubiegły 
sezon. 
Gajęcki, Kazimierz Cymbalisty, 
Krzysztof Zadka, Zbigniew 
Grabowski, Tadeusz Rychlak i Wojciech 
Piekarnik. Stać nas na wiele więcej - 
tymi słowami Zdzisław Kozłowski 
lapidarnie określił plany na rok 
przyszły. 
Do klubu przyjęto czterech 
nowych, obiecujących lekkoatletów - 
Arkadiusza Sowę, Adama 
Zaradnego i Patrycjusza Szwajnocha oraz 
Macieja Wieczorka (biegacz na 
orientację). 
Najlepsi w klubowym rankingu 
otrzymali nagrody pieniężne 
(seniorzy) i rzeczowe. Oto klasyfikacje w 
poszczególnych kategoriach: 
scnior/.y 
1. Grzegorz Gajdus 328 
2. Karol Dołęga 262 
3. Jan Zakrzewski 258 
4. Dariusz Klein 213 
5. Adam Draczyński 192 
6. Marcin Grzegorzewski 186 
7. Tomasz Wilczyński 153 
8. Mirosław Plawgo 
9. Marcin Słoński 
10. Paweł Czekajło 
juniorzy 
1. Krzysztof Skuza 
2. Adrian Sielski 
3. Jacek Barbara 
junior/y młodsi 
1. Michał Słoński 
2. Grzegorz. Kaczmarczyk 
3. Łukasz Górniak 
4. Krystian Najmrodzki 
5. Łukasz Sawicki 
młodzicy 
1. Łukasz Mysiorek 
2. Dariusz Borowik 
3. Krystian Górecki 
4. Karol Rakowski 
5. Przemysław Kołodziej 
6. Mirosław Chrabąszcz 
7. Piotr Rakowski 
8. Łukasz lmiolek 
9. Maciej Kornaszcwski 
10. Marek Szachnowski 
młod/ic/ki 
1. Anna Kaczmarczyk 
2. Ilona Żara 
3. Lwclina Mandat 
4. Monika Bujwid 
148 
108 
90 
153 
124 
121 
149 
107 
103 
100 
82 
145 
142 
130 
124 
121 
120 
114 
113 
112 
112 
175 
151 
107 
101 
i 
1 
* Ł . •• 1 1 . 
/ 
, I 
< f 
VJ i 
„ .. rJeth. 
Anna Kaczmarczyk jest lekko- 
atletką nr 1 w WKS-ie. 
5. Katarzyna Dudka 96 
6. Katarzyna Bukowska 95 
7. Iiwa Leśniak 94 
8. Anna Boryczka 94 
9. Aleksandra Winkowska 88 
10. Monika Strzała 86 
biegacze na orientację 
1. Tomasz Kaczmarek 
2. Piotr Syc 
3. Jarosław Tcresiński 
4. Tomasz Małaniak 
5. Piotr Wieczorek 
6. Jakub Straszewski 
Koman Rybak 
Kisiel na szachownicy 
UKS Szach-Mat z Sycowa po 
ostatniej wygranej ma 
ogromne szanse na zajęcie 
1. miejsca w szachowej lidze 
okręgowej juniorów. Liderzy 
zespołu - bracia Mariusz i 
Łukasz Kisielowie równie 
dobrze spisali się w 
rozegranym 11 listopada turnieju w 
Międzyborzu. 
7 listopada rozegrano V rundę 
szachowych rozgrywek o mistrzostwo 
ligi okręgowej juniorów 
województwa kaliskiego. Uczniowski Klub 
Sportowy Szuch-Mal z Sycowa, 
prowadzony przez instruktora Ryszarda 
Rośka, pokonał u siebie zespól 
kaliskiego Blaszaka II 3,5:2,5 pkt. Dla 
sycowian punkty zdobywali: Mariusz 
Kisiel, Łukasz Kisiel i Katarzyna 
Jankiewicz - po l pkt., Piotr Dębieć - 
0,5 pkt. W drugim spotkaniu 
grupowym Promcnia Kalisz wygrała z 
Gorzyczanka Gorzyce Wlk. 6:0 
(walkower). 
Przed ostatnią rundą tabela ligi 
wygląda następująco: 
1. U KS Szach-Mat Syców 20,5 
l.BlaszakU Kalisz 15 
3. Gorzyczanka 14 
4. Pmmonta Kalisz 10,5 
Ostatnie spotkanie sycowianic 
rozegrają 21 listopada w Gorzycach 
Wielkich z Gorzyczanka. Do 
zajęcia I. miejsca w lidze Szach-Mato- 
ry dni po meczu ligowym wzięli 
udział w rozegranym w 
Międzyborzu turnieju z okazji Święta 
Niepodległości. Na starcie zawodów, 
zorganizowanych przez Urząd Miasta i 
Gminy w Międzyborzu, Miejsko- 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Międzyborzu oraz kaliski LZS, stanęło 
28 zawodników. W sali ośrodka 
kultury, udekorowanej Hagami oraz 
emblematem z napisem Gens una su- 
mu.s (Jesteśmy jedną rodziną), 
grano systemem szwajcarskim 
kontrolowanym na dystansie 7 rund. 
Tempo gry wynosiło po 15 minut na 
zawodnika. Trzy pierwsze miejsca 
zajęli szachiści z Ostrowa 
Wielkopolskiego. Wygrał Stanisław Pyta. 
IV lokata przypadła Mariuszowi 
Kisielowi. 7. był Kazimierz. 
Chmura z Sycowa, 8. brat Mariusza - 
Łukasz, a pierwszą dziesiątkę zamknął 
Ldmund Sokół z Międzyborza. W 
klasyfikacji juniorów kolejność była 
następująca: 
1. Mariusz Kisiel, 2. Łukasz 
Kisiel, 3. Tomasz Kazicczko, 4. Ka- 
trzyna Jankiewicz (wszyscy Syców), 
5. Monika Wajda, 6. Przemysław 
Szeremeta (oboje Międzybórz), 7. 
Cirzcgorz Chrzuściel, 8. Sylwester 
Ziętek (obaj Ligota Rybińska), 9. 
Paweł Zadka (Międzybórz), 10. 
Krzysztof Grelak (Ose), II. 
Wojciech Pisula (Syców), 12. Łukasz 
Dąbrowski (Międzybórz), 13. 
Bartłomiej Wilula (Syców), 14. Kata- 
wi wystarczy zdobycie jednego rzyna Klepacz (Międzybórz). 
punktu, ale na pewno podopieczni 
Ryszarda Rośka będą walczyć o 
zwycięstwo. 
Bracia Kisielowie oraz K. 
Jankiewicz z drużyny Szach-Malu w cztc- 
Najlcps/ym nagrody wręczali 
przewodniczący Rady Miasta i 
Gminy w Międzyborzu Stanisław Kulig 
i dyrektor MCiOK Roman Święto- 
sławski. 
(OM) 
20 
Panorama Oleśnicka nr 46 
-23 listopada 98 
PANORAMA SPORTOWA 
Klasa okręgowa - juniorzy 
Ciasno w czołówce 
W środę 11 listopada 
prowadzący w tabeli oleśniccy 
juniorzy zmierzyli się z 
drużyną Lotnika Wrocław, którą od 
pogoniarzy dzieliły tylko 3 
punkty. Wywalczyli remis, 
zachowując 3-punktową 
przewagę. W niedzielę 15 
listopada Lotnik rozgromił u 
siebie wrocławskiego 
imiennika 3:2, dając Pogoni 
szansę na zwiększenie 
dystansu do 6 punktów. 
Niestety, niedzielny mecz 
MKS-u zakończył się także 
remisem. 
Ciężko i bez bramek 
Lotnik Wrocław - 
Pogoń Oleśnica 0:0 
POGOŃ. Bagan - Kłosowski, Ho- 
dzioch. Zawad/ki, Terka, Kiwak, 
Grela, Wielecki (70. Michalczyk), 
Piszczałka, Krawczyński, Graf (70. Szkoła). 
Trener: Jerzy MAKSYMCZAK. 
Gra warla była świeczki i oba zespoły 
chciały koniecznie wygrać, tym bardziej 
że do końca rundy pozostały już tylko 
dwa mecze. l'o pierwszym kwadransie 
boiskowyeli zmagań rzut wolny 
egzekwuje Piszczałka. Wrzuca na pole 
karne, gdzie w podbramkowym 
zamieszaniu Terka udeiza w okienko, ale piłka leci 
po zewnętiznej stronie słupka. W 19. min 
praw;) stron;) ucieka z futbolówka niepil- 
nowany Graf. Wbiega na pole karne i tu 
zostaje brutalnie od tyłu sfiiulowany. 
Młody sędzia nie dopatruje się jednak w 
tym przypadku żadnego przewinienia. 
Gorąco robi się ponownie w 27. min, 
kiedy Hagan odważnie interweniuje na 
błotnistym pr/cdpolu. Napastnik gospodarzy 
wyłuskuje mu jednak piłkę 7 rak i strzela 
na pusta, bramkę, trafiając w boczną 
siatkę. Pogoń rewanżuje się w 38. min 
dalekim uderzeniem Terki, które bramkarz 
Lotniku pewnie łapie. 
Po przerwie obraz gry nic zmienia się. 
Wzrasta jedynia liczba złośliwych fauli. 
Nie ustają, także wulgarne komentarze 
pod adresem sędziego ze strony 
miejscowych kibiców i działaczy. Arbiter coraz 
częściej posyła za boisko na karne 
minuty piłkarzy obu drużyn. W 54. min 
wrocławianie znowu zagrozili naszej 
bramce. Po dośrodkowaniu z rzutu 
wolnego i przedłużeniu głowa, w odkryty 
długi róg futbolówka mija o kilka 
centymetrów słupek. Trzy minuty później błąd 
oleśnickiej obrony naprawia świetnie 
spisujący się I Sagan, który po raz 
kolejny latuje sv\ój zespól od utraty gola. W 
59. min Krawczyński zagrywa na 
jedenastkę do Grafa, ale ten w sytuacji sam 
na sam kiksujc. W 62. min Piszczałka 
strzela z rzutu wolnego wprost na 
bramkę, golkiper / olniku łapie piłkę tuż przy 
ziemi," ale ucieka mu ona w błocie z rąk. 
Dobija Krawczyński, jednak niecelnie. 
Nerwowa atmosfera w końcówce meczu, 
podgrzewana ciągłymi wyzwiskami 
wrocławian, żadnej z drużyn nie 
przynosi klarownej podbramkowej sytuacji, 
ani tym bardziej gola. Umorusani, 
zmęczeni zawodnicy Pogoni schodzi) do 
szatni zadowoleni, że utrzymali jednak 
3-punktową przewagę nad rywalem. 
Remisowa seria 
Pogoń Oleśnica - 
KP Brzeg Dolny 1:1(1:0) 
I-O Grzegorz Giaf, 35 min, karny 
1-1 Marek Cyian, 74 min, karny 
POGOŃ: Hagan - Kłosowski, l3o- 
dzioch. Zawadzki, Góra, Grela, Widee- 
ki (70. Michalczyk), Krawczyński, 
Piszczałka (62. Terka), Kiwak, Graf. 
Trener: Jerzy MAKSYMCZAK. 
Zastosowany pressing przyniósł 
pozytywne skutki już w pierwszych minutach 
meczu. Grela, po przejęciu piłki na 20 
metrze, podbiega i strzałem z daleka 
próbuje zmusić przyjezdnego bramkarza do 
kapitulacji. Ucz skutku. Goście szybko 
odnajdują, tempo gry i coraz częściej 
najeżdżają nasze pole karne. Pogoń 
pozostaje przy szybkich kontrach. W 20. min 
Zawadzki wypuszcza po skrzydle Grafa, 
len celnie dośrodkowuje, ale pod 
bramką spóźnia się minimalnie Piszczałka. 
Tym razem groźnie konlrują rywale, ale 
ich zawodnik kiksujc pod bramką Baga- 
na. W 35. min Krawczyński 
dośrodkowuje na pole karne, gdzie jeden z. 
przeciwników dotyka piłki ręką. Arbiter 
dyktuje jedenastkę, a egzekwowany przez 
Grafa rzut karny przynosi nam 
prowadzenie. Pod koniec pierwszej połowy Graf 
staje przed szansą na podwyżs/enie 
wyniku. Dostaje długie podanie, wyprzedza 
powracających obrońców KP, ale ich 
golkiper wybiega za pole karne i wybija fut- 
bolówkę na naszą połowę. Przejmują ją 
goście i w podbramkowym zamieszaniu 
strzelają tuż nad poprzeczką. Drugą 
połowę fatalnie rozpoczyna Grela, faulując 
jednego z rywali przed szesnastym 
metrem. Uderzona mocno piłka z hukiem 
odbiła się od słupka. Brzeżanie grają 
często z pominięciem drugiej linii, co 
dekoncentruje naszą obronę. Odważnie 
wchodzący Bodzioeh przerywa kolejne akcje 
przeciwnika. Pogoniurzc zmuszeni są do 
faulowania przed polem karnym Baga- 
na. Na szczęście goście nie 
wykorzystują ani jednego rzutu wolnego. W 64. min 
przedostajemy się wreszcie na ich 
połowę. Górną piłkę dostaję na pole 
bramkowe Kiwak, uderza głową, ale nie trafia 
do siatki. Goście ponownie spychają 
Pogoń do roli obrońców. Złą passę 
przełamujemy w 71. min. Grela podaje z boku 
do Grafa, ten strzela z woleja, ale ponad 
poprzeczką. W 74. min przyjezdni 
wykonują rzut rożny, po dośrodkowaniu 
sędzia odgwizduje zagianie ręką przez 
Michalczyka i dyktuje drugą w tym 
spotkaniu jedenastkę. Bagan paruje silne 
uderzenie, jednak futbolówka odbija się 
od słupka i ląduje w siatce. 1:1. 
Dramatyczne akcje pogoniarzy w ostatnich 
minutach meczu nic są już w stanic 
zmienić mało korzystnego rezultatu. 
Krzysztof Szkota 
Następny mecz: 
niedziela 22 listopada, Rodź. 11 
Czarni Laskowice - Pogoń Oleśnica 
Syców drugi, Zenit piąty 
Zakończyły już rozgrywki IV 
liga i klasa okręgowa w 
makroregionie kaliskim. Po 
rundzie jesiennej sycow- 
ska Pogoń jest na drugim, 
a Zenit Międzybórz na 
piątym miejscu. 
XVI kolejkę rundy jesiennej w IV 
lidze rozegrano w środę 11 listopada. Sy- 
cowska Pogoń pewnie zwyciężyła 
jednego z autsajderów - Wartę Sieradz - 4:0 
(3:0). Bramki zdobywali: Zbigniew Pa- 
biniak - 30 min , Jacek Tokarski - 33 i 39 
min oraz Adam Jaremko - 90 min. 
Doskonały mecz rozegrał utrzymujący się 
od dłuższego czasu w wysokiej formie 
Jacek Tokarski. Po tym spotkaniu syco- 
wianic awansowli na drugie miejsce w 
tabeli i na pozycji wicelidera zakończyli 
rundę jesienną. To najlepsza lokata do 
wiosennego ataku. Pogoń uplasowała się 
najwyżej ze wszystkich drużyn 
województwa kaliskiego. 
Tabela na półmetku 
1.GKS II Bełchatów 16 38 32:11 
2. Pogoń Syców 16 32 33:17 
3. Stasiak Gomunice 16 32 2011 
4. KKS Kalisz 16 30 35.13 
5. Pogoń Zd. Wola 16 28 34:26 
6. Ner Poddębice 16 25 32:29 
7. Bzura Ozorków 16 23 22:19 
8. Włókniarz Pabianice 16 23 26 26 
9. LKS Gołuchów 16 23 21.24 
10. Polonia Kępno 16 22 1613 
11. MKP Zgierz 16 20 15.19 
12. Start Brzeziny 16 18 22:26 
13. Jagiellonia Tuszyn 16 17 23:31 
14. Ostrovia Ostrów 16 16 23:25 
15. Piast Blaszki 16 14 20:28 
16. Warta Sieradz 16 10 14:41 
17. TS Gruszczyce 16 8 12:50 
W poprzednim numerze Panoramy 
relacjonowaliśmy spotkanie 'Zenitu 
Międzybórz 7 Lignomatem II Jankowy. 
Wygraną l:0 międzyborzanic zakończyli 
rundę jesienną. Plasują się po niej na 5. 
pozycji, o sześć punktów za trójką 
liderów, (ror) 
Tabela na półmetku 
1. Czerwony Kur Gola 15 30 33:13 
2. Biały Orzeł Koźmin 15 30 26:14 
3. Rolbud 15 30 23:18 
4. Zawisza Sośnie 15 25 3226 
5. Zenit Międzybórz 15 24 22:24 
6. Lignomat II Jenkowy 15 23 35.27 
7. Marko II Walichnowy 15 22 30:23 
8. Prosną Kalisz 15 22 24:22 
9. OSiR 15 21 24:25 
10. Pelikan Grabów 15 2124.30 
11.Victona 15 20 26:23 
12. Zawisza Ł.O. 15 16 25:29 
13. Cahsia Kalisz 15 16 22:28 
14. Pogoń Skalmierz 15 15 19:31 
15 Centra Ostrów 15 12 19:32 
16. Piast Czekanów 15 12 10:27 
Lotnik Twardogóra - Lotnik Wrocław 3:2 
Wicelider gorszy 
Dobra gra Lotnika przyniosła 
twardogórzanom cenne trzy 
punkty, a Pogoni pozwoliła 
zwiększyć dystans do 
wrocławskiej drużyny. 
W pierwszej połowie meczu 
zdecydowanie dominują na boisku goście. Oni też 
zdobyli pierwszą bramkę. Po błędzie 
obrońcy napastnik wrocławian strzelił i 
piłka odbijając się od słupka 
wylądowała w siatce. W 38. min twardogórsey 
lotnicy przeprowadzają kontrę. Odgrywają 
na 20. metr, skąd silnym strzałem w 
okienko Dariusz Szczot wyrównuje na 
l:l. 
Druga odsłona należy już do 
gospodarzy. W 45. min wykonują rzut rożny, w 
podbramkowym zamieszaniu mocno 
uderza Sławomir Pawlikowski i futbolówka, 
odbijając się od obu słupków, wpada do 
bramki. 2:1. W 60. wrocławianie 
przejmują jednak piłkę w środku pola i 
wyrównują na 2:2. 10 minut przed końcem 
spotkania twardogórzanic wykonują rzut wolny. 
Golkiper gości piąstkuie, ale Krzysztof 
Chrabanski wkręca w ziemię 
przyjezdnego obrońcę, oddaje strzał i ustala rezultat 
spotkania na 3:2. (ka\z) 
Klasa okręgowa - WROCŁAW 
Za dziesięć 
10 punktów zdobyły 
zespoły ziemi oleśnickiej w 
dwóch ostatnich kolejkach 
ligi okręgowej. Najwięcej - 
4 - zainkasował Lotnik. 
Za trzy 
W środę Piast - grający u siebie 
w składzie: Karwata, Bober, 
Warszawski, lloncel, llusak, Kasina 
(46. Węglarz), Flciler (46. Krasin- 
kiewicz.), Dunajski, Rogala (46. G. 
Małapacz), Misiewicz(80. Mucha), 
A. Hałapacz - pokonał pewnie 5:0 
liarwz Sułów. Do przerwy było l:() 
(gola zdobył Flciler). W II połowie 
dobra gra pomocy i ataku 
zaowocowały czterema bramkami - dwie 
strzelił Adam Hałapaez, po jednej 
Krasinkiewiez i Węglarz. 
W niedzielę podopieczni Janusza 
Krzesińskiego ulegli na wyjeździe 
2:4 (0:3) Piastowi Żmigród. Goście 
zaczęli w składzie: Szymczyk - 
Bednarski, Warszawski, lloncel, 
llusak, Dunajski, Flciler, Micha- 
lewski, A. Hałapaez, Knysak, 
Kucharek. Gospodarze, którym 
wychodziło w l połowic wszystko, 
prowadzili 3:0. Bardzo słabo 
grającego Bednarskiego zastąpił już w 
23. min Piech, ale po kilku 
minutach doznał kontuzji i wszedł za 
niego Misiewicz. Po pół godzinie 
Flcitera zmienia Rogala. W II 
połowic gospodarze strzelają kolejną 
bramkę i jest już 4:0. Dopiero 
wówczas goście podrywają się do 
walki. Doprowadzają do stanu 4:2 
(trafiają Misiewicz i Knysak z 
jedenastki po faulu na Misiewiczu). 
Mają idealne sytuacje do zdobycia 
goli (A. Hałapaez, Miclialewski, 
Rogala, Knysak), ale pudłują z 
najdogodniejszych pozycji. Obrona 
przez Szymczyka jedenastki i 
sytuacji sam na sam na niewiele się 
zdaje. Fatalnie zagrali Fleiter, 
Rogala i Miclialewski, słabo 
Kucharek i Knysak - mówił po spotkaniu 
Janusz Krzesiński. - Wyróżnili się 
tylko Szymczyk, Misiewicz i 
Krasinkiewiez. 
Za cztery 
Twardogór/anie dwa ostatnie 
mecze grali u siebie. Najpiciw l:0 
po bramce Czesława Szczepaniaka 
pokonali wrocławski Parasol. W 
minioną niedzielę zmierzyli się z 
Bystrzycą Kąty Wrocławskie. 
Lotnik zagrał w składzie: Barański - 
Kołek, Szczepaniak, Puchała Ż, 
Kółeczko, Adamowski, Nadolny, 
Rubak, Miziniak Ż, Ambroży, 
Rusiecki. Trener Tadeusz Masternak 
nie mógł skorzystać z Rzepki 
(wyjazd do Niemiec), Mazura i 
Górowskiego. Zagiali natomiast 
pozyskani z Wrocławia Jerzy Nadolny i 
Dariusz Ambroży. Rywale, 
prowadzeni przez Fdmunda Walaska 
(tydzień przed sezonem zrezygnował 
z pracy w Lotniku), mają w swoim 
składzie dwóeli byłych graczy 
Lotnika - Cisowskiego i Drążkowskie- 
go. Obie drużyny uparcie dążyły do 
strzelenia zwycięskiej bramki. Obie 
miały kilka doskonałych sytuacji, 
ale nie wykorzystali icli ani goście, 
ani gospodaize - Rusiecki, Rubak, 
Ambroży - i spotkanie zakończyło 
się bezbramkowym remisem. 
Za trzy 
Trzy punkty w dwóch ostatnieli 
rundach wywalczyli podopieczni 
Fdwarda Wojlusika. W środę wi- 
dawianie ulegli u siebie rezerwom 
Polaru l:2. Goście objęli 
prowadzenie w 17. min po golu Ślazyka. 
Wyrównał w 38 min strzelający 
regularnie bramki Piotr Głuch. 
Wydawało się, że bicrutowianom uda 
się utrzymać remis z liderem, ale 
na trzy minuty przed końcem po- 
larowcy strzelili zwycięską 
bramkę. Dobrej organizacji gry gości 
gospodarze przeciwstawili 
ogromną ambicję i waleczność, ale z 
upływem czasu brakowało im sił. 
Zmiennicy w Widawie byli słabsi, 
a wchodzący na murawę gracze 
Polaru coraz lepsi... 
Stratę punktów widawianic 
powetowali sobie w ubiegłą 
niedzielę, zwyciężając w Łagiewnikach 
miejscowych Zielonych 1:0. Do 
przerwy utrzymywał się rezultat 
bczbramkowy. Wynik nic ulegał 
zmianie długo w II połowic. W 73. 
min na boisku w drużynie gości 
pojawił się Maciej Gajewski. W 
dwie minuty po wejściu przedarł 
się on lewą stroną, silnie dośrod- 
kował wzdłuż linii bramkowej, 
nogę przystawił niezawodny Piotr 
Głuch i jego gol dał Widawie trzy 
punkty. 
(ror) 
Pozostałe wyniki 14. kolejki: 
Odra Malczyce - Pogoń Miękinia 
0:1 (0:0) 
Batycz Sułów - Banasik Wołów 1:4 
(1:3) 
Manix Borów - Sokół 
Marcinkowice 0:1 (0:1) 
Parasol Wrocław - Strzelinianka 
1:() (0:0) 
Polar II Łazy - Polonia Trzebnica 
1:1 (0:0) 
Następne mcc^c: 
niedziela 22 listopada, godz. 13 
Pogoń Miękinia - Lotnik 
Twardogóra 
Widawa Bierutów - Barycz Sułów 
Piast Dobrzeń - Munix Borów 
1. Polar II 
2. Polonia 
3. Pogoń 
4. Piast D. 
5. Strzelinianka 
6. Piast Z. 
7 Bystrzyca 
8. Lotnik 
9 Banasik 
10 Parasol 
11. Sokół 
12. Odra 
13. Widawa 
14. Zieloni 
15. Barycz 
16. Manix 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
30 3013 
3018:11 
28 29:16 
27 39:27 
26 18:13 
24 28:17 
23 36:15 
20 25:23 
20 29:24 
19 22:26 
17 20:23 
14 23:32 
13 12:23 
11 24:42 
7 15 39 
6 9-33 
17-23 listopada 1998 
Panorama Oleśnicka nr 46 
21 
PANORAMA SPORTOWA 
Górnik Polkowice - Pogoń Oleśnica 3:0 (3:0) 
Kulyk - Pogoń 3:0 
Tydzień temu konfrontację 
z Polkowicami określiliśmy 
mianem pojedynku 
snajperów. Wykrakaliśmy... 
Czołowy goleador Górnika 
Sławomir Kulyk trafi! trzy 
razy do naszej bramki... 
1-0 Sławomir Kułyk, 8 min 
2-0 Sławomir Kulyk, 25 min 
3-0 Sławomir Kułyk, 40 min 
POGOŃ: kł/iorek - Moś, Michalec, 
Mularczyk, Rodak, Szczypkowski, 
Tr/aska (46. Ko/iara), Michałowski 
(65. Marek), Kucharczyk (46. 
Krzywy), Przybył, Jurkiewicz. 
I rener: Stanisław SZALAJKO. 
GÓRNIK: kijewski - Karmelita (75. 
Zaraza), Malucki, Żyluk, Cackowski 
(68. Je/iorny), Sobczak (84. 
Spychała), Malawski, Naskręt, Salamoński, 
Kulyk, Bugaj. 
Trener: Mirosław DRAGAN. 
Sędziował: Jerzy Markowski (Pila). 
Pogoń przyjechała na mecz 
eleganckim autokarem. W podróży 
zawodnicy obejrzeli przygody Jasia 
Fasoli. Ale po meczu nikomu nie 
było, niestety, do śmiechu... 
Zaczęło się nie najgorzej, bo już 
w 2. min wchodzący w pole karne 
Przybył dostaje dobrą piłkę od 
Trzaski, ale udaje mu się wywalczyć 
tylko róg. Za chwilę szybko wykonuje 
rzut wolny Jurkiewicz, a piłka po 
rykoszecie minimalnie mija słupek 
bramki gospodarzy. Gramy dość 
odważnie, ale już w 8: min czeka nas 
zimny prysznic. Po akcji prawą 
stroną szybkiego Bugaja, piłka trafia na 
9. metr do Kułyka, który uderza obok 
słupka i jest 1:0. To pierwsza akcja i 
pierwszy strzał Górnika... 
Jeszcze próbujemy poderwać się 
do walki. Trzaska odebrał piłkę w 
środku pola Naskręlowi, podaje w 
uliczkę, ale Jurkiewicz uciekał 
akurat bokiem... Potem górnicy 
przeważają, a w głównej roli występuje 
snajper Kułyk. W tej części gry oddaje 
jeszcze trzy strzały. Pierwszy jest 
obroniony przez ldziorka. Drugi i 
trzeci trafiają do siatki... W 25. min 
ponownie po akcji prawą stroną 
Karmelita zagrywa do środka, ktoś z po- 
lkowiczan przedłuża podanie głową, 
trafia ono na 10 metr do Kułyka, 
który uderza pod poprzeczkę. Po tych 
dwóch bramkach opiekę nad Kuły- 
kiem przejmuje od Mularczyka Moś. 
Ale gole padają nadal. W 41. min 
Kułyka obsługuje Malawski, a 
znajdujący się chyba na pozycji spalonej 
polkowiczanin po raz trzeci 
pokonuje ldziorka. Dodajmy, że dwie 
minuty wcześniej sytuacji sam na sam z 
naszym bramkarzem nic wykorzystał 
Cackowski, który strzelił niecelnie. 
W drugiej części spotkania obraz 
gry ulega zmianie, bo gospodarze 
starają się dowieźć wygraną jak 
najmniejszym nakładem sił. Nasi 
zawodnicy starają się strzelić choćby 
honorowego gola, ale bezskutecznie. 
W 64. min Szczypkowski pada na 
polu karnym, ale sęd/ia nie 
dopatruje się przewinienia. W 66. min 
idealną okazję bramkową ma Przybył. Po 
akcji Mosia i Szczypkowskicgo 
dostaje fulbolówkę na 4 metr, ale 
uderza tak w długi róg, że piłka nie 
dolatuje nawet do bramki. W 70. min 
podrywa się Marek. Po akcji lewą 
stroną uderza w słupek. Natomiast 
polkowiczanic mają świetną okazję 
na podwyższenie wyniku w 81. min. 
Zaraza mija ki\ku pogoniarzy w 
szybkim slalomie i kiedy ma przed sobą 
pustą bramkę, niespodziewanie 
oddaje jeszcze piłkę do Bugaja, a strzał 
tego ostatniego po nogach 
Krzywego wychodzi na róg. 
Mecz oglądała dwójka graczy 
Zagłębia Lubin - Dariusz Czykier i 
Bogusław Lizak. Andrzeja Szczypkow- 
skiego nic dostrzegliśmy. 
Dla Panoramy 
mecz komentują: 
Trener Stanisław S/ałajko: 
Zaspaliśmy, podohniejak w 
poprzednich meczach, z wyjątkiem .spotkania 
ze Słubicami, pierwsze piętnaście 
minut. Do lego jeszcze dołożył swoje 
sędzia. Tizecia bramka padła przy 
wyraźnym spalonym. Zawodnicy twierdzą, 
że również przy pierwszej Kulyk stal na 
spalonym. Kiylgo teoretycznie 
Mularczyk. Chyba nie podołał zadaniu, może 
poniosła go młodzieńcza fantazja.. 
Trener Mirosław Dragan: 
Nie spodziewałem się tak wyraźniej 
wygiancj. Nie widziałem Pogoni 
osobiście, ale mój asystent oglądał mecz 
Oleśnicy z Polarem i nastawił mnie 
ostrożnie. Druga polowa potwierdziła, 
że jest to groźny zespól. Nasza 
zdecydowana przewaga do przerwy, 
cofnięcie się zespołu gości, nasza duża 
skuteczność zdecydowały o wygranej. Po 
przerwie Górnik był całkiem innym 
zespołem Za drugą połowę mam do 
drużyny pretensje. Być może dało o sobie 
znać zmęczenie - graliśmy dzień pć>ż- 
niej niz Pogoń i na ciężkim boisku. By I 
to dolny, ciekawy mecz. Pogoń miała 
leż sytuacje bramkowe. 
Zdecydowanie Oleśnii a nie jest 
kandydatem do spadku. To zespól środka 
tabeli. Jest wiele słabszych i Pogoń 
powinna się spokojnie utizymać. 
Zawodnik Tonuts/ Jurkiewicz: 
kulyk? Miał akurat swój dzień, 
dobrze koledzy mu nagrywali i trafiał. Nic 
wiem. czemu nam tak dzisiaj nie szło. 
W pieiwszej polowie jakbyśmy 
przestraszyli się rywali. Trzy bramki 
padały w tak kmtkim czasie. 
Ale myślę, że atmosfera w drużynie 
jest dobra. I wierzę, że w sobotę 
będzie dobize. 
Zawodnik Mirosław Mularczyk: 
Popełniliśmy błędy w kiTciu. Trochę 
były one przypadkowe. Dwie bramki 
padły po rykoszetach i przedłużeniach 
głową. Ja pilnowałem kułyka. Ten 
mecz mi i drużynie nie wyszedł. 
Gospodarze wygrali zasłużenie, choć w 
drugiej połowic mv byliśmy stroną 
przeważającą i stworzyliśmy więcej 
sytuacji bramkowych. Sytuację miał 
Piotrek, na Grzesiu był karny, ale 
sędzia nie zagwizdał. 
Wydaje misie, że musimy wyciągnąć 
wnioski i nie załamywać się przed 
meczem z Koszalinem. Podejść do niego 
poważnie i wygrać. Sytuacja nas do 
lego zmusza. 
Kibic Andr/ej llańczyński: 
Nie wiem, czemu widzieliśmy dzisiaj 
zupełnie inny zespól niż w meczu ze 
Słubicami. Czy to trema z powodu lego. 
że oni są wyżej, że mają di ugoligowe 
ambicje? Nasi grali z taką samą 
obawą, jak w meczu z Polarem. 
Brakowało wyprzedzania, w drugiej linii była 
dziura, za dużo było luzu dla rywali. 
Obrona zagrała beznadziejnie. 
(ror) 
Łyk statystyk 
Zagramy z.,. 
strzały celne 
strzały niecelne 
rzuty rożne 
Górnik 
6 
8 
8 
Pogoń 
4 
10 
4 
Celnie strzelali: 
Pogoń: Jurkiewicz 7 3, S/czypkowski 
- 1. 
Górnik: Kułyk - 4, Bugaj - 2. 
Niecelnie uderzali: 
Pogoń: Marek - 4, Jurkiewicz, 
Przybył, Szczypkowski - 2, 
Górnik: Bugaj, Cackowski, Małucki 
2, Naskręt, Sobczak - 1. 
(sem) 
Klasa B 
Strzelecki finisz 
10:1 i 8:2 wygrali swoje 
ostatnie spotkania piłkarze 
Bodzia Goszcz. 
Z doskonałym bilansem 
liderują po rundzie jesień-' 
nej. 
W środę 11 listopada Bodzio 
pokonał u siebie 10:1 (6:0) Huragan Min- 
kowicc. W ostatniej, 13. kolejce rundy 
jesiennej, goszczanic wygrali 8:2 w 
Nadolicach z miejscowym Piastem. 
Łupem bramkowym podzielili się: 
Marcin Lenarczyk - 4, Krzysztof Sla- 
niecki - 3 i Bogdan Wojciechowski - l 
bramka. 
Po rundzie jesiennej klub z Goszc/a 
jest zdecydowanym liderem 
rozgrywek. Bodzio zaaplikował rywalom aż 
69 bramek, tracąc 15. Średnio w 
jednym meczu podopieczni Grzcgor/a 
Marciniaka strzelali 5 goli. Jak na 
razie Bodzio nic znalazł jeszcze w lid/e 
pogromcy. 
(ror) 
Po/ostalc rezultaty: 
Zryw Wrocław - Drwal Byków 1:1 
(L0) 
LZS Solniki - Czai ni Chrząstawa 1:0 
(0:0) 
Czeszowianku Czcszów 
Dobroszyce 2:0 (2:0) 
Plon Ciądkowice - 
3:2 (2:0) 
- Maraton 
Sokół Sokolowice 
KS Zbytowa - Huragan Mir 
GKS Nowos/.yce 
2:1 (1:0) 
1. Goszcz 
2. Nowoszyce 
3. Dobroszyce 
4. Zbytowa 
5. Byków 
6. Solniki 
7. Gądkowice 
8. Nadolice 
9. Sokotowice 
10. Bystrzyca 
11. Chrząstawa 
12. Czeszów 
13. Minkowice 
14. Wrocław 
- Burza 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
ikowice5:4 
Bystrzyca 
39 69:15 
29 37:21 
22 29:20 
21 30:23 
20 23:22 
20 36:30 
20 28:30 
16 27:36 
16 22:27 
16 26:33 
12 18:29 
12 20:40 
10 31:45 
6 27:52 
Kościan, czyli ostatnia 
szansa na punkty 
Ostatni mecz rundy 
jesiennej Pogoń rozegra 21 
listopada w Kościanie. 
Kadra: 
punkty w klasyf. 
5/x»/h/w ilu mcc/ach 
bramkarze: 
Mariusz Bekas 
Ralał Nowak 
Maciej Mielcarz 
obrońcy: 
Krzysztof Michalski 
Norbert Łuczak 
Marcin Olejniczak 
Wojciech Ciszewski 
Damian Zicniuk 
pomocnicy lub napastnicy: 
Dariusz Mocck 
Piotr Najewski 
Artur Fedorko 
Piotr Sołtysiak 
Sebastian Matuszak 
Marek Wilczyński 
Mieczysław Musielak 
Jarecki 
Maciej Józefowski 
Tomasz Bekas 
Maciej Sołtysiak 
Victor Mboh 
frener: Ryszard MATLOKA 
5I/I0 
14/3 
5/1 
90/14 
68/13 
49/10 
44/8 
0/0 
77/14 
80/15 
74/13 
73/13 
51/11 
51/12 
45/9 
23/7 
19/5 
11/2 
0/0 
0/0 
Jedenastka 
Mielcarz (Bekas) Łuczak, Michalski, 
Ciszewski Zicniuk, Mocck, P. Sołtysiak, 
Józefowski (Fedorko). Jarecki Najewski 
Snajperzy 
P. Sołtysiak 6 bramek 
Wilczyński, Najewski - 5 
(•'cdorko 4 
Michalski - 3 
Najgroźniejsi 
Piotr Sołtysiak najlepszy str/clcc Obry. 
Właśnie na niego nasi obrońcy muszą 
zwrócić szczególną uwagę. Oby nie 
powtórzyła s*ię historia ze Sławomirem Ku- 
łykicm. Sołtysiak gra w pomocy, nic jest 
nominalnym napastnikiem. Do tej pory 
strzelił 6 bramek, ws/ystkie na własnym 
boisku, trafia niemalże w każdym meczu. 
Potrafił pokonać bramkarzy m.in. 
Chrobrego. Pogoni Świebodzin, Chemika. 
Górnika. 
Krzysztof Michalski bardzo pewny 
punkt kościańskiej defensywy. W 
klasyfikacji Sportu uzyskał dotąd najwięcej 
punktów spośród piłkarzy Obi y - ma ich 
95. 
Piotr Najewski - najgroźniejszy 
napastnik Obry. Strzelił 5 bramek, z czego 3 na 
własnym boisku. Dysponuje dobrymi 
warunkami fizycznymi oraz silnym sti żalem, 
często popisuje się rajdami. 
Marek Wilczyński - bardzo dobrze 
wyszkolony technicznie. Obra zdobyła 
wiele bramek po jego efektownych dryblin- 
gach. W ostatnim meczu popisał się 
hat-trickicm. 
Warto także wspomnieć o bramkarzu 
Mariuszu Bekasie, który przyszedł do 
Ohy z Warty Poznań. Po czerwonej 
kartce Nowaka w 14. kolejce bronił Maciej 
Mielcarz. Solidnym zawodnikiem jest 
Norbert Łuczak, który wraz z Michalskim 
tworzą trzon obrony Obry. Ma za sobą 
występy w Dyskobolu Grodzisk 
Wielkopolski. Bardzo doświadczonym piłkarzem 
jest Artur Fedorko, pomocnik grający 
wcześniej w Arnice Wronki. Obra. 
podobnie jak Pogoń, ma zawodnika z 
Kamerunu Viclora Mboh.i. Gra on jednak tylko 
końcówki spotkań. 
Jak grają 
Kościańska Obra nigdy w swojej 
blisko 90-lctniej historii nie święciła wielkich 
piłkarskich sukcesów. Zespól trzykrotnie 
spadał/III ligi, po raz. ostatni w 1995 roku. 
Wystarczył jednak rok banicji, by w 
kolejnym powróci! do 11 Migowych 
rozgrywek. Występuje w nich do dzisiaj. Dość 
stabilna pozycja Obry w czołówce III ligi 
z pewnością ściśle związana jest z 
działalnością trenera Ryszarda Maltoki. Szlify 
zdobywał w / echu Poznań, gdzie 
pracował z tamtejszymi juniorami. 
Bekas lub Nowak w bramce, Łuczak z 
Michalskim w obronie, Mocck, Sołtysiak, 
Fedorko w pomocy oraz Wilczyński i 
Najewski w ataku to szkielet tej drużyny. 
Obra rozegrała do tej pory na własnym 
boisku 7 spotkań, 4 wygrała, 1 
zremisowała, a 2 przegrała. Stosunek bramkowy 
Obry w meczach rozegranych u siebie 
przedstawia się następująco: 13-10, a w 
trzech ostatnich 5-6. Zespół z Kościana 
zdobył do lej pory 22 punkty, z czego 13 
u siebie. Jest więc drużyną własnego 
boiska. Wygrać w Kościanie zdołały: Polar 
Wrocław i Chemik Police. Po 15. 
kolejkach dorobek Obry jest identyczny jak 
Pogoni, począwszy od zdobytych 
punktów, po tę samą liczbę zwycięstw, 
remisów i porażek. Różnica jest tylko w 
bramkach. Receptę na wygranie meczu podał 
trener Chemika: Wygraliśmy w 
Kościanie dzięki bardzo dobrej grze naszej 
defensywy i groźnym, pojedynczym 
kontratakom. Może by więc zagrać tak samo? 
Aktualności 
Na razie Obra nie rozpieszcza swych 
kibiców. Można powiedzieć, że zawodzi. 
W tym sezonie najprawdopodobniej 
będzie walczyć o utrzymanie w III lidze. W. 
ostatnim rozegranym spotkaniu Obra 
wygrała w Gryfinie 5:4. 
Ostatnie mecze u siebie 
Obra Kościan Górnik Polkowice 2:1 
(Sołtysiak, Fedorko) 
Obra Kościan Chemik Police 1:3 
(Sołtysiak) 
Obra Kościan -Arka Nowa Sól 2:2 
(Sołtysiak, Najewski) 
Związki z Oleśnicą 
Ostatni raz Pagon grała z Obrą w 
sezonie 1996/97, oczywiście will lidze. W 
rundzie jesiennej wygraliśmy w 
Kościanie 2:0, zaś w wiosennej na własnym 
boisku zremisowaliśmy z Obrą. 
Prognoza 
Obra na własnym boisku gra dobrze, 
traci jednak dużo bramek. Szczególną 
uwagę zwraca ostatni mecz, w którym 
kościanie już w 10 min prowadzili z Arką 
2:0, a mimo to zremisowali. Jest to 
bardzo ważne dla naszych zawodników, by 
w razie niesprzyjającej sytuacji walczyć 
do końca. Zagrają dwie równie silne 
drużyny, będzie to więc bardzo ciekawe 
spotkanie, tym bardziej że i Obrze, i Pogoni 
bardzo zależy na punktach. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
Piotra Sołysiaka, który na własnym 
boisku regularnie strzela bramki. Punkty 
Pogoni są bardzo potrzebne, więc nawet 
remis będzie cenną zdobyczą dla naszych 
zawodników. Oby tak było. Panorama 
Oleśnicka stawia na remis. 
Sebastian Musialek 
22 
Panorama Oleśnicka nr 46 
17-23 listopada 1998 
Pogoń Oleśnica - Gwardia Koszalin 3:1 (2:0) 
Koza trafia regularnie 
Artur Koziara na oleśnickim 
boisku trafia ostatnio do 
bramki regularnie. W 
minionym tygodniu strzelił 
gola w sobotę dla 
seniorów, w niedzielę dwa dla 
juniorów. W rozegranym 14 
listopada spotkaniu MKS-u 
z Gwardią Koszalin 
również trafił. Tyle że... do 
własnej bramki. Ale i on, i 
cały zespół zagrał dobry 
mecz, zasłużenie 
pokonując gości 3:1. 
1-0 Tomasz Jurkiewicz, głową, 32 min 
2-0 Tomasz Jurkiewicz, 38 min 
2-1 Artur Koziara, samobójcza, 58 min 
3-1 Grzegorz Szcz.ypkowski, 88 min 
POGOŃ: Idziorck - Moś Ż, 
Michalec, Mularczyk, Koziara, 
Szcz.ypkowski, Trzaska, Marek Ż(70. Rodak), 
Kucharczyk, Przybył (84. Kucharek), 
Jurkiewicz.. 
Trener: Stanisław S/.ALAJKO. 
GWARDIA: Jędrzejczak - Niedźwiedź 
Ż, Kwapisz, Studziński, Pastwa, 
Grodzicki, Hołub, Dębowski, Balicki (82. 
Stachura), Paprocki, Wojciechowski. 
Trener: 1 eszek PAł KA. 
Sędziował: Grzegorz Burami! (Poznań). 
Po trzech bramkach, które padły w 
Polkowicach po akcjach naszą lewa, stromi, 
trener S. Szałajko zdecydował sic 
zostawić na ławce Krzysztofa Kodaka, a w jego 
miejsce desygnować do gry Artura Ko- 
ziarę. Choć niefortunna interwencja Kozy 
przyniosła gościom kontaktową bramkę, 
to w przekroju całego meczu byl to 
udany manewr naszego szkoleniowca. W 
środku pomocy znów spotkali się 
Trzaska z Markiem. Na ławce, po słabszym 
występie w Polkowicach, został tym 
razem Michalcwski. 
Od początku spotkania z koszalińską 
Gwardią gospodarze są stroną 
dominującą. Systematycznie stwarzamy 
potencjalnie groźne akcje, ale najczęściej kończą 
się one na 16. metrze przed bramką 
gości. Już w 8. min, po strzale Kucharczyka 
i zmianie lotu piłki przez Jurkiewicza, 
niewiele brakowało, abyśmy objęli 
prowadzenie. W 27. min trzech naszych graczy 
stoi na strzeleckiej pozycji i czeka na 
podanie od trzaski, ale nasz pomocnik 
decyduje się na stizal. łatwo złapany przez 
Jędrzejczaka. W końcu jednak napór 
Pogoni przynosi upragnione gole. 
W 32. min popisowa akcja duetu 
Szczypkowski - Moś. Ten ostatni dośrod- 
kowuje z końcowej linii, piłka przelatuje 
nad bramkarzem Gwardii, dopada do niej 
Jurkiewicz i głową kieruje do siatki. 7a 
chwilę po zagraniu Jurkiewicza do Pizy- 
była i strzale Mikszlitrei świetna 
interwencja golkipera gości ratuje icli pized utratą 
diugicj bramki. Ale w 38. min Przybył 
rewanżuje się partnerowi za podanie. Po 
ambitnym biegu łapie lutbolowkę tuż 
przed linią końcową, wizuca do środka, a 
stojący dwa metry przed hramkaizem 
Jurkiewicz dopełnia formalności. 
Prowdzimy już 2:0, ale zaskakujące 
decyzje arbitra powodują, że 
dobiegające z ławki trenerskiej Pogoni komentarze 
owocują w końcu usunięciem z niej przez 
sędziego trenera S. Szałajki. 
Drugą część gry zaczynamy od ataków. 
W 53. min po akcji z Mosiem 
Szczypkowski ładnie uderza z pierwszej piłki, ale 
bramkarz piąstkuje. Walczymy o 
podwyższenie wyniku i... w 13. minucie II 
polowy zostajemy skontrowani. Marek traci 
piłkę przed polem karnym rywali, ci 
szybko wyprowadzają atak, podanie na 
prawo do Grodzickiego, który uderza, a 
przecinający lot futbolówki Koziara kieruje ją 
do siatki obok zdezorientowanego Idzior- 
ka. 
Podobnie jak w meczu z Polonią 
Słubice, kiedy ze stanu 3:1 zrobiło się 3:2, 
tak i w tym meczu robi się nerwowo. 
Również na trybunach, kiedy jakiś oleśnicki 
chuligan zrywa najpierw flagi MKS-u z 
płotu, wdaje się w bójkę z porządko- 
wym,w końcu wpada na murawę (ściąga 
go stamtąd Michalec), aby potem co 
kilkanaście metrów w drodze do bramy 
stadionu wszczynać kolejną większą lub 
mniejszą bijatykę z kibicami. Dopiero 
zdecydowana interwencja wiceprezesa 
Stefana Bibika kładzie kres rozróbom 
nieodpowiedzialnego młokosa. 
A na boisku nasi jakby przestali grać, 
zaś goście z coraz większym animuszem 
dążą do wyrównania. Trener Szałajko 
wzmacnia szyki obronne, wprowadzając 
Kodaka. Uronimy się umiejętnie, a na 
dwie minuty przed końcem 
wykorzystujemy fatalny błąd defensywy koszalinian. 
Piłkę od Trzaski dostaje w doskonalej 
sytuacji Jurkiewicz i choć mógł sam 
uderzać (byłby hal-trick) obsługuje 
będącego jeszcze lepiej ustawionego Szczyp- 
kowskiego, który nie marnuje okazji i 
ustala wynik meczu na 3:1. 
Z trybuny obserwował mecz Ryszard 
Paluszek - koordynator ds. szkoleniowych 
w Polarze. Wrocławianie są podobno 
zainteresowani grą w ich zespole 
Mieczysława Mosia. 
Dla Panoramy 
mecz komentują: 
Trener Stanisław Szałajko: 
Byl lo typowy mec" walki. Przeciwnik 
lo dohrv zesjiei! Bvli bezpośrednio za nami 
w tabeli, hvlo lo wiec spotkanie o sześć 
punktów. 1 po nim mamv taką przewagę 
Ustawiliśmy drużynę tak, żeby chłopcy 
walczyli na każdym metrze, żeby 
stosowali jmsing. I myślę, że wbiegali, 
wypracowali trzy bramki. Walczyli wszyscy - 
Trzaska, Grzesiu Szczypkowski, Koziara - cały 
zespól zasłużył dzisiaj na wyróżnienie. 
Do kościana jedziemy po lo, aby 
wygiąć mecz. 
Zawodnik Mieczysław Moś: 
Myślę, że o naszej wygranej 
zadecydowała pełna mobilizacja drużyny. Po zero 
do trzech w Polkowicach chcieliśmy 
bardzo skoncentmwać się i wygrać mecz. Od 
paru spotkań, kiedy wygrywamy jeden, 
dwa zero. zaczynamy popełniać błędy. 
Rozluźniamy się i to spiawia, że robi się 
michę nei wowo, tak jak dzisiaj. 
Czeka nas teraz ciężki wyjazd do Obi y 
Kościan. Merze, że nie popełnimy lego 
błędu co w Polkowicach i postaramy się 
pi zywieżć jakiś punkt. Taktyka zależy od 
trenera, ale sądzę, że zagramy z kontry. 
Kibic Kugeniusz Pawlak: 
W meczu z sąsiadem w tabeli ważne 
są punkty. I najważniejsze, że lizy 
zostały w Oleśnicy. Ogólnie bvl to średni mecz. 
Jak zwykle już w kolejnym spotkaniu 
wyróżniał.się Mieczysław Moś. Dwie bramki 
strzelił Jurkiewicz - to leż się liczy. 
Roman Rybak 
Pozostałe wyniki: 
Energetyk Gryfino - Obra Kościan 4:5 
(2:3) 
Arka Nowa Sól - Chemik Police 0:0 
Chmbi y Głogów - Amica 11 Wronki 3:1 
(2:1) ' 
Flota Świnoujście - Pogoń Świebodzin 
2:0(1:0) 
Warta Poznań - Miedź Legnica 0:1 (0:0) 
GKP Gorzów Wlkp. - Polar Wrocław 
1:1(0:1) 
Rawia Rawicz - Polonia Słubice 1:2 
(0:0) 
Warta Śrem - Górnik Polkowice 0:0 
Następne mecze: 
niedziela 22 listopada, godz. 13 
Obra Kościan - Pogoń Oleśnica 
Łyk statystyk 
Strzały celne 
Strzały niecelne 
Rzuty rożne 
Spalone 
Pogoń 
12 
3 
6 
3 
Gwardia 
4 
9 
3 
0 
Celnie strzelali 
Pogoń: Szczypkowski - 3, Jurkiewicz, 
Kucharczyk - 2, Koziara. Marek. Moś. 
Przybył, Trzaska - 1. 
Gwardia: Uerlicki, Grodzicki, Pastwa, 
Studziński - 1. 
Niecelnie uderzali 
Pogoń: Marek - 2, Jurkiewicz - I. 
Gwardia: Pastwa - 4, Grodzicki, Ber- 
licki, Dębowski, Niedźwiedź, 
Wojciechowski - 1. 
(sem) 
1. Amica II 
2. Warta R 
3. Chemik 
4. Miedź 
5 Polar 
6. Polonia 
7. Górnik 
8. Obra 
9. Pogoń 
10. Rawia 
11. GKP 
12. Chrobry 
13. Gwardia 
14. Warta Ś. 
15. Flota 
16. Pogoń Św. 
17. Arka 
18. Energetyk 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
35 
34 
33 
32 
29 
27 
27 
22 
22 
22 
22 
18 
16 
16 
15 
14 
12 
7 
38:20 
23:11 
27:10 
22:17 
28:16 
29:22 
28:18 
26:26 
22:23 
16:17 
18:21 
22:22 
25:32 
11:20 
22:26 
16:26 
18:32 
14:46 
Klasa A 
Nieudany finisz 
Dwóch porażek doznała w 
minionym tygodniu Polonia 
Grabowno. Zespół po 
rundzie jesiennej zajmuje 
3. miejsce. 
Nieudane dla polonistów były 12. i 13. 
kolejka spotkań. W środę na własnym 
boisku zdekompletowany skład grabo- 
wian uległ 0:3 Bio-Froslowi Muchobór. 
W niedzielę podopieczni Andrzeja Na- 
siadka nie sprostali w Wińsku 
miejscowej Pogoni. Goście po dwóch biamkach 
Artura Burdka prowadzili już 2:0, ale 
wystarczył kwadrans dekoncentracji i 
gospodarze strzelili trzy gole. Desperackie 
ataki polonistów nie przyniosły zmiany 
rezultatu 3:2. 
(ror) 
Pozostałe wyniki 13. kolejki: 
Orkan Mojęcice - Marco Psary 4:2 
(3:0) 
Orkan Ligota Piękna - Błyskawica 
Szcwce5:l (3:0) 
Iskra Pasikurowicc - Długołęka 
Mirków 2:0 (2:0) 
Sparta Skarszyn - Olimpia-Żemiki 1:3 
(0:1) 
1 icloria Orzeszków - Barycz Milicz 2:3 
(1:0) 
Bio Frosl Muchobór - GKS Kobieizy- 
cc 0:2 (0:1) 
PANORAMA SPORTOWA 
Z tawki kibica 
Zachciało mu się wrażeń 
Podziałała la wygruna ~c Słubicami na nasz\ eh kibn ów D\\ a tygodnu 
leniu jn ze sti ciszyli się i hvba mroźnego imowego/iim.eli a i nic tuk lic iii 
nawiedzili stadion. Ale jam MKS-u wierni \ą suty diuzwie do kcińc a i hi 
żadnych „ale" 7niecierpliwością więc czekali najbli ei soboty kiedy lo 
będą mogli tłumnie wyskoczyć na dwie god inki na Br-izową i obai 
jak ich ..drcam team " roznosi przeciwnika na boisku Pr-yinrozku się *«i 
nie hali. a co hojażliw.si zabrali ze sobą c~lerdzieslos L<,ciapraccntow\ 
oełmrażacz, co by im kości nic pomarzli. Słusznie O zdrowie trzeba dhiu A 
jak wiadomo, najleps są swojskie metody, yli własnej roholy \piryiek. 
pardon- syropek, swojska kie łbasku i plastikowy kubec ek Naltnalnie 
wszystko lo ukryte przed ot zaini ciekawskich w pstrokatej reklamowe ł na 
klorei w razie potrzeby i przysiąść można, zęby nie odmrozić \ohi 
Wreszcie zaczął się mcc. a luta/ nic. cisza kompletna, fłięks osc jakby 
napomniała, że na boisku oprócz sędziego są także awodmci Ale jak 
dziwić, skoro ten pierws_v gwizdał tak. ~e brzydkie słowa same isnęly 
na język. O piłkarzach przypomniał nam Baki ro do/turo jio pul god mii. 
A przypomniał w swój stary, wypróbowany s/wsób. Strzelił biamk ,ktn 
nic nadajecie! '/a to kiedy goście odważyli się uj>omnu\ o r lg zara~ ich 
jirzystojiowano: F, jaki lam róg. chyba go masz na glowii ' Tak na 
maiginesu. to było już 2:1. diuga /nilowa miała się ku końcowi i w*~v\tkt> 
wskazywało na i ycltly remis Momc ntami kibice wcale nie ukrywali, e ich 
-daniem z murawy wiało straszliwą nudą. Na s~ ścus okazało się 'e 
starszy, doświadczony fan Pogoni nerwy ma mocne i nie/celno wytizyma. 
Nawet wizja malej wygruncj albo remisu nie jest dla niego straszna. Nie 
to. co dzisiejsza sfrustrowana, zestresowuna młodzież, której me sposób 
wytłumcie ~yć, że dwa do jednego lojes _c nie konin świata H sobotę 
laki właśnie zdespertm any nilodzieniet do lego slo/mia przejął się irilą. 
we ll>ie erilkiejm mu się pokielbasilo Wariat krzyc vb kibici gdy ów 
zaczą! zrywać z jilotu flagi MkS-u. Nie j>omogl\ jednak ani nawoływania 
kolegów szalikowców, ant groźne miny samotnego, przesila1, one 'o 
porządkowego. Dalej robił s woje li iet ie co, po kiego diabla jest tt n 
ochroniarz, jak on się podpitego gów niema boi' dziwi! się jaki kibic 
Młodzieniec lynu zasem jw~cclostal się jiowrolem na trybuny, gdzie o 
nudy wfos nie doszło do linczu, ponieważ kibicom Iniuho sn me j>odohalo, 
że ktoś ośmieli! się zakłócić mecz ich ukochanej jedenastki Di.,/« rai długi 
jeszcze szamotał się.. sumozwańc ymi strcLami j)orzc{dku. a kiech 
nadjechała /folie ja. nie zaczepiuny jirz z nikogo da! dyla na pobliską 
posesję. Nagle ni stąd, ni z owad Szc ~\pek zdobył dla Pogoni tr l e ią 
bramkę i razjeszc ze tvzhi~mialv oklaski z wtói ującą lin syreną i po 
końcowym gwizdku pewien obserwator mowil ze sjiokojcm Ja wied-ialem, 
że nasi wygniją, ale me, młodzieży zachciało .się mocniejs-ych wrażeń. No 
to mają. 
Krzysztof Szkolu 
Setka Mosia 
Złote Buty ' 
100 punktów ma już na ^ 
swoim koncie lider rankin- "wm" ^ 
gu Mieczysław Moś. 
8 - Jurkiewicza, 7 - Szczypkow- 
skiego i Mosia to najwyższe oceny 
za mecz z Gwardią. W spotkaniu z 
Górnikiem tylko lider Złotych Butów 
przekroczył bariera przeciętności, 
czyli 5 punktów. Jeszcze wyżej Sport 
ocenił Krzywego, który dostał 4 pkt., 
ale za grę tylko w 45 minutach. 
1. Marco 
2. Barycz 
3. Polonia 
4. Iskra 
5. Bio Frost 
6. Pogoń 
7. Orkan M. 
8. Orkan L. 
9. Mirków 
10. Victoria 
11. Kobierzyce 
12. Olimpia 
13. Błyskawica 
14. Sparta 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
30 38:22 
27 38:15 
23 31:20 
23 33:24 
22 27:17 
22 27:17 
21 28:27 
17 25:20 
15 14:27 
15 23:28 
13 21:38 
11 24:34 
9 16:40 
7 1430 
Aktualny ranking Złotych Butów 
sklepu Sport-Styl Anna i Panoiamy 
Oleśnickiej wygląda następująco (w 
nawiasie punkty: pozycja 1. mecz z 
Górnikiem, pozycja 2. mecz z Gwai- 
dia): 
l.Moś 100(6,7) 
2. Jurkiewicz 98 (5, 8) 
3. Michalec 87 (4, 6) 
4. Przybył 84 (5, 6) 
5. Szczypkowski 79 (4, 7) 
6. Mularczyk 64 (5, 5) 
7. Rodak 63 (4. ns) 
8. Trzaska 55 (2, 5) 
9. Michalcwski 46 (3, -) 
10. Marek 44 (ns, 5) 
11. Krzywy 42(4,-) 
12. Idziorck 42(4,5) 
13. Abongwa 39 
14. Doliński 26 
15. Koziara 19(3,4) 
16. Kucharczyk 14(3,4) 
17. Bortniczak 11 
18. Kucharek 5 
(ror) 
17-23 listopada 1998 
Panorama Oleśnicka nr 46 
23 
REKLAMA W PANORAMIE 
N 
8 
12 
BEST FIGURES SC FACES OF THE WORLD 
POUSH FINAŁ 1998 
NAJŁADNIEJSZE SYLWETKI I TWARZE ŚWIATA 
Organizator: Marion Group, 50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 57-58/8, tel./fax (071) 342-20-10, 341-98-53. 
Patronat prasowy: Panorama Oleśnicka 
Prezentujemy zdjęcia dziewcząt, które zgłosiły się do konkursu. Czytelników prosimy o wytypowanie tej, 
która najbardziej im się podoba. Wśród osób, które prześlą kupon na adres Panoramy, rozlosujemy nagrody. 
Nr1 
Magdalena 
Orzechowska ^ 
Nr 2 * 
Izabela Ondycz " ' 
Nr 3 
Joanna Nowak 
Nr4 
Joanna Wójcicka 
Nr 5 
Kinga Klann 
Nr 6 
Karolina Musiał 
Nr 7 
Żaneta Biesiuk 
Nr 8 
Donata Biesiuk 
Nr 9 
Ewa Uznańska 
Nr 10 
Magda Korzewa 
Nr 11 
Manuela Kunicka 
Nr 12 
Agnieszka Bartczak 
Nr13 
Joanna Konefał 
Nr 14 
Iwona Wichura 
Nr 15 
Marta Andrasz 
Nr 16 
Urszula Andrasz 
Nr 17 
Dorota Kluza 
Nr 18 
Katarzyna Krumuza- 
Potocznik 
Nr 19 
Ilona Sobczyk 
Nr 20 
Katarzyna Mamrot 
<© 
<© 
H> 
« 
r.S 
HóteL 
EXBUD 
Mój typ to nr 
imię 
nazwisko 
adres 
© 
3S) 
24 
Panorama Oleśnicka nr 46 
17-23 listopada 1998 
FOTOREPORTAŻ PANORAMY 
i. 
\ ' 
Zostać miss. 
Fotografował Krzysztof Dziedzic 
k» 
7 listopada uczestniczyliśmy w eliminacjach regionalnych 
Konkursu Piękności Best Figures & Faces of the World, 
które odbyty się w hotelu Exbud we Wrocławiu. Pośród 6 
dziewcząt, które zakwalifikowały się do tam finału 
regionalnego, są trzy reprezentujące ziemię oleśnicką: 16- 
letnia Magdalena Orzechowska z Oleśnicy (u nas 
oznaczona nrem 1), 20-letnia Joanna Nowak z Oleśnicy (nr 3) i 
17-letnia Katarzyna Mamrot z Brzezinki (dopiero dzisiaj 
wchodzi do naszego rankingu z nrem 20). Finał 
regionalny odbywającego się pod prasowym patronatem 
Panoramy Oleśnickiej konkursu odbędzie się 28 listopada w 
Oleśnicy. 
Lustereczko, powiedz przecie... Joanna Nowak z Oleśnicy. 
Czy wygram?... Katarzyna Mamrot z Brzezinki. 
. < 
Jeszcze ostatnie poprawki.. 
BE 
TE 
i 
I 
Czekając na karierę... Pierwsza od prawej: Katarzyna Mamrot; druga: Magdalena Orzechowska z Oleśnicy. 
' $ 
J 
« 
EL 
i i 
•:*8TF,GURES4FACE -r* 
' Tl w, in». \ \Q 
1 
W ID' 
199* 
J 
GOŚ 
P • 
^ i 
Oko w oko z publicznością Czwarta od lewej: Magdalena Orzechowska; trzecia z prawej: Joanna Nowak. Katarzyna Mamrot w stroju obowiązkowym.. 
17-23 listopada 1998 
Pan r ma leśnlcka nr 46 
25 
PANORAMA SPORTOWA 
< Wiesz już wszystko, czyli 
Sześćdziesiątka! 
Imię i nazwisko: Tomasz Idziorek 
Dane osobowe... 
1. Ksy wka: nie ma. 
2. Urodzony: 24 listopada 1971 roku. 
3. Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci: Patrycja - 2.5 
roku. Sebastian -2.5 roku. 
4. Waga: 75 kg. 
5. Wzrost: Hi5 cm. 
6. Samochód: volkswagen. 
7. Hobby: motoryzacja. 
0 futbolu... 
8. Jestem piłkarzem, ponieważ: czułem, że jest to moje 
powołanie. 
9. Człowiek, któremu najwięcej zawdzięczam w 
swojej karierze sportowej: Pan Leszek Ryhialek jeszcze 
w czasie, gdy byłem w juniorach. 
10. Moje atuty piłkarskie: doświadczenie, spokój, gra 
na linii bramkowej, przegląd sytuacji. 
11. Moje mankamenty piłkarskie: chyba słabsza gra 
na przedpolu, nad którą calv czas pracuje na 
treningach. 
12. Pierwsze pieniądze zarobiłem i wydałem na: Nie 
pamiętam, było to stosunkowo dawno, nie 
przywiązywałem wtedy do tego dużej wagi. 
13. Najważniejszy mecz mojego życia: Wszystkie 
mecze traktuję tak. jakby były najważniejsze w moim 
życiu. 
14. Mecz w mojej karierze, który chciałbym, aby 
nigdy się nic odbył: mecz w Wałbrzychu w III lidze, w 
któiym wypadłem naprawdę słabo, a za trzy dni był 
mecz w Pucharze Polski z Górnikiem Zabrze 
15. Najbardziej pamiętam strzał, który obroniłem: 
Sti żalów obronionych bvło dużo i trudno wybrać ten 
jeden, ale najbardziej zapamiętałem strzał z rzutu 
kai nego wykonywanego przez Puchacza w 
Świebodzinie kilka sezonów wcześniej. 
16. Przed wyjściem z szatni na mecz: staram się, aby 
wyjść jak najbardziej skoncentrowanym. 
17. Moja najcięższa kontuzja: wiązadeł kolana, 
którą złapałem pod koniec ubiegłego sezonu. 
18. Gdy dostanę żółtą kartkę: Z reguły mało dostaję 
kartek. Jeżeli popełnię jakieś przewinienie, 
sędziowie obdarowują mnie od razu czet wonym 
kartonikiem. 
19. Na boisku najbardziej rozśmieszyło mnie: Kiedyś 
na meczu zawodnik drużyny przeciwnej biegł, chyba 
się zapatrzył i wpadł na sędziego, wywracając go. 
20. Moja ulubiona drużyna: Kiedyś byłem 
zagorzałym kibicem Śląska Wrocław, teraz kibicuję Atlasowi 
Wrocław (obecnie I liga żużlowa). 
21. Mój wzorzec piłkarski: Józef Młynarczyk. 
0 sobie... 
22. Mój największy sukces: dotarcie do półfinału 
Pucharu Polski. 
Kobieta, którą podziwiam, to moja żona 
23. Moja największa porażka: spadek do W ligi. 
24. Opisz siebie w sześciu słowach: waga 75 kg. 
wzrost 1X5 cm, znak zodiaku - Strzelec, włosy 
ciemne, numer buta 43, wysportowany. 
25. Najwięcej satysfakcji przynosi mi: gra w piłkę 
nożną. 
26. Najłatwiej rozłościć mnie: po niepowodzeniu. 
27. Moje zalety: pozytywne nastawienie do życia, 
skromność. 
28. Moje wady: niepimktualność. 
29. W człowieku cenię najbardziej: szczerość. 
30. Było mi wstyd, kiedy: na początku znajomości 
dostałem kosza od mojej żony. 
31. Dotknęło mnie najbardziej: przemoc, w związku 
z którą giną całkiem przypadkowi ludzie. 
32. Do dobrego samopoczucia potrzeba mi: dobrej 
atmosfei y wokół mnie. 
33. Moje lekarstwo na niepowodzenia: wytrwałość i 
silna wola w dążeniu do celu. 
34. Najpiękniejszy dzień w moim życiu: 7 czerwca 
1996 r. -przyjście na świat moich dzieci (bliźnięta). 
35. Twoje ostatnie marzenie. Spełniło się?: Awans w 
sezonie 97/9H do III ligi. Czy się spełniło - chyba 
wszyscy wiedzą... 
0 kobietach... 
36. Moim zdaniem miłość to: uczucie, które łączy 
dwoje ludzi i pozwala im przetrwać trudne chwile. 
37. Najbardziej u kobiet podoba mi się: delikatność, 
kobiecość, poczucie humoru. 
38. Kobieta, którą podziwiam: moja żona. 
39. Najscksownicjs7a kobieta na świecie: każda 
kobieta jest seksowna na swój sposób. 
40. Brunetki czy blondynki?: Chyba raczej blondynki. 
41. Ulubiony kawał o blondynkach: Nie mam. 
...i całej reszcie... 
42. Czas wolny spędzani: z rodziną - najchętniej na 
wypadach poza miasto. 
43. Moim marzeniem jest: wybudowanie 
przytulnego domu. 
44. Nic umiem: gotować 
45. Chciałbym się spotkać z: Papieżem. 
46. Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć: Na 
jednym z biegunów. 
47. Potrafię ugotować: jajecznicę. 
48. Sportowiec, którego podziwiam: Tomasz Golloh. 
49. Nagłówek w prasie, który chciałbym ujrzeć na 
swój lemat: Wszystko, co prasa pisze pozytywnego o 
mojej osobie, sprawia mi przyjemność. 
50. Moje pozasporlowe zdolności: majsterkowanie, 
mechanika. 
51. Ostatnio obejrzałem film: Na krawędzi. 
52. Moja ulubiona aktorka: Dem i Moore 
53. Mój ulubiony aktor: Tom Cruise. 
54. Ostatnio przeczytałem książkę: Bajki - dzieciom 
na dobranoc. 
55. Gdybym wygrał 100.000 
A:postawiłbym dom poza miastem. 
56. Trzy życzenia do złotej rybki: 
Dużo zdmwia, szczęścia i pieniędzy. 
57. Na bezludna wyspę wziąłbym 
trzy rzeczy: Na pewno piłkę, huty 
piłkarskie i rękawice hramkarskie. 
58. Moje ulubione miejsce w 
Oleśnicy: tereny rekreacyjne. 
59. Korzystając z okazji, 
pozdrawiam: całą moją rodzinę, znajomych 
i kibiców. 
60. Strzel autograf dla Panoramy 
Oleśnickiej / / 
Opracował Sebastian Musialck 
\ A 
jot. Leszek Om c 4l 
Jestem piłkarzem, ponieważ czułem, że jest to moje powołanie. 
Mój piłkarski atut to gra na linii bramkowej. 
it. rzysztof Dziedzic 
f /' rzysztof e 
Najwięcej satysfakcji przynosi mi gra w piłkę nożną. 
26 
Panorama Oleśnicka nr 46 
17-23 listopada 1998 
PANORAMA SPORTOWA 
Z Misztalem 
po wygraną 
To i owo na sportowo 
Siatkarze TKKF Relaks po 
zaciętym finale z Lambdą 
Wrocław zostali 
zwycięzcami turnieju 
zorganizowanego z okazji Święta 
Niepodległości. Gościnnie w 
barwach oleśniczan zagrał 
Juliusz Misztal. 
11 listopada w sali gimnastycznej 
II Liceum Ogólnokształcącego w 
Oleśnicy ro/egrano siatkarski turniej 
z okazji Święta Niepodległości. Na 
starcie zawodów stanęło pięć 
zespołów, podzielonych na dwie grupy. W 
I grał Relaks i oleśnicki Poliplust, w 
wzmocnioną graczami Burzy Wro- 
ełw. Dodajmy, że i Relaks był w 
zawodach wzmocniony - w jego 
barwach gościnnie zagrał zawodnik I- 
ligowej Gwardii Wrocław Juliusz 
Misztal. 
Zwycięzcy turnieju grali w 
składzie: Waldemar Cisek, Zbigniew 
Kataryńczuk, Piotr Kobiałka, 
Grzegorz Masternak, Juliusz Misztal, 
Piotr Szelerski, Sławomir Wąsik i 
Grzegorz Wieczorek. 
Końcowa kolejność zespołów: 
1. l'KK\! Relaks Oleśnica 
2. / amhda Wrocław 
3. CSIL Oleśnica 
4. Poliplast Oleśnica 
r 
M l 
+* V 
\ 
Relaks znów najlepszy. 
II miejscowi - Gremar i CSIL oraz 
wrocławska Lambda. Po wygranej 
2:0 (15:5,15:4) nad Poliplaslem 
podopieczni Zbigniewa Kataryńcziika 
trafili do finału, w którym stoczyli 
pojedynek ze zwycięzcą grupy II - 
Lambdą Wrocław. Mecz był zacięty,' 
emocjonujący, a o jego wyniku 
przesądził dopiero tie-brcak. Relaks 
wygrał 2:1 (15:10, 11:15, 15:7)) i 
otrzyma! pamiątkowy puchar. 
Grający prezes Relaksu Zbigniew 
Kataryńc/uk powiedział Panoramie 
po zawodach, że ws/yscy gracze jego 
zespołu zagrali dobre spotkania, a 
szczególnie cenna jest wygrana z 
Lambdą, jedną z najlepszych TKKF- 
owskich drużyn wrocławskich, 
fot ftr*vs;#* 
5. Gremar Oleśnica 
Kolejną prestiżową imprezą dla 
naszych siatkarzy i siatkarek będzie 
Ogólnopolski 'I umiej Piłki Siatkowej 
Kobiet i Mężczyzn Ognisk TKKF. 
Zostanie rozegrany 12 grudnia w sali 
Studium WF Uniwersytetu 
Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego. 
Celem zawodów będzie wyłonienie 
najlepszej w Polsce drużyny 
amatorskiej w 1998 r. W minionym sezonie 
Relaks na podobnych zawodach 
zajął czwarte miejsce. 
Panoiama Oleśnicka i zawodnicy 
Relaksu serdecznie zapraszają 
oleśnickich kibiców siatkówki 12 
grudnia od godz. 9 na wrocławski turniej. 
Sebastian Musialek 
Twardoaórska siatka 
12 drużyn stanęło na 
starcie 
Międzyzakładowego Turnieju Piłki Siatkowej 
o Puchar Dyrektora OSiR-u 
w Twardogórze. Po 8 
rozegranych spotkaniach 
liderem jest Spamel. 
W czwartek 5 listopada w sali 
spoitowej twardogórskiej Szkoły 
Podstawowej nr 2 rozpoczął się 
Międzyzakładowy Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Dyrektora 
OSIR-u. Wystartowało w nim 12 
zespołów: KM. Bodzio Goszcz, 
Rzemiosło. SPnr2, Juncol, Spaniel, 
Nauczyciele. Bosch. Gierus-Meble. 
Pub Plus, 7SZ Twardogóra, Rada 
Miejska. Lewoniuk Grabowno Wlk. 
5 i 12 listopada rozegrano 8 
spotkań. Oto wyniki: 
Bodzio - Jancol 2:0 (15:2, 15:2) 
Rzemiosło - SP nr 2 2:0.(15:9, 
15:13) 
Jancol - SP nr 2 0:2(12:15,3:15) 
Bodzio - Rzemiosło 2:1 (4:15,15:3, 
15:9) 
Spamel - Gierus-Meble 2:0 (15:3, 
15:2) 
Nauczwiele - Bosch 2:0 (15:3, 
15:3) ' 
Gierus-Meble - Bosch 2:1 (15:10, 
13:15, 15:5) 
Spamel - Nauczyciele 2:0 (15:8, 
15:13) 
Po dwóch pierwszych rundach 
liderem jest Spaniel, który wygrał 
ilwa mecze i lepszym stosunkiem 
setów wyprzedza Bodzia. O 
wynikach kolejnych meczów i 
aktualnym stanie lywalizacji będziemy 
informować w następnych 
numerach Panoramy. 
Marcin Pietos 
Puchar Jesieni 
Padający od rana deszcz niweczył 
wysiłki Jurka Wiącka, mozolnie 
wysypującego linie boiska na mający się 
odbyć w południe finałowy turniej 
piłki nożnej seniorów o Puchar 
Jesieni, ufundowany przez wójta 
gminy Oleśnica Andrzeja Proszkowskie- 
go. Tuż przed rozpoczęciem 
zawodów zimny i dość silny wiatr 
przepędził deszczowe chmury, a 
chwilami spośród nich wyglądało 
nawet nieśmiało jesienne słońce. Do 
turnieju zgłosiły się' wszystkie 
zakwalifikowane drużyny wyłonione 
podczas turniejów eliminacyjnych i 
półfinałowych. Na pierwszy ogień 
(zgodnie z wynikami losowania) 
poszły Dangum Smolna i Stars Bystre, 
od kilkunastu miesięcy walczące ze 
sobą o gminny prymat w piłce 
nożnej seniorów. Tym razem szczęście 
uśmiechnęło się do drużyny Smolnej, 
która po dwóch celnych strzałach 
Marka Pawłowskiego pokonała Stars 
Bystre i po bczbramkowym remisie 
z młodą i ambitną drużyną 
Poniatowie oraz wygranej 2:1 z zespoleni 
Nieciszowa zdobyła Puchar Jesieni 
98. Drugie miejsce, po zwycięstwie 
2:0 z Poniatowicami oraz remisie 1:1 
z Bystrem, zajęła ekipa Bociański 
Nicciszów. Na trzecim miejscu 
uplasowała się drużyna Stars Bystre, a na 
czwartym Poniatowice. Puchar i 
nagrody w imieniu wójta wręczyli: 
przewodniczący Rady Programowej 
Sportu i Rekreacji Tadeusz Nabor- 
czyk oraz radny z Bogusławie 
Kazimierz Tokarek. 
Przy okazji rozgrywanego turnieju 
piłkarskiego przeprowadzono 
również di użynowe i indywidualne 
zawody strzeleckie z pistoletu 
pneumatycznego. Do zawodów drużynowych 
przystąpiło dziewiętnaście 
trzyosobowych zespołów. Najcclniej strzelali 
zawodnicy Gręboszyc, zdobywając 
84 pkt. na 100 możliwych, drugie 
miejsce zajął zespół ze Smolnej z 74 
pkt., a trzecie z Nieciszowa, trafiając 
do tarczy za 71 pkt. 
W zawodach indywidualnych 
wśród pań zwyciężyła Małgorzata 
Wiącek z Gręboszyc, drugie miejsce 
zajęła Agnieszka Tokarek z 
Bogusławie, a trzecie Anna Wiącek - 
również z Gręboszyc. Wśród panów 
najeclniej strzelał Bogdan Olcś z 
Ligoty Malej, drugie miejsce zajął 
Mirosław Strójwąs ze Smolnej, a 
trzecie Łukasz Sroka z Bogusławie. 
W zawodacli ringo zwyciężył Paweł 
Białkowski z Oleśnicy, drugie 
miejsce zdobył Grzegorz Wiącek z 
Gręboszyc, trzecie - Krystian Wiącek z 
Bogusławie. W rzucie lotką do 
tarczy najpewniejszą rękę miał 
Ireneusz Naborczylcz Nieciszowa, drugie 
miejsce zajął Rafał Biszezanik z No- 
woszyc, a trzecie - Anna Wiącek z 
Gręboszyc. 
Bal Andrzejkowy 
Mają już swoją tradycję bale 
andrzejkowe i karnawałowe 
organizowane dla działaczy sportu i rekreacji. 
Dużo humoru i zabawy, a także 
sporo niespodzianek przy licytowaniu w 
ciemno trzech tajemniczych pudelek, 
jak również nietuzinkowe wygrane 
premie przy kupnie kalendarzy, a 
szczególnie niepowtarzalna 
atmosfera panująca na balu, corocznie 
ściągają setki chętnych. Również w tym 
roku, tylko nieco wcześniej, bo 21 
listopada, i w innej sali (ZNTK w 
Oleśnicy) zorganizowany zostanie III 
Bal Samorządowy. Jak zwykle nic 
brakuje chętnych i dla spóźnialskich, 
zastanawiających się do ostatniego 
dnia, może zabraknąć miejsc. 
Dlatego też organizatorzy proszą o jak 
najszybsze potwierdzenie i odbiór 
zaproszeń tych wszystkich, którzy na 
poprzednim balu wygrali w 
konkursach lub wylosowali premię w 
postaci bezpłatnych karnetów wstępu na 
następny bal. Przypominamy - 
sobota 21 listopada, godz. 20, sala na 1 
piętrze ZNTK Oleśnica przy ul. 
Moniuszki. 
Mikołaj w Pradze 
W dniach 5-6 grudnia grupa 
działaczy sportu i rekreacji z oleśnickiej 
gminy, a także zawodników, którzy 
wygrali na imprezach bezpłatną 
wycieczkę, weźmie udział w 
wyjazdowym spotkaniu, a także będzie 
miało możliwość zwiedzenia stolicy 
Czech i Skalnego Miasta w 
Teplicach. Dział Sportu i Rekreacji OKiS 
mieszczący się w Oleśnicy przy ul. 
11 Listopada 24 (tcl. 398-28-41) 
przyjmuje potwierdzenia wyjazdu 
tylko do 20 listopada od 
zakwalifikowanych osób. 
Dział Sportu organizuje również 
wyjazdy grup szkolnych, a także 
indywidualne dla wszystkich chętnych. 
Dwudniowy wyjazd do Czech 
kosztuje 85 zł od osoby i obejmuje: 
przejazd autobusem w obie strony, 
ubezpieczenie, ciepłą kolację, śniadanie 
oraz nocleg w hotelu (pokoje 3-, 4-, 
5-osobowc z ciepłą wodą). W 
programie: udział w uroczystej zmianie 
wart przed pałacem prezydenckim, 
zwiedzanie Hradczan, mostu Karola 
i Starego Miasta w Pradze, a w 
następnym dniu zwiedzanie Skalnego 
Miasta w Teplicach. Pierwszy 
wyjazd planowany jest w dniach 1-2 
giudnia 1998, a terminy następnych 
do ustalenia. 
Ryszard Pstrocki 
Gotębie loty 
Koszalin 
20 września odbył się ostatni lot 
gołębi młodych sezonu 1998 
hodowców zrzeszonych w Oddziale 
Czcszów. Ptaki z oddalonego o 325 
km Koszalina zostały 
wypuszczone o godz. 9'". W locie 
uczestniczyły 422 młode gołębie hodowców 
czeszowskich. Pierwszy gołąb 
powrócił do Jacentego 
Świątkowskiego ze Złotowa o godz. 14". Dystans 
325 km pokonał z prędkością 1012 
m/min. Drugi - o godz. 14" - był 
ptak Waldemara Bednarskiego z 
Trzęsławic. O godz. 14-" powrócił 
jako trzeci gołąb Jarosława Matu- 
siaka z Twardogóry. Czwarty i 
piąty (144*, 1449) należały do Mariana 
Lenio ze Złotowa. 
Lot z Koszalina okazał się 
bardzo trudny, a jego wyniki 
spowodowały zmianę kolejności we 
współzawodnictwie lotowym 
gołębi młodych. Ostatecznie po 5 lotach 
gołębi młodych Mistrzem 
Oddziału został Jarosław Jerdonek z Bud- 
czyc, który zdobył 35 konkursów i 
sumę cocfficicntu 2963.39. Tytuł I 
Wicemistrza zdobyli Wojciech 
(Jolce z Twardogóry i Krzysztof 
Stolarek z Twardogóry, zdobywając po 
33 konkursy i s.c. 2444.69. II 
Wicemistrzem został Adam Chochoł 
z Łuczyny, który odnotował 33 
konkursy i s.c. 2546.63. Tytuły 
przodowników wywalczyli w 
kolejności: 
I - Jerzy Jasiński 7 C/es/owa 
II - Zenon Lenart / Twardogóry 
III - Wiktor S/ymc/yk / Twardogóry 
IV - Tomasz Jędr/ejczyk z Prawocic 
V - Jarosław Matusiak z Twardogóry 
VI - Krzysztof Domagała / Bukowie 
VII - Jjccnty Świątkowski ze Złotowa 
VIII - Marian Lcnio ze Złotowa 
IX - Krzysztof Sobczyk z Łazów 
X - Waldemar Bednarski / Tr/ęsawic 
Lotem z Koszalina hodowcy z 
Oddziału Czcszow zakończyli 
sezon 1998. Najlepsze ich gołębic 
wezmą udział w Wystawie 
Okręgowej Gołębi Pocztowych, która w 
tym roku odbędzie się w dniach 12- 
13 grudnia w Kamieńcu 
Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 6. 
Mieczysław Bloch 
Futbol na małych boiskach 
Borowianka Borowa 
lideruje na półmetku 
rozgrywek klasy C. 
Borowianie wygrali 
wszystkie sześć spotkań. 
W rozgrywkach piłki nożnej 
klasy C Rejon Oleśnica 
uzyskano następujące rezultaty: 
'TSV 1984 Węgrów - Bielawa 9:2 
Gwardia Grabowno M. - Boio- 
wianka Borowa 2:6 
Luczyna - Olimpia Bukowinka 2:3 
Pauzowały Strzelce 
Tabela 
1. Borowianka Borowa 6 18 39:7 
2.751 WH4 Węgrów 6 13 25:18 
3. UwanJiii Grabowno M. 6 9 32:32 
4. Olimpia Bukowinka 6 9 26:18 
5. Łuc/yna 6 6 14:21 
6. Slr/clcc 6 4 14:17 
7. Bielawa 6 3 11:39 
C/ołówka strzelców: 
1. Krzysztof Stolarek - 11 bramek 
2. Cirzcgorz Bakunowicz - 8 
bramek; 
3. Jarząb - 7; 
4. Paweł Wojciechowski, Grzegorz 
Luboński, Krzysztof Wdowski - 6; 
5. Adam Mielnik, Paweł Szelignie- 
wicz, Arkadiusz Gorczyca - 5; 
6. Tomasz Jakubowski, Jan Antos. 
Przemysław Dolniak - 4 bramki. 
W związku z wycofaniem się z 
rozgrywek LZS Solniki Wielkie 
punkty z rundy jesiennej zostają 
anulowane, mecze z udziałem tej 
drużyny są bez punktacji. 
Zalegle mecze: 
Strzelce - Łuczyna 0:3 vo 
Luczyna - Gwardia (Jrabowno 4:5 
Jerzy Dryffus 
17-23 listopada 1998 
Panorama Oleśnicka nr 46 
27 
PANORAMA OGŁOSZENIOWA 
SPRZEDAM 
•Używany komplet 
wypoczynkowy: wersalka, 2 fotele, 2 pufy. Tel. 
314-97-80. 
•Aparat fotograficzny Praktica BX 20 
+ 2,8/28,2,8/20,1,8/50 + zoomy 3,5- 
4,5/35-70,4/80-200 + lampa 
błyskowa BD 32 LCD + PB/M42. Tel. 314- 
71-50. 
•Wyposażenie sklepu spożywczego 
(regały, lady, zamrażarki). Tel. 398-21 - 
13. 
•Wózek 3-funkcyjny. Tel. 398-87-81. 
•Różno koszykowe na 6 kurczaków. 
Tel. 314-73-41. 
•Pilnie kserokopiarkę, 60 kopii/min. 
Tel. 314-74-39. 
•Sprzedam płyty WPS 90 po 3 zł. Tel. 
314-31-96 
• Walizkową maszynę do szycia 
Łucznik. Tel 314-43-30. 
• Maszynę dziewiarską 2-płytową, 
stojącą. Tel. 398-24-94 
•Książki i pomoce z historii (różne). 
Tel. 322-27-70. 
• Wózek inwalidzki i lodówkę.Tel. 
314-38-12. 
•Wysoką, okazałą dracenę.Tel. 398- 
20-39. 
•Wyrówniarkę + piłę tarczową kpi. 
220V, kosiarkę z koaszem, 11 m2 
kostki brukowej. Tel. 314-61-77. 
•Naczynia próżniowe VacSy Maxi, 
1.400 zł. Tel. 314-31 -13 do godz. 17. 
• Suknię ślubną z dodatkami na 
szczupłą osobę, 155 cm.Tel. 0-601- 
729-350. 
•Encyklopedię powszechną 
Gutenberga, 27 tomów, stan bardzo dobry. 
Tel. 315-95-01 po godz. 14. 
•Suknię ślubną. Tel. 314-71 -55,314- 
40-21 wew. 50-41. 
•Suknię ślubną z aplikacjami, na 
wysoką, szczupłą osobę. Tel. 314-97-87. 
•Suknię ślubną z welonem. Tel. 398- 
56-57. 
•Łóżeczko białe dziecięce z 
szufladą i baldachimem. Tel. 314-83-24 po 
godz. 18. 
•Sprzedam nową brązowa kuchnię 
elektryczną, 450 zł. Tel. 315-88-54. 
•Sprzedam brązową kuchnię 
węglową, stan idealny, 380 zł. Tel. 315-88- 
54. 
KUPIĘ 
• Dziewczęcy mundurek harcerski 
rozm.158 cm.Tel. 314-47-83. 
•Silniki elektryczne uszkodzone i 
dobre, od 7 do 11 kW, 2800 obr./min 
lub zamienię na inne. Tel. 314-35-59. 
RTV 
• Zakład usług radiowo-telewizyj- 
nych. Oleśnica, ul. Krzywoustego 11. 
Tel. 398-33-62. 
•Sprzedam tanio radiokompakt 
samochodowy Pioneer. Oleśnica, ul. 
Lotnicza 37. Tel. 398-53-09. 
• Sprzedam magnetowid Sharp, 
mało używany. Tel. 315-95-01 po 
godz. 14. 
AGD 
• Sprzedam lodówko-zamrażarkę. 
zlewozmywak. Tel. 314-29-54 
•Sprzedam kuchenkę elektryczną 
Amica exclusiv bardzo tanio. 
Oleśnica, ul. Lotnicza 37. Tel. 398-53-09. 
•Sprzedam pralkę automatyczną, 
stan bardzo dobry. Tel. 398-24-13. 
•Sprzedam lodówkę Polar 130 I, 3- 
letnia, stan idealny, 450 zł. Tel. 314- 
95-18. 
•Sprzedam kuchenkę elektryczną 
Wrozamet, brązowa. Tel. 315-95-01 
po godz. 14. 
KOMPUTERY 
•Kursy komputerowe dla 
początkujących i zaawansowanych. Tel. 
314-75-05. 
•Sprzedam komputer IBM 286, 
kolorowy monitor i drukarkę Panasonic 
KX-P 1150. Tel. 314-77-72. 
AUT0-M0T0 
Ogłoszenia moto z ceną - 
bezpłatnie i przez telefon 
314-94-28 
AUTOUSŁUGI 
•AUTOALARMY, immobilisery, 
zestawy głośnikowe GSM. 
Diagnostyka silników benzynowych (wtrysk 
benzyny), naprawy elektryki i 
elektroniki samochodowej. PHU Ada- 
mex Oleśnica, Zakład usługowy ul. 
Kopernika 13 (obok Urzędu 
Celnego). Tel. kom. 0-601-77-46-37. Tel. 
314-46-37 po godz. 20. 
•Autoubezpieczenia.Tel. 314-97-62, 
0-602-15-56-58. 
AUTOKOMIS 
•K.B.-CAR, Oleśnica, ul. Wojska 
Polskiego, trasa nr 8: nissan 200 
SX, 1,8 1990, 21.000 zł, mercedes 
190, 2.0D, 1992, 30.000 zł, 
peugeot 605, 3,0,1990,22.500, opel 
omega 2.0, 1994 kombi, 47.000 zł, fiat 
cinqucento, 900,1995/96,16.000 zł, 
opel vectra 2.0,16V, 1992 
(uszkodzony) 14.000 zł, mitsubishi colt, 1,2, 
1980,3.700 zł, opel vectra 2.0,1990, 
19.000 zl, seat ibiza 1,5 D, 1992, 
17.000 zł, VW garbus, 1,2, 1964, 
3.400 zł, VW transporter, 2,0,1987, 
13.000 zł, VW vento, 1,8, 1995, 
35.000 zł, VW golf, 1,6 1990, 
15.000 zl, VW transporter T 4,1,9D, 
1991/92, 23.000 zł (uszkodzony), 
polonez truck, 1994, instalacja 
gazowa, 12.000 zł, fiat tempra, 1,6, 
1991, 17.000 zł, skoda favorit 1,3, 
1989, 10.000 zl, fiat punto, 1,7 D, 
1995, 24.000, opel corsa, 1,5 TD, 
1994, 22,500 zł, seat ibiza 0,9, 
1990, 11.000 zl, opel kadett, 1,3, 
1986,10.000 zł, liaz 110551 na 
poduszkach, 1988, 32.000 zł. 
naczepa zremb, 1988, 7.000, mercedes 
608, 2,4 D, 1979, 9.000 zł, star 28 
(leyland), izoterma, 1988, 9.000 zł, 
mercedes 190 E, 1,8,1992,31.000, 
renault 5, 1,6 TD, 1987, 9.000 zł, 
VW santana 1,6, 1983, 6.000 zł, 
mazda practica, 1,3, 1997, 37.000 
zł, BMW 525 24V, 2,5, 1991, 31.000 
zł, audi A8, 4,2, automat, 1997, 
wszystkie dodatki, 150.000 zł + 
cło, audi 80, 2,0 16V, 1991, 23.000 
zł, opel corsa, 1,5 D, 1989, 11.700 
zł, wartburg, 1,0, 1988, 2.300 zł, 
mercedes 500 SEL. 1997 (wszystkie 
dodatki) 150.000 zł + cło, mercedes 
209 D, 3.0.1987 r, 22.000 zł, 
mercedes 209, 2,3 D, 1991,37.000 zl, 
mercedes 1013, 6,0 kontener, 1978, 
29.000 zł, nysa 522, po remoncie, 
2.800 zł, lublin II 2,4 D, 1997, 36.000 
zł, lublin II 2,4 TD, 1997, długi, 46.000 
zł, polonez truck, 1995, instalacja 
gazowa, 9.500 zł + VAT, mazda 323 F, 
1,6, 1992, 22.500, opel kadett 1,3, 
1988,11.800 zł, opel omega 2,3 TD, 
1989,15.500 zl, VW golf I11,3 
(instalacja gazowa), 1983/84, 10.000 zł, 
polonez caro 1,6, 1994, 10.500 zł, 
skoda favorit 1,3,1991,11.000 zl opel 
kadett 1,6 D, 1986, 10.000 zł, DAF 
95 350,1990, 75.000 zł + VAT, iveco 
MP 440E38TP, 1993, 116.000 zł + 
VAT, renault 19,1,2,1989,12.000 zł, 
fiat uno, 1,0 1989, 12.000 zł, mazda 
323. 1,6, 16 V, 1991, 18.500 zl, opel 
kadett 1,7 D, 1989, 13.500 zł, 
polonez truck 1,6,1995,11.000 zł + VAT, 
polonez truck 1,6, 1996/97, 14.000 
zl + VAT, VW passat 1,6,1985, 
kombi, 8.000 zł, VW golf 1,6 D, po 
remoncie, 1981.6.900 zł, VW golf 1,8,1987/ 
88, na białych tablicach, 6.500 zł, fiat 
126, 1995, 8.200 zł, fiat 125, 1986, 
1.800 zł, jelcz 325, 11,1, 1985, 
11.000 zl, star 200, 1983, 14.000 
zł, star 28, SW-400, składak 1991, 
6.800, kamaz, 1983, 28.000 zl - wy- 
wrotka-dźwig, przyczepa D50, 
1985, 3.200 zl, przyczepa 
dwukołowa 2,7 -1,9 m2, 2.000 zł, żuk, 2,1, 
1988, 3.400 zł, star a 29 leyland, 
wywrotka, 6.500 zł, star KS-407-B, 1979, 
17.000 zł, iveco 35-8, 2,5 D, 1993/94 
35.000 zł, ford transit 2.0, instalacja 
gazowa, 1980,8.000 zł. 
Przyjmujemy do sprzedaży wszelkie 
pojazdy, kredytujemy auta do 20 lat, 
także spoza komisu. 
Przyjmujemy w rozliczeniu samochody. 
Pomagamy w znalezieniu 
samochodu na zamówienie klienta. 
Zapraszamy w godz 10-17 oprócz 
niedziel. Tel. 398-53-34. Kupię fiata 
cinquecento 900, fiata cinqu- 
ecento 700, fiata 126,1987/88, w 
bardzo dobrym stanie, fiata 126, 
1994/95. 
FORD 
WARTBURG 
FIAT 
•125,1981, na chodzie, 450 zl. Mio- 
dary 1. 
•126 Bis, 1989, groszkowy, 3.500 zl. 
Boguslawice 8a. Tel. 398-55-79,314- 
89-51. 
•126, 1983 po remoncie, 1.300 zl. 
Sokotowice 18. 
•126,1979, biały, 1,150 zł. Tel. 398- 
27-44 po godz. 16. 
•126 EL, 1995, biały, stan bardzo 
dobry, 8.200 zl. Tel. 0-601-76-02-66. 
•125,1976, stan dobry, 1.000 zł. Tel. 
315-61-37 po godz. 20 
•125, 1980, hak, 500 zł. Wabienice 
74. 
•126 bis, 700,1989, czerwony, stan 
bardzo dobry, 3.900 zł. Tel. 314-80- 
58. 
•Uno, 1988/89, 1100, benzyna, 3- 
drzwiowy, blacharka do remontu, 
6.300 zł. Tel. 314-33-73. 
•Cinquecento 704,1995,40.000 km, 
czerwony, bezwypadkowy, R-M, 
tylne szyby uchylne, dzielona tylna 
kanapa, blokada skrzyni, nadkola, stan 
bardzo dobry, 14.800 zł. Oleśnica tel. 
314-43-59. 
•125,1986/87, czerwony, 1.800 zł. 
Mariusz Łobzuch Stradomia 
Wierzchnia 60/2. 
•126,650, 1983, niebieski, 1.500 zł. 
Dobroszyce, ul. Oleśnicka 46 po 
godz. 16. 
•125,1986, po remoncie blacharki. 
lakierowaniu, 2.300 zł. Dobroszyce, 
ul. Kwiatowa 15. Tel. 0-90-664-718. 
•126,1984, 1.700 zł. Tel. 315-59-64. 
•125, 1989, składak, 1.100 zł. 
Oleśnica, ul. Ludwikowska 5. Tel. 398- 
44-23. 
•126, 1989, 34.000 km, czerwony, 
stan bardzo dobry, 4.500 zł. Tel. 315- 
82-00. 
•125,1984, stan dobry, 1.700 zl. Tel. 
398-33-18. 
•125,1984, instalacja gzowa, nowy 
akumulator, nowe opony, klocki 
hamulcowe, przegląd do XI11990,3.000 
zł. Oleśnica, ul.Sucharskiego 10a/1. 
•126,1983,1.300 zl. Tel. 398-18-05. 
•126,1985, 2.000 zł. Tel. 398-15-58. 
•126,1979, stan dobry, 1.200 zł. Tel. 
398-12-61. 
•126,1993, zielony, bezwypadkowy, 
garażowany, stan bardzo dobry. Tel. 
314-83-24 po godz. 18. 
•125,1980, stan bardzo dobry, 1.400 
zl. Tel. 398-87-71 wieczorem. 
•Fiesta, 900, + dużo części 
zapasowych. Tel. 398-28-41 do godz. 16 lub 
314-68-95 po godz. 16. 
•Escort, 1986/87,1,3 benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, alufelgi, 9.500 zl. Tel. 
314-33-73. 
•Fiesta, 1,1, XI 1995, 3-drzwiowy, 
stan bardzo dobry, czerwony, 21.000 
zł. Tel. 398-22-13. 
•Taunus kombi, 1979, 1,6 benzyna 
+ drugi na części, 1.500 zł. Tel. 314- 
30-05. 
•Mondeo, 1994, 2,0 benzyna, 
czarna perła, 70.000 km, wszystko 
oprócz skóry, 33.000 zł. Tel. 0-601- 
73-18-50. 
•Escort XR1300,1981, szyberdach, 
biały, 5.500 zł. Tel. 398-53-58. 
HONDA 
•Civic, 1,6 16V 1991, 112.000 km, 
czarna, zadbana, dodatki, stan 
bardzo dobry. 16.000 zl. Tel. 314-71-92. 
ŁADA 
•Samara, 1500, 60.000 km, 
wiśniowa, 5-biegowa, 1. właściciel, 
kupiona w salonie, garażowana, 10.000 zl. 
Tel. 315-87-59. 
•Samara, 1500,1990, czerwona, 
garażowana, stan bardzo dobry, 7.000 
zł. Tel. 398-57-40. 
OPEL 
•Kadett, 1300, benzyna, 1982, stan 
dobry, 5.500 zł. Tel. 398-45-56. 
• Kadett, 1300, 1988, srebrny, 5- 
drzwiowy, atrakcyjny wygląd, 
szyberdach, alufelgi, 15.500 zl. Tel. 0-602- 
76-40-01. 
•Corsa, 1990, benzyna, bordowy, 3- 
drzwiowy, sprowadzony w całości, 
10.800 zł. Tel. 398-43-37. 
POLONEZ 
RENAULT 
•5,1989/96, zadbany, ospojlerowa- 
ny, 10.100 zł. Tel. 315-92-31. 
•19, 1992/95, 111.000 km, wtrysk, 
benzyna, 3-drzwiowy, granatowy, 
oznakowany, blokada skrzyni, 
dzielona tylna kanapa, zderzaki w 
kolorze nadwozia, R-M, garażowany, 
15.900 zł lub zamienię na nowszy z 
dopłatą. Tel. 0-602-52-49-54. 
SKODA 
•Felicja kombi, 1996, stan idealny, 
24.000 zl. Tel. 314-12-04 wieczorem. 
•105 S, 1984, pomarańczowa, 4.100 
zl. Tel. 398-45-48. 
TOYOTA 
•Pilnie, corolla, 1984, 164.000 km, 
1,8 diesel, srebrny metalik lub 
zamienię na większy z dopłatą. Paczków 
tel.(071)315-61-08. 
•353 S, 1986, 67.000 km, zótty, 
garażowany, nadkola, nowe opony, 
pasy bezwładnościowe, pokrowce, 
zabezpieczony antykorozyjnie, dużo 
zapasowych części, w tym silnik i 
skrzynia po małym przebiegu, 2.650 
zł. Oleśnica, ul. Matejki 7/3. 
VOLKSWAGEN 
•Scirocco, 1978, stan bardzo dobry, 
4.000 zł. Tel. 315-61-08 
•Golf II, 1986, 1,6 diesel, 
5-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, 
automat, 9.700 zł. Tel. 314-33-73. 
•Passat, 1,8i, 1990, biały, 20.500 zł. 
Tel. 0-604-44-62. 
• Golf, II, GTD, turbodiesel, 1600, 
1987, grafitowy metalik, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, stan idealny, 13.200 zl. 
Tel. 398-32-50. 
•Golf III, 1,8i, 1996,5-drzwiowy, 
czarna perta, 46.000 km, 33.000 zł. Tel. 
0-601-73-18-50. 
•1500, 1984, pomarańczowy, 
przegląd do V1999, wymienione 
końcówki drążków, nowe przednie opony, 
cena do uzgodnienia. Oleśnica, ul. 
Pocztowa 1/6. 
• 1983, biały, skrzynia 5-biegowa, 
2.700 zł. Tel. 398-31-76. 
•1500,1988, garażowany, wiśniowy, 
instalacja gazowa, 5.300 zł. Tel. 398- 
37-03. 
•1,6 GLE, 1994,23.000 km, stan 
bardzo dobry, pokrowce, R-M z 
szufladą, owiewki, 13.000 zł. Tel. 314-89- 
80. 
DOSTAWCZE 
•Polonez truck, 1993, dl. skrzyni 2,5 
m, kryty, 7.500 zł. Tel. 398-71 -53,398- 
70-52. 
•Robur skrzyniowy, 1982, cena do 
uzgodnienia. Tel. 314-42-01. 
CZĘ.CI 
•Sprzedam części do fiesty 1977- 
1982. Tel. 398-28-41 do godz. 16, 
314-68-95 po godz. 16. 
•Sprzedam szyby i komplet siedzeń 
do 126. Oleśnica, ul. Kilińskiego 11 b/ 
1.Tel. 398-12-83. 
•Sprzedam części do 125. Tel. 315- 
61-37 po godz. 20. 
•Jetta, 1982, na części, skrzynia 5- 
biegowa, silnik 1,6.Tel. 398-22-76. 
•Sprzedam silnik 1,7 do regaty na 
części. Tel. 314-31-13 do godz.17. 
•Sprzedam używane części (półoś- 
ki, lampy, alternatory i inne) do 
starych modeli opla, forda, volkswage- 
na. Tel. 0-603-275-149. 
INNE 
•Kupię warszawę - garbusa. Tel. 398- 
20-05. 
• Sprzedam przyczepę bagażową 
Predom. Tel. 134-38-21. 
•Sprzedam Auto-Tak na seicento. 
Tel. 398-47-11. 
MOTOCYKLE 
•Sprzedam motorower Ogar 200. 
Tel. 314-71 -55,314-40-21 wew. 50-41. 
•Sprzedam WSK 125. Bystre 19. 
KUPIĘ 
• 126, 1986, w dobrym stanie, do 
1.500 zł. Tel. Oleśnica 398-24-33. 
USŁUGI 
•KSERO-KOLOR, KOPIE 
WIELKOFORMATOWE. Oleśnica, ul. 
Młynarska 7a. Tel. 398-40-24. 
• Naprawa pralek Waldemar 
Planeta. Ul. Chopina 7. Tel. 314-49-33, 
0-601 -78-86-87. 
• Instalatorstwo i pomiary 
elektryczne. I. Ruszel. Oleśnica, ul. 
Chopina 5/1. Tel. 314-99-81. 
• Nowoczesne instalacje 
grzewcze, gazowe i wodno-kanalizacyj- 
ne. Tel. 315-59-54, 0604-406-519. 
28 
Panoram śn' 46 
17-23 listopada 1998 
PANORAMA OGŁOSZENIOWA 
• Naprawa pralek, chłodziarek, 
zamrażarek. Tel. 314-77-04. 
• PROCON - remonty, budowa 
kominów SCHIEDEL, pokrycia 
dachowe BRAAS, okna, drzwi pcv 
Knipping, kotły co. 10-300 kW 
Unical, sprzedaż na zamówienie, 
doradztwo. Tel. 398-32-12. 
• Całodobowe awaryjne 
otwieranie samochodów i mieszkań, 
montaż zamków i alarmów. Tel. 314-35- 
45 w godz. 10-18. 314-88-09 dom, 
0-601-76-12-82. 
• KLIMATYZACJA. Dostawa, 
montaż, serwis - raty, leasing urządzeń 
MITSUBIHI ELECTRIC. Dealer AIR 
System, tel. 398-30-83, 0-604-86- 
71-85. 
a- — ... i 
• CHATEX - ŻALUZJE PIONOWE, 
POZIOME. Ul. Wrocławska 41. Tel. 
398-40-73 w godz. 8-16. 
• CHATEX - NOWOCZESNE, 
TRADYCYJNE SYSTEMY 
INSTALACYJNE, WOD.-KAN. GAZ, CO. 
AUTORYZOWANY SERVIS VAILLANT Ul. 
Wrocławska 41. Tel.398-40-73 w 
godz. 8-16. 
•BHP - szkolenia i nadzór. Tel. 
314-44-61. 
•Projektowanie zieleni. Tel. 398-26- 
83. 
•Cyklinowanie. Tel. 398-36-20. 
•ELBO - rolety, żaluzje poziome i 
pionowe. Dobroszyce, ul. 
Kwiatowa 48. Tel. 0-90-369-031. 
• Usługi ogólnobudowlane, docie- 
planie budynków, okna, drzwi, 
sprzedaż, montaż. Sklep-biuro 
Oleśnica, ul. Kazimierza Wielkiego 22 
w godz. 10-17. Tel. 314-44-86 po 
godz. 15. 
•Konferansjer. Tel. 398-22-08. 
•Usługi transportowe. Tel. 314-74-72. 
• DRZWI DREWNIANE ANTYWŁA- 
MANIOWE, sprzedaż, montaż, 
żaluzje, rolety. Tel. 398-33-64 w godz. 9- 
16. 
•Układanie glazury, remonty 
mieszkań, technologia zachodnia. Tel. 0- 
604-22-55-56. 
•Wróżka. Tel. 314-36-15. 
•Naprawa elektronarzędzi, 
wykonywanie na zamówienie 
prostowników i spawarek, przezwajanie 
silników elektrycznych. Oleśnica, ul. 
Pocztowa 2. Tel. 314-35-59. 
Zapraszamy w godz. 7-17. 
•Mal-gips - malowanie, gładzie 
gipsowe, regipsy, panele, itp. 
Konkurencyjne ceny. Tel. 318-22-45,0-604-23- 
87-10. 
TURYSTYKA 
• Biuro Podróży Opal Dworzec PKS, 
tel. 314-40-49, przejazdy autokarowe 
- 236 miast Europy, wyjazdy z 
Oleśnicy i Sycowa. 
•Biuro Usług Turystycznych IKAR 
Oleśnica, ul. Młynarska 7. Tel. 
398-44-20. Zima 98/99.Wczasy 
świąteczne, Sylwester Karpacz 
już od 250 zł/osoba, zimowiska. 
Międzynarodowe przewozy 
autokarowe. 
•Ośrodek Kultury i Sportu Gminy 
Oleśnica w dniach 30.11-05.12 
organizuje wycieczkę do Paryża. 
Informacji udziela sekretariat OKiS 
Boguszyce Osiedle, tel. 314-97-94. 
MIESZKANIA 
• BIURO OBROTU 
NIERUCHOMOŚCIAMI Oleśnica, ul. 
Mickiewicza 4b. Tel. 314-49-77. Tel. kom. 
0-601-74-66-08. 
SPRZEDAM 
Ogłoszenia osób 
fizycznych o sprzedaży 
mieszkań - za darmo 
i przez telefon! 
tt 314-94-28 
•Własnościowe, 3 -pokojowe, IV p., 
64 m2 w Jelczu Laskowicach. Tel. 
314-80-40. 
•Własnościowe, spółdzielcze z 
telefonem, I piętro, 72 m2,110.000 zł. Tel. 
314-46-93. 
•Naprawyjunkersów. Tel. 398-22-83. »W stanie surowym.Tel. 398-40-32. 
•Wykańczanie wnętrz, panele, 
glazura. Tel. 314-71-70. 
•TRANSPORT - lveco, 1,5 t. Tel. 0- 
602-314-220. 
•Komputeropisanie. Tel. 398-21-20. 
•Malowanie, tapetowanie, panele 
podłogowe, ścienne, układanie 
glazury.Tel. 314-97-21. 
• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Usługi. Tel. (071) 314-37-39, tel. kom. 
0-603-212-472. 
•Transport 12 mJ. Tel. 314-74-13, 
314-32-92. 
• Skanowanie, plotowanie, grafika 
reklamowa, plakaty, kalendarze, 
napisy, projekty, realizacja. Tel. 314-40- 
28. 
•Zakład Usługowy Naprawy 
Maszyn Biurowych i do Szycia 
Tadeusz Zdęba Wrocław, ul. Łokietka 7. 
Tel. 22-87-86. Dojazd bezpłatny. 
•Przyjmę zlecenie na prowadzenie 
ksiąg handlowych, ksiąg 
przychodów i rozchodów, windykacji 
należności przeterminowanych oraz 
opracowywanie wniosków 
kredytowych, sporządzanie bilansów. Tel. 
0-602-697-504. 
•Brukarstwo. Tel. 0-601-76-02-66. 
•Kafelkowanie, murarstwo - tanio. 
Tel. 398-34-29. 
•Hydraulika, regipsy, glazura i inne. 
Tel. 398-45-87. 
•Własnościowe, 65 m2,3-pokojowe, 
w atrakcyjnym miejscu. Tel. 398-47- 
05. 
•Własnościowe, M-5, 73 m2, ul. 
Sikorskiego + garaż. Tel. 314-70-76. 
•Własnościowe, 53 m2, parter, Sina- 
piusa13b/3. 
•70 m2,3-pokojowe, I piętro. 
Oleśnica tel. 314-41-16. 
•Kawalerkę, 27,5 m2 w Oleśnicy. Tel. 
398-12-52. 
•Własnościowe, 62 m2 na ul. 
Klonowej. Tel. 314-75-88. 
•3-pokojowe, 54 m2, Klonowa. Tel. 
314-75-90 
•Własnościowe, komfortowe, 68 m2, 
3-pokojowe, parter, Małopolna 
(boczna Hallera).Tel. 398-23-26. 
•Własnościowe, 39 m2,2-pokojowe, 
kuchnia, łazienka, co. etażowe, w 
Dobrzeniu, 45.000 zł. Tel. 0-501 -418- 
719. 
KUPIĘ 
•3- lub 4-pokojowe mieszkanie w 
Oleśnicy. Tel. 315-82-22 wew. 261. 
•Lub wynajmę mieszkanie 
2-pokojowe. Artur Szymański. Tel. 0-601 -56- 
11-72. 
ZAMIENIĘ 
•Własnościowe, spółdzielcze, w 
Sycowie, nowe budownictwo, 
komfort, 72 m2, II piętro, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, telefon na podobne 
w Oleśnicy lub domek do 
remontu. Tel. (062) 58-20-175. 
•49 m2 przy ul. Skłodowskiej, co., 
na większe, 4-pokojowe, 70-80 m2. 
Tel. 314-95-18. 
•Spółdzielcze, lokatorskie, 26 m2, w 
Oleśnicy na Namysłów. Oleśnica, ul. 
Kopernika 8/1. 
•Spółdzielcze, własnościowe, 25 m2 
na 2-pokojowe lub kupię.Tel. 398-38- 
63pogodz.18. 
•Własnościowe, 47 m2,2-pokojowe, 
co., ciepła woda, telefon, I piętro, w 
nowym budownictwie na domek lub 
jego część. Tel. 398-54-20. 
•Kwaterunkowe, 3-pokojowe na 3 
mniejsze. Tel. 314-44-69. 
•Kawalerkę, 28,8 m2, komunalną w 
centrum Oleśnicy na większe. Tel. 
398-33-27. 
DZIAŁKI 
BUDOWLANE 
WYNAJEM 
•Do wynajęcia kawalerka.Tel. 315- 
11-83(82). 
•Do wynajęcia mieszkanie. Tel. 398- 
40-32. 
•Młoda kobieta po studiach 
poszukuje pokoju do wynajęcia. Tel. 398- 
27-41 po godz. 16. 
•Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w 
Oleśnicy. Tel. 398-35-29. 
•Do wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe w Olesnicy.Tel. 314-96-00. 
LOKALE 
• Do wynajęcia w Oleśnicy Klub 
Rzemieślnika, 120 m2. Tel. 314-24- 
74. 
•Sprzedam pawilon ustugowo-pro- 
dukcyjno-handlowy, 46 m2, w 
Oleśnicy na ul. Skłodowskiej. Tel. 398-26- 
78 po godz. 19. 
•Do wynajęcia atrakcyjne lokale na 
biura. Tel. 314-35-01. 
•Odstąpię stoisko w nowej hali 
na Jarmarku. Tel. 0-601-87-48- 
72. 
•Do wynajęcia ekskluzywny sklep, 
20 m2. Tel. 314-34-63. 
•Sprzedam pawilon handlowy przy 
ul. Krzywoustego.Tel. 314-73-41. 
•Szukam pomieszczenia na 
prowadzenie warsztatu mechaniki i 
elektryki samochodowej w Oleśnicy. Tel. 0- 
602-607-653. 
•Do wynajęcia lokale na sklepy. Tel. 
398-40-32. 
•Do wynajęcia pokoje na biura. Tel. 
134-38-21. 
•Sprzedam pawilon uslugowo-han- 
dlowy w zabudowie szeregowej przy 
ul. Kochanowskiego, stan surowy 
zadaszony, o powierzchni całkowitej 
538 m2. Tel. 0-601-56-29-19. 
• Odstąpię stoisko na Jarmarku 
(nowa hala). Tel. 398-20-36. 
•Do wynajęcia kiosk w dobrym 
punkcie. Tel. 314-93-13, 398-17-00 po 
godz. 20. 
DOMY 
•Komunalne, 83 m2, co. etażowe, na 
dwa oddzielne. Tel. 398-52-98. 
•Okazja! W okolicach Włocławka 
sprzedam piętrowy dom (12 pokoi, 
3 kuchnie, łazienki), budynki 
gospodarcze + 8,3 ha ziemi. Tel. (054) 
252-81-94. 
•Sprzedam pół bliźniaka w stanie 
surowym i dom w Poniatowicach. Tel. 
398-40-32. 
• Kupię działkę rzemieslniczo-bu- 
dowlaną 10 arów.Tel. 398-42-89. 
•Sprzedam działkę budowlaną, 620 
m2, własnościową, uzbrojoną, w 
Oleśnicy, 50 zł/m2. Tel. 345-45-94. 
•Sprzedam działkę budowlaną, 3000 
m2, teren uzbrojony, wieś Pawłów, 
gm. Sośnie, 4zl/1 m2. Tel. (062) 78- 
56-065 po godz. 15. 
•Sprzedam działki budowlano-rze- 
mieślnicze. Tel. 314-90-68. 
BUDOWLANE 
•Sprzedam używany czeski piec 
gazowy co. Mora na części. Tel. 
314-28-56. 
•Sprzedam tanio grzejniki żeliwne, 
ok. 50 żeberek.Tel. 398-24-58 po 
godz. 16. 
•Sprzedam piec na olej opałowy o 
powierzchni grzewnej 400 m2. Tel. 
(071) 315-70-01, 0-602-478-056. 
•Sprzedam okna drewniane z 
żaluzjami, 6 szt., cena 100 zt/szt. Tel. 314- 
95-18. 
•Sprzedam piec co., 2 m2. Tel. 315- 
61-81 po godz. 17. 
•Sprzedam okna i drzwi balkonowe. 
Tel 314-94-37. 
•Sprzedam tanio nowe drzwi 
garażowe metalowe, podnoszone, 210 x 
240. Tel. 314-35-59. 
GARAŻE 
•Sprzedam działkę pod budowę 
garażu na ul. Rzemieślniczej. Tel. 
grzeczn. 0602-174-546. 
• Sprzedam nowe garaże przy ul. 
Kochanowskiego i Rzemieślniczej. 
Tel. 398-25-22 po godz. 19 lub 0-601 - 
761-309. 
•Sprzedam lub wydzierżawię garaż 
przy ul. Rzemieślniczej. Tel. 314-37-51. 
• Sprzedam garaż własnościowy, 
7.500 zł. Tel. 314-70-33. 
•Sprzedam garaż przy ul. 
Moniuszki. Tel. 398-26-69 po godz. 19. 
•Sprzedam garaż na ul. Glinianej. 
Tel. 314-43-30. 
•Sprzedam dwa garaże 
własnościowe, łączone, przy ul. Glinianej 
(energia, możliwość prowadzenia w nich 
warsztatu samochodowego). Tel. 
314-39-17. 
•Do wynajęcia garaż. Tel. 314-40-27. 
•Sprzedam garaż przy ul. ks. 
Sudoła. Tel. 398-51-12. 
•Do wynajęcia garaż przy ul. 
Rzemieślniczej. Tel. 398-21-90 po godz. 
15. 
•Sprzedam garaż blaszak 5x3. Tel. 
398-52-33. 
•Sprzedam garaż blaszak. Tel. 314- 
32-51. 
•Do wynajęcia garaż w śródmieściu 
Oleśnicy. Tel. 314-36-67. 
•Sprzedam przenośny garaż przy ul. 
Leśnej. Tel. 314-48-34. 
•Sprzedam lub wynajmę garaż przy 
ul. Leśnej. Tel. 398-50-55. 
ROLNICZE 
•Sprzedam 1,20 ha pola na Lucie- 
niu. Tel. 0-601-97-14-32. 
•Sprzedam 1,25 ha, 0,45 ha, 0,38 ha 
pola i 0,53 ha łąki na Lucieniu.Tel. 
398-35-69. 
• Sprzedam ciągnik C-330, 1984, 
8.500 zł. Tel. 315-91-20. 
•Kupię 8 ton ziemi ogrodowej. Tel. 
314-96-30. 
•Sprzedam 1,8 ha ziemi II klasy na 
Wądołach. Tel. 314-33-75. 
•Sprzedam ciągniczek dzik z 
silnikiem WSK. Bystre 19. 
ZWIERZĘTA 
•Rottweilery tanio. Tel. 314-94-75. 
• Cocker-spaniele szczeniaki.Tel. 
314-94-37. 
LEKARSKIE 
• Maria Tarnawska - pediatra, neo- 
natolog, poniedziałek, czwartek 17- 
19. Ul. Kilińskiego 2/1. Tel. 314-99- 
55. 
• Lek. med. Andrzej Banaszak - 
specjalista ginekolog-polożnik, wtorki- 
piątki od godz. 16, USG - 
poniedziałki 16-17. Centrum Medyczne Medyk, 
ul. Bratnia 7. Tel. 314-25-09. 
•STOMATOLOG - Ewa Dobromir- 
ska-Bąk przyjmuje, ul. Wrocławska 
30 (targowisko, biura GS) wtorki 9- 
12, czwartki 15-18. 
• MAREK JAWOROWSKI 
ginekolog-polożnik, bezbolesne wymra- 
żanie nadżerek. Oleśnica, ul. B. 
Prusa 6. Tel. 398-30-12, wtorek, 
piątek 16-18. 
ULTRASONOGRAFIA, sonda brzuszna i dopochwo- 
wa, środa godz. 16-18. 
• MEDIX - mammografia, 
specjalistyczne USG, zdjęcia i badania 
RTG. Wrocław, ul. Grabiszyńska 
37/39. Tel. 34-127-07. W godz. 8- 
19, soboty 8-13. Badania 
wykonują specjaliści Akademii Medycznej. 
• Danuta Świderska, specjalista 
pediatrii - wizyty domowe. Tel. 314-21- 
33.0-602-804-816 
• GABINET ALERGOLOGICZNY - 
alergolog Jolanta Hołda, ul. Kleeber- 
ga 4, poniedziałek i czwartek 16-18. 
Tel. 0-604-26-99-62, 314-77-75. 
• GABINET STOMATOLOGICZNY, 
lek. stom. specj. Zbigniew 
Zieliński, przyjmuje: ul. Chopina 5 (II 
piętro), wtorek, piątek 16-18. Tel. 314- 
28-42. 
• Gastroskopia, rektoskopia, 
żylaki odbytu - leczenie ambulatoryjne. 
Chirurg Tadeusz Ozga. Dom 
Rzemiosła, ul. Wrocławska 41, 
poniedziałek 1530-1700. Tel. 398-33-23. 
• Naprawa protez zębowych - od 
poniedziałku do piątku w godz. 16-17, 
w piątki i soboty w godz. 9-10. 
Oleśnica, ul. B. Prusa 6 (boczna 3 Maja). 
• Soczewki kontaktowe: 
systematycznej wymiany, kolorowe, płyny 
pielęgnacyjne. Zakład Optyczny 
Oleśnica, ul. Wrocławska 20. Tel. 
314-96-60. 
• Lek. med. M. Bialoskórska-Żurek 
ginekolog-położnik, wtorki-piątki, 
godz. 16-18, ul. Mickiewicza 4b. 
• NEUROLOG-INTERNISTA lek. 
med. Maciej Jakimek - 
poniedziałki, czwartki 16-18, Oleśnica, 
ul. Armii Krajowej 38. Tel. 314-27- 
20. 
• Innocenty Lewiński specjalista 
ginekolog-położnik przyjmuje: 
wtorki, piątki godz. 15-18, ul. 
Kilińskiego 10, tel./faks 398-34-61. 
poniedziałek, czwartek 16-18, Kieł- 
czów, ul. Letnia 11. Tel. 324-12-61. 
Certyfikat Izby Lekarskiej. 
• GINEKOLOG POŁOŻNIK Alina 
Warmińska, poniedziałek, czwartek 
16-18, Kilińskiego 10 (dawny 
magiel). Tel. 398-34-61. Certyfikat Izby 
Lekarskiej. 
17-23 listopada 1998 
Panorama Oleśnicka nr 46 
29 
PANORAMA OGŁOSZENIOWA 
• CHOROBY SERCA /DR NAUK 
MEDYCZNYCH MAREK PELCZAR 
- czwartek, godz. 16, ul. 
Wrocławska 41. Dom Rzemiosła. 
• Gabinet psychiatryczny, 
Elżbieta Nasalska-Lisowska, czwartki 
16-18. Przychodnia Spółdzielni 
Sinol, Wały Jagiellońskie 24. Tel. 
0-601-77-98-18 w godz. 8-20. 
• GINEKOLOG POŁOŻNIK lek. 
med. Janusz Lasmanowicz, 
poniedziałek, czwartek 16-18. Centrum 
Medyczne Medyk, ul. Bratnia 7. Tel. 
314-25-09. 
• ORTOPEDA - TRAUMATOLOG 
Jacek Kowalski przyjmuje w 
poniedziałki w godz. 16-18 (Oleśnica, 
Dom Rzemiosła, ul. Wrocławska 
41) i czwartki w godz. 18-19 
(Medyk, ul. Bratnia 7); wizyty domowe. 
Tel. 314-28-39. 
• Gabinet chirurgiczny lek. med. 
Romuald Machała SPECJALISTA 
CHIRURG przyjmuje: Oleśnica, ul. 
Wiejska 7a w środy w godz. 1630-1730, w 
soboty 13-14. Tel. 314-26-43. 
• USG - tarczycy, sutków, jamy 
brzusznej, ginekologia i położnictwo. 
MEDYK. Tel. 314-25-09 codziennie w 
godz. 8-20. 
• DERMATOLOG Grażyna 
Franczak, codziennie. Tel. 398-33-23 w 
godz. 12-19. Wizyty domowe. 
• Ryszard Rusiecki - specjalista 
ginekolog-położnik-cytolog. 
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 17e, 
poniedziałki, środy 16-18. Tel. 0- 
602-196-923. 
•STOMATOLOG - lek. stomatolog 
Józefa Kulisiewicz przyjmuje - 
Oleśnica, ul. Wrocławska 41, wtorek 10- 
16, czwartek 13-19, piątek 10-16. Tel. 
398-33-23. 
•Leczenie cukrzycy, EKG, wizyty 
domowe, specjalista chorób 
wewnętrznych Jerzy Ozór. Tel. 314-49-95. 
• Badania okresowe pracowników, 
porady internistyczne, EKG, 
reumatolog Halina Ozór. Tel. 314-49-95. 
•PEDIATRA Halina Hajdukiewicz. 
Wizyty domowe. Oleśnica, ul. 
Sudoła 6/1. Tel. 314-98-80. 
• Laryngolog T. Kołaciński, wtorki, 
czwartki, godz. 16-18, SP nr 7, 
Oleśnica, ul. Chopina 1. Wizyty 
domowe. Tel. 314-73-89, 0-604-277-414. 
•Gabinet chirurgii laserowej i 
ogólnej. Specjalista chirurg Adam 
Masternak, środa od godz. 16. Oleśnica, ul. 
Armii Krajowej 38. Tel. 314-21 -57. 
•Specjalista chirurg dziecięcy 
(wnętrostwo, przepukliny, st ulej ki, itp.) 
lek. med. M. Helemejko - środy w 
godz. 16-17. Ul. Wrocławska 41 
(Dom Rzemiosła). 
•Gabinet Stomatologiczny, lekarz 
stomatolog Barbara Brodziak, 
przyjmuje pi. Zwycięstwa 1 
(wieżowiec), wejście przy kawiarni 
Stylowa, wtorki, czwartki, piątki w godz. 
15-20. Tel. 314-97-57. 
•Dr nauk med. ANDRZEJ 
JANECZKO specjalista chirurg, GABINET 
USG i CHIRURGII OGÓLNEJ. Tel. 
314-31-11. Oleśnica, ul. Łąkowa 15. 
•DERMATOLOG doktor nauk 
medycznych RAFAŁ BIAŁYNICKI. 
asystent Kliniki Dermatologii. Leczenie 
trądzika, grzybic, łuszczycy, alergii, 
brodawek. CM. Medyk, ul. Bratnia 7 
Oleśnica, poniedziałki, piątki 1530- 
18.Tel. (071)67-72-17. 
•PEDIATRA- R. Mulowska-Gałka, 
wizyty domowe Oleśnica, ul.Waly 
Jagiellońskie 8/2. Tel. 398-46-49. 
•ENDOKRYNOLOG-PEDIATRA 
Elwira Zator przyjmuje co drugi wtorek w 
godz. 15-16 CM Medyk, Bratnia 7. 
•Psychiatra Jacek Borys.Tel. 0-601 - 
79-78-31. 
•Centrum Medyczne Medyk, 
Oleśnica ul. Bratnia 7, codziennie 8-20. 
Tel. 314-25-09. Od listopada 
tworzymy Grupową Praktykę Lekarza 
Rodzinnego i Poradnię Pediatryczną. 
Okulista, USG, Gabinet Leczenia 
Bólu i Terapii Manualnej - 
codziennie. Zapisy do lekarza na Kasę 
Chorych ofl godz. 8 do 20. 
• Prywatny gabinet onkologiczny 
Centrum Medyczne Medyk, 
Oleśnica, ul. Bratnia 7, tel. 314-25-09 - 
profilaktyka, leczenie, porady - onkolog 
- radioterapeuta Feliks Blaszczyk 
przyjmuje w czwartki w godz. 16-17. 
•Pomoc uzależnionym i ofiarom 
przemocy. Barbara Zawadzka.Tel. 
314-44-69. 
PRACA 
• Młoda, wykształcenie średnie, 
obsługa komputera i urządzeń 
biurowych, maszynopisanie, miła 
aparycja, szuka pracy. Tel. (071) 398- 
35-36. 
• Podejmę pracę jako pracownik 
służby BHP w niepełnym wymiarze 
lub na umowę - zlecenie. Posiadam 
wymagane kwalifikacje. Tel. 314-37- 
39. 
•Operatywny kierowca BCE z 
praktyką podejmie pracę. Tel. 0-601-97- 
14-32. 
•Osoba w średnim wieku podejmie 
się pracy domowej lub opieki nad 
dzieckiem, starszą osobą. Tel. 
grzecznościowy 314-28-65 po 
godz. 15. 
•Zatrudnię studenta. Tel. 398-53-60. 
•Przyjmę ucznia na praktyczną 
naukę zawodu. Tel. 398-53-60. 
•Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 398- 
14-94. 
•Technik ekonomista poszukuje 
pracy, obsługa komputera, prawo jazdy, 
dyspozycyjność.Tel. 373-19-18. 
NAUKA 
• Kursy języka angielskiego. Tel. 
314-79-75. 
•Korepetycje - język niemiecki. Tel. 
314-34-63. 
•Język niemiecki, tanio. Tel. 314-77- 
60. 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego DZDZ w 
Oleśnicy zaprasza na następujące rodzaje 
szkoleń w listopadzie i grudniu: 
1. Obsługi komputera IBM PC 
2. Grafika komputerowa Corel Draw 
3. Palaczy kotłów centralnego ogrzewania 
(rozpoczęcie 27 listopada o godz. 15) 
4. Wózków jezdniowych (rozpoczęcie 17 listopada o 
godz. 17) 
5. Książka przychodów i rozchodów 
6. Umiejętność wypełniania PIT-ów 
7. Minimum sanitarne 
8. Spawania: elektrycznego, gazowego, C02 
9. BHP indywidualnie i zlecone przez Zakłady Pracy 
Ponadto Ośrodek w dalszym ciągu przyjmuje zapisy 
na kursy: 
1. Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu 
2. Tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie 
sprzedawca 
3. Przewozu materiałów niebezpiecznych 
4. Księgowość z zastosowaniem komputera 
5. Elektroenergetyczne SEP (E i D) 
6. Obsługa kas fiskalnych 
7. Dźwigów towarowo-osobowych 
8. Przygotowujących do egzaminu o nadanie 
uprawnień budowlanych w zakresie: 
a) konstrukcyjno-budowlane 
b) instalacyjnych w zakresie sieci instalacji urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych i 
gazowych 
c) instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i energetycznych (bez ograniczeń 
lub w zakresie ograniczonym) 
9. Inne kursy zlecone przez Zakłady Pracy. 
Informacji udziela i zapisy przyjmuje Sekretariat 
Ośrodka w godz. od 8 do 16, ul. Młynarska 3 w 
Oleśnicy. Tel. 314-20-68. Zapraszamy! 
• Przygotowanie do egzaminów 
wstępnych do szkól średnich - 
matematyka. Tel. 314-43-02 po godz. 15. 
•Korepetycje z matematyki, fizyki i 
informatyki. Tel. 314-40-21 wew. 58-63. 
•Korepetycje - j. polski, szkoła 
podstawowa. Tel. 314-93-92 wieczorem. 
•Niemiecki, 13 zl/godz., 23 zl/2 godz. 
Tel. 314-78-47 wieczorem. 
•Korepetycje z matematyki, fizyki. 
Tel. 314-22-57. 
TOWARZYSKIE 
•50-letni pan kochający góry 
pozna panią o podobnych 
zainteresowaniach. Tel. 314-44-70. 
ROŻNE 
•Skuteczne odchudzanie. Tel. 398- 
38-59. 
•25.11.br. o godz. 17 w M-GOK w 
Międzyborzu rozpoczyna się 
kolejny kurs prawa jazdy prowadzony 
przez Waldemara Laskowskiego. 
Pod młotek 
Komornik Sądowy Rewiru 11 
pr/y Sądzie Rejonowym w 
Oleśnicy licytuje 
•30 listopada o godz. 10 w 
Twardogórze przy ul. Malinowej 6: 
* meble pokojowe brązowe typ 
Nevada (3 segmenty, sckrclar/yk, 
6 krzeseł) - suma oszacowania - 
5.000 zł, wywołania - 3.750 /.ł; 
* komplet wypoczynkowy 2 
kanapy i fotel - suma oszacowania 2.000 
zł, wywołania - 1.500 zł; 
* meble pokojowe typ Szaraków 
(bufet, stół, sckrclarzyk, 6 krzeseł) 
- suma oszacowania 6.000 zł, 
wywołania - 4.500 zł; 
* segment z litego dębu (4 
elementy) - suma oszacowania 4.000 A, 
wywołania - 3.000 zł. 
•30 listopada o goclz.12 w 
Twardogórze Rynek 8/14 
* telewizor kolorowy Sony z 
pilotem 25" - suma oszacowania 1.500 
zł, wywołania 750 zł; 
* wideo Sony - suma oszacowania 
500 zł, wywołania 250 zł; 
* komplet wypoczynkowy 
(wersalka, kanapa, fotele) - suma 
oszacowania 1.500 zł, wywołania - 750 zł; 
* meble pokojowe koloru dębu 
(biblioteczka, kredens, stolik pod 
telewizor) - suma oszacowania 1.500 
zł, wywołania - 750 zł; 
* ławo-slół koloru dębu - suma 
oszacowania 350, zł wywołania - 
175 zł. 
Ruchomości można oglądać w 
dzień przed licytacją w miejscu i 
czasie oznaczonym wyżej. 
Damy pracę 
zawód 
stolarz meblowy 
pracownik techniczny 
kasjer-sprzedawca 
pracownik techniczny 
stomatolog 
pracownik szwalni 
ankieter 
przedstawiciel handlowy 
spawacz 
ślusarz 
pracownik niewykwalifik. 
firma 
Firma Meble Taurus Dobrzeń 
Elika Studio. Tel. 0-601-79-84-75 
Stacja Shell Oleśnica 
Gabinet stomat. 0-ca, ul. Spokojna 25. Tel. 398-34-17 
Fabryka Obuwia Lesła Spalice 62 
FHU Glan-Pol. Tel. 0-601-76-75-01 
-II- 
Oltrans Spalice 6 
-II- 
-II- 
I. miejsc 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
Oferty pra 
warunki 
doświadczenie, pełny etat 
prawo jazdy, praca przy plakatowaniu 
obsługa komputera, osoba niepaląca 
wykształcenie średnie, osoba niepaląca 
mężczyzna, staż pracy 
renta III grupy, możliwość przyuczenia 
prawo jazdy, dyspozycyjność 
bez uprawnień 
przyuczenie do zawodu 
codaweńw drukujemy bezpłatnie. Tel. 314-94-28 
Ogłoszenia 
przyjmuje Biuro 
Ogłoszeń 
w Oleśnicy, 
ul. Młynarska 4B 
(żółta kamieniczka 
w głębi placu). 
Obiekt strzeżony przez system 
„Sezam" z natychmiastowym 
powiadomieniem policji. 
Czynne 
od poniedziałku 
do piątku 
w godz. 10-13, 
15-18. 
1 osoba - 5 słów 
bezptatnie 
powyżej 5 słów - 
40 gr za słowo 
Sprzedaż aut 
z podaną ceną 
i mieszkań - 
bezpłatnie i przez 
telefon-314-94-28. 
Ogłoszenia 
podmiotów 
gospodarczych - 
70 gr (+ 22 % VAT) 
za słowo. 
Ogłoszenie nadane 
do piątku włącznie 
ukaże się 
w najbliższy 
wtorek. 
Ogłoszeń nie 
przyjmujemy przez 
telefon i za 
pośrednictwem 
skrzynki pocztowej 
(z wyjątkiem j. w.). 
Reklamy 
przyjmuje Biuro 
Ogłoszeń, 
ul. Młynarska 4 B 
(żółta kamieniczka) 
tel./faks(071) 
314-94-28 
Wystarczy 
zadzwonić! 
Dyżury redaktora 
naczelnego: 
wtorek 
w godz. 10-12, 
czwartek 
w godz. 16-18. 
Panorama Oleśnicka nr 46 
17-23 listopada 1998 
ROZRYWKA W PANORAMIE 
Podsłuchane w Oleśnicy: dcm puprosil pizyjaciela, 
Dwaj mlod/icńcy postanowili sic nowal jego żony. 
aby pil 
»1» 
łftł 
trochę zabawić. Wybrali sic na 
dyskotekę w Szopie. Siedzą przy 
bufecie i jeden mówi: 
- Ty. Marek, popatrz, tamta 
blondynka w rogu sali mruga do nas. 
Znasz ja? 
- Oczywiście. To Marla. Ona 
bierze bańkę. 
- Ty, a kto to jest ta bi unelka, co 
siedzi przy stoliku obok? 
- A. to Patrycja. Ona bierze dwie 
bańki. 
- O rany, a ta ruda dwa sto 
liki dalej? Też ją 
znasz? 
Jasne. To 
Agniccha. Ona 
przeważnie 
bierze trzy bańki. 
■ bec, stary, ty chy- 
picujesz. Czy w tym mieście nie ma 
żadnych porządnych dziewczyn? 
- Oczywiście, że są. Ale one 
biorą tak dużo, że ciebie na nie nic 
stać... 
a 
Podsłuchane w Sycowie: 
- Mela, spędziłabyś ze mną noc 
za tysiąc złotych? 
- No... tak. 
- A za sto złotych? 
- No wiesz, Jacku, przecież nie 
jestem dziwką! 
- To już ustaliliśmy wcześniej. 
Teraz się tylko targujemy... 
a 
Podsłuchane w Twardogór/e: 
- Wiesz, Julcia, mój mąż jest 
obłędnie leniwy. 
- A czym się to objawia, 
Halinko? 
- Wyobraź sobie, że wstaje o 
piątej rano, żeby dłużej nic nie robić. 
a 
Podsłuchane w Bierutowie: 
Pan L. wyjeżdża na pól roku na 
zagraniczny kontrakt. Przed wyjaz- 
t 
^^ m n 
- A gdyby. Mięciu, zdarzyło się 
coś nadzwyczajnego, natychmiast 
przysyłaj telegram. 
Po dwóch tygodniach otrzymuje 
od kolegi telegram: Natychmiast 
przyjeżdżaj! 
- Co się stało?! - pyta przyjaciela 
po powrocie. 
- Wyobraź sobie, że od dnia, 
kiedy wyjechałeś, codziennie do 
twojej żony przychodził ten 
brodaty z domu 
naprzeciwko i 
wychodził dopiero 
rano. 
- Rany boskie! To 
dlaczego dopiero 
mmc teraz 
zawiadamiasz?! 
- Przecież mówiłeś wyraźnie: 
Jeśli zdarzy się coś nadzwyczajnego. 
A on wczoraj nie przyszedł... 
a 
Podsłuchane w Międzyborzu: 
Świeżo poślubieni państwo S. 
jedzą obiad. Wtem listonosz 
przynosi telegram. Pani S. czyta go i 
drze na strzępy. 
- Umówiliśmy się, Jolu - mówi 
mąż - że nie będziemy mice przed 
sobą tajemnic. Mieliśmy dzielić i 
radości, i troski. 
- Tak - stwierdza spokojnie żona. 
- Powiem ci. Jakaś Joaśka 
depeszuje, że zostaliśmy ojcami jej 
dziecka... 
a 
Podsłuchane w Dobroszycach: 
Pani C. do swego amanta w 
łóżku: 
- ...i pamiętaj - jak wejdzie mój 
mąż, to udajemy, że się nie znamy... 
a 
Podsłuchane w Dziadowcj 
Kłodzie: 
- No i co tam u ciebie, Wicśku? 
- lice, żona mnie zdradza, Tadziu. 
- No tak, ale pytam, co nowego? 
- James - zwraca się do lorda żona 
- co byś zrobił, gdybym odeszła od 
ciebie i związała się z innym 
mężczyzną? Byłoby ci żal? 
- Kogo, Mary? Obcego 
mężczyzny? 
♦ ♦ 
- Wiesz, James - zwraca się Mary 
do męża - tobie to jest dobrze... 
- Dlaczego, darling? 
- Ho ty masz mnie, a ja jestem 
taka samotna... 
♦ ♦ ' 
Po wygłoszeniu długiej, karcącej 
tyrady Mary zwraca się do lorda: 
- No i powiedz mi, James, z 
czego ty jesteś taki strasznie 
zadowolony? 
- Myślę o szejkach. 
- O jakich znowu szejkach?! 
- O tych, co mają trzysta żon.. 
Rusz głową 
Wesoły poci g 
Rozwiązania logogryfów sprzed 
tygodnia składają się z dwóch 
elementów. Pierwszy to odgadnięte 
wyrazy, drugi - ostateczne hasło z 
oznaczonych pól. 
Logogryf 1: Polonia, nagonka, 
zagroda. Gry/ino - logognf. 
Logogryf II: emfizema, stycznik, 
dynamizm, klapanie. Zapolska, Ba- 
skijka -fizyczna mapa Polski. 
Kolejnym zadaniem szaradziar- 
skim, które prezentuję, jest 
KRYŹÓWKA 
LUBELSKA 
gdzie w diagramie odgadywane 
wyrazy pionowe są częścią 
odgadywanych wyrazów łamanych 
wpisywanych wzdłuż pogiubionych 
linii. Taki układ ułatwia rozwiązanie 
łamigłówki. Zacznijmy więc 
pierwsze zadanie. 
Pionowo: 
1. wysunięty, umieszczony w linii 
murów obronnych element fortyfikacji 
2. jeden 7 powojennych kanclerzy 
Niemiec 
3. angielski pan (mężczyzna) 
4. stopień podoficerski 
5. harcerski atrybut zawiązywany pod 
szyją 
6. nad piwnicą 
W/dluż linii: 
1. poletko pod uprawę warzyw na 
ukraińskim stepie 
2. statek-bomba po odpaleniu 
kierowany na okręt wroga 
3. gwałtowny wiatr wiejący w dolinie 
Rodanu 
4. warzywo na gołąbki 
5. z ang. wynajem samolotu na 
konkretny lot 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Czyje dzisiaj 
imieniny? 
wtorek 17X1 
Grzegorza. Salomei. Zbysława 
środa 18 XI 
Romana. Tobiasza, Anieli 
czwartek 19 XI 
lilżbiety, Seweryny, 
Seweryna 
piątek 20 Xl 
Anatola, Feliksa, Ldmunda 
sobota 21 XI 
Janusza, Konrada, Alberta 
niedziela 22 XI 
Marka, Stefana, Cecylii 
poniedziałek 23 XI 
Adeli, Klemensa, Klementyny 
2. uroczysta asysta konna 
3. antyklerykał 
4. zwolenniczka Carmenów 
5. zebranie poświęcone omówieniu 
aktualnych wiadomości 
6. główny kanał kanalizacyjny 
Drugi przykład nie będzie 
trudniejszy, znamy wszak mechanizm 
tej formy szaradziarskiej. 
Pionowo: 
1. krój czcionki o pogrubionej linii 
2. Haga morska na statku 
3. afrykańskie państwo 
4. wzgórze w Rzymie, kolebka miasta 
5. korzysta z 1'izini 
6. krzewiasty, górski gatunek sosny 
7. wyborca 
W/dluż linii: 
I. fantazyjny utwór karykaturalny 
Znamy zasady, zaczynamy 
rozwiązywanie. Powodzenia! 
Walerian Pietrzak 
Gapowicz daje konduktorowi 
banknot 20-zlotowy. 
- Cooo? Łapówka?! 
Przestraszony pasażer cofa rękę, 
lecz konduktor mówi z uśmiechem: 
- Ma pan szczęście, ja biorę. 
□ 
Do przedziału wchodzi 
mężczyzna z wielkim psem na smyczy i 
pyta: 
- Czy sa wolne miejsca? 
- Ale tylko jedno - zastrzega 
starsza pani, patrząc z przerażeniem na 
potężnego brytana. 
- Nie szkodzi - mówi mężczyzna 
-ja postoję! 
□ 
Glos z megafonu na stacji 
kolejowej: 
- Uwaga, uwaga! Pociąg z 
Zielonej Góry opóźni się nieco z 
przyczyn technicznych. Proszę odejść 
od torów i nic rozbijać namiotów. 
Panorama Oleśnicka 
Ukazuje się od 29 marca 1990 r. II nagroda w III 
Konkursie dla Prasy Lokalnej 1994, Nagroda Miasta 
Oleśnicy 1998, nagroda w IV Konkursie dla Prasy 
Lokalnej 1998. Wydawca: „OLPRESS" (członek Izby 
Wydawców Prasy). Adres redakcji: „Panorama Oleśnicka", 56-400 Oleśnica, ul. 
Młynarska 4 B. Tel./fax (071) 314-94-28, e-mail: panoramaBolesnica. z. pi, 
Internet: http: //www. olesnica. cavern. pl/panorama. Redaguje kolegium: 
Stanisław Dziedzic (redaktor naczelny), Krzysztof Dziedzic, Andrzej Furmanek (redaktor 
techniczny), Grzegorz Huk, Roman Rybak (sekretarz redakcji). Stali współpracownicy: 
Krystyna Bajcar, Tadeusz Baliński, Julian Bartosz, Robert Blaszczak, Piotr Chajec, Anna 
Chynek (Pekin), Janusz Grela, Krystyna Grela, Anetta Grzesik, Robert Górazda, Józef 
Karczmarczuk. Karolina Kryszczyńska, Adam Kwaczyński, Piotr Kwiecień, Małgorzata 
Marzec, Sebastian Musiatek, Maciej Najmrodzki, Marek Nienałtowski, Jan Nycek, Czesław 
Panek, Walerian Pietrzak, Zbigniew Podurgiel, Ryszard Pstrocki, Robert Piętka, Bartosz 
Słomka, Ewa Smolińska, Andrzej Szachnowski, Bolesław Szajna, Tadeusz Szczepaniak, 
Krzysztof Szkoła, Stanisław Śmitkowski. Cezary Trzciński, Leszek Wołodżko (Sydney). 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam i nie zwraca materiałów nie 
zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów, opracowań redakcyjnych oraz 
zmiany tytułów. Wzory reklam są zastrzeżone i chronione prawem autorskim 
- s 
* 
*% 
> 
V 
Zt i Dzledzli 
Coca Cola to jest to! 
17-23 listopada 1998 
Panorama Oleśnicka nr 46 
31 
13 I 14 
26 
TT 
11 
16 
6 27 
12 
19 
13 
18 
21 
14 
19 
22 
23 
24 
28 
27 
29 
BARAN - Może ktoś 
bliski znów listopadową porą 
pojawi się w twoim życiu? 
Całkiem to 
niewykluczone. A jeśli w starym związku 
pozostajesz, na dawnych znajomych nie 
czekasz, to wiedz, że w związku owym 
atmosfera zagęści się. Zagęści 
erotycznie. Temperament w górę. Jabadaba- 
du! 
^ BYK - Bądź sumienny. 
Bądź dokładny. Uważaj na 
każdą kropkę, przecinek, 
no i na każdy podpis, 
który składasz. Czyżby kontrola? 
Możliwe, możliwe. A uważaj tym bardziej, 
że Amor strzałą cię trafi i myśli 
będziesz miał rozbujane, rozbiegane. 
Trzymaj się ciepło. Listopadowe 
słoty zdrowiu nie służą. 
iti BLIŹNIĘTA-Leżenie do 
góry brzuchem na ciebie 
, nie czeka. Ale mimo że 
lubisz ty poleniuchować, Bliźniak, oj, 
lubisz, to narzekać na pracę nie 
będziesz. Bo zapłata będzie za nią 
całkiem godziwa. Lecz zapracowanie na 
związku z partnerem odbić się może. 
Musisz mu wynagrodzić swoje 
nieobecności. 
RAK - Twarda 
rzeczywistość zderzy się z 
marzeniami. Musisz jakoś to 
zderzenie wytrzymać. Nie 
popuszczaj więc zbytnio wodzów 
fantazji, żeby potem w tym zderzeniu za 
bardzo nie oberwać. Ale nie bój się! 
To nie będzie jakaś szczególna 
kraksa. Ot, drobne wykroczenie. Wyjdziesz 
z tego! 
LEW - Trzeba postawić 
"^ * sprawę stanowczo i jasno 
- nawet na ostrzu noża. 
Musisz pokazać, że i ty 
masz twardy charakter. Jak skała. Jak 
opoka. Potem trochę odpuścisz. I z nc- 
TYTANIC Z SIECIĄ ERA GSM 
nLr/vlŁL b.u. autoryzowany dealer 
NOKIA 5110 wraz z aktywacją 
za jedyne 450 zł 
ALCATEL ONE TOUCH CLUB z aktywacją 
tylko 250 zł 
DO KAŻDEGO ZESTAWU 
KASETA Z FJLMEM TYTANIC 
( powiedzmy to wyraźnie } I 
SALON SPRZEDAŻY 
56-400 Ole nica 
ul. 3 Maja 61 
tel. 071 - 314-22-43 
0602-50-46-44, 602-50-46-46 
16| 
10 
15 
17 
20 
24 
25 
26 
21 
gocjacji wyjdziesz zwycięsko. Życie 
będzie na wysokich obrotach. 
Podkręcą one twój temperament. Nowy 
partner będzie wniebowzięty. 
PANNA - Z determinacją 
'<$» dąż do celu. Nie wszyscy 
będą zachwyceni twoim 
uporem. Ale nie przejmuj 
się tym. Drąż skałę kropla po kropli. 
Już widać światełko w tunelu. A co w 
życiu uczuciowym? Kwiecień. Się 
przeplata - trochę wiosny, trochę zimy. 
Namiętność i groźne miny. 
WAGA - Szykuje się 
tydzień pod górkę. Do 
szkoły pod górkę. To jasna 
rzecz. Czy do szkoły było 
kiedyś z górki? A już w niej... Same 
monteweresty. A i partner jakiś 
niedostępny się zrobi. Głowa w 
chmurach, wzrok w obłokach. Musisz 
jakoś zdobyć te szczyty. Powoli, 
powoli i skokami w górę! 
SKORPION - Zanim 
powiesz: Tak, pomyśl i zważ, 
czy naprawdę podołasz 
nowym obowiązkom. 
Miłe one, że ho ho. Ale po co, po co 
to? Sam rozumiesz, jaką mamy 
sytuację. Weź się w garść i powiedz: Nic. 
Czasu będzie więcej. A partnerowi 
brakuje ciebie. Czeka, z tęsknoty 
usycha. Nie zaniedbuj go! 
£,„ STRZKLEC - Konse- 
\ kwentnie małymi 
kroczkami dąż do celu. Ma on swój 
sens. Wymość przytulne 
gniazdko. Zaproś go 0*0- 
Listopadowy półmrok sprzyja rozmowom. A 
potem od słowa do słowa i... dogadacie 
się. Więc nic stój, nie czekaj, leć do 
sklepu po wino i świece. I nic bądź 
przy tym skąpy. 
KOZIOROŻEC - Lepszy 
wróbel w garści, niż 
kanarek na dachu. Nie daj się 
zwieść pięknym mirażom. 
Spokojnie. Uprawiaj i pielęgnuj swój 
mały ogródek. On też da ci niezłe 
plony. Pewne plony. Za to w miłości na 
tP 
POZIOMO: 
1) furiat; 8) kobra; 9) kutwa; 10) 
ułatwia zdetonowanie ładunku 
wybuchowego; 13) składnik 
zaprawy murarskiej; 16) ski; 17) 
bojer; 18) na dworcu osobowym; 
19) Santor lub Kwiatkowska; 20) 
zalążek pożaru; 21) 
logarytmiczny lub ekler; 24) legenda na 
mapie; 27) cierpi na porażenie 
postępowe; 28) na prochy lub 
głosy; 29) łobuz. 
PIONOWO: 
2) naprawi piec; 3) ignorant; 4) 
filtr w organizmie; 5) imię Pele- 
go; 6) poszła do Gogolina; 7) na 
dachu lokomotywy elektrycznej: 
11) przeciwśrodek, odtrutka; 12) 
metamorfoza; 13) bydła na łące; 
14) jar, wąwóz; 15) narzędzie 
cieśli; 22) koncentracja umysłu; 23) 
na wyższe stanowisko; 25) 
jednostka pojemności; 26) karaś. 
Litery z pól oznaczonych w prawym, dolnym rogu liczbami 
od 1 do 27, czytane kolejno, utworzą rozwiązanie - aforyzm i 
nazwisko autora. 
(ANW1N) 
Do wygrania album 
fotograficzny o Oleśnicy. 
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 44: 
Słowo jest tylko cieniem czynu. 
Album fotograficzny o Oleśnicy wylosowała 
Edyta Sałapata z Oleśnicy. Gratulujemy i 
zapraszamy w piątek po odbiór nagrody do 
redakcji Panoramy. 
pytanie: Mała stabilizacja czy 
ekscytująca przygoda? postaw śmiało na tę 
drugą. 
^ WODNIK - Przypływ 
v^r ^ energii pozwoli ci na 
bycie przebojowym i 
przedsiębiorczym. Przyda się, 
bo trzeba będzie powalczyć o własne 
sprawy. No i zdobyć kogoś przebojem. 
O zdrowiu nie zapominaj, bo przebo- 
jowość na nic się zda, kiedy złoży cię 
lif 
n 
grypka. I poleżysz sobie z nią w 
łóżeczku... 
RYBY - Takt i ostrożność 
zalecane są w tym 
tygodniu. Będą sytuacje 
drażliwe, nie ma co ukrywać. 
Musisz jakoś siebie w tym wszystkim 
znaleźć. Słonia nie udawać. W 
składzie porcelany, ma się rozumieć. Ale 
co ja ci plotę, przecież potrafisz wyjść 
z tego jak słowik. Znaczy się 
śpiewająco. 
Astrolog 
I i 
Jol Krzysztof Dziedzic 
Taurus 
»!»P?l^rZa,ne faidlllie profesjonalny projekt, montai 
Oleśnica, PI. Zwycięstwa 2 tel. 39817 90 
82 
Panorama Oleśnicka nr 46 
17-23 listopada 1998