/panorama_olesnicka_1997_17.djvu

			1. ^ 
, I 
s c 
Nr17(305) RokVIII 29kwietnia-5ma|a1997r. TYGODNIK ZIEM OtESMCKIEJ l,5zl «SSN12«-552X 
K 
lp'$ 
W domu poszkodowanego znaleziono karabin 
Postrzelony oskarżony 
Sprawa postrzelonego oleśni- 
czanina Andrzeja M. przybrała 
dość niezwykły obrót. Po 
anonimowych telefonach z groźbami 
zarządzono ewakuację szpitala, 
a po tym, jak w domu 
poszkodowanego znaleziono karabin 
ze 197 nabojami, został on 
aresztowany i odwieziony do 
więzienia pod eskorta antyterrory- 
stów. Prawdopodobnie 
usiłowanie zabójstwa miało związek z 
wymuszaniem haraczy. 
Przypomnijmy, że 18 kwietnia 
niezidentyfikowani osobnicy 
próbowali zabić wracającego w nocy 
do domu oleśniczanina, który 
znany był jako ochroniarz lokali 
gastronomicznych, a wszystko 
wskazuje na to, że miał 
powiązania z grupami przestępczymi. 
Wracał -jak powiedział 
Panoramie prokuratoi rejonowy Jerzy 
Szymczak - z Agencji 
Towarzyskiej Hades. W kierunku 
Andrzeja M. w bramie domu, w którym 
mieszkał, napastnicy wystrzelali 
cały magazynek pistoletu. Wyjąt- 
Trzy licealistki potrącone na pasach 
Wypadków 
nie brakuje 
10 kwietnia na przejściu dla 
pieszych na ul. Wojska 
Polskiego potracono trzy uczennice. 17 
kwietnia ford escort oleśnicza- 
nina wyprzedzany 
nieprawidłowo przez opla omegę wpadł do 
rowu. 19 kwietnia jadący 
motorynką z 6-letnim synem 
mieszkaniec Boguszyc przewrócił się 
na jezdni. Wypadków na 
drogach wciąż nic brakuje... 
Dokończenie mi Mi. 2 
Oleśnica,' 
DfJ 
^Vl 
SKŁAD 
OPAŁOWY 
Ceny jak w kopalni. Transport na terenie Oleśnicy bezpłatny. 
|M. 314-72-02,314-94-9ft1p||i||ai|J,|,|,|,|)l|J|-[.|M!qi|||łilIL|i, 
OFERUJE w ciągłej sprzedaży 
różne gatunki WĘGLA kamiennego, 
koksu oraz węgla brunatnego. 
Drewno na rozpałkę w wiązkach. 
ARMATURA SANITARNA ARMAX 
NOWO OTWARTY SKLEP 
OLEŚNICA, UL. WIKLINIARSKA 
(przy ośrodku zdrowia na ul. Ludwikowskiej) oferuje: 
PCV i Wavin: kształtki i rury z miedzi, czarne, ocynk oraz z PE 
zawory kulowe (gaz, woda) 
■ armaturę łazienkową (kanalizacja, biała), kotły co. i piece 
łazienkowe, gazowe* 
•V'Wil(ii ratalna - JO min formalności i towar jest l'woj! 
Do końca czerwca promocja - rabat 5Vr. /.apraszamy codziennie w godzinach V-17, 
w soboty V-I4, /■<■/. JI4-92-K5. Pizy większych zakupach do 20km transportgratis. 
A-Z = 
NOWO OTWARTY ^ 
PAWILON HANDLOWY 
ul. Moniuszki 69 
(za gazownią, teren bazy Północ) 
tel./fax 314-9503 
OFhRUJE w szerokim asortymencie: tapety akrylowe, laserowe, 
winylowe, kasetony, lustra kryształowe, płytki ceramiczne 
krajowe i importowane, panele podłogowe, boazerię PCV 
• oklei., okna PCV, farby, zaprawy, tynki, kleje i inne artykuły 
Sprzedaż ratalna Zapraszamy codziennie w godz. 9-17.30 
koweinu s/c/cściu napadnięty 
może zawdzięczać po/oslanie 
pr/y życiu. Jedna / kul ulknęłu w 
telefonie komórkowym 
schowanym na piersi, inna odbiła się od 
metalowej klamry paska. Andr/cj 
M. /oslał jednak trafiony w 
kolano, nerkę i pośladek. Jak się 
okazało, w s/pitalu s/ybko dos/edł 
do siebie. Pr/y poszkodowanym 
prz.cz. cały czas cz.uwał policjant, 
przyjęto bowiem możliwość 
kolejnego ataku. Nic były u> obawy 
bezpodstawne. Okazało się, że 
Dokończenie nu sir. 2 
Parafia prawosławna liczy ok. 100 wiernych 
Bizancjum 
w Oleśnicy 
/ 
Znajdujący się na ulicy Matejki 
kościół prawosławny pod 
wezwaniem Najświętszej Marii Panny 
to miejsce nieznane większości 
mieszkańców naszego miasta. 
Panoramie udało się przekroczyć 
próg tej świątyni. Dzięki 
uprzejmości księdza oleśnickiej parafii 
Jerzego Szczura przedstawiamy 
dzisiaj naszym czytelnikom 
kościół i miejscową wspólnotę 
prawosławną. 
Oleśniccy anestezjolodzy przyłączają się do 
ogólnopolskiego protestu 
Tak dalej być 
nie może 
Tragiczną sytuacją tutejszego 
szpitala, brakiem sprzętu 
ratującego życic, dekapitalizacją 
aparatury do znieczulenia, 
skandalicznymi płacami 
argumentują oleśniccy 
anestezjolodzy podjęcie protestu. Od 1 
maja będą wykonywać wyłącznie 
znieczulenia do zabiegów 
ratujących życic. 
W oleśnickim szpitalu pracuje 
trójka anestezjologów - Jarosław 
Masternak - specjalista 
anestezjologii i intensywnej terapii - ma II 
stopień specjalizacji, Jolanta Szy- 
mańska-Franckicwicz - pediatra i 
anestezjolog oraz Bożena Mazck 
- inlcrnislka i anestezjolog -1 
stopień. Cała trójka podpisała się pod 
oświadczeniem, które przekazała 
redakcji Panoramy. 
Czytamy w nim: „ W z.wiązku z 
tragiczną sytuacją tutejs/ego 
szpitala, brakiem sprzętu 
ratującego życic, dekapitalizacji} 
aparatury do znieczulenia - zagrażająca 
zdrowiu i życiu pacjentów, 
skandalicznymi płacami żądamy: I. 
Wyposażenia tutejszego szpitala 
w sprzęt niezbędny do ratowania 
życia i zdrowia pacjentów, 2. 
Wymiany zużytej - zagrażającej ży- 
Dokimczeme mi sir 2 
Jerzy Szczur- ksiądz oleśnickiej 
parafii - ma 36 lal, jest żonaty, ma 
dwoje dzieci. Mieszka we 
Wrocławiu. Parafia obejmuje ok. KM) 
osób mics/kających na terenie 
miasta i gminy Oleśnica, 
Dobroszyc i Długołęki. W większości są 
to dawni mieszkańcy Karpat, 
przesiedleni w ramach akcji 
Wisła. Zostali poro/rzucani ze swojej 
rodzinnej ziemi tak, aby nic mogli 
nawiązywać ze sobą kontaktów. 
Po 1947 - do 1956 r. było to 
praktycznie niemożliwe. Na 
ziemiach zachodnich parafie 
prawosławne powstały już jednak w 
latach 1946-48. A ślady 
wschodniego chrześcijaństwa datują się tu 
już na X wiek. 
Wschodni 
chrześcijanie 
Co różni kościół prawosławny, 
chrześcijański, formalnie 
istniejący od 1054 r. po tzw. schizmie 
wschodniej, od kościoła 
rzymskokatolickiego? Kościół 
wschodni, bizantyjski odrzuca 
dogmaty o pochodzeniu Duchu 
Św., o prymacie papieża, o czyśćcu, 
niepokalanym poczęciu i 
wniebowstąpieniu Najświętszej Marii 
Panny. Mimo to mariologia, 
Dokończenie na sir 6 
KASY FISKALNE 
r __ * 
YT/ACy\7 PfCZr AT lLTlU , 
Computer 
RATY, itEASlMJ ' Klud,° 
PROGRAMY DLA FIRM TeL 314'29'51 
| NOWY ADRES: Oleśnica, ul. Kościelna 4 (d. Roosevelta) 
DOM I OCRÓDl 
Oleśnica, ul. Kopernika 6 
Tel. 314-39-59 
,u 
MEBLE TAPKMOU WYMIAR 
produkcja i renowacja 
\ oferuje Zakład Stolarsko-Tapicerski 
^^ Oleśnica, ul. Ludwikowska 13. Tel. 398-32-40 
* Sklep Firmowy 
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 9 a 
IA1VN Vhl OmSAZSM 
91-8 "*pofi rn n>iit'|d op 
nv)|p|zp.)|uod po auuAz j 
C6 0t-Pir 'MZ (yOnafiici ->L/cf) 
AOd! 3Motu|uin[B 'suzi^uMdz /q3|bj# 
Xso|oj 'aMouoid a[zn|e? -^ 
3MOU013SE5) '3M0|E]3UI '3UEIUM3JP WZJp* 
ipkopsfeM jwzjp EUEjiiik 'zejiiouj* 
3|S9JipSZ M 
{Snfsn afniatfo 
HVTOS 
panorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
str. 2 
Postrzelony oskarżony 
Doktmc zenie ze .tir. I 
Andrzejem M. nadal kłoś mocno 
się interesuje. We wtorek 22 
kwietnia o god/inic 16 
anonimowy mężczyzna zadzwonił do 
Komendy Rejonowej Policji i 
powiedział, że jeżeli M. nie zostanie 
wywieziony z Oleśnicy, to zginie 
wielu ludzi. Nic powiedział, w 
jaki sposób miałoby to nastąpić. 
Następne telefony wykonał przed 
godzina, 18 do szpitala i na policję 
z ostrzeżeniem, że zdetonuje 
bomby umieszczone w 
szpitalnych windach, a detonator jest 
ustawiony na dziewiętnasta. 
Ogłoszono bombowy jlaim 
Zgodnie z wielokrotnie w 
ostatnich latach przećwiczona, 
procedura, wezwano brygadę do 
sprawdzeń podłożonych ładunków i 
kompanię antylerroslyczną. 
Zarządzono ewakuację pacjentów 
szpitala w takim zakresie jak to 
było możliwe - jak najdalej od 
windy. Saperzy niczego nie 
znaleźli, ale w napięciu 
oczekiwano na godzinę 19. Nic się nic stało 
- alarm odwołano. 
Relacjonując przebieg napadu 
na Andrzeja M., informowaliśmy, 
że w jego bramie znaleziono 
pistolet P-83, którego wówczas nic 
użyto. Policja podejrzewała, że 
broń należała do 
poszkodowanego, ale zaskoczony nie zdążył z 
niej wystrzelić w swojej obronie. 
Śledztwo utwierdziło organa 
ścigania w tym przekonaniu. We 
wtorek 22 kwietnia prokurator 
wydał nakaz przeszukania 
mieszkania Andrzeja M. Znaleziono 
kolejny obciążający go dowód 
karabin TOZ8 kbkAK prod. 
niemieckiej i 197 sztuk amunicji. Z 
uwagi na duże zagrożenie karne 
określone w artykule 286 kodeksu 
karnego prokuratura wystąpiła do 
sądu z wnioskiem o tymczasowe 
aresztowanie olesniczanina za 
nielegalne posiadanie broni. 
Porozumiano się / Sekcją ds. 
Tymczasowego Aresztowania przy 
Sądzie Rejonowym Wrocław 
Śródmieście i ustalono z sędzią, 
że aresztowanie nastąpi późnym 
wieczorem lego samego dnia. 
Sędzia przybył do poszkodowanego 
do szpitala o godzinie 22 i tam - 
zgodnie z istniejącą od niedawna 
procedurą - rozpoznał wniosek w 
obecności podejrzanego, Ti lekiem 
tego było wydanie nakazu 
aresztowania Andrzeja M. na okres 
trzech miesięcy. Dzień wcześniej 
lekarz medycyny sądowej z 
Wrocławia stwierdził, że stan 
zdrowia pacjenta pozwala na 
przewiezienie go do zakładu 
karnego i umieszczenie w szpitalu 
więziennym. Andrzeja M. 
przetransportowano karetką i pod 
specjalną policyjną eskortą do 
zakładu karnego we Wrocławiu, gdzie 
przebywa w tymczasowym 
areszcie. 
Prokurator rejonowy Jerzy 
Szymczak zaznaczył, że sprawa 
nielegalnego posiadania broni 
przez Andrzeja M. toczy się 
odrębnie od sprawy usiłowania 
zabójstwa. Obie te sprawy ze 
względu na możliwość powiązania z 
grupami przestępczymi 
działającymi na terenie Wrocławia 
zostaną przekazane Komendzie 
Wojewódzkiej Policji. Prokurator 
potwierdził, ż.c usiłowanie 
zabójstwa mogło mieć związek z. 
wymuszaniem haraczy. 
(TM, DA) 
Wypadków nie brakuje 
Diihuinenie ze sn. I 
We wszystkich trzech 
zdarzeniach poszkodowani doznali 
obrażeń ciała. Na szczęście ich 
zdrowiu i życiu nic zagraża 
niebezpieczeństwo, choćjedna z 
poszkodowanych wciąż znajduje się w 
szpitalu. 
Dziewczyny 
na przejściu 
10 kwietnia z budynku Studium 
Medycznego na ul. Wojska 
Polskiego wyszła grupa uczniów. 
Trojka dziewcząt - Monika W., 
Iwona B. i Dorota A. weszły na 
przejście dla pieszych. Po jego 
obu skonach zatrz\maty się 
pojazdy, aby przepuścić uczennice. 
Kied\ były na śiodkujezdni, nie 
spodziewanie zza stojącego przed 
pasami od stionv sycowskiej 
samochodu wyskoczyło uudi 100, 
który próbowało hamować, ale 
nie zdołało uniknąć potrącenia 
dziewcząt. Wszystkie straciły 
przytomność i doznały ogólnych 
obrażeń. Najbardziej 
poszkodowana Monika W., kiora doznała 
urazów głowy, przebywa jeszcze 
w szpitalu. 
Audi prowadziła Alina S. 38-lel- 
nia olesnic/anka jechała z 
koleżanką Jolantą B Twierdzi, ze 
jechała za samochodami z 
prędkością ok 40 km/li Po minięciu 
/i udu do Boguszyc postanowiła 
vvvpr/edzić jadącv przed nią 
samochód Podczas lego manewru 
rdzila, że zbliża się do pa- 
a juto pized nią hamu|c i 
■ i- r udei w nie po- 
'. . .i .ane vi _ koiicz . 
Wówczas zza samochodu zaczęły 
wychodzić trzy dziewczyny. 
Zatrzymaj! - krzyknęła koleżanka, 
ale było już za późno. Audi prawą 
stroną potrąciło licealistki. 
Uciekał, ale spisali 
17 kwietnia Andrzej T. / żoną i 
dzieckiem jechał od strony 
Wrocławia do rodzinnej Oleśnicy. 
Dojeżdżał do zwężenia drogi w 
Borowej Oleśnickiej - kończyła się 
czteropasmowa szosa, zaczynała 
dwupasmówka. Przed fordem cs- 
corlem olesniczanina jechał tir. 
Właśnie wtedy Andrzej T. 
dostrzegł w lusterku, że zaczyna go 
wyprzedzać opel omega, klory 
zapew ne zaskoczony, że droga się 
zwęża, a z przeciwka |adą 
samochody postanowił się wcisnąć 
pomiędzy tira a lorda. Andrzej T. 
widząc, że opel nie zmieści się, 
zaczął hamować, samochód stra- ■ 
cii przyczepność i wylądował w ' 
rowie. Cala rodzina doznała 
ogólnych obrażeń, poważnie 
uszkodzony został ford. 
Opel, kieiowany przez miesz- ( 
kańca Ostrowa Wielkopolskiego, 
oddalił się. Ale jadący /a 
Andrzejem T. kierowca spisał jego numc- i 
i> i w len sposób umożliwił 
identyfikację. 
mimo że fiat nic potrącił go, 
Stanisław S. stracił panowanie nad 
motorem i upadł z. synem na 
jezdnię. Obaj doznali obrażeń. 
Kierowca cinquecenlo udzielił bogu- 
szyczanom pomocy. 
Czy chwiejna była motorynka, 
czy Stanisław S. wsiadł na nią pod 
wpływem alkoholu? - na to 
pytanie odpowiedzi szuka oleśnicka 
policja. 
(ror) 
Tak dalej być 
nie może 
Dukimczenie ze sir. I 
ciu - aparatury do znieczulania i 
monitorowania, 3. 
Maksymalnych płac w danej grupie 
uposażeniowej. Jednocześnie 
informujemy, że z dniem I maja 1997 r. 
będziemy wykonywać wyłącznie 
znieczulenia do zabiegów 
ratujących życie. 
Zdajemy sobie sprawę, że 
zgodnie z obowiązującymi obecnie 
standardami bezpiecznego 
znieczulenia blok operacyjny 
oleśnickiego szpitala nadaje się do 
natychmiastowego zamknięcia. 
Dodatkowo w tej decyzji utwierdziły 
nas kłamstwa dotyczące naszych 
płac, których słuchaliśmy w 
oficjalnych środkach masowego 
przekazu w ostatnim czasie. 
Chcielibyśmy zaznaczyć, że 
dyrekcja tutejszego ZOZ-u 
wykazała maksimum dobrej woli, aby tę 
sytuację zmienić, ale w ramach 
przyznanych środków nic jest w 
stanic zrealizować naszych 
postulatów. 
Niestety, obserwowany brak 
choćby cienia zainteresowania 
sprawami służby zdrowia ze 
strony polityków (czego dowodem 
jest frekwencja w sejmie w czasie 
debaty na temat ochrony zdrowia) 
świadczy o tym, że bez akcji 
protestacyjnej rzeczywiste zmiany 
systemowe w tej dziedzinie są 
niemożliwe. Dotychczasowe 
działania mają charakter 
pozorowany. 
Protest nasz należy również 
traktować jako wyraz solidarności 
ze strajkującymi lekarzami 
Brodnicy i Dobrego Miasta". 
Pragniemy uspokoić pacjentów - 
powiedział Panoramie Jarosław 
Masternak - wszystkim 
potrzebującym udzielimy pomocy i 
pilne zabiegi będą wykonywane. Nie 
możemy jednak pogodzić się z 
tym, ż.c sprzęt, na którym 
pracujemy, ma 20-30 lal, nie spełnia 
standaidów bezpiecznego 
znieczulenia. Zabiegi planowe, klóre 
na nim wykonujemy, są 
zagrożeniem podobnym do chorób, na 
jakie cierpią nasi pacjenci. W 
interesie pacjenta leży, aby sprzęt był 
nowy, w pełni sprawny. A nasze 
respiratory, aparatura 
monitorująca, defibiylatory takie nie są. 
Na lemat stawek, których żądają 
anestozjolodz.y, krążą ostatnio 
różne opinie. Jakich 
maksymalnych płac domagacie się? - 
pytamy oleśnickiego anestezjologa. - 
W moim przypadku - mówi J. 
Masternak - maksymalna stawka, o 
którą walczymy, lo 1.350 zł. W 
przypadku moich koleżanek to 
ok. 1.250 zł. 
J. Masternak uważa, że lekarze 
innych specjalności popierają 
protest anestezjologów. Mamy 
swój związek | Związek 
Zawodowy Anestezjologowi - mówi - 
jesteśmy skonsolidowani i nic 
mamy nic do stracenia. 
(ror) 
Najlepsza reklama 
w „Panoramie Oleśnickiej"! 
iWBETfriij 
115 
Chwiejna 
motorynka? 
19 kwietnia mieszkaniec 
Boguszyc Stanisław S. wsiadł z szc 
sciolclnim synem na motorynkę i 
ru-v/yl w kierunku Oleśnicj Na 
di idze wypizedzal Mliai mquv. 
^■. nio Pod'. us ieg< maneiwu. 
* ■ 
* * 
*kł™ 
* x«i - 
^ 
S .X-.- "■ 
..*- 
tk 
-w _ 
\^ 
r*" 
* 
* ■ ' ' 
I 
RYNEK W KWIATACH. Zajmująca się oleśnicką zielenią wrocławska firma Melbud korzystając z 
wiosennego ocieplenia przystąpiła do ukwiecania miasta. W piątkowy ranek 25 kwietnia ekipę 
pracowników zasialiśmy podczas sadzenia żółtych i c ^rwonych pelargonii w gazonach znajdujących się w 
Rynku. Kw ,aty posadzono lakże na klombach v innych częiciaih miasta (kad) 
litf Ar»i lot Dzieilzi 
str. 3 
.Panorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
Trzecie w tej kadencji absolutorium dla Zarządu 
Rok to będzie ich ostatni 
Przy jednym głosie sprzeciwu 
Rada Miejska Oleśnicy przyjęła 
sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 1996 r. 19 radnych 
głosowało za udzieleniem 
Zarządowi Miejskiemu absolutorium, 2 
było temu przeciwnych, 5 
wstrzymało się od głosu, 2 
oddało głosy nieważne. To najgorszy 
wynik Zarządu na przestrzeni 
ostatnich trzech lat. Za rok 
ostatnie głosowanie Rady II 
kadencji nad absolutorium dla 
obecnego Zarządu. 
Tradycyjnie pod koniec kwietnia 
rady polskich gmin obradują na 
sesjach absolutoryjnych, na 
których decydują o przyjęciu 
sprawozdania /. wykonania budżetu /a 
miniony rok i ud/ielcniu 
absolutorium /.ar/adom miast i gmin. 
Piłkarsko dobry 
25 kwietnia tym dwóm najważ- 
niejs/ym sprawom była 
poświęcona 36. sesja Rady Miejskiej 
Oleśnicy. Sprawozdanie z 
wykonania budżetu przedstawił 
burmistrz Jan Bronś. Plan budżetu 
na 1996 r. zamknął się kwotą 
25.084.594 zł dochodów i 
28.592.717 zł wydatków. 
Niedobór pokryło z zaciągniętych 
pożyczek - 2.130.000 zł i 
niewykorzystanych wcześniej środków - 
1.378.123 zł. Dochody wykonano 
w 101,7 %. We wszystkich 
dziedzinach przekroczono je, z wyjątkiem 
dochodów z tytułu udziałów w 
podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa (92%). Zdaniem 
burmistrza jest to związane ze 
zwrotem nadpłat przez urzędy 
skarbowe i złą kondycją finansową 
osób prawnych, czyli oleśnickich 
przedsiębiorstw. Wydatki 
wykonano w 95,9 %, bieżące na poziomie 
94,7, a inwestycyjne - 100%. Na 
największą inwestycję - 
oczyszczalnię ścieków - wydatkowano w 
minionym roku 5.027.754 zł. 
Komisje Rady i Regionalna Izba 
Obrachunkowa pozytywnie 
oceniły sprawozdanie. Na sesji radni 
nie dyskutowali nad jego treścią. 
W głosowaniu jawnym 
przeciwny przyjęciu sprawozdania był 
tylko Andrzej Szachnowski. 
Pozostali radni głosowali za. 
Potem w głosowaniu tajnym 
Rada wypowiedziała się za 
udzieleniem absolutorium Zarządowi 
Miejskieinu. W głosowaniu 
wzięli udział wszyscy rajcowie. Na 28 
głosów 2 były nieważne, 19 za, 2 
przeciw, 5 wstrzymujących się. 
W futbolu to bardzo dobry wynik 
19:2 - stwierdził przewodniczący 
Rady Waldemar Mieszała. Na 
przestrzeni trzech lat jest to 
jednak najgorszy wynik Zarządu w 
tej kadencji. Głosy wstrzymujące 
się i nieważne są właściwie 
głosami przeciw i przy takim założeniu 
w 1995 i 1996 i. było ich po 5. /a 
absolutorium opowiadało się 
wówczas 22 radnych. W tym roku 
;iż 9 rajców nie zagłosowało za 
absolutorium. Za rok po raz 
ostatni obecnemu Zarządowi 
Miejskiemu będzie udzielane absolutorium. 
W czerwcu 1998 r. odbędą się 
trzecie wybory samorządowe. 
Delegacja do diety 
Polemikę pomiędzy A. Szachno- 
wskim a Waldemarem Mieszała i 
Edmundem Kalccińskim 
wywołała uchwała, w myśl której 
radnym i członkom komisji spoza 
Rady przysługuje zwrot kosztów 
podróży służbowych według 
zasad obowiązujących 
pracowników. Andrzej Szachnowski 
stwierdził, że w 1996 r. i 1997 r. 
w podróże służbowe udawali się 
wyłącznie radni funkcyjni. W 
1996 r. W. Mieszała (szef Rady) - 
6 razy, E. Kaleciński (szef 
Komisji Ekonomiczno-Prawnej) - 4 
razy i Antoni Zarzycki (szef 
Komisji Rewizyjnej) - 1 raz. W związku 
z tyni, skoro rddni funkcyjni mają 
specjalny comiesięczny dodatek 
do diety, rajca nic widzi potrzeby 
wypłacania im delegacji. Edmund 
Kaleciński argumentował z kolei, 
że jeź.dził do Wrocławia w 
sprawach związanych z prywatyzacją 
swoim prywatnym samochodem i 
zwrot pieniędzy za paliwo wydaje 
mu się sprawą naturalną. Podzielił 
ten pogląd Waldemar Mieszała, 
dodając, że tylko dwukrotnie w 
ubiegłym roku pobrał zwrot 
kosztów podróży. Ostatecznie radni 
przy 18 głosach za, 1 przeciw i 9 
wstrzymujących się, 
opowiedzieli się za uchwałą. 
Żenująca niewiedza 
Żenującą niewiedzą - zdaniem 
przewodniczącego Komisji 
Ekonomiczno-Prawnej i szefa Komisji 
Prywatyzacyjnej E. Kalccińskicgo - 
wykazali się autorzy (szefowie 
oleśnickich kół PC, KPN, BBWR, 
UPR i Republikanów) 
zamieszczonych w poprzednim numerze 
Panoramy oświadczeń na temat 
prywatyzacji lokali użytkowych. Radny 
uważa, że na zarzuty o działania 
nieetyczne i chęć własnego 
uwłaszczenia powinien odpowiedzieć 
Zarząd Miejski. Mimo że 
oświadczenia były „na niskim poziomie" i 
widać, że ich sygnatarius/c „puchną 
ze złości". Niewykluczone, że 
polemikę ze stanowiskiem partii 
podejmie przewodniczący Rady W. 
Mieszała. 
Na wniosek Andrzeja Szachno- 
wskiego występującego w imieniu 
grupy radnych samorząd 
wprowadził do stanowiska w sprawie 
sprzedaży nieruchomości komunalnych 
zapis, że podstawowym kryterium 
typowania lokali do sprzedaży 
powinien być rachunek ekonomiczny 
korzystny dla Gminy Miejskiej. 
Rada przyjęła także sprawozdania z 
wykonania uchwał i działalności 
Komisji Ładu Przestrzennego i 
Urządzeń Komunalnych za 1996 r. oraz 
uchwałę w sprawie przyspieszenia 
terminu realizacji obwodnicy. 
(ror) 
Licencjonowany dealer Polskiego 
Towarzystwa Samochodowego ^ 
■■■m^ 
TCA.LD 
?*:% 
Syców, ul. Oleśnicka 24 e 
(przy trasie Wrocław- Warszawa) 
tel./faks (06475) 35-38, czynny w godz. 8-18 
AUTO-HANDEL-KOMIS 
Firma z wieloletnią tradycją i doświadczeniem zaprasza. 
Oferujemy około 80 samochodów w ciągłej sprzedaży 
za gotówkę i na raty. Udzielamy najtańszych kredytów bez 
poręczycieli - okres spłaty do 7 lat. Kredytujemy również 
pojazdy spoza komisu, np. giełdy, ogłoszenia, od 
znajomego, także zakup samochodów ciężarowych, 
ciągników siodłowych i rolniczych, itp. 
U nas największy wybór samochodów. Atrakcyjna 
lokalizacja gwarantuje dużą ilość klientów. 
Przyjmujemy pojazdy do sprzedaży komisowej bez 
żadnych opłat i zapewniamy ich szybką sprzedaż. 
Udzielamy gwarancji. Wszystkie formalności załatwiamy 
błyskawicznie na miejscu. 
Przy zamianach w rozliczeniu przyjmujemy Twój 
stary samochód. 
Skald to najlepsze miejsce, by kupić lub sprzedać samochód. 
Zapraszamy codziennie. 
HURTOWNIA I SKLEP 
PŁYTKI CERAMICZNE 
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 21 
tel. 314-40-21 wew. 53-97 
Oferujemy: 
- płytki ścienne i podłogowe 
- terakotę hiszpańska i włoska 
- armaturę sanitarna 
- materiały budowlane 
- kleje do glazury i fugi 
- płyty kartonowo-gipsowe + kleje 
- elementy więźby dachowej 
Jesteśmy bezpośrednim importerem 
płytek hiszpańskich i włoskich. 
CU- *■ 4. 
=-es JBH! * 
'■"o™.|!l| u 
*,-■ 1 
■" V :": "-■ K 
-,: - *",*!.: 
*- 
n 
1 ^ 
l 
■'..i.. ■■■ ~> 
:■ 
1 - 
- 
Lokal w Rynku nie robi najlepszego wrażenia. 
Jot. Krzysztof Dziedzic 
Członkowie Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Oleśnicy 
zainteresowani wyjazdem jesienią 1997 na turnus rehabilitacyjny do Mielna-Unieścia (koło Kołobrzegu) 
płoszeni są o pilny kontakt - tel. 314-72-94 codziennie lub osobisty w siedzibie Koła - 
Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Hallera - w środy w godz. 15-17. Dofinansowanie wyjazdu z 
funduszu PFROW dotyczy tylko osób posiadających grupę inwalidzką. 
Ogłoszenie bezpłatne 
Zapomniany 
budynek 
Przy ul- Krótkiej w Oleśnicy 
(równoległa do ogólniaka) 
przydałaby się jakaś lampa. 
Wieczorem strach tamtędy pi zejść. 
Ciemno i choć oko wykol. Poza 
tym budynek nr I to obraz nędzy 
i rozpaczy. Oprócz tego 
niezabezpieczona szafka na liczniki 
elektryczne, do której każdy ma 
dostęp, rozsypany piach - 
pozostałość po zimie, lecący z balkonów 
ludziom na głowy tynk i wiele 
jeszcze innych mankamentów, 
których to ROM nr 2 przy ul. Bratniej 
nie zauważa. Na klatce nasypane 
zatrute ziarno na szczury, które 
niemalże wchodzą do mieszkań, i 
kartka z napisem „ Uwaga, 
trucizna", a przecież nie wszystkie 
dzieci umieją czytać. Odrapany ze 
wszystkich stron budynek sprawia 
wrażenie bardzo zapomnianego, 
(nazwisko i adres 
do wiadomości redakcji) 
Sprawa interwencyjna 
Cena własności 
Niespodziewanie wysokie 
rachunki za gaz, energię 
elektryczną i remonty mieszkań wciąż 
zaskakują najemców i właścicieli 
oleśnickich mieszkań. W takiej 
sytuacji znala/ła się lokatorka 
mieszkania przy ul. Wojska 
Polskiego 66/4. Zajmująca od 
siedemnastu lat lokal Franciszka 
Kaczmarek w kwietniu tego roku 
otrzymała pismo /uwiadamiające 
ją o konieczności uis/c/cnia 
rachunku w wysokości 1237,64 zł z 
racji wykonania w lyni/c 
mieszkaniu wymiany instalacji 
gazowej. Pr/crażona wysokością tej 
kwoty starsza pani, rencistka 
pierwszej grupy, nie/włoc/nic 
skierowała pismo do dyrekcji ZBK w 
Oleśnicy / prośbą o wyjaśnienie 
sprawy. 
Panoramie dokładnych 
informacji w tej kwestii ud/icliła 
kierownik działu technicznego 
Bogumiła Augustyniak. Stwierdziła ona, 
że wysokość tego rachunku 
wynika z faktu, iż lokatorka 
mieszkania wraz z gminą miejską 
Oleśnica stanowi wspólnotę 
mieszkaniową, przy czym udziały lokator- 
ki spod „czwórki" sięgają 
13,39%. Wzburzenie pani 
Kaczmarek wynika więc z 
nieświadomości, iż zajmowane przez nią 
mieszkanie, otrzymane w formie 
spadku po ojcu, stanowi jej 
własność. Pozostali lokatorzy lej 
klatki są tylko najemcami, dlatego leż 
Szukam * rac 
Zawód 
szwaczka 
murarz-tynkarz 
murarz-tynkarz 
cieśla 
zbrojarz-bcloniarz 
krawcowa 
akwizytor 
szlifierz 
pracownik fizyczny 
specjalista ds. sprzedaży 
dyrektor ds. handlowych 
kucharz 
kelnerka/barman 
Firma 
Art ofLine Modę Destng O-ca, ul. Fabryczna 1. Tel. 314-99-72 
Zakład Ogólnobudowlany Oleśnica, ul. Skłodowskiej 3/12 
WPB Wrocław, ul.Grabiszyńska 85 
-II- 
-II- 
Firma Prod. T.W. O-ca, ul. Ogrodowa 3b. Tel. 314-99-85 
SHPU Bierutów, Rynek 20. Tel. 314-63-28 
Opałko & Kamiński Smard/ów 27a. Tel.314-91-48 
Poliplasl Spalice 6a 
-II- 
-II- 
Park O-ca, ul. Młynarska 7 (kawiarnia Ployd). Tel. 314-96-53 
-II- 
I. miejsc 
5 
10 
15 
3 
2 
5 
1 
5 
10 
1 
1 
1 
1 
Warunki 
800-1000 zł 
staż, 800-1200 zł 
znajomość branży budowlanej 
wiek do 35 lal 
wiek 25-35 lal, zawody mcchanic/nc 
praktyka 
wiek do 30 lal, wyks/l. średnic lub /aw. 
O/erty piacotluwcon diukujrmy bezpłatnie. Można je zgłaszać telefonicznie - 3N-V-l-i 
>.n 
koszty wymiany instalacji ZBK 
podzieliło pomiędzy panią 
Kaczmarek a posiadającą 86,69% 
udziałów gminę Oleśnica. 
Jak powiedziała nam kierownik 
Bogumiła Augustyniak, 
oleśniccy administratorzy rozumieją 
rozgoryczenie właścicieli mics/kań 
/najdujących się w podobnych 
sytuacjach, ale naliczanie i 
podział tych kwol są zgodne z 
aktami prawnymi. Nikogo / tych oplal 
zwolnić nic możemy - mówi 
kierownik d/ialu lechnic/nego, 
radząc lokatorce z Wojska 
Polskiego skierowanie do ZBK podania z 
prośbą o ro/ło/cnie rachunku na 
36 rai bądź s/ukanic pomocy /c 
sirony opieki spolcc/ncj. 
Katarzyna Wypych 
Handlowcy 
polecają 
Oleśniccy handlowcy w tym 
tygodniu polecają 
Czytelnikom Panoramy: 
O Mallux ul. 
Kochanowskiego - klej do tapet Metylan - 10 
zł; 
O Moda damsko-męska ul. 
Kościelna - garnitur męski - 
295 zł; 
D Dom Handlowy stoisko nr 
10 Rynek - męska kurtka 
skórzana - 360 zł; 
D Dom Handlowy stoisko nr 
23 Rynek - aparat 
fotograficzny Konica - 692 zł; 
D Rowery Walhiu\. Sejmowa 
- rower Merida (18-biegowy, 
21 przerzutek) - 598 zł; 
D Oskar Jeans andJackets ul. 
Cieszyńskiego - ogrodniczki 
ciążowe firmy Mama i ja; 
D Multimedia RTV, AGD ul. 
3 Maja - pralka Gracja - 999 zł; 
H Polo Jarek pi. Zwycięstwa 
I - aparat (biograficzny Can- 
iidii Prima lip - 169 zł. 
Zebrały: 
Karolina Kryszczyiiska 
liwa Smolińska 
ser. 5 
WOLNA TRYBUNA 
Oświadczenia, stanowiska, komunikaty 
Działania sprzeczne 
z deklaracjami 
Radu Miejska Oleśnicy uchwala, 
nr XXXIl/27'4A)6 / dnia 21 
"rudnia 1996 ustaliła wymiar 
podatków od nieruchomości n.i 1997. 
Uchwala pr/cs/la prawic nie/a- 
uwa/onu i be/ od/ewu /e strony 
zainteresowanych instytucji i spo- 
łec/eństwa. Jej skutki dotyc/ij 
każdego /. nas, be/ w/ględu czy 
posiada nieruchomości, c/y też 
nie. 
Podstawa prawna, do ww 
uchwały jest ustawa / dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (D/.U. nr 9, po/. 
31 z pó/. /ni.). Określa ona górne 
granice stawek jednostkowych 
podatku w wymiar/c rocznym. 
Na propozycję burmistrza i 
Zarządu Rada Miejska pr/yjeła 
następujące stawki wg poniżs/ego 
zestawienia (zestawienie 
obejmuje stawki maksymalne / ustawy 
oraz przyjęte na 1997 r. i dla 
porównania stawki stosowane w 
1996 r.): 
stosowaniu nadmiernego 
fiskalizmu, pomimo głoszonych haseł o 
wspieraniu lokalnej 
przedsiębiorczości, pomniejszaniu obszarów 
biedy, walki z bezrobociem, ild. 
Jak widać działania stoją w 
rażącej sprzeczności z deklaracjami. 
Wyborcy winni wziąć pod uwagę 
w wyborach samorządowych w 
1988 r.lc fakty. Tak więc: 
1. Stawki podatku od 
nieruchomości przyjęte na 1997 r. 
wynos/ą średnio 97% maksymalnych 
stawek ustawowych i są wyższe o 
średnio 29,1% od stawek z 1996 
r. 
2. Wzrost podatku od budynków 
mieszkalnych,w stosunku do 
1996 r. o 27,2% obok podwyżek 
innych mediów mających wpływ 
na kos/ty eksploatacji budynków, 
jest głównym c/ynnikiem 
podwyżki czynszów od 01.07.1997 r. dla 
mieszkań komunalnych i 
zakładowych. 
3. Wzrost podatku o 25,3 v/. w 
/. drugie|. Uder/a to bezpośrednio 
w rodziny goizej sytuowane i 
biedne. Jak się to ma do 
wygłaszanych na sesjach Rady przez 
radnych frazesach o konieczności 
walki z ubóstwem, pomocy 
rodzinom biednym, ilp.7 
4. Wzrost podatków o średnio 
ogółem 29,19? w stosunku do 
1996 r. przekracza o 10-I4r'{ 
przewidywaną wysokość inllacji 
w 1997 r. Oznaczać to może. że 
władzom miejskim nie wystarcza 
podwyżka w wysokości 
rekompensującej stopę przewidywanej 
inllacji. Z podatków lokalnych 
uczyniono swoistą działalność 
gospodarczą, która nastawiona 
jest na zysk i drenaż 
obywatelskiej kieszeni. Na finansowanie 
jakich wydatków przeznaczona 
zostanie kwota 10-14% z 29,1% 
owej podwyżki podatków, 
nietrudno odgadnąć, znając zapisy w 
planie budżetowym i dążenie 
radnych do cyklicznego podnoszenia 
wysokości swoich diet. 
Przyjęcie na 1997 r. tak wysoko 
progresywnych stawek 
podatkowych zdaje się mówić o 
przekonaniu radnych i urzędników 
samorządowych, że wiedzą oni 
lepiej od obywatela, na co i w jaki 
sposób wydać ma on swoje 
pieniądze. Wmawiano nam len 
slogan przez ostatnich 45 lal, 
nakładając coraz to nowe podatki. Czas 
Rodzaj podatku 
ustaw, 
maks.st. 
/l/m2 
stawka 
Alm2 
Budynki mieszkalne lub ich części 
Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą 
Budynki lub ich części zajmowane na działalność 
gospodarczą - obrót materiałem siewnym 
0,28 
10.34 
4.80 
Pozostałe budynki lub ich części 
Budowle 
3,44 
2% 
wart. 
Garaże i pomieszczenia gospodarcze na gruntach podmiotów 
gospodarczych wykorzysly wane na cele nie związane z dział, 
gospodarczą 
Zabudowania gospodarcze rencistów i emerytów 
Grunty związane z działalnością gospodarczą inną niż. 
rolnicza lub leśna z wyj. /wiąz. z bud. mieszk. 
Grunty będące użytkami rolnymi nie wchodzące w skład 
gospodarstw rolnych wykorzystywane na cele rolnicze 
Pozostałe grunty 
Grunty pod garaże i pomieszczenia gospodarcze 
wykorzystywane przez osoby fizyczne na cele nic związane 
z działalnością gospodarczą 
0,34 
0,01 
0,04 
0,28 
9,90 
4.50 
3,40 
2% 
wart. 
3,40 
1,70 
0,30 
0.01 
0,04 
% 
4:3 
stawka 
1996 
/ł/m2 
100 
95.7 
93,7 
98.8 
100 
88.2 
100 
100 
0,22 
7,90 
2,65 
2% 
wart. 
2,65 
1,33 
0.26 
0,02 
0.02 
% 
w/rosl 
97:96 r. 
27,2 
25,3 
29,8 
28,3 
27,8 
15.3 
50 
Anah/a powyższych danych 
pozwala wysunąć nader interesujące 
wnioski, które pozwolą 
przeciętnemu obywatelowi - podatnikowi 
zorientować się, w jaki (o sposób 
władza samorządowa wspomaga 
rządzącą koalicję Sl.D-PSł/w 
stosunku do 1996 r. dla powierz- byłoby to zmienić, przynajmniej 
chni wykorzystywanej dla prowa- w wymiarze lokalnym, 
dzenia działalności gospodarczej 
mu swoje konsekwencje w 
postaci wzrostu kosztów 
prowadzącego działalność gospodarczą z 
jednej strony, a cen artykułów i usług 
Piotr Oraj 
Przewodniczący hola Porozumienie 
Centrum - Akcja Wyborcza 
Solidarność w Oleśnicy 
Komunikat 
Biuro Terenowe Zarządu Regionu NSZZ 
Solidarność Dolny Śląsk Oleśnica ul. Młynarska 7. tel. 
314-20-65, 314-20-66 informuje, że od 1 maja 
będzie czynne: wtorek uodz. 10l)(>-18°°, czwartek - 
godz. 1 110-1530, piątek - godz. I O00-18,)0 
Informujemy także, że w co drugi tydzień w 
piątki'począwszy od 16 maja w biurze związku będzie 
dyżurował prawnik i udzielał wszystkim zainteresowanym 
bezpłatnych porad prawnych w zakresie: prawo 
pracy, ochrona praw pracowniczych, kodeks pracy, 
kodeks handlowy i inne. Informujemy również, że 
prowadzimy sprzedaż „cegiełek" przeznaczonych 
na pomoc Stoczni Gdańskiej. Bliższe informacje 
można u/yskac na miejscu w biur/C. Oleśnica, ul. 
Młynarska 7. I piętro. 
.JPanorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
Co 'a :adam 
Forsa 
na kiełbasę 
Od czasu przełomu budujemy kapitalizm. Czyli ze coś za cos i nic 
za darmo. Przynajmniej tak się wam zdawało. Ale zaczyna być tak, 
że płaćcie, u my wam i lak nic nie damy. 
Każdy z was płaci podatki. Miało być mało, ale wciąż jest za 
dużo. Potrzeby nasze widzę ogromne - mówi sejm. I kroi z nas, ile 
wlezie. To co się dziwić, ze najlepiej spółki zakładać w jakimś Be 
lizie. Tam, gdzie nie płacą podatków. No ale my jesteśmy lepiej 
uświadomieni. Ociec, płacić? Płacić! No to płacimy Co z tych 
pieniędzy mamy? Ano płacz i zgrzytanie zębów. Że az wylatują blom- 
by, co ja gadam, plomby. Bo służba zdrowia nie ma na porządne 
wypełniucze. Dochodzimy do sedna, choć droga była kręta. W 
Polsce (czytaj: tym biednym kraju) ostało się wiele państwowego W 
tym szlachetna służba zdrowia. Ta służba to już tylko ostatnim 
tchnieniem przy życiu zostaje. Ale i tego wkrótce nie będzie, jak ją 
anestezjolodzy na znak solidarności od respiratora odłączą. Kwiat 
medycyny od wielu miesięcy protestuje, ale władza uznała, ze to 
niegroźni waiiaci. Świrnięci intelegenci ubrani w białe kitle. Ze 
słuchawkami od walkmanów na piersiach. Przespacerują się 
warszawską aleją, pod sejmem postoją, w milczeniu. Calutkie jajko na 
znak protestu na trotuarze położą. Zęby chociaż jedną oponę 
podpalili, petardą pieprznęli, świński ryj na kiju ponieśli. Albo kukłę 
towuizysza podpalili. A tu nic. Zero i nul. No to kto ich potraktuje 
poważnie. Jak anestezjolodzy \)odjęli głodówkę, to kto się tym 
przejmie. Przecież wiadomo, ze koledzy ich odieanimują. Tymi 
zdezelowanymi pompkami. 
Równie dobrze albo i lepiej jest w oświacie. Ale o tym juz 
zapomniano, ho jak się nauczyciel o oświatę upomni? Świadectwa nie 
wystawi? Ha ha. To go rodzice na pal nabiją i żywcem upieką. Jak 
Daniela Olbrychskiego. Owszem, Minister Edukacji Narodowij 
przez wesołą brać studencką jajkiem został poczęstowany, ale czy 
to co dało? Wygrajcie se wybory i wybierzcie ministra - odrzekł 
odznaczony Jajkiem Uśmiechu. Słowa yzucane na wiatr. 
Oni na górze dobrze wykombinowali, że wszystkie rachunki 
zapłacimy nu dole. Bo tu nikt się na lvm, kto za co ma płacie, me 
wyznaje. Może jest takich dwóch albo trzech, co wiedzą. Reszta i tak 
powie, że dziura pod wiaduktem na Ludwikowskiej to sprawa 
burmistrza. I co takii mu Bii rulowowi z państwowej oświaty przyszło? 
Sami udręki i pusta kasa. A jak się Twardogóra wzięła za 
budowanie państwowej szkoły, to zaiaz burmistrzowi wskaźnik ahsolutoryj- 
ności spadł. Ale czy mają inne wyjście? Płucz i płuc. 
Fomu. co z naszych podatków zostaje na górze - to nu kiełbasę 
wyborczą. Lećcie, ludzie, bo już rzucili. 
Krzysztof Dziedzic 
PORADNIA STOMATOLOGICZNA 
Plac Zwycięstwa 1 (wieżowiec), tel. 314-97-57 
Lek. stom. Barbara Brodziak 
wtorek, czwartek, piątek -16-19; środa 11-13 
• Stała oferta protetyczna 
• Bezpłatnie - znieczulenie, badanie. 
r-DET 
Oleśnica, ul. Sinapiusa 12 
(hotel "Perła"), tel. 314-40-01 wew. 39 
PORADNIA STOMATOLOGICZNA 
lek. stom. Edyta Rychcik-Zygadło: pn., śr.. czw. 16-19. sob., wt. 10-13 
ponnDNin ortodontyczna 
lek. stom. Beata Chłosta: pi. 14-18 
Przeglądy, porady, znieczulenia - BEZPŁATNIE 
Atrakcyjne ceny uzupełnień protetycznych 
Nowoczesne metody leczenia promieniami lasera 
lekarz internista KATARZYNA HORNUNG 
SPECJALISTA REUMATOLOG 
przyjmuje: ul. Chopina 5 (II piętro) 
poniedziałek, czwartek 16-18 
.JPanorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
str. 6 
Bizancjum w Oleśnicy 
Diiknńczeme ze sir. I 
tzn. nauka o Matce Boskiej jest 
bard/.o ważna, a sama Maryja 
czczona „wyżej od aniołów", na 
jej cześć jest wiele hyninów 
liturgicznych i świąt. Chrzest 
prawosławny polega na trzykrotnym 
zanurzeniu w wodzie. W 
sakramencie komunii używa się kwaśnego 
chleba i udziela się jej wiernym 
pod dwiema postaciami. 
Obowiązek celibatu cerkiew nakłada 
tylko na biskupów - kapłanów i 
diakonów nic obowiązuje. 
Trzy wyznania 
gospodarzy 
W Oleśnicy miejscem kultu pa- 
i XVIII świątynia przeszła kilka 
rekonstrukcji. W 1933 r. zespół 
kościołów św. Jerzego i 
Najświętszej Marii Panny gruntownie 
odnowiono i wyremontowano. A w 
maju 1945 r. kościół został 
spalony. Zniszczeniu uległy całkowicie 
obydwa dachy, runęły partie 
sklepień, spłonęło całkowicie 
wyposażenie wnętrz. 
Kiedy go przejęliśmy - mówr 
ksiądz Jerzy Szczur - nic było 
dachu, nie było wieży, wszystko 
było po wojnie zniszczone. Zaczaj 
się okres remontów. W tej chwili, 
po trzydziestu kilku latach, 
świątynia znów wymaga remontów. 
Przeprowadziliśmy kapitalny 
remont wieży, ale cały kościół, 
przede wszystkim dach, wymaga 
jest zachowany - wyjście jest na 
stronę południową, ale taki był po 
prostu układ obiektu. 
Odprawiający nabożeństwo stoi tyłem do 
wiernych - stoi na czele ludu - 
wszyscy zwróceni sć| twarzą na 
wschód. 
Przed ikonostasem stoi sześć 
dużych świeczników na świece 
wotywne. W kościele 
prawosławnym do świec przywiązuje się 
bardzo duże znaczenie. Są one w 
szczególny sposób poświęcane, a 
każdy z wiernych w 
odpowiednim miejscu, w odpowiedniej 
intencji, umieszcza je. Zapala i 
wierzy, że płomień świecy wyraża żar 
modlitwy. 
Na ścianie znajdującej się vis a 
vis wejścia do świątyni jest z pra- 
* 
'% *K 
i 
Za ikonostasem, czyli ścianą z ikon jest ołtarz. Znajduje się on 
w środkowej części świątyni. W czasie Wielkiego Postu jest 
zamknięty. 
Ksiądz Jerzy Szczur ma 36 lat, 
prawosławną 
raili prawosławnej stał się stojący 
na ul. Matejki kościół p.w. 
Najświętszej Marii Panny. Jego 
gospodarzami na przestrzeni 
wieków byli wyznawcy trzech 
największych religii 
chrześcijańskich - katolicyzmu, 
protestantyzmu i prawosławia. Świątynia 
została dobudowana w lalach I W) 
-90 do nieistniejącego już dziś 
kościoła p.w. Bożego Ciała (w jego 
miejsce powstał kościół św. Je 
rzego). Początkowo kościół nalc 
żał do auguslianów 
wrocławskich, a po opanowaniu 
Oleśnicy przez ewangelików auguslia- 
nic opuścili go. S;ał się świątynią 
protestantów W 1965 r. parter 
wieży został przekazany cerkwi 
prawosławnej na cele sakralne. W 
lalach 1968 - 70 gmina 
prawosławna przejęła cały kościół 
NMP. Kościół św. Jerzego do 
dzisiaj pozostaje nieużytkowany i 
ulega postępującej dewastacji. 
Kościół NMP zbudowano z 
cegły w stylu gotyckim na rzucie 
regularnego prostokąta. Jest trój- 
nawowy. Ma sklepienie ceglane, 
krzyżowo-żebrowane. 
Czworoboczna wieża z. 1400 roku co 
najmniej przez wiek pełniła także 
funkcje militarne. W wieku XVII 
cym na górę. zanim 
odremontowano kościół, byty sprawowane 
nabożeństwa. W świątyni nie ma 
żadnych zabytkowych 
elementów. Wszystko, co się w nim 
znajduje, ma charakter współczesny. 
Kiedy oglądaliśmy kościół, jego 
wystrój był skromny, postny. 
Dominowała czerń, ożywiana kolo- 
........... . .„. ...... .- rami ikon. Było to w Wielki 
zonę i dwoje dzieci. Kieruje liczącą ok. 100 osób oleśnicką parafią „ . B, .. .,. ,. , i , 
odnowienia. 
7espoł obu gotyckicli kościołów 
został sklasyfikowany jako 
zabytek II grupy. 
Ołtarz za ścianą 
z ikon 
Oleśnicka świątynia 
prawosławna zgodnie z tradycją wyznania 
składa się z trzech części: 
przedsionka, części środkowej i 
ołtarzowej. Przedsionek i częsc 
środkowa nie są od siebie oddzielone, 
natomiast ołtarz od części 
środkowej oddzielony jest ikonostasem. 
Jest to ściana z ikon, widoczna na 
jednym ze zdjęć. To stały element 
- ikony muszą być w kościele 
prawosławnym. Kiedy nie ma 
nabożeństw, w okresie Wielkiego 
Postu, ikonostas jest zamknięty. Nie 
ma bocznych ołtarzy. Dla nas 
ołtarz - mówi ksiądz J. Szczur - to 
stół ofiarny, na którym składa się 
Bogu ofiarę. I zasada jest taka: W 
jednej świątyni -jeden sloł, lak jak 
w jednej świątyni -jedno dziennie 
nabożeństwo. Prawosławny 
kościół powinien być skierowany na 
wschód, a wyjście na zachód. W 
Oleśnicy ten drugi warunek nic 
Nie wolno mu tylko 
przystępować do sakramentów, jeśli nie 
należy do wspólnoty prawosławnej. 
Wielkanoc - święto 
świąt 
Ubiegły tydzień był w kościele 
wschodnim Wielkim Tygodniem. 
W zeszłą niedzielę oleśniccy pra- 
W Wielki Czwartek kościół miał postny wystrój. W Wielkanoc, czyli prawosławne święto świąt 
uzyskał bardziej bizantyjski charakter, 
wej strony dekalog, z lewej credo go charakteru nabiał dopiero w 
w języku slaro-ccrkiewno-sło- 
wiańskim. Po lewej stronie od 
wejścia stoi kilka ławek 
ustawionych w dwóch rzędach. Za nimi 
jest wejście na wieżę. W 
malutkim pomieszczeniu prowadzą- 
Wielką Niedzielę - dzień 
Zmartwychwstaniu. 
Nabożeństwa odprawiane są w 
niedzielę o godz. 10 i w święta 
również o godz. 10. Może w nich 
uczestniczyć każdy chrześcijanin. 
wosławni obchodzili Święta 
Wielkanocne. Skąd to 
przesunięcie w czasie? - pytamy księdza J. 
Szczura. 
Kościół prawosławny - mówi 
nasz rozmówca - generalnie ob- 
liokońnenie nu sir. 7 
str. 7 
panorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
Bizancjum 
w Oleśnicy 
Dokończenie ze sir (> 
chodzi swoje święta według 
starego kalendarza - juliańskiego. Siad 
w tym sluleciu różnica 13 dni 
między kościołem 
rzymskokatolickim a prawosławnym. A jes/czc 
nieco inne zasady obowiązują 
przy ustalaniu terminu świat 
Wielkiej Nocy. Muszą hyc 
spełnione przede wszystkim trzy 
podstawowe warunki. Od nicli nie ma 
żadnego odstępstwa. Po pierwsze 
święta muszą być po pierwszej 
wiosennej pełni Księżyca. Po 
drugie po passze żydowskiej i po 
trzecie po zrównaniu dnia z nocą., 
czyli po I dniu wiosny. W tym 
nej, która zamieszkuje dany teren. 
Akurat tutaj - mówi ksiądz - jest 
znaczna grupa Łemków. 
Podobnie jak u katolików jest tradycyjna 
święconka, jest symboliczny grób 
Chrystusa, bywa przy nim straż. 
Samo duchowe znaczenie 
Wielkiej Nocy nic odbiega od 
rozumienia świąt przez kościół 
rzymskokatolicki. Jest to w kościele 
prawosławnym święto świąt i 
uroczystość uroczystości. Nie ma nic 
ponad. Cała nadzieja dla nas jest 
w zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Gdyby to była tylko śmierć, to, jak 
mówi Apostoł Paweł, nadaremna 
byłaby nasza wiara. Nabożeństwo 
"**»Swaftwwł*. 
■^tfr,1 
■■, l f ' 
rm 
Ołtarz jest dla prawosławnych stołem ofiarnym. Kapłan 
odprawia nabożeństwo stojąc tyłem do wiernych, z twarzą zwróconą 
na wschód. 
roku obliczenia spowodowały, że 
obchodzone są właśnie teraz.. 
Swieta poprzedza okres 
Wielkiego Postu - czas bezwględnego 
powstrzymania się od potraw 
mięsnych. Potem w Wielkim Tygo- 
Wielkanocne rozpoczyna się o 
północy w każdym kościele. Nie 
ma podczas jego trwania żadnych 
czytań - są same śpiewy, 
wyrażające radość. 
My wierzymy - powiedział nam 
dniu - absolutnie żadnych tłusz- opiekun oleśnickiej parafii pra 
czy i nabiałów (wyjątkowo dla lu- wosławnej - że pięć dni po Wici 
dzi mniej odpornych - pokarmy 
mleczne) - stąd szczególny 
wymiar święconki. 
Różnice pomiędzy Wielkanocą 
katolików a prawosławnych sa na 
pewno w ceremoniaic. Caiosć na- 
sz.ych nabożeństw - stwierdza 
nasz rozmówca - ma inny wystrój 
- wschodni, bizantyjski. Inne są 
szaty, inny wystrój świątyni, no i 
oczywiście inny język - starocer- 
kiewno-słowiański. Z wymową 
dostosowaną do grupy parafial- 
kanocy to okres szczególny. Nie 
ma wtedy - mówiąc obrazowo - 
żadnych barier w dostępie do 
Boga. Jeśli ktoś w tym czasie umiera. 
Bóg wzywa go do siebie, to jest to 
dla nas szczególny akt - znak, że 
Bóg umiłował go szczególnie. 
Symbolicznie len brak barier jest 
pokazany przez otwarcie przez 
cały tydzień wrót. 
Koman Rybak 
fol. KizYszlof Dzieilzic 
 
PRZEDSZKOLAKI AKTORAMI. Rozpoczął się doroczny Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych. 
Juty z udziałem przedstawicieli władz oświatowych i dyrektorów przedszkoli ogląda przedstawienia 
prezentowane w kolejnych placówkach Oleśnicy, Twardogóry, Bierutowa i Dobroszyc. W połowie 
kwietnia wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola nr 5, a w miniony piątek byliśmy widzami spektaklu 
Kolorowe misie, który z dużym rozmachem i powodzeniem przygotowały 6-lctnie Zuchy z Przedszkola nr 3 
pod opieką Urszuli Majdaniuk i Elżbiety Pólchłopck. Przegląd teatrzyków potrwa do końca maja. (kod)- 
fol Krzysztof Dziedzic 
Jeśli chcesz mieć któreś ze zdjęć zamieszczonych w Panoramie Oleśnickiej, 
zamów je w naszej redakcji.Zdjęcia w gazecie są czarno-białe, my przygotujemy specjalnie 
dla Ciebie kolorową fotografię formatu pocztówki. Możemy także wykonać odbitki zdjęć 
zamieszczonych w gazecie w przeszłości. 
OGŁOSZENIE 
Zarząd Miejski Oleśnicy 
ogłasza 
nieograniczony przetarg ofert 
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy. 
1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana działka gruntu nr 2/8 i 
2/9 AM 83 o powierzchni 94077 m2 przy ul. Energetycznej 9-10-12, obr. Wądoły. 
Wartość wywoławcza lego gruntu wynosi 1.135.000 zł. Nieruchomość przeznaczona jest pod 
zabudowę micszkalno-usługową nieuciążliwą dla środowiska. 
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Oleśnicy 
najpóźniej w przeddzień przetargu. Część jawna przetargu w obecności oleientow odbędzie się w dniu 
16 maja 1997 r. o godz. II. 
Oferta powinna zawierać: 
a) dane oferenta, status prawny oferenta, 
b) ogólną informację o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej, statusie prawnym oraz 
przewidywanych źródłach finansowania zakupu i realizacji inwestycji, 
c) przewidywany kapitał zainwestowania, 
d) termin realizacji inwestycji (rozpoczęcie, zakończenie), 
c) proponowaną cenę gruntu, 
0 rodzaj i wielkość planowanej działalności, 
g) planowany stan zatrudnienia, 
h) koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania gruntu, 
i) ewentualne zobowiązania na rzecz gminy bądź organizacji społecznych i inne. 
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna winna zawierać: 
a) sposób zagospodarowania i zabudowy terenu uwzględniający istniejącą i projektowaną zabudowę 
na terenach sąsiednich, 
b) powiązanie z. istniejącym układem komunikacyjnym, 
c) harmonogram realizacji inwestycji. 
Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest zapoznanie się z warunkami przetargu. 
Oferent zobowiązany jest najpóźniej w dniu przetargu do godziny 10' wpłacić wadium w wysokości 
5.000 zł. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, którego oferta została wybrana, 
od zawarcia umowy notarialnej. 
Nabywca pokrywa wszystkie koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty 
notarialne i sądowe. 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie dokonać opłaty z tytułu wyłączenia działki z produkcji 
rolnej. 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 314-38-35 wcw. 41 lub osobiście 
w Urzędzie Miejskim, pok. 103 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny 
panorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
str 8 
Firma TIGER JEANS 
zaprasza 
na WIOSENNĄ 
WYPRZEDAŻ 
SPODNI, KOSZUL, 
KURTEK JEANSOWYCH 
po atrakcyjnych cenach. 
Zapraszamy do sklepu Young 
Oleśnica, Rynek 40 (wejście od Cornera) 
oraz do Domu Handlowego Oleńka 
Oleśnica, ul. Wałowa 6 
Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Państwowy 
Oddział w Oleśnicy 
zaprasza do swojej odnowionej siedziby 
w Oleśnicy przy ul. 3 Maja 1 -3 
oraz do Ekspozytur w Twardogórze i Bierutowie 
POLECA 
„kmdyt z dyskontem" 
o statym 
oprocentowaniu 
1,14 miesięcznie. 
Odsetki płatne jednorazowo 
w pełnej wysokości w momencie 
otrzymania kredytu (z możliwością 
potrącenia z kwoty kredytu). 
ful hr vł.»in/It/n(/.'«- 
str. 9 
„Panorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
Wernisaż wystawy fotograficznej 
Człowiek, jeansy 
i szkło 
W sobotę 18 kwietnia w Galerii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Oleśnicy odbył się wernisaż 
wystawy fotografii shithac/.y 
Prywatnego Policealnego 
Studium Fotograficznego 1'ho-lios 
we Wrocławiu. Otwarcie 
wystawy w/budziło spore 
zainteresowanie oleśnickich fotografików. 
Znana oleśniczanom galeria na 
parter/o wie/owca pr/y placu 
Zwycięstwa miała swoja, 
powtórna premierę. Po kilku lalach 
działalności w ramach Miejskiego 
Ośrodka Kullury i Sportu stała się 
placówka. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Sobotnia wystawa 
była więc inauguracją galerii pod 
dalena Kaleta, Aneta Kliglich. 
Gertruda Kochańska, 
Agnieszka Lenart i Mieszko Sławik. 
Prace reprezentują, tr/y kategorie 
fotografii: artystyczni), 
reportażowa, i reklamowa.. 
Podobał nam się cykl zdjęć Jaio- 
sława Dudka, nawiązujący do 
motywu stworzenia świata 
znanego z fresku Michała Anioła. Seria 
fotosów ukazuje relację między 
Bogiem a człowiekiem. Dłoń 
Stwórcy utrwalona jest w jednym 
geście, natomiast ludzka ręka 
wyraża na każdej fotografii inny 
stosunek do Boga - aprobatę, miłość 
bądź agresję, czy wrogość. 
Fragment serii reportażowej 
Magdaleny Kołodzińskicj przedstawia 
Wystawa stała się okazją do przyjacielskiego spotkania, 
nowym patronatem - w roli go- twarze starych ludz.i. Autorka spę- 
spodarza wystąpiła dyrektor bib- dz.iła wiele czasu w jednym z do- 
lioteki Anna Zasada. Gwarancji! mów starców, by nawia/ac dobiy 
kontynuacji najlepszych dokonań kontakt ze swymi modelami. Mu- 
galerii jest ta sama jej kusloszka- siała przezwyciężyć ich skrępo- 
Danuta Obrębska-Kiihik. Wy- wanic na widok aparatu fotogra- 
slawa zdjęć przyciągnęła niemal licznego. Udała jej się ta s/luka. 
całe środowisko oleśnickich foto- skoro zdjęcia sit naturalne, a por- 
grafików. Odnotowaliśmy obe- tretowane osoby swobodne. Inne 
cność P.dwarda Niczypora, Artura zainteresowania ma Andrzej Bed- 
Balińskiego, Zbigniewa Podur- nurek, który na swoich fologra- 
giela. Piotra Malasa, Andrzeja mach utrwala szkło. Fascynuje go 
Rekścia, Ryszarda Bobera, Ma- ono ze względu na swój „gładki, 
cicja Mulki, Waldemara Demido- 
wicza, Cezarego Bartczaka. 
Romana Farysia. Władze miasta 
reprezentował przewodniczący Ra- 
organiczny i miękki" charakter. 
Fotograf przedstawia szkło w 
wymiarze reklamowym. 
Ciekawostki! może być fakt, że autor robi 
dy Miejskiej Waldemar Mieszała, zdjęcia zaledwie od dwu i pol ro- 
Dyrektor wrocławskiego Stu- ku. a zaczynał praktycznie bez do- 
dium Fotograficznego Pho-Ros świadczeń w lej dziedzinie. Na 
Koman liiichanicwic/ krotko 
zapoznał przylnłych z idea. 
prezentacji prac swoich wychowanków. 
Pizcdstawił te/ „hecną. w galerii 
dwójkę spośród liczniejszego 
silona jej autorów; Magdalenę 
Kłodzińska . Andrzeja Bednarka 
Oleśnicka wystawa zgromadziła 
prace dyplomowe pierwszych 
absolwentów Prywatnego 
Policealnego Studium Fotogiulicznego, 
klóre swój początek minio w I "94 
roku. Prace te po raz pierwszy 
zostały pokazane w czerwcu ubić 
glego roku. Wystawiano je m.in. 
we wrocławskich galeriach De 
x>fi" i Galerii Słowa i Obrazu oraz 
częściowo w Muzem Arclutektu 
■y. Ich autorami obok 
wymienionej dwójki si(: Jarosław Dudek, 
Aleksandra Kaczmarek. Mag- 
uwagę zwiedzaiacych wystawę 
zasługują, zdjęcia autorstwa 
Agnieszki Lenart i Aleksandry 
Kaczmarek w oryginalny sposób rekia- 
muj;|cc ubiory jeansowe. Te 
fotografie z. pewnością, najbaidziej 
spodobają, się młodzieży, dla 
której jeans to coś więcej niż tylko 
tkanina ubraniowa. 
Wrocławskie Studium 
Fotograficzne Plw-lfos to największa 
szkoła fotograficzna w Polsce. 
Tajniki fotografii poznają, w niej 
słuchacze / 28 województw. 
Nauka trwa 2 lata i jest płatna 
(rozmowa kwalifikacyjna - 50 zł. 
wpisowe 400 zł. czesne miesięczne 
280 zł). Fotografii można się w 
niej nauczyć od A do /.. 
Iwona Malaszizyk 
hatarzyna dróg 
lot. hr:y.\:n>l l):wthit 
1-—■■•— 
a* 
9- 
tttffc- - 
* . 
>f 0 
V 
*> 
Wrocławska szkoła prezentuje się oleśniczanom. Od prawej: dyrektor MBP Anna Zasada, 
dyrektor Studium Fotograficznego Roman Buchaniewicz, autorzy zdjęć Andrzej Bednarek i 
Magdalena Kołodzińska. 
86 czasopism i 6.900 książek czeka na czytelników 
Gazetowa i naukowa 
22 kwietnia otworzyła swoje 
podwoje po remoncie czytelnia 
na placu Zwycięstwa. W 
pomieszczeniach dawnej biblioteki 
będzie czytelnia prasy, a na 
miejscu biblioteki czytelnia 
naukowa. W miejscu 
zlikwidowanej czytelni na ul. 11 Listopada 
powstanie fonoteka. 
22 kwietnia o godz. 10 nastąpiło 
oficjalne otwarcie 
wyremontowanej czytelni na placu Zwycięstwa. 
Uczestniczyli w nim burmistrz 
Jan Brons, przewodniczący 
Komisji Oświaty Rady Miejskiej 
Henryk Bernacki, dyrektor 
Biblioteki Pedagogicznej Jadwiga 
Matuszewska oraz dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna 
Zasada i pracownicy czytelni. 
Bywalcy czylelni będij musieli 
się przyzwyczaić do lego, że nie 
ma już wejścia „od strony 
kawiarni". Drzwi do czytelni od tej 
strony zostały zamurowane. Do 
czylelni wchodzić się będzie di z 
wialni prowadzącymi dotychczas do 
biblioteki i galerii. Skręcamy w 
lewo, przesuwamy eleganckie, 
plastikowe białe drzwi 
(przystosowane też dla osób 
niepełnosprawnych) i... jesteśmy w 
czylelni. To nic pomyłka. Nie w 
bibliotece, ale w czytelni. W miejscu, 
gdzie dotychczas była biblioteka, 
sloji! już cztery stoliczki z 
wyścielanymi krzesełkami, a wokół na 
pólkach kusza, dzienniki, 
tygodniki, miesięczniki, czyli cala gama - 
aż 86 - różnoiodnych czasopism. 
Si! Dzienniki Ustaw i Monitory. 
Można sięgnąć do dziennika 
nawet sprzed roku. 
Za kolejnymi przeszklonymi 
drzwiami, w pomieszczeniu 
dawnej czytelni, znalazła swoja 
siedzibę czytelnia naukowa. Tutaj na 
miejscu można skorzystać z 
encyklopedii, słowników, 
leksykonów, przejrzeć albumy, mapy, 
wydawnictwa popularno- i 
naukowe. Księgozbiór liczy 6.900 
woluminów. 
Niedługo mu się w czylelni 
pojawić komputer z drukarki! i 
bibliotecznymi programami. Min. 
takim, który będzie zawierał 
bibliografię czasopism. Interesuje nas 
ekologia - sprawdzamy w 
komputerze, w jakich numerach, jakich 
czasopism pojawiły się teksty o 
tej lematycc. Czytelnia będzie tez 
połijczona z centralnym 
księgozbiorem na ul. 11 Listopada - 
będzie można sprawdzić, czy dany 
tytuł jest w bibliotece. 
Obie czytelnie - czasopism i 
naukowa - będi| czynne codziennie 
od godz. 9 do 19, w soboty od 9 
do 15. W środę - powiedziała 
Panoramie dyrektor Anna Zasada 
na razie czytelnia będzie 
nieczynna, ale niedługo postaramy się, 
aby również w len dzień była 
otwarta. 
Pomocij w wyborze 
odpowiedniego czasopisma lub książki bę 
dii służyły Jolanta Bojakowska 
kierownik czytelni, Aleksandra 
Kwolck i Krystyna Szumejło Je 
śli będziemy chcieli skserowac 
sobie jakiś szczególnie interesu ji|- 
cy tekst możemy to zrobić na 
miejscu, na kserokopiarce 
obsługiwanej przez Bronisława 
Banasika. 
A w dawnej czytelni na ul 11 
Listopada od 5 maia rusza lonoteka. 
(r„r) 
*i 
i 
•**.. 
1 1 
i ,(t,i ":,p iipiW.". 
'•■TJwT...'■:• " ■.■•.. 
«ur" * . 
* ■* • 
i 
ii 
■\ 
1 
i 
~te 
Toast za powodzenie przedsięwzięcia. 
fol Hiiimm R\buk 
„Panorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
str. 10 
r 
OLEŚNICA 
IMPREZY 
środa 30 kwietnia 
*^ Występ zespołu Dżem - MO- 
KiS.ul. II Listopada, godz. 19. 
Hilet\ w cenie o' zł- 
1 
piątek 2 maju 
%/ Spektakl Teatru 
Prawdziwego z Bielawy (hluliii Marsz - pi. 
Zwycięstwa, god/. 21. 
litdzie to pokaz sztucznych ogni, 
kanonady petard, wirujących 
płomieni, kaskad ognistych, parada 
aktoiow na szczudłach ulicami 
miasta. 
n 
sobota 3 maja 
• Festyn 3 Maja z KPN-Or - pi. 
Zwycięstwa, god/. 14. 
W programie: występ chóru Je- 
rzyki, zespołu disco polo, turniej 
szachów i warcabów, konkurs 
piosenki dziecięcej, rysunkowy, 
wiedzy o Oleśnicy. Ponadto 
podczas trwania imprezy będzie 
można porozmawiać z posłem KPN- 
OP dr. Wojciechem Błasiakiem, 
min. o referendum 
konstytucyjnym. 
J 
W)stawa czynna w godz 10-1H, 
w soboty 9-15. 
TWARDOGÓRA 
WYSTAWY 
WYSTAWY 
• Wystawa prac 
dyplomowych słuchaczy Prywatnego 
Policealnego Studium 
Fotograficznego Pho-lios we 
Wrocławiu -GaleriaMiejskiej Biblioteki 
Publicznej, pi. Zwycięstwa. 
• Książka hebrajska 
Biblioteka Public/na.Miasta i Gminy w 
Twardogór/e, ul. Wielkopolska 
II 
DOBROSZYCE 
czwartek 1 maja 
%/ Gminny Turniej Drużyn 
Podwórkowych w Piłce Nożnej 
(drużyny 6-osobowe), blok 
imprez sportowo-rekreacyjnych - 
boisko w Dobroszycach, god/. 
II 
n 
sobota 3 maja 
%/ Wspólne biesiadowanie 
przy ognisku z gospodarzem - 
Zespołem Śpiewaczym Przyjaźń 
park przy GCK, god/. 17 . 
n 
• Zabawa tanee/.na na 
powietrzu - park pr/y GCK, god/. 20 
i 
niedziela 4 maja 
\/ Kacza czacza - blok piosenek 
dla d/ieci i dorosłych w 
wykonaniu zespołu Aliny Zwoźniak - 
mus/la koncertowa pr/y GCK, 
god/. 17 . 
%/ Występ kapeli 
podwórkowej Baniaki - mus/.la 
koncertowa, god/. 18' 
n 
Przedszkolaki 
rysują 
Hasło s/ostej wystawy prac pla- uroc/ysle otwarcie wystawy prac 
stycznych dzieci / oleśnickich małych artystów. Ws/yslkich /c- 
pi/eds/koli i okolic br/mialo: Tu branych przedszkolaków ora/ ich 
jest mój dom. 23 kwietnia o ".odz. wychowawców powitali metodyk 
10-w pr/eds/kolu nr 4 pr/y ul. Kiyslyna Sloparc/yk, kierownik 
Kazimierza Wielkiego odbyło się Oświaty Samoiządowej Ryszard 
(CORNER) 
2TM2,3 - Przyjdź 
Płyta Pizyjdź /espołu 2TM2J 
jest / pewnością ewenementem 
na polskim rynku mu/yc/nym. 
Najwięks/ym /askoc/eniem jest 
połączenie tekstów będących 
fiagmcntami Pisma Świętego / 
muzyką lak mac/ej kojarząca, się 
potencjalnemu słuchaczowi 
Mamy oto płytę, na klóiej jej 
współtwórcy nic boja, się opowiedzieć o 
swoich lascy nacjach religijnych 
w swoim języku muzycznym. 
Tomek Budzyński, Darek Malejo- 
nek, Robert Iriedrich, Marcin 
Pospieszalski, Robert Dręzek, Jasz- 
ko Broda, Tomek Goehs oraz 
Stopa - główni uczestnicy zespołu 
2TM2.3 udowadniają., że mocna, 
ostra muzyka może brzmieć wraz. 
z tekstami zawartymi na płycie 
Zclinka ora/ dyrektor Pr/eds/ko- 
la nr 4 Ewa Grab. D/ieci / czwórki 
pod przewodnictwem Haliny 
Końc/ak zaprezentowały krótki 
recital muzyczny, który składał 
się z kilku piosenek i wierszyków. 
Wszystkie przedszkolaki 
włączyły się do wspólnego śpiewania. 
Scenografię stanowiła makieta 
Oleśnicy przygotowana przez 
Zofię Górniak z Przedszkola nr 5. Po 
występach R. Zelinka wręczył 
nagrody książkowe i dyplomy 
dzieciom z każdego przedszkola, a li. 
Grab poczęstowała wszystkich 
cukierkami. 
Rysunki dzieci w wieku 4-7 lat 
miały bardzo różnij tematykę i styl 
wykonania. Jedne to wydzieranki 
(Ratusz), inne wykonane z 
plasteliny (Mój dom marzeń), a jeszcze 
inne rysowane ołówkiem, 
flamastrami, farbami (Moje ulubione 
miejsca do zabaw. Wesoły dom. 
Brama Wrocławska). Dzieci z 
zaciekawieniem oglądały obrazki 
swoich rówieśników. Wystawa 
będzie otwarta do końca maja. 
Zapraszamy więc do Pi/eds/kola ni 
4 na ul. Kazimieiza Wielkiego 
wszystkich olesniczan, tych 
małych i tych dużych. 
Karolina Krvszczyńska 
Ewa Smolińska 
k *^ "fS 
Dzieci obejrzały rysunki swoich rówieśników. 
fol Ki;vs;ii>l Drinhir 
wiarygodnie, przekonująco i 
interesująco. Na albumie 
Przyjdź'przeważają utwory 
ciężkie, jednak nie brakuje 
niespodzianek w postaci rytmów 
reggae czy funky. 
Po wstępie w postaci utworu GV- 
nesis przychodzi czas na mocne 
granie w Marana Tha i Jezus /e.\l 
Panem. Dużo spokojniejsze 
klimaty znajdziemy w Psalmie łna 
dokument, ca, . -n ich alnv, 
35 000 zł Tel T vard«"orŁ> 
31 >-95 06. 
■ Mitsubishi galant kombi, 
198" stan dobiy. 5.000 zł. 
Oleśnica, ul. Mickiewicza 
4b/7 tel. 314-49-82 po godz 
20. 
■ Polonez 1500, 1982/83, 
skrzynia 5-biegowa, 2.500 zł. 
Nowa Wieś 6, k. Goszcza. 
■ Trabant 1100, 1991, 
41.000 km, 6.200 zł. Tel.314- 
96-57. 
CZĘŚCI 
■ Sprzedam części do golfa I. 
Ul. Brzozowa 2. 
■ Sprzedam nowy tylny most 
do stara 28, 1.500 zł. Tel. 
314-95-85. 
CIĘŻAROWE 
■ Corolla LX, 1988, lift- 
back, 130.000 km, grana- 
■ Tarpan, 1989, 3.000 zł. 
Tel. 314-93-80. 
■ Żuk Ali, 1974, po 
remoncie, stan bardzo dobry, 2.450 
zł. Tel. 314-75-12. 
■ Zuk na części, kabina, 
skrzynia dobre, silnik 
rozebrany Twardogóra, tel. 315- 
82-86. 
■ Ford transit, 1990, 
podwyższony, w Polsce od 1992, 1. 
właściciel, 180.000 km, 
jasny, 27.000 zł. Tel. 315-82-45 
lub 315-90-23. 
USŁUGI 
■ KSEROKOPIARKI 
NOWE I REGENEROWANE, 
1/3 ceny nowej, 
gwarancja, serwis, materiały 
eksploatacyjne. NOTUS. Tel. 
314-43-30. 
■ KOMPUTERY. Raty, 
dowóz do domu, nauka obsługi, 
programy, opieka 
informatyczna. NOTUS Tel 314-43- 
30. 
■ ROBOX - żaluzje, 
wymiana drzwi i zamków Tel ..314- 
20-47 w godz. 9-16. 
■ Instalatorstwo i 
pomiary elektryczne. I. Ruszel. 
Oleśnica, ul. Chopina 5/1. 
Tel. 314-99-81. 
■ CHATEX. Żaluzje 
pionowe, poziome, rolety. 
Instalacje wodne, co. 
gazowe - naprawa urządzeń. 
Teł. 314-96-35. Oleśnica, 
ul. Bociania 19/12. 
■ Naprawa pralek 
Waldemar Planeta. Ul. Chopina 7. 
Tel. U4-49-33. 
■ NAPRAWA pralek, 
chłodziarek zamrażarek Tel 
14-77-04 LI K>porni 
lb/6 
■ ILUZJON c or mizd 
impr 'z okoi /i " "h 
di skoteki, w sela. Wvpozv 
r-zalnia profesjonalnego ik»- 
! łosnienia i oświetlenia (U 
kotekow go DII C ntrun 
toisko obuwnicze nr 10 
■ ZaKład usłu , r diowo-1 - 
Jewizyjnych Oleśnica, ul 
Krzywoustego 11 
■ Instalacje 
hydrauliczne z miedzi i tworzyw 
sztucznych. Ceny 
konkurencyjne. Tel. 314-45-60. I 
■ Całodobowe awaryjne 
otwieranie samochodów. Tel 
314-35-45 w godz. 10-18, 
314-88-09 dom. 
■ WENTYLACJA, 
KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE - 
projektowanie, 
wykonawstwo. Air System, tel. 398- 
30-83, 0601704417. 
■ Biuro Rachunkowe 
„PROFIT" s.c. Oleśnica, 
ul. Bratnia 7. Tel. 314- 
35-25. Prowadzenie 
ksiąg przychodów i 
rozchodów, ryczałtu, 
rejestrów VAT, wypełnianie 
zeznań rocznych. 
■ Usługi transpor* 
314-97-82. 
„Panorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
str. 12 
OGŁOSZENIA 
■ DOMATOR - żaluzje, 
rolety okienne, okna 
drewniane i PCV, bramy 
garażowe uchylne, drzwi anty- 
włamaniowe GERDA, 
automaty sterujące, bramy 
garażowe i wjazdowe. 
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 
65 (stara baza PKS). Tel. 
314-45-88 w godz. 7-16. 
■ Systemy alarmowe, 
konwencjonalne i z automatycznym 
powiadomieniem policji. A. 
Staniszewski, tel. 314-37-61. 
■ Domofony, montaż, 
naprawy. Tel. 398-31-23. 
■ ARKTYKA - lady 
chłodnicze. Montaż chłodni. Tel. 
398-23-25. 
■ El.INST.-FH 
projektowanie i wykonywanie 
instalacji 
elektrycznych, pomiary 
ochronne, profesjonalnie. 
Oleśnica, ul. 
Sucharskiego Gk/3. Tel. 314-77- 
30. 
■ Komputcropisanic 
lzł/strona. Tel. 398-21-20. 
Ul. Daszyńskiego 7/1. 
■ Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 314-95-54. 
■ Naprawa lodówek, 
zamrażarek, gwarancja, 
najtaniej. Tel. 314-96-77. 
■ Układanie glazury. Tel. 
398-20-92. 
■ Anteny - naziemne i SAT, 
instalacje. Zbigniew Małas. 
Tel. 473-02. 
■ Vidcofilmowanic 
kamerą cyfrową, doskonała 
jakość. Tel. 315-82-59. 
■ Mechaniczne pranie 
dywanów, wykładzin i tapicerki. 
Tel. 398-31-74. 
■ Usługi budowlane. Piotr 
Budzowski. Tel. 314-42-72. 
■ Cyklinowanie, 
układanie parkietów, montaż 
boazerii. Oleśnica, ul. 
Krzywoustego 50. 
■ Usługi transportowe, auto 
dostawcze, 12m , 1 t, od 
0,45gr/km, rachunki VAT. 
Tel. 314-74-13. 
■ LID-AN - wyrób i sprzedaż 
opakowań. Oleśnica, ul. 
Moniuszki 69. Tel. 314-22-76. 
■ Videofilmowanie. Tel. 398- 
21-78. 
■ Usługi glazurnicze i 
budowlane. Tel. 314-66-14. 
iB Usługi transportowe 
lVECO 16 m3, kraj, 
zagranica, faktury VAT, 
znajomość języka 
niemieckiego. Tel. kom. 
|06O' -7" -06-10. 
URYSTYKA 
■ Biuro Podróży „Opal" 
Dworzec PKS tel. 314-40-49, 
przejazdy autokarowe - 236 
miast Europy, wyjazdy z 
Oleśnicy i Sycowa. 
■ TOURIST BIURO 
INES w Oleśnicy, Tel. 
(071) 314-26-71. Wczasy, 
kolonie, wycieczki 
szkolne. 
IESZKANIA 
■ BIURO OBROTU 
NIERUCHOMOŚCIAMI 
Oleśnica, ul. Mickiewicza 4 
b, tel. 31-449-77 w godz. 12 
- 16. Sprzedaż, kupno, 
zamiana, wynajem, 
mieszkania, domy, działki, lokale. 
Od sprzedających 
mieszkanie nie pobieramy 
prowizji. 
■ PROCON - Biuro 
Nieruchomości, ul. Bratnia 7 (I 
p.), pokój nr 2. Tel. 314-25- 
09 wew. 10. 
SPRZEDAM 
■ Mieszkanie z 
przeznaczeniem na działalność 
gospodarczą lub wydzierżawię, 
43.000 zł. Tel. (042)87-39-44 
w godz. 18-20. 
■ Mieszkanie 80 m w 
Oleśnicy. Ul. Chopina 8/3. Tel. 
314-54-48. 
■ Mieszkanie 2-pokojowe 46 
m2. Tel. 314-49-77 w godz. 12 
-16. 
■ Mieszkanie 2-pokojowe, 
parter, telefon, co. Tel. 34- 
295-02. 
■ Mieszkanie 2-pokojowe, 
własnościowe, 56 m , parter 
lub zamienię na kawalerkę. 
Tel. 314-21-59. 
■ Komfortową kawalerkę. 
Oleśnica, ul. Sudoła 26/12 w 
godz. 16-19. 
■ Mieszkanie własnościowe 
2-pokojowe na ul. 
Kopernika 7b/6. Oglądać można w 
sobotę i niedzielę w godz. 
20-22. 
■ Mieszkanie 40 m w 
Oleśnicy. Tel. 398-30-24. 
KUPIĘ 
■ Pilnie mieszkanie w 
starym budownictwie. Tel. 314- 
96-99. 
■ Mieszkanie 60-70 m2 w 
nowym budownictwie. Tel. 
314-97-27. 
ZAMIANA 
■ Mieszkanie M-3 w 
Chorzowie, nowe budownictwo, 
bardzo dogodne usytuowanie w 
pobliżu Parku Śląskiego i 
Katowic na podobne w 
Oleśnicy. Tel. 38-49-667. 
■ Własnościowe 56,4 m , 4- 
pokojowc, IV piętro 
(ostatnie) na własnościowe 
2-pokojowe, parter lub I piętro. 
Oferty proszę składać do 7 
maja w Biurze Ogłoszeń 
Panoramy. 
■ Mieszkanie kwaterunko- 
Q 
we 1 pokój z kuchnią, 37 m 
na większe z dopłatą. Ul. 
Tołstoja 20/6. 
■ Mieszkanie 4-pokojowe, 
kuchnia, własnościowe na 
pokój z kuchnią z dopłatą. 
Tel. 314-74-55. 
■ Mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe, 37 m , 2 
pokoje, co. parter na większe 
powyżej 60 m2. Tel. 314-92-91. 
WYNAJEM 
■ Szukam do wynajęcia 
mieszkania w Oleśnicy. Tel. 314- 
93-86. 
■ Do wynajęcia mieszkanie 
37 m2, 2 pokoje. Tel. 314-30- 
97. 
■ Do wynajęcia 
mieszkanie. Tel. 314-29-65. 
i»OMY 
■ Sprzedam nowy dom na 
Ratajach, 180.000 zł, w 
rozliczeniu mieszkanie. Tel. 314- 
74-34. 
■ Kupię dom w Oleśnicy, 
może być do remontu. Tel. 314- 
32-89. 
■ Kupię dom w Oleśnicy. 
Tel. grzeczn. 314-43-52. 
■ Sprzedam dom. Bystre 34. 
■ Sprzedam dom do remontu 
wraz z sadem, polem 3,21 ha 
przy lesie, okolice Dobroszyc. 
Tel. 314-92-91. 
■ Sprzedam lub zamienię 
rozpoczętą budowę 
bliźniaka, podpiwniczenie, 
zalany strop, dużo materiałów, w 
rozliczeniu zamiana na 
mieszkanie lub samochód. 
Bierutów tel. 314-68-02. 
■ Do wydzierżawienia 
bardzo tanio dom w Słupi k. 
Sycowa. Tel. Wrocław 489-468. 
i tKAŁE 
■ Sprzedam kiosk z 
możliwością przeniesienia przy ul. 
Kopernika. Tel. 314-12-49. 
■ Sprzedam kiosk wolno 
stojący z lokalizacją w centrum 
miasta. Tel. 314-37-39 po 
godz. 20. 
■ Sprzedam kiosk z 
możliwością przeniesienia na ul. 
Kopernika. Tel. 324-38-05 w 
godz. 6-14. 
■ Sprzedam lub wynajmę 
halę o powierzchni 345 m w 
Bierutowic ogrodzoną, przy 
bocznicy kolejowej, z 
zapleczem socjalnym, telefonem. 
siłą, kanalizacją. Bierutów, 
ul. Wodna 27. Tel. 314-67-00 
lub (0757) 619-171 Karpacz. 
■ Sprzedam pawilon 
handlowy przy targowisku na ul. 
Kopernika, 15 m , woda, 
5.000 zł. Tel. 314-73-38, ul. 
Sucharskiego 4a/3. 
■ Lokal handlowo-usługowy 
w Bierutowie. Tel. 314-69- 
53. 
■ Kupię lub wynajmę sklep 
w centrum Oleśnicy. Oferty 
proszę składać w Biurze 
Ogłoszeń. 
ZIAŁKI 
UDOWLANE 
■ Sprzedam działkę 
budowlaną 8,4 ara przed Wszech- 
świętem, projekt, pozwolenie 
na budowę, możliwość 
dokupienia ziemi. Tel. 314-96-57. 
ZIAŁKI 
ARZYWNE 
■ Sprzedam działkę 
ogrodową 0,61 ara. Borowa 
Oleśnicka 25. 
■ Sprzedam atrakcyjną (już 
skopaną) działkę warzywną 
na ul. Wileńskiej, woda, 
altana. Tel. 314-21-43 wew. 7 w 
godz. 8-15. 
ARAZE 
■ Zamienię, garaż przy 
ul. Rzemieślniczej na 
garaż w okolicy ul. 
Kochanowskiego, 
Klonowej lub kupię. Tel. 314- 
73-94. 
■ Sprzedam garaż na ul. 
Kopernika. Tel. 314-40-21 w.ew. 
50-61. 
■ Sprzedam garaż przy ul. 
Glinianej. Tel. 314-44-47 po 
godz. 17. 
■ Do wydzierżawienia garaż 
na ul. Stolarskiej. Tel. 314- 
47-50. 
■ Sprzedam garaż blaszak 
składany 2x4 m. Tel. 314-96- 
57. 
i-OLNICZE 
■ Kupię ] hektar podmokłej 
łąki. Tel. 314-91-38. 
■ Sprzedam ziemniaki drop. 
Tel. 314-85-11. 
■ Sprzedam ciągnik zetor 
8145, przedni napęd, 1985, 
28.500 zł. Tel. 314-88-30. 
■ Rozrzutnik obornika 2- 
osiowy po remoncie, 2.900 zł. 
Tel. 314-88-30. 
Ogłoszenia 
przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń 
w Oleśnicy 
ul. Młynarska 4B 
(żółta kamieniczka 
wgłębi placu) 
Obiekt strzeżony przez system „Sezam" - 
z natychmiastowym 
powiadomieniem policji. 
Czynne 
od poniedziałku 
do piątku 
w godz. 10-13, 
15-18 
1 osoba - 5 słów 
bezpłatnie 
powyżej 5 słów - 40 gr 
za słowo 
Auto-Moto z podaną 
ceną - bezpłatnie i 
przez telefon - 314-94-28 
Ogłoszenia 
podmiotów 
gospodarczych 
-70gr 
(+ 22% VAT) 
za słowo. 
Ogłoszenie nadane 
do piątku włącznie 
ukaże się 
w najbliższy wtorek. 
Ogłoszeń 
nie przyjmujemy 
przez telefon 
i za pośrednictwem 
skrzynki pocztowej 
(z wyjątkiem Auto-Moto) 
XXX 
Reklamy przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń 
ul. Młynarska 4 B 
(żółta kamieniczka) 
tel./faks 314-94-28 
Wystarczy 
zadzwonić! 
xxx 
Dyżury redaktora 
naczelnego: 
wtorek 
w godz. 10-12, 
czwartek 
w godz. 16-18 
str. 13 
„Panorama Oleśnicka nr 17 kwiecień 1997 r. 
OGŁOŚ ENIA 
med M. Hi-lcmojko - ■środy u 
Rod? 16-17. Ul. Wrocław A.> 
41 (Dom RzemiosłaJ. 
■ Sadzeniaki prima, orlik, 
bryza. Maria Soworyńska, 
Poniatowice 1, tcl. 18. 
EKARSKIE 
■ OKULISTA Janina 
Jawny. Badania komputerowe, 
soczewki kontaktowe. 
Przyjmuje: CM Medyk, Bratnia 7, 
środy, piątki. Tel. 314-25-09 
oraz 314-95-50 - całodobowo. 
■ MEDDC - mammografia, 
specjalistyczne USG, 
zajęcia i badania RTG. 
Wrocław, ul. Grabiszyńska 37/39. 
Tel. 34-127-07. W godz. 8-19, 
soboty 8-13. Badania 
wykonują specjaliści Akademii 
Medycznej. 
■ Gabinet medycyny 
naturalnej. Bioenergoterapia 
Reiki. Zabiegi: poniedziałek, 
wtorek, piątek w godz. 15-17. 
Porady zdrowotne 
bezpłatnie. Dom Rzemiosła, 
Oleśnica, ul. Wrocławska 41. 
■ Maria Tarnawska - 
pediatra, neonatolog, 
poniedziałek, czwartek 17-19. Ul. 
Kilińskiego 2/1. Tcl. 314-99-55. 
■ Cukrzyca, choroby 
wewnętrzne, wizyty domowe, 
EKG. Jerzy Ozór, środa 17- 
19. Tel. 314-49-95. Ul. 
Kazimierza Wielkiego 3b. 
■ Gabinet 
stomatologiczny, lek. stom. specj. 
Zbigniew Zieliński, 
przyjmuje: ul. Chopina 5 
(II piętro), wtorek, 
piątek 16-18. Tel. 314-28-42. 
■ ALERGOLOG - PNEU- 
MONOLOG PEDIATRA 
Jolanta Hołda przyjmuje - 
Szkoła Podstawowa nr 6, 
poniedziałki, czwartki 16-18. 
■ Prywatny gabinet 
onkologiczny Centrum Medyczne 
Medyk, Oleśnica, ul. Bratnia 
7, tcl. 314-25-09 - 
profilaktyka, leczenie, porady - onkolog 
- radioterapeuta Feliks 
Błaszczyk przyjmuje w czwartki 
w godz. 16-17. 
■ Pediatra Halina Hajdukie- 
wicz. Środa 16-18. Wizyty 
domowe - codziennie. Oleśnica, 
ul. Sudoła 6/1. Tel. 314-98-80. 
■ Laryngolog T. Kołaciński, 
wtorki, czwartki, godz. 16- 
18. SP nr 7. Oleśnica, ul. 
Chopina 1. Wizyty domowe. 
Tcl. 314-99-70. 
■ Innocenty Lewiński lekarz 
specjalista ginekolog-położ- 
nik przyjmuje: wtorek w 
godz. 16-18, ul. Przemysłowa 
(obok Fabryki Obuwia), tel. 
314-27-35; poniedziałek, 
czwartek w godz. 16-18, Kieł- 
czów, ul. Letnia 11 (obok lasu), 
tel.(071)324-12-61. 
■ Naprawa protez 
zębowych - od poniedziałku do 
piątku w godz. 16-17, w 
piątki i soboty w godz. 9-10. 
Oleśnica, ul. B. Prusa 6 
(boczna 3 Maja). 
■ Danuta Świderska, 
specjalista pediatrii - wizyty 
domowe. Tel. 314-21-33. 
■ Soczewki kontaktowe 
- okulista Marzena 
Stępińska CM Medyk, 
poniedziałek, wtorek, czwartek 9-12 i 
17-19, sobota 9-12. 
Rejestracja na miejscu lub 
telefonicznie. Tel. 314-90-12. 
■ Prywatny gabinet 
ginekologiczny Waldemar 
Milewski wt. godz. 16-18, 
Bierutów, ul. Słowackiego (poradnia 
K). 
■ Gabinet chirurgiczny lek. 
med. Romuald Machała 
SPECJALISTA 
CHIRURG przyjmuje: 
Oleśnica, ul. Wiejska 7a w środy w 
godz. 16;I0-1730, w sobo- 
tyl300-1400. Tel. 314-26-43. 
■ Gabinet internistyczny 
TERAPIA Joanna Benysek- 
Milewska. Terapia 
wspomagająca w chorobach 
nowotworowych, 
psychosomatycznych i nerwicach. 
Poniedziałek, środa godz. 16-17. 
Szkoła Podstawowa nr 7. 
■ Mgr rehabilitacji Zofia 
Jawny - masaż, mobilizacja 
ruchowa bierna, czynna, 
krioterapia, leczenie 
dyskopatii, rwy kulszowej, choroby 
reumatycznej i 
zwyrodnieniowej, bólów głowy, klatki 
piersiowej. SM Medyk, tel. 
314-25-09 codziennie. 
■ Gastroskopia, rektoskopia, 
żylaki odbytu - leczenie 
ambulatoryjne. Chirurg Tadeusz 
Ozga. Medyk, Bratnia 7, środa 
15 -1730. Tel. 314-25-09. 
■ Choroby serca - dr nauk 
medycznych Marek Pelczar - 
czwartek, godz. 16, ul. 
Wrocławska 41, Dom Rzemiosła. 
■ Akupunktura, 
homeopatia, hipnoza, nerwice, bóle. 
Oleśnica, ul. Wały 
Jagiellońskie 20 wtorki godz. 18, 
Twardogóra, ul. Wojska 
Polskiego 3 wtorki 14-16' ppłk 
lek. Stanisław Salwa. Tel. 
63-94-65. 
■ Lek. med. M. Białoskor- 
ska-Żurek ginekolog-położ- 
nik, wtorki-piątki godz. 16- 
18, ul. Mickiewicza 4b. 
■ Gabinet 
dermatologiczny, choroby skóry, 
włosów, paznokci, 
krioterapia (brodawki, ku- 
rzajki, kłykciny, włók- 
niaki, badania 
mikroskopowe korzeni 
włosów), przyjmuje wtorek 
16-17, ul. Wrocławska 41 
(Cech Rzemiosł). 
■ Soczewki kontaktowe: 
systematycznej wymiany, 
kolorowe, płyny 
pielęgnacyjne. Zakład Optyczny 
Oleśnica, ul. Wrocławska 
20. Teł. 314-96-60. 
■ GABINET 
PSYCHIATRYCZNY Elżbieta Nasal- 
ska-Lisowska czwartki w 
godz. 16-18. Przychodnia 
Spółdzielni Sinol. Oleśnica, 
ul. Wały Jagiellońskie 24. 
■ Specjalista chirurg 
dziecięcy (wnętrostwo, 
przepukliny, stulejki, itp.) - lek. 
■ Prywatny gabinet 
kardiologiczny. 
Centrum Medyczne Medyk 
Oleśnica, ul. Bratnia 7. 
Tel. 314-25-09. Dr n. 
med. Leszek Bystryk - 
specjalista chorób 
wewnętrznych, piątek 
godz. 16-17. 
■ Specjalista chirurgii 
urazowej i ortopedii 
lek. med. Zbigniew 
Obara przyjmuje: wtorki, 
środy 16-18 Oleśnica, ul. 
Ludwikowskiej 86 vis-a- 
vis Centrali Nasiennej. 
RACA 
■ Zatrudnię 
zdyscyplinowanych, solidnych, pracowitych 
i zaradnych pracowników 
jako stolarzy maszynowych do 
obsługi obrabiarek do 
drewna oraz tokarza do toczenia 
na tokarko-kopiarce. Istnieje 
możliwość stabilnego i 
wieloletniego zatrudnienia. 
Preferowani kandydaci po wojsku. 
KWAL, Spalice 8a. Tel." 314- 
33-25, 314-78-26. 
■ Firma Burchex-Dwo- 
rimex zatrudni 
pracownika do spraw eksportu. 
Wymagana znajomość j. 
niemieckiego. Tel. 384- 
50-26 lub po godz. 15 - 
315-81-64. 
■ Zatrudnię sekretarkę. 
Wymagania: 
wykształcenie średnie, kwalifikacje w 
zakresie prowadzenia 
sekretariatu. Tel. 314-91-07. 
■ Zaopiekuję się dzieckiem- 
dziećmi. Tel. 398-30-91. 
■ Zatrudnię 2 kamieniarzy 
do 35 lat po wojsku. Zakład 
Kamieniarski Oleśnica, ul. 
Wielkopolna 47a. 
■ Zaopiekuję się dzieckiem. 
Tel. 398-20-39. 
i AUKA 
■ Kursy języka angielskiego. 
Tel. 314-79-75. 
■ .)< /,vk niemiccKj korepi '- 
cjc powtórka do m.itury - 
germanista. Tel. 'J15-87-69. 
■ Korepetycje z języka 
polskiego i niemieckiego. Tel. 
398-21-63. 
 
ZI1KU1D OPTYCZNY 
Oleśnico 
ul. Wrocławsko 20 
Morek Kołodziej 
* komputerowe badanie wzroku 
* dobór okularów 
* soczewki kontaktowe 
Gabinet czynny codziennie 
Rejestracjo na miejscu lub telefonicznie 
314-96-60 
Jest śmiesznie. 
Trzeba to narysować. 
Nawiążemy współpracę z autorami 
rysunków satyrycznych. 
Masz talent/ Nie marnuj go. 
1 
m 
m 
m • 
w • 
m m 
m 
■• 
■ • 
■ 
■ 
TARTAK 
SKŁAD DRKWNA 
taicica 
lały - iluwolnc 
krawed/iaki pr:ekiujc 
wic/ha (Uchowa 
s/lachcly 
slL-inpk- 
Niskie ceny! 
Tarcica 25 od 300 zł/m3 netto 
MATERIAŁY 
lii IDOWI ANK 
• cement 
• wapno 
• plyla gips-kanon 
• lepik 
• papa 
• l.nhy 
• ccgla 10/hioikowa 
• drewno ro/bioi kowc 
PAWANA Oleśnica, ul. Fabryczna 2 (była Wikliniarnr* tel 314-40-95; 
(mpęt) 
Hurtownia Odzieży 
Roboczej i Art. BHP 
56-400 Oleśnica 
ul. Wrocławska 29a 
tel.(071)314-94-63 
czynne pon.-pt. 8-16, 
sobota 9-13 
Polecamy szeroki 
asortyment odzieży 
roboczej i ochronnej 
oraz artykułów BHP i 
środków czystości 
.fanorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
str. 14 
URODZINY 
O Wszystkiego najlcps/cgo / 
okazji 90. rocznicy urod/in 
Stanisławie Kr/ak / Cieśli, dużo 
zdrowia, radości i błogosławieństwa 
Bożego na dals/c lata życzą 
synowie / żonami, córki / mężami, 
dwad/iescia c/woro wnuków, 
dwad/ieścia dziewięć 
prawnuków i jeden praprawnuc/ck. 
O Wszystkiego najlepszego z 
okazji urodzin Teresie Rabiedze, 
dużo zdrowia, pomyślności, 
spełnienia najskrytszych marzeń, 
szczęścia na dalsze lata, wiele 
radosnych chwil w życiu, pogody 
ducha oraz. wszystkiego 
najlepszego życz.y mąż. 
OSIEMNASTKA 
O Dzisiaj przebojem wkiaczasz w 
doi osty świat. 
Aiwa, młoda - bo «;«.v 18 lal. 
Dużo zdiowia. pom\slnosct. 
wieli vi ześcia i nidości 
Beacie Hendzie życzy Tomek z 
rodzicami. 
ROCZNICA 
ŚLUBU 
O Kochanym Rodzicom Janinie i 
Stefanowi Wieczorkom z okazji 
21. rocznicy Ślubu dużo zdrowia 
i spełnienia najskrytszych marzeń 
życzą kochające córki Agnieszka 
i Iwona. 
Rubi yka bezpłatna 
<20 
Janina C puchui. 1926 
ladwiga Fm ui. 1903 
Marek Brylak ui 1961 
Franciszek Glowaczewski ur. 1920 
Rodzinom Zmarłych składamy 
wyrazy współczucia. 
Lilia rozkwita i róża opada, 
piękny tulipan listki rozkłada. 
A ja Ci składam serdeczne życzenia. 
życzę szczęścia i powodzenia. 
Wszystko, co miłe i wymarzone. 
niech w dniu Twego święla będzie 
spełnione. 
Serdeczne życzenia z okazji 18. 
urodzin i 1000 buziaków Krzy- 
szlolowi L. przesyła kochająca 
dziewczyna. 
* 
Wróć, pociesz stroskaną, 
która Cię w smutku oczekuje. 
Łzy moje otrzyj ręką kochaną, 
a ja Ci powiem, co czuję. 
Dla kochanego Piotrka Przyśla- 
ka z Brzezinki od zawsze 
kochającej Cię i byłej dziewczyny z 
Sokołowie. 
str. 15 
PANORAMA GMIN 
.Panorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
TWARDOGÓRA 
Absolutorium v 
do przemyślenia 
Nic będę ukrywał, że liczyłem 
na kilka głosów więcej. To 
sypnął do przemyślenia - tak 
burmistrz Zbigniew Potyrala 
skomentował wynik tajnego 
głosowania w sprawie absolutorium. 
14 radnych poz.jtywnic oceniło 
ubiegłoroczne działania 
Zarządu, ale aż 7 wypowiedziało się 
przeciw udzieleniu absolutorium. 
Sprzedawać, 
urbanizować 
W pierwszej części XXXVII 
sesji Rady Miejskiej w 
Twardogór/e w piątek 25 kwietnia 
kierownik Referatu Geodezji i 
Gospodarki Gruntami Stanisław 
Dymitrow /referował ludnym projekt 
uchwały w sprawie /bycia kilku 
gminnych nieruchomości. Rada w 
drodze głosowania postanowiła 
sprzedać w drod/e publicznego 
przetargu niezabudowane działki 
przy ul. Ratuszowej (153 ni") w 
Twardogórze, w Grabownie 
Wielkim (1296 m2) i Łaziskach 
(566 nr) oraz bezprzelargowo 
mieszkanie dotychczasowemu 
najemcy. Radni podzielili opinię 
Komisji Miejskiej, by głosować 
przeciw sprzedaży działki przy ul. 
Lipowej - przy Skorym, w strefie 
ochronnej oczyszczalni ścieków. 
Propozycje zmian w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zrefeiował kic- 
Burmistrz Zbigniew Potyrała z nowej mównicy podsumowywa 
osiągnięcia Zarządu. 
OGŁOSZENIE 
Urząd Miejski Oleśnicy informuje, że nastąpiły zmiany 
numerów telefonów w Urzędzie. 
I.Lącz.aPBX do centrali: 
314-22-61 numer główny 
398-32-90 314-38-35 
398-32-91 314-26-67 
398-32-92 314-27-53 
398-33-31 iax-lelcfon 
314-20-88 przewodniczący Rady Miejskiej Oleśnicy 
314-25-53 fax-lelefon 
314-24-97 Urząd Stanu Cywilnego 
314-20-69 slióżówka 
3. 
4. 
5. 
6. 
Komisja skrutacyjna (od lewej: Zbigniew Pawlik, Jan Pawlak, Andrzej Drapiewski) pierwsza 
poznała zaskakujący wynik absolutoryjnego głosowania. 
równik Referatu Infrastuktury Te- świadczyć dokumentami pot wier 
chnicznej Ryszard Gąsior. 
Sprawa dotyczyła zabudowy 
rekreacyjnej. Problematykę tę 
wyjaśniła współautorka projektu 
urbanistycznego Alicja Proczkowska. 
Na wniosek radnego Henryka 
Bajcara Rada odstąpiła od ogia- 
niczania powierzchni działek pod 
domy letniskowe, która 
pierwotnie określono na 50 m . 
Może będzie czyściej 
• Kolejna część sesji wypełniła 
problematyka związana z 
oczyszczaniem miasta. Dwa projekty 
uchwał przedstawił dyrektor 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Zygmunt Kaź- 
mierczak. Rada ustaliła górne 
stawki opłat za świadczenie usług 
w zakresie usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów. Przyjęto, że 
wywóz nicc/ystości stałych 
ujętych w harmonogramie wywozów 
wyniesie maksymalnie 18 zł za 
m", na zgłoszenie indywidualne 
21 zl. przy rozładunku ręcznym - 
24 zł. spoza terenu miasta 18 zł 
za ni . Odbiói nieczystości na 
wysypisku w Grabownie Wielkim 
może kosztować 6,60 zl za m . Za 
odbiór niec/ystości płynnych / 
terenu Twardogóry ZGKiM 
pobierze nie więcej niż 7 zł za ni', z 
terenu poza miastem - 10 zł za m 
W przypadku gdy właściciel 
nieruchomości nie udokumentuje 
korzystania z usług gminnej 
jednostki lub podmiotu 
posiadającego zezwolenie burmistrza, 
obowiązek unieszkodliwiania 
odpadów przejmie gmina, klora 
pobierze za to opłatę w wysokości 
150%. Jeśli gmina zdecyduje się 
na segregację cdpadów, to opłaty 
za usunięcie posegregowanych 
śmieci wyniosą 70% ustalonych 
kwot. 
Rada uchwaliła leż szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy. Według 
nich właściciel nieruchomości 
jest zohowią/anj /awr/cć umowę 
/ jednostką wy wo/ową na wywo/ 
odpadów lub dokonać wjwh/u 
we własnym zakresie, co musi po- 
dzającymi dostarczenie odpadów 
na wysypisko. Jeśli wywozu nic 
udokumentuje, odpady usunie 
gmina, pobierając podwyższoną 
opłatę. Uchwala nakłada także 
obowiązek udzielania informacji 
na temat wytwarzanych odpadów 
i okazywania stosownych 
dokumentów osobom kontrolującym. 
wzdłuż ich posesji. Osobny 
rozdział gminnych pr/cpisów 
poświęcono obowiązkom w zakre 
sic utrzymywania zwierząt 
domowych i gospodarskich. Właścicie 
le psów będą musieli prowadzić je 
na smyczy i zaopatrzyć w znaczki 
rejestracyjne. Spuszczenie 
czworonoga ze smyczy jest 
dopuszczalne w miejscach mało uczesz 
Przyjęta przez Radę uchwała czanych przez ludzi i tylko w wy- 
określa rodzaj urządzeń 
przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów, zasady ich rozmieszczenia i 
częstotliwość usuwania 
odpadów. Właściciele nieruchomości 
zostali zobowiązani do 
oczyszczania chodników położonych 
padku, gdy właściciel ma 
możliwość bezpośredniej kontroli nad 
zachowaniem psa. Zabrania się 
wprowadzania psów do lokali i 
obiektów użyteczności 
publicznej. 
Dokom me nu Mi 10 
OGŁOSZENIE 
Zarząd Gminy Oleśnica 
i Gminny Zespół Oświaty Samorządowej 
Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 
ogłaszają przetarg 
negocjacje z zachowaniem konkurencji 
w dniu 14 maja 1997 r. 
na nw. roboty rcmontowo-hiidowlanc: 
o godz. 10 
1. Roboty remontowo-budowlane i ocieplenie budynku c/ęsci 
niższej szkoły we wsi Poniatowiee. 
2. Roboty posadzkarskie w budynku szkoły Smardzów i Spalice. 
o godz. 12 
1. Zmiana systemu ogrzewania na elektryczne dla budynku 
szkoły we wsi Bystre. 
2. Zmiana systemu ogrzewania na gazowe dla budynku szkoły 
we wsi Smardzów. 
Waiunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
1. Wpłacenie wadium, które wynosi dla poz. 1 - 1000 zł. 
2. Dostarczenie dokumentu lejestracji firmy. 
3. Referencje 
4. Informacja o firmie, zatrudnieniu, sprzęcie 
Kryteria oceny: cena - 80 %, wiarygodność 20 %. 
Koszt materiałów do przetargu po 5 zł dla poz. 1, 1-2=0. 
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. I I I istopada 
24, pokój 21, I p. lub w Sekretariacie na parterze. 
Koperta powinna byc oznaczona „Przetaig na remont szkoły. 
Pracownikiem upraw nionym do kontaktów z olerentami jest Iran- 
(iszek Oleniecki, p. 21,1 p. w Urzędzie Gminy. ul. I I Listopada 24, 
u którego można otrzymać materiały pizelargowc 
Termin składania olert upływa dnia 14.05.1997 i o god 9 
Otwarcie ofert nastąpi 14 05.1997 r. o godz 10 w sali nr 18 I p. w 
budynku Urzędu Gminy Oleśnica, ul 11 I istopada 24 dla poz I i 
o godz. 12 dla poz. 1-2 
.Panorama Oleśnicka." nr 17 kwiecień 1997 r. 
PANORAMA GMIN 
str. 16 
Absolutorium do przemyślenia 
Dokom zenie • sir 15 
Pozytywy i negatywy 
Głównym tematem piątkowej 
sesji była ocena Zarządu Miasta i 
Gminy za ubiegły rok. Spiawoz- 
danie / jego pracy pr/edstawil / 
nowej mównicy burmistrz 
Zbigniew 1'otyrala. Po stronie 
dochodów budżet zamknął się kwotą 
9.794.985 zł, u po stronie 
wydatków 10.194.458 zł. Był to rok 
dużego wzrostu budżetu. Na tak 
dobry wynik zdaniem 
burmistrza - złożyły się szczególnie: 
wysoka ściągalność podatków 
lokalnych, wysokie dotacje ze 
strony administracji rządowej, 
uzyskanie nicplanowych dochodów. 
Wydatki zdominowane były 
przez inwestycje i remonty. 
Istotne - powiedział Zbigniew Potyra- 
ła - jest niemal pełne wykonanie 
lub znaczące zaawansowanie 
wszystkich planowanych zadań 
inwestycyjnych. W minionym 
roku gmina poniosła duże nakłady 
na budowę szkoły, wodociągowa- 
nic Grabowna Wielkiego, 
budowę sieci wodociągowej w Cheł- 
stówku, budowę dróg w Mos/y- 
cach, oświetlenie Bukowinki, 
Moszyc. Sądrożyc, Domasławic, 
kompleksu pałacowego w 
Goszczu, ul. Brzozowej w 
Twardogórze, rurociąg w Sądrożycach. 
Burmistrz przypomniał także, że 
uwieńczeniem s tai ań Zaiządu 
była telefonizacja gminy, która 
będzie kontynuowana. 
Podsumowując stwierdził, że gmina 
Twardogóra postrzegana jest jako 
solidny i zaufany partner 
Podziękował za dobry wynik 1996 roku 
kierownikom i pracownikom 
samorządowych jednostek, 
pracownikom Urzędu, radnym. 
Sprawozdanie finansowe 
przygotowane przez skarbnika 
Henryka Liska pozytywnie 
zaopiniowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Podobne stanowisko zajęły 
komisje Rady. Kilka krytycznych 
uwag w imieniu Klubu Solidarni 
dla Twardogóry wypowiedział 
Henryk Bajcar. W głosowaniu za 
przyjęciem sprawozdania 18 
radnych opowiedziało się za pizyję- 
ciem sprawozdania, 2 było 
przeciwnego zdania. W dyskusji przed 
udzieleniem absolutorium 
Henryk Bajcai postawił Zaizadowi 
zarzut centralizacji zarządzania 
gminą, „uginania kolan i czekania 
na dotację wojewody i jego 
urzędników, którzy zdecydowanie 
działają w obronie własnych 
interesów i stołków", małą dbałość o 
wykorzystanie gminnego 
majątku, zamazujące kompetencje 
włączanie radnych do działań 
wykonawczych Zarządu, 
niewykonywanie niewygodnych dla siebie 
uchwał, złą politykę na zewnątiz 
gminy. Jan Wajda sceptycznie 
odniósł się do możliwości oceny 
prowadzonych inwestycji ze 
względu na brak obiektywnych 
informacji. Skrytykował Zarząd 
za prowadzenie niejawnej 
polityki i mały wkład w ochronę 
środowiska. Burmistrz nie podjął 
dyskusji z zarzutami, stwierdzając, że 
stawiane są bez wcześniejszego 
ich sygnalizowania. Zdaniem 
przewodniczącego Jana Dż.ugaja 
Zarząd zbyt mało zdziałał na 
rzecz poprawy estetyki miasta, a 
zdaniem Zbigniewa Pawlika nie 
podjął koniecznego 
przekształcenia Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji. 
W tajnym głosowaniu 14 
radnych udzieliło absolutorium 
Zarządowi, a 7 było przeciwnych. 
Nic będę ukiywal, że liczyłem na 
kilka głosów więcej - 
skomentował ten wynik Zbigniew Potyrała. 
Uznał, że jest to sygnał do 
przemyślenia i poprawienia działań 
Zarządu. 
Będzie eksmisja? 
W ramach informacji, 
interpelacji i wolnych wniosków Henryk 
Bajcar zapytał burmistrza, jak 
wytłumaczy fakt, że 19 grudnia 
ub.r. na sesji nic byl w stanic 
powiedzieć, że dwa dni wcześniej 
przyznał koncesję na sprzedaż 
piwa i wina Wackopolowi. 
Dopytywał też o los uchwały w sprawie 
wypowiedzenia umowy najmu na 
zajmowany przez firmę lokal w 
Rynku. Radni usłyszeli, że 
burmistrz odmownie załatwił 
wniosek Wackopolu o przyznanie 
koncesji na handel 
wysokoprocentowymi alkoholami w Rynku, 
ZGKiM wypowiedział umowę 
najmu, a 30 kwietnia upływa 
termin wypowiedzenia. Jeśli 
użytkownicy lokalu do tego czasu go 
nie opuszczą, konieczne będzie 
postępowanie sądowe o eksmisję. 
Najemcy bronią się wniesieniem 
do Sądu Rejonowego powództwa 
o stwierdzenie niezasadności 
rozwiązania umowy najmu. Jak 
powiedziała radca prawny Urzędu, 
nie dokonali jednak sądowej 
opłaty, co powoduje, że sprawa nie 
nabiera biegu. Odpowiadając na 
pytanie H. Bajcara w sprawie 
zatajenia faktu wydania koncesji, 
hurmistiz stwierdził: „Nie 
powiedziałem, ze nie wydałem, nie 
potwierdziłem, że wydałem" 
W oczekiwaniu 
na patrona 
Pod koniec sesji radni usłyszeli o 
inicjatywie nadania imienia Jana 
Pawła II nowej szkole, której 
dyrektorem została niżbiela Stępień 
(w roli dyrektora starej szkoły 
zastąpiła ją dotychczasowa 
zastępczyni LidiaGcrus). Wniosek 
Rady Rodziców w sprawie patrona 
wpłynął do przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Jak 
poinformował Henryk Bajcar, społeczny 
komitet planuje, że - jesh uda się na 
czas wykonać pamiątkową tablicę 
- Ojciec Święty mógłby ją 
poświęcić podczas pobytu w 
Kaliszu. Sama uroczystość nadania 
imienia mogłaby się odbyć 16 
października - w rocznicę 
rozpoczęcia pontyfikatu 
Papieża-Polaka. Przewodniczący Rady 
poinformował, że sprawa stanie na 
sesji 23 maja. 
Andrzej Drapicwski postulował, 
by przyznać sołtysom ryczałt na 
dojazd do Urzędu Miasta własnymi 
samochodami. Istniejące 
uregulowanie gminnych przepisów 
pozwala na zwrot kosztów jedynie w 
przypadku dojazdu autobusem. 
Mieczysław Kowalski zgłosił 
konieczność przygotowania na 
czas otwarcia nowej szkoły 
bezpiecznych dojść do niej. 
Jan Wajda przypomniał 
zgłoszony niegdyś przez Stanisława 
Adamskiego postulat, by 
dyrektorzy wszystkich jednostek 
samorządowych byli poddani 
konkursowej werfikacji. Wskazał 
konkretnie na Bibliotekę Miasta i 
Gminy oraz. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 
Rada ustaliła także skład 9-osobo- 
wej komisji konkursowej, klora 
wyłoni kandydata na dyrektora 
Miejskiego Przedszkola. Zarząd Miasta 
będą w niej reprezentowali 
Zbigniew Potyrała i Czesław Graczyk. 
KrzyszloJ Dziedzic 
/ot Autor 
WOLNA TRYBUNA 
Oświadczenia, stanowiska, komunikaty 
W sprawie imienia dla szkoły 
18 kwietnia 1997 odbyło się 
pierwsze organizacyjne spotkanie 
Społecznego Komitetu dla 
nadania imienia Szkole Podstawowej 
w Twardogórze przy ul. 
Batorego. Komitet powołany został 
przez dyrektora szkoły Flżbielę 
Stępień. W skład komitetu weszli: 
Anna Siwa - przewodnicząca, 
Helena Piotrowska, Czesława 
Białecka. Hcniyk Bajcar, Andrzej 
Drapicwski, Józef Hliwa, Jan Kulig, 
Mieczysław Kowalski, Józel 
Mielnik. 
Zadaniem Komitetu jest 
podjęcie prac przygotowawczych do 
nadania szkole imienia Jana 
Pawła II. Z takim wnioskiem 
wystąpiła wcześniej Rada Szkoły. 
Przyjęto wstępny harmonogram 
działań i przydział zadań dla 
poszczególnych osób. W 
najbliższym czasie Komitet wystąpi z 
prośbą do przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Twardogórze o 
ujęcie w programie majowej sesji 
Rady uchwały o nadaniu imienia. 
Wstępnie zaproponowano, aby 
uroczyste odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy odbyło się w rocznicę 
wyboru Jana Pawła II, tj. 
16.10.1997 r. 
/ upoważnienia Komitetu 
Henryk Bajcar 
Wiosenni poeci 
13 kwietnia w sali Ośrodka 
Kultury i Sportu w 
Poniatowicach odbył sil,- finał konkursu 
poetyckiego dla dzieci i 
młodzieży z gminy Oleśnica pt. 
Wiosna. 
Imprezę przygotowały i 
poprowadziły Małgorzata Duda - 
instruktor ds. organizacji imprez 
oraz Zofia Wojtczak - 
bibliotekarz Osiodka. Nadesłane wiersze 
oceniało jury w składzie: 
Krystyna Jednoróg - poetka i 
propagatorka poezji z Wyszogrodu, Iwona 
Rosik i Barbara Adamczyk - 
nauczycielki ze Szkoły 
Podstawowej w Poniatowicach, oraz. Zofia 
Wojtczak. Jurorzy postanowili 
podzielić uczestników na trzy 
grupy wiekowe i wyróżnić w 
każdej z nich następujące osoby: w 
kategorii dzieci najmłodszych 
zwyciężył wiersz napisany przez 
Marka Adamczyka z Poniatowie; 
drugie miejsce przypadło 
sześcioletniej Marcie Szczepockicj ze 
Swierznej, którą jury wyróżniło 
ponadto za szczególną 
wyobraźnię, spontaniczność i 
swobodną formę poetycką; 
trzecie miejsce zajęła Magda Sorys ze 
Smard/owa. 
W kategorii młodzieży (klasy 
VII i VIII) najwyżej oceniono 
wiersz napisany przez 
Monikę Kalinowie/. 
Pozostałe miejsca zajęli: Lukas/ 
Sosiński /c Swierznej i Ar- 
letta Jakubowska ze 
Wszechświętcgo. Dodać 
tutaj wypada, że była to 
najmniej liczna kategoiia 
wiekowa (zaledwie 
czterech uczestników). 
Największa ilość wierszy 
została napisana przez dzieci 
w wieku 9-12 lat. W tej 
kategorii wiekowej 
zwyciężył Jakub Długosz z 
Dąbrowy. Na drugim miejscu 
znaleźli się: Agata 
Barańska ze Smard/owa i Marek 
Adamski ze 
Wszechświętcgo. Trzecie miejsce 
przypadło Karolinie Myjko- 
wskicj z Dąbrowy oraz l Jr- [_ 
szuli Marczak z Krzeezy- ja^iih 
na, którą jury wyróżniło 
ponadto za niewyczerpaną 
pomysłowość i pracowitość (Ula 
nadesłała na konkurs 6 wierszy!). 
Naczwarlym miejscu znaleźli się: 
Ola Swięch ze Smard/owa, 
Marcela Bartosik z Dąbi owy, Monika 
Blacha ze Swierznej oraz Iwona 
Wojtyś ze Wszechświętcgo. 
Ponadto jury wyróżniło Magdę 
Mokrzycką z Jcnkowic za 
wyobraźnię, pomysłowość 
przejawiającą się w tworzeniu 
nowych słów, a także Pawła Gryzą z 
Poniatowie za świeżość 
spojrzenia, ciekawą formę i potencjał 
poetycki. 
Przykrą stroną konkursu 
zarówno dla jurorów, organizatorów, 
jak i uczestników okazała się 
dyskwalifikacja niektórych prac. 
Odrzucone wiersze były po prostu 
plagiatem lub kompilacją kilku 
tekstów Część prac wykazywała 
niesamodzielne myślenie ich 
autorów - czasem widać było, że 
pomagał ktoś dorosły lub wiersz 
został częściowo odpisany od 
koleżanki, tak jak się odpisuje na 
klasówkach. Szczególna rola i 
odpowiedzialność spada tutaj na 
opiekunów dzieci musimy 
pamiętać, że każdy talent rozwija się 
dużo lepiej pod troskliwą opieką 
specjalisty oraz że powinnnismy 
zaznajamiać dzieci także / 
pewnymi zasadami obowiązującymi 
w świecie literatury, a właśnie do 
nich należą te reguły, klorc 
zostały złamane przez 
zdyskwalifikowanych uczestników. Na 
szczęście były to przypadki dość 
odosobnione i na pewno nie wynikały 
ze złej woli. 
Laureatom konkursu wręczono 
dyplomy i nagrody rzeczowe, 
natomiast ich opiekunom 
podziękowania. Impreza przebiegła w 
miłej, wiosennej atmosferze, a 
oprócz ogłoszenia wyników i 
wręczenia nagród obejmowała 
także prezentacje nagrodzonych 
wierszy przez ich autorów. 
Zorganizowano leż wystawę 
nadesłanych prac. Duże zainteresowanie 
konkursem, o którym świadczy 
ilość nadesłanych wierszy, 
wskazuje na potrzeby młodych twór- 
Dlugosz zajął I miejsce. 
cow. Przecież poetą jest się, kiedy 
ma się możliwość zaistnienia 
przed publicznością i 
czytelnikami, laką możliwość stworzył 
właśnie przeprowadzony 
konkurs. 
Paweł Pawlik 
Poniżej prezentujemy jeden z 
wyróżnionych wierszy: 
Wiosna idzie 
Idzie wiosna wolnym krokiem. 
Juz zagląda nam do okien. 
Prosi dzieci o spotkanie. 
Już za chwile w progu stanie. 
Chodźcie dzieci na podwoi ze! 
Patrzcie, bocian leci w górze! 
A jaskółki i skowronki też budują 
swoje domki. 
Dzieci cieszą sic radośnie 
I dziękują Pani Wiośnie, 
7e wróciła jak co roku. 
Ilawić będą się do zmroku. 
Jakub Długosz, lat 10, Dąbrowa 
str. 17 
PANORAMA GMIN 
panorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
GMINA OLEŚNICA 
Zgodne absolutorium 
Najważniejszym tematem 
XXXIV sesji Rady Gminy 
Oleśnica było udzielenie 
absolutorium Zarządowi 
Gminy za rok 1996. Zarząd 
otrzymał je jednogłośnie. 
We wtorek 22 kwietnia odbyła 
się XXXIV sesja samorządu 
gminy Oleśnica. Radni mieli podjąć 
decyzję w sprawie ud/ielenia 
absolutorium Zarządowi. 
Przewodniczący Rady Krzysztof Sycian- 
ko odczytał opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, która 
pozytywnie oceniła Zarząd za 
realizację budżetu w roku 1996. Rada po 
wcześniejszym zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu przyjęła go jednogłośnie. Z 
kolei przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Aleksandra Sicru- 
Ra odczytała protokół z 
przeprowadzonej kontroli Urzędu 
Gminy. Jej komisja dokonała analizy 
wybranych zagadnień, m.in. 
przydział zasiłków 
mieszkaniowych, koszty utrzymania szkól, 
podatki. 
Z dodatków mieszkaniowych na 
Wpływy z podatku rolnego od 
osób fizycznych i prawnych 
wyniosły ponad 818.000 zł, z 
podatku leśnego - ok. 104.000. od osób 
fizycznych - ok. 430.000, od 
nieruchomości - ok. 290.000. 
Komisja Rewizyjna stwierdziła, 
że dokumentacja analizowanych 
zagadnień jest prowadzona 
bardzo dokładnie i nic budzi 
zastrzeżeń, za co słowa uznania należą 
się pracownikom Urzędu. 
Komisja w 4-osobowym składzie 
jednomyślnie opowiedziała się za 
udzieleniem absolutorium 
Zarządowi. 
Po wysłuchaniu sprawozdania 
radni przystąpili do głosowania. 
W sesji uczestniczyło 21 (na 22) 
radnych. W tajnym glosowaniu 
20 udzieliło poparcia Zarządowi, 
a 1 głos komisja uznała za 
nieważny. Tak więc po raz kolejny 
Zarząd Gminy kierowany przez 
wójta Andrzeja Proszkowskiego 
uzyskał absolutorium jednogłośnie. 
Dziękując za tak wysoką ocenę, 
przewodniczący Zarządu 
stwierdził, że jest to czynnik 
mobilizujący dla niego i pracowników 
na początku II i IV kwartału. 
Pracownik Urzędu będący radnym 
pobiera diety wówczas, gdy sesja 
odbywa się po godzinach jego 
pracy. Jeśli radny i członek 
komisji nic będący radnym wyjeżdża 
na szkolenie czy sesję poza 
gminę, przysługuje mu dicta na 
ogólnych zasadach. 
Przewodniczący K. Sycianko, 
który jest delegatem z. gminy do 
Izby Rolniczej, poinformował o 
wysłanym przez Izbę wrocławską 
do Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa wniosku o 
wstrzymanie sprzedaży ziemi z 
jej zasobów w drodze przetargów, 
jak i dotychczasowym 
dzierżawcom. Delegaci powołują się na 
zapis w art. 23 konstytucji, który 
stwierdza, że podstawą ustroju 
rolnego państwa jest 
gospodarstwo rodzinne. Zdaniem 
delegatów zasoby ziemi będące we 
władaniu Agencji powinny slac się 
bazą do tworzenia bądź 
powiększenia gospodarstw rodzinnych. 
W związku z poważnymi 
stratami w rolnictwie na skutek wyma- 
rznięcia jesiennych zasiewów, z 
& 
■%*■ 
# 
śW-yjSp- 
» ♦ 
Warto było dobrze pracować... - komentuje wójt udzielenie absolutorium. 
fol. hr7\:srli>l'l);n,ihif 
kwotę 77.000 zł skorzystało 1.305 
rodzin, z czego ponad polowa to 
lokatorzy byłych osiedli PGR. Z 
dotacji państwa gmina otrzymała 
na ten cel około 50.000 zł, 
pozostałą kwotę dołożyła z własnego 
budżetu. Analizując wydatki na 
oświatę komisja stwierdziła, że 
największe są koszty osobowe 
(od 91.89! w Sokolowicach do 
73,2 w Nieciszowie), koszty 
energii i opału (od 7 do 29%). Duże 
dysproporcje pomiędzy szkołami 
dużymi i małymi występują \v 
wydatkach w przeliczeniu na 
jednego ucznia, np. 740 zł w Smolnej 
i 1.469 w Krzeczynie. Te dane 
dowodzą, iż koszty utrzymania 
szkół z niewielką ilością uczniów 
są bardzo wysokie. 
Urzędu. Warto było dobrze praco- gminy zostało wysłane stosowne 
wać przez cały rok, by przeżywać pismo do wojewody. Wysokość 
taką przyjemną chwilę jak dzisiej- strat będzie wyceniania przez soł- 
sza - dodał. lysow, a wnioski rozpaliywanc 
W kolejnym punkcie porządku przez Urząd i wysyłane do woje- 
obrad podjęto kilka uchwal, m.in. wody. Dla poszkodowanych już 
w sprawie współpracy z czeskim 
powiatem Chrudim i diet radnych. 
Członkowie samorządu 
otrzymują, diety w wysokości 10% śred- 
zoslały uruchomione kredyty 
preferencyjne w wysokości 5,5%, 
klorc udzielane będą na I rok 
Na zaplanowane referendum 
niej płacy krajowej za udział w konstytucyjne przyjmowane są w 
sesji i drugie tyle za uczestnictwo gminie zgłoszenia chętnych do 
w pracach komisji. Przewodni- udziału w komisjach. 30 kwietnia 
czący komisji dostają 15%, człon- w drodze losowania zostaną wy- 
kowie Zarządu - 40% (dotychczas łonionc icli składy. 
30), a przewodniczący Rady 80' < Zamykając posiedzenie Rady 
średniej krajowe Waloryzacja Krzysztof Sycianko poinformo- 
proceni.wa diet następuje dwa ra- wal o terminie następnej sesji, 
zy w roku po opublikowaniu wy- Odbędzie się ona na wyjeździe w 
sokości średnich zarobków przez Chrudimie w dniach 22-24 maja 
Główny Urząd Statystyczny, tj. (stad) 
TWARDOGÓRA 
Recytatorzy 
po raz piąty 
W czwartek 17 kwietnia odbył 
się w Bibliotece Publicznej w 
Twardogórze V Gminny 
Konkurs Recytatorski dla uczniów 
klas I-IV. 
Na V Gminny Konkurs 
Recytatorski przybyło prawic osicm- 
dzicsięcioro dzieci ze szkół 
podstawowych w Twardogórze, 
Chełstowic. Goszczu, Grabownie 
Małym, Nowej Wsi i Grabownie 
Wielkim. Dzieci były 
przesłuchiwane w dwóch grupach 
wiekowych - uczniów z klas I-II oraz z 
klas III-IV. Mimo iż jak co roku 
najczęściej recytowane były 
wiersze autorstwa Jana Brzechwy i 
Juliana Tuwima, pojawiły się także 
interpretacje fragmentów prozy, 
m.in. L.M. Montgomery i M. 
Konopnickiej. Recytacje dzieci 
oceniała komisja w składzie: Beata 
Pięta, Jadwiga Woźniak, Ewa Ka- 
łandziak, Barbara Franc i Danuta 
Zając. Duża liczba uczestników 
konkursu nie przeszkodziła 
paniom z komisji w sprawnej ocenie 
młodych recytatorów W 
kategorii klas I-II pierwsze miejsce zajął 
Paweł Woźniak z SP w 
Grabownie Wielkim, a następne Paweł 
Zając, Halina Kozłowska, Sylwia 
Adamek, Katarzyna Rusinek, 
Ewelina Stępień, Agata Bcrnacka 
i Dawid Szafrański. Natomiast w 
kategorii dzieci starszych I 
miejsce zajęła Agata Sobiś z SP w 
Twardogórze, a kolejne lokaty 
przypadły Natalii Zając, 
Szymonowi Wolfowi, Łukaszowi Kota- 
li, Tadeuszowi Tażbierskiemu, 
Magdzie Maksoń, Dariuszowi 
Puchale, Joannie Mazepie i 
Lucynie Szicrok. 
W przerwie między 
przesłuchaniami poszczególnych grup 
wiekowych wystąpił zespół 
dziewcząt z klasy Aleksandry Szu- 
mniak z przedstawieniem p.t. 
Wiosna, które umiliło dzieciom 
pobyt w bibliotece. Młodzi 
recytatorzy mogli też podziwiać 
wystawę książki hebrajskiej, która 
będzie gościć w bibliotece przez 
najbliższe tygodnie. 
(OAI) 
Ulqyta kamera 
»*■» 
*■>. 
o A 
*: 
i ■>* 
i - 
U . 
- 
k 
*■-■« 
[■ ■;* 
V £*W 
- 
A 
i 
«rt " 
A może by tak po autku dla każdego członka Zarządu7 
Burmistrz Zbigniew Potyrała i członek Zarządu Stanisław Adamski 
negocjują z dyrektorem oleśnickiego Spolmotu Sławomirem 
Boryczką warunki zakupu służbowych samochodów. 
tul Ki- lufl):u-dni 
.rPanorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
-I>< 
str. 18 
Ewa Padło wygrała XXXIII Cross Ostrzeszowski 
Crossowali w czołówce 
Ewa Padło zajęła I, Marcin 
Słoński - II, a Tomasz 
Wilczyński (wszyscy Oleśniczanka) - III 
miejsce w rozegranym po raz 
33. Crossie Ostrzeszowskim. 
20 kwietnia Ostr/cs/ów po ra/ 
33. gościł uczestników jednego / 
najbardziej znanych biegów 
przełajowych - Crossu Ostrzcszo- 
wskicgo. Tym razem na starcie 
stanęło 2.500 zawodników i 
zawodniczek. 
Biegacze Olcśniczanki od wielu 
lat odnoszą, na ostrzeszowskich 
trasach znaczące sukcesy. Cz.tery 
razy triumfował tu Stanisław 
Smitkowski (obecnie sekretarz 
klubu). W latach 1969-70 i 1972- 
73 był najlepszy w biegu 
głównym, który rozgrywano wówczas 
na dystansie 6 km. W 1986 r. 
6.000 metrów pokonał 
najszybciej obecny szkoleniowiec 
Bogumił Kus. Rok później na 
przedłużonym do 18 km biegu seniorów 
wygrał twardogórski 
długodystansowiec Wiesław Lenda. 
Polem przez, siedem lat najlepsi są w 
Ostrzeszowie biegacze Oleśni- 
czanki. W 1988 r. wygiywa 
Tomasz. Kozłowski (bieg 
rozgrywano wtedy na dystansie 20 km). 
Trzy kolejne biegi są domena. 
Grzegorza Gajdusa, który nie ma 
godnych siebie rywali na 12-kilo- 
metrowej trasie. W 1992 r. 
wygrywa Krzysztof Bałdyga, a potem w 
latach 1993-94 najlepszy jest 
Mariusz Kicłpiński. 
Od jedenastu lal w Ostrzeszowie 
rozgrywane sa. również 
Mistrzostwa Polski Nauczycieli. I w lej 
konkurencji mieliśmy oleśnicki 
akcent. W 1990 r. w kategorii 
mężczyzn powyżej 35 lal 
najlepszy był znakomity ongiś biegacz 
Olcśniczanki, nasz redakcyjny 
przed kilku laty współpracownik 
- Henryk Nogala. 
W tym roku do Ostrzeszowa nic 
pojechali najlepsi biegacze WKS- 
u, którzy przygotowują, się do 
sezonu na zgrupowaniach. Udanie 
zastąpiła ich jednak młodzież 
Olcśniczanki. 
Najlepiej spisała się Ewa Padło, 
która wygrała bieg seniorek na 
dystansie 4 km. Drugi wśród 
juniorów na 4 km był Marcin 
Słoński. Miejsce na podium 
wywalczył też w biegu głównym 
seniorów na 5 km Tomasz Wilczyński, 
klory był trzeci. Siódme lokaty na 
1200-mclrowcj trasie zajęły 
Justyna Kaczmarek w biegu 
dziewcząt klas IV i Ilona Żara (klasy 
VI). Ósmy był Michał Słoński w 
rywalizacji juniorów młodszych 
na 3 km. 
(ror) 
Sport szkolny 
Podstawówki 
w nożną... 
14, 22 i 24 kwietnia odbyty sit; w 
mistrzostwa Oleśnicy w piłce 
nożnej s/.kół podstawowych. 
Wyniki spotkań: 
SP7-SP2 4:1 
SP 3 - SP 7 0:1 
SP 2 - SP 3 3:0 
SP4-SPI 4:1 
SP1-SP6 1:12 
SP 6 - SP 4 7:0 
SP 4 - SP 2 3:1 
SP 6 - SP 7 3:0 
SP4-SP7 4:1 
Tabela: 
I.SP6 
2. SP4 
3. SP7 
4. SP2 
5. SP I i SP 3 
Zwycięska drużyna SP 6 
prowadzona prze/ Emila Matuszaka 
występowała w składzie: Przemysław Kiwak, 
Michał Szatkowski, Radosław 
Adamski, Łukasz Lon, Grzegorz Grat, 
Adrian Kostr/ewski, Wojciech ha.cz, 
Marek Dobras, Marcin Strągowski, 
Grzegorz Adamczyk, Wojciech 
Dusza, Marcin Kozłowski. 
Najwięcej bramek w turnieju 
/dobyli: Adrian Koslr/cwski - 9 i Gr/egor/ 
Grał - 6. 
... średnie 
w ręczną 
14 kwietnia rozegrano mistrzostwa 
Oleśnicy szkół średnich w piłce 
ręcznej chłopców i dziewcząt 
Wyniki spotkań: 
dziewczęta 
ZSZ-III O 9:7 
Tabela 
I.ZSZ 
2. II LO 
Skład drużyny ZSZ: A. Prcś, E. Ha- 
nicka, A. Klimala, K. Bod/ioch, A. 
Pluta, A. Giabkowska, K. Cieślak, E. 
Bartosik, K. Piasecka, M. Kwas. 
chłopcy 
HLO-ILO 10:7 
ZSZ-II I O 14:6 
ZSZ-ILO 14:8 
Tabela 
I.ZSZ 
2. II LO 
3. 1LO 
Skład drużyny ZSZ: W. Lubonski, 
T. Wojciechowski, R. Bręczcwski, P. 
Dolniak, P. Kryczka, A. Bilicki, A. 
S/c/.esiak, K. Zydck, D. Szmid, R. 
Pictr/ak, A. Wilecki. 
Adam Kwaczyński 
Liga juniorów: Pogoń Oleśnica - Bielawianka Bielawa 0:0 
Za jeden punkt 
Od kiedy zawodzą piłkarscy 
seniorzy, rośnie zainteresowanie gra. 
zaplecza pierwszej druzy ny, czyli 
juniorów. Zwłaszcza gdy wyniki 
futbolowej młodzieży są lepsze niż ich 
starszych kolegów. Po ciekawym meczu z 
dramatycznym zakończeniem 
drużyna juniorów zremisowała bcz- 
bramkowo z Bielawianka. Najlepszą 
sytuację do zdobycia gola zmarnował 
w 77. min Grzegorz Szkoła. 
POGOŃ. Jurczyk, Bednarski, Husak, 
Klimala, Krawczyński, Kozioł, Grcla, Minicki, 
Haljpacz (50. Tulą), Moś (69. Szkoła). 
Trener: Jan Leszek RYBIAŁEK 
Pierwsze minuty pokazały lekką 
przewagę gości, którzy dwukrotnie 
strzelają celnie w naszą bramkę, ale 
Jurczyk pewnie broni. Potem gra się 
wyrównuje. WIS. min zawodnik Bie- 
lawianki jest łaulowany na linii pola 
karnego - 5 m od linii końcowej 
boiska. Mocny strzał ląduje na murze, a 
po kontrze Hałapacz gubi piłkę na I5 
metrów od bramki gości. 5 minut 
później przy próbie wybicia fulbo- 
lówki przez biclawian przejmuję ją na 
klatkę piersiową Moś i od razu 
uderza Golkipcr wybija na rzut rożny. 
Chwilę potem samotny rajd inicjuje 
Minicki, ale wyjeżdża 7 piłką /a 
boisko. Około 150 kibiców wstrzymało 
oddech, gdy w 24. min piękną akcję 
w duecie przeprowadzili 
przeciwnicy. Nasz. bramkarz poradził sobie w 
sytuacji sam na sam. 2 minuty przed 
przerwą goście groźnie atakują. Na 
szczęście dla Jurczyka napastnik z 
Bielawy kieruje piłkę obok bramki. 
Tuz. przed gwizdkiem 
sygnalizującym koniec pierwszej połowy nic 
pilnowany Adam Hałapacz doslajc 
dobrą piłkę od Minickicgo, ale silny 
slrzał z woleja okazuje się niecelny. 
Kilka minut po wznowieniu gry w 
okolicy pola karnego gości dochodzi 
do niecodziennej sytuacji. Walczący 
o piłkę Moś przewraca się razem z 
obrońcą i obaj czekają na decyzję 
arbitra. Ten jednak każe grać dalej, ale 
zawodnicy nic wykazują chęci dalszej 
walki i dopiero po dłuższej chwili 
jeden z pogoniarzy przejmuje piłkę. W 
55. min po pomysłowym rozegraniu 
rzutu wolnego wywalczyliśmy róg. 
Po wrzutec z narożnika do piłki 
dopada Grela, potężnie strzela, ale 
uderzenie zatrzymuje głowa obrońcy. 59. 
minuta to szybkie wejście Minickie- 
go, który zostaje brutalnie sfaulowa- 
ny. Poszkodowany egzekwuje 
wolnego, ale piłka szybuje wysoko nad 
bramką. W 63. min Tuła ambitnie 
walczy przy linii bocznej i wrzuca 
piłkę w kierunku bramki. Futbolówka 
mija bramkarza, ale zamykający Moś 
jest /a daleko. W ostatnich minutach 
Pogoni udaje się wykonać hokejowy 
zamek. Od 70. minuty goście grają w 
dziesiątkę, bo za odkopnięcie piłki po 
gwizdku biclawianin opuszcza 
boisko. Nasz zespół także jest przez 2 
minuty osłabiony brakiem Jurczyka, 
który za odepchnięcie zawodnika 
schodzi z placu gry. W 77. min 
znakomitą okazję ma Grzegorz Szkoła. 
Po dokładnym dograniu przez 
partnera znalazł się w sluproeentowcj 
sytuacji do zdobycia gola. Wychodzący 
bramkarz, wykazał jednak więcej 
zimnej krwi Spotkanie zakończyło się 
bczbramkowym remisem. 
Łukasz Brzeziński 
1. Śląsk 
2. Zagłębie 
3. Miedź 
4. Zryw 
5.KP 
6. Parasol 
7. Lcchia 
8. Wratislavia 
9. Promień 
10. Arka 
11. Ślęza 
12. Pogoń 
13. Górnik 
14. Stal 
15. Molo 
16. Bielawianka 
21 51 62:20 
2146 54:20 
2142 39:26 
21 39 40:27 
21 38 45:24 
21 33 33:20 
21 31 24:23 
21 28 30:30 
212628:23 
2126 46:50 
2124 22:25 
21 23 16:27 
21 16 28:49 
21 16 14:55 
21 13 15:54 
21 12 15:40 
Liga okręgowa, klasa A 
Piłkarska huśtawka 
Osłabiony Lotnik Twardogóra 
po najsłabszym meczu w tej 
rundzie rozgrywek zremisował 
na własnym boisku 1:1 z 
Polonią Trzebnica. Grająca również 
u siebie Widawa Bierutów 
została pokonana pr/.cz lidera 
rozgrywek Inkopax Wrocław 1:2. Z 
kolei najlepszy mecz tej rundy 
rozegrał Piast Dobrzeń, 
pokonując w Kątach Wrocławskich 
Bystrzycę 3:2. 
W klasie A Marko Oleśnica 
pokonało Spartę Skarszyn 4:1. 
Słabo, ale szczęśliwie 
Lotnik Twardogóra przystąpił do 
meczu z Polonią Trzebnica 
osłabiony brakiem dwóch 
podstawowych zawodników pauzujących 
za czerwone kartki i zagrał 
najsłabiej w tej rundzie rozgrywek. W 
pierwszej połowie nic stworzył 
żadnej sytuacji podbramkowej. 
Za to goście po błędzie obrońcy 
Lotnika uzyskali prowadzenie w 
25. min. II połowa lo nieco lepsza 
gra Lotnika, ale Irzy dogodne 
sytuacje iwardogórzan do zdobycia 
bramki nie przynoszą 
wyrównania. Gdy wydaje się, że lotnik 
zejdzie z. boiska pokonany, w 85. 
min pada wyrównanie. Kowalski 
z ok. 35 ni wizuca piłkę na pole 
karne, ta wysoko kozłuje i mija 
zdezorientowanego bramkarza 
gości. Szczęśliwy remis. Na wy 
różnienie wśród Iwardogórzan 
zasługuje Roman Korzeniowski i 
Tomasz. Mazur, który był bardzo 
skutecznym plastiem dla braniko- 
slr/c\ncgu oleśniczanina w 1'rzch- 
nicy - Zbigniewa Kucharka. 
Słabo i nieszczęśliwie 
Podobnie jak U>mik, Widawa 
Bierutów zagrała z. liderującym w 
rozgrywkach' Inkopuxetn 
Wrocław w osłabieniu z. powodu 
kontuzji i czerwonych kaitek. Po 
słabym meczu przegrała 1:2 z. 
zespołem trenowanym przez starego 
znajomego - Zygmunta Pclerka. 
Prawdopodobnie zmęczenie po 
dobrym i wyczerpującym meczu 
w środę w Pucharze Polski z. 
Pogonią Oleśnica spowodowało 
spadek Formy i kiepską grę w 
niedzielę. Po słabej pierwszej 
połowic, w której goście strzelili dwie 
biamki, w diugej gospodarze 
zagrali znacznie lepiej. Widawa 
przeważała, grając prawic cały 
czas na polu przeciwnika, czego 
ciekiem była honoiowa bramka 
zdobyła prze/ Marcina 
Kownackiego. Niestety, do wyrównania, 
mimo kilku okazji, zabrakło 
szczęścia i czasu. 
Hat trick Rogali 
Klasycznym hal trickiem popisał 
się Jerzy Rogala w bardzo dobrym 
i emocjonującym meczu Piasto 
Dobrzeń z Bystrzycą Kąty 
Wrocławskie wygranym przez naszych 
3:2. Na boisko w Katach 
Wrocławskich przyszło znacznie więcej 
widzów niż na mecze III-ligowej 
Pogoni Oleśnica. Kibice 
dopingowali gospodarzy, którzy za 
każdym razem zdobywali 
prowadzenie, ale J. Rogala dwukrotnie 
wyrównywał i zdobył zwycięską 
bramkę. Piasta uskrzydla ostatnio 
obecność na każdym meczu wójta 
gminy Dobroszyce Jana Głowy. 
2+2=4 
Dwie bramki Pawła Skiby (32 i 
39 min) i dwie Waldemara 
Fornala (73 i 81 min) zapewniły 
drużynie Marco Oleśnica wysoką 
wygraną nad Sparlą Skarszyn 4:1. 
Duet trenerski Jerzy Maksymczak 
i Tadeusz Siworski nastawił przed 
meczem zespół bardzo 
ofensywnie, czego efektem jest laki 
hokejowy wynik. Oprócz, strzelców 
bramek bardzo dobry mecz rozc 
grał najmłodszy zawodnik Marco 
15-lcliii Marcin Wawrzyniak. 
(fan, A.L., CS., J.K.) 
1. Inkopax 
2. Moto 11 
3. Polonia 
4. Pogoń L 
5. Piast 
6. Bystrzyca 
7. Wołów 
8. Panda 
9. Olimpia 
10. Widawa 
11. Lotnik 
12. Pogoń M. 
13. Zieloni 
14. Iskra 
15. Ślęża 
16. Barycz 
21 50 62:25 
21 39 48:28 
21 38 49:27 
21 35 34:23 
21 35 44:40 
21 30 45:35 
21 28 44:34 
21 27 37:36 
21 27 43:53 
2127 32:46 
2126 43:41 
21 24 51:54 
21 24 49:54 
21 20 34:54 
21 19 31:45 
21 16 41:66 
Orientacja na srebro 
23 kwietnia we Wrocławiu odbyły 
się Mistrzostwa Województwa 
Wrocławskiego w Biegach na Orientację. 
Rywalizowali w nich uczniowie szkół 
podstawowych. Spory sukces odniósł 
15-letni Piotr Syc, uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Oleśnicy, członek 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
przy swojej szkole. Zdobył srebrny 
medal i tytuł wicemistrza 
województwa. 
T.B. 
Dobry początek 
Kolejny drugi juz mecz rozegrali 
koszykarze TKKF Relaks Oleśnica w 
Otwartych Mistrzostwach Wrocławia, 
ponownie odnosząc zwycięstwo. Tym 
razem pokonali drużynę Akwarelu z 
Wrocławia 52:41. 
Zespół wystąpił w składzie: Marek 
Blach (zdobył najwięcej punktów - 
12), Piotr Bełza (udany debiut), Kizy- 
s7lol" Bochnacki, Marek Garliński, 
Adam Kwaczyński, Grzegorz 
Nowak, Dominik Piotrowski, Paweł We- 
remczuk, Tomasz. 7wicrz. (kwa) 
str. 19 
^Panorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
Urbanek na wypoczynek, Masztalerz do pracy 
Nowy trener Pogoni 
Roman Masztalerz jest od 23 
kwietnia nowym 
szkoleniowcem MKS Pogoń Oleśnica. 
Dotychczasowy trener Ryszard 
Urbanek przebywa na urlopie. 
Od Szałajki 
do Urbanka 
W 1991 i., kiedy Panorama 
zaczęła początkowo nieregularnie, a 
polem już systematycznie 
zamieszczać sprawozdania z meczów 
oleśnickiej Pogoni, trenerem 
zespołu był Stanisław S/ałajko. 
Prowadził on drużynę również w 
sezonie 1992/93. Ale wiosna, 
kiedy w oczy zaczęło nam zaglądać 
widmo spadku, klub rozsiał się z 
nim i zespołem kierował, grając 
równocześnie w drużynie, Adam 
Bąk. Uratował Pogoń przed 
degradacją, ale wiadomo było, że 
jego nominacja była wariantem 
tymczasowym. 
W sezonie 1993/94 do Oleśnicy 
po raz kolejny przychodzi 
Ryszard Paluszek. Pod jego kicrun- 
rundzie, kiedy Pogoń ma na 
koncie 4 punkty i świeżo w pamięci 
porażkę 0:5 ze Ślęzą Wrocław. Po 
raz kolejny w roli strażaka 
występuje Adam Bąk. Prowadził on 
MKS do 22. kolejki. W tym czasie 
Pogoń odniosła 3 zwycięstwa, I 
mecz zremisował, 11 przegrała. 
Po porażce 0:3 w Wodzisławiu 7 
Odrą A. Bak złożył rezygnację. 
Zespół przejął jego asystent, 
wieloletni gracz Pogoni, Tadeusz 
Masternak. Wiadomym jednak 
było, że jest to kolejne 
rozwiązanie tymczasowe. Prowadzono 
wtedy rozmowy z. Aleksandrem 
Papiewskim, Ryszardem Urban- 
kiem i Zygmuntem Peterkiem. I 
właśnie len ostatni 25 kwietnia 
1995 r. został szkoleniowcem 
oleśnickiego klubu. Kończyliśmy 
właśnie naszą Ił-ligową 
przygodę, a przed trenerem postawiono 
zadanie zbudowania nowej 
drużyny. Sezon 1996/96 zapisał się 
najbardziej spektakularnym w 
historii klubu sukcesem - 
awansowaliśmy do półfinału Pucharu 
-*^^ 
* 
Czy nowemu trenerowi Pogoni zaświeci słońce? 
kiem zespól wygrywa III ligę 
dolnośląską i awansuje po raz 
pierwszy w historii klubu do II ligi. 
Kontrowersje na linii trener - 
Zarząd powodują jednak, że R. 
Paluszek po awansie składa 
rezygnację ze stanowiska. Sezon drugoli- 
gowy zaczynamy z. byłym 
zawodnikiem Śląska Wrocław 
Henrykiem Kowalczykiem w roli 
opiekuna drużyny seniorów. Z jego 
usług klub rezygnuje po siódmej 
Polski, pokonując kilka zespołów 
z.ekstraklasy. W lidze wiodło nam 
się jednak dość przeciętnie. 
Niespodziewanie na 9 dni przed 
półfinałowym meczem w Pucharze z 
Ruchem Chorzów Z. Pctcrek 
złożył dymisję, która została przyjęła 
przez Zarząd. Zajmowaliśmy 
wówczas (po 28. kolejkach) II. 
miejsce z dorobkiem 37 punktów. 
Rozmowy w sprawie 
prowadzenia zespołu podjęto wówczas z R. 
Paluszkiem, R. Urbankicm, 
Romualdem Szukicłowiczcm, który 
odszedł wtedy ze Śląska, i 
Romanem Masztalerzem. 23 maja na 
treningu oleśniczan pojawił się 
Ryszard Urbanek i on został 
kolejnym opiekunem jedenastki 
MKS-u. 
Jeśli - odpukać w niemalowane - 
przegramy 27 kwietnia z Wcda- 
nem, a Promień zdobędzie 
przynajmniej punkt ze swoim 
rywalem - znajdziemy się w strefie 
spadkowej. Przypomnijmy, że z 
ligi spadają cztery drużyny. A 
gdyby degradacja z II ligi dotknę 
ła nic tylko pewnego spadkowi- 
cza Chrobrego Głogów, ale i 
zielonogórską Lechie, to z naszej ligi 
spadnie 5 zespołów. Czyli 
drużyny z miejsc od 14. do 18. My - 
przed spotkaniem z Wedancm - 
ni Leśnica. Grał w Pafawugu 
Wrocław, Polonii Jelenia Góra i 
Lotniku Warszawa. Był 
reprezentantem Dolnego Śląska w kadrze 
juniorów i seniorów. Wyróżniał 
się wyszkoleniem technicznym. 
Był asystentem i trenerem w 
Gwardii Wrocław, PKS Odrze 
Wrocław, Włókniarzu Slabłowi- 
ce. Parasolu Wrocław i Pekaesie 
Wołów. Ostatnio prowadził 
zespół wieclidera ligi okręgowej 
Polonie Leśnica. Jego najbardziej 
znanym wychowankiem jest 
\% 
t. , % * 
1 
u j 
ri- i-. 
*jf r 
id. 
r 
r * 
Piłkarze trenują, ale czekamy 
Z góry do dołu 
Szkoleniowiec Lechii 
Dzierżoniów i Rokity Brzeg Dolny, 
asystent w Śląsku, rozpoczął pracę od 
pucharowej porażki 0:3 w 
Chorzowie i 0:1 w Świdnicy z 
Polonią. Wiosną Pogoń wygrała 
jeszcze 2 mecze i 2 zremisowała. 
Do sezonu 1996/97 
przygotowywał nasz zespół R. Urbanek. 
Jesień MKS kończy na 7. miejscu. 
Przez pewien czas byliśmy nawet 
wiceliderami rozgrywek i gdyby 
nie wpadki w końcówce sezonu 
(0:4 w Żarach i 1:5 w Świdnicy), 
utrzymalibyśmy pozycję za Kcm- 
liudem. Ogólnie nasz bilans w 
pierwszej mndzie był 
następujący: 8 zwycięstw, 2 remisy i 7 po 
rażek. Do drugiej w tabeli Pogoni 
Świebodzin mieliśmy tylko 3 
punkty straty. Zimą di użyna 
przygotowywała się na obozie. 
Wszyscy liczyli na podjęcie wiosną 
walki o miejsce w pierwszej trójce 
piątce 
Tymczasem początek rundy ic- 
wanżowej mieliśmy fatalny. 
MKS poniósł 6 porażek Znalazł 
się na 13. miejscu, * uo wieclidera 
ze Świebodzina ma już 17 
punktów straty. Na 15. miejscu - 
powodującym spadek do ligi mię- 
dzyokręgowej'- jest Wedan. 
Dzielą go od nas zaledwie dwa punkty 
(tekst był napisany przed 
spotkaniem w Żórawinie). 
Nie licząc spotkania 
pucharowego, R. Urbanek poprowadził 
MKS w 29. spotkaniach. 
Wygraliśmy ich 10, zanotowaliśmy 4 
remisy i 14 porażek. 
na efekty... 
jeslśmy na 13., czyli krok od 
strefy spadkowej. 
Z Leśnicy do Oleśnicy 
Jak napisałem w popizednim 
numerze Punoiumy, po szóstej 
wiosennej porażce los R. Urbanka był 
pizesądzony. Zwłaszcza ze 
spotkanie z Moto-Jelczem w 
towarzystwie wiceprezesa Zbigniewa 
Knysaka oglądał inny 
szkoleniowiec - Roman Masztalerz. 
Decyzja o zmianie trenera zapadła już 
w poniedziałek 21 kwietnia. R 
Urbanek od 22 kwietnia jest na 
urlopie. Nieoficjalnie dowiedzie 
lismy się. że ma umowę 
podpisaną z klubem do czeiwca. 
Od 23 kwietnia Pogoń ma nowe 
go trenera. Został nim 57-letni 
Roman Mas/talerz. Pochodzi z 
Lwowa, karierę zaczynał w Pogo 
bramkarz Andrzej Kirs/a. 
Kontrowersyjny, dowcipny, 
pracowity - takie przymiotniki 
usłyszeliśmy od kilku osób znających 
R. Masztalerza. Czy uda mu się 
zmobilizować zespół, poukładać 
go, tchnąć wiaię w możliwość 
sukcesów i odnosić zwycięstwa z 
MKS-em? W środę 22 kwietnia 
Pogoń odniosła pierwsze 
wiosenne zwycięstwo. W Pucharze 
Polski olcsniczanie pokonali 2:0 w 
Bierutowic tamtejszą Widawę. 
Gospodarze bronili się dzielnie i 
do końca regulaminowego czasu, 
gry remisowali 0:0. W dogrywce 
Maiiusz Bortniczak.ktoiy wiosną 
wrócił z wypożyczenia do Wida- 
Wi, strzelił swoim niedawnym 
partnerom z zi społu dwie bramki 
Może równie udana będzie wy 
prawa do Zoiawmy ■' 
Komun H\buk 
lot Ki ■ .tolD.iethu 
Wedan Żórawina - Pogoń Oleśnica 6:1 
Plaster 
za wolny 
W pierwszym pod wodzą nowe 
go trenera meczu ligowym Pogoń 
Oleśnica doznała 
kompromitującej porażki na wyjeździe z 
czwartym od końca w tabeli Wedancm 
Żórawina 1:6. Wszystkie bramki 
dla gospodarzy strzelił w 
pierwszej połowie spotkania Michali- 
szyn, którym opiekował się A. 
Wolny. Honorowego gola dla 
oleśniczan zdobył w 80. min Boi l- 
nicz.uk. Widmo degradacji z III 
ligi coraz wyraźniej zagląda w 
oczy piłkarzom Pogoni. 
1. Kem Bud 
2. Pogoń S. 
3. Kryształ 
4. Molo Anna 
5. Polonia 
6. Ślęza 
7. Biclawianka 
8. Ravia 
9. Rokita 
10. Obra 
11. Lechia 
12. Orzeł 
13. Wedan 
14. Promień 
15. Pogoń 
16. Piast N.R. 
17. Parasol 
18. Piast I. 
24 6.-> 38:12 
24 46 51:^ 
24 43 "3:26 
24 38 40:24 
24 37 40:32 
24 36 43:32 
24 35 37:33 
24 33 36:31 
24 33 32:36 
24 31 24:24 
24 29 23:28 
24 29 22:23 
24 27 36-47 
24 26 24.29 
24 26 23:36 
24 24 27:45 
24 24 23:44 
24 2 J 23 46 
.fanorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r. 
To i owo na sportowo 
Juniorzy na boiskach 
- sołtysi po puchary 
Rozegrano juz pierw s/c lurnicjc 
juniorów młodszych w piłce 
nożnej Do gry przystąpiły ws/ystkie 
zgłoszone wc/eśniej i rozlosowa- 
ne drużyny. W grupie pierws/cj 
musiano /weryfikować mec/e 
ro/egrane / /e.społem Kuźnia Bo- 
gus/ycc (być może w Boguszy- 
cach jest tak mało piłkar/.y, że 
zasilili się aż tr/enia młodymi 
piłkarzami Pogoni albo /awarii 
korzystny transfer), tym samym mecz 
pomiędzy Ponialowicami a Soko- 
łowicami (2:0) zadecydował o 
pierwszym miejscu oraz o 
zdobyciu Pucharu Sołtysa Poniatowie 
Jacka Kaweckiego. W drugiej 
grupie zdecydowane zwycięstwa 
4:0 z Nicciszowcm oraz 8:1 ze 
Smardzowcm odniosła ekipa z 
Krzcczyna. Szkoda, że w ślad za 
wynikami drużyny nie idzie 
kultura i zachowanie się kibiców oraz 
kierownictwa z Krzcczyna. 
Puchar zwycięskiej drużynie 
wręczył sołtys Smardzowj Tadeusz 
Cieślak. 
W trzeciej grupie Cieśle 
zremisowały 1:1 z Nowoszycami oraz 
wygrały 2:0 ze Świerznu, 
zdobywając tym samym Puchar Sołtysa 
Cieśli Arkadiusza Kalinowicza. 
W czwartej grupie o zwycięstwie 
w turnieju zadecydowała tylko 
jedna, jedyna bramka w turnieju. 
Drużyna Smolnej zremisowała 
0:0 z Ligota Mała i wygrała 1:() z 
Gręboszycami. Puchar wręczył 
członek rady sołeckiej Kazimierz 
Kurczab. 
W konkursie na 
najskuteczniejszego strzelca rozgrywek 
prowadzą: 
Piotr Lasota z Krzcczyna - 5 
bramek, 
Maciej Idziak z Krzcczyna - 4 
bramki, 
Tomasz Gęglawy / Cieśli - 2 
bramki, 
Mariusz Sosiński ze Swierznej - 
2 bramki. 
Dorobek punktowy po 
pierwszym etapie: 
1. Krzeczyn 6 12:1 
2. Poniatowice 6 5:0 
3. Cieśle 4 3:1 
4. Smolna 4 1:0 
5 Sokołowicc 3 3:2 
6. Świerzna 
7. Nieciszow 
8. Ligota Mała 
9. Nowoszyce 
10. Gręboszyce 
11. Smaidzów 
2. Boguszyce 
3 2:3 
3 2:5 
2 0:0 
! 2:3 
1 0:1 
02:10 
0 0:6 
Górale z Nowoszyc 
zdołowani 
Czwarta runda Pucharu Polski 
rozegrana w ubiegłą środę nie 
była zbyt szczęśliwa dla ambitnych 
zawodników z Nowoszyc. 
Pierwsza połowa meczu pomiędzy 
zespołem Polaru Wrocław a 
Nowoszycami nic zapowiadała porażki. 
W dwudziestej minucie gry 
Andrzej Fojna skutecznie 
egzekwował rzut karny i aż do 43 minuty 
drużyna z Nowoszyc prowadziła 
1:0. W zamieszaniu 
podbramkowym i nieporozumieniu 
obrońców i bramkarza Polar wyrównał 
1:1. 
Po przerwie gospodarze 
wyraźnie opadli z sił i niestety 
przez całą drugą część spotkania 
gra toczyła się na ich połowie 
boiska. Nic pomogły kilkukrotne 
wypady pod bramkę przeciwnika, 
nic pomógł nawet doping samego 
wójta i jego zastępcy. Ambicją nie 
można pokonać kondycji. Przez 
cały mecz sędzia główny 
prowadzący mecz Wiesław Piotrowicz 
nie miał powodu sięgać do 
kieszonki po kolorowy kartonik. 
Zawodnicy obu drużyn, co trzeba 
podkreślić z uznaniem, grali 
bardzo czysto i jeśli nawet trafiały się 
drobne faule, to były 
przypadkowe. 
Mecz podobał się kibicom 
zarówno z Nowoszyc, jak i z 
Wrocławia (kilka samochodów 
osobowych i dwa autokary). Trochę 
mniej podobał się trenerowi 
Polaru Ryszardowi Paluszkowi. 
Liczył na lepszy wynik i 5:1 z mało 
znaną B-klasową drużyną nie 
zadowalało w pełni trenera lidera 
klasy międzyokręgowej, który w 
ubiegłym tygodniu rozgromił 
drużynę Włókniarza /. Głuszycy 
aż 13:1. 
Najlepsi z Nowoszyc 
Korzystając z okazji, jaką był 
mecz o Puchar Polski, miejscowi 
KOLONIE LETNIE 
MDK, ul. Chopina 2 zaprasza wszystkich 
chętnych na kolonie letnie vv Świnoujściu i 
Karłów ie. 
SWINOllJSCIK - 28.06 - 12.07.1997. DW Wiktoria, blisko 
morza, 3-, 4-osohowc pokoje, pełne wyżywienie, wycieczki piesze i 
autokarowe (Kamień Pomorski, Międzyzdroje), dyskoteki, 
ogniska, cena - 565 zł. 
KARLOWO - I turnus - 21-27.06.1997 - cena 200 zl. II turnus 
4-17.08.1997-cena420zł, mikroklimat, pokoje 3-osobowe, nauka 
pływania, wycieczki piesze i rowerowe, gry i zabawy sportowe, 
ogniska, dyskoteki. 
Zapisy do 23 maja. Inlormacje: tel. 314-25-61 lub 314-75-76. 
Kierownik wycieczki A. Adamczuk 
Oxłiis;vnie he:i>laine 
działacze oraz Ośrodek Kultuiy i 
Sportu Gminy Oleśnica 
zorganizowali przed nim różnego rod/aj u 
zawody dla dzieci z Nowoszyc i 
okolicznych wsi. Ponad sto dzieci 
uczestniczyło w rożnych 
konkurencjach rekreacyjnych. 
W biegu przełajowym dla 
przedszkolaków wygrał Rafał Makul- 
ski, diugi na metę przybiegł 
Łukasz Maderak, a trzeci Rafał 
Woźniak. W biegu dla klas Ml 
pierwszy byl Piotr Bednarski, 
drugi Bartek Mroź, a trzeci 
Michał Woźniak. W biegu klas III- 
IV pierwszy na mecie byl Paweł 
Jcdnoróg, druga Ania Biszczanik, 
a trzecia Edyta Zawierucha. W 
klasach V-VI zwyciężył 
Sebastian Jakubowski, drugi był 
Maciej Uba, a trzeci Grzegorz 
Jcdnoróg. 
W zawodach strzeleckich z. 
pistoletu pneumatycznego w 
kategorii wiekowej do lat 15 
zwyciężyła Agnieszka Sienkiewicz (37 
pkl.) przed Robertem Biszczani- 
kiem (25) oraz. Danielem 
Kowalskim (25). W grupie powyżej 15 
lat wygrał Henryk Sienkiewicz 
(39) przed swoim synem 
Ireneuszem (30) oraz Andrzejem Fok.su- 
wiczem (29) - bramkarzem tli uży 
ny Górali (Gdyby lak łapał piłkę, 
jak strzela...). W rzucie lotką do 
tarczy dla klas I-III zwyciężył Mi- 
str. 20 
chał Poźniak przed Barbarą 
Polaczek i Kasią Woźniak. 
W klasach V-VIII najcelniej 
rzucał Sebastian Poźniak, drugie 
miejsce zajął Karol Grudzień, a 
tizecie Krystian Gicrczak. 
Największą frekwencją cieszyła 
się konkurencja w rzutach 
piłeczkami do tarczy. Ponad 40 
dziewczynek (pierwsze miejsce 
zdobyła Agata Grudzień, II - Hwelina 
Pierzyna, III - Iza Polaczek), oraz 
50 chłopców (I miejsce - Daniel 
Kowalski, II - Szymon Zięciak, III 
- Sebastian Jakubowski) starało 
się uzyskać jak najlepsze wyniki. 
O czołowym miejscu musiały 
zadecydować dogrywki. 
Zawody w ringo były już neco 
trudniejsze i brało w nich udział 
tylko 34 dziewczynek i chłopców. 
Zwyciężył Daniel Kowalski, 
przed Szymonem Zięciakiem 
oraz Grzegorzem Tąlą. 
W serso pierwsze miejsca zajęli 
Basia Polaczek i Grzegorz Mróz, 
drugie Kamila Kowalska i Łukasz 
Rcptak, a trzecie lidyta 
Zawierucha i Bartek Mroź. W r/ulach do 
kosza wygrała Anna Majcher, 
drugie miejsce zajęła Paulina 
Fojna, a trzecie Agnies/ka Sicnkie 
wicz. 
Zapraszamy na boiska 
Czwartek, 1 maja, godz. 16 - 
mecze ligi gminnej 
Cieśle - Bystre 
Smolna - Nieciszow 
Ligota Mała - Nowoszyce 
Gręboszyce - Poniatowice 
Smardzów - Świerzna 
Nowoszyce - D/iadkowo - mecz 
klasy B 
Sobota - 3 maja, godz. 16 
Nieciszow - Świerzna (mecz 
zaległy) 
Niedziela 4 maja, godz. 13 - 
turniej juniorów 
- boisko w Sokołowicach (grają: 
Sokołowicc, Boguszyce, 
Poniatowice) 
- boisko w Bystrem (grają: 
Krzeczyn, Nieciszow, Smardzów) 
- boisko w Swierznej (grają: 
Świerzna, Nowoszyce, Cieśle) 
- boisko w Grębosz.yeach (grają: 
Gręboszyce, Ligota Mała, 
Smolna) 
Mecze ligi gminnej - godz. 16 
Nowoszyce - Gręboszyce 
Nieciszow - Ligota Mała 
Bystre Smolna 
Smardzów - Cieśle 
Świcizna- Poniatowice 
Zapraszamy i życzymy wielu 
emocji sportowych 
Ryszard 1'strocki 
Wędkujemy 
L. 
Rozpoczęcie sezonu 
wędkarskiego 1997 mamy za sobą. 
Właśnie 20 kwietnia na akwenie bogu- 
szyckim zostały rozegrane 
doroczne zawody wędkarskie w 
dyscyplinie spławikowej o Puchar 
Wiosny 1997 i pierwszy w tym 
sezonie Puchar Wójta Gminy 
Oleśnica. 
Rozpoczęcie sezonu 
wędkarskiego to nie tylko wędkowanie, 
to również utrzymywanie 
porządków na wszystkich naszych 
akwenach. 
19 kwietnia PZW Zarząd Kola 
„Oleśnica" zorganizował prace 
porządkowe na wszystkich 
wodach będących pod opieką 
naszego koła. W pracach tych oprócz 
członków Zarządu wzięło udział 
15 kolegów. Koło „Oleśnica" 
liczy 500 członków i jak łatwo 
policzyć do pracy przyszedł ich 
niewielki odsetek. Kolegów z innych 
kół działających na naszym 
terenie nic było. Nie będę więc tego 
komentował. W sumie w pracach 
porzą. ■ "eh wzięło udział 25 
wędkarzy, r." '.y posprzątali 
okolice naszych łowisk i zebrali 
ląc/nie około 2 ton 
najprzeróżniejszych śmieci. Nad stawem 
bogusz.yckiin koledzy zebrali 
około I tony, nad stawem przy 
ul. Spacerowej w Oleśnicy ok. 
450 kg, nad stawem przy ul. 
Kruczej ok. 150 kg i przy 
gliniance „Baniak" na I ucieniu ok. 
400 kg. Asortyment zebranych 
śmieci był rozmaity. Począwszy 
od butelek wszelkiego kalibru, 
toreb plastikowych, 
porzuconych pojemników na robaki, 
poprzez aluminiowe puszki, na 
częściach garderoby lak wierzchniej, 
jak i spodniej kończąc... 
Koledzy tego dnia 
przepracowali łącznie 160godzin i łonie tylko 
na pożytek własny, ale i nas 
wszystkich. Koledzy ci dosłownie 
biorą hasło lansowane przez 
wędkarski świat Ekologia, sport, 
rekreacja i poprzez swoją pracę chcą 
nie tylko dla siebie, ale i dla 
innych stworzyć przyjemniejsze 
warunki wypoczynku. Chciałbym 
kolegom wędkarzom i nie tylko 
przypomnieć o rozszerzeniu 
uprawnień Społecznej Straży 
Wędkarskiej i Straży Ochrony 
Przyrody tyczących zwracania 
szczególnej uwagi na czystość 
stanowisk wędkarskich. Nowy 
przepis bowiem nakazuje wręcz 
wędkarzowi posprzątanie 
stanowiska przed rozpoczęć i wcm 
wędkowania, nie mówiąc już o 
pozostawianiu go w czystości po 
skończonym wędkowaniu. 
Tak więc na czystym hoguszyc- 
kini łowisku w niedzielę 20 
kwietnia br. zostały rozegrane doroczne 
zawody wędkarskie w 
dyscyplinie spławikowej rozpoczynające 
sezon wędkarski "97. Zawody te 
pod nazwą Puchai Wiosny '97 
ora/ Puchar Wójta Gminy 
Oleśnica zaszczyciło swoją obecnością 
16 kolegów z PZW Kola 
„Oleśnica". Oni to przy kiepskich 
warunkach meteorologicznych 
rozegrali pierwsze tegoroczne zawody. 
Pogoda była lego dnia 
nieciekawa. Temperatura powietrza 
wahała się od I do 4 stopni, wiał dość 
silny wiatr północno-zachodni. 
Przy pełnym zachmurzeniu padał 
przelotny śnieg. Mimo to 
zawodnicy - jak przystało na 
sportowców - rozegrali zawody. Ryb było 
co prawda niewiele, jak to zwykle 
na zawodach bywa, ale zapału 
wędkarskiego co nicmiaia. Po 3- 
godzinnych zmaganiach I miejsce 
oraz. Puchar Wiosny '97 
ufundowany przez PZW Koło 
„Oleśnica" i Puchar Wójta Gminy 
Oleśnica zdobył kolega Ka/imier/ 
Nied/iela, który /łowił 2 ryby 
(ploć i ja/) - 400 pkl., II miejsce 
ora/ Puchar Wójta Gminy 
Oleśnica (/a 2. lokale) /dobył Marian 
Cn/yb z dwoma rybami (jazgarz) 
- 40 pkl., III miejsce oraz Puchar 
Wójta Gminy Oleśnica (za 3. 
lokatę) zdobył Piotr Kaczmarczyk z 
jedną rybą (jazgarz) - 35 pkl., IV 
miejsce zajął Janusz Gendera - 3 
ryby (jazgarze) - 20 pkl. 
Zawodnicy poza pucharami otrzymali ja 
ko nagrody sprzęl wędkarski 
ufundowany przez Kolo 
„Oleśnica". 
Puchary w imieniu wójta gminy 
Oleśnica i PZW wręczył prezes 
Zarządu PZW Koła „Oleśnica". 
Następną imprezą, jaką zamierza 
zorganizować Kolo „Oleśnica", 
będą zawody wędkarskie w 
dyscyplinie spławikowej o lyluł 
Mistrza Koła „Oleśnica" '97. 
Planowane one są na 18 maja na stawie 
przy ul. Spacerowej w Oleśnicy. 
Komunikat o tych zawodach 
będzie ogłoszony w późniejszym 
terminie. 
1'olainimiii wędek ' 
Józef hurezmarczuk 
PROGRAM TV 
Wtorek 29 IV 
TYP l 
06.00 Kawa czy herbata 
08.00 Inny świat - serial 
08.30 Wiadomości 
08.40 Gimnastyka 
08.45 Dla dzieci: Mama i |a 
09.00 Moj program na antenie: Teatr 
Pchła 
09.30 Domowe przedszkole 
09.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 Nie ma jak w domu - serial 
10.50 Teleturniej: Pomidor 
11.10 Od niemowlaka do 
przedszkolaka 
11.25 Powtórka z PRL-u 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowań 
12.50 Dzieci takie jak nasze 
13.05 Dama z kierownicą 
13.15 Spektrum 
13.35 Telekomputer 
13.55 Śladami Ewy i Adama 
14.15 Tajemnice wszechświata: 
Dziwna elastyczność czasu 
14.25 Laboratorium 
14.45 Wirtualne światy 
15.00 Wiadomości 
15.10 Programik dla zwierzątek 
15.25 Chwila z bajką - serial 
animowany 
15.50 Raj 
16.15 Dla dzieci: Tik-Tak 
16.40 Sejmograf 
17.00 Teleexpress 
17.25 Moda na sukces - serial 
17.50 Tajna historia zimnej wojny 
18.20 Zapaść - program gospodarczo- 
ekonomiczny 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 J.A.G. - serial sens USA 
21.05 Czas na dokument: Kon-Tiki - 
film dok. 
22.05 Kabaret Rak - próg. rozrywkowy 
22.30 W centrum uwagi 
23.00 Na oczach całej gminy - program 
publicystyczny 
23.40 Historia mafii amerykańskiej - 
serial dokumentalny USA 
24.00 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie - suplement 
00.10 RUCHOMY CEL - film przygód. 
USA (1988. 89 min), reż. Chris 
Thomson, wyk. Jason Bateman, 
John Glover, Jack Wagner 
Koszmar nastoletniego To- 
by'ego i jego rodziny, którego 
przyczyną |est program ochrony 
świadków 
01.40 Wiadomości 
18.10 Program lokalny 
18.35 Koło fortuny 
19.05 Reporterzy Dwójki 
przedstawiają 
19.20 Giselle Rouge - spektakl B. Ejf- 
mana zarejestrowany 19 marca 
w Teatrze Wielkim w Lodzi 
21.00 Panorama 
21.30 Niezbędnik Dwójki 
21.35 Sport telegram 
21.45 Tok-Szok - program J. 
Żakowskiego i P. Najsztuba 
22.40 BEZ SKÓRY - film prod. włoskiej, 
reż. Alessandro d'Alatri, wyk. 
Anna Galiena, Massimo Ghini, 
Kim Rossi Stuart 
Urzędniczka pocztowa Giną 
zaczyna otrzymywać namiętne 
listy miłosne i bukiety kwiatów. 
Wysyła je wrażliwy, ale chory 
psychicznie Severino. 
00.05 Panorama 
00.15 Jak szaleć, to szaleć - Lada Ma- 
rija Garpienko 
23.20 Europa Platz 
23.30 WRO'97: Larcher i Wyrzykowski 
23 40 Noc muzyczna 
roda 30 IV 
TYP 2 
06.45 Kurs angielskiego 
07.00 Panorama 
07.05 Dziennik krajowy 
07.20 Sport telegram 
07.25 Jakiej konstytucji potrzebują 
Polacy? 
07.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
08.00 Program lokalny 
08.30 Ich trzech, ona jedna - serial 
08.55 Niezbędnik Dwó|ki 
09.00 Świat kobiet 
09.30 Najpiękniejsze zakątki 
zachodniej Ameryki - film 
dokumentalny 
10.00 Dla dzieci: Południk 19. 
10.25 Familiada 
10.50 Sport: NBA Action 
11.10 Podróże w czasie i przestrzeni - 
film dokumentalny 
12.00 Peter Ustinow o Mozarcie 
13.00 Panorama 
13.20 Niezbędnik Dwójki 
13.25 Sędzia z prowincji - serial 
14.15 Kulty popkultury 
14.25 Clipol 
14.55 Powitanie 
15.00 Przygody Blacky'ego - serial 
15.25 Akademia Zdrowia Dwójki 
15.35 Sport: Gol 
16.00 Panorama 
16.10 Międzynarodowy Dzień Tańca 
16.305x5 
17.00 W okolice Stwórcy 
17.20 Pogotowie ekologiczne Dwójki 
17.30 Program lokalny 
18.00 Panorama 
POLSAT 
06.00 Muzyka na dzień dobry 
07.00 Poranek z Polsatem 
07.55 Poranne informacje 
08.00 Polityczne graffiti 
08.10 Czarodziejka z Księżyca - serial 
animowany 
08.30 MacGyver- serial 
_ 09.30 Żar młodości - serial 
' 10.30 Ulice San Francisco - serial 
11.30 Kalambury 
12.00 HaloGralmy 
12 20 Dla dzieci: Ye! Ye! Ye! 
12.30 Herkules - serial 
13.30 Dyżurny satyryk kraju 
14.00 Oskar 
14.30 Telepuzzle 
14.55 Dla młodzieży: Redakcja 
15.25 Maska - serial animowany 
15.50 Dla dzieci i młodzieży: Bractwo 
Białego Orła 
16.00 Informacje 
16.15 Kalambury 
16.45 Płonąca pochodnia - telenowela 
17.45 Skrzydła-serial 
18.15 Świat według Bundych - serial 
18.45 Informacje 
19.00 Drużyna A-serial 
19.50 Losowanie LOTTO 
20.00 Na południe - serial 
21.00 Evita Peron - serial USA, reż. 
Marvin Chomsky, wyk. Faye Du- 
naway, James Farentino 
22.00 Informacje i Biznes 
22.25 Polityczne graffiti 
22.35 Ulice San Francisco - serial 
23.30 Sztuka sprawiedliwości 
23.55 Motowiadomości 
00.25 Muzyka na bis 
PIĄTKA 
08.00 Fakty 
08.10 Fakty-Refleks 
06.25 ...do Kongresu 
08.30 Zuzia i jej przyjaciele 
09.00 Morskie wyzwania 
09.25 Podróż Jennifer 
09.50 Maria Celeste - serial 
10.35 Westgate 
11.25 Ojczyzna - polszczyzna 
11.50 Fakty 
13.00 Chłopcy z demobilu 
14.00 Przystanek Piątka 
14.30 Krzyżówka szczęścia 
15.00 Twoja Piątka 
15.10 Rahan - serial animowany 
15.35 Rozmowy ze zwierzętami 
16.00 Zagajnik 
16.30 Przed WRO: Ars Electroni- 
ca Center Muzeum 
Przyszłości 
17.00 Przed WRO: Nowe wodeo 
polskie 
17.30 Teraz wieś 
18.10 Fakty 
18.30 Maria Celeste - serial 
19.20 Fakty-Refleks 
19.30 Szpader - reportaż 
20.00 NIE ZAZNASZ SPOKOJU - 
dramat obyczajowy produkcji 
polskiej 
21.45 PRZED WRO: The Vasulkas 
22.00 Fakty 
22.25 ...do Kongresu 
22.30 WRO'97: Tomas Waliczky 
22.50 Antropologia teatru: Akroama 
TYP 1 
06.00 Kawa czy herbata? 
08.00 Freddie i Max - serial 
08.25 Muzyczna Jedynka 
08.30 Wiadomości 
08.40 Dla dzieci: Gimnastyka 
08.45 Mama i ja 
09.05 Krajowy Festiwal Młodych 
Wykonawców Piosenki 
09.30 Domowe przedszkole 
09.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 Milagros - serial 
10.50 Teleturniej: Stawka większa niż 
życie 
11.10 Szkoła zdrowia i urody 
11.25 Lenin z Krakowa - film dok. 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowań 
12.50 Syndromwspołczucia 
13.15 Współczesna proza polska: 
Andrzej Stasiuk 
13.45 Język filmu 
14.00 Sztuka przekonywania 
14.15 Wielka historia małych miast 
14.40 Arcydzieła 
14.50 No problem - nauka angielskiego 
15.00 Wiadomości 
15.10 Ochroniarz, czyli jak się bronić 
15.25 Tajemniczy świat Aleksandry 
serial 
15.50 Chwytaj dzień 
16.15 Król zwierząt - quiz 
16.40 Czasy - katolicki magazyn 
informacyjny 
17.00 Teleexpress 
17.25 Moda na sukces - serial 
18.00 Miliard w rozumie 
18.25 Zapaść - sytuacja w 
budownictwie mieszkaniowym 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 KOCHANY URWIS - komedia 
USA (1990,78 min) 
Adoptowany synek i jego 
swawole. Czarna komedia o życiu 
zamienionynrw piekło. 
21.35 George Michael - Older - film 
dokumentalny 
22.30 W centrum uwagi 
23.00 Studio sport: Relacja z meczu 
Anglia - Gruzja 
00.15 TWIN PEAKS: OGNIU KROCZ 
ZE MNĄ - film sensacyjny USA 
(1992, 135 min), reż. David 
Lynch, wyk. Sheryl Lee, Ray Wi- 
se, David Bowie, Kyle MacLa- 
chlan 
Kinowy prolog pamiętnego 
serialu telewizyjnego - ostatnie 
siedem dni życia Laury Palmer. 
18.10 Program lokalny 
18.35 Teleturniej: Jeden z dziesięciu 
19.05 Ekspres reporterów 
19.35 Dla dzieci: Po rozum do głowy 
20.00 Niezbędnik 
20.05 Podsumowanie XV Festiwalu 
Szkół Teatralnych 
20.35 ELIMINACJE MŚ W PIŁCE 
NOŻNEJ: WŁOCHY - 
POLSKA 
(w przerwie meczu Panorama) 
22.50 99 do 1 - serial 
23.45 Panorama 
00.15 997 - magazyn kryminalny 
TYP 2 
06.45 Kurs angielskiego 
07.00 Panorama 
07.05 Dziennik krajowy 
07.20 Sport telegram 
07.25 Reporterzy Dwójki 
przedstawiają 
07.50 Akademia zdrowia 
08.00'Program lokalny 
08.35 Między wierszami - serial 
08.55 Niezbędnik 
09.00 Świat kobiet 
09.30 Podglądanie przyrody - serial 
dokumentalny 
10.00 Po rozum do głowy 
10.30 I to by było na tyle: Wiosna 
program literacko-muzyczny 
10.55 Pejzaże wsi polskiej 
11.15 Sukienki Miry - próg. 
artystyczny 
12.05 Zaproszenie do tańca - utwory 
Straussów 
12.30 Skrzydła bliżej marzeń 
13.00 Panorama 
13.20 Niezbędnik 
13.25 Doktor z alpejskiej wioski - 
serial 
14.10 Muzyczne nowości 
14.25 Clipol 
15.00Taz-mania - serial animowany 
15.25 Akademia zdrowia 
15.35 Przystań - reportaż 
16.00 Panorama 
16.10 Świat wokół nas 
16.35 5x5 
17.00 Seans filmowy - magazyn 
17.30 Program lokalny 
18.00 Panorama 
POLSAT 
06.00 Muzyka na dzień dobry 
07.00 Poranek z Polsatem 
07.30 Drzewko szczęścia - gra-zabawa 
07.55 Poranne informacje 
08.00 Polityczne graffiti 
08.10 Maska - serial animowany 
08.30 Drużyna A-serial 
09.30 Żar młodości - serial 
10.30 Ulice San Francisco - serial 
11.30 Kalambury 
12.00 HaloGralmy 
12.20 Dla dzieci: Ye! Ye! Ye! 
12.30 Evita Peron - serial 
13.30 Disco Relax 
14.30 Gwiazdy i rozgwiazdy 
14.55 Link Journal 
15.25 Czarodziejka z Księżyca - serial 
animowany 
15.30 Bractwo Białego Orła 
16.00 Informacje 
16.15 Kalambury 
16.45 Płonąca pochodnia - telenowela 
17.30 Drzewko szczęścia - gra-zabawa 
17.45 Skrzydła - serial 
18.10 Świat według Bundych - serial 
18.45 Informacje 
19.00 MacGyver - serial 
19.50 Losowanie LOTTO 
20.00 Film tygodnia: ŻELAZNY 
ORZEŁ - film sensacyjny USA 
(1986.117 mm), rez. Sidney J. 
Furie, wyk. Louis Gasset Jr., 
Jason Gedrick, David Suchet 
Nastoletni syn pilota 
myśliwskiego porywa samolot, aby 
samotnie walczyć o uwolnienie ojca z 
arabskiej niewoli. 
22.10 Informacje i Biznes 
22.35 Polityczne graffiti 
22.45 Ulice San Francisco - serial 
23.30 Na każdy temat 
00.40 Muzyka na bis 
10 50 Mama nic (1/4) - serial 
Namówiona przez dzieci mama 
bierze udział w konkursie na 
zdjęcie do plakatu. Kiedy 
zwycięża i jej podobizna ukazuje się 
na plakatach, ona sama znika... 
11.20 Wściekłe gacie: Przyjemności 
życia - film animowany 
11.45 Historia obyczaju 
12.05 Z notatnika Jerzego Stefana 
Stawińskiego - film dokumentalny 
13.00 Wiadomości 
13.10 Autolustracja - reportaż 
13.50 Credo - magazyn katolcki 
14.20 KINGSAJZ - komedia polska 
(1988,115min),rez.Juliusz 
Machulski, wyk. Jacek Chmielnik, 
Jerzy Stuhr, Katarzyna Figura 
Smutno-wesoła bajka z życia 
krasnoludków o krainie zwanej 
Szuflandią rządzonej przez 
zfowrogą'dyktaturę. 
16.05 Partia, pieniądze, rock and roli - 
ciuciubabka - film dokumentalny 
17.00 Teleexpress 
17.25 KOMEDIA MAŁŻEŃSKA - 
komedia polska (1993, 92 min), 
reż. Roman Załuski, wyk. Ewa 
Kasprzyk, Jan Englert, Ewa 
Dałkowska 
Młoda kobieta, udręczona 
obowiązkami domowymi, porzuca 
męża i dzieci, aby spróbować 
kariery w biznesie. 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 INDIANIN W PARYŻU - komedia 
francuska (1995, 86 min), wyk. 
Miou Miou 
Bezpretensjonalna komedia 
rodzinna z domieszką satyry. 
Paryski makler giełdowy odkrywa, 
że ma 12-letniego syna, 
wychowanego przez Indian w 
amazońskiej dżungli. Po powrocie do 
Francji chłopiec nie może 
zrozumieć praw rządzących 
nieznanym mu światem i dwulicowości 
jego mieszkańców. 
21.35 Kabaret Olgi Lipińskiej 
22.20 Tratwa „Kultur/ 
23.10 Kiepski żart - próg. rozrywkowy 
23.45 LADY CHATTERLEY (1/2) - firn 
angielski (1994, 102 min), reż. 
Ken Russel, wyk. Joely Richard- 
son, Sean Bean, James Wiłby 
Dzieje łamiącej bariery klasowe, 
namiętnej i zmysłowej miłości 
bogatej damy i leśniczego 
01 25 Pies i kot - serial 
POLSAT 
PIĄTKA 
08.00 Fakty 
08.15 Fakty-Refleks 
08.25 ...do Kongresu 
08.30 Rahan 
09.00 Rozmowy ze zwierzętami 
09.25 Zagajnik 
09.50 Maria Celeste - serial 
10.30 Koty i psy 
11.15 Druga B 
11.50 Fakty 
12.10 TV Polonia 
14.00 Lista przebojów 
14.30 Krzyżówka szczęścia 
15.00 Twoja Piątka 
15.10 Mokradełka 
15.35 Maluda 
16.00 Indaba 
16.30 Przygody pana Michała - 
serial 
17.00 Fin de siecle „Multimediale" 
17.30 Raport 
18.00 Twoja Piątka 
18.10 Fakty 
18.30 Maria Celeste - serial 
19.20 Fakty-Refleks 
19.30 Morskie opowieści 
20.00 Uderzenie - serial 
21.00Telemost 
22.00 Fakty 
22.25 ...do Kongresu 
22.30 Studio sport 
23.10 WRO '97 
24.00 Śladami bomby - film 
dokumentalny 
Czwartek 1 V 
TYP 1 
06.00 Kawa czy herbata? 
08.05 Z kryształków piasku 
08.30 Zwierzęta świata 
09.00 Śpiewanki rodzinne 
09 30 Amerykańska opowieść - film 
animowany 
TYP 2 
07.00 Tam, gdzie biją źródła 
08.00 Tomcio Paluch i Calineczka - film 
animowany 
08.30 Program lokalny 
08.30 Dzieciaki, kłopoty i my - serial 
09.30 Niezbędnik 
09.35 Gwiazdy tamtych lat 
10.00 Wyspa Boga Małp - firn 
dokumentalny 
10.55 Europa Koncert w Wersalu 
13.00 WSZYTSKIE PSY IDĄ DO 
NIEBA - film animowany 
Zabawna opowieść o przyjaźni 
sieroty i dwóch bezpańskich psów. 
14.25 Wspomnienie o Julianie Tuwimie 
- film dokumentalny 
15.15 Ognisko z Elitą 
16 lOMAŁPUNTERES-komediaUSA 
(1931, 75 min), wyk. Groucho, 
Harpo, Chico, Zepo Marx 
Zwariowana komedia oparta na 
czystym nonsensie - 
pasażerowie na gapę w szalonei podroży 
przez ocean. 
17.30 Na tronie - piosenki Krzysztofa 
Daukszewicza 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
18.35 Teleturniej: Jeden z dziesięciu 
19.05 Bez znieczulenia 
19.35 Klub Pana Rysia 
20.00 Kobieta liryczna - Hanna Banaszak 
21.00 Panorama 
21.30 Niezbędnik Dwójki 
21.40 PROMINENT - film kanadyjski 
(1991), wyk. Donald Sutherland, 
Annę Archer 
W końcu lat 70. członek Biura 
Politycznego w Warszawie 
zostaje bez widocznego powodu 
pozbawiony władzy i 
przywilejów 
23.25 O.N.A., czyli konflikt pokoleń - 
film dokumentalny 
00.15 Panorama 
00.25 Koncert zespołu O.N.A. 
06.00 Muzyka na dzień dobry 
07 00 Koncert dla dzieci 
08.10 Czarodziejka z Księżyca - serial 
08 30 MacGyver - serial 
09 30 Zar młodości - serial 
10 30 Ulice San Francisco - serial 
11 30 Klub satyryków 
12.00 HaloGra'my 
12.20 Dla dzieci: Ye! Ye! Ye' 
12 30 NIECHCIANE DZIECI - film 
sensacyjny USA (1981, 98 min), 
reż. Richard Michaels, wyk 
Earl Boen, Michelle Pfeiffer, 
Matt Clark 
Samotny mężczyzna przyjmuje 
pod dach grupę bezdomnych 
dzieci, co budzi zdziwienie i 
niepokój służb socjalnych. 
14.15 Maturalny koncert życzeń 
14.30 Festiwal Piosenki Polskiej Gama 
'97 
15.30 Zapraszamy do świata reklamy 
16.00 Informacje 
16.15 Kalambury 
16.45 COTTON CLUB - komedia USA 
91978. 97 min), reż Ron 
Howard, wyk. Clint Howard, 
Charles Martin Smith 
Członkami szkolnej grupy 
rockowej zostają uczniowie i bez 
tego sprawiający kłopoty 
nauczycielom. 
18.30 Maturalny koncert życzeń 
18.45 Informacje 
19.00 Nieustraszony 
20.00 CZUŁE SŁÓWKA - melodramat 
USA (1983, 126 min), reż. 
James L. Brooks, wyk. Shirley 
MacLaine, Debra Winger. Jack 
Nicholson 
Pięć Oscarów dla poruszającej 
opowieści o związku 
nadopiekuńcza matki z córką 
uciekającą przed jej uczuciem 
22.30 Shirley MacLaine w Polsce - 
reportaż 
23 30 OPIEKUNKA - horror USA 
(1990,88 min) 
Sympatyczna piastunka 
okazuje się złą kapłanką druidów. 
01.05 Playboy 
02 05 Muzyka na bis 
PIĄTKA 
07.40 Twoja Piątka 
07 50 Maria Celeste - serial 
08.00 Fakty 
08.25 ...do Kongresu 
08.45 Fakty-Refleks 
09.30 Mokradełka 
09.55 Maluda 
10.20 Indaba 
10.45 Przygody pana Michała - serial 
11.15 Podrożę Guliwera 
12 35 ZŁOTORĘKI - film fabularny 
14.35 Kłopoty nastolatków 
15.00 Twoja Piątka 
15.10 Kopciuszek 
16.00 Duszek z antypodów 
16.30 Janosik - serial 
17.15 Twoja Piątka 
17.30 Dolnośląski Magazyn 
Reporterów 
18.00 Twoja Piątka 
18.10 Fakty 
18.35 Maria Celeste - serial 
19.20 Fakly-Refleks 
19.30 Tajemnice nauki 
20.00 CO JA TAKIEGO ZROBIŁEM' - 
komedia hiszpańska 
21.40 Studio WRO'97 
22.00 Fakty 
22.10 ...do Kongresu 
22.15 PROMINENT - film fabularny 
24.00 Nocne marki 
Piątek 2 V 
TYP 1 
07.00 Kawa czy herbata' 
08.10 Orzeł - gatunek flagowy - film 
dokumentalny 
08.30 Nasza biało-czerwona - pr. dla 
dzieci 
09.00 Amerykańska opowieść - film 
animowany 
10.15 Mama nic-serial 
10.40 Wallace i Gromit' Wściekłe gacie 
- film animowany 
11.10 Historia obyczaju- Moj dom - 
mola twierdza 
11 35 Klan urwisów 
12 00 Wiadomos. 
PROGRAM TV 
Dokończenie ze str. 21 
12.10 Ambasador Atlantydy - film 
dokumentalny 
12.50 Tylko 5 lat - reportaż 
13.10 Do Tarap: Zapomniana dolina, 
zapomniani bogowie - film 
dokumentalny 
14.00 LEKARSTWO NA MIŁOŚĆ - 
polska komedia sensacyjna 
(1966), reż. Jan Batory, wyk. 
Kalina Jędrusik, Krystyna 
Sienkiewicz, Andrzej Łapicki, 
Wieńczysław Gliński. 
Młoda warszawianka wskutek 
pomyłek telefonicznych wpada 
na trop gangu fałszerzy 
pieniędzy. 
15.40 Królewska demokracja - program 
publicystyczny 
16.05 Partia, pieniądze, rock and roli: 
Królowie życia - Film dok. 
Historia polskiej muzyki 
rockowej w drugiej połowie lat 70. 
17.00 Teleexpress 
17.25 Tata, a Marcin powiedział - serial 
17.35 Goniec - tygodnik kulturalny , 
17.55 Bezpieczniej - magazyn 
18.10 Randka w ciemno 
19.00 Wieczorynka: Smurfy 
19.30 Wiadomości 
20.00 SAMOTNY FACET - komedia 
USA (1984), reż. Artur Hiller, 
wyk. Steve Martin, Charles Gro- 
din, Judith lvey 
Nowojorczyk wyrzucony z 
mieszkania przez dziewczynę 
dołącza do podobnych mu 
samotnych facetów i z czasem 
w nowym środowisku daje sobie 
coraz lepiej radę. 
21.35 Życie moje - spotkanie z ludźmi, 
których pasją jest poszukiwanie 
skarbów 
22.15 Tratwa Kultury - historia paryskiej 
.Kultury" 
23.10 Cafe Fusy 
23.40 LADY CHATTELREY - film ang 
Dzieje namiętnej miłości bogatej 
damy i leśniczego 
01.25 Pies i kot - serial (ost.) 
00.15 Andreas Vollenveider - koncert 
TYP 2 
07.00 Folkowe nuty z Równicy 
07.30 Na wysokości - film dok. 
08.00 Tomcio Paluch i Calineczka - film 
animowany 
08.30 Program lokalny 
09.30 Niezbędnik Dwó|ki 
09.35 Skępska Królewna - film 
dokumentalny 
10.00 Czarowny świat Okavango - film 
dokumentalny 
11 00 V Ogólnopolskie Spotkania 
Artystyczne Dzieci i Młodzieży 
12.00 BIGBEATOWE LATO - komedia 
czeska (1993,108 min) 
Rok 1959. W robotniczej 
dzielnicy Pragi młody gitarzysta i 
tancerz zaraza rówieśników 
miłością do rock'n' roiła i staje na 
czele buntu przeciw muzyce 
pokolenia rodziców: 
13.55 Naprawdę jaka jesteś 
14.30 Muzyka i mitologia 
15.40 ROZMOWY KONTROLOWANE 
- komedia polska (1991), rez. 
Sylwester Chęciński, wyk. 
Stanisław Tym, Krzysztof 
Kowalewski, Jerzy Bończak 
17.15 Tym bardziej - film dokumentalny 
Sylwetka aktora i satyryka 
Stanisława Tyma. 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
18 35 Va banque - teleturniej 
19.05 teleWizje Kultury 
19.35 Ale heca - program dla dzieci 
20.00 Nie bójmy się wiosny - koncert 
Stare przeboje o wiośnie w 
nowych aranżacjach. 
21.00 Panorama 
21.30 Niezbędnik Dwójki 
21.45 UCIEKAJĄCY POCIĄG - thriller 
USA (1985), rez. Andnej Kon- 
czałowski, wyk. Jon Voight, Erie 
Roberts, Rebbeca De Mornay 
Dwaj groźni przestępcy wsrod 
bezkresnych śniegów Alaski. 
Pełen napięcia dreszczowiec o 
dramatycznej ucieczce z więzienia. 
23.40 Harfa i magia 
00 05 Panorama 
POLSAT 
06.00 Muzyka na dzień dobry 
07.00 Poranek z Polsatem 
07.35 Drzewko szczęścia 
07.55 Poranne informacje 
08.00 Polityczne graffiti 
08.10 Maska - serial animowany 
08.30 Nieustraszony - serial 
09.30 Zar młodości - serial 
10.30 Ulice San Francisco - serial 
11.30 Fundacja Polsat 
12.00 Halo!Gr!my 
12.20 Ye!Ye!Ye! 
12.30 NIEBEZPIECZNY SZLAK - film 
przygodowy USA (1996) 
14.15 Maturalny koncert życzeń 
14.30 Miss Warszawy 97 - reportaż 
15.25 Czarodziejka z Księżyca - serial 
animowany 
15.50 Bractwo Białego Orla - pr. 
ekologiczny 
16.00 Informacje 
16.15 Halo miliard 
16.45 KUMPLE - film przygodowy USA 
(1992), rez. Aaron Norns, wyk. 
Jonathan Brandis, Chuck Norris 
Mały chory chłopiec ma jednego 
idola - Chucka Norrisa, więc 
postanawia dorównać mu odwagą 
i sprawnością. 
18.30 Maturalny konecert życzeń 
18.45 Informacje 
19.00 Nieustraszony - serial 
19.50 Losowanie LOTTO 
20.00 Strażnik Teksasu - serial 
21.00 Kojak-serial 
22.00 Informacje i Biznes 
22.20 Polityczne graffiti 
22.30 WIBRACJE - dramat USA, 
(1995), rez. Michael Paseornek, 
wyk. James Marschall, Cristina 
Applegate, Faye Grant 
Muzyk rockowy traci władzę w 
rękach, lecz nie zamierza 
rezygnować z dalszej kariery. 
00 20 Playboy 
01.15 Muzyka na bis 
Franciszek Brodniewicz, 
Kazimierz Junosza Stępowski, 
Stefan Jaracz, Jozef Węgrzyn 
11.45 Transmisja uroczystości w 
Warszawie w dniu Święta 
Narodowego z okazji 206. rocznicy 
Konstytucji 3 Maja 
12.50 Preludia Chopina 
13.00 Historia obyczaju: Moj dom, moja 
twierdza 
13 25 Konstytucja III RP - pr. publicyst. 
14.05 RZYMSKIE WAKACJE - 
komedia USA (1953), reż. William 
Wyler, wyk. Audrey Hepburn, 
Gregory Peck 
Księżniczka wymyka się z 
ambasady, by zakosztować 
wolności. Poznaje przystojnego 
dziennikarza. 
16.00 Partia, pieniądze, rock'n'roll - film 
dok. 
17.00 Teleexpress 
17.20 Od przedszkola do Opola: Marek 
Grechuta 
18.10 Pokój 107 - pilot serialu 
polskiego 
18.35 Na przełomie 
19.00 Wieczorynka: Bajka o brzydkim 
kaczątku 
19.30 Wiadomości 
20.00 KRATKA - film polski (1995), reż. 
Paweł Łoziński, wyk. Jerzy ka- 
mas, Michał Michałek 
Dziewięciolatek i emeryt próbują 
wydobyć spod ściekowej kraty 
500-frankowy banknot. 
20.55 Polskie jury w studiu 
21.00 Konkurs Piosenki Eurowizji 
Dublin '97 
00.05 Sportowa sobota 
00.25 DIAGNOZA ZBRODNI - thriller 
USA (1992), reż. Phil Joanou, 
wyk. Richard Gere, Kim Basin- 
ger. Urna Thurman 
Psychiatra romansuje z siostrą 
swej pacjentki. O zdradzie 
dowiaduje się mąz. Podczas 
awantury kobieta go zabija. 
02.25 Tryptyk ojczysty 
PIĄTKA 
07.40 Twoja Piątka 
07.50 Maria Celeste 
08.30 Fakty 
08.40 ...do Kongresu 
08.45 Fakty Refleks 
09.00 Zielone szkoły dla dzieci Śląska 
09.30 Kopciuszek 
10.45 Janosik 
11 55 Fakty 
12.00 TV POLONIA 
14.00 Multimediale 
14.30 WRO-Videovid 
15.00 Twoja Piątka 
15.10 Człowiek z gor 
15.30 Hipopowo 
15.45 W trosce o przyrodę 
16.10 Samson - superślimak 
16.30 Moda i uroda 
17.30 Magazyn Aktualności 
Kulturalnych 
18.00 Twoja Piątka 
18.10 Fakty 
18.30 Maria Celeste 
19.19 Pałer 
19.45 Czy można mnie ocalić? 
20.05 Sokoły 
20.55 Historia ZSRR - film 
dokumentalny 
21.45 Studio WRO 97' 
22.00 Fakty 
22 25 ...do Kongresu 
22.30 Miss Dolnego śląska 
23.10 Kuchnia Polska 
00.15 Noc jest po to 
OLOOUnpluged 
Sobota 3 V 
TVP 1 
07.10 Tańce polskie 
07.40 Australia Bena Cropa - serial dok. 
08.30 Niezwykłe muzea: Muzeum 
Hymnu Narodowego 
08 45 Ziarno 
09.15 Mama mc - serial 
09.40 Wallace i Gromit - serial anim 
10 15 W Starym Kinie: PAN 
TWARDOWSKI - polska basn kostiumowa 
(1936), reż. Henryk Szaro, wyk. 
TVP2 
07.00 200 lat konstytucji - film dok. 
07.30 Tacy sami 
08.00 Spotkanie z Hanna Barbera: 
Nowe szaty cesarza - film anim. 
08.30 Program lokalny 
09.30 Niezbędnik Dwójki 
09.35 Giovanni Paisiello „Te Deum" 
10.40 Figowiec zwany Amate - film dok. 
11.30 Kręcioła 
12.00 PIRACI Z PENZANCE - musical 
USA (1983), rez. Wilford Leach, 
wyk. Linda Ronstadt, Kevin Kli- 
ne, Rex Smith 
14.00 Prezydenci: Ignacy Mościcki 
14.30 Ostatni taki wojewoda - film 
dok. 
15.00 Familiada 
15.30 Bezludna wyspa 
16.15 AGENT NR1 -polski film sensac. 
(1971), reż. Zbigniew 
Kuźmiński, wyk. Karol Strasbur- 
ger, Monika Sołubianka, 
Barbara Bargiełowska. Piotr 
Fronczewski 
Historia agenta Jerzego Iwano- 
wa-Szajnowicza, który działał w 
Grecji w czasie II wojny 
światowej. 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
18.35 Va banque 
19.00 Jakiej konstytucji Polacy 
potrzebują? 
19.35 Szalone liczby 
20.00 Studio sport: I liga piłki nożnej - 
Widzew Lodź - Wista Kraków 
20.50 Słowo na niedzielę 
21.00 Panorama 
21.40 PANI BOVARY - melodramat fr. 
(1991), reż. Claude Chabrol, 
wyk. Isabelle Huppert, Chnstop- 
he Malavoy 
Adaptacja powieści Flauberta. 
Emma zakochuje siew 
przystojnym szlachcicu. Odrzucona 
szuka pociechy w ramionach 
urzędnika. 
24.00 Panorama 
0010 Niebiańska nuta: Trebunię Tutki 
POLSAT 
09.30 Candy-Candy 
10.00 Telewizja 101 -serial 
10.00 Wielkie filmy, wielkie gwiazdy: 
STAMBUŁ - komedia USA 
(1957), reż. Jospeh Pevney 
12 35 MAJSTARSZY ANIOŁ - film 
hiszp. (1992), rez. Tony Rodri- 
guez 
Anioł ucieka z domu opieki. 
Zaprzyjaźnia się z sierotką. 
Wyruszają razem, by znaleźć 
miejsce narodzin Mesjasza 
14.30 Oskar 
15.00 Ręce, które leczą 
15.30 Oto Polska 
16.00 Informacje 
16.15 Teleturniej 
16.45 BATERII NIE WLICZONO - 
komedia sf USA (1987), reż. Mat- 
thew Robbins 
Na pomoc lokatorom, których 
właściciel domu chce się 
pozbyć, przybywają ufoludki. 
18.45 Informacje 
19.00 Disco polo live 
19.50 Losowanie LOTTO 
19.55 Grom w raju - serial 
20.55 Cobra - serial 
22.00 POWRÓT ZNAD RZEKI KWAI - 
dramat wojenny USA (1988), 
reż. Andrew McLaglen, wyk. 
Edward Fox, Denholm Eliott 
23.55 Ned i Stacey - serial 
00.25 Playboy 
01.25 Muzyka na bis 
Niedziela 4 V 
15.30 Ulica Sezamkowa 
16.00 Nie bójmy się wiosny - pr. 
rozrywkowy 
17.00 Beverly Hills 90210 - serial 
17.45 Halo, Dwójka! 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
18.35Vabangue 
19.05 7 dni - Świat 
19.35 Dlaczego to my? 
20.00 Linia specjalna 
21.00 Panorama 
21 40 MŁODE WILKI - film polski 
(1995), rez. Jarosław Żamojda 
23.15 Szamański koncert Justyny 
Steczkowskiej 
24.00 Panorama 
00.10 Sport telegram 
00.15 Muzyka i dusza technologii 
TYP 1 
07.00 Rolnictwo na świecie 
07.15 Notowania 
07.45 Dom - magazyn 
08.05 Poranek filmowy 
08.35 Mama nic - serial 
09.05 Droga do Avonlea - serial 
10.00 W Starym Kinie: NA WSKROŚ 
NOWOCZESNA MILLIE (1) - 
komedia muzyczna USA(1967), 
rez. George Roy Hill, wyk. Julie 
Christie, Mary Tyler Moore, Be- 
atrice Lillie, James Fox, John 
Gavin 
11.15 Spotkanie z Janem Pawłem II 
12.00 Anioł Pański 
12.20 Ludzki świat 
13.00 Wiadomości 
13.10 Tydzień 
13.40 Zwierzęta świata: Żeneta - nocny 
łowca - film dok. 
14.15 Waszyngton za zamkniętymi 
drzwiami - serial 
15.10 Archiwum gwiazd 
15.40 Oko w oko: Nicole Kidman 
16.10 Siła ciągu 
16.35 Z kamerą wśród zwierząt 
17.00 Teleexpress 
17.25 Śmiechu warte 
17.50 Dziennik Telewizyjny - program 
Jacka Fedorowicza 
18.10 Dr Quinn-serial 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.00 Savannah - serial USA 
20.55 Decyzja należy do ciebie 
21.30 Sportowa niedziela 
22.20 Tratwa Kultury 
23.10 Martin Lee - ostatni demokrata - 
reportaż 
23.40 CARMEN - film muzyczny fr.-wl. 
(1984), rez. Francesco Rosi, 
wyk. Julia Mingenes, Placido 
Domingo 
TYP 2 
06.30 Disco Relax 
07.30 W drodze 
08.00 Strażnik Teksasu - serial 
09.00 Encyklopedia słów wielkich i 
małych 
07.00 Echa tygodnia 
07.30 Savannah - serial 
08.20 Słowo na niedzielę 
08.30 Program lokalny 
09.30 Pot - film dok. 
10.00 Ojczyzna-polszczyzna 
10.15 Teatr dla dzieci: Złamana noga 
babci 
11.00 Mistyka pereł - film dok. 
11.55 Studio sport: Motocyklowe MS 
Grand Prix Hiszpanii 
12.10 Świat się śmieje: KTO CHCE 
ZABIĆ JESSIE? - komedia cze- 
chosł. (1966), rez. Vaclav Vorli- 
cek 
13.30 „Młode wilki" od kuchni- 
reportaż 
13.55 Studio sport: Motocyklowe 
MŚ 
14.10 30 ton! Lista, lista 
14.40 Studio sport1 Motocyklowe MŚ 
15.00 Familiada 
21.55 MdM - Mann i Materna 
22.20 Referendum konstytucyjne 
22.30 W centrum uwagi 
23.00 Zawsze po 21. 
23.30 Mistrzowie kina: TWARZĄ W 
TWARZ - film szw. (1975), reż. 
Ingmar Bergman, wyk. Liv Ul- 
Imann, Erland Josephson 
01.25 Wiadomości 
01.30 Przeciwko żywotnym interesom 
PRL-film dok. 
POLSAT 
06.30 Disco Polo Live 
07.30 Jesteśmy 
08.004x4 
08.30 Multimedialny odlot 
09.00 Klip Klaps 
09.30 Jogi w kosmosie - serial 
animowany 
10.00 Disco Relax 
11.00 Pomoc domowa 
11.30 Łowca przygód - serial 
12.30 TO JEST ELVIS - film USA 
(1981), reż. Malcolm Leon, wyk. 
Elvis Presley 
Biografia Elvisa Presleya. Film 
wykorzystujący autentyczne 
materiały filmowe. 
14.15 Potężna dżungla - serial 
14.45 Daszek - pr. satyryczny 
15.00 Benny Hill 
15.30 Dyżurny satyryk kraju 
16.00 Informacje 
16.15 Karolina w mieście - serial 
16.45 Film na telefon: ŚWIRY - 
komedia USA (1984) lub GEJSZA - 
film USA (1986) 
18.45 Informacje 
19.00Tekwar-serial 
19.50 Anatomia sukcesu 
19.55 Herkules-serial 
20.55 Kino satelitarne: 
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY - film 
sensac. USA (1985), reż. Don 
Chaffey 
Port lotniczy w obliczu groźby 
zamachów bombowych. 
22.50 Na każdy temat 
23.50 Magazvn sportowy 
00.50 Muzyka na bis 
Poniedziałek 5 V 
TYP 1 
06.00 Kawa czy herbata? 
08.00 Murphy Brown - serial 
08.25 Muzyczna Jedynka 
08.30 Wiadomości 
08 40 Gimnastyka 
08.45 Mama i |a 
09.00 Szóstka na szóstkę 
09.25 Domowe przedszkole 
09.50 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 Doktor Ouinn - serial 
10.50 Piraci-teleturniej 
11.10 Zrób to tak jak my 
11.25 Johannes Vermeer - malarz z 
Delft - film dok. 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowań 
12.50 Prawnik domowy 
13.10 Miniatury ** 
13.20 SHa tradycji 
13.30 Historie: Losy Piastów Śląskich 
13.50 Prawdziwa historia nie chcianych 
pomników 
14.15 Byłem żołnierzem Wermachtu 
14.30 Czy wiesz, że.. 
14.35 Łowcy tajemnic 
14.50 No problem 
15.00 Wiadomości 
15 10 Zyć skuteczniej 
15.25 Szkoła złamanych serc - serial 
15.50 Fronda 
16.15 Szatnia 
16.40 Tydzień prezydenta 
17.00Teleexpress 
17 25 Moda na sukces - serial 
17.50 Pocztówka z Krainy Łagodności 
18 10 Forum 
19.00 Wieczorynka 
19.20 Referendum konstytucyjne 
19.30 Wiadomości 
20 10 Teatr TV: Henryk Rzewuski 
„Listopad", reż Mikołaj 
Grabowski 
TYP 2 
06.45 Kurs angielskiego 
07.00 Panorama 
07.05 Dziennik krajowy 
07.20 Sport telegram 
07.25 7-dni świat 
07.50 Akademia zdrowia 
08.00 Program lokalny 
08.30 Rodzinna menażeria - serial 
08.55 Niezbędnik Dwójki 
09.00 Świat kobiet 
09.30 Tropami zwierząt - serial dok. 
10.00 Krzyżówka 13-latków 
10.25 Familiada 
10.50 Sportowe hobby 
11.15 Każdą chwilę dzieciom 
12.10 Nie bójmy się wiosny (1)- 
program rozrywkowy 
13.00 Panorama 
13.20 Niezbędnik Dwójki 
13.25 Zatoka Marlinow - serial 
14.10 Clipol 
14.30 Lista przebojów 
14.55 Powitanie 
15.00 Spiderman - człowiek pająk 
15.25 Akademia zdrowia 
15.35 Nie tylko w koszarach 
16.00 Panorama 
16.10 Koszykówka NBA 
17.00 Dopóki żyje ostatni świadek 
17.30 Program lokalny 
17.54 Referendum konstytucyjne 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
18.35 Koło fortuny 
19.05 W cieniu Kremla 
19.35 Krzyżówka 13-latków 
20.00 Z archiwum X - serial 
20.50 Referendum konstytucyjne 
21.00 Panorama 
21.30 Niezbędnik Dwójki 
21.35 Sport telegram 
21.45 Auto-magazyn 
22.10 M.A.S.H. - serial 
22.35 Magazyn teatralny 
23.05 Kulisy życiorysów: Alfred Kins- 
ley 
00.10 Panorama 
00.15 Lęki, obawy, nadzieje 
00.30 WOSPR 
POLSAT 
06.00 Muzyka na dzień dobry 
07.00 Poranek z Polsatem 
07.35 Drzewko szczęścia 
07.55 Informacje 
08.00 Polityczne graffiti 
08.10 Czarodziejka z Księżyca - serial 
animowany 
08.30 Nieustraszony - serial 
09.30 Zar młodości - serial 
10.30 Powrót do Edenu - serial 
11.30 Magazyn 
12.00 HalolGramy! 
12.20 Ye!Ye!Ye! 
12.30 Kojak-serial 
13.30 Disco Polo Live 
14.30 Trzy kwadraty 
14.55 Twój lekarz 
15.25 Czarodziejka z Księżyca - serial 
animowany 
15.50 Bractwo Białego Orła 
16.00 Informacje 
16.15 Kalambury 
16.45 Płonąca pochodnia - serial 
17.45 Skrzydła-serial 
18.15 Świat według Bundych - serial 
18.45 Informacje 
19.00 Nieustraszony - serial 
19.50 Losowanie LOTTO 
20.00 ZAGINIONY: WILLY I ANIOŁ - 
film sesnac. USA (1995), reż. 
John Nicolella 
Malarka zaopiekowała się 
potrąconym przez samochód 
mężczyzną. Jego obecność w jej 
domu ściąga na nią 
niebezpieczeństwo. 
22.00 Informacje 
22.25 Polityczne graffiti 
22.35 Ulice San Francisco - serial 
23.30 Kalejdoskop 
23.55 Magazyn 
str. 23 
J*anorama Oleśnicka" nr 17 kwiecień 1997 r 
Dziewc a w „Panoramie 
99 
fot. Robert Piętka 
(PanoramauOśimechu, 
Podsłuchane w Oleśnicy: 
Na peron PKP wpada zdys/any 
facet. 
- Jaki lo pociąg? - pyta. 
- Żółly - odpowiada stojąca w 
oknie kobieta. 
- A dokąd? 
- Do połowy. 
n 
Podsłuchane w Twardogórze: 
Miejscowa firma meblowa. 
- Szefie - zwraca się do 
właściciela jeden / pracowników. 
Proszę o wolny dzień. Chciałem 
pójść na pogrzeb teściowej. 
- Kto by nic chciał... 
n 
Podsłuchane w Bierutowic: 
- Jak mogłeś się tak wstawić! - 
krzyczy żona. 
- Trafiłem na złe towarzystwo. 
Były cztery osoby i litr wódki. Ale 
wszyscy oprócz mnie byli nicpiją- 
cy... 
n 
Podsłuchane w Dobroszycach: 
- Jestem wprost zdumiony, po 
kim nasz syn ma lak głęboki 
rozum - mówi / pod/iwem pan N. 
- Oczywiście po tobie... - 
zaczyna żona. 
- Oczywiście - przytakuje mąż. 
- ...bo mój jest na swoim miejscu 
- końc/y połowica. 
n 
Podsłuchane w Ostrowinie: 
Rozmawiają dwaj lekarze 
psychiatrzy. 
- Wiesz, jeden z moich 
pacjentów chce mi sprzedać wodospad 
I^iagara. 
- To go bierz! 
- Ale to nic na moją kieszeń... 
Takie sobie zagadki 
Co trzeba zrobić, żeby nie pobrudzić prześcieradła w noc poślubną? 
llm\ć nogi! 
Dlaczego sernik zakochał się w wyjętej z piekarnika babce 
drożdżowej? 
Ho to była gorąca babka! 
Jaka jest różnica między wesołym impotentem a smutnym 
impotentem? 
Wesoły jeszcze o tym nie wic. 
Czym się kobieta różni od słońca? 
Kiedy słońce zachodzi, to widać.. 
Co lojcst marchewka? 
To pietruszka, która pizesadziła z opalaniem. 
Myśli 
nierozczesane 
X Gd/ie wszyscy grzeszą, łam 
grzech nie grzeszyć. 
/ Niektórym przez całe życic nie 
przejadło się picie. 
X Myślisz czy tylko udajesz? 
X Tych na rowerze zawał nie 
bierze. 
X Konserwatyści do konserw. 
X Pacyfiści do Pacanowa. 
X Hamburgery do Hamburga. 
/ Protestanci do protez. 
/ Woźne do wozów. 
X Nicropicm hlentuf orlogrfidż- 
nyh. 
Ą1\XZ fRYft/yi 
r !k.v4ż 
W 
IL *'* II 
RB «T 
i — 
Jego 
lordowska 
mość 
- Zagramy partyjkę w szachy? 
proponuje lord hrabiemu Esscxo- 
wi. 
- Sorry, sir, ale nie wypada. W 
zeszłym tygodniu pochowałem 
żonę. 
- To hrabia zagra czarnymi! 
■ 
- Och. James - woła 
zdenerwowana na męża Mary - mam 
nadzieję, że w raju kobiety są 
oddzielone od mężczyzn! 
- Oc/ywiście. kochanie - 
stwierdza lord - inaczej cóż to byłby za I 
raj! 
■ 
John! - woła lord swojego 
wiernego sługę. 
Słucham, sii? 
Kurze wytrzyj. 
- A gdzie ta kura? 
Kalendarz 
wtorek 29 IV 
Piotra, Roberta, Rity 
środa 30IV 
Mieczysława, Mieszka, 
Wilhelma 
czwartek 1 V 
Józefa, Filipa, Jeremiasza 
piątek 2 V 
Zygmunta, Anatola, 
Anastazego 
sobota 3 V 
Marii, Antoniny, Marioli 
niedziela 4 V 
Moniki, Michała, Floriana 
poniedziałek 5 V 
Ireny, Irydy, Waldemara 
Bajeczka dla dorosłych 
Jedzie rycerz na koniu i widzi 
przy drodze śliczną księżniczkę. 
Rycerz myśli: Poderwałbym ją, 
ale jak tu zagadać? Wiem! 
Przejadę koło niej bardzo szybko, a ona 
zawoła: Rycerzu, rycerzu, dokąd 
jedziesz tak szybko? A ja 
odpowiem: Szybko, jak szybko, ale 
może byśmy się lak pokochali? 
I przejechał rycerz bardzo 
szybko, a księżniczka nic! Rycerz 
zmartwił się i myśli: Kurde, za 
szybko jechałem i nic zdążyła za 
wołać. To teraz przejadę bardzo 
wolno, a ona zapyta: Rycerzu, 
rycerzu, czemu jedziesz tak wolno? 
A ja odpowiem: Wolno, jak 
wolno, ale może byśmy się tak 
pokochali? 
1 przejechał rycerz koło 
księżniczki bardzo wolno, noga za nogą, 
a księżniczka nic! 
Zrozpaczony rycerz myśli: 
Kurde, nic wiem, co robić. Chyba 
pomaluję konia na zielono. Ona na 
pewno zapyta: Rycerzu, rycerzu, 
czemu masz takiego zielonego 
konia? A ja wtedy powiem: 
Zielonego, jak zielonego, ale może 
byśmy się tak pokochali? 
Szybko pomalował rycerz konia 
na zielono i znowu przejeżdża 
koło księżniczki. A ona woła: 
Rycerzu, rycerzu, może byśmy się tak 
pokochali? 
Pokochali, jak pokochali, ale 
dlaczego ja mam takiego 
zielonego konia?! 
Mężczyźni wolą 
blondynki 
/ Dopiero na plaży widać, co 
blondynka może ci dać. 
/ Sio marzeń w facetach 
drzemie o stu blondynkach w haremie. 
/ Nie każda blondynka wie, co 
czyni, kiedy zakłada mini. 
■/ /Jamai opory niejedne) blond- 
cnoiy, kiedy pokazał banknoty 
y U blondynki mózgu mało, ale 
za to jakie ciało 
•Ż" Wie niejedna altana w ui 
blondynka bvla ubrana. 
LOGOGRYF 
u 
i 
i 
; i Hm U . Stomkii 
Litery z 
oznaczonych pól, czytane 
poziomo, utworzą 
rozwiązanie. 
1) nerki zwierzęce; 
2) marnota; 3) żyzna 
gleba; 4) niedono- 
szony płód 
zwierzęcy; 5) jedno z imion 
Mozarta: 6) knieja; 
7) chroniony ptak za- 
roślowy. 
(ANWIN) 
Do wygrania 
zegarek. 7 
Rozwiązanie lo^o- , 
gry I u z numeru 1*\ I 
jasnowidze lo czarnow id/.e. 
/ciarek wy U ił Marcin Y\a\wv\niak z Iłicnito ia 
ma w piątek w biurze icdak i (li, jlii|im ' 
'r, 
*m 
■■■■•■F 
1 2 3 
12 8 
4 
"■■s HH^ H7 
8 9 
31 
Cl ■ ■ Mu' ■ ■ ■ 
f»t H H 25.H H H H 
et [!-■-■ 
'/V4G 
■N 
s 
i 
"Ki 
14 j 
■ ■ ■ 
20 21 22 
27~ 
■ 26 
23 
■ li 
29 
29 
_ 
31 32 33 
SI !■■ ■ 
N Ł 
TO 
n 
118 
2 
19 
■ ■ ■ 
44 
14 ' 
■ ■ ■ 
47 
3 
3 
20 
4 
21 
5 
22 
6 7 
23 2' 
2o^H ^§m ^§M 
13 
28 
27 i6 ^h ^m .hm 
■ ■ ■ " 
i6 17 ■■ ■■ t§m 
U "■■ ■■ ■■23 
13 26 
Panorama Oleśnicka 
jAl.I 
zawsze we wtoreł 
37 38 
r 
32 17 
"""■" 
46 
\ 
c/ 
39 40 1 
.UH 15 ^H 
28 
1 ■ 
9 
li ■ 
30 
24 
34~ 35 36 
■ ■ ■ 
21 
■ -h: 
■ ■ ■ 
ł 
8 
25 
9 
26 
10 
27 
11 
28 
12 
29 
13 
30 
L 
14 
31 
15 
32 
16 \ 
33 
17 1 
HOROSKOP 
BARAN (21.03 - 20.04) - Trzeba 
T kończyć rozpoczęte za- 
danka. Bo już od I maja- 
święla lud/i pracy, czyli 
twojego święta, zaczyna się 
prawdziwa laba. A laba służy temu, 
żeby zbijać bąki, a nic nadrabiać 
zaległości, uczyć się na zapas, czy 
jakieś lam inne fiu bździu. Trzeba 
solidnie, jak Pan B. przykazał, 
odpoczywać, byczyć się. Panoramę 
czytać, po dworze pobrykać. 
BYK (21.04 - 21.05) - W len 
"V /" kolejny najdłuższy wc- 
|j ckend nowoczesnej Euro- 
^■"^ py trzeba gdzieś 
wyskoczyć. Nowe sytuacje, nowe 
fascynacje. W końcu wiosna na dworze 
coraz bardziej i trzeba leż życic 
swoje - jakieś takie szarutkic 
ostatnio - ożywić. Odnowić. I 
garderobę, i puste miejsce w sercu. A 
jesli ono pełne, to i stare dobre 
małżeństwo odnowić można. 
Najważniejsze - wyjazd! 
BLIŹNIĘTA (22.05-21.06)-No, 
H gadulstwo to nie zaleta, ale 
musisz się przełamać i 
wydobyć z głębokich 
zakamarków swój dar wymowy. Na 
pewno gdzieś on jesi schowany. I 
tylko d/ięki niemu cała sprawa 
podąży ku szczęśliwemu 
rozwiązaniu. Jesli ją przemilczysz, może 
być niewesoło. Trzeba ponawijać. 
Gadaj bez końca. Potem 
odpoczniesz. Cudne manowce, cudne, 
cudne manowce. 
RAK (22.06 - 22.07) - Wiosenne 
^t i^ zmęczenie daje ci się tro- 
\J Qchę we znaki. Może to 
tylko takie Puchatkowe co 
nieco, ale lepiej żebyś nic 
skończył jak Prosiaczek, który był tak 
słaby, że złapali go i w szyneczkę 
zapcklowali. Żarty żartami, ale ty 
nic żartuj z własnym zdrowiem i 
w przedłużony weekendzik daj 
zdrowiu fory. Odpoczynek, 
relaks, kawka (oczywiście z. 
mleczkiem), spacerek. 
LEW (23.07 - 23.08)- Was dwo- 
^"\ je, nastroje, podboje... 
Q/ Wenus puka w znak. 
\* Znak to widomy, że do 
zakochania jeden krok. Jeden, 
jedyny krok, nie więcej. A czy 
trzeba go zrobić jak najprędzej? Ba! 
Ja lam bym się nic spieszył, 
zawsze lepiej mieć jeden krok w 
zapasie, niż go nie mieć. A w 
multum wolnych dni z tym 
flirtowaniem i podbojami nie przesadzić. 
Wszystkiego w miarę! 
PANNA (24.08 - 23.09) - Ty- 
yV\. dzień był pracowity. Po- 
I III przedni (cż. Pora więc, 
■^ aby pracę odłożyć do 
lamusa, przynajmniej w długasny 
weekend. Z porządkami daj se 
luz. Gotowanie - zapomnij! 
Zamów pizzę. Prasowanie? 
Odpocznij. Włóż dżinsy. Nauka? Nic 
zając, nie ucieknie. Mężczyźni? 
Kobiety? O, oni i one mogą uciec. 
Zajmij się więc lepiej nimi, czyli 
czyins znacznie 
przyjemniejszym. 
WAGA (24.09 - 23.10) - Trochę 
^•^ się jeszcze skoncentruj. 
■A Ł> Trochę jeszcze przysiądź. 
m~mmm fałdów. Trochę jeszcze 
popracuj, pomyśl, pogłówkuj, po- 
ślęcz nad podręcznikiem, 
bilansem, dokumentem, czy co tam 
masz w robocie na biżąco. I 
powtarzaj sobie uparcie: Byle do 
czwartku! Bo od czwartku 
majowe szaleństwo wolnościowe. 
Wolny czwartek, piątek, sobota, 
niedziela, czyli szalona karuzela! 
SKORPION (24.10 - 22.11) - 
yVł Nic podejmuj pochopnie 
JM decyzji. Nic daj się 
^ zwieść pozorom. Nic 
ulegaj pokusom. Bądź chłodny, 
sceptyczny, obiektywny. Nic 
zapalaj się tak zaraz. Nic leć jak 
ćma, choć oczy piękne. Zastopuj. 
W końcu już się gdzieś 
zaangażowałeś. Czyżbyś zapomniał? 1 
cztery wolnościowe dni masz już 
zarezerwowane. I spędzisz je 
miło. Ciepło. Cieplutko... 
STRZKLEC (23.11 - 21. 12)- 
^| Dzieckiem szczęścia to ty 
\/"możc nie byłeś, ale nie- 
*^ spodziewanie możesz się 
stać. Fortuna uśmiecha się do 
ciebie. Trzeba tylko wyjść jej 
naprzeciwko. Małe piwko. O, nie! 
Nie dodawaj sobie odwagi w ten 
sposób. Bądź naturalny. Fortuna - 
natura. Poprzestań na soczku. 
Bądź dzielny. Idź. I nie pękaj. Los 
ci sprzyja. Spręż się. I uz już od 
czwartku! 
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01) 
W robocie dobra, choć krótka 
passa. Kiotka oczywiście tylko 
POZIOMO: 
1) drewniany chiński żaglowiec; 
7) urządzenie do pieczenia; 10) 
zły los; II) rodzaj nagrody; 12) 
miasto portowe nad Oką (Rosja); 
13) nowy wyznawca; 14) kieruje 
spółdzielnią; 15) pamiętnikarz z 
okresu powstania 1863 r.; 16) stan 
i rzeka na południu USA; 20) 
droga o twardej nawierzchni; 23) 
przynęta; 26) np. kolia; 27) 
samica żubra; 28) harmider; 29) 
uwalnia od podejrzeń; 30) slan w 
sylwetce kobiety; 31) kwitnie tylko 
raz; 34) sknera; 37) morski ssak 
spotykany m.in. na Bałtyku; 41) 
rekwizyt artysty malarza; 42) 
plemię australijskie z Terytorium 
Płn.; 43) kolonia grecka w płd. 
Italii, założona w VIII w p.n.e. 
(sybaryci); 44) poobiedni 
odpoczynek; 45) drwina, kpina; 46) 
ubojnia; 47) miejsce do składania 
ofiar kultowych; 48) obok epiki i 
lityki. 
PIONOWO: 
2) wśród rekinów; 3) greckie 
uosobienie gniewu bogów; 4) 
ulubiony uczeń Buddy; 5) Rada 
Pomocy Żydom; 6) grób; 7) pokaz, 
rewia; 8) gliniany instrument 
muzyczny; 9) główna rzeka Birmy; 
17) knieja; 18) Tadeusz Żeleński; 
19) płynie przez Frankfurt; 20) 
rzeka Paryża; 21) sąsiedztwo; 22) 
Yozbiór w chemii; 23) śrubokręt; 
24) drobiazg ozdobny; 25) utwór 
wokalno-instrumentalny; 32) 
okres zlodowacenia; 33) 
„sejmowa" ulica; 35) pochyłe wyrobisko 
górnicze; 36) słowiańska boginka 
wodna; 37) zrobi kaszankę; 38) 
pogranicze kraju; 39) miasto Ro- 
mea i Julii; 40) miejsce do 
wysiadywania jaj przez kury, kaczki. 
Oznaczone litery (1-33) utworzą 
rozwiązanie - aforyzm Sokratesa. 
(ANWIN) 
Do wygrania zegarek. 
Dhi czytelników, którzy 
rozwiąż:} całą krzyżówkę i podadzą 
ile razy występuje w niej litera 
R, Andrzej Winiarski 
przeznaczył do rozlosowania 
dodatkową nagrodę - książkę Jacka Hig- 
ginsa Pamiętnik podrywaczu. 
Rozwiązanie krzyżówki z 
numeru 15: Całuj rękę, której ukąsić 
nie możesz. 
Zegarek wylosował Bogdan 
Paliwoda z Oleśnicy (do odebrania 
w piątek w biurze redakcji). 
Gratulujemy! 
\f\ dlatego, że razem z ma- 
■ lQjem przyszło wolne. A 
"" wolne to znak, że trzeba 
wolność wykorzystać. Jechać, 
gdzie oczy poniosą. Albo - dla 
realistów - dokąd mapa 
zaprowadzi. Albo - dla minimalistów - do 
lasu. Ale najważniejsze to jechać. 
Wsiąść do pcugota byle jakiego, 
nic dbać o bagaż... 
WODNIK (21.01 - 19.02) - 
^^y* Sprawy trzeba zaplano- 
>^yA wać. Z zegarkiem w ręku. 
Najlepiej ze szwajcarem. 
A panic Wodniki niech nic 
zrozumieją mnie żle - nic oznacza to, że 
najlepiej ze Szwajcarem! Śmiech, 
śmiechem, a z ołóweczkiem w 
ręku trzeba wypisać zadania do wy- 
konania. Mnożą się one jak 
mrówki. Pierwszą pozycję planu 
już wpisuj: Od czwartku do 
niedzieli - relaks! 
RYBY (19.02 - 20.03) - Roman- 
\ f lyzm, romantyk, roman- 
I I tycznośc - i kto by się spo- 
' * dziewał, że zimną Rybkę 
dopadną takie sentymentalne 
uniesienia. Ale co się dziwić Maj, 
maj startuje. Z nim majowe 
różowe obłoczki, na klorych 
kędzierzawe maluchy napinają strzały. I 
ziuuuuu! Trafiony, zakochany! 
Czyli: Złapana Rybka na haczyk. 
Kiedy? Tyle dni wolnych, tyle 
możliwości... Astrolog 
i I 
N 
NI 
Twó| używany samochód 
589 zł. miesięcznie 
rava 1.4S 
478 zł. miesięcznie 
Punto55SX 
*u 
406zł. miesięcznie 
Uno 1.0 
301 zł. miesięcznie - Young 
351 zł. miesięcznie ■ Happy 
Cinguecento 
możliwość odroczenia płatności 
6 rat 
miesięcznych 
Informacji udziela i umowy podpisuje CENTRUM INFORMACJI AUT0TAK: 
Dom Handlowy "Centrum Market" 
OLEŚNICA, Rynek 19; 
CM firma z gwarancją! tel.314 31 96 w. 41; 314 9713 
POLMOZBYT Autoryzowany dealer Fiat Auto Poland 
AUT0TAK 
WROCŁAW 
Panorama Oleśnicka 
Tad 
1 ka/ujc .ic od 2') nuic. IWO r Wydawca Ol 1'Rl.SS" U/lonek l/hy Wydawców l'iasy) AdiL . rcdakc|i: .,1'iiimrumii Ok-Miiiku", 5ft-IO0 Oli\nic:i. ul. Ml\iiiirsk.i4 II. I'il./f:i\ (071) .M4-W-2H. Kcdaguic 
ku 'min: Slamslaw l)/icd/u ircdakloi uai/clny i. Kr/' ,/lnf l)/ml/ic Andr/ci I unnanck (icdaktoi Icchmc/iiyj. (ii/epoi/ Huk. Roman Rybak vM'krclai/ redakcji) Siali współpracownicy Kr stynaBaicu. 
TadwU"-/ lialmski Iw.ma Bialas/c/vk. Agnic/ka Bobrowska. 1 ukai/ Bi/c/inski 1'mli Chajcc Kalar/ynj Cirog, J"/cl Kaic/maic/iik. Karolina Kiy /c/yiisk.i, Adam Kwac/ynski loin.r Malkiewicz 
Malyoi/ala Mai/ Macici Najinrod/ki C/L-slaw 1'anck. Walcnan Picli/ak. Paliyk 1'ilarc/yk. Kyt/aid 1'Mioiki, Kohcil Pictk.i. Jrr/y Amli/u) 1'y/ik, itailos/ Słonika. Kwa Sinolinska, Andi/cj S/achnowski. 
/c/q ...Hak. Andr/cj Winia'ski. Kalai/yna Wypych Nas/c konin: Bank Zachodni w Oleśnic^ 11201(178-102515 Ild-WO Rcdakc|a nic odpowiada / i iresL nglns/cii. lcklam i nic /wiai i iii.iicn.ilow nie /.iiikiuuuiycli. 
sobie prawo '•kiacama i admstac|i tekMow. opracowali led.ikcyjiiych ora/ /imany lylulów W/,.iy icklani /asli/e/onc i cliionione prawem autorskim Druk: Norpol-1'iess