/1992-001.djvu

			- 


... 


PISMO DLA KUPUJĄCYCH I SJ?R EDAJĄCYCH SAMOCHODY 
A 


e 


- 
D OL NOS LAS 


- 


t 


. 


I. 


Wrocław * Jelenia Góra * Wałbrzych * Lubin 
NR 1 (ROKl) 10.04.1992 VVROCLAVV CENA 3000 zł. 
<
.; . E-Ł... 

 VV .
< 
< '.... A... 'VV' S I<. 
 


A l J 1)1 AUDI 100 D 1979 r., diesel, 28 
mln, Świdnica tel. 
2-44-60 

AUDlRO auto..atic 1,8 S 1990 r. 
elektrycme szyby, elektrycme lus- 
lerka, wspomaganie kierownicy, 
centraln)' zamek - 17
 mln, Z4b- 
kO\vice SI. tel. 1
-14-12 

AUDlROlMdell"S 1987 r., 147 
lys. km, kolor uebmy, model 89, 
podwozie obniione i wzmocnione, 
-129mln, Wrocławtel.48-64-
0Iub 
44-67-03 
. AUDI 100 CC 1989 r., 74lys. km, 
1,9 I, S-cylindrów, benzyna, - 100 
mln, Wrocław tel. S7-6S49 


DZIŚ 
I 805 I 
C>FERT 
Z 4-ech 


GIEŁD AUDll00 1980 r., 1,61, benzyna, 
slan b. dobry, kolor aranal melalic 
- 30 mln, OleiniealeI. 440-21 wew. 
S4-
3 po 18'" 

 AUDIRO LS 1983 r., 71,4 lys. km 
kolor czerwony, stan b. dobry, au- 
lomalic - 4
 mln, OItrów Wielko- 
polski teJ. 314-0
 


III'" 'V BMW 31' 1978 r.,lilnik po wy- 
mianie 
o ly.. km, nowe teleskopy 
lył, lapicerka, sprzedam lub wymie- 


nię na poloneza - 26 mln, Bielawa 
ul. B. Prusa 2a/S 

BMW 520 SPORT 1982 r., 120 
lys. km, 2,0 l, wtrysk paliwa, wspo- 
maganie, klimalyzacja, blachy 
ocynkowane, c. zieleń, (bez wypad- 
ków) slan b. dobry -S7 mln, Wroc- 
ław leI. SS43-90 


DACIA DACIA 1300 1983 r., slan dobry 
- 10,S mln, Wrocław ul. Krynicka 
lS/19 


DAJHA TSU 


.DAlHATSU COURE 1984 r., 
0,61, 9S lys. km, slan idealny - 38 
mln, Ziębice leI. 250 

 DAIHATSU CHARADE 1986 
r., - 57 mln, Wrocław leI. SI-74-78  FIAT 12.5p 1300 1970 r., -3,S mln 
Wrocław ul. Zielińskiego 71/2 
leI. 6142-83 

FIAT RITMO 60 1986 r., 1,11, 
benzyna, 62,5 tys. km, -43 mln, 
Wrocław leI. 55-32-53 

FIAT 12.5p 1989 r., biały -28,5 
mln, Janków Przyg. tel. 191-24 

FIAT l16p 1982 r., stan dobry 
-9,S mln, Gądkowice ul. Ptasznia I 
 

 FIAT 12.5p silnik po remoncie 
i inne części używane, cena do uzgo- 
dnienia, Wrocław ul. Kolejowa 
22/23 tel. 44-S9-95 po 18 00 

FIAT 12.5p 1500 1987 r., slan 
bardzo dobry, I właściciel, biały 
-23 mln, Wrocław tel. 60-8542 

FIAT 116p 1979 r., silnik 
wymiana 1990, blachy 1990, roz- 
kładane fotele -10 mln, Wrocław 
Psie Budy 10/1lm9 

 FIAT 116p6OO 1977r.,doremon- 
tu lub na części, 80 tys. km, 1,1 mln, 
Wrocław leI. 51-34-04 


ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE 
OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE 


osób prywatnych 
TYLKO NA KUPONACH Z NASZEJ GAZETY 
kupony prosimy składać w redakcji 
"Auto Giełdy Doloosląskiej" Wroclaw uI.Kościuszki 135 
Przy sprzedaży musi być podana cena 
Zgłoszenia spoza Wroclawia przyjmujemy listownie 
(7. podanitm do wiadomo50 redakcji IlUWia&, Wilii i IIWIII:fU dowodu osobi&leBO.) 


.'IA'T FIAT 116p 1982 r., -10 mln, 
Wrocław tel. 51-50-85 

FIAT PANDA 45 1986 r., 
-20 mln, Wrocław tel. 21-63-12 

FIAT l16p 1979 r., -7 mln Wroc- 
ław ul. Rozbrat 5/8  FIAT 12.5p 1984 r., kolor biały, 
pierwszy lakier, tylna szyba pod- 
grzewana, pokrowce, slan dobry 
-16,5 mln, 2'.duny kfKrotoszyna tel. 
55-004 

FIAT 1271983 r., S-biegów, slan 
dobry, pilnie sprzedam! cena do 
uzgodnie. -23 mln, Kałów lO 5S-107 
W
grów woj. Wrocław tel. 12-79-76 FlAT 116p 1991 r., slan dobry, 
-34,S mln Rychta1 Oś 600-lecia 3/3 
woj. Kalisz 

 FIAT 12.5p COMBI 1986 r., stan 
bardzo dobry, pomarańczowy, 
- 18,5 mln, Wrocław tel. 51-91-30 

 FIAT FlORINO 1982 r., 1.05 I, 
benzynowy, -50 KM, 430 kg łado- 
wnoś(:, 105 lys. km, -28 mln, Oleś- 
nica SI. tel. 14-46-76 

FIAT lUp 1975 r., czerwony, 
silnik i nadwozie po remoncie, -6 
mln, Sulisław 8 k/Grodkowa 
woj. Opolskie 

FIAT 116p 650 1990 r., skladak, 
20 tys km, kolor zomo, -25 mln, 
Wrocław tel. 57-31-73 

FIAT CROMA DIESEL 154 
1988 r., 75,5 tys km, centralny za- 
mek, szyberdach. i szyby elektrycz- 
ne, 5,21/100 km, 150 mln, Wrocław 
ul. Piękna 500/6 leI. 67-90-61 w.34 


I-I Y1,.JNDAI  HYUNDAI SONATA 1990/91 
r., wersja amerykańska, automatic, 
-140-150 mln, Wrocław tel. 
44-17-37 

 HYUNDAI PONY 1300 1991 r., 
dwudrzwiowy, granalowy melalic, 
-107 mln, Strzelin tel. 0725-204-13 
. HYUNDAI EXCEL 1989 r., bia- 
ły, 5-drzwiowy, rad-magn. Panaso- 
nic, 83 mln, Ostr6w Wlk.. tel. 718-63 


."'ONDA HONDA Prelud. 1991 VI r., 
dach elekt. otwierany, wersja wzbo- 
gacona, - 210 mln, Nysa teI. 45-74 


FOR.D FORDAEROSTAR 1990 r., 3,01, 
6-cyl, S-biegowy, czerwony metalic, 
145 KM, dodat. nowe koło z nową 
opon" filtr pOW., oleju, paski klino- 
we, - 190 mln, Wrocław tel.51-27-25 


DO NABYCIA W KIOSKACH "RUCHU" I SIECI "KOLPORTERA" ,  


Szanowni Paóstwo 
Przedstawiamy Państwu pierwszy numer nowego tygodnika "AUTO GIEŁDA DOLNOSLĄSKA". 
Jesteśmy jedyną. gazetą. na Dolnym Ślą.sku zamieszczają.cą. tak dużą. ilość bezpłatnych ogłoszeń motoryzacyjn
ch od 
osób prywatnych. 
Wydają.c naszą. gazetę chcemy umożliwić Państwu zapoznanie się z ofertą przedstawioną na giełdach Wrocławia, 
Lubina, Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Nie pobieramy opłat, nie żądamy prowizji- po prostu pomagamy. 
Sędzimy, że równie pomocne w wyborze właściwego samochodu będą reklamy firm motoryzacyjnych. Dzięki ich 
wyj
tkowo niskiej cenie obok reklam wielkich koncernów samochodowych pojawią. się ogłoszenia małych 
warsztatów, sklepów motoryzacyjnych, stacji benzynowych itp. 
Bedzie to istotnym uzupełnieniem informacji zawartych w naszym piśmie. 
Zamierzamy współpracować z giełdami samochodowymi na terenie czterech dolnośląskich województw. Będ7jemy 
informować Państwa o działalności tych giełd, ich organizacji i możliwościach. Liczymy, że nie zawiedziecie się 
Państwo na nowym tygodniku. Prosimy jednocześnie o wszelkie uwagi i propozycje dotyczące kształtu i zawartości 
pisma i oczywiście zgłaszanie swoich ofert. Dzięki Waszej pomocy pismo będzie stale aktualne i żywe. 
Redaktor Naczelny Janusz STYRNA 
 


'-.. 


, 


.JI'ORDAElłOSTAR 1989/90 r., 7-010- 
bowy luksulOwy bUl, - 165 mln, Wroc- 
law tel. 44-17-37 
.FORD GT DROBE 1991 r., wersja 
aportowa, spojlery,turbo,jak nowy,-160 
mln, Wrocław tel. 44-17-37 
. JIORD DROBE 1990 r., wspomaganie 
kierownicy i hamulcow, ochładzanie, 
-140 mln, Wrocław tel. 44-17-37 
.FORD S1ERRA 2,3 D 1985 r., ltan 
technicmy bardzo dobry, błękitny, - 63 
mln, Wrocław ul. Hauke Bosaka 26/3 tel. 
314-71 
.FORD ESCORT LX 1991 r., 1,91, 
wtrylk, klimatyzac;ja, automatycme pa- 
IY, radio-alarm, - 136 mln, Wrocław tel. 
51-75-00 
.FORD ESCORT 1,3 1989 r., 1,2641, 
szyberdaclJ, 3-drzwiowy, - 89,9 mln, 
Młynsko 63 gm. Gryfow Śl. woj. lelenia 
Góra 
.FOIłD ESCORT 1988 r., 1,61, biały, 
zielone Izyby, spojlery, -73 mln, Lesmo 
tel. 20-28-78 
.FORD ESCORT Lx 1991 r., 1,91, 
wtrysk benzyny, klimatyucja, radio-a- 
larm, automatyczne pasy, - 139 mln, 
Wrocław tel. 51-75-10 


I
INC<>I.....N 


.LINCOLN AUTOMATlC 1988 r., 
5,01, 8-q1, zuiycie max., benzyna bezoło- 
wiowa lS,S/I00 km, - 200 mln, Bielany 
Wrocławlkie ul. Wrocławska l2a 


....A.>A. 


.LADA 1500 1989 r., - 54 mln, Dzier- 
ioniów tel. 31-45-60 
od 7-dolS" 
.LADA 1500 S 1981 r., Bilnikpo remon- 
cie, nowy gaźnik, wydech, 60-15-65 
.LADA 1500 SL 1978 r., - 9 mln, 
Wrocław tel. 55-95-10 


lVIAZI>A 


MAZDA 311 1984 r., 1,51, S-aegowa, 
- 43 mln, Oleśnica tel. 14-47-71  Ilo':'I
CE.>..:S 


.MElłCEDES 114 E 1990 r., szyber- 
dach, centralny zamek, ABS-ASD, oma- 
kowany, - 350 mln, Bystrzyca Oł. tel. 
30-258 
.MElłCEDES 100 D 1985 r., zielony, 
zamek centralny, - 185 mln, OItr6w 
Wielkopolski tel. 69-463 
.MElłCEDES12.0D 1975 r., staudob- 
ry, - 21 mln, Wrocław tel. 60-15-65 
.MElłCEDES1OOD 114 Aut. l 986r., 
elcktr. szyby i daclJ, podgrL BiedlJenia, 
wapom. kierownicy, centr zamek, pneu- 


mat. ug!ówki i inne, - 178 mln, Złb- 
kowice!il. tel. 1S-14-l2 
.MERCEDES 200 111 1977 r., biały, 
bardzo dobry ltan, - 49 mln, Namysł6w 
tel. 806 
.MERCEDES JOOD 1141989 r., auto- 
mat, metalic srebrny, centr. zam. elekt. 
4-szyby, zag!. tył, podłokietniki, radio 
Becer + 4 gło'niki, wsk. temp. zew., 
wycier. rcfiekt., bezwypadkowy, stan 
idealny, - 425 mln, Legnica tel. 269-36 od 
10 00 do 18 00 lub 252-57 do 10 00 
. MERCEDES 230 E 1111989 r., bialy, 
stan idealny, - 60 mln, Kłodzko ul. 
Wojciecha 21a/2 
.MERCEDES
DI141989r., biały, 
ABS, alom. felgi, centr. umek, 100 tys. 
km, - 300 mln, Wrocław tel. 51-14-38 
.MERCEDES 1!50 D 1991 r., na gwa- 
rancji, 450 mln, Świdnica 
tel. 52-15-22 


lVI I'. 'S 1.) -łISIII 


.MITSUBISHl Space WalIDa 1983 r., 
6-osobowy, 1,81, roili. fotele, do prze- 
wozu osób i na towar, - 50 mln. Nysa ul. 
Prudnicka 10/1 
. MITSUBISHI GALANT 1986 r., 1.81, 
turbo diesel, wspomaganie ukł. kier. 
centr. zamek, elektr. OPUSZCz. szyby, 
elektr. otwier. szyberdaclJ, elcktr. Ulta- 
wianie IUlterka, - 73 mln, Lubin tel. 
44-45-56 


NISSAN 


.NISSAN NADWOZIE STANZA 
5 drzwiowy 1984 r., ulzkodzony przód, 
nadwozie jest uzbrojone z zawieszenia- 
mi, - 4,5 mln, Ostrów Wielkopolski ul. 
Śmigielskiego 3af3 
. NISSAN 1979 r., - 13 mln, Strzelin ul. 
Grota Roweckiego 4SJ7 


<=> l..: 1 . C_o I' I ' 


.OLTCITCLUB llR 1991 r., 
- S4mln, 56-300 Milicz tel. {0728}-41-564 
<"> 1 · I.: I ... 


.OPEL CORSA 1.1 1990 r., aaly, 
4 aegowy, SI/IOOkm, - 87 mln, Wrocław 
tel. 57-33-61 
. OPEL OMEGA Clllllbl11TD 19119 r., 
diesclrurbo, intercooler, felai aluminio- 
we, - 154 mln, Wrocław tel. 25-15-76 
.OPEL VECTIłA 1990 r., 13 tYI.km, 
po wypadku, - 165 mln, Wrocław tel. 
22-16-60 
.OPEL KADETT 1987 r., 1,6D rldio, 
autoalarm, szyberdacb, - 87 mln, Oleś- 
nica ul. SikonkiCJo 3d/2 tel. 44-{)21 
wew.SO-23 


.OPELKADETTDI984r.,l,6I,radio- 
odtw., hak, kola zimowe komplet, - 49 
mln, Oldnica tel. 14-25-74 
. OPEL KADETT 1300 1980 r., radio- 
odtw. z JIIoinikami, fotele lotnicze, alu- 
miniowe felai, silnik 4 letni, tylna szyba 
przyciemniana, zielony metalic, stan 
b.dobry, - 28 mln, Rudnica 33 
.OPEL IłECORD 11100 S 1983 r., 138 
tys. km, 7SKM, -52 mln, Wrocław tel. 
2
8-{)8 
.OPEL KADETT 1,6 D 1988 r., 
4 drzwiowy, aaly, stan idealny, - 115 
mln, Wrocław tel. 67-04-27 
.OPU SENATOR 1,3D 1986 r., - 90 
mln, Milicz tel. 41-738 
.OPELASCONA 1986 r., 1,81, katali- 
utor, radio, automatyczna antena, auto- 
matic, - 74 mln, Ostrzeszów 65-500 ul. 
Piastowlka 59 
.OPEL CORSA 1991 r., 1,21, 15 
tYI.km, radioodtw., czerwony, - 104 mln, 
Oatrzeaz6w 06. Piastów 3c/7 
.OPEL SENATOR 1984 r., 2,01, - 110 
mln, Kowary-Szklarek tel. 18-22-54 
wew. 14 
.OPEL KADETT 1100 S 1972 r., stan 
b.dobry, + skrzynia aegów, uwieszenie 
tył i przód, - 12 mln, Wrocław tel. 339-m 
.OPEL VECTRA 1989 r., kataliutor, 
centralny zamek, ABS, - 163 mln, Wroc- 
ław tel. 25-91-95 
.OPEL AS('ONA 1986 r., 1,81, auto- 
matic, lcalaliutor, radio, antena auto- 
matycma, 46 tys. km, - 74 mln, Ost- 
rzcaz6w Piastowska 59 tel. 234-70 


.
( »I..ONEZ 


.POWNEZ 1000 gr. 1990 r., granato- 
wy, aluminiowe felgi FORD, skrzynia 
acaów i OIpr
t z FORDA SIERRY, 
- 87 mln, Wrocław ul. Przodowników 
PrIC)' 63/4 
.POLONEZ 1,5X 1983 r., blach. po 
remoncie, nowy lakier, czcrwony,-2S,5 
mln, Wrocław tel. 57-94-83 
.POLONEZ 1600 1990 r., czerwony, 
nieClklploalowany,- 58 mln, Wroelawul. 
Przndow. Pracy 63/4 
. POLONEZ 1600 1989 r., aaly, nowe 
nadwoDe, silnik, wał napędowy, i koła, 
- 50 mln, Wrocław ul. Pu.odowuików 
PrIC)' 63/4 
. POLONEZ TRUCK 1989 r., 34 mln, 
Narok JIII D,browa Niemodlińska 16 
woj. OpoLe 
.POLONEZ l
 1989 r., stan b.dob- 
ry, - 49 mln, StrlJegom tel. 55-00-88 
. POLONEZ lłOO SLE 1989 r., wersja 
-lIPOrtn,..., S-biea6w, hak holowniczy, 
rldi
fon, - SS mln, Syc6w tel. 
16-97 


. 


. 


. 


. 


. 


I
ENAłJIJT 


. RENAULT FUEGO 1981 r., S biego- 
wy, el.Olwieranie okien, wspomaganie, 
- 32 mln, Wrocław tel. 25-13-09 


SK<>.J.>A 


.SKODA 105 1982 r., blach. i silnik po 
remoncie, lakier piecowy, konscrwcja na 
gorąco, - 30 mln, Wrocław tel. 57-10-17 
.SKODA I05L 1988 r., w d. stanic, 
-43,5 mln, Wrocław ul. Dekarska 54/24 
.SKODA S-IOO 1971 r., - S mln, Wroc- 
ław ul. Gajowa 66b/S 


PEUG.E<>rr 


.PEUGI<::.OT 505 11/79 r., po kapitalce 
sprzedam lub umienię, - 24 mln, Wroc- 
ław tel. 44-46-17 


, 


SUZUKI 


.SUZUKI MARUTTl 1992 r., 0,81, 
stebrny metalic, 41/100km, - 91 mln, 
Świdnica tel. 520-782 
.SUZUKI 4x4 SAMURAI I 1/118 r., za- 
mian na dostawczy, - 89 mln, Wrocław 
tel. 57-37-54 


r....A.LB<>T 


. TALBOT SX 1982 r., 1,61, S aegowy, 
szyber dach, centralny zamek, el. OPUSZ- 
cunie szub, - 14 mln, Oława tel 34-486 


'T'<>Y<>
."'A 


.TOYOTA COROLLA, 1,3 I, stan 
b.dobry, skład ane tylne siedzenie, 
61/IOOkm, - 511 mln, Rawicz Maslowo ul. 
Śląska 23 tel. 14-93 wew. 271 od 9do 17 
.TOYOTA CELICA 1991 r., biala, 
klimatyzacja, gwarancja, - 250 mln, 
Wrocława tel. 55-14-43 
.TOYOTACELICA 19R7 r., GTTUR- 
BO 16 uworów, pełne wyposai.cnie, 
- 140 mln, Wrocław tel. 51-16-97 
.TOYOTA COROLI,A SEDAN 11/87 
r., 1,31, benzyna l2V, 63 tys. km, - 85 
mln, Wałbrzych tel. 41-70-99 


'" 


VOLVO 


. 


.VOLVO 740 Gl. dlacl 1990 r., 14 
I)'s.km, - cena do uzgodnienia, Oborniki 
Sląskie ul. Broaiewskiego 6 
.VOLVO 244 GI,D 61979/80 r., 2,31, 
b-cyl. limuZ) na, niebieski, WSPO:!lIIg., 
tap. skóra, wiar w dachu, - 40 mln, 
Wroeław ul. Wyszyńskiego 11S/18a tel. 
21-56-03 do s a vvv 


. VW P A....SA TV ARIANT CI. I,H 19111 
r.. benzyua, automatic, 23 ty
.lm1, ot- 
wierany dacb, centralny 1.ul1ck, w!oj)O- 
maganie, ciemne szyby, - 190 mln, Lwó- 
wek Sloj,ki leI. 538 do Iti'", 515 1''' 16 00 
.VW LOL'" 1> IWO r., 1,61, gr.malowy 
metalic, aluminiowe Ielgi, - 135 mln, 
Bneg tcl. 12-65-63 . 
.VWlłASSAT I liRO r., 1,61, 133tys.km, 
- 26 mln, Brzeg woj.Opolskie tel. 34-41 
.VW GOLI<' GTlI,6I1979 r., silnik po 
wymianie prl.ebieg 60 tys.km, CLarny, 
stan b.dobry, - 28 mln, Dzierżoui6w ul. 
Krasickiego 30/11 tel. 31-77-39 
.VW GOLF (;TlI986 r., 1,111, srebrny 
metali c, katalizator, klimatyucja, szype- 
rdach, - 110 mln, Świdnica tel. 52-40-24 
. VW POLO 1
)91 r., 1,01, mod.92limu- 
zyna, czerwony, 4 niegowy, - liS mln, 
63-400 Ostrów Mertki 7b/2 tel. 69-262 
.VW GOLF dbc1l99l r., 1,61, złożo- 
ny, wi'niowy, szyber dacb, 27 tys.km, 
- t 15 mln, Świdnita teł. 524-876  \'W GARBUS 1300 1969 r., stan 
b dobry, 100% oryginalny, - 11 mln, 
63-700 ło..rotoszyn ul. Fabrycma 13/7 

VW (;oLF 1,31988 r., 5 aegowy, -92 
mln, Ostrzeszów tel. 221-52 
.vw (;OI.F 19811 r., biały, - 97 mln, 
Wroch,w tel. 25-31-48 
. \IW (;OLI<' (;L 11177 r., Sldll dobry, 
- 19 mln, Wrocław tel. 22-77-43 
.VW PASSAT 1977 r., silnik z 111116 
roku z AUDI 80, 78 tys.km, - 26,S mln, 
Wrocl"w tel. 21-22-10 
.vw PASSAT GL 1991 r., 60 KM, 
combi, biały, ABS, servo, szyberdacb, 
radiomagnetoron i inne, - 1119 mln, Wro- 
cław tel. 61-41-66 
.VW PASSAT 11181 r.,ISOOdiesel,-40 
mln, Brzeg tel. 52-19 


VVC>LGA 


. WOLGA GAZ 24 1974 r., stan dobry, 

6ci zamienne, przednie błotniki 2 sZl., 
- cena do uzgodnienia, Wrocław ul. Ko- 
lejowa 22/23 tel. 44-511-95 po 18 


. 
. 


... 
-,... .l 0\ I Ił> 19 3 I .. po remoncie 
-1.IMln, r 11l.wiceteI.4911 
_ J \.1 II! LA ro II,/')I r., Ulc-.:I osbbo- 
'hl CII..f.UO"Y, - 1/2 1..ln, Wroełsw tel. 
24 23-77 . 

FIAr DUCArO turLo di
II9881., 
furgon, poI'::' MU h.II U lIlIJO r:, 1,...\1 
T, podwyi.sznny, piC;Llobic;;owy, gro£
 
kowy, - 185 mln, Ostrow WielkopolHi 
tel. 626-54 
.MERCEDES 207 D 2-W D 19112 r., 
stall idealny, - 9'J mln, Kamienna Oóra 
tel. 41-23 

 MERCEDES 602D 1979 r., slan doO: 
ry, skrzyniowy, kryty plalldeką, -45mlu, 
Domaszczyn 35 
. PnYCZqIa MI26E 1984 r., - 14 mb!, 
Wrocław tel. 60-115-42 
. Prz)'CZCplł 1992 r., kryta, . 3,5 mln, 
Losiów tel. 401 . 


GIELDA JELENIOGÓRSKA 


. , r 


AI
C> 


.ARO 143 D 1986 r., - 22 mln, Wałb- 
rzych ul. Paderewskiego 9/2 


AUI>I 


.AUDI BO 1988 zamieni
 na BUM lub 
Combi Luban tel.S4-53 
.AUDI 100/581979 r., - 20 mln lełenia 
Góra te\. 521-55 
.AUDI 100 1980 r., - 17 mln Jelenia 
Góra tel. 42-045 
. AUDI 80 GL 1973 r., - 6 mln Lornnica 
uJ. ŚwierczewIkiego ll4a 


H lVI. V\I' 


.BMW316l982 r., Czarny, elektryczna 
regulacja lusterek, obrotomierz, el.pod- 
noszenie prawej szyby - 311min, lelenia 
Góra tel. 310-11 
.BMW.3 3161978 r., - 20 mln Szklars- 
ka Por;ba tel. 17-32-84 


FIA.
r 


.F1at 126p 19110 r., silnik po kapitalce, 
nowy akumulator, - 8 mln, lelenia Góra 
Dliałkowicu 2/4 
.F1atl26p 1985 r.,-17mln,Bole
ławicc 
ul. Szarotek 4ł 
.F1at 126p 1981 r., - 6mln leleniaGóra 
ul. Kiepury 53/21 
.F1at 126p 1977 r., - 3,5 mln, Sied- 

n ul. Szkolna 6 woj. lelenia G. 
.F1at 126p 1981/85 r., silnik Fiata 127 
przedłużony o 20 cm, - IO,S mln, Pil- 
chowicc 75 woj. lclenia G6ra 
.F1at 131 1974 r., - 11 mln, 
Miłków 144/2 
.F1atmmbI19111 r., -11 mln, Pobiedna 
ul. Hetmańska 32 
.F1at Bus 138E 1979 r., - 25 mln, 
Miłk6w ul. Wiejska 204 
.F1at Regata 19114 r., spojlery, wspoma- 
ganie ukl. kier., centralny zamek, - 38 
mln, lelenia Góra ul. Pułaskiego 12 tel. 
516-69 
.F1at 125p standart 1984 r., silnik 
i skrzynia 5-biegowa po remoncie ok. 15 
tys. km, - 12 mln,lelenia Góra tel. 220-05 


.---C>R..D 


.FORD FIE."TA 1.1 19118 r., cena do 
uzgodnienia, Legnica tel. 2511-22 
....mU> AEROSTAR 1987 r., wspom. 
kierow., hamulca. spr
gla, katalizator, 
31, - 142 mln, Jelenia G6ra ul. Spółdziel- 
cu 33a SKLAD CELNY tel. 2311-62 


- 


. FORD AEROST AK IWO r., wspoma- 
ganie kierownicy, bamulta, sprzęgła, ka- 
taliutor, 31, - 134 mln + clo i podat., 
lelenia Góra ul. Sp6k1z.ielcza 338 tel. 
238-62 
.FORD SIERRA 2.01 1983 r., radio- 
magn., konserw. październik 91, 59 tys. 
km, - 57 mln, lelenie Góra ul. Moniuszki 
10/4 tel. 415-73 
."URD ESCORT 1988 r., kataliutor, 
automatyczne pasy bez., wspomaganie 
ukl. kierowniczego, 1.91, 87 mln, Jelenia 
Góra ul. Spóklzielcu 33a tel. 238-62 
.FORD PROBE LX 1989 r., kataliu- 
tor, komputer pokładowy, centralny u- 
mek, 2.21, - 126 mln + clo i podal., 
Jelenia G6ra ul. Sp6kbjelcza 33a tel. 
238-62 
."URD ESCORT 19119 r., katalizator, 
automatyczne upinanie pas6w, wsp. 
ukł. kierowniczego, 1.91, - 711 mln + cło 
i podat., Jelenia Góra ul. Spółdz.ielcu 
33a te1.238-62 
.FORD TRANSIT 1981 r.,- 32 mln, 
lelenia G. ul. terom ski ego 17 
.FORD F.sCORD 1.8 dlCIICI 1989 r., 
CLamy, elekt. szyby, centr. umek, ot- 
wierany dach, - 125 mln lub lllmieni
 na 
Fiata 126p zdopłatą Mysiowice woj. Jel. 
Góra tel.lO-340 

 FORD SIERRA 2.3 dicsc1 Combi 1986 
r., centralnie otwierane drzwi, otwierany 
dach, - 115 mln, Zwidów k/Zgor7.elea 
tel.4l7 
.FORD FIESTA 1.4 S I 989r., czer- 
wony, szyby i dach otwierane, felgi, 
gatlIik z wtryskiem, - 105 mln, J. G6ra 
ul.2.eromskiego S te1.230-46 
.FORD PROBE GL 19119 r., kataliza- 
tor, wBp. ukl. kierow., hamulta, sprzegia, 
2.21, - 152 mln, lelenia Góra ul. Sp6ł- 
dzielcu 33a tel. 238-62 
.FORDFESTlVA 1990 r., kataliutor, 
wsp. ukł. kierowniczego, 1.31, - 73 mln 
+ cło i podal., Jel. Góra ul. Spółdzielcza 
33a tel. 2311-62 


ISUZU 


.ISUZU IMARK 19116 r., aUlo skrzynia 
biegów, kataliutor, 1.41, klimatyzacja, 
- 50 mln, Jelenia Góra ul. Spóldzielcu 
33a tel. 2311-62 


ŁADA. 


. LADA NIWA 1979 r., nap;d na cztery 
kola, drugi komplet silnik + c
ści, 118 
tys. km, - 25 mln, Bolesławicc tel. 24-93 


* 


* 


* 


* 


* 


. MEHCi'.l)ES nus 207 . I 
r.; biały, blaszdk, w t)hl)' h dr.....I.>Lh 
szyby, -120min, Legnica ul. ło..oklll
,."i 
21/1 tel. 286-96 

 IKARUS 19H2 r., autolmsturystye1.ny, 
72 tys.km, po naprawie glównej, stan b. 
dobry.-85mln, Kroto!oZynul.Chopina4 
.MERCEDES 407 D 1979 r., silnik po 
remoncie 19119 r., wymieruona skrzynia 
biegów w niemczech 1986, - 63 mln, 
Smarchowice Wielkie ul Brzegowa 8 
.NYSA 5221990 r., zielona, - 36 mln, 
Wroclaw ul. Grabiszyńska 2119/9 
.RENAULT 185 D 1981 r., - 25 mln, 
Wroclaw tel. 24-14-91 
.TARPAN 1983 r., silnik tuk, po re- 
moncie i malowaniu, - 15 mln, Wieru- 
sz6w tel. 41-333 
.MERCEDES 207 1> 1985/116 r., do 
bprzcdania siedzenia RECARO + 2 sie- 
dzenia przednie MERCEDE
A 115, 
- 120 mln, Wroclaw tel. 517-512 


IVIAZI>A 


.MAZDA 626 D 1987/118 r., tanio, 
Walbrzych ul. RadaIska I S 
.MAZDA313GT 1985 r., wersja spor- 
towa z częściami, Jelenia Góra ul. Krasi- 
ckiego 7/5 
.MAZDA626 1983 r.,metalic,- 32min, 
Jelenia G6ra ul. I.Kiepury 30/29 tel. 
31-165 


lVIERCEOES 


.MERCEDES ZOO D 123 1982 r., stan 
teehnicmy b. dobry, - 51 mln, Lubań tel. 
39-61 
. MERCEDES 407 D 1980 r., bus, bla- 
szak, - 65 mln, Szklarska Poręba tel. 
17-32-17 
.MERCEDES 307 D 1979 r., długi 
z podwYŻ'.'lzonym dacbem, bak, 
- 60 mln, Jelenia G. ul. Urocu 36/1 
.MERCEDES 307 D 1986 r., wsp. 
kierow., - 103 mln, lelenia G. tel. 4211-24 


lVIITSVBISHI MITSUBISHI COLT 1989 r., katali- 
llltor, combi, 4 WD ALL TlME, 1,81. 
- 116 mln + cło i podal., Jelenia Góra 
ul.Spółdz.ielcu 33a tel. 2311-62 

MITSU81SII1 MIRAGE TURBO 
19811 r., turbodoładowanie, 147 km, elek. 
szyby i dach, 1,61, - 90 mln, lelenia Góra 
ul. Spóklzielcza 33a tel. 238-62 


l'lISSAN 


. NISSAN DATSUN BLUEBIRD 1982 
r., silnik po remoncie, skrzynia S-
elo- 
wa, - 42 mln, Jelenia Góra tel. 22
 


C>LCIr-r OLCIT CLUB CLll1991 r. paidzier
 
nik, 6,5 tys. km, kolor złoty metalik, - 53 
mln, Jelenia Góra tel. 265-79 


C>PEL 


* 


.OPEL RECORD 1980 r., 1.91, tanio, 
lelenia Góra tel. 52-252 
.OPEL KADETT COMBI 1983 r., 
koloraały,1.3I,-4Smln,9cięgny l 5 woj. 
lelerua Góra 
.OPEL RECORD w całości lub na 

ści, cena do uzgodnienia, Dziwisrow 
26 woj. Jelenia Góra 
.OPEL KADETT 1981 r., miodowy 
metalik, 13.1, - 36 mln, Szklarska Por;ba 
Dolna ul. Sanatoryjna 2 


.OPEL RECORD 2.0E 19112 r., boII- 
zyna, 4-drzwiowy, upas opony, błotolki 
i felgi letnie, - 34 mln, Stara Kamienica 
4611 tel. 376 

OPEL RFCORD COMBI 1985 r., 
turbo diesel 2.3 I, 90 tys. km, - 62 mln, 
lelenia G6ra tel. 260-21 


-ł.>-ł.
UGE<:>' l' 


. PEUGEOT 305 GL 191U r., - 35 mlD. 
Lubati Śląski tel. 56-24 
PÓ.LJC>
EZ 


."OLONEZ 1.6 19117 r., - 38 mln, 
1',l
ięcznik tel. 14-363 


C>N 


AC 


. PON fIAC l_E MANS 1989 r., katali- 
zator, 4-drzwiowy, klimatyzacja, 1.61, 
- 78 mln + cło i podal., lelenia G6ra ul. 
Spóldzielcza 33a tel. 238-62 
.PONTIAC LE MAIIoiS LE 19119 r.. 
kataliutor, 4-drTowlOwy, kilmatyzacja, 
1.61, - 78 mln + cło i podat., lelenia Góra 
ul. Sp6łdz.ielcu 33a tel. 2"i8-62 


REN' A. U L..." 
, " RENAULT RAPlD 1.4 19111 r., ocn" 
do uzgodnienia, Legnica tel. 2511-22 I 
.RENAULT 21 MEDALION 19811 r., 
Combi 7 osobowy, katalizator, aut. 
skrzynia biegów, 2.21, Jelenia Góra ul. 
Spółdz.ielcu 33a tel. 2311-62 I 
.RENAULT 11 MEDALION 11188 r., 
kataliutor, klimatyzacja, centralny u- 
mek, 2.21, - 81 mln + clo i podat., Jelenia 
G6ra ul. Spóklzielcu 33a tel. 2311-62 I 
. RENAULT ESPACE 19119 r., zielony 
mctalic, nap;d 4x4, 2.21, wtrysk paliwa, 
elektr. szybi i IU5lerka, - 120 mln, Mys- 
łakowice Lokietka 30 (warsztat samo.) 
. RENAULT 14GTL 1979 r., silnik wer- 
sja PEUGEOT, 1,21 w trakcie remontu, 
bardzo tanio, Leśna, bar "Szarotka" I 


SK,C>I>.A.  SKODA 70619711 r., - 15 mln. Strzrelin 
tel. 20-268 


SUZUKI 


.SUZUKl SWIFT 1.3 GTI-16V 191111 r.. 
3,8 tys. ,auto-alarm (4.5 mln zł.), elektr. 
lusterka, bezwypadkowy, czerwony, ka- 
taliutor, Ilau idealny, - 79 mln lub 
zamiana, Lwówek Śląski ul. Mickiewicza 
14/5 tel. 707 lub Wroclaw tel. 67-62-21 


- :TC:>YC>TA 


.TOYOTACEI.ICA 1983 r., oaobowy, 
połsportowy, sury metalic, - 40 mln, 
Karpacz ul. Nad Lomnicą 24/3 
. roYOfA CEUCA GT 1989 r., kata- 
lizalur,turbodoladowanie, centralnie u- 
mybne drzwi, 21, - 123 mln + cło 
i podat., lelenia Góra ul. Spóldzielcza 
33a tel. 238-62 
.TOYOTA LITACE 1987 r., benzyna, 
1,51, dOltawczy/IOookg 2 osoby, - 75 
mln, Karpacz ul. Karkonolka 34/a tel. 
820 
.VOLKSW A(";EN 


. VOLSW AGEN GOLF 1988 r., niebie- 
IkJ melalic, 4-drzwiowy, 1,61, kataIJza- 
tor, - 83 mln, Błaazczak-Kaczor6w woj. 
lelenla Góra 
. VOLKSWAGEN GOLF UD 1979 r., 
cena do uzgodnienia, Lubań ŚI,lki tel. 
56-24 
.VOLKSWAGEN GOI.F 1986 r., ben- 
zyna, 1,61, - 63 mln, ŚCięany tal. 684 p. 
SUcharz 
. VOLKSWAGEN GOLF 1978 r., ben- 
ZYlla 1,11, pl alkowy, S4tYI. km,- 28 mln, 
Szklarska Portba Słowackiego 19 


. VOLKSWAGEN GOLF 1989 r., kata- 
liutor, 1,81, S-drzwiowy, - 86 mln + cło 
i podat., lelenia Góra ul. Spóldzielcza 
33a tel. 238-62 
.VOLSWAGEN LT 310 1982 r., lele- 
nia Góra tel. 316
 
.VOLKSWAGEN JETTA 1989 r., ka- 
talizator, 1,81, - 89 mln + cło i podal., 
lelenia Góra ul. Spóldzielcu 31a tel. 
238-62 
P'RZ YCZE.I»Y 


. PRZYCZEPA PK-1l977 r., - 2,5 mln, 
Strzeli n tel. 20-268 
. PRZYCZEPA PK-71982 r., - 2.8 mln, 
Strzeli n tel. 20-268 
CII
ŻARO'-VE 


.STAR A-18 1973 r., -12 mln, SlrzelJn 
ul. Kamienna lO tel. 20-268 
. STAR A-19 1977 r., - 13 mln, StrzelJn 
tel. 20-268 
.STAR 1S-4 1977 r., - 10 mln, Strzclin 
tel. 2(}"268 
.STAR A-19 1969 r., - 10 mln, StrzeIJn 
tel. 20-268 
. STAR A-ZOO 1975 r., - 16 mln, StrzeUn 
tel. 20-268 


. KRAZ 156 B 1988 r., - 40 mln, Strzeli n 
tel. 20-268 
.BIELAZ 540 A 1980 r., - 20 mln, 
Strzeli n te1.20-268 


AU'I'OBU8V 


.KAROSA-AUTOBUS 734 1986 r., 
100 tys. km, Itan tech. b. dobry, - 120 
mln, lelenia G6ra ul. EIsnera 4/24 tel. 
51S
2 
.TAM-AUTOBUS 170 Ali 1977 r., 
lOS tys. km, po remoncie kapitalnym, 
- 48 mln, lelenia G6ra ul. EIsnera 4/24 
tel. S15
2 


I>QSTA WCZE 


.tUK 1986 r., tanio, Przeczyn Zdrój 
ul.Zdrojowa 2 
.AVIA A11 1986 r., - 15 mln, Wrocław 
ul. twirowa 36 
.tUK BLASZAK 1974 r., tanio, lele- 
nia Góra tel. 411-77 
. MERCEDES 106, tanio, blaszak lele- 
nla Góra tel. 242-86 
.TOYOTA FURGON 1987 r., poma- 
rańczowy, lad. looOkg. 40 tys. km, - 75 
mln, Karpacz ul. Odrodzewa 34a tel. 820 
(w aodz. 8 00 _17"") 


.tUK A 11ID 1991 r., silnik diesel 
(oryginalny), skrzynia czterobiegowa, 
- 60 mln, Jelenia Góra ul. Wincentego 3/2 
. NYSA dlmel 1970 r., skrz., - 9 mln, 
Lubań ul. Dąbrowskiego 6a tel. 23-17 
.NYSA 512 1977 r., po kapitalnym 
remoncie, c-ąści mechaniczne wymienia- 
ne,lekko uderzona, - S mln, lelenia Góra 
ul. Mieszka I 3 tel. 522-96 
.tUK BLASZAK 1985 r., - 10 mln, 
lelenia G. ul. IS-Grudnia 26/6 
.tUK A.{)9 SKRZYNIOWY 18 tys. 
km, po remoncie silnika, - 11,5 mln, 
lelenia G. PI. Ratuszowy 30a/l 
.JELCZ 317W 1981 r., po kapitalnym 
remoncie, 20 tys. km, - 25 mln, lelenia 
Góra tel. 22
S 


CIĄG-.NIKI 


. URSUS C-360 tanio, Wierzbowa 61 
Gmina Gromadka 
. URSUS C-330 tanio, Wierzbowa 61 
Gmina Gromadka 


MO'l'OCYKLE 


.JAWA 30 1990 r., dwa kaski, au- 
tO-calOO, 2 tys. km, - 4,5 mln, lelenia 
Góra tel. 518-57 


GIEŁDA LUBIŃSKA 


AI.....A It(:) M .
O 


. ALFA ROMf
O 33 1.4 1992 r., .zyber- 
dach, katalIlator, wapomallanle Iderow- 
nicy, centralny zamek, elektryczne ot- 
wierani, Ilyb, 5-biellowy, na IIwarancjl,- 
185 mln, Gubin ul. I-ao M
a 33 tel. 
Oubin 2 (grzeczno'clowy) 
A'__JDI 


.AUDI łIO 1979 r., 1.61, benzyna, kolor 
biały, - 26 mln, PolkowllJe tel. 45-15-69 
. AUPI HO 1988 r., centralnie otwierane 
drlwl, nyberdacb, - 127 mln, ProkopÓw 
16 lei, 42-22-89 
. AUDI 110 1990 r., kolor czerwony 2E, 
wtry_k, 158 mili, Wljcwa 
ul. PowItańców WJelkopOllklch 39 woj. 
Zielona Góra III. 190 
. AUDI HO 1990 r., kolor metalIc .rebr- 
ny, '1.yberdach, w_pomall. kierownicy, 
- 160 mln, Stanlizyn woj. KalJlz tel. 91 
. AUDI 100 11m r., po remoncie, - 10 
mln, Skladowice 13" gmina Lubin tel. 
44-83-11 
.. AUm 100 197') r., 1.61, - cena do 
Ul, odo, Lubin ul. Modrzcwiowa 16/1} 

 \UDI 100 1978 r., po kapitalnym 
rcmoncie, 130 tys. km, - 18 mln, bgań 
ul. S/kolna 311/1 
.AUDIlOOdieIlel19ROr., arebrnymeta- 
lic, - 25 mln, JedUna Zdrój woj. Wałb- 
rzych tel. 476 
.AUDIIOOGf.19Rlr., -20min, Rząś. 
ni
 24 58-525 Sokołowiec 
.AUDllOOLS 19112r.,-27.Smln, Nowa 
Sol ul. Wroclaw_ka 18/2 
.AUm 100 dl..1 1983 r., S-biegowy, 
wspomag.mie kierownicy, - 37 mln, 
Wachowa ul. 
tablewlluego I a/2 tel. 
26-09 
.AUm 100 1984 r., _zyberdach, S-ble- 
aowy. 1,81, - 63 mln, Nowa Sól leI. 37"()2 
.AtJDI 100 es 19R6 r., S-biegowy, 
aluminiowe felHi, otwierany dach, RM 
Itereo, 1,91 benzyna. - 75 mln, BO)llltynla 
tel. 325-35 
. AUDI 100 1988 r., 1,81, wtrysk, wspo- 
mllganie kierownicy, azyberdach. katali- 
zalor, centralny umek, - 90 mln, Kh)l!z- 
ko tel. 24-78/31-51 w.2S2 
.AUDl8l COUPEGT 1982r.,2.2I,130 
KM, bezp., wtrylk, aervo, - olS mln, 
illlOrzelec Tuwima 14/6 


.AUDI 100 2.5 TDJ dle-ł 1990 r., 
aluminiowe fela!, centralny zamek, elekt- 
rycmle otwierane azyby, 56 tYI. km, - 200 
mln, Włocławek tel. 342-704 
. AUDI 90 2.3 I 1988 r., wersja luk- 
SUIowa, - 200 mln, Wrocław tel. 55-72-53 
.AUDI !I
 1985 r., klimatyzacja, 
pełna automatyka, - 55 mln, 59-913 
Tr6jca 100a 


1
1VI VV" 


. BMW 3:131 1979r., - 30 mln, Gloaów 
tel. 34-16-00 
.BMW!lUI 1979r., - 18 mln, Kłodzko 
ul. JaKlelly 4/1 
.BMW 316 19112 r., aluminiowe felgi, 
elektryczne IUlterka, - 43 mln, 55-320 
Malczyce ul. Chomlcka 49 
.BMW 320-61980/81 r., Itan tecbnicz. 
nydobry, Iilnlkpo kapitalnym remoncie, 
- 211 mln, Lubin ul. Miedziana 10/1 
.BMW 3U1 1982 r., przedni pasllIle- 
rzak wllnledony, - 26 mln, Rawicz ul. 
Mickiewicza 14 
. BMW dlme! 524 TD 1985r., - 95 mln, 
56-300 Mllicz leI. 41-7311 
.BMW 324 dle'" 1986 r., Itan bardzo 
dobry, 96,5 tYI. km, 6-cyUndrowy, - 105 
mln, Komornlki 3 k/Srody Sląlkiej tel. 
17-3(}"99 


I
. UCK 


.UIUCK SKYLARK 1\182 r., automa- 
tJc, kllmalyucja, wersja lukiulowa, ra- 
dloodtwaruc
 - 72 mln, WOIIZtYII tel. 
696 


CAl:» I.:..I....AC 


. CADILLAC UE VILLE 1\190 r., ekl- 
tra wypoaaianle, -450 mln. Zielona G6ra 
tel. 33-22 


CIrr.
C>I
N 


. CITROEN BX 19D 1984 r., blaly, Itan 
b. dobry, dieael, 61/100 km, . 63 mln, 
Roztoka 39 tel. 58-11-70 
. CITROEN 19H2 r.,.5 bjellowy, central- 
ny umek, Ilyberdach, bal Aladu rdJ}', 
elektryczne szyby, - 48 mln, Lc1ln1ca ul. 
Masanka 47/6 
.CITROEN UIS.'iA 1100 1982r.. - 30 
mln, Rawicz Maiłowa ul. tulwua 41 


.CITROEN AX 1.4 dl_ 1991 r., 3- 
drzwiowy, 8,6 km, 3,61/IOOkm 3 miesiące 
eksploat., - 105 mln, Legnica tel. 61-665 
. CITROEN Be 1981 r., - 32 mln, Grzy- 
maUn 44 


CIIE.VJł.OLE.'r 


.CHEVROLET-ASTRO BUS 1989 r., 
2,51, benzyna, USA, biały, - 110 mln, 
Woł6w tel. 28-93 
. CHEVROLET VAN 1990 r., bua 7-0- 
sobowy, pełne wyposażenie, 3 tYI. km. 
- 400 mln, Zielona Góra tel. 33-22 


I:> A. CIA 


.DACIA 1310p 1983/114 r., lilnik po 
remoncie kapitalnym, 11 tYI. km, karoae- 
ria po" 20 mln, Bolelławlec woj. lelenia 
Góra tel. 48-64 


l>AII'IA')'SU 


.CHARADEdleld 1984/85 r., 5-blego- 
wa Ikrzynla lieaów, 0,9931, apala 
4-4.51/100 km, - 42 mln, Lubin ul. Jalt- 
rzobia 4/25 
.DAIHATSU D CHA RADE 1\189 r., 
kolor czerwony, 56 tYI. km, 1,01, bez. 
wypadkowa, - 116 mln, Mlłolław tel. 106 
.DAICHATSU TURBO DIESEL JE- 
EP 4x4 1\188 r., 4x4, 2.111, biały nIebielkic 
palY, - 125 mln, Jelenia Góra ul. 2:eroml. 
kieao .5 tel. 230.46 
. DAICHATSU CHARADE G-IO 1981 
r., 0,\111\11, S-bleaowy, - 20 mln, Tomilław 
7 woj. Jelenia Oóra 


1-4.....A r ... 


. FIAT 116p 19117 r., nic uiywany, 27,5 
mln, WałbrJ}'ch tel. 2'.200 
.FIAT 1'00 1\1811 r., IiInik polone
 
4-bleaowy, koAć lłonlowa, 40 tYI. km, 
- 211 mln, otoaów ul. Pocldam.ka 2/41 
tel. 34-1137 w. 330 
. FIAT 115p IIIH2r.. .11,' mili, Leanlo. 
606-66 
. FIAT l:z!lp 1500 11178 r., po blacharce, 
reJe_trllGJa do Ilerpnla, . 8 mln, MiUQlte1. 
41.608 
.FIAT PANDA 10lM1 CUE 19\11 r., 
czerwony, wtrylk, kataUlator, hak, 8 tya. 
km, 4,611/llX}kln, . 80 m)P, GlollOw tol. 
;14-71-112 


.FIAT ARGENTA 2,0119112 r., 60 tys. 
km, wtrysk, 81/100km, złoty metali c, stan 
idealny, centralny umek, wspomaganie, 
- 31 mln, Legnica tel. 600-84 
. FIAT 132/1000 1981r., - 24 mln, Bogu- 

zów 
wierczewskiego 49 
.FIAT 131 SUPER MlRAFIORll982 
r., czerwony, 1,31, S-biegowy, benzyna, 
135 tys. km, - 22.5 mln, Lubków Kolonia 
89a 59-252 Iwiny 
.FIAT 1171.051SPORTBRAVA 1982 
r., fabrycznie nowe: silnik, S-biegowy, 
uklad bamulcowy i wydechowy, kabina 
po remoncie, - 48 mln, Wroclaw tel. 
3.59-74 
.FlAT UNO 1.31 dlelel 1991 r., na 
gwarancji, S,21/l00km w mickie, - 129 
mln Wrocław tel. 51-46-71 
. FIAT UNO 45 SE 19118 r., auto lekko 
rozbite, cło i podatek do opłacenia 
+ cz
ci, - 39 mln, Wałbrzych Kużnice 
tel. 19-991 
.FlAT UNO 1300DS 19114 r., diesel, 
- 50 mln, Gorz6w Wielkopolski teł. 
74-512 
.FIAT RITMO 60L 1986 r., biały, 72 
tys. km, ltan b. dobry, - SI mln, Dzler- 
tonl6w tel. 31-90-90 
. FIAT REGATA COMBI H5S 1986 r., 
ltan technlcmy dobry, - 50 mln, Le_mo 
ul. Rejtana 16/6 
.FIAT REGATA DIESEl 1.911986 r., 
elektryczne szyby, centralny umek, 
komputer, wspomaganie kierownicy, au- 
toalarm, radloodtwarucz G rondla, - 58 
mln, leicni. Góra ul.Pomatlska 24 tel. 
25-159 
.FIAT REGATA COMBI DIESEL 
MARENGO 19115 r., 5-bieaowy, w kraju 
od 12.9Ir., dop. ladowlloić 780kg. - 43 
mln, 64-000 KoAcian tel. 12-21-18 


I
'<
 .
D 


.FORD FIF
"TA I.IIC 1990 r., katali- 
zator, rellulac;ja 'wiateł elektryczna, 
5-biellOwy, - 121 mln. Miejska Górka 
k/Rawlcza tel. 330ł 
.FORD FIE.'tTA 0.93" 1978 r., - 22 
mln, S9-406 Snowldu 96/17 
.FORD TAURUS 19117 r., 6
ylind- 
rowy aUlomatJc, niebielki, . cena do 
uzaodnlenla, Wołów 56.100 ul. LcAna45 
.FORD TAUNUS 1\179 r., 1,9811, 
w_pOmaJIBnlo kierownicy, . 18.5 mln, 
Wałbrzych ul. Świdnicka 62/4 . FORD TAUNUS 1.611978 r., combi, 
ładownoŚĆ 300kg, obj.2mxl.2mxO.8Sm, 
stan technicmy dobry, 91/IOOkm, - 23 
mln, Brójce ul. Poznańska 13 tel. 111 
.FORD FSCORTGL 1.H D 1991 r., 17 
tys. km, aały, dwu drzwiowy, ABS, 
zamiana IlR tańszy, - 160 mln, Wrocław 
tel. 67-87-62 
."URD ESCORT 1991 r., klimatyu- 
cja, elektryczne pasy automatyczne, 16V, 
1.91, wtrysk paliwa, katalizator, benzyna 
bezołowiowa, - 130 mln, Bielawa ul. 
Wolności 150/20 tel. 803 
.FORD ESCORT 1.4 C 1990 r., dach 
otwierany(oryginał), pełna czerwień, 
stan idealny, - 130 mln, ul. Topolowa 
959-700 Bolesławicc 
.FORD E....CORT 1.41 GHIA 1987/811 
r., ABS, wtrysk paliwa, szyberdach, ka- 
talizator, przednia szyba podgrzewana, 
centralny zamek, - 80 mln, lelenia G6ra 
tel. 247-40 
.FORD ESCORT 1.6 GL 1984 r., jas- 
no-niebieski metalic, dwu drzwiowy, ot- 
wierany dach, - 47 mln, Milikowice 34 
laworzyna Śląska tel. 588-451 
.FORD ESCORT AWA 1981 r., stan 
technicmy dobry, zielony metalic, - cena 
do uzgodnienia, 511-352 Unisław Śląski 
21 tel. 11-515 Wałbrzych 
.FORD SIERRA 10 ICLX 1991 r., 
biały, combi, stan idealny, - 155 mln, 
Budzicchów 73 k/Lubuska 
.FORD SIERRA 1.6 ICLX 1990 r., 
centralny umek, otwierany dach, reg. 
kierownica. kataliutor, elektryczna re- 
gulacja świateł, S-biegowy, - 180 mln, 
Przyczyna Dolna 4Sa Wschowa woj. 
Lesmo tel. 31-13 
.FORD SIERRA 1990 IX r., biały, 45 
tys. km, 1,81 Turbo Diesel, 6,51/100km, 
- 160 mln, Włoszakowice k/LesZDa ul. 
Osady lOa tel. 63 
. FORD SIERRA 2,3 1989 r., centralny 
zamek, diesel, biały, 4-drzwiowy, 
S,5-61/100km, - 125 mln, 
bno-Lub. 
74-400 ul. Daszyńskiego 12/4 tel. 26-20 
. FORD SIERRA 19116 r., I mies. w kra- 
ju,-68 mln, :2:crłów k/Jarocina tel.76 
. FORD SIERRA 2.3 D 1985 r., niebie- 
ski metalic, centralny umek, wspomaga- 
nie kierownicy, radio-magnetofon, - 70 
mln, Lesmo tel. 20-26-71 
.FORD SIERRA 2.3D Dieaell983 r., 
4-drzwiowy, metalic granatowy, wspo- 
maganie kierownicy, szyby brąz, - SS 
mln, Lubin Szkolna 3/2 tel. 44-37-90 
. FORD SCORI>IO GHlA 1991 r., cie- 
mny zielony metalic, 2,01, benzyna, ABS, 
centralny umek, servo, kataliutor, - 199 
mln, Wrocław tel. 49-35-49 
.FORD SCORPIO 2.0 IGL 1990 r., 
ABS, centralny zamek, szyberdach, elek- 
tryczna lusterka I Izyby, - 144 mln, 
Legnica tel. 219-50 
. FORD SCORPIO 2.0 l GHlA 
4.12.19117 r., wersja luksusowa z wszel- 
kimi dodatkami, ABS, katalizator, 
wtrysk, elektryczne Izyby, dach ltd.... 
- 160 mln, 67-200 Głoaów ul Reja 39 tel. 
33-23-93 
. FORD ORION I.6 GUlA 19811r., - 98 
mln. Franklin6w 800mino Ostrów ta. 
196-72 
.FORD TEMPO wer.Amcrykańska 
19119r.. . 115 mln, Bolesławiec tel. 39-45 


II<>NI>A 


. HONDA CIVIC 12.1990 r., flWarancja 
do 12.1992r..llrantmalaUc,-130mln, ul. 
Orla 51/55 59-300 Lubin tal. 44-57-28 
.HONDA CIVIC CRX 1987 r., S-bie- 
aów, aluminiowe feliP, dach otwierany 
elektrycznie, . 77 mln, 67-400 Wachowa 
tal. 20-116 


LAI>A 


.UDA ISOO WAZ 1978r., - '" mln, 
lelenia Góra ul. Malczewlklello 15/1 S 


- 


.LADA 2104 1990 Łada combi 1300 
S-biegowa, - 60 mln, Wroeław tel. 
55-81-14 A.z.I>A 


.MAZDA 626 LX 1987 r., 2,01, katali- 
zator, S-biegów, pełne wyposażenie au- 
tomatyezne 71/IOOkm, - 85 mln, Wrześ- 
nia tel. 36-14-25 
.MAZDA 626 GLX 1986 r., 2,01, 
wlrysk, wspomaganie kierownicy, elekt- 
rycZDe !lZyby, katalizator, centralny za- 
mek, - 69 mln, Świebodzice 58-160 tel. 
54-12-74 
"MAZDA 626 GLX 19118 r., centralny 
umek, elektrycznie podnoszone szyby, 
i inne dodatki, przebieg 76 tys. km, 
pierwszy właściciel, bez wypadku, - 110 
mln, Świdnica Śląska ul. Teatralna 36/1 
tel. 52
9-36 
"MAZDA 626 (;LX 19116 r.. 1,61, ben- 
zyna, granatowy metalic, szyberdach, 
centralny umek, hak, - 71 mln, Ostrów 
Wielkopolski tel. 716-63 
.MAZDA 626 1984 r., centralny za- 
mek, eleklr. otw. okna, szyberdach, 
komputer pokl., 61/100km, - 45 mln, 
Głog6w tel. 34-13-17 
. MAZDA CAPELLA 626 GLX 1984 
r., bezwypadkowa, lakier oryginalny, 
przebieg 75 tys. km. centralny umek, 
- 57 mln, Zbylut6w 30 k/Lwówka Śląs- 
kiego 
.MAZDA 626 1981r., - 30 mln, Świd- 
nica tel. 52-21-84 
. MAZDA 929L 1980 r., silnik po re- 
moncie, zamieni
 na diesla lub mniejszy, 
- 30 mln, Now!l Sól Parafialna 28/7 


lVIERCEDES 


.MERCEDES250D 1990r.,41 tys. km, 
grafit metali c, - 340 mln, Wrocław tel. 
67-117-62 
. MERCEDES 300D 124 1987 r., prze- 
bieg 48 tys. km, otwirany daeh, ABS, 
metali c, centralny zamek, - 250 mln, 
Wrocław ul. Manowskiego 16/4 
. MERCEDES I90D 1987 XII r., elekt- 
ryczny szyber daeh, koŚĆ słoniowa, pier- 
wszy właściciel, w kraju od listopada 
1991r., -160 mln, Gorz6w Wielkopolski 
tel. 32-24-17 
. MERCEDES 124 300D 1986 r., ABS, 
otwierany dach, centralny zamek, - 230 
mln, Pleszew tel. 42-10-91 
.MERCEDES 124 230E 1986 XII r., 
felgi aluminiowe, ABS, centralny zamek, 
78 tys. km, bez wypadku, - 190 mln, 
Jelcz-Laslkowice tel. 891-79 
"MERCEDES BENZ 1261984 r., gra- 
natowa limuzyna, benzyna, automat, 
2,81, - 140 mln, Lublin Szkolna 3/2 tel. 
44-37-90 
.MERCEDES300D 1982 r., aały,ma- 
lowany w 1991r., silnik po remoncia 14 
tys. km, - SS mln, Lubin tel. 42-39-13 
. MERCEDES 240D 123D 1982 r., ko- 
lor sachara, centralny umek, szyber 
dach, - SS mln, Gubin 66-620 2:ymiers- 
kiego 42 tel. 29-30 
.MERCEDES 140D 1980 r., - 311 mln, 
Długla 132 k. Szprotawy 
. MERCEDES 300 D 1979r.,alwnlnio- 
wa fela!, szyber dach, centralny umek, 
wspomaganie kierownicy,. 39 mln, Zie- 
lona Góra tel. 29
85 
.MERCEDES 200 D 123 1979/80 r., 
samochód po rcmoncie kapitalnym, 111- 
nik w b.dobrym Itanle, wspomaaania, 
dach otwiarany, - 411 mln, Pępowo 8 Bzo- 
dek Orzellorz 
. MERCEDES 200 D 123 1979 r., pier- 
WIU ręka, - 36 mln, Nowa Ruda tel. 
32
3 
. MERCEDES 240 D 123 1978 r., zlelo. 
ny, w dobrym Itania, - 36 mln. Wrocław 
tel. 44-28.04 
.MERCEDES 123 200 D 1977 r., - 22 
mol, Lubin ul. Kruplńlkleso 39/7 


. MERCEDES 123 240 D 1977 r., wspo- 
maganie, nowy akumulator, nowe wtrys- 
kiwacze, - 32 mln, Tymowa 4 k.ŚCinawy 
tel. 436-258 
. MERCEDES 200 D 123 1978 r., bla- 
charka po remoncie q 1991r., - 37 mln, 
Jawor tel. 43-32 
. MERCEDES 123 300 D 1977 r., cent- 
ralny zamek, skrzyma automat, szyber 
dach automat, alarm, 38 mln, Zgorzelec 
tel. 58-1 82 
.MERCEDES 123 1976 r., diesel, po 
kapitalnym remoncie, - 38 mln,laworzy- 
na tel. 300 
.MERCEDES 123 250 1977 r., ben- 
zyna, pełne wypos8Żcnie, - 32 mln,Leg- 
ni ca leI. 635-41 


lVIITSUBlSHI 


.MITSUBISHl COLT 1989 r., biały, 
2 drzwiowy, 5 osobowy, stan b.dobry, 
przebieg 70 tys.km, - 95 mln, Dąbrówka 
Wielkopolska ul. Dworcowa 14 tel. 134 
.MITSUBlSHI GALANT 1,8 turbo 
diesel 1986 r.; wspomaganie, elektryczne 
otwieranie szyb, dachu, ustawianie lus- 
terek, - 73 mln, Lubin tel. 44-45-56 
.MITSU8ISHI COLT 1985 r., diesel, 
1,81, S biegów, RM stereo, - 50 mln, 
Bogatynia tel. 33-372 
.M1TSUBISHI COLT 1984 r., 1,41, 
zloty metalic, stan b.dobry, zużycie pali- 
wa til/100km, - 33 mln, Bielawa Os. 
Włókniarzy 9/2 
.MITSUBISHl COLT 1983 r., zielony 
metali c, 4 drzwiowy, poj. 1,41, radio, - 35 
mln, Lubin tel. 44-58-79 
.M1TSUBISHl GALANT 1982 r.,tur- 
bo diesel, stan dobry, - 29 mln, Gubin 
Zymierskiego 54/4 tel. 543 


'NISSAN 


. NISSAN BLUEBIRD 1991 r., central- 
ny umek, elektryczne szyby, szyber 
dach, antena, wspomaganie kierownicy, 
aluminiowe felgi, katalizator, przebieg 
30700 km, poj. I ,9741, 135 mln, Strugalka 
Adam Rawicz ul. Rynek 15 tel. 54-01 
.NISSAN LAUREL 1984 r., - 57 mln, 
Piława Górna tel. 074-371-704 


PORSCI-IE 


.PORSCHE 924 1977/78 r., stan dob- 
ry, czerwony, 41 mln, Olszyna 12/2 


OPEL 


.OPEL VECTRA 1,7D czerwiec 1991 
r., metalic bI
kit, S drzwiowy, wspoma- 
ganie kierownicy, - 198 mln, lelenia Góra 
tel. 256-64 
.OPEL VECTRA 1991 r., 1,61, szyber 
dach, centralny zamek, metalic, kataliza- 
tor, radio blaupunkt + 6 głośników, 
. 185 mln, Nowa Sól tel. 54-34 
. OPEL CORSA GTTIJR80 DIESEL 
1990 r., centralny umek, automatyczne, 
przyciemniane szuby, - 90 mln, Ost- 
rzesz6w ul. Kwiatowa tel. 232-79 
.OPEL CORSA 1,2 1988 r., niebieski 
metalic, miellljc w Polsce, stan idealny, 
- 66 mln, Wrocław tel. 44-28-04 
.OPEL KADETT 1,6D eombl1983 r., 
czerwony, trzydrzwiowy, - 45 mln, Za- 
gań tel. 72-373 po 16 
.OPEL KADETT 1200 19111 r., stan 
dobry, sprawny technicmie, - 33 mln, 
Gloaów tel. 33-S8-68 
.OPEL KADETT 1300 1980 r., blacha 
po kapitalnym remoncie, silnik zmienio- 
ny, 70 tys.km, - 27 mln, 4czyca lO 
sm.Jemlelno woj. Lesmo 
.OPELASCONA 1980 r., brljZoeyme- 
IaUC, poJ.I,R7SI, - 32 mln, Stronic Ślljskle 
ul.40-Lecia PRL 10/9 
.OPEL ASCONA 1,6 1987 r., 52 
tYI.km, ciemny, autom.tic, benzyna,. 75 
mln, Barcinek 131 k.Jelenlej Góry 


.OPELASCONA 1,6D 1983 r., brązo- 
wy, S drzwiowy, - 43 mln, Szklarska 
Por
ba tel. 17-24-118 
.OPEL KADETT 1983 r., poj.l600, 
- 41 mln, Zgorzelec tel. 22-82 
.OPEL ASCONA 1,61 19112 r., ben- 
zyna, gaz, srebrny metalik, stan b.dobry, 
- 40 mln, Proehowice woj. Legnickie tel. 
737 
. OPEL RECOKD 1981 r., combi, - 33 
mln, Świdnica tel. 58-19-68 
.OPEL RECOKD DIESEl. 1979 r., 
4 drzwiowy, czerwony, - 25 mln, lag- 
milłtków ul. Drzymały 4 woj. lelenia 
G6ra 
.OPEL RECORD 1963 r., po kopi tal- 
Dym rcmoncie
lniki nadwozie,poj.1,71. 
- 6 mln, Lubin ul. Fredry 10/4 


PEUGEOrr 


. PEUGEOT 205 GR 1990 r., 4 drzwio- 
wy, benzyna, lO tys. km, - 89 mln, Pudli- 
szki 63-842 tel. 237-Krobia 
.PEUGEOT405GRI 1990 r., benzyna, 
wtrysk, 43 tys.km, - 160 mln, Rawicz 
Sierakowo tel. 54-03 do 15,51-76 od 15 
.PEUGEOT 40S 1988 r., biały, ben- 
zyna, - 120 mln, Ostrów Wielkopolski tel. 
603-58 
. PEUGEOT 205 1,41 GT 1986 r., elek. 
otwieranie szyb, szyber dach, aluminio- 
we felgi, centralny umek, ciemny sury 
metali c, - 70 mln, Kłodzko leI. 31-66 
.PEUGEOTGLD 1986 r., silnik 1991r. 
32 tys.km, - 81 mln, Lubiąż ul Niecala 
4 tel. 19-50-70 Wroclaw od 8 do 15 
. PEUGEOT JSDBUS 19113 r., 3 osoby, 
poj.2,SI, biały, czcściowo do remontu, 
malowany, - 40 mln, ŚI
nawa ul. Cho- 
bieriska 28/4 tel. 43-63-66 
.PEUGEOT 104 Gl. 1982 r., 0,9841, 
5 drzwiowy, czerwony, benzyna, - 25 
mln, Malczyce ul. Mickie"icu 9/3 


POLO Z  POLONF..z 1500 IWO r., - 50 mln, 
Głogów ul. Gwiaż.dzista 5/1 S 

 POLONEZ TRACK 1989 r., lian 
b.dobry, - 24 mln, Głog6w tel. 34-16-00 
.POJ"ONEZ 1600 1989 r., składak 
w dobrym stanie, autoalarm, - 32 mln, 
Wrocław tel. 68-82-48 
. POLONEZ 1600 SEL 1988 r., 5 bie- 
gowy, biały, - 40 mln, Wilcu 4562-220 
KoUin woj. Kalisz 
. POLOł"'EZ DIESEL 19117 r., - 25 mln, 
Wrocław Gliniana S9JIS tel. 51-70-46 
. POLONEZ 1986 r., sury stan b.dob- 
ry, - 29 mln, Świdnica tel. 521-998 
. POLONEZ 1500SL 19114 r., S bieaów, 
uwieszenie po remoncie, nowe amor- 
tyutory, lożyska kół, - 24 mln, Chwali. 
szów 43 Stare Bogaczowice woj. Wałb- 
rzych 
. POLONEZ 1500 1982 r., brązowy, 
4 aegi, - 18,5 mln, Zlotoryja ul. Okrzei 
5/2 
.POLONEZ 1500 1981 r., po remon- 
cie, - 22 mln, Szprotawa ul. Buczka 24 tel. 
38-86 


1
'1:NAU I............ 


. RENAULT 11 GTS 1990 r., nlebieaki 
metalic, zul)'cic paliwa 51 przy II Okm/h, 
-130mln, JelenlaGóra tel. 244-07 od 18, 
51-670 do 17 . 
.RENAULT ESPACE 2,2 1989 r., na. 
pęd 4x4, elektr. opuszczane szyby IlullIr- 
ka, -120 mln, Mysłakowioc Lokietka 30 
.RENAULT II GTL 19116 r., blaty, 
poj,I,2371, przebieg 711 tys.km, - 62 mln 
lelenia Góra tel. 265-58 ' 
. RENAULT 11 TXE 1984/85 r.,oentar- 
lny zamek, elektr. opuszczanie 
b, 
komputer, .45 mln, Lubin tel. 44-74-98 
. RENAULT 91982 r., 1,41,5 bleaów, 
6,51/100 km, - 33 mln, Lubin ul. Gwar- 
k6w 6S15 tel. 45-09-35 Polkowioc . RENAULT 11 TURBO DIESEL 19117 
r., meta1ic ciemny popiel, poj.l,6l, 5 ae- 
gow, . 60 mln, Głuszyca ul. Sienkiewicza 
73 tel. 519 
.RENAULT 18 'ID combi 1982 r., 
diesel, poj.2,OSI, 5 aeaów, - 45 mln, 
Pławi n 43 Stare Kurowo tel. 165 


SIlV1CA. 


.SIMCA CHRYSLER. combi 1979 r., 
nowe blachy, pomalowany, silnik 39 
tys.km, - 35-30 mln, lelenia Góra Grani- 
czna 16 


SKC>DA. 


.SKODA FAVORIT LSL grudzueń 
1991 r., pełna konserwacja, - 87 mln, 
Sława tel. 62-75 
.SKODA I10L 1989 r., S aeg6w, - 50 
mln, Kłodzko tel. 24-78 wew. 203 
.SKODA 105 S 1978 r., llilnik SI20 
1992r., - 20 mln, Wałbrzych ul. 11 Lis- 
topada 164/11 


SUZ'-JKI 


.SUZUKl MARUTTI 1992 r., srebrny 
metali c, 41/100km, na gwarancji, - 91 
mln, Świdnica Nowotki 42{7 tel. 
52
7-82 
.SUSUKl SAMURAJ 1988 r., cabrio- 
let, czerwony, 1.31, -114 mln, Bo1ellawiec 
tel. 48-42 
.SUZUKI CHEVROLET 1988 r., 
5 drzwiowy, nieaClti mCllalic, RM, 5 ae- 
g6w,-7Smln, Szprotowaul.Woloo6ci 13 


T ALBOrl' 


.TALBOT 1100 CITY 1985 r., ład. 0,5 
T lub5 olÓb, -).7 mln, LubKo Tranlpor- 
towa 4 
. TAlBOT SOLARA GL 1980 r., 1,61,- 
26 mln, Głogów Wawellu 2/2 


TOYOT .A 


TOYOTA TERCEL 1989 r., 1,51, dwu- 
drzwiowy, benzyna bezDłowiowa, - 87 
mln, Głogów tel. 33-24-91 
.TO\'OTA COROlLA 1,8 D 1986 r., 
niebielki metalic, - 75 mln, 2:ary tel. 
33-11 
.TOYOTA COROLLA 16V SPORT 
1986 r., 220km/h, 7I/IOOkm, - 75 mln, 
Zawidów ul. Zgorzelecka 42/13 

TO'VOTA CAMRY 200 I 1985 r., 
limuzuna, cenlralny zamek, wrlYlk pali- 
wa,elektryczne szyby, - 65 mln, Dremen- 
ko woj. gorzów Wielkopolski tel. 20-941 
.TO'VOTA COROLLA mmbl DX 
1300 1984 r., stan b.dobry, siedz. tylne 
skladane, idealny do interesu, - 50 mln, 
Rawicz ul. Śląska 23 tel. 24-93 wew. 271 


UAZ 


UAZ U-4691988 r., - 26 mln, Roztoka 39 
woj. Wałbrzych tel. 58-11-70 Świdnica 
.UAZ 469 B 191111 r., stan b.dobry, 
pla\l. opończa, - 25 mln, Skarbnimierz 16 
'k.Brzegu tel. 11-10-36 wieczorem 


VOL VO 


VOLVO 340 DL 19119 r., 1,61, diesel, 
jasny grali t metalic, przebieg 62 tyl.kom, 
- 105 mln, Lubań ul. Grunwaldzka II tel. 
3
3, 35-97 


vvv 


.VW GOLF turbo dł-I 1991/92 r., 
biały, 5 drzwiowy, S aegowy, wspoma- 
ganie kierownicy, radio, komputer, - 165 
mln, Nowa Sól tel. 77-574 
.VWGOLFG'ID 1991 r., 4 drzwiowy, 
turbodieae1, DlCtalic niebielki, - 145 mln, 
-!o:Fica tel. 291-73 


.VW GOLF 1,6 D listopad 1991 r., 
biały, dwudrzwiowy, 15.5 tys.km, - 135 
mln, WiChowa tel. 26-411 
. VW GOLF CL 1300 1990 r., kataliza- 
tor, biały, 2Stys.km,-117mln, Wrocław 
tel. 349-S3 
.VW GOLF cabrlo1et 1989 r., klimaty- 
zacja, kataliutor, czerwony, ekltra wy- 
poaażenie,15Omln, Wrocław tel.21-14-72 
.VW GOLF MFMPIIIS 1988/119 r., 
czerwony,4 drzwiowy, S biegowy, 1,61, 
benzyna, - 93 mln, Ostrów Wielkopolski 
tel. 66-413 
.VW GOLF 1987 r., 1,61, banzyna, 
katalizator, - 75 mln, Wrocław tel. 
40-39-60 (8-15) 
.VW GOili 1600 1986/87 r., 4drżwio- 
wy, złoty metalic, katalizator, wtrylk, 
benzyna, - 75 mln, 2:ary Plac Marchicws- 
kiego 24/27 
.VW GOLF GTll986 r., kataliutor, 
1,81, relgl aluminiowe, srebmy metalic, 
- 80 mln, Śwldnlca tel. 52-40-24 
. VW GOLF GTlIHOO 1985 r., sterowa- 
ny komputerem, aluminiowe felgi, sie- 
dzenia RECORD, radio SANYO, - 68 
mln, Świdnica ul. H.Brodatego 42/1 
.VW GOili diesel 1983 r., rielony 
metaUc, dobry StaD, - 63 mln, Nowogród 
Bobrzyńskl tel. 141 
.VW GOLF 1981 r., benzynowy, 1,61, 
biały,dwudrzwiowy, z radiem i magneto- 
fonem,. 35 mln, 59-158 Czema 158 
. VW GOLF GTll980 r., nowy akumu- 
lator i spr
gło, czarny, szyber dach, 
Ipojlery, - 33 mln, Jawor tel. 48-98 
.VW GOLF diesel 1979 r., czerwony, 
1,481, stan b.dobry, - 32 mln, lawor ul. 
My
libonka 3a tel. 21-76 
. VW GOLF d1e1lCl197S/76 r., 7JJIienio- 
ny silnik, 4 biegowy(GOLF 1500), amor- 
tyutor, kolektor asący, -16mln, Legnica 
tel. 252-87 
.VW PASSAT diesel 19111/112 r., stan 
b.dobry, - SI mln, Lubin ul. Wyszyńs- 
kiego 6a tel. 441446 
. VW PASSAT annbl 19110 r., czerwo- 
ny, - 16,5 mln, Upno tel. 340-200 
.VW PASSAT S 1980 r., 1,61, biały, 
S drzwiowy, I SS łys.km, - 26 mln, Lwó- 
wek Marcinka 22/13 
.VW PASSAT 1979 r., 1,51, diesel, 
combi, - 25 mln, Bolków kiosk spotyw. 
czy naprzeciw CPN 
VW JETTA 1800 GL 1990 r., -130min, 
Gostyń tel. 201-98 
.VW JEITA diesel 1989 r., S biegów, 
- 1111 mln, Bystrzyca Kłoeka Konopnic- 
kiej 2/145 tel 111-355 

VW JETTA 1300 1984 r., nowy silnik 
na gwarancji, - 64 mln, Wroclaw lemielo- 
wa 19/2 tel. 22-71-54 
.VW JETTA 19111 r., poj.I,461, prze- 
bieg 160 tys.km, ltan technicmy dobry, 
- 28 mln, Głogów tel. 33-84-24 
.VW PASSAT combi 1989/90 r., CL 
1,8, benzyna, pilnie sprzedam, - cena do 
uzgodnienia, Wrocław ul. 
ytnia 20/18 
.VW PASSAT mmbl 1987 r., szyber 
dach, wspomaganie, radio, - 711 mln, 
Lubań ul. Bracka 11 tel. 21-95 
.VW PASSAT CL 1985 r., 88 tys.km, 
1,61, benzyna, biały, 4 drzwiowy, - 63 
mln, Wrocław Klecińska 3/2 
. VW PASSAT 19112 r., 1600 D, 5 biego- 
wy, - 411 mln, Wałbrzych tel. 41-67-68 
.VW PLO 1,1 FOX 1988 r., czerwony, 
S aegowy, przyciemnione szyby, - 72 
mln, Dzierżoniów tel. 31-90-90 


WARTBURG 


..WARTBURG 1300 1990 listopad, co- 
mbi, IZ&ry, 4ltys.km, - 53 mln, Glogów 
tel. 33-93-55 
.WAKTBURG 353 combi 1985 r., - 15 
mln, Wałbrzych ul.Ogińskiego 22/9 tel. 
27-300 
. WARTBURG 3531971 r., silnik, nad- 
wozie po remoncie, - 10 mln, Głogów tel. 
34-54-20 


ZAł
(:> Ił <->:; I<.: L' 
. ZAPOROtEC ZAZ 9QI 
 9ii2 r.,-S 
mln, LqpIica tel 280-91 w. 
.ZAPOROtEC ZAZ9Qll 8 r., nad- 
wozie z 15.06.1991 r.,-12ml. Jawdrul. 
Wieńawlkiego 48/12 tel. 20-6 
CII';ZAI-t(->WE 


.AVIA 31-1-N 1990 r., - 89 mln, Cbm- 
nica teL256-64 L' 
. AVIA A31l98S Izoterma po remoncie, 
nlebleska, SO mln, Sokolniki 
4 woj.Pomańskie 
.AVIA IZOTERMA A3I 1983 r., - 49 
mln, Legnica te1.20-309 
. FIAT diesel 2411981 r. dOltawczy do 
małej gastronomii, - 58 mln, Lasow 19 
gm. Pieńlk 
.FIATDUCAT02,5D 1991 uzelcio- 
sobowy,ladowno6ć 1,21, -174mln, Wro- 
cław tel.24-23-77 
.FORD TRANSIT BUS diC8cl1987 r. 
izoterma, podwyilzany, przedłulany, 
- 155 mln, Bolesławiec tel.45-lS 
.FOKD TKANZIT 1986 rl beuiyua, 
hak holowniezy.. - 100 mln, 
widnica 
tel.S2-32-4l 
. FORD TRANSIT 1981 r. furgon, 2000 
benzyna, + II1lnik, most i inne 
ci
 - 2S 
mln, Lubin t.cl.44-74-98 
.FORDTRANSIT 1987 r. ttanaporter, 
- 98 mln, Zielona Góra u1.pj
kna 14/3 
.FORD TRANSIT 1984 r. na bUżnia- 
kach, stan b.dobry, - 60 mln, Świdnica 
Śląska tel.S2-611-64 
.FORD TRANSIT BUS dieIeI1987 r. 
izoterma, podwybzany, przedłu1any, 
bliż:niacze koła, pomarańczowy, - 155 
mln, Bolesławiec t.cJ.4S-lS 
.IVECO OM 1'981 r. blaszany, diesel, 
ład.3t, - 65 mln, Głogów te1.34-l6-OO 
.IFA W50L 1988 r. Ilan idealny, - 3S 
mln, Lubin teI.42-40-117 
rIVECODAILY»8l987r.przcbigl23 
tys.km, 1,71', stan dobry, - 89 mln, 
Juszezyn k.Srody Śląskiej teI.l73-908 
.JELCZ 3W 3171984 r.30 tys.km, po 
kapitalnym remoncie, - 45 mln, Golinka 
32 sm Bojanowo woj.Leazczyńskie 
teL Rawicz 32-33 
.KAMAZ+CEMENTOWÓZ 541J1 
dgnik Blod/wy + CN 18IN 19811 r. 
sprawny technicUlie, stan dobry, - 100 
mln, Lubin tel.44-67-37 
. KAMAZ 5310 1978 r. sprawny tech- 
nicznie, 23 mln, Polkowice Legnicka 6 
.LIAZ 1014 + NACZEPA 12t 1983 r. 
stan dobry, - 75 mln, Głogów ul.Lot- 
ników 12 
.MERCEDES 106 1975 r. dostawczy, 
skrzyniowy bez plandeki, ładownoŚĆ 1St, 
- 18 mln, Lubin teI.42-42-65 
. MERCEDES 107 D 1978 r. stan ideal- 
ny, - 58 mln, Bolesławiec te1.43-S0 
.MER.CEDES 107 D 1977 r. blacha 
nowa, - 48 mln, Polkowice tel.4S
1-89 
po 17. 
.MERCEDF..s 107 D 1981 r. b.dobry 
stan, blasuk, - 63 mln, Głogów 
te.34-16
0 
. MERCEDES LP 81J 1971 r. St plan- 
deka, - 60 mln, 2:ary uLSzkolna 9/4 
. MERCEDES 16-19 + PRZYCZEPA 
1983 r. plandeka, burty aluminiowe, 
- 170 mln, Bolesławiec ul.StaBzica 128 
.MERCEDES LP 808 1976 r. Itan 
idealny, - 48 mln, Milikowicc 34 
teI.S88-4S I 
.MERCEDES CAMPING 406 D 1972 
r. dł.8,m. wys.3,Sm, dwa pokąje, ubika- 
cja,pełne wyposażenie komfortowe, - 75 
mln, Walbrzych tel.252-94 
. MERCEDES HUS 207 D 1986 r. zielo- 
ny, niski, 98 tys.km, - 125 mln, Krzemie- 
niewo woj.Leszczyńskie te1.360-S8O 
. MERCEDES 207 D 1985 r. przedłużo- 
ny, oszklony, fioletowy, - 120 mln, Lei- 
niak Czesław 59-700 Boleslawiec ul.Za- 
borze 123 


.MERCEDES 307 D 1983 r. pomoc 
drogowa, elektryczna wdUarka, S bi
 
IIbw, przycZlCp& dwu osiowa, - 100 mln, 
!łóa.Gorce ul.Piotra Skarsi 3 te1.l9-99l 

MERCEDF.S 107 D 1979 r. Ikrzynia 
ładunkowa pod plandek., - 60 mln, 
Świdnica tel.S2-2l-84 
.MERCEDES 508 1982 r. pomoc dro- 
gowa, - 55 mln, 58-304 Wałbrzycb 
ul.Piasta 11/4 
.MER.CEDF.S 409 1975 r., - 35 mln, 
lelenJa Oora tel.2l3-86 
.MERCEDES fiOIl975 r. blalZ&k dłu- 
gi, dach podwyhmny, - 43 mln, Dal- 
borowicc 88 S6-S0S Goł
ace woj.kalisz 
.
ERCEDES 207 D 1980 r., - 65 mln, 
Zlotoryja u1.LeUda 4b/1 
.MERCEI)r..s 110 D 1991 marzec, 
podwytszoot, dłusi, blaszak zamkni
ty, 
lilnik ScytiolłroWy, - 32tys.DM, Szklars- 
ka Por
ba te1.l7-33-S8 
.MERCEDES :&06 FURGON 1976 r. 
ładowno6ć l300k& 2 osoby, silnik 220 
dlt!6eI, nadwozie zamknl
, - 28 mln, 
Giogów te.34-74-96 
.MEKCEDF.S BUS 2.09 D 1986 r. dłu- 
gi, wysoki, - 139 mln, Wrocław 
tel.S7-98-S0 
.MERCEDF.S 608 D 1979 r. przystoso- 
wany do przewozu samochodów, pomoc 
drogowa, - 60 mln, Legnickie Pole 
te1.82-239 wieczorem 
.MERCEDF.S BUS 307 1978 r., - 50 
mln, Świebodzice tel.54-28-7S 
.MERCEDES 107 D 1986 r. lI.an 
b.dobry, III tys.km, lub zamiana na 
osobowy, - 142 mln, Wałbrzych 
teI.4l-62-06 
. MERCEDES 107 D 1982 r. blaszak, 
I bocma szyba, dłupJ, - 78 mln, Wito- 
sz6w te1.S2-02-85 
.MERCEDE8 fi08 D 1979 r. meblo- 
wóz, przeblea 168 tyI.km, - 65 mln, 
Nowa Sól tel.77-228, 77.230 
.MERCEDF.S 207 D CHLODN1A 
19111 r. nowy silnik, 44 łys.km, chłodzi 
-5'C, - 1111 mln, Golub-Dobrzyń 
tel.20-3S po 17 
.MAZ TURBO SUPER MAZ 1987 r. 
ciUnik siodłowy, - 60 mln, Jasień stacja 
paliw te1.710-8l0 
.MAZDA BUS 2100 diesel 1987 r. 
skrzynia S biegowa, 115 tys.km, 
7-81/l00km, ład.l,5t, - 711 mln, Komor- 
niki 3 k.Środy Śląskiej te1.l73-099 
. MAGIKUS DEUTZ M90M7FK 1978 
r.41, oplandekowany, - 73 mln, Nowy 
K06ci6ł ul.Złotoryjska 11 Bembenik Ja- 
nusz 
.MITSUBISIII BUS L300 19116 r. si
 
dzenia 9 osób(rozkładane-wyjmowane), 
benzyna, bordo, - 75 mln, lelenia Góra 
tel.31-S80 
.MAGIRUS 1978 r.l ciąg. siodłowy, 
sil. 10 cyl. V z naczepą 3 osie na podus27 
kach, - 160 mln, Buczyna 9 tel. 381 
.MAGIRUS DEUTZ 130 1982 r., ład. 
4,sr, izotenna, hydrauliczna klopa tyl- 
na, -138 mln, Kłodzko te1.30-90 od 19"" 
.MAGIRUS DEUTZ 1978 r., izotrma, 
Polanica Zdrój tel.9116 od 19 do 21 
.NISSAN URVAN BUS 19113 r., S bi
 
gowy, lad. 1,4 T, benzyniak lub zamiana 
na osobowy GOLF, - 411 mln, Kłodzko 
ul. Okrzei 26& 1/2 
.NISSAN URVAN 1987 r., BUS do- 
stawezy, lad. 1,2 T, benzyna, 21/5 bieg6w, 
- 70 mln, jelenia G6ra te1.42-2113 
. NYSA FURGON T !Ol 1965 r., nad- 
wozie 1979 r., 35 tYI.km, po kapitalnym 
remoncie silnik, -7-6,5 mln, Wrocław tel. 
51-13-68 
.NYSA MIKROBUS 5211990 r., - 35 
mln, Wałbrzych tel. 78-594 
. NYSA TOWOS 19878 r., stan dobry, 
- 12 mln, Lubin tel. 42-29-11 
.NYSA T 5211985 r., - 24 mln, Bole- 
sławiec Nowa Wie
 Kr.3S 
.OPEL KADETT 1,7 FURGON 1989 
r., 73 tys.km, lad. 0,7 T, - 110 mln, 
Wrocław tel. 51-41-41 . PEUGEOT J.5l984 r., benzyna, ład. 
1,4 T, - 65 mln, jelenia Góra ul. Mic- 
kiewicza 22a te1.267-49 
. RENAULT EXPRES 106 d_I 1987 
r., 2 osoby plus 600k(na podwoziu REN- 
AULT 5), - 58 mln, Walbrzych Kużnice 
tel. 19-991 
.aOBUR AuroBUS 1983 r., diesel, 21 
mic;jsc, - 40 mln, Radwanice 54 ul Głogo- 
wska woj. Legnica 
.IłENAlILT TRAFIC 1985 r., diesel, 
6 oa6b plus 3nzynia pod plande
, - 62 
mln, lawor tel. 26-75 od 8 do 16 
.SKODA M rs LIAZ 1978 r., wywrot- 
ka, lad. 9 T + pzryC7.cpa wywrotka 
8 T (silnik po kapitalnym remonLie), 

Iici zamienne, - 28 mln, Rawicz ul. 
Waly K06ciuszki 2/3 tel. 25-89 wiecm- 
rem 
.SKODA UAZ MY 4 1977 r., skrzy- 
niowy ład. 9 T, z półaegami, - 30 mln, 
Głogów ul. Merkurego 8/219 
.srAR 28 A 28 1989 r., pogotowie 
teehnicme furgon, 8 miejliC sied7Jłcych, 
- 30 mln, Oeol. Sp. Pr. "Ge03" Zielona 
Góra ul. Westerplatte 9 tel. 72
ll wew. 
246 
.STAR 28 1980 r., chłodnica, diesel, 
- 10 mln, Chojnów tel. 651 
.srAR 28 D 1970 r., nadwozie po 
remoncie, - 15 mln, Legnica ul. Gomb- 
rowicu tel. 64-883 
.Star200 NACZEPOWY 1982r., prze- 
bieg 124 tys.km, po kapitalnym remon- 
cie, - 26 mln, Strzelno 23 woj. Jelenia 
G6ra 
.srAR 28 1977 r., autocysterna zdys- 
trybutorem, silnik Stara 200, - 30 mln, 
Lubin ul.Orla 56/12 tel. 44-50-58 
. STAR 100 1978 r., wywrotka, -17min, 
Lubin tel. 42-29-11 
.SUZUKl CARRY ST90 1985 r., poj. 
0,7971, minibus, hak holowniczy, 66 
tyll.km, - 48 mln, Krosno Odrz. tel. 49 


. TARPAN Z39 1991 r., skrzyniowy, 
Iad.l T, diesel, -sprzedaż lub zamiana na 
osobowy(malucb), - 44 mln, Świebodzice 
tel. 54-07-74 
.TARloAN combi 1980/88 r., nowe nad- 
wozie, rama, zawieszenie, - 27 mln, Ra- 
wicz ul. Nowiaszaka 12 tel. 
I 
.TOYOTA 1979 r., bus,diesel,silnikpo 
remoncie, 180 ty
.km, - 36 mln, Nowa 
Sól teł. 77-228 lub 77-230 
. VW TRANSPORTER 1980 r., 6 osób 
i skrzynia, - 27min, Głogów tel. 34-16-00 
.VW LT 28D DOSTAWCZY 1980 r., 
- 58 mln, Bole.lawlce ul. Sadowa 9 
. VW LT 28 1976 r., do PoIIIki przywie- 
zionywl99l r., silnik z roku 1986,nowc 
opony, - 35 mln, Szcawina I Gorzan6w 
ED1 Bystrzyca Kłodzka 
. VW BUS 1981 r., stan techniczny 
dobry, poj. 1,61, benzyna, - 39 mln, 
Legnica ul. Akaqowa 43 tel. 60-596 
. VW BUS 1988 r., na
 na cztery koła 
w idealnym stanie, -llOmln, Kamienna 
Góra ul. Wałbrzyska 16 tel. 58-17 
.VW LT28 19110 r., podwyższony, - 35 
mln, Polkowice Dolne 56 hurtownia ka- 
wy Kosel Kazimierz 
.VW RUS 1984., silnik 8OKSER,poj. 
1,61, benzyna, - 49 mln, Lubin tel. 
42-61-66 
.VW TRANSPORTER1988 r., 1,61 
diesel, - 105 mln, Kamienna Góra tel. 
29-86 
.VOI.VO F 12 1980 r., ciągnik siod- 
łowy, 640 tys.km, 360 KM, - 125 mln, 
Zielenice 63 Bryk Wiktor 
.ZIL 130 1972 r., silnik SW 400 TUR- 
80, w dobrym stanie tech. + przyczepa 
D-50 1975 r. w dobrym stanic tech, - 23 
mln, Tymowa 41 woj. Legnica 
. tUK A06l986 r., blaszak, 62 tys.km, 
stan dobry, - 18 mln, Juszczyn 33/8 
k.Środy ŚlĄskiej tel. 173-908 


. tUK A-II 1978 r., + c
 zamienne 
nowe na ok. 2 mln zL., razem 7 mln d., 
Głogów u1.Gwiaźdnsta 10/8 
.tUK A-II 1990 r., 33 tys.km, stan 
bardm dobry, - 32 mln, Legnica tel. 
227.64 
.0uaLk C-360 650 motogodzin, ciąg- 
nik + siewnik poznaniak, pług 3 skibo- 
wy, kultywator, - SS mln, Kamienna 
Góra tel. 41-23 
. MOTOROWER SIMSOM 80511984 
r., sprawny tcchnicmie, - 3,4 mln, złoto- 
ryja ul. S@6w 15 
C: Z I';Ś C: I 


.WAKTBURG 353 silnik dwusuwowy 
+ inne 
ci, głowica aparatu zapłono- 
wego, tarcze dociskow, itp. nowe, cena 
do uzgodnienia, Lubin tel. 44-10-60 
.FORD 1600 silnik 1988 r., 4 mln, 
Strzegom ul. Zielona 2/1 
. OPEL RECORD silnik + skrzynia 
biegów, wal, tylny most, - 3 mln, Swid- 
nica tel. 53
8-6l 
. FIAT 125p kompletny rozrząd, dywa- 
nik przedni(brąz), pompa wodna, hamu- 
100 ręczny, klocki hamulcowe, cz
6ci 
spr
Ia, końcówki drlłŻkow, łożyska 
oraz inne 
ci, 50% wart06ci, Wrocław 
tel. 48-93-09 
. RENAULT 5 aparat uplonowy, roz- 
rusznik, tylna lampa prawa, cena do 
uzgodnienia, Wroclaw u1.:2:ymia 20/18 
.CITROEN SPECIAL 1.3 głowica 
, przedni reflektor prawy, tylna lampa 
prawa, kierunkowskaz prawy, cena do 
uzgodnienia, Wrocław ul. :2:ytnia 20/18 
. MERCEDES skrzynia biegów(lewa- 
rek-kaseta), cena 1,1 mln, Wrocław ul. 
tytnia 20/18 
. AUDI 110 spojler przedni 1990r.,-I,S 
mln, Wrocław ul. tytnia 20/18 


.OPEL RECOKD 1800 S tarcza lp1'Zq- 
gla 1983 r., - 0,8 mln, Wrocław 1cl. 
2S
8-08 
. PEUGEOT 2.0! S biegowa akrzynla 
aegów, - 2 mln, Wroc1aw tel. 51-64-76 
.SIMCA TALBOT wszystkie 
, 
karoseria z szybami i fotelami, z zawio- 
Izcniem, silnik 1,441, cena do uzgod- 
nienia, lelenia Góra ul.Graniczna 16 
.STAJlIl42 nowa kaana, uzbrojona, 
zielona 1990 r., - 20 mln, Legnica tel. 
63-748 
.. WARTBURG 353 blachy, błotniki 
prz6d I 
,podtop, maskI. atrapa. karo- 
lCria do remontu - JOla, proai. IIOwa 
Iknynia bleg6w, 
Id, atowIca, WI"OC)- 
ław ul. Starobielawaka 42 
.VW GARBUS Ikrzynia aegbw, cena 
do uzgodnienia, Legnica ul. Akacjowa 
43 tel. 60-596 
.OPONY polskie i zachodnie (utywa- 
ne), różne rozmiary, tanio, ldenia Góra 
ul Woln06ci 184 
.VW PASSAT silnik i 
ci, lelenia 
Góra tel. 17-22-84 
.. MERCEDES cztery opony, woj. lelo- 
nia Góra Dziwisz6w 26 
. AUDI loowałck roZI'Ządu, Legnica ul. 
Akaqowa 43 tel. 60-596 
.FlAT RITMO szyba przednia, LcJI- 
nica ul.Akacjowa 43 tel. 60-596 
.VOLKSWAGEN rozrulmik, Legnica 
ul. Aknqowa 43 tel. 60-596 
.SKODA 105 silnik nowy składak, 
- 6 mln, Lubiąż ul. Niecała4 tel. Wrocław 
19-50-70 od 8 do 15 
.FORD FIESTA silnik do remontu 
- góra, 1979 r., 0,931, - 2 mln, Wrocław 
tel. 303-24 
. MIESZALNIA LAKIERÓW ZA- 
PRASZA! Bolealawlee uL M1cldewlcza 6 
. KUPIĘ TOYOTA TERCEL-AL2l 
1983 r., c
6ci, blachark
 Głog6w 
te1.3ll-389 


GIEŁDA 'VV ALBRZYSKA 


.A.""L1 I> 1 


. AUDI HO CL 1983 r., S-biegowy, centr. 
umek, 1,761, benzyniak, - 40 mln, Oleś- 
nica Osada Bystre 31a tel. 447-22 
. AlIDI 100 5.' 1980 r., - 22 mln, 

wiebodzice ul. Buczka 10/4 
.AUDI 100 CDSE 19110 e., automat, 
ssanie. wtrysk, podnoS7.one szyby, - 50 
mln, Wałbrzych Osiedłe Górnicze 35/16 
.AUDI 100 
przedam lub L.llmieni
 na 
malucha, Wałbrzych ul. Hirszfe1da 11/33 


BlVł- V\I" 


.BMW3161978 r.,-19mln, Wałbrzych 
tel. 267-04 
. BMW 32.'iE 19116 r., ot",ierany dach, 
lusterka elektryczne, komputer, centr. 
zamek, felgi aluminiowe, radio Sony itd. 
- 125 mln, Świebodzice tel. 54-1-3-88 
. BMW 7321980 r., aaly, szyby alektr. 
automat, - 36 mln, lubawka tel. 752 


CI
I"I
<>E::N 


. CITROEN BXI9I> 1984 r., aaly,I,91, 
diesel, 1411 tys. km, - 65 mln, Roztoka 39 
woj. Wałbrzych 
.CJTROEN AXJ119117 l., stam ideal- 
ny, 27 tys. km, - 65 mln, Miero&z6w 
Nowe Siodło 9 


1
"IArl" 


.FIAT 126p 19112 r., - lO,S mln, Wałb- 
rzych ul. Ogitiskiego 11/8 
.FlAT lUp I..F 1991 r., czelwony, stan 
bardzo dobl y, skladuk, - 30 mln, 
wiebo- 
dzice tel. 540-290 
. FIAT lUp LF 1988 r., czerw. 20 tys. 
km,- 22 mln, Świdnica ul. Fornalskiej 6/3 
.FlAT 126p 1983 r., po remon. + druID 


.FlAT 12/ip 6501979 r., silnik 19115 r., 
blacharka 1991 r., - 8,5 mln, Walbrzych 
ul. Forteczna 40/24 tel. 4101-16 
.FIAT 125p Combi 1980 r., - 10 mln, 
BOj!uszów Gorce ul. Kolejowa 4/2 
.FIAT FSO 1500 1985 r., wiśniowy, 
przebieg 65 tys. km, - 15 mln, Świdnica 
tel. S2-Q9-S1 grzccz. po godz. 19 00 
.FlATFSO 1500 1981/85 r., wiśniowy, 
- 16 mln, Świdnica Prądzyńskiego 77/7 
.FIAT 12.'ip Combi 1973 r., - 6 mln, 
Walbrzych ul. B. Chrobrego 52/6 
.FIAT I25p FSO 1981 r., stan dobry, 
- 9 mln, Wałbrzych Nowe Miasto ul. 
Paderawskiego 25/9 
.FIAT 126p 650 1979 r., silnik 85 r., 
blacbarka 91 r., - 8,5 mln, Wałbrzyeh ul. 
Forteczna40/24 tel. 4l-Q1-36 
.FlAT 125p Combi 1984 r., ja
ny beż, 
- 7,5 mln, Wałbrzych tel.73S.1I 
. FIAT 131 Supenn1łaftorl. o 19'19 r., sil. 
19117r., sportowa sylwetka, 100km,V bie- 
gu., - 25 mll1, Wałbrzych lel.4l-06-89 
. POLSKI .1A T l25p1982 r., stan b.do- 
bry, kolor-kość słoniowa., - 14 mln, 
Dzierżoniów osiedle Różane 35b/7 
.FIAT TIPO 46001990 r., kataliutor 
elektr.szyby,deska cyfrowa 24 tyś.km., 
- 99 młn, Swidnica tel. 52-46-28 
. FIAT 125p1300 1975.,-6mln, Mokrz- 
wsz6w 134 
..1AT 125p MR198l r., stan tech.dob- 
ry., - 11 mln, Wałbrzych ul. Paderews- 
kiego 25/9 
.HAT 131D Mlranorll979 r., stan 
b.dobry.,-26,5 mln, Walbrzych td. 41-06-89 
.FlAT 1500 125p199l., 
ilnik S-biego- 
wa skrzynia,tylny most - Polonezo., - 45 
mln, Wałbrzych tel. 20-614 do godz. 15 00 
26-986 do godz 19 00 
. FIAT 132/20001981 r., S-aeg6w, elek- 
trycznie opus.a:zane szyby, wspomaga- 
nie., - 28 mln, Boguszów-Gorce ul. 
wie- 


, ....O '
I> 


.FORD TAURUS 2,OGL19110., Czer- 
wony, - 25 mln, Świdnica tel. 52-32-92 
.FORDTAUNUS 16001983.,6tys.km, 
srebrny stan b.dobry, - 35 mln, Wolim 
ul.K.Wyszyńskiego 26 
. FORD 1000 SIERRA 1983., Przebieg 
136 tyś.km. Sprzedam lub zamienj
 na 
mniejszy do 130 cm3., - 54 mln, Ś\\idnica 
ul. Konopnicka 16 tel. S3
1-19 
.FORD FIESTA GFBT 1979., poj.93S 
an3. Koła niskio profilowe 18;1/60-13, 
- 26 mln, GŁUSZYCA tel. 508 


I-łONDA 


. HONDA CM 400 T 1980., Stan tech- 
niczny b.dobry, - 12 mln, Wałbrzych ul. 
Wolności 11/2 


lV1AZ,OA 


. MAZDA 626 D LX I Cf87-Xl., metalic, 
radioodtw., "SANYO" + gł. "Plon." 
- 94 mln, Wałbrzych ul. Radomska 15 
.MAZDA 626 D XI-1987 r., Metalic, 
radio, zakupiony w pewelte, - 92 mln, 
Wałbrzych ul. Radomska 15 


LAI>A 


. UDA KOMBI 2104 1989., Sprzedam 
lub zamieni
 na malucha., - 44 mln, 
Wałbrzych tel. 26-863 
.UDA 1300 1987., - 38 mln, Wałb- 
rzych ul. Mączna 4/6 


lVIEI
CED.ES 


. MERCEDES 100 115 1971., Silnik po 
rcmincie + 
 do Zaporożca, - 17 
mln, Kamienna Góm ul. Warz:yńlkiego 


. MERCEDES 123 1980., remont biacb 
oraz silni1ał, - 53 mln, Nowa Ruda ul. 
S;rpiota1na 3/4/8 tel. 44-79 
. MERCEDES 123 1980., Stan dobry 
c
6ciowy remont blacharki., - 53 mln, 
Nowa Ruda tel. 44-79 
. MERCEDES 100 1231976., Diesel po 
kapitalnym remoncie., - 38 mln, lawo- 
rzyna SI. l-go Maja 28 tel. 300 
. MERCEDES 700 D 1990., Sprzedam 
lub zamienię, - Wałbrzych tel. 725/62 


MrJ'SUHISIII 


. MITSUBISIU STA VION JI80TUK- 
80 198
 r. Sportowa R)'lwetka, 3-drzwl, 
skrzynia S-bilgowa,Altifelgi, elekltrycz- 
nieotw. c.knapoj. 2000 + wtrysk + tur- 
bo pr
. max. 220 km/h, - 75 mln, 
Świdnica ul. Dworcowa 2 tel. 52-27-15 


01'>1<:1 


. OPEL KADET D 1983, niebiesld,lSO 
tys.km,-37 mln, GrZQdy 10 tel. 10-144 
.OPEL KADET COMBI 107 DIeael 
88/89 r. - 
widnica tel. 52-35-26 
.OPEL COMMODORE 1981 r., 
wspomapny ukł.kier. centralny zamek, 
S-biegowa skrzynia, - 32 mln, Nowa 
Ruda tel. 36-08 


AUTORYZOWANY ZAKŁAD 
NAPRAWY I REGENERACJI 
ZESPOŁÓW PNEUMATYKI 
HAMULCOWEJ 
mgr ini. Lechoslaw Grzdlak 
52-019 WROCŁAW 
ul. Brochowska 20b .OPELBEDFORD BUC BUS 1976r. 
Benzyna-2l00. trzymiejscowy lad - 1000 
kg. - ok. 20 mln, Wałbrzych tel. 16-369 
.»I
U<"; '.:<>'J' 


PEUGEOT 105 GT 1986 r., elektr.,szy- 
by, otwierany dach, zamek centralny 
, alu-felgi, spojlery, stan dobry, - 73 mln, 
Kłodzko te!. 31-66 
PEUGEOT 104 1982 r., 0,951 benzyno- 
wy, S-drzwiowy, czerwony, - 25 mln, 
Malczyce ul. Mickiewicza 9/3 


.>Oł-
ON ..:;,,"
 


POLONEZ 1500 1986 r. pierwsu rejest- 
racja 1989 r. pi
 aegów, - 30 mln, 
Wałbrzych tel. 23-549 
POLONEZ 1500 Składak 1990., skrzy- 
nia S-bieg. wstawione nadkola, hak bolo- 
wniczy, radio-mag. + ał., - 39 mln, 
Marcinowice k/Świdnicy ul. Kolejowa 2 
POLONEZ 1600 1988 r. 34 tyl. km - 4S 
mln, Wałbrzycb tel. 739
1 
POLONEZ 1600 1987 r. garażowany, 
stan dobry, pierwszy właściciel SS tys. 
km. - 39 mln, Wałbrzycb ul. I S-lecia 6m I 
tel. 78-S77 


'coyorrA 


TOYOTA CARINA 1984/8S r., metalik, 
skrzynia S-bieg., 106 tys. km - 32 mln, 
Srebrna Góra tel. 87 
TOYOTA CEUCA GT 1986 r., 2,01, 
czerwona, elektr. wyposaż.bezołow. ka- 
taliutor, - 9S mln, Świdnica ul. Dąbrow- 
skiego 73/6 
TOYOTA CELICA 1600 GT 1978 r., 
Izyberdacb, S-biegów,po remoncie bla- 
cbarki,przegląd do 02.93. nowy akumu- 
lator, - 22 mln, Wałbrzycb tel. 766-91 
wew 36 w godz.8:o-IO," 


""
ABANrr 


TRABANT 601 1990 r., stan tecbniczny 
b.dobry, - 18 mln, Nowa Ruda 4 tel. 
3S-49 


vvv 


VW GOLF DIESEL 1980 r., brązowy 
czterodrzwiowy, - 26 mln, Slotwina 38 
VW C.oLF GT 18 1986 r., 1,8\, skrzynia 
S-b Alu-felgi., lOS tys. km. pochodzenie 
udokumentowane, - 7S mln, Świebodzice 
tel. 54-15-33 


ł 


PrzedsiębiorstW"o Turystyczne 
ADA" 
" 
50-440 W racław ul. KOSCIuszkI 135 
Przewozy turystyczne do Berlina 
w każdy wtorek i piątek 
tel. 44-28-96, 44-44-61 wew, 258 
KONCESJA NA KRAJE EUROPEJSKIE 


.H.ENAUL'r 


RENAULT TRAFI C DIESEL 1982 r. 
- 46 mln, Strzegom ul. Zielona 2/1 
RE!'. AULT R-5 1984 r., - 35 mln, ledlina 
Zdrój tel. 929 


SYRENA 


SYRENA 105 1973 r., po kapitalnym 
remoncie w b.dobrym stanic, z WIeloma 
cs\,ściami zam. op.silnik,skrzynia 
bieg.,ogumienia itp. - 2 mln, Wałbrzych 
Podzamcze ul. Grodzka 4\ m 9 
SYRENA 105 LUX 1975 r., stan dobry 
tcchnicmie sprawna, - 2,S mln, Wałb- 
rzych ul. I.Grabowskiej 33/6 
SYRENA łOSL 1970 r., -l,Smln, Wałb- 
rzych ul. Miczurina 7/5 
SYRENA BOSTO 1974 r., stan dobry 
, - 2,5 mln, Wałbrzych ul. Miła 26 tel. 
78-113 
SKODA I05L 1988r. , Wałbrzycb tel. 
41-19-09 


.rT AL.DO' J.' 


TALBOT HORIZON 19110 r., sl&n 
tech.dobry, 1,11, pali około 6 I. wymie- 
niony docisk i tarcza spr
gła, - 23 mln, 
!)widnica ul. Wróblewskiego 35/4 
TALlJOT HORIZON GUEX 1983 r., 
S-biegow wspomapnie kierownicy, - 
 
mln, Wałbrzycb tel. 721-97 


VW GOLF 1300 1990 kataliutor 35 
tys.km. 6-m-cy w kraju, - liII mln, Świd- 
nica tel. 52-46-28 
VW POLO 1987 r., dobry stan I,OSI42 
tys. km, - 62 mln, Wałbrzych ul. Świer- 
czewskiego 3S/4 tel. 26-769 
VW JETTA 1984 r., 2-drzwiowy, czer- 
wony, szyberdach, Itan idealny,silnik 
1,3, - 47 mln, Świ
o 39 tcl. 57-441 
VW SCIKOCCO 1985 r., Itan b.dobry, 
- 70 mln, Walbrzych tel. 261-87 
VW DERBY 1978 r., - 1,11, - 18,S mln, 
Głuszyca ul. II-Listopada 34 
VW PASSAT 1977 r., rezerwowy silnik, 
skrzynia aeg. i inne c
. - 15 mln, 
Wałbrzych tel. 254-111 wew. 2114 
VW PASSAT KOMBI 1979 r., 1,61., 
zielony, w dobrym stanie + radio i gł06- 
ni ki, - 22 mln, Zakład fotograficzny 
Wałbrzych ul. Wrocławska 45 OPONY
 


do samochodów osobowych, 
dostawczych, ciężarowych, autobusów 
CZĘŚCI DO SILNIKA SW-400 
I DO AUTOSANA 
kupisz najtaniej w S.c. OPONET 
Zapraszamy do sklepu i hurtowni 
Wrocław ul. Kościuszki 135 w godz. 7 30 - 16 00 
w sob. rob. 9 00 - 13 00 
tel. 44-48-20 lub 44-44-61 wew, 231 
oraz PUNKTU SPRZEDAŻY OPON W WAŁBRZYCHU 
ul. Długa tel. 77-461 wew. 67 w godz. 7'10 - 20 00 
I'RZYCZEPA N-126 -91 r., 17 mln 
SYRENA -IOSL -79 r., 2 mln 
SYRENA BOSTO -83 r., 2,S mln 
ŻUK Ali -84 r., 13 mln 
2:UK A06 -77 r., 7,5 mln 
2:UK -86 r., 17 mln 
NYSA TOWOS -119 r., 25 mln 
NYSA 522 -86 r., 10 mln 
NYSA FURGON -78 r., 9 mln 
PEUGEOT SOS TD -2,3 -82 r., 40 mln 
I'EUGEOT 309 D -1,9 -90 r., 115 mln 
PEUGEOT 309 SX - 1,5 -91 r., 14S mln 
PEUGEOT 309 GTI -1,6 -87 r., 90 mln 
RENAULT 14 TL -1,2 -78 r., 22 mln 
RENAULT BRODWEY -86 r., 68 mln 
RENAULT 14 TS -1,3 -112 r., 31 mln 
CITROEN GSA -1,1 -81 r., 25 mln 
CITROFN BX 14 -1,3 -liS r., 50 mln 
JEEP CIIEROKEE -2,S -86 r., 140 mln 
FIAT 1'11'0 -1,4 -91 r., 145 mln 
FIAT RITMO -1,4 -83 r., 36 mln 
FIAT 131 MIRAFIORI-83 r., 29,S mln 
FIAT IVECO -2,S -83 r., 6S mln 
FIAT ARGENTA -2,0 -86 r., 59 mln 
FIAT UNO 60S -1,1 -91 f., 100 mln 
VW GOLF-I ,4 -80 r., 26 mln 
VW PASSAT COMBI-811 r., 155 mln 
VW PASSAT -1,7 -90 r., 195 mln 
VWTRANSPORTER -1,6-80 r., 37mln 
VW JETTA -1,3 -91 r., 10.300 DM 
VW GOLF -1,3 -90 r., 13S mln 
VWPASSATCOMBI-I,6-86r., 70 mln 
AUDI 80 -1,8 -118 r., ISSmln 
AUDI 80 -1,6 -83 r., 38mln 
AUDI 80 -1,6 -112 r., SOmln 
AUDI 100 benz. -1,9 -86 r., 80mln 
AUDI 100 benz. -2,1 -81 r., 30m In 
OPEL RECORD -2,0 -80 r., S mln 
OPEL KADETT -1,6 -8S r., 60 mln 
OPEL ASCONA -1,6 -84 r., 4 000 $ 
OPEL RECORD -2,0 -80 r., 36 mln 
NISSAN T 11 -1,6 -82 r., 3S mln 
NISSAN BLUBIRD -2,0 -88 r., 98 mln 
MAZDA 626 -1.8 -88 r., 90 mln 
SUBARU GL -1,8 -86 r., 53,S mln 
VOLVO 144 -2,0 -73 r., 7 mln 
FORD SIERRA -1,6 -S3 r., 52 mln 
FORD TRANSIT -2,SD -90 r., 160 mln 
FORD GRANADA -112 r.,38 mln 
FORD GRANADA -2,lD-79r.,18mln 
FORD TRANSIT -2,0 -79 r., 26 mln 
MERCEDES 406-2,2 -77 r., 54 mln 
MERCEDES 123D -2,3 -S2 r., 70 mln 
MERCEDES 123D -2,4 -77 r., 21 mln 
MERCEDES 123D -3,0 -79 r., 48 mln 
MERCEDES 190D -2,0 -117 r., 190 mln 
MERCEDES 190E -2,0 -84 r., 128 mln 


I 


"AUTO GIELDA" 
Wrocław Pl. Bema 6 
L tel. 22-76-25, 22-79-33 


POLONEZ CARO -I,S -91 r.,71 mln 
POLONEZ -I ,S -S6 r., 34 mln 
POLONEZ -I,S -83 r., 22,S mln 
POLONEZ TRUCK 1,6 -91 r., 82 mln 
FSO -I,S -1111 r., 30 mln 
FSO -I ,S -87 r., 23 mln 
FSO -l,S -84 r., 10,5 mln 
FSO -I,S -86 r.,23 mln 
FSO COMBI -I,S -80 r., 7 mln 
FSO -1,5 -8S r., 16 mln 
FSO -I,S -86 r., 23,S mln 
FIAT 126P -6S0 -S3 r., 12 mln 
FIAT 126P -650 -90 r., 33 mln 
FIAT 126P -6S0 -88 r., 21 mln 
FIAT 126P -6S0 -84 r., 
DACIA - 1,4 -91 r., 40 mln 
DACIA COMBI 1,4 -91 r., 46 mln 
WARTBURG 353 -82 r., 16 mln 
WARTBURG 3S3 -82 r., 9 mln 
ŁADA -I,S -89 r., 58 mln 
LADA 2104 -1,5 -86 r., 40 mln 
SKODA 120L -89 r., 50 mln 
SKODA IOSS -112 r., 20 mln 
SKODA FAVORIT 13SL -90 r., 79 mln 
TRABANT POLO -91 r., oli mln 
TRABANT POLO -90 r., 34 mln 
TRABANT 601 -82 r., 6,7 mln 
PRZYCZEPA D-83 lOt 10 mln 
PRZYCZEPA MISTERLAND 40 mln 
PRZYCZEPA CAMPING -78 r., 28 mln 


BEZPŁATNE OGŁOSZENIE! 
kupię - sprzedam 
marka. . . . . . . . . . . . . . . model. . . . . . . . . 
rocznik. . . . . . .km. . . . . . . . cena , . . . . . . . . 
OpIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres-tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


AUTO-GIELDA OOLNOSLĄSKA tygodnik dla sprzedającycb i kupujących samochody. WYDAWCA: Sp.z 0.0. "STYMAR" Wrocław ul.Kościusili 135. ADRES 
REDAKCJI: S0-440 Wrocław ul. Kościusili 135 tel. 44-18-14, 44-44-61 wew. 215, telex: 715322. Redaktor Naczelny Janusz Styrna. Za treść ogloszeó redakcja nie 
odpowiada. . 
SWad: "MAcom" S.c. OLawa, DI1Ik : Dział DTR i Poligrafi JZS, nr indexu 320013 
Ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam - kupi
 samocbód" DRUKUJEMY BEZPŁATNIE, pod warunkiem podania ceny. Osloszenia te przyjmujemy listownie 
i telefonicznie. OGLOSZENIA Ił.AMKOWE- 5000 zJ. ucm', l-strona I SOOOzJ. ucm', ostatnia strona 8000zJ. za cm'. Ogłoszenia ramkoweprzyjmujemy równiei.listownie, 
pod warunkiem przesiania na adres redakcji truci ogloszeniai zaląezeniadowodu wp lat Y na konto "STYMAR" Sp.zo.o. Ban"" PKO S.A. Wrocław nr S.930l
7000368-2SI1