/panorama_olesnicka_1994_016.djvu

			-norarna leśnicka 
ni 
i 
ffml 
Nr 16 (147) 19-25 kwietnia 1994r. TYGODNIK ZIEMI OLEŚNICKIEJ Cena 6000zł 
3TARA MNIŁ ZABIJE 
c,iE DOWlE.ŻE 
rj_wmnju*.-jw.iwVpn*F* 
Sprawcy napadu 
na konwój oskarżeni 
W Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu rozpoczął się 
proces czwórki oleśniczan, którzy brali udział w 
głośnym napadzie na konwój z pieniędzmi przez Bankiem 
Zachodnim w Oleśnicy 30 czerwca ub. roku. 
Akt oskarżenia przygotowany 
przez Prokuraturę Rejonową w 
Oleśnicy zarzuca 20-lctnicmu 
Arnoldowi A. (wykształcenie 
podstawowe, bez zawodu, 
bezrobotny) i 21 -letniemu Grzegorzowi B. 
(wykształcenie zawodowe, 
blacharz pojazdowy, bezrobotny) , 
że działając wspóinie i w 
porozumieniu przy użyciu pistoletu 
gazowego usiłowali dokonać 
rozboju na konwojentach Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Specjalistów 
Technicznych Wojsk Lotniczych 
Wojciecha K., Grzegorza M. i 
Krystynę. S., grożąc im 
pistoletem oraz używając gwałtu 
poprzez uder/cnic rękojeścią 
pistoletu w głowę Grzegorza M. 
Oskarżeni zamierzał i ukraść 3 mi - 
Hardy złotych przewożone przez 
wojskowy konwój, lecz nic 
osiągnęli celu z powodu skutecznej 
obrony jego członków. Grzegorz B. 
dopuścił się zarzucanego mu 
czynu w warunkach powrotu do 
przestępstwa, będąc uprzednio 
karanym za kradzież na karę półtora 
roku pozbawienia wolności, którą 
odbył od listopada 1991 roku do 
sierpnia 1992. 
Prokuratura zarzuciła też 26-lct- 
niemu Waldemarowi M., 
współwłaścicielowi oleśnickiej 
restauracji ze średnim technicznym 
wykształceniem, że w czerwcu 
ubiegłego roku nakłonił Arnolda A. i 
Grzegorza B. do popełnienia 
przestępstwa rozboju, a następnie 
udzielił im pomocy, przekazując 
informacje o czasie i miejscu 
przewożenia pieniędzy, 
współuczestniczył w opracowaniu 
planu przestępstwa, dostarczył im 
otrzymany od Jacka T. pistolet 
gazowy i ręczny miotacz gazu, a 
także udostępnił należące do niego 
pomieszczenia restauracji w celu 
przebrania się przed dokonaniem 
napadu. 
34-letnicmu prywatnemu 
przedsiębiorcy z wyższym 
wykształceniem (z zawodu konstruktor 
lotniczy), Jackowi T. Prokuratura 
zarzuca nakłonienie Waldemara M. 
i Arnolda A. do popełnienia 
przestępstwa rozboju i udzielenie im 
pomocy, polegającej na 
przekazaniu informacji o czasie i miejscu 
przewożenia pieniędzy, ich ilości, 
składzie i uzbrojeniu członków 
konwoju, dostarczeniu swojego 
pistoletu gazowego i ręcznego 
miotacza gazu, a także obietnicy 
pomocy w ucieczce z miejsca 
przestępstwa wraz z łupem. 
Jak ustaliła Prokuratura RCJOnO- 
wa w Oleśnicy, ok. godz.8' w 
dniu 30 czerwca konwojenci 
COSSTWL po pobraniu z Banku 
Samochodem 
•:• 
torach 
Krzysztof G. z Hołdrychowic 
stanął swym fiatem 126p wprost 
na przejeździe kolejowym na 
trasie Twardogóra - Bukowina 
Sycowska, po czym uciekł. 
29-lctni kierowca zatrzymał się 
na niestrzeżonym przejeździe 
kolejowym. Gdy zobac/ył 
nadjeżdżający pociąg, uciekł do lasu. 
Rano zgłosił się na policję. Jak 
twierdził, jadąc nocą nic 
zauważył przejazdu i wjechał w 
torowisko. Nie zdołał podnieść 
samochodu, więc gdy zobaczył pociąg, 
uciekł do lasu. Tam stracił 
orientację w terenie. Tymczasem mimo 
hamowania pociąg uderzył w 
„malucha" i wlókł go na odcinku 
około 250 metrów. 
Kolegium do Spraw Wykroczeń 
w Oleśnicy ukarało Krzysztofa G. 
grzywną 3(X) tysięcy złotych za 
spowodowanie zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
(kod) 
Zachodniego 3 miliardów złotych 
na wypłaty w jednostce 
wojskowej po wyjściu z banku kierowali 
się do zaparkowanego przed 
wejściem gazika. Jako pierwsza 
wychodziła kasjerka Krystyna S., za 
nią chorąży Wojciech K. z 
metalową walizką, uzbrojony w 
pistolet P-83, a na końcu uzbrojony w 
kb kAk szeregowiec Grzegorz M. 
Gdy konwój znajdował się w 
pobliżu samochodu, wybiegł zza 
niego Arnold A. i kierując pistolet 
w kierunku Grzegorza M. 
krzyknął, że jest to napad, i usiłował 
oddać strzał. Pistolet nic wypalił. 
Szeregowiec próbował użyć w 
obronie karabinu, lec/ napastnik 
rękojeścią pistoletu uderzył go w 
głowę, następnie odrzucił pistolet 
i chciał wyrwać karabin z jego 
rąk. Szeregowiec uderzył go 
kolbą w bok ciała, a następnie po 
krótkim pościgu wraz z kierowcą 
gazika Mariuszem C. 
obezwładnił. 
W tym samym czasie Grzegorz 
B. wybiegł zza samochodu i 
zbliżył się do konwoju. Chorąży 
wyjął pistolet i wezwał napastnika do 
zatrzymania się. Gdy ten 
rozpoczął ucieczkę, Wojciech K. rzucił 
się za nim ponawiając ostrzeżenie 
użycia broni. To poskutkowało. 
Zatrzymani ubrani byli w 
drelichowe ubrania robocze, pod 
którymi mieli odzież osobistą. 
Upodobnili się w ten sposób do 
wykonawców trwających przed 
bankiem robot ziemnych. 
W trakcie przesłuchania 
aresztowany Grzegorz B. zeznał, że 
przed napadem spotkał się z 
Waldemarem M. w piwnicy jego 
restauracji przy ul. 3 Maja wraz z 
(Dokończenie na sir. 2) 
nudysta" 
przed 
szkołą 
Oleśnickie Kolegium do Spraw 
Wykroczeń ukarało grzywną 
'300 tysięcy złotych 32-letniego 
Mieczysława W. z (Joli 
Wielkopolskiej w gminie Twardogóra 
za „nieobyczajny wybryk", 
jakiego dopuścił się w Oleśnicy. 
Mieczysław W. stanął 9 grudnia 
ub. roku przed Szkołą 
Podstawową nr 3 i wyjął z rozporka swój 
narząd płciowy. Następnie 
zademonstrował go dzieciom, ktorc 
tłumnie wyległy do okien. Akt 
zgorszenia przerwał nauczyciel 
wychowania fizycznego Jerzy Ł., 
który wyskoczył z budynku i 
„aresztował" zboczeńca. Następnie 
zajęła się nim wezwana policja. 
„Nudysta" jest żonaty, ma 
dwójkę dzieci i w trakcie „gościnnego 
występu" był trzeźwy. 
(kod) 
Panorama borcza 
Zwarta drużyna BBWR 
W poniedziałek 11 kwietnia w Zajeździe na Polance pod Oleśnicą odbyło się I walne zebranie 
członków Koła Ziemi Oleśnickiej Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform. Stanowiło ono 
przygotowanie do zjazdu wojewódzkiego stowarzyszenia i wyborów samorządowych. 
Około 40 członków BBWR z zainteresowania ludzi partiami 
Oleśnicy, Bierutowa, 
Twardogóry i Dobroszyc uczestniczyło w 
zebraniu powstałego niedawno 
Koła Ziemi Oleśnickiej. Wśród 
obecnych dostrzegliśmy posła 
Zdzisława Pisarka, 
przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnicy 
Grzegorza Świtonią, radnych 
Andrzeja Gaca, Edwarda Kucułymę, 
Marka Nowaczyka, Mariana 
Prusa - Niewiadomskiego, Zdzisława 
Haśkiewicza, burmistrza 
Twardogóry Zbigniewa Potyrałę, 
byłego wójta Dobroszyc Waldemara 
Bromkc. 
Przewodniczący koła Marek 
Krawczyk przypomniał krótką 
historię oleśnickiego BBWR, 
które zostało zarejestrowane 15 
stycznia br. Stowarzyszenie 
dysponuje już niezłą bazą materialną, 
ma siedzibę przy ul. Bratniej, 
telefon, wydaje swój biuletyn, 
odbywa cotygodniowe spotkania. 
Akcja propagandowa - stwierdził 
M. Krawczyk - daje efekty. Koło 
rozrosło się, mimo niewielkiego 
politycznymi i stanowi - jak to 
określił Zdzisław Pisarek - 
„drużynę autorytetów 
środowiskowych". 
Zebrani dokonali wyboru 
koordynatora BBWR w terenie -został 
nim były wójt Dobroszyc 
Waldemar Bromke. Wyłonili leż 
kandydatów na kandydatów do władz 
wojewódzkich: Roberta Pudlo, 
Mariusza Kowalskiego, Andr/cja 
Gaca i Zbigniewa Domagałę, do 
komisji rewizyjnej: Piotra Bryka, 
Janusza Supcrsona, Waldemara 
Bromkc, Jerzego Borutę, do sądu 
koleżeńskiego: Stanisława 
Dzikiego, Stanisława Ogrodnika i na 
zjazd krajowy: Marka Krawczyka 
i Roberta Pudło. Kandydatury te 
zostaną zgłoszone na 
zaplanowanym na 30 kwietnia zjeździe 
wojewódzkim stowarzyszenia. 
Odnosząc się do sytuacji pr/ed 
wyborami poseł Z. Pisarek 
wskazał na konieczność 
organizowania się społeczności lokalnych, 
zwłaszcza w obliczu dążenia 
lewicy do powrotu do centralnego 
zarządzania. Dowodem na to są 
ograniczanie środków 
pozostających w dyspozycji samorządów i 
proponowane zmiany w ustawie o 
NIK-u, spółdzielczości i 
zamówieniach publicznych. Mówiąc o 
wyborczych szansach BBWR 
poseł powiedział: „W polityce nie 
najważniejsza jest masa, ale 
zwarta drużyna". 
Marek Krawczyk przypomniał, 
że oleśnicki BBWR zamierzał 
utworzyć koalicję z Unią 
Demokratyczną. Po przeliczeniu 
spodziewanych głosów obie 
organizacje doszły jednak do wniosku, 
{Dokończenie na sir. 2) 
SKŁAD OPAłOWY 
ul. Brzozowa 4 oferuje 
w r-ągłej sprzeiazy 
rożne gatunki węgla kamiennego 
koksu oraz węgla brunatnego 
CFN^ JAK WKOPA1NI. 
TRANSPORT - IhRFNIT 
OI FSNIO BI/PŁATNY 
'lrl.472 12.494-90 
„Panorama Oleśnicka" nr 16 kwiecień 1994 r. 
5jtr,2 
Historia pewnej manipulacji 
Na zebraniu komitetu 
założycielskiego oleśnickiego oddziału 
Stowarzyszenia Obrony Praw 
Lokatora na ręce 
przedstawiciela „Panoramy" przekazano 
list podpisany przez obecnych 
na sali mieszkańców. 
Przytaczamy go w całości, a poniżej 
demaskujemy manipulacje i 
kłamstwa, jakich dopuścili się 
wobec redakcji, mieszkańców 
zainteresowanych bloków oraz 
oleśnickiej opinii publicznej 
organizatorzy spotkania i 
prowadzący je Marian 
Lewandowski. 
Protestujemy, choć o tym 
wcale nie wiemy 
Szanowna Redakcjo! 
My niżej podpisani członkowie SM 
Zacisze obecni na spotkaniu z 
przedstawicielami Zarządu i Rady 
Nadzorczej w dniu 29.02.94 protestujemy 
przeciwko takim praktykom, jakich 
dopuściła się Redakcja Panoramy 
Oleśnickiej w wydaniu 15 z dnia 
12.04.94 w ai ty kule „A riwderci 
Zacisze". 
Są to informacje daleko mijające się 
z prawdą i całkowicie tendencyjne. 
Nieobecność na całym zebraniu 
przedstawicieli Panoramy 
Oleśnickiej na w/w spotkaniu nieusprawied- 
li wia w niczym, te informacje zawarte 
w tym artykule tym razem naprawdę 
wprowadzają opinię publiczną 
Oleśnicy w błąd. 
Prezes SM Zacisze Pan Włodzimierz 
Obiegło napewno nic obiecał zmiany 
zasad spłaty kredytu z 20 na /%, ale 
jednocześnie wyraził się o nie 
wyciąganiu konsekwencji w stosunku do 
zebranych lokatorów gdy od 1.04.1994 
r. będą spłacać kredyt i odsetki w 
zmienionej formie, czyli zamiast 20 % 
dochodów gospodarstwa domowego 
brutto - l % aktualnej wartości 
mieszkań, gdzie przy okazji zapewnił, że 
w najbliższym czasie poda aktualne 
wartości poszczególnych mieszkań na 
tablicach ogłoszeń. 
Przy okazji - Panic Prezesie Obiegło 
- wyjaśniamy Panu, ze nie musi Pan 
mieć na taką decyzję zgody Rady 
Nadzorczej czy też zebrania 
przedstawicieli, jest to wyłącznie sprawa umowy 
kredytowej i aneksów jakie pan 
podpisywał (lub pańscy poprzednicy) w 
interesie swoich członków na 
poszczególne bloki. Jest to wyłącznie 
sprawa między Bankiem PKO w 
Oleśnicy a Zarządem SM Zacisze. 
To my ubolewamy Panic Garbicz, że 
można było coś takiego wymyślić i 
podać do prasy. Przecież był Pan obecny 
na tym spotkaniu i słyszał Pan 
doskonale jak kilka godzin „ wałkowaliśmy " 
temat spłaty kredytu i odsetek 
Jak Pan to zrobił, żeby chwycił Pah 
nutkę polityczną i agitacyjną w 
naszych wystąpieniach? 
Czy naprawdę zamiast bronić 
interesów członków SM Zacisze musi się 
Pan chwytać takich sposobów i 
mieszać politykę z naszą tragedią? 
Dziękujemy cliociaż za tyle, że obiecał 
Pan na łamach Panoramy Oleśnickiej 
cytujemy (...) Rada będzie robić 
wszystko, aby pomóc spłacającym kredy- 
ty(...). To już coś. 
I wreszcie cos pocieszającego dla 
nas w tym artykule, cytujemy (...) 
Mieszkańcy spornych bloków stanowią 
7% spółdzielców. Zainteresowanych 
problemem spłaty jest 257 osób. 
Gdyby doszło do takiej drastycznej 
sytuacji - SM Zacisze zdaniem 
obecnej księgowej jest w stanic wytrwać 
w najlepszym wypadku do końca roku 
(...) Pocieszające dlatego, że niech 
wreszcie opinia publiczna, władze 
miasta i najwyższe władze państwa 
spojrzą na. problem w takim 
kontekście, że: 
- jest nieprawdopodobne, żeby 7 % 
(czyli 257 członków) utrzymywało 
całą SM Zacisze, czyli w przybliżeniu 
3.700 członków, 
- cały ciężar przemian ustrojowo 
gospodarczych spadł na karb wlaś/ue 
tych 257 członków (konkretnie w tej 
SM), 
- rodzi to poważne obawy, czy system 
ten jest do przyjęcia w 
dotychczasowym wydaniu. 
1 na koniec Droga Redakcjo - jeśli 
się nic jest pewnym, czy informacja 
jest prawdziwa, czy leż nie, to po 
prostu się ją sprawdza, a mc prowadzi 
spekulacji na łamach prasy. Czy 
wynika to z błędnej interpretacji słów 
Pana Prezesa, czy też była ona 
świadomą manipulacją? 
Uprzejmie informujemy redakcję, że 
na spotkaniu w dniu 29.03.1994 r. w 
sali SM Zacisze nie było 
protokolantów ze strony lokatorów. Jedynymi 
źródłowymi dokumentami są: 
-protokół sporządzony przez SM 
Zacisze przepisany dopiero na maszynie 
z brudnopisu w dniu 11.04.1994 r., 
-kaseta magnetofonowa w 
posiadaniu lokatorów, 
- kaseta video w posiadaniu 
lokatorów. 
Innych dokumentów źródłowych na 
ten temat na dzień dzisiejszy nie 
znamy. 
Łączymy wyrazy szacunku. 
Od red. List prezentujemy 
zachowując jego oryginalną pisownię 
Podpisujcie w ciemno, bo 
chcemy zmanipulować 
Powyższe pismo podpisało 105 
mieszkańców. Jak do tego doszło? 
Organizatorzy spotkania 14 
kwietnia dokonali po prostu zręcznej 
manipulacji. Na początku zebrania 
„puścili" na salę dwie listy 
obecności. Nie odczytali listu, pod 
Sprawcy napadu na 
konwój oskarżeni 
(Dokończenie ze str. 1) 
Arnoldem A. przebrali się. 
Następnie Waldemar M. z Arnoldem A. 
odjechali. Powrócili niebawem z 
pistoletem i miotaczem gazu. Jak 
zeznał Grzegorz B., plan zapadu 
przedstawił mu Arnold A. i on też 
zapewnił go, że po „skoku" 
będzie na nich oczekiwał samochód. 
Arnold A. zeznał, że do 
przestępstwa nakłonił go Waldemar M., 
który opracował plan wspólnie z 
Jackiem T., byłym pracownikiem 
COSSTWL. Wszelkie informacje 
otrzymywał od Waldemara M. i 
uczestniczył w rozmowach na ten 
temat prowadzonych przez 
Waldemara M. i Jacka T. Przed 
napadem pojechał 7 Waldemarem M. 
do Jacka T., który w samochodzie 
audi przekazał Waldemarowi M. 
pistolet i miotacz gazowy. Arnold 
A. zeznał też, że po dokonaniu 
przestępstwa mieli uciekać w 
stronę oczekującego na nich 
samochodu Jacka T. 
Waldemar M. przesłuchany w 
charakterze podejrzanego 
przyznał się do popełnienia 
zarzucanego mu czynu i potwierdził 
wyjaśnienia dwóch bezpośrednich 
sprawców. Podał, że do 
dokonania przestępstwa nakłonił go 
Jacek T., który opracował plan 
napadu, przekazał swoją broń i zo- 
bowiązałsię do pomocy w 
ucieczce. 
Jacek T. nic przyznał się do 
zarzucanego mu czynu i zeznał, że 
BIURO RACHUNKOWE 
przyjmuje zapisy na prowadzenie 
ksiąg przychodów i rozchodów 
dla podatników VAT na 1994 r. 
Hotel „Perła". uL Sinapiusa, pokój 101. TeL 435-25. 
nic nie wiedział o planowanym 
napadzie i nic uczestniczył w jego 
przygotowaniu. Stwierdził, że 
broń najprawdpodobnicj została 
mu skradziona. 
Śledztwo wykazało, że pistolet 
gazowy Matiser należy do Jacka 
T. Poddano też badaniom sądowo 
- psychiatrycznym Arnolda A. i 
Waldemara M. Biegli lekarze 
stwierdzili, że w chwili 
popełnienia zarzucanego im czynu mieli 
zdolność rozpoznania znaczenia 
tego czynu i pokierowania swym 
postępowaniem. 
Zaplanowany na 17 marca br. 
proces w Sądzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu został odroczony z 
przyczyn formalnych. Pierwsza 
rozprawa odbyła się 11 kwietnia. 
Sąd przesłuchał trójkę 
oskarżonych: Arnolda A., Grzegorza B. i 
Waldemara M. W rozprawie 
w/iął udział pełnomocnik 
poszkodowanego w trakcie napadu 
żołnierza służby zasadniczej, 
który jest oskarżycielem 
posiłkowym. Termin kolejnej rozprawy, 
na której Sąd przesłucha Jacka T., 
został wyznaczony na 28 
kwietnia. W trakcie procesu zostanie 
przesłuchanych dwunastu 
świadków zawnioskowanych przez 
oskarżyciela publicznego. 
(TM.DA) 
który podłączyli później druga 
listę. Tylko niektórzy z zebranych 
wiedzieli, że podpisuję „jakiś list 
do Panoramy Oleśnickiej". 
Manipulacja ta dyskredytuje 
organizatorów. Nic jest to jednak jedyna 
nieuczciwość, jakiej się dopuścili. 
Proszę zapisać dokładnie, 
bo zaraz będziemy kłamać 
Ponieważ musieliśmy opuścić 
zebranie 29 marca przed jegokońcem, 
zwróciliśmy się do jednego z 
liderów „kredytowej grupy" 
prokuratora Zbigniewa Przysiężncgo o 
zrelacjonowanie jego ostatniej części. Z. 
Przysiężny 8 kwietnia 
zatelefonował do redakcji i powiedział: 
„Mieszkańcy z ul. Kopernika bardzo 
proszą, aby podać w gazecie 
dokładnie to, co za chwile 
podyktuję, ponieważ nie chcą, żeby coś 
przekręcić, a sami protokołowali 
obrady". Po czym podał, że 
„prezes W. Obiegło wyraził zgodę na 
zmianę zasad spłaty kredytu z 20 % 
dochodów brutto rodziny na 1 % 
wartości mieszkania". Na koniec 
rozmowy Z. Przysiężny jeszcze raz 
powtórzył, że lokatorzy z ul. 
Kopernika bardzo proszą, aby w 
takiej formie zapis się ukazał. 
Popełniliśmy błąd. Musimy 
uderzyć się w piersi. Zaufaliśmy 
ludziom nieuczciwym. Oszukali nas, 
oszukali też Z. Przysiężnego. Do 
głowy nam nic przyszło, że 10 
kwietnia Marian Ijcwandowski 
odczyta list, w którym napisano, że 
„prezes W. Obiegło na pewno nic 
obiecał zmiany zasad spłaty 
kredytu z 20 na 1%" i że „na spotkaniu 
(...) nic było protokolantów ze 
strony lokatorów". A wszystko to 
podlane będzie kłamliwymi 
oskarżeniami redakcji o nierzetelność. 
Informujemy więc wszystkich 
lokatorów spłacających kredyty i 
pozostałych Czytelników, że 
liderzy z ul. Kopernika okazali się 
manipulatorami i ludźmi 
nieuczciwymi, i to ich kłamstwa 
spowodowały dezinformację. 
Pomogę wam, bo wybory 
blisko 
W naszej czteroletniej praktyce 
dziennikarskiej po raz pierwszy 
mamy do czynienia z tak perfidną 
manipulacją. Zostaliśmy po prostu 
oszukani. A przecież to nam 
lokatorzy zawdzięczają podanie do 
publicznej wiadomości ich racji. To my 
w artykułach „Nic taki kredyt 
straszny, jak go naliczają" i „Ix>kaior 
może wybierać" stanęl iśmy po 
stronie mieszkańców prezentując ich 
argumenty. To dzięki naszym 
publikacjom sprawa nabrała rozgłosu i 
przyspieszenia. 
Niestety, okazało się, że 
ruchem kierują nieuczciwi polity- 
kierzy. Jednym z nich jest 
długoletni funkcjonariusz minionego 
systemu, mający ogromną 
chrapkę na powrót do władzy - Marian 
Lewandowski (jak się 
nieoficjalnie dowiadujemy, kandydat SdRP 
na przewodniczącego Rady 
Miejskiej). Jego wystąpienia na 
spotkaniach lokatorskich to klasyczne 
agitki polityczne. Wyżalą się w 
nich M. Lewandowski, że m.in. 
nic może sobie kupić książki za 30 
tysięcy. Nic dziwnego w 
kontekście faktu, że - o czym zapewne 
opinia publiczna nie wic - jest on 
żyrantem kredytu udzielonego 
jednemu z oleśnickich 
handlowców. Biznesmen-kredytobiorca 
zbankrutował i nad M. 
Lewandowskim ciąży widmo spłacania 
kilkusetmilionowego kredytu. Z 
jednej strony M. Lewandowski 
nie był więc chyba aż takim 
ubogim mieszkańcem, skoro 
zdecydował się poręczać 
wielomilionowe sumy, a z drugiej wiadomo już, 
dlaczego tak zaciekle walczy o 
zmianę zasad spłaty. Po prostu 
został uderzony po kieszeni i foruje 
teraz swój prywatny interes. 
I druga strona medalu. Zbliżają się 
wybory samorządowe. Tuż przed 
ich terminem podgrzewa się 
atmosferę i organizuje spotkania. Choć 
cała sprawa nic wyniknęła przed 
miesiącem czy dwoma, ale ciągnie 
się już od kilku lat. Na ludzkiej 
desperacji i poczuciu krzywdy 
łatwo jednak zbijać kapitał 
polityczny. Radzimy mieszkańcom 
przyjrzeć się, ilu z przywódców ruchu 
będzie kandydowało do Rady 
Miejskiej i zastanowić się, czy ich troska 
o lokatorów nie miała czasem 
zupełnie innych pobudek. 
Spółdzielnia jest organem autonomicznym i 
aby pomóc jej członkom w sprawie 
zasad spłaty kredytu nic trzeba 
wcale być radnym. 
Redakcja 
„Panoramy Oleśnickiej" 
Zwarta drużyna BB WR 
(Dokończenie ze str. I) 
że idąc do wyborów oddzielnie 
mogą liczyć na więcej. Od 
koalicji odstąpiono, mimo zawartej 
wc/eśniej deklaracji współpracy. 
BBWR stara się przyciągnąć 
różne środowiska. Nawiązano już 
współpracę z Dolnośląską Izbą 
Lekarską i Pielęgniarską, 
Związkiem Sybiraków, Towarzystwem 
Miłośników Lwowa i Związkiem 
Działkowców. Oleśnickie kolo 
opracowało też deklarację 
programową. 
(ktul) 
Panii Franciszkowi Cudze wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 
ŻONY 
składa Zarząd i członkowie 
Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa w Oleśnicy 
str>3 
Uwaga, wydawca 
Murek Smoliński zapowiada 
wydanie w Oleśnicy drugiej 
gazety. Przyszły wydawca zbiera 
zamówienia na reklamy, 
proponuje różnym osobom udział w 
przedsięwzięciu, roztacza wizje 
łatwego interesu i dyskredytuje 
„Panoramę Oleśnicka". 
Pr/yszły wydawca przebywa w 
Oleśnicy od kilku miesięcy, nic 
ma lu stałego ani nawet 
tymczasowego zameldowania. Prowadzi 
biuro ogłoszeń na targu przy ul. 
Skłodowskiej. W październiku 
ub. roku podjął się prowadzenia 
baru w Urzędzie Miejskim. 
Roztaczał wizje śniadań 
dostarczanych prosto do pokoju 
urzędników i Coca Coli pitej z firmowych 
kubków. Po trzydniowym 
funkcjonowaniu zrezygnował z 
przedsięwzięcia, ponieważ 
stwierdził, że na nim finansowo 
„nic wychodzi". Sanepid zdążył 
go jednak ukarać półmilionowym 
mandatem za używanie 
niewłaściwych naczyń. 
Marek Smoliński nic posiada 
żadnego kapitału, dlatego 
proponuje udział w wydawaniu gazety 
oleśnickim biznesmenom. Za 
wszelką cenę stara się leż 
zdyskredytować w tych ro/mowach 
„Panoramę Oleśnicką". Jak na 
razie, nikt / poważnych 
przedsiębiorców nie uległ mirażowi 
zdobycia łatwych pieniędzy po 
zainwestowaniu większej gotówki w 
wydawanie gazety pod tytułem 
„Rozgłos - Publicity" (taki tytuł 
zarejestrował Marek Smoliński). 
Przyszły wydawca zbiera 
osobiście zlecenia na zamieszczenie 
reklam w swoim wydawnictwie. 
Swoje walory zachwala w 
odniesieniu do „Panoramy 
Oleśnickiej", którą wszelkimi sposobami 
stara się zdyskredytować, 
kwestionując na przykład nasze umic- 
jętości pisania. Za reklamy w 
gazecie, której nic ma, proponuje 
cenę „o połowę niższą niż w 
Panoramie", podczas kiedy 
okazuje się, że jest ona niższa jedynie 
nieznacznie, a na dodatek bez 
udzielanych przez nas bonifikat. 
By się uwiarygodnić, powołuje 
się na współpracę z osobami i 
instytucjami, które nic o tym nic 
wiedzą. 
Jeśli ktoś chce z panem 
Smolińskim ubić interes, z czystym 
sumieniem życzymy powodzenia. 
(OA1) 
„Panorama Oleśnicka." nr 16 kwiecień 1994 r. 
Mury krzywe 
[jak skurczybyk 
POLICJA 
KROMKA 
POLICYJNA 
Na świąteczny stół 
Tuż przed świętami jakiś 
zapobiegliwy biesiadnik włamał się do 
chlewni fermy tuczu trzody 
chlewnej z Miodarach, by ukraść 
stamtąd cztery warchlaki. 
Zapewne jedenz nich znalazłsię na 
wielkanocnym stole. Wartość 
skradzionej trzody oceniono na 4 min. 
zł. 
Włamywacze - melomani 
Do fiata tipo należącego do 
obywatela Niemiec włamali się 
amatorzy sprzętu radiofonicznego. 
Złodzieje skradli zestaw trzech 
głośników wraz z tylną półką. 
Ponadto zabrali wzmacniacz do 
radia samochodowego i 
kompresor. Wartość skradzionego 
sprzętu wyniosła 3 min. zł. 
Nie na żarty 
1 kwietnia, ale nie na żarty, 
Markowi Z. skradziono fiata 126p nr 
rej. WRC 4451. Pojazd był 
zaparkowany przed blokiem na ul ks. 
Sudoła. Samochód wyposażony 
był w radiomagnetofon prod. 
japońskiej i głośniki. Ponadto 
znajdowały się tam klucze nasadowe, 
wkrętak z J2 wymiennymi 
końcówkami, kaseta magnetofonowa 
z włoskim melodiami, farba minia 
w aerozolu i torba z narzędziami. 
Podajemy szczegóły, licząc na 
pomoc mieszkańców w 
odnalezieniu auta. 
Drogowa jatka 
Skutki wypadku 
samochodowego pod Cieślami mogły być o 
wiele większe. Na szczęście 
skończyło się na ogólnych potłuczeniach 
jego uczestników. 
Kierujący samochodem avia 
Marek Z. z Piastowa zasnął w 
czasie jazdy i zjeżdżając na lewy pas 
ruchu zderzył się z jadącym z 
przeciwnego kierunku żukiem 
wypełnionym półtuszami 
wieprzowymi i innym mięsem. 
Uderzenie spowodowało rozrzucenie 
nietypowego ładunku na drogę. 
Przybyli policjanci ujrzeli nieco 
makabryczny widok. 
Skradziona Fortuna 
Na parkingu leśnym koło 
Twardogóry nieznany sprawca włamał 
się do fiata 126p, skąd skradł broń 
myśliwską marki Fortuna prod. 
austriackiej typ dryling nr 954991 
kaliber 12/7x65R. Przestrzegamy 
złodzieja i ewentualnych 
nabywców broni, że jej posiadanie jest 
nielegalne i grozi za to kara . 
Ponadto, jak mówią doświadczeni 
myśliwi, każda broń raz do roku 
sama strzela, więc można 
wyrządzić sobie krzywdę. 
(Pat) 
o 
rł 
CS 
u 
aws 
■Nm 
roc 
£ 
•3 
es 
£ 
a 
* 
O 
v© 
1 
NO 
■ 
TT 
i-H 
_2 
CU 
•*-> 
*- KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU 
m- DOBÓR SOCZEWEK KONTAKTOWYCH 
•- BADANIE KIEROWCÓW 
•- DOBÓR OKULARÓW 
(ŚRODA 16-18, CZWARTEK 15-17) 
m- SZKŁA WSZYSTKICH RODZAJÓW 
m- ATRAKCYJNE OPRAWY 
*- OKULARY PRYWATNIE I NA RECEPTY 
ZAKŁAD CZYNNY 
poniedziałek, środą czwartek 10-18 
wtorek, piątek 8-16, sobota 10-13 
W czwartek 14 kwietnia w 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zacisze" w Oleśnicy zebrali się 
przyszli lokatorzy bloku nr 5 
przy ul. gen. Maczka (obok 
Szkoły Podstawowej nr 4). Jak 
zwykłe było sporo narzekania 
na rosnące koszty budowy oraz 
tempo i jakość prac. 
Olcśniczanic, którzy 
zdecydowali się na wpłacenie na 
mieszkanie w bloku przy ul.gen. Maczka, 
uratowali spółdzielnię przed 
poważnymi konsekwencjami 
finansowymi, jakie groziły jej w 
przypadku braku chętnych. 
Zgłoszenie się ich w wyznaczonym 
przepisami terminie pozwoliło na 
przejęcie części należności 
kredytowych przez państwo. 
Obecni na zebraniu przyszli 
lokatorzy 48 mieszkań wyrażali 
pretensje, że termin przekazania 
kluczy oddala się, mimo że 
planowany był na koniec ubiegłego 
roku. Nic wykonano jeszcze wielu 
prac, a na koncie inwestycji 
pozostały 42 miliony złotych. Wydano 
już 2.088 min., konieczne są 
jednak dalsze wpłaty. To jak zwykle 
budziło wśród zebranych 
najwięcej emocji. Sporo krytycznych 
uwag padło pod adresem firmy 
Ekoinstcch, która okazała się 
niesolidna. Efektem jej działalności 
są - jak to określił jeden z 
obecnych - „mury krzywe jak 
skurczybyk". Na dodatek tynkowanie 
odbywało się przy temperaturze 
-12stopni,awykonawcy raczyli się 
na budowie alkoholem. 
Spółdzielcy zgłaszali swoje zastrzeżenia do 
pracy inspektora nadzoru z 
ramienia „Zacisza", który - ich zdaniem - 
nic wykonywał właściwie swych 
obowiązków i nic reagował w porę 
na nieprawidłowości . Nic 
przekonało ich jego wyjaśnienie, że 
„mury zostały poprostowane 
maksymalnie jak można było". 
Obecnie prace wykończeniowe 
w budynku prowadzi firma „Ol- 
bud" i Zakład Iaslalacyjno - 
Budowlany Franciszka Litwiniuka. 
Z ich usług lokatorzy są 
zadowoleni. Przyszłych mieszkańców 
czeka jeszcze sporo pracy w 
samym mieszkaniu (roboty 
malarskie, posadzki, instalacja 
wodociągowa, parapety, armatura 
sanitarna). Termin zakończenia robót 
wyznaczono na 30 września. 
Koszt metra kwadratowego 
ukształtuje się na poziomic 
4.000.900 zł (bez robót 
zewnętrznych i malowania klatek). 
(kod) 
Nie taki kredyt straszny, Jak go naliczają 
Lokatorzy się organizują 
Kazimierz Kilarski z ulicy 
Kopernika został 
przewodniczącym oleśnickiego oddziału 
Ogólnopolskiego Komitetu 
Obrony Lokatorów. Akces do 
stowarzyszenia zgłosiło 14 kwietnia 
na zebraniu założycielskim 101 
mieszkańców bloków z ul. 
Kopernika, Podchorążych, 
Daszyńskiego, Maczka i Okrężnej. Funkcję 
zastępców przewodniczącego 
pełnić będą Marek Pałka i Maria 
Barszczowska, sekretarza 
Bogusława Balicka, a skarbnika Jan 
Wasiewicz. W skład 12-osobowe- 
go Zarządu weszli ponadto: Józef 
Bolibrzuch, Ryszard Malcher, 
Zdzisław Bodziony, Zbigniew 
Antoszczyk, Jan Szurgut, Jan 
Grcluk i Eugeniusz Picprzycki. 
Do komisji rewizyjnej wybrano 
Marka Zadkę, Henryka 
Piaseckiego i Grzegorza Warchlcwskicgo. 
Nadrzędnymi celami 
stowarzyszenia mają byc „wspieranie 
inicjatyw obywatelskich 
mieszkańców spółdzielczych osiedli 
mieszkaniowych zmierzających do 
poprawy warunków użytkowania 
spółdzielczych lokali 
mieszkaniowych, ochrona ich praw i 
interesów" oraz „kształtowanie 
aktywnej postawy działania na 
rzecz zmiany zasad kredytowania 
spółdzielczego budownictwa 
mieszkaniowego oraz oddłużania 
lokatorów spółdzielczych lokali 
mieszkaniowych". 
(ror) 
Już wkrótce w Oleśnicy 
nowe pismo 
„Gazeta Oleśnicka" 
W pierwszym numerze wszystko o oleśnickiej służbie zdrowia 
t człowiek z przebitym sercem 
m- czy oleśniczanie używają prezerwatyw 
m~ gdzie się leczyć 
m- oleśniczanie o służbie zdrowia 
16 stron fascynującej lektury 
Gabinety lekarskie i apteki zapraszamy do zamieszczenia swoich ogłoszeń 
- promocyjna, rewelacyjnie niska cena. 
Niepowtarzalna okazja - wszystko w jednym wydaniu! 
Biuro Ogłoszeń ul. Skłodowskiej sklep AKS w godz. 17-18 
„Panorama Oleśnicka" nr 16 icwtecteń 1994 r. 
str. 4 
•Xtt»Htt0ttfi&»m»»Hf 
W sprawie 
kalendarium 
Szanowny Panie Redaktorze 
Jako stały czytelnik interesującej 
„Panoramy Oleśnickiej" z 
przyjemnością przyjąłem pojawienie 
się w gazecie, która nic 
rozpieszcza nadmiarem artykułów 
historycznych, cyklu „Oleśnickie 
kalendarium". Rozumiem, że 
kalendaria historyczne rządzą się 
swoimi prawami i muszą zawierać z 
konieczności pewne 
uproszczenia. Ponadto w przypadku 
zajmowania się tak słabo 
udokumentowanym okresem jak 
średniowiecze, pojawić się mogą konstrukcje 
nie do końca potwierdzone 
źródłowo (choć nie powinny). 
Natomiast w cz. III kalendarium w 
opracowaniu śp. S. Kokota 
pojawiły się zapisy, z którymi zgodzić 
się nie można, niektórych zaś nie 
sposób zrozumieć. Być może 
lekarstwem na to byłoby dokonanie 
dokładniejszej redakcji 
pozostawionych rękopisów. 
Moje wątpliwości dotyczą kilku 
fragmentów m.in. informacji 
podanej przy roku 1403. W tymże 
roku książę Konrad III przyznał 
prawo dziedziczenia 
mieszczanom swych posiadłości, aż do 
piątego stopnia pokrewieństwa, a nie 
do piątego pokolenia. Przy roku 
1412 jest mowa o śmierci księcia 
Konrada III „ w końcu grudnia " 
choć dokładna data nie jest znana 
i określa sieją tylko jako „ w 
grudniu 1412 lub styczniu 1413 " roku. 
Z notki dotyczącej 1495 roku 
niezmiernie trudno zrozumieć, że 
transakcję zamiany terytoriów 
przeprowadzał Władysław 
Jagiellończyk będący wówczas 
królem Czech. Władca o tym samym 
imieniu pojawia się wcześniej 
przy roku 1439. Chodzi tu jednak 
o dwie różne osoby, jedna to 
Władysław III Warneńczyk, król 
polski i węgierski, a druga to 
Władysław II Jagiellończyk, król czeski, 
a później węgierski. Ale to 
wszystko drobiazgi. Znacznie 
poważniejszą sprawą jest zapis 
dotyczący roku 1498 mówiący o 
wprowadzeniu w Oleśnicy protestantyzmu 
i realizacji zasady „czyje rządy, 
tego religia". Gdyby informacja 
ta była prawdziwa, to o Oleśnicy 
pisałyby wszystkie podręczniki 
historii. Nie mam najmniejszej 
wątpliwości, że p. Kokot wiedział, że 
wystąpienie Lutra 
rozpoczynające okres reformacji miało miejsce 
w 1517, a więc 19 lat później; 
protest części książąt niemieckich 
na sejmie Rzeszy, od którego to 
wydarzenia zwolenników 
reformacji rozpoczęto nazywać 
protestantami, złożono w 1529 roku, a 
więc 31 lat później; a pokój w 
Augsburgu wprowadzający w 
życie w/w zasadę podpisano w 1555 
roku, tj. 57 lat później. 
Dodać można, że oleśnicki 
władca, książę Karol I (zm. 1536), 
którego rzecz dotyczy, uważany był 
za władcę tolerancyjnego i 
przychylnego „ nowinkom religijnym " 
lecz dopiero w dwa lata po jego 
śmierci wprowadzono w naszym 
mieście religię protestancką (i to 
na znacznie dłużej niż mowa w 
„ Kalendarium "). 
Osobną sprawą jest kwestia „ 
numeracji" Piastów oleśnickich. 
Np. odmienną od przy taczanej 
zamieszcza Historia Polski wydana 
przez Polską Akademię Nauk 
(Warszawa 1958,11 cz. 3): 
Łączę pozdrowienia 
Karol Sanojca 
Oleśnica ul. Wojska Polskiego 6/9 
i 1 
Konrad IV, Konrad V Kantncr, 
biskup wrocławski (Kącki), ks. oleśnicki 
-frl447 tf 1439 
i 
Konrad I, ks. oleśnicki, kaliski, gnieźnieński ft 1366 
1 
Konrad II, ks. oleśnicki i kozielski ft 1403 
l 
Konrad III, ks. oleśnicki i kozielski ft 1412/1413 
-1 
1 I 
Konrad VI, Konrad VII Biały, 
ks. oleśnicki i oławski ks. kozielski i oleśnicki 
■u-1427 C 1452 
1 
Konrad VIII, 
wztonbiazyżdan 
■J. 1444/1448 
1 
Konrad IX Czarny, 
ks. oleśnicki i kozielski 
* 1471 
Konrad X Biały (Młodszy), 
ks. oleśnicki i kozielski 
tf 1492 
PKO 
odpowiada 
W związku z ukazaniem się w 
numerze 15. „Panoramy 
Oleśnickiej " listu czytelnika „ Co mnie to 
obchodzi", pragniemy przekazać 
informacje, które powinny 
wyjaśnić zawarte w tym liście 
nieścisłości na temat obsługi kasowej 
bezrobotnych. 
Oddział PKO BP w Oleśnicy, na 
podstawie umowy zawartej z 
Rejonowym Urzędem Pracy w 
Oleśnicy, zobowiązał się realizować 
obsługę kasową osób 
bezrobotnych w wyznaczonych kasach: 
- przy ul. Kilińskiego 10 w 
Oleśnicy, 
- przy ul. Wrocławskiej 3 w 
Bierutowie, 
-przy ul. 1 Maja w Twardogórze. 
Kasjerzy PKO mogą wypłacać 
należne zasiłki tylko osobom 
wskazanym na liście, którą 
sporządza RUP. Lista ta dostarczana 
jest do PKO najpóźniej dwa dni 
robocze przed przewidywanym 
terminem wypłaty, określonym 
przezRUP. Realizacja wypłat, 
dotyczących konkretnego terminu 
(1., 5., 10., 15., 20., 25. dzień 
miesiąca) odbywa się przez trzy 
kolejne dni robocze (z wyjątkiem 
sobót) w godzinach od r (w 
Bierutowie i w Twardogórze - od 800) 
do 1430. 
Mimo kontynuowania wypłat 
zasiłków z każdego terminu przez 
kolejne 3 dni, przeważającą część 
wypłat pobierają uprawnieni w 
pierwszym dniu danego terminu 
wypłaty. Na przykład: wypłata w 
terminie 20.03, z uwagi na to, że 
była to niedziela, rozpoczęła się 
od 21.03 i trwała do 23.03. Już 
pierwszego dnia, w ciągu 7 
godzin, wyplotę pobrały 373 osoby 
(w tym 267 z Oleśnicy), drugiego 
dnia 99 (w tym 88 z Oleśnicy), 
natomiast trzeciego dnia tylko 13 
(w tym liz Oleśnicy). 
Tak nierównomierne rozłożenie 
wypłat, będące wynikiem wyboru 
uprawnionych, powoduje dość 
znaczne spiętrzenie (długa 
kolejka) w pierwszym dniu, podczas 
gdy w następnych praktycznie 
wypłaty odbywają się na bieżąco. 
Na podstawie postanowień 
umowy PKO z RUP-em kasjer PKO 
zobowiązany jest dokonywać 
wypłat osobom wyszczególnionym 
na złożonej przez RUP w PKO 
liście, na podstawie okazanego 
dowodu osobistego, zgodnego z 
danymi zawartymi na tej liście: 
imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, imię ojca, data urodzenia 
oraz numer PESEL osoby 
podejmującej wypłatę z łisty. Stosowna 
informacja dotycząca dokumentu, 
na podstawie którego kasjer 
ustala tożsamość osoby uprawnionej, 
jest zamieszczona w lokalach 
PKO, w których odbywają się wy- 
jAaty zasiłków. 
W początkowym okresie, z uwagi 
na możliwe trudności 
uprawnionych z uzupełnieniem 
wymaganych formalności, stosowane było 
(incydentalnie) przez nasz 
Oddział ustalenie tożsamości 
uprawnionych osób na podstawie 
innych dokumentów niż dowód 
osobisty, zawierających jednak 
niezbędne dane (w tym nr PESEL). 
Wówczas też uprawnieni byli 
informowani o konieczności 
posiadania dowodu osobistego przy 
następnej wypłacie zasiłku. 
Listy wypłat rozliczane są 
każdorazowo czwartego dnia po 
terminie wyjAaty, a odbiór tych list 
Nieuczciwa 
konkurencja 
Szanowna Redakcjo! 
Jesteśmy kupcami z Oleśnicy i 
przyległych miejscowości. Od 
kilku lat borykamy się z problemem, 
którego nikt oficjalnie nie może 
rozwiązać. Chodzi o przybyszy z 
Rumunii, Wietnamu i Bułgarii 
przebywających w naszym kraju, 
którzy prowadzą nielegalną 
działalność handlową na placu 
targowym przy ul. Wrocławskiej. 
Osoby te nie płacą żadnych podatków 
i składek ZUS. Z tego powodu 
stanowią dla nas nieuczciwą 
konkurencję. Przybysze ci prowadzą 
swoją działalność zwykle przed 
targowiskiem, zaczepiają 
nachalnie przechodzących ludzi, czym 
dezorganizują ruch na przejściu. 
Towary sprzedawneprzez 
bułgarskich handlarzy pochodzą z 
polskich hurtowni, co jest kolejnym 
ewenementem. 
Straty, jakie ponosi 
społeczeństwo z powodu tolerowania przez 
władze lokalne nielegalnie 
handlujących obcokrajowców, są 
oczywiste. Nieuczciwa 
konkurencja obywateli bułgarskich, 
wietnamskich i rumuńskich nie 
przysporzy budżetowi pieniędzy. Co 
gorsze, osłabi ten budżet, 
ponieważ legalni handlowcy stracą 
klientów i z powodu ich 
malejących obrotów zmniejszą się 
również płacone podatki 
Panie Redaktorze, obecne 
władze Oleśnicy nie robią nic, aby 
rozwiązać opisany problem 
(miasta ościenne uporały się z tymi 
sprawami). 
Jeszcze raz prosimy o zajęcie się 
sprawą na łamach poczytnej „ 
Panoramy Oleśnickiej" - może w 
końcu rozwiązanie się znajdzie! 
Z poważaniem 
kupcy z targowiska 
przy ul Wrocławskiej w Oleśnicy 
(22 podpisy) 
Nie 
zaprzecza 
Szanowni Panowie! W swej 
publikacji pi. „Będziemy robić 
swoje" („Panorama" nr 11 z tego 
roku) przypisali miTanowie 
autorstwo jednego z artykułów 
zamieszczonych w gazecie p. 
Kazimierza Karpienki. Rozumiem, że 
prokuratorskie wręcz stwierdzenie 
Panów nie jest gołosłowne, i że 
mają Panowie na to dowody: 
oczekuję przeto -jako oskarżony - 
przedstawienia tych dowodów na 
łamach „Panoramy". Sędziami 
niech będą czytelnicy. Przyznam 
jednak, że sprawa ta jest dla mnie 
mało ważna Co innego mnie 
poruszyło w owej publikacji 
Mianowicie, pisząc o mnie, przypomnieli 
Panowie, że jestem radnym (a 
wybory tuż, tuż), i przypisali mi 
również: „uraz", „cierpienie", 
„kompleks", „frustrację", 
„gorączkę", a nawet to, że jestem 
jakoby „ niedoszłym polonistą, nad 
którym ciąży widmo redukcji z 
braku wymaganych kwalifikacji" 
- a wszystko to przy okazji 
domniemania o autorstwo artykułu! 
Proszę Panów, stanowczo 
oświadczam, że: 1. Kłamstwem 
jest stwierdzenie, że jestem „ 
niedoszłym polonistą". 2. 
Całkowicie bezpodstawne jest 
stwierdzenie, że „ciąży nade mną widmo 
redukcji z braku wymaganych 
kwalifikacji". Moje zaś cierpienia 
czy kompleksy proszę zostawić w 
spokoju, bo to moje ściśle osobiste 
sprawy i nikomu (nawet 
dziennikarzom) nic do tego. Proszę też 
nie rozliczać mnie z wykształcenia 
i nie dumać nad moją redukcją 
(od lego jest mój pracodawca we 
Wrocławiu), tylko z tego, co jako 
radny dla miasta zrobiłem. Pisząc 
z kolei o sobie, wspomnieli 
Panowie o uczciwości. Sądzę, że 
potwierdzeniem Panów uczciwości 
będzie publikacja tego 
sprostowania, nie będę się więc 
powoływał na prawo prasowe. 
radny A ndrzej Szachnowski 
Od redakcji: 
W polemiki z A. Szachnowskim 
wdawać się nic zamierzamy. 
Zwracamy jedynie uwagę 
Czytelników, że w swojej odpowiedzi 
nic zaprzecza, że jest autorem 
pełnej kłamstw i insynuacji 
publikacji w gazetce K. Karpienki. 
przez RUP - następnego dnia po 
ich rozliczeniu. Niewypłacone 
przez kasjera środki pieniężne są 
zwracane do RUP-u, który może 
je ponownie przekazać do wyjAaty 
przy okazji następnej listy. W 
związku z powyższym nie podjęty 
zasiłek z terminu wypłaty 20. 
marca mógł być wypłacony 
najwcześniej z listy dotyczącej terminu 1 
kwietnia br. 
Równocześnie chcemy 
poinformować, że Oddział nasz czyni 
starania, aby od maja wydłużyć czas 
obsługi wypłat zasiłków dla 
bezrobotnych przy ul. Kilińskiego 10 
do godz. 18 i zarazem 
rozszerzyć zakres obsługi, umożliwiając 
tyinsamym osobom bezrobotnym 
dokonywanie rozliczeń 
pieniężnych przez PKO z innych tytułów 
(np. opłat czynszu, gazu, energii, 
telefonów itp.). 
Wyrażamy nadzieję, że 
przekazane powyżej wyjaśnienia na 
temat zasad obsługi kasowej osób 
bezrobotnych przez nasz Oddział 
przyczynią się do poprawy tej 
obsługi, a tym samym spowodują 
zadowolenie z wzajemnych 
kontaktów zainteresowanych stron. 
Dyrektor Oddziału 
mgr ini. Krystyna Zeglińska 
OGŁOSZENIA 
■ Sprzedam 4 opony Mi- 
chelin MXT 145/70/RIB. 
■ Sprzedani magnetowid 
Panasonic NV F 70 hifl 
stereo. Tel. 434-12. 
sit; 6 
„Panorama Oleśnicka** nr 16 kwiecień 1994 r. 
życz' 
O Kochanej Córce Izabeli 
Berezowskiej w 18. roc/nicę Urodzin 
przeżycia w zdrowiu i szczęściu 
dals/ych lat życia życ/ą rodzice / 
Iwoną i Irminą. 
O Z okazji 18. roc/nicy Urodzin 
I/abcli Berezowskiej dużo słońca 
i radości, dużo zdrowia i 
uśmiechu w każdym dniu życzą: ciocia 
Asia, wujek Krzysiek, kuzynka 
Iwona. 
O Serdeczne gratulacje dla pani 
Hanny Ługowskiej z okazji 
urodzenia córeczki składa ki. VI d 
wraz z wychowawczynią. 
©Serdeczne życzenia szybkiego 
powrotu do zdrowia pani Ewie 
Płanccic składają uczniowie ki. 
VI d wraz z wychowawczynią. 
O Z okazji 90. Rocznicy Urodzin 
Anny Latoś z Ligoty Małej dużo 
radości, wytrwałości i zdrowia na 
dalsze lata życzy syn Jozef z żoną, 
synami, synowymi i wnuczkami. 
O Z okazji 45-lecia pożycia 
małżeńskiego Kochanym Rodzicom 
Emili i Emanuelowi Feliksom 
najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pomyślności i doczekania 
brylantowych godów w szczęściu 
i radości życzy: Mirka, Leszek, 
Kasia i Krzysio Feliksowie oraz 
Orlakowie. 
O Drogiej Mamie Eugenii Witek 
z okazji Urodzin 
najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia, 
wszelkiej pomyślności życzą 
dzieci z rodzinami oraz sześcioro 
wnucząt. 
O Kochanej i zawsze 
uśmiechniętej Mamusi z okazji Urodzin 
jak najserdeczniejsze życzenia 
szczęścia, pomyślności w życiu 
osobistym, spełnienia wszystkich 
marzeń, dużo słońca i radości na 
codzień oraz pogody ducha, a 
przede wszystkim zdrowia i 
jeszcze raz zdrowia życzy syn 
Grzegorz Jędrysiak. 
O Kochanemu wnuczkowi dużo 
zdrowia i uśmiechu na co d/ień w 
4. rocznicę Urodzin Rafałkowi 
Kucharkowi życzy babcia Lucyna 
i chrzestny Krzysztof. 
O Kochanej Prababci Helenie 
Gomółce z okazji Urodzin wiele 
słonecznych dni, dużo ciepła i 
życzliwości życzą prawnuki 
Mateusz i Adrian wraz z rodzicami. 
O Kochanej Mamusi, Teściowej 
i Babci Helenie Gomółce z okazji 
80. Urodzin dużo zdrowia, 
radości oraz doczekania 100 lat życzy 
córka Lucyna z mężem i dziećmi. 
Do życzeń dołącza się wnuczka 
Basia. 
O Z okazji Imienin dużo zdrowia, 
szczęścia, powodzenia w życiu 
osobistym pani Alicji Modclskicj 
życzą współpracownicy oraz 
kierownictwo firmy Łobapol. 
O Kochanej i zawsze 
uśmiechniętej córce i siostrze Bogusławie 
Pietrzak z okazji Imienin moc 
serdecznych życzeń, samych 
pogodnych i szczęśliwych dni, 
wszystkiego co najlepsze oraz jak 
najmniej trosk życzą rodzice, Edyta, 
Mariusz i Asia. 
O Kochanym rodzicom 
Krystynie i Janowi Liberom z okazji 20. 
rocznicy Ślubu życzenia 
szczęścia, zdrowia i pomyślności 
składają córki Małgosia i Renata. 
O Krystynie i Janowi Liberom z 
okazji 20. rocznicy pożycia 
małżeńskiego najserdeczniejsze 
życzenia przeżycia dalszych 
wspólnych lat w zdrowiu i miłości 
składają Iwona, Heniek, Marcinek i 
Magdzia. 
O Z okazji JO. rocznicy Urodzin 
Kochanej Córeczce Paulincc Ole- 
ksiejuk dużo, dużo zdrowia, 
powodzenia w nauce, samych 
słonecznych dni w życiu oraz żeby 
nigdy uśmiech nic znikał z Twojej 
buzi życzą rodzice i siostra. 
O Z okazji Imienin zdrowia, 
zdrowia i jeszcze raz zdrowia kie- 
c 
ZAPROSZENIA 
OLEŚNICA 
wtorek 19 kwietnia 
• Koncerty muzyczne dla 
uczniów klas Hi i lv oleśnickich 
szkół podstawowych 
prowadzone przez Danutę Pietrzak - aula 
Państwowej Szkoły Muzycznej, 
ul. Matejki 19, godz. 11 i 1230. 
• Koncert uczniów klasy fletu 
Barbary Góreckiej z 
Państwowej Szkoły Muzycznej - aula 
PSM, ul. Matejki 19, godz. 18. 
□ 
środa 20 kwietnia 
• Koncert uczniów klasy 
fortepianu Jacka dębskiego z 
Państwowej Szkoły Muzycznej - 
aula PSM, ul. Matejki 19, godz. 17. 
□ 
czwartek 21 kwietnia 
• Koncerty dla uczniów klas 
III i IV oleśnickich szkół 
podstawowych - aula PSM, ul. Matejki, 
godz. 11 i 1230. 
O 
piątek 22 kwietnia 
*/ Koncert uczniów klasy 
skrzypiec Marii Kocur z 
Państwowej Szkoły Muzycznej - 
aula PSM, ul. Matejki 19, godz. 
17. 
D 
poniedziałek 25 kwietnia 
• Spotkanie z przwewodni- 
czącym Sejmiku 
Samorządowego prof. dr hab. Ironem Kiere- 
rownikowi Wojciechowi 
Markowi życzą koleżanki i koledzy z 
pracy. 
O Sympatycznemu 
Wojciechowi Lubasowi z okazji Imienin 
najserdeczniejsze życzenia składają 
koleżanki i koledzy z pracy. 
O Serdeczne życzenia 
imieninowe dla Marka Kowalczyka 
składają koleżanki i koledzy z pracy. 
O Zdrowia, samych pogodnych 
dni i wiele szczęścia z okazji 
zbliżających się Imienin Jerzemu 
Kopciowi życzy Karole k, Kizi, 
Maria i Kopiejka. 
O Panu Stanisławowi Gałce moc 
najserdeczniejszych życzeń z 
okazji 50. rocznicy urodzin 
przesyła żona z synami, synową i 
wnusiem Dawidkiem. 
O Z okazji pierwszej rocznicy 
zawarcia związku małżeńskiego 
Kochanym D/icciom, Synowej Lilc- 
czec i Synowi Arkadiuszowi 
Janusom samych szczęśliwych dni oraz 
pociechy z przemiłego Adrianka 
życzą kochający rodzice. 
O Wojciechowi Maślakowi z 
okazji Imienin dużo zdrowia, 
powodzenia w życiu osobistym oraz 
w pracy zawodowej składają 
zawsze życzliwi Mirka z Marianem 
oraz Lilka z Arkadiuszem. 
©Kochanym Rodzicom z okazji 
mijającej rocznicy Ślubu 
spełnienia najskrytszych marzeń i wiary 
n 
WYSTAWY 
• Akwarela - wystawa Pawła 
Luniaka - galeria Klubu 
Miejskiego, pi. Zwycięstwa, 
codziennie w godz. 12-18. 
w nieustającą potęgę miłości 
życzą ci, którzy kochają: Monika, 
Kamila. Kacper. 
O Z okazji nadchodzących 
Urodzin Kochanym 
Bliźniakom: Tacie i Cioci Boni- 
facji dużo zdrowia, szczęścia, 
zadowolenia z życia i spełnienia 
najskrytszych marzeń życzą 
Kaśka i Beata. 
O Najukochańszym Rodzicom 
serdeczne życzenia zdrowia, 
szczęścia, samych słonecznych i 
szczęśliwych dni pożycia 
małżeńskiego składają córeczki Keta 
i Beta. Przepraszam za sobotę - 
Keta. 
O Kochanej Wnuczce Izabeli 
Berezowskiej z okazji 18. 
Urodzin dużo zdrowia i radości oraz 
spełnienia najskrytszych marzeń 
życzą Babcia i Dziadek Kaszo- 
wic. 
O Kochanemu Wojtkowi Gcru- 
sowi w dniu Imienin 
najserdeczniejsze życzenia szczęścia, 
zdrowia, powodzenia w życiu 
osobistym i więcej uśmiechu na co 
dzień życzą Kasia, Marcin, 
Mariusz i Babcia. 
O Z okazji 10. rocznicy urodzin 
milutkiej Paulincc Olcksicjuk 
dużo zdrowia, radości, uśmiechu na 
co dzień oraz samych szóstek w 
szkole życzy pani Zosia z 
Edwardem, Agnieszką i Pawłem. 
Rubryka bezpłatna 
(Doniesienia 
z USC 
(5-9 kwietnia) 
W oleśnickim Urzędzie Sianu 
Cywilnego związek małżeński 
zawarli: 
Agnieszka Kopeć 
i Paweł Podanowski 
Dorota Kórnicka 
i Piotr Kornacki 
Aleksandra Foryś 
i Waldemar Hoffman 
Anna Piasecka 
i Robert Dąda 
Anna Broda 
i Jacek Zając 
Elżbieta Kłapouchy 
t Lesław Wachowski 
Bożena Źrebiec 
i Jarosław Dolała 
Liliana Turek 
i Karol Surma 
Anna Ososińska 
i Adam Wiśniewski 
Wioletta Lemańska 
i Roman Cymhaliński 
Młodym Parom życzymy 
samych słodkich dni... 
Urodzili się: 
Bogumiła Wójtowie/ 
Bartosz Madejski 
Mateusz Pluta 
Mateusz Styczeń 
Aleksandra Krasicka 
Brajan Pcs/ka 
Alicja Molylewska 
Kinga Kulicka 
Rafał Jedrzcjczuk 
Agma Dłubak 
Przemysław Jarzyna 
Karolina Szymanek 
Joanna Szol 
Roksana I^arysz 
Michał MalanMk 
Katarzyna Gzowska 
Wiktor Pona 
Patrycja Prokopenko 
Zmarli: 
Leokadia Nowak ur. 1926 
Stanisław Dźbik ur. 1914 
Jan Konopacki ur. 1942 
Marian Gondek ur. 1922 
Władysław Kraus ur 1933 
Katarzyna Wojciechowska ur. 1906 
Zygmunt Mikutowicz ur. 1921 
Jan Cempel ur. 1929 
Weronika Błach ur 1900 
Mieczysław Pol ur. 1956 
Jozefa Krzyżcwska ur. 1906 
(20tDZI%%OcW5icHlA 
©Pani MariiG5reckiej z cukierni 
Delicja za dobre serce i równic 
wspaniałe wypieki dziękuje i 
życzy dalszych sukcesów Henryka 
K. 
O Dyrektor i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Ligocie Wielkiej 
składają podziękowanie Radzie 
Sołeckiej Ligoty Wielkiej za 
przyznanie środków finansowych 
na potrzeby szkoły. 
O Za ufundowanie dyplomów i 
nagród wszystkim zwycięskim 
uczestnikom IV Turniej u 
Szachowego o Puchar Dyrektora 
Państwowego Domu Dziecka w 
Bierutowie - sponsorowi Panu Sła- 
sem - SDK Korclat-2 ul. 
Kochanowskiego, godz. 17 
• Koncert z cyklu Jazz Live na 
kanapie - Quartet Andrzeja 
Cudzicha i zespół Salted PeanuLs - 
sala MOKiS-u, ul. 11 Listopada, 
godz. 19. 
O 
wtorek 26 kwietnia 
• Koncert uczniów klasy 
fortepianu Barbary Kubicy i Ewy 
Wolak z Państwowej Szkoły 
Muzycznej - Aula PSM, ul. 
Matejki 19, godz. 18. 
womirowi Górlaczykowi 
najserdeczniejsze podziękowania 
składają organizatorzy tej 
imprezy sportowej. 
O Najserdeczniejsze 
podziękowanie Panu Grzegorzowi Spiglo- 
wi za pomoc w organizowaniu 
poczęstunku dla wszystkich dzieci z 
okazji Turnieju Szachowego, 
który odbył się w Państwowym 
Domu Dziecka w Bierutowic 
26.03.1994 r. - dziękujemy za 
pieczywo i paluszki. 
O Podziękowanie Szanownym 
Państwu - właścicielom cukierni 
Alf w Bierutowic za dar w postaci 
omletów i pączków dla 
wychowanków domów dziecka 
województwa wrocławskiego, którzy 
byli goszczeni w Bierutowic z 
okazji przybycia na Turniej 
Szachowy. 
O Panu Stefanowi Świgoniowi, 
dyrektorowi Bierutowskiego 
Ośrodka Kultury podziękowanie 
za pomoc w organizacji Turnieju 
Szachowego i udostępnienie sali 
Ośrodka oraz pomocną obecność 
w czasie imprezy zorganizowanej 
przez Państwowy Dom Dziecka 
w Bierutowic. 
Ruhiyku heznlutna 
GABINET INTERNISTYCZNY 
lek. med. KATARZYNA HORNUNG 
ul. Chopina 5 (II piętro) 
1 czynny; poniedziałek, czwartek 16 - 18 
„Panorama Oleśnicka" nr 16 kwiecień 2904 r. 
sir. 6 
HURTOWNIA 
WYPOSAŻENIA 
MIESZKAŃ 
Oleśnica 
ul. Wojska Polskiego 21 
Tel. 440-21 wew. 53-97 
oferuje 
• płytki krajowe i 
zagraniczne w 50 wzorach (od 
140do260tys. za m*) 
• kleje do płytek (140 tys. 
za worek 25 kg) 
• zlewozmywaki 
• armaturę sanitarną 
• dolnopłuki, brodziki, 
kabiny natryskowe, 
wanny polskie i włoskie 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
Czynne w godz. 8-17 
sobota w godz. 8-13 
Zapraszamy 
WPPUH 
„GAMAKSMs.c. 
BIERUTÓW 
ul. Konopnickiej 27 
tel./fax 465-66 
oferuje 
FARBY 
LAKIERY 
KLEJE 
w cenach 
fabrycznych 
Zapraszamy codziennie 
w godz. 8-16 
soboty w godz. 8~13 
BHJRO 
RACHUNKOWE 
USŁUGOWO 
-HANDLOWE 
oferuje usługi w zakresie: 
■ prowadzenia 
ksiąg podatkowych 
i handlowych 
■ rejestrów VAT 
■ rozliczenia 
podmiotów 
gospodarczych z Urzędem 
Skarbowym i ZUS 
■ pośrednictwo 
w handlu 
nieruchomościami 
OLKŚNICA 
ul.WIKJSKA5a 
tel. 14-47-80 
Trcsc publikowanych w 
„Panoramie Oleśnickiej" biuletynów „Z 
Ratusza" i „BHWR" jest od 
redakcji niezależna. Wyrażane w nich 
pogljjdy nie muszej być zgodne z 
poglądami redakcji. 
OGŁOSZENIA 
^PREEDAM 
■ Maszyny szwalniczo-obu- 
wnlczc. Tel. 494-37. 
■ Garnitur w bardzo dobrym 
stanic z dodatkami. Ul. 
Kopernika 8 d/4. Tel. 472-88. 
■ Umywalki z balcrlam 1 po 
dostępnej cenie. Oleśnica ul. 
Sienkiewicza 4/3. 
■ Tanio suknie ślubną w 
dobrym stanie. Tel. 472-96. 
■ Tanio pralkę półautomat w 
dobrym stanie. Tel. 499-12. 
■ Maszynę do szycia Łucznik 
wieloczynnościową. Tel. 435-37. 
■ Tanio suknię ślubną. Tel. 
471-64. 
■ Bardzo tanio suknię ślubną. 
Tel. 472-20. 
■ Aparat słuchowy Otlcon E 
39 PL. Tel. 474-72 w godz. 
12-18. 
■ Sadzeniaki bryza. Tel. 483-' 
60. 
■ TVC Tec 28 stereo, płaski 
ekran. Tel. 464-68. 
■ Wózek spacerowy, tanio. PI. 
Zwycięstwa 2 c/4. 
■ Amigę 500 plus z 4 MB RAM 
+ kolorowy monitor + CD ROM 
+ sampler + genlock + 450 
dysków. Ul. Żeromskiego 10/8. 
■ Palety sosnowe w Ilości 1200 
szl. wymiary 1 1 75 x 920. Tel. 
470-1 1. 
■ Większą llośe obuwia 
męskiego 1 dziecięcego z Chin po 
bardzo niskiej cenie. Tel. 462-36. 
■ Ladę chłodniczą nową. 
Dobroszyce tel. 282. 
■ Numer telefonu w Oleśnicy. 
PI. Zwycięstwa 1 E/21. 
■ Dorabianie kluczy do 
samochodów. Sklep Sportowy 
„Biwak" ul. Skłodowskiej. 
■ Sprzedam vw passata 81 i., 
stan bardzo dobry lub 
zamienię na daihatsu charadc. Tel. 
14-96-91. 
■ Sprzedam peugeota 205 92 r. 
1100 cm3, wtrysk. Tel. 438-74. 
■ Sprzedam nissana sunny 
1.7 d 86 r. lub zamienię na 
droższy. Tel. 423-70. 
■ Sprzedam fiata 126 p 86 r. 
Przyjmę lakiernika 
samochodowego. Tel. 481-42. 
■ Sprzedam przyczepę 
campingową 126 E. blachy i tylni 
most do 125 p. Tel. 424-00. 
■ Sprzedam nowy tylni most 
do 125 p. Tel. 424-00. 
■ Sprzedam motocykl CZ 350 
88 r. Tel. 447-86. 
■ Sprzedam skuter honda w 
dobrym stanie. Tel. 438-31. 
■ Sprzedam Jawę 350 sport, r. 
90, cena do uzgodnienia. 
Strzelce 27 A (koło sklepu). 
■ Bardzo tanio sukienkę 
komunijną. Tel. 444-69. 
■ Kuplę fiata 126 p lifting 87. 
88 r. Tel. 432-43. 
■ Sprzedam (lata 126 p liii Ing 
r. 89. Tel. 496-52. 
■ Komis tele-audio-vldeo 1 
elektronarzędzia. Oleśnica ul. 
Kilińskiego 7 (pawilon). 
■ Czyszczenie dywanów I tapl- 
ccrkl. Tel. 479-09. 
■ Naprawa pralek 
automatycznych krajowych 1 z 
Importu: Wiatka, Tamat. 
Waldemar Planeta ul. Chopina 
7/1. Tel. 449-33. 
■ Zakład naprawy sprzętu 
radiowo-telewizyjnego 
wykonuje usługi warsztatowe 
1 domowe ul. Kilińskiego 
lO (obok magla) czynny w 
godz. 10-18. 
Korepetycje, tłumaczenia 
J. niemiecki, lei. 421-48. 
■ Biuro Podróży „OPAL" 
Dworzec PKS tel. 440-49, 
przejazdy autokarowe - 236 miast 
Europy, wyjazdy z Oleśnicy 1 
Sycowa. 
■ REDIS - pracownia 
reklamowa, ul. Lwowska 9/4. Tel. 
14-21-44. 
■ Usługi hydrauliczne, 
wodomierze. Tel. 449-75. 
■ Transporl 9 osób + 750 kg 
lub 1,5 l. tanio, solidnie, 
rachunki. Tel. 14-21-85. 
■ Wykładziny podłogowe 
PCV, dywanowe - 
układanie. Tel. 479-35 
wieczorem. Usługę można 
odliczyć od podatku. 
■ Montaż boazerii, 
wyciszanie drzwi. Tel. 471-70. 
■ J. angielski, konwersacje, 
przygotowanie do matury 1 
egzaminów. Tel. 422-21. 
■:§kaobj': -":;' 
l "r -IICHOM*- I 
■ Zdecydowanie wynaj mę ga - 
raż w okolicy ul. Klonowej (ul. 
Skłodowskiej. Wojska 
Polskiego. Sudoła). Tel. 473-94. 
■ Kupię lub wynajmę 
mieszkanie. Tel. 422-83 do godz. 16. 
■ Sprzedam kiosk z kwiatami 
w dobrym punkcie. Tel. 472- 
46 po godz. 19. 
■ Sprzedam budynek 
mieszkalny z dużymi pomieszczeniami 
gospodarczymi w miejscowości 
Zlmnicc 6. Tel. 496-39. 
■ Zdecydowanie kupię 
kawalerkę. Tel. 496-39. 
■Sprzedam dom w Bierutowie 
zabudowa bliźniacza lub 
zamienię na mieszkanie w 
Oleśnicy. Tel. 448-26. 
■ Sprzedam gospodarstwo 
rolne 10,40 ha oraz budynki, 
sprzęt rolniczy, Jenkowlce 39. 
■ Zamienię mieszkanie 
spółdzielcze lokatorskie 37 m (2 
pokoje) co., parter na 3 lub 
4-pokoJowc. Ul. Sudoła 26/3. 
Tel. 492-91. 
■ Zamienię mieszkanie 
spółdzielcze 3-pokojowc, 47 m z 
telefonem w Strzelinie na 
podobne lub 2-pokoJowc w 
Oleśnicy. Oleśnica ul. 1 1 
Listopada 22/10. 
■ Posiadam pomlcszcz.cnIc 120 
m2 na działalność produkcyj- 
no-handlową. Tel. 494-37. 
■ Sprzedam działkę budowla - 
no-rzcmleślnlczą 0,25 ha na 
spallcach przy trasie nr 8. Tel. 
494-22. 
■ Sprzedam działkę 
budowlaną o powierzchni 900 m2 1 
2500 m2. Teł. 438-95. 
■ Sprzedam gospodarstwo 
rolne. Tel. 438-95. 
■ Sprzedam halę z 
pomieszczeniem socjalnym, we. łnsl. 
elektr. o pow. 250 m , strych 
250 m2 w Wyszogrodzie + silos 
25 ton +■ maszynę do produkcji 
supremy. Tel. 496-57 
■ Sprzedam dom na wsi 
(Bartków) + pół ha ziemi, cena - 80 
min. Tel. 472-52. 
■ Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 864 m w Oleśnicy przy 
ul. Energetycznej, cena - 75 
min. Tel. Wrocław 67-93-93. 
■ Zamienię mieszkanie 
kwaterunkowe 2-pokoJowe, piece, 
na większe. Oleśnica ul. 
Lwowska 9/6. 
■ Sprzedam działkę budow- 
lano-rzemieslniczą o pow. 
0,25 ba przy trasie nr 8. Spa- 
Hce. TeL 494-22 wieczorem. 
■ Zamienię duże: mieszkanie 
na dwa oddzielne. Ul. 
Lwowska 17/3. 
■ Zamienię mieszkanie 63 m 
(willowe) na większe lub 
domek. Tel. 439-22. 
■ Sprzedam garaż przy id. 
Glinianej. Tel. 447-03 wieczorem. 
■ Sprzedam segment w szere- 
gówce do wykończenia na Lu- 
eleniu. Tel. 436-37. 
■ Sprzedam działkę budowlaną 
14 arów. Spallce. Tel. 441-52. 
■ Sprzedam działkę budowlaną 
w zabudowie bliźniaczej przy ul. 
Lipowej lub zamienię na wolno 
stojącą. Ul. Klonowa 5/7. 
■ Zamienię 2 komfortowe 
mieszkania 1 -pokojowe, co 12-po- 
kojowe na Jedno 3 lub 4-poko- 
Jowe. Tel. 444-69. 
■ Sprzedam okazyjnie kiosk 
gastronomiczny w Oleśnicy 
przy dworcu PKP. Tel. 436-49. 
■ Sprzedam garaż przy ul. 
Rzemieślniczej. Ul. Wojska 
Polskiego 17 b/3. Tel. 424-37. 
■ Zamienię M-3 na większe 
lub kuplę M-4. Tel. 491-07 w 
godz. 8-16. 493-64 po godz. 17 
lub ul. Żeromskiego 10/8. 
■ Zamienię mieszkanie 2 
pokoje, kuchnia, co. na wlększe. 
Tel. 447-30. 
■ Sprzedam działkę 
budowlaną w Ponlatowlcach przy 
trasie nr 8. Tel. 491-56. 
■ Sprzedam gospodarstwo o 
pow. 10 ha wraz z budynkami 
1 sprzętem rolniczym. Cena do 
uzgodnienia. Jenkowlce 39. 
■ Kuplę garaż w śródmieściu. 
Tel. 447-12 po godz. 18. 
■ Sprzedam garaż na ul. 
Kopernika. Tel. 493-06. 
■ Sprzedam kiosk. Tel. 449-75. 
■ Zamienię mieszkanie. 2-poko- 
jowe na większe. Tel. 474-15. 
■Do wynajęcia mieszkanie 2-po- 
kojowe z kuchnią. Tel. 439-45. 
■ Zamienię M-3 i M-2 na 
domek. Tel. 443-47. 
■ Sprzedam działkę o pow. 45 
arów w całości przy ul. 
Krzywoustego. Tel. 439-64. 
■ Zamienię M-4 (48 ni2) na 
większe. Tel. 443-47. 
■ Dom (szeregowka. Zielone 
Ogrody) sprzedam, zamienię 
na mieszkanie. Tel. 422-63. 
■ Poszukuję mieszkania do 
wynajęcia. Tel. 422-49. 
■ Sprzedam lub wydzierżawię 
pół bliźniaka. Tel. 421 -82. 
■ Sklep do wynajęcia z pełnym 
wyposażeniem. Dobroszyce 
ul. Oleśnicka. Tel. 282. 
■ Sprzedam rozpoczętą 
budowę w szeregówec. Tel. 420-38 
wew. 22 w godz. 13 - 16. 
■ Mieszkanie do wynajęcia M-4. 
nowe budownictwo. Tel. 483-60. 
■ Okulista Janina Jawny 
Oleśnica ul. Mickiewicza 4 b. Środa 
godz. 17-19. Twardogóra pL 
Piastów 7. wiórek 163 -18. 
Wizyty domowe tel. 495-50. 
■ Laryngolog - wtorki, 
czwartki 16-18 ul. Chopina 1. Szkoła 
Podstawowa nr 7. Tel. 499-70. 
■ Pediatryczne wizyty 
domowe. Krzysztof Mlstaszek. 
Tel. 440-21 wew. 51-23. 
■ Internistyczna pomoc 
wyjazdowa, EKG w domu, 
bóle kręgosłupa, 
dyskopatie. Tel. 495-50. 
■ Kardiolog dziecięcy, dr nauk 
mcd. M. Piechocka. Rejestr, tel. 
(7) 315-32. 324-88 wieczorem 
i^MM:M. ... 
■ Komenda Rejonowa 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Oleśnicy zatrudni informatyka. 
Warunki przyjęcia: 
wykształcenie minimum średnie, dobry 
stan zdrowia (Al), wiek do 30 
lat. uregulowany stosunek do 
służby wojskowej. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod 
nr tel. 428-13 lub osobiście w 
Komendzie Rejonowej PSP przy 
ul. Kopernika 4. 
■ Zatrudnimy osobę do 
prowadzenia pełnej księgowości 
ze znajomością obsługi 
komputera. Tel. 498-49. 
■ Autoryzowani 
dystrybutorzy poszukują 
współpracowników. A. Sobczak Oleśnica 
ul. Kilińskiego 8/3, wt., śr.. 
ezw. godz. 19. 
■ Potrzebuję opiekunki do 
półtorarocznego dziecka. Tel. 
493-19. 
■ Młody mężczyzna, wykszt. 
średnie, samochód, komputer, 
szuka pracy. Tel. 14-96-91. 
■ Solidny, uczciwy, 
samochód, dyspozycyjny, szuka 
pracy. Tel. 490-63. 
: - w Wer"""".;" 
■ Poszukuję domku 
letniskowego nad wodą na lipiec, 
sierpień. Tel. Wrocław 22-31-61. 
■ Towarzystwo Miłośników 
Lwowa organizuje wycieczkę 
do Lwowa 1 Jaryczowa w 
dniach od 11 do 17 maja br. 
Zapisy przyjmuje Czesława 
Kurowska. Oleśnica ul. 
Kilińskiego 12 a/ 10. Tel. 434-84. 
■ KZ NSZZ „Solidarność" 
Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Oleśnicy informuje 
swoich członków, że 
organizuje w niedzielę 22 maja 
wycieczkę autokarową dla 
starszych dzieci do Kotliny 
Kłodzkiej. Udział bezpłatny, 
zapewniamy obiad. Zapisy u 
przewodniczących kół lub w biurze 
związkowym do 13 maja. 
I 
V 
nr 15 
19 kwietnia 
Oleśnicki Biuletyn 
Samorządowy 
redaguje Urząd Miejski Oleśnicy 
S pytonie do burmistrzów 
Miejskie drogi 
i obwodnica 
Jakie działania podjęły 
władze miasta w zakresie stanu 
oleśnickich ulic? 
Burmistrz Ryszard Zelinka: 
Wraz z powstaniem 
samorządu zaistniała konieczność 
ponownej kwalifikacji dróg, jakie 
występują na obszarze 
Oleśnicy. Nie wszystkie znajdowały 
się bezpośrednio w naszym 
administrowaniu i nie my 
ponosiliśmy odpowiedzialność za 
ich stan. Mamy więc drogi 
krajowe, wojewódzkie, 
miejskie i zakładowe, osiedlowe 
lub prywatne. Wszystkie mają 
swoich zarządców. W interesie 
każdego z nich jest 
przesuwanie ciężaru finansowego 
związanego z ich utrzymaniem w 
kierunku gminy. Od 1990 roku 
po rok 1993 trwały nieustanne 
negocjacje w sprawie 
ponownej kwalifikacji dróg. 
Najmniejszy problem związany był z 
drogami krajowymi, 
największy - z wojewódzkimi, które 
stanowią ponad 34 km. 
Długość dróg miejskich wynosi 
około 13 km. 
W zakresie administrowania 
drogami wojewódzkimi miasto 
przejęło bezpłatne inwestor- 
stwo zastępcze od 
Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich, z 
którą uzgadniamy corocznie 
zakres prac i wielkość 
przekazywanych na nie środków. 
Wykonujemy bezpośredni nadzór, 
administrowanie izabepiecza- 
my nawierzchnię za pomocą 
powołanej do tego celu Sekcji 
Dróg Miejskich. I tak 
mieszkańcy rozliczają nas za jakość 
dróg na terenie miasta, więc 
musieliśmy się tego podjąć. W 
odróżnieniu od Oleśnicy we 
Wrocławiu inwestorstwo 
zastępcze nie odbywa się 
bezpłatnie. 
Wiceburmistrz Jan Bronś: 
Tak jak różni są 
administratorzy, tak i środki na eksploatację 
i remonty pochodzą z różnych 
źródeł. Mamy świadomość, że 
drogi są tym elementem 
infrastruktury technicznej, który 
podlega stałej ocenie 
mieszkańców. Staramy się, by przy 
posiadanych środkach zrobić 
w tym zakresie jak najwięcej, a 
jednocześnie szukać źródeł 
zewnętrznego finansowania. 
Do tej pory, mimo wielu 
problemów, udało nam się sporo 
zrobić. Przyjęliśmy tu następującą 
filozofię: budujemy drogi tam, 
gdzie jest pełne uzbrojenie we 
wszystkie sieci. Wykonanie 
drogi jest bardzo kosztowne - 
metr kwadratowy kosztuje 
około 500 tysięcy złotych. 
Udało nam się zrealizować ulicę 
Wiśniową, Kasztanową, 
Łąkową, Poprzeczną, 
Podchorążych. Również w tym roku 
planujemy kontynuację tych 
poczynań, jak na przykład 
wykonanie ulicy Glinianej, 
Limanowskiego (od Wileńskiej do 
Reymonta), Wierzbowej. 
Dzięki naszym staraniom udało się 
pozyskać środki na realizację 
ulicy 11 Listopada 
(dokończymy ją w tym roku). 
Podejmujemy działania związane z 
pasem drogowym, chodnikami. 
Angażujemy środki na 
przebudowę i modernizację, poprawę 
walorów użytkowych i 
estetycznych chodników, 
pokonywanie barier architektonicznych. 
Korzystamy przy tym z 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
Może rodzic się pytanie, 
dlaczego pewne inwestycje, jak 
na przykład ulicą Łąkowa, nie 
zostały dokończone. Będą one 
wykonane dopiero po 
ukończeniu uzbrojenia i 
odprowadzeniu kolektorów do 
budowanego kolektora do 
oczyszczalni ścieków. 
Jak oceniacie Panowie 
pracę Sekcji Dróg Miejskich? 
Burmistrz Ryszard Zelinka: 
W wyniku zmian 
strukturalnych Wojewódzkiej Dyrekcji 
Dróg Miejskich ówczesny 
Rejon Dróg Miejskich uległ 
likwidacji. Urząd Wojewódzki 
zwrócił się do Urzędu Miejskiego 
Oleśnicy z zapytaniem, czy 
jest zainteresowany 
przejęciem zakładu. Mając na 
uwadze konieczność 
wykonywania różnych prac na drogach i 
chodnikach. Od 1 stycznia 
1991 roku przejęliśmy 
nieodpłatnie to przedsiębiorstwo od 
WDDM-u i utworzyliśmy 
jednostkę budżetową, nazwaną 
Sekcją Dróg Miejskich. Warto 
podkreślić, że liczy ona 
niewiele osób i posiłkuje się 
pracownikami w ramach robót 
publicznych. Taka jednostka była 
konieczna, co do czego Rada i 
Zarząd nie miały wątpliwości. 
Wiceburmistrz Jan Bronś: 
Z perspektywy czasu 
możemy powiedzieć, że sprawdziła 
się nasza koncepcja, jak 
również Sekcja Dróg Miejskich. 
Jest to stosunkowo niewielka 
grupa osób, ale dodać należy, 
że na przykład w 1993 przez 
tę firmę przewinęło się w 
ramach robót publicznych 
prawie 60 osób. To już obrazuje 
zakres i możliwości tego 
przedsiębiorstwa. Szefem 
jednostki jest inż. Adam Kmieć. W 
dużym stopniu widoczne 
efekty działań Sekcji są jego 
zasługą. Sekcja jako 
przedsiębiorstwo bezzyskowe może 
do minimum zmniejszyć 
koszty. Poprawia się też jakość i 
tempo świadczonych usług. 
Sekcja prowadzi wszystkie 
roboty w zakresie napraw i 
eksploatacji dróg na terenie 
miasta. Będziemy na pewno 
doskonalić formy jej działania. 
Poszerzymy też możliwość 
organizowania w niej robót 
publicznych. 
Jakie działania związane z 
budową obwodnicy wokół 
Oleśnicy podejmował 
Zarząd Miejski? 
Burmistrz Ryszard Zelinka:' 
Biorąc pod uwagę 
częstotliwość przejazdów trasą nr 8 
należy stwierdzić, że następuje 
odcięcie od siebie dwóch 
rejonów miasta. Na terenach 
północnych mamy usytuowane 
szkoły, obiekty sportowe i 
rekreacyjne, które wymagają 
stałego dostępu. Tymczasem 
liczba przejeżdżających przez 
Oleśnicę pojazdów ulega 
stałemu zwiększeniu i wynosi 
według ostatnich badań 17 
tysięcy pojazdów na dobę. Nie 
potrzebuję przekonywać nikogo, 
jak konieczna jest budowa 
obwodnicy trasy nr 8 wokół 
miasta. Z zadowoleniem 
przyjmowaliśmy prace, które polegały 
(Dokończenie na str. 2) 
jednostki budżetowe 
Gospodarz 
naszych ulic 
Do 1991 roku w Oleśnicy 
funkcjonowało, 
przedsiębiorstwo pod nazwą Rejon Dróg 
Miejskich, podporządkowane 
Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg 
Miejskich we Wrocławiu. Z 
dniem 1 stycznia 1991 roku 
uchwałą Rady Miejskiej 
Oleśnicy RDM został 
przekształcony w Sekcję Dróg 
Miejskich, a jego właścicielem 
stała się gmina miejska. W 
Do podstawowych zadań 
Sekcji Dróg Miejskich należą: 
budowa, remonty kapitalne i 
bieżące nawierzchni dróg, 
ulic, placów i chodników w 
obrębie miasta, 
wykonywanie oznakowania pionowego i 
poziomego, administrowanie 
i wydawanie zezwoleń na 
zajęcie pasa drogowego na 
terenie miasta i pobieranie z 
tego tytułu opłat, utrzymanie 
okresie od stycznia do 
grudnia 1992 roku SDM podlegała 
bezpośrednio Urzędowi 
Miejskiemu, a od początku 1993 
roku jest samodzielnym 
zakładem budżetowym. 
Kierownikem Sekcji Dróg 
Miejskich jest inż. Adam 
Kmieć. Podlega mu główny 
księgowy mgr Janusz 
Węgrzyn i majster budowy 
Krzysztof Fink. Obecnie 
przedsiębiorstwo zatrudnia 12 
pracowników stałych i 17 w 
ramach robót publicznych. 
Zajmuje teren byłych koszar o 
powierzchni 1662 m2 
wydzierżawiony od Urzędu 
Miejskiego. 
fot. Leszek Gorczyca 
dróg, ulic i placów w okresie 
zimy, inne roboty zlecone 
przez Zarząd lub Urząd 
Miejski Oleśnicy. 
W 1993 roku Sekcja 
wykonała remonty chodników 
wzdłuż ulic Wrocławskiej, 
Matejki, Reymonta, 
Lwowskiej, 3 Maja, Skłodowskiej 
na kwotę ok. 750 min. zł, 
remonty nawierzchni asfaltowej 
na ulicach Wileńskiej, 
Skłodowskiej, Kopernika, 3 Maja, 
Wielkopolnej. Przemysłowej, 
Dąbrowskiego za ok. 700 
min. zł, remonty nawierzchni 
żużlowej na kwotę ok. 190 
min. zł, remonty znaków 
poziomych i pionowych za ok. 
Informator 
Sekcja Dróg Miejskich 
ul. Wojska Polskiego 55 
(na terenie byłych koszar) 
tel. 428-73 
Usługi dla Serbinowa 
Zarząd Miejski Oleśnicy 
przyjął opracowaną przez 
Pracownię Urbanistyczną s.c. 
koncepcję 
urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania 
terenu zespołu usługowo-hand- 
lowego na obszarze pomiędzy 
nowym kościołem a Szkołą 
Podstawową nr 6 (w obrębie 
ulic Klonowej, Sikorskiego, 
Kleeberga i Sucharskiego). 
Pod koniec lat 80. 
opracowano koncepcję zabudowy tego 
terenu dla WSS „Społem" jako 
inwestora. Opierała się ona na 
wielkoprzestrzennych 
pawilonach znanych z osiedli 
wielkich miast. Zmiany 
ekonomiczne, jakie zaszły w kraju, 
spowodowały, iż inwestor odstąpił 
od projektu i trzeba było 
szukać nowych rozwiązań. Zarząd 
przyjął koncepcję podziału 
terenu na małe obiekty, by 
zainteresować wielu drobnych 
inwestorów. Przetarg na 
opracowanie koncepcji wygrała 
Pracownia Urbanistyczna s.c. w 
Oleśnicy. W uzgodnieniu z 
Zarządem Miejskim i wydziałem 
budownictwa Urzędu 
Miejskiego ustalono podstawowe 
kryteria: podział na indywidualne 
działki usługowe, 
zaplanowanie części mieszkaniowej i 
socjalnej. W trakcie 
przygotowania koncepcji miasto 
przekazało północną część terenu 
wzdłuż ulicy Kleeberga Spół- 
- inż. Paweł Walczak, 
konsultant i weryfikator - mgr inż. 
Grzegorz Świtoń przewidział 
indywidualizację zabudowy 
przy utrzymaniu ogólnej 
spójności (na podobieństwo starej 
zabudowy w Rynku). W tym 
celu opracował katalog 
elementów, które należy 
zachować, tworząc własne projekty 
budynków: v ysokość, spadek 
dachu, obrys zewnętrzny. Z 
katalogu propozycji można 
będzie wybrać rozmieszczenie 
okien, drzwi, balkonów. 
Indywidualnie będą też 
projektowane wnętrza. 
Jeśli projekt zostanie 
zrealizowany, wielkie osiedle zwane 
Serbinowem, a także 
mieszkańcy ulicy Klonowej będą 
mogli bez trudu znaleźć 
poszukiwane przez nich usługi. 
dzielni Mieszkaniowej 
„Zacisze" pod budownictwo 
wielorodzinne z usługami na parterze. 
Dla pozostałego obszaru 
przygotowano 3 koncepcje. 
Wybrany przez Zarząd 
Miejski wariant przewiduje 
maksymalne dostosowanie 
inwestycji do przebiegu istniejących 
ciągów pieszych wzdłuż ulic 
Sikorskiego i Kleeberga. 
Projekt przewiduje 34 segmenty 
zabudowy szeregowej na 
działkach o pow. 150-180 m2 
(pow. zabudowy ok. 110 m2). 
Każdy budynek o pow. 
użytkowej 250 m2 składałby się z 
trzech kondygnacji i 
użytkowego poddasza. Na parterze 
zlokalizowane byłyby usługi. 
Budynki przylegają do deptaków 
(bez ruchu kołowego) tworzą- 
(Dokończenle ze str. 1) 
Miejskie drogi 
i obwodnica 
na modernizacji drogi od 
Oleśnicy do Wrocławia. 
Problemem stał się fatalny stan 
wiaduktu na Ratajach. Jednym z 
rozwiązań było wybudowanie 
wiaduktu zatępczego. Zarząd 
postanowił przekazać projekt 
do analizy. Stanowisko Rady 
Miejskiej było jednoznaczne: 
należy odtworzyć okresowo 
starą drogę przez Rataje, by 
nie dopuścić do postawienia 
nowego wiaduktu obok już 
istniejącego. Rozbudowa 
wiaduktu mogłaby odsunąć projekt 
budowy obwodnicy. 
Budowa obwodnicy jest 
konieczna i od tego stanowiska 
samorząd nie odstąpi. 
Wiceburmistrz Jan Bronś: 
Od początku kadencji 
podjęliśmy działania, żeby wymusić 
na administratorze drogi 
rozpoczęcie prac. 
Zadeklarowaliśmy też daleko idącą pomoc. 
Jeszcze w 1991 roku 
zaproponowaliśmy partycypowanie 
w kosztach pod warunkiem 
umieszczenia inwestycji w 
planach realizacyjnych. Niestety, 
ograniczenie środków 
centralnych powodowało jej 
odsuwanie w czasie. Kolejna 
deklaracja dotyczyła pomocy 
formalnej, związanej z wyłączeniami 
gruntów - w pełni się z niej 
wywiązaliśmy. Doprowadzi- 
limy do rozpoczęcia prac 
projektowych. Wykonana jest już 
koncepcja na całą trasę i 
kończony projekt techniczny 
odcinka od Zajazdu na Polance 
do przejazdu nad torami 
kolejowymi. Na ostatniej naradzie 
uzyskaliśmy zapewnienie, że z 
początkiem sezonu 1995 
rozpoczną się prace budowlane, a 
środki na ten cel będą 
pochodziły z Banku Światowego. 
Pojawił się przy tym problem 
związany z uzgodnieniem 
przebiegu trasy przez tereny 
wojskowe w pobliżu lotniska. 
Zatwierdzona wcześniej 
obwodnica ma długość 5 km. 
Ostatnia decyzja administracji 
wojskowej może wymóc 
wykonanie objazdu na odcinku 12 
km aż za Cieśle. Mamy jednak 
nadzieję, że prowadzone z 
wojskiem rozmowy zakończą 
się pozytywnym rezultatem i 
wrócimy do pierwotnie 
ustalonego przebiegu trasy. 
fot. Leszek Gorczyca 
cych literę V. Dojazd byłby od 
zaplecza, gdzie przewiduje się 
też miejsce dla garaży. 
Znajdujący się w sąsiedztwie 
kościoła Matki Bożej 
Miłosierdzia parking zostanie 
rozbudowany dla ok. 100 pojazdów. 
Projekt przewiduje też 
fontannę, klomby, nowe drzewa i 
krzewy. 
Przyjęty wariant koncepcji 
koliduje z istniejącym już 
uzbrojeniem terenu. Prawdopodobnie 
więc Zarząd Miejski przystąpi 
do opracowania planu 
realizacyjnego, który obejmie 
przebudowę istniejących sieci i 
budowę nowej. Konieczne będzie 
też opracowanie projektu 
wykonawczego. Równolegle do 
tych czynności można będzie 
dokonać podziału terenu na 
działki i większość z nich (bez 
kolizji z siecią) sprzedać. 
Sprzedaż reszty działek 
odbyłaby się po uzbrojeniu terenu. 
Zespół autorski w składzie: 
główny projektant - mgr inż. 
Jacek Świtoń, projekt uzbrojenia 
Jazz live na kanapie 
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu wraz ze Stanisławem 
Kasperowiczem jest po raz kolejny organizatorem 
muzycznej imprezy „Jazz live na kanapie". Do udziału w 
niej zapraszamy wszystkich mieszkańców. 
Poniedziałek 25 kwietnia 
sala MOKiS-u ul. 11 Listopada, godz. 19 
KONCERT JAZZOWY 
SALTED PEANTUS - Wrocław w składzie: Miłosz 
Rutkowski, Artur Lesicki, Adam Skrzypek, Dariusz Kaliszuk, 
Piotr Wojtasik 
Andrzej Cudzich Kwartet - Kraków w składzie: 
Mieczysław Szczęśniak, Joachim Mencel, Andrzej Cudzich, 
Piotr Jankowski 
Prowadzenie: Jan Mazur. Bilety w cenie 30 tys. zł 
Sobota 7 maja 
sala MOKIS-u ul. 11 Listopada, godz. 20 
„MAJOWA NOC JAZZOWA" 
FUNKY GROOVE - Wrocław w składzie: Artur Lesicki, 
Marek Napiórkowski, Tomasz Grabowy, Dariusz Kaliszuk 
VINTAGE BAND - Poznań w składzie: Piotr Kałużny, 
Adam Went, Zbigniew Wrom bel, Krzysztof Przybyłowicz 
Gościnnie wystąpi Janusz Muniak. 
Prowadzenie: Stanisław Kasperowicz. Bilety w cenie 40 tys. 
zł. 
Pytanie do... 
kierownika Sekcji Dróg Miejskich Adama Kmiecia 
Czy jest Pan zadowolony ze 
stanu nawierzchni 
oleśnickich ulic? 
Stan nawierzchni ulic w 
Oleśnicy - jeśli porównamy go z 
innymi miastami - jest 
poprawny. Większe 
miasta dysponują na 
realizację 
drogowych inwestycji 
znacznie 
wyższymi środkami. 
Budżet 
przedsiębiorstwa nakłada 
na nas wiele 
ograniczeń. 
Jednak na 1994 rok 
zaplanowaliśmy 
roboty na kwotę 
2,6 mld. złotych, 
głównie remonty 
nawierzchni 
asfaltowej, 
chodników w centrum 
miasta oraz 
remonty 
nawierzchni żużlowej. To na pewno 
poprawi sytuację. 
Naszym problemem są 
częste rozkopy w obrębie pasów 
drogowych. Wymaga tego 
wymiana starego uzbrojenia 
terenu. Efektem tych prac bywa 
zapadanie się fragmentów 
jezdni. Na bieżąco usuwamy te 
usterki, a także ubytki w 
nawierzchniach ulic. Nie jest więc 
najgorzej. 
fot. Leszek Gorczyce 
Prawo i ekonomia 
są uniwersalne 
konanie za I półrocze, 
wykonanie za rok. 
Z przeprowadzonej przez 
komisję analizy ekonomicznej 
wyniknęła m.in. potrzeba 
restrukturyzacji MPGKiM. W 
roku 1990 i 1991 Zarząd Miejski 
udzielał miliardowych dotacji. 
Rozmowa z wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej, przewodniczącym komisji ekonomiczno- 
prawnej RM Zbigniewem Giro-Syryńskim 
No cóż, nie sposób w paru 
zdaniach ocenie dorobek 
całego samorządu, tj. Rady i 
Zarządu Miejskiego. Co dwa 
tygodnie w samorządowym 
biuletynie „Z Ratusza" o 
osiągnięciach i problemach 
samorządu wypowiadają się burmi- 
Pełnił Pan funkcje 
przewodniczącego komisji eko- 
nomiczno-prawnej przez 
całą kadencję. Na czym 
polegała specyfika tej komisji, 
czym zajmowała się ona w 
ciągu mijających czterech 
lat? 
Specyfika pracy komisji 
zawarta jest w sposób bardzo 
ogólny już w samej jej nazwie. 
Konkretyzując odpowiedź 
postaram się wymienić 
najważniejsze zagadnienia, którymi 
komisja się zajmowała. Były to 
przede wszystkim sprawy 
związane z przygotowaniem, 
uchwalaniem i wykonywaniem 
budżetu miasta. Finanse 
gminy, problemy handlu i 
rzemiosła, sprawy związane z 
miejskim targowiskiem, 
porządkiem publicznym -to w 
telegraficznym skrócie najczęstsze 
tematy obrad komisji. 
Rozpatrywaliśmy również 
projekty uchwał Rady - a 
przypomnę, że w minionej kadencji 
było ich około 300. 
Rozpatrywano i zajmowano stanowisko 
w wielu sprawach kierowanych 
do komisji przez Zarząd lub 
Radę. Analizowano skargi i 
zażalenia wnoszone przez 
mieszkańców do Rady. 
Myślę, że specyfika komisji 
polegała też na tym , że była 
ona największą liczebnie 
komisją RM. Aktualnie liczy 16 
członków (w tym 15 radnych - 
czyli ponad 50 % całego 
składu Rady). Można wiec śmiało 
powiedzieć, że posiedzenie 
komisji to prawie sesja i w 
związku z tym kierowanie jej 
pracami nie zawsze było 
sprawą łatwą. Na szczęście 
większość członków odznaczała 
się dużą aktywnością, a ich 
krytyczne i zarazem 
konstruktywne podejście do wielu 
złożonych zagadnień pozwoliło 
komisji na racjonalne i 
obiektywne wypracowywanie 
stanowisk. 
I jeszcze jedna uwaga. W 
odróżnieniu od komisji zdrowia, 
oświaty czy ładu przestrzen- 
ngo, które miały swoich 
„podopiecznych", nasza komisja 
posiadała uniwersalny 
charakter. Uniwersalne są bowiem i 
ekonomia i prawo. W swojej 
pracy musieliśmy obejmować 
wszystkie dziedziny 
działalności samorządu terytorialnego. 
Jakie osiągnięcia 
zanotowała komisja, a co zaliczyłby 
Pan do jej porażek? 
Uważam, że komisja nie 
miała ani spektakularnych 
osiągnięć, ani nie zanotowała w 
swej pracy porażek. Ta ocena 
wiąże się ze specyfiką pracy 
komisji - dokonywała ona 
przede wszystkim rachunku i 
analizy ekonomicznej. Dla 
przykładu powiem, że analizując 
budżet miejski ocenialiśmy 
założenia do projektu, projekt, wy- 
Odwadnianie cmentarza 
Budowa nowego cmentarza 
przy ul. Wileńskiej nie została w 
minionych latach poprzedzona 
pracami melioracyjnymi. W 
efekcie powstała sytuacja, że 
gliniaste grunty powodują 
zatrzymywanie się wód i zalewanie 
grobów. Było to powodem wielu 
sygnałów ze strony 
mieszkańców. Komisja ładu 
przestrzennego i urządzeń komunalnych 
Rady Miejskiej Oleśnicy 
podjęła decyzję o przeprowadzeniu 
na obszarze cmentarza 
koniecznych prac odwadniających. 
Miejska Gospodarka 
Komunalna jako gospodarz obiektu 
wykonała dokumentację, a 
obecnie prowadzi prace 
melioracyjne. Już za półtora 
miesiąca problem zostanie 
rozwiązany. Roboty wykonuje, wybrana 
w trybie przetargu, firma 
Jerzego Schabikowskiego. 
fot. Leszek Gorczyca 
k 
>9 
*1 ' --=- 
f 
A 
%* 
' ■ ">~,. ^ 
_1 ^ 
a po restrukturyzacji obecne 
MCiK notuje rokrocznie 
dodatni wynik finansowy i zaniknęła 
potrzeba dotacji. 
Myślę, że można byłoby też 
wspomnieć o 
przeprowadzonej w 1991 r. przez Radę 
demonopolizacji handlu i 
usług. Nasza komisja odegrała 
istotną rolę w procesie ich 
prywatyzacji. 
Ogromne potrzeby finansowe 
w zakresie gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej, a 
szczególnie w zakresie 
realizacji progowych inwestycji 
miejskich zobligowały komisję 
do szukania dodatkowych 
źródeł zasilania budżetu 
(kredyt NFOŚ, dochody własne 
gminy, sprzedaż majątku 
komunalnego). Pozwoliło to na 
utrzymanie tempa prac i 
równocześnie na utrzymanie 
prospołecznego charakteru 
budżetu. Znaczne środki 
finansowe sa przeznaczane na opiekę 
społeczną i służbę zdrowia. 
Jak godził Pan obowiązki 
szefa komisji z funkcją 
wiceprzewodniczącego Rady? 
Obowiązki wynikające z 
przewodniczenia komisji nie 
przeszkadzają mi w wypełnianiu 
funkcji wiceprzewodniczącego 
RM. W obecnym gronie 
prezydium panuje sprzyjająca 
atmosfera, charakteryzująca się 
zrozumieniem, życzliwością i 
umiejętnością konstruktywnej 
współpracy dla dobra całej 
gminy. Równie udanie układa 
się współpraca z Zarządem 
Miejskim. Wszystko to wpływa 
pozytywnie na łączenie przeze 
mnie tych dwóch funkcji. 
Kadencja Rady dobiega 
końca. Jak oceniłby Pan 
dorobek samorządu? 
fol. Leszek Gorczyca 
strzowie, przewodniczący 
Rady i inne kompetentne osoby. 
Przygotowywane jest przez 
doraźną komisję obszerne 
opracowanie podsumowujące 
działalność samorządu w 
ciągu minionych czterech lat. 
Osobiście uważam, że 
odchodząca Rada zrobiła wiele 
dla miasta, a dorobek, jaki po 
sobie pozostawiamy, jest 
znaczący. Może można byłoby 
zrobić więcej, ale trzeba 
powiedzieć, że sama gmina, bez 
pomocy państwa, nie 
udźwignie ciężaru wszystkich 
zadań. Bez poprawy sytuacji 
gospodarczej kraju i 
przeprowadzenia reformy 
administracyjnej państwa będzie 
niezmiernie ciężko naszym 
następcom realizować nawet 
podstawowe zadania. A 
przypomnę, że samorząd przejął jako 
zadanie własne szkolnictwo 
podstawowe i lecznictwo 
otwarte jako zadanie zlecone. 
Oddano do eksploatacji I etap 
ZUW-u, sprawnie przebiega 
budowa oczyszczalni ścieków 
i wysypiska śmieci, stworzone 
zostały, zgodnie z wymogami 
gospodarki rynkowej, warunki 
do prowadzenia działalności 
handlowej i produkcyjnej - to 
wszystko samorząd może 
zapisać na konto swoich 
osiągnięć. 
Dorobek Rady ocenią 
mieszkańcy. Mam nadzieję, że 
większość olesniczan zauważyła i 
docenia zmiany, jakie zaszły w 
naszym mieście w ciągu 
minionych czterech lat. 
Czy będzie Pan kandydował 
w nadchodzących 
wyborach? 
Jeszcze się me 
zdecydowałem, ale raczej nie. 
3 
Telefonio Ratusza 
Urząd Miejski 422-61 423-57 
426-67 438-35 
425-53 
Burmistrz 425-53 
Przewodniczący Rady Miejskiej 420-88 
Sekretarz 59 
Skarbnik 20 
Wydział Organizacyjny 
Naczelnik 59 
ObsługaRady 17 
ObsługaZarządu 12 
Radcy prawni 38 
Kadry 58 
Wydział Finansowy 
Naczelnik 
Kasa 
.20 
..21 
Podatki 23 
Budżet 24 
Kierownik d/s kontroli 19 
Wydział Techniczno-lnwestycyjny 
Naczelnik 50 
Sprawy mieszkaniowe 52 
Inwestycje 53 
Wydział Spraw Obywatelskich 
Naczelnik 30 
Ewidencja ludności 33 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Naczelnik 40 
Nieruchomości 41 
Geodezja 43 
Rolnictwo i Ochrona Środowiska 45 
Wydział Architektury 
Naczelnik 55 
Inspektorzy 56 
Wydział Działalności Gospodarczej 
Naczelnik 26 
Działalność gospodarcza 22 
Urząd Stanu Cywilnego 424-97 
Urzędowe 
WHO 
IS 
WHO 
Krzysztof FINK 
majster budowy w Sekcji Dróg 
Miejskich; znak zodiaku - 
Skorpion, 27 lat, kawaler. Ukończył 
technikum budowlane o spe- 
cjajopści .drogowej. Od 7 lat 
praćuje*w Rejonie Dróg 
Miejskich - obecnie Sekcji Dróg 
Miejskich. W zakres jego 
kompetencji wchodzi nadzór 
techniczny, kosztorysowanie, 
rozliczenia materiałowe. Lubi 
turystykę, kino i muzykę. W 
wolnym czasie pogłębia swoje 
zainteresowania. 
Adam KMIEĆ 
kierownik Sekcji Dróg 
Miejskich; znak zodiaku - Wodnik, 
żonaty (Nadzieja), dwie córki 
(Elżbieta - 20 lat, studentka II 
roku Akademii Ekonomicznej: 
Ewelina -15 lat, uczennica VII I 
klasy Szkoły Podstawowej nr 
3). Absolwent wydziału 
mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. Pracejstażową 
rozpoczął w WSK we^Wrocła- 
wiu jako technolog. Następnie 
Z prac 
Zarządu Miejskiego 
Spotkajmy się 
17 marca członkowie ZM 
przeprowadzili rozmowę z 
dyrektorem ZNTK K. Piaseckim 
na temat zwolnienia zakładu z 
opłaty skarbowej. Tydzień 
później Zarząd spotkał się z 
Radą Pracowniczą, 
związkami zawodowymi i dyrekcją. 
Rezultatem tych spotkań była 
rezygnacja Zarządu 
Miejskiego z poboru opłaty skarbowej 
w wysokości ok. 0,5 mld. zł. 
31 marca członkowie 
Zarządu rozmawiali z dyrektorem 
ZOZ K Maciejewską i 
kierownikiem ZP ZOZ S. Rakiem o 
formach współpracy między 
obu jednostkami w 1994 r. W 
tym dniu Zarząd spotkał się 
także z organizatorami 
festiwalu Jazz live na kanapie S. 
Kasperowiczem i dyrektorem 
MOKiS-u J. Macińskim. 
8 kwietnia ZM odbył 
spotkanie z przedstawicielem 
Federacji NOT na temat 
prowadzonej działalności. 
Ofertowe 
przetargi 
17 marca Zarząd 
przeprowadził przetarg ofert na 
wykonanie drenażu w obrębie ulic 
Ceglana - Rejtana. 24 marca 
nastąpiło jego rozstrzygnięcie. 
31 marca członkowie 
Zarządu przeprowadzili konkurs 
ofert na wykonanie scalenia 
gruntów przy ul. Łukanowskiej 
- Ludwikowskiej 
Zarząd 
przychylny 
Pozytywnie ZM rozpatrzył 
wniosek SP nr 4 o 
ufundowanie pucharu i przekazanie 30 
kompletów materiałów 
reklamowych miasta na 3-majowy 
festyn organizowany przez 
szkołę. 
Członkowie Zarzdu 
przychylili się do prośby KS Gremaro 
nieodpłatne użytkowanie 
przez okres 3 lat siłowni 
znajdującej się na terenie basenu. 
Pozytywnie rozpatrzono 
także wnioski: Zespołu 
Oświaty Samorządowej 
(przejęcie obsługi finanso- 
wo-księgowej przedszkola 
DZPS Odra), Spółdzielni 
Zaopatrzenia Rolnictwa 
(uwłaszczenie działki na ul. 
Wądoły o powierzchni 1713 m2 i 
uznanie własności budynku 
pracował w „Fadromie", po 
czym wrócił do WSK. W 
przeszłości działacz NSZZ 
„Solidarność". W czasie stanu 
wojennego internowany na okres 
6 miesięcy, po powrocie do 
zakładu usunięty z pracy. 
Następnie podjął pracę w „lncoveri- 
tas" we Wrocławiu. Od 1 marca 
1992 roku kierownik Sekcji 
Dróg Miejskich w Oleśnicy. 
Jego hobby to budowa domku 
jednorodzinnego. Wolny czas 
spędza na nartach, na 
żaglówce, nad wodą. Lubi książki 
fantastyczno - naukowe. 
Z RATUSZA 
Oleśnicki Biuletyn 
Samorządowy 
Wydaje: Urząd Miejski Oleśnicy, 56-400 Oleśnica Rynek-Ratusz, tel. 
14-22-61, fax 14-25-53. 
Wszelką odpowiedzialność za treść publikacji ponosi Zarząd Miejski 
Oleśnicy. Opracowanie i skład: Olpress. Fot. Leszek Gorczyca 
Janusz WĘGRZYN 
główny księgowy w Sekcji 
Dróg Miejskich w Oleśnicy; 
znak zodiaku - Wodnik; 
żonaty (Zofia - nauczycielka w 
Szkole Podstawowej nr 2), 
dwoje dzieci (Paweł - uczeń 
VIII klasy Szkoły 
Podstawowej nr 2; Tomasz - uczeń II 
klasy SP 2). Ukończył 
Akademię Ekonomiczną we 
Wrocławiu. Pracował kolejno w 
„Polarze". ZNTK w Oleśnicy. 
Urzędzie Miasta, Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zacisze", w 
Szkole Podstawowej w Po- 
niatowicach i w Sokołowi- 
cach. Od stycznia 1993 roku 
pracuje w Sekcji Dróg 
Miejskich. Hobby: film, kino. 
Wolny czas spędza na spacerach 
i na działce. 
na niej stojącego), II LO 
(wynajem budynku wartowni jako 
zaplecza dla nauczycieli wf), 
SP nr 6 (utworzenie 
dodatkowego oddziału klasy V w roku 
szkolnym 1994/95), SP nr 4 
(wdrożenie programu 
autorskiego w klasach I - III w r. 
szk. 1994/95). 
Zarząd pozytywnie 
zaopiniował też wnioski ZP ZOZ 
w sprawie: uzyskania zgody 
na przeznaczenie 
uzyskanych dochodów na 
działalność ZPZOZ w ramach tzw. 
środków specjalnych, 
wzajemnego rozliczania się za 
świadczone usługi 
medyczne z poradniami z rejonu 
oleśnickiego, pokrycie kwoty 
11,468 min. przeznaczonej 
na zakup aparatu USG z 
środków przewidzianych w 
budżecie miasta na potrzeby 
lecznictwa otwartego. 
fol. Zbigniew Rybak 
Z kalendarza 
burmistrza 
6IV - spotkanie z 
przedstawicielami ul. Jaśminowej na 
temat przebudowy kanalizacji 
sanitarnej; 
- spotkanie z 
przedstawicielami organizacji AIESEC na 
temat wspólnych przedsięwzięć 
firm miejskich i firm 
norweskich; 
7 IV - wizytacja oleśnickich 
przedszkoli; 
9 IV - udział w spotkaniu z 
przedstawicielami służby 
zdrowia z okazji Dnia Służby 
Zdrowia; 
12 IV - spotkanie z 
przedstawicielem Konsulatu Niemiec 
we Wrocławiu; 
- spotkanie z" 
przedstawicielami firm WPRI i Naviga w 
sprawie koordynacji działań inwes- 
tycyjnych na oczyszczalni 
ścieków. 
sfat?" 
\fPaiwrtuna Oleśnicka" nr 16 kwiecień 1994 r. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze" 
w Oleśnicy ul. Kochanowskiego 5 
OGŁASZA 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na następujące elementy zaplecza po byłym ZBR Oleśnica 
1. Wiata drewniana - cena wywoławcza - 12 217 400 + VAT 
2. Torowisko pod żuraw wieżowy - cena wywoławcza - 59 512 000 + VAT 
3. Podtorze - cena wywoławcza -14 462 000 + VAT 
W/w elementy znajdują się na budowie przy ul. Hallera, Małopolnej w 
Oleśnicy. 
Przetarg odbędzie się w dniu 5.05.1994 r. o godz. 12 w siedzibie SM 
„Zacisze" w Oleśnicy ul. Kochanowskiego 5. 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 
10 % ceny wywoławczej w przeddzień przetargu do godz. 14 lub w dniu 
przetargu do godz. 10 w kasie SM „Zacisze" w Oleśnicy ul. Kochanowskiego 5. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze" zastrzega sobie prawo odwołania lub 
unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn. 
Bliższych informacji o przetargu można zasięgnąć pod nr tel. 470-61 wew. 217. 
OGŁOSZENIE 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze" 
w Oleśnicy ul. Kochanowskiego 5 
informuje, że posiada do wynajęcia 
wolne lokale użytkowe: 
- sklep przy ul. Reja 1 w Oleśnicy o pow. 154 mf, 
- lokatp<> byłym barze „Słonecznym*' 
przy ul. Armii Krajowej o pow. 216 m2, 
- kawiarnia przy pi. Zwycięstwa 1 o pow. 246 m2, 
- kawiarnia w Bierutowie - Rynek 1 o pow. 225,6 m2, 
- pomieszczenia biurowe w Oleśnicy 
przy ul. Mickiewicza. 
Osoby zainteresowane wynajmem powyższych 
lokali prosimy o składanie ofert w biurze 
Spółdzielni,.pok. 110 do dnia 22.04.1994 r. 
Rozpatrzenie ofert przez Zarząd Spółdzielni nastąpi 
dnia 25.04.1994 r. 
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 
OLEŚNICA 
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERT NA WYKONANIE: 
1. Opracowanie pt. Kolorystyki elewacji budynków sławki mg-rusztowania 
Rynek 33, 34, 36, 37, ul. Matejki 1-3 
Projekt winien być opracowany o wytyczne 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdujące się do 
wglądu w Urzędzie Miejskim w Oleśnicy - Wydział 
Architektury i Budownictwa. Termin opracowania - 
30.05.1994 r. - wycena ryczałt za każdy budynek. 
3. Opracowanie pt. regulacji co wraz l 
inwentaryzacją uproszczoną budynku przy ul. Sejmowej 5-9 b. 
Termin opracowania pt - 30.05.1994 r.; wycena ryczałt. 
2. a) Opracowanie pL Kolorystyki elewacji budynków 
Rynek 50-54 uwzględniającej: 
- ściany parteru - malowanie farbami plastycznymi 
YALENTINE 
4. Opracowanie pt instalacji co (z wykorzystaniem 
istniejącej dokumentacji), cw użytkowej, wymienni- 
kowni co i cw oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej w 
budynku przy ul. Krzywoustego 72-73. 
Termin opracowania pt - 30.05.1994 r. Wycena ryczałt. 
- Szczegóły techniczne do projektowania do uzgodnie- 
ściany pozostałych kondygancji - wykonanie docie- nia w Dziale Technicznym ZBK pok. 102 
pienia metodą lekką-mokrą z zastosowaniem 
odpowiednio skoloryzowanej PLITZ 
Termin opracowania, wycena oraz szczegóły 
uzgodnień jak w pkt. 1. 
b) Wykonanie robót dociepleniowych i nialatury 
budynku wg opracowanego projektu kolorystyki. 
Termin wykonania 30.08.1994 r. - wycena robót: 
- docieplenie - ryczałt za 1 m2 
- malowanie elewacji z robotami towarzyszącymi - 
kosztorysem powykonawczym ze wskazaniem: 
stawki za rob/godz. 
wskaźnika ko 
wskaźnika zysku 
wskaźnika zakupu materiału 
Oferty należy składać w sekretariacie ZBK w terminie 
do 28.04.1994 r. godz. 14. 
- Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.1994 r. o godz. 10 
w siedzibie ZBK. 
- Oferty powinny zawierać wycenę świadczonych 
usług jak w poszczególnych pkt. ogłoszenia oraz 
podatek VAT. 
- Wymagana jest wpłata wadium w wysokości 
5 000 000 w kasie ZBK w terminie jak składanie ofert. 
- Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienie przetargu bez podania 
przyczyny. 
- O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni 
pisemnie. 
SPÓŁDZIELNIA 
KÓŁEK 
ROLNICZYCH 
w Borowej Oleśnickiej 
OFKRUJKW 
SPRZEDAŻY 
HURTOWI;): 
- PĘDZLE, WAŁKI 
malarskie, 
-KLEJE, 
ROZCIEŃCZALNIKI, 
- FARBY emulsyjne 
wewnętrzne 
i zewnętrzne, 
- EMALIE ftalowe, 
LAKIERY nitro, 
renowacyjne, 
-KIT szklarski 
oraz szeroką gamę 
innych asortymentów. 
Borowa 63 a. Tel. 481-14 
j- KASETONY • KASETONY • KASETONY • KASETONY 
A|>T SKLEP ARTYKUŁÓW 
U WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
Oleśnica, ul. Łowiecka 20, lcl./fax 498-49 
zaprasza do zakupów przy trasie E-8 
obok małej stacji CPN następujących artykułów 
• PŁYTKI CERAMICZNE - NOWOŚĆ 
• KASETONY SUFITOWE, LISTWY 
• BOAZERIA PANELOWA 
• TAPETY - bardzo duży wybór 
• KARNISZE, FARBY, FUGI, KLEJE 
• oraz szereg innych artykułów 
wykończenia wnętrz 
Skkspflrmowyczynnyal 10do 18. sobota od lOdo 14 
Kupując u nas oszczędzasz! 
H BOAZERIE • BOAZERIE • BOAZERIE • BOAZERIE 
OGŁOSZENIE 
Inspektorat ZUS w Oleśnicy, Urajd 
Skarbowy w Oleśnicy, Inspektorat 
PZU SA w Oleśnicy ogłaszają przetarg 
orert na wykonanie nawierzchni 
parkingu łącznie z droga dojazdową na 
potrzeby budynku biurowego 
budowanego przy ul. Lwowskiej 34-38 w 
Oleśnicy. 
Oferty cenowe wraz z terminem 
wykonania należy składać w siedzibie 
powyższych firm w terminiedo25 kwietnia br. 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do 28 
kwietnia br. Informacje można uzyskać 
pod nr tel: w Oleśnicy 14-37-14, 14-99- 
06, oraz we Wrocławiu 48-49-40. 
Zlecający zastrzegają sobie prawo 
unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
Sprzedam tokarkę TSB-16, 
stan idealny, tanio. Tel. 435-34. 
PKP Oddział 
Zmechanizowanych Robol 
Inżynieryjnych i Podtor/a w Oleśnicy 
przy ul. Monius/ki 68 
przeprasza wszystkich 
uczestników ruchu drogowego i 
kolejowego za utrudnieniu, 
jakich doznali w dniu 8 i 
9.04.1994 r. w obrębie 
przebudowywanego wiaduktu 
kolejowego nad ul. 3 Maja 
w Oleśnicy. 
ts 
GABINET LEKARSKI - ppłk. lek. St. Salwa^ 
/ AKUPUNKTURA / HOMEOPATIA / 
HIPNOZA /NERWICE • BÓLE PRZEWLEKŁE i inne 
id.Cltupiiiu 1 (SPnr7) pulck 16-17 Iiif: leL 7-6i-94*65 wkc/orc iii 
| Oleśnica RYNEK 25 Tel. 498-55 | 
Ijek. stomaL Maciej Kozłowski 
|pn.,śr.-16-19 
| wL, czw., pt -10 -13 
ul. Spokojna 23 (Katajel 
I 
| wt., czw. -16 -18 
Lekarz stomatolog 
Zbigniew Jaskólski 
|pn., śr. -10-13 
| wt., czw., pt. -16-19 
rfh 
„Panorama. Oleśnicka" nr 16 kwiecień1994 r. 
&&.-"& 
O problemach „Zacisza" cz. n 
Po raz kolejny użyczamy łamów 
„Panoramy" Zarządowi 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zacisze", który tą drogą chciałby 
poinformować członków 
Spółdzielni o najważniejszych 
problemach. 
Od 1 marca br. Zar/ąd 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze" w 
Oleśnicy (po akceptacji Rady 
Nadzorczej - uchwała nr 1/94 z 
dnia 23.02.94) podwyższył 
stawki opłat eksploatacyjnych, opłat 
za wodę, dźwigi osobowe oraz 
garaże. Nowe stawki ustalone 
zostały w oparciu o koszty poniesione 
w 1993 roku oraz planowany 
wzrost kosztów w roku 1994. W 
bieżącym roku planowane są 
następujące podwyżki, mające 
wpływ na ustalone stawki: 
- energia elektryczna - wzrost o 21 % 
- gaz - 43% 
- wywóz nieczystości - 32% 
- woda i kanalizacja - 23% 
- usługi kominiarskie - 34% 
- podatek od nieruchomości - 
36/60% 
Energia elektryczna 
Obowiązują na nią ceny 
urzędowe. Uśredniona stawka za 1 kWh: 
w grudniu 1993 wynosiła ok. 
1.016 zł 
w grudniu 1994 wynosić będzie 
ok. 1.230 zł. 
(Jaz 
Ceny są cenami urzędowymi. 
Uśredniona cena gazu 
zużywanego w pralniach budynków 
mieszkalnych: 
w grudniu 1993 wynosiła ok. 
1.888 zł 
w grudniu 1994 wynosić będzie 
ok. 2.707 zł. 
Centralne ogrzewanie 
Stawka za co. jest ceną urzędową: 
w grudniu 1993 wynosiła 9.1 LO 
zł za 1 m pow. użyik. mieszkania 
w grudniu 1994 wynosić będzie 
15.400 zł za 1 m2 pow. użytk. 
mieszkania 
Wywóz nieczystości 
Ceny ustalane są przez MGK 
Oleśnica i ZWKiO Bierutów: 
w grudniu 1993 cena 1 m" wynosiła 
- w Oleśnicy 48.800 zł 
- w Bierutowie 49.600 zł 
w grudniu 1994 cena 1 m' 
wynosić będzie 
- w Oleśnicy 62.000 zł 
- w Bierutowic 68.150 zł. 
Usługi kominiarskie 
Należność za usługi 
kominiarskie wynika z umowy zawartej z 
Zakładem Uług Kominiarskich w 
Oleśnicy i w Bierutowic: 
w grudniu ] 993 należność 
wynosiła 
- w Oleśnicy 4.733.300 zł 
- w Bierutowic 1.333.300 zł 
w grudniu 1994 wynosić będzie 
- w Oleśnicy 6.752.600 zł 
- w Bierutowic 1.666.700 zł. 
Podatki od nieruchomości 
Kwoty podatków ustalane są 
przez Radę Miejską Oleśnicy i 
Radę Miasta i Gminy w 
Bierutowic. 
Od 1 marca obowiązują w 
Spółdzielni stawki opłat: 
- stawka eksploatacyjna w 
budynkach wielorodzinnych 3.640 
zł za 1 m pow. użytk. mieszkania 
- opłata za wodę i kanalizację 
25.(K)() zł na 1 osobę 
- opłata za korzystanie z 
dźwigów osobowych 19.800 zł na 1 
osobę. 
Stawka eksploatacyj na w 
budynkach mieszkalnych (z wyjątkiem 
budynków, w których 
zainstalowane są dźwigi osobowe) 
uzależniona jest od kondygnacji, na 
której znajduje się mieszkanie. 
Stawka podstawowa obowiązuje 
zawsze na parterze budynku 
(obecnie 3.640 zł za 1 m pow. użytk 
m.) i w budynkach 5-kondygna- 
cyjnych w zależności od piętra 
różnicowana jest następująco: 
I p. + 10% stawki eksploatacyjnej 
II p. + 5% 
II p. - 5%, 
IV p. - 10%. 
W budynkach 4- i 3-kondygna- 
cyjnych zróżnicowanie jest nieco 
inne i wynosi: 
4-kondygnacyjnc 
I p. + 5% 
Wiem, gdzie to jest! 
Wśród Czytelników, którzy rozpoznają obiekt prezentowany na 
zdjęciu Edwarda Niczypora, rozlosujemy srebrny pierścionek. 
Srebrny pierścionek wylosowała Renata Dulik z Oleśnicy, która 
prawidłowo rozpoznała w poprzednim numerze budynek przy ul.Ki- 
lińskiego 8. Odbiór nagrody w piątek w biur/c redakcji. Gratulujemy! 
II p. + 2% 
II p. - 7% 
3-kondygnacyjne 
I p. + 5% 
II p. - 5% 
W przypadkach gdy standard 
mieszkania jest niższy, ponieważ 
posiada na przykład „ciemną 
kuchnię", należność za eksploatację 
pomniejszamy o 17.300 zł, gdy 
występuje ogrzewanie piecowe - 
o 5%. 
W stawce eksploatacyjnej 
zawarty jest m. in. odpis na fundusz 
remontowy, który gromadzony 
przez wiele lat służy do: 
- finansowania remontów i 
konserwacji własnych zasobów 
mieszkaniowych; 
- pokrywania odszkodowań 
regresowych wypłaconych 
członkom za szkody powstałe w 
mieszkaniach z przyczyn od nich 
niezależnych; 
- zakup środków trwałych 
zaliczanych do zasobów 
mieszkaniowych (np. dźwigi, kotły); 
- inne wydatki. 
Opłaty za wodę i kanalizację 
oraz korzystanie z dźwigów 
osobowych ustalane są w 
przeliczeniu na osobę. W zależności od 
ilości osób w rodzinie członka 
Spółdzielni ustalana jest kwota 
należności. Lokatorzy często 
„zapominają" zawiadomić 
Spółdzielnię o tym, że ktoś się urodził, 
że rodzina się powiększyła. I 
gdyby wierzyć obowiązującym 
rejestrom, to okazałoby się, że od 
czasu wprowadzenia opłat w 
przeliczeniu na osobę nic przybyła w 
zasobach Spółdzielni ani jedna 
osoba. Są tylko ubytki. 
W nawiązaniu do powyższego 
Zarząd informuje, że wszelkie 
wymeldowania, zameldowania, 
zgony, urodziny winny być 
zgłaszane w administracji Spółdzielni 
w miesiącu, w którym zmiana 
miała miejsce. Docierają do nas 
informacje, że niektórzy 
członkowie „użyczają" swoich mieszkań 
obcokrajowcom (nawet na 
dłuższe okresy), którzy także 
korzystają z wody, dźwigów, nic 
ponosząc dodatkowych kosztów. 
Obowiązkiem członka jest zgłoszenie 
tego faktu w administracji. 
W lokalach mieszkalnych, w 
których zainstalowane są 
mierniki zużycia wody, lokatorzy płacą 
według wskazań licznika. Od 1 
marca 1994 po podwyżce opłat 1 
m3 wody kosztuje w Oleśnicy 
5.700 zł, w Bierutowic 7.000 zł. 
Rosnące opłaty za użytkowanie 
lokali oraz proces postępującego 
zubożenia znacznej części 
społeczeństwa (jako skutek recesji 
gospodarczej) prowadzi do 
narastania zjawiska niewypłacalności 
wiciu rodzin użytkujących 
mieszkania spółdzielcze. Biorąc 
powyższe pod uwagę Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że 
zawsze istnieje możliwość 
zamiany mieszkania na mniejsze, co w 
znacznym stopniu zmniejszy 
obciążenie budżetu rodziny. 
Kontrahent obejmujący większe 
mieszkanie pokryje zadłużenie, koszty 
remontu i urządzenia sanitarne 
wymieni we własnym zakresie. 
Wszyscy zainteresowani tym 
problemem powinni 
skontaktować się z Działem Członkowsko - 
Mieszkaniowym Spółdzielni, 
który prowadzi rejestr osób 
chętnych na zamianę (lei. 470-61 
wcw. 210, pokój NO ul. 
Kochanowskiego 5). 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zacaze" w Oleinicy 
SYGNAŁY 
X Mieszkańcy ul. Spacerowej 
proszą o uporządkowanie 
terenu w sąsiedztwie ich ulicy. 
Coraz liczniej oleśniczanic będą 
podążali tędy na spacer nad 
stawy. 
X Lokatorzy z ul. Armii 
Krajowej nr 9, 10, 11 proszą o 
uporządkowanie śmietnika. 
X Podjazd dla wózków u 
wylotu ul. św. Jadwigi w Rynku 
jest mocno zniszczony. 
Powoduje to utrudnienie dfn matek 
wiozących swoje pociechy. 
X Mieszkańcy budynku przy 
ul. Sienkiewicza 3 skarżą się 
na fatalny stan elewacji zewnę- 
trznej. Remontu wymagają 
również ściany wewnątrz. 
X Jakiś „miłośnik drzew" 
(prawdopodobnie z Klonowej 4 b) 
podlał młode drzewko ropą, bo 
mu zasłaniało widok z okna. 
/Dwa psy (stary i młody) 
biegające na posesji na rogu ulic 
Wojska Polskiego i Brzozowej 
właściciel chyba odzwyczaja 
od jedzenia, o czym świadczy 
ich żałosny wygląd. 
XChodnik pomiędzy blokami 
nr 4 i 6 na Klonowej (od strony 
SP nr 3) jest tak zniszczony, że 
przechodnie omijają go 
depcząc trawnik. 
DYŻUR NOCNY 
od20mdo8m 
pełni od 19.04 do 24.04. 
Apteka „Pod Temidę" ul. 3 Maja 47 
teł. 426-25 
od 25.04 do 1.05 
Apteka „Melissa" ul. Armii Krajowej 
tel. 428-20 
wmwwHwmiJuuuuuuuuuuiiuuui 
HMMH»H»A8)WH(KH 
fi « 
2 ś 
Es 
to 
C ^ 
ł J i-i 
tpo2 
®! 
§ 5 
w- 
« 
8 ° 
^§ 
su"? 
(O 
m 
& 
©Ł@ 
ogłasza zapisy do klasy: 
* informatyczno-jezykowej 
(4 godz. informatyki i 6 godz. języka obcego i 
tygodniowo) 
cd 
u 
C 
Zgłoszenia potwierdzone złożeniem podania do szkoły, zgoda Rodziców na 
opłatę czesnego oraz wpłata wpisowego w sekretariacie liceum przyjmujemy do 
6.06.1994 r. 
Egzamin wstępny z zakresu jęz. polskiego i matematyki odbędzie się w dniach 
17-18 czerwca 1994 r. 
Oferujemy bardzo atrakcyjny program dydaktyczny (dodatkowe przedmioty 
nauczania np. psychologia, astronomia, filozofia, konwersacje językowe) oraz 
nadobowiązkowy (kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe, wycieczki, obozy, itp). 
W> 
Liceum istnieje od 3 lat i posiada uprawnienia szkoły publicznej (ma prawo wydawać 
świadectwa i matury zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej). 
Nauka w liceum jest płatna. Najzdolniejsi uczniowie są zwalniani częściowo z opłaty 
czesnego. 
Liceum informuje, że od nowego roku szkolnego będzie pod patronatem FUNDACJI 
MMHMMMMWHMHHM 
nninffnnnnnnrnnnnrTnnnnnnnnnnnnnnniTilinnnnninnimnnn 
$tr. 9 
„Panorama Oleśnicka*4 nr 16 kwiecień 1994 r. 
Szkołę można wybrać 
W PRL-u każdy uczeń szkoły 
podstawowej był przypisany do 
danej szkoły niczym chłop 
pańszczyźniany do ziemi. Mógł 
więc „realizować obowiązek 
szkolny" tylko w swoim 
obwodzie (obowiązywała rejonizacja), 
a wszelkie próby przejścia do 
innej placówki nastręczały spore 
trudności. Wiadomo, ile to nieraz 
kosztowało zachodu i co 
odczuwał rodzic wypraszający zmianę. 
Na szczęście nie ma już PRL-u, 
a wraź z nim znikło wiele 
bezsensownych przepisów. Ponieważ 
nie wszyscy rodzice o tym 
wiedzą, więc przekazujemy im kilka 
podstawowych informacji. 
W wydanych ostatnio 
zarządzeniach MEN nie nic ma mowy o 
tym, że uczniów obowiązują 
obwody szkolne. Pojęcie obwodu 
istnieje tylko dla potrzeb 
administracji oświatowej, by mogła 
policzyć wszystkie dzieci 
podlegające obowiązkowi szkolnemu i 
śledzić, czy ten obowiązek realizują. 
Rodzic obecnie ma prawo 
posłać dziecko do tej szkoły, która 
wybierze, a dyrektor nie ma 
prawa odmówić. Może to 
uczynić tylko wtedy, gdy nie ma 
wolnego miejsca (należy to 
udokumentować). Rodzic nie musi pisać 
podań, prosić o zgodę dyrektora 
szkoły w swoim obwodzie. 
Powinien mu tylko zakomunikować 
ustnie, że przenosi dziecko do 
innej placówki. Także dzieci z 
gminy Oleśnica mają prawo wyboru 
szkoły w obrębie miasta. 
Przechodzenie do innej szkoły może się 
odbywać także w ciągu roku 
szkolnego. 
Liberalizacja przepisów 
oświatowych idzie jeszcze dalej. Uczeń 
nie musi w ogóle chodzić do 
szkoły. Może uczyć się w domu, 
korzystając z korepetytorów. 
Dyrektorowi szkoły w obwodzie 
należy tylko przedstawić program 
minimum, który powinien być 
realizowany poza szkołą. 
Zamknięciem takiego samokształcenia jest 
egzamin końcowy z programu 
szkoły podstawowej, złożony 
przed komisją powołaną przez 
dyrektora szkoły. 
Nowe przepisy obowiązują już 
od kilku lat i dyrektorzy szkół 
powinni je znać. Przypomniał je na 
spotkaniu z nimi w dniu 14 
kwietnia dyrektor Delegatury 
Zamiejscowej Kuratorium Oświaty 
Bogdan Kozłowski. Z przepisami 
tymi polecił zapoznać rodziców. 
To, czy uczeń zechce pozostać w 
szkole w swoim obwodzie, 
zależeć będzie już tylko od 
warunków, jakie mu zostaną stworzone, 
od atmosfery i pewnie od 
osiąganych wyników nauczania (co 
interesować będzie głównie 
rodziców). 
W obrębie Oleśnicy szkoły (poza 
SP nr 4) nic są przepełnione. Dla 
dzieci do klasy I z obwodu SP nr 
2 i 7 zapisy prowadzi Szkoła 
Podstawowa nr 10 przy ul. 
Sienkiewicza. W myśl nowych przepisów 
rodzice mogąje zapisać do każdej 
innej szkoły. 
Szkoły w zasadzie nic 
odczuwają braku nauczycieli. 
Poszukiwani są głównie nauczyciele 
języków zachodnich i 
przedmiotów ścisłych (matematyka, 
fizyka). Natomiast jest nadmiar 
specjalistów do nauczania 
początkowego i tych nadal zgłasza się 
najwięcej. Kandydat na 
nauczyciela powinien legitymować się 
wykształceniem wyższym. 
Dokształcanie w zakresie studiów 
wy/szych nic jest już 
obowiązkiem pracodawcy, lecz 
prywatną sprawą nauczyciela i odbywa 
się na jego koszt. 
(siad) 
latiie 
kończy się minimalnie niecelnym 
strzałem tego ostatniego. Obie 
drużyny konstruują przemyślane 
akcje, grają ostrożnie i niewiele 
jest strzałów czy bramkowych 
sytuacji. Minimalną przewagę 
zaczyna uzyskiwać nasza 
jedenastka. W 24 min. A. Szczypkowski 
mija 3 zawodników z Oławy 
niczym slalomowe tyczki, wchodzi 
w pole karne między dwóch 
obrońców - próbując wymusić rzut 
karny - ale nic jest faulowany, a 
piłka wychodzi poza boisko. W 
32 min. niezwykle groźnie 
zapowiadająca się kontra Pogoni 
kończy się niecelnym podaniem M. 
Marka do M. Mosia. W dwie 
minuty później niefortunny 
podający minimalnie przestrzelił zza 
linii pola karnego. W 33 min. w 
walce o piłkę M. Moś zostaje 
kopnięty w twarz przez gracza z 
Oławy. Mimo opuchlizny, z 
zakrwawioną koszulką, nasz zawodnik 
dotrwał do końca I połowy. 
Końcówka tej części gry należy 
zdecydowanie do gospodarzy - 
jednak wciąż brakuje celnego 
ostatniego podania. 
W II połowic za Mosia wchodzi 
A. Wróbel. Goście zaczynają ją 
od swojej najlepszej w meczu 
akcji, po której oławski napastnik 
znalazł się sam na sam z 
Żclcmcm. Zamiast jednak pod- 
ciągnąćzpiłkąjaknajbliżej 
bramki, nic wiedzieć czemu strzelił z 
dystansu, w dodatku fatalnie 
pudrując. Jest to jednak jedyna 
dogodna pozycja oławian. Z każdą 
minutą Pogoń zyskuje przewagę i 
bramka wisi w powietrzu. W 53 
min. z półobrotu strzela tuż obok 
słupka Maciejewski, w 57 piękną 
akcję zakończoną strzałem 
przeprowadza W. Michalec i Iwan z 
najwyższym trudem wybija piłkę 
na róg. 
Pierwszy korner kończy wybicie 
piłki na kolejny rzut rożny. Po 
drugim, egzekwowanym przez A. 
Wróbla, A. Szczypkowski głową 
uderza piłkę w samo okienko 
bramki gości. Szał radości na boisku i na 
trybunach. Prowadzimy 1:0! 
W dwie minuty później Wróbel 
próbuje skopiować swój wyczyn 
z jesiennej rundy i groźnie strzela 
przewrotką. Strzał był ładny, 
jednak szkoda, że nasz pomocnik nic 
dostrzegł stojącego na lepszej 
pozycji A. Szczypkowskicgo. 
W 70 min. mogło być 2:0. A. 
Szczypkowski odbiera piłkę w 
środku boiska, dostrzega będącego na 
czystej pozycji A. Maciejewskiego, 
podaje, ale niestety niecelnie. 
Na kwadrans przed końcem 
spotkania trener gości Z. Nabiał- 
czyk dokonuje dwóch zmian - oła- 
wianic rzucają na szalę wszystkie 
swoje umiejętności. Nasi 
zawodnicy grająjcdnak bardzo mądrze - 
szanują piłkę, dokładnie podają, 
umiejętnie wybijają rywali z 
uderzenia. A kontry w wykonaniu 
oleśniczan są bardzo groźne. 
Rczulat do końca nic ulega już 
zmianie i ten stojący na dobrym 
poziomie mecz kończy się 
zasłużonym zwycięstwem naszej drużyny. 
Po meczu trener Ryszard 
Paluszek powiedział Panoramie: 
Cieszę się, że udało nam się 
wyciągnąć wnioski z wpadki w 
Stroniu Śląskim. Mieliśmy przewagę, 
wypracowaliśmy więcej sytuacji, 
wytrzymaliśmy spotkanie 
szybkościowo. Do formy wrócił M. Moś, 
wreszciejak prawdziwy pomocnik 
zagrał W. Michalec, odnalazł się 
A. Wróbel. Wielka 
odpowiedzialność w grze obronnej spoczywała 
na A. Bąku - wywiązał się z tego 
bardzo dobrze. Dobrze grał M. 
Marek - cieszę się bardzo, bo to po 
trosze mój osobisty sukces, że 
Mariusz uwierzył w siebie. Najlepszy 
na boisku był jednak A. 
Szczypkowski - zagrał wspaniały mecz. 
Chciałbym również wyróżnić A. 
Maciejewskiego, który grał 
ambitnie, pomimo wielu zabiegów 
spowodowanych kontuzją 
odniesioną w meczu z Kryształem. 
Następny trudny mecz zagramy 
wŚwidnicy. Jedziemy łam, aby nie 
przegrać. 
Pełne trybuny, coraz śmielszy 
doping, kolejny sponsor - Zbigniew 
Knysak z hurtowni papierosów 
„Wiarus" (3 min. do podziału) 
mobilizują piłkarzy. Jeżeli zagrają 
równie dobrze w Świdnicy, to na pewno 
wszyscy szybko zapomną o 
„kryształowej wpadce". 
Obok gracza nr 1 tego meczu - A. 
Szczypkowskiego, „Panorama" 
wyróżnia M. Mularczyka i G. 
Szczypkowskiego. To dzięki nim bramko- 
strzelny duet Grabowski - Konon w 
zasadzie ani razu nie zagroził 
poważniej bramce Żelema 
(ror) 
Jeszcze bal 
W ubiegły piątek siedziba Rady 
Wojewódzkiej LZS we 
Wrocławiu gościła niecodziennych 
gości. Odbywało się tam 
podsumowanie konkursu na najlepszą radę 
gminną i miejsko-gminną LZS w 
województwie oraz konkursu o 
sportowy znak jakości Omega. 
Zastępca dyrektora Wydziału 
Kultury, Sportu i Turystyki dr 
Zdzisław Paliga w imieniu 
wojewody wrocławskiego wręczył 
nagrody oraz piękne puchary dla 
najlepszych rad gminnych w 
województwie. Wśród najlepszych 
znalazły się wszystkie gminy z 
naszego rejonu. Rada Gminna 
LZS w Oleśnicy zajęła pierwsze 
miejsce, Dobroszyce piąte, 
Długołęka szóste w kategorii rad 
gminnych oraz Twardogóra 
drugie i Bierutów trzecie miejsca w 
kategorii rad miejsko-gminnych. 
LZS przy SP w Goszczu zdobył 9 
miejsce, a LZS Nowoszycc 10 
wśród najlepszych ogniw LZS w 
województwie na ponad 500 
ogniw. Przewodniczącym LZS przy 
SP w Goszczu jest Zygmunt 
Wydmuch, a w Nowoszycach Jan 
Krowicki. Sukces ten był 
możliwy dzięki dobremu klimatowi 
stworzonemu przez władze 
administracyjne oraz zaangażowaniu 
działaczy LZS. Być może w 
przyszłym roku usłyszymy również o 
sukcesie Rady Miejskiej LZS w 
Oleśnicy. 
Uczestnicy balu karnawałowego 
LZS, którzy wylosowali w loterii 
nagrody w postaci wyjazdów do 
Wiednia i Pragi proszeni są o 
skontaktowanie się z Radą 
Gminną LZS w Oleśnicy i uzgodnienie 
terminów wyjazdów. 
Nowożeńcy 
Kwiecień obfitował nic tylko w 
wydarzenia sportowe. Na 
ślubnym kobiercu stanęli: Wioletta 
Kownacka z Bierutowa - 
organizator imprez 
sportowo-rekreacyjnych oraz Marek Nikody z 
Oleśnicy - sędzia tenisa stołowego. W 
ubiegłym roku poznali się na 
jednej z imprez, sportowych 
organizowanych przez LZS i tak 
przypadli sobie do gustu, że niżej 
podpisany, jako główny winowajca 
był zmuszony uczestniczyć w 
ślubie jako świadek. 
Również Elżbieta Mocny z 
Oleśnicy i Jan Krowicki - 
przewodniczący LZS w Nowoszycach 
poznali się na jednym z obozów, 
później oboje pomagali przy 
organizacji imprez i festynów, a w 
ubiegłą sobotę odbył się ich ślub. 
Jako ciekawostkę należy podać 
fakt, iż w kilka godzin po weselu 
w trakcie meczu piłkarskiego z 
LZS Smolna Pan Janek zdobył 
trzy bramki. 
Młodym parom na nowej drodze 
życia wszystkiego naj, naj, naj 
życzą koleżanki i koledzy z LZS. 
Przełaje 
W Trzebnicy przeprowadzone 
zostały Wojewódzkie Biegi 
Przełajowe LZS. Drugie miejsce 
zajęła reprezentacja SP w Bierutowic, 
a trzecie w punktacji gmin - 
reprezentacja gminy Bierutów. 
Zapraszamy 
na niedzielę 
24 kwietnia 
kłusa II - godz. 15 
Sol ni ki Małe - Kuźnica 
Stronic - Masłów 
/bytowa - Sokołowicc 
klasa C - godz. 15 
Nowoszycc - Nicis^ow 
Dobroszyce - Dąbrowa 
Bielawa - Smolna 
Gorzcsław - Chcłslow 
Twardogóra - Goszcz 
Strzelce - Byków 
Borowa -1.osice 
Węgrów - Wilczyce 
Hurlomcu Oleśnica - Ligota Polska 
godz. 17 stadion (płyta boczna) 
Turniej młodzików - rocznik 
1979 i młodsi - przeprowadzony 
zostanie w niedzielę 24.04.1994 r. 
na boisku w Boguszycach 
(osiedle) o godz. 13. 
Rysz/trd Pstrocki 
PROGRAM TV 
Wtorek 19 IV 
ffypT 
06.00 Kawa czy herbata? 
09.00 Wiadomości 
09.15 Mama i ja 
09.30 Domowo przedszkole 
09.55 Porozmawiajmy o 
dzieciach 
10.00 Życie - serial jap. 
10.45 Ściśle jawne 
11.00 Giełda pracy, giełda 
szans 
11.20 Klub Samotnych Serc 
11.35 U źródeł - serial dok. 
11.50 Sto lat - mag. ubezpieczeń 
12.00 Wiadomości 
12.15 Magazyn notowań 
12.45Tik-Tak 
13.15 „Ida" - film duń. 
13.40 Gwiezdne podróże 
13.55 Klinika chorych maszyn 
14.10 Z lamusa techniki 
14.20 3, 2, 1, Kontakt! 
15.00 Księga cudów techniki 
15.15 Wieści z kosmosu 
15.30 Telekomputer 
16.05 Tik - tak 
16.35 I Międzynarodowy 
Festiwal Filmów dla Dzieci 
16.50 Muzyczna Jedynka 
17.00 Teleexpress 
17.20 Encyklopedia II wojny 
światowej 
17.45 W kinie i na kasecie 
18.05 Królik Bugs przedstawia 
- serial anim. 
18.30 Obok nas-progr. publicysl 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 „TRAGARZ 
PUCH U. WARSZAWA, 
ROK 5703" - film pol.- 
franc.-niem. reż. J. 
Kijowski 
22.05 Sejmograf 
22.20 Listy o gospodarce 
22.50 Eurowizja '94 
23.00 Wiadomości 
23.15 Muzyczna Jedynka 
23.20 „POLICYJNY ROCK 
AND ROLL"-serial USA 
00.05 Sabat 
00.45 Siódemka w Jedynce 
frvp"~2~ 
07.30 Panorama 
07.35 Przeboje Dwójki 
08.10 Program lokalny 
08.35 Przygody Blacky'ego 
09.00 Studio Dwójki 
09.10 „Miłość i dyplomacja" 
09.40 Świat kobiet - magazyn 
10.05 Family Album 
10.30 The carsat crisis 
10.45 Studio Dwójki 
11.00 Panorama 
11.05 Notatnik kalifornijski 
11.15Animals 
11.45 Ojczyzna-polszczyzna 
12.00 „Nasza hollywoodzka 
edukacja" - film dok. 
12.45 Przeboje Dwójki 
13.00 Panorama 
13.05 „Wiry życia" - serial franc. 
14.00 Godzina szczerości 
14.50 „Jasny rok w szarości" - 
film dok. 
15.15 Krakowskie legendy 
15.35 Przygody Blacky'ego 
16.00 Panorama 
16.05 Z wiatrem i pod wiatr 
16.20 „Tutaj nie mówi siędzień 
dobry" 
16.45 Ojczyzna-polszczyzna 
17.00 Co jest grane? 
17.10 Poszukiwanie prawdy 
17.35 „Miłość i dyplomacja" 
18.00 Panorama 
18.03 Fakty 
18.35 Kolo fortuny 
19.05 „Picasso" - film biograf. 
19.50 To tylko plotka 
20.05 Rzeczpospolita Druga i Pól 
21.00 Panorama 
21.25 Podatki od 25 do 40 % 
21.30 Sport 
21.40 Pogotowie ekologiczne 
Dwójki 
22.00 Rewelacja miesiąca: G. 
Gershwin „Porgy and 
Bess" 
00.00 Panorama 
00.05 Rewelacja miesiąca (2) 
01.30 „Starzy przyjaciele" - 
serial hol. 
Środa 20 IV 
ffypT 
06.00 Kawa czy herbata? 
09.00 Wiadomości 
09.15 Mama i ja 
09.30 Domowe przedszkole 
09.55 Porozmawiajmy o 
dzieciach 
10.00 „Hasło: Kocham cię" - 
serial USA 
10.50 Muzyczna Jedynka 
10.55 Taki jest świat 
11.20„Stachu" -rep. 
11.45 Ludzie i zdarzenia 
12.00 Wiadomości 
12.15 Magazyn notowań 
12.45 Dla młodych widzów 
13.15 „W szkole ciekawie" - rep. 
13.30 Opera - dlaczego ją lubimy? 
14.25 Narodziny jazzu w PRL 
14.55 Wszystko jest muzyką - 
Bach 
15.35 „Anty-Daniken" 
16.05 Dla młodych widzów 
16.35 Relacja z I mędzynaro- 
dowego Festiwalu Filmów 
dla dzieci 
16.50 Muzyczna Jedynka 
17.00 Teleexpress 
17.20 Klinika zdrowego człowieka 
17.40 „Nie mają nic do ukrycia" 
-rep. 
18.00 „Hasło: Kocham cię" - 
serial USA 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 Mecz pn GKS Katowice - 
Górnik Zabrze 
21.05 Puls dnia 
21.30 Program rozrywkowy 
22.00 Program publicystyczny 
23.00 Wiadomości 
23.15 Muzyczna Jedynka 
23.20 „WYNAJMĘ POKÓJ" - 
film pol. 
00.30 Eurowizja '94 
00.50 MP Zawodowych Par 
Tanecznych 
IVP2 
07.30 Panorama 
07.35 Przeboje Dwójki 
08.05 Program lokalny 
08.35 Kacper i jego przyjaciele - 
serial anim. 
09.00 Studio Dwójki 
09.10„Miłość i dyplomacja" - serial 
09.45 Świat kobiet - magazyn 
10.05 Muzzy in Gondoland 
10.10 The lost secret 
10.25 Muzzy comes back 
10.30 Bonjour, ca va? 
11.00 Panorama 
11.05 Studio Dwójki 
11.15 Trzy kwadranse ze sportem 
12.00 „Powrót" - impresja film. 
12.25 „Mój Izkor" - film dok. 
13.00 Panorama 
13.05 Studio Sport 
14.00 „JANOSIK" - serial TP 
14.45 „Monika Żeromska i jeje 
wspomnienia" 
15.35 Kacper i jego przyjaciele - 
serial 
16.00 Panorama 
16.05 Magazyn przechodnia 
16.15 Marek Jackowski - 
solowa płyta 
16.25 Skrzydła bliżej marzeń 
16.50 Losowanie Totolotka 
16.55 Kto ty jesteś? 
17.05 Mój mały świat 
17.30 Miłość i dyplomacja - serial 
18.00 Panorama 
18.03 Fakty 
18.35 Koto fortuny 
19.05 „Inter Arma" - film dok. 
19.50 Cienie życia: Meksyk 
20.00 „Sprawa Rossie Ó"Neil" 
serial USA 
21.00 Panorama 
21.25 Podatki od 25 do 40 % 
21.30 Ekspres reporterów 
22.10 „PRACUJĄCA 
DZIEWCZYNA" - serial USA 
22.35 „Petropolis" - film dok. 
23.20„Rozpaliłem 
jesień"-wiersze J. Harasymowicza 
00.00 Panorama 
00.05 „Mądrość snu" - film biograf. 
Czwartek 21 IV 
ffypT 
06.00 Kawa czy herbata? 
09.00 Wiadomości 
09.15 Mamai ja 
09.30 Domowe przedszkole 
09.55 Porozmawiajmy o dize- 
ciach 
10.00 „GLINIARZ I 
PROKURATOR" - serial USA 
10.55 Muzyczna Jedynka 
11.00 Kwadrans na kawę 
11.15 „Bogusławice" - rep. 
11.40 Smoczek czy grzechotka 
12.00 Wiadomości 
12.15 Magazyn notowań 
12.45 Program dla dzieci 
13.15 „Amy" - film ang. 
13.35 Wielki Nil(1) 
13.55 Mieszkamy w Polsce.... 
14.15 Zwierzęta świata 
14.45 Robinsonowie 
15.10 Taki pejzaż 
15.35 My, dorośli 
16.05 Program dla dzieci 
16.50 Muzyczna Jedynka 
17.00 Teleexpress 
17.20 Miliard w rozumie - 
teleturniej 
18.05 „Maszyna marzeń" - serial 
dok. 
18.30 Znaki czasu 
19.00 Tęczowy Mini-Box 
19.10 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 „GLINIARZ I 
PROKURATOR" - serial USA 
21.00 Bilans 
21.15 Tylko w Jedynce 
22.00 Eurowizja '94 
22.25 Pegaz 
23.00 Wiadomości gospodarcze 
23.20 Gorąca linia 
23.30 Muzyczna Jedynka 
23.30 Ręka Stalnia - film dok. 
00.30 To lubię...Jerzy Kalina 
frvp~2~ 
07.30 Panorama 
07.35 Miłość i dyplomacja 
08.05 Program lokalny 
08.35 „Zorro" - serial USA 
09.00 Transmisja obrad Sejmu 
W przerwach 
11.00 Panorama 
13.00 Panorama 
15.35 Zorro - serial 
16.00 Panorama 
16.05 Wielka piłka 
16.35 Życie obok nas 
17.30 Miłość i dyplomacja - serial 
18.00 Panorama 
18.03 Fakty 
18.35 Kolo fortuny 
19.05„Gospodi pomiłuj" -film dok. 
19.45 Muzyka - moja miłość: A. 
Majewski 
21.00 Panorama 
21.25 Podatki od 25 do 40 % 
21.30 Sport 
21.40 Historie o historii 
22.00 „KOCHAŁAM CIĘ, 
JAMIE" - film australij. 
23.30 Finał Pucharu Europy w 
koszykówce mężczyzn 
00.25 Panorama 
00.30 „Mądrość snu" - ang. film 
biograf. 
Piątek 22 IV 
TVP 1 
06.00 Kawa czy herbata? 
09.00 Wiadomości 
09.15 Mama i ja 
09.25 Przedszkolny koncert 
życzeń 
10.00 „RAJ LUIGIEGO" - film 
szw. - niem. 
11.35 Muzyczna Jedynka 
11.40 „Dłużnik czasu" - reportaż 
12.00 Wiadomości 
12.15 Magazyn notowań 
12.45 Dla dzieci: Ciuchcia 
13.15 „Dawid" - film hiszp. 
13.30 The lost secret 
13.45 Każdy ma prawo 
14.00 Odpukać, odpukać 
14.15 Szaleństwa medycyny 
14.25 Euroturystyka 
14.40 Akdemia wieku 
dojrzałego 
14.55 „Kluby Lions" - reportaż 
15.05 Doskonali - niedoskonali 
15.20 Jeśli nie Oxford, to co? 
15.40 Lektury domowe 
15.45 Leksykon demokracji 
16.05 Dla dzieci: Ciuchcia 
16.50 Muzyczna Jedynka 
17.00 Teleexpress 
17.20 Test 
17.40 Tata, a Marcin powiedział 
18.00 Randka w ciemno 
18.45 W kraju Żulu Gula 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 „ROZDARTA 
KURTYNA" - film USA (1966), 
reż. Alfred Hitchcock, wyk. 
Paul Newman, Julie 
Andrews 
22.25 On, czyli kto? 
23.00 Wiadomości 
23.15 Muzyczna Jedynka 
23.25 „WIELKA UCIECZKA" - 
film USA (1962), reż. John 
Sturges, wyk. James Co- 
burn, Steve McOueen, 
Charles Bronson 
|TVP 2 
07.30 Panorama 
07.35 Przeboje Dwójki 
08.05 Program lokalny 
08.35 Superman - serial anim. 
09.00 Obrady Sejmu 
ok 11 i 13 Panorama 
15.35 Przygody Supermena 
16.00 Panorama 
16.05 Klub Yuppies 
16.30 Odlecieć stąd - serial USA 
17.20 Lal amido 
17.45 Witaj Hiszpanio - 
teleturniej 
18.00 Panorama 
18.03 Fakty i pr. regionalny 
21.00 Panorama 
21.25 Podatki 
21.30 Sport 
21.40 „Koncert" - widowisko 
teatr. 
22.15 Przystanek Alaska - serial 
23.00 Teatr Sensacji: Edward 
Mason, Ted Willis „Dni 
zemsty" (2) 
00.00 Panorama 
00.05 Mądrość snu (3)- film 
biogr. 
01.00 Odlecieć stąd - serial 
Sobota 23 IV 
ffypT 
07.00 Rondo 
07.20 Rynek agro 
07.45 Z Polski 
08.05 W drugim planie 
08.25 Wszystko o działce 
09.00 Wiadomości 
09.10 Ziarno 
09.35 5-10-15, Ale kino! 
11.00 „Podwodna odyseja" - film 
dok. 
11.45 Ludzie i zdarzenia 
12.00 Wiadomości 
12.10 Pół godziny dla rodziny 
12.40 Morze 
13.10 Apetyt na zdrowie 
14.00 Walt Disney przedstawia 
15.15 Wiosenne MTV 
15.30 Teatr Wspomnień: Iwan 
Turgieniew „Wiosenne 
wody" 
17.00 Teleexpress 
17.20 Grand Prix - pary 
taneczne 
18.10 Beverly Hills 90210 - 
serial USA 
19.00 Małe wiadomości DD 
19.10 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.00 Polskie ZOO 
20.30 „KONWÓJ" - film JSA 
(1978), reż. Sam Peckin- 
pah, wyk. Kris Kristoffer- 
son, Ali MacGraw 
22.30 Wiadomości 
22.40 Kariery, bariery 
23.50 Sportowa sobota 
00.00 Gość Muzycznej Jedynki 
00.35 „KIM JESTEŚ 
ALLANIE" - thriller USA (1985) 
02.15 „CZERWONA 
AMAZONKA" - film franc. 
|TVP2 
07.30 Panorama 
07.35 „I matura, i chęć 
szczera..." 
08.00 Ulica Sezamkowa 
09.00 Tacy sami - program w j. 
migowym 
09.20 Nauka języka migowego 
09.25 Dzień Ziemi 
09.35 Wspólnota w kulturze 
10.10 Dzień Ziemi 
10.40 Róbta co chceta 
11.00 Wielkie tańczenie 
12.00 „GRA" - film polski (1968), 
reż. Jerzy Kawalerowicz, 
wyk. Lucyna Winnicka, 
Gustaw Holoubek, 
Jolanta Lothe, Wiesław Gołas 
13.40 Dzień Ziemi 
14.00 Niepokoje końca 
tysiąclecia 
14.20 Dzień Ziemi 
14.30 Studio sport 
15.20 Dzień Ziemi 
15.30 Zwierzęta świata 
15.55 Totalizator Sportowy 
16.00 Panorama 
16.05 Do trzech razy sztuka 
16.30 Dzień Ziemi 
17.05 Pełna chata - serial 
17.30 Język videoclipu 
18.00 Panorama 
18.03 Fakty 
18.30 Gra - teleturniej 
19.00 Bez prądu - IRA 
20.00 Studio sport - liga polska 
21.00 Panorama 
21.25 Słowo na niedzielę 
21.30 „Kredka Kramsztyka" - pr. 
poet.-muz. 
22.20 „RIO BRAVO" - western 
USA (1959), reż. Howard 
Hawks, wyk. John Wayne, 
Dean Martin, Ricky 
Nelson, Angie Dickinson 
00.35 Moda świata - Loris Azarro 
Niedziela 24 IV 
TVP1 
07.00 Rolnictwo na świecie 
07.15 Proszę o odpowiedź 
07.35 Tydzień - magazyn 
rolniczy 
08.30 Notowania 
08.55 Program dnia 
09.00 Zamek Eureki - serial 
09.25 Ale kino! 
09.40 Teleranek 
10.10 Domek na prerii - serial 
USA 
11.00 MGM: Gdy lew zaryczy - 
serial dok. 
11.50 Telewizyjny Koncert 
Życzeń 
12.25 Teatr dla dzieci 
13.10 Ale kino! 
13.25 Z kamerą wśród zwierząt 
13.45 „ZAKOCHANY PAN 
PRAWN" - komedia ang. 
(1962) 
15.20 Mini - lista przebojów 
15.45 Sto pytań do. . 
16.15 „Szalom" 
17.00 Teleexpress 
17.30 Dynastia Colbych - serial 
18.20 7dni-świat 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.15 Okrągły stół - serial USA 
21.15 Sportowa niedziela 
22.15 „Sentymenty" - pr. A. 
Osieckiej 
22.50 „Hrabal" - impresja film. 
23.30 „LISTY Z PARKU" - film 
hiszp. (1988), reż. Tomas 
Alea 
00.55 Bernstein, Malatesta i inni 
frvp 2 
07.30 Echa tygodnia 
08.00 Piotruś Pan i piraci - serial 
08.25 Okrągły stół - serial USA 
09.05 Słowo na niedzielę 
09.30 Program lokalny 
10.30 Kant gigant 
11.00 Godzina z Hanna Barbara 
12.00 „SISSI - LOSY 
CESARZOWEJ" - film austr. 
(1957) 
13.45 Festiwal w Wide 
14.00Animals 
14.20 Studio Dwójki 
14.30 Podróże w czasie i 
przestrzeni 
15.20 Studio Dwójki 
15.25 Muzyka Z. Górnego 
15.30 Program rozrywkowy 
16.00 Panorama 
16.20 M.A.S.H.-serial 
16.50 Gwiazdy z tamtych lat 
17.20 Wydarzenie tygodnia 
17.50Camerata2 
18.20 Studio Dwójki 
18.30 Gra - teleturniej 
19.00 Szansa na sukces 
20.05 A kuku, panie kruku - 
serial 
20.10 Linia specjalna - Zbigniew 
Brzeziński 
21.00 Panorama 
21.25 Odessa by night 
22.15 Dżentelmeni i gracze - 
serial 
23.05 „Człowiek służby" - film dok. 
00.00 Panorama 
00.05 „Nie Mozart" impresja 
film. 
00.35 Studio sport - Gala Budo 
Poniedziałek 25 IV 
ffypT 
06.00 Kawa czy herbata? 
09.00 Wiadomości 
09.15 Mama i ja 
09^30 Domowe przedszkole 
09.55 Porozmawiajmy o 
dzieciach 
10.05 Dynastia Colbych - serial 
10.55 Muzyczna Jedynka 
11.00 Przyjemne z 
pożytecznym 
11.20 Gotowanie na ekranie 
11.40 Szkoła dla rodziców 
12.00 Wiadomości 
12.15 Family Album 
12.40 Muzzy in Gondoland 
12.45 Luz 
13.30 Szkoły w Europie 
13.50 Artyści i modele 
14.50 Reklama dźwignią handlu 
15.25 Bliżej Europy 
15.55 Program dnia 
16.05 Luz 
16.50 Muzyczna Jedynka 
17.00 Teleexpress 
17.20 Laboratorium 
17.40 Prawnik domowy 
18.00 Latający cyrk... 
18.30 Loża - magazyn teatralny 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10TeatrTV: Michel Tremblay 
„Siostrzyczki" 
21.25 Prosto z Belwederu 
21.40 Miniatury 
21.45 Reportaż 
22.40 Leksykon muzyki 
rozrywkowej 
23.00 Wiadomości 
23.15 Muzyczna Jedynka 
23.30 „BEZ KOŃCA" - film 
polski, reż. Krzysztof 
Kieślowski, wyk. Grażyna 
Szapołowska, Jerzy 
Radziwiłowicz, Artur Barciś 
01.15 Przeboje B. Kaczyńskiego 
rvP2 
07.30 Panorama 
07.35 Przeboje Dwójki 
08.05 Program lokalny 
08.35 Wojownicze żółwie Ninja 
09.00 Studio Dwójki 
09.10 Miłość i dyplomacja 
09.40 Ona 
10.05 Muzzy in Gondoland 
10.10 English and art 
10.20 Muzzy comes back 
10.25AllesGute 
11.00 Panorama 
11.10 7 dni polskiego sportu 
12.00 Względne wartości - 
serial dok. 
13.00 Panorama 
13.05 Sprawca nieznany - serial 
niem. 
14.00 Rzeczpospolita Druga i Poł 
14.50 Truskawkowe studio 
15.35 Wojownicze żółwie Ninja 
16.00 Panorama 
16.05 Studio sport 
16.15 Dedykacje 
16.40 Przegląd kronik 
filmowych 
17.15 Polska Kronika Filmowa 
17.30 Miłość i dyplomacja 
18.00 Panorama 
18.03 Fakty 
18.35 Koło fortuny 
19.05 Względne wartości - 
serial dok 
20.05 Nocne sesje - serial 
20.30 Studio sport 
21.00 Panorama 
21.40 Reporterzy przedstawiają 
22.00 „WSPOMNIENIA" - 
kryminał USA (1989) 
23.30 Maraton trzeźwości 
00.00 Panorama 
00.05 Noc i stres 
00.20 Wieczór pieśni 
01.00 Nocne sesje - serial 
ow 
i 
I 
9 
X 
>l 
X 
<5 
22 
25 
28 
2 
—*- 
t 
* 
* 
z 
16 
~r 
3 
l| 
—»■ 
X 
X 
X 
1 
«7 
21 
» 
8 
41 
fi 
X 
X 
4 
J 
X 
t 
5 
to 
/* 
I 
« 
9 
a^ 
ze 
X 
X 
19 
e> 
X 
i 
X 
X 
«0 i 
—•- 
H 1 
7/ 
1 
X 
X 
X 
— 
POZIOMO: 
1. arka, 5. wóz konny z 
nadwoziem wiklinowym, 8. wyspa na 
jeziorze Oncga (Rosja), 9. 
odbywa się w hucie, 10. stratowana 
przez byka żona króla Tcb Ukosa, 
11. między Radomiem a 
Ostrowcem Świętokrzyskim, 12. jedno z 
imion twórcy postaci Shcrlocka 
Holmesa, 13. obornik, 14. wedyj- 
ski bóg ognia, 15. jedno z imion 
autora „Złotego żuka", 18. muza, 
opiekunka poezji miłosnej, 21. 
narząd wzroku, 22. uczestnik 
zakładów „Lotto", 23. archaik, 24. 
symbol głębokiej prowincji (koło 
Myślenic), 25. antylopa etiopska, 
26. przyprawowe ziele, 27. 
centrum dużych miast anglosaskich, 
28. Winnctou, 2'). miasto w 
Niemczech (cks NRD) w pobliżu Zit- 
lau. 
PIONOWO: 
2. lek stosowany w okulistyce i 
w schorzeniach skóry, 3. klamra 
spinająca pięciolinie, 4. odmiana 
bydła mlecznego, 5. edycja, 6. z 
wielkiego pieca, 7. marszałek, 
były minister obrony byłego ZSRR, 
15.... Grandct, w tytule powieści 
H. Balzaca, 16. kraina historyczna 
w płd. Hiszpanii, 17. uczucie po 
wielkiej stracie, 19. płożące się 
pędy roślin, 20. starożytny okręt o 
trzech rzędach wioseł. 
Litery z oznaczonych pól 
przeniesione zgodnie z kierunkiem 
strzałek na zewnątrz diagramu 
utworzą rozwiązanie - przysłowie 
ludowe. 
Do wygrania srebrny 
pierścionek.' 
-ANWIN- 
Rozwiązanie krzyżówki z 
numeru 14: Kijem skrzypców nie 
wystroisz. 
Srebrny pierścionek wylosował 
Wiesław Tymoszyk z Oleśnicy 
(do odebrania w piątek w biurze 
redakcji). Gratulujemy! 
Pan Oram A 
mlfiifiiisKiC/z 
Nasz alfabet 
To jest L - l jak Luiza młodsza 
siostra Leszka. 
- Dlaczego płaczesz? - pyta 
kiedyś Leszek Luizę. 
- Nauczyciel postawił mi 
dwójkę. Zapomniałam, gdzie jest 
Japonia - odpowiada Luiza. 
- A nic pamiętasz - docieka 
Leszek - gdzie mogłaś ją położyć? 
Kto p a nie błądzi 
- Proszę pani - woła Adaś do 
nauczycielki - czy mogłaby mi 
pani napisać, czego nauczyliśmy się 
dzisiaj w szkole, ponieważ tata 
pyta mnie o to zawsze, kiedy 
wracam do domu, a ja kompletnie nic 
wiem, co mam mu 
odpowiedzieć... 
Ćwiczenie: 
Mc czekając napytanie, spróbuj 
sam - po powrocie ze szkoły - 
opowiedzieć tacie, czego się dzisiaj 
nauczyłeś. Gdy stwierdzisz, że 
tata niezbyt uważnie cię słucha, nie 
obrażaj się. Im mniej uważnie tata 
słucha, tym większe szanse, że 
kiedy cię o to zapyta - nie zauważy, 
że powtarzasz mu coś, co raz mu 
już opowiedziałeś. 
Daem «rz kład 
Daj przykład z życia ilustrujący 
przysłowie: Lepszy wróbel w 
garści, niż kanarek na dachu. 
PanoramałOtśmiechu, 
Podsłuchane w COSSTWL: 
Psycholog przeprowadza test na 
inteligencję. 
- No szeregowi, z. czym wam się 
kojarzy biała, powiewająca na 
wietrze chusteczka? 
- Mnie kojarzy się z matką, która 
żegnała mnie tak na peronie. 
- A mnie z taflą wzburzonego 
jeziora, boja obywatelu kapitanie 
jestem zapalonym żeglarzem. 
- No, a wam Nowak z czym się 
kojarzy biała, powiewająca na 
wietrze chas teczka? 
- Melduję, że mnie się ona 
kojarzy z d... 
- Co? Dlaczego? 
- Bo mnie się wszystko, 
obywatelu kapitanie, kojarzy z d.... 
Podsłuchane w Kolorowej: 
Dwaj szwagrowie postanowili 
kupić swojej teściowej złote 
kolczyki. Decyzję omawiają w 
Kolorowej. Po kilku kolejkach jeden / 
nich mówi: 
- Wiesz, Zcniu, na złote kolczyki 
już nam nic wystarczy. W tym 
roku kupimy jej srebrne. 
Po kilku godzinach: 
- Wiesz co Władziu, na srebrne 
też nam już nic starczy. Ale mam 
pomysł - w tym roku przekłujemy 
jej uszy... 
▲ 
Podsłuchane u adwokata: 
- Wydaje mi się, że w pana 
sytuacji najlepszym wyjściem byłby 
Małżeńskie abc... 
Łachmany 
Dokonana przez żonę ocena 
własnej garderoby, wywołana 
pana niechęcią do uznania 
stosunkowo niewielkiego wydatku, który 
mógłby pan świetnie 
dyskontować, twierdząc: Przyznasz, że 
dbam o to, abyś nadążała za ino- 
dą. 
Łyżka do butów 
Rekwizyt służący do dcmoaslracji 
faktu, że: Nigdy nic w tym domu nie 
leży na miejscu. Pamiętając o tym, 
po kolejnej wymianie zdań z żoną, 
kiedy łyżka się wreszcie odnajdzie, 
odkładają pan w takie miejsce, 
które nazajutrz, o tej samej porze, 
pozwoli panu bez trudu znów 
zainicjować wymianę zdań pytaniem: 
Gdzie jest łyżka do butów? 
08-ZZfr 'W 
upl po nwop op BMBisop 
■OSOMON 
\z sAi SE po Auso ■ sou Am bu efodeu; Bzzid 
■ SMOjBLUS GIUGZoAz BAfąSUBd BU MCyjlUpB^S 
BbAzodlllO>l ■ BZZld BUZDBLUS I BU\BU\6AjO ■ 
\ BMJS^pifMZ '[d 
noiusoio 
SZ-l\ 'zpo3 m 
3lNN3lZaOD 
AWVZSVUdVZ 
j. V ZZf d 
A to nasza propozycja: 
- Znasz mnie- zwraca się pewien 
młodzieniec do młodszego brata 
swojej narzeczonej. 
- Jak bym mógł pana nic znać - 
odpowiada chłopak - przecież to 
pan jest tym wróblem w garści. 
Maciek »isze 
z sanatorium 
Zaprzyjaźniony z Panoramą 10- 
letni Maciek znalazł się w 
sanatorium. Wraca za dwa dni. 
Prezentujemy Wam dzisiaj trzy listy, 
jakie wysiał swoim rodzicom z 
Rabki. 
List pierwszy: 
Kochani Rodzice! 
Zmuszają nas tutaj, abyśmy 
pisali listy do rodziców. 
Ucałowania. 
Maciek. 
List drugi: 
Kochani Rodzice! 
Przyślijcie natychmiast 
czekoladę Milka, sernik, gumę Turbo, 
czipsy i kilka rogali Starfuds. 
Tutaj znają tylko cztery rzeczy: 
śniadanie, obiad, podwieczorek i 
kolację. 
Maciek. 
List trzeci: 
Kochani Rodzice! 
Będę już w domu, kiedy 
dostaniecie ten lisi, więc wszystko sam 
opowiem. 
Maciek. 
powrót do żony - doradza 
adwokat swemu klientowi. 
- Aczy w takim razie, mógłby mi 
pan mecenas wskazać wyjście 
najgorsze....? 
Podsłuchane u Kowalskich: 
Syn po przyjściu ze szkoły pyta: 
- Tatusiu, kto to jest doktor 
honoris causa? 
- Jak by ci to wytłumaczyć? To 
jest tak samo, gdy mama 
przedstawia mnie: Pan domul 
A 
Podsłuchane w sądzie: 
- Czy oskarżony ma jeszcze coś 
do powiedzenia? - pyta sędzia. 
- Tylko jedno wysoki sądzie: nic 
rozumiem dlaczego wysoki sąd 
bardziej wierzy w kłamstwa 
świadka niż w moje? 
Prowokacje 
S Napoleon. Na cześć tego 
napoju rodzice Napoleona 
Bonaparte dali mu to śmieszne imię. 
/Bcthovcn był do tego stopnia 
głuchy, że całe życic 
przypuszczał, że maluje. 
• Walt Disney wyznał pewnego 
dnia pijany, że nic wierzy, aby 
zwierzęta mówiły. 
S Wdowa po nieznanym 
żołnierz u nic otrzymała nigdy ani grosza 
emerytury. 
y Przystąpiono do 
produkowania rasy kur, klorc znosiłyby jajka 
kwadratowe, praktyczne do 
małych kuchni. 
Cavana 
Paradoksy 
Ogłuszenia reklamowe 
X Nocnik - gwarancja 
dwudziestoletnia, aż dziecko rozpocznie 
służbę w wojsku. 
/ Papier toaletowy do kupienia 
w biurze czasopism. 
Tabliczki umieszczone 
obok siebie: 
A Ulica Samotności. Cmentarz. 
A Droga be/ wyjścia. Szpital. 
X Broń, amunicja. Wszystko dla 
gospodarstwa. 
Tytuły w prasie 
A Ociemniali na wojnie 
domagają się podniesienia rent dla wdów 
po nich. 
X W następnym numerze 
samobójstwo. Historia przeżyta. 
X Zatwardzenie. Osiemdziesiąt 
lat doświadczenia. 
Pinonma Oleśnicka 
Wydawca : „Ol PR1-SS". Adres redakcji( tylko dlii korespondencji) : 56-400 Oleśnica ul. Klonowa 6d/8 . Iliuroredakcji: ul.SklodowsklcJ—sklep„AKS".Redaguje kolegium: 
Stanisław Dziedzic (rcdakiur naczelny), Krzysztof Dziedzic, Andrzej Furmanek (redaktor techniczny), Grzegorz Huk, Roman Rybak (sekretarz redakcji) oraz zespól: Anna Chynek, 
I eszek Gorczyca (toloreportcr), Dobromira Myszakowsk.i, Emilia Szczerban. Stali współpracownicy:Tadcusz Baliński, Andrzej Graczyk, Zdzisław Mildchrandt, Kazimierz Kaciuba, Józef 
Karczmarczuk, Henryk Nogala, Janusz Palykowski, Walerian Pietrzak, Ryszard Pstrocki, Bartosz Słomka.Tadeusz Szczepaniak, Stefan Świgoń. Nasze konto: Bank Zachodni w Oleśnicy 
389222-102515-1 .Vi. Redakcja nieodpowiada za lre<ćogloszeń, reklam i niezwraca materiałów niezamówionych. zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów, opracowań redakcyjnych oraz. zmiany tytułów. 
Wzory reklam zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Druk : Norpol-Press.