/panorama_olesnicka_1996_011.djvu

			anorama les k 
i 
i 
ni 
i 
Nr 11 (246) Rok VII 12 -18 marca 1996 r. TYGODNIK ZIEMI OLEŚNICKIEJ 1,3 zł /13.000 ISSN 1232-552X 
(246) 
Czy będzie akt oskarżenia w sprawie pożaru w„Aidzie"? 
To nie było 
podpalenie 
i 
Decyzją prokuratora 
wojewódzkiego oleśnicka prokuratura 
przekazała będąca na 
ukończeniu sprawę pożaru w „Aidzie" 
do Prokuratury Wojewódzkiej 
we Wrocławiu. Być może już z 
końcem marca gotowy będzie 
akt oskarżenia. 
Pożar fabryki mebli „Aida" miał 
miejsce 1 września ubiegłego 
roku. W płomieniach zginęło sześć 
Delegacja niemieckich 
żołnierzy gościła 
w Oleśnicy 
Wizyta 
Luftwaffe 
5 marca w Centrum Szkolenia 
Inżynieryjno - Lotniczego 
gościła delegacja niemieckiej 
armii z zastępcą dowódcy 
Luftwaffe d/s szkolenia gen. dyw. 
Botho Engelienem na czele. 
Goście odwiedzili oleśnicką 
jednostkę, a także obejrzeli miasto, w 
tym zamek i kościoły. 
W składzie niemieckiej dclcga- 
cj i był również komendant Szkoły 
Technicznej płk Dieter Muller - 
Gerhardtz oraz attache wojskowy. 
Towarzyszył im zastępca 
dowódcy WLOP d/s szkolenia gen. bryg. 
dr Edward Hyra. 
W CSIL delegację podejmował 
komendant pik dr Wiesław 
Kaczmarski wraz ze swoimi 
zastępcami i w towarzystwie burmistrza 
Jana Bronsia. Po zapoznaniu się z 
funkcjonowaniem szkoły, jej 
strukturą i bazą dydaktyczną goście 
obejrzeli salę tradycji. Następnie 
w towarzystwie burmistrza 
zwiedzali Oleśnicę. Pierwszym 
etapem wycieczki po Oleśnicy był 
kościół Matki Bożej Miłosierdzia. 
Poza nowoczesną architekturą 
gości interesowały sprawy 
religijne. Ks. kapelana Jana 
Sucheckiego pytali o formy kontaktu z 
wojskiem, o liczbę wiernych 
uczestniczących w niedzielnych nabo- 
Dokończenie na sir. 2 
osób, wiele odniosło obrażenia. 
Od tego momentu Prokuratura 
Rejonowa w Oleśnicy prowadziła 
śledztwo, które miało na celu 
ustalenie przyczyny powstania 
pożaru i ewentualnej 
odpowiedzialności osób. 
W trakcie postępowania 
przeprowadzono wiele ekspertyz, 
uzyskano opinie biegłych. 
Ostatnio na poligonie wojskowym w 
obecności biegłych sądowych 
dokonano eksperymentu spalenia 
takiej samej pianki, jaka była 
składowana w spalonej hali. Obecnie 
trwają prace nad końcową 
zespołową opinią biegłych. Z 
dotychczasowych ustaleń i opinii 
wynika - powiedział „Panoramie" 
prokurator rejonowy Jerzy 
Szymczak - że w „Aidzie" było wiele 
zaniedbań i nieprawidłowości. 
Dotyczą one zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, dróg 
ewakuacyjnych, instalacji elektrycznej. 
Stwierdzono wady hali i 
nieprawidłowe działanie ludzi. W 
wyniku śledztwa wykluczono motyw 
umyślnego podpalenia. Zmierza 
ono - stwierdził prokurator rejo- 
Dokończenie na str. 2 
SKŁAD OPAŁOWY uL Brzozowa 4 oferuje 
w ciągłej sprzedaży różne gatunki węgla kamiennego, koksu 
oraz węgla brunatnego. Drewno na rozpałkę w wiązkach. 
CENY JAK W KOPALNI. TRANSPORT NA TERENIE OLEŚNICY 
BEZPŁATNY. Tcl. 472-02,494-90. 
Wynajmujemy FADROMIf i koparkę WARYŃSKI 
I 
HURTOWNIA 
ARTYKUŁÓW 
MONOPOLOWYCH 
PRZENIESIONA 
z ul* Wspólnej 5 
ii a ul. Wiejską 26/ 
wó 
442-86 
SJSiś t 
Jo, KooiakifSzammpany, 
w ima, lilknery, piwo, napoje 
Atnafatfat ceny i dld afalcfc/i, 
kliwtiw fawpf&toe, 6^ 'nrW' :;m<ŁraM?c: lflggf 
.s&&': 
Okradli 25 aut 
Dokończenie ze str. 1 
rotem sprawy rozpoczęli stały 
proceder. Co parę dni, a nawet 
kilka razy w nocy, w listopadzie i 
grudniu ubiegłego roku zawsze w 
ten sam sposób - po wybiciu 
szyby porcelanką - włamali się do 19 
różnych samochodów kradnąc z 
nich radia i głośniki łącznej 
wartości około 2.940 zł. 
Duet nr 1 
Złodziejski duet Tomasza K. i 
Krzysztofa B. po okrad/eniu 
forda powrócił na złodziejską drogę 
23 listopada - kradnąc radio z cin- 
quecento Jadwigi K. 
zaparkowanego na ul. Przemysłowej. Polem 
były kolejno w listopadzie: w 
nocy 23 - opel ascona Andrzeja M. 
na ul. Rycerskiej, w nocy 24 - 
polonez truck Jerzego R. na ul. 
Maczka, w nocy 25 - mercedes 
bus Zbigniewa J. na ul. 
Skłodowskiej, w nocy 26 - opel kadett 
Wioletty S. na ul. Kopernika, 31 - 
volkswagen golf Oskara W. na ul. 
3 Maja, a ponadto jeszcze 
samochody nieustalonych osób - fiat 
125p na Młynarskiej, volkswagen 
golf na Szkolnej, nieustalony 
pojazd na Łużyckiej, fiat 126p na 
Szkolnej, skoda favorit na 
Bratniej. Nie wszyscy właściciele 
skradzionych przedmiotów są 
znani, bo nie zgłosili szkody, a 
złodzieje sami się przyznali do 
kradzieży. W grudniu duet okradł 
jeszcze nieustalonego poloneza 
na ul. Młynarskiej. Wiadomo, że 
usiłował włamać się ponadto do 
innego poloneza na Daszyńskiego 
i skody na Maczka, ale w 
pierwszym przypadku nie potrafili 
radia zdemontować, w drugim - 
zostali spłoszeni przez postronne 
osoby. 
Duet nr 2 i solo 
Policyjne śledztwo 
doprowadziło do ustalenia, że Krzysztof B. 
włamywał się także wspólnie z 
20-letnim Dariuszem Sz. Ten duet 
przy pomocy tej samej porcelanki 
okradł fiata 126p Teresy K. na ul. 
Słonecznej i nieustalonego 
poloneza na Wrocławskiej. 
Złodzieje działali też w 
pojedynkę. Dariusz Sz. ukradł radia z 
poloneza caro na ul. Daszyńskiego, 
fiatów 126 p na ul. 11 Listopada i 
Sucharskiego, audi 80 na 
Daszyńskiego. Policja nie zdołała ustalić, 
kto był ich właścicielem. Ten sam 
sprawca - tym razem wspólnie z 
30-lctnim Jarosławem M. - ukradł 
rower górski, który Daniel T. 
pozostawił na chwilę pod sklepem 
na ul. Sinapiusa. Górala wartego 
700 zł sprzedali za 150, a 
pieniądze przeznaczyli na alkohol i 
narkotyki. Jarosław M. pożyczył 
inny rower górski od Małgorzaty B. 
i już go nigdy nic oddał. 
Producent paserem 
Żeby złodziejski proceder przy- 
nosiłprofity, trzeba znaleźć kupca 
na trefny towar. Okazał się nim 
26-lctni oleśniczanin Adam R. 
Kupował skradzione przedmioty 
od Krzysztofa B., wiedząc, jakie 
jest ich pochodzenie. W trakcie 
przeszukania 17 stycznia br. 
policja wykryła u niego także 
urządzenia, materiały i odczynniki 
służące do wyrobu polskiej 
heroiny (pisaliśmy o tym w 5. numerze 
„Panoramy"). 
Wszyscy do sądu 
Prokuratura Rejonowa w 
Oleśnicy skierowała do oleśnickiego 
sądu akt oskarżenia przeciwko 
wszystkim osobom 
uczestniczącym w samochodowych 
kradzieżach. Nigdzie nic pracujący 
kawalerowie Tomasz K. i Krzysztof 
B. nic byli w przeszłości karani. 
Nie pracujący kawaler Dariusz 
Sz. ma na koncie wyrok Sądu 
Rejonowego w Oleśnicy z maja 1993 
roku. Za przestępstwo z artykułu 
158 §1 kodeksu karnego (udział w 
pobiciu) został skazany na półtora 
roku więzienia w zawieszeniu na 
5 lat. Nic pracujący, żonaty, 
mający trójkę dzieci Jarosław M. był 
dwukrotnie karany w 1990 i w 92 
roku na kary roku więzienia za 
naruszenie ustawy o zwalczaniu 
narkomanii. Kawaler Adam R. 
miał kontakt z wymiarem 
sprawiedliwości w 1988 roku. 
Otrzymał wówczas wyrok półtora roku 
więzienia w zawieszeniu na 4 lala 
za kradzież z włamaniem. 
Ponadto Prokuratura 
Rejonowa30grudnia ub. r. skierowała przeciwko 
niemu akt oskarżenia z art. 215 § 1 
kodeksu karnego (nabywanie lub 
pomaganie w zbyciu skradzionej 
rzeczy). 
Tomasz K. przyznał się do 
zarzucanych mu przestępstw. 
Utrzymuje, że jest czynnym 
narkomanem. Biegli psychiatrzy 
stwierdzili jednak, że zespół 
zależności nie jest głęboki i nie miał 
ograniczonej zdolności 
rozumienia swych czynów i pokierowania 
swym postępowaniem. 
Uzależniony od środków 
odurzających jest także Jarosław M. 
Biegli uznali jednak, że z 
uwagi na rodzaj zarzucanych mu 
czynów nie ma to znaczenia dla 
orzeczenia sądu. „W zaparte 
idzie" Adam R. Twierdzi, że 
kradzionych rzeczy nic 
kupował, a urządzenia do produkcji 
narkotyku po prostu znalazł i 
przyniósł do domu. 
(kod) 
Rodzinna kłótnia przeniosła się na kiatkę schodową 
Duszony 
szwagier 
Wkrótce przed sadem stanę 
dwaj mężczyźni, którzy 
rodzinna kłótnię przypieczętowali 
duszeniem i biciem szwagra 
wyprowadzonego z m ieszkania. Na 
koniec zepchnęli go ze schodów. 
Andrzej M. przyszedł do 
mieszkania swej matki przy ul. św. 
Jadwigi w Oleśnicy. Zastał tam 
swoją siostrę wraz z mężem. 
Spotkanie nic okazało się 
przyjemne, bo doszło do rodzinnej 
kłótni. Zbulwersowany tym 21- 
letni szwagier Sylwester W. 
wyszedł szukać wsparcia. Wrócił z 
45-lctnim Jerzym W. z Boguszyc. 
Obaj złapali szwagra za kołnierz, 
wypchnęli na klatkę schodową i 
ustawili pod ścianą. Po czym 
rozpoczęli duszenie i bicie. Andrzej 
M. zaczął wzywać pomocy, na co 
zareagowali sąsiedzi. Jeszcze w 
.ifb pbecooścj j\apastoi£yJuUca ras, 
zy „poprawili" uderzeniami w 
twarz i głową w ścianę. 
Zdecydowane wkroczenie sąsiadów 
przerwało incydent. Andr/cj M. 
postąpił jednak nieostrożnie - 
wszedł do mieszkania i 
poinformował, że oto idzie na policję. To 
już zupełnie rozwścieczyło 
uczestników rodzinnej scysji. Raz 
jeszcze dorwali szwagra, 
wyprowadzili na korytarz, kilka razy mu 
przyłożyli i na koniec zepchnęli 
ze schodów. Pobity tym razem nic 
wracał. Poszedł do żony, a wraz z 
niądo szpitala. Lekarze 
stwierdzili uraz głowy, stłuczenie 
kręgosłupa szyjnego i klatki piersiowej 
oraz otarcia szyi. 
Podejrzani w czasie policyjnych 
przesłuchań nic przyznali się do 
winy. Twierdzą, że w czasie 
kłótni pomiędzy Andrzejem M. a jego 
matką i siostrą wyszli ze 
szwabem najuary tara LUun.toziTiawi.jili 
podniesionym głosem. Ale żeby 
zaraz bić - co to, to nic... Nie 
widzieli też, by na klatkę schodową 
wychodził któryś z sąsiadów. 
Zupełnie odmiennie zeznają 
świadkowie, których interwencja 
ograniczyła rozmiary rodzinnego 
samosądu. 
Prokuratura Rejonowa w 
Oleśnicy skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko nic karanym 
dotąd Jerzemu W. i Sylwestrowi W. 
Zarzuca im popełnienia 
przestępstwa z art. 158 §1 i 156 §2 w 
związku z art. 10 §2 kodeksu 
karnego, czyli udział w pobiciu z 
narażeniem człowieka na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia, ciężkie uszkodzenie ciała 
lub ciężki rozstrój zdrowia, za co 
grozi kara 5 lat więzienia. 
(kod) 
sprawę ? 
Zadzwoń! 
Wizyta Luftwaffe 
Dokończenie ze str. 1 
żeństwach, czy żołnierze biorą 
śluby w mundurach (bo na 
przykład u nich protestantom tego nic 
wolno). Byli zaskoczeni, gdy 
usłyszeli, że w niedziele i święta 
nasze kościoły są pełne. 
Po wizycie w świątyni z okien 
autokaru oglądali mury obronne, 
Bramę Wrocławską, kościoły i 
inne zabytkowe budowle. 
Więcej uwagi poświęcili zamkowi i 
kościołowi św. Jana, zwiedzając 
je. 
Po zamku oprowadzał delegację 
Andr/.cj Sobociński (komendant 
jednego z hufców pracy). Zaczął 
od historii obiektu, prezentacji 
dziedzińca, by przejść do sal 
zamkowych i części po byłym 
muzeum. Przed opuszczeniem 
zamku goście wpisali się do księgi 
pamiątkowej, a przewodnikowi 
wręczyli płytę kompaktową z 
marszami niemieckimi w 
wykonaniu reprezentacyjnej orkicsty 
Bundeswehry. 
W kościele św. Jana informacji o 
obiekcie udzielał prowadzący w 
nim prace konserwatorskie 
Wiesław Picchówka. Niemcy byli 
wręcz zachwyceni wystrojem 
kościoła odnawianego z takim 
pietyzmem. Wyrażali też uznanie dla 
proboszcza ks. Władysława 
Ozimka za jego niezwykłą troskę 
o zabytkową świątynię. 
Późnym popołudniem delegacja 
złożyła wizytę w Ratuszu. 
Burmistrzowi Janowi Bronsiowi 
towarzyszyli wiceburmistrz Andrzej 
Komarzynicc, przewodniczący 
Rady Miejskiej Waldemar 
Mieszała, płk Wiesław Kaczmarski i 
jego zastępca płk Władysław 
Mclnarowicz. J. Bronś 
przedstawił aktualne problemy miasta, 
realizowane inwestycje, zapoznał 
leż z funkcjonowaniem 
samorządu. Niemieckim gościom miasto 
się podobało. Wyrazili uznanie 
gospodarzom za dotychczasowe 
sukcesy i podziękowali za wielką 
gościnność, z jaką ich 
przyjmowano. Obiecali ułatwić 
nawiązanie współpracy z miastem 
niemieckim o podobnym 
charakterze. 
(stad) 
Interpretacja w sprawie podwyżek czynszu 
Najpierw wypowiedzenie 
Sad Najwyższy 
rozstrzygnął, że gmina nie może 
podnieść czynszu za mieszkania 
nie wypowiadając dotycza- 
sowego. Termin takiego 
wypowiedzenia wynosi jednak 
trzy miesiące. 
Dotychczas lokatorzy byli 
przyzwyczajeni, że o podwyżce 
czynszu dowiadywali się z dnia na 
dzień. Po prostu wyjmowali ze 
skrzynki pocztowej 
zawiadomienie, że od nowego miesiąca będą 
płacili wyższy czynsz. Praktyka ta 
się skończy za sprawą Sądu 
Najwyższego. Sąd podjął uchwałę 
interpretującą ustawę o najmie 
lokali mieszkalnych. Wynika z niej, 
że administracja budynków przed 
podwyższeniem czynszu musi z 
trzymiesięcznym wyprzedzeniem 
wypowiedzieć pisemnie 
wysokość dotychczasowego. 
Lokatorzy mają prawo żądać podania 
przyczyn podwyżki i jej 
kalkulacji. Jeśli uznają, że do podwyżki 
nic ma podstaw albo jest zbyt 
wysoka, mogą ją zakwestionować, 
kierując sprawę do sądu 
rejonowego. 
(kod) 
To nie było 
podpalenie 
Dokończenie ze str. 1 
nowy - do ustalenia 
odpowiedzialności konkretnych osób i 
najprawdopodobniej 
ostatecznym efektem będzie akt 
oskarżenia - wobec właścicieli lub osób z 
nadzoru zakładu. Decyzją 
prokuratora wojewódzkiego z 26 lutego 
br. sprawa pożaru w „Aidzic" 
została przcka/ana do dalszego 
prowadzenia przez wydział V 
Prokuratury Wojewódzkiej we 
Wrocławiu. Takie rozstrzygnięcie 
spowodowane zostało rozległością 
postępowania i brakami 
kadrowymi w oleśnickiej prokuraturze. 
Ostatnio kadra została dodatkowo 
uszczuplona po odejściu zastępcy 
prokuratora rejonowego Marka 
Bckcszy na podobne stanowisko 
w Prokuraturze Rejonowej 
Wrocław Krzyki. 
Krzysztof Dziedzic 
Wszystkim, którzy okazali nam wiele serca, pomocy 
i wsparcia w potrzebie oraz wzięli udział w ostatniej 
drodze naszej żony, mamy i babci 
ś.p. EMILII BURACZEWSKIEJ 
serdeczne podziękowania składa mąż i dzieci z rodzinami. 
■^y&Z.'".- 
„Panorama Oleśnicka." nr 11 marzec 199€ r. 
Rutynowe czy nadzwyczajne? 
Gazownicy 
szukają gazu 
Choć kierownik oleśnickiej 
gazowni Roman Arend 
powiedział „Panoramie", że 
prowadzone w Rynku prace 
mają charakter rutynowy, to 
jednak na takie nie 
wyglądają - stwierdziliśmy 
obserwując gazowników. 
O tym, że z gazem w obrębie 
Rynku coś nic jest w porządku, 
można się było przekonać 
wielokrotnie. Sami stwierdziliśmy, że 
w kilku miejscach od czasu do 
czasu zawiewato 
charakterystycznym zapachem. Kilka miesięcy 
temu u wylotu ulicy 3 Maja miał 
miejsce wybuch. Kierownik 
Roman Arend jeszcze dwa tygodnie 
temu twierdził, że nic miał 
żadnego związku z gazem. Tymczasem 
wypowiedzi przedstawicieli 
energetyki i telekomunikacji oraz 
świadków zdarzenia na to 
jednoznacznie wskazywały. 
W ciągu trzech ostatnich tygodni 
nasiliła się w Rynku obecność 
gazowników. Jednego dnia późnym 
wieczorem interweniowało 
pogotowie gazowe. Jego pracownik 
pozostawił na noc w pobliżu ul. 3 
Maja uchylone studzienki, by gaz 
mógł się ulatniać, nic powodując 
eksplozji. Między innymi 
otworzył i ogrodził studzienkę, w 
której nastąpił niegdyś wybuch. W 
ciągu dnia prowadzono pomiary 
obecności gazu w powietrzu. Od 
tego momentu pomarańczowy 
bus jest w Rynku stale obecny. 
Pracownicy gazowni robili w 
jezdni otwory, przez które badali 
stężenie gazu. Potem - w poszuki- 
% 
-«'» . *■ - ■ 
> 
■t. ;> 
■ ***** i- 
■ ZA*'"' 
;' \ 
..> 
z 
* 
4 
*^H 
"4- 
m 
> 
*Mto* - 
** 
. ', 
\\ 
i 
/ 
r 
^^i 
**» 
- 
, * 
4 
/- 
' 
* 
•m f^ 
\ 
/ 
5*K 
* % "%*« 
* 
* 
Już trzeci tydzień gazownicy są obecni w Rynku. 
waniu nieszczelnej instalacji - 
wykonali kilka wykopów w 
obrębie jezdni i dokładnie skopali 
klomb naprzeciwko Banku 
Zachodniego. Wydaje się, że prace 
nie zostały uwieńczone 
powodzeniem, bo jeszcze pod koniec 
ubiegłego tygodnia ekipa nadal 
prowadziła poszukiwania miejsca 
ulatniania się gazu. Włączył się 
do nich kierownik Roman Arend, 
który -jak zaobserowaliśmy - 
wąchał powietrze obok znaku 
drogowego przy wjeździe na ul. 
Matejki. Czy w Rynku jest bezpiecznie? 
- nadal nie wiemy. 
(kod) 
fot. Krzysztof Dziedzic 
Oleśnica turystyczną mekką? 
Miasto moje widzę ogromnym... 
Anegdota mówi, że Warszawa 
została stolicą Polski tylko 
dlatego, że królewski lekarz zalecił 
władcy odpoczynek i wiejskie 
powietrze. Nie pierwszy to zresztą 
wypadek, gdy mała mieścina 
zmienia się w aglomerację 
wielkomiejską i z czasem mało kto 
pamięta, że w miejscu okazałych 
wieżowców stały kiedyś 
drewniane chałupy trzciną kryte. . 
Gdy dobiegła końca I wojna 
światowa, pewien zamożny i jak 
się okazało bardzo zaradny młody 
człowiek założył w nadmorskim 
kurorcie kasyno. Okazało się, że 
zamiast wyjeżdżać do drogiego i 
odległego Monte Carlo, równic 
dobrze można doznać dreszczu 
emocji dużo bliżej. Niemcy, a 
zwłaszcza Skandynawowie, 
tłumnie zaczęli do tej 
miejscowości przybywać. Rzecz jasna, nie 
brakowało także gości krajowych. 
Zastanawiacie się pewnie 
Państwo, jaki to rodzimy kurort 
przeżył swój prawdziwy rozkwit 
dzięki nie nazbyt oryginalnemu w 
gruncie rzeczy pomysłowi. Otóż 
chodzi o Sopot. Pod koniec lat 20. 
naszego stulecia znany on był już 
jako Monte Carlo Północy. 
Umiejętnie kierowana kampania 
prasowa sprawiła, że wieści o kasynie 
docierały do Londynu i Paryża. 
Proszę pamiętać, że public rcla- 
tions sprzed 70 lat pozbawione 
było dzisiejszych zdobyczy 
cywilizacji w postaci telefonów, 
faksów i telewizji. A jednak udało 
się nic tylko ściągnąć 
zagranicznych turystów, ale także 
umiejętnie lokować zarobione pieniądze. 
Miejscowe władze dbały o 
wizerunek miasta i dokładały 
wszelkich starań, by utożsamiany był 
on z ostoją spokoju i dobrej 
zabawy. Nie da się ukryć, że ta 
interpretacja może być przez różne 
osoby różnie pojmowana, bo 
zasadniczo mogą to być kategorie 
wykluczające się wzajemnie. Ale 
jak na ówczesne standardy Sopot 
prezentował się wzorowo. W 
1927 roku dokonano częściowego 
otwarcia hotelu „Grand". 
Zachwycał on wystrojem i urzekał 
mnogością oferowanych atrakcji. 
Aż do wybuchu wojny „Grand 
Hotel" w Sopocie był bez 
wątpienia najelegantszym miejscem nad 
całym Morzem Bałtyckim. 
Reklamowano go nawet jako „naj- 
wytworniejszy hotel wschodniej 
Europy". Tyle historii i to - jak 
zauważyliście Państwo - wcale 
M 
3 ■* -1 T 
T-J 
>A 
,X. 
: > 
MA ■< 
i. A 
**)$• 
SStirsmlf „ ,f 
'ii > "Wt 
u* ś 
81 SĘJ; 
.M 
Ir 
.4, 
.,, W Oleccy ^am^przecież,zamek,... ,,,, , , . 
nie związanej z naszym miastem. 
Ale tylko pozornie. Proszę 
uważnie zastanowić się, czy gdyby dziś 
nasze miasto zaszczycił swą 
obecnością wysokiej rangi dygnitarz 
państwowy, czy mielibyśmy dla 
niego godny apartament? 
Odpowiedź brzmi: nie. A jednak 
nie jest tak, że w Oleśnicy w ogóle 
brak jest zaplecza mogącego 
stanowić o atrakcyjności miasta. Jest 
przecież zamek, który zamiast 
staćsię wizytówką, przez lata 
wyrósł na symbol niechcianego 
dziecka. Czasem tak jak w przypadku 
Sopotu jakiś drobny zabieg 
decyduje o znalezieniu sposobu na 
przyciągnięcie turystów. 
Naturalnie wiążą się z tym koszty, ale 
manna z nieba już nam raczej nie 
spadnie. Można oczywiście 
posługiwać się argumentacją, że naj - 
ważniejsze są działania doraźne, 
ale to mnie osobiście nic 
przekonuje. Inwestycje mogące przydać 
miastu splendoru muszą być 
nacechowane pewną dozą ryzyka. 
Oczywiście, muszą opierać się na 
realnych podstawach, lecz 
wybiegać powinny w daleką przyszłość. 
Zresztą nawet nic zaws/c laką 
bardzo daleką. Proszę spojrzeć na 
kalendarz roku 1997. Na Dolnym 
Śląsku, a pewnie i w całej Polsce, 
najważniejszą imprezą będzie 
wrocławski Kongres 
Eucharystyczny. Czy nie warto byłoby przy 
takiej okazji spróbować pokusić 
się o promocję naszego miasta? 
Idealna lokalizacja zamku, 
którego dodatkową atrakcją może być 
możność przechodzenia z części 
mieszkalnej znajdującej się w 
gmachu głównym do kościoła pw. 
św. Jana. Oczywiście, wymaga to 
nakładów, ale z pewnością przy 
właściwej strategii nie będzie 
przedsięwzięciem 
jednorazowym. Śmiem twierdzić, że we 
Wrocławiu nie ma tak 
wspaniałego obiektu nadającego się na 
przyjęcie znamienitych gości, 
jacy zjadą na majowe uroczystości. 
„Dwór Polski", który może 
stanowić pewien odnośnik, do jakiego 
poziomu winno się dążyć, 
znajduje się w sporym oddaleniu od 
kościołów, w których odprawiane 
będą msze włączone w cykl 
kongresowych imprez. Trzeba sobie 
zdać sprawę, że Kongres będzie 
relacjonowany przez prasę i inne 
środki masowego przekazu 
niemal całego świata. Można zatem 
z reklamą dotrzeć znacznie dalej, 
aniżeli przy innych okazjach. I 
jeżeli dostąpilibyśmy nobilitacji 
wzięcia udziału w organizacji 
części imprez, to echa tych 
zdarzeń na trwałe pozostaną w 
pamięci ich uczestników. A to 
oznacza tylko tyle, że przy właściwym 
podejściu może to być kapitał, 
który będzie przynosił profity 
przez wiele następnych lat. Czy 
Oleśnica może stać się 
turystyczną mekką? Odpowiem pytaniem. 
A dlaczego nie? 
Puwet Lubeckt 
fol. Krzysztof Dziedzic 
W 
438-59 
przy ul. Ludwikowskiej 8 A w Oleśnicy 
ml 18 do 24 marca polni dyżur nocny 
^^ńoriuim Oleśnietea4' ńr li marzec i&i&iśf. 
;str*4 
'YaeMM6MMa»»eo»tt»CTCe»MO»4WWOK» MOM04 
WAMWMMAW I 
Otoczona powszechnym 
szacunkiem 
Dnia 20.05.1993 r. w drodze 
konkursu na stanowisko 
kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Dobroszycach zostaje wybrana 
Pani dr Małgorzata Smoch - 
Woźniak, która przedstawiła 
program lepszy, aniżeli biorący 
również udział w konkursie pan dr 
Kazimierz Plaksej. Konkurs 
został przeprowadzony przez Wójta 
mgra inż. Waldemara Bromke i 
Zarząd Gminy. Takiego 
rozstrzygnięcia konkursu nie 
akceptuje pan dr K. Płaksej, co daje 
wyraz w wytoczeniu sprawy 
sądowej Zarządowi. Domaga się 
unieważnienia konkursu, neguje 
prawo kierowania ZOZ-em w 
Dobroszycach powołanej na to 
stanowisko Pani dr M. Smoch - Woźniak. 
Stanowisko Pana dra K. Płakseja 
popiera wybrany przez nową 
Radę Gminy Wójt mgr Jan Głowa 
oraz członkowie Zarządu w 
osobach: Stefania Kollner, Leszek 
Waluk, Wiesław Przybycień i 
Urszula Maleszka. Sąd Rejonowy w 
Oleśnicy wydaje wyrok na 
niekorzyść p. dra K. Płakseja. Pani 
doktor sprawę wygrała - ale czy 
wygrała? 
W pierwszym dniu swojego 
urzędowania Wójt Jan Głowa 
przekazuje osobiście pani doktor pismo, 
w którym oświadcza, że zabiera 
jej mieszkanie położone w 
Dobroszycach przy ul. 11 Listopada 22 
(nad apteką prowadzoną przez 
żonę dra K. Płakseja). 
Nadmieniamy, że mieszkanie to zostało 
przydzielone pani doktor przez 
komisarza rządowego mgra Józefa 
Kikuta. Na protesty mieszkańców 
gminy i części radnych p. Wójt 
pozostawia mieszkanie pani 
doktor. Przez dwa miesiące 
odmawia zameldowania jej w 
opłacanym lokalu. Żeby było jeszcze 
sympatyczniej, zostają 
wymienione zamki u drzwi wejściowych, w 
związku z czym wejście do 
mieszkania na pierwszym piętrze jest 
niemożliwe. Pozostaje jedynie 
okno. W tym miejscu należy 
nadmienić, że przez ostatnie lata cały 
budynek, w którym otrzymała lokal 
mieszkalny, jest dzierżawiony 
przez pana dra K. Płakseja. 
Mieszkanie stało puste przez około 18 
lat. Blisko 1,5 roku trwa remont 
mieszkania, oczywiście na koszt 
pani doktor, bowiem Urząd 
oświadcza, że są inne zadania i 
brakuje środków finansowych. 
Osobnym rozdziałem są sprawy 
czysto zawodowe pani doktor. Dla 
mieszkańców pani dr jest takim 
damskim doktorem Judymem. 
Wprowadziła dyżury 
pielęgniarskie, zatrudniła w różnych porach 
dnia lekarza ginekologa, mamy 
stomatologa, zamieściła 
informacje, że wizyty domowe zgłoszone 
do ZOZ-u są bezpłatne, otoczyła 
medyczną opieką dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Dobroszycach, 
aktywnie działała w celu 
uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, 
dbała o lad i porządek Pani 
doktor otoczona jest powszechnym 
szacunkiem i uznaniem, bowiem 
pracując na terenie gminy przez 
15 lat dala się poznać jako prawy 
i uczciwy człowiek. Odmienne 
zdanie na temat Pani doktor ma 
widocznie p. Wójt i Zarząd 
Gminy, bowiem podejmowane są 
przeciwko niej następujące 
działania: w godzinach przyjęć 
chorych dzieci parokrotnie nieraz w 
ciągu dnia wzywana jest do 
Urzędu w błahych sprawach, 
nieustanne i uciążliwe telefony p. Wójta w 
sprawie udzielenie informacji na 
nieistotne tematy, zwoływanie 
posiedzeń Rady Nadzorczej bez 
udziału zainteresowanej, 
fabrykowanie zarzutów, nagrywanie 
rozmów bez zgody pani doktor, 
bezpodstawne udzielenie nagany, 
odmawianie pomocy finansowej na 
prowadzenie ZOZ-u, znęcanie się 
p. Wójta pod względem 
psychicznym, itp. 
Rada Nadzorcza przy ZOZ-ie w 
Dobroszycach opiniuje 
pozytywnie działalność Pani doktor, 
jedynie przewodniczący Piotr Niedo- 
śpial (z zawodu hydraulik) 
negatywnie ocenia pracę kierownika 
ZOZ-u i jest zwolennikiem 
odwołania Pani dr z kierowniczego 
stanowiska. 
Dnia 22.01.1996 r. Wójt Jan 
Głowa oraz członkowie Zarządu 
pomimo pozytywnej opinii Rady 
Nadzorczej odwołują panią dr z 
kierowniczego stanowiska oraz z 
pracy przy jednoczesnym 
mianowaniu na to stanowisko jako p.o. 
pana dra K. Płakseja. 
Nadmieniamy, że pani dr M. Smoch - 
Woźniak jest jedynym lekarzem 
pediatrą na terenie gminy 
Dobroszyce liczącej 14 wsi. W tym 
miejscu zaczyna się akcja protestycyj- 
na mieszkańców gminy przeciwko 
takiemu obrotowi sprawy. Pani dr 
traci ryczałt na dojazdy. Nie 
będziemy komentować opisanej 
sprawy, ale zadamy kilka pytań. A 
oto one: 
1. Dla czyjego dobra i kto 
pozwolił, ażeby p. Wójt w pierwszym 
dniu swojego urzędowania czynił 
starania odebrania mieszkania 
niezbędnemu na naszym terenie 
lekarzowi? 
2. Dlaczego Wójt i członkowie 
Zarządu popierają wniosek p. dra 
K Płakseja o unieważnienie 
konkursu, pomimo że ich ta sprawa 
nie dotyczy? 
3. Dla czyjego dobra i w imię 
czego zwalnia się po 15 latach 
jedynego i powszechnie 
cenionego lekarza pediatrę? 
4. Dlaczego odmawia się 
przeprowadzenia koniecznego 
remontu mieszkania, zaś czynsz stale 
zostaje podnoszony ? 
5. Dlaczego fabrykuje się zarzuty 
i na ich podstawie wyznacza się 
kary finansowe ? 
Nadszedł zatem najwyższy czas 
zadania najważniejszego pytania: 
Co tu jest grane, komu zależy na 
pozbyciu się doskonałego lekarza, 
komu on zagraża? 
Może, panie Wójcie, my sami 
zadecydujemy, co dla nas jest 
lepsze, kto swoją pracą na rzecz 
gminy zasłużył sobie na 
zaszczytne miejsce wśród nas. 
Komitet Protestacyjny 
Barbara Kromka 
Halina Gajewska 
mgr Małgorzata Waszkis 
Zdzisława Ulm 
(do listo dołączona została lisia 
zawierająca 21 czytelnych podpisów) 
■ 
Dobrzeniowi 
- nie! 
Protestujemy przeciwko 
lekceważeniu mieszkańców gminy 
Dobroszyce reprezentujących wsie: 
Dobroszyce, Nowosiedlice, Nowi- 
ca, Miodary, Strzelce, Białe 
Błoto, Malerzów, Bartków, Sadków, 
Łuczyna, Mękarzowice i Siekiero- 
wice, którzy są obsługiwani przez 
Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Dobroszycach z powodu 
organizowania dnia 07.03.96 r. obrad sesji 
Rady Gminnej we wsi Dobrzeń. 
Program sesji obejmuje swoją 
tematyką ważny dla nas temat, ja- 
Szukam • rac 
Zawód 
ogrodnik 
mechanik samochodowy 
ślusarz mechanik 
tapicer 
handlowiec 
krawcowa 
cieśla budowlany 
blacharz budowlany 
księgowa 
inżynier mechanik 
inżynier elektryk 
spec. d/s sprzedaży 
elektromechanik 
tokarz 
kobieta do przyuczenia 
blacharz-lakicmik 
spec. od koszlor. budowl. 
Oferty RUPz 7.03.1996 roku 
.«,-.t.'.—*»r ■ 
Firma 
PUH Melbud Oleśnica, ul. Południowa (stare ogrodnictwo) 
ZBIMET Twardogóra, ul. Borówkowa 4. Tel. 7-31 -58-482 
-//- 
Kasperowicz-Meblc Oleśnica, ul. Sosnowa 2. Tel. 490-55 
Polar Wrocław, ul. Komorowskiego 6. Tel. 24-32-25 
PPH MA&J Oleśnica, ul. Sudoła 3c. Tel. 430-11 wcw. 309 
Zakład Ogólnobudowlany Dach-Bud Oleśnica. Tel. 427-39 
-//- 
Młyn Gospodarczy s.c. Brzezia Łąka 77. Tel. 14-82-96 
Poliplast Spalice 6 a. Tel. 426-74 
-II- 
-II- 
Z-d Elcktr.-Mcch. Oleśnica, ul Pocztowa 2. Tel. 435-59. - 
-//- 
Tel. 493-44 po godz 18 
Jan Zdobylak Dobroszyce, ul. Rzemieślnicza. Tel. 411-94. 
ZRB Cez O-ca, ul. Wiśniowa 14. Tel. 14-98-13. 
Oferty pracodawców drukujemy bezpłatnie Następr 
1 ' i 1 i i'-. > i ■ 1 ,'i u >il.i.i M i 1 '. 
I. miejsc 
1 
3 
3 
3 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ie oferty juz 
Warunki 
samodzielność 
warunki do uzgodnienia 
umowa o pracę 
kwalifikacje, umowa o pracę 
wykształcenie średnic, wiek do 35 lat 
umową o pracę, akord 
umowa o pracę, 500 zł 
znąjomość obsługi komputera 
znajomość automatyki przemysłowej 
znajomość automatyki przemysłowej 
doświadczenie, praktyka 
przewijanie silników clcktr. i spawarek 
prace precyzyjne, może być rencista 
przewijanie silników 
za tydzień. Może znajdzie się coś dla Ciebie! 
kim jest obecna sytuacja ZOZ-u w 
Dobroszycach i 
nieuzasadnionego odwołania z kierowniczego 
stanowiska oraz z pracy Pani 
doktor Małgorzaty Smoch- Woźn tak, 
ponadto sprzedaż lokali 
mieszkalnych w budynkach komunalnych 
położonych w 99 % w 
Dobroszycach. 
Jesteśmy przekonani, że 
przeniesienie obrad sesji do wsi Dobrzeń 
jest celowym działaniem 
podjętym przeciwko nam przez wójta 
Jana Głowę, Zarząd Gminy i 
przewodniczącego Rady Gminy. 
Brak komunikacji uniemożliwia 
dojazd i powrót tym wszystkim, 
którzy chcą uczestniczyć w tak 
ważnej sesji. 
Brak argumentów 
uzasadniających negatywnie odbierane przez 
mieszkańców decyzje podjęte 
przez władze gminy jest przyczyną 
ucieczki wójta i Zarządu przed 
konfrontacją z nami. Garstka 
radnych popierających złe decyzje 
wójta Jana Głowy nie może 
decydować o naszym losie i prowadzić 
swoją zgubną politykę godzącą w 
nasze wspólne dobro. 
Nie dopuścimy do zdeptania 
godności wspaniałemu lekarzowi, 
a wręcz odwrotnie, uczynimy 
wszystko, ażeby osoby 
odpowiedzialne za obecną sytuację zostały 
przykładnie ukarane, łącznie z 
odebraniem mandatu radnego. 
W związku z tym, że wyczerpała 
się już nasza cierpliwość, a zlo 
dalej panoszy się w naszej gminie 
- żądamy: 
1) zwołania posiedzenia sesji 
Rady Gminy w Dobroszycach (jak 
było to dotąd praktykowane); 
2) zaproszenia na obrady sesji 
przedstawiciela wojewody 
wrocławskiego; 
3) zaproszenia na obrady sesji 
przedstawiciela Sejmiku 
Samorządowego we Wrocławiu. 
W przypadku dalszego 
lekceważenia naszych żądań podjęte 
zostaną ostre formy protestu. 
Komitet Protestacyjny 
Barbara Kromka 
Halina Gajewska 
mgr Małgorzata Waszkis 
Opinie wyrażone w listach 
naszych Czytelników nie 
muszą być zgodne z poglądami 
redakcji. 
Nic publikujemy listów, które 
nadchodzą nic opatrzone 
imieniem, nazwiskiem i 
dokładnym adresem. Z tego też 
powodu prosimy autorów 
anonimowych korespondencji, by 
podali redakcji swe dane (można 
je zastrzec do naszej 
wiadomości). Dopiero wówczas 
wydrukujemy listy, które nadesłali. 
Najlepsza 
reklama 
w „Panoramie 
Oleśnickiej 
9i 
.wa» :~ ^r.tfrł"" 
węm*Ęmm*mm+m*m 
$tr. 6 
„Panoramą Oleśnicka" nr 11 marzec 1996 r. 
Boziewicz nie wypalił 
Na ostatniej sesji Rada 
Miejska Oleśnicy przyjęła swój 
wewnętrzny regulamin obrad. 
Jeden z jego rozdziałów 
poświęcony jest nowej instytucji 
samorządowej - Sadowi 
Koleżeńskiemu. Uważam, iż jego zapisy są 
tak nieprecyzyjne, że 
praktycznie uniemożliwiają Sadowi 
racjonalne działanie. 
Na sesji padł /resztą wniosek 
Waleriana Pietrzaka o 
wykreślenie / regulaminu zapisów o 
Sądzie Koleżeńskim. 13 rajców było 
temu przeciwnych. 8 głosowało 
/a. Reszta bądź wstrzymała się od 
głosowania, bądź była akurat w 
kuluarach. Rada lic/y 28 rajców. 
Wynika z tego, że mniej niż 
połowa z nich (13) była /a 
wprowadzeniem do regulaminu instytucji 
Sądu Koleżeńskiego. Dlaczego? 
Kilka argumentów padło na sali 
obrad. Ale nic wszystkie. 
Popatrzmy na zasadniczy dla Są- 
du zapis w punkcie trzecim. 
Brzmi on tak: „Do właściwości 
Sądu Koleżeńskiego należy w 
szczególności rozpatrywanie 
spraw (..)". I polem wymienia się 
cztery takie sprawy. A jakie inne 
może Sąd rozpatrywać? Ba. Tego 
zapewne nic wie nikt. 
wyrazić się np. tak: „Jest pan 
kretyńskim debilem". O i wtedy Sąd, 
mając w zanadrzu „kretyńskiego 
debila" może zabrać się do 
roboty- 
Na ostatniej sesji jeden z rajców 
określił wypowiedź drugiego 
mianem „gówniażeria". Obraził 
go? Załóżmy, że radny czuje się 
obrażony. No, ale słowo 
„gówniażeria" to nic wyrażenie. Nic ma 
więc podstaw do składania 
wniosku do Sądu. 
Po/oslajc jeszc/e drobny niuans. 
Jakie wyrażenie jest obraźliwe? 
Obraźliwy to stanowiący obrazę, 
ubliżający, obrażający. Co może 
stanowić obrazę? Jednego obraża, 
kiedy powiemy o nim, że jest 
smarkaczem, dla innego nic 
będzie to powodem do obrazy. 
Radny Y może uznać, że określenie 
go mianem mijającego się z 
prawdą ubliża mu. Inny uzna to za 
wypowiedź dopuszczalną w 
polemicznym ferworze. Sąd, czyli 
pięciu radnych, będzie miał za 
zadanie rozstrzygnąć, czy dane 
wyrażenie jest obraźliwe, czy nic 
jest. Cóż, może ta dzielna piątka 
wniesie swój wkład w polską 
leksykologię? Plonem jej prac 
będzie „Słownik polskich wyrażeń 
obraźliwych". 
Czy debil to wyrażenie? Kto będzie kablował? 
Pierwszą sprawą, która należy 
do właściwości Sądu, jest 
„używanie przez radnego obraźliwych 
wyrażeń naruszających godność 
innych osób w czasie 
wykonywania mandatu radnego". Co należy 
rozumieć przez wyrażenia 
obraźliwe? Wyrażenie jest 
„zespołem co naj mniej dwu wyrazów 
powiązanych składniowo" lub 
„grupą wyra/ów nic tworzącą 
Zdania". Jeśli więc np. radny X 
powie do radnego Y: Jesipan 
debilem!, i radny Y poda X do Sądu 
Koleżeńskiego, to powołując się 
na definicję słowa wyrażenie Sąd 
powinien wniosek oddalić. 
Wszak wyraz „debil" - nic jest 
wyrażeniem! A wypowiedź: „Jest 
pan debilem!" jest zdaniem. 
Żadna z definicji wyrażenia tu nic 
przystaje. Radny X masiałby więc 
Drugą sprawą, która ma zająć 
czas Sądu, jest „niczłożenic przez 
radnego oświadczenia o stanie 
majątkowym". Radny Janusz 
Marszałek na ostatniej sesji 
ujawnił, że nic złożyła go większość 
rajców. Hm. Oddany sprawie 
radny powinien więc c/ym prędzej 
sporządzić wniosek, podpisać go 
i złożyć (donos?) na kolegów, 
którzy tego nic uczynili. Ale kto 
to zrobi? Pr/ccicż rajców, z 
dwoma wyjątkami, łączą dobre 
stosunki koleżeńskie. Podobnie jest 
z trzecią sprawą dla Sądu, czyli 
„nicuczcstniczenicm radnego w 
pracach rady i jej organów". 
Pomijam już nieprecyzyjność zapisu 
„nicuczestniczenic". Co to 
oznacza? Dwie nieobecności? Trzy? 
Dziesięć? Dwadzieścia? 
Zasadniczo jestem bowiem ciekaw, który 
z rajców będzie taki 
rygorystyczny i podpisze wniosek na kolegę. 
Papuga nas wybroni 
Czwartą sprawą, którą ma 
zajmować się Sąd Koleżeński, jest 
„posługiwanie się publicznie 
informacjami naruszającymi dobra 
osobiste innych osób". Poważna 
sprawa. Cokolwiek nawet jakby 
za poważna dla rajcowskiego 
(o)Sądu. W takich wypadkach 
sprawę kieruje się faktycznie do 
sądu. Tyle że nic koleżeńskiego, 
ale powszechnego. A czemu 
spraw o naruszenie dóbr 
osobistych jest tak mało? No bo zręczny 
adwokat ma w zanadrzu tysiące 
prawnych kruczków, które 
pozwolą mu wykazać, że do 
żadnego naruszenia dóbr nic doszło. 
Sprawy tego typu ciągną się 
miesiącami i latami. A skoro nic dają 
sobie z nimi rady 
wykwalifikowani sędziowie, to tym bardziej nic 
podołają temu rajcowie oleśniccy, 
z których wykształcenie 
prawnicze ma tylko dwóch. Wystarczy, 
jeśli oskarżany rajca będzie 
korzystał z rad dobrego mecenasa. 
„Dobra osobiste innych osób" - 
zapis ten wskazuje, że do Sądu 
Koleżeńskiego mogą składać 
wnioski również osoby nie 
będące radnymi. Jeśli więc jakiś oleś- 
niczanin uzna, że rajca naruszył 
jego godność osobistą, składa 
wniosek. Jeśli jakaś grupa osób, 
np. partia polityczna, uzna, że 
radny naruszył ich dobra osobiste - 
składa wniosek. Muszę tu zgodzić 
się z radnym Andrzejem Szach- 
nowskiem, że ten zapis daje 
wielkie pole manewru dla wszelkiego 
rodzaju politycznych manipulacji 
i jest prostym sposobem na 
unieszkodliwianie politycznego 
przeciwnika. Nic sugeruję, że tak 
będzie w II kadencji, ale znając np. 
metody stosowane przez 
niektórych byłych sekretarzy 
propagandy, nic mam pewności, że pewien 
nieduży mężczyzna w kapeluszu 
nic przyleci zaraz ze stertą 
wniosków na niektórych rajców. A 
jeśli w skład Sądu wejdą jego 
przyjaciele, którzy potrafią odczytać 
publicznie jego nawet najbardziej 
bzdurne donosy - to wyrok Sądu 
może być tylko jeden. Jest winien. 
Wyrok wykonać! 
Pan Prezydent Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Kwaśniewski 
Aleksander jednak nic przyjechał do 
Oleśnicy na uroczystość 
poświęcenia sztandaru CSIL ufundowanego 
przez rady gmin przyszłego 
powiatu oleśnickiego. A szkoda, bo 
członkowie oleśnickiego Ruchu 
Odbudowy Polski mieli Jego 
Ekscelencji dużo do powiedzenia. 
A ndrzej Szachnowski 
Prognoza dla Polski na nadchodzące 5 lat 
Kwaśne deszcze 
Reasumując - może się więc 
okazać, że druga i trzecia właściwość 
Sądu nic będzie praktycznie 
wykorzystywana przez 
zaprzyjaźnionych z sobą rajców. 
Pierwsza i czwarta są na tyle 
nieprecyzyjne, że z łatwością 
można się przed upomnieniem 
wybronić. Bierzemy sobie tylko 
jakiegoś zręcznego Papugę i dobra 
nasza. 
W tej sytuacji spraw, którymi 
Sąd ma zajmować się „w 
szczególności", nic ma. Pozostają więc 
sprawy inne. Jakie? Ba. 
Akurat wtedy choruję 
Totalną degrengoladę pracy 
Sądu może spowodować punkt 7. 
Czytamy w nim, że 
„postępowanie wyjaśniające Sąd Koleżeński 
przeprowadza w obecności 
wnioskodawców i radnego, przeciwko 
któremu wniosek wpłynął". 
Wystarczy więc, aby radny, 
przeciwko któremu wniosek wpłynął, nie 
przychodził na spotkania Sądu, 
aby wydanie opinii było 
niemożliwe. Czy rajca nic może mieć 
takiego pecha, że zaws/c akurat w 
dniu posiedzeń Sądu będzie na 
zwolnieniu lekarskim? Wypadki 
chodzą po ludziach. Po radnych 
leż. A kiedy już radny pojawi się 
na spotkaniu, to czy jakiś złośliwy 
diabełek nic spowoduje, że akurat 
w tym dniu zachoruje 
wnioskodawca? I sprawa leży. I leżeć tak 
może przez najbliższe dwa lata, 
czyli do końca kadencji 
samorządu. 
Zwłaszcza że „Sąd wysłuchuje 
strony, może także dopuścić inne 
dowody w postaci taśm, 
protokołów itp". Co bardziej wygadani 
rajcowie mogą swoją obroną 
zamęczać Sąd przez kilka 
posiedzeń. Potem, kiedy już 
krasomówcze zdolności się wyczerpią, 
zgłoszą potrzebę przesłuchania 
taśm. Po ich przesłuchaniu 
poproszą o odczytanie protokołów. 
Powołają („itp.") swoich świadków. 
Świadkowie mogą zachorować. 
Czas będzie mijał, a Sąd, jak 
pralka Boscha, będzie wciąż ten sam, 
czyli jednakowo bezradny. 
Mamy też zapis taki: „Radny 
będący członkiem Sądu 
Koleżeńskiego nie może rozpatrywać 
wniosków dotyczących jego 
osoby". Rajców w skład Sądu ma 
wchodzić pięciu. Jeśli jeden 
wypadnie, zostanie czterech. Dwóch 
będzie za upomnieniem rajcy, 
dwóch przeciw. Co wtedy? 
Decyduje głos przewodniczącego? A 
jeśli to właśnie sprawa 
przewodniczącego będzie 
rozpatrywana? 
Dobrymi chęciami... 
Przez całą pierwszą kadencję i 
pół drugiej wszystkie samorządy 
ziemi oleśnickiej pracowały bez 
instytucji Sądu Koleżeńskiego. 
Oprócz Oleśnicy wszystkie 
pozostałe rady gmin na powołanie tej 
instytucji jak dotychczas się nic 
zdecydowały. Może i słusznie, bo 
np. w takich Dobroszycach Sąd 
musiałby zbierać się na okrągło. 
Oleśnicka Rada jest więc w tej 
dziedzinie nowatorem na naszym 
lokalnym gruncie. Radni, tak jak 
w przypadku np. uchwał o 
ściganiu za picie alkoholu w miejscach 
publicznych i zakazie 
handlowania przed targiem, chcieli dobrze. 
Tyle, że tak jak i jedna, i druga 
uchwała okazały się klasycznymi 
świetnymi prawami, ale 
wyłącznie na papierze. Również Sąd 
Koleżeński może stać się martwą 
instytucją. 
Coś, co określiłbym mianem 
moralności obywatelskiej, w 
naszym kraju mocno dołuje. Taki 
współczesny kodeks Boziewicza 
cholernie by nam się przydał. 
Oleśnicki samorząd zrobił 
pierwszy krok w tym kierunku. 
Niestety, okazał się on nieudany. 
Roman Rybak 
rys. Zbigniew Podurgiel 
Poradnia Stomatologiczna 
ARMjjfPENT 
Oleśnica ul. Armii Krajowej 22/1 
Cdawna ul.Okrzei) 
tel. 447-19 
od poniedziałku do piątku 
od 10.00 do 19.OO 
LEKARSKIE 
lekarz internista KATARZYNA HORNUNG 
SPECJALISTA REUMATOLOG 
przyjmuje: ul. Chopina 5 (II piętro) 
poniedziałek, czwartek 16-18 
PRYWATNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA 
AGNIESZKI i JACKA WOJTKOWICZ 
Specjalna oferta protetyczna dla rencistów i emerytów. 
Zapraszamy w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 16-19., 
w środy i czwartki w godz. 9-12 
01eŚHkariil. Wrocławska-3/9, Teł. 423.84. 
„Panorama Oleśnicka." nr 11 marzec lŚ96r; 
str. 6 
W zamku rozmawiano o sytuacji na rynku pracy 
Czy można 
zlikwidować 
bezrobocie? 
27 i 28 lutego w oleśnickim 
zamku odbyło się 
międzyregionalne spotkanie liderów 
Klubów Pracy 
zorganizowane przez Wojewódzki Urząd 
Pracy. Uczestniczyli w nim 
liderzy z województwa 
wrocławskiego i delegaci z 
województw jeleniogórskiego, 
legnickiego, wałbrzyskiego, 
leszczyńskiego, kaliskiego i 
opolskiego. 
W pierwszym dniu w spotkaniu 
wzięli udział: prezes Krajowego 
Urzędu Pracy Andr/ej Piłat, 
wicewojewoda Andrzej Kalisz, 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy Andrzej Flank, komendant 
regionalny OHP Bolesław Socha i 
kierownik Rejonowego Urzędu 
Pracy Irena Lisikicwicz. Prezes 
A. Piłat wyraził uznanie dla 
gospodarzy zamku, którzy należycie 
zdbali o piękny obiekt i 
zorganizowali w nim pożytccznąplaców- 
kę. Po tym kurtuazyjnym wstępie 
przeszedł do tematu bezrobocia. 
Jak zauważył, jest ono w systemie 
gospodarki wolnorynkowej 
zjawiskiem trwałym i normalnym. 
Chodzi tylko o ograniczenie jego 
skali. Początkowo zakładano, że 
liczba bezrobotnych ustali się na 
poziomic od 600 do 800 tysięcy. 
Dlatego stworzono bardzo 
liberalne przepisy. Każdy, kto do tej 
pory nic pracował, zgłaszał się do 
urzędu pracy po zasiłek. I od razu 
okazało się, że mamy w kraju 
bardzo dużo bezrobotnych. Zaszła 
więc potrzeba zaostrzenia 
przepisów i od 1 marca obowiązuje 
nowa ustawa. 
Zdaniem prezesa A. Piłata nic 
wszyscy bezrobotni chcą 
pracować. Sporo jest takich, co z 
bezrobocia i naciągania państwa 
uczynili swą filozofię życiową. Są 
miasta i województwa o 
minimalnym bezrobociu, do których 
można by przenieść ludzi z regionów 
dotkniętych tą plagą, gdyby 
istniała łatwość uzyskiwania 
mieszkań. 
Rejonowe urzędy pracy - mówił 
prezes A. Piłat - zostały odciążone 
od wypłacania zasiłków (przejęły 
je banki), by mogły więcej czasu 
poświęcić na aktywne formy 
szukania pracy. Znaczącą rolę 
odgrywają także kluby pracy. Z 
uznaniem wyraził się o klubie 
oleśnickim, który dzięki współdziałaniu 
z OHP uzyskał bardzo dobre 
warunki lokalowe. W urzędach 
pracy w całym kraju, a jest ich około 
500, zatrudnionych jest 12.500 
pracowników. W tym roku ich nic 
przybędzie, choć będzie więcej 
obowiązków. Większość 
pracowników zostanie przeszkolona w 
zakresie obsługi komputerów. 
Poprawią się w wielu urzędach 
warunki pracy i obsługi 
interesantów, gdyż wiele obiektów 
zostanie wykupionych lub 
wyremontowanych. 
Wicewojewoda A. Kalisz z 
satysfakcją podkreślił korzystną 
sytuację na rynku pracy we 
Wrocławiu. Dzieje się tak 
dlatego, że władze tworzą nowe 
miejsca pracy przy pomocy kapitału 
zagranicznego i nic dopuszczają 
do masowych zwolnień w 
przypadku zmiany właściciela 
zakładu. 
Komendant regionalny OHP B. 
Socha poinformował o tym, jak 
organizowano Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP w 
oleśnickim zamku (są jeszcze w kraju 
3 podobne ośrodki - w Gołdapi, 
Pleszewie i Trzebini), jak ono 
funkcjonuje i jakie są dalsze 
zamierzenia (m.in. powołanie 
ośrodka kuratoryjnego, a w części 
po muzeum urządzenie hotelu dla 
gości). 
Dalszy ciąg narady, już bez 
udziału gości, prowadziła Irena 
Skrzyńska z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy. W programie była 
ocena klubów pracy z 
województwa i wymiana doświadczeń z 
klubami z innych województw. 
Według oceny I. Skrzyńskiej 
oleśnicki Klub Pracy posiada najlepsze 
warunki lokalowe, bo ma aż 6 po- 
2 
mieszczeń o powierzchni 187 m , 
a w województwie są i takie, co 
dysponująjcdnym małym 
pomieszczeniem. Jest on leż nieźle 
wyposażony w sprzęt i pomoce, co 
jest zasługą osób kierujących 
klubem - Zdzisława Napartego 
(kierownika) i Ewy Grzywacz 
(lidera). 
Oleśnicki Klub w roku ubiegłym 
zorganizował krótkoterminową 
pracę dla 15 osób przy zbiorze 
owoców w Niemczech i dla 114 
przy sadzeniu lasu. 
Przeprowadzono 2 giełdy pracy z udziałem 
20pracodawców i 145 
poszukujących pracy. 63 osoby skorzystały 
ze szkoleń, z czego 22 znalazły 
zatrudnienie, a 16zakwalifikowa- 
no na kursy organizowane przez 
Rejonowy Urząd Pracy. Grupa 25 
osób uczestniczyła w kursach 
języka niemieckiego, a 8 uczyło się 
tkactwa i rękodzielnictwa. 
Dzień drugi konferencji miał 
charakter typowo szkoleniowy. 
Zebrani wysłuchali prelekcji na 
temat efektywnego poszukiwania 
pracy, zapoznali się z 
nowatorskim programem Klubu 
Aktywnego Poszukiwania Pracy z 
Krakowa oraz z funkcjonowaniem 
klubów pracy we Francji. 
(stad) 
k^K KOLEGIUM 
<-> UKARAŁO 
OLEŚNICA 
• Mariasza S. z Oleśnicy - za to, 
że 7 listopada w Oleśnicy na ul. 
ks. Sudoła w baraku, gdzie mieści 
się salon gier, uszkodził automat 
wybijając szybę wartości 100 zł 
na szkodę Jerzego W. - grzywną 
60 zł i wyrównaniem szkody; 
• Andrzeja W. z Dobroszyc - za 
to, że 1 grudnia o godz. 21 w 
Oleśnicy w pijalni piwa Kafelek 
przy ul. ks. Sudoła będąc w stanie 
nietrzeźwym (1,56 promila) 
zakłócał spokój i porządek 
publiczny w ten sposób, że nie chciał 
wyjść z lokalu po jego 
zamknięciu, używał słów wulgarnych i 
wybił umyślnie szybę w drzwiach 
wartą 24 zł na szkodę Jerzego W. 
- grzywną 60 zł i wyrównaniem 
szkody; 
• Zdzisława Sz. z Dobrej - za to, 
że 4 stycznia o godz. 23 w 
Oleśnicy na ul. Krzywoustego 
kierował vw passatem w stanic 
nietrzeźwym (2,48 promila) i nic 
zatrzymał się do kontroli 
drogowej - grzywną 700 zl i zakazem 
kierowania przez 11 miesięcy; 
• Rafała O. z Oleśnicy - za to, 
że 22 grudnia o godz. 9 w 
Oleśnicy na ul. 3 Maja dokonał 
kradzieży blachy aluminiowej o 
wartości 150 zł na szkodę Jerzego S. 
- grzywną 110 zł; 
• Mirosława Sz. z Oleśnicy - za 
to, że 10 listopada w Oleśnicy w 
baraku na ul. ks. Sudoła dokonał 
kradzieży 7 skrzynek z butelkami 
po winie o wartości 80 zł na 
szkodę Jerzego W. - grzywną 110 zł i 
wyrównaniem szkody; 
• Mariusza R. z Oleśnicy - za to, 
że 23 grudnia o godz. 15 w sklepie 
Ben w Oleśnicy dopuścił się 
kradzieży 6 czekolad Milka - 
grzywną 110 zł; 
• Rafała W. z Oleśnicy - za to, 
że 28 grudnia o godz. 0 w 
Oleśnicy na ul. Limanowskiego 
kierował fiatem 126 p bez dokumentów 
w stanie nietrzeźwym - grzywną 
400 zł i zakazem kierowania 
przez 12 miesięcy; 
• Andrzeja K. z Bierutowa - za 
to, że 25 stycznia ok. godz. 1 w 
Oleśnicy na ul. Krzywoustego 
kierował vw passatem w stanic 
nietrzeźwym (1,14 promila), bez 
dokumentów - grzywną 500 zł i 
zakazem kierowania przez 10 
miesięcy; 
• Mariusza B. z Oleśnicy - za to, 
że 27 stycznia o godz. 17' "w 
Oleśnicy na ulicy Traugutta 
kierował fiatem 125 p w stanic 
nietrzeźwym (1,83 promila), be/ 
uprawnień - grzywną 600 zł i 
zakazem kierowania przez 10 
miesięcy. 
• Marcina W. z Wrocławia - za 
to, że 5 listopada ub.r. w pociągu 
osobowym Frankfurt - Warszawa 
w rejonie stacji PKP Rataje, będąc 
w stanic nietrzeźwym, dokonał 
zniszczenia mienia PKP w postaci 
deski sedesowej i półki w toalecie 
- grzywną 100 zł i i obowiązkiem 
wyrównania szkody wartości 
108,60 zł na rzecz PKP; 
• Izydora Z. z Oleśnicy - za to, 
że 0 stycznia br. około godz. 23 w 
Oleśnicy w budynku przy ul. 
Kilińskiego zakłócił ciszę i 
spoczynek nocny w ten sposób, że będąc 
w stanie po użyciu alkoholu kopał 
i stukał w drzwi, rzucał 
przedmiotami i używał słów 
nieprzyzwoitych - grzywną 150 zł; 
• Piotra K. z Grędzin - za to, że 
jako poborowy nic zgłaszał się na 
wezwania WKU w Oleśnicy - 
grzywną 100 zł; 
• Artura K. z Oławy - że jako 
poborowy nic zgłaszał się na 
wezwania WKU w Oleśnicy - 
grzywną 100 zł; 
• Mariana N. z Wrocławia - za 
to, że 22 grudnia ub.r. o godz. 16 
w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 23 
dokonał kradzieży dresu wartości 
55 zł z hurtowni „Saba" należącej 
do Krystyny W. - grzywną 110 zł; 
• Jana S. z Oleśnicy - za to, że 
19 grudnia ub.r. około godz. 20 
w Oleśnicy na ul. Matejki, będąc 
w stanic nietrzeźwym (3,26 
promila), uszkodził lusterko 
zewnętrzne w samochodzie volkswagen 
passat na szkodę Zbigniewa Z. - 
grzywną 70 zł i obowiązkiem 
wyrównania szkody; 
• Zbigniewa W. z Oleśnicy - za 
to, że 14 grudnia ub.r. o godz. 2250 
w Oleśnicy na ul. Wały 
Jagiellońskie kierował fiatem 125 p w 
stanie nietrzeźwym (1,81 promila) i 
bez prawa jazdy - grzywną 700 zł 
i zakazem kierowania przez 12 
miesięcy; 
■ 
TWARDOGÓRA 
• Eugeniusza K. z Sądrożyc - za 
to, że 16 stycznia ok. godz. 23 w 
Twardogórze kierował w Rynku 
polonezem w stanic nietrzeźwym 
(1,96 promila) - grzywną 700 zł i 
zakazem kierowania przez 10 
miesięcy; 
• Jacka B. z Grabowna 
Wielkiego - za to, że 20 stycznia o godz. 
2 " w Twardogórze na ul. Wojska 
Polskiego kierował fiatem 126 p 
w stanic nietrzeźwym (0,43 
promila) - gr/.ywną 3(X) zł i zakazem 
kierowania przez 8 miesięcy; 
• Sławomira M. z Olszówki - za 
to, że 1 grudnia o godz. 23' w 
Starej Hucie kierował trabantem 
w stanic nietrzeźwym (1,8 
promila) - grzywną 700 zł i zakazem 
kierowania przez 11 miesięcy; 
• Stefana M. z Twardogóry - za 
to, że od grudnia 1993 do grudnia 
1995 roku posiadał bez 
zezwolenia broń pneumatyczną - grzywną 
300 zł; 
BIERUTÓW 
• Piotra R. z Bierutowa - za to, 
że 18 grudnia o godz. 12 w Sol- 
nikach Wielkich kierował fiatem 
126 p w stanic nietrzeźwym (1,29 
promila) bez uprawnień - 
grzywną 1000 zł i zakazem kierowania 
przez 24 miesiące; 
GMINA OLEŚNICA 
• Tomasza W. z Sycowa, za to 
10 
że 24 grudnia o godz. 13 na 
trasie nr 8 na odcinku Spalicc - 
Cieśle kierował żukiem w stanic 
nietrzeźwym (2,24 promila) - 
grzywną 1000 zł i zakazem 
kierowania pr/ez 12 miesięcy. 
• Andrzeja B. ze Stępnia - za to, 
że 2stycznia br. o godz. 
045zamówił kurs taksówką na trasie 
Oleśnica - Stępiń i nic uiścił opłaty w 
kwocie 50 zł na szkodę 
Włodzimierza O. z Dobroszyc - grzywną 
120 zł i obowiązkiem 
wyrównania szkody. 
OGŁOSZENIE 
Zarząd „Społem"PSS w Oleśnicy 
posiada do wydzierżawienia wolne pomieszczenia: 
1. Super Sam nr 1, Oleśnica, Rynek 48 
III piętro, pomieszczenia biurowe, pow. 65 m 
2. Super Sam nr 4, Oleśnica, ul. Wrocławska 38 
- pomieszczenia (sklep) pow. około lOOm 
- pomieszczenie magazynowe (piwnica) powierzchnia około ] 85 m . 
Inormacji w sprawie wydzierżawienia udziela Sekcja Techniczno-Administracyjna. 
Oleśnica, ul. Wrocławska 38 w Oleśnicy. Tcl. 435-13. 
1 "Mr/7 
.Panorama Oleśnicka" tirli marzec 1996r. 
Z teki prokuratora 
Sypał jej sól, 
bo miała cukrzycę 
Bronisława i Józef T. są 
małżeństwem od 40 lal. Mają dorosłą już 
córkę. Od poc/ątku jednak nic 
był to udany związek. W 1972 i 
76 r. 64-lctni dziś Józef T. był 
karany za fi/yczne i moralne 
znęcanie się nad członkami rodziny. 
Polem pogorszenie ukhidów 
pomiędzy nim a żoną nastąpiło od 
1988 r. W maju tego roku 
mężczyzna oblał swoją połowicę 
wrzątkiem, a polem zadał jej 
kilka ciosów w głowę. Kobieta 
doznała oparzeń T i II stopnia oraz 
obrażeń ciała. Odląd krewki 
małżonek bez powodu wszczynał 
awantury, znieważał żonę 
wulgarnymi słowami, bił rękami i 
przypadkowymi przedmiotami. 
Historia, jakich w nas/ej rubryce, 
niestety, wicie. Ale Józcl T. 
stosował, oprócz, tych typowych 
siłowych rozwiązań, także bardziej 
wyrafinowane sposoby znęcania 
się nad żoną. Wyrzucał na 
przykład jej rzeczy osobiste na 
zewnątrz, a kiedy kobieta wychodziła 
je pozbierać, zamykał drzwi 
wejściowe. Zimą 95 r. rozkręcił 
kaloryfery i zatkał przewód 
kominowy. I jakby tego wszystkiego było 
jeszcze mało - do potraw 
dosypywał małżonce sól i proszek do 
prania. 
15 grudnia 95 r. dom państwa T. 
odwiedziła sąsiadka Bronisława 
K. I ona nie ustrzegła się ciężkiej 
ręki Józefa T. Mężczyzna uderzył 
ją Ir/onkicm brzozowej miotły. 
Kiedy w obronie sąsiadki stanęła 
żona, i ona oberwała od 
mężczyzny - raz miotłą, a dodatkowo 
Józef T. jeszcze ją kopnął. Potem 
znowu wziął się za bicie miotłą 
sąsiadki. Obie kobiety doznały 
obrażeń ciała. 
W trakcie przesłuchań Józef T. 
nic przyznał się do znęcania nad 
żoną. Twierdzi, że to on był 
szykanowany i bity przez swoją 
ślubną. Sól - owszem, dosypywał do 
potraw, ale tylko z troski o jej 
zdrowie - Bronisława T. miała 
cukrzycę. Olcśnic/anin przyznałsię 
natomiast do zarzutu pobicia 
sąsiadki, ale twierdzi, że uderzył ją 
tylko dwa razy. 
Prokuratura zarzuca mu 
znęcanie się nad członkiem swojej 
rodziny, za co grozi kara 
pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 
dwóch lat, i dwa czyny z art. 156 
§ 2 (uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia) podlegające karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 
■ 
Uwaga, samotne 
z torebką 
10 stycznia ok. 2330 Genowefa 
P. szła ulicą Lwowską. Wracała 
do domu. W ręku trzymała 
torebkę. Właśnie ona zwróciła uwagę 
dwóch młodych oleśniczan - 19- 
lctniego Mirosława Sz. i 18-lct- 
niego Mariasza S. Młodzieńcy 
wcześniej pili razem piwo i 
wódkę, i kiedy dostrzegli samotną 
kobietę z torebką, od razu w 
głowach zaświtał im pomysł, że za 
zrabowane pieniądze mogliby 
jeszcze kupić coś do picia. 
Mirosław Sz. podbiegł z tyłu do 
kobiety i zaczął szarpać za pasek 
torebki. Genowefa P. jednak nic 
puszczała. Wywiązała się dłuższa 
szarpanina, w wyniku której oleś- 
niczanka upadła na kolana, a z 
torebki wypadła jej zawartość. 
Kobieta zaczyna wzywać głośno 
pomocy i Mirosław Sz. salwuje 
się ucieczką. Ale do akcji 
wkracza z kolei Mariusz S. Podchodzi 
do rozsypanych przedmiotów i 
zabiera leżącą na ziemi 
kosmetyczkę. 
Z niej rabusie zabierają 111 zł i 
dokumenty. Dokumenty 
wyrzucają, a za część pieniędzy kupują 
2 coctaile winno-owocowc. 
Nareszcie mogą się czegoś napić... 
Kiedy zatrzymuje ich policja, 
mają odpowiednio 1,17 (Mariusz 
S.) i 1,18 (Mirosław Sz.) promila 
alkoholu we krwi. 
Obaj przyznali się do winy. 
Wcześniej byli już karani. Tym 
razem za zuchwałą kradzież grozi 
im kara od roku do 10 lat 
pozbawienia wolności. 
■ 
Raty niespłacone, 
telewizor sprzedany 
10 września 1992 r. Kordian M. 
z Dobrej (gmina Dobroszyce) 
nabył w systemie ratalnym 
telewizor Curtis. W sklepie Jola na ul. 
Okrężnej (dziś mieści się tam 
sklep obuwniczy SaWo), 
mieszkaniec Dobrej wpłacił 60 zł. 
Telewizor kosztował 530 zł. Resztę 
kwoty Kordian M. miał spłacić w 
6 ratach. Do dzisiaj nic wpłacił 
żadnej. Ponaglenia wysyłane 
przez właścicieli sklepu - świebo- 
dzicką spółkę Merateh - nie 
pomagały. Zresztą telewizora 
pomysłowy nabywca w systemie 
ratalnym już nic miał. Za 300 zł 
spr/edał go przygodnie spotkanej 
osobie na oleśnickim placu 
targowym. 
Chcąc nic chcąc Merateh pokrył 
stratę poniesioną przez 
wrocławski Cukrobiuik i skierował 
sprawę do prokuratury. 
29-lclni Kordian M. przyznałsię 
do winy. Wcześniej był już. 
karany. Za popełniony czyn z art. 205 
§ 1 grozi mu kara od 6 miesięcy 
do 5 lat pozbawienia wolności. 
■ 
Ustalał przyczyny 
za pomocą ciosów 
Tomasz K., Wojciech J., Artur 
W. i Krystian P. 25 listopada ok. 
godz. 21 zmierzali w stronę kina 
Meteor. W jednej z bram na ul. 3 
Maja stała grupka mężczyzn. W 
stronę idących kierowała żarty i 
docinki. Czwórka oleśniczan 
postanowiła w pierwszej chwili je 
zignorować, ale ponieważ 
zaczepki nic ustawały, zawróciła, 
aby wyjaśnić, co jest grane. 
Jednak wymiana zdań nie 
doprowadziła do jakiegoś consensusu. 
Nasza czwórka przerywa więc 
negocjacje i rusza w stronę kina. Ale 
zerwanie rozmów nie spodobało 
się widać jednemu ze stojących w 
bramie, który podbiegł do 
młodzieńców i bez ostrzeżenia 
uderzył pięścią w twarz Wojciecha J. 
Potem przewrócił go na ziemię. 
Starcie obserwowali zarówno 
koledzy Wojciecha J., jak i 
mężczyźni z bramy, którzy 
podeszli bliżej. Spokojne 
obserwowanie bijatyki przerwało dopiero 
wezwanie do rozejścia się, które 
skierowano z nadjeżdżającego 
radiowozu. 
Krystian P., Tomasz K. i Artur 
W. po raz kolejny podjęli próbę 
dojścia do kina. I znów podbiegł 
do nich ten sam młodzieniec, 
który wcześniej zaatakował 
Wojciecha J. Tym razem nie spodobał 
mu się Tomasz K., którego 
uderzył pięścią w twarz, powalił na 
ziemię i zaczął kopać po całym 
ciele. Poszkodowany doznał 
licznych obrażeń. 
A koledzy Tomasza K.... 
najspokojniej w świecie obserwowali, 
jak ich znajomy jest bity. Dopiero 
interwencja wychodzących z 
Krakusa mężczyzn zapobiegła 
dalszemu kopaniu Tomasza K. 
Sprawcą obu pobić okazał się 
21-lctni oleśniczanin Sławomir 
S. W trakcie przesłuchań 
przedstawił on swoją wersję wydarzeń. 
Twierdzi, że zajście 
sprowokowała czwórka oleśniczan. 
Wojciech J. miał zaatakować kolegę 
Sławomira S., który stanął w jego 
obronie. Potem - tłumaczył 
oskarżony - próbowałem ustalić 
przyczyny ich nagannego 
zachowania i dlatego podbiegłem, a 
wtedy Tomasz K. zaczął mnie 
szarpać. W tej sytuacji Sławomir 
S. miał nic wytrzymać i uderzyć 
go w twarz. t 
Prokuratura wobec 
konsekwentnych zeznań świadków nic dała 
jednak wiary tym tłumaczeniom i 
oskarżyła Sławomira S. o 
dwukrotne uszkodzenie ciała i 
rozstrój zdrowia człowieka. Olcśni- 
czaninowi grozi za to kara 
pozbawienia wolności do lat 3. 
■ 
Scysja w Zakładzie 
Karnym 
17 września do celi w 
oleśnickim Zakładzie Karnym, w której 
przebywał Piotr Z. i trzech innych 
skazanych, wpuszczono 
Stanisława S. Zaraz po wejściu wszczął 
on kłótnię z Waldemarem S. 
Chcąc zapobiec dalszej scysji 
Piotr Z. wziął do ręki nożyczki, 
nacisnął dzwonek wzywając 
strażnika i powiedział 
Stanisławowi Ś., że ma opuścić celę. Fun- 
kcjonariusz służby więziennej 
Bogusław S. otworzył drzwi. 
Podszedł do nich Stanisław Ś. 
Kiedy mijał Piotra Z., uderzył go 
z całej siły głową w twarz. 
Wyłamał poszkodowanemu ząb, dwa 
inne zostały rozchwiane, pękła 
też śluzówka dziąsła. 
Stanisław Ś., który pochodzi ze 
Złotoryi, w zasadzie przyznał się 
do winy. Twierdzi jednak, że 
obawiał się nożyczek w ręku Piotra 
Z. i kiedy przechodził obok, 
złapał go za ręce i przyciągnął do 
siebie, w wyniku czego Piotr Z. 
trafił twarzą w jego głowę. 
Biegli stwierdzili u napastnika 
zaburzenia charakterologiczne, 
ograniczające zdolność 
pokierowania swoim postępowaniem. W 
warunkach recydywy grozi mu 
kolejna kara pozbawienia 
wolności do lat 3. 
■ 
Uciekł w szoku 
Wieczorem 24 listopada ub.r. 
29-letni Ryszard B. ruszył swoim 
volkswagcncm z Bierutowa w 
kierunku Kijowie. Razem l nim 
jechał Zbigniew L. Na ul. 
Wrocławskiej doszło do wypadku. 
Ryszard B. nic zachował należytej 
ostrożności i wpadł w poślizg. 
Samochód zjechał na przeciwny pas 
drogi i zderzył się czołowo z 
jadącym z przeciwka ciężarowym 
mercedesem. Pasażervolkswagc- 
na doznał rany głowy i kolana, co 
spowodowało naruszenie 
czynności narządów jego ciała na czas 
poniżej 7 dni. Mercedes został 
uszkodzony na kwotę 2.000 zł. 
Sprawca wypadku zbiegł z 
miejsca zdarzenia. Zgłosił się dopiero 
dwa dni później. Twierdzi, że nic 
nie pamięta, bo był w szoku. 
Akt oskarżenia zarzuca nie 
karanemu dotąd Ryszardowi B. z 
Kijowie popełnienie przestępstwa z 
art. 145 §1 kodeksu karnego 
(nieumyślne uszkodzenie ciała w 
wyniku naruszenia zasad 
bezpieczeństwa w ruchu lądowym). 
■ 
Przejechać się na 
trzech dychach... 
Andrzej M. z Wrocławia był 
nauczycielem jazdy w Polskim 
Związku Motorowym. Został 
przyłapany na oszustwie. Na 
kartach drogowych poświadczył 
nieprawdę, potwierdzając 
własnoręcznym podpisem, że prowadził 
lekcje nauki jazdy, podczas gdy 
faktycznie lego nic robił. Na lej 
podstawie pobrał wynagrodzenie 
w kwocie nic niniejszej niż 33,33 
zł na szkodę PZMol. 
Prokuratura zarzuca 50-lctnie- 
mu, nic karanemu instruktorowi 
popełnienie przestępstwa z ar. 
266 §1 i 4 kodeksu karnego 
(poświadczenie nieprawdy w 
dokumencie w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej). 
■ 
Wyprzedzanie 
w ciemno 
2 grudnia ub.r. Wojciech F. z 
Oleśnicy nic mając uprawnień do 
kierowania wyjechał 
samochodem audi wraz z Januszem M. i 
Martą W. z Oleśnicy w kierunku 
Wrocławia. Przed Smardzowcm 
wyprzedzał jelcza i doprowadził 
do zderzenia z fordem escortem. 
Uderzony ford przemieścił się w 
poprzek jezdni i zderzył się 
jeszcze z mazdą. Wskutek wypadku 
pasażerka audi doznała wstrząś- 
nienia mózgu, urazu głowy, 
złamania kości trzonowej i kulszo- 
wej oraz ogólnych potłuczeń. 
Ford został uszkodzony na kwotę 
13.000 zł, mazda na 5.000 zł. 
Biegły z zakresu wypadków 
drogowych ustalił, że 
wyprzedzanie odbyło się bez upewnienia, 
czy jezdnia jest wolna. Kierowca 
audi odpowie przed sądem za 
przestępstwo z art. 145 §1 
kodeksu karnego (jak wyżej). 
■ 
President ze Spalić 
Andrzej Z. ze Spalić używał w 
swym domu radiotelefon 
„President Johnny". Gdy telefonował, 
sąsiedzi nic mogli słuchać radia. 
Interweniowali w Państwowej 
Agencji Radiokomunikacyjnej. 
Pracownik Agencji dokonał 
kontroli w mieszkaniu Andrzeja Z. i 
zastał go właśnie w czasie 
naprawiania radiotelefonu. 
Akt oskarżenia zarzuca 
mieszkańcowi Spalić używanie bez 
zezwolenia urządzenia nadawczo 
- odbiorczego, czyli czyn z art. 
75a ust. 1 ustawy o łączności. 
■ 
Przekombinowali 
Mieszkaniec Chełstówka 
Stanisław U. pojechał ze szwagrem 
Andrzejem K. na giełdę 
samochodową do Wielunia. Stanisław 
U. zamierzał kupić jakieś auto. 
Nabył poloneza od Sylwestra T. 
Jednak w umowie zapisano, że 
poja/d kupił Andrzej K., a 
sprzedał go syn właściciela Roman T. 
Po powrocie do domu 
szwagrowie udali się do Urzędu 
Skarbowego w, Oleśnicy, gdzie chcieli 
zapłacie podatek od transakcji. Z 
uwagi na to, że w umowie 
figurował jako sprzedający syn właści-1 
cicla, a kupujący był na stałe /a-1 
meldowany w Rybniku, w skar- 
bówce odmówiono 
zalegalizowania dokumentu. 
Stanisław U. sporządził więc 
fikcyjną umowę. Napisał w niej, że 
kupuje poloneza od Sylwestra T. 
Następnie zapłacił podatek i skic- 
rowałsię do Oddziału 
Komunikacji Urzędu Rejonowego w 
Oleśnicy. Tu wykryto fałszerstwo i 
powiadomiono policję. Dopiero 
później Stanisław U. ponownie 
odwiedził Sylwestra T. i 
sporządził właściwą umowę. Jednak 
Prokuratura Rejonowa 
wystosowała akt oskarżenia, w którym 
zarzuca mu popełnienie 
przestępstwa z art. 265 §1 kodeksu 
karnego (podrobienie dokumentu w 
celu użycia za autentyczny). 
„Panorama Oleśnicka" nr 11 marzec 1996 r. 
*tr, 8 
1. Bad Boys 
2. Prawo Bronxu 
3. Kongo 
]/ 
Speedpol ul. 3 Maja 
- sensacyjny, USA 
- sensacyjny, USA 
- przygodowy, USA 
On, ona, ono - Rynek 
1. Bad Boys - sensacyjny, USA 
2. Szklana pułapka 3 - sensacyjny, USA 
3. Johny Mnemonic - s.f., USA 
Wypożyczalnia pi. Zwycięstwa 
1. Prawo Bronxu - sensacyjny, USA 
2. Bad Boys - sensacyjny, USA 
3. Johny Mnemonic - s.f., USA 
Wypożyczalnia ul. Sikorskiego 
1. Szklana pułapka 3 - sensacyjny, USA 
2. Ja cię kocham, a ty śpisz - komedia, USA 
3. Wichry namiętności - dramat, USA 
Video Top ul. Kazimierza Wielkiego 
1. Niańki - komedia, USA 
2. Specjalista - sensacyjny, USA 
3. Narodziny demona - horror, USA 
Zebrał Piotr Chąjec 
Koncert zespołu „Mafia" 
15 marca, godz. 17 
kino „Meteor" 
Koncert przeniesiony z 1 marca. 
Sprawy najprostsze 
Subkultury 
młodzieżowe 
Jest taka kapitalna książka o 
gangach młodzieżowych „Niki 
Cr lis opowiada ". 
Autobiograficzna opowieść o chłopcu, który 
trafił do jednej z wielkich band 
młodzieżowych i stal się groźnym 
rozrabiaką. Pobicia, kradzieże, 
wreszcie i morderstwa I kiedy 
zdawało się, że los ostatecznie rzuci go 
do więzienia jako kryminalistę - 
przeżywa swoje nawrócenie. 
Spotyka Boga, który jest Miłością. 
Boga pełnego wyrozumiałości i 
cierpliwości Nie karzącego, nie 
mszczącego się za grzeszną 
postawę łudzi. Ale takiego, jaki jest 
naprawdę. Boga kochającego. I to 
staje się powodem zmiany jego 
życia, które w ostateczności 
prowadzi do Kościoła i posługi w 
nim. 
Nikt nie lubi być anonimowym 
człowiekiem. Wdeptanym w 
szarość ulic, miejsc, zdarzeń. Każdy 
szuka swojego domu. 1 kiedy 
rodzinne gniazdo nie jest w stanie 
zaspokoić potrzeb serca, tak 
bardzo przecież ludzkich, zaczyna się 
poszukiwanie. Czasem bardzo 
bolesne. Czasem bardzo długie. 
Poszukiwanie takiej wspólnoty, w 
której będzie się czuł dobrze. 
Takich miejsc, w których będzie się 
można poczuć u siebie. 
Czy właśnie dlatego jest tak dużo 
grup młodzieżowych o różnej 
orientacji społecznej, politycznej 
czy religijnej? Jasne, że tak. 
Wyrastają z potrzeby serca. Chociaż 
nie zawsze skierowane są ku 
rozwojowi społeczeństwa. Mogą 
bowiem rozbudzać zupełnie złe 
ludzkie instynkty i postawy. Mogą być 
skierowane nawet przeciw 
drugiemu człowiekowi Przez 
agresję, rozbudzanie nienawiści, 
poniżanie innych narodów, ras. 1 
wtedy laka grupa może prowadzić 
nawet do samozagłady. 
Czy można takim ludziom 
pomóc? Tak. Oczywiście, że tak. 
Najlepszym tego dowodem jest 
praca wielu bezinteresownych osób w 
bardzo trudnych środowiskach 
Odsyłam tutaj czytelników 
„Panoramy" choćby do najnowszych 
książek dominikanina Guy 
Gilberta „Małe kroki miłości" i 
„Ksiądz wśród bandziorów". 
Fascynująca i przejmująca lektura. 
Nie wiem, czy taki będzie nasz 
program czwartkowy, który chce 
poruszyć problem subkultur 
młodzieżowych. Żeby się o tym 
przekonać - zapraszam do 
wysłuchania audycji. 
ks. Andrzej Obuchowski 
M U S I Ci 
CORNER 
Katolickie Radio 
RODZINA 
92,00 MHz 
00 00 
W kuidy czwartek od 16 do 19 
program dla młodzieży 
„Sprawy najprostsze" 
Melodie 
z ulubionych seriali 
Naszą kolejną propozycją dla 
państwa jest dość niezwykły 
album, a w zasadzie jego druga 
część, gdyż składa się on z dwóch 
płyt. Pierwszą z nich poznaliśmy 
już jakiś czas temu, a dziś mamy 
okazję przedstawić państwu 
drugą. „Melodie z ulubionych 
seriali" to starannie wybrane 
fragmenty dobrze znanych nam 
wszystkim seriali telewizyjnych, które 
oglądaliśmy wiele tygodni, a 
czasem nawet wiele miesięcy na 
ekranach odbiorników 
telewizyjnych. Jak określił to Stanisław 
Janicki - przewodnie utwory tych 
seriali są jak „hasła 
wywoławcze", wspomnienia dawnych lat. 
Filmy, do jakich użyto te właśnie 
utwory, są bard/o zróżnicowane 
tematycznie i gatunkowo, tak 
więc zestaw utworów jest bardzo 
urozmaicony. 
Aby przybliżyć państwu 
zawartość opisywanej płyty, pozwolę 
sobie podać kilka tytułów 
filmowych, z których przewodnie 
utwory miały zaszczyt zostać 
zaprezentowane jako „Melodie z 
ulubionych seriali" 1964-1987 
vol. 2. Jednym z nich jest 
„Tajemnica Enigmy", do którego 
autorem muzyki jest Andrzej 
Korzyński, który jest także autorem 
muzyki z filmu „Akwen Eldorado", 
czy leż świetnie znanego nam 
serialu „Tulipan". 
Także utwory z takich seriali, jak 
„Alternatywy 4", „Zmiennicy", 
„Ballada o Januszku" i wiele 
innych znalazły miejsce na tej 
płycie. 
Wymieniać tak można bardzo 
długo, gdyż płyta zawiera aż 31 
pozycji, co ląc/nic daje 75 minut 
muzyki. Ale daje coś jeszcze. 
Mianowicie możliwość 
sprawdzenia własnej znajomości 
tematów muzycznych z filmów. Czy 
myślisz, że potrafisz odgadnąć, do 
jakiego serialu taki czy inny 
fragment został użyty? 
(MK) 
i;n 
■-i. 
:*?> 
x7«V.* -'AA 
PYTANIE 
KONKURSOWE: 
Kto wykonuje tytułowy utwór 
„Sweet, sweet Tulipan" z serialu 
„ Tulipan " ? 
Do wygrania kaseta „Melodie 
z ulubionych seriali". 
Rozwiązanie zagadki z numeru 
8: Utwór zespołu „Dżem" nosi 
tytuł „Paw". 
Kasetę „Mała Maggic" 
wylosował Robert Tuła z Dobroszyc 
(kaseta do odebrania w sklepie 
Corner, Oleśnica, Rynek 40). 
Gratulujemy! 
Bilet do kina 
007 a polska cenzura 
* 
Na wstępie informacja dla tych, 
którzy lubią się bawić. Jeśli 
doczytacie recenzję do końca, 
będzie czekać na Was 
niespodzianka w postaci malutkiego 
konkursu. Lektura może okazać się 
pomocna w drodze po kasetę z 
muzyką z filmu, o którym za chwilę. 
Zatem zaczynamy! James Bond, 
czy jak kto woli Jakub 
Obowiązkowy, wraca! Ale kto to 
właściwie jest? 
Dokładnie 34 lata temu na 
ekranach kin pojawił się pierwszy z 
cyklu filmów o przygodach 
nieustraszonego agenta 
zatrudnionego w służbie Jej Królewskiej 
Wysokości. Agent był na usługach 
królowej Anglii, ale prawdę 
powiedziawszy polem jego 
działania był cały świat, a nawet 
kosmos. Pomysł zasadniczo był taki, 
żeby ogarniętym 
samouwielbieniem Brytyjczykom pokazać, że 
mimo iż być może na arenie 
politycznej pozycja imperialna należy 
już do przeszłości, to jednak 
wcale nie jest wykluczone, że gdzieś 
tam, w zakamarkach taj nych 
gabinetów, czai się jakiś Anglik, bez 
którego świat uległby niechybnej 
zagładzie. 
Wydźwięk masiałbyć naturalnie 
odpowiednio dramatyczny, bo nic 
można zapominać, że był to czas 
szczególnej eskalacji zimnej 
wojny. James nic dopuszczał do 
rozpętania nuklearnego konfliktu, a 
my w Polsce... nawet nic o tym nic 
wiedzieliśmy. Tak się bowiem 
złożyło, że filmy o jego 
przygodach na nasze ekrany nic trafiały. 
Powód był oczywisty. Przcciwni- 
.»v\ 
kicm, którego James tropił i 
zwalczał, był nasz wschodni brat. A 
jak Państwo sobie wobrażacic 
stosunki ze Związkiem 
Związków, gdyby nasi obywatele nagle 
odkryli, że przyjaciele to w 
gruncie rzeczy groźne mocarstwo o 
zapędach militarnych. No i tak oto 
James nic doczekał się polskiego 
debiutu. Chociaż prawdę 
powiedziawszy osobiście tego nic 
rozumiem. Jeśli bowiem uważnie 
przyjrzeć się treści 
poszczególnych filmów, to wynika z nich 
jednoznacznie, że Amerykanie są 
tylko trochę lepsi od Rosjan. O 
wiele gorsi są Japończycy. 
Dlaczegóż nic mówić o tym głośno? 
No ale naturalnie kiedy 
przystojny James Bond ląduje w Moskwie 
i nie tylko pokonuje groźnych 
sowieckich agentów, ale jeszcze 
uwodzi niebrzydką obywatelkę 
Kraju Rad, to nic ma się co 
dziwić, że nawet gdyby w kolejnych 
opowieściach o przygodach 
przystojnego szpiega przeszedł na 
stronę KGB, niemożliwe było 
wpuszczenie go na polskie ekrany 
ze wspomnianą wyżej 
przeszłością. No i lak oto dzięki cenzurze 
James Bond stał się mitem w 
naszym kraju. Ludzie opowiadali 
sobie o obejrzanych gdzieś z 
taśmy filmach z jego udziałem. W 
radio przemycano piosenki z tych 
filmów, nie informując 
oczywiście, że to tematy przewodnie 
kolejnych części sagi. I kiedy w 
1989 roku przestała obowiązywać 
cenzura, stało się jasne, że James 
Bond pewnego dnia pojawi się na 
naszych ekranach. Wprawdzie 
najpierw była telewizja, ale 
przecież to bardzo dobrze, że James, 
który kiedyś był wrogiem, a dziś 
stał się przyjacielem, mógł 
zagościć w domach wielu tysięcy 
rodaków. No i wreszcie na Gwiazdkę 
ubiegłego roku doczekaliśmy się 
kinowej premiery najnowszej 
opowieści o Jamesa Bonda 
przygodach i romansach. James jest 
już do lego stopnia słuszny 
ideowo, że prasa głośnym tematem 
recenzji uczyniła fakt, że partnerką 
jak zawsze przystojnego Agenta 
007 jest pani, która mając siedem 
latek wyjechała z Białegostoku do 
Szwecji, gdzie zrobiła niejaką 
karierę, a ładna jest do lego stopnia, 
że nadawała się do filmu. Co 
niektórzy uważają, że to powinno 
ostatecznie przypieczętować 
sprawę przyjęcia Polski do 
NATO, bo z braku innych 
argumentów Zachód musi wreszcie 
dostrzec, że urodziwych kobiet toć u 
nas dostatek. A sam film? No 
cóż... Nosi tytuł „C.OLDENE- 
YE". Trwa trochę ponad dwie 
godziny i niczym nic różni się od 
poprzednich opowieści z 
udziałem Jamesa Bonda, ktokolwiek by 
nim nic był. No i naturalnie 
absolutnie genialna jest piosenka 
tytułowa, którą dla Tiny Turner 
napisali Bono i The Edgc z U2. Czy to 
wystarczy, żeby się wybrać do 
kina? O tym już musicie Państwo 
zdecydować sami. 
A teraz konkurs: Proszę podać 
nazwisko przynajmniej jednego 
aktora, który wcielił się w 
postać Jamesa Bonda. Wśród 
autorów poprawnych odpowiedzi 
rozlosujemy kasetę z 
niepowtarzalną ścieżku dźwiękową z 
filmu ,,(ioldeneye". 
Ala 
sto 9 
Panorama Oleśnicka" nr 11 marzec 1996 r. 
Mineralna siódemka 
Wc wszystkich znanych 
kulturach kamienic s/lachctne cenione 
były nic tylko ze względu na 
urodę, lec/ pr/ede wszystkim z 
uwagi na ich tajemną moc. 
Ludzie kochali je, czcili jako 
posłańców sił boskich, widzieli w 
nich skulee/ną ochronę przed 
nieszczęściem i chorobą. Używali 
ich, by oczyścić ciało i duszę oraz 
by serca i umysł napełnić siłą, 
miłością, mądrością. 
Ta dewiza przyświecała 
organizatorom piątej już wystawy 
minerałów. Tegoroczna prezentacja 
skarbów ziemi miała miejsce jak 
zwykle w Szkole Podstawowej nr 
7 w Oleśnicy. 
W piękną zimową niedzielę 
wielu mieszkańców naszego miasta 
skierowało się do szkoły. Tam, w 
świetle lamp, w efektowny 
sposób prezentowane były cuda 
natury. Wystawcy przyjechali z 
Jeleniej Góry, Sławy, Jawora, 
Wrocławia, Ścinawki, Chroślic. 
Wystawiali także oleśnic/anic: Urszula 
Balanowska i Marek Sokołowski, 
których ekspozycje cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Wśród 
zwiedzających znaleźli się 
zbieracze minerałów, jak również ci, 
którzy potrafią patrzeć i 
dostrzegać piękno. Oglądanie połączone 
było z niezwykle profesjonalną 
informacją, której nic szczędzili 
sympatyczni wystawcy. W 
bufecie przy herbacie, kawie i 
domowym cieście można było 
podzielić się wrażeniami. Jak co roku 
firma Konrad, cukiernia Delicja, 
PSS Społem oraz pan Jerzy Telka 
swoimi pysznymi wyrobami 
wsparli szkolny bufet. 
Zorganizowany konkurs wyłonił 
najciekawsze ekspozycje w następujących 
kategoriach: 
Minerały świata - Jan Pociej - 
Jawor 
Minerały Polski - Stanisław 
Michalski - Chroślice 
Minerały Strzegomia - Bogdan 
Ebcrman - Jawor 
Wyróżnienia: 
Minerały świata - Marek 
Sokołowski - Oleśnica 
Minerały Polski - Apoloniusz 
Fic - Sława. 
Atrakcyjne nagrody 
ufundowane zostały przez burmistrza 
Oleśnicy Jana Bronsia i wójta gminy 
Oleśnica Andrzeja Proszkowskie- 
go. Atmosfera stworzona przez 
organizatorów sprawiła, że 
wystawcy zadeklarowali swój 
przyjazd na VI z kolei wystawę, która 
zaplanowana jest jako 
uatrakcyjnienie tegorocznych Dni 
Oleśnicy. Szkoła Podstawowa nr 7 już 
dziś serdecznie zaprasza. 
Barbara Sokołowska 
Wanda Koplyra 
Zwiedzający oglądali piękno zaklęte w kamień. 
fot. Barbara Sokołowska 
Dwójka na piątkę 
20 lutego we Wrocławiu odbył 
się kolejny etap 111 
Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego, 
którego organizatorami sa 
Kuratorium Oświaty i 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we 
Wrocławiu. 
Do rywalizacji przystąpili 
uczniowie klas VII i VIII. Do II etapu 
konkursu /c Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Oleśnicy zakwalifikowało 
się 5 uczniów. Masicli wyka/ać 
się przede ws/ystkim ogólną 
orientacją w dziełach kultury 
muzycznej oraz w najważniejszych 
wydarzeniach współczesnego 
życia muzycznego w kraju, 
znajomością najwybitniejszych 
twórców i dzieł muzycznych 
charakterystycznych dla 
poszczególnych epok, a także znajomością 
wszystkich form muzycznych. 
Ci, którzy udzielili w teście 80 % 
poprawnych odpowiedzi, mogą 
uczestniczyć w ostatnim, trzecim 
ctapie.już na szczeblu 
wojewódzkim. 
Ze wszystkich szkół 
podstawowych Wrocławia i województwa 
wrocławskiego do finału 
zakwalifikowano 29 uczniów. W tej 
grupie Oleśnicę będzie 
reprezentowało sześć osób - w tym aż pięć 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 
(wszyscy, którzy wzięli udział w 
II etapie!). 
Do końcowej rywalizacji 15 
marca przystąpią: Michał Skorek, 
Beata Czuchnowska, Barbara 
Tuła/a, Sylwia Kucharek, Anna 
Kempa. 
Finalistom i ich opiekunce 
Wiesławie Kozłowskiej życzymy 
dalszych sukcesów. 
(OAI) 
W zamku zaprezentowano ponad 100 modeli 
Zjechali modelarze 
/ 
W dniach 17 - 24 lutego w 
oleśnickim zamku odbyły się 
Dolnośląskie Spotkania Modelarskie 
Oleśnica '96. Spotkania te 
zorganizowane zostały wspólnie 
przez Młodzieżowy Dom 
Kultury, Centrum Kształcenia OIIP 
oraz Biuro Okręgowe Ligi 
Obrony Kraju we Wrocławiu. Po 
raz pierwszy równolegle z 
konkursem, wystawą i giełdą 
modelarską odbyła się wystawa i 
giełda filatelistyczna, co spotkało 
się z dużym zainteresowaniem 
uczestników i zwiedzających. 
W części modelarskiej imprezy 
wzięło udział 56 uczestników z 
różnych miejscowości, którzy w 
konkursie i na wystawie pozakon- 
kursowej zademonstrowali 105 
modeli kartonowych, 4 modele 
plastikowe i 5 dioram. Na 
wystawie filatelistycznej swoje zbiory 
pt. „Kosmos" prezentował J. 
Wróbel. 
Wystawa modelarska i 
filatelistyczna udostępnione /ostały do 
zwiedzania w dniach 19 - 24 
lutego i cieszyły się /nac/nym 
zainteresowaniem mieszkańców 
Oleśnicy (głównie uczniów i 
przedszkolaków), którzy w 
liczbie ok. 2000 osób gościli w 
pomieszczeniach Klubu Pracy 
udostępnionych organizatorom 
imprezy. Ciągłą opiekę nad wy sta- 
DOLNOŚLĄSKIE 
SPOTKANIA 
; MODELARSKIE 
■nc 
9 
wami sprawowało czterech 
uczniów CK OHP: R. Drozdowicz, 
K. Kwiatkowski, G. Sucharski i 
G. Zimny. 
W konkursie indywidualnym 
triumfowali zawodnicy z 
Chojnowa, Wrocławia, Lubina 
Legnickiego i Żarowa. Najlepszy 
rezultat wśród oleśniczan uzyskał 
Dawid Bielak z modelem F4B Phan- 
lom, który wystartował w klasie 
samolotów w kategorii 
młodzików. 
Do przeprowadzenia Spotkań 
przyczynili się oleśniccy 
sponsor/y: Michał Grabowski - 
Wydawnictwo „Hobby-Model", Florian 
Pilarski - sklep „Twoje Hobby" 
oraz Inspektorat PZU. 
Zdzisław Możdżeń 
Konkursowa szóstka 
W Szkole Podstawowej nr 6 w 
Oleśnicy odbyły się rejonowe 
eliminacje konkursów 
polonistycznego i geograficznego 
uczniów szkol podstawowych. 
23 lutego 37 uczniów pisało test 
językowy oraz wypracowanie na 
wybrany temat. Komisja pod 
przewodnictwem metodyka 
WOM-u wc Wrocławiu Izabeli 
Matcjak po 3-dniowcj wnikliwej 
analizie prac bardzo wysoko 
oceniła umiejętności wszystkich 
uczestników. 
Do eliminacji wojewódzkich 
zakwalifikowano ośmiu uczniów, 
którzy okazali się najlepszymi 
polonistami. 
Lista reprezentanów naszego 
regionu przedstawia się następująco; 
1. Monika Prokopowicz - SP 
Dobroszyce - 114 pkt., opiekun 
Jadwiga Wicrgowska 
2. Karolina Gorc/yca - SP 7 
Oleśnica-105pkt.,opiekun Beata 
Kawecka 
Rysunki 
z bajki 
29 lutego o godz. 13 w 
Przedszkolu nr 4 w Oleśnicy 
dokonano otwarciu Wystawy Prac 
Plastycznych dzieci w wieku 
przedszkolnym. 
Udział wzięły przedszkolaki z 
Przedszkoli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 
wychowankowie przedszkola 
wojskowego w Oleśnicy. 
Reprezentowane były także placówki z 
terenu (przedszkola w 
Twardogórze, Bierutowie, Dobroszycach 
oraz oddziały przedszkolne w 
Grabownic Wielkim i Poniatowi- 
cach). Gości przywitały dzieci z 
grupy II wraz z wychowawczynią 
Iwoną Palko z Przedszkola nr 4 
piosenką pt. „Kolorowe kredki". 
Tematem tegorocznych prac był 
„Mój bohater z bajki". Jest ich 
wiele do podziwiania, bo aż 250. 
Uroczystość uświetniła swoją 
obecnością wizytator Delegatury 
Kuratorium Oświaty Anna 
Skalska, melodyk wychowania 
przedszkolnego (organizator), 
dyrektorzy przedszkoli i nauczyciele 
wraz z dziećmi - autorami prac. 
Dzieci za swój udział otrzymały 
dyplomy uznania oraz słodycze 
ufundowane przez Przedszkole 
nr 5 w Oleśnicy. 
Wszystkich chętnych i 
wrażliwych na piękno twórczości 
dziecięcej zapraszamy na zwiedzanie 
wystawy do końca marca. 
(OAI) 
3. Magdalena Bednarska - SP 3 
Oleśnica - 96 pkt., opiekun 
Roman Rogala 
4. Emilia Rossudowska - SP 6 
Oleśnica - 92 pkt, opiekun Wanda 
Walentynowicz 
5-7. Urszula Golińska, Katarzyna 
Kubik i Magdalena Banaszak SP nr 
4, po 90 pkt., opiekunki Elżbieta 
Kostecka, Anna Kubicka. 
8. Natalia Baran SP 7, 90 pkt. 
opiekun Maria Kuryłowicz. 
Ponadto jury wyróżniło za 
celująco rozwiązany test językowy 
Agnieszkę Szemlej i Krzysztofa 
Kotulskiego - uczniów SP 6. W 
protokole komisja i uczestnicy 
podkreślili wzorową organizację i 
miłą atmosferę konkursu, którą 
stworzyli Wanda Walentynowicz 
i dyrekcja szkoły. 
28 lutego gościło 23 
uczestników XVII Konkursu 
Geograficznego. Jury pod kierunkiem 
Urszuli Baranowskiej oceniło prace z 
tematu „Australia i Oceania" 
typując piątkę najlepszych. 
Bezapelacyjnie 1 miejsce zajął Wojtek 
Rychard z SP nr 6 - 57 pkt. (na 60 
możliwych), przed Michałem 
Franią - SP 6 - 45,5 pkt. Kolejne lokaty 
zajęli Piotr Wieczorek - SP 6 - 44 
pkt, Urszula Golińska SP 4 - 42 pkt. 
i Mateusz Dzicmiaszonek z SP 6 - 
40 pkt. Opiekunami zwycięzców są 
Urszula Baranowska, Barbara 
Kasprzak i Barbara Zdyb. 
Młodym polonistom i 
geografom życzymy powodzenia w 
finałach wojewódzkich. (OAI) 
„Panorama OleŚąteica* nr 11 marzec 199Gr. 
iti*.; w 
Pom^amkaÓldHkka 
Gazetka dla dzieci 
co 
O 
co 
<0 
- Ile trzeba drabin, 
żeby dostać się na 
Księżyc? 
- Jedna, ale długa. 
O 
Mama woła do 
Jasia: 
- Ścisz magnetofon! 
- Dlaczego? 
- Bo przeszkadza tatusiowi w 
odrabianiu twoich lekcji. 
O 
- Jasiu, jaki przedmiot w 
szkole lubisz najbardziej? 
- Dzwonek, mamo! 
O 
Przychodzi Jasio do lekarza. 
- Co ci dolega? 
-A, nic... tylko trochę ostatnio 
kuleję z matematyki. 
Idzie słoń z mrówką przez 
most. Nagle mrówka mówi: 
- Słoniu, ale głośno tupiemy! 
O 
- Babciu, dlaczego nic nie 
szyjesz? 
- Bo wyszły mi nici. 
- To czemu nic zamknęłaś 
drzwi? 
Maluję swoje miasto 
Nasz konkurs plastyczny trwa. My czekamy na rysunki waszych 
miejscowości, a na autorów opublikowanych prac czekają nagrody. 
i^D 
'Wore^jZ nagrodami 
Hasło ostatniej krzyżówki brzmi: stolik, a odpowiedzi na 
zagadki: książki i obraz. Malowanki wylosowali: Ewelina Bobe- 
rek z Solnik Wielkich i Murtynka Żurek z Oleśnicy, a piłki: 
Marlenka Kuczmańska z Jcnkowic i Ania Szczerba z 
Oleśnicy. Gratulujemy i zapraszamy po nagrody do naszej redakcji w 
piątek w godzinach 10-13, 15-18. 
Zagadki 
Co to jest? 
i. 
Kiedy jest już miesiąc luty 
i jezioro ścina mróz, 
to zakładasz je na buty, 
no i robisz wielki szus. 
Kolorowe i okrągłe 
na ubrankach twoich wiszą. 
Dwie dziurcczki w sobie mają, 
na niteczce się kołyszą. > 
(kod) 
Rozwiązania zapiszcie na 
kartce i wrzućcie do 
niebieskiej skrzynki w holu poczty 
przy ul. 3 Maja lub prześlijcie 
na adres redakcji. Na 
zwycięzców czekają kolorowe piłki. 
TELEGRAM 
Cześć STOP Wkrótce wiosna STOP Ale zima 
wcale nie chce odejść STOP Choć słonko 
mocno świeci STOP to jeszcze szczypie 
w uszy STOP Uwaga na katary STOP 
rys. Marcin Najmrodzld 
KRZYŻÓWKA 
1. Majowy krzew, który mocno pachnie. 
2. Płynie rzeką, gdy topnieje lód. 
3. Inaczej dźwięk. 
4. Obok nosa. 
5. Obok oka. 
Hasła wpisane pionowo (od góry do dołu) pozwolą odczytać 
wyraz poziomo (od lewej do prawej strony), który stanowi 
rozwiązanie. Zapiszcie go na kartce i wrzućcie do redakcyjnej 
niebieskiej skrzynki w holu poczty przy ul. 3 Maja w Oleśnicy. 
Do wygrania malowanki. Powodzenia! 
1 
9 
2 
k 
Ar 
3 
4 
4 
) 
1 1 
) 
5 
C 
L 
Z Miśkowego pamiętnika 
Byle do wiosny! 
Ale się z tą pogodą porobiło. Takiej zimy to 
już dawno nie było. Dawno, czyli dokąd sięga 
moja pamięć. Jakieś dwa, trzy lata... Może to 
nic za wiele, ale wystarczy, żeby stwierdzić, że 
zima jest na J02. Chyba to wykorzystaliście, 
nie? Oczywiście na zjeżdżanie z górki na 
pazurki. Najlepsza była górka pod zamkiem. Długi i 
bezpieczny zjazd. Okazało się jednak, że moje 
sanki są trochę za lekkie i wystarczy mały 
przechył, żeby była kraksa. Najpierw byłem trochę 
przestraszony, potem obracałem wywrotkę w 
żart, ale kiedy wypadki się nasiliły, miałem 
zjeżdżania serdecznie dosyć. Nic, dziękuję. 
Wolę jść nad stawy kaczki karmić. No bo 
wiecie, ile nad stawami było kaczek? Chyba ze sto. 
I do tego jeszcze łabędzie. 
A staw cały zamarznięty. Super było iść po 
lodowej tafli, w miejscu gdzie zawsze była 
woda. Lód gruby na kilkanaście ccnlrymctrów. I 
tak dochodziłem do kaczek. Te głodomory 
tylko czekały na mój chlebek. W mojej stołówce 
zjadły kilka bochenków. Chyba mnie 
zapamiętają do następnej zimy. 
Po wielkich śniegach przyszły roztopy. Słońce 
mocniej zaświeciło i narobiło się wicie kałuż. I 
tak topniało, topniało, aż się całkiem stopiło. 
Ale mrozik trzyma nadal. A ja - prawdę 
powiedziawszy - wolałbym już wipsnę. No bo wiecie 
- jak jest wiosna, to robi się cieplej i weselej. 
Byle do wiosny! 
Misiek 
' s 
,'■ 
WAS-pS / 'V 
, 
/ ' 
*&& 
' 
t. 
/ 
■m* 
:» 
/ 
<*» 
■ Jl-!-::- 
.-, ;;- 
/-. 
- 
y 
''- 
., 
Nie ma jak pieczona kiełbaska. 
fol. Krzysztof Dziedzic 
itr, JJ 
„Panorama Oleśnicka" nr 11 marzec 1990 r. 
OGŁOŚ ENIA 
■ Suknię ślubną z 
dodatkami. Tel. 440-21 wew. 53-85. 
■ Tunele foliowe 7 m x 30 m. 
Tel. 498-85. 
■ Dęby. Tel. 446-25. 
■ Narty z butami. Tel. 497- 
53. 
■ Płytę 386 DX 40 z 
procesorem 4 MB RAM + karta 
graficzna SVGA dp IBM 
PC. Cena 350 zł. Tel. 478- 
32. 
■ Suknię ślubną. Tel. 479- 
80. 
■ Pralkę Luna 385 E mało 
używaną, stan bardzo dobry, 
tanio. Oleśnica, ul. Sinapiu- 
sa 4/10pogodz. 16. 
■ Zestaw wokalowy: 2 
kolumny i wzmacniacz 150 W. 
Tel. 475-42. 
■ Sprzedam suknię ślubną. 
Cena 2,5 min. Tel. 473-41. 
■ Organy elektryczne nowe, 
PSR215. Oleśnica, ul. 
Limanowskiego 9. 
■ Duże, nowe biurko 150 cm 
x 75 cm koloru czarnego, blat 
brązowy, cena do 
uzgodnienia. Tel. 440-21 wew 57-46 po 
godz. 16. 
■ Tanio wózek składany. 
Oleśnica, ul. Sienkiewicza 
5/3. 
■ Commodore C-64 ze stacją, 
dyskietkami, magnetofonem 
i black boxem. Oleśnica, ul. 
Reja 6/8. 
■ Mini wieżę (3 elementy) 
okazyjnie. Tel. 494-28. 
■ Solidny statyw 
fotograficzny oraz obiektyw Pentacon 
1,8/50- M42. Tel. 443-29 
■ Cykliniarkę. Tel. 448-80. 
■ Niedrogo wózek inwalidzki 
w dobrym stanie. Bierutów, 
ul. Konopnickiej 36/4. 
■ Lewą połowę Duohiste- 
ria 100.000 PLN, 80.000, 
60.000, 10.000, 6.000 i 
prawą połowę 50.000, 30.000, 
20.000,9:000,8.000,7.000. 
Tel. 14-43-97. 
■ Lub wydzierżawię numer 
telefonu w okolicy ul. 
Sucharskiego. Tel. 445-88. 
AUT0MOTO 
■ Sprzedam opla kadetta 1,6 
diesel, 1983, 5 tys. zł. Tel. 
474-34. 
■ Sprzedam samochód 
dostawczy bedford blitz, 
benzyna 1980. Cena 6 tys. zł. Tel. 
474-34. 
■ Sprzedam zastawę yugo, 
1990, stan bardzo dobry, 
cena do uzgodnienia. Tel. 441- 
62. 
■ Sprzedam poloneza 1,6 
GLE, 1993 biały, 1. 
właściciel. Tel. 493-98. 
■ Sprzedam fiata 126 p, 
1984. Poniatowskiego 12/12. 
■ Sprzedam renault 5 LS, 
1,3, 1976, karoseria 1981. 
Oleśnica, ul. Sejmowa 3/2. 
■ Sprzedam fiata 126 p, 
1984. Tel. 423-02. 
■ Sprzedam żuka 
skrzyniowego, 1982, zarejestrowany. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 
14-65-46. 
■ Sprzedam trabanta 601, 
1972, przebieg 10 tys. po 
remoncie kapitalnym, kość 
słoniowa, stan techniczny 
bardzo dobry. Tel. 464-02. 
■Biuro Podróży „Opal" 
Dworzec PKS tel. 440-49, 
przejazdy autokarowe - 236 miast 
Europy, wyjazdy z Oleśnicy i 
Sycowa. 
■ Instalatorstwo i 
pomiary elektryczne. I. Ruszel. 
Oleśnica, ul. Chopina 5/1. 
Tel. 499-81. 
■ Biuro Rachunkowe 
„PROFIT" s.c. 
Oleśnica ul. Bratnia 7. Tel. 
435-25. Prowadzenie 
ksiąg przychodów i 
rozchodów, ryczałtu, 
rejestrów VAT. 
■ Naprawa pralek 
automatycznych krajowych i z 
importu: Wiatka, Tamat. 
Waldemar Płaneta, ul. 
Chopina 7/1. Tel. 449-33. 
■ Zakład RTV, ul. 
Kilińskiego 10. 
■ DOMATOR - żaluzje 
poziome, pionowe, rolety 
antywłamaniowe, sufity 
podwieszane, domofony. 
Tel. 445-88, ul. 
Sucharskiego 2 w godz. 7-15. 
■ DOMATOR - BRAMY 
GARAŻOWE zwijane i 
uchylne (sterowane 
ręcznie, elektrycznie, zdalnie), 
drzwi harmonijkowe i 
wejściowe antywłamaniowe. 
Tel. 445-88, ul. 
Sucharskiego 2 w godz. 7-15. 
■NAPRAWA pralek, 
chłodziarek, zamrażarek. Tel. 
477-04. Ul. Kopernika 1 
B/6. 
■ Naprawa lodówek - 
ceny konkurencyjne. 
Oleśnica, ul. 
Nowowiejska 4c. Tel. 496-77. 
■ Komis 
wielobranżowy. Dom Handlowy 
Oleśnica, ul. św. 
Jadwigi 41 piętro. 
■ Artystyczne szycie fi- 
ran, zasłon, nakryć 
sypialnych. Oleśnica, plac 
targowy, pawilon GS. 
Czesława Pytlas 
zaprasza. 
■ Malowanie, 
tapetowanie, kompleksowe remonty 
dokładnie, czysto, 
gwarancja. Tel. (071) 14-95-54. 
■ Wykańczanie wnętrz, 
układanie glazury, 
tapetowanie, malowanie, 
technologie gipsowe. 
Tel. 479-10. 
Wystawiamy faktury YAT. 
■ Remonty, kompleksowe 
przebudowy. Tel. 479-10. 
Wystawiamy faktury VAT. 
■ ARKTYKA-naprawa lad 
chłodniczych. Tel. 
grzecznościowy 429-57. 
■ Malowanie, 
tapetowanie, wykańczanie wnętrz. 
Tel. 439-54. 
■ Plandeki. Tel. 465-66. 
■ Usługi hydrauliczne, 
gazowe. Tel. 493-72. 
■ Anteny - naziemne i SAT, 
instalacje. Zbigniew Małas. 
Tel. 473-02. 
■ Pracownia 
Reklamowa REDIS. Oleśnica, ul. 
Sucharskiego 2. Tel. 14- 
72-00. 
■ CHATEX. Żaluzje 
pionowe, poziome, rolety. 
Instalacje wodne, co. 
gazowe - naprawa urządzeń. 
Tel. 496-35. Oleśnica, ul. 
Bociania 19/12. 
■ VIDEOFILMOWANIE 
na każdą okazję. Oleśnica, 
ul. Lwowska 16/2. Tel. 440- 
21 wew. 53-75. 
■ Kompleksowe remonty 
mieszkań, instalacji 
elektrycznych i hydraulicznych. Tel. 
490-91. 
LOMBARD TOPAZ 
Natychmiastowe pożyczki 
pod zastaw. Skup złomu złota 
Olninlm, al Wrocławska 18, tri 491UŁ2 
■ Naprawa 
elektronarzędzi, przezwajanie 
wirników komutatorowych i 
silników elektrycznych. 
Zakład Elektromechaniczny 
Oleśnica, ul. Pocztowa 2. 
Tel. 435-59. 
■ Przepiszę pracę na 
komputerze. Oleśnica, ul. 11 
Listopada 5a/8. 
BIURO OBROTU 
NIERUCHOMOŚCIAMI 
Oleśnica, ul. Mickiewicza 4b 
(pok. nr 10) tel. 449-77 
Zapraszamy od poniedziałku 
do piątku w godz. 12-16. 
■ Proponujemy bardzo 
korzystne warunki dla osób 
chcących sprzedać 
mieszkanie. Oleśnica, ul. 
Mickiewicza 4 b, pok. 10. Teł. 449-77 
w godz. 12-16. 
■ Kupię kawalerkę z jasną 
kuchnią i łazienką. 
Wiadomość: Sklep RTV, Rynek 21. 
■ Pilnie kupię lub wynajmę 
mieszkanie do 50 m w 
Oleśnicy. Tel. 497-11. 
■ Kupię lub wynajmę 2-po- 
kojowe mieszkanie we 
Wrocławiu. Tel. 474-34. 
■ Zamienię mieszkanie dwu- 
pokojowe o pow. 36 m na 
większe. Ul. Poniatowskiego 
12/12. 
■ Zamienię mieszkanie 
spółdzielcze lokatorskie we 
Wrocławiu przy ul. 
Grunwaldzkiej w plombie, bardzo 
ładne, 2 pokoje, kuchnia, II 
piętro, na podobne w Oleśnicy. 
Tel. 499-69. 
■ Zamienię 2-pokojowe (37 
m , co.) w nowym 
budownictwie na 3-pokojowe (może 
być w starym budownictwie). 
Tel. 445-22. 
■ Zamienia mieszkanie 
własnościowe M-4, 2 pokoje 
na większe z dopłatą. Tel. 
437-54. 
■ Sprzedam mieszkanie w 
Bierutowie. Teł. 465-66. 
mMMM^ 
NIERUCHOMOŚCI 
■ Kupię lub wydzierżawię 
sklep w Oleśnicy. Tel. 427- 
34. 
■ Sprzedam pół bliźniaka 
Tel. 449-88. 
■ Do wynajęcia duży dom lub 
pół. Tel. 429-65. 
■ Sprzedam lub 
wydzierżawię lokal o powierzchni 28 
m , we, woda, siła. Tel. 432- 
32. 
■ Sprzedam dom w 
zabudowie szeregowej na Lucieniu o 
powierzchni 240 m . Cena do 
uzgodnienia. Tel. 444-40. 
■ Do wydzierżawienia część 
pawilonu handlowo - 
usługowego przy ul. Szkolnej. Tel. 
434-96. 
■ Do wynajęcia duży dom lub 
inne propozycje. Tel. 429-65. 
■ Sprzedam rozpoczętą 
budowę - piwnica + strop w sze- 
regówce na Lucieniu. Tel. 
448-66. 
O 
E 
■ Poszukuję do 
wynajęcia lub kupię garaż w 
okolicy ul. Klonowej, 
Kochanowskiego. Tel. 
473-94. 
■ Szukam garażu. Tel. 430- 
81 wew. 361. 
DZIAŁKI 
BtIDOWLAHE 
■ Sprzedam dwie działki 
budowlane, nieuzbrojone w 
okolicy Osiedla Lucień. 
Wiadomość: Rataje, ul. Łąkowa 
26. 
ROLNICZE 
■ Sprzedam dwie prasy do 
słomy niemieckie, tanio. Ja- 
ksonowice 24. 
■ Sprzedam śrutownik bija- 
kowy oraz dojarkę. Tel. 
grzecznościowy 458-37 po godz. 
18. 
41. 
Sprzedam klacz. Sadków 
■ Sprzedam 5 ha ziemi w 
Nieciszowie. Wiadomość: 
Nieciszów 3. 
■ Kupię lub wydzierżawię 
grunty rolne. Tel. 496-48 po 
godz. 18. 
■ Pilnie sprzedam 
gospodarstwo rolne o powierzchni 9 ha 
wraz z zabudowaniami. 
Władysław Kwiecień Łuczyna 
92, gmina Dobroszyce. 
■ Sprzedam tanio kombajn 
zbożowy Bizon Z-40 w 
dobrym stanie, kosiarko - 
ładowarkę do zbioru liści 
buraczanych. Tel. 485-24 
wieczorem. 
■ Sprzedam wialnię 
elektryczną. Tel. 447-82. 
^Panorama Oleśnicka*' nr 11 niariec 1906 r. 
9tn j:# 
OGŁOSZENIA 
XEKARSKIE 
■ OKULISTA Janina 
Jawny. Badania komputerowe, 
soczewki kontaktowe. 
Przyjmuje: CM Medyk, Bratnia 7, 
środy, piątki. Tel. 425-09 
oraz 495-50 - całodobowo. 
■ Gabinet medycyny 
naturalnej. Bioenergoterapia 
Reiki. Zabiegi: poniedziałek, 
wtorek, piątek w godz. 15-17. 
Porady zdrowotne 
bezpłatnie. Dom Rzemiosła, 
Oleśnica, ul. Wrocławska 41 
■ Naprawa protez 
zębowych, od poniedziałku do 
piątku w godz. 16-17, w 
piątki i soboty w godz. 9- 
10. Oleśnica ul. B. Prusa 6 
(boczna 3 Maja). 
■ Pogotowie 
Stomatologiczne. Oleśnica, ul. 
Spokojna 23 (Rataje). 
■ NAPRAWA PROTEZ 
ZĘBOWYCH. Oleśnica, ul. 
Chopina 19. Tel. 426-87. 
■ PRACOWNIA USG, dr 
nauk med. Barbara 
Stolarska, spec. chor. 
wewnętrznych, gastroenterolog, 
certyfikat USG. Przyjmuje: 
sobota w godz. 9-10. 
Centrum Medyczne „Medyk". 
Rejestracja 425-09. 
■Dr nauk med. Tomasz Krę- 
cicki, spec. otolaryngolog, 
przyjmuje OCM Medyk, 
Oleśnica, ul. Bratnia 7. Tel. 
425-09. Badania słuchu, 
aparaty słuchowe - piątek w 
godz. 14-16. 
■ Choroby serca - dr nauk 
med. Roman Dutkiewicz, 
czwartek godz. 16. Ul. 
Wrocławska 41 (Dom Rzemiosła). 
■ Gabinet 
stomatologiczny, lek. stom. specj. 
Zbigniew Zieliński, 
przyjmuje: ul. Chopina 5 
(II piętro), wtorek, 
piątek 16-18. Tel. 428-42. 
■ USG - dr nauk med. 
Tadeusz Śliwiński, 
specjalistyczny gabinet lekarski 
otwarty - środa, czwartek, piątek w 
godz. 15-16. Ul. Wrocławska 
41 (Dom Rzemiosła). 
■ Chirurg dziecięcy 
(wnętrostwo, przepukliny, stulejki, 
itp.) - lek. med. M. Helemęjko- 
środy w godz. 16-17. Ul. 
Wrocławska 41 (Dom Rzemiosła). 
■ Maria Tarnawska - 
pediatra, neonatolog, 
poniedziałek, czwartek 17-19. Tel. 
499-55. 
■Danuta Świderska, 
specjalista pediatrii; wizyty 
domowe. Tel. 421-33. 
■ Cukrzyca, choroby 
wewnętrzne, 
reumatologiczne, osteoporoza, wizyty 
domowe, EKG w domu. 
Halina Ozór wtorek, 
czwartek 16-18, Jerzy 
Ozór, środa 17-19. Tel. 
449-95. Oleśnica, ul. 
Kazimierza Wielkiego 3 B. 
■ SPECJALISTA 
PSYCHIATRA Jacek Borys. 
Dorośli, dzieci: środa godz. 17- 
19. Oleśnica, Rynek 48 
(wejście od podwórza, II piętro). 
Tel. (7) 73-94-06. 
■ Laryngolog T. Kołaciński, 
wtorki, czwartki, godzina 16- 
18. SP nr 7. Oleśnica, ul. 
Chopina 1. Wizyty domowe, 
tel. 499-70. 
■ ALERGOLOG - PNEU- 
MONOLOG - PEDIATRA 
Jolanta Hołda przyjmuje - 
Szkoła Podstawowa nr 6, 
poniedziałki, czwartki 16-18. 
■ OKULISTA - lek. med. 
Ewa Smolarek, wtorek godz. 
16-17. Oleśnica, ul. 
Wrocławska 41 (Dom Rzemiosła). 
■ Specjalista kardiolog dr 
nauk med. Andrzej Tyboro- 
wski przyjmuje wtorki, 
czwartki w godz. 16-19. 
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 
61. Tel. 14-96-51. 
■ Lek. med. Feliks 
Błaszczyk ONKOLOG, RADIO- 
TERAPEUTA. Porady 
onkologiczne, profilaktyczne 
badanie piersi, leczenie 
paliatywne. Przyjmuje: czwartek, 
16-17. CM Medyk, Bratnia 7. 
Tel. 425-09. 
■ Lek. med. Tadeusz Ozga 
chirurg. REKTOSKOPIA, 
CHOROBY ODBYTU (nie- 
operacyjne leczenie żylaków 
odbytu), porady 
chirurgiczne. Przyjmuje: środa, 15 - 
1730. CM Medyk, Bratnia 7. 
Tel. 425-09. 
■Pediatra Halina Hajdukie- 
wicz przyjmuje: środa 16-18. 
Wizyty domowe. Oleśnica, 
ul. ks. Sudoła 6/1. Tel. 498- 
80. 
Uczciwego znalazcę proszę o 
kontakt za 
wynagrodzeniem. Oleśnica, ul. 
Sucharskiego 8b/3. 
■ Soczewki kontaktowe 
- okulista Marzena 
Stępińska CM Medyk, 
poniedziałek, wtorek, czwartek 9-12 
i 17-19, sobota 9-12. 
Rejestracja na miejscu lub 
telefonicznie. Tel. 490-12. 
■ Fabryka Obuwia LE- 
STA zatrudni 
pracownika do działu księgowości. 
Wymagania: 
wykształcenie wyższe ekonomiczne. 
Preferowane 
umiejętności: operatywność, 
komunikatywność. 
Zainteresowanych prosimy o 
osobiste składanie curriculum 
vitae w ciągu 7 dni od 
ukazania się ogłoszenia w 
Dziale Kadr - Spalice 62. 
■ Posiadam żuka, wolny 
czas, podejmę pracę. Tel. 
grzecznościowy 445-22. 
■ Młody zdolny kierowca 
mechanik poszukuje pracy. 
Tel. 448-01 po godz. 17. 
■ Język polski. Korepetycje 
dla uczniów szkół 
podstawowych i średnich. 
Indywidualne przygotowanie do 
egzaminów końcowych i wstępnych. 
Tel. 470-25. 
■ Dnia 5.03.1996 około godz. 
19 w okolicach ulicy Łąkowej 
(Rataje) zaginęła suka - 
owczarek niemiecki, sierść 
czarna, długi włos, w trakcie 
leczenia. Nagroda. 
Informacje: tel. 495-10. 
■ Zagubiono dokumenty na 
nazwisko Jolanta Marek. 
■ Telefoniczny punkt 
konsultacyjny dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu, środków 
odurzających i członków ich 
rodzin - 478-81 wtorki, 
piątki w godz. 19-21. 
■ Urząd Miejski Oleśnicy 
na wniosek radnego 
Janusza Marszałka 
organizuje spotkanie ze 
wszystkimi zainteresowanymi 
inwestycją „telefonizacja 
osiedla Daszyńskiego-Po- 
niatowskiego-Otwarta w 
Oleśnicy". Spotkanie 
odbędzie się 14 marca o 
godz. 16 w Ratuszu - sala 
nr 4 II piętro. Spotkanie 
poświęcone będzie 
omówieniu podpisanej 
umowy na realizację 
inwestycji z Zakładem Telekomu- 
nikacj i we Wrocławiu. 
Zastępca burmistrza 
Andrzej Komarzyniec. 
OGŁOSZENIE 
Zespół Oświaty Samorządowej Oleśnica, Rynek-Ratusz 
ogłasza 
przetarg nieograniczony 
na wykonanie niżej wymienionych prac: 
1. Wykonanie okien skrzynkowych z oszkleniem i osadzeniem - 
dla SP nr 3 ul. Kochanowskiego w Oleśnicy; 
2. Wykonanie posadzki z płyt ceramicznych w SP nr 3 ul. 
Kochanowskiego w Oleśnicy; 
3. Wykonanie uproszczonej próby szczelności instalacji 
gazowych w obiektach administrowanych przez ZOS. 
Informacji szczegółowej (dokumentacja przetargowa) udziela 
Wydz. AB Urzędu Miejskiego Oleśnicy pok. 202II piętro, tel. 438-35 
wcw. 53 w dniach 14.03 - 22.03.1996 w godzinach pracy Ur/ędu. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
- spełniają warunki podane we wskazówkach dla oferentów 
- wpłacą wadium w wysokości 1000 /ł (dla każdego zadania) 
najpóźniej do dnia 26.03.]996 do godz. 14 w kasie ZOS III p. 
Ofertę wraz z ceną należy składać w zamkniętych kopertach w 
terminie do dnia 26.03.1996 do godz. 15 w sekretariacie ZOS Ul p. 
Rynek - Ratusz. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.1996 o godz.10 w Urzędzie 
Miejskim Oleśnicy. 
Do konkursu przetargowego dopuszczeni będą oferenci: 
- którzy opłacili wadium w ustalonej wielkości i terminie; 
- których oferty są zgodne z warunkami przetargowymi. 
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia 
przetargu z podaniem przyczyn jego unieważnienia. 
Panorama Oleśnic 
Ogłoszenia 
przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń 
w Oleśnicy 
ul. Młynarska 4B 
(żółta kamieniczka 
w głębi placu) 
Obiekt strzeżony przez system .Sezam" - 
z natychmiastowym 
powiadomieniem policji. 
Czynne 
od poniedziałku 
do piątku 
w godz. 10-13, 
15-18 
1 osoba - 5 słów 
bezpłatnie 
powyżej 5 słów - 30 gr 
(+7% VAT) za słowo 
Ogłoszenia 
podmiotów 
gospodarczych 
-50gr 
(+ 22% VAT) 
za słowo. 
Ogłoszenie nadane 
do piątku włącznie 
ukaże się 
w najbliższy wtorek. 
Ogłoszeń 
nie przyjmujemy 
przez telefon 
i za pośrednictwem 
skrzynki pocztowej. 
xxx 
Reklamy przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń 
ul. Młynarska 4 B 
(żółta kamieniczka) 
tel./fax 494-28 
Wystarczy 
zadzwonić! 
xxx 
Dyżury redaktora 
naczelnego: 
wtorek 
w godz. 10-11, 
czwartek 
w godz. 17-18 
-$&•:.£$ 
„Panorama Oleśnicka" nr 11 marzec 1990 r. 
COMMERCIAL UNION 
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ZYCIE (POLSKA) S.A. 
Oferuje 
ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym 
terminowe ubezpieczenie na życie 
ubezpieczenie kredytobiorców 
ubezpieczenie wspólników 
ubezpieczenie grupowe 
młodzieżową polisę przyszłościową 
Informacje i porady 
Doradca Ubezpieczeniowy 
BIURO: 
OLEŚNICA 
ul. Sinapiusa 12 (Hotel Perta - hall) 
tel. 435-19 wew. 47 
tcl. domowy 489-85 
CZYNNE: 
poniedziałek, środa, czwartek od 16.00 do 20.00 
wtorek od 8.00-12.00 
USezpiecz to co najcenniejsze... Twoje tycie ! 
NOWOSAD 
Zaopatrzenie Biurowe 
56-420 Bierutów ul.Dąbowakiego 2 
PROFESJONALNE MATERIAIY BIUROWE f~ELBAj 
papier xero, komputerowy o koperty 
o segregatory, teczki wiszące, skoroszyty 
o art.piśmienne, dziurkacze,zszywacze I 
o taśmy do drukarek, tonery, dyskietki | 
LJL-1.6 _ tel.i071) 14 68 24. tel/fax (071) 14 6792 1 
i 
Towar dowozimy do klienta! 
APEL 
dyrekcji Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnicy 
do wszystkich administratorów 
budynków mieszkalnych 
działających w rejonie 
obsługiwanym przez nasz 
Oddział Pomocy Doraźnej 
(Pogotowie Ratunkowe). 
Coraz częściej docierają do nas sygnały 
o blokowaniu klatek schodowych i wejść 
do budynków. Nagminne jest 
wystawianie na klatki schodowe zbędnego sprzętu 
oraz zastawianie wejść i wyjść do i z 
budynku. W skuteczny sposób utrudnia 
to, a w niektórych przypadkach wręcz 
uniemożliwia wynoszenie chorego na 
noszach z mieszkania i znoszenie po 
schodach. Zastawianie podjazdów i wejść 
(wyjść) do budynków uniemożliwia 
podjazd karetce w pobliże bramy i zabranie 
chorego. Jest to szczególnie uciążliwe w 
okresie opadów atmosferycznych. 
Wyeliminowanie tak prozaicznych problemów 
nie wymaga nakładów finansowych, lecz 
poważnego podejścia do problemu, 
dokonania przeglądów i wydania zaleceń 
lokatorom o uprzątnięcie zbędnych 
przedmiotów. 
Z góry dziękujemy za poważne 
potraktowanie problemu, bo wszystko, co 
robimy, robimy dla dobra chorego. 
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Oleśnicy 
Ogłoszenie bezpłatne 
„Panorama Oleśnicka" do słuchania... 
Co wtorek w „Przeglądzie Prasy" w radiu BRW 
101,1 FM, ;odz. 10.50 
JO 
I 
r 
Agencje reklamowe Radia BRW 101,1 FM: 
• Biuro Sprzedaży Radia BRW 101,1 FM w Wałbrzychu, tel. (074) 43-42-58 
• Agencja „PANCERNI" w Wałbrzychu, tel. (074) 786-86 wew. 353 
• Agencja Artystyczna „TOP SERVICE" w Legnicy, tel. (076) 230-19 
ZAKUID OPTVCZNV| 
Oleśnico 
ul. Wrocławsko 20 L1 
Morek Kołodziej U 
3>-~ Gobinrt czynny codziennie ^^ 
Rejestracja na miejscu lub telefonicznie ^ 
14-96-60 ,^-^Jg 
'^jfUjm^^w^i 
>; 
«* 
UWAGA! 
Dolnośląski Zakład 
Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek 
Kształcenia w Oleśnicy 
zawiadamia o rozpoczynających się 
w miesiącu marcu 
następujących kursach: 
1/ Elektroenergetyczny E, D, 
K (SEP) - zebranie 
organizacyjne odbędzie się w dniu 
13.03.96 r. o godzinie 1600 na 
ul. Bratniej 7. 
2/ Spawania: elektrycznego, 
gazowego, CO2, w osłonie 
argonu. 
3/ Obsługi komputera IBM 
PC. 
4/ Podstawy księgowości z 
zastosowaniem komputera. 
Szczegółowych informacji 
udziela i zapisy przyjmuje 
sekretariat Ośrodka, Oleśnica, ul. 
Młynarska 7 . Tel. 14-20-68 
ZAPRASZAMY/ 
HURTOWNIA „GRAND"s.c. 
H U RT-DETAL 
OFERUJE: 
KAWĘ, HERBATĘ, 
PAPIEROSY 
Ul. Wojska Polskiego 65. 
Tel. 424-27 
Czynna pon.-pt. 8-17, sob. 9-13 
Zapraszamy! 
Szanowni Państwo l 
Komitet Organizacyjny Fundacji Sztandaru dla Centrum 
Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego Oleśnicy składa podziękowania 
społeczeństwu, instytucjom oraz przedsiębiorstwom miasta i regionu 
Oleśnicy za aktywne włączenie się do akcji ufundowania sztandaru 
dla CSIL Oleśnica. 
Dziękujemy za każdą najdrobniejszą wpłatę na ten szczytny cel, 
życzliwość i zrozumienie potrzeby wskrzeszenia najpiękniejszych 
tradycji wspierania żołnierza polskiego poprzez ofiarność 
społeczeństwa. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do 
młodzieży oraz dzieci szkół i przedszkoli oleśnickich, a także kierownictwa 
tych jednostek. 
Pocztom sztandarowym uczestniczącym w ceremonii wręczania 
sztandaru dziękujemy za udział i podkreślenie rangi uroczystości 
poprzez swoją obecność. Służbom komunalnym i policji 
dziękujemy za przygotowanie miasta, kierowanie ruchem pieszych i 
kołowym w tym szczególnym dniu. 
Szanowni Państwo, Wasza ofiarność, zgromadzone środki 
finansowe umożliwiły ufundowanie sztandaru, stworzenie godnej 
oprawy dla uroczystości wręczenia sztandaru i przysięgi wojskowej, 
pozostawiając miłe, niezapomniane wrażenia gorących uczuć, 
jakimi darzy społeczeństwo żołnierzy naszej szkoły wojskowej. 
Honorowy Przewodniczący Komitetu Fundatorów Sztandaru 
burmistrz Oleśnicy 
mgr ini. Jan Broni 
ZARZĄD MIASTA I GMINY W BIERUTOWIE 
OGŁASZA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH 
NA TERENIE MIASTA I GMINY BIERUTÓW 
w/g poniższego wykazu: 
I PRZETARG 
1) działka rolna położona w miejscowości Kijowice 
- działka nr 113, AM 1, pow. 10000 m - cena wywoławcza 535 zł 
2) działka budowlana z przeznaczeniem - budownictwo 
mieszkaniowe, położona w miejscowości Kijowice 
- działka nr 118, AM 1, pow. 5500 m2 - cena wywoławcza 6.020 
zł. 
II PRZETARG 
3) budynek użytkowy (po byłej świetlicy wiejskiej) o pow. 
użytkowej 120 m położony w miejscowości Radzicszyn, kwota 
wyjściowa do przetargu 5.000 zł + działka gruntu o pow. 500 m , 
wartość 975 zł. 
Kwoty wyjściowe do przetargu zostały określone przez biegłych. 
Przetarg odbędzie się w budynku Domu Kultury w Bierutowie 
pr/y ulicy M. Konopnickiej 41a w dniu 28 marca 1996 r. o godz. 
10°*. 
Wadium w wysokości 5 % kwoty wyjściowej należy zapłacić 
najpóźniej do godz. 9 w dniu przetargu w kasie lut. Urzędu z 
zaznaczeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy. 
Szczegóły informacyjne pod nr. tel. 14-64-16 i 14-62-52. 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
A-Z 3 
Nowo otwarty ~1 
PAWILON HANDLOWY 
c n Oleśnica, ul. Moniuszki 69 ' 
O.t^. (20 gazownią, teren bazy Północ 
OFERUJE: tapcly, kasetony, kleje, farby, płytki, drzwi, 
okna PCV, panele podłogowe oraz art. budowlane 
Zapraszamy codziennie w godz. 9-17, soboty w godz. 9-13 
Centrum Ogumienia - PAL-GUM - Paluszkiewicz 
Oleśnica, ul. Piaskowa 1. Tel. domowy 428-43 
Autoryzowany Dealer Stomil SA Olsztyn i IV Dębica SA 
' Opony nowe wszystkich rozmiarów po cenach 
fabrycznych - montaż i demontaż gratis! ,, 
■ Opony używane zachodnie prosto z Holandii 
i bez pośredników 
• Komputerowe wyważanie oraz montaż i demontaż 
koł na sprzęcie renomowanych firm. ^ ' 
• Bezpłatne doradztwo i pompowanie koł. 
Zakład czynny cod/iennic w godz. 8-17 
w soboty w godz. 8-13. Zapraszamy! 
I', 
„Panorama Oleśnicka" nr Ii marzec 1996 r. 
str. 14 
życanHiA 
IMIENINY 
O Z okazji Imienin - najdroższej so- 
lcnizantce - Krystynie Wotlińskiej: 
wszelkiej pomyślności, zdrówka oraz 
wielu słonecznych i pogodnych dni 
ślą zawsze pamiętające i kochające 
dzieci: Agata, Jacek i Grażyna. Do 
życzeń dołączają się zięciowie oraz 
wnuki Tomek i Dominik. 
O Piękne jak róie, gorące jak słońce 
i z głębi serca płynące 
najserdeczniejsze życzenia 
imieninowe, 
dużo zdrowia i radości 
oraz szczęścia, pomyślności 
dla Pani Wicedyrektor Kazimiery 
Maleszko z SP w Boguszycach od 
przewodniczącej z Boguszyc. 
O Serdeczne życzenia z okazji 
imienin i urodzin dla żony Kazi Mcjty. 
Dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy 
mąż Heniek z synami życzy. 
O Ile liści na leszczynie, 
tyle kwiatów w tej dolinie, 
tyle szczęścia i słodyczy 
synowej Bożenie z okazji imienin 
teściowie Salcwicze życzą. 
O Dużo szczęścia, zdrowia, 
pomyślności w życiu oraz pociechy z 
wnucząt życzą z okazji imienin Krystynie 
Salewicz teściowie Salewiczowie 
oraz Jurek, Bożena, Magda Salewicz. 
O Trzeba odbyć długą drogę, aby żyć 
uczuciami miłości i przyjaźni. Z 
okazji imienin najserdeczniejsze 
życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, 
uśmiechu na co dzień kochanej Mamie i 
Żonie Bożenie Salewicz składują: 
mąż Jerzy i córka Magda (do życzę 
dołącza się Muka). 
O W dniu tak pięknym i wspaniałym 
życzymy Ci sercem całym 
zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
sto lat życia i radości. 
Być może masz inne życzenia, 
więc życzymy ich spełnienia. 
Z okazji imienin koleżanki Beaty 
Szymańskiej gorące życzenia 
przesyłają koleżanki ze zmiany oddziału gine- 
kol.-połozniczego oraz porodówka. 
O Moc serdeczności z okazji Imienin 
Krystynie Kubiak z Ligoty Małej 
wielu dni słońca pogodnych bez końca, 
by ukryte w nich marzenia 
doczekały się spebiicnia 
życzą wnuczki Ania i Monika z 
rodzicami. 
O Wielu dni słońca 
pogodnych bez końca, 
by ukryte w nich marzenia 
doczekały się spełnienia 
Spóźnione, ale szczere życzenia 
imieninowe składa Kazi Koccmbie z 
Oleśnicy siostrzyczka Hania z Chcłstowa. 
O Wielu dni słońca 
pogodnych bez końca 
by ukyte w nich marzenia 
doczekały się spełnienia. 
Serdeczne życzenia imieninowe dla 
Krysi Maćków z Długołęki od 
siostrzyczki Hani z Chcłstowa. 
O W dniu tak pięknym i wspaniałym 
życzymy Ci sercem całym 
zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
stu lat życia i radości. 
Być może masz inne życzenia, 
więc życzymy ich spełnienia. 
Z okazji zbliżających się imienin 
Zbigniewowi Moskalukowi z 
Twardogóry serdec/nc życzenia składają 
H.L.IInatowie z Chcłstowa wraz z 
d/iećmi. 
O Wszystkiego najlepszego z okazji 
imienin Krystynie Iwańczyk z 
Dobrzenia życzą Flżbiela i Jerzy 
Iwańczykowie z dziećmi. 
O Zdrowia, szczęścia, pomyślności z 
okazji Imienin Zbigniewowi 
Iwańczykowi z Dobrzenia życzą wnuczki, 
wnuki syn i synowa. 
O Wszystko, co tylko radością zwie 
się, 
Niechaj Ci anioł na skrzydłach niesie! 
Los niech Ci spełni każde żądanie, 
A życie rajem niech Ci się sianie! 
Nie znaj co troska - niech wszystko 
zgoła 
Tylko Ci szczęściem świeci dokoła! 
A łódź, co niesie Cię na życia fali, 
Niech z każdej burzy Ciebie ocali! 
Najlepsze życzenia z okazji imienin 
Bożenie Bąk składają koleżanki z 
pracy. 
0 Długo czekaliśmy owej godziny. 
Wreszcie nadeszły Twe imieniny. 
Chcemy swe serca Tobie otworzyć 
1 najpiękniejsze życzenia Ci złożyć. 
Zyj w szczęściu i radości, 
Nie znaj smutku i przykrości. 
Niechaj wszelkie zło Cię mija 
Niech Ci dobro w życiu sprzyja! 
Wszystkiego, co dobre, z okazji 
imienin Krystynie składają koleżanki z 
Przedszkola nr 3. 
O Z okazji imienin Bożenie i Kaziowi 
Wincentowiczom moc serdecznych 
życzeń zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, dużo słońca i radości życzą Janek 
i Grażyna. 
O Z okazji imienin Grzegorzowi 
Laryszowi dużo zdrowia, wszystkiego 
najlepszego, pociechy z córeczki Ro- 
ksanki i żony Urszuli życzą teściowie. 
O Wielu dni słoiica 
pogodnych bez końca, 
by ukryte w nich marzenia 
doczekały się spełnienia. 
Z okazji imienin Krystynie Wojtano- 
wicz z Wabicniec dużo zdrowia i 
uśmiechu na co dzień życzy mąż 
Zdzisław, kochające córki i syn 
Marek. 
O Wszystkiego najlepszego z okazji 
Imienin Zbigniewowi Olczykowi z 
Bierutowa, dużo zdrowia, szczęścia, 
radości oraz wszelkiej pomyślności 
życzą żona Mariola, dzieci Ola i 
Tomek oraz Maczkowie i Pażdziorowic. 
O Przemija wszystko powoli. 
To, co nas gnębi. 
To, co nas boli. 
Przemijają łzy i cierpienia, 
zostają tylko wspomnienia. 
Kochanej Babci Krystynie Mszycy z 
okazji imienin wszystkiego 
najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia oraz 
uśmiechu na twarzy życzą Agnieszka, 
Iwona, Piotruś, Arek z Rodzicami 
oraz Ania. 
O Chcemy uwić wieniec z kwiatów i 
radości, 
by życie dało Ci tyle szczęścia, 
wesołości, 
ile Twe serce przyjąć tylko może 
o każdej Twego życia porze. 
Niech Ci szczęście wieniec splata. 
Żyj nam w zdrowiu długie lata! 
Krystynie Paradowskiej z okazji 
P&DZICWH/SUhtJA 
O Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 
w Oleśnicy składa serdeczne 
podziękowanie dziewczętom z zespołu tańca 
towarzyskiego. „Santino" 
reprezentującego MDK w Oleśnicy za 
uświetnienie występami apeli uczniowskich 
w dniu 21 lutego br. 
O Organizatorzy wystawy minerałów 
serdecznie dziękują za pomoc w 
przygotowaniu i sponsorowaniu imprezy 
bu rmistrzowi Janowi Bronsi owi, 
wójtowi Andrzejowi Proszkowskicmu, 
firmom Konrad, PSS Społem, Delicje 
oraz Jerzemu Telce. 
O Komenda, Rada Pedagogiczna 
oraz żołnierze Centralnej Szkoły 
Inżynieryjno - Lotniczej w Oleśnicy 
składają serdeczne- podziękowanie 
Komitetowi Organizacyjnemu pod 
przewodnictwem burmistrza 
Oleśnicy Jan Bronsia, fundatorom 
zespołowym i indywidualnym z terenu gmin 
Oleśnica, Bierutów, Twardogóra, 
Długołęka, Dobroszyce za ofiarność 
na rzecz ufundowania sztandaru dla 
naszej szkoły. Gorąco dziękujemy 
społeczeństwu Oleśnicy za liczne 
przybycie na tę uroczystość. Jcdno- 
'-CKeśnie przeprószmy wszystkich? kto- ■ 
rych dotknęły trudności 
komunikacyjne związane z organizacją 
uroczystego apelu na placu Zwycięstwa w 
Oleśnicy. Rzecznik prasowy 
komendanta CSIL płk Lucjan Klimas. 
O Panu Ordynatorowi drowi Janowi 
Golachowi, lekarzom i pielęgniarkom 
oddziału ginekologiczne - 
położniczego szpitala w Oleśnicy za 
skuteczną pomoc, życzliwość i troskliwą 
opiekę serdeczne podziękowania 
składa Zofia Biesiada. 
O Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 
w Oleśnicy składa podziękowania w 
imieniu uczniów -sportowców i 
własnym pijalni piwa „Klub Kibica" za 
ufundowanie i przekazanie sprzętu 
sportowego do piłki nożnej. 
O Panom policjantom, którzy pełnili 
służbę w nocy z 29 lutego na 1 marca 
br., scrdcc/nie dziękujemy za ich 
czujność w czasie pełnienia swoich 
obowiązków i zatrzymanie sprawców 
kradzieży samochodu inwalidzkiego 
przy ul. Kopernika. U.iSt.M. 
O Serdeczne podziękowania dla 
doktora Jana Kochanowskiego 
(ortopedy) ze Szpitala Rejonowego w 
Oleśnicy od wdzięcznej 82-lelnicj 
pacjentki. Dziękujemy za okazanie dobrego 
serca, wyrozumiałości przyjęcie poza 
godzinami pracy. Do podziękowań 
dołącza się córka Krystyna Guzik z 
Dobroszyc. 
O Ochotnicza Straż Pożarna w Soko- 
łowicach pięknie dziękuje Państwu 
Siewkom z miejscowego sklepu oraz 
Państwu Kyrczom z miejscowej 
piekarni za pomoc materialną dla dzieci 
szkolnych biorących udział w 
Konkursie Wiedzy Pożarniczej 
zorganizowanym przez nas w szkole dla 
wyłonienia 5-osobowej reprezentacji na 
gminne zawody. Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Sokołowi- 
cach. 
O Zarząd Miejski Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Oleśnicy serdecznie 
dziękuje wszystkim osobom 
uczestniczącym w zbiórce funduszy na 
leczenie Dominiki. Zebrany dochód 
wynosi 3.208,91 zł. Adresatami 
naszych podziękowań są: Szkoły 
Podstawowe nr 1, 2,4,7,10, Szkoła 
Podstawowa w Pogorzeli, Liceum 
Medyczne, Państwowa Szkoła Muzyczna, 
Parafia Matki Bożej Miłosierdzia, 
Terenowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna, NSZZ „Solidarność" 
pr/.y Fabryce Obuwia „Odra", Pan 
Karccwic/. i i 
'__ finlnyku bezpłamu 
imienin moc najlepszych życzeń 
składa rodzina Paradowskich i babcia 
Władzia. 
O Moc najserdeczniejszych życzeń 
imieninowych pani Bożenie Pielry- 
dze pr/esyła Krystyna z mężem i 
dziećmi oraz teściowa. 
URODZINY 
O Moc najserdeczniejszych życzeń 
dla Krzysztof Ozgi z okazji 25. 
urodzin, dużo zdrowia, radości, pogody 
ducha, uśmiechu na każdy dzień oraz 
błogosławieństwa Bożego życzy 
kochająca żona Wiola z córeczką Paulą. 
O W tej pięknej i radosnej chwili 
ja życzeń podnoszę głos. 
Dzisiaj się serce i rozum sili, 
bo życzę Ci świetny los. 
Z sercem, co pełne szczerości, 
tę tylko możność posiada, 
ze słowem dobrej przyjaźni 
życzenia Ci składa. 
Z okazji urodzin Sławka 
Zasadzińskiego najserdeczniejsze życzenia 
składają Agnieszka, lila i Magda. 
O Z okazji 17. urodzin Sławka 
Zasadzińskiego wszystkiego najlepszego 
oraz spełnienia najskrytszych marzeń 
życzy Monika ze Strzelec. 
O Sylwii Szmidt w 17. urodziny 
wszystkiego najlepszego, zdrowia, 
wiele radosnych chwil oraz samych 
piątek w szkole życzą rodzice 
Jadwiga i Andrzej z Oleśnicy. 
O Z okazji urodzin kochanemu 
synowi Wojtusiowi Gugulskicmu dużo 
zdrowia, szczęścia, dobrych 
wyników w nauce zasyłają mania, brat 
Piotruś i tato. 
0 Życzymy Ci tak jak nikt nie życzy 
spełnienia wszystkich marzeń, 
zdrowia szczęścia i słodyczy. 
1 życzymy Ci jak w bajce dobra wróżka, 
by się spełniło najskrytsze życzenie 
z samego końca Twego serduszka. 
Z okazji urodzin i imienin dla 
kochanej żony i mamy Kazimiery 
Jarosińskiej ze Zbytowej moc gorących 
życzeń składają mąż Jan i synowie. 
O W dniu tak pięknym i wspaniałym 
życzę Tobie sercem całym 
zdrowia szczęścia, pomyślności, 
sto lat życia i radości. 
Bądź mądra, bądź szczera, 
miej wszystkie zalety. 
Niech z Ciebie wyrośnie 
ideał kobiety. 
Z okazji 15. rocznicy urodzin Basi 
Kowalskiej z Piszkawy najszczersze 
życzenia składają babciazdziadkicm, 
chrzestny z ciocią oraz Matcuszek z 
Tomkiem Lipcowie. 
O Wszystkiego najlepszego z okazji 
15. urodzin Łukaszowi Mrowickic- 
mu, zdrowia, szczęścia, pomyślności 
i powodzenia w miłości życzą 
przyjaciele. 
O W dniu lak pięknym i wspaniałym 
życzymy Ci sercem całym 
zdrowia szczęścia, pomyślności, 
sto lat życia i radości. 
Z okazji 80. urodzin kochanej Mamie 
i Babci Józefie Tomaszewskiej 
wszystkiego najlepszego życ/ą wnuki z 
rodzicami. 
O Z okazji Urodzin Katarzynie Mu- 
mot dużo zdrowia, szczęścia oraz 
spełnienia najskrytszych marzeń 
życzy Romek. 
O Z okazji 24. rocznicy urodzin 
Romka Mircckicgo z Bierutowa 
wszystkiego najlepszego, samych 
szczęśliwych chwil w życiu życzy Nina. 
O Z okazji nadchodzących urodzin i 
imienin Grzegorza Mierzwy z 
Dobroszyc- 
w dniu tak pięknym i wspaniałym 
życzymy Ci sercem całym 
izdroww, szczgscjrj, jp^myshti)ści± ''__i 
'Doniesienia 
z USC 
(26 lutego - 2 marca) 
Związek małżeński zawarli: 
Ewa Sulikowska 
i Wacław Żelazny 
Beata Brud 
i Robert liski 
Państwu Młodym życzymy 
szczęścia! 
2 marca odbyła się w USC 
uroczystość 50-lccia pożycia 
małżeńskiego Państwa Anastazji i 
Czesława Kołodziejów. Z tej 
okazji wiceburmistrz Andrzej 
Komarzyniec wręczył 
Jubilatom medale oraz dyplomy za 
długoletnie pożycie. 
Gratulujemy ! 
Urodzili się: 
Marcin Sankicwicz 
Dawid Łazarski 
Jakub Doziwski 
Kinga Korpowska 
Bartosz Domal 
Justyna Chudy 
Rafał Jeziorski 
Kinga Ci o ma 
Filip Dziuba 
Paulina Jaroń 
Michał Maryniak 
Paulina Dobrowolska 
Maciej Rcmbicrz 
Łukasz Kowalski 
Szymon Słowikowski 
Szymon Plefko 
Kamila Sus 
Izabella Grzesiak 
Marta Morawck 
Szczęśliwym Mamusiom i 
Tatusiom oraz Dziadkom 
gratulujemy! 
Zmarli: 
Bronisława Kalisz ur. 1922 
Józef Przybylski ur. 1910 
Jadwiga Bukowska-Aniszc- 
wska ur. 1944 
Jan Paus ur. 1935 
Władysław Saban ur. 1949 
Mirosław Sulikowski ur. 1941 
Bronisława Kłysz ur. 1922 
Stefan Łapa ur. 1922 
Rodzinom Zmarłych składamy 
wyrazy współczucia. 
żadnych smutków, moc radości 
oraz Błogosławieństwa Bożego. 
Kochanemu wnuczkowi Grzesiowi 
życzenia składa babcia Danusia z całą 
rodziną. 
O Wszystko, co piękne i wymarzone, 
w dniu twych urodzin 
niech będzie spełnione. 
Życzymy Ci szczęścia, 
spełnienia marzeń, 
długich lat życia 
bez przykrych zdarzeń. 
Dla kochanego taty i dziadka Mariana 
Pclińskicgo z Dobrej z okazji 73. 
urodzin najserdeczniejsze życzenia 
przesyłają Halina, Janek, Dorota, Marcin 
i Ania. 
O Dużo szczęścia, powodzenia. 
Niech się spełnią Twe życzenia. 
Niech Ci zawsze słońce świeci 
i słodziutkie życic leci. 
Dokończenie na str. 15 
.Panorama Oleśnicka" nr 11 marzec 1999 r. 
To znaczy tak niewiele. Tylko my. 
Kio się obudzi z nas, czyją czy Ty. 
Bo rzeczywistość była snem, 
noc za nocą... dzień za dniem. 
Czy mam powiedzieć: Kocham Cię? 
Czy prosić: zostań, nie zostawiaj mnie... 
Od A. dla S. Wiem, że popełniłam 
Wad. Przepraszam. 
* 
Ewclinko z Ha SP, zwróć uwagę na 
mnie. Rozejrzyj się dookoła. Niech 
Twój świai się nic kończy na Twoich 
trzech koleżankach. Jeśli chcesz, to 
przyjdź w sobotę 16 marca do 
„Iwony" o godz. 18. Będę czekał. M.K. 
* 
Kamień się kruszy, 
woda się sączy, 
a naszej przyjaźni 
ni ki nie rozłączy. 
Dla Ewy Mieczkowskiej od 
zakochanego Artura. 
* 
Serdeczne pozdrowienia dla Gibka, 
Andrzejka, Kigcna od zawsze 
pamiętających o Was dziewczyn. 
* 
Literkę K sama postawię. 
Literkę O sobie zostawię. 
Jednak bez A nie mogę żyć. 
Potem postawię literkę M. 
Na końcu piękny wyraz CIĘ. 
Dla ukochanego Krzyśka G., który 
przychodzi na ul icę Reja, od 
zakochanej Agnieszki. 
* 
Miłość i bagno mają to do siebie, 
że gdy w jedno z nich wpadniesz, 
już się nie wygrzebiesz. 
Dla kochanego Mariusza 
Chmielewskiego od zakochanej d/iewczyny, 
która wpadła już w to bagno. Kaśka. 
* 
Zapomniałam o kwiatacli, 
którymi mnie obsypywałeś. 
Zapomniałam o pierścionku, 
który mi kupiłeś. 
Zapomniałam o zdjęciu, 
które podarłam. 
Zapomniałam o kłótni, 
po której już nie byliśmy 
razem. 
Zapomniałam o wszystkim, 
prócz jednego, 
te Ciebie kocham, 
a nie innego. 
Dla sympatycznego K. 
Kucharskiego, który zranił tak wiele serc 
kobiecych. Ty wiesz kto. Odezwij się na 
łamach gazety. 
Czy to jest przyjaźń? 
Czy to jest kochanie? 
Gdy Ciebie widzę, brak mi słów. 
Oczy Twe piękne niczym bursztyny, 
Twa postać doprowadza mnie do 
zachwytu. 
Wszystkiego najlepszego Izuniu z 
okazji Dnia Kobiet. Dla Izy Olek od 
kochającego XX. 
# 
Wszystko można zapomnieć: 
radość, smutek i by. 
Ale nie można zapomnieć 
takiej dziewczyny jak Ty, 
Gorące życzenia z okazji Dnia 
Kobiet dla Małgorzaty Kaczmarek od 
zawsze kochającego Grzegorza. 
* 
Nigdy nie żałuj uśmiechu. 
Uśmiech jest mową duszy. 
Gdy Ci na świecie będzie 
smutno - uśmiechnij się. 
Uśmiech dobro poruszy. 
Dla Łukasza Zakrzewskiego z I pic-' 
karz od M. PS. Odezwij się. 
* 
Od chwili, kiedy Cię poznałem, 
łza ram powieki me. 
Pamiętaj, te zawsze Cię kocham. 
I będę kochał na wieki. 
Dla Moniki Osicwoly z Id sp. od 
Marcina. 
* 
Po co było całować i kłamać? 
Po co było zabierać mi czas? 
Po co było mi serce łamać? 
Chyba po to, aby miło spędzić czas... 
Dla Iwony Pogwizd od ... Domyśl 
się. 
* 
/ znowu noc. 
Już za późno na spanie. 
Za wcześnie, by wstać. 
A ręce spociły mi się 
jak poranna rosa. 
I dopiero po chwili 
uświadomiłem sobie, 
że jestem zakochana. 
Dla Cygana - M. 
* 
Serdeczne pozdrowienia dla Adama, 
Cygana, Kond/iclaka, Ottona od M,Ż 
iM,D. 
* 
Kocham ptaki i obłoki. 
Kocham piękny świat szeroki. 
Kocliam gwiazdy na tym niebie. 
I ecz najbardziej kocham Ciebie. 
Najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Dnia Kobiet dla Sylwii Rclcwicz od 
kochającego kolegi. 
* 
Tańcowałem z szatanami. 
Cierpiałem za kratami. 
życztotm 
Dokończenie ze str. 14 
Zoka/ji urodzin kochanej corcc i 
siostrze Basi Kowalskiej z Piszkawy 
życzą rod/icc i rodzeństwo. 
O Z okazji zbliżających się 8. urodzin 
Pawła Pictrygi moc gorących życzeń, 
dużo zdrowia i samych szóstek w 
szkole życzy ciocia Krysia z wujkiem 
Stefanem, Andrzej, Agnieszka, 
Małgosia i babcia Wanda. 
\ 
DZIEŃ KOBIET 
O Moc gorących życzeń pragnie 
złożyć wspanialej cioci chrzestnej 
Teresie Piątkowskiej w Dniu Kobiet 
Robert O. 
O Moc gorących życzeń w Dniu 
Kobiet pragnie złożyć wspaniałej cioci 
Jolancie Balickiej oraz kuzynkom 
Martusi i Moniczcc kuzyn i 
siostrzeniec Robert. 
OSIEMNASTKA 
O Z okazji 18. urod/in Marcina 
Zawadzkiego najserdeczniejsze 
życzenia, spełnienia Twoich najskrytszych 
marzeń i udanego wejścia w dorosłe 
życie składają Nina, Romek, mama i 
tato. 
O W tym tak wspaniałym dniu, jakim 
są Twoje 18. urodziny, Marcinku 
Zawadzki, życzę Ci dużo uśmiechu w 
życiu i spełnienia wszystkiego, o 
czym tylko marzysz. Kaśka. 
Życzenia i podziękowania 
zamieszczamy bezpłatnie. Muszą być 
jednak adresowane do osoby 
wymienionej z nazwiska i imienia i tak 
samo podpisane przez nadawcę. 
Życzenia i podziękowania prosimy 
przekazywać w Oleśnicy za 
pośrednictwem redakcyjnej skrzynki w 
holu poczty przy ul. 3 Maja (bez 
znaczka pocztowego). 
■ "./■■ > . v\ . °\i* SVI ■ 1 Ht i. 
Zanim nic poznałem Ciebie, 
złotej gwiazdum na niebie. 
Kochanej Tereni Siodłowskicj z 
tejże okazji w dowód miłości - Wilhelm. 
* 
Piękne są pola, 
piękne są brzegi, 
lecz najpiękniejszy 
uśmiech kolegi. 
Najgorętsze pozdrowienia dla Darka 
l Biegańskiego z Klonowej od 
zakochanej po uszy blondynki z lej samej 
ulicy. Zauważ mnie w końcu, proszę! 
* 
Do tajemniczej dziewczyny z 
poprzedniej „Panoramy": Jeżeli chcesz 
się ze mną zapoznać, to przyjdź w 
piątek 15 marca do „Lido" o godz. 18. 
Czekam. Łukasz M. 
* 
Zakochałem się w Tobie 
i brnę dalej w błoto. 
Czy Ty wiesz, co ja robię? 
Kocham Cię, idiotko! 
Dla Edyty z Dobrzenia zawsze 
kochający XX. 
* 
Miłość tworzy dwie drogi żywota. 
Jedna - miłość, druga - tęsknota. 
Tomkowi K. z Dobrzenia kochająca 
od bardzo dawna dziewczyna. H2O - 
zgadnij kto. SO2- to właśnie ja... 
* 
Miłość to uczucie głupie. 
Zaczyna się na ustach, 
a kończy na ... 
Dobromilc Kumor z Jcnkowic 
kochający przyjaciel z daleka. Zauważ 
mnie wreszcie. 
* 
Pozdrowienia dla Moniki z 
Klonowej 5a od kolegi z dyskoteki. Na 
pewno wiesz, o kogo chodzi. Chodzę do 
„20". Odpisz do PO. Czekam. 
* 
Dzisiaj znowu Was widzieliśmy. 
Tylko Was w sercu mamy. 
Jeszcze bardziej pokochaliśmy, 
choć tak mało Was znamy. 
Pozdrowienia dla dwóch brunetek 
(domyślamy się, że jesteście z Bogu- 
szyc). Dziewczyny, po raz pierwszy 
ujrzeliśmy Was na dyskotece w Soko. 
Przyjechałyście ze Skrabem i Jojcm, 
co dało nam do zrozumienia, że 
jesteście przez nich zajęte. Może piszemy 
zbyt późno, ale domyślamy się, że już 
nic Wasznimi niełączy. Bo oni 
przyjeżdżają do Soko bez Was. Jeśli 
interesujecie się, kim jesteśmy, to 
odpiszcie do PO, a my na pewno z Wami 
skontaktujemy się. XV-YX. 
Flirty wrzucajcie do redakcyjnej 
skrzynki przy wejściu1 do poczty 
przy ul. 3 Maja w Oleśnicy (w 
Twardogórze - kiosk „Ruch" w 
Rynku, w Bierutowie - sklep „Se- 
dria", w Dobroszycach - sklep J. 
Dudka). Muszą być napisane 
czytelnie na kartce (bez znaczka i 
koperty). Nic drukujemy tekstów 
złośliwych i tych, codo których mamy 
podejrzenie, że są żartem. 
Życzymy powodzenia w miłości! 
{ ZWPA*"-ł 1.S j^j^ \f t *■ „Hj fj 
.1 i, J—f-, 
Burmistrz 
mgr inż. Jan Bronf 
„Panorama Oleśnicka" nr 11 marzec 1996 f. 
PANORAMA GMIN 
śtr. 16 
Rada poparła wójta w sprawie odwołania kierowniczki PZOZ 
Zimny wychów w Dobrzeniu 
Kolejna sesja Rady Gminy 
Dobroszyce odbyła się w 
Dobrzeniu. W potwornie zimnej sali ok. 
40 mieszkańców Dobrzenia 
przysłuchiwało się obradom 
Rady, która 12 glosami za, przy 
2 wstrzymujących się poparła 
legalność decyzji wójta i 
Zarządu w sprawie odwołania 
Małgorzaty Smoch-Woźniak z funkcji 
kierownika PZOZ, a także 
uchwaliła budżet na 1996 r. 
Przewodniczący Sejmiku 
Samorządowego prof. Leon 
Kieres, który przybył na sesję, 
nie miał okazji wyshichania 
polemik obu stron sporu. Na sali 
nie było dobroszyckich 
zwolenników odwołanej kierowniczki. 
Nie przybyli również liderzy 
opozycji. 
Zwołanie sesji w Dobrzeniu 
przewodniczący Rady Edward 
Podczaszyński tłumac/ył tym, iż 
na ostatniej pojawiły się zarzuty, 
że radni nic dbają o ścislcjs/y 
kontakt / wyborcami - stąd 
pomysł organizowania sesji w 
poszczególnych wioskach gminy. 
Dwoma najważniejszymi 
sprawami posiedzenia, na które 
niespodziewanie przybył szef 
Sejmiku Samorządowego prof. Leon 
Kicrcs i przewodniczący 
sejmikowej komisji zdrowia, było 
podjęcie uchwały budżetowej i 
wyrażenie stanowiska w sprawie zamic- 
rzanego rozwiązania przez 
wojewodę umowy o prowadzeniu 
przez gminę służby zdrowia. 
Budżet 
bezdyskusyjny 
Po stronic dochodów budżetu 
znalazł się zapis o 4.334.031 zł, 
ale jak powiedział wójt Jan 
Głowa, budżet będzie powiększony, 
ponieważ nie zostały w nim ujęte 
kwoty dotacji do zadań 
inwestycyjnych. Największym źródłem 
dochodów gminy są podatki, 
które stanowią 45 % wpływów do 
kasy. Wydatki mają wynieść 
4.239.020 zł. 50 tys. będzie 
stanowić rezerwę budżetową. 
Największy wydatek to utrzymanie 
oświaty - pochłania ona 42 % 
budżetu. Do ochrony zdrowia gmina 
dołoży w tym roku 25 000 zł. Na 
sport i kulturę fizyczną 
przeznaczy 22 000 zł. Na kulturę i sztukę, 
która -jak to określił wójt - uległa 
pewnej degradacji w okresie 
poprzednim - będzie 140 tys. zł. 
Skarbnik gminy Zdzisław 
Bętkowski stwierdził, że w stosunku 
do roku ubiegłego budżet wzrasta 
o 14 %. Przypomniał, że gmina 
ma zobowiązania z lat ubiegłych 
- zaciągnięty kredyt (do spłacenia 
pozostało jeszcze 112 tys. zł). W 
96 r. planuje się sprzedaż majątku 
gminnego za 170 tys. zł (baza po 
byłym SKR oraz działki rolnicze 
i budowlane). Wśród 
planowanych inwestycji znalazły się m.in: 
budowa mostu w Dobrej, dróg w 
Siekicrowicach, Kolonii Strzelce 
i Olędrach, budowa 2 
przystanków PKS, zakończenie 
wodociągu w Siekicrowicach, budowa 
wodociągu w Malcrzowic, 
kanalizacja ulic Stawowej, 
Ogrodowej, Różanej i Topolowej w 
Dobroszycach, komputeryzacja 
Urzędu, zakup nowej 
kserokopiarki i kosiarki, budowa sali 
gimnastycznej (na ten cel 
przeznaczono w budżecie 50 tys. zł) i 
ewentualne przygotowanie 
dokumentacji nowej szkoły w 
Dobrzeniu (30 tys. zł). 
Rada bez dyskusji przy 12 
głosach za i 2 wstrzymujących się (A. 
Klin i J. Scbastiański) podjęła 
uchwałę budżetową. 
Kupujcie mieszkania 
Radni podjęli również (tym 
razem jednogłośnie) uchwałę w 
sprawie zasad sprzedaży 
komunalnych lokali mieszkalnych. Ich 
dotychczasowi najemcy mogą 
kupić swoje M za 40 % ceny 
sprzedaży lokalu (w wypadku wykupu 
mieszkania w domach jedno- i 
dwumieszkaniowych) lub za 20% 
ceny sprzedaży (w wypadku 
wykupu innych lokali 
mieszkalnych). W przypadku 
jednorazowej zapłaty ceny przed 
zawarciem umowy sprzedaży, nabywcy 
przysługuje dodatkowa 
bonifikata w wysokości 5 % ceny lokalu. 
Można też kupić mieszkanie na 
raty do 10 lat. Wysokość 1 raty 
wynosi co najmniej 20 % ceny po 
zastosowaniu bonifikaty. 
Oprocentowanie rozłożonej na raty 
części ceny ustala się w 
wysokości 30 % stopy kredytu refinanso- 
Niepokoje 
prof. Kieresa 
Zasadniczą część sesji zajął 
temat odwołania przez Zarząd 
Gminy kierownika PZOZ Małgorzaty 
Smoch-Woźniak. 
Prof. Leon Kieres w swoim 
wystąpieniu przypomniał, jak doszło 
do przejęcia przez Dobroszyce 
(/robiło to 27 gmin w 
województwie wrocławskim) służby 
zdrowia. Nic omieszkał 
wspomnieć, że sprawy Dobroszyc od 
żarn nią moje największe 
zaniepokojenie - kiedy 10 % 
mieszkańców opowiada się przeciwko 
odwołaniu pani Smoch. 
Wielokrotnie obie strony podkreślały, że 
pani Smoch jest bardzo dobrym 
lekarzem. 100 % gwarancji 
zatrudnienia nic ma - bo jeśli konkurs 
wygra lekarz pediatra, to wójt 
powiedział mi, że gminy na 2 
pediatrów nic stać. Na tym tle rysuje się 
podział mieszkańców Dobroszyc. 
Nic jest to może dzisiaj bardzo 
jeszcze niebezpieczne, ale znając 
Dobroszyce - mówił L. Kicrcs - 
wolę dmuchać na zimne. 
Czuwajcie nad waszymi 
sprawami - apelował do zebranych - nic 
utrwalajcie podziałów. Takiej 
sytuacji, jak w poprzedniej kaden- 
Nie utrwalajcie podziałów - apelował prof. L Kieres. 
wego. 
Do sprzedaży nie przeznacza się 
lokali w budynkach do rozbiórki, 
w obiektach, w których 
przewidywana jest zmiana funkcji oraz 
mieszkań funkcyjnych. Zarząd 
może też nicprzcznaczyć do 
sprzedaży lokali znajdujących się 
w budynkach wpisanych do 
rejestru zabytków, wynajętych na 
czas określony lub związanych ze 
stosunkiem pracy. 
I *■ 
4 
■% + 
\ 
m *■ 
łi*M»j*^***r 
Mieszkańcy Dobrzenia byli nadzwyczaj spokojni. 
czasu I kadencji samorządu budzą 
jego szczególne zainteresowanie. 
Dobroszyce były jedyną (na 40) 
gminą we wrocławskim i jedną z 
niewielu w Polsce, w której 
musiano wprowadzić zarząd 
komisaryczny. To najgorszy cios - 
powiedział L. Kicrcs - jaki może 
spotkać demokrację lokalną. 
Postaram się zrobić wszystko - dodał 
- aby drugi raz do takiej sytuacji 
tu nic dopuścić - dlatego 
przyjechałem na sesję nieproszony. 
W styczniu - ujawnił zebranym 
szef Sejmiku - wojewoda Janusz 
Zaleski poinformował mnie 
pisemnie, że zamierza 
wypowiedzieć umowę o prowadzeniu 
przez gminę służby zdrowia. 
Wojewodę w przekonaniu o 
słuszności takiej decyzji utwierdził m.in 
fakt, ze Rada Nadzorcza PZOZ 
sprzeciwiła się decyzji Zarządu. 
Chciałem pozostawić sprawę 
negocjacjom Rady, wójta i 
wojewody - powiedział L. Kicrcs - ale 
wówczas rozpoczęły się u mmc 
wizyty mieszkańców Dobroszyc. 
Nic wiem, ile osób reprezentują, 
ale faktem jest, że zebrano pod 
protestem w sprawie odwołania 
400 podpisów. 29 lutego liczna 
grupa mieszkańców - mówił 
przewodniczący Sejmiku - 
przekonywała mnie, aby Sejmik nie 
sprzeciwił się decyzji wojewody. Była 
też u mnie pani Smoch. 
Niepokojąca jest dla mnie 
sytuacja - stwierdził profesor - wyra- 
cji, Dobroszyce mogą nic 
wytrzymać. Nic wolno nikomu zrobić 
krzywdy, nic wolno też nikomu 
skrzywdzić gminy. 
Rada za wójtem 
Swoją opinię o odwołaniu 
kierownika przedstawił wójt Jan 
Głowa. Stwierdził, że Zarząd 
odpowiada za pracę wszystkich 
jednostek organizacyjnych. Jeśli 
praca jakiejś z nich jest źle odbierana 
- powiedział - to pretensje są 
kierowane najczęściej nie do jej 
kierownika, ale do wójta. Tak było w 
przypadku służby zdrowia - 
dodał. Miały miejsce zastrzeżenia 
dotyczące organizacji służby 
zdrowia. Po rozmowach z panią 
kierownik, które były 
nieskuteczne, Zarząd, zgodnie z formalnymi 
wymogami, odwołał panią 
Smoch. 29 grudnia złożyłem 
Radzie - mówił Jan Głowa - 
informację o tej decyzji. Wtedy nikt z 
radnych nic protestował. 22 
stycznia wręczyłem pani kierownik 
odwołanie. 
Mówiąc o proteście 
mieszkańców wójt stwierdził, że jest on 
inspirowany przez niektórych 
radnych i mieszkańców 
Dobroszyc, z którymi Zarząd i on 
osobiście mieli na pieńku. Zarzuty ich 
są oparte na półprawdach i 
zupełnych nieprawdach. Wiem - 
powiedział wójt - że niektórzy pod 
protestem nie podpisaliby się, 
Pokończenie na sir. 17 
m, :tt 
PANORAMA GMIN 
„Panorama Oleśnicka" nr 11 marzec 1996 r. 
To jest budżet pobożnych życzeń - mówi burmistrz Zbigniew Potyrate 
Czy kasy wystarczy? 
6 marca dokończona została 
przerwana cztery dni wcześniej 
sesja Rady Miejskiej w 
Twardogórze. Opinie prawne uzyskane 
przez Urząd pozwoliły na 
stwierdzenie, że bezwzględna 
większość w głosowaniach 
cząstkowych, jak i w głosowaniu 
nad całością budżetu, nie jest 
konieczna i ostatecznie plan 
dochodów i wydatków przyjęto 
zwykłą większością głosów. Po 
dokonaniu w projekcie licznych 
zmian 15 radnych opowiedziało 
się za jego przyjęciem, 6 było 
temu przeciwnych, a jeden nie 
wziął udziału w głosowaniu. 
Burmistrz Zbigniew Potyrała, 
który wstrzymał się od głosu w 
tej sprawie, przychylił się do 
opinii nie glosującego Henryku 
Hajcara, że po zmianach budżet 
stał się w dużej mierze 
nierealnym zbiorem pobożnych 
życzeń. 
Prawo niejedno 
ma imię 
Radca prawny Urszula 
Juszczak zabierająca głos w sprawie, 
która spowodowała 1 marca 
konieczność przerwania sesji, 
oświadczyła, że tego, co się stało, 
nic należy traktować ani jako 
wpadki, ani kompromitacji. 
Nawet opinie autorytetów prawnych 
w kwestii tego, czy cząstkowe 
głosowania w sprawach 
finansowych dotyczących budżetu 
powinny być podejmowane 
bezwzględną czy zwykłą 
większością głosów, są różne. Inaczej 
podchodzi do tego Regionalna 
Izba Obrachunkowa, inaczej 
Kolegium Odwoławcze Sejmiku i 
Biuro Nadzoru Prawnego Wojewody. 
Na podstawie tych różnych 
interpretacji radczyni uznała jednak, 
że zarówno wnioski, jak i całą 
uchwałę można przyjąć zwykłą 
większością głosów. 
Przewodniczący Rady Jan l)żu- 
gaj, nawiązując do wydarzeń z 
ostatniego posiedzenia 
samorządu, podkreślił, że nigdy nic 
przygotowuje sesji patrząc przez 
pryzmat liczenia głosów i 
rozpowszechnianie takich opinii jest 
wobec niego nic w porządku. 
Członek Zarządu Stanisław 
Adamski zaproponował, żeby 
dokoncić reasumpcji głosowań z 
poprzedniej sesji. Wtedy - 
argumentował radny - głos 
wstrzymujący się był głosem przeciwnym, 
teraz jest on głosem za - w tej 
sytuacji należy głosować raz 
jeszcze. Jednak propozycja ta nic 
znalazła poparcia większości. Za 
reasumpcją było 5, pr/cciw 10 
radnych. Tym samym radni uznali, że 
wszystkie podjęte poprzednio 
wnioski w sprawach 
dofinansowania różnych instytucji i 
organizacji są ważne. 
OSiR więcej nie 
dostanie 
Rada mogła więc kontynuować 
prace nad projektem budżetu. 
Zapisem, który wzbudził 
kontrowersje, była kwota dotacji dla 
miejscowego OSiR-u. W projekcie- 
przcznaczono dlań 120 tys. zł. 
Burmistrz Zbigniew Potyrała 
zaproponował, aby zwiększyć ją o 6 
tys. zł z przeznaczeniem na 
organizację dwóch imprez o zasięgu 
ogólnopolskim i 
międzynarodowym - wyścigu kolarskiego i 
biegu ulicznego. Henryk Bajcar 
zaproponował natomiast, aby 
zwiększyć dotację do 132 tys. zł i tym 
samym pokryć w pełni płace i 
podchodne w OSiR-zc. Jeszcze 
dalej idący wniosek, będący 
połączeniem tych dwóch propozycji, 
złożył członek Zar/ądu Jan Ber- 
nacki. Zaproponował, aby pokryć 
płace, pochodne i dołożyć 6 tys. 
na organizację imprez. 
Tc propozycje „rozciągnięcia" 
budżetu zdenerwowały Jana 
Wajdę, który stwierdził, że 
należałoby raczej zwiększyć budżet 
dla przedszkola i 10 radnych 
wysłać do piaskownicy. Coś zaczyna 
się tu dziać niepoważnie - mówił 
radny. 
Polemiści wskazywali jednak, że 
każdy radny ma prawo zgłaszania 
swoich propozycji do budżetu. 
Kil kanaście minut trwał spór 
dotyczący sposobu głosowania tych 
trzech wniosków. W końcu 
uznano, że najpierw przegłosowujc się 
propozycję złożoną przez Zarząd, 
a potem wnioski w kolejności ich 
zgłoszenia - każdy mógł 
głosować dowolną ilość razy, a ten 
wniosek, który uzyskałby 
największą ilość głosów, przechodziłby. 
Najwięcej - 11 głosów - dostała 
propozycja Zarządu i ostatecznie 
OSiR dostanie tylko 120 tys. zł, 
które zapisano w pierwotnym 
projekcie. 
Inwestycje, czyli 
darcie szat 
Z drobnymi korektami Rada 
przyjęła plan remontów na 96 r. 
Największych zmian w budżecie 
radni dokonali natomiast podczas 
przyjmowania planów inwestycji 
na 96 r. Do przygotowanego przez 
Zarząd zestawienia dołożyli dwa 
zadania - budowę drogi na 
Osiedlu Moszycc i wymianę rurcemen- 
towo-azbestowych na głównym 
wodociągu w Sądrożycach. Ich 
kompleksowe wykonanie może 
kosztować budżet ok. 5 mld. s. zł. 
Nic znalazła uznania rajców 
jedynie propozycja Piotra Kozioła, 
który postulował dokończenie 
wodociągu w Grabownic 
Wielkim. 6 radnych było /a, 8 pr/cciw, 
6 wstrzymało się od głosu. 
Wynik głosowań zaskoczył 
członków Zarządu. Burmistrz Z. 
Potyrała wcześniej apelowało 
zachowanie rozsądku, gdyż budżet 
po włączeniu doń tych inwestycji 
stałby się nierealny. Już po 
głosowaniach S. Adamski 
skonstatował, że chyba w związku ze zbli- 
żającąsię Wielkanocą odbywa się 
tu darcie szat i liczenie na cud. 
Zarząd nie jest w stanie tego 
wykonać - stwierdził rajca. 
Czy budżet jest 
realny? 
15 rajców głosowało za 
podjęciem uchwały budżetowej. 6 - J. 
Wajda, P. Kozioł. S. Adamski, A. 
Bałabuszko, M. Kowalski i Z. 
Potyrała wstrzymało się od głosu. W 
głosowaniu nie wziął udziału H. 
Bajcar, który wyjaśnił swoją 
absencję formułując opinię, że „to, 
co uchwaliliśmy, to budżet 
rozpaczy z przerostem pobożnych 
życzeń". Przypomina mi budżet z r. 
90 - bez możliwości manewru. 
Koło się więc zamknęło. Brak 
jest stabilności. Nastąpi duża 
centralizacja życia gminy. 
Mimo wszystko życzę, aby jego 
realizacja się powiodła - 
powiedział H. Bajcar. 
Zopinią, że jest to budżet 
pobożnych życzeń, zgodził się Z. 
Potyrała. W dziedzinie inwestycji jest 
to budżet nierealny - stwierdził 
burmistrz. Będziemy szukać 
możliwości zewnętrznych dotacji, 
obligacji, kredytów, ale to 
wszystko, co zostało wprowadzone do 
Dokończenie na sir. 18 
Zimny wychów 
w Dobrzeniu 
Dokończenie ze sir. 16 
gdyby wiedzieli, co o chodzi. 
Wójt przypomniał, że 
przewidując perturbacje sam 
zaproponował M. Smoch-Woźniak ofertę 
pracy jako lekarza pediatry, mimo 
że powinien to zrobić kierownik 
placówki. I na tym powinna się 
sprawa zakończyć - stwierdził 
wójt. - Człowiek na poziomic 
powinien się z tym pogodzić. Ale 
wtedy zaczęły się w 
Dobroszycach pojawiać paszkwile, 
głoszące nieprawdę, że lekarka została 
wyrzucona na bruk, że dostawała 
2 razy mniejsze pobory niż 
poprzedni kierownik, że zabrano jej 
mieszkanie, że zabrano jej ryczałt 
(zabrano ryczałt kierownika, 
przyznając ryczałt taki, jaki mają 
pracownicy - wyjaśniał wójt). 
Skoro wójt jest zły - powiedział 
J. Głowa - to Rada, która go 
wybrała, niech go odwoła. Ja mogę 
odejść, ale nic poddam się, kiedy 
zarzuty są w 99 % oparte na 
nieprawdziwych przesłankach. 
Ostatnie dwie sesje - ocenił - to 
istny cyrk. Znowu Olebncka 
miała o czym pisać, bo to był kabaret. 
Komisja społeczna Rady 
zaproponowała przyjęcie stanowiska w 
sprawie planowanego przez 
wojewodę rozwiązania umowy o 
prowadzeniu przez gminę służby 
zdrowia. Rada Gminy 
Dobroszyce - odczytywał je szef komisji 
Mirosław Pietraszek - potwierdza 
wolę prowadzenia służby 
zdrowia. Wypowiedzenie umowy 
może być odczytane jako próba ogra- 
nic/cniasamorządności. Wświct- 
lc faktów zadłużenia zamkniętej 
służby zdrowia i szpitala może 
spowodować obniżenie jakości 
usług medycznych w gminie. W 
stanowisku podkreślono, że 
samorząd w 95 i 96 r. wyasygnował 
po 25 tys. zł na służbę zdrowia, 
oraz że sprowadził sprzęt do 
rehabilitacji. Rada potwierdza - 
czytamy w stanowisku - wysoką ocenę 
M. Smoch jako lekarza. Ale 
stwierdza również, że Zarząd 
odwołał kierownika zgodnie z 
kompetencjami, składając 
równocześnie M. Smoch ofertę pracy. 
Determinacja w obronie lekarki wiąże 
się z metodą informowania przez 
najbardziej aktywnych w obronie 
pani doktor Smoch. 
Dwunastu rajców głosowało za 
przyjęciem tego stanowiska. Nikt 
nic był przeciwny. Od głosu 
wstrzymali się Ryszard Drozd i 
Jan Scbastiański. 
Ile bierze radny? 
Leszek Waluk, nawiązując do 
wypowiedzi radnego Radosława 
Boreckiego, który na spotkaniu z 
mieszkańcami po ostatniej sesji 
mówił o projektach 
podwyższenia diet i stwierdził, że zakładał 
on, iż niektórzy radni braliby wraz 
z ryczałtem za dojazdy po 7 min. 
s. zł, poprosił skarbnika o 
przedstawienie wysokości diet. Radni 
otrzymują co miesiąc 10 % 
średniego wynagrodzenia. Obecnie to 
10 % wynosi 84,2 zł (842 tys. s. 
zł). Przewodniczący komisji 
dostają 15 % -126,31 zł, 
przewodniczący Rady 20 % - 193,39 zł, a 
członkowie Zarządu, jak np. L. 
Waluk - 145,05 zł. Skarbnik 
powiedział też, że nie ma żadnego 
ryczałtu za dojazdy. 
W projekcie - stwierdził L. 
Waluk - chodziło o to, aby diety 
liczyć nic od średniej krajowej, ale 
od najniższej płacy i wypłacać je 
za obecność na posiedzeniu. 
Niedopuszczalne jest bowiem - 
stwierdził rajca - aby radny brał 
diety, kiedy wyjeżdża na 3 
miesiące zagranicę - a dotyczy to p. 
Boreckiego. 
Szukać tego, co łączy 
Głos na sesji zabierali też 
mieszkańcy Dobrzenia. Niektórzy 
stawiali zarzuty M. Smoch, która 
miała nic przyjąć chorego z 
gorączką, inni pytali o losy szkoły w 
Dobrzeniu (wójt powiedział, że 
samorząd czeka na pozwolenie na 
budowę, a on sam jest 
przekonany, iż w tym roku będą wylane 
fundamenty), sugerowali, że 
konflikt wokół M.Smoch jest dlatego, 
że „ten, co wójtem był, znowu 
chce wójtem być", chwalili 
(dyrektor szkoły Maria Wala) pomysł 
zorganizowania sesji w 
Dobrzeniu, nawołując równocześnie do 
rozwiązywania konfliktów w 
drodze spokojnej i rzeczowej 
wymiany argumentów. 
O to prosił również w ostatnim 
słowie prof. L. Kicrcs. Szukajcie 
tego, co was łączy - mówił. - Wójt 
i przewodniczący Rady są za to 
szczególnie odpowiedzialni. 
Kiedyś ktoś napisze przecież historię 
i tej gminy. Źle się stanic, jeśli 
znajdzie się w niej zapis, że za 
kadencji wójta Jana Głowy i 
przewodniczącego Edwarda 
Podczaszy ńskiego dochodziło w gminie 
do drastycznych sporów, 
obracających się przeciwko 
mieszkańcom gminy. 
■ 
Zimny wychów ma czasami 
swoje dobre strony. Ale 
organizowanie sesji w nieogrzewanych salach 
to pomysł raczej średni. Jeśli 
kolejne sesje mają się odbywać w 
następnych zimnych wiejskich 
świetlicach, to powezmę 
podejrzenie, że wójt chce wykończyć 
przeciwników wirusem grypy. 
Zwłaszcza że sam musi mieć 
żelazne zdrowie, skoro całą ostatnią 
sesję przesiedział w samej 
marynarce. Brrr... 
A już całkiem poważnie mówiąc, 
nie wyobrażam sobie, aby jakiś 
kolejny zaproszony na sesję VIP 
musiał tak jak prof. L. Kieres prze- 
■,Y ■ 
siedzieć całą sesję w płaszczu i 
szaliku. A i sam pomysł 
zwoływania sesji w różnych wioskach 
gminy wydaje mi się nie najlepszy. 
Raz na jakiś czas ma to może 
uzasadnienie. Ale uważam, że 
sesja ma oprócz roboczego również 
i uroczysty charakter. Powinna 
odbywać się w miejscu do takiego 
charakteru odpowiednim, a 
wszyscy mieszkańcy gminy powinni 
wiedzieć, że właśnie w nim 
obradują zawsze rajcowie. 
Nie usprawiedliwa to jednak 
nieobecności czterech radnych 
opozycyjnych wobec wójta, którzy 
jakby przestraszyli się, że ich 
argumenty mogą nie znaleźć wśród 
mieszkańców Dobrzenia takiego 
poklasku, jak wśród popierających 
ich grupy dobroszyczan. No, 
oczywiście radni mogli przed sesją 
zachorować. Wtedy są 
usprawiedliwieni. W Dobrzeniu mogli się tylko 
doprawić. 
Nieobecność liderów opozycji i 
sprzeciwiających się decyzji 
Zarządu o zwolnieniu kierownik 
Smoch części dobroszyczan 
spowodowała, iż prof. L Kieres mógł 
z Dobrzenia wyjechać z 
przekonaniem, że tak naprawdę to w gminie 
jest całkiem spokojnie i żadnego 
konfliktu tu nie ma. 
Konflikt zaś jest. I wątpliwe 
wydaje się, aby decyzja wojewody 
przyniosła jego rozwiązanie. Ale jaka 
by ta decyzja nie była, to z 
ostatniej sesji wójt Jan Głowa wyszedł 
umocniony. I jego pozycja w 
gminie wydaje się być obecnie 
niezagrożona. Zorganizowanie sesji w 
Dobrzeniu było taktycznym 
majstersztykiem. 
Rumun Rybak 
fol. Krzysztof Dziedzic 
„Panorama Oleśnłctca" ńf.tt ińtirtec 199$ f. 
PANORAMA GMIN 
mĘJm: 
Czy kasy wystarczy? 
Dokończenie ze sir. 17 
uchwały na tej sesji, powoduje, że 
nie ma żadnych podstaw do 
stwierdzenia, iż plan 
inwestycyjny będ/ie wiarygodny. 
Również przewodniczący J. 
Dżugaj zwrócił uwagę na fakt, że 
współautor budżetu i jego 
wykonawca - burmistrz gminy 
wstrzymał się od głosowania przy 
uchwale budżetowej. 
Czy dobra osobiste 
zostały naruszone? 
Radny H. Bajcar złożył 
oświadczenie, w którym stwierdził, że w 
materiałach dotyczących budżetu 
znalazły się informacje 
naruszające dobra osobiste pracowników 
gminy (chodzi o podanie bez ich 
zgody wysokości ich płac). Radny 
powiedział, że skoro całość 
budżetu firmuje swoim podpisem 
burmistrz, to on powinien 
publicznie przeprosić pracowników, 
których dobra naruszono. 
Burmistrz wyjaśniał, że 
załączniki do budżetu przygotował w 
takiej formie na życzenie 
radnych, dostali je oni do rąk 
własnych i jako funkcjonariusze 
publiczni mieli obowiązek 
wykorzystać je wyłącznie do własnych 
celów, a nic „komentować je na 
mieście". 
Ostateczne rozwiązanie tej 
sprawy odłożono do czasu 
przygotowania przez radcę wykładni 
prawnej na temat dóbr osobistych. 
Wstępnie radczyni przychyliła się 
do tezy H. Bąjcara, że wysokość 
płacy należy do kategorii dóbr 
osobistych. 
Trudno było nie napisać w 
komentarzu do poprzedniej sesji o 
wpadce samorządu, skoro po 
pięciu godzinach obrad, dyskusji, 
polemik i głosowań, trzeba było 
przerwać posiedzenie, bo nie było 
wiadomo, czy to, co przegłosowano, 
ma podstawy prawne, czy nie. 
Przerwano je dlatego, że 
głosowania zwykłą większością głosów 
radczyni uznała za niezgodne z 
prawem mówiąc, iż są to 
zobowiązania finansowe i wymagają 
bezwzględnej większości. 
Wykładania była wówczas jednoznaczna. 
Tymczasem w tydzień później 
okazało się, że Rada jednak 
przyjęła system głosowania zwykłą 
większością... Za którym zresztą 
optowaliśmy. Prawie 
siedmioletnia praktyka samorządowa 
pozwoliła nam więc na podanie 
dobrego rozwiązania. A to, że opinie 
prawne są różne, to całkiem inna 
bajka. Interpretacje prawników 
bardzo często różnią się między 
sobą. Doskonale o tym wiemy. 
Rzecz w tym, że te głosowania 
cząstkowe w sprawach finansów 
były łatwe do przewidzenia i 
należało przed poprzednią sesją być 
na ten problem przygotowanym. 
Gdyby rajcowie wówczas 
usłyszeli, że opinie w tej sprawie są różne 
i można zastosować zwykłą 
większość głosów, całego 
zamieszania by nie było. I tego właśnie 
dotyczyły nasze krytyczne słowa. To 
po pierwsze. 
Po drugie - nie mogę w dalszym 
ciągu zrozumieć systemu 
głosowań, który stosują twardogórza- 
nie. Mają przed sobą projekt 
budżetu. Z sali zgłoszono trzy 
poprawki, np. do kwoty proponowanej 
na OSiR. Rada wymyśla 
prawnego łamańca - mamy trzy 
propozycje plus projekt, czyli cztery 
wnioski i głosujemy je według 
kolejności zgłoszenia. Każdy głosuje, ile 
chce razy, liczymy tylko głosy „za". 
Która propozycja dostanie 
najwięcej głosów, ta przechodzi. A co 
będzie, jeśli dwie otrzymają np. po 
8 głosów, a przewodniczący 
opowiedział się za trzecią i jego głos 
nie może rozstrzygnąć? Nie 
rozumiem, dlaczego radni nie stosują 
normalnej, wszędzie 
wykorzystywanej procedury. Wnioski są 
oczywiście tylko trzy. Projekt 
budżetu to całkiem inna sprawa. 
Głosuje się najpierw poprawkę 
najdalej idącą (liczy się głosy za, 
przeciw, wstrzymujące się). Jeśli 
przeszła - to nanosi się ją do projektu. 
Jeśli nie - głosuje w ten sam 
sposób drugą. Jeśli ona też nie 
uzyska poparcia - trzecią. Jeśli i ta 
upadnie - zostaje po prostu to, co 
zapisano w projekcie. Prawda, 
jakie to proste? 
No i wreszcie trzecia sprawa - 
zasadnicza. Zwrócił już na to 
uwagę burmistrz Zbigniew Potyrała. 
Zbyt wiele czasu samorząd 
poświęca na sesji - to zresztą dzieje 
się od lat - na budżetowe spory 
wokół cząstkowych kwot w 
poszczególnych działach, a 
szczególnie dotyczy to wydatków na 
kulturę fizyczną i sport. Takich 
szczegółowych dyskusji na sesjach 
innych samorządów ziemi 
oleśnickiej nie ma. Stanowiska są 
wypracowywane w komisjach. Zostają 
jedna, dwie, trzy sporne sprawy, 
wokół których toczy się polemika 
(w Oleśnicy są to niemal co rok 
kwestie dotacji na Pogoń i 
Fundację Rehabilitacji), ale nigdzie nie 
jest tak, że do cząstkowych 
propozycji budżetu są zgłaszane po 
dwie, trzy różne propozycje. To 
właśnie specyficzny system pracy 
twardogórskiej Rady 
spowodował, że na sesji naniesiono tak 
duże zmiany do pierwotnego 
projektu, iż główny współautor i 
wykonawca budżetu - burmistrz 
Zbigniew Potyrała wstrzymał się w 
głosowaniu nad uchwałą budżetową. 
To rzadko spotykany precedens. 
Musiał widać uznać, że to, co 
zostaje przyjęte, to nie jest jego 
projekt. 
No, ale co by nie powiedzieć, to 
mimo różnych spięć i starć, 
atmosfera obrad wciąż należy w 
Twardogórze do 
najsympatyczniejszych. 
Roman Rybak 
TWARDOGÓRA 
Miała pilnować, sama zagarnęła 
Zdefraudowane 
znaczki 
Pracownica Urzędu 
Pocztowego w Twardogórze sprzedawała 
znaczki i kasowała pieniążki. 
Tyle tylko, że do własnej 
kieszeni. 
40-letnia Mieczysława Z. z Mo- 
szyc od 1975 pracowała na 
poczcie. Pełniła obowiązki asystenta 
w twardogórskim Urzędzie 
Pocztowym. Do zakresu jej 
czynności należało sprzedawanie 
znaczków i przekazywanie pieniędzy 
po ich ujęciu w raportach 
kasowych do kasy Urzędu. 
Tymczasem Mieczysława Z. znaczki 
sprzedawała, ale pieniędzy nic 
oddawała. Proceder wyszedł na 
jaw, gdy placówkę 
skontrolowano. Ustalono, że zagarnięta 
została kwota 745,32 zł. 
Podejrzana pr/yznała się do 
kradzieży. Jak utrzymuje, chciała w 
ten sposób wspomóc finansowo 
brata. Prokuratura Rejonowa 
skierowała do sądu akt oskarżenia 
przeciwko niej. 
(kod) 
Twoje 
ogłoszenie 
przeczytają 
w 5 gminach. 
Ekologiczna biblioteka 
Żyjemy w kraju o bardzo 
zanieczyszczonym środowisku, w 
kraju gdzie istnieje 27 obszarów 
zagrożenia ekologicznego, gdzie 
niepokojąco rosną sterty śmieci i 
zatruwa się powietrze, którym 
oddychamy. Alarmujący stan 
środowiska na naszym terenie jest 
przyczyną wielu chorób dzieci i 
dorosłych. Wjaki sposób można 
zapobiec katastrofie, jak 
wyeliminować zagrożenia i jak przyczynić 
się do podniesienia poziomu 
świadomości ekologicznej? 
Czy należy rozszerzać formy 
edukacji społeczeństwa, czy 
każde działanie podjęte w tym 
kierunku ma sens i czy jest to temat 
pożądany w Twardogórze? 
Tc i podobne dylematy musiała 
rozstrzygnąć Biblioteka 
Publiczna w Twardogórze ogłaszając w 
lutym br. konkurs na plakat o 
tematyce ekologicznej. 
Na zaproszenie do udziału w 
konkursie odpowiedziały dzieci 
szkolne wraz z nauczycielami. 
Konkurs dostarczył dużo 
interesującego materiału, 
ukazującego w szerokim kontekście 
tematykę ochrony środowiska. Dzieci 
poprzez swoją twórczość 
plastyczną wyraziły troskę o 
zanieczyszczoną przyrodę - o wodę, 
powietrze, glebę. Plakaty demaskują' 
postępującą dewastację 
środowiska naturalnego. Hasła na nich 
mówią o chorobie Ziemi 
(uleczymy świat), o wszechogarniającym 
brudzie (trzeba świat wyprać - 
zróbmy to razem), stawiają 
pytania o ratunek dla zagrożonej 
planety, ostrzegają: „Człowieku, 
niedługo nie będzie dla Ciebie 
miejsca!". Przedstawiają też urodę 
Ziemi, albowiem „Ziemia to cud 
wszechświata". 
Tc piękne, wymowne w swej 
formie i treści, prace ukazują dużą 
wrażliwość dzieci na otaczający 
świat. Konkursowe plakaty 
zostały ocenione przez jury w osobach: 
Teresa Jelińska, Teresa Gierszon 
i Dorota Gała. Za najlepsze prace 
przyznane zostały nagrody 
książkowe ufundowane pr/cz malarkę 
Teresę Jclińską oraz Zarząd 
Miasta i Gminy. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło 5 marca, a 
towarzyszyło mu spotkanie z 
ekologiem drem Waldemarem 
Pieńkowskim. W spotkaniu 
uczestniczyli zarówno autorzy plakatów, jak 
i ich koledzy ze szkoły 
podstawowej oraz szkoły specjalnej. 
Prelegent przeprowadził z młodymi 
słuchaczami bardzo interesującą 
rozmowę, ukazując im, jak ważne 
jest uświadomienie sobie 
potrzeby dbania o własne ciało, aby 
zapewnić warunki pełnego rozwoju. 
Mówił o tym, jak ściśle związani 
jesteśmy ze środowiskiem, z 
którego czerpiemy pokarm, 
powietrze i wodę. Każdy z nas jest 
cząstką przyrody i dlatego wszyscy 
powinniśmy się troszczyć o jej 
dobro. 
Wykład dra Pieńkowskiego 
posiadał duże walory poznawcze i 
został z pełnym zrozumieniem 
przyjęty przez dzieci. Uczniowie 
zadali lekarzowi wiele pytań, 
min. interesowali się, w jaki 
sposób oni sami mogą pomóc w 
ochronie środowiska. Pytali 
również o związki chemiczne zawarte 
w piance tapicerskiej, o 
szkodliwości spalania w piecach 
odpadów pochodzących z produkcji 
mebli, o problemach składowania 
śmieci na specjalnych 
wysypiskach, o przedmioty i 
wyposażenie mieszkań przyjazne dla 
środowiska. Widać było, że dzieci 
zostały dobrze przygotowane przez 
nauczycieli i rodziców do tego 
spotkania. Uznając spotkanie 
uczniów z ekologiem za niezwykle 
udane, można mieć nadzieję, że 
przyczyni się ono do pogłębienia 
wiedzy dzieci w zakresie ochrony 
środowiska, a tym samym do 
podniesienia poziomu świadomości 
ekologicznej wśród mieszkańców 
Twardogóry. 
Krystyna Bajcar 
I,' i'i'/< JiTj' 
■iJ.(.'ii.; lir.r.ioyy »■ aŁ (-f iii'..-'. 
Kronika 
strażacka 
luty 
X 1.02 Na ul. 
Krzywoustego w Oleśnicy 
strażacy otwierali 
mieszkanie na 2 
piętrze, z którego woda 
zalewała położone 
niżej mieszkania. 
X 3.02. Strażacy na ul. Wojska 
Polskiego w Oleśnicy gasili 
podpalone drzewo, które w 
rezultacie trzeba było ściąć. 
X 3.02 Do groźnego pożaru 
doszło w Zakładzie 
Wulkanizacyjnym na Spalicach. 
Przypuszczalnie źródłem pożaru był piec 
węglowy. Błyskawiczna 
interwencja ograniczyła straty do 4 
lys zł. 
X 7.02 W domu przy ulicy 
Reymonta w Oleśnicy gaszono 
palącą się sadzę w kominie. 
X 7.02 W Mirkowie oleśniccy 
strażacy udzielali pomocy 
ofiarom wypadku drogowego. 
X 8.02 Tym razem strażacy 
ratowali przymarznięlc do lodu 
łabędzic na stawie miejskim. 
Następnego dnia konicc/na była 
jeszcze jedna interwencja. 
X 10.02 W Nicciszowic 
zapaliła się stodoła. Działania 
strażaków zapobiegły 
rozprzestrzenianiu się ognia na cały budynek 
gospodarczy, w którym 
zmagazynowano siano i słomę. 
Spaleniu uległo 100 kilogramów 
siana, drzwi i instalacja 
elektryczna, która prawdopodobnie 
była przyczyną pożaru. Straty 
oszacowano na 200 zł. 
X 16.02 W Twardogórze straż 
gasiła palącą się szopę 
drewnianą. Straty wyniosły ok 200 zł. 
X 17.02 Strażacy 
wypompowywali wodę z zalanych 
budynków w Brzczicj Łące. 
X 17.02 Znów nadmiar wody z 
topniejącego śniegu zagroził 
tym razem plebanii w Smar- 
dzowic. Konieczna była 
interwencja strażackiej motopompy. 
X 17.02 Strażacy otwierali 
mieszkanie przy ul. Prostej w 
Oleśnicy, w którym zasłabła 
lokatorka. 
X W dniach od 17 do 19.02 
strażacy wielokrotnie pomagali 
mieszkańcom poszkodowanym 
w wyniku zalania gospodarstw i 
piwnic. Najbardzcj ucierpieli 
mieszkańcy Jaksonowic, 
Slrzclc, Dobroszyc, 
Twardogóry- 
X 19.02 Strażacy wraz ze 
służbą drogową brali udział w akcji 
ratowania podmywanej 
nawierzchni odcinka drogi nr8 w 
okolicach stacji CPN na Ratajach. 
Akcja była prowadzona dwie 
doby. 
X 20.02 Strażacy uwalniali 
ofiary wypadku drogowego pod 
Sokołowicami. 
X 26.02 W Zespole Szkół 
Zawodowych w Twardogórze 
strażacy zabezpieczali teren po 
sygnale o rzekomo podłożonej 
bombie. 
(TAS) 
.', r^jli-l \ i. .i'i / ' "mw/ v, 
str. 19 
W Oleśnicy poznamy mistrzów kraju w przełajach 
Oleśniczanka kontra 
reszta Polski 
panorama Oleśnicka" nr 11 marzec 1990 r. 
W Łaziskach rosną następcy Grubby 
Gmina górą 
16 marca o godz. U na 
trasach wytyczonych na 
oleśnickim lotnisku rozpoczną się 
69. Mistrzostwa Polski w 
Biegach Przełajowych. W 
najciekawiej zapowiadającej 
się rywalizacji mężczyzn 
czołówka Oleśniczanki zmierzy 
się z najlepszymi krajowymi 
specjalistami przełajów. 
Zapowiadają się duże emocje. 
WKS Oleśniczanka podjął się w 
tym roku organizacji prestiżowej 
imprezy krajowej - Mistrzostw 
Polski w Biegach Przełajowych. 
Już po raz 69. najlepsi polscy 
przelajowcy będą walczyć o 
tytuły - tym razem na trasach 
wytyczonych na oleśnickim lotnisku. 
Na listach startowych pojawią 
się nazwiska czołówki polskich 
biegaczy, którzy w ubiegłym roku 
zdobywali medale na 
mistrzostwach Polski. Wśród pań o 
miejsca na pudle walczyć powinny: 
Dorota Gruca z Zamościa, Violct- 
ta Kryza z Olsztyna i Danuta Mar- 
czyk z Koluszek. 
Wśród mężczy/n zapowiadają 
się nie lada emocje. Gospodarzom 
przyjdzie się zmierzyć m.in. z: 
rewelacją sezonu '95 - Janem 
Białkiem z Gryfa Słupsk (mistrz 
Polski na 5,10 km i w półmaratonic), 
Arturem Osmanem i Rafałem 
Wójcikiem ze Skarżyska, 
Erykiem Szostakiem z Krakowa i 
Arturem Błasińskim z Radomia. 
Oleśniczanka reprezentować 
będą brązowi medaliści ostatnich 
MP w przełajach - Krzysztof Bał- 
dyga, Jan Zakrzewski oraz 
Grzegorz Gajdus, Karol Dołęga, 
Mirosław Plawgo, Dariusz Mikusiń- 
ski, Tomasz Wilczyński i Adam 
Draczyński. 
Zawodnicy będą rywalizować o 
medale na dystansach: kobiety - 5 
km, młodzieżowcy - 6 km, 
seniorzy - 5 i 12 km. 
Kierownika klubu Zdzisława 
Kozłowskiego zapylaliśmy o 
przebieg przygotowań do 
imprezy. Robimy wszystko - 
powiedział - aby ci, którzy przyjadą do 
Oleśnicy walczyć o medale MP, 
wyjechali z przekonaniem, że 
uczestniczyli w imprezie 
przygotowanej tak, jak gdyby były to 
mistrzostwa świata. Wielu ze 
startujących biegało w memoriale 
Psujka, dla innych będzie to 
pierwszy kontakt z miastem i klubem. 
Jednym i drugim chcemy 
pokazać, że potrafimy przygotować 
zawody na wysokim poziomic. 
Do Oleśnicy zjadą 
przedstawiciele mass mediów. Będzie 
telewizja, która nada obszerną relację z 
zawodów. Będzie to więc kolejna 
impreza promująca nasze miasto 
jako prężny ośrodek sportowy. W 
organizacji zawodów dużą 
pomocą służą nam: komenda CS1L, 
władze miasta oraz nasi 
sympatycy i sponsorzy - pp. A. Borowik, 
K. Cymbalisty, M. Gajęcki, J. 
Gondek, J. Głowacki, L. 
Młynarczyk, J. Podyma, M. Wójciński i 
K. Zadka. 
Wszystkich kibiców zapraszamy 
na lotnisko w sobotę 16 marca. Od 
godz. 10 co 20 min. autokar 
klubowy będzie dowoził bezpłatnie 
wszystkich sympatyków lekkiej 
atletyki na teren zawodów. Ich 
rozpoczęcie planowane jest na 
godz. 11. 
(zah) 
Dziewczęta i chłopcy z klas VI 
Szkoły Podstawowej w 
Łaziskach (gmina Twardogóra) 
okazali się najlepsi w 
strefowych zawodach w tenisa 
stołowego. Wśród siódmoklasistow 
wygrywali uczniowie z 
Dobroszyc (chłopcy) i Siedlca 
Trzebnickiego (dziewczęta). Czarny 
koń obu turniejów - drużyna z 
Łazisk zajęła w tej kategorii 
drugie i trzecie miejsce. 
27 i 29 lutego w auli Zespołu 
Szkół Zawodowych w Oleśnicy 
odbyły się zawody strefowe w 
tenisie stołowym. Ich 
organizatorem był Zarząd Wojewódzki 
Szkolnego Związku Sportowego. 
Drużyny występowały w 
dwuosobowych składach. 
27 lutego rywalizowali 
zawodnicy z klas VI. Wśród dziewcząt 
najlepsze okazały się 
podopieczne W. Lizaka z Łazisk. Kolejne 
miejsca zajęły: Bierutów 
(opiekun A. Pilarek), Siedlec 
Trzebnicki (J. Wojtasik), SP nr 2 Oleśnica 
(L. Witkowski), SP nr 3 Oleśnica 
(Z. Kunikowski), Dobroszyce (K. 
Kaczmarek). 
Do wyróżniających się 
zawodniczek należały: Ewelina Woźniak 
(Bierutów), Monika Okoń (Łazi- 
Wielka przygoda małej Oleśnicy 
Pod tym tytułem tygodnik połu- 
dniowo-zachodnicj Polski 
„Słowo Sportowe" (nr 47/142 z 27 
listopada ub.r.) na pierwszej stronic 
zamieścił wiadomość o 
sensacyjnym zwycięstwie - w ramach 
rozgrywek Pucharu Polski - 
Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń 
Oleśnica nad pierwszoligową 
jedenastką- Lecha Poznań. 
Tygodników napisał: "Na kameralnym 
stadionie w Oleśnicy różnicy nic' 
było widać. Przeciwnie - to Pogoń 
niemal przez cały mecz miała 
przewagę i zasłużenie wygrała 
1:0". Przy lej okazji tygodnik z 
zadowoleniem odnotował: „I 
znów Oleśnica dała przykład 
największym stadionom świata. Po 
dwudziestu minutach od 
rozpoczęcia meczu jakiś niesforny 
kibic Śląska wrzucił do sąsiedniego 
sektora głośno eksplodującą 
petardę i... po szalikowcach 
wrocławskich nic było na trybunach 
śladu, gdyż zostali rozproszeni przez 
oddziały policji". 
W tym samym czasie „Gazeta 
Dolnośląska" (regionalny 
dodatek do „Gazety Wyborczej", nr 
272 z 23 listopada ub.r.) doniosła: 
„Zespół Pogoni jest największą 
rewelacją tegorocznej edycji 
piłkarskiego Pucharu Polski. Trzc- 
cioligowicc z Oleśnicy wcześniej 
wyeliminował już Il-ligowąŚ/ezę 
Wrocław i dwóch 
pierwszoligowców - Śląsk Wrocław i Olim- 
pic/Lechic Gdańsk. Nic dziwnego 
zatem, że krajowy miesięcznik 
„Piłka Nożna" (w nr. 2 z lutego br. 
- artykuł „Pucharowa seasacja") 
wyczyny oleśnickich piłkarzy 
skomentował w sposób 
następujący: „Jaki cud zaszedł w 
niewielkim, ponad trzydzicstotysięcz- 
nym dolnośląskim mieście, 
oddalonym od Wrocławia niespełna 30 
km, znanym dotąd / fabryk butów 
i zakładu naprawy taboru 
kolejowego oraz zabytków z okresu 
gotyku, renesansu i baroku? 
Dlaczego zespół mający problemy w III 
lidze stał się pogromcą Śląska 
Wrocław, Olimpii Poznań i Lecha 
Poznań oraz drugoligowej Ślęzy 
Wrocław?" Na pytanie redaktora 
„Piłki Nożnej" w sprawie awansu 
Pogoni do II ligi (dwa lata temu), 
prezes Klubu Tadeusz Salik tak 
odpowiedział: „Ten awans był 
przedwczesny. Dopingowały nas 
przedwyborcze obietnice władz 
miasta (awans nastąpił na koniec 
I kadencji samorządu lokalnego 
podczas kampanii wyborczej do 
Rady Miejskiej 11 kadencji - 
przyp. mój). Gdybyśmy 
wiedzieli, że nic zostaną spełnione, nie 
porywalibyśmy się na drugą 
ligę...". Nawiasem mówiąc „Piłka 
Nożna" ma swojego dystrybutora 
w USA, Kanadzie i Europie 
Zachodniej, i jest tam przez Polaków 
uważnie czytana. Za ten 
niezwykły wyczyn - głośny w całym 
kraju, będący na pewno znakomitą 
formą promocji miasta - oleśniccy 
piłkarze zasłużyli sobie w pełni na 
nagrodę od władz miejskich. Czy 
Zarząd Miejski Oleśnicy nagrodzi 
ich odpowiednio? 
Przypomnijmy, że w r. 1992 Rada Miejska I 
kadencji objęła KJub Pogoń 
patronatem, zobowiązując się do 
udzielania mu pomocy 
finansowej i rzeczowej, zgodnej z 
przyjętym budżetem miasta na dany rok, 
aby w ten sposób KJub wspierać 
(bo - cytuję uchwałę Rady - jego 
„działalność i osiągane wyniki 
przyczyniają się do 
upowszechniania sportu"). Statutowym 
zadaniem Klubu jest nic tylko 
tworzenie warunków do uprawiania 
sportu masowego i 
wyczynowego, ale także prowadzenie pracy 
wychowawczej. W szkoleniu - w 
trzech klubowych sekcjach - 
uczestniczy ogółem 
260zawodników, z których 204 jest juniorami 
(bądź trampkarzami). 
Zawodnicy zrzeszeni są w 10 
drużynach - w tym w 8 zespołach 
piłki nożnej. Klub wespół z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu 
zainicjował w zeszłym roku 
Międzyszkolną Ligę Piłki Nożnej, w 
której uczestniczą uczniowie 
szkół podstawowych. - Sumując 
uczestników Ligi Piłki Nożnej 
oraz dzieci i młodzież 
uczęszczające systematycznie na zajęcia 
prowadzone przez nasz Klub, 
oceniamy, że prawic 500 młodych 
oleśniczan ma w ten sposób 
zorganizowany czas wolny - mówi 
prezes Pogoni Tadeusz Salik. I 
pomyśleć, że pod koniec zeszłego 
roku przewodniczący komisji 
kultury fizycznej (! ) Rady 
Miejskiej Henryk Bcrnacki starał się o 
zmniejszenie dotacji dla Pogoni, 
a nawet uchylenie uchwały Rady 
w sprawie objęcia nad Klubem 
patronatu. Prawdopodobnie 
chciał w taki olo sposób 
„nagrodzić" Klub za jego sukcesy. 
A ndrzej Szachnowski 
Za tydzień relacja 
z Przełajowych 
Mistrzostw 
Polski. 
ska) i Marcelina Kasperek 
(Siedlec Trzebnicki). 
Wśród chłopców triumfowali 
również tenisiści z Łazisk 
przygotowani przez W. Lizaka. Drugie 
miejsce zajął Siedlec Trzebnicki, 
trzecie Bierutów, czwarte 
Dobroszyce, piąte oleśnicka siódemka, 
szóste SP nr 6. 
Wyróżnili się: Jacek Rudkicwicz 
(Łaziska), Rafał Motyka (Siedlec 
Trzebnicki) i Mariusz Szeremeta 
(Bierutów). 
Obie ekipy z Łaziska 
zakwalifikowały się do Finału 
wojewódzkiego. 
29 lutego przy zielonych stołach 
rywalizowali uczniowie klas VII. 
Zmagania chłopców zakończyły 
się sukcesem zespołu Dobroszyc, 
który prowadził K. Kaczmarek. 
Drugie były Łaziska, trzeci 
Siedlec Trzebnicki. Kolejne miejsca 
zajęły: siódemka, Bierutów i 
szóstka. 
Do wyróżniających się 
zawodników należeli: Artur Hanicki z 
Dobroszyc, Marcin Różański z 
Łazisk, Marcin Blicharski z 
Dobroszyc oraz Robert Chorążkicwicz z 
SPnr7. 
Wśród dziewcząt triumfował 
Siedlec Trzebnicki (gmina 
Długołęka). Zespół przygotowany 
przez J. Wojtasika wyprzedził 
Dobroszyce i Łaziska. Dwójka, 
siódemka i Wabicnice zajęły 
kolejne lokaty. 
Wyróżniły się: Karolina Cicha z 
Dobroszyc, Małgorzata 
Radkiewicz z Łazisk oraz Anna Zwie- 
rzańska i Beata Zwicrzanska z 
Siedlca. 
Zwycięzcy awansowali do fi nału 
wojewódzkiego. 
Dyrekcji i nauczycielowi wf 
ZSZ Kazimierzowi Gębusiowi 
organizatorzy serdecznie 
dziękują za udostępnienie auli i pomoc 
w organizacji zawodów. 
Reprezentantom naszej strefy w 
finale wojewódzkim życzymy 
sukcesów. 
Tadeusz Baliński 
Sportowe raz, dwa, 
trzy, cztery 
* Spragnieni futbolu kibice będą musieli jeszcze trochę poczekać. 16 
marca na boisku w Oleśnicy nic zobaczymy piłkarzy Pogoni. Trzecio- 
ligowc rozgrywki /ostały bowiem przesunięte i dopiero w środę 27 
marca MKS zainagurujc piłkarską wiosnę spotkaniem z Pogonią 
Świerzawa. 
** Zawodnik Oleśniczanki Grzegorz Gajdus zajął dwunaste miejsce 
w maratonie Biwako Mainichi. Na trasie w japońskim mieście Ohtsu 
Gajdus uzyskał 2:13,44. 
*** Wojciech Bartnik po zwycięstwie nad pięściarzem włoskim uległ 
0:14 w półfinale turnieju w Usti nad Łabą legendarnemu Kubańczy- 
kowi Feliksowi Savonowi. Zdaniem oleśniczanina sędziowie zbyt 
wysoko wypunktowali jego porażkę. Przegrałem na pewno - 
powiedział W. Bartnik - ale chyba 4:11. 
**** Prezes oleśnickiej Pogoni Tadeusz Sal ik został wybrany w skład 
Zarządu OZPN we Wrocławiu na ostatnim zjeździe wrocławskiego 
PZPN-u. Kierownik drużyny Pogoni Zenon Olewiński wszedł w skład 
Komisji Rewizyjnej OZPN. 
(ror) 
■ ^Panorama Oleśnicka" nr li marzec 'fO&Ś-.r. 
str. 20 
Hala <96 
Uff! Nareszcie dobiegły końca 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Hala 
96'" zorganizowane przez Radę 
Miejską i Radę Gminni) Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w Oleśnicy. Sto 
dziewięćdziesiąt pięć drużyn przez 14 
dni (soboty i niedziele) od początku 
stycznia do połowy marca rozegrało 
189 meczy piłki nocnej, 64 tenisa 
stołowego. 21 koszykówki, 12 piłki 
siatkowej ora/ 15 siatkonogi. Zmagania 
we wszystkich dyscyplinach trwały 
na parkiecie przez 155 godzin. 
Najwięcej, bo aż 125 drużyn, 
uczestniczyło w piłce nożnej (w tym 16 
drużyn dziewcząt, 32 drużyny tenisa 
stołowego, 16 piłki koszowej, 15 
siatkonogi i tylko 8 piłki siatkowej). Jak 
widać, największą popularnością 
cieszy się piłka nożna i ona też w/budza 
najwięcej emocji. Niektórym 
opiekunom drużyn dziewcząt zawodziły 
nerwy. No cóż, każdy by chciał, aby jego 
ekipa wygrała, ale - jak powiedział 
wieszcz - „pil ka jest okrągła, a bramki 
są dwie". Ro/grywki poszczególnych 
dyscyplin prowadzone były w 
szczęściu grupach wiekowych (w 
zależności od ilości zgłoszonych zespołów). 
Najwięcej, bo 114 drużyn, to 
młodzież ze szkol podstawowych, 36 ze 
szkół średnich, 41 drużyn seniorów i 
16 oldboyów. 
Udział zespołów z poszczególnych 
gmin przedstawia się następująco: 
Oleśnica - miasto - 93, w tym w 
piłce nożnej - 55 
Oleśnica - gmina - 67, w tym w piłce 
nożnej - 42 
Twardogóra - 11 
Bierutów - 10 
Szkoda tylko, że niektórzy ze 
zgłaszających swoje ekipy do rozgrywek 
nic zdają sobie sprawy, iż z chwilą 
rozlosowania poszczególnych grup 
wszystko jest dość dokładnie 
zaprogramowane i absencja drużyny 
powoduje przestój w sali, blokuje 
możliwości innym i ogranicza możliwość 
zdobycia dodatkowych punktów, co 
później rzutuje na końcową tabelę. 
Ogółem do rozgrywek nic 
przystąpiło 38 drużyn, z czego 21 w piłce 
nożnej. Z tej sytuacji wynika tylko jeden 
wniosek: trzeba pobierać wpisowe 
lub kaucję przy zgłaszaniu. Uniknie 
się w ten sposób sytuacji, że drużyny 
po losowaniu (oceniając, iż nic mają 
szans z przeciwnikiem) nic 
przystępują do rozgrywek bądź zjawiają się 
w niekompletnym składzie. 
Poniżej podajemy tabele z 
dorobkiem punktowym grup. 
PIŁKA NOŻNA 
Orliki - rocznik 1985 i młodsi 
l.Sł* Dobroszyce 7 4:0 
opiekun: Krzysztof Kaczmarek 
(D.Góral, A. Wierzbicki, S. Maj- 
chrzyk, W. Mcjta, P. Kasina, A. 
Miklas, Ł. Cieślik) 
2. LZS Nicciszów 5 7:1 
opiekun: Tadeusz Naborczyk 
3. UKS Siódemka 2 4:3 
opiekun: Mariusz Kiryk 
4. Błyskawica SP 6 2 2:2 
5.1.ZS Smolna 1 1:2 
6. UKS Szóstka O-ca l 0:1 
7. LZS SP Sokołowicc 0 1:4 
8. Tygrysy SP 6 O-ca 0 0:4 
Strzelcy bramek: 
1. Paweł Kasina - Dobroszyce - 3 
2. Krzysztof Janikowski - Nicciszów - 2 
Pawd Zawaliński - Błyskawica - 2 
Daniel Nagórny - UKS Siódemka - 2 
Młodziki - rocznik 1983-84 
1. LZS SP Bodzio Goszcz 13 13:2 
opiekun: Zygmunt Wydmuch (M. 
Gierszon, M. Wojciechowski, G. 
Szewczyk, K. Skoczylas, R. 
Ławniczak, R. Lcksiński, M. Lcszc/yszyn, 
K. Nowicki) 
2. UKS Siódemka II O-ca 12 16:4 
opiekun: Jacek Malczewski 
3. SP Grabowno Wielkie 11 8:3 
opiekun: Urszula Kędzior 
4. SP Dobroszyce II 8 6:8 
5. Mmi 6 O-ca 6 7:5 
6. LZS SP Chcłstow 5 10:3 
7. LZS SP Smolna 5 4:3 
8. SP Dobroszyce I 4 6:6 
9. Aniołki SP 6 2 4:2 
10. L/S Sokolowice I 2 4:3 
11. UKS Szostka Oleśnica 2 2:2 
12. UKS Siódemka I O-ca 2 3:4 
13.1 ZS Nowoszyce 2 1:2 
14. LZS SP Ligota Mała 2 2:5 
15. SP 7 Oleśnica 1 2:3 
16. LZS SP Wabicnice 1 1:2 
17. LZS SP Poniatowicc 1 0:1 
18. SP 4 Oleśnica 1 0:3 
19. Roboty SP 6 O-ca 0 0:3 
20. LZS SP Boguszyce 0 1:5 
21. LZS Smardzów 0 0:6 
22. LZS SP Sokolowice II 0 0:7 
23. Stokrotki SP 6 O-ca 0 0:7 
Strzelcy bramek: 
1. Marek Maruszcwski - Chełstów - 9 
2. Krzysztof Martynice - UKS 7 - 7 
3. Michał Wojciechowski - Goszcz - 6 
4. Maciej Kornaszcwski - UKS 7-5 
Juniorzy młodsi - r. 1981-82 
LUKS 7 I O-ca 11 17:4 
opiekun: Mariusz Kiryk (M. 
Słoński, P. Rzepka, R. Sochacki, M. 
Król, D. Ławniczak, M. Jóźwiak, 
M. Madała, A. Widccki) 
2. UKS 6 II O-ca 10 10:3 
opiekun: Iwona Kamińska 
3. UKS 7 II O-ca 11 22:8 
opiekun: Mariusz Kiryk 
4. Trójka O-ca 6 11:6 
5. OWySP4 0-ca 6 6:3 
6. SP 4 O-ca 4 11:6 
7. LZS Solniki Wielkie 3 4:8 
8. LZS Nowoszyce 2 4:4 
9. LZS Poniatowice II 2 5:10 
10. LZS SP Smolna 3 1:0 
11. LZS Sokolowice II 3 4:4 
12. Maks O-ca 2 7:2 
13. UKS 6 I O-ca 2 7:3 
14. LZS Widawa Bierutów 2 2:2 
15. LZS SP Grabowno Wlk. 2 1:2 
16. Rzepy z SP 4 2 3:11 
17. LZS SP Wabicnice 1 1:6 
18. LZS SP Chełstów 0 1:2 
19. UKS 7 III O-ca 0 2:4 
20. LZS Ligota Wielka 0 1:3 
21. LZS SP Sokolowice I 0 1:4 
22. LZS Poniatowice I 0 0:4' 
23. LZS Solniki Małe 0 0:5 
24. LZS Ligota Mała 0 2:8 
25.1 ZS Nicciszów 0 0:9 
Strzelcy bramek: 
1.Grzegorz Rudzki-UKS7II O-ca-10 
2. Dawid Konica - UKS 7 O-ca - 9 
Michał Słoński - UKS 7 O-ca - 9 
3. Grzegorz Przeniosło - Trójka O-ca - 8 
Marek Maruszcwski - Chełstów - 8 
Juniorzy starsi - r. 1977-80 
l.ZSZ/ufcoiilO-ca 9 21:8 
(Ł. Kłoczko, G. Luboński, Ł. 
Kłosowski, M. Krawczyński, R. 
Wojciechowski, P. Kryczka, M. Glądala) 
2. ZSZ Bierutów 4 5:4 
3. ZSZ II TOS O-ca 6 22:7 
4. Dobroszyce 4 13:9 
5. Gremar O-ca ■'•'■■- 5 12:8 
6. LZSŁuczyna 3 2:1 
7. LZS Sokolowice 2 4:2 
8. ZSZ IV TOS Oleśnica I 2 2:2 
9. ZSZ Luboń II O-ca 1 1:2 
10. LZS Cieśle 1 5:7 
U. Waleczne Tygrysy O-ca 1 2:4 
12. LZS Nicciszów 1 1:6 
13. ZSZ II Stolarz O-ca 1 5:11 
14. LZS Ligota Wielka 0 0:1 
15. ZSZ IV TOS II O-ca 0 0:8 
16. Caro O-ca 0 0:13 
Strzelcy bramek: 
1. Adam Wolny - ZSZ II TOS O-ca - 9 
2. Radosław Wojciechowski - ZSZ 
Luboń - 6 
3. Grzegorz Luboński - ZSZ/ uboń - 5 
Seniorzy 
1. Gremar I Oleśnica 
(R. Nowosad, Z. Smoluch, T 
pień, R. Pytlas, W. Patyk, R. 
czorek, M. Wieczorek) 
2. Taurus Dobrzeń 
3. Gremar U O-ca 
4. LZS Rataje II 
5. LZS Granit Goszcz 
6. LZS Nowoszyce I 
7. LZS Rataje I O-ca 
8. ZNTK Oleśnica 
9. LZS Smardzów II 
10. Palma Wrocław 
11. LZS Nicciszów 
12. LZS Nowoszyce II 
13. PKP Most O-ca 
14. LZS Sokolowice 
15. LZS Cieśle 
16. CSIL O-ca 
17. LZS Bukowinka 
18. Faworyci O-ca 
19. LZS Ligota Wielka 
20. LZS Chełstów 
21. LZS Smardzów I 
12 22:2 
. Stę- 
Wic- 
6 8:2 
6 18:12 
6 11:3 
5 8:5 
4 8:8 
7:7 
9:11 
3:11 
3:2 
3:3 
3:3 
3:7 
0 2:4 
0 1:3 
0 2:5 
0 1:4 
01:4 
0 1:5 
0 2:8 
0 2:8 
Strzelcy bramek: 
1. Marcin Hrechorowicz - Gremar 
O-ca - 8 
2. Jarosław Woźniak - Rataje O-ca - 7 
Tomasz Stępień - Gremar O-ca - 7 
3. Zbigniew Smołuch - Gremar O-ca - 6 
Oldboy - r. 1965 i starsi 
l.ZNTK Oleśnica 10 29:15 
(W. Urbaniak, Cz. Szczepaniak, T. 
Masternak, L. Wojtan, B. 
Szymczyk, E. Michalcwski, R. Jabłoński, 
Z. Kucharek) 
2. Gremar Oleśnica 9 32:13 
3. Lero Oleśnica 12 19:13 
4. Wiarus Oleśnica 7 20:15 
5. Radni Twardogóra 4 8:7 
6. Konrad Oleśnica 4 6:12 
7. LZS Nowoszyce 2 10:12 
8. LZS Poniatowice 2 3:5 
9. LZS Solniki Małe 2 4:4 
10. /Energetyk Oleśnica 0 3:5 
11. LZS Nicciszów 0 1:5 
12. LZS Piast O-ca 0 1:5 
13. LZS Granit Goszcz 0 0:4 
14. ZNTK Oleśnica 0 2:8 
15. LZS Sokolowice 0 1:7 
16. MGK II O-ca 0 0:9 
Strzelcy bramek: 
1. Zbigniew Olszewski - Gremar - 12 
2. Jacek Malczewski - Gremar - 10 
3. Wiesław Krasinkiewicz - Wiaius - T 
4. Czesław Szczepaniak - ZNTK 
O-ca - 5 
Dziewczęta - rocznik 1983-84 
l.SP 2 Oleśnica 8 3:0 
opiekun: Leszek Witkowski (M. 
Jurkiewicz, A. Mika, N. Umiała, B. 
Tracz, M. Szczepaniak, M. 
Duczmal, K. Rzcźnik, D. Markiewicz, A. 
Mania) 
2. UKS 7 O-ca 5 4:2 
opiekun: M. Krąwczykowski 
3. SP Dobroszyce 5 3:3 
opiekun: W. Klimkowski 
4. LZS SP Smolna 2 2:3 
5. LZS Nowoszyce 2 1:2 
6. SP 2 O-ca 1 0:0 
7. LZS SP Sokolowice 1 0:2 
Strzelczynie bramek: 
1. liwelina Czyżewska - 
Dobroszyce - 3 
2. Beata Pachoł cc - Smolna - 2 
Fdyta Jurkiewicz - SP 2 Oleśnica - 
2 
Dziewczęta - r. 1981-82 
1. LZS SP Wabicnice 8 12:3 
opiekun: Jan Kokot (M. Magryś, A. 
Kowalska, M. Pawłowska, I7,. 
Dębska, B. Ligus, K. Kowalczyk, M. 
Mendel, M. Czarnuch, K. 
Niedziela) 
2. SP Dobroszyce I 6 9:4 
opiekun: Wiesław Klimkowski 
3. UKS 7 II O-ca 3 2:6 
opiekun: Jacek Malczewski 
4. UKS 7 I O-ca 2 2:1 
5. Orki'SP 6 O-ca 2 1:1 
6. LZS SP Smolna 1 0:1 
7. LZS SP Ligota Mała 1 0:2 
8. SP Dobroszyce II 1 1:3 
9. LZS Nowoszyce 0 0:6 
Strzelczynie bramek; 
1. Kamila Kowalczyk - Wabicnice - 7 
2. Ewelina Czyżewska - Dobroszy- 
cc-4 
3. Fwa Bartosik - Dobroszyce - 4 
4. Monika Czarnuch - Gorzesław - 3 
TKN1S STOŁOWY 
Orliki - r. 1985 i młodsi 
1. SP Dobroszyce opiekun: 
Krzysztof Kaczmarek 
2. MDK Oleśnica 
3. LZS Poniatowice 
Młodziki - r. 1983-84 
1. SP Dobroszyce opiekun: 
Krzysztof Kaczmarek 
2. LZS SP Sokolowice I 
3. LZS SP Sokołowicc II 
Juniorzy młodsi - r. 1981-82 
1. SP Dobroszyce (opiekun 
Krzysztof Kaczmarek) 
2. UKS Siódemka III Oleśnica 
(Mariusz Kiryk) 
3. LZS SP Grabowno Wlk. (Urszula 
Kędzior) 
4. UKS Siódemka II Oleśnica 
5. LZS SP Poniatowice I 
6. LZS SP Sokołowicc I 
7. LZS Nowoszyce 
8. LZS SP Poniatowice II 
9. MDK Oleśnica 
U) LZS SP Sokolowice II 
Juniorzy starsi - r. 1977-80 
1. MDK I Oleśnica 
2. Dobroszyce 
3. ZSZ Oleśnica 
4. LZS Cieśle 
5. LZS Ligota Wielka 
6. MDK II Oleśnica 
7. LZS Nicciszów 
8. ZSZ II Oleśnica 
9. LZS Solniki Wielkie 
10. ZSZ TOS Oleśnica 
Seniorzy 
1. ZSZ Oleśnica 
2. LZS Nowoszyce 
3. LZS Solniki Wielkie 
4. LZS Cieśle 
5. LZS Nicciszów 
6. LZS Rataje Oleśnica 
S1ATKONOGA 
Juniorzy młodsi - r. 1981-82 
1. UKS Siódemka Oleśnica 
2. LZS Ligota Wielka 
3. LZS Nowoszyce 
Juniorzy starsi - r. 1977-80 
1. Dobroszyce 
2. Gremar Oleśnica 
3. LZS Ligota Wlk. I 
4. LZS Cieśle 
5. LZS Ligota Wlk. II 
6. Caro Oleśnica 
Seniorzy 
1. LZS Smardzów 
2. LZS Nowoszyce 
3. Gremar Oleśnica 
4. LZS Ligota Wlk. II 
5. LZS Ligota Wlk. I 
6. LZS Cieśle 
KOSZYKÓWKA 
Dziewczęta - r. 1981 i młodsze 
1. SP 6 Oleśnica (Robert Banasik) 
2. Orki SP 6 Oleśnica 
3. UKS Siódemka Oleśnica 
4. Gremar Oleśnica 
Juniorzy młodsi - r. 1981 i 
młodsi 
1. SP 6 I Oleśnica (Iwona 
Kamińska) 
2. SP 6 II Oleśnica 
3. UKS Siódemka Oleśnica 
Juniorzy starsi - r. 1977-80 
1. TKKF Relaks Oleśnica 
2. MKS Junior Oleśnica 
3. Gremar Oleśnica 
4. Społeczne LO Oleśnica 
Seniorzy 
1. TKKF Relaks Oleśnica 
2. Nauczyciele Oleśnica 
3. Gremar I Oleśnica 
4. Gremar II Oleśnica 
5. Spolec/ne LO Oleśnica 
PIŁKA SIATKOWA 
Dziewczęta - rocznik 1981 i 
młodsze 
1. SP 6II Oleśnica (Helena Ptak) 
2. SP 61 Oleśnica 
3. UKS Siódemka Oleśnica 
4. Gremar Oleśnica 
Seniorzy 
1. Gremar Oleśnica 
2. ZSZ Oleśnica 
3. TKKF' Relaks Oleśnica 
4.1 ZS Nowoszyce 
Łącznie w imprezach uczestniczyło 
196 drużyn. Rozegrano 301 meczy, 
strzelono 613 bramek. Bezpośredni 
udział brały 1873 zawodniczki i 
zawodnicy, w tym 242 dziewcząt. 
Organizatorzy korzystali z gościnnie 
użyczonych obiektów Zespołu Szkól 
Zawodowych oraz Szkoły Podstawowej 
nr 6 i Spółdzielczego Domu Kultury 
Korelat w Oleśnicy. 
Organizator/y Igrzysk Hala'96 
serdecznie dziękują dyrekcji Zespołu 
Szkól Zawodowych za pomoc w 
organizacji imprez, udostępnienie 
obiektów dla młodzieży. Słowa 
podziękowania należą się również obsłudze 
technicznej i nauczycielom Zespołu 
Szkół Zawodowych, sędziom 
prowadzącym zawody, nauczyciel om szkół, 
którzy w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych (głównie w soboty i 
niedziele) opiekowali się swoimi 
drużynami. Również podziękowania od 
organizatorów należą się dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 6 za pomoc i 
udostępnienie obiektów na imprezy. 
■ 
Marzanna'96 
W pierwszy dzień wiosny 21 marca 
tradycyjnie już zalętnią życiem tereny 
nad stawami w Oleśnicy. Rada 
Miejska LZS organizuje tam Wiosenne 
Biegi Przełajowe oraz konkurencje 
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 
szkól podstawowych z. terenu miasta 
i okolic. Szczegóły podamy w 
następnym numerze. 
•■.i? ir.' RyszardPstrockif.> 
PROGRAM TV 
Wtorek 12 III 
TVP l 
06.00 Kawa czy herbata 
07.45 VIP. 
08.00 Albert • piąty muszkieter - serial 
anim. 
08.30 Teleturniej: Szóstka na szóstkę 
09.00 Wiadomości 
09.10 Mama i ja 
09.25 Gimnastyka 
09.30 Domowe przedszkole 
09.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 Córeczki milionera - serial 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Giełda pracy, giełda szans 
11.20 Savoir-vivre 
11.30 Videofashion 
11.50 Prawnik domowy 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Magazyn notowań 
12.45 Komputerowa szkoła 
13.00 Mózg - wszechświat pełen 
tajemnic - film dok. 
13.30 Bałtyckie technologie 
13.45 Alfa 
14.00 Przybysze z Matplanety 
14.30 Laboratorium 
15.00 Stajnia - program rozrywkowy 
15.30 Nowe przygody Czarnego 
Księcia - serial dla młodzieży 
16.00 Teatr jak życie 
16.25 Dla dzieci: Tik-tak 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.20 Festyn muzyki ludowej 
17.50 Książki najlepsze 
18.00 Nie z tego świata - serial 
18.30 Rewizja nadzywczajna 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 PEŁNIAŻYCIAPANNYBRODIE 
- film ang. 
22.05 Puls dnia 
22.20 Sejmog raf 
22.30 Ludzie, władza, pieniądze 
23.00 Wiadomości 
23.20 Świat jest literaturą 
00.10 Tani program o poezji 
00.20 Sztuka, niesztuka 
00.40 Skąd ta wrażliwość? 
01.15 Korzenie 
TVP 2 
07.00 Panorama 
07.10 Sport telegram 
07.20 Magazyn poranny 
07.50 Akademia zdrowia 
08.00 Program lokalny 
08.30 Fitness Club (ost.) - serial 
09.00 Świat kobiet 
09.30 Od Kordoby do Kordoby - serial 
dok. 
10.00 Dla dzieci: Wehikuł czasu 
10.25 Familiada 
10.50 Podróże w czasie i przestrzeni 
11.45 Studio sport: NBA 
12.05 The Fuli Moon Show 
13.00 Panorama 
13.20 Zakazana miłość - serial 
14.10 Clipol 
14.40 Muzyczne nowości Dwójki 
15.00 Biały Kieł-serial 
15.25 Akademia zdrowia 
15.35 Studio sport: Za metą 
16.00 Przegląd kronik filmowych 
16.305x5 
17.00 Magazyn przechodnia 
17.10 Kuźnia elit - felieton 
17.35 W okolice Stwórcy 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.05 Koło fortuny 
19.35 Wehikuł czasu 
20.00 Dozwolone od lat 40 
21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.40 Pogotowie ekologiczne 
21.50 Fteporterzy Dwójki przedstawiają 
22.15 Filmy Billa Forsytha: 
WŁAMANIE - kom. krym. USA 
23.45 Zawód - amator 
00.10 Panorama 
00.15 O, SŁODKI BÓLU ROZSTANIA 
- film gruz. 
POLSAT 
08.20 Klub Lady Fitness 
08.30 Webster - serial 
09.00 Prawo Burkea - serial 
10.00 Za wszelką cenę - telenowela 
11.00 W drodze 
11.30 Filmoteka Narodowa: PAN 
TWARDOWSKI 
13.00 Przygody Leona H. 
13.30 Sztuka sprawiedliwości 
14.00 Twój lekarz 
14.30 Link Journal 
15.00 HaloGrałmy 
15.25 Dla dzieci: Yel Ye! Yel Grand Prix 
16.00 Informacje 
16.15 Pamiętnik nastolatki 
16.45 Alf-serial 
17.15 Kalambury 
17.45 Skrzydła-serial 
18.15 Kabaret RAK 
18.45 Informacje 
18.55 Peter Sellers - film dok. 
19.50 Informacje 
20.05 Powrót do Edenu - serial 
21.00 Brygada z Acapulco - serial 
22.00 Informacje i Biznes 
22.25 Dolina lalek - serial 
2250 Magazyn sportowy 
23.50 POWRÓT NA ZIEMIĘ - dramat 
pol. 
PIĄTKA 
08.00 Fakty 
08.15 Piątka na dzień dobry 
08.30 Niebezpieczna - serial 
09.10 TV Polonia 
15.00 Program dnia 
15.05 Czerwone szelki - program 
giełdowy 
15.10 Sierotki - serial anim. 
15.35 Dzieci i piosenki - serial 
16.00 Witajcie nowi - serial dla 
młodzieży 
16.30 Z kamerą wśród zwierząt 
16.45 Ojczyzna-polszczyzna 
16.55 ABC podatnika 
17.20 Niebezpieczna • serial 
18.10 Fakty 
18.30 Region 
19.00 Fakty-Refleks 
19.10 Studio Gmina 
19.30 Brasilia - rep. 
20.00 ROZMOWY KONTROLOWANE 
- kom. pol. 
21.45 ABC podatnika 
22.00 Fakty 
22.30 Miłość w innym wymiarze 
23.00 Wieczory kabaretowe 
23.55 TV POLONIA 
TV POLONIA 
06.55 Dzień dobry z Polski 
07.00 Panorama 
07.10 Dzień dobry z Polski 
09.00 Wiadomości 
09.15 Muzyczna skrzynka Teleexpres- 
su 
09.45 Teleturniej: Szóstka na szóstkę 
10.15 Janosik-serial 
11.00 Programy edukacyjne 
12.00 Wiadomości 
12.15 PASAŻERKA-firn pol 
13.15 Sabala-film dok. 
14.15 Tydzień prezydenta 
14.25 Rozmowa dnia 
15.00 Panorama 
15.20 W okolice Stwórcy 
15.50 Ekspres reporterów 
16.20 Gość TV Polonia 
16.30 Historia - współczesność 
17.00 Teleexpress 
17.15 Janka-serial 
17.45 Muzyczna Jedynka 
18.15 Jan Serce-serial 
19.20 Dobranoc 
19.30 Wiadomości 
20.00 Znaszli ten kraj 
20.30 Recital Stanisławy Celińskiej 
21.00 Panorama 
21.30 HONOR DZIECKA - film. pol. 
22.40 Przegląd publicystyczny 
23.40 Listy śpiewające Agnieszki 
Osieckiej 
00.40 Panorama 
Środa 13 III 
TVP l 
07.00 HaloGrałmy 
07.20 Dla dzieci: Ye!Ye!Ye! 
07.30 Kalambury 
08.00 Historie biblijne, J«serial anim. 
06.00 Kawa czy herbata? 
07.45 VIP. 
08.00 Moda na sukces - serial 
08.30 Tęczowy music-box 
09.00 Wiadomości 
09.10 Mama i ja 
09.25 Gimnastyka 
09.50 Domowe przedszkole 
09.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 Tancerze na lodzie - serial 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Poradnik petenta 
11.15 Poradnik bałaganiarza 
11.30 Razem czy osobno 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Magazyn notowań 
12.40 Chochlikowe psoty... 
13.00 Historia z Myszką i komputerem 
13.25 Rody tabrykanckie 
13.55 Zgadnij! Wykaż się! 
14.00 Kolekcje osobliwe 
14.25 Gość dnia 
14.30 Kazimierz Ostrowski - felieton 
15.00 Kraina łagodności 
15.30 Moda na sukces - serial 
16.00 Raj 
16.35 Party-tura 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.20 Miliard w rozumie 
17.50 Z kamerą wśród zwierząt 
18.05 Sukces-serial 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 PASZPORT DO RAJU - film 
sens. USA 
21.40 Puls dnia 
22.00 Nowa Polska 
22.30 Rzeczpospolita gminna 
22.45 Boom w Lipsku - rep. 
23.15 Wiadomości 
23.30 KLUCZNIK-film pol. 
00.50 Obrządki i obyczaje 
01.40 Stajnia 
PIĄTKA 
TVP2 
07.00 Panorama 
07.10 Studio sport 
07.20 Magazyn poranny 
07.50 Akademia zdrowia 
08.00 Program lokalny 
08.30 Beztroskie dni - serial 
09.00 Transmisja obrad Sejmu 
13.00 Panorama (w przerwie) 
15.00 Podróż do wnętrza Ziemi z Willy 
Foggiem - serial anim. 
15.25 Akademia zdrowia 
15.35 Pejzaże wsi polskiej 
16.00 Podaj łapę! 
16.305x5 
17.00 Katholikos znaczy powszechny 
17.55 Losowanie LOTTO 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.05 Teleturniej: Jeden z dziesięciu 
19.35 Dla dzieci: Po rozum do głowy 
20.00 Jubileusz Henryka Miśkiewicza 
21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.40 Ekspres reporterów 
22.10 Rewelacja miesiąca: .Mayeriing" 
-balet 
00.25 Panorama 
POLSAT 
07.00 HaloGrałmy 
07.20 Dla dzieci: Ye! Yel Ye! 
07.30 Kalambury 
08.00 Grand Prix - serial anim. 
08.20 Klub lady Fitness 
08.30 Skrzydła -serial 
09.00 Peter Sellers • film dok. 
10.00 Za wszelką cenę - telenowela 
11.00 Jesteśmy 
11.25 Disco Relax 
12.30 POWRÓT NA ZIEMIĘ • dramat 
pol. 
14.00 Klip-Klap, czyli najmłodsza lista 
przebojów 
15.00 HaloGrałmy 
15.20 Dla dzieci: Ye!Ye! Yel 
15.30 Czarodziejka z Księżyca - serial 
anim. 
16.00 Informacje 
16.15 Link Joumal 
16.45 Alf-serial 
17.15 Kalambury 
17.45 Van Dyk Show - serial 
18.15Grao wszystko z... Billem Cosby 
18.45 Informacje 
18.55 Dallas-serial 
19.55 Informacje 
20.05 One West Waikiki - serial 
21.00 Gliniarz i prokurator - serial 
22.00 Informacje i Biznes 
22.25 Dolina lalek - serial 
22.50 Plus Minus 
23.20 Sztuka sprawiedliwości 
23.50 Motowiadomości 
00.20 Polsat Europę Musie Show 
:j'0 a ■>.".! '."*.!_ 
08.00 Fakty 
08.15 Piątka na dzień dobry 
08.30 Niebezpieczna - serial 
09.00 TV POLONIA 
15.00 Program dnia 
15.05 Czerwone szelki 
15.10 Kot rozrabiaka - serial 
15.35 W zoo - serial przyrod. 
15.55 Piętnastolatki - serial 
16.30 Krzyżówka szczęścia 
16.55 Perły architektury śląskiej 
17.20 Niebezpieczna - serial 
18.10 Fakty 
18.30 Studio Gmina 
19.00 Refleks 
19.10 Klub poszukiwaczy skarbów 
19.30 Białe studio 
20.00 Inspektor Wycliffe - serial sens 
20.55 Królowa życia 
21.50 Studio sport 
22.00 Fakty 
22.30 Studio sport 
23.00 Wrocławskie gawędy muzyczne 
24.00 TV POLONIA 
23.00 Wiadomości gospodarcze 
23.15 Książki najlepsze 
23.20 To była NRD 
00.50 Kurt Masur - film dok 
22 30 Stan zagrożenia 
23.05 Porwanie Muriel McKay - film 
dok. 
23.30 TV POLONIA 
TV POLONIA 
06.55 Dzień dobry z Polski 
07.00 Panorama 
07.10 Dzień dobry z Polski 
09.00 Wiadomości 
09.15 Krzyżówka szczęścia 
09.45 Janka - serial 
10.15 Jan Serce - serial 
11.20 Programy edukacyjne 
12.00 Wiadomości 
12.15 HONOR DZIECKA - film pol 
13.20 Listy niewysłane - film dok. 
13.45 Historia - współczesność 
14.15 Sejmograf 
14.25 Rozmowa dnia 
15.00 Panorama 
15.20 Raj 
15.50 Dopóki żyje ostatni świadek 
16.20 Gość TV Polonia 
16.30 Wspólna Europa 
17.00 Teleexpress 
17.15 Dla dzieci: Polskie ABC 
17.45 Krzyżówka szczęścia 
18.00 Lektury satelity: Adam 
Mickiewicz ,Pan Tadeusz' 
18.55 Zbrodnia na Kołymie - film dok 
19.20 Dobranoc 
19.30 Wiadomości 
20.00 Przegląd filmów o sztuce 
21.00 Panorama 
21.30 MARCOWE MIGDAŁY - film pol. 
23.05 Sobie śpiewam a muzom - 
widowisko 
23.40 Siedem grzechów głównych po 
góralsku 
24.00 Spotkanie baletowe: Trzy żywioły 
00.20 Panorama 
Czwartek 14 III 
TVP l 
06.00 Kawa czy herbata? 
07.45 VI.R 
08.00 Różowa pantera - serial anim. 
08.30 Rządy dzieci, czyli pajdokracja 
09.00 Wiadomości 
09.10 Mama i ja 
09.20 Gimnastyka buzi i języka 
09.30 Domowe przedszkole 
09.55 Porozmawiajmy od dzieciach 
10.05 Prawnicy z Miasta Aniołów - 
serial 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Gotowanie na ekranie 
11.20 To jest łatwe 
11.30 Taki jest świat 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Magazyn notowań 
12.40 Robinsonowie 
12.55 Kliper 
13.15 Za siedmioma górami 
13.45 Zwierzęta świata 
14.15 Taki pejzaż 
14.35 Brzuch 
15.00 Potop popu 
15.30 Dla młodzieży: Mac Glick 
16.00 Dla dzieci: Gawęda muzyczna 
mistrza, Niezwykle muzea 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.20 Filmidło 
17.40 Automania 
18.10 Tata major - serial 
18.30 Magazyn katolicki 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 Nietykalni - serial 
21.00 Wieczór publicystyczny 
22.20 Diariusz rządowy 
22.30 Pegaz ♦ *. i 
TVP2 
POLSAT 
07.00 HaloGraimy 
07.20 Dla dzieci: Ye!Ye!Ye! 
07.30 Kalambury 
08.00 Czarodziejka z Księżyca - serial 
08.20 Klub Lady Fitness 
08.30 Van Dykę Show - serial 
09.00 Dallas - serial 
10.00 Za wszelka cenę - telenowela 
11.00 Kuba zaprasza 
11.30 Pamiętnik nastolatki 
12.00 W drodze 
12 30 Link Joumal 
13.00 Twój lekarz 
13.30 Plus Minus 
14.00 Egzamin dojrzałości 
15.00 HaloGraimy 
15.20 Dla dzieci: Ye! Ye! Ye! Grand Pnx 
- serial anim. 
16.00 Informacje 
16.15 Tylko dla dam 
16.45 Alf-serial 
17.15 Kalambury 
17.45 Webster - serial 
18.15 Sztuka informacji 
18.45 Informacje 
18.55 Jastrząb atakuje - serial 
19.50 Informacje 
20.05 Nieustraszony - serial 
21.00Capital City -serial 
22 00 Informacje i Biznes 
22.25 Życie jak sen - serial 
22.50 Plus Minus 
23.204x4 
23.50 Gillette World Sport Special 
00.20 Prosto z Hollywood 
00.50 Turbo Trans Gralmy 
PIĄTKA 
08.00 Fakty 
08.15 Piątka na dzień dobry 
0830 Niebezpieczna - serial 
09.10 TV POLONIA 
15.00 Program dnia 
15.05 Czerwone szelki • magazyn 
giełdowy 
15.10 Szmacianki - serial anim. 
15.20 W Jałowcowej Dżungli - serial 
anim. 
15.30 W Bucikowie - serial anim 
15.45 Roger Odrzutowiec 
15.50 Kocham moje miasto 
16.00 Miód i pszczoły - serial dla 
młodzieży 
16.30 Tajemniczy wszechświat 
16.55 Twoje prawo 
17.20 Niebezpieczna - serial 
18.10 Fakty 
18.30 Dolnośląski Magazyn 
Reporterów 
19.00 Refleks 
19.10 Z szuflady dziadka 
19.30 Wielkie przestępstwa XX wieku 
20.00 ZAGINIONY ŚWIAT - ang. film 
przygód. 
21.10 Wielkie pandy-film przyrod. 
21.40 ABC podatnika 
22.00Fakty , ,,,, 
TV POLONIA 
07.00 Panorama 
07.10 Sport telegram 
07.20 Magazyn poranny 
07.50 Akademia zdrowia 
08.00 Program lokalny 
08.30 Dzieciaki, kłopoty i my - serial 
09.00 Transmisja obrad Sejmu 
13.00 Panorama 
13.20 Transmisja obrad Sejmu 
15.05 Pod niebem Afryki - serial 
15.25 Akademia zdrowia 
15.35 TV-moto-sport 
16.00 Zaręczyny na bagnach - film 
przyrod. 
16.305x5 
17.00 Jeden na jeden 
17.30 Hanna Chorążyna - film dok 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
19.05 Teleturniej: Jeden z dziesięciu 
19.35 Klub pana Rysia 
20.00 Rzeczpospolita Druga i Pół 
21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.40 Halo, weekend! 
21.45 UPIÓR-film ros. 
23.30 Między .Apokalipsą' a 
.Czytadłem' 
23.45 Sinfonietta per archi 
24.00 Panorama 
00.05 John, Georgie i reszta - serial 
00.30 Muzyka z Mózgu - koncert 
06.55 Dzień dobry z Polski 
07.00 Panorama 
7.10 Dzień dobry z Polski 
09.00 Wiadomości 
09.15 Muzyczna Jedynka 
09.45 Dla dzieci: Polskie ABC 
10.15 Stawka większa niż życie -serial 
11.20 Programy edukacyjne 
12.00 Wiadomości 
12.15 MARCOWE MIGDAŁY-film pol. 
(powt.) 
13.45 Wspólna Europa- rep. 
14.25 Rozmowa dnia 
15.00 Panorama 
15.20 Magazyn katolicki 
15.50 Rewizja nadzwyczajna 
16.20 Gość TV Polonia 
16.30 Przegląd kronik filmowych 
17.00 Teleexpress 
17.15 Dla młodzieży: Sześć milionów 
sekund - senal 
17.45 Muzyczna skrzynka Teleexpres- 
su 
18.15 Czarne chmury - serial 
19 00 Wyjątki z życiorysu Jerzego 
Śląskiego - rep. 
19.20 Dobranoc 
19.30 Wiadomości 
20.00 Studio Kontakt 
20.45 Dziennik TV Jacka Fedorowicza 
21.00 Panorama 
21.30 Teatr: Józef Han .Bliźniak' 
22 45 KOC 
23.10 Dotknięcie Dostojewskiego - film 
dok. 
00.10 Leksykon Polskie] Muzyki 
Rozrywkowej 
00.25 Panorama 
Piątek 15 III 
TVP i 
06.00 Kawa czy herbata' 
07.45 VIP - rozmowa Jedynki 
08.00 Moda na sukces 
08.30 Forum Teatrów Szkolnych 
09.00 Wiadomości 
09.10 Mama i ja 
09.25 Przedszkolny koncert życzeń 
10.00 Star Trek- serial 
10.45 Muzyczna Jedynka 
11.00 Zrób to tak jak my 
11.15 Małe spojrzenie 
11.30 Pod kreską 
11.50 Ocalić od zapomnienia 
12 00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Magazyn Notowań 
12.45 Czas przeszły dokonany 
13.05 Idole' 
13.25 Nowa matura 
13.40 Inny wymiar 
13.50 Jeśli nie Oxford, to co? 
14.00 Rodzina w Wójtówce 
14.30 Jeśli nie Oxford, to co' 
15.00 Muzyczna Jedynka 
15.30 Moda na sukces 
16.00 Fronda 
16.25 Ciuchcia 
16.50 Kalendanum XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.20 Tata, a Marcin powiedział - serial 
17.30 Goniec 
17.45 Test - magazyn konsumenta 
18.05 Randka w ciemno 
18.50 Przeboje kabaretów 
19.00 Wieczorynka 
19 30 Wiadomości 
20.10 PARSZYWA DWUNASTKA 
film USA (1967) 
22 45 Puls dnia 
23.00 WC kwadrans 
23.25 Wiadomości 
23.40 MdM - Mann i Materna 
00.20 HENESSSY - film ang. (1975) 
02.00 Goniec 
TVP2 
07.00 Panorama 
07.10 Sport telegram 
07.15 Magazyn Dwójki 
07.50 Akademia zdrowia Dwójki 
08.00 Fakty 
08.30 Pełna chata - serial 
09.00 Obrady Sejmu 
13.00 Panorama (w przerwie obrad) 
15.00 Wilczek -serial 
15.25 Akademia zdrowia 
15.40 Lalamido 
16.05 Studo sport 
tf.OOJJsts przebojów ( _ 
PROGRAM TV 
Dokończenie ze str. 21 
17.30 Pełna chata - serial 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
19.05 Va banque - teleturniej 
19.35 Instalacja 
20.00 Grammy - nagroda muzyczna 
21.00 Panorama 
21.35 Sport telegram 
21.40 Pop Show, czyli kabaret Rafała 
Kmity 
22.40 GEORGIA - film USA (1984) 
23.10 Dzieci Hollywood 
24.00 Panorama 
00.05 Muzyczne nagrody Grammy '96 
POLSAT 
07.00 Halo!Gra!my 
07.20 Ye!Ye!Ye! 
07.30 Kalambury 
08.00 Grand Prix 
08.20 Klub Lady Fitness 
08.30 Webster - serial 
09.00 Jastrząb atakuje - serial 
10.00 Za wszelką cenę 
11.00 Tylko dla dam 
11.30 Plus minus 
12.00 4x4 - magazyn moto 
12.30 Sztuka sprawiedliwości 
13.00 Magazyn sportowy 
14.00 Molowiadomości 
14.30 Pamiętnik nastolatki 
15.00 HaloK3ra!my 
15.20 Ye!Ye!Ye! 
15.30 Czarodziejka z Księżyca 
16.00 Informacje 
16.15 Kubę zaprasza 
16.45 Alf-serial 
17.15 Kalambury 
17.45 Van Dykę Show 
18.15 Przygody Leona - pr. rozrywk. 
18.45 Informacje 
18.55 Statek miłości - serial 
19.50 Informacje 
20.05 Strażnik Teksasu - serial 
21 00 Łowca przygód - serial 
22.00 Informacje 
22.15 Biznes tydzień 
22.25 Informator podatkowy 
22.30 NIE CHCIANE 
MACIERZYŃSTWO - film USA (1990) 
00.25 Playboy 
00.55 Disco Reku 
PIĄTKA 
08.00 Fakty 
08.15 Piątka na dzień dobry 
08.30 Niebezpieczna - serial 
09.20 TV POLONIA 
15.00 Czerwone szelki 
15.10 Przygody Małego Księcia 
15.35 Zgadnij, jakie to zwierzę 
16.05 Miód i pszczoły 
16.30 Krzyżówka szczęścia 
16.55 Klub teatralny 
17.20 Niebezpieczna • serial 
18.10 Fakty 
18.30 Aktualności kulturalne 
19.00 Fakty - Refleks 
19.10 Relaks z Piątką 
19.30 Wieczór z Dionne Warwick 
20.00 Powikłania - serial 
20.50 Roach Ford - pr. muz. 
21.00 Cassidy- serial 
22.00 Fakty 
22.30 Niech żyje kino 
23.00 Pałer 
23.30 LULU - koncert 
00.30 TV POLONIA 
TV POLONIA 
07.00 Panorama 
07.10 Dzień dobry z Polski 
09.00 Wiadomości 
09.15 Krzyżówka szczęścia 
09.45 Sześć milionów sekund - serial 
10.15 Czarne chmury - serial 
11.15 Programy edukacyjne 
12.00 Wiadomości 
12.15 PANI MINISTER TAŃCZY - 
komedia polska (1937) 
13.40 Skarbiec 
14.15 Diariusz 
14.25 Rozmowa dnia 
15.00 Panorama 
15.20 Cieślewicz w Paryżu 
15.35 Od przedszkola do Opola 
16.20 Gość TV Polonia 
16.30 Magazyn kulturalny 
16.45 Przegląd prasy polonijnej 
17.00 Teleexpress 
17.15 Bajki pana Bałagana 
17.45 Krzyżówka szczęścia 
18.15 Radio Romans - serial 
18.45 Auto-moto-kiub 
19.00 Hity satelity 
19.20 Dobranoc 
19.30 Wiadomości 
20.00 Przegląd filmów o sztuce 
21.00 Panorama 
21.30 Kariera Nikodema Dyzmy - serial 
22.30 Męski striptiz 
23.00 Pater 
23.30 CZUŁE MIEJSCA - film polski 
01.00 Panorama 
01 30 Wieczorne opowieści 
Sobota 16 III 
TVP 1 
07.00 Eko-echo 
07.15 Z Polski 
07.30 Wszystko o działce i ogrodzie 
07.55 Agrolinia 
08.30 Powrót do przyszłości - serial 
09.00 Wiadomości 
09.10 Ziarno 
09.35 Dla dzieci: 5-10-15 
10.35 Koncert Orkiestry Symfonicznej 
10.55 Co wy na to? 
11.00 Indie -serial dok. 
12.00 Wiadomości 
12.10 Kraj 
12.35 Koncert życzeń 
13.00 Zwierzęta świata 
13.30 Walt Disney przedstawia 
14.45 Koncert Orkiestry Symfonicznej 
15.05 Rodzina rodzinie 
15.25 Swojskie klimaty 
16.10 Bill Cosby show - serial 
16.35 Swojskie klimaty 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.25 Nowożeńcy - teleturniej 
17.55 Swojskie klimaty 
18.05 Dzień za dniem - serial 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 WOJNA PAŃSTWA ROSĘ - 
komedia USA (1989), reż Danny 
DaVito, wyk. Michael Douglas 
22.10Akropoland 
22.25 Koncert Orkiestry Symfonicznej 
23.00 Wiadomości 
23.10 Sportowa sobota 
23.30 ŁOWCA TERRORYSTÓW (2) - 
film wł., wyk. Roy Seheider 
01.00 WIECZNY MĄŻ (2) - film ZSRR 
02.15 Kraina łagodności 
02.45 Muzyczna Jedynka 
TVP2 
07.00 Panorama 
07.10 Folkowe nuty 
07.30 Tacy sami 
07.50 Spotkanie z językiem migowym 
08.00 Legendy Wyspy Skarbów 
08.25 Powitanie 
08.30 Fakty 
09.30 Małe ojczyzny 
10.00 Życie obok nas 
10.30 Polaków portret własny 
11.00 Godzina z Hanna Barbera 
12.00 ZATAŃCZYSZ ZE MNĄ? - film 
USA (1986) 
13.35 Festiwal Reklamy 
14.00 Wydarzenie tygodnia 
14.35 Rebusy Szymona Majewskiego 
15.05 Familiada 
15.35 Opowieść o Szwejku - serial 
16.05 Wielka gra 
17.00 SeaOuest II - serial 
17.55 Totalizator Sportowy 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
18.30 7 dni świat 
19.05 Va banque - teleturniej 
19.35 Szalone liczby 
20.00 Drugi po Boyu - film dok. 
21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.35 Słowo na niedzielę 
21.40Camerata2 
22.15 SPIS CUDZOŁOŻNIC - film 
polski (1994), reż Jerzy Stuhr 
23.20 Kabaret u lekarza 
24.00 Panorama 
00.05 ILLUSION 3 
POLSAT 
07.00 Statek miłości 
08.00 W drodze 
08.30 Seriale animowane 
09.20 Smakosze i rozkosze 
09.30 Fashion TV 
10.00 Rajska plaża - serial 
11.00 MORZE WOJNY, MORZE 
MIŁOŚCI-film USA (1991) 
12.40 KEY WEST-film USA(1973) 
14.15 Oskar 
15.00 Egzamin dojrzałości 
16.00 Informacje 
16.15 Tytani-serial dok. 
17.00 Konkurs filmowy 
18.55 Disco Polo Live 
19.50 Informacje 
20.05 AMERYKAŃSKI NINJA - film 
USA (1986) 
21.50 Zemia 2- serial sf 
23.50 Playboy 
00.20 W piątek 13. - serial 
PIĄTKA 
08.00 Niebezpieczna 
08.30 Fakty 
08.45 Niebieski kwadrans 
09.00 Studio sport 
09.30 Pełzaki - serial 
10.00 Zwierzęta z ginącego lasu 
10.20 Rok w Sudetach 
11.00 Kolejowe przygody 
11.30 Muzyczne portrety 
12.10 Znajomi zzoo 
12.35 Nie ma jak w domu 
13.00 Weekend z Piątką 
14.55 Klub Ludzi Życzliwych 
15.10 Kot w butach 
15.35 Rodzina Gafowiczów - serial 
15.40 Encyklopedia psów 
16.30 O co chodzi ? - teleturniej 
17.00 Zagadki przyszłości 
17.25 Zupełnie niewiarygodne - serial 
18.10 Fakty 
18.30 Zderzenia 
19.00 W kręgu wiary 
19.30 Granice sportu - senal 
19.50 Gramofon 
20.00 Rozterki Poppy Carew 
21.45 Inni 
22.00 Fakty 
22.30 Studio sport 
23.15 Folkw Piątce 
23.40 Policjant i śmierć - serial 
01.10 TV POLONIA 
TV POLONIA 
08.00 Program dnia 
0805 Hity satelity 
08.25 Szkoła tańca ludowego 
08.40 Mały lord 
09.10 Ziarno 
09.35 Brawo! Bisl 
12.00 Wiadomości 
12.10 Znajomi zzoo 
12.35 Rzeszów na antenie 
15.10 Wojna domowa - serial 
16.00 Chrząszcz brzmi w trzcinie 
16.15 Listy od widzów 
16.25 Rzeszów na antenie 
17.00 Teleexpress 
17.15 Sport zsatelity 
18.15 Stawka większa niż życie - serial 
19.15 Dobranocka 
19.30 Wiadomości 
20.00 Grzegorz Tumau • portret artysty 
21.00 Panorama 
21.30 WODZIREJ - komedia polska 
(1978), reż Feliks Falk 
23.05 Program na niedzielę 
23.15 Rzeszów na antenie 
00.30 Kariera Nikodema Dyzmy - serial 
Niedziela 17 III 
TVP l 
07.00 Rolnictwo na świecie 
07.15 Tańce polskie 
07.35 Notowania 
08.05 Studio nad pięciolinią 
08.35 Droga do Avoniea 
09.25 Teleranek 
09.50 Dzieło - arcydzieło 
10.00 Kukułka 
10.10 W Starym Kinie: ABOTT I CO- 
STELLO... - komedia USA 
11.40 Mądry Polak po szkodzie 
12.00 Anioł Pański 
12.20 Opinie - pr. publicysŁ 
13.00 Wiadomości 
13.10 Tydzień 
13.40 Pieprz i wanilia 
14.15 Północ - Południe - serial 
15.10 Od przedszkola do Opola 
16.00 Obrazy wiejskie 
16.40 Bliskości serc 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.20 Śmiechu warte 
17.50 Dziennik TV- pr. satyryczny 
18.10 O Ouinn-serial 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 Matki, żony, kochanki - serial 
21.10 Zwyczajni - niezwyczajni 
22.05 Sportowa niedziela 
22.25 Racja stanu 
22.50 To była NRD-film dok. 
23.40 LIKWIDATOR - film kanad. 
01.20 Wokół wielkiej sceny 
TVP2 
07.00 Echa tygodnia 
07.30 Matki, żony, kochanki - serial 
08.20 Słowo na niedzielę 
08.30 Fakty 
09.30 Powitanie 
09.35 Komentarz polityczny 
10.00 Ojczyzna - polszczyzna 
10.15 Ulica Sezamkowa 
11 15 Teatr dla dzieci 
12.00 Świat się śmieje: POKAŻEMY IM 
WSZYSTKO-komedia fr 
13.45 Wokół .Quo vadis?" 
14.00 Studio sport 
15.00 Familiada 
15.25 Tischner czyta katechizm 
15.45 Wokół .Quo vadis?" 
16.00 Rozkosze stołu 
16.45 Wokół .Quo vadis?" 
17.00 Beverly Hills 90210 - serial 
17.50 Halo, Dwójka 
18.00 Fakty 
18.10 Wenecki barok 
19.05 Va banque - teleturniej 
19.30 Szekspir w animacji 
20.00 Godzina szczerości 
20.50 Wokół .Quo vadis?' 
21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.40 KOROWÓD NATRĘTÓW - 
komedia fr. (1991) 
23.20 Bestsellery Dwójki 
24.00 Panorama 
00.05 Gwiazdy jazzu: Modern Jazz Qu- 
artet 
POLSAT 
07.00 Dsco Polo Live 
08.00 Jesteśmy 
08.30 Filmy animowane 
09.20 Smakosze i rozkosze 
09.30 Klip - Klaps 
10.00 Disco Relax 
11.00 Młodość Chaplina - serial dok 
11.30 MIEĆ I NIE MIEĆ - film USA 
13.15 Magazyn 
14.00 Sztuka informacji 
14.30 Dawni wojownicy - serial 
15.00 Benny Hill 
15.30 Dyżurny satyryk kraju 
16.00 Informacje 
16.15STALOWE MAGNOUE-film USA 
18.25 Columbo - serial USA 
19.50 Informacje 
20.05 Na południu - serial 
21.00 ŚMIALI SIĘ WSZYSCY - film 
USA (1981), reż. Peter Bogda- 
novich 
23.05 Na każdy temat 
23.55 Filmoteka Narodowa: CO MÓJ 
MĄŻ ROBI W NOCY - film polski 
PIĄTKA 
08.00 Zupełnie niewiarygodne 
08.30 Fakty - Tydzień 
09.00 Koncert życzeń 
09.30 Pełzaki -serial 
10.00 Zwierzęta z ginącego świata 
10.20 Pan de Us- serial 
10.45 Wielbłądnik 
11.30 Truskawkowe studio 
12.00 Świat wokół nas 
12.30 Magazyn motoryzacyjny 
13.00 Weekend z Piątką 
15.10 O czym szumią wierzby 
15.35 CÓŻ ZA STRASZNY STRACH - 
film 
16.30 Haggard - serial 
16.55 Odkrywcy - serial 
17.20 Czerwony karzeł - serial 
18.00 Fakty 
18.10 Rodzynki i migdały 
18.40 Pejzaże kultury 
19.00 Wspólnota w kulturze 
19.30 Taki jest człowiek - serial dok 
20.00 PARTNERZY - film kanad. 
21.353,2,1, start 
22.35 Dwudziestolecie literackie 
23.05 Policjant i śmierć - serial 
00.35 TV POLONIA 
TV POLONIA 
08.00 Studio Kontakt 
08.45 Giovanni Perluigi de Palestrina 
08.50 Słowo na niedzielę 
09.00 Wspólnota w kulturze 
09.30 Hajstra - film przyroda 
10.00 VIP a la carte 
10.30 Poranek muzyczny 
11.00 Listy od widzów 
11.15 Zmierzch emigracji - film dok. 
11.45 Strofy Krzysztofa 
12.00 Na polską nutę 
12.30 Zamek Eureki 
13.00 Tata, a Marcin powiedział 
13.10 Spotkania z prof. Zinem 
13.30 Janek - pr. rozrywk. 
14.30 Piraci - teleturniej 
15.00 Teatr Familijny 
16.05 Biografie 
17.00 Teleexpress 
17.15 Mordziaki- serial 
17.40 DODEK NA FRONCIE -film polski 
19.20 Dobranocka 
19.30 Wiadomości 
20.00 Urodziny Olbrychskiego 
21.00 ROK SPOKOJNEGO SŁOŃCA 
-film polski (1985) 
22.45 Program na poniedziałek 
22.50 Bezludna wyspa 
23.40 Sportowa niedziela 
24.00 7 dni -Świat 
00.30 Panorama 
Poniedziałek 18 III 
TVP l 
06.00 Kawa czy herbata? 
07.45 VIP - rozmowa Jedynki 
0800 Moda na sukces - serial 
08.30 Jadą, idą dzieci drogą 
09.00 Wiadomości 
09.10 Mama i ja 
09.25 Gimnastyka 
09.30 Domowe przedszkole 
09.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.05 Doktor Ouinn - serial 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Przyjemne z pożytecznym 
11.30 Nasze państwo 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Moja firma 
12.45 Bezlitosna kamera 
12.55 Za horyzontem - film dok. 
13.25 Siła tradycji 
13.40 Wojna na śmiech i życie 
14.10 Czy wiesz, że.. 
14.15 Encykopedia wojny światowej 
14.35 Tajna historia ZSRR 
15.00 Czad komando 
15.30 Moda na sukces - serial 
16.00 Luz 
16.25 Król zwierząt 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.20 Forum 
18.10 Murphy Brown - serial 
18.35 Program jubileuszowy 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 Teatr TV: Max Frisch .Rip Van 
Winkę!" 
21.40 Puls dnia 
21.55 Tydzień prezydenta 
22.05 Pielgrzymka niepełnosprawnych 
22.15 Mdm - Mann i Materna 
22.40 Gliny 
23.00 Wiadomości 
23.15 Mistrzowie kina: CZARNY 
PIOTRUŚ - komedia czeska 
(1963), reż. Milos Forman 
01.00 Przeboje B. Kaczyńskiego 
TVP2 
07.00 Panorama 
07.10 Sport telegram 
07.15 Poranny magazyn Dwójki 
07.50 Akademia zdrowia Dwójki 
08.00 Fakty 
08.30 Zdrówko - serial 
09.00 Świat kobiet 
09.30 Nasza wielka rodzina - serial dok. 
10.00 Krzyżówka 13-latków 
10.25 Familiada 
10.50 Multihobby 
11.20 Wspólnota w kulturze 
12.00 Biografie 
12.40 Film dokumentalny 
13.00 Panorama 
13.20 Szampański Charlie - serial 
14.10 Clipol 
14.40 Muzyczne nowości 
14.55 Powitanie 
15.00 Reboot-serial 
15.25 Akademia zdrowia 
15.35 Apetyt na zdrowie 
16.00 Magazyn militarny 
16.30 Gol - magazyn piłkarski 
17.00 Dwa Izraele - film dok 
17.45 Gość Dwójki 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
19.05 Koło fortuny 
19.30 Krzyżówka 13- latków 
20.00 Zdrówko - serial 
20.30 Auto - magazyn 
20.50 Podatki 
21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.40 Na bezdrożach szczęścia - serial 
22.30 Ogród sztuk 
23.05 Maraton trzeźwości 
23.35 Wołanie o pomoc 
00.05 Panorama 
00.10 Spotkanie z WOSPR-em 
POLSAT 
07.00 HaoGralMy 
07.20 He!Vfe!Yel 
07.30 Kalambury 
08.00 Czarodziejka z Księżyca 
08.20 Klub Lady Fitness 
08.30 Grace w opałach 
09.00 Charlie - serial 
10.00 Za wszelką cenę 
11.00 Disco Polo Live 
12.00 Dyżurny satyryk kraju 
12.30 Reportaż 
13.00 Jesteśmy 
13.30 Tylko dla dam 
14.00 Oskar 
14.30 Kuba zaprasza 
15.00 HaloGralMy 
15.20Ye!Ye!Ye! 
15.30 Historie biblijne 
16.00 Informacje 
16.15 Czas na naturę 
16.45 Alf-serial 
17.15 Kalambury 
17.45 Webster-serial 
18.15 Pomoc domowa - serial 
18.45 Informacje 
18.55 Prawo Burke'a - serial 
19.50 Informacje 
20.05 nim na telefon: WIZERUNEK - 
film USA (1989) lub SHERWO- 
OD W PODRÓŻY 
POŚLUBNEJ-film USA (1994) 
22.00 Informacje 
22.25 Życie jak sen - serial 
22.50 Mkiformy 
23.50 Na każdy temat 
00.50 TurboTransGralMy 
PIĄTKA 
08.00 Fakty 
08.10 Piątka na dzień dobry 
08.30 Czerwony karzeł - serial 
09.10 TV POLONIA 
15.00 Czerwone szelki 
15.10 MrBobus- senal 
15.35 Król Artur-serial 
16.00 Miód i pszczoły 
16.30 Krzyżówka szczęścia 
16.55 Fabryka marzeń 
17.20 Niebezpieczna - serial 
18.10 Fakty 
18.30 Tele Sport 
19.00 Fakty-Refleks 
19.10 Kompas 
19.30 Rytmy przyrody 
20.00 Łódź ratunkowa - serial 
20.55 Poza rok 2000 
21.40 Czy można mnie ocalić 
22.00 Fakty 
22.30 Od Pekinu do Szanghaju 
23.30 TV POLONIA 
TV POLONIA 
07.00 Panorama 
07.10 Dzień dobry z Polski 
09.15 Krzyżówka szczęścia 
09.45 Bajki pana Bałagana 
10.15 Radio Romans 
10.45 Programy edukacyjne 
12.00 Wiadomości 
12.15 ROK SPOKOJNEGO SŁOŃCA 
- film polski 
14.10 Auto-Moto-Klub 
14.25 Rozmowa dnia 
15.00 Panorama 
15.20 Rlmy z Niepokalanowa 
15.50 Zbłąkana królewna 
16.20 Gość Polonii 
16.25 Źródła - muzyka rodzima 
17.00 Teleexpress 
17.15 Ciuchcia 
17.45 Krzyżówka szczęścia 
18.15 Janosik-serial 
19.00 Zaproszenie 
19.20 Dobranocka 
19.30 Wiadomości 
20.00 Sportowy tydzień 
20.20 Czas dla Ciebie 
20.40 Spojrzenie na Polskę 
21.00 Panorama 
21.30 DWA PANOWIE N. - film polski 
23.05 Program na wtorek 
23.25 Okruchy z ulicy Żelaznej 
23.55 Mazurki z At my 
00.25 Panorama 
i 
$tr. 23 
„Panorama Oleśnicka44 nr IX marzec 1990 r. 
Dziewcz a w „Panoramie 
11 
Jego 
lordowska 
r r 
mosc 
fot. Krzysztof Dziedzic 
PmorameuośmieGhu, 
Podsłuchane w Oleśnicy: 
Do agencji towarzyskiej 
przychodzi trzęsący się 85-letni 
staruszek. 
- Chciałbym - powiada - dużą, 
atrakcyjną blondynę. 
- Dziadku, a czy wy nie za starzy 
jesteście? 
- Nie jestem taki stary. A na 
blondynkę mogę dziś poświęcić 3 
godziny, 15 minut i 3 sekundy. 
- Nic rozumiem... 
- Proste - przez 15 minut się 
rozbieram. Przez 3 sekundy 
uprawiam seks. Potem przez 3 
godziny muszą mnie reanimować... 
■ 
Podsłuchane w Twardogórze: 
Awantura u Nowaków. Ojciec 
łaje dorastającą córkę. 
-... i proszę mi natychmiast 
powiedzieć, z kim dzisiaj całowałaś 
siew parku?! 
- W którym parku, tatusiu? 
■ 
Podsłuchane w Bierutowie: 
Młody K. przyszedł się 
oświadczyć do państwa N. Pan domu 
trochę się waha. 
- Hm... Więc prosi pan o rękę 
mojej córki. A czy ma pan 
majątek? 
- Chwilowo nie. Ale 
spodziewam się w najbliższym czasie 
dostać sport) gotówki. 
- No, to ślicznie. To jakby 
rozwiązuje sprawę. A tak / 
ciekawości spytam - od kogo pan dostanie, 
jeśli wolno wiedzieć? 
- Oczywiście. Od pana. 
■ 
Podsłuchane w Dobroszycach: 
Pan N. dwa lata pracował w USA 
na budowie. Wśród prezentów 
przewiózł też miniaturowy 
wykrywacz kłamstw. 
Na drugi dzień po powrocie ojca 
mały N. wraca do domu i woła od 
progu: 
- Dostałem dzisiaj piątkę! 
Aparat: 
-Piiiip! 
Pani N: 
- Nic kłam, Łukaszku! To 
brzydko. Bierz przykład ze mnie. Kiedy 
chodziłam do szkoły, dostawałam 
same piątki ... 
Aparat: 
- Piiiiip! 
Pan N.: 
- Tak, tak, synku, kiedy ja 
chodziłem do szkoły... 
Aparat: 
-Piiiip! 
■ 
Podsłuchane w Ligocie 
Polskiej: 
Pan O. wraca wcześniej niż 
zwykle z pracy i zastaje żonę na 
klęczkach myjącą podłogę. Klepie ją 
w pośladek, na co żona, nie 
odwracając głowy, stwierdza: 
- Co pan dzisiaj lak późno, panic 
listonoszu? 
Bajki 
dla dorosłych 
W upalny dzień pracujący w 
porcie Murzyn wkradł się do 
kapitańskiego salonu i szukając 
czegoś do picia natknął się na 
akwarium. Pije, pije, a mała złota rybka 
przerażona, że zaraz skończy się 
woda, woła ludzkim głosem: 
- Spełnię twoje trzy życzenia, 
jeśli zostawisz mi trochę wody - 
prosi. 
Murzyn zgodził się. I po chwili 
zastanowienia mówi: 
- Po pierwsze chcę być biały, po 
drugie chcę mieć dużo wody, a po 
trzecie chcę mieć dużo dupeczek. 
- Załatwione - powiedziała 
rybka. 1 zamieniła go w sedes. 
▼ 
Przed restauracją gdzieś w 
suwalskim zatrzymuje się 
elegancka limuzyna. Wysiada z niej 
mężczyna, a za nim piękna 
dziewczyna. Zaś z tylnego siedzenia 
Nasz bohater trochę narozrabiał 
w Monaco. Książę Monacojest na 
lorda wściekły. 
- Sir, musi pan - krzyczy - 
opuście moje państwo w ciągu 24 
godzin! 
- Zrobię to w kwadrans - 
odpowiada spokojnie lord. - Mam 
hulajnogę. 
o 
Wiesz, przyjacielu - zwraca się 
foTd do barona - wczoraj, kiedy 
hrabia W. wyjął ten najnowszy 
banknot tysiącfuntowy i zaczął 
się nim wachlować, grafini Z. 
zemdlała... 
-1 przyszła do siebie? 
- Nic, do niego. 
o 
Lord opowiada o swoich 
przewagach na polowaniu na kaczki. 
- Leci pierwsza - strzelam! 
Druga - strzelam! Trzecia - strzelam! 
Czwarta, piąta, szósta... Spadają 
jak kamienic! 
- Chwileczkę, mój drogi - 
przerywa mu baron - a nic musiałeś 
ładować sztucera? 
- Wiesz, przyjacielu, po prostu 
nie miałem na to czasu! 
gramoli się ogromny struś i rusza 
z nimi do restauracji. W trójkę 
siadają przy stoliku. Zamawiają 
obiad. Jedzą. Właściciel 
restauracji w pełnym momencie nie 
wytrzymuje. Podchodzi i pyta: 
- Przepraszam państwa, ale po co 
państwu ten struś? 
- A to dłuższa historia - mówi 
mężczyzna. - Złapałem złotą 
rybkę i ona powiedziała, że spełni 
moje trzy życzenia. Zapragnąłem 
być bogaty i, jak pan widzi, 
jestem. Zapragnąłem mieć piękną 
dziewczynę i, jak pan widzi, 
mam. Zapragnąłem mieć 
największego ptaszka i, jak pan widzi, to 
jest len ptaszek... 
Teatrzyk Pod Panoramą 
wprasza się do Państwa domów z jak zawsze premierowym 
materiałem, który dziś zatytułowano 
„Obywatel Piszczyk, czyli 
dwa w jednym" 
Obsada: 
Minister 
Nie - minister 
Petent I 
Petent II 
Odsłonu I 
Gabinet bardzo ważnego Ministra 
Minister: Co my tutaj mamy... 
Nie zna życia, kto nie służył w marynarce 
Kapitan zapragnął się popisać 
demokratycznymi manierami i 
odwiedził marynarzy w ich mesie. 
- Podobno nic jesteście 
zadowoleni z jed/cnia - zagadnął 
pojednawczo. - Postanowiłem sam 
spróbować. 
powiedzieć, że herbata jest 
doskonała. 
- Owszem, owszem, kapitanie - 
mówi jeden z marynarzy. - Tyle 
że to jest zupa. 
- Spokój! Wszyscy do łodzi 
ratunkowych. Najpierw kobiety, 
dzieci i dmuchane dziewczynki! 
Zanurzył łyżkę w dymiącym 
naczyniu i zbliżył do ust. 
- Gorące - powiedział. - Dobre - 
dodał po chwili. - Mogę nawet 
Sex Boat - jeden z 
najpiękniejszych statków wycieczkowych 
tonie na pełnym morzu. 
Wszystkich ogarnęła panika. Kapitan 
krzyczy: 
Młodzi oficerowie marynarki 
wojennej ćwiczą celowanie wy- 
rzutnią torpedową. Instruktor mówi: 
- Można tutaj chybić z lewej, 
można chybić z prawej, a dodatkowo 
można jeszcze chybić pod 
statkiem. Pan porucznik wykorzystał 
wszystkie trzy możliwości. 
Nie - minister: No, no no, a to 
się porobiło... 
Minister: Bardzo słusznie, 
bardzo słusznie... 
Nie - minister: Zaraz, zaraz! Ja 
c/egoś takiego tolerował nic bę- 
dę! 
Minister: Tak. To wydaje się 
być uzasadnione. 
Nie - minister: O ni cholery! Nic 
popuszczę bydlakowi! 
Odsłona II 
Tenże sam gabinet, tylko nieco 
później. 
Minister: Nic ma co, trzeba się 
brać do roboty! 
Nie - minister: Nie ma co, trzeba 
się brać do roboty. 
Minister: Uwzględniając 
zażalenie złożone w sprawie XYZ 
78/151900 informuję... 
Kalendarz 
wtorek 12 III 
Alojzego, Grzegorza, 
Bernarda, Justyny, 
Józefiny, Wasyla 
środa 13 III 
Krystyny, Bożeny, 
Ernesta, Marka, Rodryga 
czwartek 14 III 
Leona, Matyldy, 
Jakuba, Michała 
piątek 15 III 
Klemensa, Ludwiki, 
Longina, Heloizy 
Piętnasty zapowiada, jaka na 
Wielkanoc pogoda się nada. 
sobota 16 III 
Hilarego, Izabeli, Huberta, 
Oktawii, Henryki, Hiacynta 
niedziela 17 III 
Patryka, Gertrudy, 
Zbigniewa, Jana, Reginy 
Święta Gertruda, zaprzęgaj 
woły do pługa. 
poniedziałek 18 III 
Cyryla, Edwarda, 
Anzelma, Boguchwała, 
Narcyza, Aleksandra 
Rozwiązanie 
krzyżówki PCK 
HASŁO: AIDS dżumą 
naszego wieku. 
Spośród 46 nadesłanych 
odpowiedzi komisja PCK na 
posiedzeniu Zarządu w dniu 6 lutego br. 
wylosowała 3 zwycięzców: 
I nagroda - Stanisław Stolar- 
czuk Oleśnica, ul. Wojska 
Polskiego 11/7; 
II nagroda - Józef Urban 
Bierutów , ul. Zielona 9b/2; 
III nagroda- Franciszek Pra- 
czyk Oleśnica, ul. 3 Maja 29/9. 
Zwycięzcom gratulujemy i 
zapraszamy po odbiór nagród - 
niespodzianek do biura Zarządu 
PCK, ul.Słowackicgo 10 (Urząd 
Rejonowy) w dniu 12 marca br. w 
godz. 16-17. 
Nie - minister: W odpowiedzi 
na uwzględnione zażalenie w 
sprawie XYZ wnoszę sprzeciw od 
powyższego z uwagi na fakt, że 
nie można owego zażalenia 
rozpatrzyć pozytywnie, tak jak 
zostało to zrobione. 
Odsłona III 
Korytarz przez znanym juz dobrze 
gabinetem. 
Petent I: Ty, kto tam naprawdę 
siedzi w środku? 
Petent II: Jak to kto? Minister 
sprawiedliwości i prokurator 
generalny. 
Petent I: Ale przecież to ta sama 
osoba. 
Petent II: I co z tego? Nigdy nie 
zdarzyło ci się z samym sobą 
gadać? 
Kurtyna opada niewinnie, 
co bynajmniej nie oznacza, 
że winy jej się nie udowodni. 
Pfęada '96 
n« nrt rt 
cc 
CD 
2 3 4 ^H^ ^H^ 7 F 9 
30 ^^ 29 ^B ^B ^^ ^^ 
~Udbp|~ldbt 
:o:r:~:TEC 
16 17 18 19 ■■ H ^■20 21 22 
S---J- 
- -■-■-- 
■LU ^~B 
19 
"2 
•* 
16 17 18 19 ^H ^H ^H20 21 22 
nr:< -~m 
F mi.i z 
Łi-il -J_i_i 
27 28 29 ■■ M| ^■30^31 32 33 
SHraBBE 
El HE 
41 
POZIOMO: 
1) „Quo Vadis"; 6) rzezaniec; 
10) pokrywa; 11) fajka wodna; 
12) „Świtezianka"; 13) kokosz; 
16) pojazd do ubijania nartostrad; 
20) duży, nocny owad, szkodnik 
spiżarń; 23) wada urządzenia; 24) 
bilet na cykl imprez; 25) 
swędzący wykwit skórny; 26) 
nadpobudliwość płciowa; 27) szachista 
niemiecki, mistrz świata w latach 
1894-1921; 30) miejscowość w 
Holandii, związana z polskimi 
spadochroniarzami; 34) zlot 
czarownic; 37) martwica; 38) chusta 
na szyi; 39) opera S. 
Rachmaninowa; 40) owoc lub maść konia; 41) 
solcnizantka z 20 marca. 
PIONOWO: 
1) atelier pod chmurką; 2) 
wiatrowa!; 3) obchodzi imieniny 10 
lutego; 4) gwóźdź z dużym 
łebkiem; 5) istota sprawy; 6) 
czynność żniwiarza; 7) os/ust pr/y 
zielonym stoliku; 8) flirt, miłostka; 
9) odgłos łamania suchej gałę/i; 
14) duży gruc/oł w organizmie; 
15) sceniczna zasłona; 17) 
meksykański sukulent; 18) plac, 
zazwyczaj z ratuszem; 1 9) niewielki 
1 
18 
2 
19 
3 
20 
4 
21 
5 
22 
6 
23 
7 
24 
8 
25 
9 
26 
10 
27 
11 
28 
12 
29 
13 
30 
14 
31 
15 
32 
16 
33 
17 
HOROSKOP 
ASIZAWY 
BARAN (21.03 - 20.04) - 
TNo i czego się boisz, hm, 
przepraszam za 
wyrażenie, głupi? Jak już iść, to 
iść na całość! Nie znasz tego? A 
szkoda... Ja Ci mówię: Ty się nie 
irytuj, nic wykonuj żadnych 
rozpaczliwych ruchów, nic kryj się w 
kokonie nieśmiałości, strachu i 
obaw, ale mobilizuj się, przełam 
opory i idź na maksa. Ty też masz 
w sobie siłę. Nie wiesz sam, jak 
wielką... 
BYK (21.04 - 21.05) - Odro- 
"v y bina szczęścia w miłości 
^^ kroi się Bykom w tym 
V-/ tygodniu. Ale planów 
niech sobie wielkich Byki nic 
robią. Niech nie śnią im się zaraz 
śnieżnobiałe welony, aksamitno 
czarne smokingi, tudzież rytmy 
pewnego marsza. Powtarzam raz 
jeszcze: odrobina! Całkiem miła, 
słodka, pucha ta, ale jednak - 
odrobina. A swoją drogą - może to i 
lepiej? 
BLIŹNIĘTA (22.05 
"I I" 21.06) Koledzy mają 
I I niedorzeczne pomysły? 
- - Nic angażuj się w walkę z 
nimi. Szef gada bzdury? Nie 
polemizuj z szefem. Szanuj szefa 
swego. Możesz mieć gorszego. W 
rodzinie niesnaski? Niech je sami 
rozwiążą. A co! A odrobina abne- 
gacji nic zaszkodzi. Zachowaj 
spokój. Wycisz się. Za tydzień 
znowu ruszysz do walki o 
naprawę świata i jego mieszkańców. 
RAK (22.06 - 22.07) - Rakom 
/<—^» grozi rozdarcie. I to wcale 
j^Q nie uczuciowe. O 
rozterkach sercowych nawet nic 
marzcie. Rozdarcie będzie 
bardziej prozaiczne - pomiędzy 
nawałem roboty, a życiem 
rodzinnym, a licznymi ofertami 
towarzyskimi. Pracować trzeba, żyć 
trzeba, oferty trzeba przyjmować. 
I jak tu z tego wybrnąć? To proste 
- robotę zabieraj do domu, a 
rodzinę na imprezy!!! 
SI 
LEW (23.07 - 23.08) - 
Cierpienie uszlachetnia. No 
może, może... Ale brak 
cierpienia uszczęśliwia. 
Może więc lepiej skończyć z cicr- 
piętnictwem i wziąć się za 
korzystanie z życia? A świat wciąż Ci 
podsuwa uroki swe, że pełną 
garścią brać. Karuzela życia zakręci 
tylko jedno kółeczko. Kiedyś sam 
zobaczysz, jak było ono malutkie. 
Pamiętaj: żyje się raz i umiera 
tylko raz. 
PANNA (24.08 - 23.09) - 
VVV. Kryzysik zdrówka, hu- 
11II morek raczej średni, ale 
^ nie oklapnij! Nie oddawaj 
spraw walkowerem. Trzeba 
działać. Nie pobłażać sobie. Nie 
narzekać na los. Raczej cios za cios. 
No, nie dosłownie. Los wali cię 
grypą, to łykaj coldrex i ruszaj do 
przodu. Świat psuje Ci humor, 
pomyśl o Niej (Nim) i działaj. Z 
życiem trzeba brać się za bary. 
Nic poddawaj się. Walcz! 
WAGA (24.09 - 23.10) - 
^^ Każdy chłopak to czaro- 
-& fc dziej. Jeśli chce. Może 
m^^m" zniszczyć lub ocalić życie 
Twe. A dziewczyny? Przecież nie 
od dziś wiadomo, że to 
czarodziejki. A jaki z tego morał? Ano 
taki, że trochę uważaj, Wago. I Ty 
Wago panno, i Ty Wago płci 
brzydszej. Nie pędź na oślep. 
Niech Cię ten miłosny patos tak 
nic pcha. Czasami zastanów się: 
Czy to naprawdę jest już to? 
SKORPION (24io 
VVI 22.11) - Więcej otwarto- 
111 ści na ludzi nie zaszkodzi. 
*■► Bo ludzie to straszne 
Świnic. Ale... Ale na szczęście jest też 
ale. Ludzie potrafią być cudowni. 
Jak na przykład ta Monika B., co 
to wiesz, albo ten Marcin S., no 
wiesz, który. A czasami - choć to 
już naprawdę trzeba mieć fart - ta 
cudowność dotyczy nic tylko 
walorów fizys. I musisz tego sam 
spróbować. 
okręt lub statek rybacki; 20) 
latania lub areka; 21) jedno z imion 
autora „Powrotu posła"; 22) 
przylądek Antarktydy Wschodniej 
(Ziemia Wiktorii); 27) wasal; 28) 
wybitne osiągnięcie; 29) materiał 
izolacyjny stosowany w 
elektrotechnice; 31) republika w Afryce; 
32) słynny poeta z Bcocji z VIII- 
VII w p.n.e.; 33) pulpa, gniecione 
owoce; 34) gar, kocioł; 35) werbel 
lub laraban; 36) karciana gra z 
arkanami. 
Litery z pól oznaczonych w 
prawym, dolnym rogu liczbami od 1 
do 33, czytane kolejno, utworzą 
rozwiązanie - aforyzm Witolda 
Zechentera. 
(ANWIN) 
Do wygrania kaseta megneto- 
fonowa. 
Rozwiązanie krzyżówki z 
numeru 9: Nie ma postępu bez herezji. 
Kasetę disco polo wylosowała 
Elżbieta Herman z Oleśnicy (do 
odebrania w piątek w biurze 
redakcji). Gratulujemy! 
STRZELEC (23.il 
myk 21.12)- Młodość ma swo- 
\f " je prawa. I nic myślę wca- 
*^ lc o Tobie, stary pryku. O, 
sorry. Jasne że nic wyglądasz na 
swój wiek. Jesteś wciąż szałową 
babką i ekstra facetem. Ale ta 
młódka (młodzieniec) chyba 
niepotrzebnie zawróciła Ci w głowie. 
Bo - młodość ma swoje prawa i 
angażuje się w każdy związek, no 
ale Ty masz już pewne 
zobowiązania. I tego się trzymaj. 
KOZIOROŻEC 
"\/\ (22.12 - 20.01) - W pracy 
jO1™311'0- ^ rodzinie sta- 
"'^ bilizacja. Partner będzie 
Cię nosił na rękach. Raczej w 
przenośni, choć po tej ostatniej 
diecie cud mógłby spróbować i 
dosłownie. Tylko ta kasa... Z kasą 
to raczej bryndza. Niemal jak w 
oświacie czy innej służbie 
zdrowia. Ale pamiętaj: Pieniądze 
szczęścia nic dają. Zwłaszcza 
tym, co je mają. Sic! 
WODNIK (2i.oi-18.02) 
- Sprawa poważna. 
Nadchodzi wyż intelektualny. 
Wodniki, mające 
trudności z jakimkolwiek przedmiotem 
szkolnym, powinny zgłosić się do 
odpowiedzi. Wodniki 
podpadające wciąż szefowi powinny 
wystąpić publicznie ze śmiałym 
pomysłem. Wodniki... itd. Sukces 
zawsze murowany. Bardziej 
ambitne osobniki niech zaczną pisać. 
Ot, choćby jakąś powieść. 
RYBY (19.02 - 20.03) - 
Rybko, przykro mi to mówić, ale z 
tego związku wieje chłodkicm. 
Gorące niegdyś uczucia znala/ły 
się w fazie hibernacji. I to 
I l wcale nic z powodu dłuu- 
J \ uugicj pory zimą zwanej. 
Albo więc razem 
skruszycie te lodowe bryłki na sercach, 
albo dajcie sobie buziaczka na 
pożegnanie i szukajcie nowej, 
wiosennej, ożywczej miłości. 
Wiosna, mam nadzieję, już blisko. 
Astrolog 
/ 
s 
3 ■. 
z 
/ 
V/ ' j 
■~* , 
■■ M < 
# 
m 
- 
m 
' 
■'■■ ■:' 
Marcowe migdały? Dziwne. 
fot. Piotr Cluijec 
Ok '(k 
Wydawca : „Ol PRESS" (członek Unii Wydawców Prasy). Adres redakcji: „Panorama Oleśnicka", 56-400 Oleśnica, ul. Młynarska 4 B. Tel./fax (071) 14-94-28. Redaguje kolegium: 
Stanisław Dziedzic (redaktor naczelny), Krzysztof Dziedzic, Andrzej Furmanek (redaktor techniczny), Grzegorz Huk, Roman Rybak (sekretarz redakcji) oraz zespół. Stali współpracownicy: 
Tadeusz Baliński, Łukasz Brzeziński, Piotr Ghajec, Zd/islaw Hildebrandl, Józef Karczmarczuk, Karolina Kryszczyńska, ks. Andrzej Obuchowski, Grzegorz Pfeiffer, Walerian Pietrzak, Patryk 
Pilarczyk, Magdalena Plewa, Ryszard Rstrocki, Bartosz Słomka, Tadeusz Szczepaniak, Andrzej Winiarski. Nasze konto: Bank Zachodni w Oleśnicy 389222-102515-136-300. Redakcja nie 
odpowiada /a treść ogłoszeń, reklam i nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów, opracowań redakcyjnych oraz zmiany tytułów. Wzory reklam zastrzeżone i 
chronione prawem autorskim. Druk: Norpol-Press.