/panorama_olesnicka_1995_039.djvu

			I 
> . I s < 
ffl 
Nr 39 (222)26 września-2paźdaernłka1995 r. TYGODNIK ZIEMI OLEŚNICKIEJ Cena 1,3 zł (13000 s. zł) ISSN1232-552X 
3 >ft-ł OBEJRZAŁEM 
' j^ CZTERY «A7t.. 
I^fc^ 
*e»-i.". 
Ag-. 
Zdjąć „Księdza 
ff 
Pikietę protestującą 
przeciwko wyświetlaniu w oleśnickim 
kinie kontrowersyjnego filmu 
„Ksiądz" zorganizowała w 
sobotnią noc 16 września wraz z 
kilkoma innymi osobami radna 
Bożena Stachurska. W pikiecie 
brało udział ok. 50 osób 
modlących się ponad godzinę przed 
kinem „Meteor". Mimo tego 
film obejrzało ponad 300 osób. 
Pikanterii całej sprawie dodaje 
fakt, że zarówno jedna z 
organizatorek pikiety B. Stachurska, 
jak i dzierżawca kina Jerzy 
Smolarek należą do tej samej 
partii - 
Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy. 
Sporo zamieszania w/bud/a 
wchod/ijcy na polskie ekrany nim 
„Ksiądz". Telewizja i prasa 
szeroko opisują emocje, jakie wyzwala 
icn kontrowersyjny obraz Antonii 
Bird w wiciu miastach w Polsce. 
Pojawiły się głosy żądające 
zakazu wyświetlania filmu, ponieważ 
opowiada on q księdzu-homosc- 
Bartoszakjak 
Gary Cooper 
W słynnym filmie „W samo 
południe" samotny (Jary Cooper 
zmagał się z czwórką wrogów i 
zwyciężał. W samo południe 24 
września Michał Bartoszak z 
poznańskie j Olimpii pokonał na 
memoriałowym dystansie XI 
Międzynarodowego Biegu 
Ulicznego w Oleśnicy czwórkę 
związanych z naszym miastem 
zawodników: Leszka Behłę, 
Grzegorza (iajdusa, Karola Do- 
łęgę i Mirosława Plawgo. 
Czasem 28,56 min. zwycięzca 
ustanowił nowy rekord trasy. I,. 
Beblo przegrał z triumfatorem 
biegu o 1 sekundę. 
Czytaj sir. 6 
Drodzy Czytelnicy 
Od ostatniej podwy/.ki ceny gazety minęło 10 miesięcy. W tym okresie 
kilkakrotnie w/msly ceny papieru, druku, eneigii,paliw;i,itd. Nie jesteśmy już 
wstanie utrzymywać jej n:i dotychczasowym poziomie. Cenę podwyższamy 
z przykrości;), licząc na W.is/e zrozumienie i dalsza, przychylność. 
Wydawca 
SKŁAD OPAŁOWY ul. Brzozowa 4 oferuje 
w ciągłej sprzedaży różne gatunki węglu kamiennego, koksu 
oraz węgla brunatnego. Drewno na rozpałkę w wiązkach. 
CENY JAK W KOPALNI. TRANSPORT NA TERENIE OLEŚNICY 
BEZPŁATNY. Tel. 472-02, 494-90. 
- Wynajmujemy FADROMK i koparkę WARYŃSKI 
ZMUDO OPTYCZNY* 
Oleśnico 
ul. Wrocławska 20 
Marek Kołodziej 
Gobinet czynny codziennie - <ą 
Rejestracjo no miejscu lub telefonicznie 1*\ 
*->^-._.... 14-96-60 ....._..,—^•-•1 
ksualiścic i ma według nich zły 
wpływ na młodzież. Namiętności 
związane z „Księdzem" nic 
ominęły Oleśnicy. Czarny plakat 
informujący o seansie wisiał przed 
kinem od poniedziałku. W dniu 
projekcji, kilka godzin przed 
seansem, dzierżawca kina Jerzy 
Smolarek otrzymał telefony z 
radami, by nic puszczać filmu, bo w 
przeciwnym razie będzie wyklę- 
(Dokończenie na sir. 2) 
Jak budowaliśmy 
Z publiczną prezentacją nowej 
siedziby „Panoramy 
Oleśnickiej" długo zwlekaliśmy - w 
oczekiwaniu na jej oficjalne 
otwarcie. Dzisiaj, gdy 
uroczystość mamy już za sobą, 
przedstawiamy krótką historię naszej 
budów y. 
Oleśnicka gazeta w ciągu 5 lal 
(uwaga, w lutym na liczniku 
wybije szóstka!) swego istnienia 
miała trzy siedziby 
Początkowo - wówczas jeszcze 
jako „Gazeta Oleśnicka" - 
mieściła się w szacownej Bramie 
Wrocławskiej. W sierpniu - dzięki 
uprzejmości ówczesnego 
burmistrza Ryszarda Zclinki - 
zadomowiła się w gmachu przy ul. 
Słowackiego 10. W przełomowym 
momencie zmian 
organizacyjnych i własnościowych w 
gazecie, w tym zmiany tytułu 
(kwiecień 1991), redakcja „Panoramy 
Oleśnickiej" przeniosła się ... 
(Dokończenie nu sir. 2) 
! *Ł 
Kandydat na senatora 
Edward Czapiewski 
zaprasza mieszkańców 
Oleśnicy na spotkanie w śnxlę 
27 września o godz. 17 
w MOKiS-ie przy ul. Reja 10. 
Sprzedam 
Ifirnię handlował 
"Kiraga 
-Autokolor" 
z cztcroletnisi 
tradycją. 
Tel. komórkowy 
-090 340 785 
Chcesz tanio 
kupić: meble, 
sprzęt RTV i AGD 
patrz str. 13 
ZHU BAZA Oleśnica ul. 3 Maja 55. Tel. 429-42 
zaprasza na zakupy sprzętu RTV 
Każdy klient, kupując sprzęt na raty 
lub za gotówkę, otrzyma specjalną premię - 
CZEK HOTELOWY na bezpłatne noclegi 
dla 2 osób ważny w 50 domach 
wczasowych przez 1 rok. 
Wystarczy kupić towar za kwotę powyżej 7(K) zł (7 min. s. zł). 
ZAPRASZAMY 
'sklud^^ M 
Oleśnica, ul. Wspólna 5 
(za restauracją „Pod Kas/ianami") 
Zapraszamy codziennie 
w godz. 7-16 
tel. 423-70,420-11 
oferuje WĘGIEL I KOKS 7, „ „. „ 
J <■ ■■wm-Ł.u Załadunek i transport w 
We wszystkich gatunkach obrębie Oleśnicy - GRATIS 
„Panorama Oleśnicka" nr 39 wrzesień 1998 r. 
&tr,2 
Jak budowaliśmy 
(Dokończenie ze sir. 1) 
donikąd. W stopce redakcyjnej 
podawaliśmy tylko prywatny 
adres do korespondencji. W 
czerwcu (jaki postęp!) pojawił się zapis: 
„Biuro redakcji: ul. Skłodowskiej 
-sklep AKS". Dzięki uprzejmości 
właścicieli sklepu z tkaninami 
zajmowaliśmy maleńkie 
pomieszczenie, będące nieczynnym 
wejściem do lokalu. Tam 
mogliśmy systematycznie kontaktować 
się z Czytelnikami (mimo upału, 
mrozu, ciemności), a całą pracę 
wykonywaliśmy w naszych 
mieszkaniach, posługując się 
prywatnymi telefonami. Jak 
cię widzą, tak cię piszą 
-skromny kantorek (Im 
x 2m) jako siedziba 
gazety z ambicjami to nie 
najlepsza wizytówka. I 
wtedy 
nadarzyła się 
okazja 
Ta okazja to waląca się 
przybudówka. Zarząd 
Miejski ogłosił przetarg 
na sprzedaż trzech 
mieszkań w kamienicy i 
parterowej 
przybudówki przy ul. Młynarskiej. 
Oglądaliśmy, 
dominowały sceptyc/ne głosy. 
Ruina, odludzie, grzyb, 
ciasnota, brak 
ogrzewania... Młodość potrafi 
jednak wnieść optymistyc/nc 
tchnienie do każdego pomysłu. 
Spróbujemy. Uczestnicy 
przetargu byli zainteresowani 
wyłącznie mieszkaniami. 
Pomysł na przybudówkę 
mieliśmy tylko my. I tak za me- 
wiclkie pieniądze w 
październiku 1992 roku 
staliśmy się właścicielami 
„lokalu użytkowego". 
Gdy przyszła pora na 
snucie planów na temat, co z 
tym zrobić, niżej podpisany 
rzucił pomysł: ciągniemy 
do góry! Postanowiliśmy: 
nadbudujemy piętro i 
użytkowe poddas/e, tworząc 
siedzibę redakcji i biuro 
ogłoszeń. O nasza naiwno- 
n: 
'"'*'! 
t?& i 
*~*>***^^ii&mż??f--&?-<- 
N? 
& 
""■HO* 
v- 
\* 
ści! Jako kompletni ignoranci w 
branży budowlanej nie 
zdawaliśmy sobie wówc/as sprawy, że 
remont i nadbudowa takiego obic- 
Niech się mury pną do góry. 
Tak wyglądała 
dówka. 
ktu (bez 
ogrzewania, bez 
kanalizacji, 
zagrzybionego) będą 
znacznie 
droższe niż 
budowanie od podstaw. 
O tym mieliśmy 
przekonać się 
później... O 
przygotowanie 
projektu 
architektonicznego 
poprosiliśmy 
architekta Jacka 
Swilonia. Było 
jasne, że 
budynek musi być 
wkomponowany 
w dawną 
zabudowę, a więc 
stylizowany na zabytkowy. Już na 
etapie projektowania okazało się, 
że nieregularny kształt i położenie 
nasza przybu- 
przybudówki 
narzucają szereg 
ograniczeń. 
Najważniejsze z nich to 
usytuowanie 
schodów. No i... 
zaczęły się 
schody... 
W pierwszej 
wersji 
zdecydowaliśmy się na 
dobudowanie 
klatki schodowej 
od strony 
podwórka. Sęk w tym, że 
konieczne stało 
się zamurowanie 
należącego do 
sąsiadów okna 
klatki schodowej i 
okienka do 
piwnicy. Nasz pomysł wywołał falę 
sąsiedzkich niepokojów i 
protestów. Współwłaściciele 
kamienicy (przybudówka stanowiła 
razem z nią współwłasność) stanęli 
okoniem w obawie przed 
wybudowaniem u ich boku „drukarni" 
i dopiero rozłożone w czasie 
dyplomatyczne mediacje Jacka 
Świtoriia i Ur/ędu Miejskiego 
doprowadziły do szczęśliwego 
końca: budujcie! 
O zrealizowanie 
architektonicznej wizji poprosiliśmy Edwarda 
Kucułymę -. właściciela 
oleśnickiego zakładu budowlanego. 
Urzędowe pozwolenie na 
nadbudowę i modernizację uzyskaliśmy 
w lipcu 1993 roku. Wówczas już 
zrezygnowaliśmy z budowania 
klatki schodowej, a 
zdecydowaliśmy się na wybudowanie krętych 
schodów wewnątrz budynku. 
(Dokończenie nu .v/r. S) 
Zdjąć „Księdza 
99 Wokół krążyło sporo młodzieży. 
Rekacjc na pikietę były różne, od 
zupełnej obojętności, przez życz- 
(Dokonczcnie ze sir. 1) 
ty. Odwiedził go też 
przedstawiciel pikietujących z 
podobną prośbą. Jedyny, 
jak na razie, seans 
„Księdza" wyznaczono na godz. 
23 i już przed godz. 22 
zaczęli gromadzić się starsi 
ludzie (wśród nich było kilka 
młodych osób), by 
punktualnie o dziesiątej stanąć 
półkolem przy schodach 
prowadzących do kina. 
Rozwinięto kilka plakatów i 
rozpoczęto modlitwę. Oprócz 
haseł bezpośrednio 
domagających się zakazu 
wyświetlania „Księdza" na 
plakatach można było 
przeczytać: „Zło dobrem 
zwyciężaj", „Obojętność 
zabija", „Nie zabijajcie 
katolickich sumień naszych dzieci 
- one są przyszłością naszego 
narodu", „Broń swojej godności", 
„Żyj i daj żyć innym". „Przyjdź 
światłości sumień". Wszystko 
odbywało się bard/o spokojnie i 
cicho. Wydarzenie dyskretnie ob- 
Żądamy zakazu wyświetlania filmu „Ksiądz" - to hasło oleśnickiej pikiety 
serwowali policjanci w dwóch 
radiowozach. W trakcie trwania 
akcji do pikietujących dołączyła 
ok. 20-osobowa grupa bieruto- 
wian, a wśród nich trzech 
młodych księży z tamtejszej parali i. 
KUPIĘ MEBLE PRZEDWOJENNE I STARSZE 
nawet w złym stanic. 
lei. Trzebnica (7) 12-05-51. 
liwc zainteresowanie, aż po 
złośliwy śmiech. Nic jednak nic 
zakłóciło w sposób znaczący 
spokoju. - Byłam nawet zdziwiona tak 
spokojną reakcją na naszą pikietę 
-powiedziała B. Stachurska. 
Tylko z okien mieszkań nad kinem 
padły parokrotnie pod adresem 
pikietujących nieśmiałe okrzyki, 
by poszli modlić się do kościoła. 
Z wchodzącymi do kina 
rozmawiali bierutowscy księża, którzy 
starali się ich przekonać, by 
zrezygnowali z obejrzenia 
filmu. Kilka młodych par, 
nic wiedząc wcześniej o 
seansie, pod wpływem 
niecodziennego widoku 
modlących się osób, 
zainteresowało się filmem i 
weszło środka. Skutek 
działania protestujących 
był więc w kilku 
przypadkach przeciwny do 
zamierzonego. Ok. godz. 
23 'akcję zakończono. 
Film wyświetlono z ok. 
półgodzinnym 
opóźnieniem z powodu 
niedostarczenia na czas rolek (jest 
tylko 11 kopii w Polsce). Na 
jedynym seansie „Księdza" 
objerzalo 325 osób. 
„Meteor" ma 280 stałych miejsc, 
zrobiono więc l/w. 
dostawki. Na widowni 
przeważała młodzież (widziano 
kilku nieletnich i nietrzeźwych), 
ale zdarzali się też starsi. Było 
kilku nauczycieli, urzędników, 
handlowców (jeden z nich 
przyznał się, że odwiedził kino 
pierwszy raz od 15 lat) i policjantów. 
Cena biletu - 5 zł (50 lys. s. zł). 
„Film obraził moje uczucia 
religijne. Jest zrobiony tendencyjnie, bo w 
fałszywym świetle przedstawia np. 
kwestię tajemnicy spowiedzi, czy 
celibatu. Ze względu na swoje 
przesłanie może zdeprawować i 
zdemoralizować młodzież"-- powiedział o 
filmie radny Andrzej Szachmwski. 
„Film mi się podobał, wcale nic 
razi! moich uczuć religijnych i 
nie zmienił mojego stosunku do 
księży, był chwilami 
wzruszający" - mówi urzędniczka Urzędu 
Skarbowego w Oleśnicy. . 
Kontrowersje trwają. J. Smolarek 
planuje w najbliższym czasie 
kolejne seanse. 
■ ■ 
W demokratycznym kraju każdy 
dorosły człowiek ma prawo 
oglądać każdy film, na jaki ma ochotę. 
Tak samo jak każdy ma prawo do 
wyrażania własnych poglądów i 
do publicznego ich 
manifestowania. Należy zadbać tylko o to, by 
film przeznaczony dla dorosłych 
oglądali wyłącznie dorośli. 
Andrzej Furmanek 
Serdeczne wyrazy wsjx>łczucia rodzinie Zmarłego 
ś.p. Eugeniusza Niechajewicza 
składają sąsiedzi 
'****. s 
panorama Oleśnicka" nr 39 wrzesień 199B 
Oficjalnie otwarte 
W piątek 15 września odbyło 
się uroczyste otwarcie biura 
redakcji „Panoramy 
Oleśnickiej". Wzięli w nim udział 
wydawcy gazety, członkowie 
redakcji, zaproszeni goście. 
Obiekt pr/y ul. Młynarskiej 
wprawcl/ic funkcjonował już od 
początku roku, ale dopiero teraz - 
po całkowitym wykończeniu i 
wyposażeniu go - wydawca 
„Panoramy Oleśnickiej", firma „01- 
press", mógł poka/ać go w całej 
oka/alosci. 
Oficjalne otwarcie ro/poc/cła 
tradycyjna ceremonia przecięcia 
wstęgi. Dokonali lego: burmistr/ 
Jan Bronś, wójt Andrzej Pros/ko- 
wski i redaktor naczelny 
„Panoramy" Stanisław D/ied/ic. W progi 
dwupiętrowego budynku weszli 
członkowie i współpracownicy 
retfakcji, zaproszeni goście, w 
tym - obok wymienionych już 
burmistrza i wójta - 
przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar 
Mieszała, przewodniczący Rady 
Gminy Krzyś/ tof Sycianko, 
prorektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Władysław Dynak, 
komendant rejonowy policji 
Janusz Patykowski, naczelnik 
wydziału działalności gospodarczej i 
prezes MKS „Pogoń" Tadeusz 
Salik. 
Poświęcenia oddanego do 
użytku obiektu dokonał ks. Ireneusz 
Alczyk. Słowa powitania 
wygłosił redaktor naczelny Stanisław 
Dziedzic. W krótkim wystąpieniu 
przedstawił historię budowy biura 
redakcji przy ul Młynarskiej, 
przypominając, w jakich 
warunkach funkcjonowała gazeta przez 
kilka wcześniejszych lat 
(przypomnijmy -jej siedzibą było wejście 
do sklepu przy ul. Skłodowskiej). 
Podkreślił, że dzisiaj czytelnicy 
naszego tygodni ka są przyj mowa- 
ni w godziwych warunkach, a i 
redakcja ma odpowiednie 
warunki do swej pracy. Słowa 
podziękowań padły pod adresem obecnych 
na uroczystości autorów obiektu - 
architekta Jacka Świlonia i 
wykonawcy Edwarda Kucułymy. Były 
też życzenia i prezenty dla 
gospodarzy, w tym symboliczne pióro z 
sową od wójta Andrzeja Proszko- 
wskiego. Burmistrz Jan Bronś 
jako gospodarz Oleśnicy nie krył 
swego uznania dla dzieła sztuki 
budowlanej, jakim jest obecnie 
obiekt przy ul. Młynarskiej, i 
wkładu jego inwestora w 
upiększenie miasta. Po tym wstępie 
goście zostali zaproszeni na 
kolejne piętro. Tu mogli obejrzeć dwie 
mini-wystawki. Pierwsza 
prezentowała poszczególne etapy 
budowy, druga - historyczne numery 
gazety. Strzeliły korki od 
szampana i wzniesiono toast. Następnie 
zebrani zwiedzili kolejną 
kondygnację budynku. Towarzyszyły 
temu rozmowy na lemat i samej 
siedziby redakcji (wszystkim się 
podobała), i gazety. Pretekstem 
do sympatycznych żartów były 
wąskie schody prowadzące na II 
piętro. Uznano, rżc przecisnięcic 
się przez nic będzie testem na 
smukłość sylwetki. Wszyscy 
bez wyjątku (patrz zdjęcie z 
wójtem) przeszli ten test 
pomyślnie! 
Podsumowaniem oficjalnego 
otwarcia obiektu było spotkanie 
towarzyskie w kawiarni „Iwona" 
Iwony i Bartłomieja Siwcckich. 
Krzysztof Dziedzic 
fot. Krzysztof Dziedzic 
# 
•i v ss. 
^" 
■\ ": 
\:f 
■""" 
. ■ * 
**.^., 
■ * 
7 
* : 
V!'' ... JJ**« 
f 
> 
- 
* 
§1 
Od lewej: ks. I. Alczyk, J. Świtoń, R. Pstrocki, R. Rybak, W. Dynak, T. Salik, E. Kucułyma, W. Mieszała, J. Bronś, A. Proszkowski, E. Niczypor, J. Patykowski, G. 
Pfeiffer, T. Szczepaniak. 
Wójt ucieszył się z wyniku testu na smukłość sylwetki. 
Pomagamy 
Żadna uliczna kwesta w 
historii oleśnickiego oddziału Pol- . 
skiego Czerwonego Krzyża nie 
przyniosła takich efektów, jak 
przeprowadzona pod 
patronatem redakcji „Panoramy 
Oleśnickiej" i Zarządu Miejskiego 
ostatnia zbiórka pieniędzy na 
rzecz poszkodowanych w 
pożarze „Auty"- 
W czwartek 22 września odbyło 
się spotkanie' działaczy PCK, 
przedstawicieli naszej redakcji i 
reprezentacji załogi „Aidy" 
podsumowujące efekty kwesty 
ulicznej. Na wstępie pracownicy 
„Aidy" poinformowali, że ich 
koledzy z bliźniaczego zakładu w 
Belgii przekazali dzieciom ofiar 1100 
marek. Omawiając przebieg 
oleśnickiej kwesty działacz PCK 
Andrzej Krzemiński powiedział, że 
do udziału w zbiórce bardzo 
licznie zgłosiła się młodzież szkolna. 
Największą grupę - bo aż 48 osób 
- stanowili uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 7. Na drugim 
miejscu uplasowała się zawsze 
aktywna „szóstka", którą 
reprezentowało 15 uczniów. Razem 
kwestowało 88 osób, a ogółem 
102 były zaangażowane w 
przeprowadzenie zbiórki. O kweście 
informowała oleśniczan 
„Panorama", a także plakaty 
przygotowane przez Zarząd Miejski. 
W sobotę 16 września w 
Oleśnicy można było spotkać zwykle 
trzyosobowe obsady 
kwestujących młodych ludzi. Do udziału w 
zbiórce zgłosiła się leż starsza 
pani z ulicy Sejmowej. Pracownicy 
sklepu spożywczego PHS na ul. 
Okrężnej pobrali puszkę z PCK i 
wystawili ją w swoim sklepie. 
Mimo krótkiego trwania kwesty 
(tylko 1 dzień) i niesprzyjającej 
pogody w 40 puszkach znalazło się 
2.553,6.5 zł (25.536.500 s. zł). Nie 
jest to oczywiście suma wielka, 
ale - dla porównania - podobne 
akcje przeprowadzane przez PCK 
na inne cele przynosiły od 3 do 6 
min. s. zł. „Panorama Oleśnicka" 
dołożyła do uzbieranych przez 
PCK pieniędzy 100 zł. 
Zebrani w siedzibie PCK 
postanowili rozdzielić 2.653,65 zł 
pomiędzy osoby wymagające - ich 
zdaniem - największego 
wsparcia, a więc wdowy po tragicznie 
zmarłych. Stanisław Dobosz 
osierocił dwójkę dzieci (trzecie jest w 
drodze), Dariusz Prus -jedno pol- 
loralctnie, narzeczona Wojciecha 
Bałoniaka (datę ślubu 
wyznaczono na 19 września) spodziewa się 
dziecka. Uzbieraną kwotę 
podzielono proporcjonalnie w 
przeliczeniu na jednego członka rodziny. 
(Dokończenie nu str. t) 
rt 
SZKOŁA JĘZYKÓW 
„Sze/(spir" 
ogłasza zapisy na kursy 
języka angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego 
dla dzieci i dorosłych 
oferta: 
▲ małe grupy - 10 osób 
A profesjonalni lektorzy 
▲ zakres nauczania od 
kursu podstawowego 
do konwersacji 
▲ przygotowanie do matury, 
FCE oraz egzaminów 
wstępnych 
▲ test na właściwy 
poziom nauczania 
▲ indywidualne konsultacje 
językowe 
▲ mila atmosfera 
▲ odpłatność w ratach 
Zapisy jeszcze do 2.10. br. 
tel. 420-12 wew. 31 
pon., śr., pt. w godz. 15-18 
Oleśnica, ul. Zamkowa 4 (Zamek) 
tel. Wrocław (7) 62-16-22 
„Panorama Oleśnicka" nr 39 wrzesień 1995 r. 
str. 4 
O tempora, 
o mores! 
Kampania wyborcza, 
prezydentura, trzydziestu przeszło 
kandydatów do fotela prezydenckiego, 
charakterystyki osób 
ubiegających się o ten urząd, obietnice i 
przewidywania z tym związane - 
to wszystko dla przeciętnego, 
szarego obywatela jest wielką kalia- 
łą. Nawet jest jeszcze gorzej, bosą 
objaivy indolencji społecznej, 
wywołanej huraganem zmian 
społeczno - polityczno - 
gospodarczych, które większości obywateli 
wychodzą przysłowiowym 
bokiem. Ponadto jest w naszym 
narodzie bardzo słabe odczucie 
tradycji prezydentury państwa 
sięgające lat 20. - 30. bieżącego 
wieku. Zresztą tamte prezydentury 
nie były owocem wolnej 
demokracji. Potem była przerwa wojenna 
i powojenna. Co prawda podczas 
II wojny polska emigracja w 
Londynie dla realizacji symbolu 
istnienia podbitego państwa 
zachowała praktyki wyboru 
prezydentów, jednak dla rodaków w 
umęczonym kraju każdy z nich był jak 
w historii Anglii „Janem bez 
Ziemi". Naszemu nowemu pokoleniu 
dopiero przyjdzie rozeznawać, co 
wart jest silny lub slaby urząd 
prezydenta. Ostatnia, mijająca 
kadencja była kiepskim przykładem 
pod wieloma względami. Nic 
dziwnego, że teraz bardzo wielu 
obywateli różnego wieku określa 
tę kampanię lapidarnie i 
obcesowo: „pchają się karierowicze i 
politykierzy do państwowego 
żłobu ". Jeśli tak myśli wielu, to 
oddawanie głosów przy wyborach 
odbędzie się bez przemyślenia i od 
niechcenia. 
Na domiar złego, kiAa społeczne 
dobrze obznajomione z 
mechanizmem wyborów stawiają zarzuty 
zasadnicze. Chodzi o trójkę 
spośród tej dużej plejady 
kandydującej. Otóż pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego udziela sobie urlopu 
na czas kampanii wyborczej. 
Prezes banku centralnego oznajmia, 
że ucieleśnia jakąś 
wyimaginowane}, nigdzie w świecie nie 
istniejącą kandydaturę ponadpartyjną. 
Rzecznik praw obywatelskich 
komunikuje, że jego polityczne 
zaangażowanie nie ma wpływu na 
merytoryczne decyzje 
powierzonego mu urzędu. Chciałoby się 
dać wiarę tym zapewnieniom, ale 
one niewiele znaczą w twardej i 
przecież par awellence 
politycznej walce wyborczej. W innych 
krajach demokratycznych takie 
sytuacje byłyby nie do 
pomyślenia. Nie można sobie wyobrazić 
ludzi na analogicznych 
stanowiskach w USA, w Niemczech, we 
Francji, we Włoszech, którzy 
podejmują decyzję ubiegać się o 
urząd prezydenta, bo to są 
przecież osoby najwyższego zaufania 
publicznego -i muszą pozostawać 
poza wszelkim podejrzeniem. W 
tej sytuacji wygłaszanie banałów, 
że przepis prawa e\pressis wrlfis 
udziału w kampanii wyborczej nie 
zabrania, jest dodawań krami- 
karstwa i małostkowości. Sprawa 
tych trzech kandydatur nie jest 
tylko żenująca, bo oznacza też 
naruszenie pryncypiów i obyczajów 
demokratycznych. I nie godzi się 
tyle rozprawiać o moralności, 
skoro się moralność publiczną 
wystawia na zabójczą próbę. 
Trzeba powtórzyć okrzyk 
Cycerona: „O tempora, o mores!" (O 
czasy, o obyczaje). 
Bolesław Szajna, Oleśnica 
U 
Obojętność 
zabija 
Obojętność jest jak lód polarny 
na biegunach - zabija wszystko. 
Do napisania listu skłoniło mnie 
wyświetlanie w naszym mieście 
filmu „ Ksiądz ". 
Być człowiekiem sumienia - to 
znaczy sumienia słuchać i jego 
głosu w sobie nie zagłuszać. 
Angażować się w dobro i pomnażać 
je w sobie i wokół siebie, a także 
nie godzić się nigdy na zło, w myśl 
słówśw. Pawła: „Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zlo dobrem 
zwyciężaj" (Rz. 12,21). Być człowiekiem 
sumienia, tzn. budować miłość, 
pokój w całej ojczyźnie i w 
społeczności, w której żyjemy, a także 
podejmować odważnie 
odpowiedzialność za sprawy publiczne. 
W dniu 16 września 1095 r. 
ludzie sumienia podjęli pikietę pod 
kinem „ Metor " w Oleśnicy. 
Spontanicznie zorganizowana pikieta 
dobrze świadczy o dojrzałości 
chrześcijańskiej. Była ona 
dobrym świadectwem osób, którym 
nie są obojętne wartości 
chrześcijańskie. Podstawowym 
problemem pozostaje zawsze sprawa 
lądu moralnego, który jest 
fundamentem życia każdego człowieka 
i każdego społeczeństwa. 
Dla nas pikietujących bylto czas 
wielkiej próby sumienia. Jesteśmy 
czujni i nie chcemy poddać 
młodych ludzi demoralizacji, prądom 
moralnego permisywizinu. Życie 
społeczne i państwowe zależy od 
tego, jaki będzie człowiek - jakie 
będzie jego sumienie. W pikiecie 
brało udział około 80 osób. 
Dzień przed ukazaniem się filmu 
w kinie „Meteor" kilka osób 
postanowiło rozmawiać z 
kierownikiem kina, by zrezygnował z 
wyświetlania filmu - jednak p, 
kierownik postawił na swoim! Odzie 
tu szacunek kierownika dla 
kościoła, szacunek dla wierzących ? 
Dowiedziałam się, żep. kierownik 
kina jest jednym z członków 
Chrześcijańskiego Stronaictwa 
Pracy - partii, która w swej 
nazwie ma słowo „ chrześcijańska ". 
Człowiek, który powinien stać na 
straży obrony wartości 
chrześcijańskie/1, postąpił inaczej (co na 
to inni członkowie owej partii'/). 
Nasuwa mi się w tym momencie 
powiedzenie tak bardzo znane: 
Panu Bogu świeczkę, a diabłu 
ogarek. 
Inny członek lej partii bierze 
czynny udział w pikiecie broniąc 
wartości chrześcijańskich (dwie 
różne postawy osób z tej samej 
partii). Bardzo ubolewam nad 
tym, że film oglądały osoby 
nieletnie - widać to było po twarzach 
wchodzących do kina. 
W czasie pikiety zauważyłam 
nietrzeźwych młodych ludzi 
wychodzących z kina „Meteor" 
Dowiedziałam się, że w tej placówce 
kulturalnej podawany jest 
alkohol. Nie znam dokładnie ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości, ale 
zastanawiam się, kto wydal 
zezwolenie na sprzedaż alkoholu, skoro 
ponoć w ustawie umieszczony jest 
paragraf, w jakich miejscach nie 
można podawać alkoholu i kolo 
jakich miejsc nie wolno 
lokalizować punktów sprzedaży alkoholu. 
Zapewne wiele osób po 
przeczytaniu mojego listu powie: bądźmy 
tolerancyjni. Ale pod hasłami 
tolerancji w życiu publicznym, w 
środkach masowego przekazu, 
szerzy się coraz większa 
nietolerancja, co my - ludzie wierzejcy - 
odczuwamy boleśnie. Wraz z 
wolnością rynkową mediów 
wtargnęła do nas masowa produkcja 
seriali bez końca i bez sensu oraz 
filmów porno. 
List ten napisałam dlatego, że 
przynależę do Kościoła 
Chrystusowego, który broni prawd wiary, 
broni każdego człowieka. My, 
ludzie wierzący, stale powinniśmy 
mieć przed oczyma nieuniknioną 
chwilę rozrachunku z naszego 
chrześcijańskiego powołania. 
Dziękuję redakcji, że na lamach 
pisma lokalnego mogłam 
powiedzieć to, co dyktowało mi moje 
sumienie. 
K.D. 
(nazwisko i adres 
do wiadomości redakcji) 
Opinie wyrażone w listach naszych 
Czytelników nie m uszą być zgodne 
z poglądami redakcji. 
Nie publikujemy listów, które nie są 
opatrzone imieniem, nazwiskiem i 
dokładnym adresem. W 
szczególnych przypadkach dane Autora 
można zastrzec do wiadomości 
redakcji. 
Echa nasz ch • ublikac i 
Wagowy z Kołomyi 
Oleśnickie rzemiosło obchod/i 
swoje 50-lccie. Pragnę i ja - córka 
rzemieślnik;) Antoniego Rudego - u/upelnic 
i pr/yloczyc fakty, klórc nie zoslaly 
umieszczone w artykule ,./awcxl na 
wagę /lota". 
W 1919 r. Anloni Rudy olwor/yl 
koncesjonowany /aklad naprawy 
wag w Kołomyi. W tym też roku 
otrzyma! patent /a wykonanie wagi 
własnego pomysłu Do chwili 
wyjazdu na /iemie Odzyskane w )94(> r. 
zakład A. Rudego był w pełnym 
rozkwicie. ()jciec'wyks/talcil wielu ucz- 
niow, którzy po otrzymaniu papierów 
czeladniczych pracowali wswoim 
zawodzie. 
Pamiętani okres okupacji rosyjskiej 
w Kołomyi. Wówczas to ojciec 
otrzymał z urzędu naczalnika (w prywat' 
nym zakładzie), który kierował firma,. 
Anloni Rudy był jego podwładnym, 
m.in. kierowe.). Ojciec woził naczal- 
nika na różne zebrania do zakładów 
pracy. Na jednym z. takich zebrań 
byłam również i ja. W czasie śpiewania 
prz.ez robotników Międzynarodówki 
rozpłakałam się na glos. Ojciec miał z 
tego powodu wiele nieprzyjemności. 
Doswcgozakładuprzyjąl i Mikołaja 
Kataryńczuka (ojca Adama), klóiy w 
trakcie praktyki rzemieślniczej żeni 
się z najstarszą córką A. Rudego - 
Urszul;}. 
Do Oleśnicy przyjechaliśmy 10 
czerwca 1946 i. Miałam wówczas 15 
lal. Do liceum w Oleśnicy zostałam 
Zawód 
murarz 
zbrojarz 
murarz-iynkarz 
stolarz 
kierowca 
recepcjonista 
pomocnik dekarza 
zootechnik 
pracownik fizyczny 
pracownik produkcyjny 
clckiromonicr inst. elcklr. 
monter inst. telelech. 
operator koparko-ladowarki 
murarz 
OferivRUP.21.Wli') r 
Szukam »rac 
Firma 
Dom Opieki Społecznej w Ostrowinic 
-II- 
PBM W-w, ul. Mazowiecka 15. Tel. 44-66-71 wcw. 14 
KMW-Format Zawidowicc 42. Tel. 499-11 po godz. 20 
PTH Wszcchświclc 7 a. Tel. 489-70 
Hotel-Rcstauracja Perła O-ca, ul. Sinapiusa 12 
Dach-Bud O-ca, ul. 11 Listopada 21 
Gospodarstwo Rolne Nowoszyce. Tel. 489-15 
-//- 
PPH Aja Raków 33 c. Tel. 481-82 
Instalatorstwo Elektr. O-ca, ul. Na Podkowie 26. Tel. 493-25 
Telekom. Prywatna W-w, ul. Opolska 11/19. Tel. 44-84-40 
-II- 
-II- 
Oferty prih tnlrnwów drukiijci»Y hcipUtlnic Naslęp 
I. miejsc 
10 
I 
20 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
10 
1 
6 
3 
4 
ne oferty ji 
Warunki 
wynagrodzenie 500 zl 
-//- 
praca od zaraz 
warunki do uzgodnienia 
kat. C+E 
znajomość j. angielskiego lub nicmicc. 
praca od zaraz 
warunki do uygodnienia 
kobiety, akord, dwie zmiany 
praca od zaraz 
kwalifikacje, uprawnienia 
umowa na czas określony 
liza tydzień. Może znajdzie się coś dla Ciebie 
f 
przyjęta we wrześniu 1947 r., do klasy 
trzeciej (mała matura). Byłam jednak 
szykanowana - jako córka ślusarza, 
('orka ślusarza nie niusi mreć matury 
- lak oświadczyła nauczycielka 
języka porskiegoi nie przepuściła mniedo 
następnej klasy. Dlatego przeniosłam 
się do Liceum dla Pracujących w 
Ostrowie Wielkopolskim, gdzie 
zdałam maturę, ('orka ślusarza zdała 
więc nic tylko maturę, ale i ukończyła 
studia na Uniwersytecie 
Wrocławskim (bibliotekoznawstwo). 
/.■iraz po przyjeździe do Oleśnicy 
ojciec otrzymuje, od władz miejskich 
lokal na założenie Zakładu Naprawy 
Wag pi zy ul. Roosevclla (obecnie 
Kościelna), a mając wyposażenie 
warsztatu (narzędzia, aparaly do 
spawania) rozpoczyna działalność na wielką 
skalę. Bardzo dobry fachowiec ściąga 
wielu klientów. Jeździ w tym celu w 
teren, a Mikołaj Katarynczuk, już 
jako wspólnik, zajmuje się pracą w 
zakładzie. Mikołaj ze szczególnym 
pietyzmem zajmował się wagami 
precyzyjnymi. 
W wieku 83 lal Antoni Rudy 
przekazuje swoją część majątku wnukowi 
Adamowi i idzie na emeryturę. 
Decyzję swoją przypłacił depresją 
psychiczną i przez 0 lal przeleżał w lożku 
tęskniąc be/ przerwy za pracą. Zmarł 
w wieku 89 lal. Był ceniony jako 
fachowiec - dokładny, słowny i 
koleżeński. 
Zofia Wajdel 
Oleśnica, ul. Wałowa 2 
Pomagamy 
(Dokończenie ze sir. 3) 
Działacze PCK i przedstawiciele 
naszej redakcji uznali, że zbiórki; 
należy kontynuować w czasie nie- 
d/ielnego Biegu Ulicznego (o 
efeklach poinfoi mujemy 
później). Oleśnickim firmom, 
które chciałyby wesptzeć todziny 
zmarłych, podajemy numer 
konta: PCK o/Oleśnica Bank 
Zachodni o/Oleśnica nr 389222 - 
1658 - 132 „Pomoc ollurom 
poza ni". 
Wszystkim, którzy już dołożyli 
swoja, złotówkę do kwesty, 
gorąco dziękujemy. Osobne 
podziękowania kierujemy do kwestujących 
uczniów i ich wychowawców. 
Krzysztof Dziedzic 
itr. 5 
„Panorama Oleśnicka" nr 39 wrzesień 1995 r. 
W pogoni za maluchem 
ży. Zaprzyjaźnili się w jedynym / 
domów poprawczych, a Oleśnica 
lak pr/ypadla jclcniogórzaninowi 
do gustu, że swój przestępczy pro- 
9 wrześniu spod siedziby 
Panoramy Oleśnickiej dwójka 
nieletnich ukradła fiata 126 p 
należącego do mieszkańca Milicza 
Romana Boruty. 10 września 
złodzieje uciekając przed 
policyjnym pościgiem wpadli na znak 
drogowy przy ul. Okrężnej. Na 
swoim koncie mają już 
kilkanaście włamań i kradzieży. 
Piątek, sobola i niedziela to dni, 
kiedy w siedzibie naszej redakcji 
światło pali się do bardzo późnych 
godzin nocnych. Wtedy właśnie 
trwa najintensywniejsza praca 
prz.y redagowaniu i składzie 
kolejnego numeru. Znając te 
redaktorskie obyczaje w sobotę 9 
września Roman Boruta 
odwiedził pracującego na Młynarskiej 
naszego kolegę Andrzeja 
Furmanka ok. godz. 22. Zaparkował 
swojego czerwonego fiata 126 p 
przed budynkiem i wszedł do 
środka. 
Kradzież i pościg 
Ok. godz. 2330 R. Boruta - 
rodowity olcśniczanin, mieszkający 
obecnie w Miliczu, spojrzał przez 
okno i... nic wicr/ył własnym 
oczom. Samochodu nie było. 
Niewiele się namyślając 
zaczął zbiegać po 
schodach. „Nie bardzo 
mu wierzyłem - mówi 
Andrzej Furmanek - 
myślałem, że nic widzi 
samochodu z góry. 
Potem pomyślałem, że 
może ktoś zrobił głupi 
żart i przestawił wóz". 
Jednak obaj mężczyźni 
samochodu w pobliżu 
placu nie znaleźli. 
Pozostało tylko 
powiadomić policję. 
Po złożeniu zeznań 
przyjaciele ruszyli w 
miasto z nadzieją, że 
może miną gdzieś 
czerwonego malucha. 
Spotkana przez nich 
policyjna nyska leż już 
szukała skradzionego 
fiacika, ale zarówno 
policjanci, jak i 
domorośli detektywi tej nocy niczego 
nie znaleźli. 
Jednak już 10 września o godz. 
8 samochód został namierzony. 
Policyjny patrol dostrzegł go na 
ul. Piaskowej. Kiedy zbliżył się 
do fiata, kierowca tego ostatniego 
błyskawicznie ruszył. Rozpoczął 
Czerwony maluch wylądował na słupie drogowym. 
0l' 0**Zg2L£&l 
ul. Okrężnej, gdzie maluch wpadł 
na słup drogowy. W środku 
znajdowała się czwórka nieletnich: 
Sylwia G., Krystian A., Dariusz 
Sewcryński (wszyscy olcśnicza- 
nie) i Mirosław Kałdziński 
(mieszkaniec Jeleniej Góry). Temu 
ostatniemu udało się zbiec. 
Pozostałą trójkę zatrzymano. Z ich wy- 
się pościg, który zakończył się na- jaśnień wynika, że kradzieży 
dokonali D. Sewcryński i M. 
Kałdziński. 
Ucieczka, kradzież, 
sąd, ucieczka... 
Sylwia G. i Krystian A. nie mają 
bogatej kartoteki na policji. 
Natomiast Dariusz Sewcryński i 
Mirosław Kałdziński to znany i zgrany 
złodziejski duet. Na swoim 
koncie mają wiele włamań i kradzie- 
<*¥ 
&•''*'-' J^ Sł " V 
-■-■■> ■ •. ; -.* 
Może lepiej nie wjeżdżać. 
fol. Kr^:i:l<>fP:ii-chic 
ceder duet uprawia przede 
wszystkim w naszym mieście. To 
właśnie D. Sewcryński i M. Kałdziński 
włamali się w sierpniu do 
restauracji Polonia. To również oni 
dokonali kradzieży wartego 3,5 tys. 
zł sprzętu komputerowego ze 
Szkoły Podstawowej nr 7. 
Większość łupu ukryli po okolicznych 
śmietnikach. Dlatego też 
odzyskano tylko jedną kopiarkę. 
Reszta zginęła zapewne w 
przepastnych siatkach zbieraczy 
makulatury i butelek. Ulubionym 
zajęciem duetu są włamania po 
samochodowe radia i przejażdżki 
cudzymi samochodami. Pieszo nasi 
bohaterowie w zasadzie się nic 
poruszają. M. Kałdziński, klóry 
postanowił odwiedzić rodzinną 
Jelenią Gorę, ukradł w okolicy 
Oleśnicy poloneza i z fasonem 
ruszył w domowe pielesze. To 
tylko drobny wycinek z bogatej 
kartoteki młodzieńców. 
Obaj 16-lalkowie są stałymi 
bywalcami różnych 
domów popravczych. 
Od dłuższego czasu 
ich życic przebiega 
według schematu. 
Najpierw dokonują 
ucieczki z Koźmina, 
gdzie mieści się dom 
poprawczy o 
zaostrzonym rygorze i 
gdzie ostatnio 
regularnie trafiają po 
zatrzymaniu, potem 
kradną w pobliskiej 
okolicy samochód i 
ruszają nim w 
kierunku Oleśnicy. Podczas 
ostatniej ucieczki 
Mirosław Kałdziński 
rozbił go w 
Dobroszycach. W Oleśnicy 
kradną wszystko, co 
tylko wpadnie im w 
ręce. Nie gardzą 
żadną okazją do 
samochodowej przejażdżki czy 
wyciągnięcia samochodowego radia. 
Złapani trafiają do sądu dla 
nieletnich, klóry odsyła ich do domu 
poprawczego. Stamtąd uciekają, 
kradną samochód... Taki 
scenariusz powtórzył się już kilka razy. 
Najgorzej - mówią oleśniccy 
policjanci -jest latem, kiedy 
podopieczni domów poprawczych są 
wypuszczani na wakacje. 
Dariusz Sewcryński został 
zatrzymany. Zapewne trafi z 
powrotem do Koźmina. Mirosław 
Kałdziński w pojedynkę działa 
rzadziej. Ale kiedy za parę tygodni 
jego kompan znów ucieknie z 
poprawczaka, doborowy duet 
ponownie ruszy na oleśnicki 
złodziejski szlak. 
(ror) 
fol. Knys:lofliziedzic 
Bus 
na bis 
Już niebawem Rejonowa 
Kolumna Transportu Sanitarnego 
w Oleśnicy wzbogaci się o 
kolejny nowoczesny samochód - 
sanitarkę marki volkswagen. 
Inicjatoiami drugiej zbiórki 
pieniędzy na sanitarkę byli: szef 
oleśnickiego pogotowia Jan Jarosz 
oraz jego koledzy z pracy: Henryk 
Gruszek, Janusz Wójcik i Robert 
Wróbel. Zachęceni udaną akcją 
zbierania środków na zakup 
karetki sprzed roku {Panorama 
informowała o jej przebiegu) 
niestrudzeni społecznicy z RKTS-u 
Oleśnica postanowili powtórzyć 
kwestę, mając na uwadze ciągle 
daleką od oczekiwań kondycje 
oleśnickiego pogotowia. Jak 
powiedział Panoramie ojciec 
przedsięwzięcia Jan Jarosz, decyzja 
zrodziła się zaraz po 
wprowadzeniu do eksploatacji pierwszego 
volkswagena. Auto w znacznym 
stopniu poprawiło jakość usług 
naszego pogotowia, a kierowcy 
zgodnie chwalą bezdyskusyjne 
zalety busa. Przejechali już nim 
40 tys. km. Drugą akcję 
rozpoczęto wiosną br., a jej przebieg 
wypadł nadspodziewanic-korzys lnie. 
W przeciągu niespełna pół roku 
zebrano 255 min. s. zł. Pieniądze 
spływały z różnych źródeł. 
Największy wkład finansowy 
wniosły lokalne samorządy z rejonu 
Oleśnicy oraz oleśnicki odział 
PZU S.A. Jednak cenna była 
każda, nawet symboliczna, wplata 
świadcząca o celowości 
inicjatywy. 
Podajemy akiualną listę hojnych 
sponsorów: Urząd Miejski 
Oleśnicy, Urząd Gminy Oleśnica-, 
Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra, Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów, Parafia Rzymsko-Kalolicka 
Bierutów, Parafia 
Rzymsko-Kalolicka Twardogóra, PZU S.A. 
Oleśnica, CPN Grabowno 
Wielkie, ZNTK Oleśnica, Przedsię- 
bioisiwo Wielobranżowe Bodzio 
- Bogdan Szewczyk, zakład 
stolarski K.M Gala, Hurtownia 
Papierosów Wiarus, piekarnia G.S 
S.Ch. Twardogóra,piekarnia 
Zbigniew Powązka Bierutów, 
Stanisław Olczyk Bierutów, 
Janina i Czesław Panek, Sklep Ogól- 
norolny K. Ambroży Gor/c_slaw, 
Firma Handlowa Ar/, PZU- Życic, 
s.c. Rymarko Karwiniec, 
Piekarnia Zloty Kłos Olcsnica.Miejska 
Gospodarka Komunalna spółka z 
o.o. Oleśnica, Jerzy Śliwka 
.Tadeusz Gerlach, Apteka Pod Orłem, 
Przedsiębiorstwo Transportowo- 
Spedycyjnc Transpcd, Jerzy Sa- 
kowski, Wacław Kuźnia, 
Franciszek Michalak, Stanisław 
Domaradzki,Kazimierz Krzesiński, 
Edward Salomon, Danuta Kaspcro- 
wicz, Władysław Wójcik, Roman 
Brusucki. 
Przekazane środki nie 
pokrywają w pełni kosztów zakupu auta. 
RKTS Oleśnica otrzyma 100 min. 
zl z WKTS-u Wrocław. Da to 
łącznie kwolę 355 min. zł. Aby 
sfinalizować zakup upatrzonego 
auta (mowa oczywiście o 
samochodzie nie nowym) potrzeba jeszcze 
około 50 min. 
Apelujemy do wszystkich 
naszych Czytelników, którym nic 
jest ohojętny stan naszego 
pogotowia o wpłacanie dobrowolnych 
kwot na konto: Wojewódzka 
Kolumna Transportu Sanitarnego 
We Wrocławiu l»bi Sa O/wroc- 
ł;iw 70K036-2264-3111-01 z 
dopiskiem Zakup karetki RKTS 
Oleśnica. 
Crzejfitrz Huk 
„Panorama Oleśnicka" nr 39 wrzesień. lP9pr. 
Bartoszakjak 
Gary Cooper 
atr. & 
Gdzie jest 
Osowa Sień? 
Zanim jednak punktualnie o 
godz. 12 na starcie stanęli głowni 
aktorzy XI Międzynarodowego 
Biegu Ulicznego o Memoriał 
Bogusława Psujka, oglądaliśmy 
zmagania następców Psujka i Ma- 
mińs kiego. 
Po oficjalnym otwarciu 
zawodów, na którym pojawił się szef 
Sztabu Generalnego generał 
Tadeusz Wilecki, na dwukilometro- 
wą trasę ruszyli najmłodsi 
biegacze. Tym razem na starcie 
pojawiło się bardzo dużo młodych 
zawodników spoza Oleśnicy. I, 
niestety, ten mecz Oleśnica kontra 
reszta świata wygrali goście. A o 
ile do sukcesów nastoletnich 
sportowców z Bystrzycy Oławskiej 
zdążyliśmy się już przyzwyczaić, 
to zwycięstwa i czołowe lokaty 
uczniów z bliżej nikomu nie 
znanej Osowcj Sieni (leżącej - jak 
powied/iał mi kierownik 
sekretariatu zawodów Stanisław 
Śmitkowski - koło Wschowcj) 
były prawd/iwą rewelacją. 
We wszystkich kategoriach 
wiekowych dominacja /wycięzców i 
pierwszej trójki nad pozostałąsta- 
wką zawodników była 
zdecydowana. 
W pierwszym biegu 
triumfowali: Łukasz Salcta (Osowa Sień) 
przed Robertem Faltynem 
(Olszyna). Najlepszy z oleśniczan 
Radosław Marek z SP nr 4 był 
piąty. W biegu d/iewc/ąt 
zwyciężyła jego szkolna koleżanka Ilona 
Żara, która pokonała Annę Dziat- 
kowską z Węgrowa i Justynę 
Kaczmarczyk z Boguszyc. Szósta 
była Monika Adriańska z 
siódemki. 
Najmłodsi następcy Psujka, Mamińskiego i Nogali ruszają na dwukilometrową trasę. 
W biegu klas szóstych najlepszy 
okazał się Krzysztof Józefiak z 
Oławy. Najszybszy z oleśniczan 
Andrzej Wuczkowski z SP nr 1 
był czwarty. Wśród dziewcząt 
triumfowała Anna Kaczmarczyk 
z SP nr 6. Jej szkolna koleżanka 
* 
■»** 
/ 
- 
■y 
i 
.':.. 
Z 
< dl 
■i / 
v ' 
*, 
' j*. 
; 
i 
/ 
/ ' 
4 
/ 
) 
« 
A po biegu dyplom, chrupki i... czyżby bezalkoholowy Żywiec? 
LEKARSKIE 
lekarz internista KATARZYNA HORNUNG 
SPECJALISTA REUMATOLOG 
przyjmuje: ul. Chopina 5 (II piętro) 
poniedziałek, czwartek 16-18 
GASTROSKOPIA 
„Medyk" ul. lirutnia 7 tel. 425-09 
OKULISTA • lek. med. Kamila Springer-Snowyda 
Oleśnica, ul. 3 Mąjn 23, lei. 477-14 
czynne: pn., śr. w godz. 16-18, wl., c/w. w god/. 11-13 
PRYWATNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA 
AGNIESZKI i JACKA WO.ITKOWICZ 
proponuje pacjentom pełny zakres usług stomatologicznych. 
Przeglądy i porady bezpłatne. 
Specjalna orerta protetyczna dla rencistów i emerytów. 
Zapraszamy w poniedziałki, środy, piątki w godz. 16-19. 
Oleśnica, ul. Wrocławska 3/9. Tel. 423-84. 
Anna Kamińska była piąta. 
Pozostałe miejsca w pierwszej szóstce 
dla gości. 
Bieg klas siódmych to /.nów 
triumf gości. Wśród chłopców 
zajmują oni s/eść pierwszych 
miejsc. Wygrywa Krzysztof 
Salcta z Osowcj Sieni. Podobnie jest 
wśród dziewcząt, spośród których 
najlepsza oka/ujc się Katarzyna 
Grzesiak ze Ścinawy. 
Wśród chłopców emocji i 
pierwszego zwycięstwa Oleśnica 
doczekała się w biegu uczniów klas 
ósmych. Wygrał go Michał 
Słoński z SP nr 7 przed Wojciechem 
Dwojakiem z Wrocławia. Piąty 
był Rafał Pałka z szóstki, a szósty 
Łukasz Zimniak z czwórki. 
Agnieszka Zawadzka - zawodniczka 
z Osowcj Sieni była najlepsza w 
biegu dziewcząt. Najszybsza 
oleśniczanka -' Katarzyna Otręb- 
ska z SP nr 6 przybiegła trzecia. 
Żołnierze, juniorzy, 
Adam i Ewa 
Potem na starcie pojawili się 
żołnierze. Na dystansie 2 km 
triumfował kapral Dariusz Klein z 
Wojsk Lotniczych Ochrony 
Pogranicza, przed Krzysztofem 
czunki. A. Draczyński walczy! 
dzielnic, ale na finiszu o trz.y 
sekundy lepszy okazał się Marek 
Drżała z Gubina. Trzeci był 
Mirosław Żurawski z Bielawianki, 
czwarty kolejny biegacz Oleśni- 
czanki Adrian Mucha. Wśród 
juniorek triumfowała Magdalena 
Gronostaj z Sana Kościan, przed 
«s 
V* v 
1"" 
/ 
^w— 
Spiker zawodów, nasz redakcyjny współpracownik Zdzisław 
Hildebrandt przepytuje przed biegiem Leszka Bebłę. 
Prz.cmorskim i Rafałem Sygncc- 
kim. Na 4 km dobrze znany z 
oleśnickiej trasy kapral Dariusz Mi- 
kusiński stoczył zacięty, ale 
przegrany pojedynek ze starszym 
szeregowym Mariuszem Borycho- 
wskim. Oj, widać, że szeregowy 
nic uznaje starszeństwa. 
Potem na cztcrokilomctrową 
trasę ruszyli juniorzy i juniorki. 
Naszymi fawon tami byli Adam 
Draczyński i Lwa Padło z Oleśni- 
Magdą Becelą ze Śląska i Ewą 
Padło z Olcśniczanki. 
Bartoszak, Rumun, 
oleśniczanie 
I wreszcie przyszedł czas na 
bieg, który wzbudza zawsze 
największe zainteresowanie kibiców 
- bieg memoriałowy na dystansie 
{Dokończenie na str. 7) 
rŚttt. i' 
„Pcmoriuna Oleśnicka" nr 39 wrzesień 1998 r. 
(Dokończenie ze sir. 6) 
10 kilometrów. Pięć pętli miało 
wyłonić zwycięzcę jedenastej już 
edycji oleśnickiej impre/y. 
Faworytów do zwycięstwa było wielu. 
Najczęściej wymieniano 
nazwiska Lcs/ka Bebly, Michała Barlo- 
szaka, Grzegorza Gajdusa, Jacka 
Kasprzyka, Karola Dołęgi, 
Wiesława Pałczyńskiego, Krzysztofa 
Bałdygi czy Rumuna Nicole Nc- 
gru, którego rekord życiowy na 10 
km wynosi 28, 55 min., a on sam 
rekordzisty trasy Mirosława Vań- 
ko ze Słowacji. Był z kolei Leszek 
Bcbło, którego start nie był do 
końca pewny. 
Spiker zawodów Zdzisław Hił- 
debrandt, który zna niemal 
każdego zawodnika biegnącego na 
oleśnickiej trasie, witał 
sportowców, przeprowadzał z niektórymi 
krótkie rozmówki, zagrzewał ich 
do walki. W samo południe strzał 
z pistoletu dał sygnał do walki. 
Już po pierwszym okrążeniu wi- 
Ta czołowa piątka z każdym 
kilometrem powiększa przewagę nad 
resztą stawki i pomiędzy sobą 
rozgrywa walkę o premie na 
poszczególnych okrążeniach. Drugie 
wygrywa Bcbło, przed Gajduscm i 
Dołęga. Związany obecnie ze 
Stalą Stalowa Wola oleśniczanin 
Leszek Bcbło jest również 
najszybszy na trzecim finiszu. Za nim 
Gajdus i Dołęga. Bartoszak 
czwarty. Słabnący Ncgru piąty. 
Za nim, kilkanaście metrów z ty- 
■f 
:"^ # 
'W 
r " m 
C ■>', 
* 
1 1? W Ą ].l 'T " *-<: °"p- < /■•:.:.-:« ^ '"^l 
.1 . xv* « * *• : *"w 
. -*L • 'i* " „,J5 
1 V. ..... ~ ^ 
-■ x ** - - -; 1 - ■■■' ł ^* 
«'-, !:% • • . ^" 
Ź '*>■■■■ ?-.K! f " 
Ę 
,™ - ™..„~.,,v.-.,.m::.™:,^ -^ . 
Czołówka utworzyła się już po pierwszym okrążeniu. Z przodu Karol Dołęga (w ciemnej koszulce) 
i Grzegorz Gajdus. Za nimi Michał Bartoszak (z prawej) i Leszek Bebło (z lewej). 
jest aktualnym wicemistrzem 
Bałkanów w biegach 
przełajowych. 
Na starcie nic zobaczyliśmy, 
niestety, dwóch biegaczy, których 
oczekiwaliśmy - Jana Huruka i 
dać było, że będzie ona zacięta, a 
rekord trasy znajdzie się w 
poważnym niebezpieczeństwie. 
Pierwszą premię wygrywa 
Dołęga, przed Nicole Negru i 
Gajduscm. Za nimi Bartoszak i Bebło. 
łu, goniący czołówkę Mirosław 
Plawgo. 
I wreszcie ostatnie okrążenie. Na 
mecie z niecierpliwością czeka- 
strzostw Polski, gdzie Bartoszak 
przegrał dosłownie na linii mety, 
nie poszła w las. Czasem 28,56 
min. biegacz Olimpii ustanawia 
nowy rekord trasy i o jedną 
sekundę pokonuje L. Bcbłę. Trzeci jest 
G. Gajdus - 29,02 min, czwarty K. 
Dołęga - 20,38 min., szósty 
Rumun - 29,44, siódmy M. Plawgo - 
29,48. J. Kasprzyk i K. Bałdyga 
nic ukończyli biegu. Za 
zwycięstwo M. Bartoszak otrzymał 1500 
zł. 
Wśród pań zwycięża 
Białorusinka Natalia Gałuszko w czasie 
33,36 min., przed Wiolettą Kryzą 
z AZS Olsztyn i Danutą Marczyk 
z LZS Koluszki. 
Nasi na trasie 
Bieg główny ukończyło 144 
zawodników. W kategorii do lal 29 
wygrał Bartoszak, od 30 do 39 
Dołęga, od 40 do 49 Al bieg Sał- 
sonow z Białorusi, od 50 do 59 
jeden z prekursorów maratonu w 
Polsce Ryszard Marczak z 
Zawiszy, a wśród szcśćdzicsięciolat- 
ków najszybszy był Jan 
Adamczyk z Wrocławia. 
Olcsniczan - amatorów było na 
trasie niewielu. Najlepiej z nich 
spisał się Stanisław Marek, który 
w klasyfikacji ogólnej zajął 84 
miejsce. 99był Wiesław Pyta, 106 
Edmund Kryszak, 110 Tadeusz 
Kowalczyk (Borowa Oleśnicka), 
112 Józef Nasiadck, 129 Paweł 
Lewicki, 134 Franciszek 
Jędrzejowski (Wyszogród), 144 Marek 
Łysakowski (Bystre). 52 
przybiegł Roman Maciaszczyk z 
Bierutowa, który okazał się najle- 
go Żywca, przegryź go chrupkami 
czy też chipsami, kupić dla swojej 
pociechy balonik i pop corn albo 
wygrać coś w loterii fantowej. 
Widzów na plac Zwycięstwa 
przybyło sporo, choć było ich 
mniej niż w latach ubiegłych. W 
tym samym dniu w Twardogórze 
odbywało się z udziałem 
najwyższych dostojników kościelnych 
ukoronowanie figury Matki 
Boskiej (obszerna relacja z 
uroczystości w następnym numerze) i 
część olcsniczan udała się w tym 
dniu do pobliskiej miejscowości. 
Szkoda, że nic było tym razem aut 
ze Spobnotu. W ubiegłym roku 
Punia wzbudzał wielkie 
zainteresowanie i był sporą atrakcją dla 
widzów. 
W XI Memoriale Bogusława 
Psuika goście znów byli górą. 
Dotychczas oleśnicki bieg dwa razy 
wygrywali B. Psujek, J. Huruk i L. 
Bcbło. Teraz dołączył do nich M. 
Bartoszak. Nic lada emocje były-' 
by, gdybyśmy za rok ria starcie w 
Oleśnicy zobaczyli Barloszaka, 
Bcbłę i Huruka. Walka o 
prestiżowe trzecie zwycięstwo w 
memoriale byłaby na pewno wspaniała. 
■ 
Pod względem sportowym była 
to bardzo udana impreza, choć 
szkoda, że i tym razem nasi nie 
stanęli na najwyższym podium 
biegu memoriałowego. Może uda 
się za rok. 
Pod względem organizacyjnym 
wszystko tradycyjnie było zapięte 
na ostatni guzik (a szybkość 
działania sekretariatu S. śmitkow- 
skiego godna podziwu), choć 
przydałoby się jeszcze więcej 
atrakcji „okołobiegowych" dla 
<$*, * 
^mutmMtMSl^^ 
# 
•»:-,*>«- 
M 
A. 
Burmistrz Jan Bronś i właściciel Lesty Leszek Młynarczyk dekorują najlepszych w biegu 
Numer „jeden", czyli M. Bartoszak jest oczywiście pierwszy. 
Numer „drugi", czyli L Bebło musi zadowolić się drugim 
miejscem 
głównym. 
my na pojawienie się pierwszych 
zawodników. Czy Bebło, Gajdus 
i Dołęga zdołają ograć gościa z 
Poznania? Na poszczególnych 
pętlach Bartoszak był z tyłu 
czołówki. Czyżby dzisiaj miał 
słabszy finisz? Czy też rezerwuje siły 
na końcówkę? Wreszcie są! 
Widać pierwszą dwójkę. Leszek 
Bebło walczy z Michałem Barto- 
szakicm, ale ten ostatni kontroluje 
finisz i nic daje sobie wydrzeć 
zwycięstwa. Cały czas ogląda się 
do tyłu na czającego się za jego 
plecami Bcbłę. Nauka z mi- 
psz.ym amatorem ziemi 
oleśnickiej. Gratulujemy. 
Bieg ukończyła tylko jedna (!) 
oleśniczanka. Renata Sobczak 
była 140- czyli pokonała czterech 
mężczyzn. Brawo za odwagę i 
wynik! 
Twardogórska 
„konkurencja" 
Tradycyjnie podczas tej 
największej sportowej imprezy w 
Oleśnicy można było napić się zimne- 
oleśniczan. Oprócz święta 
sportowego impreza powinna stać się 
też świętem kulturalno-rozrywko- 
wym dla mieszkańców i po 
zakończeniu sportowych emocji 
przekształcać się w miejski festyn. Tu 
swoją cegiełkę powinien dołożyć 
MOKiS. 1 jeszcze drobna uwaga 
techniczna. Konieczne jest 
zamontowanie głośnika przy mecie. 
Wielu widzów od razu zajmujetam 
miejsce, aby lepiej widzieć finisz i 
niestety cały komentarz Z. Hilde- 
brandta jest dla nich 
niesłyszalny. 
Haman Hybak 
/be Mariusz Kuprzak 
.Panorama Oleśnicka" nr 39 wrzesień 1995 r. 
stn 8 
A mnie jest szkoda... 
A mnie jest szkoda lata... i parku 
w kwadracie ulic: Sicnkicwicza- 
Żeromskicgo-Mi ckicw ic/a-Pocz 
towa. Dlaczego? 
Otóż: w parku tym, znajdującym 
się w centrum miasta, przez który 
ludzie idą w kierunku dworca 
kolejowego, tu i ówdzie brak 
oświetlenia. Popsute. Co zrobić? 
Przydałoby się w nim więcej 
ławek w pobliżu ulicy 
Żeromskiego, naprzeciwko szkoły. 
Kiedyś była tu czynna fontanna. 
Czy uruchomienie jej przekracza 
możliwości finansowe miejskiej 
kasy? Wydaje mi się, że nic. W 
upalny, duszny dzień jej brak 
dawał się wyraźnie odczuć. Mała 
rzecz, a ucieszy. 
Co począć z parkowymi 
statuami żołnierzy, czyli pomnikiem 
przyjaźni polsko-radzieckiej? 
„Przebranżowić"? Zlikwidować? 
Warto by jednak coś postanowić. 
Teraz kusi on tylko małolatów 
uzbrojonych w farby w sprayu do 
wypisywania niestosownych 
napisów. Chyba nic o taki osąd 
historii nam chodzi... 
Trzeba konicc/nic przejawić 
więcej troski o zieleń - zwlas/c/a 
o stary drzewostan. Nic można 
pozwolić, by ulegał postępującej 
degradacji. Mamy wszakże w 
mieście wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwo. Trzeba przecież 
naszą micjskązieleń w porę 
umiejętnie konserwować. Przykład: 
żywopłot nic musi być przycinany z 
uporem maniaka na wysokości 
ok. 0,5 m. Niech wyrośnie wyżej, 
to i zieleni będzie więcej, a ona 
sama dostarczy większej dawki 
tlenu naszym spragnionym 
płucom. 
Skoro mowa o degradacji 
parkowej zieleni, warto już teraz 
zastanowić się i podjąć stosowne 
decyzje - jak ograniczyć szkodliwość 
spalin samochodowych pojazdów 
przejeżdżających i parkujących w 
pobliżu rzeczonej oazy zieleni. 
Po parku hasają bez opamiętania 
nastolatki na swych rowerach 
(góralach), poważnie zagrażając 
bezpieczeństwu przechodniów i 
biegających po alejkach 
młodszych dzieci. Czynione prze/ 
starszych próby poskromienia 
temperamentów rozbrykanych kolarzy 
nic skutkują. Sam słyszałem jak 
taki młodociany rowerzysta - 
chuligan puścił w odpowiedzi 
wiązankę. Czy naprawdę na to nic ma 
mocnych? 
Szkoda mi parku pocztowego... 
Czesław Panek 
Masz sprawę? 
- zadzwoń! 
Szanowni Państwo 
W wyborach uzupełniających do Senatu 
w dniu 1 X br. będę ubiegał si> 
panorama Oleśnicka" nr 39 wrzesień 1993 r, 
str. lO 
Oto masywna księga w 
staroświeckiej twardej oprawie 
introligatorskiej. Napis 
wytłoczony na okładce: Kronika 
Gimnazjum i Liceum w Oleśnicy. 
Okres czternastu powojennych 
lat został w niej 
zrekonstruowany przez ś.p. Joannę Stroińska i 
ś.p. Jana Baranka. 
Przedstawiamy dzisiaj kilka 
Fragmentów tej osobliwej kroniki. 
Oto masywna księga w 
staroświeckiej twardej oprawie 
introligatorskiej koloru brązowego, z 
pionowymi zielonymi pasami na 
obrzeżach, o pokaźnych ro/mia- 
rach 40 x 25 x 5 cm. Zapisana 
wyraźnym, odrcc/nym pismem, 
jednostronnie, na karlach be/ 
paginacji. Czas zrobił swoje - z 
trudem udaje się odczytać napis 
wytłoczony na okładce: „Kronika 
Gimnazjum i Liceum w 
Oleśnicy" i na stronic tytułowej: 
„Państwowe Gimnazjum i Liceum im. 
Zbigniewa z Oleśnicy w 
Oleśnicy". Pierwsze dwie strony są 
zapełnione pismem ozdobnym 
zapewne jeszcze w 1945 r. Następne 
- obejmujące okres 1945 -1959 - 
pochodzą / lat 1959-61. Okres, 
czternastu powojennych lat został 
bowiem zrekonstruowany post 
factum - z protokołów rad 
pedagogicznych i innych dostępnych 
dokumentów, służących do 
odtworzenia dziejów tej oleśnickiej 
szkoły. Z niezwykłą 
pieczołowitością i zaangażowaniem 
emocjonalnym dokonali tego: s.p. mgr 
Joanna Stroińska (nauczycielka 
języka angielskiego, 
francuskiego i niemieckiego) ora/ ś.p. mgr 
Jan Baranek (nauczyciel łaciny i 
języka polskiego) - długoletni 
pedagodzy oleśnickiego ogólniaka. 
Osobliwy charakter tych 
zapisków - oto powód, dla którego 
stają się one dzisiaj fascynującą 
lekturą. Pozostawiając szczegóły 
do zbadania wirtualnym 
dokumentalistom, z istnej kopalni 
faktów wybierzmy zaledwie po parę 
dla przykładu. Chcąc zauważyć 
ten szczególny nastrój - klimat lat 
pięćdziesiątych - spróbujmy tedy 
wczytać się w wypłowiały z 
biegiem lat atrament oleśnickiego la- 
topisu. 
Szkoło, gdy cię wspominam... 
W związku z przerwaniem 
prowadzenia kroniki po nader 
szczupłych zaczątkach i podjęciem jej 
na nowo dopiero w lutym 195V r. 
odtworzenie historii szkoły w 
okresie minionych czternastu lat 
wymaga wielu zahiegów, 
szperania po katalogach, protokołach 
rad pedagogicznych oraz 
zasięgania wiadomości i informacji od 
osóh, które w życzliwości swojej 
mogły nam przyjść z cenną i lak 
konieczną pomocą. 
Młodzież żeńska 
lgnie do uczniów 
z Technikum 
1945/46 - S/koła i nauczyciele - 
pionicr/y mieli być rozsadnikami 
i krzewicielami polskości na 
Ziemiach Odzyskanych. (...) W pracy 
lekcyjnej i pozalekcyjnej 
realizowano hasło: „Poznaj Śląsk, 
zaczynając od Oleśnicy". 
29.03.1949 - Wskutek wybuchu 
pocisku (god/. 18) /ostali 
poranieni K. ki. IV, S. ki. III i G. ki. I. 
1951/52 - (...) pojawiały się 
trudności w spółżyciu I pisownia 
oryginalna - Cz.P. ] w Technikum 
Budowlanym I w tym samym 
budynku pr/y ul. Słowackiego - C/.P.]. 
Mlod/ież wpływa ujemnie na 
młodzież naszej s/koly, młod/ież 
żeńska lgnie do uc/niów z 
Technikum, którzy wpływają również 
na pracę szkolnego koła ZMP i 
demoralizują młod/ież. Dochodzi do 
donosów na grono wykładowców i 
do denucjacji niesłusznych (...). 
Dyrektor okazał się słaby 
1946/47 - Otwierając nowy rok 
s/kolny dyr. (..) apelował również 
do Grona o koleżeńską 
współpracę, wzajemny szacunek, które pod 
koniec ubiegłego roku zaczęły się 
psuć z racji ścierania się dwu 
kierunków i nurtów w d/ied/inie 
wychowania tj. maicrialisiycznego i 
tradycyjnego - idealistycznego. 
1950/51 Sytuacja nader 
nieprzyjemna, gdyż dyrektor (...) niepew- 
Dobre imię szkoły 
(Dokończenie ze srr. 0) 
sponsorów, dzięki dotacjom 
rodziców. Zarząd Miejskiego, Za-_ 
rządu Gminy udało się podjąć 
starania, aby poprawić stan bazy 
szkolnej. Myślę tu o budowie 
nowej kotłowni gazowej, która 
ogrzewa salę gimnastyczną, o 
wyposażeniu każdej sali 
dydaktycznej w sprzęt wideo i telewizor, 
skomputeryzowaniu szkoły, o 
remontowaniu sali gimnastycznej, 
wybudowaniu sali do gimnastyki 
korekcyjnej i siłowni, a także o 
ciągłym naprawianiu wielu 
instalacji i urządzeń, bowiem 
znajdujemy się w starym budynku i 
niejednokrotnie trzeba coś poddawać 
naprawie. Chciałbym podkreślić, 
że dzięki tej dobrej opinii i 
wysokiej ocenie pracy szkoły nie było 
nigdy problemu z otrzymaniem 
dotacji. Zawsze wydawało się, że 
jest ona zbyt mała w skal i potrzeb, 
ale jednak rokrocznie 
otrzymujemy środki z Urzędu Miejskiego i 
Urzędu Gminy, co .było dla nas 
bardzo istotne, choć trzeba 
podkreślić, że jesteśmy placówką 
kuratoryjną, finansowaną z budżetu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
a nie miasta. Myślimy, ze uda nam 
się w przyszłości pozyskać do 
współpracy burmistrzów i wójtów 
gmin ościennych, bo dzieci Z ich 
terenu również do nas uczęszczają. 
Życząc Panu Dyrektorowi, 
nauczycielom i ich uczniom 
doczekania kolejnych wspaniałych 
jubileuszy dziękuję za rozmowę. 
łiozintiH iał 
Krzysztof Dziedzic 
fot. Krz\>s-lttfl):ii dzic 
ny, czy pozostaje nadal na swym 
stanowisku, kierował wszystkimi 
sprawami z kancelarii, oficjalnie 
zas nie występował i rozpoczęcia 
[nowego roku szkolnego - Cz.P.J 
dokonał w zastępstwie kol. P. Po 
paru dniach stanowisko dyrektora 
objął kolega (...), a były dyrektor 
wraz z żoną został pr/cnicsiony 
do Strzelina (...). Jak na 
całokształcie pracy w s/kolc zaważyć 
mo/c osobowość dyrektora 
najlepszym tego przykładem był rok. 
szkolny 1950/51. Dyrektor 
przyszedł na to stanowisko wbrew 
swej woli (...). S/kołą właściwie 
kierował kol. P. i starsi 
nauczyciele. Dyr. (..) zarówno 
administracyjnie jak i pedagogic/nie oka/ał 
się słaby, czuł się intruzem mimo 
woli - obowiązki spełniał po 
prostu z przymusu. Męczył się. O ile 
w latach uprzednich szkoła 
wprost żyła różnymi formami 
pracy, za jego kierownictwa s/kolą 
nastąpiło osłabienie życia. 
1952/53 - Praca z Dyrektorem 
(...) była chwilami bardzo trudna, 
zarówno dla grona, jak i personelu 
administracyjnego. Skutki były 
widoc/nc w pracy i zniechęceniu 
nauczycieli do pracy. 
1953/54 - Atmosfera pracy w 
szkole była przygnębiająca. 
Dyrektor (...) w ostrej formie i 
częstokroć podniesionym głosem 
zwracał uwagę publicznie 
nauczycielom. Z tego też powodu 
nauczyciele odsuwali się od niego i od 
szkoły. Nie było współpracy. 
1960/61 - Nauczyciele nie 
znajdowali pomocy u dyrektora, gdyż 
ten stale zajęty był sprawami 
społecznymi i zajęciami 
administracyjnymi. Atmosfera pracy była na 
ogół korzystna. Nic było poważ-" 
niejszych antagonizmów i skłó- 
ceń, chociaż do całkowitego 
zadowolenia powodu nic było. 
Część nauczycieli odczuwała 
niezadowolenie z powodu 
niedoceniania ich pracy, a przeceniania 
pracy Koleżanek. Słyszało się 
głosy niezadowolenia od 
chwalonych pr/cz Dyrektora, 
mówiących: „Nic wiem, za co ja dostaję 
pochwały. 
Nad ciężką pracą 
unosiła się 
atmosfera nieufności 
1949/50 - Życic kulturalne 
szkoły. Grono nauczycielskie nic 
ułożyło między sobą żadnego wprost 
życia towar/yskiego. Nie było ani 
jednego spotkania przy herbatce 
czy przy adapterze. Raczej nad 
ciężką pracą codzienną i wokół 
niej unosiła się atmosfera 
nieufności (...), mieliśmy trudne 
warunki pracy (...), obciążenie 
młodzieży pracą pozalekcyjną, 
niewłaściwie pomyślana rola 
młodzieży w procesie nauczania i 
wychowania, nadmierny pr/erosl 
wpływów organizacji 
młodzieżowych i niewłaściwa atmosfera 
wśród Grona Pedagogicznego. 
Uczniowie publicznie 
krytykowali 
nauczycieli 
1949/50 - Zespół Młodzieżowy 
już na pierwszym swym 
posiedzeniu zażądał, by Nauc/yciele 
respektowali jego uchwały i 
inicjatywę społcc/ną, w następstwie 
tego, kiedy ZMP zajęło się 
całokształtem życia szkoły, 
posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywa- 
ły"się z udziałem reprezentantów 
młodzieży. Doszło wreszcie do 
tego, że uczniowie publicznie na 
swych zebraniach krytykowali 
nauczycieli, uspołecznienie 
młodzieży siało się obowiązujące na 
wszelki sposób, młodzież rządziła 
szkołą i dyrekcją - nasłały rządy 
nieletnich - pajdokracja. Wielką 
samodzielność ZMP czerpało 
chociażby z lego, że dyrektor 
szkoły porównywał rolę 
młodzieży w szkole do rolj robotnika w 
fabryce, który może zabierać głos 
w administrowaniu fabryką, 
krytykować dyrektora fabryki, 
ustalać normy, decydować o doborze 
kadr (...). Chciano w młodzieży, 
w chłopcach kilkunastoletnich i 
dziewczętach widzieć 
doświadczonych, mądrych współtwórców 
i współorganizatorów procesu 
nauczania i wychowania. 
Zapomniano o tym, że mądrość 
przychodzi z wiekiem i 
doświadczeniem. Nic brano pod uwagę, że 
robotnik ma doświadczenie 
życiowe i zdobył znajomość swego 
obiektu pracy, a uczniowie winni 
się dopiero uczyć i uświadamiać. 
Rodzice okazali 
negatywny stosunek 
do Służby Polsce 
1949-50 - Działalność Komitetu 
Rodzicielskiego bardzo słaba, 
ograniczona do paru spraw, np. 
dożywiania i pomocy materialnej 
w zaopatrzeniu szkoły w gabinety 
przedmiotowe. Rodzice wykazali 
negatywny stosunek do Służby 
Polsce i do nowego systemu 
wychowania. Szczególnie dało się to 
zauważyć na wywiadówce za I 
okres, kiedy to rodzice z 
oburzeniem wysłuchali referatu kol. M. 
pt. „Wychowanie w rodzinie" 
opartego rui wzorach 
wychowawczych A. Makarenki. 
1951/52 - Komitetem 
Opiekuńczym jest RZZI Rejonowe Zakłady 
Zbożowe, czyli młyn w Oleśnicy - 
Cz.P], który w ciągu roku zupełnie 
nic interesował się szkolą. 
1953/54 - Praca Komiletu 
Rodzicielskiego ograniczała się do 
pomocy materialnej szkole, mniej 
natomiast widoczna jest w walce 
0 wyniki nauczania i wychowania 
[sic! - Cz.P."]. Komitel 
Rodzicielski pomagał w dożywianiu. 
Jak widać z tego przytoczonego 
bardzo zwięzłego przeglądu, 
poczynionego z konieczności w ogromnym 
skrócie - nie jest to bc/namięlny zapis 
faktów, kronika wydarzeń w 
dzisiejszym rozumieniu, lecz pamiętnik. 
Joanna Stroińska i Jan Baranek nie 
tylko, że nie uchylają się od ferowania 
ocen, a wręcz przeciwnie: czynią to w 
pclni świadomie, za główny cel 
swego zadania upatrując takie właśnie 
podejście - ustosunkowują się do 
spraw nurtujących środowisko n:i- 
uc/.ycielskie. Jest lo zatem swoisty 
dokument: 1. obrazujący skin 
świadomości ówczesnego nauc/yciel- 
siwa, 2. przyczynek do opisu 
rzeczywistości społecznej i politycznej lat 
50., wykraczający poza oleśnickie 
1 iceum Ogólnokształcące." 
Czesław Panek 
UWAGA, ABSOLWENCI LO 
Zapraszamy 
30 września na mszę św. odprawianą w intencji nauczycieli! absolwentów LO 
(godz. 830, kościół św. Jana). 
Przypominamy, 
że w pozostałych częściach programu III Zjazdu Absolwentów LO uczestniczą absolwenci, 
którzy wcześniej zadeklarowali swój udział i uiścili odpowiednie opłaty, a także zaproszenl\goście. 
Informujemy, 
że organizatorzy zaproszą uczestników do wspomożenia LO środkami finansowymi, które zostaną 
przeznaczone głównie na zakup sprzętu nagłaśniającego. W tym celu przygotowano: licytację 
„zabytkowego" wyposażenia szkolnego, zbiórkę pieniężną (skarbonka i cegiełki), możliwość wpłaty 
w formie gotówkowej (podziękowanie pisemne) lub na konto (na formularzu z numerem konta szkoły) 
Po zakończeniu zjazdu przewidujemy umieszczenie imiennych podziękowań sponsorom 
i fundatorom w Panoramie Oleśnickiej. 
Życzymy 
wszystkim uczestnikom z^iou miłych wrażeń! 
Ogłoszenie bezpłatne 
Tai Komitet Organizacyjny ZMzisławaJakimiec 
str. 11 
„Panorama Oleśnicka4' nr 39 wrzesień 199B r. 
OGŁOSZENIA 
■ Skórzaną brązową 
kurtkę dla szczupłego 
motocyklisty. Tel. 473-94. 
■ Pralkę automatyczną w 
dobrym stanie. Tel. 434-62 
po godz. 18. 
■ Zbiornik na wodę 15 m*. 
Tel. 481-07 po 20. 
■ Tanio 30 m płytek 
łazienkowych z Opoczna. Tel. 443- 
44. 
■ Spawarkę Lematic 220 V 
na 50-60 Hz, od 45 do 150 A, 
nowa. Oleśnica, ul. Sudoła 
6/4 
■ Magiel elektryczny 
przemysłowy w dobrym stanie 
Teł. 491-83 po godz. 18. 
■ Komputer PC, 386-DX, 4 
RAM, 170 HDD, oraz 
monitor SVGA color. Tel. 440-21 
wew. 50-55. 
■ Suporex 800 szt. Tel. 427- 
67. 
■ Szafę 3-drzwiową w 
dobrym stanie tanio. Oleśnica, 
ul. 11 Listopada 13A/3. 
■ Uniwersalny przyrząd do 
przechylania samochodu. 
Tel. 437-28. 
■ Suknię ślubną. Tel.' 437- 
28. 
■ Drzwi dębowe, wejściowe z 
szeroką futryną. Oleśnica, 
ul. Małpolna 16/6. 
■ Wózek 3-funkcyjny. Tel. 
471-89. 
■ CommodoreC-64 z 
monitorem, myszą, magnetofonem. 
Tel 427-73. 
■ Komputer Amiga 600 z 
nową stacją dysków. Tel. 427- 
73. 
■ Półautomat spawalniczy 
Magpol 400. Dobroszyce, ul. 
Stawowa 36. 
■ Zamrażarkę w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 434-47. 
■ Sprężarki powietrzne 
jedno- i trzycylindrowe. Teł. 
470-35. 
■ Tanio Amigę 500 z 
dodatkowym wyposażeniem. Tel. 
473-09. 
■ 2 rowery górskie. Tel. 474- 
47. 
■ Wózek dziecięcy 
3-funkcyjny, łóżeczko 2-funkcyjne, 
narty z wiązaniami i butami. 
Tel. 447-30. 
■ Tanio antenę satelitarną w 
bardzo dobrym stanie (80 
cm). Tel. 445-89. 
55. 
Suknię ślubną. Tel. 475- 
■ Pianino. Oferty 
składać w Biurze Ogłoszeń 
„PO". 
■ Meble kuchenne używane. 
Tel. 443-44. 
■ Kupię fiata 125 p w 
dobrym stanie, ewentualniesil- 
nik do remontu. Tel. 434-62 
po godz. 18. 
■Sprzedam fiata 126 p, 1994 
r. Tel. 438-25. Oleśnica, ul. 
Bema 4. 
■ Sprzedam żuka. Smolna 
101. 
■ Sprzedam fiata temprę z 
salonu, 1993 r. Tel. 429-69. 
■ Sprzedam forda fiestę na 
części. Tel. 429-49. 
■ Tanio sprzedam silnik do 
remontu (fiat 125 p). Tel. 
448-33. 
■ Zamienię 126 p 1994 r. na 
tarpana blaszaka. Poniato- 
wice 72 D. 
■ Sprzedam VW 
transporter, benzyna, 1980 stan 
dobry. Tel. 439-00. 
■ Sprzedam 126 p 1992. Tel. 
473-86. 
■ Biuro Podróży „Opal" 
Dworzec PKS tel. 440-49, 
przejazdy autokarowe - 236 miast 
Europy, wyjazdy z Oleśnicy i 
Sycowa. 
■ Biuro Rachunkowe 
„PROFIT" s.c. 
Oleśnica ul. Bratnia 7. Tel. 
435-25. Prowadzenie 
ksiąg przychodów i 
rozchodów, ryczałtu, 
rejestrów VAT. 
■ Naprawa pralek 
automatycznych krajowych i z 
importu: Wiatka, Tamat. 
Waldemar Planeta, ul. 
Chopina 7/1. Tel. 449-33. 
■ Zakład RTV, ul. 
Kilińskiego 10. 
■ DOMATOR - żaluzje 
poziome, pionowe, rolety 
antywłamaniowe, sufity 
podwieszane. Tel. 445-88, 
ul. Sucharskiego 2 w godz. 
7-15. 
■ DOMATOR - 
DOMOFONY, BRAMOFONY, 
montaż, konserwacje. Tel. 
445-88, ul. Sucharskiego 2 
w godz. 7-15. 
■ „CHATEX". Żaluzje 
poziome, pionowe, montaż 
i konserwacja urządzeń; 
instalacji wodnych i 
gazowych. Tel. 496-35. 
Ul. Bociania 19/12. 
■ KURSY przyuczające, 
doskonalące i 
kwalifikacyjne organizuje 
Ośrodek Kształcenia 
Dolnośląskiego 
Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Oleśnicy, ul. 
Młynarska 7. Teł. 14-20-68. 
■ Instalatorstwo i 
pomiary elektryczne. I. Ruszel. 
Oleśnica, ul. Chopina 5/1. 
Tel. 499-81. 
■ USŁUGI 
GEODEZYJNE „GEODEZJA-KKS" - 
s.c. Z. Kartocha, J. Kuziak, 
H. Szpak. Oleśnica, ul. 
Mickiewicza 4 b, p. 15. Tel. 14- 
99-96. 
■ NAPRAWA - pralek, 
chłodziarek, zamrażarek. Tel. 
477-04. Ul. Kopernika 1 B/6. 
■ Instalatorstwo 
elektroenergetyczne. Ul. 
Lwowska 17/1. Tel. 490-91. 
■ Hurtownia gazu 
propan - butan. 
Krzywoustego - magazyn 4. 
Czynne 930 -1530. Cena 1 butli 
11 kg-11 zł. 
ROLETY 
TEL. 493-54 
■ OPTIMUS SA - 
komputery, kasy fiskalne, materiały 
eksploatacyjne, programy, 
serwis. Tel. 440-11 wew. 450. 
■ ANTYKI Oleśnica Rynek 
40. Tel. domowy 420-94. Jeśli 
posiadacie Państwo 
przedmioty takie jak: stare meble, 
malarstwo polskie i obce, 
porcelanę, fajans, szkło, 
militaria, drobne przedmioty 
użytkowe i chcecie je sprzedać - 
odwiedźcie nas. Serdecznie 
zapraszamy w godz. od 10 do 18. 
Żaluzje 
Tel. 493-54 
■ AVE MARIA na ślubach 
wykonuje duet 
skrzypcowy. Tel. 428-55 lub 428-78. 
■ Autokar do 
wynajęcia, tanio. Ośrodek 
Kultury w Poniatowicach. 
Tel. 487-23. 
■ Nowo otwarta 
kawiarnia U Kubusia przy ul. 
Sucharskiego 2 zaprasza na 
gorące posiłki, napoje, 
lody. Zapraszamy od 9 do 
22. 
■ Zakład produkcyjno- 
handlowy ANWIL, okna, 
drzwi z PCV, 
aluminium zaprasza do nowej 
siedziby przy hotelu 
PERŁA - dawny Pewex, 
ceny promocyjne. 
■ Naprawa lad chłodniczych 
i montaż chłodni wszelkiego 
typu. Tel. grzecznościowy 
429-57 w godz. 9-15. 
■ Zakład instalacji 
sanitarnych wykonuje przyłącza 
gazowe z PE, instalacje gazowe, 
co., wodne z miedzi i 
tworzywa. Sadków 11. Tel. 484-91 
wieczorom. 
■ Anteny - naziemne i SAT, 
instalacje. Zbigniew Małas. 
Tel. 473-02. 
■ Wykonuję modne futra, 
kurtki i różne przeróbki. 
Jarocin, ul. Wrocławska 237 
■ Technologie gipsowe - 
ścianki, sufity, gipsogła- 
dzie. Tel. 447-35. 
BIURO OBROTU 
NIERUCHOMOŚCIAMI 
Oleśnica, ul. Mickiewicza 4b 
(pok. nr 10) tel. 449-77 
■ Kupie garsonierę 
(najchętniej w starym 
budownictwie, na parterze). Tel. 
426-68 po godz. 15. 
■ Sprzedam mieszkanie 
czteropokojowe^ z telefonem, 
III piętro, 62 m , 
własnościowe w Oleśnicy. Teł. 
Warszawa (02) 60-153-93 wew. 282 
po godz. 20. 
■ Kupię mieszkanie 1- lub 
2-pokojowe. Tel. 428-65. 
■ Zamienię M-3 z trójkątem 
w Jelczu Laskowicach na 
podobne w Oleśnicy (może być 
kwaterunek). Tel. 435-17 lub 
ul. Traugutta 12/6. 
■ Zamienię mieszkanie 
spółdzielcze w Sycowie (nowe bu- 
dwonictwo, 70 m , 4 pokoje, 
łazienka, we, telefon, balkon, 
garaż, działka) na dwa 
oddzielne mieszkania w 
Oleśnicy. Tel. grzecz. 06475 - 2495. 
■t Zamienię mieszkanie 40 
m całoetażowe, I piętro, 
telefon na podobne w Jeleniej 
Górze (może być bez 
telefonu). Tel. 436-16. 
■ Zamienię mieszkanie M-2 
(35 m ) w Głogowie na 
podobne w Oleśnicy. Tel. grzecz 
06475-2501. 
■ Zamienię mieszkanie 3-po- 
kojowe w Boguszycach na 2- 
pokojowe w Oleśnicy. Tel. 
440-07. 
■ Kupię mieszkanie 2- lub 
3-pokojowe. Tel. 423-99 po 
godz. 16. 
■ Szukam małego pokoju do 
wynajęcia z osobnym 
wejściem w Oleśnicy (standard 
obojętny). Tel. (7) 21-70-15 
wieczorem 
■ Szukam kawalerki do 
wynajęcia. Tel. 496-55. 
■ Sprzedam dom w 
Sanoku, stan surowy 
zamknięty, o pow. 200 m2. Teł. 434- 
62 po godz. 18. 
■ Sprzedam dom, stan 
surowy zamknięty, w Długołęce. 
Tel. Wrocław 55-39-86. 
■ Sprzedam sklep 
spożywczy. Ul. Poniatowskiego 10. 
(Osiedle ZNTK). 
■ Sprzedam dom w 
Namysłowie 270 m , dwie 
kondygnacje, parter 130 m , obecnie 
działalność handlowa (inne 
propozycje). Tel. (06475) 
3556 po godz. 16. 
■ Do wydzierżawienia 2 
pawilony magazynowe o 
powierzchni 500 m przy ul. 
Wileńskiej. Tel. 427-19. 
■ Poszukuję pomieszczenia 
na pracownię fotograficzną 
(woda, swobodny dostęp). 
Tel. 433-10. 
■ Do wynajęcia 
atrakcyjny lokal 40 m2 . Tel. 
434-63. 
■ Sprzedam dom w' stanie 
surowym zamkniętym. Tel. 
449-50 wieczorem. 
■ Do wydzierżawienia 
powierzchnia magazynowa 100 
m , we, energia, telefon. Tel. 
431-29. 
JCVł: 
• .#:**< 
■&' 
■ Sprzedam działkę rzemie- 
ślniczo-budowlaną 28 arów, 
4 km od Oleśnicy, prąd, 
woda, barak. Wiadomość: ul. 
Limanowskiego 10. 
■ Sprzedam działkę 
budowlaną na Spalicach 14 arów. 
Tel. komórkowy 090340784. 
■Sprzedam działkę 
warzywną. Cena do uzgodnienia. 
Wiadomość: ul. 
Daszyńskiego 10/10. Tel. 422-72. 
■ Sprzedam działkę 
budowlaną 5,5 ara przy trasie nr 8 
i 
„Panorama Oleśnicka." nr 39 wrzesień 1996 r. 
str. 12 
na Spalicach. Wiadomość: pi. 
Zwycięstwa IB/16 po godz. 
19. 
■ Sprzedam działkę 
budowlaną pod budownictwo 
mieszkaniowe w Oleśnicy, 
uzbrojoną, dobrze usytuowaną. 
Tel. 439-19 po godz. 20. 
■ Sprzedam atrakcyjną 
działkę budowlaną w okolicy 
Spolmotu. Tel. 435-17. 
■ Sprzedam działkę 
budowlaną 65 arów w Jaksonowi- 
cach nr 12. 
■ Sprzedam działkę 
budowlaną, uzbrojoną w dobrym 
punkcie (Rataje). Teł. 493- 
19. 
OA 
W, 
■ Poszukuję do 
wynajęcia lub kupię garaż w 
okolicy ul. Klonowej, 
Kochanowskiego. Tel. 473-94. 
■ Sprzedam garaż 
murowany, z kanałem i energią 
elektryczną. Boguszyce Osiedle 
110/1. 
■ Do wynajęcia garaż przy 
ul. Rzemieślniczej 8 (płatne 
za rok z góry). Wiadomość: 
ul. Okrężna 11/3 w godz. 17- 
19. 
■ Sprzedam garaż na ul. 
Glinianej. Tel. 434-73 po godz. 
20. 
■ Sprzedam garaż na ul. 
Leśnej. Tel. 479-94. 
■ Okulista Janina Jawny. 
Tel. 495-50. 
■ Gabinet 
stomatologiczny, lek. stom. specj. 
Zbigniew Zieliński, 
przyjmuje: ul. Chopina 5 
(II piętro), wtorek, 
piątek 16-18. Tel. 428-42. 
ul. Wrocławska 41 (Dom 
Rzemiosła). 
■ Chirurg dziecięcy 
(wnętrostwo, przepukliny, stulejki, 
itp.) - lek. med. M. Helemej- 
ko - środy w godz. 16-17. Ul. 
Wrocławska 41 (Dom 
Rzemiosła). Tel. 7/22-48-70. 
■ Maria Tarnawska - 
pediatra, neonatolog, 
poniedziałek, czwartek 17-19. Tel. 
499-55. 
■ Naprawa protez 
zębowych, od poniedziałku do 
piątku w godz. 16-17, w 
piątki i soboty w godz. 9- 
10. Oleśnica ul. B. Prusa 6 
(boczna 3 Maja). 
■ Pogotowie 
Stomatologiczne. Oleśnica, ul. 
Spokojna 23 (Rataje). 
■ .Otolaryngolog Jolanta 
Cmikiewicz, wtorek godz. 
16-17. Ul. Wrocławska 41 
(Dom Rzemiosła). 
■ Innocenty Lewiński lekarz 
specjalista ginekolog-położ- 
nik przyjmuje: wtorek w 
godz. 16-18, ul. Przemysłowa 
(obok Fabryki Obuwia), tel. 
424-41; poniedziałek, 
czwartek w godz. 16-18, Kiełczów, 
uł. Letnia 11, tel. (071) 24- 
12-61. 
■ PRACOWNIA USG, dr 
nauk med. Barbara 
Stolarska, spec. chor. 
wewnętrznych, gastroenterolog, 
certyfikat USG. Przyjmuje: 
sobota w godz. 9-10. 
Centrum Medyczne „Medyk". 
Rejestracja 425-09. 
■ Poradnia dla chorych 
na cukrzycę, specjalista 
chorób wewnętrznych J. 
Ozór, środa 17-19. Tel. 
449-95 od 15 września. 
■ Danuta Swiderska, 
specjalista pediatrii; wizyty 
domowe. Tel. 421-33. 
■ Specjalista neurolog 
Zbigniew Pietrzak, 
Twardogóra, ul. 
Waryńskiego - przychodnia 
przyjmuje we wtorki i 
piątki od godz. 15 
15 
■ Dr nauk med. Tomasz Krę- 
cicki, spec. otolaryngolog, 
przyjmuje OCM Medyk, 
Oleśnica, ul. Bratnia 7. Tel. 
425-09. Badania słuchu, 
aparaty słuchowe - piątek w 
godz. 14-16. 
■ Choroby serca - dr nau k • 
med. Roman Dutkiewicz, 
czwartek godz. 16. Ul. 
Wrocławska 41 (Dom Rzemiosła). 
Tel. (7) 22-48-70. 
■ USG - dr nauk med. 
Tadeusz Śliwiński, 
specjalistyczny gabinet lekarski 
otwarty - środa, czwartek, piątek w 
godz. 15-16. Ul. Wrocławska 
41 (Dom Rzemiosła). Tel. (7) *■*.- ■ ■ 
22-48-70. ;'' ' 
■ Okulista lek. Iwona Hele- ■ Język polski. Korepetycje 
mejko, wtorek godz 16-17, dla uczniów szkół 
podstawowych i średnich. Indywidual- 
■ Laryngolog T. Kołaciński, 
wtorki, czwartki godz. 16-18, 
SP nr 7. Oleśnica, ul. 
Chopina 1. Wizyty domowe. Tel. 
499-70. 
■ Laryngolog Romana 
Ćwiek przyjmuje: 
poniedziałek, środa, piątek w godz 16- 
17 Oleśnica, ul. 3-Maja 8/9. 
Tel. 431-51. 
ne przygotowanie do 
egzaminów końcowych i wstępnych. 
Tel. 470-25. 
■ Kurs języka 
niemieckiego na dowolnym poziomie 
(mile widziani kursanci 
KMPiK-u). Tel. 436-78 do 
godz. 15, po godz. 15 - 423- 
09. 
■ Ekonomistka - 
wykształcenie wyższe, język 
angielski - poszukuje 
pracy. Teł. 434-62 po godz. 18. 
■ Apteka zatrudni magistra 
i technika farmacji - 
atrakcyjne zarobki. Oleśnica, ul. 
3 Maja 47. Tel. 426-25. 
■ Zatrudnię hydraulika do 
założenia instalacji co. i 
wodnej w domku 
jednorodzinnym. Tel. 493-43 po 
godz. 16. t 
■ Zatrudnię solidną 
księgową do lat 40, z praktyką. Tel. 
440-08 od godz. 7 do 23 lub 
490-52. 
■ Rencistka III grupy lat 40 
szuka pracy. Tel. 471-31. 
■ Pilnie podejmę pracę na 
1/2 etatu (może być opieka 
nad dzieckiem). Tel. 438-80. 
■ Zaopiekuję się małym 
dzieckiem. Tel. 478-24. 
■ Telefon zaufania 
Anonimowych Alkoholików 
dla wszystkich 
oczekujących pomocy - 424-08 
poniedziałki w godz. 18-20. 
■ Telefoniczny punkt 
konsultacyjny dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu, środków 
odurzających i członków ich 
rodzin - 478-81 wtorki, 
piątki w godz. 19-21. 
■ Nauka gry na mandolinie, 
gitarze. Tel. 479-45. 
■ Tanio udzielam 
korepetycji z języka angielskiego. Tel. 
448-33. 
■ Korepetycje z fizyki, 
matematyki, szkoła średnia i 
podstawowa. Tel. 431-29. 
■ Student IV roku 
matematyki udziela korepetycji. Tel. 
427-41. 
Warsztat samochodowy 
zatrudni 
POMOCNIKÓW LAKIERNIKÓW 
z dwu-trzyletnim 
doświadczeniem. 
oraz ELEKTROMECHANIKÓW 
SAMOCHODOWYCH 
Długołęka k. Wrocławia 
ul. Wrocławska 33b 
Tel. 152-181,152-109 
■ Stowarzyszenie 
Organizacja Pomocy 
Bezrobotnym i 
Niepełnosprawnym w Oleśnicy, 
ul. Wojska Polskiego 65 
prowadzi placówkę 
charytatywną. 
Przyjmujemy w godz. 9-17 
odzież używaną, sprzęt 
gospodarstwa 
domowego itp. Uruchomiony 
został komis ze sprzętem 
RTV, SGD i sprzętu 
rehabilitacyj nego. 
■ Niebieska Linia dla 
ofiar domowej przemocy - 
tel. 0-800-20002 w godz. 
10-22. 
■ Poszukuję osób, które 
pomogą mi w toczącym się 
procesie rozwodowym odzyskać 
córki Karolinkę i Aleksandrę 
Spasówka zam. w Oleśnicy 
ul. Żeromskiego 11/8. Pomoc 
za wynagrodzeniem. 
Kazimierz Spasówka, Młynki 40, 
20-130 Końskowola. 
■ Oddam w dzierżawę 4 ha 
stawów w Sokołowicach. 
Gęsia Górka 112. 
■ Komisja 
Międzyzakładowa NSZZ 
Solidarność organizuje 
dla członków 
związku i ich rodzin 
dwudniową wycieczkę do 
Pragi w dniach 7-8 
października. 
Informacje: Oleśnica, ul. 
Bocka 3/4. Tel. 449-44 
od poniedziałku do 
czwartku w godz. 1430 
-16"" 
30 
■ Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków z 
siedzibą w Przychodni 
Rejonowej nr 2 w Oleśnicy przy 
ul. Hallera 25 p. 20 
posiada w sprzedaży artykuły 
żywnościowe dla osób 
chorych na cukrzycę. 
Prosimy o zgłaszanie się 
w każdą środę w godz. 10 
- 11. 
■ Oleśnickie Koło Unii 
Polityki Realnej 
zaprasza na spotkanie 
przedwyborcze z Januszem 
Korwinem Mikke - 
kandydatem na Prezydenta 
RP oraz Zbigniewem 
Ślązakiem 
kandydatem na senatora RP w 
dii. 27.09.1995r. 
Twardogóra - godz. 17.00 
Zespół Szkół 
Zawodowych, ul. Staszica 3. 
Bierutów godz. 18.30, 
Ośrodek Kultury, ul. M. 
Konopnickiej 41. 
Prezes oleśnickiego 
Kola UPR Andrzej Graf. 
Panorama Oleśnicka 
Ogłoszenia 
przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń 
w Oleśnicy 
ul. Młynarska 4B 
(żółta kamieniczka 
w głębi placu) 
Obiekt strzeżony przez system .Sezam" 
z natychmiastowym 
powiadomieniem policji 
Czynne 
od poniedziałku 
do piątku 
w godz. 10-13, 
15-18 
1 osoba - 5 słów 
bezpłatnie 
powyżej 10 słów - 30 gr 
(+7% VAT) za słowo 
Ogłoszenia 
w rubryce „Usługi", 
„Lekarskie", „Nauka1' 
-50gr 
(+22% VAT) 
za słowo. 
Ogłoszenie nadane 
do piątku włącznie 
ukaże się 
w najbliższy wtorek. 
Ogłoszeń 
nie przyjmujemy 
przez telefon 
i za pośrednictwem 
skrzynki pocztowej. 
Reklamy przyjmuje 
Biuro Ogłoszeń 
(jak wyżej) 
tel./fax 494-28 
(przyjmujemy 
zgłoszenia 
telefoniczne) 
Dyżury redaktora 
naczelnego: 
wtorek 
w godz. 10-11, 
czwartek 
w godz. 17-18 
śir, 13 
' wAWCW^C^Ctt". ■ 
 - -:■>: 
Inspektorat PZU S.A. Oleśnica 
informuje, że od 2 października br. 
nastąpi ZMIANA GODZIN 
PRACY BIURA przy ul. Lwowskiej. 
Biuro czynne od poniedziałku do piątku 
w soboty 
wgodz.7^-1700 
w godz. 800-14" 
tel. (071) 14-90-88, fax (071) 14-37-14 
Zapraszamy! 
jS=. 
Najtańsze oprocentowanie 
rat -1,35 % w skali miesiąca 
- najniższa prowizja - 4% 
- największy wybór sprzętu AGD, 
RTV, mebli 
- transport gratis 
TO WSZYSTKO kupisz 
wHURTEXIE 
Oleśnica, ul. 3 Maja 44. Tel. 14-98-96. 
ZAPRASZAMY 
ZAKŁAD 
REMONTOWO 
-BUDOWLANY 
Cezarego Trzcińskiego 
Oleśnica, ul. Wiśniowa 14 
tel. 14-98-13 po godz. 20 
poleca usługi w zakresie 
• MALOWANIE 
• TAPETOWANIE 
MIESZKAŃ 
. MALOWANIE 
ELEWACJI 
. TECHNOLOGIE 
GIPSOWE 
Codziennie hurtownia „ SaWin" zaprasza w godz. S^-16, soboty 9-14 
na zakupy związane z artykułami elektrycznymi 
Hurt i detal oraz indywidualne zamówienia na terenie miasta 
Tel. 491-92 
Oleśnica ul. Łowiecka 22 przy trasie nr 8 
Najlepsza reklama 
w „Panoramie Oleśnickiej"! 
firma MAT-BUD 
zaprasza na zakupy 
do nowo otwartego sklepu 
Z MATERIAŁAMI 
BUDOWLANYMI 
przy ul. Wojska Polskiego 13 
(hotel robotniczy) w godz. 8-18 
CENY PROMOCYJNE 
UWAGA, ROLNICY! 
Ziarno siewne 
kwalifikowane, środki 
ochrony roślin, nawozy. 
CKNY KONKUKKNCYJNE 
Firma Handlowa 
AGA Świerzyna 14 
Tel. 14-37-92. 
i.. 
wmwmftm^wmimmwiwwftnftwrnflrtflflflWflMrififti 
MARIF 
ac. 
HURTOWNIA 
Oleśnica, lll. Wspólna 5 (za restaurację „Pod Kasztanami") 
?T 423-70,420-11 
■ piwo z browarów 
piastowskich, żywieckich, 
okocimskich,, poznańskich, 
namysłowskich i elbląskich 
' szampany i wina krajowe, 
francuskie, niemieckie, włoskie i 
hiszpańskie 
Towar dowozimy własnym transportem. Proponujemy korzystne, 
kompleksowe zaopatrzenie imprez okolicznościowych. 
Tapraszamy codziennie wgotiz. tt-17, sohoty w godz. N-15, niedziele wj-odz, 11-15. 
OFERUJE 
likiery, wódki, koniaki, whisky 
brandy 
napoje i wody mineralne 
kawę i inne używki 
papierosy krakowskie, 
poznańskie i radomskie 
SKUP 1 SPRZEDAŻ 
SUROWCÓW 
WTÓRNYCH 
Oleśnica ul. Ludwikowska 
13 I) (naprzeciw przychodni) 
tel. 14-48-77 
czynne: codziennie w godz. 8-16 
sobota w godz. 9-14 
Skupujemy 
• złom stalowy oraz żeliwny 
• makulaturę, butelki 
• złom miedzi, mosiądzu, brązu, 
aluminium, cynku, ołowiu, 
chłodnice, akumulatory 
Oferujemy iitrakcyjne ceny 
Przy większych ilościach odbiór 
własnym transportem 
PUNKTY SKUPU: 
Twardogóra, pi. Kolejowy 1 
(obok stacji PKP) 
Syców, ul. Świerczewskiego 4 
Oleśnka, ul. Kolejowa 1 
„Panorama Oleśnicka" nr 99 wrze&eń 1996 r. 
UWAGA! 
£ dniem 25.09.1995r. HURTOWNIA 
BENITA 
zaprasza do NOWEJ SIEDZIBY w Oleśnicy 
przy ul. Moniuszki 69 (za gazownią, teren ba/y Północy). 
Tel./fax (071)14-46-27. 
Oferujemy kompleksowe zaopatrzenie sklepów, 
kiosków w kosmetyki, chemię gospodarczą, 
artykuły drogeryjne. 
Posiadamy w sprzedaży najwyższej jakości 
baterie amerykańskiej firmy Duracel. ^ik^*i^> 
Zapraszamy od poniedziałku do czwartku 
w godz. 8-16, w piątki 8-19. w soboty 8-14 
Warunki płatności do uzgodnienia. 
Uwaga! Codziennie promocja pewnej grupy towarów. 
Informujemy, że z dniem 26.09.95 
ULEGAJĄ ZMIANIE CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ 
w „Panoramie Oleśnickiej". 
Szczegóły - w Biurze Ogłoszeń. 
Apteka „ZŁOTA 
u 
Oleśnica Rynek 36 tel. 14-27-57 
■ realizuje recepty zniżkowe 
■ wykonuje złożone leki recepturowe 
■ prowadzi pełny asortyment: 
m- leków krajowych i zagranicznych 
m- wód mineralnych , 
m- sprzętu medycznego ^r 
m- kosmetyków Vichy (ich próbki można otrzymać 
po okazaniu kuponów z magazynów kobiecych, np. Uroda. 
Elle) ■ 
W ciągłej sprzedaży atestowane kosmetyki 
dlsi dorosłych i dla dzieci. 
W piątek od 16 do 18 
BEZPŁATNE MIERZENIE CIŚNIENIA KRWI 
ZA PRA SZAMY ! 
r 
Zakład Ubezpieczeń S.A. 
rESTJA Poznań 
KORZYSTNE i PEWNE UBEZPIECZENIA 
w kraju i /a granicą 
* kos/tów lec/enia i ASSISTANCE (gwarancja ochrony 
prawnej) w kraju i /a granic;) 
* następstw nieszczęśliwych wypadków 
* mienia w traasporcic krajowym i zagranicznym , 
* mienia od kradzieży, rabunku, ognia i innych zdarzeń 
losowych 
* mieszkań, budynków 
* gwarancyjne: opłat celnych, leasingowe, spłat rat 
* rolnicze dobrowolne i obowiązkowe 
* wszelkie komunikacyjne (OC, AC, NW, Zielona Karta) 
ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSTAWICIELSTWA 
Oleśnica, ul. 3 Maja 12, tel. pry w. 14-25-79 
Bądź mądry przed szkudą! 
Nasi przedstawiciele udzielą informacji telefonicznie 
\V___ lub odwiedzą Cię osobiście! JJ 
„Panorama Oleśnićlca" nr 39 wrzesień 1995 r. 
str. 14 
życz^HiA 
VD 
IMIENINY 
O Wspanialej dziewczynie Fxlylce 
Kicrkicz z okazji Imienin życzenia 
powodzenia w /yciu osobistym oraz 
zaliczenia matury sic ktoś. klo/aws/c 
będzie pamiętał 
O Edytko! Imieniny są tym dniem 
radosnym, 
oczekiwanym jak pierwszy dzień 
wiosny. 
Przyjmij żalem i moje życzenia: 
dużo zdrowia, szczęścia i 
powodzenia. 
Miłej Fdytcc Łacnej - Rafał. 
O Z oka/ji imienin ora/ urod/in 
najserdeczniejsze życzenia Aureli 
Janickiej składa m:iż z dziećmi 
Radosławem, Fwcliną i Natalia. 
©Najdroższej i naujkochańs/cj 
Tereni Idaczyk z Wrocławia z okazji 
Imienin dużo szczęścia, zdrowia, radości i 
uśmiechu na każdy dzień życzy synek 
ł.ukas/ck z.c swoim lalusiem. 
O / okazji imienin Wacławowi 
Mąkosie z Bogus/yc wszystkiego 
najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, 
pociechy z dzieci i wnuków życzy 
Dorota, Fdmund i Kamil ka. 
O / okazji Imienin jedynej bratowej 
Bogusławie Gahryliszyn ze Spalić 
dużoszczęścia, uśmiechu na co dzień, 
zdrowia i pociechy z córek i męża 
życzy szwagier Janusz z rodziną. 
O Z okazji Imienin dużo szczęścia, 
zdrowia, pomyślności w pracy oraz 
spełnienia najskrytszych marzeń 
życzą Pani Bogusławie Gabryliszyn ze 
Spalić sąsiedzi 
URODZINY 
O Z okazji urodzin ł:wie Grahori 
najserdeczniejsze życzenia, dużo 
zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń 
oraz dużo uśmiechu na twarzy życzą- 
Staszek, Ania. Daniel. 
O Zokazji urodzin Andrzejowi Wirze 
dużo zdrowia, radości, szczęścia i po- 
Jak gołąbek słodko grucha, 
niech ci szepnie coś do ucha. 
że się w tobie zakochałam, 
gdy cię pierwszy raz ujrzałam. 
DJa Piotrka P. (Małego) z Brzezinki od 
Bogusi (B.P.). 
* 
Noc nauczyła mnie marzyć, 
księżyc uśmiechem darzyć. 
Deszcz nauczył mnie szlochać, 
a ty nauczyłeś mnie kochać. 
Dla Kr/yśk.i Jakubowskiego od cichej 
wielbicielki. 
* 
Ktoś bardzo Cię kocha - nie powiem Ci kio. 
I myśli o Tobie - nie powiem Ci co. 
I w myślach całuje - nie powiem Ci jak. 
Bo tęskni i czuje, źe Ciebie mi brak. 
Ktoś bardzo Ci bliski - nie powiem Ci jak. 
Chciałbym Ci wyznać, że powiem Ci co. 
Lecz serce Ci powie za dzień lub dwa, 
Ze ten, kto Cię kocha, to właśnie ja. 
Dla M.R. 7 Hb IILO od cichej wielbicielki. 
Odezwij się. Przesyłam buziaka. 
Nic bądź taki poważny. Uśmiechnij się 
choć od czasu do czasu. Ktoś myślał o 
tobie przez cale wakacje, a teraz, gdy znów 
cię widzi, serce mu mięknie. Rozejrzyj się. 
Chyba trochę się domyślasz, kio kto? 
Romkowi - Konika. 
Miłość jak ogień jest, lecz z upływem czasu 
maleje i popiół z niej powstaje. 
Moja miłość do Ciebie wcale nie maleje, 
rośnie i słup ognia się staje. 
Kocham Cif, lecz lak naprawdę wcale się 
nie znamy. 
Widujemy się na przei wach, a nawet na 
hali. 
Gdy Cię zobaczę, coś się ze mnq dzieje, 
serce mocniej bije, puls mi maleje. Chcę Ci 
Czy to jest przyjaźń? 
Czy to jest kochanie? 
coś powiedzieć, lecz nie mog';. Uslacięzkie 
się staja. Dla Basi (blondynki) / klas) II 
operator 7.S7. 
* 
\V7wyczaj11y szary d/ień poznałam Cię. I 
nie wiem, jak lo się stało, ze nas/e oczy 
spotkały się. a serce pokochało. i\ilizyle< 
na ni me czule. Ja w myślach tuliłam twoje 
.ciało. Chciałabym, żebyś hyl mój i w 
sobotę to mi się udało, a kiedy pójdziesz na 
zawsze, już po twaizy spłynie ł/a. I może 
zrozumiesz, jak ha id/o kochałam Cię. Dla 
S/a.szki / Bogus/yc od Dosi. 
* 
Odeszłam od niego, bo tak chciał los. 
Może on też mnie kochał. Nie ma jego 
kłamstw, lecz nic ma też miłości. Tc 
niezliczone chwile z nim spędzone wcia/ 
odbijają się echem w moim sercu. Nic mogę 
przestać go kochać. Wiedz - kocham! Dla 
Barana z Urzezinkj od Morilkj. 
* 
Chłopcze o długich blond włosach, 
spotkałam Cię pewnego dnia To była środa. 
Byłeś na poczcie i chyba wracałeś z 
grzybów. Pewnie mnie pamiętasz, bo patrzyłeś 
na mnie. Jeśli chcesz się ze mną zapoznać, 
to daj znać w „PO". B.B. 
Flirty wrzucajcie do redakcyjnej 
skrzynki przy wejściu do poczty przy ul. 3 Maja 
w Oleśnicy (w Twardogórze - kiosk 
„Ruch" w Rynku, w Bierutowic - sklep 
„Sedna", w Dobroszycach sklep J. 
Dudka w Rynku). Mus/ą być napisane 
czytelnie na kartce (be/ znaczka i 
koperty). Nie drukujemy zbiorowych wy/nań 
miłości, tekstów złośliwych i tych, codo 
których mamy podejrzenie, że są żartem. 
Życzymy powodzenia w miłości! 
ZJA.fP%OSZ'E9{I& 
wtorek 26 września 
• Mała Akademia Jazzu - 
wykład inauguracyjny - MOKiS, ul. 
Reja 10. 
■ 
piątek 29 wrześniu 
• Koncert zespołu Jazz Duo 
organizowany prze/ Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu - 
kawiarnia Stylowa, pi. Zwycięstwa, 
godz. 10. 
WYSTAWY 
• Wystawa zbiorów 
filatelistycznych uczennicy ki. VIII SI* 
nr 4 Katarzyny Kubik Ochrona 
przyrody - MDK, ul. Chopina. 
myślności na każdy dzień życzy zona 
z córką. 
O Niechaj zakwitną piękne piwonie. 
Niechaj zakwitnie serce Twoje. 
Niechaj zakwitnie róży kwiat. 
Niech Cię kocha cały świat. 
Ilonko, w dniu tak pięknym i 
wspaniałym 
życzę Ci sercem całym 
zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
żadnych smutków. m«c radości. 
Z okazji 16. urodzin Ilonie Wąs z 
Dobrzenia przesyła koleżanka z 
Bogus/yc F..O. 
O Żyj spokojnie wiele lat 
i z radością patrz na świat. 
W każdej chwili i godzinie 
niech ci życie w szczęściu płynie. 
Kochanemu synowi Fugenius/owi 
Surmie z okazji urodzin życzenia 
składają rodzice. 
O W dniu lak pięknym i wspaniałym 
życzę Tobie sercem całym 
zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
sto lat życia i radości. 
Fugeniuszowi Surmie w dniu urodzin 
życzenia składa żona z dziećmi. 
O Z okazji 2. rocznicy urodzin 
kochanej córeczce Darii Białej z Boguszyc 
dużo radości i uśmiechu na twarzy i 
abyś nam była jasnym słoneczkiem 
życzą ci mamusia i tatuś. 
O Z okazji 25. rocznicy urodzin ko- 
.chanemu synowi Tomaszowi 
Sanetrze dużo zdrowia, pomyślności, 
spełnienia wszystkich marzeń zasyłają 
rodzice oraz brat Przemek. 
O Tomkowi Sanetrze z okazji 
nadchodzących 25. urodzin dużo 
zdrowia, pieniędzy, 
pomyślności,spełnienia marzeń życzy babcia Zolińska z 
Sol ni k Małych oraz ciocia Stasia Kos 
z Robertem oraz Marcinem z 
Zawidowie. 
O Wszystkiego, co może być 
najlepsze w życiu brata Tomasza Sanetry, 
z okazji 25. urodzin dużo zdrowia i 
uśmiechu na co dzień życzy brat 
Piotrek z Klaudią. 
O Serdeczne życzenia z okazj i zbl iża - 
jącychsię urodzin,spełnienia marzeń, 
powodzenia w miłości z ... (wiesz, z 
kim) składają Ci, Justynko Hejnik, 
Magdy, Gośka i reszta. Powodzenia. 
OSIEMNASTKA 
D.lcsl w życiu laki dzień, 
w którym zmaitwiema idą w cień, 
a więc z okazji Twojego święta - 
dnia twych urodzin - 
mech życic płynie 
bez goryczy i smutku, 
najskrytsze pragnienia 
niech dojdą do skutku. 
Tc życzenia skierowane są do Jolanty 
Gryglik z Boguszyc, która 23 
września ukończyła 18 lal. I'xlyla i Anka 
Mindur z Boguszyc. 
O Bądź piękna, mądra i szczera. 
Miej wszystkie zalety. 
Niech z Ciebie wyrośnie 
ideał kobiety. 
W dniu lćY. urodzin Fwelince Saw- 
czak z. Oleśnicy wszystkiego ńaj, 
spełnienia marzeń życzy ciołka F,wa z 
Pawłem, ł.ukaszem i Grzesiem oraz 
ciocia Stasia. 
O Kochana Agnieszko! W tak 
uroczystym dniu twych 18. urodzin 
niesiemy ("i wszyscy najszczersze 
życzenia. Przyjmij je, bo płyną z. serca 
głębokości. Wszystko, co smutne, 
ponure, zawile, niech przepada jak 
wiatry burzliwe. Przeżyj Agniesiu jak 
najdl uższe lata, a w życiu swym 
smutku byś nigdy nie doznała. Te 
najszczersze życzenia składają 
Agnieszce Kozickiej zawsze kochający 
rodzice, siostry Beata, Mariola z. mężami i 
pamiętający siostrzenica Karolinka i 
siostrzeniec Dawidck. 
O Najserdeczniejsze przyjmij życzenia 
zamiarów i marzeń spełnienia. 
W działaniu i w pracy sukcesu. 
Niech szczęście pilnuje Twego adresu. 
Jak wierny cień trwa obok slale, 
niech sprzyja Ci wytrwale. 
Zokazji 18. urodzin Magdalenie 
Gruszy najserdeczniejsze życzenia 
składają F.la i F,wa. 
ROCZNICA 
ŚLUBU 
Q Zokazji Pierwszej Rocznicy Ślubu 
Urszuli i Jacka Wilczkowskich oraz 
Imienin Jacka wszystkiego, co się 
szczęście zowie, życzy mama z 
bratem. 
O ... i ślubuję Ci miłość, wierność i 
uczciwość małżeńską oraz że Cię nie 
opuszczę aż do śmierci. 'lak rok temu 
ślubowali Urszula i Mariusz Flżbie- 
ciakowie. Z tej wspanialej okazji moc 
najserdeczniejszych życzeń, dużo 
zdrowia, Błogosławieństwa Bożego i 
pomyślności na dalsze wspólne lata 
życzy brat Robert z rodzicami. 
DZIEŃ 
CHŁOPCA 
Q Najlepsze życzenia z okazji Dnia 
Chłopca naszym wspaniałym 
chłopcom 7 IIIc I Liceum 
Ogólnokształcącego składają dziewczyny z klasy 
wraz z wychowawczynią. 
O Z okazji Dnia Chłopaka serdeczne 
życzenia dla chłopców z VIIIc ze 
szkoły w Dobroszycach przesyłają 
koleżanki z klasy. 
Rubryka bezpłatna 
WDZIĘZiOWAACM 
4 Zarząd Oddziału Lokalnego 
Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Oleśnicy składa serdeczne podziękowanie 
Zarządowi Miejskiemu i Zakładowi 
Budynków Komunalnych w Oleśnicy 
za nieocenioną pomoc w 
zagospodarowaniu i urządzeniu naszego 
nowego lokalu przy ul. Słowackiego oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
jego zagospodarowania. 
O Serdecznie dziękuję za pomoc w 
organizacji przygotowania budynku 
szkolnego po remoncie do procesu 
dydaktycznego Dyrektorowi 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
mgrowi Jerzemu Macińskicmu, 
Komendantowi CSIL pik. drowi inż. 
Wiesławowi Kieżmarskiemu, Panu 
Markowi Górnickiemu oraz składam 
serdeczne podziękowanie zajdolinan- 
sowanie półkolonii rowerowej 
zorganizowanej w okresie wakacji 
Panom Zenonowi Wicińskicmu oraz 
Grzegorzowi Spiglowi. Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 Aurelia Pi- 
linko. 
O Gorące podziękowania dla mgr 
Katarzyny Łapy i klasy IIIc za życzliwe 
wstawiennictwo składają Piotrek i 
Krzysiek. 
O Serdeczne podziękowania dla 
dyrekcji I LO: mgra Adama 
Mroczkowskiego, mgr Jadwigi Jezierskiej, 
mgra Jana Gielatowskiego, pedagog 
mgr Haliny Wojlasiak oraz Rady 
Pedagogicznej składają Piotrek Cha- 
jec i Krzysztof Slopatek. 
(Doniesienia 
z USC 
(11 - 15 września) 
Związek małżeński zawarli: 
Monika Majewska 
i Tadeusz Brodnicki 
Małgorzata Szala 
i Jarosław Sobkowiak 
Aneta Rudnik 
i Jacek Zarzycki 
Róża Gerlach 
i Michał Lubojański 
Jolanta Nieznanowska 
i Jarosław Dondziak 
Alina Staś 
i Marcin Lisiecki 
Helena Kowiel 
i Andrzej Nowak 
Anna Lipiec 
i Grzegorz Witkowski 
Anna Klak 
i Grzegorz Lech 
Elżbieta Kurek 
i Tadeusz Karbowski 
Młodym Parom życzymy 
szczęścia. 
Urodzili się: 
Michał Kurzawa 
Daniel Mas talerz 
Kamil Dembski 
Patryk Siuś 
Krzysztof Lcgicrski 
Agnieszka Ciesiolkiewicz 
Patryk Pierz 
Szczęśliwym Mamusiom i 
Tatusiom oraz Dziadkom gratulu- 
jeny! 
Zmarli: 
Stanisława Dcmidowicz ur. 1936 
Marcin Okoń ur. 1986 
Marianna Szydłowska ur. 1923 
Adam Jachnicki ur. 1931 
Jan Cicśliczko ur. 1929 
Jozef Czech ur. 1930 
Franciszek Kijowski ur. 1920 
Rodzinom Zmarłych 
składamy wyrazy współczucia. 
O Serdeczne podziękowania dln Pana 
Franciszka Kisiela z Oleśnicy ul. 
Żeromskiego 15/6 za dar pieniężny 
dla Terenowego Koła Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków przy ZP 
ZOZ w Oleśnicy składa zarząd PSD. 
O Miłemu kierownictwu i 
personelowi sklepu Aksserdeczne 
podziękowania za pomoc składają pracownicy 
Przychodni Rejonowych nr 2 i nr 3. 
O Składam najserdeczniejsze 
podziękowanie Pani Katarzynie llor- 
nung (doktor reumatolog) za 
nadzwyczaj skuteczne leczenie, bardzo 
staranne badania, ustalenie 
właściwej diagnozy, a przy tym 
wyjątkowo życzliwy stosunek do pacjenta. 
Oby więcej takich lekarzy. Tadeusz 
Larwa. 
Rubryka bezpłatna 
sir. IB 
t,Panorama Oleśnicka." nr 30 wrzesień 1993 r. 
5 lat „Hurtexu 
ff 
Wśród oleśnickich jubileuszy 
warto odnotować i nieco 
skromniejszy, ale Istotny z punktu 
widzenia wolnorynkowej 
gospodarki - sklep „Hurtex" 
Bogdana Sabata obchodzi 5-lecie 
swego istnienia. Z tej, okazji 
przygotował dla swych klientów 
miłą niespodziankę - najniższe 
w mieście i rejonie 
oprocentowanie sprzedaży kredytowej. 
Sklep „Hurtex" osiągnął sukces 
na oleśnickim rynku. Istnieje od 5 
lat, stale się rozwija, zyskał 
licznych klientów i opinię stabilnej i 
solidnej firmy. Dzisiaj mieści siew 
ciągu handlowym przy ul. 3 Maja 
44, a towary eksponowane są na 
powierzchni prawie 400 m2. Kienci 
z Oleśnicy i okolic znajdą tu 
wyłącznie produkty pochodzenia 
krajowego, co jest nie tylko przejawem 
promowania polskiej produkcji, 
ale i wynika z przekonania 
właściciela sklepu, że klientowi można 
oferować tylko towar sprawdzony, 
a nie tanie produkty 
„jednorazowego użytku" sprzedawane na 
bazarach. 
W dziale artykułów 
gospodarstwa domowego znajdziemy 
wszystko, co potrzebne jest w 
nowoczesnym domu, od pralek, 
lodówek, przez odkurzacze, do 
różnego rodzaju kuchni. Dział 
radiowo - telewizyjny oferuje wszelki 
sprzęt do słuchania i oglądania. 
Sporą powierzchnię zajmuje dział 
meblowy. W nim klienci mogą 
wybrać odpowiednie dla swego 
gustu, upodobań i kieszeni meble 
tapicerowane, meblościanki, 
meble kuchenne. 
Bogdan Sabat postawił na 
sprawdzone marki. Na towarach 
dostrzeżemy znaki firmowe 
„Polaru", „Unimoru", „Elemisu" ,Trilu- 
dysponujących gotówką. Dla tych, 
którzy mają inne pomysły na 
wydanie pieniędzy albo nie mają ich 
za dużo, przygotowano specjalną 
cja wyzwala w nim tylko 
dodatkową energię pożytkowaną na to by 
klient mógł u niego kupić taniej i 
lepiej. O to, by „lepiej", stara się 
I 
"««& 
\ 
1 
i 
*4ł 
"P. 
W 
I 
1 
/" 
1 
* 
/ 
\ 
m 
„Hurtex" zaprasza. 
Jest w czym wybierać... 
xu". I co najważniejsze - ich ceny 
nie są wyższe niż w zakładowych 
sklepach firmowych. Oznacza to, 
że klient, który wybierze się na 
zakupy do Wrocławia lub do 
miejscowości producenta, wcale nie 
kupi tam taniej. Umowy zawarte 
przez „Hurtex" z dostawcami 
gwarantują ustalenie ceny na 
identycznym, co w sklepach firmowych, 
poziomie. Nie trzeba więc daleko 
szukać, zwłaszcza że „Hurtex" 
bezpłatnie dowiezie towar pod 
wskazany adres. 
Zakupy w sklepie Bogdana 
Sabata to oferta nie tylko dla ludzi 
ofertę sprzedaży ratalnej. „Hurtex" 
oferuje najniższe w mieście i 
rejonie oprocentowanie - tylko 1,35% 
miesięcznie. Takie 
uprzywilejowane warunki bankowego kredytu 
mogła wynegocjować dla swych 
klientów tylko firma solidna, 
mająca duże obroty, przynosząca zyski 
i rozwijająca się. Jej właściciel 
zapowiada, że to nie jest ostatnie 
słowo. Do końca roku przewiduje 
jeszcze jedną lub dwie obniżki 
oprocentowania. Bogdan Sabat 
zapytany, czy nie obawia się 
konkurencji na lokalnym rynku, 
odpowiada pewnie, że nie. Konkuren- 
fot. Krzysztof Dziedzic 
6-osobowy personel (i czwórka 
uczniów), który przez kilka lat 
istnienia sklepu nie zmienił się. To 
także oznaka stabilności i 
solidności „Hurtexu". Klient, który dokona 
tu zakupu, ma zagwarantowane 
wszelkie prawa wynikające z 
niedawno wprowadzonych 
przepisów. Wielu klientów innych 
sklepów ma jak najgorsze 
doświadczenia w tym zakresie Towar 
kupili, a gdy się zepsuł, okazywało 
się, że sklepu już nie ma i szukaj 
wiatru w polu... Nie opłaca się więc 
kupować byle gdzie. 
, (TK) 
Strzembosz w Oleśnicy 
W piątek 15 września }>ościł w 
Oleśnicy kandydat na 
prezydenta RP prot'. Adam 
Strzembosz. Podczas trwającego dwie 
godziny spotkaniu w hotelu 
„Perła" odpowiadał na 
zadawane pytania. 
Profesor zaprezentował się jako 
polityk rozważny, mający dobre 
rozeznanie w sprawach bieżących 
kraju, zwolennik rozwijania 
samorządności i powołania 
powiatów. Opowiada się za 
rozliczeniem zbrodni z okresu PRL-u. Za 
wielki błąd uznał nieprzeprowa- 
dzenie lustracji, stąd na przykład 
dzisiaj pod adresem kandydatów i 
osób ze szczytów władzy padają 
różne zarzuty. Widzi potrzebę 
reformy systemu emerytalnego, by 
o wysokości emerytury nie 
decydował urzędnik, obniżenia 
podatków. Wierzy, że prawica potrafi 
się dogadać w sprawie jednego 
kandydata, biorąc przykład z 
lewicy. Adam Strzembosz mówił. 
że gdyby wybory wygrał Kwas- 
riiewski, Polska w oczach 
Zachodu sianie się krajem mało 
wiarygodnym, co może wydłużyć naszą 
drogę do NATO. Profesor 
deklarował, że jeśli inni kandydaci 
prawicowi będą mieli większe 
szanse, on sam zrezygnuje na ich 
rzecz. I dotrzymał obietnicy, o 
czym już po oleśnickim spotkaniu 
poinformował publicznie. 
(stad) 
fol. Krzysztof Dziedzic 
Wybory do Senatu 1.10.1995 r. 
Komitci Wyborczy Profesora Franciszka Połomskiego 
Szanowni Państwo ! 
W dniu 1 |vizdzicmika Ki. odbeda, MV w województwie włocławskim wybory 
uzupełniające do St.-ii.ilii R.P. Wśród ośmiu kandydatów n.i Senatora znajduje się 
również nazwisko prolesoia pianciszka Połomskiego. Jest to postać znana wielu 
wiocławianom. 
* J.iko prawnik usi.ign.il najwyższe stopnie naukowe. |xisiada bogaty doiobek i 
wychował lic/ne grono uczniów. Jego zainteresowania naukowe - znajomość zasad 
stanowienia piawa, |x>lskiego państwa i piawa, /.ichodnich systemów ustrojowych i 
.stosunków międzynaiodowych om/ liczne kontakty micdzynaiodnwc mogą, być 
szczególnie pizydalnc w Senacie R.P.; jako piawnik byl członkiem Kiajowcj Rady 
Sadownictwa i uczestniczył w reformowaniu policji i sadownictwa |xi loku IWO. 
' Jako pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego dwukrotnie został wybrany na 
prorektora Uniwersytetu, 
* Jako i/lonck i sympatyk "Solidarności" od roku 19S(I byl aktywnym uczestnikiem 
NSZZ "Solidarność". swoj,| wiedza wspierał komitety obywatelskie w wyborach 
parlamentarnych i samorządowych, 
* Jako wrocławianin rcpiczcnlowal Wrocław i województwo w Senacie R.P. II 
kadencji i podj.\l inicjatywę na rzecz lcslylucji Fundacji Narodowej im. Ossolińskich. 
* Jako Senator byl wspńltwóica, "Malej Konstytucji", ordynacji wyboiczej do Sejmu 
i sprawozdawca, Europejskiej Konwencji Piaw Człowieka. 
* Jako współzałożyciel ROAD-u, Unii Demokraty c/ix-j i Unii Wolności byl 
członkiem najwyższych władz ki.ijowych i zawsze icpiczcntował pogl.|dv 
umiarkowane, lównie dalekie od lewicy, jak i skiajnej prawicy. 
Szanowni Państwo. 
Prolcsor Franciszek Połomski jest - naszym zdunem- gwarantem kompetencji, 
uczciwości i izelelnosci wykonywania mandatu Senatoi.i R.P. I dlategoodiJ.',JMy g|0s 
na Prolesoia Połomskiego. 
Jednocześnie prosimy Państwa o: 
- iidzi.il w wyborach I pażdzicinil;..-.; poparcie kandydaluiy Pana Prolesoia. 
- zaproszenie do "działu w wyborach Waszych bliskich. 
pl/iiii-izanic inloimacji o Panu Prolcsoizc. klóie pozwalamy sobie z.al;|czyć do 
nas/ego listu. 
7.puMiiiamłm (za Komitet Wyborczy) JAN MIODEK 
Szanowni Państwo 
j Nadzień 1 października bi. wyznaczone zostały wyboiy uzupełniające do Senatu K P 
w województwie włocławskim. W gionic kandydatów na Senatora figuiujc lównie/ 
moje nazwisko. Hylem już w popizcdnicj kadencji członkiem Senatu 
W kicgu moich zainteresowań pailan.en.arnycl, były wtedy sprawy samo.zadowc 
Konstytucja ustrój pańswowy,, takye nauk;, > oświata. Tym spawom w szczególności 
chciałbym sie rx>św,ccic, gdybym wdniu I października został wybia„> 
Jestem tez w |x-|„i świadomy, że prawdziwymi ptoblcmami w naszychak.ua.nvch 
watunkach s;, bteda, bcztobodc i niskie za.obki.Na m.a.e moich mozLosci bcd^v 
starał tym plagom przeciwdziałać. 
Byłbym zaszczycony, gdyby Panslwo w nadchodzących wylx.i.ich do Ncn.ilii w dniu i 
1 października l'M5 ,. lxJdali swój głos na mnie I 
Z Hymztiniipnnnlzin/umiiziiriui l-K \NCI$yj'A. /'Oł OMShl I 
„Panorama Oleśnicka" nr 39 wrzesień 1095 r. 
str. 16 
Tytuł zaczerpnąłem z 
„Kroniki szkolnej Publicznej Szkoły 
Powszechnej nr w 1 Oleśnicy 
imienia Zbigniewa 
Oleśnickiego", założonej i prowadzonej 
przez wiele lat przez głównego 
sprawcę powstania tej szkoły - 
Michała Marmajewskiego. Dla 
utrzymania i oddania nastroju 
tamtych dni posługiwał się będę 
w zasadzie wyłącznie faktami w 
postaci cytatów zaczerpniętych 
z tejże kroniki z zachowaniem 
pisowni oryginalnej. 
Za zwycięskimi orłami bojowymi 
- przybył w siad szary pionier 
polskości - nauczyciel polski - by 
wskrzesić naszą piękną mowę 
ojczystą stłumioną w ciągu tylu 
wieków na Dolnym Śląsku!... 
„Historia powstania pierwszej 
szkoły polskiej w Oleśnicy tak 
powszechnej, jak i gimnazjum tąc/y 
się ścisłe z osobą pierwszego 
Inspektora Szkolnego na powiat 
Oleśnica - ob. Cioska Jo/c la. 
Słusznie można Go nazwać 
pionierem szkolnictwa polskiego w 
Oleśnicy. Przybył On tu w 
pierwszej połowic c/erwca 1945 r. 
(...) Miasto w 50 % w gru/ach! 
Przepełnione wojskiem 
sowieckim oraz Niemcami. Stan 
bezpieczeństwa fatalny. Tak samo 
mieszkaniowy! - Aprowizacja? - O tej 
w ogóle jeszcze mowy nie było. 
Jednakowoż - o głodzie - wśród 
ustawicznego lęku o życie - 
narażony w Każdej chwili na 
ograbienie, a nawet utratę życia - nie 
zrażając się tymi warunkami 
organizuje Ob. Ciosek biuro 
Inspektoratu Szkolnego angażując 
nauczycielkę - Polkę z Rumunii - Kol. 
Karpowicz Jadwigę. Po kilku 
dniach zgłaszają się pierwsi 
Kandydaci do pracy w szkolnictwie. 
20 czerwca1^ J945 r. zgłas/a się 
ob. Marmajewski Michał - 
repatriant ze Wschodu - i zostaje 
mianowany Kierownikiem pierwszej 
s/koły polskiej w Oleśnicy. 
Wespół z ob. Inspektorem Szkolnym i 
Kol. Wierciakicm Jakubem - 
nauczycielem rozpoczynają 
pierwsze prace, mające na celu 
organizację szkoły powszechnej i 
gimnazjum. 
W lipcu przybywa jeszcze Kol. 
Szwarc Włodzimierz, nauczyciel 
z Którym Kierownik s/koły szuka 
odpowiedniego lokalu na szkołę 
powszechną, gimnazjum i biura 
Inspektoratu Szkolnego. 
Po wielu trudnościach 
zarejestrowano tymczasowy budynek 
na pomieszczenie sZRoly Nr. 1 - 
przy ul. Wojska Polskiego, Nr. 8 - 
na gimnazjum zaś przy ul. 
Brzozowej. Lokal na biura 
Inspektoratu Szkolnego zarejestrowano przy 
ul. Spacerowej Nr. 1. 
Od 27 lipca ro/poc/y na się praca 
nad uporządkowaniem budynku 
szkoły powszechnej i gimna/jum. 
W ciągu kilku tygodni - śpiąc 
niemal na podłodze - przy bardzo 
skromnym odżywianiu się w 
stołówce starostwa miejscowego 
zabiega Inspektor Szkolny z 
Kierownikiem szkoły o każdą 
najdrobniejszą rzecz dla s/koły... 
Różne pomoce szkolne, ławki, 
Pierwsza 
szkoła w 
polska ^ 
Oleśnicy 
V; 
\ 
! 
m 
V 
- ''"^L 
t 
\ 
%$ ■*> 
Otwarcie Szkoły Powszechnej nr 1 w Oleśnicy. 
wydobywa się i wyszukuje z 
różnych składów i s/op, przenosząc 
je czasami dokładnie na własnych 
barkach do upatr/onego budynku 
szkoły powszechnej i 
gimnazjum!... Brak środków do 
przewozu sprzętów szkolnych - więc 
Kierownik szkoły z kolegą 
Wierciakicm i S/warcem (nauczycielem) 
- przy pomocy paru niemek 
przenosi sprzęt ten z odległych 
dzielnic miasta. Szkoła porządkuje się 
powoli. Z każdym dniem 
przybywa do niej coś nowego... 
Tu znaleziono jakieś mapy - 
ówdzie obrazy - różne pomoce do 
nauki przyrody, itp. Stale za każdą 
rzeczą trzeba się nabiegać - napro- 
sić - zabezpieczać przed 
zniszczeniem - Oto codzienny obraz pracy 
ludzi, którzy nie zważając na 
żadne przeszkody - strach i obawę 
utraty życia, nic myśląc o 
własnych potrzebach - nic szukając 
mieszkań dla siebie - nic myśląc o 
zdobyciu najprymitywniejszych 
mebli - budują pierwszą szkołę 
polską w Oleśnicy! 
Dzięki wysiłkom tych kilku 
pionierów szkoła powszechna i 
gimnazjum są pod Koniec sierpnia 
1945 r. gotowe do przyjęcia w 
swe mury pierwszą młodzież 
repatriantów polskich - młodzież, 
ic!óra w ciągu 6 lat pozbawiona 
była dobróilziejs rwa korzystania z. 
nauki dziejów ojczystych i ir.ywy 
polskiej. 
28 lipca 1945 r. zakłada 
Kierownik szkoły pierwszą metrykę 
szkolną '. Liczba dzieci w wieku 
szkolnym wynosi 101 osób. 
Napływ ludności do Oleśnicy 
wzrasta stale. We wrześniu osiąga 
liczbę 271 dzieci. 
19 sierpnia zwołuje Kierownik 
szkoły pierwsze Zebranie 
rodzicielskie, które odbyło się w sali 
Zarządu Miejskiego w Oleśnicy. 
Na zebranie przybyło 100 osób. 
Był to pierwszy na tym terenie 
Kontakt szkoły z rodzicami. Na 
zebraniu tym nastąpiło pierwsze 
zapoznanie wzajemne 
Kierownika szkoły z tymi - którzy również 
jak i on sam - przybyli tu jedni z 
najpierwszych, by organizować 
życic publiczne, handel i prze- 
mysłpolski napraslarcj ziemi 
polskiej... 
Kierownik szkoły zaznajomił 
zebranych z poczynaniami władz 
szkolnych w Kierunku 
zorganizowania szkoły, oraz zapewnił 
wszystkich, iż z początkiem 
września rozpocznie się normalna 
nauka w pełnej, 7-klasowej szkole 
powszechnej i gimnazjum. 
Dotrzymał słowa!... Gdy 
nadszedł ranek pogodny 4 września 
1945 r. - na tymczasowym 
gmachu szkolnym przy ul. Wojska 
Polskiego Nr. 8 - pysznił się - z 
dala już widoczny nasz 
piastowski Orzeł Biały, oraz widniał 
szyld z napisem: „Publiczna 
Szkoła Powszechna Nr. 1 w 
Oleśnicy"... Dziatwa z 
niedowierzaniem wstępowała do sal 
szkolnych, w których czyste - 
uporządkowane ławy szkolne zapraszały 
swych nowych właścicieli - 
małych obywateli polskich miasta 
Oleśnicy. 
Jak rzewnym był widok - otuchą 
na przyszłość napełniający serca 
wszystkich - gdy długie szeregi 
młodzieży odświętnie ubranej, z 
pierwszymi wychowawcami 
swymi maszerowały wąskiifii 
uliczkami starego grodu Piastowi- 
czów do zamkowego Kościoła - 
gdzie pierwszy na tym terenie 
proboszcz polski Ksiądz Reczuch 
Antoni zanosił modły do Stwórcy, 
by błogosławił nowej pracy 
szkolnej - Ku pożytkowi i chwale 
odrodzonej - wolnej - 
demokratycznej Polski!... 
fot. urchiwwn szkoły 
Pierwsze posiedzenie Rady 
Pedagogicznej Szkoły Nr. I w 
Oleśnicy w składzie ośmiu 
członków odbyło się 3 września 1945 r. 
Przewodniczył posiedzeniu 
Kierownik Szkoły Nr. 1 Ob. 
Marmajewski Michał. Obecni na 
posiedzeniu: Naucz, naucz.: 1. Biernat 
Agnieszka, 2. Figurowa Wanda, 
3. Krasnożon Anna, 4. Marmajc- 
wska Włodzimiera, 5. Szwarc 
Włodzimierz, 6. Wierciak Jakub, 
7. Ks. Reczuch Antoni. Kol. W. 
Marmajcwska objęła nauczanie w 
szkole w Ratajach jako lilii szkoły 
w Oleśnicy. 
Pracę w szkole zorganizowano 
Ku zadowoleniu całego grona 
nauczycielskiego i rozpoczęto 
normalne zajęcia szkolne. 
W ciągu września przybyły 
nauczycielki: Krukicwicz Maria i 
Krukiewicz Anna. W 
październiku zaś Kol. Sosnowska 
Maria i Kozińska Zofia - w 
listopadzie Cioskowa Janina. W 
grudniu grono zwiększyło się o dalsze 
osoby, a mianowicie Kol. Rusz- 
czewska Emilia, Gałdzicka Maria 
i Preisowa Helena. Jako prefekt 
przybył Ks. Piskorz Jan. Kol. 
Wierciak odchodzi w 
październiku do Inspektoratu 
Szkolnego na stanowisko 
referenta aprowizacji. 
9 września 1945 r. odbyła się 
uroczystość otwarcia i 
poświęcenia pierwszej szkoły polskiej w 
Oleśnicy. Uroczystość tę 
zorganizował Kom i tet Obywatelski z pc 1 - 
nomocnikiem Rządu R.P. ob. 
Graczem na czele. W skład 
Komitetu weszli przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych, 
duchowieństwa, wojska, 
przedstawiciele parlyj politycznych, in- 
stytucyj społecznych, kupicclwa, 
cechów i Koła 10 rodzicielskiego. 
Rankiem - 9 września - zebrała 
się młodzież szkół miasta 
Oleśnicy i bliższych s/kół wiejskich na 
placu szkoły powszechnej Nr. 1, 
skąd udała się na uroczyste 
nabożeństwo. (...) 
O godz. 10' zaczęła się msza 
św. w starym zamkowym 
Kościele. (...) U stopni ołtarza delegacje 
młodzieży szkolnej w ludowych 
strojach Krzepko dzierżyły 
sztandar, godła państwowe i tablice z 
nazwami szkół, które zawisną nad 
ich wrotami - odtąd już na zawsze 
polskich. „Ojczyznę wolną 
pobłogosław Panie" - mocno i twardo, 
a rzewnie zarazem zabrzmiały 
słowa modlitwy o opiekę nad swą 
ziemią ojczystą... 
Po nabożeństwie ruszyło cale 
społeczeństwo Oleśnicy 
samorzutnie za młodzieżą do szkoły, 
by wziąć udział w uroczystym 
akcie otwarcia i poświęcenia 
pierwszej szkoły polskiej w Oleśnicy. 
Budynek szkolny przybrany 
zielenią symbolizował w lej chwili 
wszystkie szkoły w powiecie, a 
może nawet na Dolnym Śląsku. 
Zwartymi szeregami stanęła 
młodzież szkolna z Oleśnicy, 
Poniatowie i Sokołowie - razem ok. 400 
dzieci. Niemniej imponująco 
przedstawiał się udział dorosłych 
(-) 
Władze i przedstawiciele 
społeczeństwa zajęli swe miejsca. 
Grono nauczycielskie skupiło u 
wejścia do szkoły. Zaczęła się 
ceremonia poświęcenia budynku 
szkolnego i zawieszenie Krzyża. 
Aktu tego dokonał miejscowy 
proboszcz - pierwszy Ksiądz 
katolicki - polski w Oleśnicy 
Reczuch Antoni. 
Następnie w podniosłych 
słowach zwrócił się do młodzieży, 
przypominając znaczenie wiary 
katolickiej, jako źródła i ostoi 
polskości, oraz zasad etyki, miłości 
Boga, Ojczyzny i bliźniego, które 
realizować ma młodzież, 
wychowywana w polskiej, odrodzonej 
szkole! 
Pełnomocnik Rządu R.P. ob. 
Gracz zawiesił na budynku Godło 
państwowe, a przekazując 
budynek władzom szkolnym wyraził 
uznanie nauczycielstwu, a 
szczególnie ob. Cioskowi - 
Inspektorowi Szkolnemu. (...) Niestety - In- 
spektoi Szkolny ob. Ciosek nie 
był na początku uroczystości 
obecny - gdyż wyjechał rano po ob. 
Kuratora Szkolnego we 
Wrocławiu (...). 
Burmistrz m. Oleśnicy, ob. 
Piasecki wręczył zastępcy Inspektora 
Szkolnego, Kierownikowi szkoły 
ob. Marmajcwskicmu tablicę z 
nazwą szkoły (...) W szczerych 
gorących słowach zwrócił się do 
młodzieży, zachęcając ją, aby lak 
radośnie bawiła się i śpiewała w 
tej pierwszej polskiej szkole, aby 
„wszystkim Frilzom i Hildom 
bębenki w uszach popękały". (...) 
Prezes Stronnictwa Ludowego 
ob. Masternak Krótko streścił 
dzieje Śląska Dolnego(...). 
W imieniu społeczeństwa i 
pozostałych paflyj politycznych zabrał 
głos prezes P.P.S. ob. Tcimcr'^ 
(...). Zaproponował, aby pierwsza 
szkolą polska w powiecie 
oleśnickim otrzymała za patrona imię 
- (DoktHtCZCHU' HO .\lt. 17) 
stfi 17 
" „Panorama Oleśnicka'4 nr 30 wrzesień 1995 r. 
„Jeleń" liczy 40 lat 
Każde kolo łowieckie ma swoja, 
historię i specyfikę. Wynika to 
głównie / zadań i /alożeń, jakie 
słoja, przed kolcm, ze struktury 
organizacyjnej i samej praktyki 
łowieckiej. W pamięci starszych 
myśliwych nieraz zapewne 
ożywa obraz z września 1955 roku, 
kiedy to grupa myśliwych w 
składzie: Władysław Głowacki, 
Zenon Kasprzak, Romuald 
Tarnawski i Jerzy Kondolcwicz 
przyjechała do Oleśnicy z terenu Zamoj - 
szczyzny. Od pierwszej chwili 
przystąpiła do aktywnej pracy, 
zakładając na pierwszym zebraniu 
Wojskowe Koło Łowieckie nr 
416 „Jeleń". 
Wokół pełnego inicjatywy 
zarządu zaczęła się gromadzić coraz 
liczniejsza grupa myśliwych. 
kupiliśmy jajka bażancie i 
wyhodowaliśmy 72 bażanty. Każdego 
roku wypuszczamy na łowisko 
około 100 bażantów. W latach 
1958 i 1960 kolo zakupiło 78 
zajęcy y terenów Zamojszczyzny i 
wypuściło je na terenie obwodu. 
Po odbudowaniu optymalnego 
stanu zwierzyny w łowisku koło 
zaczęło przyjmować myśliwych 
zagranicznych. 
W ciągu sezonu łowieckiego 
koło pozyskuje średnio 3 jelenie, 40 
saren, 25 dzików, 60 zajęcy, 10 
lisów, 50 bażantów kogutów, 100 
kuropatw, 90 kaczek. Poważny 
problem finansowy stanowi 
wyrządzanie krzywd w uprawach 
rolnych przez jelenie i dziki, za co 
koło wypłaca rolnikom znaczne 
odszkodowania. Oprócz tego du- 
łowieckie". Właściwie dopiero w 
ostatnich 15 lalach koło okrzepło 
gospodarczo i może spokojnie 
myśleć o swojej działalności na 
przyszłość, zapewniając 
myśliwym możliwość realizowania 
swojej pasji na polowaniach 
zbiorowych i indywidualnych pod 
kierownictwem Jana 
Wołodkiewicza, Stanisława Jagły, 
Stanisława Stępnia, Waldemara 
Kasprzaka, Andrzeja Jaszczaka. 
W kole „Jeleń" duży nacisk 
kładzie się na przestrzeganie etyki 
łowieckiej, dyscypliny 
organizacyjnej, bezpieczeństwa w czasie 
polowań, gospodarność i 
tradycję. Chętnie organizujemy w lesie 
ogniska i zabawy oraz polowania 
hubcrlowskie (ze smacznym 
bigosem myśliwskim), w czasie 
których przeprowadza się 
konkursy ze znajomości gwary 
łowieckiej i dowcipów 
myśliwskich. 
W ciągu 40 lal działalności koło 
przyjęło jako zasadę ciągłą 
współpracę z młodzieżą szkolną, 
która pomaga w ochronie i 
dokarmianiu zwierzyny. Myśliwi 
prowadzą pogadanki na temat 
ochrony środowiska, plagi 
kłusownictwa. Na koniec każdego roku 
szkolnego koło wyróżnia 
młodzież i szkoły nagrodami 
rzeczowymi i dyplomami. Do 
najbardziej zaangażowanych placówek 
należą: szkoły w Boguszycach, 
Poniatowicach, Ostrowinie, 
Ligocie Polskiej i Cieślach. 
Zenon Kasprzak 
Obecnie liczy 32 członków (w 
tym 12 posiadających 
uprawnienia selckcjonerskie) i 6 
kandydatów. Koło prowadzi gospodarkę 
łowiecką na obszarze dwóch 
obwodów o łącznej powierzchni 
8.000 ha. 
Na- początku swej działalności 
zarząd wystąpił z inicjatywą 
odbudowania stanu ilościowego 
zwierzyny drobnej. Jako pierwsi 
w byłym powiecie oleśnickim za- 
ryx. Andrzej Graczyk 
że sumy wydajemy na remonty i 
budowę ambon, bardzo często 
dewastowanych przez wandali. 
Koszty utrzymania łowisk (zakup i 
dowożenie karmy) z roku na rok 
wzrastają. Z tego też względu 
myśliwi wykonują wiele prac we 
własnym zakresie. 11 
najaktywniejszych członków zostało 
wyróżnionych medalami „Za zasługi 
Orkiestra zagra 
po raz czwarty 
7 stycznia 
1996 roku już 
wielka orkiestra Poczwar- 
. . ty tysiące lu- 
swiatecznei £. yw^kicgo 
pomocy scrca wyj(]7ie 
na ulice miast 
naszego 
kraju, kwestując 
na zakup sprzętu medycznego dla 
ośrodków i szpitali dziecięcych. 
Tym ludziom i ofiarności całego 
społeczeństwa tysiące naszych 
dzieci będzie zawdzięczało życic. 
Oleśnicka Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy podobnie 
jak w tym roku zaprasza dzieci, 
młodzież i wszystkich ludzi 
dobrej woli do wzięcia udziału oraz 
pomocy w sprawnym przebiegu 
IV Finału. Zapraszamy również 
młodzież z Bierutowa, 
Twardogóry oraz okolicznych 
miejscowości do włączenia się do naszej 
akcji. 
Wszystkich chętnych prosimy o 
zgłaszanie się w Spółdzielczym 
Domu Kultury „Korelat 2" przy 
ul. Kochanowskiego 5 w pokoju 
nr 208 w czwartki i piątki w godz. 
18-20, w soboty w godz. 12-13 
lub telefonicznie pod numerem 
477-43. 
O szczegółowym programie 
oraz przebiegu imprez będziemy 
informować w kolejnych 
numerach „Panoramy Oleśnickiej" i 
punktach ogłoszeniowych 
miasta. 
Organizatorzy 
Pierwsza 
szkoła w 
(Dokończenie ze sir. 16) 
Zbigniewa z Oleśnicy, wielkiego 
męża stanu (...). Myśl tę zebrane 
społeczeństwo z entuzjazmem 
zaakceptowało. 
W imieniu nauczycielstwa 
przemówił Kierownik szkoły (...). 
Następnie w imieniu władz 
szkolnych złożył podziękowanie 
miejscowym władzom. Komendant 
placówek wojskowych i 
społeczeństwu za udzielenie pomocy 
przy organizowaniu szkolnictwa, 
którego stan w dniu 1 września' 
przedstawia się następująco: 
szkół powszechnych w powiecie - 
32, gimnazjum i liceum - I, 
młodzieży szkolnej w mieście - 400, 
młodzieży szkolnej w szkołach 
wiejskich - 2500, liczba 
nauczycieli - 61. 
Na zakończenie Kierownik 
szkoły wezwał zebraną młodzież 
szkolną do złożenia 
następującego ślubowania: -„Swej mowy 
ojczystej, ziemi i wiary katolickiej 
nigdy nic odstąpimy. Przyrzeka- 
polska 
Oleśnicy 
my, że Kochać będziemy tę naszą 
polską szkołę. Przyrzekamy 
pracować pilnie i sumiennie, 
pomnażać swoją wiedzę, strzec ziemi 
przed Każdym wrogiem. 
Będziemy trwać tu i pracować dla dobra 
wszystkich obywateli. Pilni i 
posłuszni rodzicom i 
wychowawcom chcemy objąć dziedzictwo 
lej ziemi, zroszonej Krwią 
naszych bohaterskich żołnierzy i 
dzielnej armii sprzymieizonej!". 
Młodzież przyrzekała (..). 
Mocno brzmiało „niech żyje Polska!" 
(...) Aż wreszcie - twardo jak spiż 
zabrzmiało „Nie rzucim ziemi" 
(...). I jeszcze raz u stop starej 
ratuszowej wieży oleśnickiej 
przemaszerowała polska 
młodzież z Oleśnicy. 
Na wozach zaś, przybranych 
zielenią przejechały dzieci z 
Poniatowie i Sokołowie. Jeszcze raz 
pi zeszedł /wartą gromadą polski 
chłop, kupiec, rzemieślnik i 
inteligent. Z zaułków chyłkiem 
wyglądali Niemcy. Dzieci ich 
nieśmiało bawią się w cieniu ruin. A 
nasze polskie dzieci odważnie i 
raźno spieszyć będą do swej szko- 
W sali kina przy ul. Prezydenta 
Bieruta szkoła zorganizowała 
poranek artystyczny. Na program 
złożyły się śpiewy, tańce ludowe, 
inscenizacje i deklamacje 
wykonane przez dzieci Oleśnicy i 
Poniatowie. Najlepsza wola, 
najszczersze chęci małych artystów i 
nauczycieli, którzy pracowali w 
zespole dopiero kilka dni, dały 
całość milą i serdeczną. Często 
słowa piosenki, czy obrazek 
sceniczny wywoływały wzruszenie. 
Pomiędzy sceną a widownią 
wytworzył się bardzo miły Kontakt. Z 
powagą traktowało 
społeczeństwo wysiłek milusińskich, a 
Związek Kupców m. Oleśnicy dał 
realny dowód uznania dla ich 
pracy obdarowując małych artystów 
paczkami słodyczy i winogron. 
W trakcie poranku przybył 
Inspektor Szkolny ob. Ciosek. 
Usprawiedliwił swoja 
nieobecność na uroczystości i 
podziękował wszystkim za pomoc i 
współpracę. (...) 
Po poranku szkolnym odbyło się 
wspólne śniadanie młodzieży, 
nauczycielstwa i zaproszonych 
przedstawicieli miejscowego 
społeczeństwa." 
W drugiej polowie lutego 1946r. 
Szkoła Podstawowa nr 1 objęła 
swoją stałą już - za wyjątkiem 
trudnych lat 1951-57 - siedzibę 
przy ówczesnej ulicy Marszałka 
Koniewa, czyli dzisiejszej 
Lwowskiej. Należy zaznaczyć, że 
obecny adres szkoły to ul. Armii 
Krajowej nr 47. 
Do druku przysposobił uczeń (w 
lalach 1049 - 1056) i absolwent 
Pierwszej Szkoły Polskiej w 
Oleśnicy 
Jerzy A ndrzej Pyzik 
Przypisy: 
1) Michał Marmajewski byl w 
Oleśnicy po raz pierwszy z 
początkiem maja 1945 r 
2) Pierwszą zarejestrowaną 
uczennicą była Anna Sarnowska, 
po zamązpójściu Wietrzykowska. 
3) Jozef Theimer. 
Michał Marmajewski 
(1904 -1987) -syn Michała 
(rzemieślnika) i Rozalii Kozak. 
Urodził się 22.10.1904 r. w Krysty- 
nopolu w powiecie sokalskim 
województwa lwowskiego (dziś 
Czerwonograd) na Ukrainie. 
Absolwent gimnazjum w' 
Kamionce Strumiłowej (woj. 
tarnopolskie). W 1924 r. 
podejmuje pracę w pow. Słonimskim woj. 
nowogródzkie jako nauczyciel 
szkoły powszechnej. W 1925 r. 
uzyskuje kwalifikacje 
nauczycielskie. Do 1939 r. uczy w kilku 
miejscowościach powiatu 
Słonimskiego. Był kierownikiem 
Szkoły Powszechnej nr 4 w Sło- 
nimiu. Cały czas członek ZNP i 
działacz kulturalny. Od końca 
1939 r. wraz z rodziną - żoną i 
czworgiem dzieci - przebywa w 
Laskach pod Pionkami (woj. 
kieleckie). W latach 1940-45 
uczy w szkole powszechnej, a 
równocześnie bierze udział w 
tajnym nauczaniu oraz w 
konspiracji niepodległościowej - 
początkowo w Socjalistycznej 
Organizacji Bojowej, a po akcji 
scaleniowej w Armii Krajowej, 
pod pseudonimem Newo. W 
maju 1945 r. przybywa po raz 
pierwszy do Oleśnicy. 20 
czerwca osiedla się lu wraz z rodziną 
na stale i przystępuje do organi 
zacji szkolnictwa, przede ws/y- 
stkimjako kierownik Szkoły 
Powszechnej nr 1. Wraz z 
zespołem uruchamia ją we wrześniu 
1945 r. Jest nadal działaczem 
ZNP i współzałożycielem PSS 
Społem. 31 sierpnia 1950 r. bez 
uzasadnienia zostaje zwolniony 
ze stanowiska na polecenie KP 
PZPR. Zostaje pracownikiem 
Wydziału Oświaty PPRN. Na 
swoje żądanie zrehabilitowany 
przez Komisję Rehabilitacyjną 
Wydziału Oświaty PPRN 4 
kwietnia 1957 r., z 
równoczesnym wnioskiem o przywrócenie 
zajmowanego przezeń 
stanowiska. Na to ostatnie nie wyraża 
zgody. W 1964 r. przechodzi na 
emerylurę. Mimo złego stanu 
zdrowia jest wciąż 
zaangażowanym działaczem społecznym. 
Umiera 27 września 1987. Był 
wzorowym obywatelem 
Rzeczypospolitej, jednym z 
pionierów repolonizacji Oleśnicy. 
»pr. Jerzy A mlrzej Pyzik 
KOMUNIKAT 
Organizatorzy obchodów 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 
w Oleśnicy zawiadamiają, że uroczystość jubileuszowa 
została z przyczyn organizacyjnych przeiiicsioiiii 
na dzień 29 września o godz- 9. 
^Panorama Oleśnicka" nr 99 wrzesień 1995 r. PANORAMA GMIN 
str. X 8 
Plawgo przed Hurukiem 
ki: Aneta Sinica- druga. Kalany- Bogusława Psujka zaczynała 
rana Frońska - piąta i Marla Filus - czkować „konkurencja"? 
dziewiąta (wszystkie tr/y są za- (ror) 
wodniczkami MKS Echo) oraz 
349 uczniów szkół 
podstawowych stanęło nu starcie I 
Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego w 
Twardogórze. W biegu 
głównym triumfował zawodnik 
Oleśniczanki Mirosław Plawgo, 
który wyprzedziljana Iluruka. 
10 września po ra/ pierwszy w 
Twardogórze rozegrano 
Ogólnopolski Bieg Uliczny, który 
ściągnął do tej miejscowości kilku 
dobrych polskich biegac/y. Jan Hu- 
ruk, Mirosław Plawgo, Ryszard 
Misiewicz, Jarosław Pesta, 
Andrzej Witczak to nazwiska 
znanych długodystansowców. Na 
gusława Mamińskiego - Miedzy- zajęli również 
zdroje Sporling. Ósmy był To- twardogórzan 
masz Wilczyński, a dziesiąty ie: Krzysztof 
Adam Draczyński (obaj z Oleśni- Czański i To- 
czanki). Najstarszym uczestni- masz Karalus. 
kicm biegu był Jan Malicki / W biegach 
Wrocławia, który liczy sobie już klas V i VI 
66 wiosen. Wopinii zawodników triumfowali: 
trasa była dość trudna. Anna Kacz- 
. Wśród pań najszybsza była Da- marczyk (Olcś- 
nuta Marczak z LZS Koluszki. nica) przed 
Adą Wołocko 
... 349 naStępCOW (Twardogóra) i 
Jolantą Klima- 
Biegi dla uczniów szkół podsla- Sycwska (Oła- 
wowych ukończyło 349 zawodni- wa\ . biec 
\ 
1 f:\ 
'/ 
* 
* 
* 
**^ 
.* 
\ 
31 
4 
ir 
S' * 
*f 
"%. 
,-.*< 
-«'/ 
i. 
.'i 
Mirosław Plawgo był w Twardogórze nie do pokonania. 
Kibice najgłośniej dopingowali 
różnej długości trasach 
rywalizowali też uczniowie szkół 
podstawowych. 
28 profesjonalistów... 
Na liczącą 10 km trasę biegu 
głównego wystartowało 25 
zawodników i 3 zawodniczki. 
Faworytów upatrywano w dwójce: 
J. Huruk - M. Plawgo. I 
rzeczywiście ci dwaj biegacze znaleźli się 
na najwyższych stopniach 
podium. Po samotnym finiszu 
zwyciężył zdecydowanie M. Plawgo, 
który uzyskał czas 30.59,40 min. 
J. Huruk miał 31.15,7 min. Trzeci 
był Jarosław Pesta z Poznania. 
Szóste miejsce zajął Tomasz 
Kozłowski, ongiś zawodnik 
Oleśniczanki, dzisiaj biegacz klubu Bo- 
najmłodszych. 
ków. Rywalizowali oni na trasach 
od 400 do 1000 m. 
24 uczennice klas I-II dobiegły 
do mety. Zwyciężyła Justyna 
Kaczmarczyk (Oleśnica) przed 
Joanną Chmiel (Twardogóra) i Lucyną 
Janiec (Chełstów). Wśród 41 
pierwszo- i drugoklasistów 
triumfował Krzysztof Gudcr przed 
Łukaszem Wielgusem i Mateuszem 
Skowronem (wszyscy / 
Twardogóry). 
Agnieszka Otolińska z Chełsto- 
wa była najlepsza wśród 30 
dziewcząt z III i IV klas. Drugie 
miejsce zajęła Magdalena 
Bukowska, a trzecie Anita Kaźmierska 
(obie z Twardogóry). Adam 
Krzywański z Twardogóry 
zwyciężył 43 rywali v tej samej" 
kategorii wiekowej. Kolejne lokaty 
ukończyło 18 
zawodniczek 
oraz Daniel 
Czuchnowski 
(MKS Echo 
Twardogóra), 
przed 
Tomaszem Froń- 
skim (MKS 
Echo) i 
Ryszardem 
Wierzbickim 
(Oława) bieg 
ukończyło 43 
zawodników. 
Edyta Kicdro- 
wska (Oława) i 
Jerzy Kaczmarczyk (WKS Śląsk) 
wygrali najsilniej obsadzone 
biegi uczniów klas VII-VIII. W 
pierwszej dziesiątce dziewcząt 
uplasowały się cztery twardogórzan- 
Katrzyna Sojka - ósma. Wśród 
chłopców iwardogórzanie zajęli 
drugie - Bartosz Noculak i 
dziesiąte - Mariusz Jankowski 
miejsce. Szósty był Michał Słoński z 
Oleśniczanki. Bieg dziewcząt 
ukończyło 20 zawodniczek, a 
bieg chłopców 34 uczniów. 
Do zobaczenia za rok? 
Sponsorzy biegu (Rada Miasta i 
Gminy w Twardogórze oraz 
miejscowi rzemieślnicy) zapowiadają, 
że wespół z głównym 
organizatorem lej udanej imprezy - 
miejscowym Ośrodkiem Sportu i 
Rekreacji kierowanym przez Andrzeja 
Rogalskiego - za rok znów zaproi 
szą czołówkę polskich biegaczy 
do swego miasta. Czyżby pod 
bokiem oleśnickiego Memoriału 
Sfotografuj Twardogórę 
dniem 30 czerwca 1996 roku. 
Rozstrzygnięcie konkursu i ogło- 
szenic wyników nastąpi w 
październiku 1996 roku. 
Zwycięzcom przyznane zostaną 
nagrody o łącznej wartości 500 zł. 
Głowna nagroda ufundowana 
zostanie przez burmistrza 
Twardogóry. Nagrodzone i wyróżnione 
zdjęcia zaprezentowane zostaną na 
wystawie oraz w specjalnie 
opracowanym albumie o Twardogórze. 
Prace należy przesłać na adres: 
Biblioteka Publiczna, ul. 
Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra. 
Wszelkich informacji udziela 
biblioteka - teł. 17. (OAl) 
Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy w Twardogórze 
zaprasza wszystkich chętnych do 
udziału w konkursie 
fotograficznym pod hasłem 
„Twardogóra w fotografii". Celem konkursu 
jest utrwalenie wizerunku Twar* 
dogóry i okolicy - krajobrazu i 
architektury, ważnych wydarzeń 
lokalnych, problemów oraz losów 
ludzkich. Konkurs jest otwarły. 
Mogą w nim wziąć udział 
zarówno dzieci, jak i dorośli. 
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 
3-5 fotografii ( po 2 egzemplarze 
każdej). Format zdjęć: 13x18. 
Termin nadsyłania prac upływa z 
Kto szybciej ugasi 
16 września o godz. 10 na 
stadionie w Oleśnicy odbyły sic zawody 
sportowo.-pożarnicze drużyn 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 
rejonu Oleśnicy. Zawody 
otworzył komendant rejonowy PSP w 
Oleśnicy st. kpt. Zbigniew 
Szklarski, który przywitał zaproszonych 
gości: zastępcę komendanta 
wojewódzkiego PSP Zbigniewa 
Kanię, wiceburmistrza Oleśnicy 
Andrzeja Komarzyńca, wójta 
Andrzeja Proszkowskicgo, 
burmistrza Bierutowa Andrzeja 
Wojtkowiaka, zastępcę komendanta 
CSIL płk. Włodzimierza Boga- 
czyńskiego i komendanta policji 
Janusza Patykowskicgo. Minutą 
ciszy uczczono pamięć ofiar 
tragicznego pożaru w Aidzie oraz 
skierowano apel do władz 
samorządowych o zwrócenie uwagi na 
ochronę przeciwpożarową i 
wspólne przeciwdziałanie 
zagrożeniom występującym w naszym 
rejonie. 
Po raz pierwszy do wspólnej 
rywalizacji stanęły OSP z dawnego 
rejonu Milicza i Oleśnicy 
(obecnie w wyniku zmniejszenia liczby 
komend rejonowych strażacy z 
Milicza podlegają pod Oleśnicę). 
Do zawodów stanęło 15 drużyn 
(z wyJ€-|tkiem gm. Twardogóra). 
Głównym zadaniem 
uczestników było pokonanie toru 
przeszkód (sztafeta 7x50 m z 
przeszkodami) oraz wykonanie 
ćwiczenia bojowego (strącenie 
prądem wody 4 pachołków i 
obrócenie tarczy). 
Zwycięzcami w poszczególnych 
grupach zostali: 
• w gr. I chłopców (wiek 12-15 
lat) - OSP Gądkowicc 
• w gr. I dziewcząt (wiek 12-15 
lat) - OSP Milicz 
• w gr. II chłopców (wiek 15-18 
lat) - OSP Wierzchowiec 
• w gr.lll seniorów -OSP Wabie- 
nice 
Zwycięskie drużyny otrzymały 
dyplomy ora/ puchary. 
Zwycięska drużyna seniorów (OSP Wa- 
bienicc) dostała dodatkowo 
puchar przechodni komendanta 
rejonowego PSP.Na zakończenie 
wszyscy zawodnicy oraz 
zaproszeni goście mogli posilić się 
wyśmienitą grochówką. Zawody 
uświetniła orkiestra dęta OSP 
Bierutów. ' 
(OAl) 
Kronika 
strażacka 
1-15 września 
X 1.09 w zakładzie 
Aida wybuchł pożar 
w hali montażu, 
śmierć poniosło 6 
pracowników. W 
wyniku pożaru 
uległa spaleniu cala 
hala o wartości 150 tys. zł. 
X 3.09 straż usuwała skutki 
kolizji drogowej na ul. 
Traugutta w Oleśnicy. 
X 6.09. w Smardzowic 
strażacy usuwali skutki wypadku 
drogowego. 
X 7.09 w Długołęce zapaliła 
się sterta słomy oraz samochód 
ciężarowy ził. Straty wyniosły 
ok. 4.0(X) zł. 
X 7.09 w Śliwicach straż 
pożarna gasiła 7 ha słomy po 
kombajnie. 
X 8.09 na ul. Krzywoustego 
wybuchł pożar w piwnicy 
budynku wielorodzinnego. 
Spaleniu uległo wyposażenie piwnicy. 
Straty oszacowano na 6(X) zł. 
X 8.09 w Poniatowicach straż 
zabezpieczała miejsce 
wypadku diogowcgo. 
X8.1 )9 w Nowoszycach straża- 
cy zabezpieczali miejsce 
wypadku drogowego. 
X 9.09 w Oleśnicy na ul. sw. 
Jadwigi zapaleniu uległa 
piwnica. W wyniku pożaru spaliło się 
jej wyposażenie. Straty około 
1.000 zł. 
X 9.09 w Oleśnicy na ul. 11 
Listopada straż pożarna 
usuwała skutki wypadku drogowego. 
X 11.09 w Jonasic:strażacy 
gasili 1 ha słomy po kombajnie. 
X 13.09 w Cieślach straż 
pożarna gasiła palącą się suchą 
trawę na poboczu szlaku 
kolejowego. 
X 14.09 w Ligocie Malej straż 
pożarna usuwała skutki 
wypadku drogowego. 
X 14.09 w Dobroszycach 
strażacy gasili palącą się drewnianą 
szopę. Straty wyniosły 5(X) zł. 
(TAS) 
"smi9. 
H 
* „Panorama Oleśnicka" nr 39 wrzesień 1993 r. 
Moto Jelcz Oława - Pogoń Oleśnica 6:1 
Nokaut 
Z bagażem sześciu bramek 
oleśnicka Pogoń opuszczała 
boisko Moto Jelcza w Oławie. Go- 
spodurze już po 20 minutach 
prowadzili 3:0. Nasi gracze 
odpowiedzieli tylko jednym 
celnym trafieniem z rzutu 
wolnego. Był to najsłabszy występ 
oleśniczan w rundzie jesiennej. 
1-OZawalniak, 2 min. 
2-0 Łus/c/yński, 11 min. 
3-0 Zawalniak, 20 min. 
3-1 Maciejewski, 48 min. 
4-1 Walral, 51 min. 
5-1 Łus/c/yński, 52 min. 
6-1 Łus/c/.yński, 68 min. 
POGOŃ: Idziorek, Szczypko- 
wski, Michalec, Hałapac/ (od 46 
min. Rzepka), Mularczyk, Moś, 
Wolny, Jurkiewicz (od 71 min. 
Trzaska), Stefaniuk, 
Maciejewski, Michalewski. 
Trener: Zygmunt PETEREK 
MOTO: Skrocki, Polanowski, 
Sak (od 53 min. Kopertowski), 
Walral, Bęś, Moro/, Soliński (od 
77 min. Gorlowski), Żclasko (od 
83 min. Les/c/yński), 
Grabowski, Łuszczyński, Zawalniak. 
Trener: Ryszard PALUSZEK 
Żółte kartki: Moroz (40 min.), 
Bęś (43 min.), Maciejewski (82 
min.), Michalec (85 min.) 
Sędziował: Jerzy Wilk (Jelenia 
Góra) 
Do Oławy jechaliśmy w nic 
najlepszych nastrojach. Wiadomość 
o zweryfikowaniu dwóch 
wygranych przez nas spotkań (piszemy 
o tym niżej) nic sprzyjała dobrym 
humorom. Mogliśmy tylko 
domyślać się, że nastroje wśród 
naszych zawodników są zapewne 
jeszcze bardziej minorowe... 
Naszego redakcyjnego fiata 
zaparkowaliśmy w oławskim 
Rynku, a ponieważ do rozpoczęcia 
spotkania było jeszcze sporo 
czasu, ruszyliśmy najpierw 
zobaczyć, jak prezentuje się miasto, 
którego klub jest w tym sezonie 
głównym i jak na razie 
zdecydowanym faworytem w walce o 
awans do II ligi. Nasze 
rozczarowanie było spore. Miejscowy 
Rynek jest zaniedbany i 
zapuszczony, handel rachityczny, a 
większość sklepów była w to sobotnie 
popołudnie zamknięta na cztery 
spusty. W tym wypadku oleśniccy 
gospodarze miasta i miejscowi 
handlowcy zdecydowanie są 
góra! Zaświtała w nas nadzieja, że 
może i na boisku okażemy się 
lepsi od faworyzowanego Moto 
Jelcza? 
Jak się jednak miało okazać były 
to nader płonne nadzieje. Na 
boisku gospodarze obnażyli 
bezlitośnie wszystkie braki oleśniczan. 
Nasi juz nie po raz pierwszy 
(ostatni raz miało to miejsce w 
Świebodzinie) zaraz nn początku 
spotkania tracą gola. W 2 min. 
gospodarze przejmują piłkę w 
środku pola. Hałapacz nie zdołał 
upilnować szybkiego Zawalnia- 
ka, z interwencją spóźnia się też 
Idziorek, który powinien szybciej 
wyjść do przodu, i napastnik Ato/o 
po raz pierwszy trafia do naszej 
bramki. 
Oleśniczanic rzucają się do 
odrobienia tej straty i... błyskawicznie 
nadziewają się na kontrę gości. 
Wcześniej, w 7 min., po ładnym 
zagraniu Stefaniuka, obrońca w 
ostatniej chwili zdejmuje piłkę z 
nogi szykującemu się do strzału w 
dogodnej pozycji Michalewskic- 
mu, a w minutę póz'niej pierwsze 
celne uderzenie na bramkę 
oławską oddaje z dystansu Michalec. 
Trafia jednak wprosi w Skrockie- 
A w 11 min. przegrywamy już 
0:2. Olawianic przeprowadzają 
szybką kontrę, Szczypkowski nie 
sięga głową piłki w środku pola, 
Zawalniak podciąga kilka metrów 
na lewej stronic, rzuca piłkę do 
środka i Łuszczyński w sytuacji 
sam na sam nie daje 
najmniejszych szans ldziorkowi. 
Tak szybka utrata dwóch goli 
powoduje, że pogoniarze gubią się 
całkowicie. Mnożą się błędy, 
niecelne podania, straty piłek. Oła- 
wianie, którzy nie prezentują 
szczególnie składnych akcji, 
wspaniale jednak wykorzystują 
nasze potknięcia, przewyższając 
oleśnickich graczy pod względem 
szybkościowym. 
W 20 min. po rzucie rożnym nasi 
wybijają piłkę, Stefaniuk nie 
zdołał jednak jej wyprowadzić, oła- 
wianie przerzucają grę na lewą 
stronę, dośrodkowanie i nicpilno- 
wany Zawalniak z najbliższej 
odległości pokonuje ponownie 
Idziorka. 3:0... 
Taki przebieg pierwszych 
dwudziestu minut powoduje, że gra 
już do końca pierwszej połowy 
jest bardzo nieciekawa. Nasi nie 
.są w stanie przeprowadzić jakiejś 
groźnej akcji, a oławianie nic 
wysilają się, czekając na kolejny 
prezent Pogoni. Otrzymują taki w 25 
min. - Michalec próbuje w 
okolicach naszego pola karnego minąć 
Zawalniaka, ten odbiera mu piłkę, 
ale błyskawiczny wybieg 
Idziorka i jego wślizg powodują, że nie 
tracimy kolejnej bramki. 
Na trzy minuty przed końcem tej 
części gry znowu oławianie 
ośmieszają nas przy kolejnej 
kontrze, ale Idziorek wygrywa 
pojedynek sam na sam z Łusz- 
czyńskim. Rezultatem 3:0 kończy 
się pierwsza połowa spotkania. 
Oleśniccy kibice, których sporo 
przyjechało do Oławy, kręcą z 
niedowierzaniem głowami. 
Spodziewaliśmy się, że w Oławie nic 
będzie łatwo, ale wydarzenia z 
pierwszych 45. mi nut sugerują, że 
dojdzie dziś do pogromu 
oleśniczan, a lego się nie 
spodziewaliśmy. 
Trochę optymizmu dostarcza 
nam początek drugiej połowy. W 
48 min. Maciejewski wykonuje 
rzut wolny. Widząc, że bramkarz 
jeszcze ustawia mur i znajduje się 
w prawym rogu bramki, Maja 
egzekwuje wolnego błyskawicznie i 
precyzyjnie uderza w odsłonięty 
róg. 3:1. Mo/e nie wszystko 
jeszcze stracone? 
Niestety, był to jedynie 
jednorazowy przebłysk. Podrażnieni go- 
Za niewiedzę trzeba płacić 
Wygrane przez oleśnicką 
Pogoń spotkania ze Ślęzą Wrocław 
(Puchar Polski) i Promieniem 
Żary (III liga) zostaną 
zweryfikowane przez PZPN i OZPN. 
Za występ w obu spotkaniach 
nieuprawnionego do gry 
Grzegorza Szczypkowskicgo nasz 
klub zostanie ukarany dwoma 
walkowerami. Przepisy 
przyznają rację działaczom 
piłkarskiej centrali. 
Udaną passę mieli ostatnio 
zawodnicy oleśnickiej Pogoni. W 
Pucharze Polski po zwycięstwie 
nad I-ligowym Śląskiem pokonali 
Il-ligową Ślęzę i awansowali do 
1/16 rozgrywek. W lidze odnieśli 
dwa zwycięstwa pod rząd i 
awansowali na środkowe pozycje w 
tabeli. Byli wyraźnie na fali 
wznoszącej. 
Niedługo przyszło nam się 
jednak cieszyć wygranymi ze Ślęzą i 
Promieniem. Za występ w obu 
spotkaniach nieuprawnionego do 
gry Grzegorza Szczypkowskiego 
zostaniemy ukarani 
walkowerami. 
Jak doszło do tej kolejnej wpadki 
osób odpowiedzialnych w Pogoni 
ja kontrolowanie żółtych kartek? 
Nasz obrońca otrzymał żóllc 
kartki w spotkaniach III ligi z Rokitą 
iStrzelinianką. Polem dostałżółlą 
kartkę w pucharowym mec/u ze 
Śląskiem. Klub zsumował je i 
zadecydował, że Szczypkowski nie 
wystąpi w kolejnym meczu 
Pogoni/KP Wałbrzych. Działacze 
powołali się na § 45 regulaminu 
Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej we Wrocławiu, który mówi, że 
„zawodnik, który w czasie 
zawodów mistrzowskich lub 
pucharowych zostaje automatycznie 
ukarany według naslępującychzasad: 
a. po 3,6,9 żółtych kartkach 
dyskwalifikacją odpowiednio 1, 2, 3 
meczy". Potem G. Szczypkowski 
zagrał z Karkonoszami - otrzymał 
kolejną żółlą kartkę (zdaniem 
Pogoni - czwartą) i grał w 
następnych meczach ze Ślęzą i 
Promieniem. 
Niestety, zapomniano, że 
przepisy wyższego rzędu znajdują się w 
regulaminie PZPN, który w § 9 
(Dokończenie na xli: 20) 
spodarze bardzo szybko 
sprowadzą nas na ziemię. 
Już w cztery minuty po /dobyciu 
przez nas bramki oławianie 
aplikują nam dwa gole. Najpierw w 
51 min. Łuszczyński po raz drugi 
przegrywa pojedynek sam na sam 
z Id/iorkiem, ale po raz kolejny 
źle wybita piłka trafia na lewą 
stronę do Watrala i ten z ostrego 
kala przerzuca piłkę nad 
wychodzącym ldziorkicm i 
niespodziewanie trafia do siatki. 4:1. A w 
minutę później stojący przy Łusz- 
czyńskim Michalec pozwala mu 
na oddanie strzału z pola karnego, 
który Idziorek puszcza pod 
brzuchem. 5:1... 
Jest 52 minuta spotkania. Do 
końca meczu jeszcze prawic 40 
min., a my chcielibyśmy, żeby 
sędzia już odgwizdał koniec. 
Niestety, jeszcze raz musimy 
przełknąć gorzką pigułkę, kiedy w 68 
min. po akcji na lewej stronie 
skądinąd dobrze znanego w Oleśnicy 
płowowłosego Żclaski i jego do- 
środkowaniu w pełnym biegu 
uderza najlepszy snajper III ligi r 
Łuszczyński. Silnie bita piłka 
ląduje w samym okienku bramki 
Pogoni. 6:1... O rany, kiedy to się 
skończy... Kibice oławscy 
skandują: Siedem do jednego, siedem 
do jednego! Siódma bramka 
jednak już nic pada. 
Mecz z pretendentem do II ligi 
■kończy się i tak prawdziwym 
nokautem pogoniarzy. Trener 
Ryszard Paluszek triumfuje. 
■ 
Komentarz do występu 
oleśniczan jest w zasadzie zbyteczny. 
Wynik mówi wszystko. Moto 
okazał się na tle naszego 
zespołu drużyną o klasę lepszą. 
Oławianie przewyższali Pogoń 
przede wszystkim zgraniem i 
szybkością. Choć nie 
przeprowadzali szczególnie finezyjnych 
akcji, to jednak dwoma, trzema 
szybkimi podaniami potrafili 
stworzyć sytuacje strzeleckie 
dla bardzo groźnych strzelców: 
Łuszczyńskiego i Zawalniaka. 
Taki napastnik jak któryś z tej 
doborowej dwójki bardzo 
przydałby się naszej drużynie. 
Dodać trzeba, że oleśniczanie 
ułatwiali im zadanie tak, że lepiej 
gospodarze nie mogli sobie 
wymarzyć. Nie pierwszy raz brak 
naszej koncentracji na początku 
spotkania od razu ustawił mecz. 
Potem - zamiast wszystkimi 
siłami pilnować dostępu do własnej 
bramki - nazbyt pochopnie 
odkryliśmy się i kontra dała już 
dwubramkowe prowadzenie 
gospodarzom. Nasi rozkleili się w 
tym momencie zupełnie i dalsze 
gole były już tylko kwestią 
czasu. 
Przy zielonym stoliku, ale 
najzupełniej słusznie, straciliśmy 
trzy punkty. W Oławie 
doznaliśmy sromotnej klęski. Trzeba 
znów będzie odwracać 
niekorzystną kartę. Oby stało się to 
już w następnym meczu z 
groźnym zespołem Bielawianki. 
Koman Rybak 
1. Moto-Jelcz 
2. Kryształ 
3. KP Wałbrzych 
4. Orzeł 
5. Karkonosze 
6. Pogoń Świcrz. 
7. Pogoń Swicb. 
8. Rokita 
9. Bielawianka 
10. Promień 
11. Polonia 
12. Lechia 
13. Rawia 
14. Piast 
15.Pogoń 
16. Górnik 
17. Kania 
18. Slrzelinianka 
9 25 29:5 
9 20 20:11 
918 15:5 
917 19:9 
9 16 13:6 
9 15 15:10 
9 13 13:13 
9 13 13:13 
912 12:11 
911 13:14 
9 11 6:7 
910 9:14 
91010:21 
9 9 6:8 
8 9:13 
6 9:16 
5 12:23 
1 8:27 
30 września, sobota, godz. 15 
Pogoń Oleśnica 
-Bielawianka Bielawa 
KOMUNIKAT 
Zarząd Oddziału Lokalnego 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Oleśnicy informuje, że 
fundusze zebrane w kweście ulicznej 
w maju br. przeznaczył na 
dopłaty do posiłków dla dzieci z 
najuboższych rodzin uczniów 
oleśnickich szkół. 
6 września 1995 r. 
rozdysponowano zebraną kwotę w 
wysokości 857,25 zł w następujący 
sposób: 
SP 1 - 121,45 zł 
SP 2 - 121,45 zł 
SP 3 121,45 zł 
SP 4 -150 zł 
SP 6 - 121,45 zł 
SP 7 - 121,45 zł 
SP8 - 30 zł 
SP9 - 30 zł 
SP10 - 40 zł 
Zarząd - składając serdeczne 
podziękowanie ofiarodawcom i 
uczestniczącym w kweście 
szkołom - apeluje o dalsze 
wspomaganie działalności PCK. 
Zarząd PCK 
w Oleśnicy 
Ogioizcnie bezpłatne 
Y 
W DOSAH 
TAFKWON DO 
SZKOŁA 
SZTUK WALKI I SAMOOBRONY 
DOSAISI OLEŚNICA 
Zajęcia dla osób w wieku do 13 lat 
poniedziałek, środa - godz. 17.00 
©Zajęcia dla osób w wieku od 13 lat 
poniedziałek, środa - godz. 18.15 
O Zajęcia dla grupy zaawansowanej 
poniedziałek, środa - godz. 19.30 
©Zajęcia dla dorosłych rozpoczną się 
6 października (piątek) o godz. 18.30 
SWfttityOM 
SPrYj 
Oleśnico 
oLKodiOMttskieoo' 
_r i 
„Panorama Oleśnicka" nr 39 wrzesień 1998 r. 
str. 20 
Żegnamy 
lato 
Mgła kłębiła się nad boiskiem i 
nic nic zapowiadało poprawy 
pogody. Po kilkudniowych ciągłych 
opadach deszczu nikt nic mógł 
przewidzieć, że w najbliższą 
niedzielę będzie wspaniała pogoda. 
Od wczesnych godzin rannych 
młodzież, c/łonkowic Ludowego 
Zespołu Sportowego w Nowoszy- 
cach przygotowując boisko 
/niepokojem spoglądali w 'niebo - co 
też la mgła przyniesie? 
Niespodziewanie tu/ przed godziną 
dziesiątą mgła uniosła się do góry i po 
raz pierwszy od kilku dni 
nieśmiałe promienie słońca przedarły się 
przez zwarte obłoki chmur. Z 
każdą minutą robiło się cieplej i 
radośniej. Kilka minut po dziesiątej 
sędziowie przeprowadzili 
losowanie drużyn piłkarskich i tak 
rozpoczęła się impreza sportowo- 
rekreacyjna "Pożegnanie lata". 
Sześć drużyn piłkarskich 
juniorów młodszych aż do godziny 
piętnastej toczyło zacięte boje o 
leażdą piłkę. 
Pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna ze Smardzowa pokonując w 
rzutach karnych młodą drużynę / 
Poniatowie, tr/ecie miejsce zajęła 
ekipa gospodarzy zwyciężając w 
meczu o III-I V miejsce 2:0 zespół 
z Łuc/yny (gm. Dobroszyce). W 
spotkaniu o V-VI miejsce 
drużyna ze Smolnej wygrała 1:() / Grę- 
bos/ycami. 
W czasie gdy na boisku trwały 
/magania w piłkę nożną, tuż obok 
w s/atni sportowej Jer/y Teplicki 
z Zarządu Rejonowego Ligi 
Obrony Kraju prowad/ił zawody 
strzeleckie / pistoletu 
pneumatycznego. Strzelało tylko (a może 
aż) 110 osób. Dzięki pomocy 
miejscowych działaczy, a 
szczególnie Grzegorza Kruszyńskiego, 
strzelanie zostało pr/eprowad/o- 
ne sprawnie i bez komplikacji. 
Wśród dziewcząt (a było ich 19) 
najlepszą okazała się Małgosia 
Wiącek, która wystrzelała 26 pkt. 
na 50. Drugie miejsce zajęła 
Marta Haraf, a trzecie Anna Wiącek 
(mają te oko dziewczęta / Grębo- 
szyc...). 
Z chłopców najlepszym 
strzelcem okazał się Rafał Chorąży ze 
Smardzowa zdobywając 39 pkt. 
na 50 możliwych, drugi był 
Zbigniew Balicki (również ze Smar- 
Za niewiedzę 
trzeba płacić 
(Dokończenie ze str. 19) 
pkt. 4 mówi wyra/nie, że „kara 
dyskwalifikacji wymierzona 
zawodnikowi liczba meczów lub 
czasowo musi być wykonana w 
klasie rozgrywkowej tego 
samego szczebla (centralnego, 
okręgowego)". A że kartek z III ligi i 
z rozgrywek pucharowych - jak 
powiedział nam wiceprezes 
OZPN d/s gier, ewidencji i dycy- 
pliny Jerzy Polak - sumować nię 
można, trzecią żółtą kartką G. 
Szczypkowskiego była kartka w 
meczu z Karkonoszami. Dlatego 
też nasz gracz powinien 
pauzować w spotkaniu z Promieniem, 
bo karę musiał odbyć w 
rozgrywkach tego samego szczebla - w 
tym przypadku okręgowego. 
Młodszy z braci Szczypko- 
wskich nic mógł również 
wystąpić w meczu ze Ślęzą, gdyż jak 
poinformował nas Jcr/y Polak, 
inny punkt regulaminu PZPN 
mówi: „Do czasu wykonania kary 
zawodnik nie może uczestniczyć 
w rozgrywkach mistrzowskich i 
FERMA DROBIU 
w Boguszycach 
posiada w sprzedaży 
podsuszony nawóz kurzy. 
Idealny na ogródki działkowe, 
pod warzywa, krzewy, 
drzewa owocowe i id. 
Informacje. Tel. 437-88. 
pucharowych innych klas i 
szczebli". „Szczypkowski nie 
powinien grać w meczu / 
Promieniem Żary i ze Ślęzą. Do czasu 
wykonania kary nic mo/c grać 
nigdzie" - podsumował J. Polak. 
Za nieznajomość przepisów 
trzeba płacić. Klub oparł się na 
regulaminie OZPN-u, 
zapominając, że istnieją jeszcze 
przepisy nadrzędne - PZPN-u. Za 
czyjeś niedbalstwo płacą piłkarze i 
kibice. O wpływie takich sytuacji 
na morale drużyny nie ma co 
wspominać. Okazało się, że 
osoby odpowiedzialne za 
liczenie kartek i odsuwanie 
zawodników od spotkań zgodnie z 
regulaminami nie znają przepisów. 
Powinny wobec nich być 
wyciągnięte surowe 
konsekwencje. Już drugi raz przez ich 
niekompetencję oleśnicki klub traci 
punkty i naraża się na 
kompromitację. 
Zawodnicy wygrali na boisku 
dwa spotkania. Awansowali na 
miejsca w tabeli, które mają 
wpływ na wysokość ich 
gratyfikacji. Jeżeli jeszcze za 
zwycięstwa nie otrzymali premii - 
powinni je dostać. Ich miejsce w 
tabeli Zarząd klubu powinien 
teraz również korygować dodając 
im trzy punkty. Futboliści są od 
grania, trener od trenowania - 
ich rolą nie jest zagłębianie się 
w przepisy i liczenie kartek. Od 
tego są inni. 
Roman Rybak 
dzowa), a trzeci Łukasz Sosiński 
ze Swierzyny. 
W kręglach zwyciężyła Anna 
Biszczanik z Nowoszyc i Łukasz 
Szot z Łuczyny, w rzutach 
zręcznościowych: Małgorzata Wiącek 
7 Grębos/yc i Jacek Pacholcc ze 
Smolnej, w serso: Marta Haraf z 
Gręboszyc i Rafał Bis/c/ani k z 
Nowoszyc, w r/utach piłeczkami 
do tarczy: Monika Mastalcrz z 
Nowoszyc i Wiesław 
Zawistowski z Poniatowie, w r/utach do 
celu: Marta Haraf i Łukasz Latał 
/ Łuczyny. 
Po podliczeniu punktów z 
poszczególnych konkurencji (do X 
miejsca) okazało się, że 
zdecydowane zwycięstwo i nagrodę wójta 
gminy Oleśnica ze 113 punktami 
zdobyła reprezentacja 
Smardzowa, druga była ekipa Nowos/yc - 
97 pkt., a trzecia Łuczyny - 94 pkt. 
Kolejne miejsca zajęły: Poniato- 
wicc - 77 pkt., Smolna - 50 pkt., 
Gręboszyce - 49 pkt., Solniki 
Wlk. - 11, Sokołowice - 10, 
Świerzyna - 8, Wszcchświęte - 5 
pkt. 
■ 
Zjazd LZS 
W sobotę 28 października we 
Wrocławiu odbędzie się Zjazd 
Wojewódzki Zrzeszenia LZS, na 
którym wybrane zostaną nowe 
władze na następną kadencję. W 
okresie zimowo-wiosennym w 
naszym rejonie odbywały się 
gminne /ja/dy, sprawozdawc/o- 
wyborc/e, na których zostali 
wybrani delegaci na Zjazd 
Wojewódzki. Uczestniczyć w nim będą: 
Jerzy Paluch, Zygmunt 
Maciaszczyk, Alina Łys/c/arz, Eugeniusz 
Pawlak, Zbigniew Klimkiewicz, 
Henryk Bartoszewski, Andr/ej 
Proszkowski, Andi/ej Fojna, 
Tadeusz Naborczyk, Janusz Do- 
brosz, Mirosław Wilk, Jan Nycek, 
Ryszard Lech, Kazimier/ Gębuś, 
Andrzej Giers/on ora/ Zygmunt 
Wydmuch. Spotkanie delegatów 
z nas/ego rejonu odbędzie się w 
siedzibie LZS pr/y ul. Wojska 
Polskiego 12 w dniu 9.10.1995 
(poniedziałek) o godz. 17. 
Zapraszamy 
w niedziele 
c 
1 października 
Mecze klasy B - godz. 15 
- boisko w Wabicnicach: Stronie 
- Zbytowa 
Solniki Małe - Byków 
Nowoszyce - Dobroszyce 
Mecze klasy C - godz. 15 
Sokołowice - Solniki Wielkie 
Rataje Oleśnica - Goszcz (boisko 
w Świcrzynic) 
Smardzów - Strzelce 
Poniatowice - Smolna 
Chcłslów - Niecis/ów 
Węgrów - Piw-Pol Zieloni 
Oleśnica 
Mecze klasy I) - godz. 1230 
Bukowinka - Łuczyna (boisko w 
Białym Błocie) 
Cieśle - Grabowno Malc 
Boguszyce - Lotnik II 
Twardogóra (boisko obok szkoły w 
Boguszycach). 
Turnieje 
godz. 13 - turniej piłki nożnej 
juniorów młodszych (roc/nik 
1981 i młodsi) - boisko sportowe 
w Smolnej 
■ 
Sędziowie 
i organizatorzy 
W polowie października 
rozpocznie się kurs sęd/iow piłki 
nożnej ora/ kurs organizatorów 
sportu i rekreacji. Każdy, kto ukończył 
16 lal i jest zainteresowany 
sportem i rekreacją, ma szanse 
wypróbowania swoich możliwości przy 
organizacji imprez masowych i 
różnego rodzaju turniejów 
piłkarskich. Zajęcia na kursach 
odbywać się będą co drugi czwartek w 
godz. 16-19 w siedzibie LZS przy 
ul. Wojska Polskiego 12. 
Czekamy na zgłoszenia. 
Ryszard Pstrocki 
Wędkujemy ^$4 
Rodzaje zanęt 
Gdy wiemy już, jakie 
właściwości składników zanęt mają /na- 
c/.enie dla ich jakości, postaram 
się dokonać ich pr/eglądu. 
Bułka tarta jest najważniejsza w 
hierarchii składników zanęt. Po 
zwilżeniu wodą zwiększa ona 
znacznie swą objętość, nic 
powoduje mętnienia wody ora/ nie klei 
się. Najlepsza bułka tarta to ta 
kupiona w sklepie i powtórnie 
zmielona. Bułka do zanęty powinna 
swą konsystencją przypominać 
mąkę. Dodawana do zanęt karpio- 
watych powinna być nieco 
grubsza. 
Chleb tarty, mimo że dość 
szybko kwaśnieje, nie wymaga 
dodatkowego mielenia i doskonale u/u- 
pełnia zanęty karpiowe. 
Kasza manna jest stosowana w 
/anętach jako składnik wiążący. 
Jest idealna na płocie i wdręgi. 
Kas/a kukuryd/iana ma 
podobne zastosowanie, a po/a tym nie 
klei się, służy jako u/upelnienic 
zanęty. Ma tendencję do unos/c- 
niasię w toni, co można 
wykorzystać pr/y wędkowaniu w toni. 
Otręby ps/enne to składnik 
ws/elkich /anęl dennych. Nadaje 
/anęcic pus/yslość, nadaje się do 
wabienia wszystkich ryb 
spokojnego żeru, a w szczególności 
amura i leszc/a. 
Inne składniki do w/bogacania 
zanęt to: płatki owsiane - 
doskonałe na wody bieżące; mąka 
kukurydziana - nie klei się, więc 
nadaje się do obciążania /anęl; 
mączka jęc/mienna - podobnie jak 
kukurydziana; ziemniaki 
gotowane - podstawowy składnik zanęto- 
wy na wszystkie ryby karpiowe, 
bard/o wydajny w postaci kulek 
oproszonych otrębami; 
sproszkowane biszkopty, herbatniki 
-przysmak niektórych ryb, doskonale w 
niewielkich ilościach, mimo że 
ich mieszanie jest kłopotliwe. 
Inną grupę dodatków zanęto- 
wych stanowią: mielone siemię 
lniane i konopne oraz makuchy z 
nich. Mimo oleistego 
pochodzenia doskonale mieszają się z 
pozostałymi składnikami, są dobre na 
wszystkie ryby karpiowe. Mleko 
w proszku i cukier puder lo 
składniki uzupełniające, wybitnie 
smużące, nadające się na wody 
bieżące pr/.y połowic pr/ede ws/y- 
stkim uklei. 
Z przynęt /anęlowych wymienić 
należy białe i c/erwone robae/ki, 
larwy ocholki, siekane 
dżdżownice, mąc/kę kostną i krew bydlęcą. 
Stosując w /anętach krew 
bydlęcą, należy pamiętać pr/ede ws/y- 
stkim o tym, że stosujemy ją wy- 
łąc/nie wiosną. Podc/as lala i w 
c/asie tarła d/iala odstraszająco. 
Najdogodniejs/a jej postać lo 
proszek, który oczywiście musi być 
świeży. Jeśli mamy krew w 
postaci płynnej, lo używamy jej do 
rozdrobnienia zanęty. Pr/y 
sprawianiu ryb na łowisku możemy krew 
rybią dodawać do wszelkiego 
typu zanęt. Nie tylko wabią one 
ryby spokojnego żeru, ale i 
drapieżne jak sum, sandacz, okoń. 
Nie mniej istotnym elementem 
przy spor/ąd/aniu zanęt jest 
zapach, jaki nadajemy zanęcic. 
Anyż doskonale wabi plocie w 
wodzie bieżącej, koper włoski jest 
bardzo skuteczny na płocie 
głębinowe, kminek, siemię konopne - 
na płocie w wodach stojących, 
wanilia na karpia, czosnek na 
amura. Oczywiście, zapachy 
należy dodawać z umiarem, by nie 
przyniosły odwrotnego skutku. 
Dla namiętnych palaczy tytoniu 
mam dobrą wiadomość. Otóż 
olejek lawendowy skutecznie zabija 
zapach nikotyny, który 
niekorzystnie wpływa na zapach 
zakładanych przynęt. Ryba znakomicie 
wyczuwa odór nikotyny. 
Oprócz składników czynnych w 
/anętach niepoślednią rolę 
odgrywają składniki obojętne, takie jak 
glina, piasek, świeża/iemiaz 
kretowiska oraz woda. 
Zasady komponowania zanęt 
należy prześledzić na przykładach: 
I. Zanęla na plocie w wodach 
bieżących: 
bulka tarta 3 cz., herbatniki 
mielone 2cz., kasza kukurydziana 
2cz., mielone płatki owsiane 1 cz., 
mleko w proszku I cz., mielone 
siemię konopne i lniane po 0,5 cz., 
olejek anyżowy oraz glina w za-' 
leżności od szybkości nurtu. 
2. Zanęta na plocie w wodach 
stojących: 
bulka tarta 2 cz., bis/koply 
mielone 3c/., mąka kukurydziana 1,5 
cz., mleko w prós/ku 0,5 cz., 
otręby ps/enne 2 c/., siemię lniane 
mielone I c/., zapachy - koper, 
kminek, a stosownie do 
głębokości łowiska dodajemy więcej lub 
mniej świeżej /icmi / kretowiska. 
Jak widać na powy/s/ych 
przykładach, mimo iż składniki zanęty 
. są takie same, lo ich konsystencja 
jest diametralnie różna. Każdy z 
wędkarzy powinien na tym polu 
eksperymentować. 
Połamania wctlck! 
Józef Karczmurczuk 
PROGRAM TV 
Wtorek 26 IX 
TYP l 
06.00 Kawa czy herbata 
07.45 VIP. 
08.00 Latający kiwi - serial dla młodzieży 
08.30 Szóstka na szóstkę - teleturniej 
09.00 Wiadomości 
09.10 Mama i ja 
09.25 Domowe przedszkole 
09.50 Gimnastyka 
09.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 Jolly Joker - serial 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Giełda pracy, giełda szans 
11.20 Ludzie-żaby 
11.30 Wdeofashion 
11.50 Prawnik domowy 
12.00 Wiadomości. 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Magazyn notowań 
12.45 Komputerowa szkoła 
13.00 Półprzewodnikowe olbrzymy 
13.25 Wielkie odkryciawnauce i technice 
13.40 Kuchnia 
14.10 Z lamusa techniki 
14.30 Laboratorium 
15.00 Muzyka country 
15.30 Nowe przygody Czarnego 
Księcia - serial dla młodzieży 
16.00 Zielonym do góry 
16.25 Tik-tak 
16.50łi- rep. 
Środa 27 IX 
09.50 Gimnastyka 
09.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 Sława-serial 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Słodkie, kwaśne i mrożone.. 
11.15 Ryby i rybki - magazyn 
11.30 Forum- nieobecnych 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Magazyn notowań 
12.40 Katalog zabytków 
12.55 Ziemia czerwieńska 
13.15 Kronika ojczysta: Jagiellonowie 
13.35 Gość dnia 
13.40 Zbłąkana królewna - film dok. 
14.10 Zgadnij, wykaż się! 
14.15 Odyseja siostry Wendy - film dok. 
14.25 Lumen 2000 - serial dok 
1500 Kraina łagodności 
15.30 Moda na sukces - serial 
16.00 Dla młodzieży: Ra|, Baw się z 
nami 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.20 Miliard w rozumie 
17.55 Wieczorynka 
18.10 LIGA MISTRZÓW: SPARTAK 
MOSKWA- LEGIA WARSZAWA 
20.30 Wiadomości 
21.00 DZIEWCZYNY DO WZIĘCIA - 
film pol. (1972,45 min.) 
21.50 Puls dnia 
22.05 Pomnik - rep. 
22.25 Mam prawo 
23.00 Wiadomości 
23.20 DEKALOG, SIEDEM - film pol * 
00.20 Lumen 2000 - serial dok 
00.50 Oko w oko z Renatą Przemyk 
01.20 Publicystyka kulturalna 
18.15 Mamuśki-.serial 
18.30 Informacje 
18.55 Dallas-serial 
"~ 19.55 Informacje 
20.05 Airwolf- serial 
21.00 Gliniarz i prokurator 
21.55 Kostka szczęścia 
22.00 Informacje 
22.20 Dolina lalek - serial 
22.45 Plus Minus 
23.15 Sztuka sprawiedliwości 
23.45 Motowiadomości 
PIĄTKA 
08.00 Fakty 
08.15 Piątka na dzień dobry 
08.30 TV POLONIA 
15.00 Program dnia 
15.05 Czerwone szelki 
15.10 Małe klauny z Wesołkowa- serial 
15.35 Pełzaki - serial anim. 
16.00 Piętnastolatki - serial 
16.30 Z kamerą wśród zwierząt 
16.45 Ojczyzna-polszczyzna 
17.00 Portrety miast 
17.20Cristal -serial 
18.10 Fakty 
18.30 Magazyn aktualności 
kulturalnych 
19.00 Refleks 
19.10 Niech żyje kino! 
19.30 Czyste szaleństwo 
20.00 Droga na szczyt - serial 
20.45 Kung-fu 
21.45 Sport 
22.00 Fakty 
22.30 Cristal - serial 
23.05 TV POLONIA 
14.15 Brzuch - magazyn 
14.30 Nasza klasa 
15.00 Potop popu 
15.30 Dla młodzieży: Maszyna zmian - 
serial TP, Gawęda muzyczna 
mistrza 
16.25 Dla dzieci: Król zwierząt - teleturniej 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17 20Filmidlo 
17.40 Automania 
18.05 Tata major- serial 
18.35 Magazyn katolicki 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 Żar tropików - serial 
21.05 Archiwista - film dok 
22.00 Kilka naszych grzechów modnych 
22.20 Diariusz rządowy 
22.30 Pegaz 
23.00 Wiadomości gospodarcze 
23.20 Miniatury 
23.25 Cywilna kontrola nad wojskiem 
23.50 Kino europejskie - serial dok 
00.45 Pomnik - rep. 
01.05 Automania 
01.25 Reportaż 
17.55 Gość Piątki 
18.10 Fakty 
18.30 Dolnośląski Magazyn Reporterów 
19.00 Refleks 
1910 Magazyn gospodarczy 
19.30 Blues Brothers Live - koncert 
20 00 POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI - 
film USA 
22.00 Fakty 
22.30 Cristal 
23.00 Sands Family - live 
23.35 TV POLONIA 
TV POLONIA 
TVP2 
TVP 2 
TV POLONIA 
07.00 Panorama 
07.10 Studio sport 
07 20 Magazyn poranny 
07.50 Akademia zdrowia Audiotele 
08.00 Program lokalny 
08.30 Wszystko, tylko nie miłość - serial 
09 00 Świat kobiet 
09.30 Każdą chwilędzieciom - serial dok. 
10.00 Po rozum do głowy 
10.20 Teatr telewizji: Sławomir Mrożek 
,Vatzlav' 
11.55 Pogranicze-rep., 
12.15 Sztambuch romantyczny - rep 
12.30 Mój maty świat 
12.50 Akademia Zdrowia 
13.00 Panorama 
13.20 Nasz nauczyciel doktor Specht - 
serial 
14.15Clipol- 
14.45 Muzyczne nowości Dwójki 
15.00 Widget - serial anim 
15.25 Pejzaże wsi polskiej 
16.00 Podaj łapę! 
16.305x5 
1700 Seans filmowy 
17.30 Impresje lat 80. 
17.55 Losowanie LOTTO 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
19.05 Koło fortuny 
19.35 Po rozum do głowy 
20.00 RADOŚĆ ŻYCIA - film wł. (1991, 
59 min.) 
21.00 Panorama 
21.35 Ekspress reporterów. 
22.05Sport:Enduro 
2205 Studio Teatralne Dwójki: Tankred 
Dorst .Fernando Krapp napisał 
do mnie ten list" 
23.20 LIGA MISTRZÓW 
00.20 Panorama 
00.25 Nic się nie stało - masakra w 
obozach Sabra i Shatila - film 
dok. 
rep. 
07.00 Panorama 
07.15 Jak Kowalski z Havrankiem 
07.50 Szkoła kłamców 
08.25 W okolice Stwórcy 
08.50 Tydzień prezydenta 
09.00 Wiadomości 
09.15 Dla dzieci: Śpiewaj z nami 
09.30 Dla młodzieży: Opowieści 
Starego Miasta - serial 
10.00 Zespól adwokacki - serial 
10.45 Klinika zdrowego człowieka 
11.10 Katalog zabytków 
11.30 Historia - współczesność 
12.00 Wiadomości 
12.15 07 zgłoś się- serial 
13.15 Twarze teatru po 20 latach 
13.45 Za chwilę dalszy ciąg programu 
14.15 Sejmog raf 
14.25 Rozmowa dnia 
15.00 Krzysztof Wodiczko i jego sztuka 
publiczna 
15.30 Historia 
16.00 Impresje z lat 80. 
16.20 Krakowskie legendy 
16.30 Luz 
17.00 Teleexpress 
17.15 Dla dzieci: 5-10-15 
16.00 Teatr sensacji: Jacąues Remy, 
Louis C. Thomas .Wspólniczka' 
19.05 Nie żałuję żadnych decyzji - rep. 
19.20 Dobranoc 
19.30 Wieluń, 1 września 1939 
19.55 Radio powstańcze 
20.05 Przegląd publicystyczny 
21.00 Panorama 
21.30 Adaptacje literatury: PALEC 
BOŻY-film pol. (1973, 88 min.) 
23.05 Hanna Banaszak w Łańcucie 
23.35 Zwyczajni - niezwyczajni 
00.30 Warszawska Jesień '95 
Czwartek 28 IX 
tvp i 
POLSAT 
08.00 Rebusy 
08.30 Klub Lady Fitness 
08.40 Strachy z Transylwanii - senal anim 
09.00 HaloGralmy 
09.30 Grunt to rodzina - serial 
10.00 Matnx - serial 
11.00 W drodze 
TVP 1 
06.00 Kawa czy herbata' 
07.45 VIP 
08.00 Moda na sukces - serial 
06.30 Dla dzieci: Studio pod pięciolinią 
09.00 Wiadomości 
09.10 Mama i ja 
09.25 Domowe przedszkole 
08.00 Rebusy 
08.30 Klub Lady Fitness 
08.40 Alwin i wiewiórki 
09.00 HaloGralmy 
09.30 Skrzydła-serial 
10.00 Syreny-serial 
11.00 Jesteśmy 
11.30 Talkshow 
12.30 Magazyn sportowy 
14.00 Oskar 
14.304x4 . 
15.00 Kostka szczęścia 
15.05 HaloGralmy 
15.30 Czarodziejka z Księżyca - serial anim 
16.00 Informacje 
16.15 Link Journal 
16.45 Sekrety-serial 
17.15 Grace w opalach - serial 
17.40 Kostka szczęścia 
17.45 Rebusy 
06.00 Kawa czy herbata' Audiotele 
07.45 V I. P 
08.00 Szaleństwa Alwina Wiewiórki 
serial anim. 
08.30 Dla dzieci: Kolory 
09.00 Wiadomości 
09.10 Mama i ja 
09.25 Domowe przedszkole 
09.50 Gimnastyka dla dzieci 
09.55 Porozmawiajmy od dzieciach 
10.05 Rewir Wolfa - serial 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Gotowanie na ekranie 
11.20 To jest łatwe 
11.30 Taki jest świat 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Magazyn notowań 
12.40 Klinika zdrowego człowieka 
13.00 Strzał w dziesiątkę 
13.05 Łąka - impresja filmowa 
13.40 Zwierzęta świata 
14.05 Strzał w dziesiątkę 
07.00 Panorama 
07.10 Sport telegram 
07.20 Magazyn poranny 
07.50 Akademia zdrowia 
08.00 Program lokalny 
08.30 Dzieciaki, kłopoty i my - serial 
09.00 Transmisja obrad Sejmu 
13.00 Panorama 
15.05 Dookoła świata-z Willy Foggiem 
15.35 TV-rhoto-sport 
t6.00 Zwierzęta suchego lasu rowni- 
kwoego - film dok 
16.305x5 
17.00 Mniejszości narodowe 
17.55 Album rycerski 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
19.00 Teleturniej: Jeden z dziesięciu 
19.35 Klub Pan Rysia 
20.00 Studio sport 
21.00 Panorama 
21.35 Kocham kino . 
21.40 Sto filmów na stulecie kina: 
SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK - 
filmang.,reż LindsayAnderson 
00.35 Panorama 
00.40 Kocham kino 
POLSAT 
08.00 Rebusy 
08.30 Klub Lady Fitness 
08.40 Czarodziejka z Księżyca- serial 
09.00 Graimy 
09.30 Grace w opałach - serial 
10.00 Dallas - serial 
11.00 Kuba zaprasza 
11.30 Pamiętnik nastolatki 
12.00 W drodze 
12.30 Link Journal 
13.00 Twój lekarz 
13.30 Plus Minus 
14.00 Egzamin dojrzałości 
15.00 Kostka szczęścia 
15.05 HaloGralmy 
15.30 Grand Prix - serial anim 
16.00 Informacje 
16.15 Tylko dla dam 
16.45 Sekrety-serial 
17.15 Webster-serial 
17.40 Kostka szczęścia 
17.45 Rebusy 
18 15 Sztuka informacji 
18.45 Informacje 
18.55 Tequilla i Bonetti - serial 
19.55lnformacje 
20.05 Nieustraszony - serial 
21.00 Z ostatniej chwili - serial 
21.55 Kostka szczęścia 
22.00 Informacje 
22.20 Życie jak sen - serial 
22.45 Plus Minus 
23.154x4 
23.45 Gillette World Sport Special 
07.00 Panorama 
07.15 Warszawska Jesień '95 
08.15 Sejmograf 
08.30 Muzyczna Jedynka 
09.00 Wiadomości 
09.15 Dla dzieci: 5-10-15 
10.00 Rzeczpospolita Druga i Pol 
10 50 Krzysztof Wodiczko i |ego sztuka 
publiczna 
11.10 Impresje z lat 80. 
11.30 Historia 
12.00 Wiadomości 
12.15 PALEC BOŻY - film pol (powt.) 
13.45 Moja Europa 
14.25 Rozmowa dnia 
15 00 Wśród gór i pagórków 
15 35 Historia 
16.05 Magazyn katolicki 
16.30 Muzyczna Jedynka 
17.00 Teleexpress 
17.15 Plecak pełen przygód - serial 
17.40 Była łąka - film przyrod 
18.00 Wielka miłość Balzaka - serial . 
19.00Auto-moto-klub 
19.20 Dobranoc 
19.30 Wiadomości 
19 55 Radio powstańcze 
20.00 Studio Kontakt 
20 45 Dziennik telewizyjny J. Fedorowicza 
21.00 Panorama 
21 30 Teatr: Władysław Zawistowski 
.Wysocki" 
22 40 Mistrzostwa Zawodowych Par 
Tanecznych 
23.10 Kocham kobiety - film dok 
24.00 Za metą 
Piątek 29 IX 
TVP 1 
PIĄTKA 
08.00 Piątka na dzień dobry 
08.05 Fakty 
08.15 Piątka na dzień dobry 
08.30 TV POLONIA 
15.00 Program dnia 
15.05 Czerwone szelki - mag. giełdowy 
15.10 Szm arianki - serial anim 
15 20 Asfrofarma - serial anim. 
15.30WBucikowie 
15.35 Przygody kota Feliksa 
16.05 Miód i pszczoły 
16 30 Off Beat 
17 20 Cristal-sanal 
06.00 Kawa czy herbata? 
07.45 VIP - rozmowa Jedynki 
08.00 Moda na sukces 
06.30 Mój program na antenie 
09.00 Wiadomości 
09.10 Mama i ja 
09.25 Przedszkolny koncert życzeń 
10.00 Star Trek - następne pokolenie 
10 50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Od niemowlaka do przedszkolaka 
11.15 Zrób to razem z nami 
11.30 U siebie 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Magazyn Notowań 
12.40 O człowiek! 
12.45 Szalony kapitalizm 
13.00 Szkoła niejedno ma imię 
13.05 Jeśli nie Oxford, to co? 
13.10 Fobie po polsku 
13.30 Aserlywność 
13 55 Każdy ma prawo. 
14.15 Kto ty jesteś' 
14.35 Ten szalony kapitalizm 
15.00 Muzyczna Jedynka 
15.30 Moda na sukces 
16 00 Fronda - magazyn młodzieżowy 
16.25 Dla dzieci: Ciuchcia 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17 00Teleexpress 
17.20 Tata. a Marcin powiedział - serial 
17 30 Goniec - tygodnik kulturalny 
17 45 Test - magazyn konsumenta 
18 05 Randka w ciemno 
16.50 Żulu Gula 
19.00 Wieczorynka 
19 30 Wiadomości 
2010 ODYSEJA KOSMICZNA 2010 - 
film USA (1984) 
22.05 Puls dnia 
22.20 WC kwadrans 
22.35 MdM - Mann i Materna 
23.00 Wiadomości 
23 20 Zwierciadło - pr rozrywk 
23.35 Bądź człowiekiem, towarzyszu! 
23 45 WOJOWNICY - film USA (1979) 
01.15 Goniec - tygodnik kulturalny 
01.30 Muzyczna Jedynka 
TVP 2 
07 00 Par.orama 
07 10 Studio sport 
07 ZO Mag zyr - n 
PROGRAM TV 
(Dokończenie ze str. 21) 
07.50 Akademia zdrowia Dwójki 
08.00 Fakty 
OB.30 Pełna chata - senal 
09.00 Obrady Sejmu 
13.00 Panorama (w przerwie obrad) 
15.00 Szaleństwo koszykówki - serial 
15.25 Akademia zdrowia Dwójki 
15.30 Lalamido 
16.00 Studio sport 
16.30 COLOSSEUM - koncert 
17.00 Lista przebojów 
17.30 Beztroskie dni - serial 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19.35 Instalacja - pr. dla młodzieży 
20.00 Wesoło, czyli smutno 
20.50 Studio sport 
21.00 Panorama 
21.30 Halo, weekend! 
21.40 Niby na serio - pr. rozrywk. 
Stefana Friedmanna 
22.15 JESZCZE SIĘ SPOTKAMY - film 
ang. (1993) 
23.45 Dossier 
00.05 Panorama 
00.10 COLOSSEUM - koncert 
POLSAT 
08.00 Rebusy 
08.30 Klub Lady Fitness 
08.40GrandPrix 
09.00 HaloGralmy - zabawa muzyczna 
09.30 Webster - serial USA 
10.00 Tequilla i Bonetti - senal 
11.00 Tylko dla dam 
11.30 Plus minus 
12 00 4x4 - magazyn motoryzacy|ny 
12.30 Sztuka sprawiedliwości 
13.00 Magazyn sportowy 
14.30 Pamiętnik nastolatki 
15.00 Kostka szczęścia 
15 05 HaloGralmy - mag. muzyczny 
15.30 Richie Rch - serial 
16.00 Informacje 
16.15 Kuba zaprasza 
16.45 Sekrety • serial 
17.15 Van Dykę Show - senal 
17.40 Kostka szczęścia 
17.45 Rebusy 
18.15 Przygody Leona - pr. rozrywk. 
16.45 Informacje 
18.55 Statek miłości - serial 
19.50 Informacje 
20.05 Strażnik Teksasu ■ serial 
21.00 Na celowniku - serial 
21.55 Kostka szczęścia 
22.00 Informacje 
22.15 Biznes tydzień 
22.30 WARLOCK - horror USA (1989) 
00.10 Playboy 
PIĄTKA 
08.00 Fakty 
08.15 Piątka na dzień dobry 
08.30 TV POLONIA 
15.05 Czerwone szelki - magazyn 
giełdowy 
15.10 Teatrzyk Win Gin Pom 
15.35 Prawdziwe potwory - serial anim. 
15.55 Miód i pszczoły 
16.30 Piątka na Jatkach 
17.20 Cristal-serial 
18.10 Fakty 
18.30 Profesor Miodek opowiada 
19.00 Fakty - Refleks 
19.10 Piątka na Jatkach 
19.30 Zwycięstwo na morzu- serial dok. 
20.00 Lekarze - serial ang. 
21.00 Chandler & Co. - serial 
22.00 Fakty 
22.30 Cnstal - serial 
23.00 Przystanek Piątka 
23.30 Pałerek 
23.45 Proletaryat - koncert 
00.20 TV POLONIA 
TV POLONIA 
07.00 Panorama 
07.15 Za metą 
08.05 Kocham kobiety 
09.00 Wiadomości 
09.15 Plecak pełen przygód - serial 
09.45 Auto-molo-klub 
10.00 Wielka miłość Balzaka- serial 
11.05 Biografie 
12.00 Wiadomości 
12.15 Przegląd publicystyczny 
13.10 Magazyn katolicki 
13.40 Studio Kontakt 
14.10 Album rycerski 
14.25 Rozmowa dnia 
14.55 Diariusz - magazyn rządowy 
15.10 Pielgrzym 
15.50 Zaproszenie 
16.10 Koncert .Kraina łagodności" 
Opole '95 
16.30 Gra-teleturniej 
17.00 Teleexpress 
17.15 Ciuchcia - program dla dzieci 
18.00 Trzy misie-serial 
18.30 Spółka rodzinna - serial 
19.00 Marian Kołodzie|- film dok 
19.20 Dobranoc 
19.30 Wiadomości 
19 55 Radjp powstańcze Błyskawica 
20.05 Mistrzowski recital Stefanii 
Toczyskiej 
21.00 Panorama 
21.30 Polskie drogi - serial 
23.05 Pod egidą kabaretu ' 
23.35 OPERACJA HIMMLER - film 
polski 
00.55 Z archiwum rozrywki: kabaret 
Szpak 
Sobota 30 IX 
TVP 1 
07 00 Eko echo 
07.15 Z Polski 
07.30 Wszystko o działce i ogrodzie 
07.55 Agrolinia 
08.30 Bezpieczna przystań - serial 
09.00 Wiadomości 
09.10 Żarno 
09.35Dladzieci:5-10-15 
10.35 Atom, gwiazdy, życie 
11.00 Cudowna planeta - serial dok. 
12.00 Wiadomości 
12.10 Kra] 
12.35 Koncert życzeń 
13.00 Zwierzęta świata 
13.30 Walt Disney przedstawia 
14.45 Swojskie klimaty 
15.00 Rodzina rodzinie 
15.20 Swojskie klimaty 
16.05 Bill Cosby show -serial 
16.30 Swojskie klimaty 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.25 Nowożeńcy - teleturniej 
17.50 Swojskie klimaty 
18.05 Dzień za dniem - serial 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 HONEYMOON IN VEGAS - koe- 
dia USA (1992) 
21.55 Czar par 
23.20 Wiadomości 
23.35 Sportowa sobota 
00.30 FRANKENSTEIN - horror USA 
02.20 PUSTYNIA CZASU - film USA 
TVP2 
07.00 Panorama 
07.10 Folkowe nuty 
07.30 Tacy sami 
07.50 Przystanek Dwójka 
08.00 Sprycjan i Fantazjo - serial 
08.25 Przystanek Dwójka 
08.30 Fakty 
09.30 Przystanek Dwójka 
10.00 Przystanek Dwójka 
10.30 Rebusy Szymona Majewskiego 
11.00 Godzina z Hanna Barbara 
11.35 Przystanek Dwójka 
12.00 Akademia Filmu Polskiego: VA- 
BANKI(1982). 
13.45 Przystanek Dwójka 
14.00 Wydarzenie tygodnia 
14.30 Przystanek Dwójka 
15.00 Familiada 
15.30 Fitness Club - serial TVP 
16.00 Przystanek Dwójka 
17.00 Akademia eleganckiej panny El- 
lis - serial 
17.55 Totalizator Sportowy 
18.00 Panorama 
18.10 Fakty 
18.30 Jaś Fasola 
19.05 Gra -teleturniej 
19.35 Szalone liczby 
20.00 Godzina szczerości - Maryla 
Rodowicz 
20.50 Rawa Blues Festival 
21.00 Panorama 
21 30 Słowo na niedzielę 
21.35 Przystanek Dwójka 
2205 Seriale, seriale.. 
23.05 Benefis w Teatrze Stu - Kora 
24.00 Panorama 
00.05 Rawa Blues Festival 
POLSAT 
08.00 W drodze 
08.30 Moto-myszy z Marsa - serial 
09.00 Filmy animowane 
09.30 Moda i znaki rock'n'rolla 
10.00 Rajska plaża - serial 
11.00 GralMy 
11.30 Oskar 
11.55 PODRYWACZ-film franc 
14.00 Daktan-serial 
15.00 Magazyn 
16.00 Informacje 
16.00 Eskadry z czerwoną gwiazdą - 
serial dok. 
17.00 As, dama, walet 
17.55 ŁOWCY GŁÓW (1/2) - film ang. 
19.00 Disco Relax 
19.55 Totalizator Sportowy 
20.05 RANDKA W CIEMNO - film USA 
22.00 PRAWDZIWI MĘŻCZYŹNI 
UBIERAJĄ SIĘ NA CZARNO 
film USA (1978) 
23.40 Prosto z Hollywood 
00.05 Playboy 
PIĄTKA 
08.00 Tak, panie ministrze - serial 
08.30 Fakty 
08.45 Kowalski i Schmidt 
09.30 W krainie smoków 
10.00 Niesamowity Hulk - senal 
10.20 Niebieski kwadrans 
10.35 Krzyżówka szczęścia 
11.00 Przyroda Japonii 
11.30 W rajskim ogrodzie 
12.10 Znajomi z zoo 
12.35 Moda i uroda 
13.00 Weekend z Piątką 
14.55 Klub Ludzi Życzliwych 
15.10 Mały lord-serial 
15.35 Roger Odrzutowiec - serial 
15.40 Słonica Nellie - serial 
15.45 Jak jest po chińsku? 
15.55 Zaklęte kamienie - serial 
16.30 O co chodzi ? - teleturniej 
17.00 Wielkie odkrycia w nauce i 
technice 
17.20 Tak, panie ministrze - serial 
18.10 Fakty 
18.30 Zderzenia 
19.00 Budowanie na skale 
19.20 Szaleństwo na kółkach - serial 
19.50 Kto to widział - pr. USA 
20.00 ZA GŁOSEM SERCA - film USA 
21.30 Poznań Jazz Fair 
21.35 Inni • reportaż 
22.00 Fakty 
22.30 Studio sport 
23.05 IMPROWIZACJA-film 
00.50 TV POLONIA 
TV POLONIA 
08.00 Program dnia 
08.05 Diariusz 
08.15 Spotkanie z gwiazdą 
08.45 Zaproszenie do Polski 
09.10 Żarno 
09.35 Brawo! Bis! 
12.00 Wiadomości 
12.10 Znajomi z zoo 
12.35 Troskliwe misie - serial anim. 
13.00 Teatr dla dzieci 
14.00 Najważniejszy dzień życia- serial 
14.55 Z archiwum rozrywki 
16.00 Sport z satelity 
17.00 Teleexpress 
17.15 Album rycerski 
17.45 Teatr Komedii 
19.15 Dobranocka 
19.30 Wiadomości 
19.55 Radio powstańcze 
20.00 Historia polskiego wideoclipu 
21.00 Panorama 
21.30 POCIĄG DO HOLLYWOOD • 
film polski 
23.00 Program na niedzielę 
23.15 Słowo na niedzielę 
23.15 Benefis Jerzego Fedorowicza 
00.15 DE MONO-koncert 
01.00 Polskie drogi - serial 
Niedziela 1 X 
TVP 1 
07.00 Rolnictwo na świecie 
07.15 Muzyka ludowa 
07.35 Notowania 
08.05 Tęczowy music-box 
08.30 Droga do Avoniea - serial 
09.25 Teleranek 
09.50 Dżdżownica Akolada 
10.00 Kukułka 
10.15 W Starym Kinie: PANI MINIVER 
-film ang. (1942 
11.25 Film dokumentalny 
12.00 Anioł Pański 
12.20 Opinie - program publicystyczny 
13.00 Wiadomości 
13.10 Tydzień 
15.45 Magazyn morze 
14.15 Czterej pancerni i pies - serial 
15.10 To tylko plotka 
15.25 Złote lata rock'n'rolla 
16.00 Kultura duchowa narodu 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.20 Śmiechu warte 
17.50 Dziennik TV - pr. satyryczny 
18.05 Dr Quinn-serial 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
21.10 Uśmiech losu - serial 
21.05 Program rozrywkowy 
21.35 Racja stanu 
22.05 Bliskie spotkania 
22.35 Sportowa niedziela 
23.00 BURZLIWE LATA 
DWUDZIESTE-film USA (1939) 
TVP 2 
07.00 Echa tygodnia 
07.30 Uśmiech losu - serial USA 
08.15 Słowo na niedzielę 
08.20 Przystanek Dwójka 
08.30 Fakty 
09.35 Benny Hill 
10.00 Ojczyzna - polszczyzna 
10.15 Ulica Sezamkowa 
11.15 Przystanek Dwójka 
11.30 Teatr dla dzieci 
12.00 KLEOPATRA (1/2) - film USA 
14.00 Studio sport s 
14.50 Przystanek Dwójka 
-15.00 Familiada 
15.30 Radio Romans - serial TVP 
16.00 Szansa na sukces - VARIUS 
MANX 
17.00 Beverly Hills 90210 - serial 
17.50 Halo, Dwójka 
18.00 Fakty 
18.10 Przystanek Dwójka 
18.30 Gra-teleturniej 
19.00 Inauguracja XIII 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. F. Chopina 
21.00 Panorama 
21.40 Gala Piosenki Biesiadnej 
22.50 Bezludna wyspa 
23.35 Studio sport 
00.05 Panorama 
00.10 Rawa Blues Fesitval 
POLSAT 
08.00 Jesteśmy 
08.30 Filmy animowane 
09.20 Smakosze i rozkosze 
09.30 Talia gwiazd 
10.00 Disco Relax 
11.00 Daktari- senal 
11.55 ZWARIOWANE PRZYGODY 
ROBIN HOODA- film USA 
14.00 Odyseja - serial 
14.30 Film dokumentalny 
15.00 Program rozrywkowy 
15.30 Fashion TV 
16.00 Informacje 
16.05 MILION LAT PRZED NASZĄ 
ERĄ-film USA 
18.00 Benny Hill 
18.30 COLUMBO - film USA 
19.55 Informacje 
20.05 Na południu - serial 
20.55 PTAKI - horror USA (1963) 
23.00 Na każdy temat 
23.55 LUDZIE WISŁY - film polski 
PIĄTKA 
08.00 Nie czekaj - serial 
08.30 Fakty - Tydzień 
09.00 Studio sport 
09.15 Agro-info 
09.30 Bajki 
10.00 Robocop-serial 
10.20 Vallorianie i dinozaury - serial 
10.45 Przygoda w siodle 
11.00 Magazyn młodzieżowy 
12.00 Samochód - przebój stulecia 
12.30 Biała niedziela 
13.00 Weekend z Piątką 
15.10 Mały lord - serial anim 
15.35 Świat przyrody 
16.30 Nasz nowy dom - serial 
17.20 Gołym okiem - serial 
18.00 Fakty 
18.10 Pejzaże kultury 
18.35 Zeszyty telewizyjne 
19.00 Wspólnota w kulturze 
19.30 Siedem cudów świata - senal 
20.00 ŻOŁNIERZE - film USA 
21 40 Strona Piątki 
22.003-2-1 start 
23.05 Film fabularny (powt) 
00 15 TV POLONIA 
TV POLONIA 
08.10 Studio Kontakt 
08.50 Ojczyzna- film dok. 
09.45 VIP a la carte 
10.15Królowiemórz-film przyrodn 
10.40 Poranek muzyczny 
12.00 Na polską nutę 
12 45 Piraci - teleturme| 
13.15 Zamek Eureki - film dla dzieci 
13.45 Tata, a Marcin powiedział - serial 
14.00 Sylwetki 
14.30 Ojczyzna - polszczyzna 
15.10 Spotkania z prof. Zinem 
15.30 Poruszam się na pograniczu 
16.10 Biografie 
17.00 Teleexpress 
17.15 Klementynka - serial 
17.40 MANEWRY MIŁOSNE - film pol. 
18.45 Dobranocka 
19.00 Inauguracja Komkursu im. F. 
Chopina 
21.00 Radio powstańcze 
21.05 ZAPACH PSIEJ SIERŚCI - film 
polski (1982), rei Jan Batory 
22.50 Program na poniedziałek 
22.55 Bezludna wyspa 
23.45 Divertimenta Opus Jesień 
00.25 Ojczyzna - film dok. 
01.20 Panorama 
01.50 Sport telegram 
Poniedziałek 2 X 
TVP 1 
06.00 Kawa czy herbata? 
07.45 VIP - rozmowa Jedynki 
08.00 Moda na sukces - serial 
06.30 Jadą, idą dzieci drogą 
09.00 Wiadomości 
09.10 Mama i ja 
09.25 Domowe przedszkole 
09.50 Gimnastyka 
09.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.05 Doktor Quinn - serial 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Przyjemne z pożytecznym 
11.30 Ludzki świat 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Program publicystyczny 
12.45 Łowcy tajemnic 
12.55 Samoloty bombowe - serial dok 
13.25 Siła tradycji 
13.40 Historia kołem się toczy 
14.10 Czy wiesz, że.. 
14.15 Encyklopedia 11 wojny światowej 
14.35 Tajna historia ZSRR 
15.00 Czad komando na trasie 
15.30 Moda na sukces - serial 
16.00 Luz 
16.25 Do góry nogami 
17.00 Teleexpress 
17.20 Forum 
18.10 Murphy Brown - serial 
18.35 Krótki kurs historii 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.10 Teatr TV: Fiodor Dostojewski 
.Cudza żona i mąż pod łóżkiem", 
reż. Izabella Cywińska 
21.25 Puls dnia 
21.40 Tydzień prezydenta 
21.50 Miniatury 
21.55 Życie na czerwono - serial dok 
22.15 MdM - Mann i Materna 
22.45 Przegląd militarny 
23.00 Wiadomości 
23.20 Mistrzowie kina: TESECONDS 
TO HELL-film USA (1959) 
01.00 Przeboje B. Kaczyńskiego 
TVP2 
07.00 Pano. arna 
07.10 Sport telegram 
07.20 Poranny magazyn Dwójki 
07.50 Akademia zdrowia Dwójki 
08.00 Fakty 
08.30 Mork i Mindy - serial 
09.00 Świat kobiet 
09.30 Nasza wielka rodzina - serial dok. 
09.55 Pan Magoo - serial anim. 
10.00 Krzyżówka 13-latków 
10.25 Familiada 
10.50 Multihobby 
11.20 Radio Romans - serial 
11.50 Tajemnice naszych przodków - 
serial dok 
12.50 Akademia zdrowia Dwójki 
13.00 Panorama 
13.20 Hardcastle i McCormick - serial 
14.10 Clipol 
14.40 Muzyczne nowości Dwójki 
15.00 Przygody Speeda Błyskawicy 
15 30 Apetyt na zdrowie 
16.00 Monografia Wojska Polskiego 
16.30 Magazyn piłkarski 
17.00 Studio sport 
17.30 Przystanek Dwójka 
18.00 Panoramo 
18.10 Fakty 
18.50 Przystanek Dwójka 
19.05 Koło fortuny 
1935 Krzyżówka 13-latków 
20.00 Oddział specjalny - serial 
20.30 Auto - magazyn 
21 00 Panorama 
21,35.Przystanek Alaska - serial 
22.20 Przystanek Dwójka 
22.50 Konkurs Chopinowski 
23.20 Tropy 
24 00 Panorama 
00.05 Toni Morrison - film dok. 
POLSAT 
08.00 Rebusy 
08.30 Klub Lady Fitness - serial 
08.45 Film animowany 
09.00 Gra!My 
09.30 Van Dykę Show - serial 
10.00 Statek miłości - serial 
11.00 Moda i znaki 
11.30 GraiMy 
12.00 Talia gwiazd 
13.00 Jesteśmy 
13.30 Tylko dla dam 
14.00 Oskar 
14.30 Kuba zaprasza 
15.00 GralMy 
15.30 Film animowany 
16.00 Informacje 
16.15 Czas na naturę 
16.451 wszyscy razem - serial 
17.15 Grunt to rodzina - serial 
17.45 Rebusy 
18.15 Mamuśki 
18.45 Informacje 
18.55 Prawo Burke'a - serial 
2005 Film na telefon: CZCIJ OJCA 
SWEGO - film USA lub - 
NIEPOPRAWNY - komedia wł 
22.00 Informacje 
22.20 Życie jak sen - serial 
22.45 Magazyn 
23.45 Na każdy temat 
PIĄTKA 
08.00 Fakty 
08.15 PJątka na dzień dobry 
08.30 TV POLONIA 
15.05 Czerwone szelki 
15.10 Maluchy 
15 35 Król Artur i rycerze sprawidliwo- 
ści - serial 
16.05 Miód i pszczoły 
16.30 Dzieci i piosenki 
16.55 Pełny odjazd 
17.20Cristal -serial 
18.10 Fakty 
18.30 Tele-sport 
19.00 Fakty-Refleks 
19.10 Kompas 
19.30 Sportowcy - serial dok. 
20.00 NIEPRZEKRACZALNA LINIA - 
kryminał USA 
21.25 Studio piosenki literackiej 
21.35 Biskupin 
22.00 Fakty 
22.30 Crystai - serial 
23.05 TV POLONIA 
TV POLONIA 
14.55 Powitanie 
15.00 Moje książki 
15.15 Katalog zabytków 
15.30 Film dokumentalny 
16.00 Krzyżówka szczęścia 
16.30 Magazyn historyczny 
17.00 Teleexpress 
17.15 Rodzina Leśniewskich - serial 
18.05 W labiryncie - serial 
19.00 Magazyn kulturalny 
19 20 Dobranocka 
19.30 Wiadomości 
19.55 Radio powstańcze Błyskawica 
20.00 Spojrzenia na Polskę 
20,40 Sportowy tydzień 
21.00 Panorama 
21.30 CZERWONE BERETY - film pol. 
23.10 Program na wtorek 
23.15 Program rozrywkowy 
23.45 Przegląd publicystyczny 
00.45 Panorama 
01.15 Sport telegram 
01.25 Benefis Jerzego Fedorowicza 
(powt) 
słir 23 
„Panorama Oleśnicka" nr 39 wrzesień 1995 r 
LOGOGRYF 
' 1 " 
2 
I 
4 
5 
1 
i 
Litery z oznaczonych pól, 
czytane rzędami, utworzą rozwiązanie 
- przysłowie afrykańskie. 
1) broń drzewcowa o szerokim 
grocie; 
2) puszcza; 
3) młoda, nielotna kaczka; 
4) skóra kozia, szewro; 
5) miejsce zryte przez dziki. 
Do wygrania kaseta 
magnetofonowa. 
-ANWIN- 
Rozwiązanie logogryfu z 
numeru 37: Nie trzeba lekarza 
zdrowemu. 
Kasetę magnetofonowa 
wylosował Stanisław Stolarczuk z 
Oleśnicy (do odebrania w piątek 
w biurze redakcji). Gratulujemy! 
WPRL-u 
i u sąsiadów 
Pr/ychod/i baba do lekarza, ale 
w gabinecie zastaje jedynie 
pielęgniarkę. 
- Czy jest pan doktor? 
- Nic ma, pojechał na wybory. 
- Szkoda, bo właśnie 
przyniosłam wyniki. 
*:* 
Uroczystości pogr/ebowe ku 
c/ci marszałka Suslowa. Leonid 
Breżniew wita się z członkami 
Politbiura. Po chwili /wraca się 
do nich / wyr/ulem: 
- Co się dzieje, towarzysze, a 
gdzie marszałek Susłow'.' 
Polacy rozmawiają o sytuacji w 
ZSRR. 
- Słyszałem od tych, co 
przyjeżdżają z Moskwy, że brakuje tam 
nawet trumien. 
- No, to po raz pierwszy w 
Sowietach - żyć nic umierać! 
Motośmichy 
autochichy 
- Dlaczego pan przekroczył 
dozwolona szybkość? - pyta surowo 
policjant / drogówki. 
- Wie pan, panic władzo - 
tłumaczy się skruszony kierowca - 
chciałem jak najszybciej być w 
domu, zanim mi śliwowica 
uderzy do głowy. 
- Dokonałem wczoraj świetnej 
/amiany - chwali się kolekcjoner 
staroci koledze. - Znalazłem 
idiotę, któremu wcisnąłem starą 
warszawę jako auto Napoleona. 
- No, no. A co on dał ci w 
zamian? 
- Telcwi/or Bismarcka. 
■ ■ 
- Pierwszy właściciel przejechał 
tym wozem dwieście tysięcy 
kilometrów - narzeka żona - drugi sto 
pięćdziesiąt tysięcy, trzeci 
osiemdziesiąt tysięcy. A z ciebie taki 
kierowca, że porządne aulo 
rozsypało się zaledwie po tysiącu! 
Teatrzyk Pod Panoramą 
zaprasza na inscenizację szkolnej lektury p.t. 
Janko Muzykant 
Obsada: 
Janko 
Cala Reszta 
Scena I 
Wnętrze skromnej wiejskiej willi. 
W kominku wesoło buzuje ogień. 
Na marmurowej posadzce leży 
rasowy doberman. W skórzanych 
fotelach przy dębowej ławie siedzą 
mężczyzna i kobieta. 
Mężczyzna: Nie ma co 
wydziwiać. Córkę mamy jedna i trza jej 
weselisko na wiosce wyprawić. 
Kobieta: Ale przecie w mieście 
taniej by było. 
Mężczyzna: O to właśnie 
chodzi! Ja na jedynaczkę grosza 
skąpił nic będę. 
Kobieta: No to liza po ludziach 
chodzić, żeby wiedzieć, kto ile da 
w prezencie, żeby się chociaż 
kos/ta zwróciły. 
Mężczyzna: Robotą się 
podzielimy. Ty się zajmiesz 
przygotowaniem sali, jedzenia i gości 
rozpylasz, a ja sprawię napitki i 
orkiestrę najmę. 
Kobieta: Ojej! Orkiestrę? To jak 
ma być po chłopsku, lo nieciłby 
jakiś grajek na skr/ypeczkiich 
przygrywał, a nie zaraz cala 
kapela. 
Mężczyzna: Zrobi się tak, żeby 
dobr/c było. 
Scena II 
{Panorama^śmiechu, 
Podsłuchane w Oleśnicy: 
Nad stawami wędkarz z 
oleśnickiego koła wyłowił złotą rybkę. 
- Spełnię - obiecuje rybka - trzy 
życzenia całej twojej rodziny! 
Wędkarz wrzuca rybkę do wody. 
Wraca do domu, woła żonę i 
dzieci: 
- Wiecie, złowiłem złota rybkę i 
powiedziała mi, że spełni nasze 
trzy życzenia... 
Córka wędkarza podskakuje z 
radości i woła: 
- Chciałabym jeża! Do d... z 
takim jeżem! Auu, wyciągnijcie mi 
tego jeża!!!... 
on 
Podsłuchane w Twardogórze: 
Miejscowy rzemieślnik negocjuje 
z niemieckim partnerem warunki 
kontraktu. Przeszkadza im w tym 
przeraźliwy głos sekretarki: 
- Hallo! Oleśnica?! Haloo! 
Słyszycie mnie?! 
- Czemu ona lak krzyczy? - pyta 
Niemiec. 
- Rozmawia z pobliska miejco- 
wością - Oleśnicą - informuje 
twardogórzanin. 
- A nic może przez telefon? - 
dziwi się Niemiec. 
O"! 
Podsłuchane w Bierutowie: 
- Wiesz co, Wiesiu, może byśmy 
założyli jakąś seksgrupę? 
- No, ciekawy pomysł. A kto by 
w to wszedł? 
- No, ty, ja i twoja stara... 
nn 
Podsłuchane w Dobroszycach: 
- Ty, Zdzisiu, co to jest paranoja? 
- Poczekaj, Józiu, zaraz ci 
wytłumaczę. 
- Teściowa, pozwólcie tu na 
chwilę - woła Zdzisiu. 
- Teściowo, a zrobilibyście to z 
obcym chłopem za 100 
dolarów? 
- Za sto zielonych? No, czemu 
nie. 
- Krysiu - zwraca się Zdzisiu do 
żony - a ty? 
- No, chyba tak. 
- A ty? - pyta się Zdzisiu dorosłej 
córki. 
- Chyba też. 
- No i widzisz Józiu - tr/y pusz- 
czalskic mam w domu i ani 
jednego dolara. I to jest właśnie 
paranoja. 
na 
Podsłuchane w Ligocie Malej: 
- Dziadku! - budzi dziadka 
wnuczek. 
- Co? 
- Wstawajcie, dziadku! 
- Co? 
- Wstawajcie, napijecie się 
herbaty i mnie leż podacie! 
Jego lordowska 
mość 
Lord zaprosił barona na 
przejażdżkę swoim nowym rolls-royccm. 
Mijają skrzyżowania Londynu. 
Lord przejeżdża je na czerwonym 
świetle. 
- Przyjacielu! - krzyczy 
przerażony baron. - Co ty wyprawiasz?! 
Lord z flegmą odpowiada: 
- Spokojnie, drogi baronie. Mój 
szwagier już dwa lata przez 
czerwone jeździ i nic mu się nic stało. 
Na kolejnym skrzyżowaniu 
sytuacja się powtarza. 
- Nic jedź! Masz czerwone! - 
wrzeszczy baron. 
- Spokojnie. Mówiłem ci już, że 
mój szwagier dwa lata przez 
czerwone jeździ i nic mu się nic stało 
- ripostuje lord. 
Następne skrzyżowanie. Pali się 
zielone światło. Lord zatrzymuje 
samochód. 
- No, czemu nic jedziesz? - dziwi 
się baron. 
- A jak mi szwjigicr wyjedzie z 
boku? 
• • 
Mimo takiej ostrożności jazda na 
czerwonym świetle skończyła się 
jednak wizytą w szpitalu. Lord 
leży na łóżku podłączony do 
różnych urządzeń. Odwiedza go 
żona. 
- Och, kochanie, jak się czujesz? 
Cierpisz bardzo? 
Lord rusza kilka razy ustami i 
pokazuje coś ręką. 
- Nic możesz mówić? Chcesz mi 
coś napisać? Masz tu kartkę i 
ołówek. 
Lord pisze coś na kartce i/amy- 
ka oczy. 
- James! Nie umieraj! - krzyczy 
przerażona małżonka. Jej wzrok 
pada na kartkę : 
Kochana Mary, zabieraj swój 
tyłek z tej rury, bo nie mogę 
oddychać! 
Kalendarz 
wtorek 26 IX 
Cypriana, Delfiny, Justyny, 
Euzebiusza, Nili 
środa 27 IX 
Kośmy, Damiana, 
Amadeusza, Mirabelli, 
Wincentego, Urbana 
czwartek 28 IX 
Wacława, Marka, 
Heliodora, Luby, 
Salomona, Wawrzyńca 
Na świętego Wacława w polu 
pustki, w domu sława. 
piątek 29 IX 
Michała, Michaliny, 
Rafała, Gabriela, Franciszka 
Przed Michałem jasna noc 
zapowiada zimy moc. 
Jaki Michał, taka wiosna. 
Ptaszki przed Michałem 
odleciały, będzie ostry grudzień ca- 
W Michał kiedy deszcz 
wszędzie, cała zima lekka będzie. 
Jeżeli święty Michał 
deszczem nie usłuży, dobrą to i 
suchą wiosnę wróży. 
Od świętego Michała trąbka 
myśliwego do boru wola. 
Gdy dębówki obrodzą na 
Michała, to w Narodzenie śniegu 
fura cala. 
sobota 30 IX 
Hieronima, Honoriusza, 
Wery, Zofii, Soni, 
Grzegorza, Wiktora 
' niedziela 1 X 
Danuty, Remigiusza, 
Igora, Teresy, Jana, Benigny 
poniedziałek 2 X 
Dionizego, Teofila, 
Stanimira, Trofima, Rustyka 
Po rekonwalescencji, aby się 
trochę rozerwać, lord z hrabią wy- 
białsię na safari. Siedzą w 
namiocie i gawędzą. 
- Chce się lord założyć o dziesięć 
funtów, że jeszcze dziś zastrzelę 
lwa? 
- Przyjmuję zakład - odpowiada 
lord. 
Hrabia bierze strzelbę i 
wychodzi. Po poł godzinie do namiotu 
wsuwa głowę potężny lew i ryczy: 
- Sorry, sir, ale chciałem tylko 
powiedzieć, że kolega jest winien 
lordowi dziesięć fulów. 
Wnętrze eleganckiej restauracji. 
Przy stoliku znany z poprzedniej 
sceny Mężczyzna oraz elegancki 
Młodzieniec. 
Mężczyzna: No to jak? Pan 
wiesz, o co mi się rozchodzi. Ma 
być tak, żeby było jak za dawnych 
czasów. Kapujesz pan? Ja forsy 
nic pożałuję, ale masz pan grać 
tak, żeby serce płakało, a nogi do 
tańca się rwały. 
Młodzieniec: No dobra. Ale 
konkretnie, to ile pan możesz za-, 
płacić? 
Mężczyzna: Widzisz pan, ja 
rozumiem, że pan jesteś biedny slu- 
dencina, co to sobie tym graniem 
parę zetów dorobi. I ja wiem, że 
wziąłbyś pan tyle. ile bym panu 
dal. Ale ja mówiłem, że skąpy nie 
jestem. Będziesz pan miał milion 
na godzinę i żarełko. 
Młodzieniec (wstając): Za 
milion to se pan możesz sam 
córuchnie gwizdać walczyki. Ja za taką 
forsę lo synle/alora do prądu nic 
włączam. Wychodzi. 
Kurtyna opada. 
Ale już niebawem znów się 
podniesie, żeby opowiedzieć o losach 
Sierotki Marysi. Dnhriinoc 
Państwu. 
1'trjuila 'V5 
■ 
2 _. 
51 
3 
^^ 10 17 
N - 
ii 
^* 27 28 
N 
OS'37 
■ • « 
40 I i 
3 4 ^ ^R| 6 | 7 H 9 
16 "El _ 
10 ■■ 
24 21 H 
mH> 15 
■ ■ 
18 1«> 20 21 22 
27 
■ ■ ■ ■ 
■ 
24 l^H 
'■li 
ga ■■3() 33 
■ * ■_ 
36 ■■ WM HI f 
■rlril 
10 ^^ 
BARAN (21.03 - 20.04) - Pra- 
Tcowałeś, ba - harowałeś, 
aby osiągnąć postawiony 
sobie cel. Zabiegałeś, aby 
zdobyć to, co tak Ci imponowało. 
No i co? Niby jest cacy, ale już 
wkrada się nutka rozczarowania. 
Inaczej sobie to wszystko 
wyobrażałeś. Popatrz więc wstecz i 
wróć do niektórych pr/yjąciół. do 
niektórych miejsc, o których w 
pogoni za sukcesem trochę 
zapomniałeś. 
BYK (21.04 - 21.05) - Zasada 
*V f ograniczonego zaufania 
jj jest dobra za kierownicą. 
^■"^ Przynosi leż korzyści w 
interesach. Ale w nich czasami 
potrzebna jest też odrobina 
szaleństwa, szczypta fantazji i źdźbło 
ryzyka. Bez tych przypraw trudno 
osiągnąć sukces. Patrz na ręce, 
czytaj dokumenty, które 
podpisujesz, ale pamiętaj, że prawdziwy 
biznes jestdla ludzi z wyobraźnią. 
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06) 
■ł t" - Trochę planowania nic 
I I zaszkodziłoby Ci w tym 
^■-■■tygodniu. W rozgardiasz 
spraw zawodowych należy 
wprowadzić trochę porządku. A po co? 
A no chociażby po to, żeby 
wreszcie znaleźć miejsce na wieczór 
tak naprawdę we dwoje. Po to 
żebyście mogli wreszcie spokojnie 
porozmawiać, popatrzeć sobie w 
oczy, powyjaśniać parę spraw. To 
znów Was zbliży do siebie. 
RAK (22.06 - 22.07) - Ambicja 
pcha Cię do przodu. Dopóki sił, 
będę szedł, bedę biegł, nie dam się 
HOROSKOP 
/rf- <^- powiadasz. Pięknie, ale 
*-s Q czasem Twój atut 
powoduje potknięcia. Bo 
czasem trzeba podporządkować się 
innym, czasem trzeba posłuchać 
lepszej, choć odmiennej do 
Twojej, rady. Trzymaj ambicje na 
wodzy, czasem popuszczaj, czasem 
zwalniaj lejce. Ty musisz 
kierować nią. 
LEW (23.07 - 23.08) - Nie pró- 
f\ buj zmieniać życia za 
Q / wszelką cenę. Nawet ja, 
*■* żyjąc w luksusowej wieży 
z klimatyzacją mam czasami 
wszystkiego dość. Lmnie też 
zdaje się, że los się na mnie uwziął. 
Powiadasz, że gdybyś miał 
luksus, u, wcale byś nie narzekał? I 
tu się mylisz. Narzekałbyś 
również. Spójrz na swoje sukcesy - 
jest ich wszak niemało. Ciesz się 
z tego, co masz. 
PANNA (24.08 - 23.09) - Nic- 
YY\± wykluczone że wykroi się 
lin czas na wypoczynek. Ale 
"* jeśli się już wykroi, to 
potraktuj go serio. Nic ma on 
polegać na tym, że dłużej pośpisz i 
poczytasz sobie rano gazetkę, 
wieczorem popatrzysz w 
telewizor, a w tzw. międzyczasie 
posprzątasz mieszkanie,1 zrobisz 
większe zakupy, poukładasz 
słoiki w piwnicy. O, nie. To ma być 
luz-blues na całego! 
WAGA (24.09 - 23.10) - Two- 
^«^ jej pracowitości nie mam 
^ JL nic do zarzucenia. Ale je- 
■"■"■ sleś zbyt chaotyczna, 
droga Wago. Tu lapnąłcś jakąś 
robótkę, tam masz jakąś fuchę, tu 
uczysz się matmy, a tutaj 
zaangażowałeś się w drużynę 
koszykówki, tutaj podciągasz się z anglika, 
a tutaj chcesz dojść do perfekcji w 
tańcu. Trochę porządku, trochę 
spokoju, trochę planowania. 
Powolutku... 
SKORPION (24.10-22.11) 
YY\ - Daw - to hasło musi Ci 
||l przyświecać. Nic, nic my- 
^ się wcale o cudownym 
mydle Daw, które nic tylko myje, 
ale i nie wysusza skóry, i staje się 
ona jedwabiście gładka jak skóra 
pewnej Agnieszki bodajże 
Dudzińskiej. D - to determinacja. A - 
to ambicja. W - to wytrwałość. 
Sukces, o którym marzysz, 
osiągniesz stosując właśnie tę formułę, 
Dpw. Powodzenia! 
STRZELEC (23.11-21.12)- 
myt Nic bądź taki szybki Bill, 
\/^ ■ nie bądź laki szybki Bill... 
*^ Pamiętasz jeszcze ten 
U 
' - §kkp firmowy proponiyc 
nynck 21 odzicż na JC5icń * zimC j 
Ć%rt&*ff PSŁKY ASCnTYMENT 
^vx?ll CCZIEiY DŻINSOWEJ 
POZIOMO: 
1) minerał, piryt magnetyczny; 6) 
wyznaje religię niechrześcijański); 
10) pisarz brazylijski („Gabriela" i 
„Kakao"); 11) mebel pr/y stole; 12) 
dawna nazwa holoccnu; 13) w 
Sezamie; 16) złącze do spinania przyczepy 
/ciągnikiem; 2())król Asyrii z VIII w. 
p.n.e., założyciel dynastii; 23) słynna 
paryska uczelnia; 24) kubeł; 25) 
marynarz, dorywczo zatrudniony na 
statku; 26) bagażowy; 27) łobuz, 
cwaniak; 30) syberyjski poił nad Morzem 
Beringa; 34) wiali równikowy; 37) 
np. korytarze sejmowe; 38) republika 
z l'jewaniem; JW) imię lekkoallelki 
wszechczasów; 40) igraszki, zabawa' 
41) prowincja i miasto w dolinie ł;u- 
1'ialu (Irak). 
NONOWO: 
1) chroniony ptak wcxlny, buduje 
gniazd.! na tratwie; 2) ojciec; 3) 
wymioty; 4) nam ul; 5) dawniej: 
przerywana na mecie; 6) wdzięk, urok; 7) 
partner trajkotki; 8) napicżenie strun 
rakiety tenisowej;')) bóg zła w maz- 
daizmic, wróg Ormuzda; 14) zamieć. 
zawieja; 15) progowe natężenie prądu 
elektrycznego do pobudzenia nerwu; 
17) plakat; 18) szewski taboret; 19) 
figiel; 20) czarna w kominie; 21 )daw- 
ny radny; 22) psy gońc/e, pieiwsze 
słowo „Popiołów"; 27) znacza.ee 
osiągnięcie; 28)sielanka; 29) większe 
- składa się z dzielnie; 31) peleng; 32) 
duża, gliniana, na kwiaty; 33) rzecz.y 
konkretne, rzeczywiste; 34) 
wieszczka Apollina w Delfach; 35) miara 
długości równa rozstawionym 
ramionom; 36) kuchenny, Uo siekania 
/ iteiy z oznaczonych pol (1-35) 
utworzą rozwiązanie - myśl S. J. Lecą. 
Do wygrania srebrny 
pierścionek! 
-ANWIN- 
Rozwi;jzanie krzyżówki z numeru 
37: KKICZUS, KlfDZIOK, KI 
ARKI A, K ITAKA. 
l;ilm do aparatu fotograficznego (do 
wyboru) ufundowany przez, sklep 
Corner wylosowała Krystyna Okur- 
ina l Oleśnicy (doodebrania w piątek 
w sklepić Corner, Rynek 40). 
Gratulujemy! 
szlagier lat sześćdziesiątych? Nie 
było Cię jeszcze na świecie? Coż, 
Twój zysk. Ale lak czy owak - nie 
bądź laki szybki Bill. Trochę 
cierpliwości w pracy, trochę 
wytrwałości w nauce, no i trochę zwolnij 
tempo zmian uczuciowych. 
Zaokrętuj gdzieś na stale. 
KOZIOROŻEC (22.12 - 
V\ 20.01) - Szef ma trochę 
j07*c numortt- Cóż - zdałby 
■^ mu sic miesiąc urlopu bez 
zawalanych nocy. Musisz to 
przeżyć. Uważaj tylko, aby z powodu 
jego stresów nie ucierpieli Twoi 
klienci. W domu - po staremu, 
czyli nic można narzekać. W 
finansach średnio najeża, czyli 
ponarzekać można, jak najbardziej. 
Za zdrowiem za to nieźle. Ogólnie 
-da się żyć! 
WODNIK (21.01 - 18.02) - 
Lubisz, robić różne życiowe 
sztuczki. Ale zastanów się - czy rzc- 
^y,,«y^czywiścic z Ciebie laki 
^y^^ Dawid Coppcrfield? Nie 
zawsze udaje Ci się 
wyciągnąć królika z cylindra. Trochę 
więcej prozy, trochę mniej imagi- 
nacji. Trochę więcej realizmu, 
trochę mniej wyobraźni. Nie 
zabawiaj się tak częsio w 
sztukmistrza. Zycie i bez sztuczek jest 
pelnc tajemnic. 
RYBY (1().()2 - 20.03) - Nic 
X f denerwuj się lak wydatka- 
I ( mi. Wiem - iodzma, dom, 
* zakupy - to pompa ssącą 
w tempie kosmicznym. Ale 
pomyśl ciągłe neiwowe liczenie 
powoduje jeszcze i Twój stres. A 
w końcu jesteś ważniejsza od 
pieniądza. Nie zadręczaj się 
mamoną. Bez niej nic można żyć, ale 
niech Twój świat leż trochę 
pokręci się wokół Ciebie, a nie tylko 
wokol złotówek.. 
Astrolog 
RATY BEZ OPROCENTOWANIA 
Fiat 126 
Cinque«ento 
Uno 
<**■■ #,:*,. —j 
INFORMACJI UDZIELA I UMOWY PODPISUJE 
CENTRUM INFORMACJI AUT0TAK: 
Dom Handlowy "Centrum Market" A I I ,T AT Ail/ 
OLEŚNICA, Rynek 19 nU I W, I A\i\ 
CM i AUTORYZOWANY DEALER 
POLMOZBYT F,AT AUT0 poland 
PanorawOkśnida 
Wydawca : „OLPRfSS" (członek Unii Wydawców Piasy). Adies redakcji: „Puiiormiiii Oleśnicka". 56-400 Olcśnicu, ul. Młynarska 4 B. Tcl./fux (07 n 14-V4-28. Redaguje kolegium: 
Stanisław Dziedzic (rodakior naczelny), Kizysztof Dziedzic, Andrzej l;iiiiiianck(icdaklor techniczny). Grzegorz Iluk, Koman Rybak (sekretarz redakcji)oia/ zespól. Stali współpracownicy: 
Tadeusz Baliński, Piolr Chnjec. Zdzisław llildchiandl. Józef Karczmarczuk, Czesław Panek, Janusz Patykowski.Orzegorz Pfeilfcr, Walerian Piclizak, Miłosław Przylecki, Ryszard Psliocki. Jerzy 
Andrzej Pyzik, Bartosz Słonika, Tadeusz Szczepaniak, Andrzej Winiarski. Nasze konto: Bank Zachodni w Oleśnicy 3fW222-102515-136-300. Redakcja nic odpowiada za tresc1 ogłoszeń, reklam 
i nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów, opiacowan redakcyjnych oraz zmiany lylulów. Wzory reklam zaslizeżone i chronione piawem autorskim. Druk : 
Norpol-Prcss.