čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  
 

Cyfrowy Dolny Śląsk

čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Dolny Śląsk wczoraj i dziś

CYKL WYDAWNICZY "DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ" - cykl publikacji przedstawiający, w sposób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geograficznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz głównych monografii, wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie: dr Bogdan Cybulski, bp Edward Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś).

Liczba publikacji w kolekcji: 9

Ostatnio dodane

Ładowanie...