čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  
 

Cyfrowy Dolny Śląsk

čeština   Deutsch   русский   українська   English   français   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: 11. Sycowska Biblioteka Cyfrowa

Muzeum Regionalne w Sycowie
Pl. Wolności 7
tel. (62) 785 5152

Liczba publikacji w kolekcji: 26

Najczęściej przeglądane

  1. Biblia Święta to jest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza : z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone [Dokument elektroniczny] [174]
  2. Kancjonał zawierający w sobie pieśni chrześcijańskie stare i nowe, z przydatkiem modlitew, także z summaryussem katechizmowym i rejestrami potrzebnemi. Nowo przejrzane, poprawione i pomnożone wydanie [Dokument elektroniczny] [150]
  3. Biblia to iest Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza według Edycyi Biblii Gdańskiej w Roku 1632 wydanej ulożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Protestańskich podług Biblii Królewieckiey w Roku 1738 wydaney na nowo przedrukowane [Dokument elektroniczny] [105]
  4. O właściwym użytku świątyni chrześcijańskiej w kazaniu wygłoszonym przy poświęceniu nowo wybudowanego ewangelickiego kościoła zamkowego w Polskim Wartenbergu w pierwszą niedzielę adwentu, 29 listopada 1789 roku przez Jana Wacława Zassadiusa kaznodzieję nadwornego [72]
  5. [Edict względem żebraków wydany z Berlina dnia 28 sierpnia 1776] [54]
  6. Kazania albo Wykłady porządne świętych ewanieliy świątecznych, tudzież i innych świętych, które kościoł Boży w Polsce, w Prusiech, i indziey zwykł obchodzić przez cały rok : znaydzież też kazania o męce Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa, i pięć tu na to miejsce wtrąconech kazań [...]. Edycja trzecia poprawiona i pomnożona [Dokument elektroniczny] [53]
  7. Kancional to gest kniha žalmův i pisni duchovnich, rozličnými muži Božími, Bratry Českými i ginými ku vzděláni, probuzeni a potěsseni cirkve Kristovy v bázni Boží složených, sebraných, a podle pravidla samého čistého i celého slova Božího upřímně spořádaných [45]
  8. Reeglement wegen der zu Kusroffung des herumschweiffenden lüderlichen Gesindels zu ergreiffenden näheren Maassregeln, Potsdam 1 December 1782 [40]
  9. Der rechte Gebrauch der chriftlichen Tempel, in der bey Einweihung der neu erbauten evangelischen Schloss Kurche Pohlnisch Wartenberg am 1. Advent Sonntage den 29 Novemb. 1789 gehaltenen Predigt, vorgestellet von Johann Wenzel Saffadius, hofprediger. [39]
  10. [Historia parafii ewangelickiej w Sycowie od czasów reformacji do 1766 r.] [38]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...