Mattis Carl Theodor
ur. 1789
zm. 19 września 1881, Kowary
Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej

grafik, wydawca, urzędnik

Nie mamy żadnych informacji na temat pochodzenia i wykształcenia Mattisa właściciela zakładu litograficznego w Kowarach.

Urodził się w 1789 r. Był człowiekiem zamożnym, aktywnie uczestniczącym w życiu miasta. W 1831 roku został podskarbim miejskim, a jako człowiekowi pracowitemu, pilnemu i godnemu zaufania, w tym samym roku powierzono mu funkcję burmistrza, gdy ustąpił skłócony z Radą Miejską prawnik Thiel. Pełnił ją do 1834 r. Należał do kowarskiej loży masońskiej „Zu den drei Felsen” a w latach 1842–1848 został nawet jej Mistrzem. Był żonaty, miał dwóch synów a w 1837 r. urodził mu się wnuk.

Wszyscy badacze podają, że był jednym z pierwszych uczniów i współpracowników F. A. Tittla (1789–1836), własciciela pierwszego zakładu graficznego w Kowarach. Współpracę obu artystów potwierdza wspólnie wydany w 1821 r. przewodnik i album 28 akwafort - Wędrówka po Karkonoszach... (Wanderung im Riesen-Gebuerge malerisch erläutert und durch 27 in Contour radirte Kupfer abbildend dargestellt). Cieszył się on wielkim powodzeniem, co skłoniło Tittla i Mattisa do wydania również w 1821 r. albumiku z 17 akwafortami opisującego Staniszów, Mysłakowice i Bukowiec (Malerische Beschreibung einzelner Gegenden des Riesen=Gebirges I tes Heft).

W tym roku ich współpraca się kończy. Wkrótce w 1822 lub 1823 r. Mattis zakłada w Kowarach własną oficynę, która powiela grafiki w świeżo wprowadzonej technice litografii. Była to technika druku płaskiego z płyt kamiennych wynaleziona przez Aloisa Senefeldera i opisana w 1818 r w podręczniku. Służyła pierwotnie do powielania druku i nut. Wydawnictwo Mattisa było jednym z pierwszych wykonujących ilustracje w tej technice. Umożliwiała ona nadanie grafice większej miękkości, malarskości, a stosowany w niej kamień litograficzny w miejsce płyty miedzianej umożliwiał osiągnięcie większych nakładów odbitek graficznych.

Na początku lat 20. XIX w. Mattis wydał napisany przez siebie przewodnik Karkonosze i ich najbardziej godne uwagi partie przedstawione w 22 widokach oraz dołączoną mapą gór, opisane przez Karola Mattisa w Kowarach (Das Riesen-Gebirge und dessen merkwürdigsten Parthieen der Reihe-Folge nach durch zwei und zwanzig Ansichten dargestellt und mit einer Gebirgs-Charte begleitet, beschrieben von Carl Mattis in Schmiedeberg) bardzo zbliżony do przewodnika wydanego wcześniej z Tittlem. O popularności tego albumu – przewodnika świadczą kolejne wydania; drugie z częściowo zmienionym zestawem grafik powstało ok. 1826 r. (na litografii przedstawiającej wnętrze budy Hampla odczytujemy napis: (Auf dem Koppe/ den 3 Februar/ 1826/ Kömm Mattis./ Röhr, Riede/ Schwenke:/ senior junior/ aus/ Schmiedeberg), trzecie datuje się na początek lat 30., czwarte, poprawione, zostało wydane w drukarni C. W. I. Krahna w Jeleniej Górze w zmniejszonym formacie ze nowym zestawem litografii, piąte wydanie zawiera ilustrację ze wzniesionym w 1862 r. schroniskiem na Śnieżce. W zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze znajduje się jego pierwsze i drugie wydanie.

W swoim zakładzie litograficznym Mattis zatrudniał kowarskich rysowników i grafików: najzdolniejszego J. C. Riedena (1802–1858), od początków działalności do 1839 r., C. F. Hoppego oraz A. Polte. Można przypuszczać, że w przeciwieństwie do Tittla Mattis osobiście nie zajmował się działalnością artystyczną. W jeleniogórskim Oddziale Archiwum Państwowego we Wrocławiu zachowała się korespondencja dotycząca starań o koncesję na otwarcie w Kamiennej Górze drukarni książek i zakładu litograficznego podjętych przez Mattisa w 1836 r. Wszystkie składające się na nią listy podpisywał tytułem „podskarbiego” (Kämmerer), w jednym tylko przypadku określił siebie mianem właściciela oficyny wydawniczej. Przedsiębiorstwo miał prowadzić J. C. Rieden - litograf w jego kowarskim zakładzie. Miał on przyuczać do zawodu młodszego syna Mattisa, a całe planowane w Kamiennej Górze wydawnictwo miało mieć nazwę „Mattis et Compagny”. Starania o założenie w Kamiennej Górze drukarni podjął też w tym czasie Robert Reimann (drukarz i zecer z 9,5 letnim stażem), który zarzuca podskarbiemu Mattisowi, w liście do kamiennogórskiego magistratu: brak kompetencji, konieczność zatrudnienia Riedena do prowadzenia drukarni i zakładu litograficznego; podkreśla też, że ten ostatni nie ma żadnego doświadczenia jako drukarz. Mattis jednak koncesję uzyskał 19 lipca 1836 roku. Całe przedsięwzięcie spaliło na panewce z powodu kłopotów rodzinnych Riedena, a przede wszystkim z braku zainteresowania nim młodszego syna podskarbiego. Również w nekrologu Mattisa pojawia się jedynie określenie podskarbi.

Pomimo wątpliwości, czy C. Mattis był z wykształcenia artystą grafikiem, czy tylko dobrze wybierał zdolnych artystów by zatrudnić ich w swoim wydawnictwie, jemu niewątpliwie należy przypisać zasługę dalszej popularyzacji walorów turystycznych i krajoznawczych Karkonoszy. Pierwszy zaczął wydawać zbiorowe widoki pamiątkowe najciekawszych i najpiękniejszych zakątków naszych gór. W zbiorach jeleniogórskiego muzeum znajdują się dwie tego typu prace: tableau Pamiątka z Karpnik oraz Świeradów i okolice. Pierwsza przedstawia 11 najciekawszych widoków z okolic Karpnik (m.in. wieżę widokową zwaną Waldemara, pałac, Krzyżną Górę, Szwajcarkę), druga 10 widoków ze Świeradowa i Gór Izerskich.

Podobnie jak wydawnictwo Tittla oficyna Mattisa oferowała szeroki asortyment grafik, często dokumentujących bieżące wydarzenia historyczne (na przykład wjazd Tyrolczyków do Kowar w 1837 r.), bądź ukazujących pałace, założenia parkowe, panoramy miast. Interesujące są również litografie przedstawiające karkonoskie schroniska. Wydawnictwo miało w sprzedaży grafiki w różnych formatach, kolorowane bądź czarno-białe, pojedyncze lub w albumach. Zakład litograficzny Mattisa istniał co najmniej 40 lat (1823-1862), ostatnią znaną datowaną pracą jest Trzecie schronisko na Śnieżce zbudowane 1862, sygnowana "Lit. u C Mattisa w Kowarach" Zmarł w Kowarach 19 września 1881 roku w wieku 93 lat. Niektóre jego grafiki były natomiast sprzedawane później w wydawnictwie E. W. Knippla (1811–1900) do 1912 roku, czasem mając przypisane autorstwo tego ostatniego.

Drugie wydanie przewodnika – albumu Mattisa po Karkonoszach zostało przetłumaczone na język polski przez J. Kołodziejskiego i wydane w latach 1827–1828 - było pierwszym przewodnikiem turystycznym po górach w naszym języku.

Szacuje się, że wydawnictwo Mattisa opublikowało ok. 300 grafik. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze posiada ok. 100 odbitek.


Literatura:

 • R. Kincel, Z życia i działalności grafików szkoły kowarskiej (nie znane materiały i nowe ustalenia), Rocznik Jeleniogórski, t. XXV/XXVI, r., 1987, 1988, Jelenia Góra 1989, s. 194-200
 • A. Marsch, Kotlina Jeleniogórska w grafikach XVIII i XIX w., w: Dolina Zamków i Ogrodów. Kotlina Jeleniogórska - wspólne dziedzictwo, Jelenia Góra 2001, s. 236-240.
 • Katarzyna Kułakowska, Elżbieta Ratajczak. Graficy kowarscy w XIX w. Carl Mattis (1789-1881), Kurier Kowarski nr 3(74) rok 12 (2002), s. 13-16.
 • Angelika Marsch. Die Schmiedeberger Bildverlage Fridrich August Tittel, Carl Theodor Mattis, Carl Julius Rieden und Ernst Wilhelm Knippel. Berichte und Forschungen Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und geschichte der Deutschen im Östlichen Europa. Bd 13. Monachium 2005, s. 87-107.
 • Angelika Marsch. Widoki Śląska od 1493 do końca XIX w. a kolekcja Haselbacha. w: Podróże w czasie. Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha. Marburg, Wrocław 2007, s. 83-310.

Ilustracje

 1. Album 22 grafik z przewodnikiem Das Riesen-Gebirge und dessen merkwürdigsten Parthieen der Reihe-Folge nach durch zwei und zwanzig Ansichten dargestellt und mit einer Gebirgs-Charte begleitet autor tekstu i wydawca C. Mattis po 1821 r. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
 2. wyd. C. Mattis, Pielgrzymy, po 1821 r. litografia kol. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
 3. wyd. C. Mattis, Wodospad Kamieńczyka, 1. poł. XIX w.litografia kol. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
 4. wyd. C. Mattis, Obři důl, po 1821 r. litografia kol. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
 5. wyd. C. Mattis, Kaplica na Śnieżce służąca jako schronisko, litografia kol. 1824 –1850 r. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
 6. wyd. C. Mattis, Wnętrze kaplicy na Śnieżce służącej jako schronisko, 1824 –1850 r. litografia kol. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
 7. wyd. C. Mattis, Świeradów Zdrój i okolice, 1. poł. XIX w. litografia kol. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Katarzyna Kułakowska1. Album 22 grafik z przewodnikiem Das Riesen-Gebirge und dessen merkwürdigsten Parthieen der Reihe-Folge nach durch zwei und zwanzig Ansichten dargestellt und mit einer Gebirgs-Charte begleitet autor tekstu i wydawca C. Mattis po 1821 r. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

2. wyd. C. Mattis, Pielgrzymy, po 1821 r. litografia kol. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

3. wyd. C. Mattis, Wodospad Kamieńczyka, 1. poł. XIX w.litografia kol. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

4. wyd. C. Mattis, Obři důl, po 1821 r. litografia kol. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

5. wyd. C. Mattis, Kaplica na Śnieżce służąca jako schronisko, litografia kol. 1824–1850 r. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

6. wyd. C. Mattis, Wnętrze kaplicy na Śnieżce służącej jako schronisko, 1824–1850 r. litografia kol. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

7. wyd. C. Mattis, Świeradów Zdrój i okolice, 1. poł. XIX w. litografia kol. właściciel: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej
© Grodzka Biblioteka Publiczna 2006
Jelenia Góra