LEGNICA PRZEDMIEŚCIE GŁOGOWSKIE, PIĄTNICA, STARE PIEKARY

 Studium historyczno-urbanistyczne

Tom III — mapa

Skala 1:2 000

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Oddział Terenowy we Wrocławiu

Wrocław MMX
1. Legnica Przedmieś›cie Gł‚ogowskie mapa cał‚a (2400x1267)

2. Legnica Przedmieś›cie Gł‚ogowskie mapa cześć‡ 1-2 (3524x930)

3. Legnica Przedmieś›cie Głogowskie mapa cześć‡ 2-2 (3524x930)