LEGNICA PRZEDMIEŚCIE GŁOGOWSKIE, PIĄTNICA, STARE PIEKARY

 Studium historyczno-urbanistyczne

Tom I — tekst

Tom II — ilustracje

Tom  III — mapa

Skala 1:2 000

Opracowanie tekstu

Emilia Dymarska

Grzegorz Grajewski

Bogna Oszczanowska

Piotr Roczek

Iwona Rybka-Ceglecka

Donata Trenkler

Opracowanie graficzne mapy

Emilia Dymarska

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Oddział Terenowy we Wrocławiu

Wrocław MMX