OPIS DAWNYCH FORTYFIKACJI JELENIEJ GÓRY

 Panoramy

 Modele

 Mury

 Zbiór zdjęć

  Kalendarium

  Zapomniane
 Fortyfikacje Jeleniej Góry

   

Prawdopodobnie pierwsze mury Jeleniej Góry (Hirschberg) powstały w XIV w. Główne umocnienia sięgały ok. 8 m wysokości, grubość w koronie wynosiła 1,5 metra. Na przedmurzu znajdowała się sucha fosa (m. in. dzisiejsza ulica Bankowa oraz Podwale), której fragmenty w późniejszych czasach wykorzystywane były jako ogrody (koniec XVIII w). Część fosy między Bramą Zamkową a Bramą Wojanowską wykorzystywano jako ogród zoologiczny. W murze znajdowały się trzy bramy - Zamkowa wychodząca na kierunek północno-zachodni, Wojanowska po stronie wschodniej oraz brama przy ul. Długiej w południowo-zachodniej części obmurowań. Przy każdej z bram znajdowała się wieża, która bronić miała wjazdów do miasta. Mury miejskie straciły na znaczeniu w XVIII w na skutek intensywnego rozwoju miasta. Ostateczną decyzję o ich rozbiórce podjęto w 1862 r.
Przedstawione na stronach modele elementów fortyfikacji dawnej Jeleniej Góry (Hirschberg) są próbą wirtualnego przedstawienia dawnej Jeleniej Góry (Hirschberg) od czasów średniowiecza do XVIII w. Modele były budowane w oparciu o informacje pozyskiwane z ogólnie dostępnej ikonografii Jeleniej Góry (Hirschberg) i innych miast Śląska, mapy, zdjęcia lotnicze (satelitarne), zdjęcia własne. Szczególnie przydatna okazała się mapa administracyjna Jeleniej Góry (Hirschberg) z 1787/8 r, której posiadaczem jest Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Mapa dokładnie przedstawia strukturę przestrzenną miasta Jelenia Góra (Hirschberg) w XVIII w. i rozmieszczenie elementów obronnych. Pomocne były też rozmowy ze znawcami problematyki, tj. pracownikami Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu - Delegatura w Jeleniej Górze i Książnicy Karkonoskiej, za co serdecznie dziękuję..
Zbudowane modele są wersją roboczą i wymagają korekt. Zmiany będą obejmowały korekt w wyglądzie wież, baszt, elementów obronnych murów, dachów, jak i również udokładnienia położenia niektórych elementów obronnych. Wersja rozwojowa zakłada zbudowanie modelu przestrzennego i modelu 3D. W miarę postępu nowe rozwiązania systematycznie będą udostępniane na stronie internetowej.

 (C) 2010 Fortyfikacje Jeleniej Góry. All Rights Reserved