Buczyński Mieczysław
ur. 27 października 1941, Dobrowody pow. Podhajce,
zm. 10 września 2005, Jelenia Góra
Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej

historyk sztuki, bibliotekarz, muzealnik, nauczyciel


Mieczysław Buczyński
Dzieciństwo i młodość

Data i miejsce urodzenia Mieczysława Buczyńskiego - 27 października, godz. 11.00, 1941 r. Dobrowody pow. Podhajce, woj. tarnopolskie (od 1939 roku obszar ten włączony był do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki, część ZSRR). Akt urodzenia sporządzono w Kowalówce, pow. Buczacz – 3.11.1941 r.

Rodzice z dziada, pradziada – rolnicy.
Mama – Józefa, z domu Fuławka, ur. 13 września 1916 r. w Dobrowodach Zmarła 8 września 1985 roku w Jeleniej Górze;
Tato – Franciszek, ur. 12 kwietnia 1914 r. w Dobrowodach W czerwcu 1941 roku, musiał zostawić brzemienną żonę, powołany został do wojska i wcielony do Armii Czerwonej, w 1944 roku przeniesiony do II Armii Wojska Polskiego, z którą przeszedł prawie cały szlak bojowy. Niestety, zginął podczas forsowania Nysy Łużyckiej, prawdopodobnie został pochowany na cmentarzu wojskowym w Zgorzelcu.
     Nie zobaczył nigdy swojego jedynego syna - Mieczysława, który przyszedł na świat, gdy jego ojciec walczył na froncie II wojny światowej.
     W 1945 roku, po zakończeniu wojny, pani Józefa Buczyńska wraz z niespełna czteroletnim synem i rodziną Fuławków, opuściła rodzinne strony i przeniosła się na Ziemie Odzyskane. Zamieszkali w Płakowicach k/Lwówka Śląskiego.


Edukacja:
 • 1948 rok – rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego w Płakowicach, przemianowanej w 1953 roku na Szkołę Podstawową;
 • 3 czerwca 1951 rok – przyjął I Komunię Świętą w kościele parafialnym we Lwówku Śląskim;
 • w 1955 roku został uczniem Liceum Ogólnokształcącego we Lwówku Śląskim. Jako licealista uprawiał czynnie sport – był zawodnikiem Klubu Sportowego „Czarni” we Lwówku Śląskim . Był bramkarzem w drużynie piłki nożnej.
  W 1959 roku otrzymał świadectwo dojrzałości;
 • w roku 1959 rozpoczął studiować historię sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. B. Bieruta we Wrocławiu.
  W trakcie studiów w latach 1959-1963 uczęszczał na Studium Wojskowe, po ukończeniu którego otrzymał stopień podchorążego rezerwy.
  11 czerwca 1964 roku, obronił pracę magisterską "Gotycka figuralna plastyka portalowa na Śląsku do poł. XIV wieku" i otrzymał dyplom magistra historii sztuki;
 • w latach 1965-1966 był kursantem dwuletniego korespondencyjnego kursu bibliotekarskiego dla pracowników bibliotek powszechnych organizowanego przez Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie.
 • październik 1969 – po ćwiczeniach wojskowych we Lwóweckiej Jednostce Obrony Terytorialnej im. p.por. Franciszka Drosika (JW. 2322) – otrzymał stopień p.porucznika;
 • w latach 1974–1975 odbył Podyplomowe Studia Muzealnicze na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończył 14 lutego 1975 roku;
 • w roku 1978 – został mianowany na stopień porucznika;
Praca:
 • 1.09.1964 – 31.12.1964 - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Lwówku Śląskim (staż);
 • 1.01.1965 – 31.12.1966 - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim (młodszy bibliotekarz – instruktor powiatowy);
 • 2.01.1967 – 10.09.2005 - Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (poprzednie nazwy: Muzeum Regionalne, od 1975 roku Muzeum Okręgowe), zajmowane stanowiska:
  1. asystent muzealny,
  2. starszy asystent muzealny (prowadził również bibliotekę muzealną),
  3. adiunkt - kierownik działu szkła artystycznego od 1.10.1975 r.
  4. kustosz - kierownik działu szkła artystycznego od 1.01.1979 r.
  5. p.o. dyrektora Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze od 1 lutego 1983 do 30 kwietnia 1983,
  6. starszy kustosz – kierownik działu szkła artystycznego od 1 stycznia 1988 r.

  w trakcie zatrudnienia w jeleniogórskim muzeum pracował również:
 • 1.09.1980 do 30 czerwca 1981 r. – w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej Górze-Cieplicach, jako nauczyciel historii sztuki;
 • od 1981 roku został powołany w skład Komisji ds. Ocen i Wycen Dóbr Kultury, w jeleniogórskim Salonie P.P. "DESA"(Oddział Śląski P.P. "DESA" w Katowicach).
Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:
 • Brązowy Krzyż Zasługi (9.12.1981r.)
 • Złoty Krzyż Zasługi (15.06.1990 r.)
 • Zasłużony Działacz Kultury – (1979 r.)
 • Zasłużony dla Jeleniej Góry – (1980 r.)
 • Dyplom Ministra Kultury i Sztuki - (1983 r.)
 • Zasłużony dla Województwa Jeleniogórskiego - (1984 r.)
 • Medal 40-lecia PRL – (1985 r.)
 • Nagroda Fundacji Eriki Simon (1995 r.)
 • Nagroda Miasta Jeleniej Góry (1997 r.)

 • oraz wiele innych nagród, wyróżnień i dyplomów
Przynależność do towarzystw, stowarzyszeń i organizacji, (m.in.):
 • Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego,
 • Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry,
 • Koła Jeleniogórskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta,
 • Jeleniogórskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
 • Komisji Społecznej Synodu Archidiecezji Wrocławskiej (1986-1991),
 • Członek Rady Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze,
 • Członek Polskiego Komitetu Narodowego AIHV (Association Internationale pour l'Histoire du Verre)

Zmarł 10 września 2005 roku w szpitalu w Jeleniej Górze, na skutek ciężkiej choroby.

Pogrzeb odbył się dnia 16 września 2005 roku o godz. 12 na starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej.


Jolanta Staszak

 1. Fot. Ginowicz Jan. Mieczysław Buczyński w Muzeum Karkonoskim
 2. Fot. za: Rocznik Jeleniogórski. - T. 37. 2005, s. 240.
Publikacje Mieczysława Buczyńskiego
 • Bernatt, S., Buczyński, M., Sabatowicz, M. Pracowita dłoń nie wodzi już pędzla. Rocznik Jeleniogórski. T. 9. 1971, s. 52-71.
 • Buczyński, M. Kryształy nasycone barwą : muzeum w Jeleniej Górze posiada największą w Polsce kolekcję szkieł artystycznych. Rocznik Jeleniogórski. T. 13. 1975, s. 48-57.
 • Buczyński, M. Polonica śląskie z XVIII-XIX w. w zbiorach Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze. Rocznik Jeleniogórski. T. 18. 1980, s. 133-142.
 • Najcenniejsze kolekcje w zbiorach Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze. Mieczysław Buczyński, Katarzyna Kułakowska, Halina Słomka, Władysław Sierka. [1984?].
 • Buczyński, M., Bujło, V. Z dziejów szkła artystycznego w Polsce : Wybór materiałów z sesji naukowej zorganizowanej w 1980 roku przez Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze. Jelenia Góra : Muzeum Okręgowe, 1985.
 • Buczyński, M. Sztuka szkła. Bielsko Biała 1998.
 • Buczyński, M. A ja i tak tutaj będę : poezje. Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie, 2005.
O Mieczysławie Buczyńskim

Uczcili pamięć wielkiego kolekcjonera. W: Nasze Sudety [on-line]. 2006 [dostęp 16 sierpnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.naszesudety.pl/index.php?p=artykulyShow&iArtykul=2812.1. Mieczysław Buczyński - fot. Ginowicz Jan

2. Mieczysław Buczyński

Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej Słownik Biograficzny Ziemi Jeleniogórskiej © Grodzka Biblioteka Publiczna 2006
Jelenia Góra